PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 PÁRAELSZÍVÓ TELEPÍTÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modell: HO , HO-105S-50, HO , HO-105S-60 HO , HO-205S-50, HO , HO-205S-60

2

3

4

5

6 Magyar nyelvű szerelési és használati útmutató Szigorúan tartsa be az útmutatóban található utasításokat. A használati utasításban található előírások be nem tartásából eredő kellemetlenségekért, balesetekért, károkért vagy tűzesetekért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A szagelszívó kizárólag háztartási célra készült. Az elszívó megjelenését tekintve eltérhet az útmutatóban szereplő rajzokon illusztrált terméktől. A használatra, karbantartásra és telepítésre vonatkozó utasítások azonban változatlanok!! Fontos, hogy őrizze meg az útmutatót. Ha a terméket eladja, elajándékozza vagy elszállítja, mindig csatolja mellé a használati útmutatót is.! Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, melyben fontos információkat talál a telepítéssel, használattal és a biztonsággal kapcsolatban.! A terméken ne végezzen elektromos vagy mechanikai átalakításokat illetve ne módosítsa a készülék áramköreit. Megjegyzés: * szimbólummal jelölt elemek opciós tartozékok, melyek csak bizonyos modell esetén érhetők el, vagy azokat külön meg kell vásárolni, és a készülék részét nem képezik. Vigyázat FIGYELMEZTETÉS! Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, amíg a telepítéssel teljesen nem végzett. A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt húzza ki a szagelszívó csatlakozóját az elektromos hálózatból, vagy szüntesse meg a tápellátást. A telepítéshez és a karbantartáshoz mindig viseljen védőkesztyűt. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve nem megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy részéről nem kapnak felügyeletet vagy kezdeti oktatást a készülék használatát illetően. A készüléket úgy alakítottuk ki, hogy azt csak felnőttek használhassák. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. Az elszívó felnőttek számára készült. A gyermekekre ügyelni kell, hogy a termék szabályzó elemeit ne állíthassák el, illetve ne használhassák játék céljára. Megfelelő rögzítettség hiányában a terméket soha ne használja! Az elszívó tartóelemként SOHA nem használható, hacsak a gyártó arról külön nem rendelkezik. A telepítési helyet megfelelően szellőztetni kell, amennyiben a konyhai elszívót gázkészülékkel vagy más, tüzelőanyaggal működő készülékkel együtt használják. A termék elvezető rendszerét nem szabad olyan, már meglévő elszívó rendszerhez csatlakoztatni, melyet más gázkészülékek vagy tüzelőanyaggal működő készülékek füstgázainak elvezetésére használnak. A szagelszívó alatt a nyílt láng használata szigorúan tilos. A nyílt láng használata károsíthatja a szűrőket, tűzveszélyt okozhat, ezért ezt minden körülmények között kerülni kell. A sütést minden esetben óvatosan kell végezni, hogy az olaj ne tudjon felhevülni illetve meggyulladni. Főzés közben a szagelszívó hozzáférhető elemei felhevülhetnek. A füstgáz elvezetés műszaki és biztonsági intézkedéseire tekintettel fontos, hogy szigorúan tartsa be a helyi hatósági előírásokat. Az elszívót rendszeresen meg kell tisztítani kívül és belül egyaránt. (LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER). A használati útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása esetén a szagelszívó és a szűrő tisztítása tüzet okozhat. Ne használja a készüléket megfelelően felszerelt világítás nélkül, hogy elkerülhesse a lehetséges elektromos áramütés kockázatát. A használati útmutatóban szereplő utasítások be nem tartásából eredő meghibásodásokért, károkért vagy tűzesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A készüléket 2002/96/EK számú az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó (WEEE) irányelv európai irányelvnek megfelelően jelöltük. Ennek segítségével a terméket szakszerűen lehet ártalmatlanítani, ami segít az olyan környezetet és az emberi egészséget érő, lehetséges negatív hatásokat megelőzni, mely egyébként a termék nem megfelelő hulladék kezeléséből adódhat.

7 A jelzés arra utal, hogy a terméket az EU területén nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett a terméket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőpontok valamelyikére kell eljuttatni. Az ártalmatlanítást a helyi hatóságok hulladék ártalmatlanítására vonatkozó környezetvédelmi előírásainak megfelelően kell elvégezni. A folyamattal, a gyűjtőpontokkal és a termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tudnivalókért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságok megfelelő osztályával, a helyi hulladékgazdálkodási szervvel vagy a termék értékesítőjével. Használat A szagelszívó kéménnyel vagy kémény nélkül (szűrővel) használható. Az elszívó motor nélküli modelleket kizárólag kéménnyel lehet használni, és egy megfelelő külső elszívó berendezésre kell csatlakoztatni, ami nem képezi készülék részét. Kéményes változat A bekötési utasítást a különálló elszívó egységhez csatolják. Ebben az esetben a keletkező gázt az épületen kívülre vezetjük egy speciális cső segítségével, amit a szagelszívó tetején található csonkra kell csatlakoztatni. Figyelem! Az elvezető cső nem képezi a készülék tartozékát, ezt külön meg kell vásárolni. Az elszívó cső átmérőjének meg kell egyeznie a csonk átmérőjével. Vízszintes csőelhelyezés esetén, az elvezető csőnek enyhén felfelé kell futnia (körülbelül 10 ), hogy levegő könnyen ki tudjon a helyiségből a szabadba áramlani. Figyelem! A szagelszívót aktív szénszűrővel látjuk el, melyet ilyenkor ki kell szerelni. Kösse össze a szagelszívót és a csonk méretének megfelelően kialakított, falon levő elvezető furatokat. Ha falban kialakított furatok átmérője kisebb, mint a szagelszívó kivezető csonkjának átmérője, a csonk és a furat összekötését követően, az az elszívási teljesítmény csökkenéséhez és a zaj növekedéséhez vezethet. Ez az ön felelőssége.! A lehető legkisebb hosszúságú csövet használjon.! Minimalizálja a könyökök számát (maximális könyök hajlásszög: 90 ).! Kerülje a túlzott cső keresztmetszet változást.! A lehető legkisebb belső felületi érdességgel rendelkező csövet használjon.! A csőnek műbizonylattal rendelkező anyagból kell készülnie. Szűrős változat Ehhez egy aktív szénszűrő szükséges, amely normál kereskedelmi forgalomban kapható. A szűrő eltávolítja az elvezetett levegőben található zsírt és szagokat, mielőtt a levegőt a helyiségbe a felső kivezető rácson keresztül visszajuttatná. Telepítés A főzőkészülék égőfejei és a szagelszívó legalsó pontja közötti távolságnak elektromos tűzhely esetén legalább 50 cm-nek, gáz- vagy kombi tűzhelyek esetén pedig legalább 65 cm-nek kell lennie. Ha a gáztűzhely gyártója ennél nagyobb tűzbiztonsági távolságot ír elő, abban az esetben azt kell betartani. Elektromos csatlakoztatás A hálózati tápfeszültségnek meg kell egyeznie a készüléken feltüntetett névleges értékkel. Ha a szagelszívó normál elektromos csatlakozóval szerelt, a telepítést követően azt egy szabványos, hozzáférhető helyen található fali aljzatba kell dugni. Ha a szagelszívó csatlakozó nélküli kivitelben készült (közvetlen bekötést igényel), vagy ha a csatlakozó nem hozzáférhető helyen van, a telepítést követően, a használati utasításban leírtaknak megfelelően, építsen be egy szabványos kétpólusú kapcsolót, mellyel biztosíthatja a készülék teljes leválasztását a hálózatról, a III. érintésvédelmi osztály előírásaival összhangban.

8 Figyelmeztetés! Mielőtt a szagelszívót a hálózatra csatlakoztatja és a működőképességet ellenőrzi, minden esetben ellenőrizze, hogy az elektromos kábel bekötését megfelelően elvégezték-e. A szagelszívóhoz egy speciális tápkábel tartozik. Ha ez a kábel sérült, a műszaki szolgálatunktól kérjen újat. Szerelés A falra vagy mennyezetre rögzíthető szagelszívók többségét tiplik segítségével tudja biztonságosan felszerelni. Azonban szakemberrel kell ellenőriztetni, hogy a fal vagy a mennyezet anyaga alkalmas-e a készülék rögzítésére. A falnak vagy a mennyezetnek kellő szilárdságúnak kell lennie ahhoz, hogy elbírja a szagelszívó tömegét. Nem használhat csemperagasztót, habarcsot vagy szilikonos ragasztót a készülék falra rögzítéséhez. A terméket kizárólag csak falra szereléssel telepítheti. Működtetés Intenzív konyhai szagok esetén magasabb elszívási fokozatot használjon. Javasoljuk, hogy a szagelszívót a főzés előtt 5 perccel már kapcsolja be, illetve hagyja bekapcsolva további körülbelül 15 percig a főzés végeztével. 1 motor KI Működés közben, a gomb megnyomásával a készülék kikapcsol. 2 motor BE Kikapcsolt állapotban, a gomb megnyomásával a szagelszívó 1-es fokozatba kapcsol. Kikapcsolt állapotban, a gomb megnyomásával a szagelszívó 1-es fokozatból intenzívebb fokozatba kapcsol. 1-es fokozat: 2-es fokozat: 3-as fokozat: 3 világítás BE/KI Karbantartás FIGYELEM! A karbantartás megkezdése előtt a csatlakozó lekapcsolásával, vagy a csatlakozó biztosítékának eltávolításával áramtalanítsa a készüléket. Ha a szagelszívót elektromos csatlakozóval látjuk el, akkor a csatlakozót kell ebben az esetben a fali aljzatból kihúzni. Tisztítás Az elszívót rendszeresen meg kell kívül és belül tisztítani (legalább olyan gyakorisággal, mint ahogy az elszennyeződött szűrő karbantartását végzi). A tisztításhoz nedves ruhát és semleges hatású, folyékony tisztítószert használjon. Kerülje a koptató hatású tisztítószerek használatát. NE HASZNÁLJON ALKOHOLT! FIGYELMEZTETÉS: A szagelszívó javasolt általános tisztításának és a szűrők cseréjének elmulasztása tüzet okozhat. Ezért kérjük, tartsa be ezeket az előírásokat. A gyártó a nem megfelelő karbantartásból vagy a fenti biztonsági ajánlások be nem tartásából eredő motorkárosodás vagy tűzesetből fakadó kár esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. Zsírszűrő Felfogja a főzés során keletkező zsírszemcséket. Ezt legalább havonta egyszer meg kell tisztítani (vagy, ha amennyiben a készülékében szűrő telítettség-jelző is van, és ez ezt jelzi) kímélő hatású tisztítószerrel, kézzel vagy alacsony hőmérsékletre vagy rövid programra állított mosogatógépben. Ha a szűrőt mosogatógépben tisztítja, a zsírszűrő kis mértékben elszíneződhet, de ez nincs hatással a szűrő kapacitására. A zsírszűrő eltávolításához húzza meg a rugós kioldó kart.

9 Az izzók cseréje Áramtalanítsa a szagelszívót. Figyelmeztetés! Mielőtt az izzóhoz érne, várja meg, amíg lehűl. 1. Egy laposfejű csavarhúzó segítségével óvatosan lazítsa meg a burát. 2. Távolítsa el a hibás izzót, és cserélje egy új, 230 V-os, 28 W-os (maximum) halogén izzóra. Tartsa be a csomagoláson szereplő utasításokat, és ne érjen az új izzóhoz csupasz kézzel. 3. Szerelje vissza a lámpaburát. Ha a világítás nem működik, ellenőrizze, hogy az izzókat megfelelően helyezte-e be a foglalatba, mielőtt a szervizhez fordulna.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Magyar 1 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai. A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Fontos biztonsági kérdések

Fontos biztonsági kérdések Fontos biztonsági kérdések Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, nincs meg a megfelelő

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette ki a lehető

Részletesebben

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Termékbiztonsági útmutató 1 (HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1,

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás

0203373hu 007 07.2010. Elektromos bontókalapács. 23, 27 Low Vib. Használati utasítás 0203373hu 007 07.2010 Elektromos bontókalapács EH 23, 27 Low Vib Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben