KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN"

Átírás

1 KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN A pályázat címe angolul: Local Catalysts - Small Communities in Transition A pályázat témaköre: Közösség- és szervezetfejlesztés A projekt tervezett kezdése: szeptember 2., hétfő A projekt időtartama: 26hónap A projekt végrehajtásáért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg) : Tracey Wheatley Pozícója/feladatköre a szervezetben: szakmai vezető elérhetősége: Telefon elérhetősége: A szervezet partner-e másik NCTA pályázatban?: nem 1. A projekt célja, indokoltsága, aktualitása: 1.Célunk helyi lakóközösségekkel kidolgozni és továbbfejleszteni az önszerveződés tudását magunk és mások számára. Ezek az összefogások a klímaváltozás enyhítését és az alkalmazkodást szolgálják, az erőforrás-függőséget enyhítik, a demokrácia minőségét javítják és a szegénységét is enyhíthetik, igy a közösségeket fenntartható irányba fejlesztik. Ez a folyamat - melyet Átalakulásnak hívunk - a 19 országban működő Átalakulás Mozgalom tanulságaiból indul ki. A helyi önszerveződő közösségek példáikkal lendületet adhatnak komolyabb, társadalmi igazságosságot teremtő, fenntartható változásoknak - ez a fejlesztés hosszú távú célja. 2.A projekttel olyan közösségeket hozunk kapcsolatba, amelyek különben nem valószínű, hogy érintkeznének egymással. Észrevettük, hogy a jobb módú közösségeken kívül a mélyszegénységben élő és velük dolgozó szervezetekben is egyre gyakrabban felmerül a fenntartható megoldások (technológiák) iránti igény; mindkét társadalmi csoport szeretne függetlenedni és saját önellátásához/fenntartásához szükséges feltételeket megteremteni közösséggel fogunk együtt dolgozni, amelyek már elkezdték az "átalakulást", vagy kísérleteznek a helyi kapacitásokon alapuló, fenntarthatóságot szolgáló gyakorlati lépésekkel, beleértve olyan hátrányos helyzetű csoportokat, amelyek a mélyszegénység problémáival küzdenek. Ők helyileg, mi pedig országosan vállalunk katalizátorszerepet a közös munkában. A kiválasztott módszertani megközelítés elsősorban az Átalakulás Mozgalom módszereire épül: az önismeret-, a csoport-, a közösség-, és a környezetismeret fejlesztése; a pozitív jövőkép ereje; a társadalmi változások logikája; a belső és külső tényezők felismerése, felmérése. Fontos, hogy ezek a módszerek a társadalmi és egyéni pszichológián alapulnak, mert korábbi kutatásaink szerint a változások egyik komoly akadálya a szélesebb önismeret hiánya, ami csoporton belüli feszültségekhez vezethet. Emellet gyakorlati tapasztalatoknak is helyet biztosítunk azzal, hogy a program során kifejlesztünk olyan közösségi önsegítő rendszereket és infrastruktúrákat, melyek a helyi erőforrásokra koncentrálnak és a közösségfejlesztés tőkealapú megközelítésére illetve a megfelelő technológia elvére épülnek. Lehetőséget teremtünk a résztvevő katalizátorközösségek tudásának bevonására is; ez fontos része a programnak, mivel a szakértőkliens kapcsolat helyett egy közös fejlődési ívet indítunk, amiből kipróbált tudás kerül ki, és amiben a képessé tétel (empowerment) kulcsfontosságú motívum. 3.Azt tapasztaljuk, hogy sok jó kezdeményezés, előőrs van jelen az országban, de tudásaik, jártasságuk rendszerszintű alkalmazása még várat magára. Szervezetek általában a helyi szintre fókuszálnak, az országos vagy nemzetközi szintű, ágazatokon átívelő összefogás nem jellemző, pedig a közösségi folyamatok sikeréhez integrált megközelítésre van szükség. Mindegyik közösség másban erős, így egymástól is sokat tanulhatnak a képzések, a gyakorlati ismeret-átadás során. A jelentős potenciállal rendelkező fejlesztendő közösségi kör nagyobb részével különböző projektek során már megismerkedtünk, együtt gondolkoztunk és kerestük a közös munka megteremtésének feltételeit, ilyen szempontból a pályázat összeállítása ezen közös gondolkodási folyamat új szintre emelése. A megszerzett tapasztalattal nagyobb rálátásunk nyílik a lehetséges további lépésekre, amelyek révén a közösség tovább tud lépni a fejlődésben. 4. A katalizátorok talpraesett helyi szervezők megfelelő tudással, kreatív módszertani eszköztárral és egy szélesebb, érdeklődő kapcsolati hálóval. Tevékenységükkel elismerést vívnak ki, amitől még szélesebb körben tudnak majd pozitív hatást generálni a saját közösségükben. Mindenki erősődik attól, hogy egy erős identitással rendelkező, aktiv közösséghez tartozik. A programszervezők és a koordináló szervezetek is sokat profitálhatnak majd a folyamatból, ezért magunkat is célcsoportnak tekintve önképzéseket és havi rendszerességgel mentor - kávézásokat tervezünk, ahol a feszültségek, nehézségek, frusztrációk kifejtésének, a panaszkórusnak is helyt adunk a naplókiértékelés mellett. Norvég partnerünk mentorálásával allandó külső szemmel követi munkánkat, lehetőségeket jelöl ki számunkra. A program végére a Védegylet egy önszerveződő képességekkel és egy pozitív társadalom-megújító potenciállal rendelkező nagyobb közösség részévé válik. Mivel célunk ökopolitikai változásokat elérni a

2 társadalomban, erős partnereket fogunk találni helyi szinten, akiknek tapasztalatait és kapcsolatait integrálni tudjuk majd más projektbe, illetve az érdekérvényesítési munkánkba. Külföldi példákból láttuk, hogy a helyi katalizátorközösségek több támogatással komoly érdekérvényesítési erővel is rendelkeznek. A szélesebb társadalom számára ez az őszinte, önkép-javító narratíva pozitív visszacsatolási momentumként szolgálhat. A létbiztonság növelésére irányuló projektek elindulásával a közhangulat is javul; a helyi gazdaság erősítése több megélhetési lehetőséget biztosít a közösségek számára, a szegénység csökken, illetve jellege változik. Az energia- és helyi élelmiszerprogramok közvetve csökkentik az éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatásokat. A jövő nemzedékek érdekei kevésbé sérülnek. 5. Az országos politikai helyzet instabilitást okoz lokális szinten. Kiszámíthatatlanná vált az intézményi rendszer működése. Maguk a lakóközösségek is tükrözik a közhangulatot: gyanakvás, türelmetlenség, félelem, bizonytalanság, előítéletesség uralkodik. Emellett ott vannak a gazdasági aktualitások, mint a növekvő munkanélküliség, az élelmiszer- és az energiaárak emelkedése. Ugyanakkor kezd kialakulni az önszerveződés kultúrája, ami reményteli narratívának ígérkezik. Ha ezt erősítjük, képesek leszünk csökkenteni a meglévő társadalmi feszültségeket, és elkerülni, illetve békésebb módon kezelni olyan jövőbeli kihívásokat, mint a klímaváltozás, erőforrásszűkösség és a világgazdasági változások társadalmi hatásái. 2. A pályázó szervezet érintettsége: 1 A Védegylet kezdeményezte a civil Jövő Nemzedékek Képviseletét és az Ombudsman intézményét. 6 éven át több mint 30 lakóközösségi- helyi fejlesztési kampányban dolgoztunk. Ez a protest munka óriási erőfeszítéssel járt, de megmutatta az önszerveződő lakóközösségek erejét is, melynek nyomán az együttműködésen alapuló közösségi összefogások sok esetben megmaradtak, mint pl. a Szindikátus Egyesület. Több mint 8 éven át biztosítottunk eszközöket (filmek, szakértők, hálózat, szervezés) közösségeknek, pl. a Globál Projekt, a Klímaébresztő és a Vigyázat Ehető című országos programjainkban ben a KÖRFESZT-en, 2012-ben a TranszformRen 2 napja alatt 80 műhelyben 300 résztvevő bizonyította, hogy ötletekben nincs hiány, csak a szervezési és önszerveződési képességeket kell bővíteni. Ezért kapcsolódtunk be a nemzetközi Átalakuló Városok (Transition Towns) hálózatba, ami az éghajlatváltozásra való felkészülést végzi lokális szinten. Egy munkatársunknak lehetősége nyílt Átalakuló trénerré válni és erősíteni a tematizált közösségi önszerveződést Mo-on. Ennek vidéken óriási ereje és jelentősége lehetne, ezért szeretnénk kiterjeszteni az Átalakulás folyamatát a városi középosztályon túlra. 2 Meggyőződésünk szerint a jól működő lakóközösségek fontos stabilizáló tényezőnek fognak bizonyulni a várható folyamatos válságok során. Saját érdekünk, hogy tanuljunk egymással hatékonyabb módon kommunikálni, tervezni, közös célokért küzdeni. Ez még inkább igaz a szegényebb közösségekben, ahol az alapvető szükségletek hiánya és a lakók gyenge érdekérvényesítési kapacitása miatt nem várható javulás. Pedig e nélkül a társadalmi feszültségek csak nőni fognak. Ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni. Középtávon a jól működő helyi háló kiépítésével nem csak helyi fejlesztések fognak gyarapodni, hanem nagyobb nyomásgyakorlási erővel fogunk rendelkezni, amivel a növekvő demokratikus deficitre tudunk visszahatni. 3 A program végére szeretnénk egy szélesebb társadalmi bázissal és kapcsolati rendszerrel rendelkezni, a sok jó megvalósított példán keresztül egy hiteles hangadóvá válni egy új narratívában, ami arról szól, hogy Magyarországon képesek vagyunk összefogni, jó célokért küzdeni. Segítőkész, leleményes, hiteles szerveződés fejlesztők leszünk szélesebb módszertani ismeretekkel és ötlettárral. Szervezetileg is szeretnénk megerősödni, konszolidálódni, új embereket bevonni a munkánkba. Az együttműködések, új kapcsolatok frissítőleg, inspirálólag fognak hatni a munkánkra. 3. Bevonni (fejleszteni) kívánt szervezetek köre: 1. (Lakó)közösségek, közösségi kertek, bevásárlókörök, szövetkezetek, ökofalvak, mélyszegénységben élő faluközösségek, helyi fejlesztéssel foglalkozó civilek és döntéshozók. Közép-Magyarországról eddig 9 szervezettel egyeztettünk (Budapesti Grundkert, Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért, Átalakuló Wekerle, Bagázs, Zöld 17, NOÉ- Pilisszentlászló, Gödöllői Klíma Kör, Csörög, 20 Ft-os Operett), 11 közösséggel az ország más pontjairól (többek közt Igazgyöngy-Told, Tanoda-Kisvejke, Vackor-Ópusztaszer, Somogyvámos, Nagymágocs, Panyola), illetve eggyel a határon túlról (Landart- Magyarkanizsa). Bár a források hatékony felhasználása végett földrajzilag koncentrálnunk kell munkánkat, nehézséget okoz kizárni 6 partnert a 21-ből; így lehetőséget kívánunk teremteni azok bekapcsolódására is - legalább online módon és/vagy önköltségen - akikkel szorosabban nem dolgozunk együtt. A résztvevők különböző gyakorlati tudások, ismeretek birtokában vannak, részben a földrajzi elhelyezkedésük illetve az eltérő helyi problémáik miatt, de már mindegyik közösségről elmondható, hogy elindított valamilyen konkrét programot (átalakuló közösségek Wekerle, szigetelési program, bolhapiac, szociális webshop, közösségi kertek-szociális földek, Kispesti Civilek a közétkeztetésért, kaláka körök, Toldi Brikett program, Szatyor típusú bevásárlókörök, baba-mama klub, művészeti projektek, társadalmi kerekasztal stb). Ezeket maguk az együttműködők tudják a legjobban másoknak bemutatni, tanítani, amennyiben megfelelő felkészülést és facilitálást biztosítunk számukra. 2. Témáink összetétele és a bevont szervezetek köre hosszabb ideje tartó érlelődési folyamat eredménye, ennek során a projektben résztvevő szakemberek tereptapasztalatait becsatornázva, több körben egyeztetve a közreműködőkkel alakult ki ez szükséglet-alapú fejlesztési modell. Ezt a demokratikus, átlátható, célcsoport-orientált működésmódot visszük tovább projektünk során. Fontos szempont az is, hogy olyanokkal működjünk együtt, akik különböző kulturális környezetből érkeztek, eltérő társadalmi csoportokat képviselnek, más szakterületeken járatosak és egyébként nem dolgoznának együtt. Az ágazatokon belüli együttműködés jellemző a zöldek és az öko-közösségek között, illetve a romákkal és mélyszegénységgel foglalkozó szervezetek is egymás látóterében vannak, így nagyobb eséllyel kapcsolódnak egymáshoz. Bár célcsoportjaik különböznek, módszereik és problémaköreik számos ponton megegyeznek - a sokszínűségben megtalált egységből ered az együttműködők közösségének ereje, gazdagsága. Pl. a zöld lelkületű emberek a környezet iránti felelősségérzetből fakadóan, míg a szegénységben, energiaszegénységben élők az energiával való spórólás miatt szigetelnek, végeredményben, alkalmazási módszerekben és hatásokban ugyanoda jutnak, és a közös munka egy új dimenziót nyithat a célok elérésében. Felmértük, hogy a különböző közösségekben különféle módon szükséges reflektálnunk a helyi igényekre. Míg egy Budapesten aktív, önszerveződő közösségben esetenként csak csiszolni kell a folyamatokon, addig egy vidéki mélyszegény közösségben, ahol már jelen van esetleg egy közösségfejlesztő szakember, egy saját bejáratott stratégiával, ott a célcsoport kihangosítására is szükség van és figyelni kell a fejlesztő szervezetek optimális együttműködésre. Eddigi tapasztalataink szerint intenzívebb mentorálásra, támogatásra van szükségük az ilyen közösségeknek a motivácó fenntartása céljából.

3 3. Telefonos és személyes beszélgetéseken kívül elküldtünk a fent említett szervezeti körnek egy kérdőívet. Személyes tapasztaltunk is van, már aktivak vagyunk több projektkben, pl Igazgyöng-Toldon, Grund, Wekerlén A beérkezett válaszokban visszatérő motívum az a hozzáállás, amit az egyik közösségi szervező így fogalmazott: Mi megyünk, csináljuk, de nagyon jó lenne, ha ott állnátok mögöttünk. Szívesen vennék az együttműködést, azt remélik, hogy megerősítést nyernek, ötleteket kaphatnak, bővülő kapcsolatrendszert, pályázati lehetőségeket, újfajta megközelítésmódot. 4. Nincsenek tagszervezeteink, a programot széles körben elérhetővé tesszük. A bevont szervezetekkel intenzívebb munkát végzünk, de képzéseink, rendezvényeink nyitottak tőbb érdeklődő számára, akik inspirációt, ötleteket kaphatnak. Ha ezek hatására ők is elindítanak hasonló kezdeményezéseket, számukra is lehetőséget biztosítunk a katalizátorok közösségéhez való csatlakozásra. 4. A bevonni tervezett (fejleszteni kívánt) szervezetek száma: Ebből tagszervezet: 0 5. A projektben tervezett tevékenységek és ezek indokoltsága: Rövidítések: C-Cél / T-Tartalom / M-Módszer / PS-Projet stáb / TM-Tematikai mentor (energia, megfelelő technoligia, helyi élelmiszer, gazdaság) / Kat-Katalizátor / ÁK-Átalakuló Közösségek / GyJóP-Gyakorlati Jó Példák Munkánk gerince az ÁK támogató háló felépítése. A hálót a PS inditja, a Kat. és az ÁK képessé tétele a célja. A közösségek közötti tapasztalatcserét facilitálja, a Kat- és az ÁK- képzéseket szervezi, másrészt a GyJóP mentorálja a TM segítségével. Tanulmányutakat, fesztivál-tábort szervez, amivel láthatóvá teszi mindezt a szélesebb lakosság és a döntéshozók számára. Folyamatos online kommunikációs felületeket, önszerveződési tananyagot, eszközöket, illetve Magyarországi jó közösségi gyakarlatokról projekt-ötlet bankt fejleszt, a Norvég partner példájából kiindulva. A norvég Ötlet Bank mentorálja a háló fejlesztést. Módszerek általánosan: olyan módszereket használunk, ahol a csoportokban meglévő elméleti és gyakorlati tudás az elsődleges forrás, a szakértő a szükséges keretet és a kiegészítő tudást biztosítja. Több tanulási stílusnak megfelelő változatossággal osszuk meg a szükséges készségeket, tudást. Interaktív, kommunikatív módon fejlesztünk egymásra épülő készségeket. Megfigyelést, dokumentálást, elemezést és kritikai gondolkodást erősítő gyakorlatokkal fejlesztjük a helyzetértékelési készségeket. Jövőképalkotással, alapos tervezéssel alátámasztjuk a helyi strátégiák alkotását. A közösség élménypedagógiai módszerekkel, cselekvésen keresztül ismerkedik meg magával, jól felépített szituációkban, támogatással. A tréningeken használt csoportszervezési módszereket a résztvevők megtapasztalják, majd saját közösségeikben maguk alkalmazzák. A program során célunk, hogy a katalizátor szerepet és átalakuló közösségi identitást többen magukévá tegyék, és ezzel tovább éljen közösségükben a fejlesztési vágy és képesség. A módszerekkel a résztvevők megtanulnak jobban együttmüködni, a saját közösségük fejlesztésében szerepet vállalni, vezetővé válni. Az életkörulmények a klímaváltozás és a gazdasági változások miatt bizonytalanok, a politikai helyzet is kiszámíthatatlanságot okoz sokak számára, ezért fontos hogy jó egyeztetési és együttmüködési normák alakuljanak ki minél szélesebb körben. A Kat. a helyi inspiráció-forrás, szervező és részt vesz a ÁK képzésekben és a GyJóP fejlesztéseiben. A PS és a TM képzik és mentorálják őt, míg a Katok egymást támogatják. A tapasztalatcserék, találkozók és ÁK képzések a mentorálással együtt adják a folyamat gerincét. A hátrányos helyzetű közösségeknek kiemelt mentora lesz, havi egy találkozóval a projekt aktív időszakában. A GyJóP megválosításával a közösség erősebb lesz az élelmiszer, energia, helyi gazdaság és zöld foglalkoztatás térén, így stabilabb lesz. Ezt a 3. válaszban részletezzük. 15 meglévő GyJóP-t mutatunk be, és még 15 GyJóP-t hozunk létre. Ezt mind dokumentáljuk. Miért fontos a programban egy konkrét fejlesztést elemezni és újat végezni? Mindegyik közösség végzett már innovációt, ami miatt az életminőség és a fenntarthatóság javult. Ennek elismerése bátorít, segíti a továbblépést. Szükség esetén kisebb költségeket is átvállalunk, amennyiben a közösség nem tudja ezt másképp megoldani, főleg a hátrányos helyzetű közösségek esetében. Nagyobb költség és igény esetén a Kis Norvég Alaphoz is segíthetünk pályázni, de elsősorban egy ABCD (Assets Based Community Development) felméréssel igyekszünk a helyi lehetőségeket felfedezni, a program fenntarthatósága érdekében. A képzők magukat is fejlesztének alapos kiértékeléssel, kölcsönös megfigyeléssel. Külső képzésekre is hagytunk lehetőséget a költségvetésben. A norvég mentor egy kritikus barát szerepét vállalta, amin keresztül havi és féléves értékeléseket kapunk a háló fejlödéséről. A donor szervezetekre is számítunk. Félévi értékelés és mentorálás formájában is szívesen fogadunk tanácsot. A velünk párhuzamosan pályazó szervezetek között vannak olyanok, akinek a tervezett programját ismerjük és sikeres pályazás esetén egymással konzultálunk, lehetőség szerint együttműködünk. A módszereink egy része itthon ismert, de van pár újdonság ami számos más országban hasznosnak bizonyult. Ezekkel a módszertani megközelítésekkel már több közösséggel dolgoztunk, de a projekt során alapos kiértékeléssel megfigyeljük a módszerek hasznosságát és adaptáljuk őket a magyarországi aktualitásokra: ezeket az online közösségi önszervező eszköztárba beemeljük. Részletes lépések Projektcsoport találkozása, konszolidálása, közös képzés. 9főX4nap Közösségi felmérés: 15 X 2nap C: megismerkedés, együttmüködést megalapozni, GyJóP felmérése, katalizátorok megerősítése vagy kiválasztása. T: hely látogatása, közösségi, egyéni konzultációk. M: feltérképezés, csoportszerződés. Katalizátorok képzése: 15+15főX2nap C: Helyi programok szolíd indítása, katalizátorok felkészülése, közösségteremtés, GyJóp 1- bemutatása. T: lehetőségek feltárása / csoportmüködési ABC / emberismeret - motiválás, bevonás, elfogadás / M: tapasztalatcsere / csoportsegitő + konszenszusépítő készségek modellezése / alapkészségek: pl. nyomonkövetés, jegyzetelés, kapcsolattartás, internethasználat Innovatív Közösségek Tanulmányútja: 30 látogatás=15x1kat+1 közösségi tag (ÁK aktív tag / helyi döntéshozó / közösségfejlesző) C: MO-i tanulmányút a GYJóP megismerése, értékelése céljából. T: Tudásátadás M: bemutató, kiprobálás, megfigyelés, helyi jellegzeteségek látogatása Átalakuló Közösségek képzései: 3X2napos képzés, elején+végén; 25 résztvevővel, 3 régióban.

4 2XÁK Kezdő - prog. elején: C: Megalapozni a szélesebb helyi közösség együttmüködését, a Kat + csoporttudat megerősítése és annak elősegítése, hogy praktikus, konkrét terveket, pozitív célokat fogalmazhassanak, valosíthassanak meg; T: MO-i esetek tanulmányozása; jövőkép alkotás + helyi erőforrásleltár felfedezése; szervezési készségfejlesztés; csoport + emberismeret + kommunikációs kézségek fejlesztése M: Részvételi tanulás, kreatív+játékos gyakorlatok, közös tudásmegosztás. A testet, a lelket és az elmét egyaránt megmozgatjuk. Részvétel a közösségfejlesztők nyári egyetemben, 15Kat+5PSX4nap: C: tájékoztatás, kapcsolatépítés. T: A Katalizátorok, Átalakuló Közösségek program bemutatása; M: műhelymunka, megismerkedés Jó Gyakarlat projekt kiválasztása, megvalosítása, mentorálása: 15katx2mentor+<5 közösségi tag X rugalmas alkotói folyamat < 3 hónap, 15 helyszin C: 15 GyJóP megvalosítása; az ÁK képzésben tanultakat gyakorlati fázisba emelni. Helyi ellenállóképeséget növelni, közösségek között bizalmat építeni T: a lehetséges projektek sokszínűek, ahogy a 3. válaszban felsoroltuk. M: konszenszusépítés, közösségi tervezés, kétkézi munka, program szervezés mentorálás Katalizátorok találkozója: 15+15főX2nap. C: GyJóP kiértékelése; megünnepelni az erőfeszítéseinket! Felkészülni a Körfeszt részvételre, Norvég vendégek fogadása T: M: fényképek, dráma + esettanulmány előadás, értékelés, elismerés, közös ünneplés KÖRFESZT Nyári egyetem + innovatív döntéshozók találkozója: 100főX3nap + 50 fizetős+4 norvég vendég, Célcsoport: ÁK, nyitott döntéshozók, közösségi vezetők, civilszektor, közösségfejlesztők, alternativ média: C: kihangosítás; identitás erősítés; bemutatás; kapcsolatépítés; szektorközi tapasztalatcsere; szélesebb közösség számára lehetőség bekapcsolódni; utat nyitni több új helyi változásnak: T: Átalakuló Közösségek gyakorlati alkotó és vitatábora; műhelyek: sikersztorik és kudarcok, viták: GyJóP megvalósítása a helyszínen M: sokszínű program vidéki helyszínen, önszervezödő strukturával, film, művészet, családbarát 1XÁK Haladó - prog. végén: C: Továbblépés, új célok kijelölése, eddigi ismeretek újraértelmezése. Addigi tevékenység értékelése. T; az Átalakuló Közösség Boldogulása ; Jövöképalkotás II: Új utakat kijelölni, lépéseket, stratégiát alkotni, tervezni. M: kiértékelés, elismerő feltárás alapján; helyi erőforrások leltára II/ABCD felmérés; Nyilt tér szerepvállalás; értékelés, ünnepelés: továbblépés-lásd indikátorok, monitorozás. 6. Partnerség és együttműködés: Erre a mezőre nem találtunk kérdést, amit jeleztunk az Ökotárs munkatársainak. 6. A projektbe bevont partner szervezetek 6.1. Partnerek bemutatása (maximum 3 partner): Partnerek A szervezet neve: (hivatalos PROFILANTROP A KULTÚRANTROPOLÓGIA TÁRSADALMI HASZNOSÍTÁSÁÉRT EGYESÜLET név) A szervezet hivatalos Profilantrop Association elnevezésének angol fordítása: Bejegyzésének június 7. dátuma: Adószáma: Székhelye: 1137 Budapest, Szt. István Krt /25. Kapcsolattartó Mester Attila személy: Telefonszám: Fax szám: cím: A 2006-ban létrejött szervezet fő célja az emberi közösségek és kultúrák egészséges együttélésének segítése a társadalomtudomány eszközeivel. Tapasztalattal rendelkeznek különböző projektek végrehajtása terén, rendezvények, konferenciák szervezésétől, közösségfejlesztő együttműködéseken át nemzetközi projektek megvalósításáig. Olyan A partner szakembergárda, amely két fontos elemet is hozzá tesz a projekthez: az interkulturális kommunikáció és a szegény bevonásának közösségek ismerete az egyik elem, a másik a megfelelő technológiák (appropriate technology) adaptálásának, indoka: alkalmazásának, közösségi beágyazásának területén szerzett jártasság. Ezen kívül komoly fejlődési potenciált is látunk bennük. Jelenleg funkcionális és strukturális változások zajlanak az egyesületben melyeket jelen pályázat keretei között megfelelően lehet támogatni, fontos tanulási folyamat lesz egy ilyen léptékű projektben részt venni. A Védegylet bejáratott stábjával vállalja a projekt pénzügyi lebonyolítását. - A kultúrantropológia szemléletmódjára és eszköztárára épülő inter-szubkulturális közvetítés, konzultáció, a résztvevők eltérő szociokulturális hátteréből fakadó különbségek kezelése. - Részvétel projektstáb ülésein, skype megbeszéléseken a Norvég partnerrel - Hivatalos beszámolókban részfeladatok vállalása - Közreműködés a mentorok felkészítésében, módszertan kidolgozásában, mentoráció támogatása, konzultáció a közösségekkel való munkában - A naplózás, interjúzás, A projekt monitorozás, értékelés folyamatában való szakmai közreműködés - Korábbi hasonló tapasztalatokra építve körzeműködés a végrehajtásában közösségfejlsztési folyamat különböző szerepeinek (Bp, helyi fejlesztő, közösségi vezető/aktivista, helyi katalizátor) betöltött összehangolásában - Részvétel a képzési anyagok kidolgozásában, tréningek megtartásában. - Részvétel a közösségi szerepe és felmérésekben, tanulmányutakon, az ehhez kapcsolódó szervezési munkában - A bevont szervezetek helyi feladatai: kezdeményezéseinek gyakorlati szakmai támogatása a megfelelő technológia (appropriate technology) elvrendszerének érvényesítése, tematikus konzultáció, prblémamegoldási segítségnyújtás a projektek haladásának biztosítására - Kapcsolattartás és konzultáció nemzetközi gyakorlati fejlesztői közösségekkel, ezzel megteremtve a teljes vertikumot a helyi szint és a globális közösségi tudás közt - Részvétel a Körfeszt megszervezésében, lebonyolításában - A projekt

5 eredményeinek terjesztésében, megismertetésében való részvétel A partner által rendelkezésre bocsátott készpénzbeli önerő összege: A partner által rendelkezésre bocsátott természetbeli önerő: Az igényelt támogatásból való részesedés összege: 0 EUR 0 EUR ,39 EUR A szervezet neve: (hivatalos Stiftelsen Idébanken név) A szervezet hivatalos The Ideas Bank Foundation elnevezésének angol fordítása: Bejegyzésének 1991 dátuma: Adószáma: Székhelye: Kristian Augusts gate 15a, NO-0164 Oslo Kapcsolattartó Mariann Wiese Wettre, Office Manager személy: Telefonszám: Fax szám: cím: Az Ötletek Bankja vezeti az Élenjáró közösségek programot. Elképzeléseik, célkitúzéseik egyeznek a miénkkel, szervezési módszereik az interszektoriális együttmüködés terén számunkra példaértékűek. Norvégiában és más europai országban aktivak az átalakulásról szóló párbeszédben, kutatásokban; kapcolati tőkével segítik az itt élő szervezőket bekapcsolódni A partner egy szélesbb ívű tanulásba. Magyarországon más szervezetekkel is dolgoznak, ismerős az itteni terep, és rendszeresen bevonásának látogatnak ide, ami további lehetőségeket biztosíthat találkozásokra. Jól ismerik a pályazati forrásokat. Mentorálásuk az ÁK indoka: támogató háló felépítésében folyamatos támogató reflekciót biztosít a projekt megvalósítóinak. Szervezésükben 4 szektor képvíseletében várunk 4 norvég vendéget a Körfesztre a megválositott programokat kritikusan értékelni. A több szektor közötti együttmüködés fontosága az átalalkulásban a 4 vendég résztvételével hangsulyt kap a záró eseményen, a program bövülése, folytatása érdekében. 1. mentorálás: mentorálja a hálózat felépítését havi rendszerességel 2 órás skype telefon konferenciával. Nyomon követi a fontosabb lépéseket, tapasztalatait felhasználva támogat a saját tanulságaiból kiindulva. Nehézségek esetén tanácsot ad, továbbtanulási lehetőségeket jelöl ki, szakirodalmat javasol. A mentoroknak is hasznos folyamat ez, a tanácsadás során A projekt képessé válnak saját helyzetük, szerepük újraértékelésére. 2. kapcsolatépítés: a széles kapcsolati töke a mo-i végrehajtásában kezdeményezések hasznára válik, amennyben lehetőség nyilik kutatásban, tapasztalatcserében, konferencián résztvenni. 3. betöltött 6 havonta 2 X 2 órában értékeli és irásban visszajelzést ad a program haladásáról. 4. Kapcsolatot épít az itteni Átalakuló szerepe és kezdeményezések és a Norvég kezdeményezések között, lehetőséget keres a projekten kivüli közösségi látogatások feladatai: finanszirozására. 5. Javaslatot tesz a tanulmányút részvevőire; meghivunk a Körfesztre 1 átalakuló közösség képviselőt, 1 önszervezödő, hátrányos helyzetű közösség kéviselőjét, 1 Élenjáró Közösségeket támogató polgármestert, illetve érintett önkormányzati képviselőt: az Ötletbank velük egyeztet a prorgramról és kiséri öket a látogatás során. 6. A projekt végén Skype konferencián vesz rész a projekt eredményeinek értékelése, további lépések meghatározása céljából. A partner által rendelkezésre bocsátott 400 euro készpénzbeli önerő összege: A partner által rendelkezésre bocsátott 0 euro természetbeli önerő: Az igényelt támogatásból 3600 euro való részesedés összege: 6.2. Partnerség kifejtése: 1. Védegylet: a projekt kereteinek megteremtése, kapcsolattartás donorokkal, külső és belső kommunikáció, pénzügyi vezetés, képzési

6 anyagok kidolgozás koordinálása, szakmai minőségbiztosítás, látogatások, képzések megszervezése, szines komm. eszköztár létrehozása Profilantrop: részvétel képzési anyagok kidolgozásában, képzésekben, tanulmányutak szervezésében, mentorok felkészítésében, interszubkulturális kommunikáció támogatása, tematikus konzultáció Ideas Bank: módszertani segítség, a megvalósítók mentorálása, háttértámogatás, értékelés, részvétel a Körfeszten, a norvégiai jó gyakorlatokat megvalósító kisközösségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés. A kialakított kapcsolatok a fejlesztendő szervezeteknek a jövőben is lehetőséget biztosítanak együttműködésekre, közös nemzetközi pályázásra, így norvég partnerünk a hazai szervezetek számára hídfőállásként is működik. 2 A résztvevő szakemberek évek óta szervezeti háttértől függetlenül eredményesen együtt dolgozott több rendezvényen (Körfeszt, TransformR Fesztivál, Közösségfejlesztők Nyári Egyeteme, Környezeti Igazságossági programok stb.). Nem a projekt miatt kezdünk el együtt dolgozni, annak lezárulta után is meg találjuk az együttműködési lehetőségeket. 3 Egysíkúbb szolgáltatást nyújtanánk, nem tudnánk lefedni a különböző szociokulturális háttérből érkező közösségeket, mivel más-más területen vagyunk járatosak. A Védegylet számára a Profilantrop kultúrantropológiai, a szegény közösségekkel való munkában szerzett tapasztalata, illetve technológiák és közösségi implementálásuk módjának ismerete miatt fontos, a Profilantrop számára fejlődési, továbblépési lehetőség egy ilyen jelentős szervezettel dolgozni. 4 - Széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ismereteik vannak a norvég közösségek, best practice projektek terén, az interszektoriális együttműködésben. Segítenek az európai kitekintésben, van már rálátásuk a hazai viszonyokra is. A módszerek adaptációja a projektben közösen kerül kidolgozásra Tervez-e norvég, izlandi vagy liechtensteini partnert bevonni a projektbe?: igen 6.4. Együttműködők bemutatása: Együttműködő A szervezet Klímabarát Települések Szövetsége - KBTSZ neve: Bejegyzésének 2007 dátuma: Székhelye: 1038 Budapest, Templom utca 64 A KBTSZ széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, állandó együttműködő partnerünk. 25 elkötelezett önkormányazatból áll, Az az éghajlatvédelem és hely alkalmozás egyik jelentős szereplője Magyarországon. A munkatársak közül az MTA-n is együttműködő dolgoznak; napra kész szakértői bázissal rendelkeznek, kiterjedt kapcsolatrendszer állami szférában is. Szakmai bevonásának konferenciák szervezésében is járatosak. Lehetőségek: széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, jól bevált együttműködő indoka: partner, Önkormányazati hálózata van, szakértői kapacitása, elhivatottsága. A munkatársak közül az MTA-n is dolgoznak, konferenciák szervezésében is járatosak. A projekt végrehajtásában Információ terjesztés, kapcsolat építés, szakértői és tanácsadó szerepet szánunk nekik. Állandó hírlevélben cikkek írását. betöltött Információ terjesztés, kapcsolat építés, szakértői és tanácsadó szerepet szánunk nekik. Állandó hírlevélben cikkek írása. szerepe és feladata: A szervezet neve: Pro Cserehát Egyesület Bejegyzésének dátuma: 2009 Székhelye: Budapest (/Borsod) Szakértelem, know-how: Közösségi kert - szociális kert - falusi kertészkedés - biodoboz rendszer: egymást Az együttműködő kiegészítő területek. Védegylet a magyarországi méltányos kereskedelmet régóta tűzte ki célul: lehetőség van bevonásának indoka: most partnerséget építeni. A projekt végrehajtásában Bemutatni 1 alkalommal a Pro Lecsó minta programot, tanácsot adni azoknak a közösségeknek aki ilyen irányban - betöltött szerepe és a projekten belül vagy kívül - szeretnék a Pro-Lecsó mintát akalmazni. Tematikai mentorálás feladata: A szervezet neve: Bejegyzésének dátuma: Székhelye: Az együttműködő bevonásának indoka: A projekt végrehajtásában betöltött szerepe és Pneuma Szöv (nyitott hálózat) 2012 Budapest 8. kerület A 20 forintos operett egy folytatásos utcafantázia, melynek első képe 2012 nyarán valósult meg Budapesten. Témája az utca mint közös tér, és annak a lehetőségeit kutatja, hogy a művészet segítségével az utcát a nyilvánosság terévé alakítsuk. A Pneuma Szöv. nyitott hálózat és a Mobile Albania német színházi csoport kezdeményezésére a Józsefvárosi Önkormányzat megnyitott egy használaton kívüli óvodakertet, ahol magyar és külföldi művészek, hajléktalanok, szomszédok és arrajárók különleges találkozóhelyet hoztak létre. A telek egy nyitott társadalom próbahelyévé vált. 10 héten át bárki bemehetett és Mókuspénzre válthatta, elcserélhette, megoszthatta megunt tárgyait, tudását, idejét és részt vehetett a kölcsönös bizalom felépítésében. A szomszéd gyerekek kiskertté alakították az egyik homokozót, a környék lakóiból alakult filmstáb folytatásos szappanoperettet forgatott. Tanácsadás, Know how ami a közösségfejlesztésre irányul. A Tolnai u. 23-ban közösségi hely jött létre, ami a 20 Ft-os operett. Közösségi kert része is lesz. Közösségi tér, csererendszer, cserepiac szerepel a tervek között. Módszere: Műhely a közösséggel együtt kitalálva. Megtanulni egy technikát együttesen. A térben lehet jógaórákat szervezni. gyerekeknek teret adni, hogy a tánccsoportjukkal próbáljanak. Azok a dolgok kerülnek a térbe, amik belülről a közösségből indulnak. Nyitott tér,

7 feladata: A szervezet neve: Bejegyzésének dátuma: Székhelye: Az együttműködő bevonásának indoka: A projekt végrehajtásában betöltött szerepe és feladata: ami magától terveződik. A program abszolút helyben valósul meg. arra a környékre irányul, a szomszédságra. Szabad Kertműves Műhely (informális képzőcsapat) 2013 Budapest 19 kerület Kertébresztő közösségikert-koordinátor képzés megálmodója. A képzés 5 modulból áll: 1. Közösségi kertek fejlődéstörténete, típusminták 2. Kertek tervezése időben és térben 3. Alapvető kertészeti ismeretek egy közösségi kertben 4. Marketing és pénzügyi ismeretek dióhéjban 5. Közösségszervezés alapjai A képzés specifikusan használható olyan közösségekben, ahol erre igény mutatkozik. A képzők: Szabó Ágnes (tájépítész), Keszthelyi Zsuzsanna (civil vezető és Grundkert koordinátor) Cseperkálóné Mirek Barbara (ökológiai szemléletű kertészmérnök, növényorvos), Tracey Wheatley (közösségszervező) Az együttműködés szintjei: tanácsadás, csapatépítés, szervezetfejlesztés, Tematikai mentorálás Együttműködés kifejtése: 1. A KBTSZ az önkormányzati tagsággal, illetve klímaköreivel is rendszeresen kommunikálunk. Célunk, hogy a hírlevélen keresztül a közösségek tudjanak kommunikálni a szélesebb, hasonlóan gondolkodó közösségekkel, illetve az őket képviselő, elkötelezett önkormányzatokkal. Számunkra fontos, hogy a középről jövő önkormányzati törekvések találkozzanak az alulról jövő közösségi kezdeményezésekkel. Mivel a KBTSZ új elnöke egy polgármester, ezzel tudjuk is illusztrálni a döntéshozók pozitív szerepvállalását. A Pro-Cserhát tapasztalata jól egészíti ki a közösségi kert és piac szervezési tapasztalatát, amivel a Védegylet munkatársai és több közösség már rendelkeznek. Az ő bevonásával alkalmat biztosítjuk nekik is ahhoz, hogy előadást tartanak, új partnereket keressenek, és a közösség érdeklődése alapján a tudásukat át tudják adni, amelyet elsősorban a hátrányos helyzetű kertészkedési programokról, a magyarországi méltányos kereskedelemről és a kisköltségű bio-termelés szervezéséről szereztek. A programban nem tervezzük nagyobb költségeket erre fordítani, de támogatást nyújtunk partner-keresésben, illetve kapcsolatépítésben, lehetséges, hogy mentor szerepet fognak vállalni; fontosnak tartjuk, hogy feleslegesen ne ismételjünk egymás munkáját óta: A Védegylet az eleje óta támogatja a KBTSZ munkáját kapacitás kiegészítő programokkal, képzésekkel, kapcsolatokkal; alapító tagja voltunk az Átalakuló Wekerle programnak, ő csatlakozással erősítettük a helyi közösségek résztvételét az KBTSZ- elsősorban önkormányzatból álló-hálózatban A Pro-Csereháttal nem dolgoztunk, de a munkatársaival igen, a helyi élelmiszer projekteken és a közösségi kerteken. 3.Az együttműködőkkel személyesen találkoztunk, egyeztettünk levélben, és telefonbeszélgetés során átbeszéltük a projekt céljait, a lehetőségeket, az együttműködők szerepét, mindennek a pénzügyi korlátjait és lehetőségeit. 7. A projekt eredménye és hatása Eredmény A fejlesztett szervezetek között és más partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel kialakított új kapcsolatainak száma Kapacitásbővülésről, előrelépésről, fejlődésről tanúbizonyságot tévő szervezetek száma Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.) kapcsolat Projekt előtti érté k szervezet 0 15 Projekt eredményeként létrejött érték 7.5. A projekt saját indikátorai: Eredmény Közösségi felmérésben részt vett személyek száma Eredménymutató (fő, darab, négyzetméter stb.) Projekt előtti érték fő 0 75 Látogatásokon részt vett személyek száma fő 0 30 Újonnan elindult projektek száma db 0 15 Átalakuló Közösségek képzés részt vett személyek száma fő 0 75 Norvég látogatás száma helyszín 0 3 Helyi szinten megtartott események száma db 0 30 Kidolgozott helyi erőforrás-leltár db 0 10 Honlapra feltöltött projektleírások száma db 0 60 Esettanulmányok jó gyakorlatokról db 0 15 Jó Gyakorlat kézikönyvek db 0 4 Kialakult együttműködések db 3 12 Képzett helyi katalizátorok fő 0 15 Tanulmány irás db 0 1 Értékelés interju készítés db 0 25 Projekt eredményeként létrejött érték

8 7.1. A projekt konkrét eredményei és mérésük: Aktív Átalakuló Közösségek hálózata = erősebb társadalmi bázis + kapcsolati tőke + 15 képzett, motivált partner országszerte -Az Átalakuló Közösségek képzői bázisának megerősödése - 6 tapasztalt képző + releváns, az átalakulást segítő módszertani alap -Motiváló kommunikációs eszközök fejlesztése - 15 Jó gyakorlat esettanulmány, átalakulós tapasztalat-gyűjtemény 4 témáról, 1 plakát, színes kommunikációs eszközők (2 film, mese, póló, falfestmény) -Gyakorlati know-how megszerzése 3 területen -Termékeny szakmai kapcsolat a projektpartnerekkel és a hazai közösségfejlesztő szektorral Kézzelfogható megoldások, melyekkel aktuális problémák kezelhetők -Eszközök a közösségi munka, tervezés, motiváció terén -Ismeretek arról, hogyan tudnak saját kezdeményezésű megoldásokat találni a problémákra ahelyett, hogy azokat máshonnan várnák -Kapcsolatokat építenek ki hasonló szervezetekkel, a hálózati működés előnyeit beépítik működésükbe -Kommunikációs anyagok a saját fejlesztési sikereikről -Pozitív közösségi jövőkép, kijelölt lépésekkel annak elérésére -Helyi erőforrások leltára -Képzett helyi katalizátor, közösségi vezető Projekt alatt: -Kapcsolaterősítés: lehetőséget biztosítunk a közösségeknek aktív magyar civil szervezetekkel találkozni: Klímabarát települések szövetsége (évi konferencia, hírlevél), Habitat for Humanity (Wekerlei szigetelési program), Szövetség az Élő Tiszáért (helyi piac, kistermelők), Magyar Nemzeti Vidék Hálózat (magbörzék, kistermelők), Pro-Cserehát Egyesület (szociális föld), Környezeti Nevelési Hálózat -Elismerés: a Közösségfejlesztők Nyári Egyetemén bemutatjuk csapatunk kezdeményezéseit, illetve a Zöld Országos Találkozón és további rokonszellemű rendezvényeken is -Érdekérvényesítés: megfelelő fórumokra becsatornázzuk a tapasztalatokat, kiadványokat: helyi képviselők, önkormányzatok, Vidékfejlesztési Minisztérium, NFFT felé. -Továbblépés: a Körfeszt az infóáramlásra, identitásépítésre és kapcsolatfelvételre ad lehetőséget. Projekt után: - Stabilizálás: a támogató háló hasznos, gyakorlati bázis maradhat, máshonnan is sikerülhet finanszírozást biztosítani. A program második felében, a Körfeszten és az utolsó Átalakuló Közösségek képzésen lehetőség lesz a további lépéseket, folyamatokat megtervezni, ezeket szélesebb körben mentorálni. - Bővülés, illetve többszektoros összefogás, ami révén érdekérvényesítésre is lehet majd használni a hálót nyitottak maradunk e kérdés tekintetében, kikérjük a norvég mentorunk tanácsát, ők már bejártak hasonló utakat Egy részük egyszerű számbavétellel (pl. anyagok elkészülte, képzést elvégzők száma, stb.). A komplexebb típusú információk gyűjtésére, nyomon követésére (pl. közösségi folyamatok haladása, ismeretek alkalmazásának képessége, együttműködések hatékonysága, stb.) társadalomtudományi igényű adatgyűjtést és elemzést végzünk. A közösségekről a szakmai vezető, illetve a mentorok fejlesztési naplót vezetnek havi rendszerességgel. A fejlesztések előrehaladását, a részvételt, a motivációs szintet, az egyes lépések eredményeit, hatásait kvantitatív és kvalitatív információk gyűjtésével mérjük. A napló kitöltésekor személyesen és telefonon meginterjúvoljuk a helyi katalizátor-embereket, a folyamatba bevont aktívabb tagokat, a helyi közösségfejlesztő szervezetek munkatársait, a tematikai mentort. A naplókban megjelenő adatok elemzésével a következőket követjük nyomon: -a fejlesztésekben résztvevők száma, jellemzőik -rendezvények, találkozók létszáma -projekt-eredmények: megvalósult technológiák,közösségi események, megoldott problémák -mérfőldkövek elérése -nehézségek, konfliktusok, problematikus jelenségek -látogatások, együttműködések a partnerek közt - hangulatjelentés, motivációs szint -médiamegjelenések, honlap/adatbázis, Facebook használata A találkozókról, megbeszélésekről vezetett jegyzőkönyveket - elsődleges, gyakorlati felhasználásukon kívül - monitorozási célból tartalomelemzési módszerekkel vizsgáljuk, hogy feltárjuk a rejtettebb tartalmakat, nem tudatosított motívumokat. A Körfeszten, ahol a szervezetek kezdeményezései is bemutatkoznak, a közönséget és a norvég vendégeinket is bevonjuk az értékelésbe. Kérdőívekkel és játékos értékelések során mondhatják el véleményüket a projektek életképességéről, hatékonyságáról, fenntarthatóságáról, előremutató jellegéről Mennyire felel meg a projekt előrehaladása az eredeti elképzeléseknek? A közösségek mennyire haladnak a projekt elején megfogalmazott céljaik felé - a projekt alatt és hosszútávon? Milyen sikeresek az általunk erősíteni tervezett folyamatok és gyakorlati projektek? Milyen a közösségeken belüli és a közösségek közötti együttműködés? Milyen nem szándékolt pozitív hatást sikerült elérni? Milyen szempontból fejtünk ki negatív hatást? Milyen a résztvevők morálja, motivációja, közérzete? Mik a fő veszélyforrások? Mit nem vettünk észre? A projekt végére mennyire alakul ki az önálló problémamegoldás, együttműködés képessége? Figyelünk a mentálhigiénés szempontokra illetve vizsgáljuk az újratervezés szükségét, módjait Erősödik a bizalom a szervezetek között, a közösségben és közösségek között, a szolidaritásnak és az együttműködési tapasztalatoknak köszönhetően -Legalább 15 GyJóP sikerül véghez vinni. A pozitív eredmények a tagságot, a partnereket bátorítani fogják, mivel elindult 15 helyi kezdeményezés, amiben döntő szerepet játszottunk -Megismernek folyamatokat, módszereket, mint biobrikett, közösségi kert, szatyor: szélesebb képpel rendelkeznek a világban lévő jó dogokról -A résztvevők benyomásokat szereznek tőlük eltérő, szociálisan más közegekről, és nem a média és politikai pártok által adott sztereotípiákból tájékozódnak

9 -A közösségben szereplőket más programokba is be tudjuk vonni a képzések révén -Képesebbek leszünk a mélyszegénységben élők szükségleteire figyelni más tevékenységeinkben Kipróbált, adaptált módszerek sok tapasztalattal, melyekből tanulni lehet -Erősebb tudatosság a civil szektorban a helyi közösségek szerepéről a saját fejlesztésében, illetve a részvételi demokrácia erősítésében -Erősebb érdekérvényesítési képesség a helyi közösségeket támogató rendszerek kialakulása érdekében -Új mintákkal szolgálunk az együttműködésre, ami cáfolja azt a tévhitet, hogy itt nem tudunk együttműködni, összefogni pozitív célokért. Ezzel egy új narratíva kezdődhet az ország tudatában. -Új réteg jelenik meg a zöld mozgalomban, ami erősíti a mozgalom lobbitevékenységét azzal, hogy valódi igényekre és tapasztalatokra mutathat rá az energia, helyi élelmiszertermelés/beszerzés/értékesítés és a helyi részvétel térén -Innovatív, alkotó, problémamegoldó szerepben látni a mélyszegénységben élőket megtöri a róluk szóló sztereotípiákat, miszerint ők tehetetlenek, lusták, munkakerülők -A magyar kreativitással gazdagítjuk a nemzetközi Átalakuló Mozgalmat PhD-hallgatók bevonásával, de ennek részleteit még nem dolgoztuk ki. 8. Horizontális szempontok: 1. A Védegylet és a projektpartner Profilantrop a fenntarthatóság komplex megközelítésében és ösztönzésében hisz; környezetvédelmi, társadalmai és gazdasági szempontok egyszerre érvényesülnek projektjeink kidolgozásában. Jelen projektben is fő szerepet kap a környezeti fenntarthatóság, és az, hogy helyi közösségek, milyen módszerekkel, technológiákkal, projektekkel tudják saját ökológiai lábnyomukat és a külső rendszerektől való függésüket csökkenteni. A társadalmi fenntarthatóság több szinten jelenik meg. Egyrészről olyan folyamatot szeretnénk generálni, melyben nem a megszokott fejlesztendő-fejlesztő kapcsolat alakul ki köztünk és a résztvevők közt, hanem sokkal inkább a résztvevők közti tudásmegosztás és együttműködés kultúrája, amely a projekt lezárta után is folytatódik. A másik nagyon fontos társadalmi elem, hogy olyan közösségeket hozzunk kapcsolatba, amelyek máskülönben nem valószínű, hogy érintkeznének egymással; észrevettük, hogy a jobb módú közösségeken kívül a mélyszegénységében élő és velük dolgozó szervezetekben is egyre gyakrabban felmerül a fenntartható megoldások (beleértve technológiák) iránti igény; mindkét társadalmi csoport szeretne függetlenedni és saját önellátásához/fenntartásához szükséges feltételeket megteremteni. Programjaink során a zöld közösségek tagjai olyan szegény közösségből érkező helyi (gyakran roma) vezetőkkel találkozhatnak, akik egyrészről inspirálhatják őket, másrészről csökkenthetik előítéleteiket. Szeretnénk ezzel is ösztönözni, hogy ezen kezdeményezések semmiképp ne legyenek kirekesztőek, és vonják be a szegényebb, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező lakosokat is, és tudásukat pozitív értékként lássák. A helyi közösségek megerősítését már külföldön bevált módszerek mentén képzeljük el, mint pl az Átalakulás Módszertana. Ezek kifejezetten az alulról jövő kezdeményezések, hosszú távú tervek generálásához segíti a közösségeket és ahhoz, hogy sorsuk irányítását a kezükbe vegyék. Ezen folyamatok megvalósulása során a részvételi demokrácia folyamatosan jelen van, mind a közösségen belül, mind a különböző külső szereplőkkel való érintkezés során. Projektünk kifejezett figyelmet fordít a technológiák szerepére a helyi közösségekben, és ezen belül is újszerű, low-tech megoldásokról szóló tudást, információt disszeminál mélyszegénységben élő közösségek számára. Ezen technológiák és szemlélet bevezetése hosszútávon társadalmi egyenlőtlenségből adódó nehézségeket (pl energiaszegénység) csökkenthetik. 2. A naplók a horizontális szempontok érvényesülésének nyomon követéséhez is támpontot nyújtanak. A következő szempontokat tudjuk mérni: - együttműködések hátrányos helyzetű és zöld közösségek között (pl. látogatók száma a különböző közösségekből, új együttműködések száma) - részvételi demokrácia: hányan vesznek részt a műhelymunkákon; projekt időszak alatt kezdeményezett projektek; projekt utáni projekt/akció tervek - társadalmi fenntarthatóság: részvételi dinamika (milyen arányban maradnak/cserélődnek szervezetek) - környezeti fenntarthatóság: erre irányuló új projektek indulása/terve - társadalmi kirekesztés/elfogadás: hátrányos helyzetű résztvevők aránya A mentorálás alatt álló projekteknél külön figyelmet fordítunk a hor. szempontok érvényesülésére és ezek mérésére (pl. egy helyi közösségi kert projektben hány hátrányos helyzetű család vett részt, volt-e konfliktus a különböző társadalmi csoportok közt, milyen környezeti problémákat old meg/okoz a projekt bevezetése.) 9. A projekt kommunikációja : 1. Állandó kapcsolattartás lesz a Projekt stáb és a Katalizátorok között mentorálás útján. Rendszerekben gondolkodunk, kiszámíthatóvá tesszük az alap információáramlási szükségleteket. Havi rendszerességgel mentor - kávézásokat tervezünk, ahol a feszültségek, nehézségek, frusztrációk kifejtésének, a panaszkórusnak is helyt adunk a napló kiértékelés mellett. A projektnek lesznek mérföldkövei: a találkozók, a képzések, a tanulmányutak és a Körfeszt Tábor, ahol direkt visszacsatolást fognak kapni a szervezetek a munkáról az interaktív kiértékelő műhelyek során, illetve értékelőlapok segítségével. A résztvevők eltérő szociokulturális háttérből érkeznek, ennek kezelésére kulturálisan érzékenyítő elemeket viszünk a képzésekbe és a mentorálás, kapcsolattartás során tudatosan olyan rugalmas működésmódot és belső kommunikációs kultúrát alakítunk ki, mely biztonságos környezetet nyújt minden résztvevőnek és nyitottságot teremt a többiek felé. Ezzel terveink szerint megelőzhetjük, illetve kezelhetjük a felmerülő konfliktusokat. Elkerüljük a szakzsargont, mindenki által érthető kifejezéseket használunk, előítéletmentes és asszertív kommunikációra törekszünk. Megteremtjük a feltételeit a biztonságos munkavégzésnek. A gyakorlatban ez úgy nézhet ki, hogy többszintű kommunikáció zajlik: - Katalizátor a saját közösségével a helyi csatornákon keresztül. Ehhez adunk eszközöket, pl. plakát a helyi faliújságra, telefonköltségtérítés. - Katalizátorok személyesen egymással a Találkozókon, képzéseken.

10 - Katalizátorok a Tematikus mentorokkal, és a projekt-stábbal. - Katalizátorok a helyben lévő közösséggel, a helyi döntéshozókkal és más helyi közösségfejlesztőkkel. 2. Technikailag: -ben telefonon, beszámolók, naplóírás segítségével. A lebonyolító alapítványt partnernek tekintjük. Az együttműködés a kölcsönösségre épül. Esetenként tanácsadást kérünk. Amennyiben hasonló irányban mutatkozó szervezetek is nyernek, azokkal szeretnénk együttműködni; ebben a lebonyolító alapítványok közreműködését kérni. Továbbá bevonjuk a lebonyolítót a szervezetek felkészítésénél a Kisnorvég pályázatok újabb fordulójára. Kommunikációs eszközökön feltüntetjük a Norvég Civil Alapot és a Lebonyolítókat is. Belinkeljük őket a honlapunkon, Facebook-on. 3. Tervezünk egy erős online jelenlétet: Átalakulás Facebook + honlap + google térkép. Kifejlesztünk egy alap kommunikációs csomagot, ami elérhető lesz széles körben, tartalma: Átalakulás prezi, ami egy kompakt bemutató, több helyen felhasználható, Átalakulás WIKI, projekt- / közösség- / tanács- adatbázissal rendelkező honlap, képgalériák, videótár. A Facebook oldalunk folyamatosan frissul. Lehetőséget nyújtunk a fejlesztendő szervezeteken kívül is más közösségeknek hírt adni a munkájukról egy online adatbázisban űrlapkitöltő segítségével. Ezek a produktumok a projekt zárását követően is elérhetőek lesznek. A szélesebb közösség az általunk, illetve mások által szervezett nagyobb eseményeken értesülhet a munkánkról, mint a Körfeszt tábor, a Civil Kollégium nyári tábora Kunbábonyban, Zöld Országos Találkozón, ahol rendszeresen jelen vagyunk. Hírt adunk a munkánkról a Klímabarát települések szövetségének hírlevelében is. A Védegylet meglévő média kapcsolatrendszerén keresztül hírt adunk az egyes megvalósított fejlesztésekről, cikkek, interjúk formájában, például: HVG. 10. Kockázatok, veszélyek: 1.Pályazó szervezet: -a korábbi nyomásgyakorlási sikerei miatt a közösségeket mást várnak tőlunk. -nagy városi szervezetként mi &#039;lemegyünk&#039; vidékre fejleszteni, ami egyenlőtlen hatalmi pozíciót jelenthet, vidékben élők, vagy hátrányos helyzetű emberek számára: ez nagy felelősséget jelent, amire egyszerre soknak fogunk érezni. -országos politikai események elvisznek a programtól figyelmet a szervezeten belül; pl. jövő évi választások, önkormányzati választások. -várható, hogy más, valamennyire országon kívüli események hatására nőnek a projekthoz fűződött elvárásokat, ami a szervezőket aránytalanul terheli, pl. élelmiszer drágulás miatt a helyi élelmiszer ellátás felélénkít, több kertet akarnak, mint tudunk facilitálni. -egy mentor vagy helyi katalizátor kiesik, a program megakad. -lemorzsolódnak a közösségek, kiszámíthatatlanná válik a program résztvevőinek, más közösségeket is ezzel hátrányolnak. Fejlesztendő szervezetek: -nehézséget jelenthet az állandó kapcsolattartás, más kötelezetségek miatt. A programok csuszhatnak, lekerülnek napirendból. -minden közösségben láthatatlan dinámikák vannak, ami veszélyezeteti a munka folyamatot, nehéziti az együttmüködést, megválositást. A közösség és a saját döntéshozók közötti dinámikát nehézen lehet átlátni. -mélyszegénységben lévő közösségek és középosztályi közösségek között kulturális szakadék nehézen áthidáló, akadályt jelent a tudásátadásra -több közösség esetén a távolságok miatt elszigeteltnek éreznek magukat, kevésbé motivált -a közösségek nem tudnak megválósitani a kiválasztott gyakorlati fejlesztést, helyi falakkal utköznek, ellenállást az intézményektől, döntéshozóktól, helyi üzletiszférától, földtulajdonosoktól. -a projekt nem hoz olyan eredményeket amit a közösség elvárt, csalódtak, frusztráltakká válnak. Partnekerek: -partnereink egyéb más lehetőséggel élnek, és csökken a kapacitásuk a programot megválositani. -norvég partner finanszirozása is változott az utobbi időben, bizonytalanabb a szervezet müködési alapja. -munkahely változások hátrányolnak az elsősorban szemlyes kapcsolatokra alapuló együttmüködést Együttmüködők: -szervezeti változások miatt nem tudják az elvárt feladatokat ellátni -túlterheltség miatt a saját projekteikre koncentrálnak, nem tudnak a projektben aktivan együttmüködni -amennyivel a közösségek nem választják ki az ök áltál képviselt Jó projektet, feleslegéssévé válik az együttmüködés, elkeseredést okozhat. 8..Mi tudunk kezelni: 1.1, 2, 5, 6; 2.1, 2.4-7; 3.3; Rajtuk kívül állnak: 2.2-3, 3.2-3; 9.Első sorban alapos felkészuléssel elhárítjuk azt amire hatásunk lehet: -kiszámithatóság: alaposan megbeszélni és láthatóva tenni a munkamenetet, szerepeket, elvárásokat, elvált feladatokat; irásbeli szerződést kötni minden szereplővel. -heti / telefon kommunikációval szemelött tartani a lépéseket. Havi találkozót biztosítani a kevésbé tapasztalt közösségeknek. -reálisan kommunikálni a projekt tehert, a feladatokat, lehetőségeket, eredményeket. -lehetőséget teremtünk összecsiszolódni, a személyes megismerkedésre, mivel ezen is múlhat az együttmüködés könnyedsége, a sztereotípiák lebontása. -a helyi katalizátort felkészítjük több embert bevonni a helyi programba; amennyiben kiesik, saját utanpótlására is tud javaslatot tenni. -a havi stab találkozón alaposan tervezzük a havi munkát, naplók segítségével előre láthatjuk a nehézségeket, ezekre fekészulni. -elsó perctől elismerni más szereplők fontoságát, munkáját, füleg a helyi döntéshozók esetén, más civil szervezetek esetén. Kezelés esetén: -kijelelőlni mentorokat akihez időben lehet fordulni. -több közösséggel tartunk aktiv kapcsolatot, akik betudnak lépni, ha lemorzsolódnak. -mennyivel megakadt a program konfliktusok miatt, megfontolás és tájékozodás utan cseréljük le a katalizátort, vagy a mentort. - Kudarc esetén, elismerni az erőfeszitéseket, kiértékelni és továbbépni.

11 11. A pályázati projekt ütemterve: Projektmegvalósítás hónapjai Tevékenység megnevezése 1. év Projekt inditása, támogató mentor-hálót alakitása, stáb képzések X X 15 (+) közösségi GyJóP felmérés + katalizátorok kiválasztása X X X Katalizátorok találkozó I; GyJóP bemutató + csoport segíŧő képzés I 2 X Átalakuló közösségek induló képzés X X X MO-i egyéni/kiscsoportos tanulmány utak X X X X Átalakuló KözösséRésztvétel a Közöségfejlesztők nyári egyetemben Online kommunikációs anyagok fejlesztése X X X X X GyJóP brochura létrehozása, terjesztés X X X X X X X X 1- év közös értékelés, projekt módositás X 1- év stab értékelés, projekt módositás X PS-Kat +/vagy TM-Kat mentorálás tel, mail, skype, személyes X X X X X X X X X X X X Kat-Kat mentorálás tel, mail, skype, személyes X X Norvég partner havi konszultáció X X X X X X X X X X X X Norvég partner 6 havi értékelés X X napló irás, esettanulmány nyomonkövetés, havi stáb találkozó X X X X X X X X X X X X Átalakulós képzési anyagok fejesztése X X X X X X X igények/lehetőségek adatbázis fejlesztése X X X X X X X X X X videótár terjesztés X X X X Online jelenlét: ÁKFacebook + honlap + google térkép X X X X X X X X X X X X GyJóP kiválasztása X X Norvég alap beszámolók X X X Tevékenység megnevezése Projektmegvalósítás negyedévei 2. év 3. év 1. negyedé v GyJóP kiválasztása X X GyJóP megválosítása X X Katalizátorok találkozója II 2. negyedé v Kreativ kommunikációs eszközök fejlesztése X X X 3. negyedé v KÖRFESZT Nyári tábor, készulés, esemény, értékelés X X GyJóP interju készíŧés tanulmánynak X X Norvég Trialog látogatás, résztvétel a Körfesztben, látogatós 2 közösséghez Kreativ megjelenés: világmegváltó mesék, falimural X X Átalakuló közösségek haladó képzés Kat-Kat +/vagy TM-Kat mentorálás tel, mail, skype, személyes X X X X X X 4. negyedé v Norvég partner havi konszultáció, 6 havi értékelés. X X X X X X 1. negyedé v 2. negyedé v Online jelenlét: ÁKFacebook + blog + honlap + google térkép X X X X X X X Irás: Átalakulás: 4 Jó Gyakorlat kézikönyv X X X e-tanulmány Kiadvány terjesztés Kat-Kat kapcsolattartás: tel, , fb. X X X 2 év értékelés, folytatás alapozás X Végső értékelés Norvég alap rész beszámolók X X Projekt befejezés, elszámólás X X X X 3. negyedé v 12. Szervezeti háttér, projekt-lebonyolítási gyakorlat A pályázó szervezet általános bemutatása: A Védegylet küldetése, hogy élhető várost és vidéket teremtsen és hagyjon utódainkra. Ehhez javaslatokat, terveket készítünk, de ha kell, támogatjuk a helyi közösségek fellépését a természeti és kulturális örökségünk védelmében, és a jogukban, hogy az őket közvetlenül érintő döntésekről információt kapjanak, azokba beleszólhassanak. Feladatunknak tekintjük a közvélemény tájékoztatását, a döntéshozók meggyőzését, a Jövő Nemzedékek képviseletét A Védegylet sokszínű ökopolitikája komplett világnézetet, ökofilozófiát takar, a pártpolitikai frontvonalakon túlra mutat. A Védegylet túllép a hagyományos zöld környezetvédelmen, tevékeny a Zengőtől a nemzetközi kereskedelem témájáig, a fenntartható mezőgazdaságtól az egészségügyig, azért küzd, hogy Magyarországon a demokrácia ne csak papíron létezzen. A Védegylet az elmúlt években munkacsoportokban tevékenykedett. Jelenlegi felállásban egy 7 tagú szervezőbizottság (szb) működteti az Egyesületet. 3 részmunkaidős alkalmazottja van, egy pénzügyi vezető, és 2 programvezető. A főtitkár, a szóvivő önkéntesen látja el a tisztségét. 3 állandó önkéntes dolgozik még évek óta a Védegylettel a szb-ban. Munkacsoporthoz kötődően, kb. 20 alkalmi önkéntessel

12 dolgozunk együtt rendszeresen. 80 fős tagságunk van. Működésmód: a munkacsoportvezetők, projektvezetők egyénileg dolgoznak bevonva önkénteseket, alvállalkozókat, szakmai partnereket. Az adminisztratív hátteret a pénzügyi vezető és az asszisztens biztosítja, aki alkalmi munkában van jelenleg, nagyon projekt esetén, állandó munkatársként. Gyakran dolgozunk együtt közösségekkel, egyesületekkel a helyi ügyek mentén. Ilyenkor konzultánsként, partnerként lépünk fel, vagy szervezeti, jogi hátteret biztosítunk. Médiámunkában,lobbizásban is segítunk óta az Átalakuló (Városok) Mózgalom példaértékú szervezését előkészítjuk MO-on, képzésekkel, háttéri munkával; egyik munkatárs akkreditált Átalakuló Képző, 5 év tapasztalatával rendelkezik. Szakmai partnereink: Greenpeace, Magnet Bank, a Kispesti Civilek a Közétkeztetésért, Szindikátus Egyesület, Klímabarát települések Szövetsége, Szövetség az Élőtiszáért, Mozgalom az Átalakuló Kecskemétért, a Civil Kollégium, Szabad Kertművesek, Magyar nezmeti vidék hálózat, Átalakuló Wekerle, ESSRG, Fair Világ Szövetség, Közösségi Szociális Szövetkezet, Tudatos Vásárlók Egyesülete és több nemzetközi hálózat mint pl. a Seattle to Brussels Network, Transition Towns Network, Crossing Borders, Climate Alliance Kérjük, a szervezet mérleg adatai alapján adott évre vonatkozóan adja meg a szervezetre vonatkozó alábbi adatokat: Év A szervezet összes bevétele (támogatások, tagdíjak, stb.) (Ft) A szervezet munkatársainak száma ben: Év Munkatársak Önkéntesek A szervezet tulajdonában, vagy használatában lévő technikai eszközök, berendezések, ingatlan(ok) bemutatása: Megnevezése, főbb jellemzője Mennyisége (db) irodahelyiség 16 nm 1 asztali számítógép 4 laptop 4 fénymásológép 1 fax 1 telefon 1 mobilkészülék 2 projektor Hasonló projektekben szerzett tapasztalatok: Tapasztalat A projekt célja: Kisközösségek Átalakulásban: a megfelelő önszerveződési módszereket találni a magyar közösségek számára; ezt a módszertant népszerúsíteni, terjeszteni, hogy helyben,lakósági összefogásban egy kulturális változást tudunk elérni, ami a környezet fenntarthatóságat és a társadalmi igazságoságot is szolgál. Az Átalakuló Wekerle pilot projekt példájával egy inspiráló modelt felállitani, és a Kisközösségek Átalakulásban kutatásban több hasonló közösségek tapasztalatából begyujteni. A projekt eredménye és tanulságai: A 2008-ban megszervezett nyári egyetem óta a Védegylet vezető szerepet játszott a magyarországi Átalakuló Mozgalom adaptálásában: képzések, tanulmányutak, és az 1. Átalakuló Város Pilot projektet kezdeményeztük Wekerlén. Egyik munkatársunk katalizátor szerepet vállalt ebben a saját közösségében, együttműködve helyi intézményekkel, az önkormányzattal és egyre több lakossági kezdeményezéssel. Kutatást végeztünk amiből tananyag készült, amit a Átalakuló közösségek tréningekben használunk, kiállításkent. Egyértelművé tette számunkra, hogy számos alulról jövő, figyelemre méltó helyi zöld - átalakuló kezdeményezése van, amiről fontos lenne többet tudni, és katalizátorként másoknak is mutatni. Ezek a példák a pozitív környezeti hatáson kívül, sok esetben a szegénység ellen hatnak, a társadalmi megosztottságon túlmutat, helyi munka vagy megélhetési lehetőségeket teremtenek, és egy alkotó folyamatot indítanak az érintett közösségekben. page=pages&page_id=166 Együttműködő partnerei: Wekerle Társaskör Egyesület, Klímabarát települések szövetsége, Wekerlei Kultúrház A projekt teljes költsége: A projekt támogatói/támogatója: Ökopolisz Alapítvány A projekt célja: A Körfeszt (2010) egy fesztivál keretében összegyűjtötte a közösségi önsegítő rendszerek jó példáit. A pénzügyiválság hatására szükséges volt kideriteni milyen közösség önsegíŧő rendszerek léteznak itthon, ezeket kihangositani, terjeszteni, a helyi pénz-, élelmiszer-, szövetkezetek-ben aktiv szereplőket összehozni, kapcsolatépíteni. Bizalom építő esemény is volt, több zöld, szociális ügyekkel foglalkozó szervezet között. A projekt eredménye és tanulságai:

13 A KÖRFESZT (2010) mutatta, milyen kreativitás létezik a helyi közösségekben, aminek több teret és nagyobb hangot kell biztosítani. A szereplők, együttmüködők egy része innen szarmazik. A csoport - ön ismereti szükségletekre, gyengeségekre ezen a projekten keresztül érzékenyebbek lettünk,azért is választottuk a csoportfejlesztési módszereket amik alaltámasztják az egész folyamatot: láttuk, hogy a jó ötletek nem elég, az együttmüködési képességet kell növelni, mivel ezzel az egyes szereplők pozitiv tapasztalata és attitüd magában katalizál további együttmüködéseket, és egy fontos alapelemet tart életben: a reményt. Tanulság, hogy sok jó kreatív ember egy kis helyen nagyon motiváló tud lenni és fontos az ember identitásához, hogy ilyen megerősítő közegben lehetőséget kap az ötletei bemutatására, megvitatására; Periferiálisnak tűnő kísérletek előre nem látható nagy potenciállal rendelkezhetnek, pl. csere-bere körök. Együttműködő partnerei: Budapesti Szociális Forrásközpont Romano Kher (Cigány Ház) emulticoop Szövetkezet Fővárosi Önkormányzat Független Ökológiai Kozpont Klímabarát Települések Szövetsége Roma Parlament Szövetség az Élő Tiszáért Zöld Fiatalok A projekt teljes költsége: A projekt támogatói/támogatója: Európai Unió A projekt célja: A Profilantrop Egyesület projektje: Közösségfejlesztés Miskolc Pereces városrészében. A pályázat célja az Anthronet (informális) civil társulás és a miskolc-perecesi Bányász Kulturális Egyesület által végzett közös projekt megvalósítása volt. Szemléletformáló, identitásfejlesztő és a helyiek érdekérvényesítését generáló programok, projektek létrejöttét tűzte ki célul. Az Anthronet egyik célja alkalmazott antropológiai, ill. társadalomtudományi programok ösztönzése. A projekt eredménye és tanulságai: Létrehoztuk az azóta is működő, újabb projekteket generáló civil együttműködést Anthronet néven, amely alkalmazott antropológiával foglalkozó civil szervezeteket tömörít. Miskolc Pereces nevű szegregálódó városrészében műhelymunkák és fókuszcsoportos beszélgetések során a közösség tagjai felszínre tudták hozni elképzeléseiket a településrész jövőjéről, tisztába kerültek értékeikkel, növekedett motivációjuk a proaktív cselekvésre. Több rendezvényen jelen voltunk, a miskolci kocsonyafesztiválon kreatív módon tudott bemutatkozni Pereces. Közösségi mentális térképet készítettünk Perecesről társadalomtudományos és multimédiás módszerekkel, ennek eredményét újszerű formában, képregény formájában jelentettük meg. Tanulságos volt megtalálni a különböző szerepeket a közösségfejlesztési folyamatban: a budapesti, miskolci és a helyben, Perecesen működő szervezetek a projekt során hatékonyan kiegészítették egymást, ez mintaként szolgál számunkra további projektjeink megvalósításakor. Együttműködő partnerei: Észak-Keleti Átjáró Egyesület Anthropolis Egyesület Bányász Kulturális Egyesület A projekt teljes költsége: Ft A projekt támogatói/támogatója: Nemzeti Civil Alapprogram A pályázó szervezet szakmai kapacitásai: Szakmai koordinátor- felelősséget vállal a program fejlesztési céljainak elérésért, az Átalakuló Közösségek és a Katalizátor Háló kiépüléséért. Összehangolja, nyomon követi, támogatja a stáb - mentorok és munkatársak - munkáját;felépíti, átlátja és nyomon követi a közösségek fejlesztési programját a stáb, az együttműködők és a katalizátorok bevonásával;a partnerszervezetekkel és a tematikus mentorokkal egyeztet; Átalakuló Közösségi és Katalizátor képzéseket tart; módszereket értékel, mentorokat képez; képzési és kreatív kommunikációs anyagokat, kiadványokat koordinál; online kommunikációt létrehozza; Átalakulós mentor szerepet vállal 5 közösségben, a többi mentor munkáját támogatja; havi és féléves norvég mentori skype konferenciát, értékelést megszervezi; monitoring és minőségbiztosítási módszereket bevezeti;a beszámolók szakmai tartalmát koordinálja, írja. Projektmenedzser: költségvetési kérdéseket nyomon követi, önrészt felkutatja; partnerszervezetekkel egyeztet a program menedzsmentről; ütemtervet, indikátorokat követi; beszámolókat koordinálja, írja; határidőket, naplókat kézben tartja; tanulmányutak, képzések logisztikáját felügyeli; önkéntes munkát nyomon követi; a hírlevelet koordinálja (tartalmat bekéri a többi szereplőtől, kiadja); heti, havi stáb megbeszélésben, illetve a Norvég mentori skype konferenciában részt vesz; a havi találkozót, az éves és a végső értékelést megszervezi;a programidőszakban egy EU-s Klíma pályázatot is koordinál. Pénzügyi vezető: Figyel a Cash-Flow-ra, önrészre;kifizetéseket intéz; harmonizálja a projekt büdzséjét a szervezet költségvetésével; pénzügyi beszámolókat, kimutatásokat, statisztikát készít. Adminisztrátor: számlákat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat megirja; egyeztetési, képzési anyagokat előkészíti; utazásokat adminisztrálja. Nyári egyetem, Körfeszt, tanulmányutak, egyéb képzések és rendezvény logisztikáját bonyolítja; szállást, számlákat beszerzi; adatbázist/projektűrlapot/honlapot feltölti Szakmai életrajzok: polyinejeklizsuzsanna-cv_m.doc cv_keszthelyi_zsuzsanna_norveg.docx tracey_wheatley_cv_hun2.doc cv-mesterattila-2013.pdf cv_feldmar_nora.pdf Szervezeti kapacitás: lebonyolítási időszak...tól-...ig (év, hó) Program/projekt címe Érintett munkatársak száma...év...hó...év...hó Making EU Investment Policy work for Sustainable Development From overconsumption to solidarity PRICE - Promoting Responsible Investment and Commerce in Europe

14 12.8. A szervezet futó pályázatai, amelyek kapcsolódnak jelen pályázat témájához: Meglévő források Támogatási forrás neve: Projekt címe: Projektkezdés időpontja: Projekt zárásának várható időpontja: Elnyert támogatás összege: Az elnyert támogatás azon hányada, amelyet jelen pályázatban el kívánnak számolni: Jelen pályázat költségvetésének mely sorában tüntetik fel önrészként: Projekt célja: Projekt főbb tevékenységei: (Kérjük, sorolja fel, hogy milyen tevékenységekre használja fek a támogatást) Európai Unió EuropAid forrás From overconsumption to solidarity ,50 Euro projektvezető,1.2.1-pénzügyi vezető, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6, belföldi utazások, könyvbeszerzés A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai túlfogyasztásra és ennek globális konzekvenciáira. Hogy növelje a tudatosságot, a kritikai gondolkodást és a kompetenciákat. Tevékenységek: Kiállításszervezés a klímaváltozás áldozatairól. Kutatás környezeti igazságosság témában. Jó példák gyűjteménye- tanmesekönyv, tereplátogatások, helyi utazások. Rendezvények. Fordítások. Déli országok aktivistáinak Európai látogatása, partnerlátogatások. Kapcsolódás jelen pályázathoz: a célcsoport kapcsolódik egymáshoz, olyan emberek, csoportok, akiket a klímaváltozás hatásai érzékenyebben érinthetnek. Az Átalakulás pedig segíthet erre felkészülni. Tevékenységek szintjén a mesekönyvhöz input jön a közösségekből, a kiállítást bemutatjuk a közösségekben, ezzel is mélyítve a globális szolidaritást. A perui vendég tanulmány utat tehet ezekben a közösségekben A szervezet már beküldött, de még el nem bírált pályázatai, amelyek kapcsolódnak jelen pályázat témájához: Megpályázott források Támogatási forrás neve: Projekt címe: Projektkezdés várható időpontja: Projekt zárásának várható időpontja: Megpályázott összeg: A beadott pályázat és jelen pályázat közötti kapcsolat bemutatása - hogyan függ össze a két projekt, hogyan egészítik ki egymást: Projekt célja: Projekt főbb tevékenységei: (Kérjük, sorolja fel, hogy milyen tevékenységekre használja fek a támogatást) Az elkövetkező 1 évben milyen más forrás(ok)ra tervez pályázatot beadni hasonló témakörben? : Megpályázandó források Támogatási forrás neve: Projekt munka címe: Megpályázott összeg: A beadott pályázat és jelen pályázat közötti kapcsolat bemutatása - hogyan függ össze a két projekt, hogyan egészítik ki egymást: Projekt célja: Projekt főbb tevékenységei: (Kérjük, sorolja fel, hogy milyen tevékenységekre használja fek a támogatást) A szervezet jelenleg futó és a következő 1 évben beadni tervezett egyéb, nem kapcsolódó pályázatai : Cím Témakör Támogató Making EU Investment Policy work for Sustainable Development nemzetközi fejlesztés és befektetési politika Európai Unió From Overconsumption to Solidarity nemzetközi klíma International Visegrad Fund PRICE - Promoting Responsible Investment and Commerce in Europe nemzetközi fejlesztés és befektetési politika Európai Unió

15 Önrész összetétele, forrásai: Önrész források Önrész forrás megnevezése: Európai Unió Önrész forrás összege: Jelen pályázat költségvetésének mely során, sorain kívánják elszámolni: Önrész forrás megnevezése: Támop foglalkoztatás Önrész forrás összege: Jelen pályázat költségvetésének mely során, sorain kívánják elszámolni: projektasszisztens Önrész forrás megnevezése: Norvég partner hozzájárulása Önrész forrás összege: Jelen pályázat költségvetésének mely során, sorain kívánják elszámolni: norvég szakértői díj 13. Kérjük, foglalja össze a projektjét : 1. Egy támogatói hálózat létrehozása, mely lehetővé teszi és megerősíti az együttműködést és tapasztalatcserét az új Átalakuló Közösségek közt, míg konkrét energetikai, helyi élelmiszer és helyi gazdasági fejlesztéseket indítanak és a helyi források kihasználásának ösztönzésével csökkentik sérülékenységüket a társadalmi, gazdasági és környezeti behatásokkal szemben. 2.A pályázó és partner szervezetek tapasztalatot szereznek egy országos szinten működő önsegítő hálózat létrehozásában és egy szakértői és képzői csoport koordinálásában, közösségi önfejlesztő tudás és képességek fejlesztése során az Átalakulás és más önszervező módszertan alkalmazásával. 3. közösségfejlesztő: 5%, hátrányos helyzetű/roma közösségek: 40%, városi: 30%, vidéki: 70%, ökoközösségek: 20% 4. Magyarországi katalizátor és átalakuló közösségek támogatói hálózatának kialakítása norvég mentor segítségével. 15 helyi és egy több szektoros, tanulmányút Norvégiából, 3 Átalakulás képzés, 2 katalizátor képzés, 15 konkrét fejlesztési projekt megvalósítása (pl.: közösségi kert, biobrikett program, adománybolt), folyamatos mentorálás, 150 fős interszektoriális esemény, egy Átalakulás jó-példák kézikönyv - kiadvány. 5. Növekszik a tudatosság a (kis)közösségek szerepéről a részvételi demokrácia megerősítésében és fejlesztésében. Konkrét, gyakorlati jó példák felmutatása, melyeket a közösségek maguk kezdeményeztek és tartanak fenn. 14. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be: 1. Create support network to enable and strengthen cooperation and experience exchange between new Transition Communities, while realising concrete energy, local food and local economic developments; increase local cooperative skills; reduce poverty and communities&#039; vulnerability to social, economic and environmental shock by promoting sustainable use of local resources. Partner(s) develop ability to play support role in creation of country-wide community self-help network; coordinate skilled support and trainer team; deliver community self-development know-how and skills to wide range of communities based on Transition and other selforganisation methods. 2. 5% community developers. 40% disadvantaged and / or Roma communities. 70% rural, 30% urban. 20% eco-community. 3. Developing Hungarian catalyst and transition community support network with Norwegian mentor&#039;s input; realising 15 local and 1 Trialog, cross sector study visit from Norway; delivering 3 Transition workshops, 2 Catalyst workshops, 15 hands-on realisation of target development in 15 communities (e.g.:community garden, briquette program, charity shop); continuous mentoring; creating 150 participant event with cross-sector participation; publishing Transition practical best practice e-tool Kit; 5.increased awareness of communities&#039; role in development and strengthening participatory democracy; demonstration of a set of functioning good practices, initiated and managed by the commnunities themselves. A közvetett költségek elszámolása: általános elszámolással adjuk meg Költségvetés: # Kiadások, költségek megnevezése Egység Egységek száma Egységár Költség Igényelt támogatás Önerő készpénzben Önerő természetben Megjegyzés, indoklás* 1. Emberi erőforrások költségei 1.1. Szakmai közreműködők Szakmai vezető 6 órában, hónap ,80 EUR ,78 EUR HUF ,44 EUR HUF önkéntes 4 068,34 EUR munka alkalmazásban Projektvezető 4 hónap HUF HUF EU forrás órában, alkalmazásban 412,67 EUR ,39 EUR 7 014,91 EUR 3 714,48 EUR Profliantrop projektkoordinátora, hónap ,90 EUR ,39 EUR ,39 EUR 4 órában, alkalmazásban Katalizátor szerződéssel negyedév ,26 EUR ,33 EUR ,58 EUR önkéntes 1 392,76 EUR munka közösségi mentor hónap

16 szerződéssel 480,42 EUR ,14 EUR ,14 EUR Tematikai/szakmai konzultáns szerződéssel Közösségi felmérések tréneri díj szerződéssel Átalakuló közösségek, 2 napos képzések képzői díja, 2 fő fő szakértői díj a Gyakorlati Jópéldák Megvalósításában Körfeszt szervező díja szerződéssel Körfeszt szervező asszisztens díja szerződéssel mentorálás ,74 EUR 6 551,12 EUR nap ,19 EUR 1 637,78 EUR nap ,19 EUR 1 310,22 EUR alkalom ,56 EUR 412,67 EUR fő ,73 EUR 859,73 EUR alkalom ,84 EUR 515,84 EUR Körfeszt önkéntesek fő Tanulmányírás szerződéssel Norvég tanulmányút szervezése szerződéssel Norvég partner értékelése szerződéssel Norvég partner mentoráláls, szakértés szerződéssel Átalakulás Jó Gyakorlat kézikönyv irás, 1 intro + 4 tématikus témakör, nyelvi lektorálás szerződéssel Program külső értékelése szerződéssel 1.2. Adminisztratív személyzet Pénzügyi vezető 2 órában alkalmazásban Projektasszisztens alkalmazásban 4 órában 1. Emberi erőforrások költségei részösszege 171,95 EUR 687,78 EUR fő ,27 EUR 842,53 EUR fő ,78 EUR 687,78 EUR alkalom ,11 EUR 1 100,45 EUR óra ,39 EUR 1 650,68 EUR kiadvány ,33 EUR 1 031,67 EUR alkalom ,78 EUR 687,78 EUR hónap ,33 EUR 5 364,70 EUR hónap ,90 EUR ,39 EUR ,16 EUR ,12 EUR ,78 EUR ,22 EUR ,67 EUR ,73 EUR ,84 EUR ,53 EUR ,78 EUR ,45 EUR ,01 EUR ,34 EUR ,78 EUR ,76 EUR ,05 EUR HUF ,51 EUR ,67 EUR ,94 EUR ,34 EUR HUF 7 339,43 EUR önkéntes 687,78 EUR munka norvég saját forrás 6000 önkéntes 206,33 EUR munka EU forrás Támop forrás HUF 6 355,22 EUR 2. Utazási költségek 2.1. Nemzetközi utazás 2.2. Belföldi közlekedés Projektindító találkozó fő ,38 EUR 111,42 EUR ,42 EUR Felmérés út EU forrás közösségekben 2 fő 27,51 EUR 412,67 EUR 371,40 EUR 41,27 EUR Katalizátorok találkozója út ,51 EUR 825,34 EUR ,34 EUR Átalakuló közösségek 2 út ,90 EUR 773,75 EUR ,75 EUR napos képzések Tanulmányutak út EU forrás 17,19 EUR 515,84 EUR 309,50 EUR 206,33 EUR Résztvétel a út EU forrás

17 közösségfejlesztők nyári egyetemén KÖRFESZT Nyári fesztivál ,48 EUR 309,50 EUR 240,72 EUR 68,78 EUR út ,76 EUR 825,34 EUR Mentorok utazása út Tematikus konzultánsok utazása Norvég tanulmányút Mo-n 2.3. Napidíjak Norvég tanulmányút Mo-n, 4 főnek 2. Utazási költségek részösszege 24,07 EUR 1 925,79 EUR út ,07 EUR 1 083,26 EUR út ,63 EUR 330,14 EUR nap ,78 EUR 343,89 EUR ,93 EUR ,34 EUR ,23 EUR ,26 EUR ,14 EUR ,89 EUR ,99 EUR ,56 EUR ,94 EUR EU forrás 3. Eszközök beszerzése 3.1. Kisértékű fogyóeszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték alatt) gyakorlati programok anyag beszerzés alkalom ,95 EUR 343,89 EUR ,89 EUR kézműves programokhoz anyag beszerzés alkalom ,17 EUR 515,84 EUR ,84 EUR szemléltető filmek beszerzése film ,17 EUR 206,33 EUR ,33 EUR Filmtárak beszezrése db ,88 EUR 103,17 EUR ,17 EUR falfestés alapanyagok db ,58 EUR 103,17 EUR ,17 EUR akadálymentesítő alap-tapsztalati tanulás alapanyag beszerzése közösség ,89 EUR 3 438,91 EUR ,91 EUR könyvbeszerzés könyv ,07 EUR 481,45 EUR ,72 EUR ,72 EUR EU forrás 3.2. Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100e egyedi érték felett) 3. Eszközök beszerzése részösszege ,75 EUR ,03 EUR ,72 EUR 4. Szolgáltatások 4.1. Kommunikációs költségek 4.2. Bank költségek 4.3. Könyvelés 4.4. Projekt rendezvényeinek szállás költsége Mentorok szállásaása éj ,88 EUR 550,23 EUR ,23 EUR Tematikus konzultánsok szállása éj ,88 EUR 309,50 EUR ,50 EUR Projektindító találkozó éj ,16 EUR 139,28 EUR ,28 EUR Felmérés közösségekben éj ,88 EUR 206,33 EUR ,33 EUR Katalizátorok találkozója éj ,19 EUR 1 031,67 EUR ,67 EUR Átalakuló Közösségek képzés éj ,88 EUR 907,87 EUR ,87 EUR Tanulmányutak éj ,88 EUR 412,67 EUR ,67 EUR Körfeszt nyári fesztivál éj ,16 EUR 670,59 EUR ,59 EUR Norvég tanulmányút belföldön éj ,19 EUR 275,11 EUR ,11 EUR

18 4.5. Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb) Projektindító találkozó fő ,51 EUR 247,60 EUR ,60 EUR Felmérés közösségekben fő ,19 EUR 257,92 EUR ,92 EUR Katalizátorok találkozója fő ,51 EUR 1 100,45 EUR ,45 EUR Átalakuló közösségek 2 fő ,51 EUR 445,68 EUR ,68 EUR napos képzések Tanulmányutak fő ,39 EUR 515,84 EUR ,84 EUR Résztvétel a közösségfejlesztők fő ,76 EUR 178,82 EUR ,82 EUR nyári egyetemén Gyakorlati jópéldák megvalósítás fő ,88 EUR 412,67 EUR ,67 EUR KÖRFESZT Nyári fesztivál 2015 fő ,27 EUR 2 682,35 EUR ,35 EUR 4.6. Projekt rendezvényeihez szükséges bérleti díjak (terem, eszköz stb) Katalizátorok találkozója I, II alk ,39 EUR 137,56 EUR ,56 EUR Átalakuló közösségek 2 alk ,07 EUR 144,43 EUR ,43 EUR napos képzések KÖRFESZT Nyári fesztivál 2015 nap ,78 EUR 206,33 EUR ,33 EUR Körfeszt hangosítás nap ,17 EUR 309,50 EUR ,50 EUR Felmérés közösségekben alk ,19 EUR 257,92 EUR ,92 EUR 4.7. Nyomdai munkák helyi GyJóP brochura nyomtatá db ,72 EUR 515,84 EUR ,84 EUR s helyi GyJóP brochura design oldal ,16 EUR 206,33 EUR ,33 EUR helyi 'ures' plakát grafikai tervezés oldal ,58 EUR 51,58 EUR ,58 EUR promo plakát nyomtatás a3 db ,34 EUR 51,58 EUR ,58 EUR Körfeszt plakát, program nyomtatás db ,17 EUR 85,97 EUR ,97 EUR PR polo db ,13 EUR 309,50 EUR ,50 EUR Eszköztár:e-doc szerkesztés fejezet ,51 EUR 137,56 EUR ,56 EUR E-doc grafikai tervezés fejezet ,17 EUR 515,84 EUR ,84 EUR mesekönyv dizájn szerkesztés kiadvány ,67 EUR 1 031,67 EUR ,67 EUR Körfeszt plakát, program dizájn db ,56 EUR 275,11 EUR ,11 EUR 4.8. Irodabérleti díj 4.9. Egyéb szolgáltatások költségei, éspedig honlap programozá s db ,89 EUR 343,89 EUR ,89 EUR Körfeszt zenekar alkalom ,95 EUR 171,95 EUR ,95 EUR fordítás oldal ,88 EUR 343,89 EUR ,89 EUR domain alkalom ,36 EUR 120,36 EUR ,36 EUR tárhely év ,97 EUR 429,86 EUR ,86 EUR Facebook szakértés hó ,39 EUR 825,34 EUR ,34 EUR Körfeszt fotó nap ,58 EUR 154,75 EUR ,75 EUR Közösségfejesztők fő

19 Nyári Egyeteme részvételi díja Továbbképzések díja 4. Szolgáltatások részösszege 55,02 EUR 385,16 EUR 385,16 EUR fő ,95 EUR 515,84 EUR ,35 EUR ,84 EUR ,35 EUR 5. Felújítási munkák 5.1. Építési/felújítási munkák - az összes elszámolható közvetlen költség legfeljebb 50%-a) 5. Felújítási munkák részösszege 6. Közvetett költségek - általános elszámolá s HUF ,92 EUR HUF ,92 EUR HUF ,92 EUR ÖSSZESEN HUF ,10 EUR HUF ,79 EUR HUF 8 653,09 EUR HUF 6 355,22 EUR

20

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata

Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata Vállalkozónők Képviselőinek Hálózata A siker útj tján 2012.04.26. Vállalkoz llalkozónők k Képvisel pviselőinek inek Hálózata MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt SEED Kisvállalkozás-fejlesztési

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt

Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt ÁROP-1.A.3-2014-2014-0096 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐPROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN Területi együttműködési program a Kazincbarcikai járásban című projekt I. Kerekasztal

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI

A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI A KRAFT PROJEKT TANULSÁGAI Gaál Zoltán Kőszeg, 2017. január 21. A TRIPLE HELIX MODELL Egyetemek Kutatóintézetek Kormányzat Üzleti szféra A kutatás módszertana Szakirodalmi áttekintés Dokumentum- és tartalomelemzés

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Vágvölgyi Gusztáv Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Polyán Egyesület polyan.hu

Vágvölgyi Gusztáv Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Polyán Egyesület polyan.hu Vágvölgyi Gusztáv Inspi-Ráció Egyesület inspi-racio.hu Polyán Egyesület polyan.hu A kutatás rövid bemutatása Mi volt a kutatás, indíttatása? Az alap indíttatás az emberi katyvasz Különbözőségünk ellenére

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Tartalmi összefoglaló Összefogással a térség felzárkóztatásáért magyar ukrán területfejlesztési együttműködés második fázis című szeminárium 2007. április 16. Projekt kód: 2007/1/EC/21 Dátum: 2007. április

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter

Szociális Szövetkezetek Magyarországon. Kovách Eszter Szociális Szövetkezetek Magyarországon Kovách Eszter Létrejöttének okai Társadalmi problémák fenntartható kezelése - Neoliberális gazdaság alternatívája: közösségi gazdaság Munkanélküliség - Lokális gazdaság

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben