KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN"

Átírás

1 KATALIZÁTOROK HELYBEN - KISKÖZÖSSÉGEK ÁTALAKULÁSBAN A pályázat címe angolul: Local Catalysts - Small Communities in Transition A pályázat témaköre: Közösség- és szervezetfejlesztés A projekt tervezett kezdése: szeptember 2., hétfő A projekt időtartama: 26hónap A projekt végrehajtásáért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg) : Tracey Wheatley Pozícója/feladatköre a szervezetben: szakmai vezető elérhetősége: Telefon elérhetősége: A szervezet partner-e másik NCTA pályázatban?: nem 1. A projekt célja, indokoltsága, aktualitása: 1.Célunk helyi lakóközösségekkel kidolgozni és továbbfejleszteni az önszerveződés tudását magunk és mások számára. Ezek az összefogások a klímaváltozás enyhítését és az alkalmazkodást szolgálják, az erőforrás-függőséget enyhítik, a demokrácia minőségét javítják és a szegénységét is enyhíthetik, igy a közösségeket fenntartható irányba fejlesztik. Ez a folyamat - melyet Átalakulásnak hívunk - a 19 országban működő Átalakulás Mozgalom tanulságaiból indul ki. A helyi önszerveződő közösségek példáikkal lendületet adhatnak komolyabb, társadalmi igazságosságot teremtő, fenntartható változásoknak - ez a fejlesztés hosszú távú célja. 2.A projekttel olyan közösségeket hozunk kapcsolatba, amelyek különben nem valószínű, hogy érintkeznének egymással. Észrevettük, hogy a jobb módú közösségeken kívül a mélyszegénységben élő és velük dolgozó szervezetekben is egyre gyakrabban felmerül a fenntartható megoldások (technológiák) iránti igény; mindkét társadalmi csoport szeretne függetlenedni és saját önellátásához/fenntartásához szükséges feltételeket megteremteni közösséggel fogunk együtt dolgozni, amelyek már elkezdték az "átalakulást", vagy kísérleteznek a helyi kapacitásokon alapuló, fenntarthatóságot szolgáló gyakorlati lépésekkel, beleértve olyan hátrányos helyzetű csoportokat, amelyek a mélyszegénység problémáival küzdenek. Ők helyileg, mi pedig országosan vállalunk katalizátorszerepet a közös munkában. A kiválasztott módszertani megközelítés elsősorban az Átalakulás Mozgalom módszereire épül: az önismeret-, a csoport-, a közösség-, és a környezetismeret fejlesztése; a pozitív jövőkép ereje; a társadalmi változások logikája; a belső és külső tényezők felismerése, felmérése. Fontos, hogy ezek a módszerek a társadalmi és egyéni pszichológián alapulnak, mert korábbi kutatásaink szerint a változások egyik komoly akadálya a szélesebb önismeret hiánya, ami csoporton belüli feszültségekhez vezethet. Emellet gyakorlati tapasztalatoknak is helyet biztosítunk azzal, hogy a program során kifejlesztünk olyan közösségi önsegítő rendszereket és infrastruktúrákat, melyek a helyi erőforrásokra koncentrálnak és a közösségfejlesztés tőkealapú megközelítésére illetve a megfelelő technológia elvére épülnek. Lehetőséget teremtünk a résztvevő katalizátorközösségek tudásának bevonására is; ez fontos része a programnak, mivel a szakértőkliens kapcsolat helyett egy közös fejlődési ívet indítunk, amiből kipróbált tudás kerül ki, és amiben a képessé tétel (empowerment) kulcsfontosságú motívum. 3.Azt tapasztaljuk, hogy sok jó kezdeményezés, előőrs van jelen az országban, de tudásaik, jártasságuk rendszerszintű alkalmazása még várat magára. Szervezetek általában a helyi szintre fókuszálnak, az országos vagy nemzetközi szintű, ágazatokon átívelő összefogás nem jellemző, pedig a közösségi folyamatok sikeréhez integrált megközelítésre van szükség. Mindegyik közösség másban erős, így egymástól is sokat tanulhatnak a képzések, a gyakorlati ismeret-átadás során. A jelentős potenciállal rendelkező fejlesztendő közösségi kör nagyobb részével különböző projektek során már megismerkedtünk, együtt gondolkoztunk és kerestük a közös munka megteremtésének feltételeit, ilyen szempontból a pályázat összeállítása ezen közös gondolkodási folyamat új szintre emelése. A megszerzett tapasztalattal nagyobb rálátásunk nyílik a lehetséges további lépésekre, amelyek révén a közösség tovább tud lépni a fejlődésben. 4. A katalizátorok talpraesett helyi szervezők megfelelő tudással, kreatív módszertani eszköztárral és egy szélesebb, érdeklődő kapcsolati hálóval. Tevékenységükkel elismerést vívnak ki, amitől még szélesebb körben tudnak majd pozitív hatást generálni a saját közösségükben. Mindenki erősődik attól, hogy egy erős identitással rendelkező, aktiv közösséghez tartozik. A programszervezők és a koordináló szervezetek is sokat profitálhatnak majd a folyamatból, ezért magunkat is célcsoportnak tekintve önképzéseket és havi rendszerességgel mentor - kávézásokat tervezünk, ahol a feszültségek, nehézségek, frusztrációk kifejtésének, a panaszkórusnak is helyt adunk a naplókiértékelés mellett. Norvég partnerünk mentorálásával allandó külső szemmel követi munkánkat, lehetőségeket jelöl ki számunkra. A program végére a Védegylet egy önszerveződő képességekkel és egy pozitív társadalom-megújító potenciállal rendelkező nagyobb közösség részévé válik. Mivel célunk ökopolitikai változásokat elérni a

2 társadalomban, erős partnereket fogunk találni helyi szinten, akiknek tapasztalatait és kapcsolatait integrálni tudjuk majd más projektbe, illetve az érdekérvényesítési munkánkba. Külföldi példákból láttuk, hogy a helyi katalizátorközösségek több támogatással komoly érdekérvényesítési erővel is rendelkeznek. A szélesebb társadalom számára ez az őszinte, önkép-javító narratíva pozitív visszacsatolási momentumként szolgálhat. A létbiztonság növelésére irányuló projektek elindulásával a közhangulat is javul; a helyi gazdaság erősítése több megélhetési lehetőséget biztosít a közösségek számára, a szegénység csökken, illetve jellege változik. Az energia- és helyi élelmiszerprogramok közvetve csökkentik az éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatásokat. A jövő nemzedékek érdekei kevésbé sérülnek. 5. Az országos politikai helyzet instabilitást okoz lokális szinten. Kiszámíthatatlanná vált az intézményi rendszer működése. Maguk a lakóközösségek is tükrözik a közhangulatot: gyanakvás, türelmetlenség, félelem, bizonytalanság, előítéletesség uralkodik. Emellett ott vannak a gazdasági aktualitások, mint a növekvő munkanélküliség, az élelmiszer- és az energiaárak emelkedése. Ugyanakkor kezd kialakulni az önszerveződés kultúrája, ami reményteli narratívának ígérkezik. Ha ezt erősítjük, képesek leszünk csökkenteni a meglévő társadalmi feszültségeket, és elkerülni, illetve békésebb módon kezelni olyan jövőbeli kihívásokat, mint a klímaváltozás, erőforrásszűkösség és a világgazdasági változások társadalmi hatásái. 2. A pályázó szervezet érintettsége: 1 A Védegylet kezdeményezte a civil Jövő Nemzedékek Képviseletét és az Ombudsman intézményét. 6 éven át több mint 30 lakóközösségi- helyi fejlesztési kampányban dolgoztunk. Ez a protest munka óriási erőfeszítéssel járt, de megmutatta az önszerveződő lakóközösségek erejét is, melynek nyomán az együttműködésen alapuló közösségi összefogások sok esetben megmaradtak, mint pl. a Szindikátus Egyesület. Több mint 8 éven át biztosítottunk eszközöket (filmek, szakértők, hálózat, szervezés) közösségeknek, pl. a Globál Projekt, a Klímaébresztő és a Vigyázat Ehető című országos programjainkban ben a KÖRFESZT-en, 2012-ben a TranszformRen 2 napja alatt 80 műhelyben 300 résztvevő bizonyította, hogy ötletekben nincs hiány, csak a szervezési és önszerveződési képességeket kell bővíteni. Ezért kapcsolódtunk be a nemzetközi Átalakuló Városok (Transition Towns) hálózatba, ami az éghajlatváltozásra való felkészülést végzi lokális szinten. Egy munkatársunknak lehetősége nyílt Átalakuló trénerré válni és erősíteni a tematizált közösségi önszerveződést Mo-on. Ennek vidéken óriási ereje és jelentősége lehetne, ezért szeretnénk kiterjeszteni az Átalakulás folyamatát a városi középosztályon túlra. 2 Meggyőződésünk szerint a jól működő lakóközösségek fontos stabilizáló tényezőnek fognak bizonyulni a várható folyamatos válságok során. Saját érdekünk, hogy tanuljunk egymással hatékonyabb módon kommunikálni, tervezni, közös célokért küzdeni. Ez még inkább igaz a szegényebb közösségekben, ahol az alapvető szükségletek hiánya és a lakók gyenge érdekérvényesítési kapacitása miatt nem várható javulás. Pedig e nélkül a társadalmi feszültségek csak nőni fognak. Ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni. Középtávon a jól működő helyi háló kiépítésével nem csak helyi fejlesztések fognak gyarapodni, hanem nagyobb nyomásgyakorlási erővel fogunk rendelkezni, amivel a növekvő demokratikus deficitre tudunk visszahatni. 3 A program végére szeretnénk egy szélesebb társadalmi bázissal és kapcsolati rendszerrel rendelkezni, a sok jó megvalósított példán keresztül egy hiteles hangadóvá válni egy új narratívában, ami arról szól, hogy Magyarországon képesek vagyunk összefogni, jó célokért küzdeni. Segítőkész, leleményes, hiteles szerveződés fejlesztők leszünk szélesebb módszertani ismeretekkel és ötlettárral. Szervezetileg is szeretnénk megerősödni, konszolidálódni, új embereket bevonni a munkánkba. Az együttműködések, új kapcsolatok frissítőleg, inspirálólag fognak hatni a munkánkra. 3. Bevonni (fejleszteni) kívánt szervezetek köre: 1. (Lakó)közösségek, közösségi kertek, bevásárlókörök, szövetkezetek, ökofalvak, mélyszegénységben élő faluközösségek, helyi fejlesztéssel foglalkozó civilek és döntéshozók. Közép-Magyarországról eddig 9 szervezettel egyeztettünk (Budapesti Grundkert, Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért, Átalakuló Wekerle, Bagázs, Zöld 17, NOÉ- Pilisszentlászló, Gödöllői Klíma Kör, Csörög, 20 Ft-os Operett), 11 közösséggel az ország más pontjairól (többek közt Igazgyöngy-Told, Tanoda-Kisvejke, Vackor-Ópusztaszer, Somogyvámos, Nagymágocs, Panyola), illetve eggyel a határon túlról (Landart- Magyarkanizsa). Bár a források hatékony felhasználása végett földrajzilag koncentrálnunk kell munkánkat, nehézséget okoz kizárni 6 partnert a 21-ből; így lehetőséget kívánunk teremteni azok bekapcsolódására is - legalább online módon és/vagy önköltségen - akikkel szorosabban nem dolgozunk együtt. A résztvevők különböző gyakorlati tudások, ismeretek birtokában vannak, részben a földrajzi elhelyezkedésük illetve az eltérő helyi problémáik miatt, de már mindegyik közösségről elmondható, hogy elindított valamilyen konkrét programot (átalakuló közösségek Wekerle, szigetelési program, bolhapiac, szociális webshop, közösségi kertek-szociális földek, Kispesti Civilek a közétkeztetésért, kaláka körök, Toldi Brikett program, Szatyor típusú bevásárlókörök, baba-mama klub, művészeti projektek, társadalmi kerekasztal stb). Ezeket maguk az együttműködők tudják a legjobban másoknak bemutatni, tanítani, amennyiben megfelelő felkészülést és facilitálást biztosítunk számukra. 2. Témáink összetétele és a bevont szervezetek köre hosszabb ideje tartó érlelődési folyamat eredménye, ennek során a projektben résztvevő szakemberek tereptapasztalatait becsatornázva, több körben egyeztetve a közreműködőkkel alakult ki ez szükséglet-alapú fejlesztési modell. Ezt a demokratikus, átlátható, célcsoport-orientált működésmódot visszük tovább projektünk során. Fontos szempont az is, hogy olyanokkal működjünk együtt, akik különböző kulturális környezetből érkeztek, eltérő társadalmi csoportokat képviselnek, más szakterületeken járatosak és egyébként nem dolgoznának együtt. Az ágazatokon belüli együttműködés jellemző a zöldek és az öko-közösségek között, illetve a romákkal és mélyszegénységgel foglalkozó szervezetek is egymás látóterében vannak, így nagyobb eséllyel kapcsolódnak egymáshoz. Bár célcsoportjaik különböznek, módszereik és problémaköreik számos ponton megegyeznek - a sokszínűségben megtalált egységből ered az együttműködők közösségének ereje, gazdagsága. Pl. a zöld lelkületű emberek a környezet iránti felelősségérzetből fakadóan, míg a szegénységben, energiaszegénységben élők az energiával való spórólás miatt szigetelnek, végeredményben, alkalmazási módszerekben és hatásokban ugyanoda jutnak, és a közös munka egy új dimenziót nyithat a célok elérésében. Felmértük, hogy a különböző közösségekben különféle módon szükséges reflektálnunk a helyi igényekre. Míg egy Budapesten aktív, önszerveződő közösségben esetenként csak csiszolni kell a folyamatokon, addig egy vidéki mélyszegény közösségben, ahol már jelen van esetleg egy közösségfejlesztő szakember, egy saját bejáratott stratégiával, ott a célcsoport kihangosítására is szükség van és figyelni kell a fejlesztő szervezetek optimális együttműködésre. Eddigi tapasztalataink szerint intenzívebb mentorálásra, támogatásra van szükségük az ilyen közösségeknek a motivácó fenntartása céljából.

3 3. Telefonos és személyes beszélgetéseken kívül elküldtünk a fent említett szervezeti körnek egy kérdőívet. Személyes tapasztaltunk is van, már aktivak vagyunk több projektkben, pl Igazgyöng-Toldon, Grund, Wekerlén A beérkezett válaszokban visszatérő motívum az a hozzáállás, amit az egyik közösségi szervező így fogalmazott: Mi megyünk, csináljuk, de nagyon jó lenne, ha ott állnátok mögöttünk. Szívesen vennék az együttműködést, azt remélik, hogy megerősítést nyernek, ötleteket kaphatnak, bővülő kapcsolatrendszert, pályázati lehetőségeket, újfajta megközelítésmódot. 4. Nincsenek tagszervezeteink, a programot széles körben elérhetővé tesszük. A bevont szervezetekkel intenzívebb munkát végzünk, de képzéseink, rendezvényeink nyitottak tőbb érdeklődő számára, akik inspirációt, ötleteket kaphatnak. Ha ezek hatására ők is elindítanak hasonló kezdeményezéseket, számukra is lehetőséget biztosítunk a katalizátorok közösségéhez való csatlakozásra. 4. A bevonni tervezett (fejleszteni kívánt) szervezetek száma: Ebből tagszervezet: 0 5. A projektben tervezett tevékenységek és ezek indokoltsága: Rövidítések: C-Cél / T-Tartalom / M-Módszer / PS-Projet stáb / TM-Tematikai mentor (energia, megfelelő technoligia, helyi élelmiszer, gazdaság) / Kat-Katalizátor / ÁK-Átalakuló Közösségek / GyJóP-Gyakorlati Jó Példák Munkánk gerince az ÁK támogató háló felépítése. A hálót a PS inditja, a Kat. és az ÁK képessé tétele a célja. A közösségek közötti tapasztalatcserét facilitálja, a Kat- és az ÁK- képzéseket szervezi, másrészt a GyJóP mentorálja a TM segítségével. Tanulmányutakat, fesztivál-tábort szervez, amivel láthatóvá teszi mindezt a szélesebb lakosság és a döntéshozók számára. Folyamatos online kommunikációs felületeket, önszerveződési tananyagot, eszközöket, illetve Magyarországi jó közösségi gyakarlatokról projekt-ötlet bankt fejleszt, a Norvég partner példájából kiindulva. A norvég Ötlet Bank mentorálja a háló fejlesztést. Módszerek általánosan: olyan módszereket használunk, ahol a csoportokban meglévő elméleti és gyakorlati tudás az elsődleges forrás, a szakértő a szükséges keretet és a kiegészítő tudást biztosítja. Több tanulási stílusnak megfelelő változatossággal osszuk meg a szükséges készségeket, tudást. Interaktív, kommunikatív módon fejlesztünk egymásra épülő készségeket. Megfigyelést, dokumentálást, elemezést és kritikai gondolkodást erősítő gyakorlatokkal fejlesztjük a helyzetértékelési készségeket. Jövőképalkotással, alapos tervezéssel alátámasztjuk a helyi strátégiák alkotását. A közösség élménypedagógiai módszerekkel, cselekvésen keresztül ismerkedik meg magával, jól felépített szituációkban, támogatással. A tréningeken használt csoportszervezési módszereket a résztvevők megtapasztalják, majd saját közösségeikben maguk alkalmazzák. A program során célunk, hogy a katalizátor szerepet és átalakuló közösségi identitást többen magukévá tegyék, és ezzel tovább éljen közösségükben a fejlesztési vágy és képesség. A módszerekkel a résztvevők megtanulnak jobban együttmüködni, a saját közösségük fejlesztésében szerepet vállalni, vezetővé válni. Az életkörulmények a klímaváltozás és a gazdasági változások miatt bizonytalanok, a politikai helyzet is kiszámíthatatlanságot okoz sokak számára, ezért fontos hogy jó egyeztetési és együttmüködési normák alakuljanak ki minél szélesebb körben. A Kat. a helyi inspiráció-forrás, szervező és részt vesz a ÁK képzésekben és a GyJóP fejlesztéseiben. A PS és a TM képzik és mentorálják őt, míg a Katok egymást támogatják. A tapasztalatcserék, találkozók és ÁK képzések a mentorálással együtt adják a folyamat gerincét. A hátrányos helyzetű közösségeknek kiemelt mentora lesz, havi egy találkozóval a projekt aktív időszakában. A GyJóP megválosításával a közösség erősebb lesz az élelmiszer, energia, helyi gazdaság és zöld foglalkoztatás térén, így stabilabb lesz. Ezt a 3. válaszban részletezzük. 15 meglévő GyJóP-t mutatunk be, és még 15 GyJóP-t hozunk létre. Ezt mind dokumentáljuk. Miért fontos a programban egy konkrét fejlesztést elemezni és újat végezni? Mindegyik közösség végzett már innovációt, ami miatt az életminőség és a fenntarthatóság javult. Ennek elismerése bátorít, segíti a továbblépést. Szükség esetén kisebb költségeket is átvállalunk, amennyiben a közösség nem tudja ezt másképp megoldani, főleg a hátrányos helyzetű közösségek esetében. Nagyobb költség és igény esetén a Kis Norvég Alaphoz is segíthetünk pályázni, de elsősorban egy ABCD (Assets Based Community Development) felméréssel igyekszünk a helyi lehetőségeket felfedezni, a program fenntarthatósága érdekében. A képzők magukat is fejlesztének alapos kiértékeléssel, kölcsönös megfigyeléssel. Külső képzésekre is hagytunk lehetőséget a költségvetésben. A norvég mentor egy kritikus barát szerepét vállalta, amin keresztül havi és féléves értékeléseket kapunk a háló fejlödéséről. A donor szervezetekre is számítunk. Félévi értékelés és mentorálás formájában is szívesen fogadunk tanácsot. A velünk párhuzamosan pályazó szervezetek között vannak olyanok, akinek a tervezett programját ismerjük és sikeres pályazás esetén egymással konzultálunk, lehetőség szerint együttműködünk. A módszereink egy része itthon ismert, de van pár újdonság ami számos más országban hasznosnak bizonyult. Ezekkel a módszertani megközelítésekkel már több közösséggel dolgoztunk, de a projekt során alapos kiértékeléssel megfigyeljük a módszerek hasznosságát és adaptáljuk őket a magyarországi aktualitásokra: ezeket az online közösségi önszervező eszköztárba beemeljük. Részletes lépések Projektcsoport találkozása, konszolidálása, közös képzés. 9főX4nap Közösségi felmérés: 15 X 2nap C: megismerkedés, együttmüködést megalapozni, GyJóP felmérése, katalizátorok megerősítése vagy kiválasztása. T: hely látogatása, közösségi, egyéni konzultációk. M: feltérképezés, csoportszerződés. Katalizátorok képzése: 15+15főX2nap C: Helyi programok szolíd indítása, katalizátorok felkészülése, közösségteremtés, GyJóp 1- bemutatása. T: lehetőségek feltárása / csoportmüködési ABC / emberismeret - motiválás, bevonás, elfogadás / M: tapasztalatcsere / csoportsegitő + konszenszusépítő készségek modellezése / alapkészségek: pl. nyomonkövetés, jegyzetelés, kapcsolattartás, internethasználat Innovatív Közösségek Tanulmányútja: 30 látogatás=15x1kat+1 közösségi tag (ÁK aktív tag / helyi döntéshozó / közösségfejlesző) C: MO-i tanulmányút a GYJóP megismerése, értékelése céljából. T: Tudásátadás M: bemutató, kiprobálás, megfigyelés, helyi jellegzeteségek látogatása Átalakuló Közösségek képzései: 3X2napos képzés, elején+végén; 25 résztvevővel, 3 régióban.

4 2XÁK Kezdő - prog. elején: C: Megalapozni a szélesebb helyi közösség együttmüködését, a Kat + csoporttudat megerősítése és annak elősegítése, hogy praktikus, konkrét terveket, pozitív célokat fogalmazhassanak, valosíthassanak meg; T: MO-i esetek tanulmányozása; jövőkép alkotás + helyi erőforrásleltár felfedezése; szervezési készségfejlesztés; csoport + emberismeret + kommunikációs kézségek fejlesztése M: Részvételi tanulás, kreatív+játékos gyakorlatok, közös tudásmegosztás. A testet, a lelket és az elmét egyaránt megmozgatjuk. Részvétel a közösségfejlesztők nyári egyetemben, 15Kat+5PSX4nap: C: tájékoztatás, kapcsolatépítés. T: A Katalizátorok, Átalakuló Közösségek program bemutatása; M: műhelymunka, megismerkedés Jó Gyakarlat projekt kiválasztása, megvalosítása, mentorálása: 15katx2mentor+<5 közösségi tag X rugalmas alkotói folyamat < 3 hónap, 15 helyszin C: 15 GyJóP megvalosítása; az ÁK képzésben tanultakat gyakorlati fázisba emelni. Helyi ellenállóképeséget növelni, közösségek között bizalmat építeni T: a lehetséges projektek sokszínűek, ahogy a 3. válaszban felsoroltuk. M: konszenszusépítés, közösségi tervezés, kétkézi munka, program szervezés mentorálás Katalizátorok találkozója: 15+15főX2nap. C: GyJóP kiértékelése; megünnepelni az erőfeszítéseinket! Felkészülni a Körfeszt részvételre, Norvég vendégek fogadása T: M: fényképek, dráma + esettanulmány előadás, értékelés, elismerés, közös ünneplés KÖRFESZT Nyári egyetem + innovatív döntéshozók találkozója: 100főX3nap + 50 fizetős+4 norvég vendég, Célcsoport: ÁK, nyitott döntéshozók, közösségi vezetők, civilszektor, közösségfejlesztők, alternativ média: C: kihangosítás; identitás erősítés; bemutatás; kapcsolatépítés; szektorközi tapasztalatcsere; szélesebb közösség számára lehetőség bekapcsolódni; utat nyitni több új helyi változásnak: T: Átalakuló Közösségek gyakorlati alkotó és vitatábora; műhelyek: sikersztorik és kudarcok, viták: GyJóP megvalósítása a helyszínen M: sokszínű program vidéki helyszínen, önszervezödő strukturával, film, művészet, családbarát 1XÁK Haladó - prog. végén: C: Továbblépés, új célok kijelölése, eddigi ismeretek újraértelmezése. Addigi tevékenység értékelése. T; az Átalakuló Közösség Boldogulása ; Jövöképalkotás II: Új utakat kijelölni, lépéseket, stratégiát alkotni, tervezni. M: kiértékelés, elismerő feltárás alapján; helyi erőforrások leltára II/ABCD felmérés; Nyilt tér szerepvállalás; értékelés, ünnepelés: továbblépés-lásd indikátorok, monitorozás. 6. Partnerség és együttműködés: Erre a mezőre nem találtunk kérdést, amit jeleztunk az Ökotárs munkatársainak. 6. A projektbe bevont partner szervezetek 6.1. Partnerek bemutatása (maximum 3 partner): Partnerek A szervezet neve: (hivatalos PROFILANTROP A KULTÚRANTROPOLÓGIA TÁRSADALMI HASZNOSÍTÁSÁÉRT EGYESÜLET név) A szervezet hivatalos Profilantrop Association elnevezésének angol fordítása: Bejegyzésének június 7. dátuma: Adószáma: Székhelye: 1137 Budapest, Szt. István Krt /25. Kapcsolattartó Mester Attila személy: Telefonszám: Fax szám: cím: A 2006-ban létrejött szervezet fő célja az emberi közösségek és kultúrák egészséges együttélésének segítése a társadalomtudomány eszközeivel. Tapasztalattal rendelkeznek különböző projektek végrehajtása terén, rendezvények, konferenciák szervezésétől, közösségfejlesztő együttműködéseken át nemzetközi projektek megvalósításáig. Olyan A partner szakembergárda, amely két fontos elemet is hozzá tesz a projekthez: az interkulturális kommunikáció és a szegény bevonásának közösségek ismerete az egyik elem, a másik a megfelelő technológiák (appropriate technology) adaptálásának, indoka: alkalmazásának, közösségi beágyazásának területén szerzett jártasság. Ezen kívül komoly fejlődési potenciált is látunk bennük. Jelenleg funkcionális és strukturális változások zajlanak az egyesületben melyeket jelen pályázat keretei között megfelelően lehet támogatni, fontos tanulási folyamat lesz egy ilyen léptékű projektben részt venni. A Védegylet bejáratott stábjával vállalja a projekt pénzügyi lebonyolítását. - A kultúrantropológia szemléletmódjára és eszköztárára épülő inter-szubkulturális közvetítés, konzultáció, a résztvevők eltérő szociokulturális hátteréből fakadó különbségek kezelése. - Részvétel projektstáb ülésein, skype megbeszéléseken a Norvég partnerrel - Hivatalos beszámolókban részfeladatok vállalása - Közreműködés a mentorok felkészítésében, módszertan kidolgozásában, mentoráció támogatása, konzultáció a közösségekkel való munkában - A naplózás, interjúzás, A projekt monitorozás, értékelés folyamatában való szakmai közreműködés - Korábbi hasonló tapasztalatokra építve körzeműködés a végrehajtásában közösségfejlsztési folyamat különböző szerepeinek (Bp, helyi fejlesztő, közösségi vezető/aktivista, helyi katalizátor) betöltött összehangolásában - Részvétel a képzési anyagok kidolgozásában, tréningek megtartásában. - Részvétel a közösségi szerepe és felmérésekben, tanulmányutakon, az ehhez kapcsolódó szervezési munkában - A bevont szervezetek helyi feladatai: kezdeményezéseinek gyakorlati szakmai támogatása a megfelelő technológia (appropriate technology) elvrendszerének érvényesítése, tematikus konzultáció, prblémamegoldási segítségnyújtás a projektek haladásának biztosítására - Kapcsolattartás és konzultáció nemzetközi gyakorlati fejlesztői közösségekkel, ezzel megteremtve a teljes vertikumot a helyi szint és a globális közösségi tudás közt - Részvétel a Körfeszt megszervezésében, lebonyolításában - A projekt

5 eredményeinek terjesztésében, megismertetésében való részvétel A partner által rendelkezésre bocsátott készpénzbeli önerő összege: A partner által rendelkezésre bocsátott természetbeli önerő: Az igényelt támogatásból való részesedés összege: 0 EUR 0 EUR ,39 EUR A szervezet neve: (hivatalos Stiftelsen Idébanken név) A szervezet hivatalos The Ideas Bank Foundation elnevezésének angol fordítása: Bejegyzésének 1991 dátuma: Adószáma: Székhelye: Kristian Augusts gate 15a, NO-0164 Oslo Kapcsolattartó Mariann Wiese Wettre, Office Manager személy: Telefonszám: Fax szám: cím: Az Ötletek Bankja vezeti az Élenjáró közösségek programot. Elképzeléseik, célkitúzéseik egyeznek a miénkkel, szervezési módszereik az interszektoriális együttmüködés terén számunkra példaértékűek. Norvégiában és más europai országban aktivak az átalakulásról szóló párbeszédben, kutatásokban; kapcolati tőkével segítik az itt élő szervezőket bekapcsolódni A partner egy szélesbb ívű tanulásba. Magyarországon más szervezetekkel is dolgoznak, ismerős az itteni terep, és rendszeresen bevonásának látogatnak ide, ami további lehetőségeket biztosíthat találkozásokra. Jól ismerik a pályazati forrásokat. Mentorálásuk az ÁK indoka: támogató háló felépítésében folyamatos támogató reflekciót biztosít a projekt megvalósítóinak. Szervezésükben 4 szektor képvíseletében várunk 4 norvég vendéget a Körfesztre a megválositott programokat kritikusan értékelni. A több szektor közötti együttmüködés fontosága az átalalkulásban a 4 vendég résztvételével hangsulyt kap a záró eseményen, a program bövülése, folytatása érdekében. 1. mentorálás: mentorálja a hálózat felépítését havi rendszerességel 2 órás skype telefon konferenciával. Nyomon követi a fontosabb lépéseket, tapasztalatait felhasználva támogat a saját tanulságaiból kiindulva. Nehézségek esetén tanácsot ad, továbbtanulási lehetőségeket jelöl ki, szakirodalmat javasol. A mentoroknak is hasznos folyamat ez, a tanácsadás során A projekt képessé válnak saját helyzetük, szerepük újraértékelésére. 2. kapcsolatépítés: a széles kapcsolati töke a mo-i végrehajtásában kezdeményezések hasznára válik, amennyben lehetőség nyilik kutatásban, tapasztalatcserében, konferencián résztvenni. 3. betöltött 6 havonta 2 X 2 órában értékeli és irásban visszajelzést ad a program haladásáról. 4. Kapcsolatot épít az itteni Átalakuló szerepe és kezdeményezések és a Norvég kezdeményezések között, lehetőséget keres a projekten kivüli közösségi látogatások feladatai: finanszirozására. 5. Javaslatot tesz a tanulmányút részvevőire; meghivunk a Körfesztre 1 átalakuló közösség képviselőt, 1 önszervezödő, hátrányos helyzetű közösség kéviselőjét, 1 Élenjáró Közösségeket támogató polgármestert, illetve érintett önkormányzati képviselőt: az Ötletbank velük egyeztet a prorgramról és kiséri öket a látogatás során. 6. A projekt végén Skype konferencián vesz rész a projekt eredményeinek értékelése, további lépések meghatározása céljából. A partner által rendelkezésre bocsátott 400 euro készpénzbeli önerő összege: A partner által rendelkezésre bocsátott 0 euro természetbeli önerő: Az igényelt támogatásból 3600 euro való részesedés összege: 6.2. Partnerség kifejtése: 1. Védegylet: a projekt kereteinek megteremtése, kapcsolattartás donorokkal, külső és belső kommunikáció, pénzügyi vezetés, képzési

6 anyagok kidolgozás koordinálása, szakmai minőségbiztosítás, látogatások, képzések megszervezése, szines komm. eszköztár létrehozása Profilantrop: részvétel képzési anyagok kidolgozásában, képzésekben, tanulmányutak szervezésében, mentorok felkészítésében, interszubkulturális kommunikáció támogatása, tematikus konzultáció Ideas Bank: módszertani segítség, a megvalósítók mentorálása, háttértámogatás, értékelés, részvétel a Körfeszten, a norvégiai jó gyakorlatokat megvalósító kisközösségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés. A kialakított kapcsolatok a fejlesztendő szervezeteknek a jövőben is lehetőséget biztosítanak együttműködésekre, közös nemzetközi pályázásra, így norvég partnerünk a hazai szervezetek számára hídfőállásként is működik. 2 A résztvevő szakemberek évek óta szervezeti háttértől függetlenül eredményesen együtt dolgozott több rendezvényen (Körfeszt, TransformR Fesztivál, Közösségfejlesztők Nyári Egyeteme, Környezeti Igazságossági programok stb.). Nem a projekt miatt kezdünk el együtt dolgozni, annak lezárulta után is meg találjuk az együttműködési lehetőségeket. 3 Egysíkúbb szolgáltatást nyújtanánk, nem tudnánk lefedni a különböző szociokulturális háttérből érkező közösségeket, mivel más-más területen vagyunk járatosak. A Védegylet számára a Profilantrop kultúrantropológiai, a szegény közösségekkel való munkában szerzett tapasztalata, illetve technológiák és közösségi implementálásuk módjának ismerete miatt fontos, a Profilantrop számára fejlődési, továbblépési lehetőség egy ilyen jelentős szervezettel dolgozni. 4 - Széles kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ismereteik vannak a norvég közösségek, best practice projektek terén, az interszektoriális együttműködésben. Segítenek az európai kitekintésben, van már rálátásuk a hazai viszonyokra is. A módszerek adaptációja a projektben közösen kerül kidolgozásra Tervez-e norvég, izlandi vagy liechtensteini partnert bevonni a projektbe?: igen 6.4. Együttműködők bemutatása: Együttműködő A szervezet Klímabarát Települések Szövetsége - KBTSZ neve: Bejegyzésének 2007 dátuma: Székhelye: 1038 Budapest, Templom utca 64 A KBTSZ széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, állandó együttműködő partnerünk. 25 elkötelezett önkormányazatból áll, Az az éghajlatvédelem és hely alkalmozás egyik jelentős szereplője Magyarországon. A munkatársak közül az MTA-n is együttműködő dolgoznak; napra kész szakértői bázissal rendelkeznek, kiterjedt kapcsolatrendszer állami szférában is. Szakmai bevonásának konferenciák szervezésében is járatosak. Lehetőségek: széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, jól bevált együttműködő indoka: partner, Önkormányazati hálózata van, szakértői kapacitása, elhivatottsága. A munkatársak közül az MTA-n is dolgoznak, konferenciák szervezésében is járatosak. A projekt végrehajtásában Információ terjesztés, kapcsolat építés, szakértői és tanácsadó szerepet szánunk nekik. Állandó hírlevélben cikkek írását. betöltött Információ terjesztés, kapcsolat építés, szakértői és tanácsadó szerepet szánunk nekik. Állandó hírlevélben cikkek írása. szerepe és feladata: A szervezet neve: Pro Cserehát Egyesület Bejegyzésének dátuma: 2009 Székhelye: Budapest (/Borsod) Szakértelem, know-how: Közösségi kert - szociális kert - falusi kertészkedés - biodoboz rendszer: egymást Az együttműködő kiegészítő területek. Védegylet a magyarországi méltányos kereskedelmet régóta tűzte ki célul: lehetőség van bevonásának indoka: most partnerséget építeni. A projekt végrehajtásában Bemutatni 1 alkalommal a Pro Lecsó minta programot, tanácsot adni azoknak a közösségeknek aki ilyen irányban - betöltött szerepe és a projekten belül vagy kívül - szeretnék a Pro-Lecsó mintát akalmazni. Tematikai mentorálás feladata: A szervezet neve: Bejegyzésének dátuma: Székhelye: Az együttműködő bevonásának indoka: A projekt végrehajtásában betöltött szerepe és Pneuma Szöv (nyitott hálózat) 2012 Budapest 8. kerület A 20 forintos operett egy folytatásos utcafantázia, melynek első képe 2012 nyarán valósult meg Budapesten. Témája az utca mint közös tér, és annak a lehetőségeit kutatja, hogy a művészet segítségével az utcát a nyilvánosság terévé alakítsuk. A Pneuma Szöv. nyitott hálózat és a Mobile Albania német színházi csoport kezdeményezésére a Józsefvárosi Önkormányzat megnyitott egy használaton kívüli óvodakertet, ahol magyar és külföldi művészek, hajléktalanok, szomszédok és arrajárók különleges találkozóhelyet hoztak létre. A telek egy nyitott társadalom próbahelyévé vált. 10 héten át bárki bemehetett és Mókuspénzre válthatta, elcserélhette, megoszthatta megunt tárgyait, tudását, idejét és részt vehetett a kölcsönös bizalom felépítésében. A szomszéd gyerekek kiskertté alakították az egyik homokozót, a környék lakóiból alakult filmstáb folytatásos szappanoperettet forgatott. Tanácsadás, Know how ami a közösségfejlesztésre irányul. A Tolnai u. 23-ban közösségi hely jött létre, ami a 20 Ft-os operett. Közösségi kert része is lesz. Közösségi tér, csererendszer, cserepiac szerepel a tervek között. Módszere: Műhely a közösséggel együtt kitalálva. Megtanulni egy technikát együttesen. A térben lehet jógaórákat szervezni. gyerekeknek teret adni, hogy a tánccsoportjukkal próbáljanak. Azok a dolgok kerülnek a térbe, amik belülről a közösségből indulnak. Nyitott tér,

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek

klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek klikk Klímabarát Hálózatok és Kisközösségek Klímabarát Hálózatok Tartalomjegyzék 3 A klímaváltozás és a helyi közösségek (KB) 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Klímabarát hálózatok (FM) Átalakuló Városok Mozgalom

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben