Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza a hazai szabadidős tevékenységek, valamint közigazgatási és egyéb szolgáltatások adatbázisát, térképi megjelenítését lovas és vízi jármódokra. A DSZT adatbázisában nyilvántartja és ezáltal információt szolgáltat a lovas és vízi szabadidős turisztikai útvonalakról, az ezen útvonalak által érintett létesítményekről, valamint a kapcsolódó közigazgatási szolgáltatásokról. A DSZT használatával, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásával a DSZT felhasználói és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH), mint a DSZT üzemeltetője között szerződés jön létre. A jelen ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a Felhasználók és Regisztrált Felhasználók, valamint a KIH közötti jogviszonyra irányadó és alkalmazandó szerződési feltételeket és a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, különösen a DSZT használatára vonatkozóan. I. Fogalom-meghatározások Adatbázis: a DSZT adatbázisa, amely, mint egész tartalmazza a feltöltött turisztikai útvonalak, létesítmények, közigazgatási és egyéb szolgáltatások és kapcsolódó tartalmak összességét. Adatvédelmi Szabályzat: a DSZT honlap használatához kapcsolódó, mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzat. ÁSZF: jelenti a jelen általános szerződési feltételeket. DSZT: a Bejárható Magyarország Program keretében megvalósult, lovas és vízi jármódok szabadidős, turisztikai útvonalait, az ezen útvonalak által érintett létesítményeket, valamint kapcsolódó közigazgatási és egyéb (idegenforgalmi) szolgáltatásokat tartalmazó digitális térinformatikai szolgáltatás, a fenti adatok elérhetőségének integrált nyilvántartása (adatbázisa). DSZT honlap: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett honlap. Felhasználó: a DSZT használatára vonatkozó Szolgáltatás regisztrációval nem rendelkező felhasználója. Hirdetési Szolgáltatás: a DSZT céljával összhangban álló, a DSZT honlapon keresztül elérhető adok-veszek szolgáltatás, melyen a Regisztrált Felhasználók meghatározott termékek, szolgáltatások értékesítése céljából hirdetést helyezhetnek el. Karbantartás: az Adatbázis éves rendszeres, illetve esetenkénti rendkívüli karbantartása. KIH: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, amely szervezet a DSZT és az Adatbázis tulajdonosa és fenntartója, és egyben Üzemeltetője. Mobil Alkalmazás: a DSZT GooglePlay webáruházon és/vagy Apple App Store webáruházon keresztül letölthető mobil alkalmazása. 1

2 Regisztrált Felhasználó: a DSZT olyan felhasználója, aki a Szolgáltatás és az Adatbázis teljeskörű használatára, ennek keretében Tartalom feltöltésére is jogosult, az általa megadott azonosító adatokkal történő regisztrációt követően. Szerzői jogi Szabályzat: a DSZT honlap használatához kapcsolódó, mindenkor hatályos szerzői jogi szabályzat. Szerzői Jogi Törvény: a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény. Szolgáltatás: a DSZT keretein belül nyújtott és az Adatbázis használata során igénybe vehető szolgáltatások. Tartalom: a DSZT honlapra, az Adatbázisba és a felhasználói fiókba feltölthető adat, információ, kép vagy más elektronikus tartalom együttes elnevezése. Üzemeltető: a Szolgáltatás üzemeltetője, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum utca 17.). II. A szerződés létrejötte 2.1. A szerződés létrejötte A Felhasználó/Regisztrált Felhasználó és a KIH között, a DSZT használatára vonatkozó szerződéses jogviszony azzal egyidejűleg jön létre, hogy a Felhasználó/Regisztrált Felhasználó igénybe veszi a DSZT által nyújtott bármely Szolgáltatást akár a DSZT honlapon, akár a Mobil Alkalmazáson keresztül. A DSZT Mobil Alkalmazásának letöltésével egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatot és Szerzői Jogi Szabályzatot. A Szolgáltatás teljeskörű igénybevétele érdekében a Felhasználó regisztrációja szükséges. A regisztráció kétféle módón történhet: 1. Regisztrációs űrlap kitöltésével a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson keresztül: A Felhasználó az előírásoknak megfelelően kitölti és a KIH részére megküldi a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson keresztül elérhető regisztrációs űrlapot. A regisztrációs űrlapon a Felhasználó elektronikus levelezési címe és felhasználói jelszava megadása szükséges. A regisztrációs űrlapon az igénylő köteles olyan elektronikus elérhetőséget feltüntetni, melyen keresztül a KIH a regisztrációt kezdeményezővel a regisztrációs folyamattal vagy magával a Szolgáltatás használatával összefüggésben - kapcsolatot tarthat fenn. 2. Facebook azonosító adatok megadásával: Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, a DSZT honlapon regisztrálhat a Facebook alkalmazás során megadott címével és jelszavával. 2

3 A regisztráció keretében az igénylő kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte, megértette és elfogadja az ÁSZF Regisztrált Felhasználókra vonatkozó külön rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte, megértette és elfogadja a DSZT alkalmazás és a Szolgáltatás használatához kapcsolódó, hatályos Adatvédelmi Szabályzatot és Szerzői Jogi Szabályzatot. Az Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzatának hatályos változata a DSZT honlapon keresztül, valamint közvetlenül az alábbi linken elérhető. Az Üzemeltető Szerzői Jogi Szabályzatának hatályos változata a DSZT honlapon keresztül, valamint közvetlenül az alábbi linken elérhető. Amennyiben a regisztrációra regisztrációs űrlap kitöltésével kerül sor, a regisztrációs szándék elfogadásáról az igénylő minden esetben elektronikus visszaigazolást kap a regisztráció során megadott címre. A regisztráció véglegesítéséhez a regisztrációs szándék elfogadásáról értesítő elektronikus üzenetben megadott elektronikus címre megküldött linken keresztül kell a regisztrációs szándékot megerősíteni. A Facebook alkalmazás használatához használt elektronikus levelezési címmel és jelszóval történő bejelentkezés esetén a regisztráció a sikeres bejelentkezéssel véglegessé válik. A Regisztrált Felhasználó státuszára vonatkozóan a Regisztrált Felhasználó és a KIH között a jogviszony a regisztráció véglegesítésével egyidejűleg jön létre. A KIH jogosult az igénylő regisztrációs kérelmét visszautasítani, ha az igénylő által megadott adatok hiányosak, illetve arra engednek következtetni, hogy az igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott a regisztrációs űrlapon. A regisztrációs kérelem visszautasítása ismételt regisztrációs kérelem benyújtásának nem akadálya. III. A felek jogai és kötelezettségei 3.1. A Felhasználó/Regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az Adatbázis és a Szolgáltatás igénybevételére, használatára Az Adatbázisba Tartalom feltöltésére kizárólag a Regisztrált Felhasználó jogosult, ez a korlátozás azonban nem érinti a Szolgáltatás többi Felhasználójának azon jogát, hogy a DSZT rendszerhez hozzáférhessen, az Adatbázisból adatot lekérdezzen és/vagy a Szolgáltatást használja A KIH fenntartja, működteti és fejleszti az Adatbázist és a Szolgáltatást, valamint - a jelen ÁSZF-ben foglalt esetek kivételével - biztosítja az Adatbázis és a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségét A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás és az Adatbázis tartalmát számítástechnikai és egyéb eszközökkel védje az adathalászat, számítástechnikai vírusok vagy más, a Szolgáltatás és az Adatbázis diszfunkcióját eredményező technikai/műszaki jellegű támadástól Tilos a Szolgáltatás és az Adatbázis biztonsági rendszerének feltörésére, kijátszására, módosítására vagy bármely más módon történő befolyásolására. A Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó ilyen jellegű magatartása, cselekedete vagy arra irányuló kísérlete esetén a KIH jogosult a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó számára a Szolgáltatás és Adatbázis használatát korlátozni, felfüggeszteni vagy megtiltatni, továbbá a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó ilyen magatartásával okozott bárminemű kár megtérítése érdekében a Felhasználóval és/vagy a Regisztrált Felhasználóval szemben igénnyel élni. 3

4 3.6. A KIH jogosult megvizsgálni vagy kivizsgáltatni minden olyan esetet, amellyel kapcsolatban bármely módon (akár bejelentés alapján, akár saját hatáskörben) tudomására jut, hogy a Szolgáltatás bármely felhasználója a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megsérti. IV. Tartalom feltöltése 4.1. A sikeres regisztrációt követően a DSZT honlapon, a Regisztrált Felhasználó által a regisztrációs során megadott azonosító adatokkal felhasználói fiók jön létre. Saját felhasználói fiókját a Regisztrált Felhasználó jogosult kezelni, és a Szolgáltatás keretében rendelkezésre álló lehetőségekkel személyre szabni A Regisztrált Felhasználó a DSZT honlapra kizárólag olyan Tartalmat tölthet fel, mely: - összhangban áll a DSZT és a Bejátható Magyarország Program céljaival, célkitűzéseivel, szellemiségével; valamint - mások személyét, jogait, személyiségi jogait, jogos érdekeit nem sértik és nem veszélyeztetik, és arra közvetetten sem alkalmasak A Regisztrált Felhasználó a saját felhasználói fiókjába jogosult Tartalom feltöltésére. A KIH jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Regisztrált Felhasználó által a saját felhasználói fiókjába feltöltött adatot, vagy más tartalmat Az Adatbázisba olyan Tartalom feltöltése, mely harmadik személyek számára is hozzáférhető és/vagy harmadik személyek által megismerhető, csak az Üzemeltető által meghatározott keretek között lehetséges. Az Üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalom megfelel-e a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek A Regisztrált Felhasználó az általa észlelt, és a DSZT céljával, a Szolgáltatás használatával összefüggő eseményekről jogosult a DSZT honlapon figyelemfelhívó Tartalmat feltölteni. Az ilyen jellegű Tartalmakat az Üzemeltető minden esetben ellenőrzi, és annak általa történő jóváhagyását követően teszi közzé nyilvánosan a DSZT honlapon. Az Üzemeltető általi ellenőrzés célja a Regisztrált Felhasználók által feltöltött figyelemfelhívó Tartalmak valóságtartalmának, helytállóságának ellenőrzése. Az Üzemeltető saját mérlegelési körében jogosult dönteni a figyelemfelhívó Tartalmak DSZT honlapon történő közzétételéről A Tartalom feltöltéséért, azok valóságtartalmáért a Regisztrált Felhasználó az ÁSZF VIII. pontjában foglalt felelősségi szabályok szerint helyt állni tartozik Az Üzemeltető a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalmat a Regisztrált Felhasználó előzetes értesítése nélkül kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult módosítani, részlegesen vagy teljes egészében törölni Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó az Adatbázisban olyan Tartalmat tesz közzé, amely alkalmas arra, hogy mások jogát, jogos érdekét sértse vagy veszélyeztesse, továbbá harmadik személy személyiségi jogainak sérti, vagy annak lehetőségét hordozza, az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult a vonatkozó Tartalom, helyreállítás lehetőségét kizáró törlésére. V. Az Adatbázis használatára, Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezések 5.1. A Szolgáltatás használatának általános szabályai 4

5 A DSZT bármely Szolgáltatásának igénybe vétele a DSZT honlap Felhasználó/Regisztrált Felhasználó általi használatával, illetőleg a Mobil Alkalmazás Felhasználó/Regisztrált Felhasználó általi letöltésével egyidejűleg valósul meg. A Szolgáltatást csak 14. életévüket betöltött személyek használhatják, vehetik igénybe. A Felhasználók és a Regisztrált Felhasználók a Szolgáltatást és az Adatbázist kizárólag magáncélra jogosultak felhasználni, a Szolgáltatás és az Adatbázis üzleti és/vagy jövedelemszerzési célú felhasználásához a KIH előzetes hozzájárulása szükséges. A Szolgáltatást valamennyi Felhasználó és Regisztrált Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja A Szolgáltatás használatához szükséges technikai feltételek A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön egyaránt elérhető és azonos tartalommal használható. A Mobil Alkalmazás használatához szükséges szoftver az Apple App Store és a GooglePlay webáruházakon keresztül tölthető le. Az Apple App Store webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: A GooglePlay webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön történő használatához megfelelő internet hozzáférésre és a DSZT szoftveralkalmazás megjelenítéséhez szükséges rendszerkövetelményekre, egyéb szoftverekre és annak esetleges frissítésére van szükség. A Szolgáltatás használatát, az Adatbázis betöltésének és megjelenítésének gyorsaságát a hálózati lefedettség, az internet hozzáférés és az internetsebesség befolyásolhatja. A Felhasználó és a Regisztrált Felhasználó, amennyiben a Szolgáltatást az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruházoz keresztül veszi igénybe, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruház mindenkor hatályos, fenti linken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti Az Adatbázis karbantartása Az Adatbázis Karbantartását az Üzemeltető végzi. Az Üzemeltető a Felhasználókat és a Regisztrált Felhasználókat a DSZT honalapon keresztül értesíti a Karbantartás várható időpontjáról és időtartamáról, emellett a Regisztrált Felhasználók részére, az általuk a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre küldött tájékoztatás útján a Karbantartásról közvetlen értesítést is küld. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy az Adatbázis és/vagy a Szolgáltatás időszakos, vagy szükség szerinti Karbantartása esetére a Szolgáltatás és/vagy az Adatbázis elérhetőségét átmenetileg korlátozza. A Karbantartás során a KIH jogosult a Szolgáltatás és/vagy Adatbázis Tartalmának előzetes értesítés nélküli, saját hatáskörben történő megváltoztatására. 5

6 5.4. A Szolgáltatás használatának korlátozása, szünetelése, megszüntetése A KIH minden tőle elvárható, ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Adatbázis üzemeltetését, valamint a Szolgáltatás igénybevehetőségét folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítsa. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét vagy annak részét saját döntése alapján, bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A KIH vállalja, hogy a Szolgáltatás tartalmának módosításáról, használatának felfüggesztéséről vagy működtetésének megszüntetéséről előzetesen tájékoztatást tesz közzé a DSZT honlapon, egyúttal arról a Regisztrált Felhasználók részére elektronikus értesítést is küld. A Szolgáltatás esetleges megszüntetése nem érinti a Regisztrált Felhasználók által letöltött tartalmakat, ugyanakkor azok további frissítésére nem lesz lehetőség. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy az informatikai rendszer és/vagy háttér KIH-en, mint Üzemeltetőn kívül álló okból történő meghibásodása vagy korlátozása esetén a Szolgáltatás és Adatbázis használatát szüneteltesse, illetve a Szolgáltatás használhatóságát átmeneti időtartamra az informatikai rendszer helyreállításának idejére - korlátozza. A KIH kötelezettséget vállal arra, hogy minden ilyen körülményről és amennyiben megállapítható, annak várható időtartamáról, valamint elhárulásáról tájékoztatást tesz közzé a DSZT honlapon. VI. A Hirdetési Szolgáltatás használata 6.1. Általános rendelkezések A Hirdetési Szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött tevékenység. A Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételére a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mindenkor irányadóak azzal, hogy a Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételére a DSZT honlapján keresztül van lehetőség, a Mobil Alkalmazáson keresztül a Hirdetési Szolgáltatás nem érhető el. A Hirdetési Szolgáltatás használata díjtalan Hirdetési alapfeltételek (i) a Regisztrált Felhasználó által közzétett hirdetés a hirdetett termék/szolgáltatás rövid leírását és szükség szerint az adott termékről készített fényképe(ke)t tartalmazhatja; (ii) a DSZT honlapon hirdetést kizárólag cselekvőképes magánszemélyek tehetnek közzé; (iii) a DSZT honlapon kizárólag olyan termékek/szolgáltatások értékesítésére vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg, melyek a DSZT céljaival, annak megvalósításával összhangban állnak, vagy ahhoz kapcsolódnak; (iv) az eladásra kínált termék kizárólag olyan termék lehet, mely megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, és amely Magyarországon jogszerűen forgalomba hozható; (v) a felkínált szolgáltatásoknak mindenkor meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak és rendelkezéseknek; (vi) abban az esetben, ha egy adott termék vagy szolgáltatás hirdetéséhez, értékesítéséhez vagy nyújtásához a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések szerint engedély, hatósági bejelentés, vagy más jogszabályi előfeltétel teljesítése szükséges, úgy a Regisztrált Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezen feltételeknek a feltöltött hirdetése mindenben megfelel; (vii) a hirdetés feltöltésével a Regisztrált Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés közzététele harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti; 6

7 (viii) a hirdetés (különösen a szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések) tartalmának mindenkor meg kell felelnie a Magyar Reklámetikai Kódex normáinak (a Magyar Reklámetikai Kódex elérhető a honlapon keresztül, valamint közvetlenül b7294e5a0fc7e95 linken); (ix) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely megtévesztő, jó erkölcsbe ütközik vagy jogellenes célra irányul; (x) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg vagy erre hív fel; (xi) nem tölthető fel olyan hirdetés, mely alkalmas lehet arra, hogy a KIH jogait, jogos érdekét, jó hírnevét, a DSZT és a DSZT által nyújtott szolgáltatások általános megítélését sértse vagy veszélyeztesse; (xii) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely más(ok) szabadalmi, szerzői jogait sérti vagy erre alkalmas lehet, továbbá amely védjegyoltalmat sért vagy arra alkalmas lehet, vagy más(ok) személyiségi vagy kegyeleti jogának megsértésére alkalmas; (xiii) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely a jelen ÁSZF bármely pontjába ütközik Hirdetések közzététele Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles a feltöltött hirdetéseket a DSZT honlapon történő megjelenítésüket megelőzően ellenőrizni. Az ellenőrzés annak megállapítása irányul, hogy a feltöltött hirdetés megfelel-e a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalomkövetelményeknek. Az Üzemeltető ellenőrzési jogkörének fenntartása ugyanakkor nem mentesíti a feltöltőt a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartása alól. Termékek/szolgáltatások eladásra való felkínálása esetén a termék/szolgáltatás eladó által megadott adatai és az eladó felhasználói neve a Hirdetési Szolgáltatás honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétételre kerül. A Hirdetési Szolgáltatás működtetésének célja, hogy a Hirdetési Szolgáltatás útján megteremtse a lehetőséget arra, hogy a Regisztrált Felhasználók a DSZT honlapon közzétehessék aktuális hirdetéseiket. Ezen túlmenően az Üzemeltető az esetleges adás-vételi ügylet megkötésében további szerepet nem vállal, abban nem vesz részt. Abban az esetben, ha a DSZT honlap valamely látogatójának valamely hirdetés felkelti érdeklődését, úgy a hirdetővel közvetlen kapcsolatfelvételre van lehetősége, az adásvételi ügylet lebonyolítására a DSZT honlap lehetőséget nem biztosít Hirdetések törlése Az Üzemeltető saját mérlegelési körében jogosult dönteni arról, hogy valamely hirdetés valóságtartalma, valódisága vagy jogszerűsége fennáll-e. Abban az esetben, ha valamely hirdetés kapcsán felmerül annak gyanúja, hogy az adott hirdetés tartalma a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak nem felel meg, úgy az Üzemeltető jogosult az adott hirdetést a DSZT honlapról saját hatáskörben, a Regisztrált Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölni. Az Üzemeltető jogosult továbbá a DSZT honlapról az adott hirdetést törölni abban az esetben is, ha a Regisztrált Felhasználó a hirdetés közzétételére vonatkozó jogát visszaélésszerűen, tisztességtelenül gyakorolja, vagy ezen tevékenysége jogszabályi rendelkezések megkerülésére irányul, vagy ennek gyanúja merül fel. 7

8 A Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén az Üzemeltető a Regisztrált Felhasználó hirdetéseit nem tárolja, azok a DSZT honlapról törlésre kerülnek Felelősség a hirdetések tartalmáért Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni a hirdetések valóságtartalmát. Ebből következően az Üzemeltető kizárja felelősségét minden olyan kárért, károsodásért, amely annak következében következett be, hogy egy adott hirdetés tartalma valótlan, megtévesztő, illetőleg a nyújtott szolgáltatással nem áll összhangban. Bármely ilyen, a hirdetés megtévesztő, valóságnak nem megfelelő tartalma miatt harmadik személynek bekövetkező kárért, károsodásért vagy jogsérelemért kizárólag az adott hirdetést feltöltő Regisztrált Felhasználó tartozik felelősséggel. A feltöltött szolgáltatások esetében az Üzemeltető nem végez előzetes ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a hirdető az adott szolgáltatás nyújtására megfelelő képzettséggel, végzettséggel, képesítéssel és engedélyekkel rendelkezik-e. Ebből következően a hirdetőt terheli mindennemű felelősség, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kárfelelősség minden olyan kárért, károsodásért, mely a hirdető által közétett szolgáltatás hibájából, különösen annak szakszerűtlenségéből származik. A Regisztrált Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DSZT honlapra általa feltöltött hirdetések tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető kizárja felelősségét minden olyan kárért, mely abból származik, hogy a Regisztrált Felhasználó valamely hirdetését annak jogsértő, vagy jelen ÁSZF-ben foglaltakkal össze nem férő okból, vagy annak gyanúja következtében a DSZT honlapról törölte. Az Üzemeltető kizárja továbbá felelősségét minden olyan jogkövetkezményért mely abból ered, hogy a Regisztrált Felhasználó által a regisztráció során megadott azonosító adat téves, hibás, hamis vagy a valóságnak nem megfelelő Igényérvényesítés Abban az esetben, ha felmerül annak gyanúja, hogy a Regisztrált Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatást valamely jogszabály által tiltott vagy jogellenes tevékenységre használja, az Üzemeltető jogosult megtenni minden olyan intézkedést, amely az adott Regisztrált Felhasználó felelősségre vonásához szükséges. Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság eljárást kezdeményez, az Üzemeltető az eljáró hatósággal vagy más szervezettel köteles együttműködni az eset kivizsgálása érdekében. Az együttműködés keretében az Üzemeltető jogosult és köteles az érintett Regisztrált Felhasználóval kapcsolatban rendelkezésére bocsátott valamennyi szüksége információt az eljáró harmadik személy előtt feltárni. Amennyiben harmadik személy vagy bármely hatóság a Regisztrált Felhasználó által tanúsított magatartás következtében vagy azzal összefüggésben az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Regisztrált Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden olyan kárát (ide értve a vagyoni hátrányt és a felmerült költségeket is), amely annak következtében merült fel, hogy a Regisztrált Felhasználó jogellenes magatartást tanúsított. 8

9 VII. Szerzői jogi rendelkezések 7.1. A DSZT és a vonatkozó Adatbázis, mint tartalmát, szerkesztését és a benne foglalt adatok összeválogatását tekintve egyéni, eredeti jellegű mű, a gyűjteményes művekre irányadó szabályok szerint, a Szerzői Jogi Törvény alapján szerzői jogi védelem alatt áll. Az Adatbázis tartalmán túl, szerzői jogi védelem alatt állnak a Szolgáltatás felületén megjelenített szolgáltatói illusztrációk, képek, szimbólumok, emblémák is. Az Adatbázishoz és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok a KIH-et illetik meg a Szerzői Jogi Törvényben foglalt körben és terjedelemben A DSZT és a Szolgáltatás használatára vonatkozó szerzői jogi rendelkezéseket a Szerzői Jogi Szabályzat (http://dszt.eu/static/pdf/dsztszjsz.pdf) tartalmazza részletesen. VIII. Felelősségi szabályok 8.1. A Szolgáltatást a Felhasználók és a Regisztrált Felhasználók saját felelősségükre használhatják. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás részben a Regisztrált Felhasználók által feltöltött adattartalomra épül, a KIH nem vállal semminemű felelősséget ilyen, a Regisztrált Felhasználók által feltöltött Tartalom valóságtartalmáért, megfelelőségéért. A KIH felelőssége kizárólag az olyan Tartalom valóságtartalmára és helytállóságára terjed ki, melyet a Szolgáltatás adatbázisába saját maga tölt fel és a Szolgáltatás honlapján saját maga tesz közzé A KIH mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatos használhatóságát biztosítsa, de nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli, állandó hibamentes, zavartalan működését. A KIH nem felel azon károkért, amelyeket az informatikai rendszer meghibásodása, átmeneti leállása, korlátozása, vagy más, nem megfelelő működése okoz A KIH a Szolgáltatás és vagy Adatbázis tartalmának módosítása, használatának felfüggesztése vagy a Szolgáltatás megszüntetése esetén, ezen joga gyakorlásáért harmadik személyek felé felelősséggel nem tartozik, ilyen körülmény bekövetkezése esetén harmadik személyek a KIH-hel szemben kárigény vagy más polgári jogi igény érvényesítésére nem jogosultak Tekintettel arra, hogy a KIH a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalmakat érintően előzetes ellenőrzést nem folytat, a KIH kizárja a felelősségét minden olyan, a Szolgáltatás használatából eredő kárért, károsodásért és veszteségért, mely annak a következménye, hogy a Regisztrált Felhasználó által közzétett információk nem felelnek meg a valóságnak A KIH nem vállal felelősséget továbbá a Szolgáltatás használatából eredő olyan kárért, károsodásért és veszteségért, mely annak a következménye, hogy a Felhasználó és/vagy a Regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megsérti. IX. Adatkezelés A Szolgáltatás használata során a KIH által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a személyes adatok forrását és a személyes adatok nyilvántartásának rendjét az Adatvédelmi Szabályzat (http://dszt.eu/static/pdf/asz.pdf) tartalmazza részletesen. X. Az általános szerződési feltételek módosítása A KIH jogosult az ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit és/vagy előírásait egyoldalúan módosítani. A KIH az ÁSZF bárminemű módosítását köteles a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson haladéktalanul 9

10 közzétenni. Az ÁSZF módosítása annak közzétételével lép hatályba. Az ÁSZF módosításáról a KIH a Regisztrált Felhasználókat elektronikus úton is értesíti. A Szolgáltatás Felhasználó és Regisztrált Felhasználó általi használata az ÁSZF módosításának felhasználók általi elfogadásának minősül. XI. Általános szerződési feltételek hatálya A Felhasználó és/vagy a Regisztrált Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti. A jelen ÁSZF hatálya egyaránt kiterjed a DSZT honlapon és a letölthető Mobil Alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra. A KIH a jelen ÁSZF-et elérhetővé teszi a DSZT honlapon és a letölthető Mobil alkalmazás felületén, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és az ÁSZF bárki által történő megismerhetőségét. XII. Kapcsolattartás, értesítések Kapcsolattartási adatok: Az ÁSZF rendelkezéseit érintően az alábbi elérhetőségen kérhető segítség, tájékoztatás: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elektronikus elérhetőség: A Szolgáltatás igénybevételével, használatával kapcsolatban technikai segítség az alábbi elérhetőségen kérhető: INTERMAP Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus elérhetőség: A Hirdetési Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Regisztrált Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatban pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapesti Felügyelőségének elérhetőségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144. Telefonszám: ; A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság panaszügyintézésre vonatkozó tájékoztatója az alábbi linken érhető el: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: Központi Ügyfélszolgálati Iroda 10

11 Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf Telefon: A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak Értesítések A KIH a DSZT honlapon minden esetben azonnali tájékoztatást tesz közzé az olyan eseményekről, mely a Szolgáltatás használatát közvetve vagy közvetlenül is érinthetik, így többek között, de nem kizárólag az alábbi eseményekről: - vis maior események; - a Szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése vagy megszüntetése; - a Szolgáltatásra vonatkozó rendszerüzenetekről; - az ÁSZF módosításáról A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a DSZT honlapon közzétett hírfolyamot saját hatáskörében eljárva kezelje, karbantartsa, frissítse, módosítsa A Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó hozzájárulása esetén a KIH időközi rendszerességgel hírlevelet és/vagy reklámanyagokat küldhet a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó által megadott elektronikus címre. A felhasználók részére küldött hírlevelek a hírlevelekben feltüntetett leiratkozás linken keresztül mondhatóak le. XIII. Vitarendezés, irányadó jog, joglemondás Vitarendezés A KIH és a Felhasználó, illetőleg a KIH és a Regisztrált Felhasználók a közöttük a Szolgáltatással, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összefüggésben felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, a vitás kérdések egyeztetése útján kötelesek rendezni Arra az esetre, ha a felek között felmerült vita békés úton történő rendezése nem vezetne eredményre, a felek a KIH címe/székhelye szerinti helyi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Irányadó jog A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykor, és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Joglemondás Abban az esetben, ha a KIH a jelen ÁSZF-ből eredő valamely jogát nem érvényesíti, az nem tekinthető az adott jogosultság érvényesítésére vonatkozóan joglemondásnak. A jelen ÁSZF elfogadásának napja: december 5. 11

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Bigin Felhasználási feltételek

Bigin Felhasználási feltételek Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

PROFESSION. Felhasználási feltételek

PROFESSION. Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma PROFESSION Felhasználási feltételek 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató

Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b. Képviselő

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Hatályos: 2015.01.12-től INNAVA KFT. H-1223 BUDAPEST, TŰZLILIOM UTCA 55. Tartalom I. A felhasználási feltételek tartalma... 2 II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Net-Solicitor Üzleti és Informatikai Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételei cégnyomtatványok online kitöltési szolgáltatásához 1.1. verzió Érvényes: 2008. július 1.-től Honlap: www.onlinecegeljaras.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Felhasználási és Szerző

Általános Felhasználási és Szerző Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek Általános Felhasználási és Szerző dési Feltételek, mely tartalmazza a www.remekaron.hu weboldal tulajdonosa, üzemeltetője és az oldal látogatói és/vagy

Részletesebben

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek

No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek No Roaming Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Pénztárgép adatátvitel szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2015. február 1.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben