BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)"

Átírás

1 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március

2 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet! Szavakat fogok felsorolni, amelyek többnyire valamilyen közös vonás alapján egy csoportba tartoznak. Mindegyik szócsoportban lesz egy kakukktojás, meg kell találni, hogy melyik az. 1. patak / orr / toll / ruha (Kakukktojás: a ruha, mert az nem tud folyni.) 2. rendőr / tanár / tűzoltó / katona (Kakukktojás: a tanár, mert nincs egyenruhája, a többinek viszont van.) 3. ötlet / kép / egy személy megjelenése / ecset (Kakukktojás: az ötlet. A többi mind jól festhet ). 4. házaspár / szerzetes / bankigazgató / próféta (A kakukktojás: bankigazgató, mert neki foglalkozása van, a többinek meg hivatása.) Mi jut eszedbe, amikor a hivatás szót hallod? Kinek a hivatástörténetét hallottad már? Mit értünk ezen a fogalmon? Egy hivatás kitől származhat? Miért nem egyenlő a karrierrel? A Szentírásban sok hivatás-történettel találkozhatunk, mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Ma az Ószövetségből emelünk ki egy talán nagyon ismert történetet: Sámuel történetét. Figyeljük meg, hogy hogyan és mire hívta őt az Úr! Illusztrált magyarázat Ezt a történetet az Ószövetségben olvashatjuk, jóval Jézus születése előtt történt. Akkoriban a nép Isten büntetésének tartotta, ha egy házaspárnak nem született gyermeke. Elkanának két felesége volt: Peninna és Hanna. Peninna sok gyermeket szült, de Hanna meddő volt. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett gyermeke, bármenyire is kívánta. Peninna kigúnyolta ezért, és keserűvé tette életét. Férje, Elkana azonban nagyon szerette őt. (Vö. 1Sám 1,5.8)

3 Hanna az Úrhoz imádkozott, hogy irgalmasan nézzen le rá, és áldja meg egy gyermekkel, akit majd az Úr szolgálatára szentel majd. Az Úr megkönyörült Hannán, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt, egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna nagyon boldog volt, és nagyon szerette kisfiát. Nem feledkezett meg Istennek tett ígéretéről, és még kicsi korában elvitte Sámuelt az öreg Éli prófétához Silóba (ahol a szentély volt). Rábízta a kis Sámuelt, hogy ő majd Isten szolgálatára nevelje. Hanna évről évre találkozott kisfiával, amikor a család elment áldozatot bemutatni. (Vö. 1Sám 2,18) (Közben Hannának még három fia és két lánya született.) Éli befogadta kis Sámuelt, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! (1Sám 3,4) Fölkelt, és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki már aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. Éli azonban visszaküldte a fiút a helyére, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer megismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól a fiúhoz, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Így is történt. Az Úr hírt adott Sámuelnek kiválasztásáról, bár ő még nagyon fiatal volt. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Sámuel édesanyja, Hanna, ugyan fogadalmat tett, hogy fiát Isten szolgálatára adja, mégis csak Isten hívhatta meg Sámuelt. Hanna nem adhatott Sámuelnek hivatást. Azt csak az Úr adhatja, csak Ő hívhat meg valakit, és bízhatja meg különös szolgálattal.

4 Ez a hivatás meddig tartott? Sámuel élete végéig. Hivatása új embert formált belőle: prófétává vált. Sőt, ő volt Izrael utolsó bírója. Miért az utolsó? Mert ő kente föl Izrael első földi királyát, Sault. A királysággal megszűnt a bírák kora. Sámuel teljes életével, teljes szívével Isten tervét szolgálta erről szólt egész hivatása. Nagyon szép de kemény életű próféta. A választott nép Isten iránti hűtlensége személyesen fájt neki, mivel teljes szívvel ragaszkodott Istenhez. Emiatt is sokat fáradozott a széthullott nép egységéért. Saját népe körében segített Isten tervét megvalósítani, de Isten terve nemcsak a kiválasztott népet érinti, hanem mindenkit, mert arra vágyik, hogy minden népből és nemzetből egy nagy család legyen, ahol egységben, szeretetben és békében élnek egymással az emberek, Isten szent Törvénye szerint. Sámuel izgalmas életének történetéről figyelmünket most a hivatás fogalmára fordítjuk. Magunkat nem hívhatjuk meg valamire a meghívás mindig mástól származik. Fontos megjegyezni, hogy Isten a hivatás szerzője, aki mindig szeretetből hív. Sőt, egy hivatás valóban az Ő szeretetajándéka, amely által a meghívott élete megszentelődhet. Csakis Ő hívhat valakit, hogy életével Isten tervét szolgálja, ami az ember számára boldogságot jelenthet. Szomorú, hogy sokan nem ismerik Istent, vagy azt gondolják, hogy nem lehet benne bízni, mert nem szerető Isten. Számos embernek boldogabb élete lenne, ha megismernék Isten jóságát, és hallanák jóságos tervét; ha megszeretnék Őt, és hallgatnának Rá, életük értelmesebb, békésebb, és boldogabb lenne. Sokan nyomorban élnek nem csupán anyagi értelemben, hanem a tudatlanság nyomorában, az erkölcstelenségben, ami nagyobb nyomor, mint az anyagi szegénység. Nem ismerik Isten parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust, és nem törődnek a lelki dolgokkal. Az Egyház nem érdekli őket. Nagy hiba! Mert ezek nélkül az ember élete lényegesen üresebb! Ezért Isten irgalomból és szeretetből munkatársakat

5 hív arra, hogy másoknak segítsenek, miközben a meghívottak élete is szebbé válik. A hivatás mindig egy konkrét személynek szól, ezért személyes választ kíván. Szeretet nélkül lehetetlen választ adni. Miért? Mert elfogadni egy hivatást azt jelenti, hogy egy életre szóló döntést hozol: nem egy ideiglenes szolgálatról van szó, hanem életed odaajándékozásról. A magunk odaajándékozása pedig szeretetre épül. Sámuel egész életének odaajándékozásával válaszolt. Ő, hivatása által, már nem csupán Elkana és Hanna gyermeke volt, hanem próféta és bíró, Isten küldötte, aki Istené és a népé. Ez az állapot élete végéig tartott. Isten meghívása egy egész életre szól, mivel Isten hűséges, és nem vonja vissza meghívó szavát. Isten nem követel, hanem meghív, és várja az ember elfogadó, szabad és szerető válaszát. Egy hivatást nem lehet kényszerből vagy félelemből elfogadni. Lehet nemet is mondani, de akkor mi járunk rosszul. Ahogyan már említettük, a Szentírásban sok meghívástörténetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid, a Szűzanya, az apostolok, Szent Pál Isten ma is megajándékoz minket hivatással. Kapcsolat az élettel Mi milyen hivatást kaptunk azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy áldozni mehetünk? Azt a hivatást kaptuk, hogy éljünk szeretetkapcsolatban, és ez jelenjen meg cselekedeteinkben is. Mindannyiunk hivatása, hogy Isten szent gyermekei legyünk, azaz Jézus hű tanítványai és követői. Meghívását csak figyelmes szívvel lehet meghallani, elfogadni, és szabadon válaszolni rá. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is, hogy megismerjék Isten velük kapcsolatos jóságos elgondolását. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző életre kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre és 3. az egyedülállóságra. Mind a három

6 egész életünket kívánja, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Az Egyház ezeket ismeri el, mint Istentől kapott hivatás. A hivatás felismerhető jegyei: mások szolgálatára irányul, megszenteli az életet, és az Egyház által elismert élet. Az egyedülállók hivatását nem minden egyedül élő kapta, de Isten erre az életre is hívhat valakit, hogy ily módon szentelődjön meg, és szolgálja Egyházát. Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) Isten sokféle módon hív. Szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát, és szüleink, nevelőink, lelkiatyánk segítségével felismerhetjük hivatásunk jeleit: pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Hogyan készülhetsz hivatásodra, amíg nem ismered fel? Azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges tanítványa és barátja vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti a többi embert, de legfőképpen Istent, jobban, mint akárki mást. Gyakorolhatod a nagylelkűséget, igyekezhetsz jót tenni, ahol csak tudsz, és törődni azokkal, akiket mások megvetnek. Beszélgess azokkal, akik élik hivatásukat, és érdeklődj, hogy vajon hogyan ismerték fel! Erénygyakorlat A jó cselekedetekre most kapsz meghívást. Ezen a héten igyekezz jó tenni, ahol tudsz! Minden nap, számos alkalom adódik rá, azonban megnehezíti, ha csak magadra figyelsz, mert akkor esetleg zavarba jössz vagy szégyenlős leszel. Ha viszont mások szükségletére koncentrálsz, akkor könnyebben átlépsz saját korlátaidon, mások iránt nagylelkűbb, kedvesebb,

7 tapintatosabb tudsz lenni. Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Emelj ki három új gondolatot a hivatás szóval kapcsolatban, amit ma nem csak hallottál, hanem külön értékeltél is! Gondolj saját életedre is és imában adj Istennek engedélyt, hogy életedet terve szerint megváltoztassa: fogadd el hivatásodat, még akkor is, ha most még nem világos előtted, hogy mi az! Isten jóságában bízhatsz: nem fog olyat kérni tőled, ami neked rossz vagy káros! MUNKALAP 1. Találd meg a kakukktojást! A hivatás ajándék / ideiglenes cselekvést céloz / kegyelem / nem magánügy 2. A Szentírásból keresd ki Szent Máté, Szent Péter és Szent Pál hivatástörténetét! Hol találtál rá? Hivatásuk elfogadása során életük hogyan / miben változott? Szent Máté: Szent Péter: Szent Pál: 3. Keresd ki Sámuel hivatásának történetét! (1Sám 3) Utána olvasd el az 1Sám 8,1-9. részt! Mi okozott fájdalmat Sámuelnek? A hivatás elfogadása nem zárja ki a fájdalmat. Sámuel mégis miért maradt hűséges hivatásában? (Lásd 1Sam 12,22)

8 4. Készíts egy rövid interjút valakivel, aki tudatosan éli hivatását: hogyan ismerte azt föl, és miért maradt hű hivatásához? Hogyan értelmezi a hivatásának lényegét? Következő alkalommal számolj be az interjúdról! 5. Tanuld meg: (Kompendium 188.) Mi a világi hívők hivatása? A világi hívők sajátos hivatása, hogy keressék Isten Országát, úgy, hogy a földi dolgokat Istennek tetszően világítják meg és rendezik el. Így teljesítik az életszentségre és az apostolkodásra szólító meghívást, mely minden megkereszteltnek szól. VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története Érdeklődés felkeltése Próbáljuk összegyűjteni, felsorolni, hány különböző módon lehet valakit hívni! (Figyeljünk a gyerekek válaszaira!) Amint látjuk, sokféleképpen lehet hívni valakit: kimondjuk a nevét, vagy ha nem tudjuk a nevét, akkor valahogy megszólítjuk; esetleg üzenetet küldünk valakin keresztül. Írhatunk levelet, t, felhívhatjuk mobiltelefonon, vagy küldhetünk sms-t. Esetleg lágyan megérinthetjük az illetőt, hogy figyeljen ránk. Vajon elég-e, hogy valakit csak gondolatban hívunk meg, de nem teszünk érte semmit? Nem, nem elég. Van sokféle hívogatós játék! Pl. biztosan ismeritek azt, amit párban kell játszani: a párok körben állnak, a kör közepe felé fordulva egymás mögött, és egy valaki áll a kör közepén. A pár hátul álló tagja az előtte lévő ember lábát nézi. Közben a kezét

9 maga mögé kell tennie. Elöl álló társa a középen álló emberre figyel, aki kacsintással próbálja magához hívni a játszókat a helyükről. A kacsintásra az elöl álló embernek el kell futni. Ha a mögötte lévő társa észreveszi, időben utána nyúl és megérinti, akkor a meghívás nem sikerült, és a pár tagjai helyet cserélnek. Ha sikerül, akkor az áll középre, akit hívtak, és így tovább. (Ha van elég idő, ki is lehet próbálni. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a hívás módját akarjuk megtapasztalni.) Mi lenne, ha valaki nem játékból, hanem valójában hívna, mert szüksége lenne a segítségedre, ám te nem vennéd észre, vagy nem hinnéd el, hogy téged hív és nem mást? Az már rossz lenne. Vajon a Jóisten is hívhat meg embereket? Ha igen, akkor hogyan? Figyeljük meg a kis Sámuel történetét, és hogy ő hogyan hallotta az Úr hívását! Illusztrált magyarázat Hanna nagyon jó asszony volt, de nagyon szomorú is (Rajzolj egy szomorú arcot!), mert férjével nem lehetett saját gyermekük. Nem volt kivel megosztani otthonukat, szeretetüket és életüket. Sokan azt gondolták, hogy a Jóisten büntetésből tagadta meg tőlük a gyermekáldást. Ezért Hanna imádkozott az Úrhoz (Töröld le a tábláról a szomorú arcot, és rajzold az imádkozó Hannát!), hogy könyörüljön rajtuk, és áldja meg őket gyermekkel. Az Úr megkönyörült Hannán és férjén, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna és férje nagyon boldogok voltak, és szerették kisfiukat. (Miközben mesélsz, töröld le az imádkozó figurát, és rajzold Hannát kisgyermekével a táblára!) Jól tudták, hogy minden gyermek Isten szép ajándéka, és különös módon akarták meghálálni Isten jóságát: megígérték Neki, hogy kisfiuk csak Istennek fog szolgálni. Ezért Sámuelt még kicsi korában elvitték a templomba, és az öreg Éli próféta nevelésére bízták, hogy a szent ember Isten szolgálatára nevelhesse. Megölelték kisfiukat, és fájó, de szerető szívvel elbúcsúztak a kis Sámueltől.

10 Éli befogadta, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez azonban hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! Fölkelt és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki szépen aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. (A krétával jelezd, hogy Élihez ment, de nem kell fölrajzolni Élit!) Éli azonban visszaküldte a kisfiút saját ágyikójába, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer ismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy a kis Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól Sámuelhez, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Amikor Sámuel újra hallotta, hogy nevén szólítják, az Éli által tanácsolt szavakkal válaszolt, és az Úr egy nagyon fontos üzenetet bízott rá. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Mit is jelent ez a szó: hivatás? (Írd a táblára!) Általában azt jelenti, hogy a Jóisten meghív valakit azzal a céllal, hogy a meghívott segítsen neki szerető tervét megvalósítani az emberek közt, valamilyen konkrét szolgálat által. (Töröld le a táblát, és rajzold fel a következő képet! A vonalak Isten meghívását képviselik.) A hivatás mindig Isten szeretetének jele, mivel Isten elsősorban baráti, bizalmas kapcsolatra hívja meg az embert. A meghívott azonban nem csupán saját hivatásának örül, hanem segít megvalósítani Isten tervét. Mi a terve Istennek az emberekkel? Az, hogy mindenki megismerje és szeresse Őt, hallgasson Rá, és ezáltal boldog lehessen vele most, és majd a mennyországban is. Isten terve nagyon jó! Nagyon sokan nem tudják, hogy Isten a mi Atyánk, aki nagyon szeret bennünket, és segíteni akar, hogy helyesen éljünk. Nem ismerik parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust. Pedig azért teremtette az embereket, hogy vele élhessünk, mint egy nagy

11 közös család. Ez a Mennyei Atyánk szép terve, amelynek a megvalósításához munkatársakat hív, hogy ki-ki saját szolgálata által segítsen Neki. A hivatás személyes meghívás, és Isten szeretetének ajándéka (Töröld le a táblát, és rajzold a következő képet!), ami elfogadást kíván tőlünk. Ha Istent és Egyházát teljes szívvel szertejük, akkor öröm elfogadni ajándékát, nem csak rövid ideig, hanem egész életünk végéig. Sámuel egész élete megváltozott, mert teljesen prófétává lett, az élete végéig. Isten meghívása egy egész életre szól, mert teljes szívet kíván. Nem csak Sámuelnek volt hivatása. (Rajzold a Szentírást: az Ószövetség a baloldali lap, az Újszövetség a jobb oldali lap.) Az Ószövetségben sok meghívás-történetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid Az Újszövetségben a 12 apostol, majd Szent Pál. Isten sokféle módon hívta meg a prófétákat, királyokat és papokat. Kapcsolat az élettel Vajon csak a Szentírásban olvashatunk azokról, akiket a Mennyei Atya hivatással ajándékozott meg? Hát nem! Ma is hív az Úr! Mindenkit hív a Vele való szeretetkapcsolatra, és a szeretet gyakorlására, hogy gyermekei legyünk, és hogy a szerint éljünk, ahogy Jézus tanított (hogy szentek legyünk), hogy szoros kapcsolatban maradjunk Vele, mint barátok és jó családtagok. A szerető szív hallhatja meghívó szavát, és igen - t mond rá. Szomorú tény azonban, hogy nem mindenki fogadja el meghívását. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be saját helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is megismerni a velük kapcsolatos isteni tervet. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző szolgálatra kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre, 3. egyedül élő állapotra. Mind a három szolgálat egy életre szól, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Ezért a mi igen válaszunk is egy életre szól.

12 Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) A kis Sámuel hallotta az Úr hangját, de Isten nem így szól mindenkihez. Lehet, hogy belül érzel valami vonzást. Isten a szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát. Már biztos észrevetted, hogy a szíved jóra serkenthet téged. A hivatás jelei: 1. mindig mások szolgálatára vezet, 2. az Egyház egyik elismert életútja, és 3. segít szentül élnünk. A hivatást föl lehet úgy fedezni, hogy megfigyeled, merre húz a szíved. Egyedül nem mindig könnyű tisztán érteni, mire hív Isten, ezért szüleink, nevelőink és lelkiatyánk segíthetnek hivatásunk jeleinek felismerésében. Pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Most még talán nem vagy tisztában hivatásoddal, de elkezdhetsz készülni rá azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges gyermeke vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti Istent, jobban, mint akárki mást. Most lehet kialakítani a nagylelkű szeretetet mások iránt azzal, hogy igyekszel jót tenni másokkal, vigyázni rájuk, és törődni azokkal, akik szomorúak és szenvednek. Így készülhetünk most. Közben azokkal is beszélgethetünk, akik már élik hivatásukat, és megkérdezhetjük tőlük, honnan tudták, mit kér tőlük a Jóisten. Erény gyakorlat Isten meghívó szavára akarunk választ adni minden nap. Ezen a héten igyekezz másokra figyelni, észrevenni, mikor szólítanak meg téged, és azonnal válaszolni rá! Otthon, amikor szüleid szólnak hozzád, vagy kérnek tőled valamit, akkor azonnal válaszolhatsz. Az iskolában, amikor a tanár néni vagy tanár bácsi kér valamit tőled, akkor azonnal tedd meg! Vagy ha testvéreid

13 és társaid közül valakinek szüksége van rád, akkor azonnal menj, és segíts, ahogyan tudsz! Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Ki emlékszik arra, hogy mivel kezdtük az órát? (A meghívások módjáról beszélgettünk.) Mi hogyan hallhatjuk meg Isten meghívó szavait? Kit kérhetnél meg, hogy saját hivatásáról meséljen neked? (Szülők? Papok? Szerzetesek? Lehet, hogy a tanulók konkrét segítségre szorulnak abban, hogyan is lehet erről a témáról másoktól kérdezni.) KITÖLTŐ LAP 1. Mi volt a kisfiú neve, akiről az órán hallottunk? 2. Szülei hová vitték őt lakni, amikor még kicsi volt? 3. Mit mondott Éli próféta a kisfiúnak, mit válaszoljon, amikor az Úr újra megszólítja őt? 4. (írd be a hiányzó szót!) Azt hallottuk, hogy a hivatás egy Istentől kapott 5. Mik egy hivatás felismerhető jelei? (Három dolgot említettünk az órán.)

14 6. A Mennyei Atya milyen hivatással ajándékozhat meg valakit? 7. Ha van egy Bibliád, próbáld kikeresni a 1 Sámuel 2,26-ot! Majd nézd meg a Lukács 2,52-t! Mit mond a Szentírás Sámuelről és Jézusról? Mind a ketten engedelmeskedtek Istennek, és nevelőiknek. Te hogyan hasonlíthatsz Sámuelre és Jézusra? 8. Rajzold le magad, ahogyan az ágyad mellett imádkozol! A téglalap alatti imát érdemes megtanulni kívülről, és naponta elimádkozni. Ima papokért Mennyei Atya, köszönöm, hogy szeretsz minket, és hogy elküldted hozzánk Szent Fiadat, Jézust, aki segít Téged jobban megismerni, szeretni, és neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy adtál nekünk papokat is, akik Jézus személyes barátai, és segítenek munkájában: megkeresztelnek, tanítanak, bűneinket nevedben megbocsátják, a szentmisében Jézus áldozatát

15 bemutatják, és Jézust adják nekünk szentáldozásban. Általuk Te vagy köztünk. Köszönjük, hogy papjaid segítenek, amikor megbetegszünk, és vígasztalnak, amikor szomorúak vagyunk. Nagyon jó, hogy adtál nekünk papokat. Kérjük, Mennyei Atya, hogy nagyon vigyázz rájuk. Mi is igyekszünk segíteni nekik, hisz Te szeretetből ajándékoztál meg velük. Segíts, hogy saját hivatásomat majd felismerjem, és örömmel elfogadjam, hiszen Téged szeretlek, Téged követlek, és hozzád tartozom. Ámen

16 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Fiúk Sz Név Cím Tel

17 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Leányok Sz Név Cím Tel

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22.rész Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme felkészítő szakaszában, amikor a világszerte

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv)

Dolores Ready: Imádság. (munkafüzet és tanári kézikönyv) Dolores Ready: Imádság (munkafüzet és tanári kézikönyv) Ezt a füzet Fogassy Judit nővértől kaptuk meg angolul. Unokatestvéremnek, Csobai Ildikónak hála van magyar fordítása. Ezt most itt lényegében változatlanul

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben