- Kézirat. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Kézirat. Budapest, 1984. -"

Átírás

1 K O M Á R O M M E G Y E I H E L Y S É G E K R Ő L SZÓLÓ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM ADATTÁRÁBAN. Kigyűjtötte : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

2 - 1 - B E V E Z E T Ő. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárának egyik legjelentősebb gyűjteménye a Kéziratgyűjtemény. Az egész magyar nyelvterületről származó legkülönbözőbb tárgyú leírásokat, a hozzájuk tartozó rajzokat, kottákat, fényképeket, térképeket, eredeti kéziratokat tartalmaz. A Kéziratgyűjtemény több mint száz esztendős. Anyaga hivatásos és önkéntes néprajzi gyűjtők munkásságának termékei óta külön leltárkönyve is van e gyűjteménynek óta a vidéki múzeumok néprajzi gyűjtéseit, illetve azok írásos anyagát folyamatosan kapja meg az Ethnológiai Adattár Kéziratgyűjteménye. A gyűjtemény beleltározott anyaga 1977 végén kb. másfél millió lap terjedelmű tétel volt. Az alább felsorolt, Komárom megyével kapcsolatos anyagot ebből válogattam ki. Az 1977 utáni gyarapodás is jelentős méretű, átdolgozása folyamatban van, de az Ethnológiai Adattárat /Budapest Kossuth Lajos tér 12./ személyesen felkeresőknek rendelkezésére áll. Megjegyzendő, hogy a Gyűjtemény anyagának egy tekintélyes része az első világháború előtti, ill. a két világháború közötti időből, a szomszédos országok magyarlakta területeiről származik, ezért a teljes anyag egységes földrajzi rendezése érdekében, függetlenül a többször is változott közigazgatási beosztásoktól, a gyűjtőhely /helység és megye/ megjelölésénél Magyarország évi helységnévtárának adatait használja. Kik látogathatják az Adattárat? Az Adattár mindenkinek a rendelkezésére áll a Néprajzi Múzeum nyitvatartási napjain d.e. 10-től 16 óráig, kivéve a szombatokat és vasárnapokat. A kérőlapon kikért kéziratokat az olvasóteremben lehet tanulmányozni és kijegyzetezni. Miért készült az alábbi jegyzék? Az Adattári anyagból azért tartottam szükségesnek a Komárom megyével kapcsolatos kéziratok jegyzékbe foglalását, hogy a megye helytörténetkutatói ennek alapján már odahaza tájékozódhassanak, milyen adatokat találhatnak az Ethnológiai Adattárban. Helységenkint cso-

3 - 2 - portositottam az anyagot. Az elől lévő szám a kézirat leltári száma, melyre szükség van az adattári kérőlap kitöltésénél. A kézirat szerzőjének a neve és munkájának címe után számokat találunk. Az ezekhez tartozó kis betűk jelentése : p. = lap, oldal; r. = rajz; f. = fénykép; t. = térkép. Amennyire lehetséges volt, a kéziratok keletkezési évét is feltüntettem, de az 1939 előtti kéziratok keltének időpontja többnyire nem volt megállapítható. Budapest, Lánczos Zoltán.

4 - 3 - A G O S T Y Á N Papp János : Népi építészeti gyűjtés. 21 p. 6 r. 11 f. 1 térkép ALMÁSFÜZITŐ Kerényi István : Serdülőkor szokásai. 6 p Papp János : Népi építészeti gyűjtés. 8 p. 9 f. 1 t ÁCS Borvendég János : Babonás történet és két cigányanekdota. 7 p Borvendég János : Szerelmi dalok. 63 p Borvendég János : Egyes napokhoz fűződő hiedelmek és szokások. 9 p Borvendég János : Dalok. 20 p Borvendég János : Babonák. 10 p Borvendég János : Folklór. 131 p Borvendég János : Dalok. 23 p Tallián Vince : Dalok, köszöntők, tréfás káromkodás p Tallián Vince : Népdal szövegek ből. 44 p Sméja Miklós : Népszokások p Varga László : Szüreti mulatság p Bangó Lajos : Serdülőkor szokásai, május elejei népszokások. 3 P. 1 k ifj. Lovas Gyula : Az ácsi szőlő présházai p. 30 r. 5 f. 1 t Borvendég János : Babonás mesék p Csaplár László : Falitanulmány : földrajz, néprajz, szociográfia, történelem, gazdaságtört p. 7 r. 12 f. 1 t Tallián Vince : Népköltési gyűjtés : a/ mese, b/ népdal, Töredék p. Á S Z Á R Kovács Dezső : Ászári szokások. /Feleletek az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. alapkérdőívre. 8 p. 5 r.

5 - 4 - B A J C S Tóth Lajos : Serdülőkor szokásai p. BAJNA Galambos Dezső : Népi babonák p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 21 f. 1 t. B A N A Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 1 r. 26 f. 1 t xx XXxx Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 36 f. 1 t. B Á B O L N A Tallián Vince : Katonadalok /dallam nélkül/ 1914-ből. B O K O D. 29 p Szabó Sándor : Évszakokhoz kötött lakodalmi szokások p Szabó Sándor : Lakodalmi versek, hiedelmek p. C S A L L Ó K Ö Z Khin Antal: Aranyászás. 5 p. C S É V Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 42 f. 1 t. C S I C S Ó Mészáros Lajos : Népdalok, népballadák. 26 p Fél Edit : Népmozgalom, család, rokonság, örökösödés. 5 P Fél Edit : Mesék, anekdoták, betyár históriák. 23 p Fél Edit : Gazdálkodás, gazdasági eszközök, gazdasági épületek. 7 p Fél Edit : Pásztorkodás, állattartás. 3 p.

6 Fél Edit : Nádvágás. 1 p Fél Edit : Kereskedés, bevásárlás. 3 p Fél Edit : Halotti lepedő. 1 p. CSOLNOK Papp János : Népi építészeti felmérés, gyűjtés p. 4 r. 26 f. 1 t. D A D Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 8 f. 1 t. D Á G Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 4 r. 10 f. 1 t. D O R O G Dégh Linda : Seszták József bányász önéletrajza p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák. 21 p. DUNAALMÁS Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. D U N A M O C S. 5 r. 45 f. 1 t Nyitray Dezső : A dunamocsi vízimolnárokról p. D U N A R A D V Á N Y Nyitray Dezső : A vízimolnárokról p Nyitray Dezső : Dunaradványi gyöngyszemek p Nyitray Dezső : A dunai molnárokról és a hajómalmaikról p. D U N A S Z E N T M I K L Ó S Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. 30 f. 1 t. E P Ö L Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 23 f. 1 t.

7 - 6 - E S Z T E R G O M Belkovits István : Dalok, köszöntő, lánykérő vers, p Szőke Béla : "Az én babám durcos lány" kezdetű kézirat 1837 körül. 92 p Solymos Ede : Néprajzi gyűjtés az esztergomi Úszó falu halász termelőszövetkezetben p Szacsvay Éva : Bábtáncoltató betlehemezés. Adatgyűjtés. 5 p. 1 r Földes László : Betlehemezés. Adatgyűjtés p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés. I-II p. 20 r. 134 f. 1 t. G U T A Fél Edit : Családi, rokoni kapcsolatok, kiházasítás. 12 p Fél Edit : Határhasználat, düllők, termények. 7 p Fél Edit : Gyümölcstermelés. 2 p Fél Edit : Hova szokott járni a gutai ember munkás, ügyes bajos dolgaiban? 2 p Fél Edit : Sütés, főzés, ételtartás, konyhaeszközök. 4 p Fél Edit : Kendertermelés, kendermunka. 4 p Fél Edit : Viselet. 4 p Fél Edit : Állattartás, pásztorkodás. 5 p Fél Edit : Állatnevek, állathívogatók. 1 p Fél Edit : Halászat, méhészet. 2 p Fél Edit : Mesterségek : takács, kalapos, kosárfonó, nádazó. 4 p Fél Edit : Halál, temetés szokásai. 1 p Fél Edit : A kánai menyegző éneke. 2 p Fél Edit : Mikulásjáték. 1 p Fél Edit : Gyermekjáték. 1 p Fél Edit : A fiatalság társas élete. 2 p Általános iskolai tanulók : Népszokásgyűjtés GYERMELY Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 18 f. 1 t.

8 - 7 - I Z S A Dudich László : Népdalok p. 335 kotta. IZSÓ Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. K E C S K É D. 29 p Huber Johann : Die Umgebung von Kecskéd p. 1 t Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 12 f. 1 t. K E S Z T Ö L C Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés. Présház K É M É N D. 64 p. 6 r. 45 f. 1 t Gönyey Sándor : A kéméndi női viseletről és a magyar népművészetről. 13 p Gönyey Sándor : Vegyes néprajzi gyűjtés, viselet, hiedelem, táplálkozás, méhészet, szokás, tűzhely. 40 p. 14 r. K I R V A Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p. KISBÉR Torda István : Balladák, dalok. /Kisbér és 8 falu/ 82 p Francsics Sándor : Tóth Lajos gazdálkodó élettörténete p. K O C S Maller László : Népdal, játék, lakodalmi vers, stb. 187 p Gyürke Miklós : Dalok és lakodalmi vers p Büi János : Halottról irt és temetésről szóló vers. 2 p Herman Ottó és mások : A szekérre /egész vágás szekér, félvágás szekér, stb./ vonatkozó könyvészeti gyűjtés Ujváriné Kerékgyártó Adrienne : Néprajzi adatok Kocs községből p. 7 r.

9 Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 8 r. 51 f. 1 t Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Kocs községben, p. 3 kotta. K O M Á R O M Pati Nagy Sándor : Folklór. Komárom és vidéke. 57 p Vargha Dezső : Dalok. 23 p Sághy Mária : Népdalok. 17 p. 26 kotta Manga János : Népdalok. 20 p. 20 kotta Nagy Árpád : Anekdoták. /Szentpálpusztáról is./ 9 p Szendrey Imre : Herman Ottó kérésére a magyar házkutatásban való részvételre ajánlkozik és véleményt mond a millenniumi faluról p Ámon János - Tolnay Gézáné : Vegyes néprajzi gyűjtés I-IV. fejezet p. K O M Á R O M M E G Y E Győrffy István : A m. kir. belügyminisztérium rendőri körözvénye. 32 p Dobai Géza : Vőfélyversek. 12 p Szőke Péter : 40 népdal. 41 p Solymos Ede : Dunai halászat. 38 p Csermák Géza : Felső Duna és Duna mellékén végzett hajóvontatás, halászat és vizimolnárság. 24 p. 21 r. 3 f Kulacs Béla : Csallóközről történeti vázlat p Kenesei Ilona : Népköltési gyűjtemény p. és 39 kotta Tóth János : Adatok a magyar népi építészet múltjából. 48 p. 110 r. 23 f Hunkár Edit : Hiedelem, szokás, gyógyítás, rontás Komárom megye több községében p Ótos Györgyné : A komáromi járás kincsei. 42 p. KÖMLŐD Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. 41 f. 1 t.

10 - 9 - K Ö R N Y E Boross Marietta : TSZ. kutatás nagyüzemi dinnye-termelésben k. 6 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája. I p. 3 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája. II p. LAKSZAKÁLLAS Csepy András : Népi gazdálkodás. 24 p. 19 f. 3 t. LÁBATLAN Hentz Lajos : Lábatlan község története és néprajza. 50 p. 52 r. 27 f. 33 k. M A G Y A R O R S Z Á G. /A megyénkre is vonatkozó adatok./ A Néprajzi Múzeum tisztviselői : A primitív fizetési eszközök hazánkban. 2 p Lengyel Dénes : Jeles napokhoz fűződő népszokások. 17 p ból származó általános jellegű céhszabályok. 4 p Rumy Károly : A céhekről töredékes céhszabályok. 46 p Császtvay István : A magyarországi fésűs kismesterség. 21 p. M A R C E L L H Á Z A Fél Edit : Egy nagy család élete. 37 p Fél Edit : Rokonsági viszonyok. 2 p Fél Edit : Szerelem, házasság, családi élet, örökösödés, levirátus, sororátus. 15 p Fél Edit : Szülés, keresztelés, nevelés. 8 p Fél Edit : Halál, temetés. 2 p Fél Edit : Település, építkezés. 7 p Fél Edit : Gazdálkodás, pásztorkodás, gazdasági szerszámok. 12 p Fél Edit : Kendermunka. 2 p Fél Edit : Viselet. 10 p.

11 Fél Edit : ünnepi szokások, babonák. 8 p Fél Edit : Hiedelmek, gyógyítás. 5 p Fél Edit : Falucsúfolók, vidékcsúfolók. 2 p Fél Edit : Vegyes néprajzi adatok. 7 p. MARTOS Fél Edit : Martos. Monográfia. 63 p. 6 r Fél Edit : Monográfia. 85 p Fél Edit.: Monográfia. 85 p Sukán Béla : Helynevek. 14 p Fél Edit : A falu története : gazdasági, gazdálkodási és társadalomtörténeti adatok. 51 p Fél Edit : Nagycsalád, családi élet, rokoni kapcsolatok örökösödés. 58 p Fél Edit : Szerelmi élet. 3 p Fél Edit :Születés, keresztelés, gyermeknevelés, gyermekjátékok. 20 p Fél Edit : Viselet és a vele kapcsolatos szokások, babonák. 56 p Fél Edit : Mesék. 5 p Fél Edit : Babonás történetek, hiedelmek, babonás szokások. 12 p Fél Edit : Gyógyítás. 4 p Fél Edit : Adás-vétel, csere, kölcsön, stb. 11 p Fél Edit : Veszekedés, kibékülés, ítélet. 10 p Fél Edit : Tulajdon, tulajdonjegy ruhán, szerszámon. 12 p Fél Edit : Kendermunka. 2 p Fél Edit : Halászat. 3 p Fél Edit : Ételek, italok, növények felhasználása. 4 p Fél Edit :Gazdasági jellegű babonák, állatnevek, állathívogatók. 3 p Fél Edit : Legénybíró. 1 p Fél Edit : Megkülönböztető nevek. 2 p. MOCSA Lupták Tibor : Parasztszövetkezetek története és mai élete. 4 p.

12 Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 50 f. 1 t Szomjas Schiffert György : A mai lakodalom Mocsán p Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Mocsán p. M O G Y O R Ó S B Á N Y A Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés. 4 p. NAGYIGMÁND Zalka Ferenc : Serdülőkor szokásai p. NAGYSÁP Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. NASZÁLY. 3 r. 15 f. 1 t Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 5 r. 19 f. 1 t Temleitner József : Népi építészeti felmérés. Vízimalom. 19 p. 8 r. 11 f N E S Z M É L Y Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 3 r. 26 f. 1 t. N Y E R G E S Ú J F A L U Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 15 f. Ó G Y A L L A. 1 térkép Manga János : Folklór. 46 p Szőke Béla : "Az én babám egy durcos lány" kezdetű kézirat, 1837 körül. 92 p. O R O S Z L Á N Y Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 4 r. 21 f. 1 t. P Á L M O N O S T O R Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. 29 p.

13 P Á P A T E S Z É R Nagy Tiborné Szemenyei Lujza : "Pápateszér" - vegyes PERBETE. néprajzi gyűjtés p. 2 r. 1 t Horváth Tibor : Kendertermelés és feldolgozás. 7 p. 2 r. 12 f. P I L I S M A R Ó T Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák, p. P I L I S S Z E N T L É L E K Szántó István : Mészégetés a Pilis lábánál p. 9 r. 29 f. 5 t. P U S Z T A M O N O S T O R Nagy Árpád : Folklór. 3 p. SÜTTŐ Szakmáry Julius : Sitten und Brauchtum p Szakmáry Julius : Die Aberglauben p Bodgár Ferenc : "Patkolás Mesterség Tudománya Anno 838". Másolat. 7 p Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 20 f. 1 t Rigler László : Süttő község kőfejtő és kőfaragó iparának rövid története p. S Z E N T G Y Ö R G Y P U S Z T A Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája I. rész. 106 p. 3 r Kardos László : A volt uradalmi cselédek és mai termelőszövetkezeti tagok múlt és jelen kultúrája II. rész. 74 p.

14 S z e n t p á l p u s z t a Nagy Árpád : Anekdoták. 9 p Nagy Árpád : Anekdota. 3 p. SZOMÓD Magyaros Miklós : Szomód helytörténete és szokásai p Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 9 r. 45 f. 1 t. SZOMOR Nagy Lászlóné : Népi építészeti gyűjtés p. SZŐNY Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 9 f.1 t Szomjas Schiffert György : A régi lakodalom Szőnyben. 11 p. 4 k T A T A Nagy Árpád : Babonák, babonás történetek, közmondások. 29 p Sebestyén Gyula : Balázsjárás, balázsnapi köszöntők, énekek. 58 p Ámon János : Vegyes gyűjtések Tata és Győr város múltjából. 99 p. 1 r Hamary Dániel : Népköltési gyűjtés : népdal, népballada, gyermekmondóka. 4 p Kubányi Béla : Népdalok, népballadák. 6 p Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 10 r. 115 f. 1 t Körmendi Géza : Ujabb adatok a tatai fazekasság történetéhez p. 70 r Körmendi Géza : A nád felhasználása a tatai járásban p. 4 r. 89 f Körmendi Géza : Nádvágás a tatai tavakon p. 6 r. 37 f Körmendi Géza : Jégvágás a tatai Nagy-tón p. 15 r. 25 f.

15 Körmendi Géza : A tatai vízimalmok története TATABÁNYA. 77 p. 24 r. 103 f. 2 t Éles Tibor : A bányatelep és környékének szokásai és hiedelmei p. 1 r Véber Lajos : Serdülőkor szokásai p. 2 r Lánczos Zoltán : A tatabányai szénbányákban használatos idegen eredetű kifejezések gyűjteménye p Lánczos Zoltán : Tatabányai ragadványnevek P. T O K O D Szabó László : Pilis-gerecsei népmondák p. UNY Papp János : Népi építészeti gyűjtés p. 6 r. Várgesztes. 20 f. 1 t Erdélyi Zoltán : Népi építészeti gyűjtés p. 2 r. 17 f. 1 t. V É R T E S K É T H E L Y Turi József : Egy kiváló paraszt egyéniség élete és VÉRTESOMLYÓ. munkája p Rieder Anton : Tipische HŐfe aus Vértessomlyó p. 2 r. V É R T E S S Z Ő L Ő S. 3321, Kaptay Tamás: Állatbiztosító Szövetkezet megalakulása és bukása p. Vértestolna Rassy Tibor : Népi építészeti gyűjtés p. 7 r. 44 f. 1 t.

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

H O G Y A N F O G J U N K H E L Y T Ö R T É N E T K U T A T Á S H O Z?

H O G Y A N F O G J U N K H E L Y T Ö R T É N E T K U T A T Á S H O Z? H O G Y A N F O G J U N K A H E L Y T Ö R T É N E T K U T A T Á S H O Z? Lánczos Zoltán. - Kézirat. Bpest, 1977. - - 1 - A helytörténetkutatás nagyon fontos kultúrtörténeti, szociológiai, néprajzi, gazdaságtörténeti,

Részletesebben

Szolgáltatás! Vállalom szőnyeg és mindenféle padlóburkolat gépi tisztítását. Szükség estén házhoz megyek. Tel: 06-20/326-0624

Szolgáltatás! Vállalom szőnyeg és mindenféle padlóburkolat gépi tisztítását. Szükség estén házhoz megyek. Tel: 06-20/326-0624 Január, február Január, február nemsokára itt a nyár, csak előbb még tavasz jő, eltűnik sok zord felhő, kivirul mező és rét, bólogat a margarét, nyílik pipacs, szarkaláb, tavasz után itt a nyár. Úgy vágytam

Részletesebben

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001

BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 BUKOVINAI SZÉKELY HAGYOMÁNYİRZÉS KAKASDON 1971 2001 A Muharai Elemér Népmővészeti Szövetség "Élı emberi örökség" pályázatára készült 2001 novemberében Írta, szerkesztette: Sebestyén Imre Dezsı a Sebestyén

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE

A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE NÉPTÁNCPEDAGÓGUSOK KISKÖNYVTÁRA Pesovár Ferenc A MAGYAR NÉP TÁNCÉLETE TÁNCTANULÁS, TÁNCALKALMAK, TÁNCRENDEZÉS NÉPMŰVELÉSI PROPAGANDA IRODA 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 4 I. A TÁNC HAGYOMÁNYOZÓDÁSA... 7 1. A

Részletesebben

Katonadalok és az első világháború

Katonadalok és az első világháború SZABÓ DÁNIEL Katonadalok és az első világháború Zsibbaszd el magad, Zsibbaszd el magad, Ha senki sincs, ki elzsibbasszon Zsibbaszd el magad. (Katonadal a szerző katonakorából, 1973) A katonadalok integráns

Részletesebben

Csank: csak azért vállaltam

Csank: csak azért vállaltam XXII/38 * 2013. július 26. péntek Kincs, ami van? Rablók rejtették el a barlangban az aranyat 2. old. Minta a kosdi tankert Csank: csak azért vállaltam el, mert a váciak hívtak Az NB I-ben a Váccal bajnokságot

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok

MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK. Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MI ILYEN NYELVBEN ÉLÜNK Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok MTT Könyvtár 9. A Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka) és a Szociográfiai Műhely (Magyarkanizsa) közös kiadványa Felelős

Részletesebben

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon

A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon A Fel barátim drága Jézus kezdetű ének története Magyarországon Molnár Sándor Károly Fel barátim, 1 drága Jézus zászlaja alatt, / Rajta bátran! megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Az ünnep idején mára Keresztény ünnepeink olyan eseményeken alapulnak, amelyek történelmünk jól

Részletesebben

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA füzér vára füzérradvány Somoskő VÁRA SALGÓ VÁRA kisnána VÁRA cserépvár monok szerencs vára ónod vára diósgyőr vára abaújvár szádvár sátoraljaújhely regéc vára szendrő vára boldogkő vára edelény vára hollókő

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam")

RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam) FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL ( Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen feledésbe merült. Az 1956 Szabolcs-Szatmárban

Részletesebben