Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u /1. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u /1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén február 21-én a Polgárok Háza, Érd, Alsó u.3-ban. A 10:00 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez szükséges létszámú tag, ezért az előzetesen kiküldött meghívóban közöltek alapján 10:30 órára a közgyűlés ismételten összehívásra került. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes: Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerinti 40 fő. Elsőként Kardosné Gyurkó Katalin, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az alakuló ülés levezető elnökének Hamar Józsefet javasolta. Hamar József jegyzőkönyvvezetőnek Oszlácsné Szolnoki Margitot, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Tiszáné Klaj Erzsébetet és Kardos Botondot javasolta. Elmondta, hogy az ülésről hangfelvétel készül, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. A levezető elnökre, a jegyzőkönyvvezetőre illetve a hitelesítő személyekre tett javaslatot a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták. A következőkben Kardosné Gyurkó Katalin ismertette az ülésre javasolt napirendi pontokat: 1.Az Elnökség beszámolója az egyesület eddigi munkájáról és a költségvetés végrehajtásáról. 2. A évi közhasznúsági jelentés ismertetése. 3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 4. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ill. a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. 5. A évi programtervek ismertetése, elfogadása 6. Fórum (kérdések, javaslatok megbeszélése) A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a javasolt napirendi pontokat. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

2 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Hamar József, az ülés levezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Kardosné Gyurkó Katalint, hogy tartsa meg beszámolóját. Kardosné Gyurkó Katalin beszámolt az egyesület 2008-as munkájáról és költségvetéséről, ismertette a közhasznúsági jelentést, valamint rövid áttekintést adott az egyesület által beadott pályázatokról. Kiemelte, hogy a tisztségviselők nem vettek fel honoráriumot munkájukért. Egyesületünk továbbra sem folytat vállalkozói tevékenységet. Célunk, hogy ne éljük fel a vagyonunkat, tartalékoljunk, hogy stabilan álljunk. Egyesületünk 3 lábon áll: - tagdíjak: kb. 600 ezer Ft/év - pályázatok: - önkormányzati től már NCA-ban (Nemzeti Civil Alapprogram) is pályázhatunk működési költségre - támogatások: vállalkozásoktól és magánszemélyektől Legnagyobb kiadást 2008-ban a programjaink megvalósítására fordítottuk, de a taglétszámunk növekedésével egyenes arányban igen megnövekedtek a működési költségeink is (könyvelő, riasztó, banki költségek ). Nagyon fontos és jó dolog volt az év során a családsegítés, mely össze is kovácsolta a csapatot. Kérdés, megjegyzés a beszámolóval és a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban: Van ahol a beszámolóban a 2009-es év tervezett költségei alacsonyabbak, mint a 2008-ban felhasználtak. Ez miért van így? Válasz: ez egy terv, próbálunk kicsit összébb húzódni és pályázni a működési költségeink fedezésére. Kérdés: lehet-e már az adó 1%-át az egyesület számára adni. Válasz: ezt csak 2010-tól vehetjük igénybe. Következő napirendi pontként az Ellenőrző Bizottságból Rózsahegyi Melinda és Nyitrai Béla köszöntötték a jelenlevőket és jelezték, hogy elfogadták az egyesület elnökének beszámolóját és a közhasznúsági jelentést. Kiemelték, hogy az önkéntesek aktív munkája nélkül nem állna így az egyesület. Az önkéntességnek köszönhetően személyi ráfordítások nem voltak. Egy problémára hívták fel a figyelmünket, melyre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani és megoldást találni. Az új ruha adományok elosztásánál jobban kell ügyelni arra, hogy a családok egyenletesebben részesüljenek a javakban, ne legyen olyan, aki kirívóan sok ruhát visz el. Az Ellenőrző Bizottság 2009/1. sz. jegyzőkönyvét és 2009/1. sz. határozatát csatoltuk jelen jegyzőkönyvünkhöz. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

3 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját illetve a közhasznúsági jelentést a jelenlevők ellenszavazat nélkül elfogadták. Ezt követően Hamar József felkérte az Ága-Boga elnökhelyettesét, hogy ismertesse az egyesület 2009-es programtervét. A programtervezetet külön csatoltuk a közgyűlési jegyzőkönyvhöz. Brunczvik Attila a programok ismertetése és elfogadása után segítséget kért azok lebonyolításában. Cél, hogy egy-egy körzet vállalja el az egyes programok kivitelezését. A körzetvezetők segítsenek a tagság mozgósításában. Ne csak az adományokat várják, hanem tegyenek is a közösségért. Számon kell kérni a tagoktól a belépési nyilatkozaton tett vállalásokat. Meg kell fogalmazni konkrétan milyen munkákat lehet és kell vállalni az egyesületben, az egyesületért. 2 NOE programra hívta fel Attila a figyelmünket: - Május 16.: Családi Nap a Margitszigeten -Szeptember 5.: Őszi NOE találkozó Sopronban A soproni találkozóval kapcsolatban a körzetvezetők felmérést végeznek a tagcsaládoknál, hogy 1 vagy 2 napra menjünk és Volánbusszal vagy a NOE által szervezett különvonattal. A programok további átbeszélését a fórumon folytatjuk. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2009-re tervezett programokat. Hamar József megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a közgyűlés hivatalos részét bezárta. Fórum: Kardosné Gyurkó Katalin jelezte, hogy a első hónapjában csatlakozott új családokkal 180 tagcsaládra bővült a tagságunk, s ezzel elértük azt a határt, hogy felmerült egy adminisztratív alkalmazott felvételének igénye. Lehetőség van erre pályázni és 1 évre napi 4-6 órára szerződtetni. Gondolkodunk egy civil szolgáltató központ létrehozásában is vagy hatékonyabban szervezzük meg a munkát és felosztjuk a feladatokat. A körzetvezetők építsenek kisebb közösséget és vállaljanak közösen feladatokat. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

4 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Pályázatok: kicsit félünk tőle, de nem olyan bonyolult dolog. Le kell írni mit tervezünk, a költségeket és a programokat. Terv: 30 év alatti fiataljaink menjenek cseregyakorlatra. Jó dolog építeni a testvérvárosi kapcsolatokat a fiatalokkal. Táborozást is vállalhatnánk, ha segítséget kapunk és aki tudja megosztja velünk a tapasztalatait. Dr. Fehér Miklósné javaslata: menjünk többen az ingyenes pályázatíró tréningekre, melyet a NOE szervez. Bódizs Éva javaslata: 1-1 körzet vállalja be egy-egy program megszervezését, ezt előre oszszuk be. Nyitrai Béla segítséget kér, hogyan tudnánk még aktívabbá tenni az embereket. Sokszor még visszajelzést sem kapunk a leveleinkre, sms-einkre. Lehet, hogy inkább 2 körzetnek kellene összefogni egy program megvalósítását illetően. Dr. Fehér Miklósné javaslata: fizessünk telefonos hozzájárulást a körzetvezetőknek. Válasz: sajnos ez nem fér bele a költségvetésünkbe. Amit tudunk adni: üzemanyag hozzájárulás. Kőhler Rozália és Kovács Imre (Csöpi néni és Imre bácsi) beszámolója a raktáros munkáról: 2007 decemberében vállalták el, azért, mert szerettek volna egy közösséghez tartozni és jót tenni. Adományok fogadása, sokszor lepakolása hárult rájuk, mert nem volt idő segítséget kérni a hirtelen érkezés miatt. Közös beszerzések intézésében is segítenek, pl. pirospaprika, csirke, kacsa, tojás, gomba, hurka-kolbász. A raktár rendbetételében és a tagdíjak átvételében is közreműködnek. Kérésük: ne sorakozzanak a családok nyitás előtt a kapuban, mert ez zavaró a nyitásnál. Kérnek önkéntes jelentkezőket a rendrakásokhoz és a maradék ruhák más szervezetekhez való elszállításához. Javaslat: 1. Azok a tagcsaládok, akik igénybe veszik a közös beszerzéseket, fizessenek be 1.000,- Ft-ot és később ha már nem kérnek ezen áruféleségekből visszakapják. Ebből tudnánk a termelőnek kifizetni a hozott termékeket. 2. Előleg fizetésénél + 100,- Ft-ot tegyenek be a családok, hogy fedezze a telefonálás költségét, ha valakire rá kell telefonálni, miért nem vitte még el a megrendelését. 1 évre havi 100,- Ft az alap a megrendelő családoktól, melyet egy összegben kell befizetni. 3. Aki valamit megrendel adja meg a telefonszámát, hogy értesíthessék. Csöpi néni önállóan szervezi a raktár takarítását és a ruhaválogatást és erre agitálhat a levlistán. Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

5 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Javaslatok: Molnárné Éva: A segítséget a tevékenység konkrét megnevezésével kérjék. Hamar Gabi: Személyesen konkrét személyeket kérjünk fel az egyes feladatokra. Brunczvikné Ildikó észrevétele: Vannak, akik azért nem akarnak itt tagok lenni, mert úgy érzik, hogy elvárás, hogy részt vegyenek a programokon, de a NOE értékeivel egyetértenek. Nyitrai Béla ötlete: a belépési nyilatkozatra írjanak a jelentkező családok vállalást, ehhez legyen egy konkrét feladatlista, amelyből választhatnak Király Ignácz hozzászólása: tudomásul kell venni, hogy van aki nem tud betenni a közösbe. - Információáramlás és közösségépítés a körzetvezetők feladata - Létre kell hozni munkacsoportokat, melyhez nem elegendő a lelkesedés. A jelentkezési lapra írt vállalás alapján kell megszólítani az embereket. - Egy csoportban legyen kb. 20 ember, akiből legalább kettő lekérhető a konkrét feladatra. - Karitatív és barátságra épülő üzemeltető struktúra is lennénk. Hamar József megköszönte közgyűlésen megjelenteknek a részvételt és berekesztette az ülést. Mellékletek: - Jelenléti ív - Hangfelvétel - Közhasznú beszámoló - Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve és határozata es programtervezet Érd, február 21. Hamar József levezető elnök. Oszlácsné Szolnoki Margit jegyzőkönyvvezető Kardos Botond hitelesítő. Tiszáné Klaj Erzsébet hitelesítő Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

6 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi Közhasznú Egyszerűsített éves beszámolója Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője) "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

7 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi mérlege MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 12. D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 14. II.TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY (+,-) III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel 4 P k / / 4 Bírósági nyilvántartásba vételi szám,,ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete évi eredménykimutatása "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapitótól 160 központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 591 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel( A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 116 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Keltezés: Budapest, PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Kimutatás a kapott támogatásokról év Támogatás összege Támogató megnevezése Támogatott cél Előző évi Tárgyévi Változás eft eft % eft Központi költségvetési szerv Helyi önkormányzatok % 13 Elkülönített állami pénzalap Pályáztató Magánszemélyek (tagdíjak) Egyéni vállalkozók Jogi személyiségű társaságok % 1120 Jogi személyiség nélküli társ. Magánszemélyek támogatása SZJA 1 % (APEH) Egyéb % 5440 Összesen % 7395

10 Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezése Adatok Változás Előző évi Tárgyévi % eft Saját tőke % 503 Induló tőke Tőkeváltozás % -582 Tárgyévi eredmény % -582 Tárgyévi eredmény: % -582 növekedésére ható tényezők % közhasznú tev.bevétele % vállalkozási tev.bevétele 0 0 csökkenésre ható tényezők % közhasznú tev.költségei % vállalkozási tev.költségei 0 0 0

11 Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Megnevezés Adatok Változás Előző évi Tárgyévi % eft Pénzbeli kifizetések összesen munkabérek 0 tiszteletdíjak, megbízási díjak költségtérítések terv szerint 0 Költségtérítés többlet km után egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások

12 "Ága-boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesületének évi költségvetése Bevételek Terv adatok Tény adatok Maradvány az előző évről Pályázatok, támogatások Tagdijak, pártoló dijak 646 Egyéb (bankkamat,oktatás,tanfolyam bev.) 591 Összes bevétel Kiadások Vásárolt anyagok költségei 107 Egyéb anyagköltség Szállítás 444 Bérleti díjak 359 Tagsági díjak 202 Posta, telefon, fax 49 Könyvviteli szolgáltatás 60 Egyéb igénybevett szolgáltatások 602 Egyéb szolgáltatások költségei (bankktg) 16 Biztosítás 16 Személyi jellegű kifizetések 260 Közvetített szolgáltatások 750 Értékcsökkenés 116 Összes kiadás Záró 0 503

13 Beszámoló a évről A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. Azután másnap reggel elölről kezdünk mindent. Olyan folyamat ez, mint a bimbó nyílása. Virágzás, virulás és virágba borulás. (Bernie Siegel) Készítette: Kardosné Gyurkó Katalin január 31.

14 Tartalomjegyzék 1. Adatok Egyesület, tagság Költségvetés Bevételek Kiadások A évi programok...7. Részvétel a NOE programokon Civil együttműködés Partnerek Támogatók Tervek, javaslatok A évi programtervünk Rendszeres alkalmaink Kedvezmények egyesületünk tagjai részére 14. Melléklet

15 1. Adatok Az egyesület neve: "Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Címe: 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcíme: 2031 Érd, Pf Elnök neve: Kardosné Gyurkó Katalin Elérhetősége: , NOE flottás: Titkár neve: Oszlácsné Szolnoki Margit Elérhetősége: , NOE flottás: Egyesület, Tagság Az egyesület célja: A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése Az élet az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a gyermekekért, mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; A nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, környezetünk felé A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaink az E 108 sorszámtól kezdődően kapnak tagsorszámot. Tagfelvétel Alapszabályunknak megfelelően - az elnökségi ülésen történik, havi egy alkalommal. A tagok adatait az egyesület Titkára tartja nyilván. A 11 körzetfelelős az egyesület munkáját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában, kapcsolattartásban is segíti. Tagság létszámának alakulása: decembere és márciusa között zajlott a legtöbb család átjelentkezése NOE egyéni tagságból helyi egyesületi taggá. Néhány család megőrizte kettős tagságát is. Tagcsaládjaink leginkább érdiek, de számos környékbeli településről (Diósd, Tárnok, Baracska) is csatlakoztak hozzánk decemberében már 170 tagcsaládunk volt. Létszámunk továbbra is növekszik. A 170 családból család nagyon aktívnak, további család közepesen aktívnak mondható. Sajnos sok családdal még nem sikerült élő kapcsolatot kialakítani részben a gyors növekedés részben pedig a körzetvezetők kevés ideje miatt. Nem folytatunk továbbra sem kimondott tagtoborzást, családjaink az újságból, ismerősöktől, barátoktól hallottak rólunk és vették fel velünk a kapcsolatot ill. már régebb óta ismerték az Országos Egyesületet. 3

16 3. Költségvetés Az Egyesület vezetői, tisztségviselői, az elnökség tagjai, a körzetvezetők és a raktárosunk önkéntesként végzik a munkájukat, ezért díjazást nem kapnak Bevételek A évben 646 ezer forintnyi tagdíjat fizettek be a családok, ebből 378 ezer forint már a évi tagdíj. Jelenleg 164 tagcsaládja van az egyesületünknek. A évben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a városi gyermeknapunkat Ft-tal, a családi napközi működtetéséhez szükséges tanfolyamot Ft-tal támogatta polgármesteri keretből. Magánszemélyektől az alábbi hozzájárulásokat kaptuk: Ft - CSANA tanfolyam Ft - Ópusztaszeri kirándulás Ft - családtámogatás Egyszeri forintos támogatást kaptunk a Sziget-Com Kft-től, ebből az összegből Ft-ot a S. család emésztőjére kell fordítanunk évben az alábbi sikeres pályázataink voltak: Ft - Raiffeisen Bank - gyermeknapi támogatás Ft - ÁNTSZ - parlagfű mentesítés Ft - ÉMJV Önkormányzata - NOE Őszi találkozóján részvétel Ft - ÉMJV Önkormányzata - CSANA tanfolyam Egyéb bevételek sorában van feltüntetve az év közben befizetett fuvar hozzájárulások, tombola és büfé bevételek. Egyesületünk a évben még nem vehetett részt az NCA működési pályázatán és az adó 1%-ért sem kampányolhatott, így a pályázatokon való részvétel eléggé korlátozva volt. Ez a korlát a évtől a pályázatok 90%- nál már nem áll fenn. Adó 1%-ot, csak 2010-ben vehetünk igénybe. 4

17 3.2. Kiadások A évi terv kiadási oldalát nagy mértékben befolyásolták a pályázati lehetőségeink. Nagyon sok programunk azért tudott megvalósulni, mert pályázati támogatást nyertünk rá. A kiadásokból az egyik legnagyobb tételt a programjaink költségei jelentették. A programokra fordított összegeket részletesen felsoroltam a táblázatban. A működési költségek növekedtek az elmúlt évben. Értelemszerűen a könyvelő, közjegyző, banki költségeket, raktár rezsi számláit ki kell fizetni. A raktári költségek a riasztó és az éves (víz, villany, gáz) költséget takarják Üzemanyag hozzájárulás csak az adományok szállításánál merült fel. A weblapunkat karbantartását, fenntartását és a raktárunk gondnoki munkáját ingyen ellenszolgáltatás nélkül végzik az önkéntesek. Pályázatok 2008-ban még csak egy-egy pályázati lehetőségünk volt. ÉMJV pályázati kiírásaira három pályázatot adtunk be, ebből kettőt támogatásban részesítettek. Az ÁNTSZ-nél szintén nyertünk, bár talán mi kértük a legalacsonyabb összeget, szóval szerények voltunk A Pest Megyei pályázatnál elutasították a kérelmünket, ott is lehet még javítani az esélyeinken. 5

18 BEVÉTELEK 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv Tagdíj Önkormányzati támogatás Magánszemélyektől kapott támogatás Cégektől kapott támogatás Pályázat Egyéb Összesen KIADÁSOK 2007 tény 2008 terv 2008 tény 2009 terv NOE felé tagdíj Kiegészítő tagdíj Tagdíj összesen Családi napok Táncház Érd Körbe Szülő suli Buszos kirándulás Rajzpályázat NOE őszi találkozó CSANA tanfolyam Parlagfűmentesítés Kézműves foglalkozások Családsegítés Karácsonyi ünnepség Foci Tárnok, Diósd rendezvény Programok összesen Raktár Közjegyző Könyvelő Fuvardíj Üzemanyag hozzájárulás Működési költség Banki költség Plakát szórólap Működési költségek Munkabér + járulékok Egyéb Összesen Maradvány

19 4. A évi programok Rendezvények Nagyon sok rendezvényünk volt. A egy-egy eseményről a részletesebb beszámolókat a Melléklet tartalmazza. Itt egy rövidebb felsorolás a teljesség igénye nélkül Esemény, rendezvény dátum Pályázatíró tréning Monor január 12. Aláírásgyűjtés, lakossági fórum február 2. Házasság világnapja teadélután február 9. Közgyűlés február 23. Kézműves foglalkozás a raktárban március 8. Szülősuli januártól - júniusig Téka családi táncház április 20. Fundoklia takarítás április 26. Érd Körbe április 27. Városi gyermeknap Múzeumkert május 25. Parlamenti látogatások háromszor Piliscsabai régiós családi nap június 14. Parlagfűmentesítés július 7. Családi nap augusztus 26. Ópusztaszeri őszi találkozó szeptember 6. Érd Körbe szeptember 21. Koszorúzások március, október Élelmiszerbank Tesco-s gyűjtés október Régiós találkozó Herceghalmon október 25. Alcsútdobozi kirándulás október 28. Téka táncház november 8. Adventi koszorúkészítés november 28. Ága-Boga Karácsonyi ünnepség december 13. Családsegítés kaláka munka tavasztól-őszig CSANA tanfolyam november EU-s élelmiszer osztás Év közbeni esetenkénti közös beszerzések (málna, barack, hagyma, csirke, kacsa, burgonya, paradicsomlé, paprika) Év közbeni, esetenkénti adományosztások Nagycsaládos foci az apukáknak három alkalommal egész évben egész évben havonta Szakmai programok Szülő suli folytatódott meghívott előadókkal havi egy alkalommal a Széchenyi István Általános Iskolában májusig. Sajnos szeptemberben a családok kevés ideje, a lelkesedés csökkenése miatt nem indult újra. Családi napközit működtetők részére szerveztünk kihelyezett tanfolyamot Érden. 15 fő kapott képesítést. 7

20 Részvétel NOE programokon Sajnos a veszprémi családkongresszusra nem jelentkezett tőlünk csak két család, de az ópusztaszeri őszi találkozón 3 autóbusznyi ember, közel 140 fő vett részt. Néhány tagcsalád részt vett a régiós családi napokon, találkozókon, de a résztvevők aránya az egyesület méretéhez képest viszonylag alacsony volt. 8

21 5. Civil együttműködés 5.1. Partnerek A helyi civil szervezetek örömmel fogadták a Nagycsaládosok helyi megszerveződését,a csoport, majd az egyesület megalakulását, és amiben lehetett, kölcsönösen segítettük is egymást ban tovább ápoltuk a kapcsolatainkat illetve újakat kötöttünk az alábbi szervezetekkel: Fészek Egyesület Civil Érdek Egyesület Érdi Környezetvédő Egyesület Érdi Tekergők kerékpáros egyesület Egymásért Alapítvány Ifjúsági és Gondozó Központ Napra Forgó Rehabilitációs Kht. Habilitációs Központ Gyermekjóléti Szolgálat Érdi Családépítők Egyesülete Családsegítő Szolgálat Alba Caritas Székesfehérvár Magyar Máltai Szeretetszolgálat Érdi Rendőrkapitányság 5.2. Támogatók Helyet adtak a rendezvényeinknek Szepes Gyula Művelődési Központ Széchenyi István Általános Iskola Érd- Parkvárosi Református Gyülekezet Parkvárosi Közösségi Ház Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Földrajzi Múzeum Thermal Hotel Érd Vörösmarty Mihály Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 9

22 Hírt adtak Rólunk ÉrdCenter internetes hírportál Érdi Újság Érdi Lap Érd Városi Televízió NOE Hírlevél Érd Megyei Jogú Város honlapja Pénzbeli támogatást nyújtottak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Érdi Fiókja Sziget-Com Kft. Termékbeli támogatást nyújtottak C&A Mode Kft. Érdi üzlet Soós Pékség Kft. Osys Kft. Osváth Cukrászda Ziegler Kft. Vincze Kft. Kika Lakberendezési Kft. Volánbusz Érdi Üzemigazgatóság Ikea Lakberendezési Kft. Alba Caritas Hungarica Alapítvány Gourmet's Food Kft. Ferrero Mo. Kft. Hifa - Hungária Egyesület Régión, NOE-n keresztül érkezett támogatások Danone Univer Élelmiszerbank Kedvezményes kulturális lehetőségek 10

23 6. Tervek, javaslatok A esztendőben is szeretnénk továbbfejleszteni az egyesületet. Egyszerre több szempontot tartunk szem előtt 1. tartsuk meg a már jól működő programokat 2. próbáljunk újabbakra is pályázni (körzetfelelősöknek képzés, nyári tábor, tanulmányút) 3. az egyesület mérete miatt szükség van egy 4 órás adminisztrátorra és az év második felében szeretnénk a raktári munkáért is munkabért fizetni 4. az egyesület minden évben takarítson meg valamekkora összeget, ha szüksége lesz egy 2 M ft-os pályázati önrészre, akkor legyen Továbbra is hiszem, hogy Érd jó terület lehetne a "Szövetség a családokért" mozgalom elindításához, megteremtéséhez. 11

24 6.1. A évi programtervünk, amely leginkább egy vázlat és nagyon sok program akkor tud majd megvalósulni, ha találunk rá forrást. Dátum Január 31. Február 8. Február 21. Március Március Április Április 18. Április 25. Április 25. Május 16. Május 23. Május 31. Július 4. Augusztus 26. Szeptember 5. Esemény NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Házasság világnapja alkalmából teadélután Szepes Gyula Műv. Központ Ága-Boga közgyűlés Raktártakarítás NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Téka családi táncház NOE közgyűlés (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Tűzzománc kézműves foglalkozás Margitszigeti családi nap NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Érd városi gyermeknap Régiós családi nap Tatabányán Családi nap Érd Őszi találkozó Sopron Szeptember 19. NOE választmányi (elnökségi tagoknak) November 7. November 27. November 28. December 12. Téka táncház Adventi koszorú készítés NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Ága-Boga karácsony Feladatok, amelyek által a fenti programokat megvalósítani látjuk: Körzetfelelősök képzése, fejlesztése információ áramlás hatékonyabbá tétele, egymás közötti kapcsolatápolás erősítése rendszeres sporttevékenységek folytatása újszülöttek figyelemmel kísérése programok szervezése (táncház, szülősuli, családi napok, teadélutánok) pályázatok egyesületen belül és az egyesület részére családsegítések adományszervezés, osztás közös beszerzés érdekképviselet 12

25 6.2. Rendszeres alkalmaink Kéthetente felváltva felnőtt és gyermek foci a Kőrösi Általános Iskolában Körzetvezetők havi találkozója Közös, kedvezményes idényáru beszerzések Esetenkénti (maximum havi egy alkalom) adományosztások 13

26 7. Kedvezmények egyesületünk tagjai részére Osys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Érd, Bajcsy-Zs. út. 15. Kedvezmény NOE tagoknak csak készpénzes fizetés esetén lehetséges. Szervízdíjból 10%, új termék vásárlása esetén 5% a kedvezmény. Sol Club, 2030 Érd, Bajuszfű u. 25. Callanetics torna, NOE tagoknak 10% kedvezmények Thermal Hotel Liget, 2030 Érd, Római u. 9. Szállodai- és fürdő szolgáltatások NOE tagoknak 20% kedvezmény Érdi Állatkórház, 2030 Érd, Thököly Imre u. 41. Állatklinika, NOE tagoknak 10% kedvezmény Big-Mix Plusz Kft Érd, Zámori út 22. Víz-,gáz-,fűtéstechnika, barkácscikkek, vasanyagok. Napkollektor értékesítés és kivitelezés. NOE tagoknak 10% kedvezmény Napsugár Rajziskola 2030 Érd, Szövő u. 24. Rajztanítás, képzőművészet NOE tagoknak 1500 Ft kedvezmény 1 gyermek esetén, 4000 Ft kedvezmény 2 gyermek esetén. 14

27

28

29

30 Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. PROGRAMTERVEZET 2009 Foci páros héten a felnőtteknek, páratlan héten a szülő-gyermek csapatnak a Kőrösi Általános Iskolában. Tavasztól bevezetjük a ping-pong programokat szerdánként a VMG-ben. A tervezett programok: Dátum Január 31. Február 8. Február 21. Március Április eleje Április Április 18. Április 25. Május 16. Május 23. Május 31. Július 4. Augusztus 26. Szeptember 5. Szeptember 19. November 7. November 27. November 28. December 12. Esemény NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Beszélgetés a házasság világnapja alkalmából Közgyűlés NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Húsvéti kézműveskedés NOE vezetőképző (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Téka családi táncház NOE közgyűlés (elnökségi tagoknak, körzetvezetőknek) Margitszigeti családi nap NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Érd városi gyermeknap Régiós családi nap Családi nap Őszi találkozó Sopron NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Téka táncház Adventi koszorú készítése NOE választmányi (elnökségi tagoknak) Ága-Boga karácsony Adószám: , Bankszámlaszám: Telefon: 06-23/ , 06-20/ , Honlap:

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA év Adószám: 18348567-1-03 KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY 6200, Petőfi tér 1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. év adatok e Ft-

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

Őszi Napsugár Alapítvány

Őszi Napsugár Alapítvány alpitványi beszámoló 2014 1 8 6 9 1 3 7 7-9 4 9 0-5 6 2014.01.01-2014.12.31 9-1 3 Statisztikai számjel Őszi Napsugár Alapítvány 2112 Veresegyház fő út. 106 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 1/2010. Közgyűlés jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 1/2010. Közgyűlés jegyzőkönyv 1/2010. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2010. március 6. napján Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd, Alsó u. 9. Kamara termében. A 9:30 órára meghirdetett

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZHÚSÁGI JELENTÉS 29. Beszámolási időszak: 29.2.4. - 29.12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 28. Működés kezdete: 29.2.4. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.6.716/28/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19277181-1-20 Apk.60.068/1992/20 Nagykanizsai Piarista Iskoláért Közhasznú Alapítvány 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13. 2008. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben