BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)"

Átírás

1 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március

2 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet! Szavakat fogok felsorolni, amelyek többnyire valamilyen közös vonás alapján egy csoportba tartoznak. Mindegyik szócsoportban lesz egy kakukktojás, meg kell találni, hogy melyik az. 1. patak / orr / toll / ruha (Kakukktojás: a ruha, mert az nem tud folyni.) 2. rendőr / tanár / tűzoltó / katona (Kakukktojás: a tanár, mert nincs egyenruhája, a többinek viszont van.) 3. ötlet / kép / egy személy megjelenése / ecset (Kakukktojás: az ötlet. A többi mind jól festhet ). 4. házaspár / szerzetes / bankigazgató / próféta (A kakukktojás: bankigazgató, mert neki foglalkozása van, a többinek meg hivatása.) Mi jut eszedbe, amikor a hivatás szót hallod? Kinek a hivatástörténetét hallottad már? Mit értünk ezen a fogalmon? Egy hivatás kitől származhat? Miért nem egyenlő a karrierrel? A Szentírásban sok hivatás-történettel találkozhatunk, mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Ma az Ószövetségből emelünk ki egy talán nagyon ismert történetet: Sámuel történetét. Figyeljük meg, hogy hogyan és mire hívta őt az Úr! Illusztrált magyarázat Ezt a történetet az Ószövetségben olvashatjuk, jóval Jézus születése előtt történt. Akkoriban a nép Isten büntetésének tartotta, ha egy házaspárnak nem született gyermeke. Elkanának két felesége volt: Peninna és Hanna. Peninna sok gyermeket szült, de Hanna meddő volt. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett gyermeke, bármenyire is kívánta. Peninna kigúnyolta ezért, és keserűvé tette életét. Férje, Elkana azonban nagyon szerette őt. (Vö. 1Sám 1,5.8)

3 Hanna az Úrhoz imádkozott, hogy irgalmasan nézzen le rá, és áldja meg egy gyermekkel, akit majd az Úr szolgálatára szentel majd. Az Úr megkönyörült Hannán, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt, egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna nagyon boldog volt, és nagyon szerette kisfiát. Nem feledkezett meg Istennek tett ígéretéről, és még kicsi korában elvitte Sámuelt az öreg Éli prófétához Silóba (ahol a szentély volt). Rábízta a kis Sámuelt, hogy ő majd Isten szolgálatára nevelje. Hanna évről évre találkozott kisfiával, amikor a család elment áldozatot bemutatni. (Vö. 1Sám 2,18) (Közben Hannának még három fia és két lánya született.) Éli befogadta kis Sámuelt, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! (1Sám 3,4) Fölkelt, és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki már aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. Éli azonban visszaküldte a fiút a helyére, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer megismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól a fiúhoz, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Így is történt. Az Úr hírt adott Sámuelnek kiválasztásáról, bár ő még nagyon fiatal volt. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Sámuel édesanyja, Hanna, ugyan fogadalmat tett, hogy fiát Isten szolgálatára adja, mégis csak Isten hívhatta meg Sámuelt. Hanna nem adhatott Sámuelnek hivatást. Azt csak az Úr adhatja, csak Ő hívhat meg valakit, és bízhatja meg különös szolgálattal.

4 Ez a hivatás meddig tartott? Sámuel élete végéig. Hivatása új embert formált belőle: prófétává vált. Sőt, ő volt Izrael utolsó bírója. Miért az utolsó? Mert ő kente föl Izrael első földi királyát, Sault. A királysággal megszűnt a bírák kora. Sámuel teljes életével, teljes szívével Isten tervét szolgálta erről szólt egész hivatása. Nagyon szép de kemény életű próféta. A választott nép Isten iránti hűtlensége személyesen fájt neki, mivel teljes szívvel ragaszkodott Istenhez. Emiatt is sokat fáradozott a széthullott nép egységéért. Saját népe körében segített Isten tervét megvalósítani, de Isten terve nemcsak a kiválasztott népet érinti, hanem mindenkit, mert arra vágyik, hogy minden népből és nemzetből egy nagy család legyen, ahol egységben, szeretetben és békében élnek egymással az emberek, Isten szent Törvénye szerint. Sámuel izgalmas életének történetéről figyelmünket most a hivatás fogalmára fordítjuk. Magunkat nem hívhatjuk meg valamire a meghívás mindig mástól származik. Fontos megjegyezni, hogy Isten a hivatás szerzője, aki mindig szeretetből hív. Sőt, egy hivatás valóban az Ő szeretetajándéka, amely által a meghívott élete megszentelődhet. Csakis Ő hívhat valakit, hogy életével Isten tervét szolgálja, ami az ember számára boldogságot jelenthet. Szomorú, hogy sokan nem ismerik Istent, vagy azt gondolják, hogy nem lehet benne bízni, mert nem szerető Isten. Számos embernek boldogabb élete lenne, ha megismernék Isten jóságát, és hallanák jóságos tervét; ha megszeretnék Őt, és hallgatnának Rá, életük értelmesebb, békésebb, és boldogabb lenne. Sokan nyomorban élnek nem csupán anyagi értelemben, hanem a tudatlanság nyomorában, az erkölcstelenségben, ami nagyobb nyomor, mint az anyagi szegénység. Nem ismerik Isten parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust, és nem törődnek a lelki dolgokkal. Az Egyház nem érdekli őket. Nagy hiba! Mert ezek nélkül az ember élete lényegesen üresebb! Ezért Isten irgalomból és szeretetből munkatársakat

5 hív arra, hogy másoknak segítsenek, miközben a meghívottak élete is szebbé válik. A hivatás mindig egy konkrét személynek szól, ezért személyes választ kíván. Szeretet nélkül lehetetlen választ adni. Miért? Mert elfogadni egy hivatást azt jelenti, hogy egy életre szóló döntést hozol: nem egy ideiglenes szolgálatról van szó, hanem életed odaajándékozásról. A magunk odaajándékozása pedig szeretetre épül. Sámuel egész életének odaajándékozásával válaszolt. Ő, hivatása által, már nem csupán Elkana és Hanna gyermeke volt, hanem próféta és bíró, Isten küldötte, aki Istené és a népé. Ez az állapot élete végéig tartott. Isten meghívása egy egész életre szól, mivel Isten hűséges, és nem vonja vissza meghívó szavát. Isten nem követel, hanem meghív, és várja az ember elfogadó, szabad és szerető válaszát. Egy hivatást nem lehet kényszerből vagy félelemből elfogadni. Lehet nemet is mondani, de akkor mi járunk rosszul. Ahogyan már említettük, a Szentírásban sok meghívástörténetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid, a Szűzanya, az apostolok, Szent Pál Isten ma is megajándékoz minket hivatással. Kapcsolat az élettel Mi milyen hivatást kaptunk azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy áldozni mehetünk? Azt a hivatást kaptuk, hogy éljünk szeretetkapcsolatban, és ez jelenjen meg cselekedeteinkben is. Mindannyiunk hivatása, hogy Isten szent gyermekei legyünk, azaz Jézus hű tanítványai és követői. Meghívását csak figyelmes szívvel lehet meghallani, elfogadni, és szabadon válaszolni rá. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is, hogy megismerjék Isten velük kapcsolatos jóságos elgondolását. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző életre kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre és 3. az egyedülállóságra. Mind a három

6 egész életünket kívánja, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Az Egyház ezeket ismeri el, mint Istentől kapott hivatás. A hivatás felismerhető jegyei: mások szolgálatára irányul, megszenteli az életet, és az Egyház által elismert élet. Az egyedülállók hivatását nem minden egyedül élő kapta, de Isten erre az életre is hívhat valakit, hogy ily módon szentelődjön meg, és szolgálja Egyházát. Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) Isten sokféle módon hív. Szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát, és szüleink, nevelőink, lelkiatyánk segítségével felismerhetjük hivatásunk jeleit: pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Hogyan készülhetsz hivatásodra, amíg nem ismered fel? Azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges tanítványa és barátja vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti a többi embert, de legfőképpen Istent, jobban, mint akárki mást. Gyakorolhatod a nagylelkűséget, igyekezhetsz jót tenni, ahol csak tudsz, és törődni azokkal, akiket mások megvetnek. Beszélgess azokkal, akik élik hivatásukat, és érdeklődj, hogy vajon hogyan ismerték fel! Erénygyakorlat A jó cselekedetekre most kapsz meghívást. Ezen a héten igyekezz jó tenni, ahol tudsz! Minden nap, számos alkalom adódik rá, azonban megnehezíti, ha csak magadra figyelsz, mert akkor esetleg zavarba jössz vagy szégyenlős leszel. Ha viszont mások szükségletére koncentrálsz, akkor könnyebben átlépsz saját korlátaidon, mások iránt nagylelkűbb, kedvesebb,

7 tapintatosabb tudsz lenni. Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Emelj ki három új gondolatot a hivatás szóval kapcsolatban, amit ma nem csak hallottál, hanem külön értékeltél is! Gondolj saját életedre is és imában adj Istennek engedélyt, hogy életedet terve szerint megváltoztassa: fogadd el hivatásodat, még akkor is, ha most még nem világos előtted, hogy mi az! Isten jóságában bízhatsz: nem fog olyat kérni tőled, ami neked rossz vagy káros! MUNKALAP 1. Találd meg a kakukktojást! A hivatás ajándék / ideiglenes cselekvést céloz / kegyelem / nem magánügy 2. A Szentírásból keresd ki Szent Máté, Szent Péter és Szent Pál hivatástörténetét! Hol találtál rá? Hivatásuk elfogadása során életük hogyan / miben változott? Szent Máté: Szent Péter: Szent Pál: 3. Keresd ki Sámuel hivatásának történetét! (1Sám 3) Utána olvasd el az 1Sám 8,1-9. részt! Mi okozott fájdalmat Sámuelnek? A hivatás elfogadása nem zárja ki a fájdalmat. Sámuel mégis miért maradt hűséges hivatásában? (Lásd 1Sam 12,22)

8 4. Készíts egy rövid interjút valakivel, aki tudatosan éli hivatását: hogyan ismerte azt föl, és miért maradt hű hivatásához? Hogyan értelmezi a hivatásának lényegét? Következő alkalommal számolj be az interjúdról! 5. Tanuld meg: (Kompendium 188.) Mi a világi hívők hivatása? A világi hívők sajátos hivatása, hogy keressék Isten Országát, úgy, hogy a földi dolgokat Istennek tetszően világítják meg és rendezik el. Így teljesítik az életszentségre és az apostolkodásra szólító meghívást, mely minden megkereszteltnek szól. VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története Érdeklődés felkeltése Próbáljuk összegyűjteni, felsorolni, hány különböző módon lehet valakit hívni! (Figyeljünk a gyerekek válaszaira!) Amint látjuk, sokféleképpen lehet hívni valakit: kimondjuk a nevét, vagy ha nem tudjuk a nevét, akkor valahogy megszólítjuk; esetleg üzenetet küldünk valakin keresztül. Írhatunk levelet, t, felhívhatjuk mobiltelefonon, vagy küldhetünk sms-t. Esetleg lágyan megérinthetjük az illetőt, hogy figyeljen ránk. Vajon elég-e, hogy valakit csak gondolatban hívunk meg, de nem teszünk érte semmit? Nem, nem elég. Van sokféle hívogatós játék! Pl. biztosan ismeritek azt, amit párban kell játszani: a párok körben állnak, a kör közepe felé fordulva egymás mögött, és egy valaki áll a kör közepén. A pár hátul álló tagja az előtte lévő ember lábát nézi. Közben a kezét

9 maga mögé kell tennie. Elöl álló társa a középen álló emberre figyel, aki kacsintással próbálja magához hívni a játszókat a helyükről. A kacsintásra az elöl álló embernek el kell futni. Ha a mögötte lévő társa észreveszi, időben utána nyúl és megérinti, akkor a meghívás nem sikerült, és a pár tagjai helyet cserélnek. Ha sikerül, akkor az áll középre, akit hívtak, és így tovább. (Ha van elég idő, ki is lehet próbálni. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a hívás módját akarjuk megtapasztalni.) Mi lenne, ha valaki nem játékból, hanem valójában hívna, mert szüksége lenne a segítségedre, ám te nem vennéd észre, vagy nem hinnéd el, hogy téged hív és nem mást? Az már rossz lenne. Vajon a Jóisten is hívhat meg embereket? Ha igen, akkor hogyan? Figyeljük meg a kis Sámuel történetét, és hogy ő hogyan hallotta az Úr hívását! Illusztrált magyarázat Hanna nagyon jó asszony volt, de nagyon szomorú is (Rajzolj egy szomorú arcot!), mert férjével nem lehetett saját gyermekük. Nem volt kivel megosztani otthonukat, szeretetüket és életüket. Sokan azt gondolták, hogy a Jóisten büntetésből tagadta meg tőlük a gyermekáldást. Ezért Hanna imádkozott az Úrhoz (Töröld le a tábláról a szomorú arcot, és rajzold az imádkozó Hannát!), hogy könyörüljön rajtuk, és áldja meg őket gyermekkel. Az Úr megkönyörült Hannán és férjén, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna és férje nagyon boldogok voltak, és szerették kisfiukat. (Miközben mesélsz, töröld le az imádkozó figurát, és rajzold Hannát kisgyermekével a táblára!) Jól tudták, hogy minden gyermek Isten szép ajándéka, és különös módon akarták meghálálni Isten jóságát: megígérték Neki, hogy kisfiuk csak Istennek fog szolgálni. Ezért Sámuelt még kicsi korában elvitték a templomba, és az öreg Éli próféta nevelésére bízták, hogy a szent ember Isten szolgálatára nevelhesse. Megölelték kisfiukat, és fájó, de szerető szívvel elbúcsúztak a kis Sámueltől.

10 Éli befogadta, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez azonban hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! Fölkelt és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki szépen aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. (A krétával jelezd, hogy Élihez ment, de nem kell fölrajzolni Élit!) Éli azonban visszaküldte a kisfiút saját ágyikójába, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer ismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy a kis Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól Sámuelhez, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Amikor Sámuel újra hallotta, hogy nevén szólítják, az Éli által tanácsolt szavakkal válaszolt, és az Úr egy nagyon fontos üzenetet bízott rá. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Mit is jelent ez a szó: hivatás? (Írd a táblára!) Általában azt jelenti, hogy a Jóisten meghív valakit azzal a céllal, hogy a meghívott segítsen neki szerető tervét megvalósítani az emberek közt, valamilyen konkrét szolgálat által. (Töröld le a táblát, és rajzold fel a következő képet! A vonalak Isten meghívását képviselik.) A hivatás mindig Isten szeretetének jele, mivel Isten elsősorban baráti, bizalmas kapcsolatra hívja meg az embert. A meghívott azonban nem csupán saját hivatásának örül, hanem segít megvalósítani Isten tervét. Mi a terve Istennek az emberekkel? Az, hogy mindenki megismerje és szeresse Őt, hallgasson Rá, és ezáltal boldog lehessen vele most, és majd a mennyországban is. Isten terve nagyon jó! Nagyon sokan nem tudják, hogy Isten a mi Atyánk, aki nagyon szeret bennünket, és segíteni akar, hogy helyesen éljünk. Nem ismerik parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust. Pedig azért teremtette az embereket, hogy vele élhessünk, mint egy nagy

11 közös család. Ez a Mennyei Atyánk szép terve, amelynek a megvalósításához munkatársakat hív, hogy ki-ki saját szolgálata által segítsen Neki. A hivatás személyes meghívás, és Isten szeretetének ajándéka (Töröld le a táblát, és rajzold a következő képet!), ami elfogadást kíván tőlünk. Ha Istent és Egyházát teljes szívvel szertejük, akkor öröm elfogadni ajándékát, nem csak rövid ideig, hanem egész életünk végéig. Sámuel egész élete megváltozott, mert teljesen prófétává lett, az élete végéig. Isten meghívása egy egész életre szól, mert teljes szívet kíván. Nem csak Sámuelnek volt hivatása. (Rajzold a Szentírást: az Ószövetség a baloldali lap, az Újszövetség a jobb oldali lap.) Az Ószövetségben sok meghívás-történetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid Az Újszövetségben a 12 apostol, majd Szent Pál. Isten sokféle módon hívta meg a prófétákat, királyokat és papokat. Kapcsolat az élettel Vajon csak a Szentírásban olvashatunk azokról, akiket a Mennyei Atya hivatással ajándékozott meg? Hát nem! Ma is hív az Úr! Mindenkit hív a Vele való szeretetkapcsolatra, és a szeretet gyakorlására, hogy gyermekei legyünk, és hogy a szerint éljünk, ahogy Jézus tanított (hogy szentek legyünk), hogy szoros kapcsolatban maradjunk Vele, mint barátok és jó családtagok. A szerető szív hallhatja meghívó szavát, és igen - t mond rá. Szomorú tény azonban, hogy nem mindenki fogadja el meghívását. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be saját helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is megismerni a velük kapcsolatos isteni tervet. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző szolgálatra kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre, 3. egyedül élő állapotra. Mind a három szolgálat egy életre szól, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Ezért a mi igen válaszunk is egy életre szól.

12 Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) A kis Sámuel hallotta az Úr hangját, de Isten nem így szól mindenkihez. Lehet, hogy belül érzel valami vonzást. Isten a szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát. Már biztos észrevetted, hogy a szíved jóra serkenthet téged. A hivatás jelei: 1. mindig mások szolgálatára vezet, 2. az Egyház egyik elismert életútja, és 3. segít szentül élnünk. A hivatást föl lehet úgy fedezni, hogy megfigyeled, merre húz a szíved. Egyedül nem mindig könnyű tisztán érteni, mire hív Isten, ezért szüleink, nevelőink és lelkiatyánk segíthetnek hivatásunk jeleinek felismerésében. Pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Most még talán nem vagy tisztában hivatásoddal, de elkezdhetsz készülni rá azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges gyermeke vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti Istent, jobban, mint akárki mást. Most lehet kialakítani a nagylelkű szeretetet mások iránt azzal, hogy igyekszel jót tenni másokkal, vigyázni rájuk, és törődni azokkal, akik szomorúak és szenvednek. Így készülhetünk most. Közben azokkal is beszélgethetünk, akik már élik hivatásukat, és megkérdezhetjük tőlük, honnan tudták, mit kér tőlük a Jóisten. Erény gyakorlat Isten meghívó szavára akarunk választ adni minden nap. Ezen a héten igyekezz másokra figyelni, észrevenni, mikor szólítanak meg téged, és azonnal válaszolni rá! Otthon, amikor szüleid szólnak hozzád, vagy kérnek tőled valamit, akkor azonnal válaszolhatsz. Az iskolában, amikor a tanár néni vagy tanár bácsi kér valamit tőled, akkor azonnal tedd meg! Vagy ha testvéreid

13 és társaid közül valakinek szüksége van rád, akkor azonnal menj, és segíts, ahogyan tudsz! Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Ki emlékszik arra, hogy mivel kezdtük az órát? (A meghívások módjáról beszélgettünk.) Mi hogyan hallhatjuk meg Isten meghívó szavait? Kit kérhetnél meg, hogy saját hivatásáról meséljen neked? (Szülők? Papok? Szerzetesek? Lehet, hogy a tanulók konkrét segítségre szorulnak abban, hogyan is lehet erről a témáról másoktól kérdezni.) KITÖLTŐ LAP 1. Mi volt a kisfiú neve, akiről az órán hallottunk? 2. Szülei hová vitték őt lakni, amikor még kicsi volt? 3. Mit mondott Éli próféta a kisfiúnak, mit válaszoljon, amikor az Úr újra megszólítja őt? 4. (írd be a hiányzó szót!) Azt hallottuk, hogy a hivatás egy Istentől kapott 5. Mik egy hivatás felismerhető jelei? (Három dolgot említettünk az órán.)

14 6. A Mennyei Atya milyen hivatással ajándékozhat meg valakit? 7. Ha van egy Bibliád, próbáld kikeresni a 1 Sámuel 2,26-ot! Majd nézd meg a Lukács 2,52-t! Mit mond a Szentírás Sámuelről és Jézusról? Mind a ketten engedelmeskedtek Istennek, és nevelőiknek. Te hogyan hasonlíthatsz Sámuelre és Jézusra? 8. Rajzold le magad, ahogyan az ágyad mellett imádkozol! A téglalap alatti imát érdemes megtanulni kívülről, és naponta elimádkozni. Ima papokért Mennyei Atya, köszönöm, hogy szeretsz minket, és hogy elküldted hozzánk Szent Fiadat, Jézust, aki segít Téged jobban megismerni, szeretni, és neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy adtál nekünk papokat is, akik Jézus személyes barátai, és segítenek munkájában: megkeresztelnek, tanítanak, bűneinket nevedben megbocsátják, a szentmisében Jézus áldozatát

15 bemutatják, és Jézust adják nekünk szentáldozásban. Általuk Te vagy köztünk. Köszönjük, hogy papjaid segítenek, amikor megbetegszünk, és vígasztalnak, amikor szomorúak vagyunk. Nagyon jó, hogy adtál nekünk papokat. Kérjük, Mennyei Atya, hogy nagyon vigyázz rájuk. Mi is igyekszünk segíteni nekik, hisz Te szeretetből ajándékoztál meg velük. Segíts, hogy saját hivatásomat majd felismerjem, és örömmel elfogadjam, hiszen Téged szeretlek, Téged követlek, és hozzád tartozom. Ámen

16 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Fiúk Sz Név Cím Tel

17 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Leányok Sz Név Cím Tel

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme

A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A SZENT ŐRANGYAL Fájdalma és öröme A Katolikus Egyház Katekizmusában a következő szerepel az őrangyalok szerepéről: 336. A gyermekkortól fogva, egészen a halál pillanatáig az emberi életet is körülveszik

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra.

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Évindító 2015 Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Induljon ez az éved másként, mint eddig! Te vagy az, aki változtatni

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni,

Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben. Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, Csanádyné Hajós Zsuzsa: Bizalom az Úristenben Nagyon nehezen tudtam megfogalmazni, hogy a mi életünkben mit jelent az az igen, amit Mária kimondott.7 gyermekes családba nőttem fel legidősebbként, abban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben