Határozatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok"

Átírás

1 1/ ( ) KT. számú határozat: Határozatok igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Nochta Tibor egyetemi docenst javasolta, a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kara Polgári Jogi, míg 26 igen, 5 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Kecskés András adjunktust Ph.D. javasolta a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kara Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszékének vezetőjeként a PTE rektorához való felterjesztésre, év november hó 1. napjától év június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra. 2/ ( ) KT. számú határozat: 28 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Szilovics Csaba egyetemi docenst a Kar Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága; 24 igen, 5 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Horváth Csaba egyetemi docenst a Kar Marketing Bizottsága; 30 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Kocsis Miklós adjunktust a Kar Szabályozás Előkészítő Bizottsága; 25 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Tamás Lajos nyugalmazott egyetemi docenst a Kar Sportügyi Bizottsága elnökének megválasztotta, év november hó 1. napjától év június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra. 3/ ( ) KT. számú határozat: A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, az Óriás Nándor Szakkollégium elnökének Dr. Mohay Ágoston adjunktust választotta meg. 4/ ( ) KT. számú határozat: 28 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett a kari pártfogói (tutori) rendszert megszüntette. 5/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a költségtérítéses képzésben a ös tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő költségtérítés összegét. 6/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a dékán-helyettesek feladatairól szóló dékáni utasítás szövegét.

2 7/ ( ) KT. számú határozat: 18 igen, 10 nem, 5 tartózkodás mellett a Kar 2013-as konszolidációs tervét támogatta azzal, hogy az előterjesztés 1.3. pontjában nevesített 13 fős közalkalmazotti létszám-csökkentés helyett 11 fős közalkalmazotti létszámleépítés valósulna meg akként, hogy 10 fő kerülne be a csoportos létszámleépítésbe, 1 fő pedig lehetőség szerint belső áthelyezés útján a PTE egyéb szervezeti egységéhez kerülne. 8/ ( ) KT. számú határozat: 28 igen, 5 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Nochta Tibor egyetemi docensnek a Kar Polgári Jogi Tanszékére, míg 27 igen, 3 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Herke Csongor egyetemi docensnek a Kar Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszékére benyújtott egyetemi tanári pályázatát támogatta. 9/ ( ) KT. számú határozat: 30 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docenst, a Kar European and Business International Law LL.M. képzése szakfelelősének megválasztotta. 10/ ( ) KT. számú határozat: 24 igen, 8 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docenst, 23 igen, 8 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Polyák Gábor egyetemi docenst, míg 30 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett Rozsvai Zsolt gazdasági csoportvezetőt a Kar Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága tagjának; 27 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Szőke Gergely tudományos segédmunkatársat, 28 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Nagy Zoltán egyetemi docenst, 25 igen, 6 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Fülöp Péter PR és marketing referenst, 28 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett Kovács Kolos tanársegédet, míg 29 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Csoknya Tünde tanársegédet a Kar Marketing Bizottsága tagjának; 28 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Herger Csabáné egyetemi docenst, 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Fabó Tibor adjunktust, 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Bencsik András adjunktust, 29 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Jusztinger János adjunktust, 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Mohay Ágoston adjunktust, míg 31 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Kovács Béla kari igazgatót a Kar Szabályozás Előkészítő Bizottsága tagjának; 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Bércesi Zoltán óraadót, 30 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Nagy Zoltán egyetemi docenst, míg 30 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Monori Gábor adjunktust a Kar Sportügyi Bizottsága tagjának megválasztotta.

3 11/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag elfogadta a Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság beszámolóját. 12/ ( ) KT. számú határozat: 24 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta a közigazgatási mesterképzési szak közigazgatási vezető szakirány szakindítási anyagát. 13/ ( ) KT. számú határozat: A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 32 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett kezdeményezi Dr. Bércesi Zoltán fellebbviteli főügyész, a Kar óraadója részére címzetes egyetemi docensi cím adományozását. 14/ ( ) KT. számú határozat: 22 igen, 9 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Drinóczi Tímea habilitált egyetemi docenst, 22 igen, 8 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Gál István habilitált egyetemi docenst, 21 igen, 8 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Kecskés László egyetemi tanárt, 30 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Kiss László egyetemi tanárt, 30 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Petrétei József egyetemi tanárt és 26 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Visegrády Antal egyetemi tanárt a kari Habilitációs Bizottsága belső tagjának, míg 26 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanárt, 26 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Finszter Géza egyetemi tanárt, és 28 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Patyi András egyetemi tanárt a kari Habilitációs Bizottsága külső tagjának megválasztotta. 11 igen, 11 nem, 8 tartózkodás mellett Dr. Pókecz Kovács Attila kari Habilitációs Bizottsági tagságát nem támogatta. 15/ ( ) KT. számú határozat: 31 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett a Kar Doktori szabályzatának és Habilitációs szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadta azzal, hogy a Habilitációs szabályzat 13. -ának (3) és (4) bekezdése törlésre kerüljön, míg a 16. (2) bekezdésébe az a fordulat kerüljön be, hogy akkor minősül eredményesnek a habilitációs előadás, ha a szavazás eredményeként elérhető maximális pontszám legalább kétharmadát a pályázó megkapta.

4 16/ ( ) KT. számú határozat: 26 igen 1 nem 5 tartózkodás mellett támogatta a Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszékének megszüntetésére, és nem önálló oktatási-kutatási szervezeti egységként, a Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoportjának létesítésére vonatkozó előterjesztést. 17/ ( ) KT. számú határozat: 28 igen 1 nem 3 tartózkodás mellett az ülésen az előterjesztő által befogadott, valamint a Kari Tanács tagjai által megszavazott módosító javaslatokkal támogatta a Kar új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására vonatkozó előterjesztést. 18/ ( ) KT. számú határozat: 30 igen 0 nem 2 tartózkodás mellett elfogadta az ünnepélyes doktorrá avatáson felavatandókból kivett eskü szövegének módosítására vonatkozó előterjesztést. 19/ ( ) KT. számú határozat: 23 igen 1 nem 6 tartózkodás mellett támogatta a hallgatói elektronikus levelek megválaszolásának rendjéről szóló dékáni utasítás kiadását. 20/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag támogatta a Civilisztikai szakjogász szakirányú továbbképzési szak regisztrációjára vonatkozó előterjesztést. 21/ ( ) KT. számú határozat: 24 igen 0 nem 5 tartózkodás mellett támogatta a tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanév első félévétől megkezdő hallgatók által fizetendő térítés összegének megállapítására vonatkozó előterjesztést. 22/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag elfogadta a Kar évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 23/ ( ) KT. számú határozat: 22 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az előterjesztés III/4. pontját érintő, az ülésen előterjesztett módosítással elfogadta a Kar évi gazdasági tervét.

5 24/ ( ) KT. számú határozat: 30 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Kőhalmi László adjunktust (Ph.D.) javasolta a Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének vezetőjeként a PTE rektorához való felterjesztésre, év július hó 1. napjától év június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra. 25/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett támogatta Dr. Polyák Gábor egyetemi docens csoportvezetői megbízását a Kar Közigazgatási Jogi Tanszéke Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoportjánál. Ugyanezzel a szavazati aránnyal támogatta Dr. Polyák Gábor egyetemi docens kutatóközpont-vezetői megbízását a Kar Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóközpontjánál. 26/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Nagy Zoltán egyetemi docenst elnökként, míg 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Bankó Zoltán egyetemi docenst; 25 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Béli Gábor egyetemi docenst; 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Jusztinger János adjunktust és 27 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett Dr. Mészáros Bence adjunktust tagként a Kar Tanulmányi Bizottságába megválasztotta. 27/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Bencsik András adjunktust elnökként, míg 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Márton Mária tanársegédet; 29 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Jusztinger János adjunktust és 27 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Szőke Gergely László tudományos segédmunkatársat tagként a Kar Kreditátviteli Bizottságába megválasztotta. 28/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Mohay Ágoston adjunktust tagként, míg 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Monori Gábor adjunktust tagként a Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottságába megválasztotta. 29/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Herke Csongor egyetemi docenst elnökként, míg 28 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Mészáros Bence adjunktust és 28 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Kőhalmi László adjunktust alelnökként, nemkülönben 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Fábián Adrián egyetemi docenst; 28 igen, 0 nem, 2

6 tartózkodás mellett Dr. Rózsás Eszter egyetemi docenst; 27 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Kovács Kolos tanársegédet tagként a Kar Fegyelmi Bizottságába megválasztotta. 30/ ( ) KT. számú határozat: 21 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Visegrády Antal egyetemi tanárt elnökként a Kar Nemzetközi Kapcsolatok, valamint Pályázati és Ösztöndíj ügyek Bizottságába megválasztotta. (Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docensre leadott szavazatok száma: 12 igen, 7 nem, 7 tartózkodás) A Kari Tanács, titkos szavazással 27 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docenst; 25 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett Dr. Fábián Adrián egyetemi docenst; 27 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Komanovics Adrienne egyetemi docenst tagként a Kar Nemzetközi Kapcsolatok, valamint Pályázati és Ösztöndíj ügyek Bizottságába megválasztotta. (Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi docensre leadott szavazatok száma: 12 igen, 5 nem, 6 tartózkodás; Dr. Király Lilla adjunktusra leadott szavazatok száma: 13 igen, 8 nem, 6 tartózkodás) 31/ ( ) KT. számú határozat: 28 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Drinóczi Tímea egyetemi docenst elnökként, míg 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Dr. Tilk Péter egyetemi docenst tagként a Kar Minőségbiztosítási, valamint az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének Bizottságába megválasztotta. 32/ ( ) KT. számú határozat: 31 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltaknak, valamint az ülésen elhangzottaknak megfelelően elfogadta a Kar teljesítmény-értékelési rendszerét (TÉR). 33/ ( ) KT. számú határozat: 17 igen, 0 nem, 11 tartózkodás mellett az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta a 2014/2015-ös tanév I. (őszi), valamint II. (tavaszi) félévének időbeosztását. 34/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag elfogadta a jubileumi diplomák adományozására vonatkozó előterjesztést.

7 35/ ( ) KT. számú határozat: 30 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett úgy foglalt állást, hogy szükségesnek tartja a PTE Sport utcai Sportcsarnokának felújítását. 36/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag elfogadta a kari Minőségfejlesztési Bizottság beszámolóját a 2013/2014-es tevékenységéről. 37/ ( ) KT. számú határozat: 30 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az előterjesztésben írtak szerint elfogadta az European and International Business Law LLM képzés tantervében és a tantárgyfelelősök, valamint az oktatók személyében bekövetkezett módosításokat. 38/ ( ) KT. számú határozat: A Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa, 24 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett a Dékán előterjesztésére, a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Visegrády Antal egyetemi tanárnak; 25 igen, 3 nem, 3 tartózkodás mellett a Dékán előterjesztésére, a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Hargitai János országgyűlési képviselőnek; 26 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett a Dékán előterjesztésére, a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozza Dr. Horváth Zoltán irodavezetőnek; 27 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett a Dékán előterjesztésére, a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem ezüst fokozatát adományozza Dr. Heinz Pöhlmannak a Bayreuthi Egyetem Akadémiai Nemzetközi Kapcsolatok Irodája volt vezetőjének, míg 28 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett a Dékán előterjesztésére, a Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem ezüst fokozatát adományozza Rozsvai Zsoltnak a Kar gazdasági csoportvezetőjének. 39/ ( ) KT. számú határozat: 20 igen, 6 nem, 5 tartózkodás mellett Dr. Kecskés András adjunktust (Ph.D.) a PTE Szenátusa Innovációs Bizottságába megválasztotta.

8 40/ ( ) KT. számú határozat: 29 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett az ülésen elfogadott módosító javaslatokkal, elfogadta a jogász szak óraadói jegyzékének módosítására vonatkozó előterjesztést. 41/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag, az ülésen elfogadott kiegészítésekkel elfogadta a záróvizsga-bizottságok elnökeire és tagjaira tett módosító javaslatokat. 42/ ( ) KT. számú határozat: egyhangúlag elfogadta a PTE Tanulmányi és vizsgaszabályzatának (TVSZ) a Karra vonatkozó külön rendelkezései módosítására vonatkozó előterjesztést.

Határozatok

Határozatok 1./ 11-12 (10. 18.) KT. számú határozat: Határozatok 2011-2012 A Kari Tanács titkos szavazással 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett támogatta Dr. Polyák Gábor, míg 26 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1/ 14-15 (10. 07.) KT. számú határozat: Határozatok 2014-2015 egyhangúlag elfogadta a Kar Jogtörténeti Tanszékének beszámolóját. 2/ 14-15 (10. 07.) KT. számú határozat: egyhangúlag, az ülésen elfogadott

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1/ 12-13 (09. 04.) KT. számú határozat: Határozatok 2012-2013 egyhangúlag elfogadta a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú mellékletét képező PTE TVSZ 1. számú a Karra vonatkozó

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1./ 08-09 (09. 16.) KT. számú határozat: Határozatok 2008-2009 A Kari Tanács titkos szavazással 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a pályázat elbírálására létrehozott bizottság véleményezése alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 14. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 14. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK 2017. június 14. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a PTE TTK Kari Tanácsának 2017/2018. tanév munkaprogramjának elfogadására

Részletesebben

PTE Művészeti Kar Kari Tanácsának 2009-es határozatai. 1/2009 ( ) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt

PTE Művészeti Kar Kari Tanácsának 2009-es határozatai. 1/2009 ( ) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt PTE Művészeti Kar Kari Tanácsának 2009-es határozatai 1/2009 (2009.01.06.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 16-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 16-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. szeptember 16-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 35/2014. (IX.16.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2011-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2011-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2011-es határozatai 1/2011. sz.(2011.02.01.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 9 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A PTE Művészeti Kar Kari Tanács évi határozatai

A PTE Művészeti Kar Kari Tanács évi határozatai A PTE Művészeti Kar Kari Tanács 2019. évi határozatai 1/2019.sz. (2019.01.15.) KT határozat: A PTE MK Kari Tanácsa titkos szavazással az alábbiak szerint támogatja a Művészeti Kar által delegált oktatókat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1./ 02-03. ( 09. 18. ) KT. számú határozat: Határozatok 2002-2003 A Kari Tanács nyílt szavazással, - a PTE SZMSZ 3. sz. melléklete 22. -ának (1) bekezdése alapján - egyhangúlag úgy döntött, hogy Dr. Szalayné

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai 1/2017.(2017.01.17.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 13 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács február 1-jei ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács február 1-jei ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2011. február 1-jei ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2011. (II.1.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2010/2011. tanév II. félévi ülés- és munkatervéről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 20-os határozatai 1/20 (20.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 25-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 25-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2018. szeptember 25-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 42/2018. (IX.25.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2018/2019. tanév I.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2011. szeptember 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 40/2011. (IX.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2011/2012. tanév I. félévi ülés- és

Részletesebben

A Művészeti Kar Kari Tanácsának 2008.évi határozatai. 6/2008. sz. ( ) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos

A Művészeti Kar Kari Tanácsának 2008.évi határozatai. 6/2008. sz. ( ) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos A Művészeti Kar Kari Tanácsának 2008.évi határozatai 1/2008. sz. (2008.02.05.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 12 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 26-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 26-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2017. szeptember 26-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 70/2017. (IX.26.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2017/2018. tanév I.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2009. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 30/2009. (IX.22.) KT. sz. határozat a 2009/2010. tanév I. félév ülés- és munkatervének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai 1/2014. sz. (2014.01.14.) KT határozat: A Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 10 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

1/2003 sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 14-i ülésén. A Kari Tanács Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár

1/2003 sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 14-i ülésén. A Kari Tanács Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár 1/2003 sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2003. március 14-i ülésén A Kari Tanács Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár rektori megbízásra érkezett pályázatát egyhangúlag támogatja. Budapest,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2017-es határozatai 1/2017.(2017.01.17.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 13 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai

A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai A Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának 2017-ben hozott határozatai (1/2017. sz. határozat) 2017.01.24. A Kari Tanács 2017. január 24-i ülésén nyílt szavazás keretében egyhangúlag elfogadta a Kari Tanács

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2013-as határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2013-as határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2013-as határozatai 1/2013. (2013.01.31.)Határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 11 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS mellett a dékáni

Részletesebben

A március 28-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A március 28-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2018. március 28-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 1668/3.2/2018.(III.28.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Család- és gyermekvédelem szakirányú továbbképzési szak székesfehérvári

Részletesebben

A Kari Tanács a napirendi pontokat a módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

A Kari Tanács a napirendi pontokat a módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv a 2008. november 26-ai Kari Tanács üléséről (PTE ETK Pécs, Vörösmarty u. 4. Kari Tanácsterem) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Köszöntötte a Kari Tanács ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 20-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács október 20-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. október 20-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 53/2015. (X.20.) KT. sz. határozat az Egyetem téri épület I. em. 118. terem Navratil Ákosról

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. október 21-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 50/2014. (X.21.) KT. sz. határozat a Kari Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI TANÁCSÁNAK 2015. június 17. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a PTE TTK Kari Tanácsának 2015/2016-os tanévi munkaprogramjának elfogadására

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2018. január 30-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2018. (I.30.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2017/2018. tanév II. félévi

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusának április 24-ei üléséről

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusának április 24-ei üléséről Iktatószám: BMF-RH -904/2007 Kelt: 2007. május 9. H A T Á R O Z A T T Á R A Budapesti Műszaki Főiskola ának 2007. április 24-ei üléséről SZ-XIII/23/2007. határozata A Budapesti Műszaki Főiskola a egyhangúlag

Részletesebben

a Kari Tanács határozatai a december 5-i ülésről 1

a Kari Tanács határozatai a december 5-i ülésről 1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR KARI TANÁCS a Kari Tanács határozatai a 2017. december 5-i ülésről 1 A Kari Tanács határozatképes (26 fő jelen, 2 fő távol 92,9 %) Napirendi

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 23-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 23-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. június 23-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 24/2015. (VI.23.) KT. sz. határozat Dr. Fekete Balázs Jog- és Társadalomelméleti Tanszékre

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2012. évi határozatai Győr 2012 1/2012. (01.18.) SZ. HATÁROZAT szavazással - a Kar 2010-2011. évi tevékenységéről készült beszámolót

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács november 6-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács november 6-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2018. november 6-án tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 49/2018. (XI.06.) KT. sz. határozat a 2018. évi kari tanácsi választások

Részletesebben

A Kari Tanács Dr. Horváth Sándor főiskolai tanári kinevezését támogatja. (8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás)

A Kari Tanács Dr. Horváth Sándor főiskolai tanári kinevezését támogatja. (8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás) 2009 2009. JANUÁR 7. BGK-KT/ XLVIII / 1 /2009 A Dr. Horváth Sándor által beadott főiskolai tanári pályázatot a kari Bíráló Bizottság mindenben megfelelőnek találta és támogatja a pályázat elfogadását.

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

A Kari Tanács január 23-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács január 23-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A Kari Tanács 2018. január 23-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Egyetemi tanári pályázat véleményezése 2. Szenátusi képviselőválasztás 3. Kari ügyrend változása 4. Új szabadon választható tárgy

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai 1/2015. (2015.01.13.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 12 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

2018. évi határozatok kivonata

2018. évi határozatok kivonata 2018. évi határozatok kivonata 1/2018.01.18. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a PPKE 2018. évi költségvetésének elfogadásáról. 2/2018.01.18. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 19-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács június 19-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2018. június 19-én tartott rendes ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 18/2018. (VI.19.) KT. sz. határozat Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina Alkotmányjogi

Részletesebben

A Kari Tanács január 14-i ülésének napirendjei és határozatai

A Kari Tanács január 14-i ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2014. január 14-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése 2. A szakirányválasztás menete a könnyűipari mérnöki szakon 3. Kari képviselők választása

Részletesebben

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2015. január 13-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Tanársegédi pályázatok véleményezése 2. Kari képviselő választása a Szenátusba 3. 2015. februári záróvizsganaptár 4. Változások a

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM DÉKÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Előterjesztés a Kari Tanács 2018. szeptember hó 26. napi ülésére Előterjesztő: Alföldi György DLA dékán Szervezeti egység: Építészmérnöki

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017.

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK 2017. Tanulmányi Bizottság szavazati rendelkező joggal oktató szavazati joggal rendelkező hallgató Csemáné dr. Váradi Erika egyetemi docens, általános és tanulmányi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács február 11-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács február 11-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2014. február 11-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2014. (II.11.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2013/2014. tanév II. félévi ülés- és munkatervéről

Részletesebben

ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ TÉMAKIÍRÓK ÉS

ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ TÉMAKIÍRÓK ÉS A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzatának 1. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának alprogramjai és témakiírásai ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ

Részletesebben

ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ TÉMAKIÍRÓK ÉS

ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ TÉMAKIÍRÓK ÉS 1. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának alprogramjai és témakiírásai ALPROGRAM ALPROGRAMVEZETŐ TÉMAKIÍRÓK ÉS Állam- és jogtörténet Dr. Kajtár István professor

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Varga István dékán Szervezeti egység : Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Közlekedésmérnöki

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar. Kari Tanácsának évi határozatai Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Szombathely 2010 1/2010. (I. 20.) számú határozat igen szavazattal elfogadja Biológia BSc mintatantervével kapcsolatos

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai 1/2015. (2015.01.13.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 12 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Varga István dékán Szervezeti egység : Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Közlekedésmérnöki

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

5/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az előterjesztést a Tehetségtanács új tagjának megválasztására.

5/2014. (IX. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa támogatta az előterjesztést a Tehetségtanács új tagjának megválasztására. A Debreceni Egyetem Szenátusának 2014. szeptember 25-én (csütörtökön) du. 15 órakor a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában megtartott 2014/2015. tanévi 1. rendes ülésén hozott határozatok 1/2014. (IX.

Részletesebben

Kari Tanács. A PTE Mûvészeti Kar 2014/2015-ös tanév kari tanácsi üléseinek tervezett idõpontjai. Elõterjesztések beküldési határideje a

Kari Tanács. A PTE Mûvészeti Kar 2014/2015-ös tanév kari tanácsi üléseinek tervezett idõpontjai. Elõterjesztések beküldési határideje a Kari Tanács A A PTE Mûvészeti Kar 2014/2015-ös tanév kari tanácsi üléseinek tervezett idõpontjai Elõterjesztések beküldési határideje a Dékáni Hivatalba Kari Tanácsi meghívó és az anyagok kiküldése Kari

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR KARI TANÁCS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR KARI TANÁCS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR KARI TANÁCS a Kari Tanács határozatai a 2016. május 18-i ülésről 1 A Kari Tanács határozatképes (26 fő jelen, 2 fő távol 92,9 %) Napirendi

Részletesebben

A Kari Tanács írásbeli szavazat alapján Dr. Izsó Lajos részfoglalkozású egyetemi tanári megbízását támogatja. ( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A Kari Tanács írásbeli szavazat alapján Dr. Izsó Lajos részfoglalkozású egyetemi tanári megbízását támogatja. ( 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 2006 BGK-KT/ XXVI/1/2006 A Kari Tanács írásbeli szavazat alapján (Tóth Béla megbízásának lejárta miatt) Stein Vera adjunktust választotta a kari Fegyelmi testület elnökének. Megbízása 2006. január 10 -től

Részletesebben

1/2005. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának február 25-i ülésén

1/2005. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának február 25-i ülésén 1/2005. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2005. február 25-i ülésén A Kari Tanács a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika igazgatói megbízatására vonatkozóan az alábbi határozatot

Részletesebben

1/2019. (II. 28.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

1/2019. (II. 28.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-546/019. 1/019. (II. 8.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2016/2017. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa 3/2017. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA A 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA A 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI PROGRAMJA A 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében 2019. február 15. (péntek) 10.00 11.30. Dr. habil Herger Csabáné Ph.D. egyetemi docens: Házassági vagyonjog

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Varga István dékán Szervezeti egység : Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Közlekedésmérnöki

Részletesebben

R/643-1/2015. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának március 19-én megtartott ülésén.

R/643-1/2015. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának március 19-én megtartott ülésén. R/643-1/2015. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2015. március 19-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. NAPIRENDEK: 1. Javaslat a vezető testületek

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.)

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-3/2014. Határozat Tanszékvezetői pályázatok véleményezése című előterjesztésről A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-4/2014. Határozat Főiskolai docensi pályázatok véleményezése című előterjesztésről

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

A Kari Tanács január 17-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács január 17-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2012. január 17-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Egyetemi tanári pályázatok elbírálása 2. Tantervi változások 3. Záróvizsganaptár 4. Egyebek RKK-KT-XXVIII/1/2012 A dr. Takács Erzsébet határozatlan

Részletesebben

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS )

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS ) 1. Kari Felvételi Bizottság ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI BIZOTTSÁGOK (KARI TANÁCS 2018.09.26.) szavazati joggal rendelkező tanácskozási jogú tag kari HÖK Kántor Kinga kari HÖK képviselő Prof. Dr. Sáry

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉG. Jegyzőkönyv. Elnökségi ülés

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉG. Jegyzőkönyv. Elnökségi ülés Jegyzőkönyv Elnökségi ülés 2016. június 22. (szerda) 15:30 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) Napirend: 1. Elnöki beszámoló 2. Bejelentések 3. Delegálások, jelölések

Részletesebben

1/2011. sz. Határozat

1/2011. sz. Határozat 1/2011. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar szavazása az Egyetemi szintű kitüntetések odaítéléséről. A Kari Tanács az alábbi szavazati aránnyal támogatja az alábbi felterjesztéseket SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

Szenátus szeptember 28.

Szenátus szeptember 28. 2017. szeptember 28. Az anyagok leadásának határideje: 2017. szeptember 06. Rektori Tanács: 2017. szeptember 18. Rektori Tanácsra anyagküldés: 2017. szeptember 14. Szenátusra anyagküldés: 2017. szeptember

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács május 16-i ülésének jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács május 16-i ülésének jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2019. május 16-i ülésének jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE ELTE BTK, Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt. 39. sz. terem)

Részletesebben

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2013. február 26-i ülésének napirendjei és határozatai 1. A szakirányválasztás szabályzata 2. Oktatási kérdések 3. Egyebek RKK-KT-XXXIV/1/2013 A 13 igen 0 nem és 0 tartózkodó -elektronikus úton- leadott

Részletesebben

Szenátus szeptember 13.

Szenátus szeptember 13. 2018. szeptember 13. Az anyagok leadásának határideje: 2018. augusztus 22. Rektori Tanács: 2018. szeptember 03. Rektori Tanácsra anyagküldés: 2018. augusztus 30. Szenátusra anyagküldés: 2018. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Varga István dékán Szervezeti egység: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Közlekedésmérnöki

Részletesebben

A Kari Tanács február 1-i elektronikus szavazása és a határozat

A Kari Tanács február 1-i elektronikus szavazása és a határozat A Kari Tanács 2017. február 1-i elektronikus szavazása és a határozat 1. Záróvizsga elnökök jóváhagyása Határozat RKK-KT-LV/1/2017 A Kari Tanács jóváhagyta a 2016/17. tanév februári záróvizsga elnökeinek

Részletesebben

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2010. január 12-i ülésének napirendjei és 1. Záróvizsga bizottságok elnökei 2. Tantervi módosítások, oktatásszervezési javaslatok 3. SZMSZ Kari kiegészítés módosítása 4. Egyebek RKK-KT-XXVI/1/10 A 15

Részletesebben

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai A BMF RKK 2006. évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2006. február 21-i ülésének napirendje és határozatai 1. Ipari termék- és formatervez i szak indítási kérelméhez

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

BGK-KT/ LIX/1/2010 A keresztféléves MSc Biztonságtechnikai mérnök tantervét a Kari Tanács elfogadta. (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

BGK-KT/ LIX/1/2010 A keresztféléves MSc Biztonságtechnikai mérnök tantervét a Kari Tanács elfogadta. (13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 2010 2010. január 20. BGK-KT/ LIX/1/2010 A keresztféléves MSc Biztonságtechnikai mérnök tantervét a Kari Tanács elfogadta. BGK-KT/ LIX/2/2010 A keresztféléves MSc Mechatronikai mérnök tantervét a Kari

Részletesebben

A BMF RKK január 20-án megtartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai

A BMF RKK január 20-án megtartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai A BMF RKK 2004. január 20-án megtartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai 1. A kar aktuális helyzete Elıterjesztı: Dr. Erdélyi József 2. Félévindítás tudnivalói, választható tárgyak 3. Minıségirányítási

Részletesebben

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta. A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. június 25-én (csütörtökön) du. 15 órakor a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában megtartott 2014/2015. tanévi VI., rendes ülésén hozott határozatok 1/2015. (VI.

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 30/2015. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén október 17. napján. Az ülés órakor veszi kezdetét.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén október 17. napján. Az ülés órakor veszi kezdetét. Ikt. szám: RK/1391-17/2018. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2018. október 17. napján. Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét. Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen

Részletesebben

A Kari Tanács határozatai 2014

A Kari Tanács határozatai 2014 január 27. A Kari Tanács határozatai 2014 1/2014. sz. határozat: A Kari Tanács tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták a Műszaki menedzser MSc. szak 2. sz. mellékletben szereplő tantervi változtatásait.

Részletesebben

1) Szervezeti és személyi ügyek Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán, Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes.

1) Szervezeti és személyi ügyek Előterjesztők: Dr. Friedrich László mb. dékán, Dr. Nguyen Duc Quang mb. dékánhelyettes. Jegyzőkönyvi kivonat ÉTK Kari Tájékoztatás és véleménynyilvánítás, az állami és egyetemi kitüntetésekre történő felterjesztésekről. 2018. szeptember 20. (15 00 ) ülése 1/a napirendi pontjáról Az ülést

Részletesebben

Szenátus október 2.

Szenátus október 2. 2014. október 2. Az anyagok leadásának határideje: 2014. szeptember 10. Rektori Tanács: 2014. szeptember 22. 1. Személyi ügyek Rektor, dékánok, főigazgató 2. A szervezetátvilágítás eredménye és az Egyetem

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2019. április 29. SZ-8/2018/2019. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR Munkakör,

Részletesebben