Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u /1. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u /1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén február 21-én a Polgárok Háza, Érd, Alsó u.3-ban. A 10:00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján 10:30 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes: Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 40 fő. Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az alakuló ülés levezető elnökének Hamar Józsefet javasolta. Hamar József jegyzőkönyvvezetőnek Oszlácsné Szolnoki Margitot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Tiszáné Klaj Erzsébetet és Kardos Botondot javasolta. Elmondta, hogy az ülésről hangfelvétel készül, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A levezető elnökre, a jegyzőkönyvvezetőre illetve a hitelesítő személyekre tett javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták. A következőkben Kardosné Gyurkó Katalin ismertette az ülésre javasolt napirendi pontokat: 1.Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a költségvetés végrehajtásáról. 2. A évi közhasznúsági jelentés ismertetése. 3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ill. a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. 5. A évi programtervek ismertetése, elfogadása 6. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése) A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

2 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Hamar József, az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Kardosné Gyurkó Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját. Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt az egyesület 2008-as munkájáról és költségvetéséről, ismertette a közhasznúsági jelentést, valamint rövid áttekintést adott az egyesület által beadott pályázatokról. Kiemelte, hogy a tisztségviselők nem vettek fel honoráriumot munkájukért. Egyesületünk továbbra sem folytat vállalkozói tevékenységet. Célunk, hogy ne éljük fel a vagyonunkat, tartalékoljunk, hogy stabilan álljunk. Egyesületünk 3 lábon áll: - tagdíjak: kb. 600 ezer Ft/év - pályázatok: - önkormányzati től már NCA-ban (Nemzeti Civil Alapprogram) is pályázhatunk működési költségre - támogatások: vállalkozásoktól és magánszemélyektől Legnagyobb kiadást 2008-ban a programjaink megvalósítására fordítottuk, de a taglétszámunk növekedésével egyenes arányban igen megnövekedtek a működési költségeink is (könyvelő, riasztó, banki költségek ). Nagyon fontos és jó dolog volt az év során a családsegítés, mely össze is kovácsolta a csapatot. Kérdés, megjegyzés a beszámolóval és a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban: Van ahol a beszámolóban a 2009-es év tervezett költségei alacsonyabbak, mint a 2008-ban felhasználtak. Ez miért van így? Válasz: ez egy terv, próbálunk kicsit összébb húzódni és pályázni a működési költségeink fedezésére. Kérdés: lehet-e már az adó 1%-át az egyesület számára adni. Válasz: ezt csak 2010-tól vehetjük igénybe. Következő napirendi pontként az Ellenőrző Bizottságból Rózsahegyi Melinda és Nyitrai Béla köszöntötték a jelenlevőket és jelezték, hogy elfogadták az egyesület elnökének beszámolóját és a közhasznúsági jelentést. Kiemelték, hogy az önkéntesek aktív munkája nélkül nem állna így az egyesület. Az önkéntességnek köszönhetően személyi ráfordítások nem voltak. Egy problémára hívták fel a figyelmünket, melyre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani és megoldást találni. Az új ruha adományok elosztásánál jobban kell ügyelni arra, hogy a családok egyenletesebben részesüljenek a javakban, ne legyen olyan, aki kirívóan sok ruhát visz el. Az Ellenőrző Bizottság 2009/1. sz. jegyzőkönyvét és 2009/1. sz. határozatát csatoltuk jelen jegyzőkönyvünkhöz. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

3 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját illetve a közhasznúsági jelentést a jelenlevők ellenszavazat nélkül elfogadták. Ezt követően Hamar József felkérte az Ága-Boga elnökhelyettesét, hogy ismertesse az egyesület 2009-es programtervét. A programtervezetet külön csatoltuk a közgyűlési jegyzőkönyvhöz. Brunczvik Attila a programok ismertetése és elfogadása után segítséget kért azok lebonyolításában. Cél, hogy egy-egy körzet vállalja el az egyes programok kivitelezését. A körzetvezetők segítsenek a tagság mozgósításában. Ne csak az adományokat várják, hanem tegyenek is a közösségért. Számon kell kérni a tagoktól a belépési nyilatkozaton tett vállalásokat. Meg kell fogalmazni konkrétan milyen munkákat lehet és kell vállalni az egyesületben, az egyesületért. 2 NOE programra hívta fel Attila a figyelmünket: - Május 16.: Családi Nap a Margitszigeten -Szeptember 5.: Őszi NOE találkozó Sopronban A soproni találkozóval kapcsolatban a körzetvezetők felmérést végeznek a tagcsaládoknál, hogy 1 vagy 2 napra menjünk és Volánbusszal vagy a NOE által szervezett különvonattal. A programok további átbeszélését a fórumon folytatjuk. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2009-re tervezett programokat. Hamar József megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a közgyűlés hivatalos részét bezárta. Fórum: Kardosné Gyurkó Katalin jelezte, hogy a első hónapjában csatlakozott új családokkal 180 tagcsaládra bővült a tagságunk, s ezzel elértük azt a határt, hogy felmerült egy adminisztratív alkalmazott felvételének igénye. Lehetőség van erre pályázni és 1 évre napi 4-6 órára szerződtetni. Gondolkodunk egy civil szolgáltató központ létrehozásában is vagy hatékonyabban szervezzük meg a munkát és felosztjuk a feladatokat. A körzetvezetők építsenek kisebb közösséget és vállaljanak közösen feladatokat. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

4 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Pályázatok: kicsit félünk tőle, de nem olyan bonyolult dolog. Le kell írni mit tervezünk, a költségeket és a programokat. Terv: 30 év alatti fiataljaink menjenek cseregyakorlatra. Jó dolog építeni a testvérvárosi kapcsolatokat a fiatalokkal. Táborozást is vállalhatnánk, ha segítséget kapunk és aki tudja megosztja velünk a tapasztalatait. Dr. Fehér Miklósné javaslata: menjünk többen az ingyenes pályázatíró tréningekre, melyet a NOE szervez. Bódizs Éva javaslata: 1-1 körzet vállalja be egy-egy program megszervezését, ezt előre oszszuk be. Nyitrai Béla segítséget kér, hogyan tudnánk még aktívabbá tenni az embereket. Sokszor még visszajelzést sem kapunk a leveleinkre, sms-einkre. Lehet, hogy inkább 2 körzetnek kellene összefogni egy program megvalósítását illetően. Dr. Fehér Miklósné javaslata: fizessünk telefonos hozzájárulást a körzetvezetőknek. Válasz: sajnos ez nem fér bele a költségvetésünkbe. Amit tudunk adni: üzemanyag hozzájárulás. Kőhler Rozália és Kovács Imre (Csöpi néni és Imre bácsi) beszámolója a raktáros munkáról: 2007 decemberében vállalták el, azért, mert szerettek volna egy közösséghez tartozni és jót tenni. Adományok fogadása, sokszor lepakolása hárult rájuk, mert nem volt idő segítséget kérni a hirtelen érkezés miatt. Közös beszerzések intézésében is segítenek, pl. pirospaprika, csirke, kacsa, tojás, gomba, hurka-kolbász. A raktár rendbetételében és a tagdíjak átvételében is közreműködnek. Kérésük: ne sorakozzanak a családok nyitás előtt a kapuban, mert ez zavaró a nyitásnál. Kérnek önkéntes jelentkezőket a rendrakásokhoz és a maradék ruhák más szervezetekhez való elszállításához. Javaslat: 1. Azok a tagcsaládok, akik igénybe veszik a közös beszerzéseket, fizessenek be 1.000,- Ft-ot és később ha már nem kérnek ezen áruféleségekből visszakapják. Ebből tudnánk a termelőnek kifizetni a hozott termékeket. 2. Előleg fizetésénél + 100,- Ft-ot tegyenek be a családok, hogy fedezze a telefonálás költségét, ha valakire rá kell telefonálni, miért nem vitte még el a megrendelését. 1 évre havi 100,- Ft az alap a megrendelő családoktól, melyet egy összegben kell befizetni. 3. Aki valamit megrendel adja meg a telefonszámát, hogy értesíthessék. Csöpi néni önállóan szervezi a raktár takarítását és a ruhaválogatást és erre agitálhat a levlistán. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

5 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Javaslatok: Molnárné Éva: A segítséget a tevékenység konkrét megnevezésével kérjék. Hamar Gabi: Személyesen konkrét személyeket kérjünk fel az egyes feladatokra. Brunczvikné Ildikó észrevétele: Vannak, akik azért nem akarnak itt tagok lenni, mert úgy érzik, hogy elvárás, hogy részt vegyenek a programokon, de a NOE értékeivel egyetértenek. Nyitrai Béla ötlete: a belépési nyilatkozatra írjanak a jelentkező családok vállalást, ehhez legyen egy konkrét feladatlista, amelyből választhatnak Király Ignácz hozzászólása: tudomásul kell venni, hogy van aki nem tud betenni a közösbe. - Információáramlás és közösségépítés a körzetvezetők feladata - Létre kell hozni munkacsoportokat, melyhez nem elegendő a lelkesedés. A jelentkezési lapra írt vállalás alapján kell megszólítani az embereket. - Egy csoportban legyen kb. 20 ember, akiből legalább kettő lekérhető a konkrét feladatra. - Karitatív és barátságra épülő üzemeltető struktúra is lennénk. Hamar József megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az ülést. Mellékletek: - Jelenléti ív - Hangfelvétel - Közhasznú beszámoló - Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve és határozata es programtervezet Érd, február 21. Hamar József levezető elnök. Oszlácsné Szolnoki Margit jegyzőkönyvvezető Kardos Botond hitelesítő. Tiszáné Klaj Erzsébet hitelesítő Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

6 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolója Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője) "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

7 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi mérlege MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 12. D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 14. II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY (+,-) III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi eredménykimutatása "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapitótól 160 központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 591 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel( A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 116 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Kimutatás a kapott támogatásokról év Támogatás összege Támogató megnevezése Támogatott cél Előző évi Tárgyévi Változás eft eft % eft Központi költségvetési szerv Helyi önkormányzatok % 13 Elkülönített állami pénzalap Pályáztató Magánszemélyek (tagdíjak) Egyéni vállalkozók Jogi személyiségű társaságok % 1120 Jogi személyiség nélküli társ. Magánszemélyek támogatása SZJA 1 % (APEH) Egyéb % 5440 Összesen % 7395

10 Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezése Adatok Változás Előző évi Tárgyévi % eft Saját tőke % 503 Induló tőke Tőkeváltozás % -582 Tárgyévi eredmény % -582 Tárgyévi eredmény: % -582 növekedésére ható tényezők % közhasznú tev.bevétele % vállalkozási tev.bevétele 0 0 csökkenésre ható tényezők % közhasznú tev.költségei % vállalkozási tev.költségei 0 0 0

11 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Megnevezés Adatok Változás Előző évi Tárgyévi % eft Pénzbeli kifizetések összesen munkabérek 0 tiszteletdíjak, megbízási díjak költségtérítések terv szerint 0 Költségtérítés többlet km után egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások

12 "Ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesületének évi költségvetése Bevételek Terv adatok Tény adatok Maradvány az előző évről Pályázatok, támogatások Tagdijak, pártoló dijak 646 Egyéb (bankkamat,oktatás,tanfolyam bev.) 591 Összes bevétel Kiadások Vásárolt anyagok költségei 107 Egyéb anyagköltség Szállítás 444 Bérleti díjak 359 Tagsági díjak 202 Posta, telefon, fax 49 Könyvviteli szolgáltatás 60 Egyéb igénybevett szolgáltatások 602 Egyéb szolgáltatások költségei (bankktg) 16 Biztosítás 16 Személyi jellegű kifizetések 260 Közvetített szolgáltatások 750 Értékcsökkenés 116 Összes kiadás Záró 0 503

13 Beszámoló a évről A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. Azután másnap reggel elölről kezdünk mindent. Olyan folyamat ez, mint a bimbó nyílása. Virágzás, virulás és virágba borulás. (Bernie Siegel) Készítette: Kardosné Gyurkó Katalin január 31.

14 Tartalomjegyzék 1. Adatok Egyesület, tagság Költségvetés Bevételek Kiadások A évi programok...7. Részvétel a NOE programokon Civil együttműködés Partnerek Támogatók Tervek, javaslatok A évi programtervünk Rendszeres alkalmaink Kedvezmények egyesületünk tagjai részére 14. Melléklet

15 1. Adatok Az egyesület neve: "Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Címe: 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcíme: 2031 Érd, Pf Elnök neve: Kardosné Gyurkó Katalin Elérhetősége: , NOE flottás: Titkár neve: Oszlácsné Szolnoki Margit Elérhetősége: , NOE flottás: Egyesület, Tagság Az egyesület célja: A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése Az élet az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a gyermekekért, mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; A nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, környezetünk felé A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaink az E 108 sorszámtól kezdődően kapnak tagsorszámot. Tagfelvétel Alapszabályunknak megfelelően - az elnökségi ülésen történik, havi egy alkalommal. A tagok adatait az egyesület Titkára tartja nyilván. A 11 körzetfelelős az egyesület munkáját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában, kapcsolattartásban is segíti. Tagság létszámának alakulása: decembere és márciusa között zajlott a legtöbb család átjelentkezése NOE egyéni tagságból helyi egyesületi taggá. Néhány család megőrizte kettős tagságát is. Tagcsaládjaink leginkább érdiek, de számos környékbeli településről (Diósd, Tárnok, Baracska) is csatlakoztak hozzánk decemberében már 170 tagcsaládunk volt. Létszámunk továbbra is növekszik. A 170 családból család nagyon aktívnak, további család közepesen aktívnak mondható. Sajnos sok családdal még nem sikerült élő kapcsolatot kialakítani részben a gyors növekedés részben pedig a körzetvezetők kevés ideje miatt. Nem folytatunk továbbra sem kimondott tagtoborzást, családjaink az újságból, ismerősöktől, barátoktól hallottak rólunk és vették fel velünk a kapcsolatot ill. már régebb óta ismerték az Országos Egyesületet. 3

16 3. Költségvetés Az Egyesület vezetői, tisztségviselői, az elnökség tagjai, a körzetvezetők és a raktárosunk önkéntesként végzik a munkájukat, ezért díjazást nem kapnak Bevételek A évben 646 ezer forintnyi tagdíjat fizettek be a családok, ebből 378 ezer forint már a évi tagdíj. Jelenleg 164 tagcsaládja van az egyesületünknek. A évben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi gyermeknapunkat Ft-tal, a családi napközi működtetéséhez szükséges tanfolyamot Ft-tal támogatta polgármesteri keretből. Magánszemélyektől az alábbi hozzájárulásokat kaptuk: Ft - CSANA tanfolyam Ft - Ópusztaszeri kirándulás Ft - családtámogatás Egyszeri forintos támogatást kaptunk a Sziget-Com Kft-től, ebből az összegből Ft-ot a S. család emésztőjére kell fordítanunk évben az alábbi sikeres pályázataink voltak: Ft - Raiffeisen Bank - gyermeknapi támogatás Ft - ÁNTSZ - parlagfű mentesítés Ft - ÉMJV Önkormányzata - NOE Őszi találkozóján részvétel Ft - ÉMJV Önkormányzata - CSANA tanfolyam Egyéb bevételek sorában van feltüntetve az év közben befizetett fuvar hozzájárulások, tombola és büfé bevételek. Egyesületünk a évben még nem vehetett részt az NCA működési pályázatán és az adó 1%-ért sem kampányolhatott, így a pályázatokon való részvétel eléggé korlátozva volt. Ez a korlát a évtől a pályázatok 90%- nál már nem áll fenn. Adó 1%-ot, csak 2010-ben vehetünk igénybe. 4

17 3.2. Kiadások A évi terv kiadási oldalát nagy mértékben befolyásolták a pályázati lehetőségeink. Nagyon sok programunk azért tudott megvalósulni, mert pályázati támogatást nyertünk rá. A kiadásokból az egyik legnagyobb tételt a programjaink költségei jelentették. A programokra fordított összegeket részletesen felsoroltam a táblázatban. A működési költségek növekedtek az elmúlt évben. Értelemszerűen a könyvelő, közjegyző, banki költségeket, raktár rezsi számláit ki kell fizetni. A raktári költségek a riasztó és az éves (víz, villany, gáz) költséget takarják Üzemanyag hozzájárulás csak az adományok szállításánál merült fel. A weblapunkat karbantartását, fenntartását és a raktárunk gondnoki munkáját ingyen ellenszolgáltatás nélkül végzik az önkéntesek. Pályázatok 2008-ban még csak egy-egy pályázati lehetőségünk volt. ÉMJV pályázati kiírásaira három pályázatot adtunk be, ebből kettőt támogatásban részesítettek. Az ÁNTSZ-nél szintén nyertünk, bár talán mi kértük a legalacsonyabb összeget, szóval szerények voltunk A Pest Megyei pályázatnál elutasították a kérelmünket, ott is lehet még javítani az esélyeinken. 5

18 BEVÉTELEK 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv Tagdíj Önkormányzati támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás Cégektől kapott támogatás Pályázat Egyéb Összesen KIADÁSOK 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv NOE felé tagdíj Kiegészítő tagdíj Tagdíj összesen Családi napok Táncház Érd Körbe Szülő suli Buszos kirándulás Rajzpályázat NOE őszi találkozó CSANA tanfolyam Parlagfűmentesítés Kézműves foglalkozások Családsegítés Karácsonyi ünnepség Foci Tárnok, Diósd rendezvény Programok összesen Raktár Közjegyző Könyvelő Fuvardíj Üzemanyag hozzájárulás Működési költség Banki költség Plakát szórólap Működési költségek Munkabér + járulékok Egyéb Összesen Maradvány

19 4. A évi programok Rendezvények Nagyon sok rendezvényünk volt. A egy-egy eseményről a részletesebb beszámolókat a Melléklet tartalmazza. Itt egy rövidebb felsorolás a teljesség igénye nélkül Esemény, rendezvény dátum Pályázatíró tréning Monor január 12. Aláírásgyűjtés, lakossági fórum február 2. Házasság világnapja teadélután február 9. Közgyűlés február 23. Kézműves foglalkozás a raktárban március 8. Szülősuli januártól - júniusig Téka családi táncház április 20. Fundoklia takarítás április 26. Érd Körbe április 27. Városi gyermeknap Múzeumkert május 25. Parlamenti látogatások háromszor Piliscsabai régiós családi nap június 14. Parlagfűmentesítés július 7. Családi nap augusztus 26. Ópusztaszeri őszi találkozó szeptember 6. Érd Körbe szeptember 21. Koszorúzások március, október Élelmiszerbank Tesco-s gyűjtés október Régiós találkozó Herceghalmon október 25. Alcsútdobozi kirándulás október 28. Téka táncház november 8. Adventi koszorúkészítés november 28. Ága-Boga Karácsonyi ünnepség december 13. Családsegítés kaláka munka tavasztól-őszig CSANA tanfolyam november EU-s élelmiszer osztás Év közbeni esetenkénti közös beszerzések (málna, barack, hagyma, csirke, kacsa, burgonya, paradicsomlé, paprika) Év közbeni, esetenkénti adományosztások Nagycsaládos foci az apukáknak három alkalommal egész évben egész évben havonta Szakmai programok Szülő suli folytatódott meghívott előadókkal havi egy alkalommal a Széchenyi István Általános Iskolában májusig. Sajnos szeptemberben a családok kevés ideje, a lelkesedés csökkenése miatt nem indult újra. Családi napközit működtetők részére szerveztünk kihelyezett tanfolyamot Érden. 15 fő kapott képesítést. 7

20 Részvétel NOE programokon Sajnos a veszprémi családkongresszusra nem jelentkezett tőlünk csak két család, de az ópusztaszeri őszi találkozón 3 autóbusznyi ember, közel 140 fő vett részt. Néhány tagcsalád részt vett a régiós családi napokon, találkozókon, de a résztvevők aránya az egyesület méretéhez képest viszonylag alacsony volt. 8

21 5. Civil együttműködés 5.1. Partnerek A helyi civil szervezetek örömmel fogadták a Nagycsaládosok helyi megszerveződését,a csoport, majd az egyesület megalakulását, és amiben lehetett, kölcsönösen segítettük is egymást ban tovább ápoltuk a kapcsolatainkat illetve újakat kötöttünk az alábbi szervezetekkel: Fészek Egyesület Civil Érdek Egyesület Érdi Környezetvédő Egyesület Érdi Tekergők kerékpáros egyesület Egymásért Alapítvány Ifjúsági és Gondozó Központ Napra Forgó Rehabilitációs Kht. Habilitációs Központ Gyermekjóléti Szolgálat Érdi Családépítők Egyesülete Családsegítő Szolgálat Alba Caritas Székesfehérvár Magyar Máltai Szeretetszolgálat Érdi Rendőrkapitányság 5.2. Támogatók Helyet adtak a rendezvényeinknek Szepes Gyula Művelődési Központ Széchenyi István Általános Iskola Érd- Parkvárosi Református Gyülekezet Parkvárosi Közösségi Ház Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Földrajzi Múzeum Thermal Hotel Érd Vörösmarty Mihály Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 9

22 Hírt adtak Rólunk ÉrdCenter internetes hírportál Érdi Újság Érdi Lap Érd Városi Televízió NOE Hírlevél Érd Megyei Jogú Város honlapja Pénzbeli támogatást nyújtottak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Érdi Fiókja Sziget-Com Kft. Termékbeli támogatást nyújtottak C&A Mode Kft. Érdi üzlet Soós Pékség Kft. Osys Kft. Osváth Cukrászda Ziegler Kft. Vincze Kft. Kika Lakberendezési Kft. Volánbusz Érdi Üzemigazgatóság Ikea Lakberendezési Kft. Alba Caritas Hungarica Alapítvány Gourmet's Food Kft. Ferrero Mo. Kft. Hifa - Hungária Egyesület Régión, NOE-n keresztül érkezett támogatások Danone Univer Élelmiszerbank Kedvezményes kulturális lehetőségek 10

23 6. Tervek, javaslatok A esztendőben is szeretnénk továbbfejleszteni az egyesületet. Egyszerre több szempontot tartunk szem előtt 1. tartsuk meg a már jól működő programokat 2. próbáljunk újabbakra is pályázni (körzetfelelősöknek képzés, nyári tábor, tanulmányút) 3. az egyesület mérete miatt szükség van egy 4 órás adminisztrátorra és az év második felében szeretnénk a raktári munkáért is munkabért fizetni 4. az egyesület minden évben takarítson meg valamekkora összeget, ha szüksége lesz egy 2 M ft-os pályázati önrészre, akkor legyen Továbbra is hiszem, hogy Érd jó terület lehetne a "Szövetség a családokért" mozgalom elindításához, megteremtéséhez. 11

24 6.1. A évi programtervünk, amely leginkább egy vázlat és nagyon sok program akkor tud majd megvalósulni, ha találunk rá forrást. Dátum Január 31. Február 8. Február 21. Március Március Április Április 18. Április 25. Április 25. Május 16. Május 23. Május 31. Július 4. Augusztus 26. Szeptember 5. Esemény NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Házasság világnapja alkalmából teadélután Szepes Gyula Műv. Központ Ága-Boga közgyűlés Raktártakarítás NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Téka családi táncház NOE közgyűlés (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Tűzzománc kézműves foglalkozás Margitszigeti családi nap NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Érd városi gyermeknap Régiós családi nap Tatabányán Családi nap Érd Őszi találkozó Sopron Szeptember 19. NOE választmányi (elnökségi tagoknak) November 7. November 27. November 28. December 12. Téka táncház Adventi koszorú készítés NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Ága-Boga karácsony Feladatok, amelyek által a fenti programokat megvalósítani látjuk: Körzetfelelősök képzése, fejlesztése információ áramlás hatékonyabbá tétele, egymás közötti kapcsolatápolás erősítése rendszeres sporttevékenységek folytatása újszülöttek figyelemmel kísérése programok szervezése (táncház, szülősuli, családi napok, teadélutánok) pályázatok egyesületen belül és az egyesület részére családsegítések adományszervezés, osztás közös beszerzés érdekképviselet 12

25 6.2. Rendszeres alkalmaink Kéthetente felváltva felnőtt és gyermek foci a Kőrösi Általános Iskolában Körzetvezetők havi találkozója Közös, kedvezményes idényáru beszerzések Esetenkénti (maximum havi egy alkalom) adományosztások 13

26 7. Kedvezmények egyesületünk tagjai részére Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Érd, Bajcsy-Zs. út. 15. Kedvezmény NOE tagoknak csak készpénzes fizetés esetén lehetséges. Szervízdíjból 10%, új termék vásárlása esetén 5% a kedvezmény. Sol Club, 2030 Érd, Bajuszfű u. 25. Callanetics torna, NOE tagoknak 10% kedvezmények Thermal Hotel Liget, 2030 Érd, Római u. 9. Szállodai- és fürdő szolgáltatások NOE tagoknak 20% kedvezmény Érdi Állatkórház, 2030 Érd, Thököly Imre u. 41. Állatklinika, NOE tagoknak 10% kedvezmény Big-Mix Plusz Kft Érd, Zámori út 22. Víz-,gáz-,fűtéstechnika, barkácscikkek, vasanyagok. Napkollektor értékesítés és kivitelezés. NOE tagoknak 10% kedvezmény Napsugár Rajziskola 2030 Érd, Szövő u. 24. Rajztanítás, képzőművészet NOE tagoknak 1500 Ft kedvezmény 1 gyermek esetén, 4000 Ft kedvezmény 2 gyermek esetén. 14

27

28

29

30 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. PROGRAMTERVEZET 2009 Foci páros héten a felnőtteknek, páratlan héten a szülő-gyermek csapatnak a Kőrösi Általános Iskolában. Tavasztól bevezetjük a ping-pong programokat szerdánként a VMG-ben. A tervezett programok: Dátum Január 31. Február 8. Február 21. Március Április eleje Április Április 18. Április 25. Május 16. Május 23. Május 31. Július 4. Augusztus 26. Szeptember 5. Szeptember 19. November 7. November 27. November 28. December 12. Esemény NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Beszélgetés a házasság világnapja alkalmából Közgyűlés NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Húsvéti kézműveskedés NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Téka családi táncház NOE közgyűlés (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Margitszigeti családi nap NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Érd városi gyermeknap Régiós családi nap Családi nap Őszi találkozó Sopron NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Téka táncház Adventi koszorú készítése NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Ága-Boga karácsony Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211 1 8 2 6 2 3 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel 6 1-6 - 2 5 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Menedékház Alapítvány A vállalkozás címe: Budapest,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Statsz.jel: 1365369949952922 Bírósági bejegyzés: Pk.: 60.098/2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u.8. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Mária Rend Alapítvány 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tartalom I. ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI... 3 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 III. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben