BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)"

Átírás

1 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március

2 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet! Szavakat fogok felsorolni, amelyek többnyire valamilyen közös vonás alapján egy csoportba tartoznak. Mindegyik szócsoportban lesz egy kakukktojás, meg kell találni, hogy melyik az. 1. patak / orr / toll / ruha (Kakukktojás: a ruha, mert az nem tud folyni.) 2. rendőr / tanár / tűzoltó / katona (Kakukktojás: a tanár, mert nincs egyenruhája, a többinek viszont van.) 3. ötlet / kép / egy személy megjelenése / ecset (Kakukktojás: az ötlet. A többi mind jól festhet ). 4. házaspár / szerzetes / bankigazgató / próféta (A kakukktojás: bankigazgató, mert neki foglalkozása van, a többinek meg hivatása.) Mi jut eszedbe, amikor a hivatás szót hallod? Kinek a hivatástörténetét hallottad már? Mit értünk ezen a fogalmon? Egy hivatás kitől származhat? Miért nem egyenlő a karrierrel? A Szentírásban sok hivatás-történettel találkozhatunk, mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Ma az Ószövetségből emelünk ki egy talán nagyon ismert történetet: Sámuel történetét. Figyeljük meg, hogy hogyan és mire hívta őt az Úr! Illusztrált magyarázat Ezt a történetet az Ószövetségben olvashatjuk, jóval Jézus születése előtt történt. Akkoriban a nép Isten büntetésének tartotta, ha egy házaspárnak nem született gyermeke. Elkanának két felesége volt: Peninna és Hanna. Peninna sok gyermeket szült, de Hanna meddő volt. Ez azt jelenti, hogy nem lehetett gyermeke, bármenyire is kívánta. Peninna kigúnyolta ezért, és keserűvé tette életét. Férje, Elkana azonban nagyon szerette őt. (Vö. 1Sám 1,5.8)

3 Hanna az Úrhoz imádkozott, hogy irgalmasan nézzen le rá, és áldja meg egy gyermekkel, akit majd az Úr szolgálatára szentel majd. Az Úr megkönyörült Hannán, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt, egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna nagyon boldog volt, és nagyon szerette kisfiát. Nem feledkezett meg Istennek tett ígéretéről, és még kicsi korában elvitte Sámuelt az öreg Éli prófétához Silóba (ahol a szentély volt). Rábízta a kis Sámuelt, hogy ő majd Isten szolgálatára nevelje. Hanna évről évre találkozott kisfiával, amikor a család elment áldozatot bemutatni. (Vö. 1Sám 2,18) (Közben Hannának még három fia és két lánya született.) Éli befogadta kis Sámuelt, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! (1Sám 3,4) Fölkelt, és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki már aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. Éli azonban visszaküldte a fiút a helyére, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer megismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól a fiúhoz, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Így is történt. Az Úr hírt adott Sámuelnek kiválasztásáról, bár ő még nagyon fiatal volt. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Sámuel édesanyja, Hanna, ugyan fogadalmat tett, hogy fiát Isten szolgálatára adja, mégis csak Isten hívhatta meg Sámuelt. Hanna nem adhatott Sámuelnek hivatást. Azt csak az Úr adhatja, csak Ő hívhat meg valakit, és bízhatja meg különös szolgálattal.

4 Ez a hivatás meddig tartott? Sámuel élete végéig. Hivatása új embert formált belőle: prófétává vált. Sőt, ő volt Izrael utolsó bírója. Miért az utolsó? Mert ő kente föl Izrael első földi királyát, Sault. A királysággal megszűnt a bírák kora. Sámuel teljes életével, teljes szívével Isten tervét szolgálta erről szólt egész hivatása. Nagyon szép de kemény életű próféta. A választott nép Isten iránti hűtlensége személyesen fájt neki, mivel teljes szívvel ragaszkodott Istenhez. Emiatt is sokat fáradozott a széthullott nép egységéért. Saját népe körében segített Isten tervét megvalósítani, de Isten terve nemcsak a kiválasztott népet érinti, hanem mindenkit, mert arra vágyik, hogy minden népből és nemzetből egy nagy család legyen, ahol egységben, szeretetben és békében élnek egymással az emberek, Isten szent Törvénye szerint. Sámuel izgalmas életének történetéről figyelmünket most a hivatás fogalmára fordítjuk. Magunkat nem hívhatjuk meg valamire a meghívás mindig mástól származik. Fontos megjegyezni, hogy Isten a hivatás szerzője, aki mindig szeretetből hív. Sőt, egy hivatás valóban az Ő szeretetajándéka, amely által a meghívott élete megszentelődhet. Csakis Ő hívhat valakit, hogy életével Isten tervét szolgálja, ami az ember számára boldogságot jelenthet. Szomorú, hogy sokan nem ismerik Istent, vagy azt gondolják, hogy nem lehet benne bízni, mert nem szerető Isten. Számos embernek boldogabb élete lenne, ha megismernék Isten jóságát, és hallanák jóságos tervét; ha megszeretnék Őt, és hallgatnának Rá, életük értelmesebb, békésebb, és boldogabb lenne. Sokan nyomorban élnek nem csupán anyagi értelemben, hanem a tudatlanság nyomorában, az erkölcstelenségben, ami nagyobb nyomor, mint az anyagi szegénység. Nem ismerik Isten parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust, és nem törődnek a lelki dolgokkal. Az Egyház nem érdekli őket. Nagy hiba! Mert ezek nélkül az ember élete lényegesen üresebb! Ezért Isten irgalomból és szeretetből munkatársakat

5 hív arra, hogy másoknak segítsenek, miközben a meghívottak élete is szebbé válik. A hivatás mindig egy konkrét személynek szól, ezért személyes választ kíván. Szeretet nélkül lehetetlen választ adni. Miért? Mert elfogadni egy hivatást azt jelenti, hogy egy életre szóló döntést hozol: nem egy ideiglenes szolgálatról van szó, hanem életed odaajándékozásról. A magunk odaajándékozása pedig szeretetre épül. Sámuel egész életének odaajándékozásával válaszolt. Ő, hivatása által, már nem csupán Elkana és Hanna gyermeke volt, hanem próféta és bíró, Isten küldötte, aki Istené és a népé. Ez az állapot élete végéig tartott. Isten meghívása egy egész életre szól, mivel Isten hűséges, és nem vonja vissza meghívó szavát. Isten nem követel, hanem meghív, és várja az ember elfogadó, szabad és szerető válaszát. Egy hivatást nem lehet kényszerből vagy félelemből elfogadni. Lehet nemet is mondani, de akkor mi járunk rosszul. Ahogyan már említettük, a Szentírásban sok meghívástörténetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid, a Szűzanya, az apostolok, Szent Pál Isten ma is megajándékoz minket hivatással. Kapcsolat az élettel Mi milyen hivatást kaptunk azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve, hogy áldozni mehetünk? Azt a hivatást kaptuk, hogy éljünk szeretetkapcsolatban, és ez jelenjen meg cselekedeteinkben is. Mindannyiunk hivatása, hogy Isten szent gyermekei legyünk, azaz Jézus hű tanítványai és követői. Meghívását csak figyelmes szívvel lehet meghallani, elfogadni, és szabadon válaszolni rá. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is, hogy megismerjék Isten velük kapcsolatos jóságos elgondolását. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző életre kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre és 3. az egyedülállóságra. Mind a három

6 egész életünket kívánja, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Az Egyház ezeket ismeri el, mint Istentől kapott hivatás. A hivatás felismerhető jegyei: mások szolgálatára irányul, megszenteli az életet, és az Egyház által elismert élet. Az egyedülállók hivatását nem minden egyedül élő kapta, de Isten erre az életre is hívhat valakit, hogy ily módon szentelődjön meg, és szolgálja Egyházát. Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) Isten sokféle módon hív. Szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát, és szüleink, nevelőink, lelkiatyánk segítségével felismerhetjük hivatásunk jeleit: pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Hogyan készülhetsz hivatásodra, amíg nem ismered fel? Azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges tanítványa és barátja vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti a többi embert, de legfőképpen Istent, jobban, mint akárki mást. Gyakorolhatod a nagylelkűséget, igyekezhetsz jót tenni, ahol csak tudsz, és törődni azokkal, akiket mások megvetnek. Beszélgess azokkal, akik élik hivatásukat, és érdeklődj, hogy vajon hogyan ismerték fel! Erénygyakorlat A jó cselekedetekre most kapsz meghívást. Ezen a héten igyekezz jó tenni, ahol tudsz! Minden nap, számos alkalom adódik rá, azonban megnehezíti, ha csak magadra figyelsz, mert akkor esetleg zavarba jössz vagy szégyenlős leszel. Ha viszont mások szükségletére koncentrálsz, akkor könnyebben átlépsz saját korlátaidon, mások iránt nagylelkűbb, kedvesebb,

7 tapintatosabb tudsz lenni. Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Emelj ki három új gondolatot a hivatás szóval kapcsolatban, amit ma nem csak hallottál, hanem külön értékeltél is! Gondolj saját életedre is és imában adj Istennek engedélyt, hogy életedet terve szerint megváltoztassa: fogadd el hivatásodat, még akkor is, ha most még nem világos előtted, hogy mi az! Isten jóságában bízhatsz: nem fog olyat kérni tőled, ami neked rossz vagy káros! MUNKALAP 1. Találd meg a kakukktojást! A hivatás ajándék / ideiglenes cselekvést céloz / kegyelem / nem magánügy 2. A Szentírásból keresd ki Szent Máté, Szent Péter és Szent Pál hivatástörténetét! Hol találtál rá? Hivatásuk elfogadása során életük hogyan / miben változott? Szent Máté: Szent Péter: Szent Pál: 3. Keresd ki Sámuel hivatásának történetét! (1Sám 3) Utána olvasd el az 1Sám 8,1-9. részt! Mi okozott fájdalmat Sámuelnek? A hivatás elfogadása nem zárja ki a fájdalmat. Sámuel mégis miért maradt hűséges hivatásában? (Lásd 1Sam 12,22)

8 4. Készíts egy rövid interjút valakivel, aki tudatosan éli hivatását: hogyan ismerte azt föl, és miért maradt hű hivatásához? Hogyan értelmezi a hivatásának lényegét? Következő alkalommal számolj be az interjúdról! 5. Tanuld meg: (Kompendium 188.) Mi a világi hívők hivatása? A világi hívők sajátos hivatása, hogy keressék Isten Országát, úgy, hogy a földi dolgokat Istennek tetszően világítják meg és rendezik el. Így teljesítik az életszentségre és az apostolkodásra szólító meghívást, mely minden megkereszteltnek szól. VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története Érdeklődés felkeltése Próbáljuk összegyűjteni, felsorolni, hány különböző módon lehet valakit hívni! (Figyeljünk a gyerekek válaszaira!) Amint látjuk, sokféleképpen lehet hívni valakit: kimondjuk a nevét, vagy ha nem tudjuk a nevét, akkor valahogy megszólítjuk; esetleg üzenetet küldünk valakin keresztül. Írhatunk levelet, t, felhívhatjuk mobiltelefonon, vagy küldhetünk sms-t. Esetleg lágyan megérinthetjük az illetőt, hogy figyeljen ránk. Vajon elég-e, hogy valakit csak gondolatban hívunk meg, de nem teszünk érte semmit? Nem, nem elég. Van sokféle hívogatós játék! Pl. biztosan ismeritek azt, amit párban kell játszani: a párok körben állnak, a kör közepe felé fordulva egymás mögött, és egy valaki áll a kör közepén. A pár hátul álló tagja az előtte lévő ember lábát nézi. Közben a kezét

9 maga mögé kell tennie. Elöl álló társa a középen álló emberre figyel, aki kacsintással próbálja magához hívni a játszókat a helyükről. A kacsintásra az elöl álló embernek el kell futni. Ha a mögötte lévő társa észreveszi, időben utána nyúl és megérinti, akkor a meghívás nem sikerült, és a pár tagjai helyet cserélnek. Ha sikerül, akkor az áll középre, akit hívtak, és így tovább. (Ha van elég idő, ki is lehet próbálni. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a hívás módját akarjuk megtapasztalni.) Mi lenne, ha valaki nem játékból, hanem valójában hívna, mert szüksége lenne a segítségedre, ám te nem vennéd észre, vagy nem hinnéd el, hogy téged hív és nem mást? Az már rossz lenne. Vajon a Jóisten is hívhat meg embereket? Ha igen, akkor hogyan? Figyeljük meg a kis Sámuel történetét, és hogy ő hogyan hallotta az Úr hívását! Illusztrált magyarázat Hanna nagyon jó asszony volt, de nagyon szomorú is (Rajzolj egy szomorú arcot!), mert férjével nem lehetett saját gyermekük. Nem volt kivel megosztani otthonukat, szeretetüket és életüket. Sokan azt gondolták, hogy a Jóisten büntetésből tagadta meg tőlük a gyermekáldást. Ezért Hanna imádkozott az Úrhoz (Töröld le a tábláról a szomorú arcot, és rajzold az imádkozó Hannát!), hogy könyörüljön rajtuk, és áldja meg őket gyermekkel. Az Úr megkönyörült Hannán és férjén, és egy évvel később megszületett a kis Sámuel. Tökéletes volt egészséges és aranyos kisgyerek. Hanna és férje nagyon boldogok voltak, és szerették kisfiukat. (Miközben mesélsz, töröld le az imádkozó figurát, és rajzold Hannát kisgyermekével a táblára!) Jól tudták, hogy minden gyermek Isten szép ajándéka, és különös módon akarták meghálálni Isten jóságát: megígérték Neki, hogy kisfiuk csak Istennek fog szolgálni. Ezért Sámuelt még kicsi korában elvitték a templomba, és az öreg Éli próféta nevelésére bízták, hogy a szent ember Isten szolgálatára nevelhesse. Megölelték kisfiukat, és fájó, de szerető szívvel elbúcsúztak a kis Sámueltől.

10 Éli befogadta, de nem tudta, hogy Istennek mi a terve a gyermekkel. Ez azonban hamar kiderült. Egyik éjjel a kis Sámuel halotta, hogy valaki a nevén szólítja: Sámuel, Sámuel! Fölkelt és Élihez sietett, gondolván, hogy ő hívta. Fölébresztette Élit, aki szépen aludt, és megkérdezte, hogy mit szeretne tőle. (A krétával jelezd, hogy Élihez ment, de nem kell fölrajzolni Élit!) Éli azonban visszaküldte a kisfiút saját ágyikójába, mondván, hogy ő nem hívott senkit. Sámuel szépen visszafeküdt, de még kétszer ismétlődött a történet. Minden alkalommal Élihez futott, gondolván, hogy biztos ő hívta. Éli meg csodálkozott, hogy a kis Sámuel miért ébresztgeti őt folyton. Végül megértette, hogy az Úr szól Sámuelhez, ezért azt mondta neki, hogy ha még egyszer hallja a nevét, akkor így válaszoljon: Beszélj, Uram, szolgád figyel! (1Sám 3,9) Amikor Sámuel újra hallotta, hogy nevén szólítják, az Éli által tanácsolt szavakkal válaszolt, és az Úr egy nagyon fontos üzenetet bízott rá. Egy idő múlva az egész nép megtudta, hogy Sámuelt az Úr prófétájává választotta. (1Sám 3,20) Ez volt Sámuel meghívása! Más szóval ez hivatásának története. Mit is jelent ez a szó: hivatás? (Írd a táblára!) Általában azt jelenti, hogy a Jóisten meghív valakit azzal a céllal, hogy a meghívott segítsen neki szerető tervét megvalósítani az emberek közt, valamilyen konkrét szolgálat által. (Töröld le a táblát, és rajzold fel a következő képet! A vonalak Isten meghívását képviselik.) A hivatás mindig Isten szeretetének jele, mivel Isten elsősorban baráti, bizalmas kapcsolatra hívja meg az embert. A meghívott azonban nem csupán saját hivatásának örül, hanem segít megvalósítani Isten tervét. Mi a terve Istennek az emberekkel? Az, hogy mindenki megismerje és szeresse Őt, hallgasson Rá, és ezáltal boldog lehessen vele most, és majd a mennyországban is. Isten terve nagyon jó! Nagyon sokan nem tudják, hogy Isten a mi Atyánk, aki nagyon szeret bennünket, és segíteni akar, hogy helyesen éljünk. Nem ismerik parancsait, nem foglalkoznak a Szentírással, nem ismerik Isten Fiát, Jézust. Pedig azért teremtette az embereket, hogy vele élhessünk, mint egy nagy

11 közös család. Ez a Mennyei Atyánk szép terve, amelynek a megvalósításához munkatársakat hív, hogy ki-ki saját szolgálata által segítsen Neki. A hivatás személyes meghívás, és Isten szeretetének ajándéka (Töröld le a táblát, és rajzold a következő képet!), ami elfogadást kíván tőlünk. Ha Istent és Egyházát teljes szívvel szertejük, akkor öröm elfogadni ajándékát, nem csak rövid ideig, hanem egész életünk végéig. Sámuel egész élete megváltozott, mert teljesen prófétává lett, az élete végéig. Isten meghívása egy egész életre szól, mert teljes szívet kíván. Nem csak Sámuelnek volt hivatása. (Rajzold a Szentírást: az Ószövetség a baloldali lap, az Újszövetség a jobb oldali lap.) Az Ószövetségben sok meghívás-történetről lehet olvasni: Ábrahám, Mózes, Illés, Izajás, Jeremiás, Dávid Az Újszövetségben a 12 apostol, majd Szent Pál. Isten sokféle módon hívta meg a prófétákat, királyokat és papokat. Kapcsolat az élettel Vajon csak a Szentírásban olvashatunk azokról, akiket a Mennyei Atya hivatással ajándékozott meg? Hát nem! Ma is hív az Úr! Mindenkit hív a Vele való szeretetkapcsolatra, és a szeretet gyakorlására, hogy gyermekei legyünk, és hogy a szerint éljünk, ahogy Jézus tanított (hogy szentek legyünk), hogy szoros kapcsolatban maradjunk Vele, mint barátok és jó családtagok. A szerető szív hallhatja meghívó szavát, és igen - t mond rá. Szomorú tény azonban, hogy nem mindenki fogadja el meghívását. Különböző szolgálatokra szóló személyes hivatásunk által tölthetjük be saját helyünket Isten szép tervében, és segíthetünk másoknak is megismerni a velük kapcsolatos isteni tervet. Milyen hivatásról lehet beszélni? Három különböző szolgálatra kaphatunk meghívást: 1. házasságra, 2. szolgálati papi életre vagy szerzetességre, 3. egyedül élő állapotra. Mind a három szolgálat egy életre szól, mert Isten nem vonja vissza ajándékát. Ezért a mi igen válaszunk is egy életre szól.

12 Kiket ismertek, akik a házasságra kaptak hivatást? Gondolhatunk pl. saját szüleinkre! Kit ismertek, aki a papi hivatást kapta meg? Őket általában atyá -nak szólítjuk, mert minden hívő ember lelki atyái. Ismertek szerzeteseket? Lehet, hogy testvér -nek, vagy nővér -nek ismerjük őket. (Adjunk időt a válaszokra!) A kis Sámuel hallotta az Úr hangját, de Isten nem így szól mindenkihez. Lehet, hogy belül érzel valami vonzást. Isten a szívünkbe helyezi a hivatás ajándékát. Már biztos észrevetted, hogy a szíved jóra serkenthet téged. A hivatás jelei: 1. mindig mások szolgálatára vezet, 2. az Egyház egyik elismert életútja, és 3. segít szentül élnünk. A hivatást föl lehet úgy fedezni, hogy megfigyeled, merre húz a szíved. Egyedül nem mindig könnyű tisztán érteni, mire hív Isten, ezért szüleink, nevelőink és lelkiatyánk segíthetnek hivatásunk jeleinek felismerésében. Pl. ha nagyon sokszor gondolsz a papi életre, szépnek látod, és vonz téged, az lehet a papi hivatás egy jele. Most még talán nem vagy tisztában hivatásoddal, de elkezdhetsz készülni rá azzal, hogy megismered Jézust és tanítását: hűséges gyermeke vagy, aki rendszeresen imádkozik, rendszeresen jár templomba, és szereti Istent, jobban, mint akárki mást. Most lehet kialakítani a nagylelkű szeretetet mások iránt azzal, hogy igyekszel jót tenni másokkal, vigyázni rájuk, és törődni azokkal, akik szomorúak és szenvednek. Így készülhetünk most. Közben azokkal is beszélgethetünk, akik már élik hivatásukat, és megkérdezhetjük tőlük, honnan tudták, mit kér tőlük a Jóisten. Erény gyakorlat Isten meghívó szavára akarunk választ adni minden nap. Ezen a héten igyekezz másokra figyelni, észrevenni, mikor szólítanak meg téged, és azonnal válaszolni rá! Otthon, amikor szüleid szólnak hozzád, vagy kérnek tőled valamit, akkor azonnal válaszolhatsz. Az iskolában, amikor a tanár néni vagy tanár bácsi kér valamit tőled, akkor azonnal tedd meg! Vagy ha testvéreid

13 és társaid közül valakinek szüksége van rád, akkor azonnal menj, és segíts, ahogyan tudsz! Más szóval, légy figyelmes, és válaszoddal ne késlekedj! Befejező összefoglaló Ki emlékszik arra, hogy mivel kezdtük az órát? (A meghívások módjáról beszélgettünk.) Mi hogyan hallhatjuk meg Isten meghívó szavait? Kit kérhetnél meg, hogy saját hivatásáról meséljen neked? (Szülők? Papok? Szerzetesek? Lehet, hogy a tanulók konkrét segítségre szorulnak abban, hogyan is lehet erről a témáról másoktól kérdezni.) KITÖLTŐ LAP 1. Mi volt a kisfiú neve, akiről az órán hallottunk? 2. Szülei hová vitték őt lakni, amikor még kicsi volt? 3. Mit mondott Éli próféta a kisfiúnak, mit válaszoljon, amikor az Úr újra megszólítja őt? 4. (írd be a hiányzó szót!) Azt hallottuk, hogy a hivatás egy Istentől kapott 5. Mik egy hivatás felismerhető jelei? (Három dolgot említettünk az órán.)

14 6. A Mennyei Atya milyen hivatással ajándékozhat meg valakit? 7. Ha van egy Bibliád, próbáld kikeresni a 1 Sámuel 2,26-ot! Majd nézd meg a Lukács 2,52-t! Mit mond a Szentírás Sámuelről és Jézusról? Mind a ketten engedelmeskedtek Istennek, és nevelőiknek. Te hogyan hasonlíthatsz Sámuelre és Jézusra? 8. Rajzold le magad, ahogyan az ágyad mellett imádkozol! A téglalap alatti imát érdemes megtanulni kívülről, és naponta elimádkozni. Ima papokért Mennyei Atya, köszönöm, hogy szeretsz minket, és hogy elküldted hozzánk Szent Fiadat, Jézust, aki segít Téged jobban megismerni, szeretni, és neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy adtál nekünk papokat is, akik Jézus személyes barátai, és segítenek munkájában: megkeresztelnek, tanítanak, bűneinket nevedben megbocsátják, a szentmisében Jézus áldozatát

15 bemutatják, és Jézust adják nekünk szentáldozásban. Általuk Te vagy köztünk. Köszönjük, hogy papjaid segítenek, amikor megbetegszünk, és vígasztalnak, amikor szomorúak vagyunk. Nagyon jó, hogy adtál nekünk papokat. Kérjük, Mennyei Atya, hogy nagyon vigyázz rájuk. Mi is igyekszünk segíteni nekik, hisz Te szeretetből ajándékoztál meg velük. Segíts, hogy saját hivatásomat majd felismerjem, és örömmel elfogadjam, hiszen Téged szeretlek, Téged követlek, és hozzád tartozom. Ámen

16 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Fiúk Sz Név Cím Tel

17 BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős március Névsor Leányok Sz Név Cím Tel

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

A siketek hallanak, a némák beszélnek

A siketek hallanak, a némák beszélnek Lectio: Mk 7,31-37 Textus: Mk,7,37 A siketek hallanak, a némák beszélnek Kedves Testvéreim! Azt hallottuk az Igéből, hogy az Úr Jézus Krisztus Tirusz és Szidon vidékéről a Galileai tenger mellé megy, a

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015

7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 7mérföldes csizmában heted7 határon át Országos Mesevetélkedő 2014/2015 Kedves Pedagógusok, Kedves Gyerekek! Ebben a tanévben 19. alkalommal hirdetjük meg játékos mesevetélkedőnket, az általános iskolák

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

a Szombathelyi Egyházmegye havilapja

a Szombathelyi Egyházmegye havilapja artinus M I. évfolyam 2. szám 2008. október ára: 100 Ft a Szombathelyi Egyházmegye havilapja Hitoktatás az Egyházmegyében A pápa útja a csodák szentélyébe Megújuló hitélet a város szélén Csak

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben