- Kézirat. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Kézirat. Budapest, 1984. -"

Átírás

1 K O M Á R O M M E G Y E I H E L Y S É G E K R Ő L SZÓLÓ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM ADATTÁRÁBAN. Kigyűjtötte : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

2 - 1 - B E V E Z E T Ő. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának egyik legjelentősebb gyűjteménye a Kéziratgyűjtemény. Az egész magyar nyelvterületről származó legkülönbözőbb tárgyú leírásokat, a hozzájuk tartozó rajzokat, kottákat, fényképeket, térképeket, eredeti kéziratokat tartalmaz. A Kéziratgyűjtemény több mint száz esztendős. Anyaga hivatásos és önkéntes néprajzi gyűjtők munkásságának termékei óta külön leltárkönyve is van e gyűjteménynek óta a vidéki múzeumok néprajzi gyűjtéseit, illetve azok írásos anyagát folyamatosan kapja meg az Ethnológiai Adattár Kéziratgyűjteménye. A gyűjtemény beleltározott anyaga 1977 végén kb. másfél millió lap terjedelmű tétel volt. Az alább felsorolt, Komárom megyével kapcsolatos anyagot ebből válogattam ki. Az 1977 utáni gyarapodás is jelentős méretű, átdolgozása folyamatban van, de az Ethnológiai Adattárat /Budapest Kossuth Lajos tér 12./ személyesen felkeresőknek rendelkezésére áll. Megjegyzendő, hogy a Gyűjtemény anyagának egy tekintélyes része az első világháború előtti, ill. a két világháború közötti időből, a szomszédos országok magyarlakta területeiről származik, ezért a teljes anyag egységes földrajzi rendezése érdekében, függetlenül a többször is változott közigazgatási beosztásoktól, a gyűjtőhely /helység és megye/ megjelölésénél Magyarország évi helységnévtárának adatait használja. Kik látogathatják az Adattárat? Az Adattár mindenkinek a rendelkezésére áll a Néprajzi Múzeum nyitvatartási napjain d.e. 10-től 16 óráig, kivéve a szombatokat és vasárnapokat. A kérőlapon kikért kéziratokat az olvasóteremben lehet tanulmányozni és kijegyzetezni. Miért készült az alábbi jegyzék? Az Adattári anyagból azért tartottam szükségesnek a Komárom megyével kapcsolatos kéziratok jegyzékbe foglalását, hogy a megye helytörténetkutatói ennek alapján már odahaza tájékozódhassanak, milyen adatokat találhatnak az Ethnológiai Adattárban. Helységenkint cso-

3 - 2 - portositottam az anyagot. Az elől lévő szám a kézirat leltári száma, melyre szükség van az adattári kérőlap kitöltésénél. A kézirat szerzőjének a neve és munkájának címe után számokat találunk. Az ezekhez tartozó kis betűk jelentése : p. = lap, oldal; r. = rajz; f. = fénykép; t. = térkép. Amennyire lehetséges volt, a kéziratok keletkezési évét is feltüntettem, de az 1939 előtti kéziratok keltének időpontja többnyire nem volt megállapítható. Budapest, Lánczos Zoltán.

4 - 3 - A G O S T Y Á N Papp János : Népi építészeti gyűjtés. 21 p. 6 r. 11 f. 1 térkép ALMÁSFÜZITŐ Kerényi István : Serdülőkor szokásai. 6 p Papp János : Népi építészeti gyűjtés. 8 p. 9 f. 1 t ÁCS Borvendég János : Babonás történet és két cigányanekdota. 7 p Borvendég János : Szerelmi dalok. 63 p Borvendég János : Egyes napokhoz fűződő hiedelmek és szokások. 9 p Borvendég János : Dalok. 20 p Borvendég János : Babonák. 10 p Borvendég János : Folklór. 131 p Borvendég János : Dalok. 23 p Tallián Vince : Dalok, köszöntők, tréfás káromkodás p Tallián Vince : Népdal szövegek ből. 44 p Sméja Miklós : Népszokások p Varga László : Szüreti mulatság p Bangó Lajos : Serdülőkor szokásai, május elejei népszokások. 3 P. 1 k ifj. Lovas Gyula : Az ácsi szőlő présházai p. 30 r. 5 f. 1 t Borvendég János : Babonás mesék p Csaplár László : Falitanulmány : földrajz, néprajz, szociográfia, történelem, gazdaságtört p. 7 r. 12 f. 1 t Tallián Vince : Népköltési gyűjtés : a/ mese, b/ népdal, Töredék p. Á S Z Á R Kovács Dezső : Ászári szokások. /Feleletek az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. alapkérdőívre. 8 p. 5 r.

5 - 4 - B A J C S Tóth Lajos : Serdülőkor szokásai p. BAJNA Galambos Dezső : Népi babonák p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 21 f. 1 t. B A N A Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 1 r. 26 f. 1 t xx XXxx Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 36 f. 1 t. B Á B O L N A Tallián Vince : Katonadalok /dallam nélkül/ 1914-ből. B O K O D. 29 p Szabó Sándor : Évszakokhoz kötött lakodalmi szokások p Szabó Sándor : Lakodalmi versek, hiedelmek p. C S A L L Ó K Ö Z Khin Antal: Aranyászás. 5 p. C S É V Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 42 f. 1 t. C S I C S Ó Mészáros Lajos : Népdalok, népballadák. 26 p Fél Edit : Népmozgalom, család, rokonság, örökösödés. 5 P Fél Edit : Mesék, anekdoták, betyár históriák. 23 p Fél Edit : Gazdálkodás, gazdasági eszközök, gazdasági épületek. 7 p Fél Edit : Pásztorkodás, állattartás. 3 p.

6 Fél Edit : Nádvágás. 1 p Fél Edit : Kereskedés, bevásárlás. 3 p Fél Edit : Halotti lepedő. 1 p. CSOLNOK Papp János : Népi építészeti felmérés, gyűjtés p. 4 r. 26 f. 1 t. D A D Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 8 f. 1 t. D Á G Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 4 r. 10 f. 1 t. D O R O G Dégh Linda : Seszták József bányász önéletrajza p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák. 21 p. DUNAALMÁS Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. D U N A M O C S. 5 r. 45 f. 1 t Nyitray Dezső : A dunamocsi vízimolnárokról p. D U N A R A D V Á N Y Nyitray Dezső : A vízimolnárokról p Nyitray Dezső : Dunaradványi gyöngyszemek p Nyitray Dezső : A dunai molnárokról és a hajómalmaikról p. D U N A S Z E N T M I K L Ó S Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. 30 f. 1 t. E P Ö L Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 23 f. 1 t.

7 - 6 - E S Z T E R G O M Belkovits István : Dalok, köszöntő, lánykérő vers, p Szőke Béla : "Az én babám durcos lány" kezdetű kézirat 1837 körül. 92 p Solymos Ede : Néprajzi gyűjtés az esztergomi Úszó falu halász termelőszövetkezetben p Szacsvay Éva : Bábtáncoltató betlehemezés. Adatgyűjtés. 5 p. 1 r Földes László : Betlehemezés. Adatgyűjtés p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés. I-II p. 20 r. 134 f. 1 t. G U T A Fél Edit : Családi, rokoni kapcsolatok, kiházasítás. 12 p Fél Edit : Határhasználat, düllők, termények. 7 p Fél Edit : Gyümölcstermelés. 2 p Fél Edit : Hova szokott járni a gutai ember munkás, ügyes bajos dolgaiban? 2 p Fél Edit : Sütés, főzés, ételtartás, konyhaeszközök. 4 p Fél Edit : Kendertermelés, kendermunka. 4 p Fél Edit : Viselet. 4 p Fél Edit : Állattartás, pásztorkodás. 5 p Fél Edit : Állatnevek, állathívogatók. 1 p Fél Edit : Halászat, méhészet. 2 p Fél Edit : Mesterségek : takács, kalapos, kosárfonó, nádazó. 4 p Fél Edit : Halál, temetés szokásai. 1 p Fél Edit : A kánai menyegző éneke. 2 p Fél Edit : Mikulásjáték. 1 p Fél Edit : Gyermekjáték. 1 p Fél Edit : A fiatalság társas élete. 2 p Általános iskolai tanulók : Népszokásgyűjtés GYERMELY Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 18 f. 1 t.

8 - 7 - I Z S A Dudich László : Népdalok p. 335 kotta. IZSÓ Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. K E C S K É D. 29 p Huber Johann : Die Umgebung von Kecskéd p. 1 t Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 12 f. 1 t. K E S Z T Ö L C Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés. Présház K É M É N D. 64 p. 6 r. 45 f. 1 t Gönyey Sándor : A kéméndi női viseletről és a magyar népművészetről. 13 p Gönyey Sándor : Vegyes néprajzi gyűjtés, viselet, hiedelem, táplálkozás, méhészet, szokás, tűzhely. 40 p. 14 r. K I R V A Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p. KISBÉR Torda István : Balladák, dalok. /Kisbér és 8 falu/ 82 p Francsics Sándor : Tóth Lajos gazdálkodó élettörténete p. K O C S Maller László : Népdal, játék, lakodalmi vers, stb. 187 p Gyürke Miklós : Dalok és lakodalmi vers p Büi János : Halottról irt és temetésről szóló vers. 2 p Herman Ottó és mások : A szekérre /egész vágás szekér, félvágás szekér, stb./ vonatkozó könyvészeti gyűjtés Ujváriné Kerékgyártó Adrienne : Néprajzi adatok Kocs községből p. 7 r.

9 Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 8 r. 51 f. 1 t Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Kocs községben, p. 3 kotta. K O M Á R O M Pati Nagy Sándor : Folklór. Komárom és vidéke. 57 p Vargha Dezső : Dalok. 23 p Sághy Mária : Népdalok. 17 p. 26 kotta Manga János : Népdalok. 20 p. 20 kotta Nagy Árpád : Anekdoták. /Szentpálpusztáról is./ 9 p Szendrey Imre : Herman Ottó kérésére a magyar házkutatásban való részvételre ajánlkozik és véleményt mond a millenniumi faluról p Ámon János - Tolnay Gézáné : Vegyes néprajzi gyűjtés I-IV. fejezet p. K O M Á R O M M E G Y E Győrffy István : A m. kir. belügyminisztérium rendőri körözvénye. 32 p Dobai Géza : Vőfélyversek. 12 p Szőke Péter : 40 népdal. 41 p Solymos Ede : Dunai halászat. 38 p Csermák Géza : Felső Duna és Duna mellékén végzett hajóvontatás, halászat és vizimolnárság. 24 p. 21 r. 3 f Kulacs Béla : Csallóközről történeti vázlat p Kenesei Ilona : Népköltési gyűjtemény p. és 39 kotta Tóth János : Adatok a magyar népi építészet múltjából. 48 p. 110 r. 23 f Hunkár Edit : Hiedelem, szokás, gyógyítás, rontás Komárom megye több községében p Ótos Györgyné : A komáromi járás kincsei. 42 p. KÖMLŐD Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. 41 f. 1 t.

10 - 9 - K Ö R N Y E Boross Marietta : TSZ. kutatás nagyüzemi dinnye-termelésben k. 6 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája. I p. 3 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája. II p. LAKSZAKÁLLAS Csepy András : Népi gazdálkodás. 24 p. 19 f. 3 t. LÁBATLAN Hentz Lajos : Lábatlan község története és néprajza. 50 p. 52 r. 27 f. 33 k. M A G Y A R O R S Z Á G. /A megyénkre is vonatkozó adatok./ A Néprajzi Múzeum tisztviselői : A primitív fizetési eszközök hazánkban. 2 p Lengyel Dénes : Jeles napokhoz fűződő népszokások. 17 p ból származó általános jellegű céhszabályok. 4 p Rumy Károly : A céhekről töredékes céhszabályok. 46 p Császtvay István : A magyarországi fésűs kismesterség. 21 p. M A R C E L L H Á Z A Fél Edit : Egy nagy család élete. 37 p Fél Edit : Rokonsági viszonyok. 2 p Fél Edit : Szerelem, házasság, családi élet, örökösödés, levirátus, sororátus. 15 p Fél Edit : Szülés, keresztelés, nevelés. 8 p Fél Edit : Halál, temetés. 2 p Fél Edit : Település, építkezés. 7 p Fél Edit : Gazdálkodás, pásztorkodás, gazdasági szerszámok. 12 p Fél Edit : Kendermunka. 2 p Fél Edit : Viselet. 10 p.

11 Fél Edit : ünnepi szokások, babonák. 8 p Fél Edit : Hiedelmek, gyógyítás. 5 p Fél Edit : Falucsúfolók, vidékcsúfolók. 2 p Fél Edit : Vegyes néprajzi adatok. 7 p. MARTOS Fél Edit : Martos. Monográfia. 63 p. 6 r Fél Edit : Monográfia. 85 p Fél Edit.: Monográfia. 85 p Sukán Béla : Helynevek. 14 p Fél Edit : A falu története : gazdasági, gazdálkodási és társadalomtörténeti adatok. 51 p Fél Edit : Nagycsalád, családi élet, rokoni kapcsolatok örökösödés. 58 p Fél Edit : Szerelmi élet. 3 p Fél Edit :Születés, keresztelés, gyermeknevelés, gyermekjátékok. 20 p Fél Edit : Viselet és a vele kapcsolatos szokások, babonák. 56 p Fél Edit : Mesék. 5 p Fél Edit : Babonás történetek, hiedelmek, babonás szokások. 12 p Fél Edit : Gyógyítás. 4 p Fél Edit : Adás-vétel, csere, kölcsön, stb. 11 p Fél Edit : Veszekedés, kibékülés, ítélet. 10 p Fél Edit : Tulajdon, tulajdonjegy ruhán, szerszámon. 12 p Fél Edit : Kendermunka. 2 p Fél Edit : Halászat. 3 p Fél Edit : Ételek, italok, növények felhasználása. 4 p Fél Edit :Gazdasági jellegű babonák, állatnevek, állathívogatók. 3 p Fél Edit : Legénybíró. 1 p Fél Edit : Megkülönböztető nevek. 2 p. MOCSA Lupták Tibor : Parasztszövetkezetek története és mai élete. 4 p.

12 Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 50 f. 1 t Szomjas Schiffert György : A mai lakodalom Mocsán p Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Mocsán p. M O G Y O R Ó S B Á N Y A Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés. 4 p. NAGYIGMÁND Zalka Ferenc : Serdülőkor szokásai p. NAGYSÁP Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. NASZÁLY. 3 r. 15 f. 1 t Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 19 f. 1 t Temleitner József : Népi építészeti felmérés. Vízimalom. 19 p. 8 r. 11 f N E S Z M É L Y Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 26 f. 1 t. N Y E R G E S Ú J F A L U Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 15 f. Ó G Y A L L A. 1 térkép Manga János : Folklór. 46 p Szőke Béla : "Az én babám egy durcos lány" kezdetű kézirat, 1837 körül. 92 p. O R O S Z L Á N Y Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 4 r. 21 f. 1 t. P Á L M O N O S T O R Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. 29 p.

13 P Á P A T E S Z É R Nagy Tiborné Szemenyei Lujza : "Pápateszér" - vegyes PERBETE. néprajzi gyűjtés p. 2 r. 1 t Horváth Tibor : Kendertermelés és feldolgozás. 7 p. 2 r. 12 f. P I L I S M A R Ó T Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák, p. P I L I S S Z E N T L É L E K Szántó István : Mészégetés a Pilis lábánál p. 9 r. 29 f. 5 t. P U S Z T A M O N O S T O R Nagy Árpád : Folklór. 3 p. SÜTTŐ Szakmáry Julius : Sitten und Brauchtum p Szakmáry Julius : Die Aberglauben p Bodgár Ferenc : "Patkolás Mesterség Tudománya Anno 838". Másolat. 7 p Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 20 f. 1 t Rigler László : Süttő község kőfejtő és kőfaragó iparának rövid története p. S Z E N T G Y Ö R G Y P U S Z T A Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája I. rész. 106 p. 3 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája II. rész. 74 p.

14 S z e n t p á l p u s z t a Nagy Árpád : Anekdoták. 9 p Nagy Árpád : Anekdota. 3 p. SZOMÓD Magyaros Miklós : Szomód helytörténete és szokásai p Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 9 r. 45 f. 1 t. SZOMOR Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p. SZŐNY Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 9 f.1 t Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Szőnyben. 11 p. 4 k T A T A Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. 29 p Sebestyén Gyula : Balázsjárás, balázsnapi köszöntők, énekek. 58 p Ámon János : Vegyes gyűjtések Tata és Győr város múltjából. 99 p. 1 r Hamary Dániel : Népköltési gyűjtés : népdal, népballada, gyermekmondóka. 4 p Kubányi Béla : Népdalok, népballadák. 6 p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 10 r. 115 f. 1 t Körmendi Géza : Ujabb adatok a tatai fazekasság történetéhez p. 70 r Körmendi Géza : A nád felhasználása a tatai járásban p. 4 r. 89 f Körmendi Géza : Nádvágás a tatai tavakon p. 6 r. 37 f Körmendi Géza : Jégvágás a tatai Nagy-tón p. 15 r. 25 f.

15 Körmendi Géza : A tatai vízimalmok története TATABÁNYA. 77 p. 24 r. 103 f. 2 t Éles Tibor : A bányatelep és környékének szokásai és hiedelmei p. 1 r Véber Lajos : Serdülőkor szokásai p. 2 r Lánczos Zoltán : A tatabányai szénbányákban használatos idegen eredetű kifejezések gyűjteménye p Lánczos Zoltán : Tatabányai ragadványnevek P. T O K O D Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák p. UNY Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. Várgesztes. 20 f. 1 t Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 17 f. 1 t. V É R T E S K É T H E L Y Turi József : Egy kiváló paraszt egyéniség élete és VÉRTESOMLYÓ. munkája p Rieder Anton : Tipische HŐfe aus Vértessomlyó p. 2 r. V É R T E S S Z Ő L Ő S. 3321, Kaptay Tamás: Állatbiztosító Szövetkezet megalakulása és bukása p. Vértestolna Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 44 f. 1 t.

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében

Piacok közérdekű információi Komárom-Esztergom megyében Ács 2941 Ács, Fő u. 2. k, p:6-11 G.A.T. Kft. 34/385-588 gatkft@gmail.com Helyiség cím nyitva tartás üzemeltető telefon email B.szombathely Baross G. u. 1. szo : 7-12 Bakonyszombathely Önkormányzata 34/359-111

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON)

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingatlan nyilvántartása 2010. szept. 2. S.SZ. Helyrajzi szám Helyi kijelölés alapján Cím Rendeltetés Telekterület (m 2 ) A telken lévı építmény (db) FORGALOMKÉPTELEN

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Vándorutak - Múzeumi örökség

Vándorutak - Múzeumi örökség Vándorutak - Múzeumi örökség Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából Szerkesztette VIGA GYULA HOLLÓ SZILVIA ANDREA CS. SCHWALM EDIT ARCHAEOLINQUA BUDAPEST, 2003 Tartalom A mi

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NÉPI GYERMEKJÁTÉK, NÉPTÁNCPEDAGÓGUS HAGYOMÁNYISMERET OKTATÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEI Belépő kérdés: Ismertesse kb. 5-10 percben egy etnikai csoport/ néprajzi tájegység néprajzi

Részletesebben

A NÉPRAJZI MÚZEUM ETHNOLÓGIAI ADATTÁRÁNAK (EA) KÉZIRATGYŰJTEMÉNYÉBEN SZEREPLŐ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NÉPRAJZI GYŰJTÉSEK, mellyel a Kézműves Alapítvány segítséget kíván adni a települések értékfeltáró munkájához

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerület igazgatója E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai ülésére Tárgy:. Előterjesztő: Tájékoztató a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. évi közhasznúsági jelentés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRŐL Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. www.vercse.hu 1 8 6 1 7 4 1 2 9 4 9 9 5 2 9 1 1 Statisztikai számjel

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

AMATŐR KUPA 2006. rövidtáv összetett végeredmény hosszútáv összetett végeredmény egyesületi sorrend

AMATŐR KUPA 2006. rövidtáv összetett végeredmény hosszútáv összetett végeredmény egyesületi sorrend file:///d:/web/akesz/00/eredm/e_ht.htm / 00.0.. : AMATŐR KERÉKPÁROS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE KEZDŐLAP AMATŐR KUPA 00 KÉPTÁR ARHÍVUM RÓLU K TÁMOGATÓ K E-MAIL AMATŐR KUPA 00. rövidtáv összetett végeredmény

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

A borítékra írják rá: XVII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka. Cím: Oktatási Hivatal ÉVO 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékra írják rá: XVII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka. Cím: Oktatási Hivatal ÉVO 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. XVIII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY A verseny időpontja: 2015. április 24-25. Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8000 Székesfehérvár, Városház

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatbázisai különös tekintettel a polgári anyakönyvek feldolgozására Hunyady László Nyíregyháza 2013. szeptember 26-27. AZ EGYESÜLETRŐL 2011. januárjában alakult

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi 00 36 96 315-342 esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy. hálózatkijelölő számmal)

Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi 00 36 96 315-342 esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy. hálózatkijelölő számmal) 1 I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok Hivatalos név (teljes név) Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székhely 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata

Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata 1 Oroszlány Oroszlányi TSz C-13 tábla altalajcsövezése 2 Oroszlány Oroszlányi TSz C-2 tábla altalajcsövezése 2 Oroszlány Oroszlányi TSz C-10 tábla

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.)

A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) A nevezéslista a következő oldalakon van, de előtte pár fontos apróság: A helyeink elfogytak. (Az új időpontra is.) Ebből az következik, hogy aki ez után nevez, az csak akkor tud bejutni, ha valaki visszalép.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Balatongyörök és Vállus községek Körjegyzõsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének 1 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010 ITTHON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK

ÉVES JELENTÉS 2010 ITTHON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK ÉVES JELENTÉS 2010 ITTHON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK A Pannon Takarék Bank Zrt. vezető tisztségviselői Az Igazgatóság elnöke: Az Igazgatóság alelnöke: Az Igazgatóság tagjai: Hartmann Imre Pardavi Tamás

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok

Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok Folklór és Irodalom tematika és olvasmányok Tanév: 2014/2015, 1. félév PPKE BTK - Magyar nyelv és irodalom szak, levelező tagozat Oktató: Paál Zsuzsanna Ph.D (E-mail: paalzsuzsa@gmail.com) Óraszám: 10

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

Vulkán TSE Természetjáró Szakosztályának Túra és eseménynaptára. 2014. évre

Vulkán TSE Természetjáró Szakosztályának Túra és eseménynaptára. 2014. évre Vulkán TSE Természetjáró Szakosztályának Túra és eseménynaptára 2014. évre ok Szakosztályi megbeszélést minden hónap első i napján tartunk 17.00 órai kezdettel a tatabányai Vértes Agoraja kamaratermében.

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

elnökének köszöntője Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink, Kedves Tulajdonostársak!

elnökének köszöntője Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink, Kedves Tulajdonostársak! Az Igazgatóság elnökének köszöntője Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink, Kedves Tulajdonostársak! Elmondhatjuk, hogy igencsak mozgalmas évet zártunk 211. december 31-én. Az eredményes 21-es év és a sikeres

Részletesebben

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014

III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 A Gabonakutató Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja III. GABONAKUTATÓ FÓRUM 2014 című rendezvényére.. KILENC ÉVTIZED ÉS A JELENLEGI KUTATÁSI EREDMÉNYEK Időpont: 2014. november 18. (kedd) 10.30 17.30 2014.

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.)

verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) verseny rendezője: Bihari Lövészklub, megnevezése: Kiemelt gyorspont verseny verseny ideje: 2014.07.20. (v2.) kiskaliberű pisztoly nyílt irányzék 1. Horváth József Csaba 1070 1967 Szászvári LE 180 1. 2.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben

A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben A munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program megvalósítása a Tatai kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024 Közlekedés összehangolása a munkaidővel, az intézmények nyitva tartásával MAPI

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

DUNAI HALÁSZLÉ 1. KATEGÓRIA

DUNAI HALÁSZLÉ 1. KATEGÓRIA MAHAL 4 Országos Halfőző Verseny díjazása Szolnok, 2015. augusztus 15. DUNAI HALÁSZLÉ KATEGÓRIA Bíró János BAJA-HAL Kft. Csémy László Bácsalmás MAHAL meghívásos versenyző Kollmann Péter MAHAL meghívásos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit!

IV. Csekklista hogy ne felejtsetek el semmit! 1 IV. "Csekklista" hogy ne felejtsetek el semmit! Eskető pap (diakónus) felkérve? (Ha többen vannak szerepek?) Lesz-e nászmise? Templom kiválasztva? Időpontok egyeztetve? Gyűrűk? Szentírási részek kiválasztva?

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR I. II. III. Kerektemplom Kerektemplom Római gát Római gát Szentháromság szobor Szentháromság szobor IV. V. VI. Szent Anna szobor Szent Anna szobor Római katolikus templom Római

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben