HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT"

Átírás

1 HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT JEGYZŐKÖNYV OKTÓBER ÓRA EKMK BARTAKOVICS BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ 3300 EGER, KNÉZICH KÁROLY U. 8. A DIÁKPARLAMENTET ÖSSZEHÍVTA: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága megbízásából a KLIK Egri Tankerületének felkérésére a Heves Megyei Pedagógiai Intézet Közös a megye diákságának álláspontját képviselő - határozat elfogadása az alábbi három témában: 1. Tanulási tapasztalatok és lehetőségek. A DIÁKPARLAMENT TÁRGYA 2. Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése. 3. Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések. Jelöltek állítása és 10 megyei delegált választása az intézményi küldöttek közül LEVEZETŐ ELNÖK Kerekes András JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ Szalkai Mária HITELESÍTŐK RÉSZTVEVŐK Zavarkó Viktória, Kohánszky András - Az intézményi delegáltak (jelenléti ív mellékelve) - Az intézményi póttagok (jelenléti ív mellékelve) - Kísérő pedagógusok (jelenléti ív mellékelve) - Mandátumellenőrző Bizottság (Aux Krisztina KLIK Egri Tankerület, Bálega János Országos Diákparlament Előkészítő Bizottsága, Pető Gyöngyi Pásztorvölgyi Gimnázium és Általános Iskola AZ INTÉZMÉNYEK KÜLDÖTTEINEK KÖSZÖNTÉSE BALLAGÓ ZOLTÁN TANKERÜLETI IGAZGATÓ ÚR Tájékoztató Az Országos Diákparlamentről Bálega János országos Diákparlament Előkészítő Bizottsági tag A Mandátumellenőrző Bizottság bemutatása és a szavazati jogú delegáltak számának megjelölése Kerekes András felkéri azon diákokat a mandátumellenőrzésre, akik még ezt nem tették meg korábban.

2 JAVASLAT ÜGYREND A Mandátumellenőrző Bizottságból Bálega János megállapítja, hogy 66 fő a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező delegált száma, tehát a Heves megyei diákparlament határozatképes. Javaslatot tesz a levezető elnök, Kerekes András személyére A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a levezető elnök személyét. Kerekes András ismerteti a diákparlament ügyrendjét TANÁCSKOZÁS Esetleges javaslatok megtárgyalása JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament ügyrendjét. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz) A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyvvezető, Szalkai Mária személyét. A levezető elnök javaslatot tesz a diákparlament felé, hogy a gördülékenyebb szavazatszámlálás érdekében 5 főből álljon a Szavazatszámláló Bizottság. Javasolja a Mandátumellenőrző Bizottság KEREKES ANDRÁS tagjait valamint két diákot: Szinok Bianka Dobó István Gimnázium, valamint Török Dávid Gyöngyösi Arany János Ált. isk. szavazatszámlálónak. TANÁCSKOZÁS A delegáltaknak nem voltak kiegészítő javaslatai, megjegyzései. JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. A levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőknek a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolai képviselőjét Zavarkó Viktóriát javasolja, valamint Kohánszky Andrást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola diákját, hogy a diákparlament után aláírásukkal hitelesítsék a jegyzőkönyvet A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Jegyzőkönyvhitelesítők személyét. EZUTÁN AZ ÉRTEKEZLET NAPIRENDI PONTJAINAK ISMERTETÉSE KÖVETKEZETT A Heves megyei diákparlament napirendje Napirendi pontok 1. napirendi pont: - Az intézményi delegáltak felkérése intézményük tanulóinak véleményének tolmácsolására a három témával kapcsolatban. - Határozati javaslat-tervezetek a témával kapcsolatban, amelyeket a delegáltak képviselnek az Országos Diákparlamenten - Szavazás a határozati javaslattal/javaslatokkal kapcsolatban KEREKES ANDRÁS 2. napirendi pont - Jelöltek állítása - Szavazás elindítása

3 - Szünet (közben szavazatszámlálás) 3. napirendi pont - A szavazatszámláló Bizottság bejelenti szavazás végeredményét és megállapítja a végeredményt - A megyei diákparlament zárása- levezető elnök - Az országos delegáltak és kísérőtanáruk rövid megbeszélésre az Országos Diákparlamenttel kapcsolatban. TANÁCSKOZÁS A delegáltak módosító javaslatai A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament napirendjét. A küldöttek elfogadták a levezetőelnök javaslatát, hogy a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint független szervezet, állítsa össze a felszólalások alapján a diákparlament állásfoglalását, a jegyzőkönyv alapján. Kerekes András, levezető elnök felvezeti az első napirendi pontot: felkéri a szavazati jogú tagokat, hogy röviden (maximum két percben) mutassák be az őket delegáló nevelési-oktatási intézmény diákjainak véleményét a három témával kapcsolatban Ha ez írásban elkészült korábban, akkor a lényegi elemeket kiemelve olvassák fel. Hozzászólás az 1. témához 1 NAPIRENDI PONT/1 Sipsák Bence, a Berze Nagy János Gimnázium előrehozott érettségihez kapcsolódóan tett javaslatot: ne csak informatikából és idegen nyelvből lehessen előrehozott érettségi tenni, hanem természettudományos tárgyakból is. Számítson plusz pontként a továbbtanulás során az Európa bajnokságon vagy világbajnokságon elért eredmény. Azok is kapjanak plusz pontot a felvételi eljárásban, akik művészeti alapvizsgát tettek. Stríder Dóra a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola tanulója a tanulási tapasztalatokhoz szólt hozzá. Iskolájukban a technikai felszereltség nagyon jó. sok eszköz áll rendelkezésre. A sportcsarnok ugyan felújításra vár, de megtudják oldani a mindennapos testnevelést a konditeremben. Mihály Viktória Szihalomból azt javasolja, hogy a középiskolai felvételi eljárás során a nehéz feladatok miatt vagy az időtartamot növeljék, vagy a feladatok számát csökkentsék, mivel kevés a2x45 perc. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnáziumból a mindennapos testnevelés ügyében tett javaslatot. Számítsák be a testnevelés órák teljesítésébe a versenyszerűen sportoló diákok edzéseit, versenyeit. Valamint heti 3 testnevelés órát javasol. Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola Gyöngyös: Reagált a korábbi hozzászólásra: szerinte elég a felvételin a 45 perc. Javaslata: a földrajzot ne vegyék ki az érettségi tárgyak közül, sokan szeretnének ebből érettségizni.

4 Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból szintén a mindennapos testnevelés témájához szólt hozzá. A feltételek náluk még nincsenek megteremtve. Kicsi az öltöző és a terem. A tankönyvcsomagban sok olyan könyv van, amit nem használnak. Javaslata: ősszel is lehessen előrehozott érettségit tenni, mert nyáron több idő van felkészülni. Javaslata: Kémiából legyen magasabb gimnáziumban az óraszám. Bódis Diána, az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola Szakközépiskola: A szakközépiskolai kerettanterv kötelezővé teszi a természettudományos tantárgyak (biológia fizika, kémia, földrajz) kettő-három évig heti kettő-három órában való tanítását. Ugyanakkor szakmai tárgyból komplex érettségi vizsgát ír elő. A természettudományos tantárgyak ilyen óraszámban történő oktatása miatt kép probléma merül fel: a) magas a heti kötelező óraszám b) a szakmai és egyéb kötelező érettségi tárgyak oktatására kevesebb idő és energia fordítható A diákok túlterheltek, bejáróknak nagy probléma. Javaslata, hogy a jogosítvány megszerzéséhez támogatást lehessen kapni a középiskolai tanulmányok során. Kívés István a parádi Fáy Andás Általános Iskola diákja hozzászólásában a következőket mondta el: a tanulókat jól segíti a tanárok felkészültsége, de akadályozzák egyes diákok. Lehetőség van többféle különórára járni. Szeredi Lilla, az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója szintén a mindennapos testneveléssel kapcsolatban tett javaslatot. A testnevelés órákat kirándulással, túrával lehessen kiváltani. Jónás Éva, a Szent Lőrinc Vendéglátóipari Középiskola tanulója javasolta, hogy többször is lehessen külföldre pályázni a középiskolai képzés folyamán. Aki volt már kint nem mehet újra, szerinte ezt felül kellene vizsgálni. Bártfai Bence, a Tarnamérai Általános Iskola diákja hozzászólása a következőket tartalmazta: nekünk az angol nyelvvel van problémánk. A 7-8. évfolyamnak délután van az óra, a bejáróknak ez gondot okoz, a dolgozatokat nem tudják jól megírni. A kicsiknek pl. 1 napon van 3 angol óra, ez nem jó így. Szinok Bianka a Dobó István Gimnázium diákja a következő javaslatot tette. A diákok már 9. évfolyamon kapjanak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről és a plusz pontok beszámításáról. Kovács Gerda: az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákja javaslata: az idegen nyelvi mérés időpontját a kompetenciaméréshez közelebb tegyék. Zavarkó Viktória a Kisnánai Szent Imre Általános iskola diákjának javaslata: a diákoknak kötelezően 16 óráig bent kell maradni az iskolában. A 8-9. órában viszont már nem hatékony a tanulásuk. JAVASLAT A levezetőelnök megkéri a delegáltakat, hogy az iskolában készült írásos dokumentumokat ezután adják át Szalkai Mária jegyzőkönyvvezető részére. (a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kerekes András felteszi az kérdést, hogy van-e olyan megállapítás, amellyel valamelyik delegált teljes mértékben elutasít? Ha igen szólaljon fel és mondja el véleményét. Ha nincs ilyen, akkor javasolja, hogy határozati javaslat tervezetként fogadja el az elhangzottakat álláspontjaként a parlament, amit a majdani 10 delegáltnak képviselnie szükséges az országos diákparlamenten. A határozati javaslat-tervezet egybeszerkesztését és egységes formába öntését

5 szigorúan a hitelesített jegyzőkönyv alapján a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint pártatlan fél végzi el, s eljuttatja a megye mindegyik delegáltjának, elektronikus formában a megadott címre. A diákparlament az iskolai delegáltak álláspontjaként ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodás mellett elfogadta az elhangzottakat A második témakör (diákönkormányzat működése) megtárgyalása Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nincs anyagi forrás fontos dolgokra, a tanárok diáksegítő munkáját nem támogatják. A DÖK alulmotivált diákokból áll. Bár náluk van diákombudsman. Javaslata az lenne, hogy az intézmény vezetése támogassa a DÖK segítő pedagógus munkáját, illetve a diákokat. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnázium tanulója azt javasolta, hogy a DÖK-nek legyen joga leváltani a DÖK-öt támogató tanárt. Bújpál Dorián Manó Besenyőtelekről: az iskola mindentanulója tagja a DÖKnek, amely havonta működik, gyakorolja a javaslattevő, véleményező jogát. Megkapják a jogokat az érdekképviselethez. sok programot készítenek a tanulók: fő cél, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból: a gimnáziumban a DÖK nem működik, sokan mondják a diákok inaktívak, a szünetbeli programokon sem vettek részt a tanulók. Ki lehetne központilag találni olyan programot, amely minden diákot érdekelne. Bódis Diána az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola tanulója több pályázati kiírást kérne, szeretne, javasol a diákönkormányzatok számára. 1. NAPIRENDI PONT/2 Kovács Gerda az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola küldöttje felvetette, hogy a diákparlament szeptemberi megtartását korainak érzik, a 2. félévben lenne jobb megtartani. Mihályfi Dóra Szihalomról a következőkről számolt be: náluk a diákok véleményét a DÖK-nek továbbítják, minden évben van egy hét, ahol lehet javaslatot tenni, mit szeretnének abban az évben. Az alsósok legtöbbször a sportszert kérnek, amit meg is kapnak, s a felsősök kérésére nem marad pénz, forrást. Kohánszky András a gyöngyösi Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola felszólalásában elmondta, hogy a tanárok nem veszik komolyan a DÖK véleményét. Szigorítást javasol, hogy a tanárok komolyabban viszonyuljanak a DÖK munkájához. Jakab Noel a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola diákja elmondta, hogy náluk a DÖK-ben csak 8. évfolyamosok vannak, ők a felvételire készülnek, javasolja, hogy mivel a 7. évf. gyereknek több ideje lenne erre a munkára, ők is kapjanak lehetőséget. Szeredi Lilla az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója felszólalásában elmondta, hogy náluk a DÖK jól működik. A bálokból, rendezvényekből származó pénzből rendeznek programokat. Szinok Bianka: egri Dobó István Gimnázium: a DÖK programját az iskolában kiplakátolják. Javaslata, vegye fel a többi egri iskola az IFI Ponttal a kapcsolatot. Sok programról lehet így tudomást szerezni. A városi DÖK jól működik.

6 Papp Andrea Csilla, egri EKF Gyakorló Gimnáziumból: iskolaújság működik náluk, interneten és facebook-on is szerveződik a diákközösség. Tehetséges diákokról beszámolnak az újságban. Így mindenről értesülnek a tagok, ami Egerben történik. Zavarkó Viktória a kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulója: a DÖK és tanár viszonyt szorosabbá kell tenni. Náluk a honlapon és a faliújságon is megjelenik a DÖK. Rendszeresen fogadóórát tartanak és az intézményvezető is részt vesz az üléseken. Kívés István a parádi Fáy András Általános Iskolából: évi rendszerességgel történik diákfórum az iskolában. A problémát azonban nem mindig oldják meg. Ők már maguknál tarthatják a telefont. Intézményükben intézményi tanács működik. Birnbaum Vivien Hortról: az osztályok felújítására kevés a pénz. Az iskolaépület állaga rossz. Szántó Balázs az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola diákja a DÖK pénzügyi helyzetéhez szólt hozzá. Minden pénteken szerveznek programot. A diákönkormányzatnak kellene éves anyagi kereteket biztosítani, amiből programot lehetne szervezni. Őket a Vöröskereszt támogatta ebben az évben. Lukács Emma hevesi Újtelepi Katolikus Általános Iskola. Javaslata: minden évben szerveznek családi napot, ahol a diák tanár összekovácsolódik. Javasolja mindenkinek ezt. Kiss Norisz Felsővárosi Általános Iskola, Gyöngyös: náluk több rendezvény bevételéből részesül a DÖK. Jónás Éva Piroska a Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, szakiskola és Kollégium tanulója: 2015 januárjától az iskolában nem lehet papírt gyűjteni. Ezt kéri felülvizsgálni az országos diákparlamenten. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. 3. téma megbeszélése Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskolája: csak a Máltai Szeretetszolgálat finanszírozza iskolájukat az állam nem. Javasolja ezt felülvizsgálni. Szinok Bianka az egri Dobó István Gimnáziumból: javasolta, hogy a közösségi naplót lehessen internetes formában is tölteni. 1 NAPIRENDI PONT/3 Góhér Barbara: a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tanulója elmondta, hogy több pályázatot szeretnének, amelyből saját kollégiumot és konyhát valósítanának meg. Támogatást szeretnének tanszerekre, interaktív táblára is. Hiányzik náluk a táblafilc. A tornaterem kibővítését, és aszfaltos pálya felújítását is szeretnék. Céljuk a HH-s tanulók támogatása is. A támogatás megszerzését tanulmányi átlaghoz kötnék, pl. 4.6-os átlagot elérők kapjanak támogatást. A büfében egészséges ételeket szeretnének forgalmazni. Szívesen hívnának az iskolában egyetemi tanárokat, akik pontos tájékoztatást adnak számukra a továbbtanulással kapcsolatban. Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumból: szükség van az ifjúsági szervezetek nagyobb összefogására. Gyöngyösön nem működnek jól

7 együtt az ifi szervezetek. Pl. a gimnázium diákjai kidolgoztak egy diákkoncepciót, de csak a polcon porosodik, nem történt vele semmi. Bódizs Diána az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskolából: Egerben nincs alkoholmentes szórakozóhely éveseknek. Az intézményi rendezvényekre, csak saját diákok mehetnek be. Bujpál Dorián Manó: Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek: egyes diákok magolnak, van aki szóban van, akik írásban jelentkezik, van aki egyikben sem. Következetes gondolkodásra alig képesek, nehéz a szövegértés. Gyakran nincs füzet, ellenőrző, a büntetés nem érdekli őket. Felzárkóztatás van és tehetséggondozás is minden tantárgyból. Farkas Teofil Kömlőről: anyagi forrásra lenne szükség a jobb feltételek érdekében. Egyes diákok a sportversenyeken jól szerepelnek, de a tanulmányi versenyeken nem. Becsei Károly Róbert: egri Ward Mária Gimnáziumból javasolta iskolapszichológus alkalmazását, mivel néhány gyermek képességeinek kibontakoztatásához nélkülözhetetlen lenne ez a fajta segítség. Papp Andrea Csilla Eger EKF Gyakorló Gimnázium: az iskolapszichológus szükségessége náluk is felmerült. Sok diáknak van olyan problémája, amit nem mond el tanárának, de szakember biztos tudna segíteni, ha meghallgatná. Mertus Írisz: egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium; javaslata: a kötelező olvasmányok listáját fel kellene frissíteni kortárs írók munkáival. Farkas Fanni: Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola: sok problémás gyerek jár hozzájuk. Szükséges lenne az elavult eszközök felújítására is. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. Kerekes András ismerteti a jelölés menetét 2. NAPIRENDI PONT JELÖLÉS A megyei/regionális delegáltakra a szavazati jogú delegáltak saját maguk közül tehetnek javaslatot. (Saját magát is jelölheti valaki, ha akarja). A jelöltlistára azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelölést elfogadta. A jelölést elfogadó diák neve felkerül a jelölt listára a kivetítőn. A jelöltlistára felvett jelöltek közül a megyei/regionális delegáltakat titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás során az a szavazólap tekinthető érvényesnek, amelyen legfeljebb a megyei/regionális diákparlament által az Országos Diákparlamentre delegálható számú 10 jelölt neve szerepel kézzel egyértelmű és értékelhető módon felírva. Érvénytelen a szavazat, ha azon csupán egy jelölt neve át van húzva, vagy megrongálódott. Ezeket a Mandátumellenőrző Bizottságnál lehet kicserélni még a szavazás közben! Az érvénytelen szavazatok nem számítanak a leadott szavazatok közé. A megyei/regionális delegált a 10 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni! - Kíván e valaki javaslatot tenni országos delegált személyére? A következő javaslatok érkeztek:

8 Szántó Balázs Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Farkas Teofil Gárdonyi Géza Általános Iskola, Kömlő Góhér Barbara- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Kovács Dávid Novaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Mertus Írisz Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Szeredi Lilla EKF Általános Iskola, Eger Stoff Nikolasz Zrínyi Ilona Általános Iskola, Egercsehi Spisák Bence Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Jónás Éva Piroska Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Eger Mihály Viktória Szihalmi Általános Iskola és AMI Becsei Károly Róbert Egri Ward Mária Gimnázium Birnbaum Vivien Horti Batthyányi József Általános Iskola Bódis Diána Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Eger Bújpál Dorián Manó Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek Zavarkó Viktória Kisnánai Szent Imre Általános Iskola Kohánszky András Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskolája SZÜNET A szavazás az előírtaknak megfelelően zajlott le A szavazatszámláló Bizottságból Bálega János bejelentette a szavazás végeredményét és megállapította a végeredményt, amely a következő lett. A szavazás eredményeként, mely szerint 65 iskola szavazólapja érkezett be, melyek közül 4 érvénytelen szavazat volt. Az alábbi 10 Heves megyei diák aki képviseli megyénket az országos Diákparlamenten Székesfehérváron: 3. NAPIRENDI PONT EREDMÉNY Szántó Balázs Szeredi Lilla Mihály Viktória Jónás Éva Góhér Barbara Bódizs Diána Mertus Írisz Becsei Róbert Kohánszky András Spisák Bence póttagok: 1 póttag. Birnbaum Vivien 2.póttag Zavarkó Viktória 3. póttag Kovács Dávid ZÁRÁS A levezető elnök a zárás előtt kérte a megválasztott delegáltakat és póttagokat, hogy egy rövid megbeszélésre üljenek össze a diákparlament után a szervező és az Előkészítő bizottság jelen lévő tagjaival. Kerekes András további sikereket kívánva, megköszönte a részvételt és a hozzászólásokat és lezárta az ülést.

9 Mellékletek: napirend ügyrend jelenléti ív - kísérő pedagógus jelenléti ív - póttag jelenléti ív - megyei küldöttek intézményi diákgyűlések feljegyzései

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. november 18. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről

Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről Emlékeztető A Kiss Árpád Tagkollégium Küldöttgyűléséről Időpont:2011.09.28 19:00 Helyszín: Kiss Árpád Tagkollégium Étterem A küldöttgyűlésen a 40 db szobából 23 küldött jelent meg, minden küldött saját

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben