TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1

2 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek Érettségire felkészítés nappali tagozatos oktatásban Érettségire felkészítés - esti tagozatos oktatásban Felkészítés az OKJ számú ÁPOLÓ szakképesítés-ráépüléshez esti tagozaton.4 I. A szakképzés jogi háttere...4 II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai...4 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei...5 IV. A szakképzés szervezésének feltételei...5 Személyi feltételek...5 Tárgyi feltételek...6 V. A szakképesítés-ráépülés óraterve esti rendszerű oktatásra számú táblázat számú táblázat...7 A azonosító számú Szakápolási feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei...10 A azonosító számú Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Felkészítés az OKJ számú GYAKORLÓ ÁPOLÓ megszerzéshez, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ esti tagozaton...54 I. A szakképzés jogi háttere...54 II. A szakképesítés alapadatai...54 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei...55 IV. A szakképzés szervezésének feltételei...55 Személyi feltételek...55 Tárgyi feltételek...57 V. A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra...57 A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei...66 A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei...74 A azonosító számú, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei...81 A azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei...89 A azonosító számú Alapápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei

3 A azonosító számú Klinikumi ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei A azonosító számú Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei A azonosító számú Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei

4 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek 1. Érettségire felkészítés nappali tagozatos oktatásban A nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban a tantárgyi struktúra alapját a szakközépiskolai közismereti tantárgyak biztosítják. Ennek megfelelően a két képzési forma cél-, feladat- és követelményrendszere megegyezik. 2. Érettségire felkészítés - esti tagozatos oktatásban Az esti oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban az iskolarendszerű felnőttoktatás középfokú nevelés-oktatás szakasza, 9-12.évfolyam esti és levelező tagozata számára kiadott kerettanterveket alkalmazzuk. 3. Felkészítés az OKJ számú ÁPOLÓ szakképesítés-ráépüléshez esti tagozaton I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, az ápoló szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 Elméleti képzési idő aránya: 50% Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 4

5 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: Gyakorló ápoló szakképesítés Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Pályaalkalmassági követelmények: - IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség Klinikai szakápolási ismeretek szakorvos, egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló, ápoló BSc. A klinikai szakápolás gyakorlata egészségügyi gyakorlatvezető, ápoló (BSc), egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató Speciális ápolói beavatkozások sebész, aneszteziológus, gyakorlata traumatológus, oyológus, belgyógyász, urológus szakorvos, egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló, dietetikus, mentőtiszt, sztómaterápiában jártas ápoló (BSc), 5 éven belüli klinikai gyakorlat az adott területen Speciális ápolói beavatkozások sebész, aneszteziológus, klinikai körülmények között traumatológus, oyológus, belgyógyász, urológus szakorvos, egészségügyi 5

6 szaktanár, egészségügyi szakoktató, egyetemi okleveles ápoló, dietetikus, mentőtiszt, sztómaterápiában jártas ápoló (BSc) ), 5 éven belüli klinikai gyakorlat az adott területen Tárgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Elméleti oktatáshoz megfelelően felszerelt tanterem Demonstrációs terem/szaktanterem Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel V. A szakképesítés-ráépülés óraterve esti rendszerű oktatásra A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma esti képzés esetén: 576 óra (32 hét 18 óra) 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma Szakmai követelménymodulok Szakápolási feladatok Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban Tantárgyak Klinikai Elmélet i heti óraszám Gyakorla ti heti óraszám szakápolási ismeretek 9 - Klinikai szakápolás gyakorlata - 5 Speciális ápolói beavatkozások gyakorlata - 2 Speciális ápoló beavatkozások klinikai körülmények között - 2 Összes óra 9 9 Összes óra 18 6

7 A 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is. 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma Szakmai követelménymodul Szakápolási feladatok Tantárgyak/témakörök Klinikai szakápolási Elméleti Gyakorlati órák száma órák száma ismeretek 288 Belgyógyászat és szakápolástana 36 Onkológia és szakápolástana 18 Neurológia és szakápolástana 18 Pszichiátria és szakápolástana 36 Geriátriai és szakápolástana 18 Sebészet-traumatológia-ortopédia és szakápolástana 36 Kisklinikumi szakismeretek és szakápolástana 18 Szülészet- nőgyógyászat és szakápolástana 18 Gyermekgyógyászat és szakápolástana 18 Sürgősségi ellátás és szakápolástana 18 Intenzív terápia és szakápolástana 18 Infekciókontroll ápolási feladatai 9 Közösségi ellátás és szakápolástana 18 Hospice ellátás 9 Klinikai szakápolás gyakorlata 160 Szakápolási feladatok belgyógyászati profilú osztályon 24 Szakápolási feladatok sebészeti profilú osztályon 16 7

8 Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban Ápolói feladatok szülészet - nőgyógyászati osztályon 16 Ápolói feladatok intenzív osztályon 16 Ápolói feladatok neurológiai osztályon 24 Ápolói feladatok pszichiátriai osztályon 16 Szakápolói feladatok sürgősségi osztályon 24 Szakápolói feladatok kisklinikumi osztályon 16 Közösségi /Otthonápolás 8 Speciális ápolói beavatkozások gyakorlata 64 Invazív beavatkozások technikái, közreműködik invazív beavatkozásoknál 8 Klinikai táplálás 8 Transzfúziós kezeléssel kapcsolatos feladatok 8 Tartós fájdalomcsillapítás ápolói teendői 16 Szabad légútbiztosítás, lélegeztetés 8 Inkontinencia, sztóma ellátás 8 Sebkezelés 8 Speciális ápolói beavatkozások klinikai körülmények között 64 Speciális ápolói feladatok gyakorlata sebészeti osztályon 24 Speciális ápolói feladatok gyakorlata intenzív osztályon 24 Speciális ápolói feladatok sürgősségi osztályon 16 Összesen: 288 óra 288 óra 8

9 Összes órák száma: 576 óra Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 50% 50% 9

10 A azonosító számú Szakápolási feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei A azonosító számú Szakápolási feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Klinikai szakápolási ismeretek Klinikai szakápolás gyakorlata Szakápolási feladatok Belgyógyászat és szakápolástana Onkológia és szakápolástana Neurológia és szakápolástana Pszichiátria és szakápolástana Geriátria és szakápolástana Sebészet-traumatológiaortopédia és szakápolástan Kisklinikumi szakismeretek és szakápolástana Szülészet-nőgyógyászat és szakápolástana Gyermekgyógyászat és szakápolástana Sürgősségi ellátás szakápolástana Intenzív terápia és szakápolástana Infekciókontroll ápolási feladatai Közösségi ellátás és szakápolástana Hospice ellátás Szakápolási feladatok belgyógyászati profilú Szakápolási feladatok osztályon sebészeti profilú osztályon Ápolói feladatok szülészetnőgyógyászati osztályon Ápolói feladatok intenzív osztályon Ápolói feladatok neurológiai osztályon Ápolói feladatok pszichiátriai osztályon Szakápolói feladatok sürgősségi osztályon Szakápolói feladatok kiskolinikumi osztályon Közösségi /Otthonápolás FELADATOK Gyógyszereket tárol, gyógyszerelő tevékenységet végez, a gyógyszerelés szabályait betartja, felismeri a farmakonok mellékhatásait Gyomorvérzés fizikális 10

11 eljárással való csillapításánál közreműködik Gyomorsipolyt gondoz Pszichés vezetést végez + + Speciális nevelést igénylő beteget ellát, fogyatékkal élő beteg ápolását, gondozását végzi Egyénre szabott ápolási tervet készít a különböző betegségben szenvedők számára Az egyes szervrendszeri betegségben szenvedő betegek szakápolását végzi Fertőző/izolált /égett beteget ápol Alkalmazza a betegbiztonságra vonatkozó előírásokat Sebészeti/traumatológiai/ transzplantált beteg ápolását végzi Perioperatív időszak ápolási teendőit végzi Eszméletlen /bénult beteg 11

12 ápolását végzi Nőgyógyászati betegségben szenvedő betegeket, gyermekágyast ápol Idős betegek ápolásában, gondozásában részt vesz Részt vesz a betegek napi tevékenységének szervezésében, betegutat menedzsel Nem várt eseményeket felismer, elhárít/elhárításukban közreműködik Sürgősségi esetek, szövődmények ellátásában közreműködik, eszméletlen beteget ápol Az önkárosító, lelki egészséget veszélyeztető tüneteket felismeri Terminális állapotú, haldokló beteget ápol, halott ellátását végzi, közreműködik a hospice team munkájában 12

13 Közösségi felmérést készít, közösségi diagnózisokat állapít meg Környezettanulmányt, a közösségi ellátás speciális dokumentációját vezeti Betartja az etikai és jogi szabályokat, standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben Az egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elveket alkalmaz Segíti az otthonápolási szolgálat munkáját, otthoni szakápolást végez Belgyógyászati klinikum és szakápolás Sebészeti klinikum és szakápolás Traumatológiai klinikum és szakápolás Intenzív terápia klinikuma, intenzív szakápolás SZAKMAI ISMERETEK 13

14 Szülészeti-nőgyógyászati klinikum és szakápolás Urológiai klinikum és szakápolás Onkológiai klinikum és szakápolás Pszichátriai klinikum és szakápolás Neurológiai klinikum és szakápolás Kisklinikumi ismeretek (szemészeti, fül-orrgégészeti, bőrgyógyászati) és szakápolás Sürgősségi klinikum és szakápolás Onkológiai klinikum és szakápolás Geriátriai klinikum és szakápolás Fertőző betegségek klinikuma és szakápolása Haldokló beteg ellátása, szakápolása Palliatív terápia, hospice ellátás Otthoni szakápolás, szociális ellátás 14

15 Közösségi ellátás, közösségi szakápolás Betegút-menedzsment Ápoláselmélet, ápoláslélektan Ápolásetika Szakmai kommunikáció, betegvezetés Minőségbiztosítás Dietoterápia Gyógyszertan SZAKMAI KÉSZSÉGEK Szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség Komple jelzésrendszerek értelmezése Ápolás, beavatkozások eszközeinek használata Gyógyászati segédeszközök, szemléltető eszközök használata Ápolási folyamat szerinti tevékenységvégzés SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 15

16 Döntésképesség Precizitás Szervezőkészség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Határozottság Közérthetőség Konfliktusmegoldó készség MÓDSZERKOMPETENCIÁK Problémaelemzés Logikus gondolkodás Információgyűjtés 16

17 Klinikai szakápolási ismeretek tantárgy 288 óra A tantárgy tanításának célja A tantárgy célja, hogy a tanulók az egészségügyi alapismeretek, ápolástangondozástan, klinikai ismeretek, diagnosztikus és terápiás szakismeretek, beavatkozások, valamint az egészségfejlesztés, egészségnevelés ismeretek birtokában képesek legyenek a klinikai szakápolási ismeretek elméleti alapjait elsajátítani. Az egyes klinikumok keretein belül ismerjék meg a leggyakoribb kórképeket, ezek kialakulásának okait, klinikai lefolyásuk jellegzetességeit, diagnosztizálásuk, kezelésük lehetőségeit és a kapcsolódó szakápolási feladatokat. Kapcsolódó szakmai tartalmak Egészségügyi alapismeretek Ápolástan-gondozástan Klinikumi ismeretek Diagnosztikus és terápiás szakismeretek Diagnosztikus és terápiás beavatkozások Egészségfejlesztés, egészségnevelés Témakörök Belgyógyászat és szakápolástana 36 óra A keringési rendszer klinikuma és szakápolói feladatai gyulladásos betegségek keringési elégtelenség a szívizom vérellátási zavarai az ingerképzés és ingervezetés zavarai az érrendszer betegségei az artériák betegségei a vénák betegségei A légzőrendszer klinikuma és szakápolói feladatai gyulladások allergiás kórképek krónikus obstruktív betegségek restriktív megbetegedések

18 a tüdő vérkeringési zavarok okozta betegségek kóros légzéstípusok, légzési elégtelenség légútak elzáródásához vezető kórállapotok Az emésztőrendszer klinikuma és szakápolói feladatai gyulladásos megbetegedések emésztőmirigyek betegségei daganatos megbetegedések degeneratív megbetegedések székletürítés zavarai, inkontinencia kialakulásához vezető állapotok fertőző betegségek bélférgesség Masszív gastrointestinalis vérzés ellátása Ápolói feladatok gyomorvérzés fizikális eljárással történő csillapításánál Vizeletkiválasztó rendszer klinikuma és szakápolói feladatai gyulladásos elváltozások immunpatogenezisű vesebetegségek érrendszeri zavarok öröklődő vesebetegségek tbc uraemia Vérképző- és immunrendszer klinikuma és szakápolói feladatai anaemia polycitemia leukaemia citopéniák a límphoid rendszer betegségei vérzékenységi állapotok Endokrin rendszer klinikuma és szakápolói feladatai hypofizis pajzsmirigy mellékpajzsmirigy anyagcsere mellékvese 2

19 Mozgásrendszer klinikuma és szakápolói feladatai fejlődési rendellenességek a csontok betegségei az izületek gyulladásos betegségei degeneratív betegségek a gerinc és a mellkas deformitásai az izmok betegségei Fertőző betegségek, a fertőző betegek ápolása A betegek és hozzátartozóik oktatása A gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása Nem várt események felismerése, teendők Belgyógyászati betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek Belgyógyászati betegségekhez kapcsolódó betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok ismerete Onkológia és szakápolástana 18 óra A daganatos betegségekről általában A rosszindulatú daganatok megelőzése A rákszűrés lehetőségei, jelentősége A daganatos betegségek jelei, tünetei Daganatok osztályozása Daganatos betegségek kezelésének módszerei Sebészi terápia Sugárterápia formái, mellékhatásai, szövődményei Szakápolói feladatok a sugárkezelés alkalmazásával kapcsolatban A daganatok szisztémás kezelése Terápiás mellékhatások és kezelésük A kemoterápia szakápolói feladatai A gyógyszerbeadás körülményei, módja Várható mellékhatások és elhárításuk Thrombosis profilais az onkológiában A fájdalomcsillapítás lehetőségei, szakápolói feladatai Rehabilitáció az onkológiában Az ápolási folyamat alkalmazása a beteg ellátása során 3

20 A beteg pszichés vezetése Betegoktatási feladatok, életmódbeli tanácsok daganatos betegeknél és családtagjaik körében Gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása Nem várt események felismerése, teendők Onkológiai betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek Onkológiai betegségekhez kapcsolódó betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok ismerete Neurológia és szakápolástana 18 óra A neurológia tárgya, feladatköre, intézményrendszere A neurológiai betegségek morbiditási és mortalitási mutatói Neurológia kórfolyamatra utaló jellegzetes tünetek, panaszok Neurológiai betegek állapotfelmérésének, vizsgálatának, megfigyelésének ápolói kompetenciái és módszerei A neurológiai betegek felvételének, elhelyezésének specialitásai Az ápolási folyamat specialitásai neurológiai osztályon A veleszületett fejlődési rendellenességek és ápolási vonatkozásaik Az agy és burkainak vérellátási zavarai, vérzései a kórképek csoportosítása, aethiológiája, tünettana a kórképek sürgősségi diagnosztikai- terápiás specialitásai az időablak jelentősége az önellátási képesség vonatkozásában terápiás lehetőségek és azok ápolási specialitásai ápolói feladatok fektetések, pozíció terápia, hólyagkondicionálás kivitelezése során a rehabilitáció jelentősége, módszerei és ápolói feladatai A központi idegrendszer gyulladásos kórképei és ápolási vonatkozásaik a lumbálpunkció diagnosztikai jelentősége és ápolói feladatai Daganatos idegrendszeri kórképek és ápolási vonatkozásaik Koponyaűri nyomásfokozódás a koponyaűri nyomásfokozódás pathofiziológiája, tünettana a betegmegfigyelés szempontjai terápiás lehetőségek a nyomásfokozódás csökkentésére pozíció terápia alkalmazásának módszere az ápolás specialitásai, kamra drainnel rendelkező beteg megfigyelése, ápolása 4

21 Fejfájások csoportosítása, aethiológiája, tünettana, diagnosztikai és terápiás lehetőségei ápolói feladatai Etrapyramidális rendszer megbetegedése (Parkinson szindróma) klinikai és ápolási specialitásai Autoimmun neurológiai megbetegedések (sclerosis multiple, myasthenia gravis) klinikai és ápolási specialitásai Epilepsia oka, csoportosítása, tünettana, diagnosztikája, terápiája, ápolói feladatai ápolói feladatok epilepsziás roham esetén Neuropathiák oka, csoportosítása, tünettana, diagnosztikája, terápiája, ápolói feladatai Idegrendszeri sérülések a koponya és agy sérüléseinek ápolási specialitásai a gerinc, gerincvelő sérüléseinek klinikai és ápolási specialitása Tartós fekvő, bénult beteg ápolásának, rehabilitációjának specialitása Az ápolási folyamat és dokumentálásának specialitásai, a beteg állapotfelméréséhez, követéséhez használható score rendszerek Pszichiátria és szakápolástana 36 óra A magyar pszichiátria történeti áttekintése A pszichiátria társadalmi vonatkozásai, előítéletek a pszichiátriai betegekkel szemben A pszichiátriai vizsgálatok és sajátosságai Szomatoform betegségek Szorongásos betegségek Disszociatív zavarok Kedélybetegségek Öngyilkos magatartás Személyiségzavarok Pszichoszeuális zavarok Skizofréniák Sürgősségi állapotok Drogfogyasztás és függőség Táplálkozási zavarok Pszichiátriai terápiák 5

22 Pszichiátriai betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése, a betegek állapotváltozásainak felismerése A betegek pszichés és szomatikus felkészítése a diagnosztikus vizsgálatokra Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása Részvétel a speciális pszichiátriai ápolási feladatok elvégzésében Közreműködés foglalkoztatás- és munkaterápiás foglalkozások vezetésében Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése Részvétel az adaptációs szabadság előkészítésében Pszichiátriai beteg szükségletének kielégítése Előkészítés, közreműködés a diagnosztikus eljárásokban Terápiás eljárások előkészítése, kivitelezése Krízishelyzetek szakápolói feladatai Szocioterápia Pszichoterápia Biológiai terápia Speciális szakápolói feladatok A beteg és hozzátartozójának oktatása Nem várt események felismerése, teendők Pszichiátriai betegségekhez kapcsolódó betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok ismerete Geriátria és szakápolástana 18 óra A geriátria fogalma Az öregedés folyamata Az idősek helyzete a társadalomban Az idősek mindennapi problémái táplálkozással kapcsolatos problémák ürítéssel kapcsolatos problémák 6

23 alvászavarok az aktivitás jellemzői Betegvizsgálat idős korban Az idősek gyógyszeres kezelése Iatrogén gyógyszerhatások A korral összefüggő elváltozások és leggyakoribb betegségek: Szív- és érrendszeri elváltozások és betegségek idős korban Légzőszervi elváltozások és betegségek idős korban Mozgásszervi elváltozások és betegségek idős korban A gyomor- és bélrendszer elváltozásai és betegségei idős korban Az endokrin rendszer elváltozásai és betegségei idős korban A vizeletkiválasztó és vizeletelvezető rendszer elváltozásai, betegségei idős korban Nemi szervek elváltozásai és betegségei idős korban Bőr elváltozásai idős korban Érzékszervek elváltozásai, betegségei idős korban Az idegrendszer elváltozásai, betegségei idős korban A mentális élet zavarai idős korban Az idősek ellátásának alapelvei Az ápolási folyamat alkalmazása idős betegek ápolása kapcsán Az idős beteg szükségleteinek kielégítése Különböző szervrendszeri megbetegedésben szenvedő idős betegek ápolása A beteg és hozzátartozójának oktatása A gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása Nem várt események felismerése, teendők Geriátriához kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek Betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok Sebészet traumatológia ortopédia és szakápolástana 36 óra Általános sebészet, traumatológia és a kapcsolódó szakápolói feladatok: Asepsis, antisepsis fogalma A sebek klinikuma A sebellátás Kötözéstan Sebgyógyulás, a sebgyógyulás zavarai 7

24 Sebészeti fertőzések Mechanikus sérülések és ellátásuk (lágyrész-, ízületi sérülések, csonttörések) Termikus sérülések és ellátásuk (égés, fagyás, elektromos áram, vegyi-, sugárzó anyagok okozta sérülések) Shock és shocktalanítás Alapvető műtéti beavatkozások, műtéti metszések Sebészeti műszerek, varróanyagok Műtéti előkészítés és utókezelés Posztoperatív szövődmények A szervtranszplantáció, a transzplantált beteg ápolása Részletes sebészet és a kapcsolódó szakápolói feladatok: A fej és a nyak sebészeti kórképei és szakápolási feladatai Az emlő sebészeti kórképei és a kapcsolódó szakápolói feladatok A mellkas sebészeti kórképei és szakápolási feladatai (mellkasfal, mellhártya, mediastinum, nyelőcső, tüdők, szív és nagyerek elváltozásai) A has sebészeti kórképei és a kapcsolódó szakápolási feladatok Sztómás beteg posztoperatív ellátása Akut hasi katasztrófák Érsebészet Krónikus sebek ellátásának lehetőségei A kompressziós pólya alkalmazásának oktatása Gerinc sebészeti kórképei és szakápolási feladatai Ortopédiai kórképek és kapcsolódó szakápolási feladatok: Fejlődési rendellenességek A csontok és ízületek nem steril gyulladásos betegségei (osteomyelitis, gennyes ízületi gyulladás, gümőkór) A tartó- és mozgatórendszer daganatai, a daganatos betegek ápolása A nyak, váll, felső végtag ortopédiai betegségei (torticollis, habitualis vállficam, teniszkönyök) A gerinc elváltozásai (scoliosis, discus hernia) 8

25 A csípőízület betegségei (veleszületett diszplázia, csípőízületi arthrosis) Az alsó végtag betegségei és deformitásai (idiopatiás aszeptikus combfejnecrosis, gonarthrosis, bütyök, kalapácsujj) Részletes traumatológia és a kapcsolódó szakápolási feladatok: A fej, gerinc, mellkas, vállöv, has, végtagok, medence sérülései A gerincsérült, a csípőtáji törést szenvedett beteg ápolása Amputált betegek ápolása Súlyos sérülések és ellátásuk Sebészeti betegségekhez kapcsolódó szakápolói feladatok, ápolási tervek A beteg és hozzátartozójának oktatása A gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása Nem várt események felismerése, teendők Betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok ismerete Kisklinikumi szakismeretek és szakápolástana 18 óra Fül- orr- gégészet és fül-orr-gégészeti szakápolás: A fül-orr-gégebetegek vizsgálata, kezelése, ápolása A külsőfül betegségei Fejlődési rendellenességek Idegentestek Sérülések Gyulladások A középfül betegségei Sérülések Gyulladások A heveny és idült középfülgyulladás szövődményei Daganatok a középfülben 9

26 A belsőfül betegségei Menière-betegség Foglalkozási betegségek Presbyacusis Süketnémaság A külső orr betegségei Orrcsonttörés Gyulladások Az orrüreg betegségei Fejlődési rendellenességek Orrsövényferdülés Orrvérzés Idegentest Gyulladások Orrmelléküreg-gyulladások A szájüreg, nyálmirigyek betegségei A garat, a mandulák betegségei o Gyulladások o Mandulák betegségei o Tonsillectomia A gége betegségei Hangszalagok betegségei Gyulladások Daganatok Tracheotomia Műtéti előkészítés, műtéti utókezelés ápolói feladatai Segédkezés vizsgálatoknál, beavatkozásoknál Az ápolási folyamat alkalmazása a betegek ellátása során Urológia és urológiai szakápolás: Húgyutak gyulladásos megbetegedései és szakápolói feladatai A húgyutak köves megbetegedései és az ebből adódó szakápolói feladatok Vizelet kiválasztó rendszer daganatos megbetegedései és szakápolói feladatok A vizeletkiválasztó rendszer sérülései 10

27 Férfi reproduktív rendszer betegségei és szakápolói feladatai Prosztata megbetegedései és az ebből adódó szakápolói feladatok Urológiai műtétek A vese és üregrendszerének műtétei o A húgyhólyag műtétei o A prostata műtétei o Endoscopos műtétek, beavatkozások o A műtéti előkészítés és utókezelés ápolói feladatai Hólyagteltség és vizelet vizsgálata Katéterezési formák és alkalmazásuk: intermittáló, állandó, suprapubikus Urosztóma kialakításához vezető kórlépek betegek ápolása Inkontinencia típusai, inkontinens beteg ápolása Hólyagtréning Szükségletek felmérése, az ápolás tervezése Az ápolási folyamat alkalmazása a betegek ellátása során Betegoktatás Szemészet és szemészeti szakápolás: Szembetegek vizsgálata A szemészeti osztály jellemzői Kezelésmódok, kötésfajták Szembetegségek és ápolói feladatok: A szemhéjak betegségei A könnyszervek betegségei A kötőhártya betegségei A szaruhártya betegségei Ínhártya betegségei Uvea betegségei A szemlencse betegségei Glaucoma Az ideghártya betegségei A látóideg betegségei Kancsalság 11

28 Segédkezés vizsgálatoknál, beavatkozásoknál Operált szembetegek ápolása Szemészeti megbetegedésekkel összefüggő szakápolói feladatok Az ápolási folyamat alkalmazása a betegek ellátása során Bőrgyógyászat és bőrgyógyászati szakápolás: Bőrbetegek vizsgálata Elsődleges, másodlagos elemi bőrjelenségek Mikroorganizmusok okozta betegségek Allergiás megbetegedések Genetikai eredetű megbetegedések Parazitás fertőzések, betegségek Daganatos megbetegedések Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség Segédkezés vizsgálatoknál, beavatkozásoknál Az ápolási folyamat alkalmazása a betegek ellátása során A beteg és hozzátartozójának oktatása A gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása Nem várt események felismerése, teendők Kisklinikumi betegségekhez kapcsolódó ápolói feladatok és ápolási tervek Betegbiztonságot segítő programok, irányelvek, protokollok, standardok ismerete Szülészet Szülészet- nőgyógyászat és szakápolástana 18 óra A szülészet-nőgyógyászat tárgya, feladatköre, intézményrendszere A női reproduktív rendszer anatómiai- élettani jellemzői A családtervezés fogalma, célja, módszerei 12

29 A negatív családtervezés (fogamzásgátlás, terhesség megszakítás) fogalma, módszerei Fogamzás megtermékenyítés fogalma, folyamata A mesterséges megtermékenyítés fogalma, módjai, jogi-etikai kérdései A magzatvédelem jogi aspektusai A terhesség jelei, diagnosztizálása, a terhes nő gondozásba vételének feladatai Az ikerterhesség jellemzői A szülés várható időpontjának kiszámítási módszerei Az élettani terhesség lefolyása, az anyai szervezetre gyakorolt hatása a terhes nő életmódja A magzat méhen belüli fejlődése, fejlődésének követése diagnosztikai módszerekkel a magzat méhen belüli elhelyezkedésének vizsgálata fizikális vizsgáló módszerrel kötelező vizsgálatok a terhesség alatt (labor, genetikai, képalkotó) magzati UH vizsgálat lényege, célja, jelentősége amnioscopia, amniocentesis fogalma, célja, ápolói feladatai CTG vizsgálat lényege, módszere, kóros eredményei A szövődményes/ pathológiás terhesség fogalma, csoportjai, jellemzői, tünettana a veszélyeztetett és pathológiás terhesek megfigyelésének, ápolásnak szempontjai A vetélések okai, formái, tünettana, terápiás lehetőségek és ápolásának vonatkozásai A méhen kívüli terhesség fogalma, lényege, tünettana, veszélye, diagnosztikája, ellátásának menete, ápolási specialitásai Rendes szülés a szülés megindulásának okai a szülés szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői a magzat áthaladása a szülőcsatornán Rendellenes szülés okai, formái a koraszülés fogalma, okai, koraszülöttek ellátásának hazai intézményrendszere szülés közben fellépő magzati és anyai sérülések, kórállapotok 13

30 az atoniás vérzés oka, lényege, ellátásának algoritmusa szülészeti műtét fogalma, indikációja, perioperatív ápolási feladatai Az újszülött ellátása az egészséges, érett újszülött jellemzői az újszülött ellátásának menete az újszülött állapotfelmérése, Apgar score értelmezése azonnali beavatkozást igénylő állapotok szűrővizsgálatok újszülött korban A gyermekágy a gyermekágy fogalma, szakaszai az evolúció és involúció folyamat a gyermekágy során gyermekágy alatti anyai szövődmények gyermekágyas megfigyelésének, ápolásának specialitásai Az ápolási folyamat specialitásai neurológiai osztályon Nőgyógyászat A nőgyógyászati betegségek morbiditási és mortalitási mutatói Nőgyógyászati vizsgáló módszerek A női reproduktív rendszer fejlődési rendellenességei Vérzési rendellenességek formái, okai, ellátási stratégiái, ápolási feladatai Gyulladásos nőgyógyászati kórképek jellemzői, tünettana, ellátásának alternatívái, speciális ápolási feladatok Női reproduktív rendszer daganatos megbetegedései, formái, jellemzői, tünettana, terápiás lehetőségek A menopausa fogalma, oka, felosztása, pathofiziológiája, tünettana, ellátási alternatívák, lehetséges szövődmények, ápolási feladatok Sürgősségi ellátást igénylő nőgyógyászati kórállapotok jellemzői, ápolási feladatai Nőgyógyászati műtétek perioperatív ápolási feladatai A prevenció lehetőségei, formái, jelentősége, preventív ápolói feladatok Az ápolási folyamat specialitásai nőgyógyászati osztályon Gyermekgyógyászat és szakápolástana 18 óra 14

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLTLÁNOS ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 2. szakképesítés megnevezése: Általános ápoló 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények 10. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2015 IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók V. RÉSZ Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról,

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei

XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei XII. A Jegyzék 29. sorszáma szerint kiadott csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés

Részletesebben

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program

Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. Szakmai program 1/ I. Általános információk A Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Fejér

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

b) Klinikum, betegségenként okok, felosztás, tünetek, diagnosztika, prognózis c) Betegségenkénti terápia, betegségmegel zés

b) Klinikum, betegségenként okok, felosztás, tünetek, diagnosztika, prognózis c) Betegségenkénti terápia, betegségmegel zés Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápoló Szak Szóbeli záróvizsga tételsor 2010/2011. tanév A tételek négy, az értékelésnél azonos súllyal figyelembe veendő alegységből állnak. Az alapozó élettudományi

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.45. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája Helyi oktatási program a Kisgyermek gondozó-nevelő elágazása megszervezéséhez

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez

KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM. egészségügyi asszisztens. szakképzés megszervezéséhez KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAM az egészségügyi asszisztens szakképzés megszervezéséhez Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 13677-2/2008-0003 EGP Szerkesztette: Szabó Nóra Lektorálták:

Részletesebben

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1 I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1.Aneszteziológia és intenzív terápia... 4 2.Arc-, állcsont- és szájsebészet... 5 3.Belgyógyászat... 8 4.Bőrgyógyászat... 9 5.Csecsemő- és gyermekgyógyászat... 10 6.Érsebészet...

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 52 723 01 Gyakorló ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII.

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. 2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet. a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -ának

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Források használata és értékelése 1.1 Egészséggel kapcsolatos fogalmak gyűjtése 1.2 Különböző típusú forrásokból

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

NEFMI szakmai protokoll

NEFMI szakmai protokoll 1. oldal NEFMI szakmai protokoll a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya otthoni első látogatásakor 1 Készítette: a Védőnői Szakmai Kollégium (1. módosított változat) I. Alapvető megfontolások

Részletesebben