HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT"

Átírás

1 HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT JEGYZŐKÖNYV OKTÓBER ÓRA EKMK BARTAKOVICS BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ 3300 EGER, KNÉZICH KÁROLY U. 8. A DIÁKPARLAMENTET ÖSSZEHÍVTA: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága megbízásából a KLIK Egri Tankerületének felkérésére a Heves Megyei Pedagógiai Intézet Közös a megye diákságának álláspontját képviselő - határozat elfogadása az alábbi három témában: 1. Tanulási tapasztalatok és lehetőségek. A DIÁKPARLAMENT TÁRGYA 2. Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése. 3. Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések. Jelöltek állítása és 10 megyei delegált választása az intézményi küldöttek közül LEVEZETŐ ELNÖK Kerekes András JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ Szalkai Mária HITELESÍTŐK RÉSZTVEVŐK Zavarkó Viktória, Kohánszky András - Az intézményi delegáltak (jelenléti ív mellékelve) - Az intézményi póttagok (jelenléti ív mellékelve) - Kísérő pedagógusok (jelenléti ív mellékelve) - Mandátumellenőrző Bizottság (Aux Krisztina KLIK Egri Tankerület, Bálega János Országos Diákparlament Előkészítő Bizottsága, Pető Gyöngyi Pásztorvölgyi Gimnázium és Általános Iskola AZ INTÉZMÉNYEK KÜLDÖTTEINEK KÖSZÖNTÉSE BALLAGÓ ZOLTÁN TANKERÜLETI IGAZGATÓ ÚR Tájékoztató Az Országos Diákparlamentről Bálega János országos Diákparlament Előkészítő Bizottsági tag A Mandátumellenőrző Bizottság bemutatása és a szavazati jogú delegáltak számának megjelölése Kerekes András felkéri azon diákokat a mandátumellenőrzésre, akik még ezt nem tették meg korábban.

2 JAVASLAT ÜGYREND A Mandátumellenőrző Bizottságból Bálega János megállapítja, hogy 66 fő a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező delegált száma, tehát a Heves megyei diákparlament határozatképes. Javaslatot tesz a levezető elnök, Kerekes András személyére A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a levezető elnök személyét. Kerekes András ismerteti a diákparlament ügyrendjét TANÁCSKOZÁS Esetleges javaslatok megtárgyalása JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament ügyrendjét. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz) A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyvvezető, Szalkai Mária személyét. A levezető elnök javaslatot tesz a diákparlament felé, hogy a gördülékenyebb szavazatszámlálás érdekében 5 főből álljon a Szavazatszámláló Bizottság. Javasolja a Mandátumellenőrző Bizottság KEREKES ANDRÁS tagjait valamint két diákot: Szinok Bianka Dobó István Gimnázium, valamint Török Dávid Gyöngyösi Arany János Ált. isk. szavazatszámlálónak. TANÁCSKOZÁS A delegáltaknak nem voltak kiegészítő javaslatai, megjegyzései. JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. A levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőknek a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolai képviselőjét Zavarkó Viktóriát javasolja, valamint Kohánszky Andrást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola diákját, hogy a diákparlament után aláírásukkal hitelesítsék a jegyzőkönyvet A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Jegyzőkönyvhitelesítők személyét. EZUTÁN AZ ÉRTEKEZLET NAPIRENDI PONTJAINAK ISMERTETÉSE KÖVETKEZETT A Heves megyei diákparlament napirendje Napirendi pontok 1. napirendi pont: - Az intézményi delegáltak felkérése intézményük tanulóinak véleményének tolmácsolására a három témával kapcsolatban. - Határozati javaslat-tervezetek a témával kapcsolatban, amelyeket a delegáltak képviselnek az Országos Diákparlamenten - Szavazás a határozati javaslattal/javaslatokkal kapcsolatban KEREKES ANDRÁS 2. napirendi pont - Jelöltek állítása - Szavazás elindítása

3 - Szünet (közben szavazatszámlálás) 3. napirendi pont - A szavazatszámláló Bizottság bejelenti szavazás végeredményét és megállapítja a végeredményt - A megyei diákparlament zárása- levezető elnök - Az országos delegáltak és kísérőtanáruk rövid megbeszélésre az Országos Diákparlamenttel kapcsolatban. TANÁCSKOZÁS A delegáltak módosító javaslatai A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament napirendjét. A küldöttek elfogadták a levezetőelnök javaslatát, hogy a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint független szervezet, állítsa össze a felszólalások alapján a diákparlament állásfoglalását, a jegyzőkönyv alapján. Kerekes András, levezető elnök felvezeti az első napirendi pontot: felkéri a szavazati jogú tagokat, hogy röviden (maximum két percben) mutassák be az őket delegáló nevelési-oktatási intézmény diákjainak véleményét a három témával kapcsolatban Ha ez írásban elkészült korábban, akkor a lényegi elemeket kiemelve olvassák fel. Hozzászólás az 1. témához 1 NAPIRENDI PONT/1 Sipsák Bence, a Berze Nagy János Gimnázium előrehozott érettségihez kapcsolódóan tett javaslatot: ne csak informatikából és idegen nyelvből lehessen előrehozott érettségi tenni, hanem természettudományos tárgyakból is. Számítson plusz pontként a továbbtanulás során az Európa bajnokságon vagy világbajnokságon elért eredmény. Azok is kapjanak plusz pontot a felvételi eljárásban, akik művészeti alapvizsgát tettek. Stríder Dóra a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola tanulója a tanulási tapasztalatokhoz szólt hozzá. Iskolájukban a technikai felszereltség nagyon jó. sok eszköz áll rendelkezésre. A sportcsarnok ugyan felújításra vár, de megtudják oldani a mindennapos testnevelést a konditeremben. Mihály Viktória Szihalomból azt javasolja, hogy a középiskolai felvételi eljárás során a nehéz feladatok miatt vagy az időtartamot növeljék, vagy a feladatok számát csökkentsék, mivel kevés a2x45 perc. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnáziumból a mindennapos testnevelés ügyében tett javaslatot. Számítsák be a testnevelés órák teljesítésébe a versenyszerűen sportoló diákok edzéseit, versenyeit. Valamint heti 3 testnevelés órát javasol. Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola Gyöngyös: Reagált a korábbi hozzászólásra: szerinte elég a felvételin a 45 perc. Javaslata: a földrajzot ne vegyék ki az érettségi tárgyak közül, sokan szeretnének ebből érettségizni.

4 Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból szintén a mindennapos testnevelés témájához szólt hozzá. A feltételek náluk még nincsenek megteremtve. Kicsi az öltöző és a terem. A tankönyvcsomagban sok olyan könyv van, amit nem használnak. Javaslata: ősszel is lehessen előrehozott érettségit tenni, mert nyáron több idő van felkészülni. Javaslata: Kémiából legyen magasabb gimnáziumban az óraszám. Bódis Diána, az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola Szakközépiskola: A szakközépiskolai kerettanterv kötelezővé teszi a természettudományos tantárgyak (biológia fizika, kémia, földrajz) kettő-három évig heti kettő-három órában való tanítását. Ugyanakkor szakmai tárgyból komplex érettségi vizsgát ír elő. A természettudományos tantárgyak ilyen óraszámban történő oktatása miatt kép probléma merül fel: a) magas a heti kötelező óraszám b) a szakmai és egyéb kötelező érettségi tárgyak oktatására kevesebb idő és energia fordítható A diákok túlterheltek, bejáróknak nagy probléma. Javaslata, hogy a jogosítvány megszerzéséhez támogatást lehessen kapni a középiskolai tanulmányok során. Kívés István a parádi Fáy Andás Általános Iskola diákja hozzászólásában a következőket mondta el: a tanulókat jól segíti a tanárok felkészültsége, de akadályozzák egyes diákok. Lehetőség van többféle különórára járni. Szeredi Lilla, az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója szintén a mindennapos testneveléssel kapcsolatban tett javaslatot. A testnevelés órákat kirándulással, túrával lehessen kiváltani. Jónás Éva, a Szent Lőrinc Vendéglátóipari Középiskola tanulója javasolta, hogy többször is lehessen külföldre pályázni a középiskolai képzés folyamán. Aki volt már kint nem mehet újra, szerinte ezt felül kellene vizsgálni. Bártfai Bence, a Tarnamérai Általános Iskola diákja hozzászólása a következőket tartalmazta: nekünk az angol nyelvvel van problémánk. A 7-8. évfolyamnak délután van az óra, a bejáróknak ez gondot okoz, a dolgozatokat nem tudják jól megírni. A kicsiknek pl. 1 napon van 3 angol óra, ez nem jó így. Szinok Bianka a Dobó István Gimnázium diákja a következő javaslatot tette. A diákok már 9. évfolyamon kapjanak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről és a plusz pontok beszámításáról. Kovács Gerda: az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákja javaslata: az idegen nyelvi mérés időpontját a kompetenciaméréshez közelebb tegyék. Zavarkó Viktória a Kisnánai Szent Imre Általános iskola diákjának javaslata: a diákoknak kötelezően 16 óráig bent kell maradni az iskolában. A 8-9. órában viszont már nem hatékony a tanulásuk. JAVASLAT A levezetőelnök megkéri a delegáltakat, hogy az iskolában készült írásos dokumentumokat ezután adják át Szalkai Mária jegyzőkönyvvezető részére. (a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kerekes András felteszi az kérdést, hogy van-e olyan megállapítás, amellyel valamelyik delegált teljes mértékben elutasít? Ha igen szólaljon fel és mondja el véleményét. Ha nincs ilyen, akkor javasolja, hogy határozati javaslat tervezetként fogadja el az elhangzottakat álláspontjaként a parlament, amit a majdani 10 delegáltnak képviselnie szükséges az országos diákparlamenten. A határozati javaslat-tervezet egybeszerkesztését és egységes formába öntését

5 szigorúan a hitelesített jegyzőkönyv alapján a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint pártatlan fél végzi el, s eljuttatja a megye mindegyik delegáltjának, elektronikus formában a megadott címre. A diákparlament az iskolai delegáltak álláspontjaként ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodás mellett elfogadta az elhangzottakat A második témakör (diákönkormányzat működése) megtárgyalása Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nincs anyagi forrás fontos dolgokra, a tanárok diáksegítő munkáját nem támogatják. A DÖK alulmotivált diákokból áll. Bár náluk van diákombudsman. Javaslata az lenne, hogy az intézmény vezetése támogassa a DÖK segítő pedagógus munkáját, illetve a diákokat. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnázium tanulója azt javasolta, hogy a DÖK-nek legyen joga leváltani a DÖK-öt támogató tanárt. Bújpál Dorián Manó Besenyőtelekről: az iskola mindentanulója tagja a DÖKnek, amely havonta működik, gyakorolja a javaslattevő, véleményező jogát. Megkapják a jogokat az érdekképviselethez. sok programot készítenek a tanulók: fő cél, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból: a gimnáziumban a DÖK nem működik, sokan mondják a diákok inaktívak, a szünetbeli programokon sem vettek részt a tanulók. Ki lehetne központilag találni olyan programot, amely minden diákot érdekelne. Bódis Diána az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola tanulója több pályázati kiírást kérne, szeretne, javasol a diákönkormányzatok számára. 1. NAPIRENDI PONT/2 Kovács Gerda az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola küldöttje felvetette, hogy a diákparlament szeptemberi megtartását korainak érzik, a 2. félévben lenne jobb megtartani. Mihályfi Dóra Szihalomról a következőkről számolt be: náluk a diákok véleményét a DÖK-nek továbbítják, minden évben van egy hét, ahol lehet javaslatot tenni, mit szeretnének abban az évben. Az alsósok legtöbbször a sportszert kérnek, amit meg is kapnak, s a felsősök kérésére nem marad pénz, forrást. Kohánszky András a gyöngyösi Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola felszólalásában elmondta, hogy a tanárok nem veszik komolyan a DÖK véleményét. Szigorítást javasol, hogy a tanárok komolyabban viszonyuljanak a DÖK munkájához. Jakab Noel a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola diákja elmondta, hogy náluk a DÖK-ben csak 8. évfolyamosok vannak, ők a felvételire készülnek, javasolja, hogy mivel a 7. évf. gyereknek több ideje lenne erre a munkára, ők is kapjanak lehetőséget. Szeredi Lilla az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója felszólalásában elmondta, hogy náluk a DÖK jól működik. A bálokból, rendezvényekből származó pénzből rendeznek programokat. Szinok Bianka: egri Dobó István Gimnázium: a DÖK programját az iskolában kiplakátolják. Javaslata, vegye fel a többi egri iskola az IFI Ponttal a kapcsolatot. Sok programról lehet így tudomást szerezni. A városi DÖK jól működik.

6 Papp Andrea Csilla, egri EKF Gyakorló Gimnáziumból: iskolaújság működik náluk, interneten és facebook-on is szerveződik a diákközösség. Tehetséges diákokról beszámolnak az újságban. Így mindenről értesülnek a tagok, ami Egerben történik. Zavarkó Viktória a kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulója: a DÖK és tanár viszonyt szorosabbá kell tenni. Náluk a honlapon és a faliújságon is megjelenik a DÖK. Rendszeresen fogadóórát tartanak és az intézményvezető is részt vesz az üléseken. Kívés István a parádi Fáy András Általános Iskolából: évi rendszerességgel történik diákfórum az iskolában. A problémát azonban nem mindig oldják meg. Ők már maguknál tarthatják a telefont. Intézményükben intézményi tanács működik. Birnbaum Vivien Hortról: az osztályok felújítására kevés a pénz. Az iskolaépület állaga rossz. Szántó Balázs az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola diákja a DÖK pénzügyi helyzetéhez szólt hozzá. Minden pénteken szerveznek programot. A diákönkormányzatnak kellene éves anyagi kereteket biztosítani, amiből programot lehetne szervezni. Őket a Vöröskereszt támogatta ebben az évben. Lukács Emma hevesi Újtelepi Katolikus Általános Iskola. Javaslata: minden évben szerveznek családi napot, ahol a diák tanár összekovácsolódik. Javasolja mindenkinek ezt. Kiss Norisz Felsővárosi Általános Iskola, Gyöngyös: náluk több rendezvény bevételéből részesül a DÖK. Jónás Éva Piroska a Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, szakiskola és Kollégium tanulója: 2015 januárjától az iskolában nem lehet papírt gyűjteni. Ezt kéri felülvizsgálni az országos diákparlamenten. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. 3. téma megbeszélése Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskolája: csak a Máltai Szeretetszolgálat finanszírozza iskolájukat az állam nem. Javasolja ezt felülvizsgálni. Szinok Bianka az egri Dobó István Gimnáziumból: javasolta, hogy a közösségi naplót lehessen internetes formában is tölteni. 1 NAPIRENDI PONT/3 Góhér Barbara: a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tanulója elmondta, hogy több pályázatot szeretnének, amelyből saját kollégiumot és konyhát valósítanának meg. Támogatást szeretnének tanszerekre, interaktív táblára is. Hiányzik náluk a táblafilc. A tornaterem kibővítését, és aszfaltos pálya felújítását is szeretnék. Céljuk a HH-s tanulók támogatása is. A támogatás megszerzését tanulmányi átlaghoz kötnék, pl. 4.6-os átlagot elérők kapjanak támogatást. A büfében egészséges ételeket szeretnének forgalmazni. Szívesen hívnának az iskolában egyetemi tanárokat, akik pontos tájékoztatást adnak számukra a továbbtanulással kapcsolatban. Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumból: szükség van az ifjúsági szervezetek nagyobb összefogására. Gyöngyösön nem működnek jól

7 együtt az ifi szervezetek. Pl. a gimnázium diákjai kidolgoztak egy diákkoncepciót, de csak a polcon porosodik, nem történt vele semmi. Bódizs Diána az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskolából: Egerben nincs alkoholmentes szórakozóhely éveseknek. Az intézményi rendezvényekre, csak saját diákok mehetnek be. Bujpál Dorián Manó: Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek: egyes diákok magolnak, van aki szóban van, akik írásban jelentkezik, van aki egyikben sem. Következetes gondolkodásra alig képesek, nehéz a szövegértés. Gyakran nincs füzet, ellenőrző, a büntetés nem érdekli őket. Felzárkóztatás van és tehetséggondozás is minden tantárgyból. Farkas Teofil Kömlőről: anyagi forrásra lenne szükség a jobb feltételek érdekében. Egyes diákok a sportversenyeken jól szerepelnek, de a tanulmányi versenyeken nem. Becsei Károly Róbert: egri Ward Mária Gimnáziumból javasolta iskolapszichológus alkalmazását, mivel néhány gyermek képességeinek kibontakoztatásához nélkülözhetetlen lenne ez a fajta segítség. Papp Andrea Csilla Eger EKF Gyakorló Gimnázium: az iskolapszichológus szükségessége náluk is felmerült. Sok diáknak van olyan problémája, amit nem mond el tanárának, de szakember biztos tudna segíteni, ha meghallgatná. Mertus Írisz: egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium; javaslata: a kötelező olvasmányok listáját fel kellene frissíteni kortárs írók munkáival. Farkas Fanni: Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola: sok problémás gyerek jár hozzájuk. Szükséges lenne az elavult eszközök felújítására is. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. Kerekes András ismerteti a jelölés menetét 2. NAPIRENDI PONT JELÖLÉS A megyei/regionális delegáltakra a szavazati jogú delegáltak saját maguk közül tehetnek javaslatot. (Saját magát is jelölheti valaki, ha akarja). A jelöltlistára azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelölést elfogadta. A jelölést elfogadó diák neve felkerül a jelölt listára a kivetítőn. A jelöltlistára felvett jelöltek közül a megyei/regionális delegáltakat titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás során az a szavazólap tekinthető érvényesnek, amelyen legfeljebb a megyei/regionális diákparlament által az Országos Diákparlamentre delegálható számú 10 jelölt neve szerepel kézzel egyértelmű és értékelhető módon felírva. Érvénytelen a szavazat, ha azon csupán egy jelölt neve át van húzva, vagy megrongálódott. Ezeket a Mandátumellenőrző Bizottságnál lehet kicserélni még a szavazás közben! Az érvénytelen szavazatok nem számítanak a leadott szavazatok közé. A megyei/regionális delegált a 10 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni! - Kíván e valaki javaslatot tenni országos delegált személyére? A következő javaslatok érkeztek:

8 Szántó Balázs Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Farkas Teofil Gárdonyi Géza Általános Iskola, Kömlő Góhér Barbara- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Kovács Dávid Novaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Mertus Írisz Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Szeredi Lilla EKF Általános Iskola, Eger Stoff Nikolasz Zrínyi Ilona Általános Iskola, Egercsehi Spisák Bence Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Jónás Éva Piroska Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Eger Mihály Viktória Szihalmi Általános Iskola és AMI Becsei Károly Róbert Egri Ward Mária Gimnázium Birnbaum Vivien Horti Batthyányi József Általános Iskola Bódis Diána Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Eger Bújpál Dorián Manó Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek Zavarkó Viktória Kisnánai Szent Imre Általános Iskola Kohánszky András Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskolája SZÜNET A szavazás az előírtaknak megfelelően zajlott le A szavazatszámláló Bizottságból Bálega János bejelentette a szavazás végeredményét és megállapította a végeredményt, amely a következő lett. A szavazás eredményeként, mely szerint 65 iskola szavazólapja érkezett be, melyek közül 4 érvénytelen szavazat volt. Az alábbi 10 Heves megyei diák aki képviseli megyénket az országos Diákparlamenten Székesfehérváron: 3. NAPIRENDI PONT EREDMÉNY Szántó Balázs Szeredi Lilla Mihály Viktória Jónás Éva Góhér Barbara Bódizs Diána Mertus Írisz Becsei Róbert Kohánszky András Spisák Bence póttagok: 1 póttag. Birnbaum Vivien 2.póttag Zavarkó Viktória 3. póttag Kovács Dávid ZÁRÁS A levezető elnök a zárás előtt kérte a megválasztott delegáltakat és póttagokat, hogy egy rövid megbeszélésre üljenek össze a diákparlament után a szervező és az Előkészítő bizottság jelen lévő tagjaival. Kerekes András további sikereket kívánva, megköszönte a részvételt és a hozzászólásokat és lezárta az ülést.

9 Mellékletek: napirend ügyrend jelenléti ív - kísérő pedagógus jelenléti ív - póttag jelenléti ív - megyei küldöttek intézményi diákgyűlések feljegyzései

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Heves megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Heves egyei

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Óbudai Egyetem Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2010. május 14. (péntek) 11.00 11.00 (elnök)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről M A G Y A R K Ö N Y V T Á R O S O K E G Y E S Ü L E T E Association of Hungarian Librarians Verein Ungarischer Bibliothekare Association des Bibliothècaires Hongrois Oбщество Венгерских Библиотекарей 1827

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A DIÁKÖNKORMÁNYZATD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám: 55-1/2010. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg. Szám: 2-6/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. július 23-i ülésérıl Jelen vannak: a, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság

Részletesebben