Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza a hazai szabadidős tevékenységek, valamint közigazgatási és egyéb szolgáltatások adatbázisát, térképi megjelenítését lovas és vízi jármódokra. A DSZT adatbázisában nyilvántartja és ezáltal információt szolgáltat a lovas és vízi szabadidős turisztikai útvonalakról, az ezen útvonalak által érintett létesítményekről, valamint a kapcsolódó közigazgatási szolgáltatásokról. A DSZT használatával, a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elfogadásával a DSZT felhasználói és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH), mint a DSZT üzemeltetője között szerződés jön létre. A jelen ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a Felhasználók és Regisztrált Felhasználók, valamint a KIH közötti jogviszonyra irányadó és alkalmazandó szerződési feltételeket és a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, különösen a DSZT használatára vonatkozóan. I. Fogalom-meghatározások Adatbázis: a DSZT adatbázisa, amely, mint egész tartalmazza a feltöltött turisztikai útvonalak, létesítmények, közigazgatási és egyéb szolgáltatások és kapcsolódó tartalmak összességét. Adatvédelmi Szabályzat: a DSZT honlap használatához kapcsolódó, mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzat. ÁSZF: jelenti a jelen általános szerződési feltételeket. DSZT: a Bejárható Magyarország Program keretében megvalósult, lovas és vízi jármódok szabadidős, turisztikai útvonalait, az ezen útvonalak által érintett létesítményeket, valamint kapcsolódó közigazgatási és egyéb (idegenforgalmi) szolgáltatásokat tartalmazó digitális térinformatikai szolgáltatás, a fenti adatok elérhetőségének integrált nyilvántartása (adatbázisa). DSZT honlap: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett honlap. Felhasználó: a DSZT használatára vonatkozó Szolgáltatás regisztrációval nem rendelkező felhasználója. Hirdetési Szolgáltatás: a DSZT céljával összhangban álló, a DSZT honlapon keresztül elérhető adok-veszek szolgáltatás, melyen a Regisztrált Felhasználók meghatározott termékek, szolgáltatások értékesítése céljából hirdetést helyezhetnek el. Karbantartás: az Adatbázis éves rendszeres, illetve esetenkénti rendkívüli karbantartása. KIH: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, amely szervezet a DSZT és az Adatbázis tulajdonosa és fenntartója, és egyben Üzemeltetője. Mobil Alkalmazás: a DSZT GooglePlay webáruházon és/vagy Apple App Store webáruházon keresztül letölthető mobil alkalmazása. 1

2 Regisztrált Felhasználó: a DSZT olyan felhasználója, aki a Szolgáltatás és az Adatbázis teljeskörű használatára, ennek keretében Tartalom feltöltésére is jogosult, az általa megadott azonosító adatokkal történő regisztrációt követően. Szerzői jogi Szabályzat: a DSZT honlap használatához kapcsolódó, mindenkor hatályos szerzői jogi szabályzat. Szerzői Jogi Törvény: a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény. Szolgáltatás: a DSZT keretein belül nyújtott és az Adatbázis használata során igénybe vehető szolgáltatások. Tartalom: a DSZT honlapra, az Adatbázisba és a felhasználói fiókba feltölthető adat, információ, kép vagy más elektronikus tartalom együttes elnevezése. Üzemeltető: a Szolgáltatás üzemeltetője, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (1088 Budapest, Múzeum utca 17.). II. A szerződés létrejötte 2.1. A szerződés létrejötte A Felhasználó/Regisztrált Felhasználó és a KIH között, a DSZT használatára vonatkozó szerződéses jogviszony azzal egyidejűleg jön létre, hogy a Felhasználó/Regisztrált Felhasználó igénybe veszi a DSZT által nyújtott bármely Szolgáltatást akár a DSZT honlapon, akár a Mobil Alkalmazáson keresztül. A DSZT Mobil Alkalmazásának letöltésével egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatot és Szerzői Jogi Szabályzatot. A Szolgáltatás teljeskörű igénybevétele érdekében a Felhasználó regisztrációja szükséges. A regisztráció kétféle módón történhet: 1. Regisztrációs űrlap kitöltésével a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson keresztül: A Felhasználó az előírásoknak megfelelően kitölti és a KIH részére megküldi a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson keresztül elérhető regisztrációs űrlapot. A regisztrációs űrlapon a Felhasználó elektronikus levelezési címe és felhasználói jelszava megadása szükséges. A regisztrációs űrlapon az igénylő köteles olyan elektronikus elérhetőséget feltüntetni, melyen keresztül a KIH a regisztrációt kezdeményezővel a regisztrációs folyamattal vagy magával a Szolgáltatás használatával összefüggésben - kapcsolatot tarthat fenn. 2. Facebook azonosító adatok megadásával: Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, a DSZT honlapon regisztrálhat a Facebook alkalmazás során megadott címével és jelszavával. 2

3 A regisztráció keretében az igénylő kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte, megértette és elfogadja az ÁSZF Regisztrált Felhasználókra vonatkozó külön rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte, megértette és elfogadja a DSZT alkalmazás és a Szolgáltatás használatához kapcsolódó, hatályos Adatvédelmi Szabályzatot és Szerzői Jogi Szabályzatot. Az Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzatának hatályos változata a DSZT honlapon keresztül, valamint közvetlenül az alábbi linken elérhető. Az Üzemeltető Szerzői Jogi Szabályzatának hatályos változata a DSZT honlapon keresztül, valamint közvetlenül az alábbi linken elérhető. Amennyiben a regisztrációra regisztrációs űrlap kitöltésével kerül sor, a regisztrációs szándék elfogadásáról az igénylő minden esetben elektronikus visszaigazolást kap a regisztráció során megadott címre. A regisztráció véglegesítéséhez a regisztrációs szándék elfogadásáról értesítő elektronikus üzenetben megadott elektronikus címre megküldött linken keresztül kell a regisztrációs szándékot megerősíteni. A Facebook alkalmazás használatához használt elektronikus levelezési címmel és jelszóval történő bejelentkezés esetén a regisztráció a sikeres bejelentkezéssel véglegessé válik. A Regisztrált Felhasználó státuszára vonatkozóan a Regisztrált Felhasználó és a KIH között a jogviszony a regisztráció véglegesítésével egyidejűleg jön létre. A KIH jogosult az igénylő regisztrációs kérelmét visszautasítani, ha az igénylő által megadott adatok hiányosak, illetve arra engednek következtetni, hogy az igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott a regisztrációs űrlapon. A regisztrációs kérelem visszautasítása ismételt regisztrációs kérelem benyújtásának nem akadálya. III. A felek jogai és kötelezettségei 3.1. A Felhasználó/Regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az Adatbázis és a Szolgáltatás igénybevételére, használatára Az Adatbázisba Tartalom feltöltésére kizárólag a Regisztrált Felhasználó jogosult, ez a korlátozás azonban nem érinti a Szolgáltatás többi Felhasználójának azon jogát, hogy a DSZT rendszerhez hozzáférhessen, az Adatbázisból adatot lekérdezzen és/vagy a Szolgáltatást használja A KIH fenntartja, működteti és fejleszti az Adatbázist és a Szolgáltatást, valamint - a jelen ÁSZF-ben foglalt esetek kivételével - biztosítja az Adatbázis és a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségét A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás és az Adatbázis tartalmát számítástechnikai és egyéb eszközökkel védje az adathalászat, számítástechnikai vírusok vagy más, a Szolgáltatás és az Adatbázis diszfunkcióját eredményező technikai/műszaki jellegű támadástól Tilos a Szolgáltatás és az Adatbázis biztonsági rendszerének feltörésére, kijátszására, módosítására vagy bármely más módon történő befolyásolására. A Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó ilyen jellegű magatartása, cselekedete vagy arra irányuló kísérlete esetén a KIH jogosult a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó számára a Szolgáltatás és Adatbázis használatát korlátozni, felfüggeszteni vagy megtiltatni, továbbá a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó ilyen magatartásával okozott bárminemű kár megtérítése érdekében a Felhasználóval és/vagy a Regisztrált Felhasználóval szemben igénnyel élni. 3

4 3.6. A KIH jogosult megvizsgálni vagy kivizsgáltatni minden olyan esetet, amellyel kapcsolatban bármely módon (akár bejelentés alapján, akár saját hatáskörben) tudomására jut, hogy a Szolgáltatás bármely felhasználója a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megsérti. IV. Tartalom feltöltése 4.1. A sikeres regisztrációt követően a DSZT honlapon, a Regisztrált Felhasználó által a regisztrációs során megadott azonosító adatokkal felhasználói fiók jön létre. Saját felhasználói fiókját a Regisztrált Felhasználó jogosult kezelni, és a Szolgáltatás keretében rendelkezésre álló lehetőségekkel személyre szabni A Regisztrált Felhasználó a DSZT honlapra kizárólag olyan Tartalmat tölthet fel, mely: - összhangban áll a DSZT és a Bejátható Magyarország Program céljaival, célkitűzéseivel, szellemiségével; valamint - mások személyét, jogait, személyiségi jogait, jogos érdekeit nem sértik és nem veszélyeztetik, és arra közvetetten sem alkalmasak A Regisztrált Felhasználó a saját felhasználói fiókjába jogosult Tartalom feltöltésére. A KIH jogosult, de nem köteles ellenőrizni a Regisztrált Felhasználó által a saját felhasználói fiókjába feltöltött adatot, vagy más tartalmat Az Adatbázisba olyan Tartalom feltöltése, mely harmadik személyek számára is hozzáférhető és/vagy harmadik személyek által megismerhető, csak az Üzemeltető által meghatározott keretek között lehetséges. Az Üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalom megfelel-e a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek A Regisztrált Felhasználó az általa észlelt, és a DSZT céljával, a Szolgáltatás használatával összefüggő eseményekről jogosult a DSZT honlapon figyelemfelhívó Tartalmat feltölteni. Az ilyen jellegű Tartalmakat az Üzemeltető minden esetben ellenőrzi, és annak általa történő jóváhagyását követően teszi közzé nyilvánosan a DSZT honlapon. Az Üzemeltető általi ellenőrzés célja a Regisztrált Felhasználók által feltöltött figyelemfelhívó Tartalmak valóságtartalmának, helytállóságának ellenőrzése. Az Üzemeltető saját mérlegelési körében jogosult dönteni a figyelemfelhívó Tartalmak DSZT honlapon történő közzétételéről A Tartalom feltöltéséért, azok valóságtartalmáért a Regisztrált Felhasználó az ÁSZF VIII. pontjában foglalt felelősségi szabályok szerint helyt állni tartozik Az Üzemeltető a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalmat a Regisztrált Felhasználó előzetes értesítése nélkül kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult módosítani, részlegesen vagy teljes egészében törölni Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó az Adatbázisban olyan Tartalmat tesz közzé, amely alkalmas arra, hogy mások jogát, jogos érdekét sértse vagy veszélyeztesse, továbbá harmadik személy személyiségi jogainak sérti, vagy annak lehetőségét hordozza, az Üzemeltető előzetes értesítés nélkül jogosult a vonatkozó Tartalom, helyreállítás lehetőségét kizáró törlésére. V. Az Adatbázis használatára, Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelkezések 5.1. A Szolgáltatás használatának általános szabályai 4

5 A DSZT bármely Szolgáltatásának igénybe vétele a DSZT honlap Felhasználó/Regisztrált Felhasználó általi használatával, illetőleg a Mobil Alkalmazás Felhasználó/Regisztrált Felhasználó általi letöltésével egyidejűleg valósul meg. A Szolgáltatást csak 14. életévüket betöltött személyek használhatják, vehetik igénybe. A Felhasználók és a Regisztrált Felhasználók a Szolgáltatást és az Adatbázist kizárólag magáncélra jogosultak felhasználni, a Szolgáltatás és az Adatbázis üzleti és/vagy jövedelemszerzési célú felhasználásához a KIH előzetes hozzájárulása szükséges. A Szolgáltatást valamennyi Felhasználó és Regisztrált Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja A Szolgáltatás használatához szükséges technikai feltételek A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön egyaránt elérhető és azonos tartalommal használható. A Mobil Alkalmazás használatához szükséges szoftver az Apple App Store és a GooglePlay webáruházakon keresztül tölthető le. Az Apple App Store webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: A GooglePlay webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el: https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms.html A Szolgáltatás asztali és hordozható számítógépeken, valamint mobil eszközökön történő használatához megfelelő internet hozzáférésre és a DSZT szoftveralkalmazás megjelenítéséhez szükséges rendszerkövetelményekre, egyéb szoftverekre és annak esetleges frissítésére van szükség. A Szolgáltatás használatát, az Adatbázis betöltésének és megjelenítésének gyorsaságát a hálózati lefedettség, az internet hozzáférés és az internetsebesség befolyásolhatja. A Felhasználó és a Regisztrált Felhasználó, amennyiben a Szolgáltatást az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruházoz keresztül veszi igénybe, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruház mindenkor hatályos, fenti linken elérhető általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, illetőleg a GooglePlay webáruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti Az Adatbázis karbantartása Az Adatbázis Karbantartását az Üzemeltető végzi. Az Üzemeltető a Felhasználókat és a Regisztrált Felhasználókat a DSZT honalapon keresztül értesíti a Karbantartás várható időpontjáról és időtartamáról, emellett a Regisztrált Felhasználók részére, az általuk a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre küldött tájékoztatás útján a Karbantartásról közvetlen értesítést is küld. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy az Adatbázis és/vagy a Szolgáltatás időszakos, vagy szükség szerinti Karbantartása esetére a Szolgáltatás és/vagy az Adatbázis elérhetőségét átmenetileg korlátozza. A Karbantartás során a KIH jogosult a Szolgáltatás és/vagy Adatbázis Tartalmának előzetes értesítés nélküli, saját hatáskörben történő megváltoztatására. 5

6 5.4. A Szolgáltatás használatának korlátozása, szünetelése, megszüntetése A KIH minden tőle elvárható, ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Adatbázis üzemeltetését, valamint a Szolgáltatás igénybevehetőségét folyamatosan, a nap 24 órájában biztosítsa. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét vagy annak részét saját döntése alapján, bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A KIH vállalja, hogy a Szolgáltatás tartalmának módosításáról, használatának felfüggesztéséről vagy működtetésének megszüntetéséről előzetesen tájékoztatást tesz közzé a DSZT honlapon, egyúttal arról a Regisztrált Felhasználók részére elektronikus értesítést is küld. A Szolgáltatás esetleges megszüntetése nem érinti a Regisztrált Felhasználók által letöltött tartalmakat, ugyanakkor azok további frissítésére nem lesz lehetőség. A KIH fenntartja magának a jogot, hogy az informatikai rendszer és/vagy háttér KIH-en, mint Üzemeltetőn kívül álló okból történő meghibásodása vagy korlátozása esetén a Szolgáltatás és Adatbázis használatát szüneteltesse, illetve a Szolgáltatás használhatóságát átmeneti időtartamra az informatikai rendszer helyreállításának idejére - korlátozza. A KIH kötelezettséget vállal arra, hogy minden ilyen körülményről és amennyiben megállapítható, annak várható időtartamáról, valamint elhárulásáról tájékoztatást tesz közzé a DSZT honlapon. VI. A Hirdetési Szolgáltatás használata 6.1. Általános rendelkezések A Hirdetési Szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött tevékenység. A Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételére a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mindenkor irányadóak azzal, hogy a Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételére a DSZT honlapján keresztül van lehetőség, a Mobil Alkalmazáson keresztül a Hirdetési Szolgáltatás nem érhető el. A Hirdetési Szolgáltatás használata díjtalan Hirdetési alapfeltételek (i) a Regisztrált Felhasználó által közzétett hirdetés a hirdetett termék/szolgáltatás rövid leírását és szükség szerint az adott termékről készített fényképe(ke)t tartalmazhatja; (ii) a DSZT honlapon hirdetést kizárólag cselekvőképes magánszemélyek tehetnek közzé; (iii) a DSZT honlapon kizárólag olyan termékek/szolgáltatások értékesítésére vonatkozó hirdetések jelenhetnek meg, melyek a DSZT céljaival, annak megvalósításával összhangban állnak, vagy ahhoz kapcsolódnak; (iv) az eladásra kínált termék kizárólag olyan termék lehet, mely megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, és amely Magyarországon jogszerűen forgalomba hozható; (v) a felkínált szolgáltatásoknak mindenkor meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak és rendelkezéseknek; (vi) abban az esetben, ha egy adott termék vagy szolgáltatás hirdetéséhez, értékesítéséhez vagy nyújtásához a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések szerint engedély, hatósági bejelentés, vagy más jogszabályi előfeltétel teljesítése szükséges, úgy a Regisztrált Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezen feltételeknek a feltöltött hirdetése mindenben megfelel; (vii) a hirdetés feltöltésével a Regisztrált Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés közzététele harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti; 6

7 (viii) a hirdetés (különösen a szolgáltatásokra vonatkozó hirdetések) tartalmának mindenkor meg kell felelnie a Magyar Reklámetikai Kódex normáinak (a Magyar Reklámetikai Kódex elérhető a honlapon keresztül, valamint közvetlenül b7294e5a0fc7e95 linken); (ix) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely megtévesztő, jó erkölcsbe ütközik vagy jogellenes célra irányul; (x) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg vagy erre hív fel; (xi) nem tölthető fel olyan hirdetés, mely alkalmas lehet arra, hogy a KIH jogait, jogos érdekét, jó hírnevét, a DSZT és a DSZT által nyújtott szolgáltatások általános megítélését sértse vagy veszélyeztesse; (xii) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely más(ok) szabadalmi, szerzői jogait sérti vagy erre alkalmas lehet, továbbá amely védjegyoltalmat sért vagy arra alkalmas lehet, vagy más(ok) személyiségi vagy kegyeleti jogának megsértésére alkalmas; (xiii) nem tölthető fel olyan hirdetés, amely a jelen ÁSZF bármely pontjába ütközik Hirdetések közzététele Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles a feltöltött hirdetéseket a DSZT honlapon történő megjelenítésüket megelőzően ellenőrizni. Az ellenőrzés annak megállapítása irányul, hogy a feltöltött hirdetés megfelel-e a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalomkövetelményeknek. Az Üzemeltető ellenőrzési jogkörének fenntartása ugyanakkor nem mentesíti a feltöltőt a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartása alól. Termékek/szolgáltatások eladásra való felkínálása esetén a termék/szolgáltatás eladó által megadott adatai és az eladó felhasználói neve a Hirdetési Szolgáltatás honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétételre kerül. A Hirdetési Szolgáltatás működtetésének célja, hogy a Hirdetési Szolgáltatás útján megteremtse a lehetőséget arra, hogy a Regisztrált Felhasználók a DSZT honlapon közzétehessék aktuális hirdetéseiket. Ezen túlmenően az Üzemeltető az esetleges adás-vételi ügylet megkötésében további szerepet nem vállal, abban nem vesz részt. Abban az esetben, ha a DSZT honlap valamely látogatójának valamely hirdetés felkelti érdeklődését, úgy a hirdetővel közvetlen kapcsolatfelvételre van lehetősége, az adásvételi ügylet lebonyolítására a DSZT honlap lehetőséget nem biztosít Hirdetések törlése Az Üzemeltető saját mérlegelési körében jogosult dönteni arról, hogy valamely hirdetés valóságtartalma, valódisága vagy jogszerűsége fennáll-e. Abban az esetben, ha valamely hirdetés kapcsán felmerül annak gyanúja, hogy az adott hirdetés tartalma a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak nem felel meg, úgy az Üzemeltető jogosult az adott hirdetést a DSZT honlapról saját hatáskörben, a Regisztrált Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölni. Az Üzemeltető jogosult továbbá a DSZT honlapról az adott hirdetést törölni abban az esetben is, ha a Regisztrált Felhasználó a hirdetés közzétételére vonatkozó jogát visszaélésszerűen, tisztességtelenül gyakorolja, vagy ezen tevékenysége jogszabályi rendelkezések megkerülésére irányul, vagy ennek gyanúja merül fel. 7

8 A Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén az Üzemeltető a Regisztrált Felhasználó hirdetéseit nem tárolja, azok a DSZT honlapról törlésre kerülnek Felelősség a hirdetések tartalmáért Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni a hirdetések valóságtartalmát. Ebből következően az Üzemeltető kizárja felelősségét minden olyan kárért, károsodásért, amely annak következében következett be, hogy egy adott hirdetés tartalma valótlan, megtévesztő, illetőleg a nyújtott szolgáltatással nem áll összhangban. Bármely ilyen, a hirdetés megtévesztő, valóságnak nem megfelelő tartalma miatt harmadik személynek bekövetkező kárért, károsodásért vagy jogsérelemért kizárólag az adott hirdetést feltöltő Regisztrált Felhasználó tartozik felelősséggel. A feltöltött szolgáltatások esetében az Üzemeltető nem végez előzetes ellenőrzést arra vonatkozóan, hogy a hirdető az adott szolgáltatás nyújtására megfelelő képzettséggel, végzettséggel, képesítéssel és engedélyekkel rendelkezik-e. Ebből következően a hirdetőt terheli mindennemű felelősség, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kárfelelősség minden olyan kárért, károsodásért, mely a hirdető által közétett szolgáltatás hibájából, különösen annak szakszerűtlenségéből származik. A Regisztrált Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a DSZT honlapra általa feltöltött hirdetések tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető kizárja felelősségét minden olyan kárért, mely abból származik, hogy a Regisztrált Felhasználó valamely hirdetését annak jogsértő, vagy jelen ÁSZF-ben foglaltakkal össze nem férő okból, vagy annak gyanúja következtében a DSZT honlapról törölte. Az Üzemeltető kizárja továbbá felelősségét minden olyan jogkövetkezményért mely abból ered, hogy a Regisztrált Felhasználó által a regisztráció során megadott azonosító adat téves, hibás, hamis vagy a valóságnak nem megfelelő Igényérvényesítés Abban az esetben, ha felmerül annak gyanúja, hogy a Regisztrált Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatást valamely jogszabály által tiltott vagy jogellenes tevékenységre használja, az Üzemeltető jogosult megtenni minden olyan intézkedést, amely az adott Regisztrált Felhasználó felelősségre vonásához szükséges. Abban az esetben, ha a Regisztrált Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság eljárást kezdeményez, az Üzemeltető az eljáró hatósággal vagy más szervezettel köteles együttműködni az eset kivizsgálása érdekében. Az együttműködés keretében az Üzemeltető jogosult és köteles az érintett Regisztrált Felhasználóval kapcsolatban rendelkezésére bocsátott valamennyi szüksége információt az eljáró harmadik személy előtt feltárni. Amennyiben harmadik személy vagy bármely hatóság a Regisztrált Felhasználó által tanúsított magatartás következtében vagy azzal összefüggésben az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Regisztrált Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető minden olyan kárát (ide értve a vagyoni hátrányt és a felmerült költségeket is), amely annak következtében merült fel, hogy a Regisztrált Felhasználó jogellenes magatartást tanúsított. 8

9 VII. Szerzői jogi rendelkezések 7.1. A DSZT és a vonatkozó Adatbázis, mint tartalmát, szerkesztését és a benne foglalt adatok összeválogatását tekintve egyéni, eredeti jellegű mű, a gyűjteményes művekre irányadó szabályok szerint, a Szerzői Jogi Törvény alapján szerzői jogi védelem alatt áll. Az Adatbázis tartalmán túl, szerzői jogi védelem alatt állnak a Szolgáltatás felületén megjelenített szolgáltatói illusztrációk, képek, szimbólumok, emblémák is. Az Adatbázishoz és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok a KIH-et illetik meg a Szerzői Jogi Törvényben foglalt körben és terjedelemben A DSZT és a Szolgáltatás használatára vonatkozó szerzői jogi rendelkezéseket a Szerzői Jogi Szabályzat (http://dszt.eu/static/pdf/dsztszjsz.pdf) tartalmazza részletesen. VIII. Felelősségi szabályok 8.1. A Szolgáltatást a Felhasználók és a Regisztrált Felhasználók saját felelősségükre használhatják. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás részben a Regisztrált Felhasználók által feltöltött adattartalomra épül, a KIH nem vállal semminemű felelősséget ilyen, a Regisztrált Felhasználók által feltöltött Tartalom valóságtartalmáért, megfelelőségéért. A KIH felelőssége kizárólag az olyan Tartalom valóságtartalmára és helytállóságára terjed ki, melyet a Szolgáltatás adatbázisába saját maga tölt fel és a Szolgáltatás honlapján saját maga tesz közzé A KIH mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatos használhatóságát biztosítsa, de nem garantálja a Szolgáltatás folyamatos, megszakítás nélküli, állandó hibamentes, zavartalan működését. A KIH nem felel azon károkért, amelyeket az informatikai rendszer meghibásodása, átmeneti leállása, korlátozása, vagy más, nem megfelelő működése okoz A KIH a Szolgáltatás és vagy Adatbázis tartalmának módosítása, használatának felfüggesztése vagy a Szolgáltatás megszüntetése esetén, ezen joga gyakorlásáért harmadik személyek felé felelősséggel nem tartozik, ilyen körülmény bekövetkezése esetén harmadik személyek a KIH-hel szemben kárigény vagy más polgári jogi igény érvényesítésére nem jogosultak Tekintettel arra, hogy a KIH a Regisztrált Felhasználó által feltöltött Tartalmakat érintően előzetes ellenőrzést nem folytat, a KIH kizárja a felelősségét minden olyan, a Szolgáltatás használatából eredő kárért, károsodásért és veszteségért, mely annak a következménye, hogy a Regisztrált Felhasználó által közzétett információk nem felelnek meg a valóságnak A KIH nem vállal felelősséget továbbá a Szolgáltatás használatából eredő olyan kárért, károsodásért és veszteségért, mely annak a következménye, hogy a Felhasználó és/vagy a Regisztrált Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megsérti. IX. Adatkezelés A Szolgáltatás használata során a KIH által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a személyes adatok forrását és a személyes adatok nyilvántartásának rendjét az Adatvédelmi Szabályzat (http://dszt.eu/static/pdf/asz.pdf) tartalmazza részletesen. X. Az általános szerződési feltételek módosítása A KIH jogosult az ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit és/vagy előírásait egyoldalúan módosítani. A KIH az ÁSZF bárminemű módosítását köteles a DSZT honlapon és Mobil Alkalmazáson haladéktalanul 9

10 közzétenni. Az ÁSZF módosítása annak közzétételével lép hatályba. Az ÁSZF módosításáról a KIH a Regisztrált Felhasználókat elektronikus úton is értesíti. A Szolgáltatás Felhasználó és Regisztrált Felhasználó általi használata az ÁSZF módosításának felhasználók általi elfogadásának minősül. XI. Általános szerződési feltételek hatálya A Felhasználó és/vagy a Regisztrált Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti. A jelen ÁSZF hatálya egyaránt kiterjed a DSZT honlapon és a letölthető Mobil Alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra. A KIH a jelen ÁSZF-et elérhetővé teszi a DSZT honlapon és a letölthető Mobil alkalmazás felületén, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és az ÁSZF bárki által történő megismerhetőségét. XII. Kapcsolattartás, értesítések Kapcsolattartási adatok: Az ÁSZF rendelkezéseit érintően az alábbi elérhetőségen kérhető segítség, tájékoztatás: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elektronikus elérhetőség: A Szolgáltatás igénybevételével, használatával kapcsolatban technikai segítség az alábbi elérhetőségen kérhető: INTERMAP Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus elérhetőség: A Hirdetési Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Regisztrált Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatban pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordulhat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapesti Felügyelőségének elérhetőségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144. Telefonszám: ; A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság panaszügyintézésre vonatkozó tájékoztatója az alábbi linken érhető el: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: Központi Ügyfélszolgálati Iroda 10

11 Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf Telefon: A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak Értesítések A KIH a DSZT honlapon minden esetben azonnali tájékoztatást tesz közzé az olyan eseményekről, mely a Szolgáltatás használatát közvetve vagy közvetlenül is érinthetik, így többek között, de nem kizárólag az alábbi eseményekről: - vis maior események; - a Szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése vagy megszüntetése; - a Szolgáltatásra vonatkozó rendszerüzenetekről; - az ÁSZF módosításáról A KIH fenntartja magának a jogot, hogy a DSZT honlapon közzétett hírfolyamot saját hatáskörében eljárva kezelje, karbantartsa, frissítse, módosítsa A Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó hozzájárulása esetén a KIH időközi rendszerességgel hírlevelet és/vagy reklámanyagokat küldhet a Felhasználó és/vagy Regisztrált Felhasználó által megadott elektronikus címre. A felhasználók részére küldött hírlevelek a hírlevelekben feltüntetett leiratkozás linken keresztül mondhatóak le. XIII. Vitarendezés, irányadó jog, joglemondás Vitarendezés A KIH és a Felhasználó, illetőleg a KIH és a Regisztrált Felhasználók a közöttük a Szolgáltatással, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összefüggésben felmerült jogvitákat elsősorban békés úton, a vitás kérdések egyeztetése útján kötelesek rendezni Arra az esetre, ha a felek között felmerült vita békés úton történő rendezése nem vezetne eredményre, a felek a KIH címe/székhelye szerinti helyi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Irányadó jog A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykor, és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak Joglemondás Abban az esetben, ha a KIH a jelen ÁSZF-ből eredő valamely jogát nem érvényesíti, az nem tekinthető az adott jogosultság érvényesítésére vonatkozóan joglemondásnak. A jelen ÁSZF elfogadásának napja: december 5. 11

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... -2- Bevezetés... -3-1. A jogviszony tárgya... -3-2. Regisztráció... -3-3. A szolgáltatás... -3-4. Felelősségvállalás... -5-5. A Weboldalon megjelenő hirdetések, linkek...

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató Weboldal: www.leancenter.hu, (a továbbiakban: honlap vagy honlapok ) Üzemeltető: AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. (8400 Ajka, Avar utca 23.) cégjegyzékszáma:

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések Az Invitel Távközlési Zrt. Ügyfelei (Előfizetői) gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek Általános Felhasználási Feltételek Bevezetés Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.huniojob.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

7. A Szolgáltatásról további részletek kérhetőek írásban (info@frissdiplomas.hu), valamint telefonon: +36 1 787 5989.

7. A Szolgáltatásról további részletek kérhetőek írásban (info@frissdiplomas.hu), valamint telefonon: +36 1 787 5989. I. A Felhasználási Feltételek tartalma 1. Jelen Felhasználási Feltételek (Szerződés) a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D.2.10., telephely:

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Yves Rocher mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Eletkepesangol.hu Általános Szerződési Feltételek Nagymaros, 2015. február 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek 1. Fogalmak Szolgáltató A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.), székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-042582,

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata

Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata Penny Market Kft. EXTRA Rejtvény-nyereményjáték Játékszabályzata 1. A Játék Szervezője: A Penny Market Kft. (továbbiakban: Szervező ) székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék szervezője Szervező: Toyota Central Europe Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések Az Invitel Távközlési Zrt. Ügyfelei (Előfizetői) gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügyfélszolgálatot üzemeltet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben