BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)"

Átírás

1 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március

2 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet! Szavakat fogok felsorolni, amelyek többnyire valamilyen közös vonás alapján egy csoportba tartoznak. Mindegyik szócsoportban lesz egy kakukktojás, meg kell találni, hogy melyik az. 1. patak / orr / toll / ruha (Kakukktojás: a ruha, mert az nem tud folyni.) 2. rendőr / tanár / tűzoltó / katona (Kakukktojás: a tanár, mert nincs egyenruhája, a többinek viszont van.) 3. ötlet / kép / egy személy megjelenése / ecset (Kakukktojás: az ötlet. A többi mind jól festhet ). 4. házaspár / szerzetes / bankigazgató / próféta (A kakukktojás: bankigazgató, mert neki foglalkozása van, a többinek meg hivatása.) Mi jut eszedbe, amikor a hivatás szót hallod? Kinek a hivatástörténetét hallottad már? Mit értünk ezen a fogalmon? Egy hivatás kitől származhat? Miért nem egyenlő a karrierrel? A Szentírásban sok hivatás-történettel találkozhatunk, mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Ma az Ószövetségből emelünk ki egy talán nagyon ismert történetet: Sámuel történetét. Figyeljük meg, hogy hogyan és mire hívta őt az Úr! Illusztrált magyarázat Ezt a történetet az Ószövetségben olvashatjuk, jóval Jézus születése előtt történt. Akkoriban a nép Isten büntetésének tartotta, ha egy házaspárnak nem született gyermeke. Elkanának két felesége volt: Peninna és Hanna. Peninna sok gyermeket szült, de Hanna meddő volt. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett gyermeke, bármenyire is kívánta. Peninna kigúnyolta ezért, és keserűvé tette életét. Férje, Elkana azonban nagyon szerette őt. (Vö. 1Sám 1,5.8)

3 Hanna az Úrhoz imádkozott, hogy irgalmasan nézzen le rá, és áldja meg egy gyermekkel, akit majd az Úr szolgálatára szentel majd. Az Úr megkönyörült Hannán, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt, egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna nagyon boldog volt, és nagyon szerette kisfiát. Nem feledkezett meg Istennek tett ígéretéről, és még kicsi korában elvitte Sámuelt az öreg Éli prófétához Silóba (ahol a szentély volt). Rábízta a kis Sámuelt, hogy ő majd Isten szolgálatára nevelje. Hanna évről évre találkozott kisfiával, amikor a család elment áldozatot bemutatni. (Vö. 1Sám 2,18) (Közben Hannának még három fia és két lánya született.) Éli befogadta kis Sámuelt, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! (1Sám 3,4) Fölkelt, és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki már aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. Éli azonban visszaküldte a fiút a helyére, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer megismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól a fiúhoz, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Így is történt. Az Úr hírt adott Sámuelnek kiválasztásáról, bár ő még nagyon fiatal volt. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Sámuel édesanyja, Hanna, ugyan fogadalmat tett, hogy fiát Isten szolgálatára adja, mégis csak Isten hívhatta meg Sámuelt. Hanna nem adhatott Sámuelnek hivatást. Azt csak az Úr adhatja, csak Ő hívhat meg valakit, és bízhatja meg különös szolgálattal.

4 Ez a hivatás meddig tartott? Sámuel élete végéig. Hivatása új embert formált belőle: prófétává vált. Sőt, ő volt Izrael utolsó bírója. Miért az utolsó? Mert ő kente föl Izrael első földi királyát, Sault. A királysággal megszűnt a bírák kora. Sámuel teljes életével, teljes szívével Isten tervét szolgálta erről szólt egész hivatása. Nagyon szép de kemény életű próféta. A választott nép Isten iránti hűtlensége személyesen fájt neki, mivel teljes szívvel ragaszkodott Istenhez. Emiatt is sokat fáradozott a széthullott nép egységéért. Saját népe körében segített Isten tervét megvalósítani, de Isten terve nemcsak a kiválasztott népet érinti, hanem mindenkit, mert arra vágyik, hogy minden népből és nemzetből egy nagy család legyen, ahol egységben, szeretetben és békében élnek egymással az emberek, Isten szent Törvénye szerint. Sámuel izgalmas életének történetéről figyelmünket most a hivatás fogalmára fordítjuk. Magunkat nem hívhatjuk meg valamire a meghívás mindig mástól származik. Fontos megjegyezni, hogy Isten a hivatás szerzője, aki mindig szeretetből hív. Sőt, egy hivatás valóban az Ő szeretetajándéka, amely által a meghívott élete megszentelődhet. Csakis Ő hívhat valakit, hogy életével Isten tervét szolgálja, ami az ember számára boldogságot jelenthet. Szomorú, hogy sokan nem ismerik Istent, vagy azt gondolják, hogy nem lehet benne bízni, mert nem szerető Isten. Számos embernek boldogabb élete lenne, ha megismernék Isten jóságát, és hallanák jóságos tervét; ha megszeretnék Őt, és hallgatnának Rá, életük értelmesebb, békésebb, és boldogabb lenne. Sokan nyomorban élnek nem csupán anyagi értelemben, hanem a tudatlanság nyomorában, az erkölcstelenségben, ami nagyobb nyomor, mint az anyagi szegénység. Nem ismerik Isten parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust, és nem törődnek a lelki dolgokkal. Az Egyház nem érdekli őket. Nagy hiba! Mert ezek nélkül az ember élete lényegesen üresebb! Ezért Isten irgalomból és szeretetből munkatársakat

5 hív arra, hogy másoknak segítsenek, miközben a meghívottak élete is szebbé válik. A hivatás mindig egy konkrét személynek szól, ezért személyes választ kíván. Szeretet nélkül lehetetlen választ adni. Miért? Mert elfogadni egy hivatást azt jelenti, hogy egy életre szóló döntést hozol: nem egy ideiglenes szolgálatról van szó, hanem életed odaajándékozásról. A magunk odaajándékozása pedig szeretetre épül. Sámuel egész életének odaajándékozásával válaszolt. Ő, hivatása által, már nem csupán Elkana és Hanna gyermeke volt, hanem próféta és bíró, Isten küldötte, aki Istené és a népé. Ez az állapot élete végéig tartott. Isten meghívása egy egész életre szól, mivel Isten hűséges, és nem vonja vissza meghívó szavát. Isten nem követel, hanem meghív, és várja az ember elfogadó, szabad és szerető válaszát. Egy hivatást nem lehet kényszerből vagy félelemből elfogadni. Lehet nemet is mondani, de akkor mi járunk rosszul. Ahogyan már említettük, a Szentírásban sok meghívástörténetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid, a Szűzanya, az apostolok, Szent Pál Isten ma is megajándékoz minket hivatással. Kapcsolat az élettel Mi milyen hivatást kaptunk azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy áldozni mehetünk? Azt a hivatást kaptuk, hogy éljünk szeretetkapcsolatban, és ez jelenjen meg cselekedeteinkben is. Mindannyiunk hivatása, hogy Isten szent gyermekei legyünk, azaz Jézus hű tanítványai és követői. Meghívását csak figyelmes szívvel lehet meghallani, elfogadni, és szabadon válaszolni rá. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is, hogy megismerjék Isten velük kapcsolatos jóságos elgondolását. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző életre kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre és 3. az egyedülállóságra. Mind a három

6 egész életünket kívánja, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Az Egyház ezeket ismeri el, mint Istentől kapott hivatás. A hivatás felismerhető jegyei: mások szolgálatára irányul, megszenteli az életet, és az Egyház által elismert élet. Az egyedülállók hivatását nem minden egyedül élő kapta, de Isten erre az életre is hívhat valakit, hogy ily módon szentelődjön meg, és szolgálja Egyházát. Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) Isten sokféle módon hív. Szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát, és szüleink, nevelőink, lelkiatyánk segítségével felismerhetjük hivatásunk jeleit: pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Hogyan készülhetsz hivatásodra, amíg nem ismered fel? Azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges tanítványa és barátja vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti a többi embert, de legfőképpen Istent, jobban, mint akárki mást. Gyakorolhatod a nagylelkűséget, igyekezhetsz jót tenni, ahol csak tudsz, és törődni azokkal, akiket mások megvetnek. Beszélgess azokkal, akik élik hivatásukat, és érdeklődj, hogy vajon hogyan ismerték fel! Erénygyakorlat A jó cselekedetekre most kapsz meghívást. Ezen a héten igyekezz jó tenni, ahol tudsz! Minden nap, számos alkalom adódik rá, azonban megnehezíti, ha csak magadra figyelsz, mert akkor esetleg zavarba jössz vagy szégyenlős leszel. Ha viszont mások szükségletére koncentrálsz, akkor könnyebben átlépsz saját korlátaidon, mások iránt nagylelkűbb, kedvesebb,

7 tapintatosabb tudsz lenni. Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Emelj ki három új gondolatot a hivatás szóval kapcsolatban, amit ma nem csak hallottál, hanem külön értékeltél is! Gondolj saját életedre is és imában adj Istennek engedélyt, hogy életedet terve szerint megváltoztassa: fogadd el hivatásodat, még akkor is, ha most még nem világos előtted, hogy mi az! Isten jóságában bízhatsz: nem fog olyat kérni tőled, ami neked rossz vagy káros! MUNKALAP 1. Találd meg a kakukktojást! A hivatás ajándék / ideiglenes cselekvést céloz / kegyelem / nem magánügy 2. A Szentírásból keresd ki Szent Máté, Szent Péter és Szent Pál hivatástörténetét! Hol találtál rá? Hivatásuk elfogadása során életük hogyan / miben változott? Szent Máté: Szent Péter: Szent Pál: 3. Keresd ki Sámuel hivatásának történetét! (1Sám 3) Utána olvasd el az 1Sám 8,1-9. részt! Mi okozott fájdalmat Sámuelnek? A hivatás elfogadása nem zárja ki a fájdalmat. Sámuel mégis miért maradt hűséges hivatásában? (Lásd 1Sam 12,22)

8 4. Készíts egy rövid interjút valakivel, aki tudatosan éli hivatását: hogyan ismerte azt föl, és miért maradt hű hivatásához? Hogyan értelmezi a hivatásának lényegét? Következő alkalommal számolj be az interjúdról! 5. Tanuld meg: (Kompendium 188.) Mi a világi hívők hivatása? A világi hívők sajátos hivatása, hogy keressék Isten Országát, úgy, hogy a földi dolgokat Istennek tetszően világítják meg és rendezik el. Így teljesítik az életszentségre és az apostolkodásra szólító meghívást, mely minden megkereszteltnek szól. VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története Érdeklődés felkeltése Próbáljuk összegyűjteni, felsorolni, hány különböző módon lehet valakit hívni! (Figyeljünk a gyerekek válaszaira!) Amint látjuk, sokféleképpen lehet hívni valakit: kimondjuk a nevét, vagy ha nem tudjuk a nevét, akkor valahogy megszólítjuk; esetleg üzenetet küldünk valakin keresztül. Írhatunk levelet, t, felhívhatjuk mobiltelefonon, vagy küldhetünk sms-t. Esetleg lágyan megérinthetjük az illetőt, hogy figyeljen ránk. Vajon elég-e, hogy valakit csak gondolatban hívunk meg, de nem teszünk érte semmit? Nem, nem elég. Van sokféle hívogatós játék! Pl. biztosan ismeritek azt, amit párban kell játszani: a párok körben állnak, a kör közepe felé fordulva egymás mögött, és egy valaki áll a kör közepén. A pár hátul álló tagja az előtte lévő ember lábát nézi. Közben a kezét

9 maga mögé kell tennie. Elöl álló társa a középen álló emberre figyel, aki kacsintással próbálja magához hívni a játszókat a helyükről. A kacsintásra az elöl álló embernek el kell futni. Ha a mögötte lévő társa észreveszi, időben utána nyúl és megérinti, akkor a meghívás nem sikerült, és a pár tagjai helyet cserélnek. Ha sikerül, akkor az áll középre, akit hívtak, és így tovább. (Ha van elég idő, ki is lehet próbálni. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a hívás módját akarjuk megtapasztalni.) Mi lenne, ha valaki nem játékból, hanem valójában hívna, mert szüksége lenne a segítségedre, ám te nem vennéd észre, vagy nem hinnéd el, hogy téged hív és nem mást? Az már rossz lenne. Vajon a Jóisten is hívhat meg embereket? Ha igen, akkor hogyan? Figyeljük meg a kis Sámuel történetét, és hogy ő hogyan hallotta az Úr hívását! Illusztrált magyarázat Hanna nagyon jó asszony volt, de nagyon szomorú is (Rajzolj egy szomorú arcot!), mert férjével nem lehetett saját gyermekük. Nem volt kivel megosztani otthonukat, szeretetüket és életüket. Sokan azt gondolták, hogy a Jóisten büntetésből tagadta meg tőlük a gyermekáldást. Ezért Hanna imádkozott az Úrhoz (Töröld le a tábláról a szomorú arcot, és rajzold az imádkozó Hannát!), hogy könyörüljön rajtuk, és áldja meg őket gyermekkel. Az Úr megkönyörült Hannán és férjén, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna és férje nagyon boldogok voltak, és szerették kisfiukat. (Miközben mesélsz, töröld le az imádkozó figurát, és rajzold Hannát kisgyermekével a táblára!) Jól tudták, hogy minden gyermek Isten szép ajándéka, és különös módon akarták meghálálni Isten jóságát: megígérték Neki, hogy kisfiuk csak Istennek fog szolgálni. Ezért Sámuelt még kicsi korában elvitték a templomba, és az öreg Éli próféta nevelésére bízták, hogy a szent ember Isten szolgálatára nevelhesse. Megölelték kisfiukat, és fájó, de szerető szívvel elbúcsúztak a kis Sámueltől.

10 Éli befogadta, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez azonban hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! Fölkelt és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki szépen aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. (A krétával jelezd, hogy Élihez ment, de nem kell fölrajzolni Élit!) Éli azonban visszaküldte a kisfiút saját ágyikójába, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer ismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy a kis Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól Sámuelhez, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Amikor Sámuel újra hallotta, hogy nevén szólítják, az Éli által tanácsolt szavakkal válaszolt, és az Úr egy nagyon fontos üzenetet bízott rá. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Mit is jelent ez a szó: hivatás? (Írd a táblára!) Általában azt jelenti, hogy a Jóisten meghív valakit azzal a céllal, hogy a meghívott segítsen neki szerető tervét megvalósítani az emberek közt, valamilyen konkrét szolgálat által. (Töröld le a táblát, és rajzold fel a következő képet! A vonalak Isten meghívását képviselik.) A hivatás mindig Isten szeretetének jele, mivel Isten elsősorban baráti, bizalmas kapcsolatra hívja meg az embert. A meghívott azonban nem csupán saját hivatásának örül, hanem segít megvalósítani Isten tervét. Mi a terve Istennek az emberekkel? Az, hogy mindenki megismerje és szeresse Őt, hallgasson Rá, és ezáltal boldog lehessen vele most, és majd a mennyországban is. Isten terve nagyon jó! Nagyon sokan nem tudják, hogy Isten a mi Atyánk, aki nagyon szeret bennünket, és segíteni akar, hogy helyesen éljünk. Nem ismerik parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust. Pedig azért teremtette az embereket, hogy vele élhessünk, mint egy nagy

11 közös család. Ez a Mennyei Atyánk szép terve, amelynek a megvalósításához munkatársakat hív, hogy ki-ki saját szolgálata által segítsen Neki. A hivatás személyes meghívás, és Isten szeretetének ajándéka (Töröld le a táblát, és rajzold a következő képet!), ami elfogadást kíván tőlünk. Ha Istent és Egyházát teljes szívvel szertejük, akkor öröm elfogadni ajándékát, nem csak rövid ideig, hanem egész életünk végéig. Sámuel egész élete megváltozott, mert teljesen prófétává lett, az élete végéig. Isten meghívása egy egész életre szól, mert teljes szívet kíván. Nem csak Sámuelnek volt hivatása. (Rajzold a Szentírást: az Ószövetség a baloldali lap, az Újszövetség a jobb oldali lap.) Az Ószövetségben sok meghívás-történetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid Az Újszövetségben a 12 apostol, majd Szent Pál. Isten sokféle módon hívta meg a prófétákat, királyokat és papokat. Kapcsolat az élettel Vajon csak a Szentírásban olvashatunk azokról, akiket a Mennyei Atya hivatással ajándékozott meg? Hát nem! Ma is hív az Úr! Mindenkit hív a Vele való szeretetkapcsolatra, és a szeretet gyakorlására, hogy gyermekei legyünk, és hogy a szerint éljünk, ahogy Jézus tanított (hogy szentek legyünk), hogy szoros kapcsolatban maradjunk Vele, mint barátok és jó családtagok. A szerető szív hallhatja meghívó szavát, és igen - t mond rá. Szomorú tény azonban, hogy nem mindenki fogadja el meghívását. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be saját helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is megismerni a velük kapcsolatos isteni tervet. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző szolgálatra kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre, 3. egyedül élő állapotra. Mind a három szolgálat egy életre szól, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Ezért a mi igen válaszunk is egy életre szól.

12 Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) A kis Sámuel hallotta az Úr hangját, de Isten nem így szól mindenkihez. Lehet, hogy belül érzel valami vonzást. Isten a szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát. Már biztos észrevetted, hogy a szíved jóra serkenthet téged. A hivatás jelei: 1. mindig mások szolgálatára vezet, 2. az Egyház egyik elismert életútja, és 3. segít szentül élnünk. A hivatást föl lehet úgy fedezni, hogy megfigyeled, merre húz a szíved. Egyedül nem mindig könnyű tisztán érteni, mire hív Isten, ezért szüleink, nevelőink és lelkiatyánk segíthetnek hivatásunk jeleinek felismerésében. Pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Most még talán nem vagy tisztában hivatásoddal, de elkezdhetsz készülni rá azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges gyermeke vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti Istent, jobban, mint akárki mást. Most lehet kialakítani a nagylelkű szeretetet mások iránt azzal, hogy igyekszel jót tenni másokkal, vigyázni rájuk, és törődni azokkal, akik szomorúak és szenvednek. Így készülhetünk most. Közben azokkal is beszélgethetünk, akik már élik hivatásukat, és megkérdezhetjük tőlük, honnan tudták, mit kér tőlük a Jóisten. Erény gyakorlat Isten meghívó szavára akarunk választ adni minden nap. Ezen a héten igyekezz másokra figyelni, észrevenni, mikor szólítanak meg téged, és azonnal válaszolni rá! Otthon, amikor szüleid szólnak hozzád, vagy kérnek tőled valamit, akkor azonnal válaszolhatsz. Az iskolában, amikor a tanár néni vagy tanár bácsi kér valamit tőled, akkor azonnal tedd meg! Vagy ha testvéreid

13 és társaid közül valakinek szüksége van rád, akkor azonnal menj, és segíts, ahogyan tudsz! Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Ki emlékszik arra, hogy mivel kezdtük az órát? (A meghívások módjáról beszélgettünk.) Mi hogyan hallhatjuk meg Isten meghívó szavait? Kit kérhetnél meg, hogy saját hivatásáról meséljen neked? (Szülők? Papok? Szerzetesek? Lehet, hogy a tanulók konkrét segítségre szorulnak abban, hogyan is lehet erről a témáról másoktól kérdezni.) KITÖLTŐ LAP 1. Mi volt a kisfiú neve, akiről az órán hallottunk? 2. Szülei hová vitték őt lakni, amikor még kicsi volt? 3. Mit mondott Éli próféta a kisfiúnak, mit válaszoljon, amikor az Úr újra megszólítja őt? 4. (írd be a hiányzó szót!) Azt hallottuk, hogy a hivatás egy Istentől kapott 5. Mik egy hivatás felismerhető jelei? (Három dolgot említettünk az órán.)

14 6. A Mennyei Atya milyen hivatással ajándékozhat meg valakit? 7. Ha van egy Bibliád, próbáld kikeresni a 1 Sámuel 2,26-ot! Majd nézd meg a Lukács 2,52-t! Mit mond a Szentírás Sámuelről és Jézusról? Mind a ketten engedelmeskedtek Istennek, és nevelőiknek. Te hogyan hasonlíthatsz Sámuelre és Jézusra? 8. Rajzold le magad, ahogyan az ágyad mellett imádkozol! A téglalap alatti imát érdemes megtanulni kívülről, és naponta elimádkozni. Ima papokért Mennyei Atya, köszönöm, hogy szeretsz minket, és hogy elküldted hozzánk Szent Fiadat, Jézust, aki segít Téged jobban megismerni, szeretni, és neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy adtál nekünk papokat is, akik Jézus személyes barátai, és segítenek munkájában: megkeresztelnek, tanítanak, bűneinket nevedben megbocsátják, a szentmisében Jézus áldozatát

15 bemutatják, és Jézust adják nekünk szentáldozásban. Általuk Te vagy köztünk. Köszönjük, hogy papjaid segítenek, amikor megbetegszünk, és vígasztalnak, amikor szomorúak vagyunk. Nagyon jó, hogy adtál nekünk papokat. Kérjük, Mennyei Atya, hogy nagyon vigyázz rájuk. Mi is igyekszünk segíteni nekik, hisz Te szeretetből ajándékoztál meg velük. Segíts, hogy saját hivatásomat majd felismerjem, és örömmel elfogadjam, hiszen Téged szeretlek, Téged követlek, és hozzád tartozom. Ámen

16 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Fiúk Sz Név Cím Tel

17 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Leányok Sz Név Cím Tel

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével,

Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, 1 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanverseny 2. fordulóján! Ebben a fordulóban az ősatyák és József életével, az adventtel és a szentmisével fogunk foglalkozni..

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Jézus tizenkét tanítványt választ

Jézus tizenkét tanítványt választ A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus tizenkét tanítványt választ Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2018. december 10. (hétfő) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: 2018/19.

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hívásod érkezett. Ráérsz egy kicsit?

Hívásod érkezett. Ráérsz egy kicsit? A hívás Hívásod érkezett Ráérsz egy kicsit? Pi pi pi Jártál már te is így? Fel akarod hívni a legjobb barátodat vagy barátnődet, de foglalt. Vársz öt percet, újból próbálkozol, és még mindig foglalt. Többszöri

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

1. Vers az elsőáldozási szentmisében

1. Vers az elsőáldozási szentmisében 1. Vers az elsőáldozási szentmisében A szentmise elején, miután a pap a hívőket köszöntötte, a gyerekek az oltár előtti lépcsőre állnak abban a sorrendben, ahogyan az egyes versszakokat mondják. A hitoktató

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma.

A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma. MANFRED RÖSELER A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma. Mások magányosan töltik ezt az ünnepet, és egyeseket ez mélységesen elkeserít. Karácsony táján minden évben

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669 Rembrandt kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott, összesen körülbelül száz önarckép fűződik a nevéhez AMSZTERDAM A Rembrandt-ház homlokzata Jeremiás

Részletesebben

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály

Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: osztály Bódi Mária Magdolna élete, boldoggá avatási eljárása Felső tagozat: 6-12. osztály 1. Mit jelent a boldoggá avatás (latinul: beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio)? 2. a, Ki volt Bódi Mária Magdolna?

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

2. óra Jó másoknak adni

2. óra Jó másoknak adni HF. ellenőrzésé! Mit jelent az a mondás szerinted, hogy jobb adni mint kapni? Te mit adnál oda ha kérnének tőled? Gyűjtő munka: Keress és írj le 5 szólást vagy mondást ami az adással vagy kapással kapcsolatos.

Részletesebben

bibliai felfedező /3 /2 1. RÉSZ: Sámuel Imádság Istenhez Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező /3 /2 1. RÉSZ: Sámuel Imádság Istenhez Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Sámuel Imádság Istenhez Ajánlott további

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

2018. január 15. (hétfő) Évfolyam: 4. A versenyző neve: Elért pontszám:

2018. január 15. (hétfő) Évfolyam: 4. A versenyző neve: Elért pontszám: HITTAN Tanítók Fekete István Feladási határidő: Egyesülete 2018. január 1. (hétfő) 2017/18. tanév Postai cím: Harmatcsepp 800 Pápa, Pf. 7. Forduló: III. Évfolyam: 4. A versenyző neve: Az iskola kódja:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

Példa Biztos, hogy vannak bűneim, hibáim, alkalmatlanságaim, de attól még keresztény vagyok Istenhez tartozom, mert szövetségre léphettem Vele

Példa Biztos, hogy vannak bűneim, hibáim, alkalmatlanságaim, de attól még keresztény vagyok Istenhez tartozom, mert szövetségre léphettem Vele Érdekes lenne több templomból kijövő embernek feltenni a kérdést. - Keresztény vagy? => valószínűleg a válasz: Igen. - Valóban keresztény vagy? => valószínűleg a válasz: Remélem, próbálok, igyekszem. o

Részletesebben

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa...

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa... Tartalom 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat?............................5 2. Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban.......................................9 3. Az atyák tíz típusa........................................15

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17.

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. 2018. ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ Húsvét 4. vasárnapján Jézusról, mindannyiunk jóságos pásztoráról hallunk. Ezen a vasárnapon papi és szerzetesi hivatásokért

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IMÁDKOZZ ÉSZAK- KOREÁÉRT!

IMÁDKOZZ ÉSZAK- KOREÁÉRT! IMÁDKOZZ ÉSZAK- KOREÁÉRT! Imádság El tudod olvasni ezt a szót? (Mutassuk fel a koreai szó képét, és hallgassunk meg néhány választ!) Ez egy koreai szó. Jelentése: imádság. Így kell kiejteni: ki-do. Mondjuk

Részletesebben

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra.

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Évindító 2015 Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Induljon ez az éved másként, mint eddig! Te vagy az, aki változtatni

Részletesebben

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet

Az igazi szolgálat kizárólag a Szent Szellem ereje által lehet sikeres. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned. 1. fejezet Tartalom 1. Hét ok, amiért felkentnek kell lenned......................... 7 2. A kenet tizenöt erőteljes hatása a szolgálatodra................ 13 3. Egyetlen lépés a kenethez...................................

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: 1. Sámuel 16:1-13

bibliai felfedező Olvasd el: 1. Sámuel 16:1-13 Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Királyválasztás Olvasd el: 1. Sámuel

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

100 női önismereti kérdés. 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon

100 női önismereti kérdés. 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon 100 női önismereti kérdés 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon Kedves Olvasó! Talán az Ön fejében is megfordult a kérdés: vajon miért

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember nem önmagában elszigetelt lélek, akinek magányosan kell élnie vallásos életét. A Biblia világosan tanítja:

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben