HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT"

Átírás

1 HEVES MEGYEI DIÁKPARLAMENT JEGYZŐKÖNYV OKTÓBER ÓRA EKMK BARTAKOVICS BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ 3300 EGER, KNÉZICH KÁROLY U. 8. A DIÁKPARLAMENTET ÖSSZEHÍVTA: Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága megbízásából a KLIK Egri Tankerületének felkérésére a Heves Megyei Pedagógiai Intézet Közös a megye diákságának álláspontját képviselő - határozat elfogadása az alábbi három témában: 1. Tanulási tapasztalatok és lehetőségek. A DIÁKPARLAMENT TÁRGYA 2. Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése. 3. Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések. Jelöltek állítása és 10 megyei delegált választása az intézményi küldöttek közül LEVEZETŐ ELNÖK Kerekes András JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ Szalkai Mária HITELESÍTŐK RÉSZTVEVŐK Zavarkó Viktória, Kohánszky András - Az intézményi delegáltak (jelenléti ív mellékelve) - Az intézményi póttagok (jelenléti ív mellékelve) - Kísérő pedagógusok (jelenléti ív mellékelve) - Mandátumellenőrző Bizottság (Aux Krisztina KLIK Egri Tankerület, Bálega János Országos Diákparlament Előkészítő Bizottsága, Pető Gyöngyi Pásztorvölgyi Gimnázium és Általános Iskola AZ INTÉZMÉNYEK KÜLDÖTTEINEK KÖSZÖNTÉSE BALLAGÓ ZOLTÁN TANKERÜLETI IGAZGATÓ ÚR Tájékoztató Az Országos Diákparlamentről Bálega János országos Diákparlament Előkészítő Bizottsági tag A Mandátumellenőrző Bizottság bemutatása és a szavazati jogú delegáltak számának megjelölése Kerekes András felkéri azon diákokat a mandátumellenőrzésre, akik még ezt nem tették meg korábban.

2 JAVASLAT ÜGYREND A Mandátumellenőrző Bizottságból Bálega János megállapítja, hogy 66 fő a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező delegált száma, tehát a Heves megyei diákparlament határozatképes. Javaslatot tesz a levezető elnök, Kerekes András személyére A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a levezető elnök személyét. Kerekes András ismerteti a diákparlament ügyrendjét TANÁCSKOZÁS Esetleges javaslatok megtárgyalása JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament ügyrendjét. (Mellékelve a jegyzőkönyvhöz) A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyvvezető, Szalkai Mária személyét. A levezető elnök javaslatot tesz a diákparlament felé, hogy a gördülékenyebb szavazatszámlálás érdekében 5 főből álljon a Szavazatszámláló Bizottság. Javasolja a Mandátumellenőrző Bizottság KEREKES ANDRÁS tagjait valamint két diákot: Szinok Bianka Dobó István Gimnázium, valamint Török Dávid Gyöngyösi Arany János Ált. isk. szavazatszámlálónak. TANÁCSKOZÁS A delegáltaknak nem voltak kiegészítő javaslatai, megjegyzései. JAVASLAT A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. A levezető elnök jegyzőkönyv-hitelesítőknek a Kisnánai Szent Imre Általános Iskolai képviselőjét Zavarkó Viktóriát javasolja, valamint Kohánszky Andrást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola diákját, hogy a diákparlament után aláírásukkal hitelesítsék a jegyzőkönyvet A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Jegyzőkönyvhitelesítők személyét. EZUTÁN AZ ÉRTEKEZLET NAPIRENDI PONTJAINAK ISMERTETÉSE KÖVETKEZETT A Heves megyei diákparlament napirendje Napirendi pontok 1. napirendi pont: - Az intézményi delegáltak felkérése intézményük tanulóinak véleményének tolmácsolására a három témával kapcsolatban. - Határozati javaslat-tervezetek a témával kapcsolatban, amelyeket a delegáltak képviselnek az Országos Diákparlamenten - Szavazás a határozati javaslattal/javaslatokkal kapcsolatban KEREKES ANDRÁS 2. napirendi pont - Jelöltek állítása - Szavazás elindítása

3 - Szünet (közben szavazatszámlálás) 3. napirendi pont - A szavazatszámláló Bizottság bejelenti szavazás végeredményét és megállapítja a végeredményt - A megyei diákparlament zárása- levezető elnök - Az országos delegáltak és kísérőtanáruk rövid megbeszélésre az Országos Diákparlamenttel kapcsolatban. TANÁCSKOZÁS A delegáltak módosító javaslatai A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a diákparlament napirendjét. A küldöttek elfogadták a levezetőelnök javaslatát, hogy a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint független szervezet, állítsa össze a felszólalások alapján a diákparlament állásfoglalását, a jegyzőkönyv alapján. Kerekes András, levezető elnök felvezeti az első napirendi pontot: felkéri a szavazati jogú tagokat, hogy röviden (maximum két percben) mutassák be az őket delegáló nevelési-oktatási intézmény diákjainak véleményét a három témával kapcsolatban Ha ez írásban elkészült korábban, akkor a lényegi elemeket kiemelve olvassák fel. Hozzászólás az 1. témához 1 NAPIRENDI PONT/1 Sipsák Bence, a Berze Nagy János Gimnázium előrehozott érettségihez kapcsolódóan tett javaslatot: ne csak informatikából és idegen nyelvből lehessen előrehozott érettségi tenni, hanem természettudományos tárgyakból is. Számítson plusz pontként a továbbtanulás során az Európa bajnokságon vagy világbajnokságon elért eredmény. Azok is kapjanak plusz pontot a felvételi eljárásban, akik művészeti alapvizsgát tettek. Stríder Dóra a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola tanulója a tanulási tapasztalatokhoz szólt hozzá. Iskolájukban a technikai felszereltség nagyon jó. sok eszköz áll rendelkezésre. A sportcsarnok ugyan felújításra vár, de megtudják oldani a mindennapos testnevelést a konditeremben. Mihály Viktória Szihalomból azt javasolja, hogy a középiskolai felvételi eljárás során a nehéz feladatok miatt vagy az időtartamot növeljék, vagy a feladatok számát csökkentsék, mivel kevés a2x45 perc. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnáziumból a mindennapos testnevelés ügyében tett javaslatot. Számítsák be a testnevelés órák teljesítésébe a versenyszerűen sportoló diákok edzéseit, versenyeit. Valamint heti 3 testnevelés órát javasol. Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola Gyöngyös: Reagált a korábbi hozzászólásra: szerinte elég a felvételin a 45 perc. Javaslata: a földrajzot ne vegyék ki az érettségi tárgyak közül, sokan szeretnének ebből érettségizni.

4 Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból szintén a mindennapos testnevelés témájához szólt hozzá. A feltételek náluk még nincsenek megteremtve. Kicsi az öltöző és a terem. A tankönyvcsomagban sok olyan könyv van, amit nem használnak. Javaslata: ősszel is lehessen előrehozott érettségit tenni, mert nyáron több idő van felkészülni. Javaslata: Kémiából legyen magasabb gimnáziumban az óraszám. Bódis Diána, az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola Szakközépiskola: A szakközépiskolai kerettanterv kötelezővé teszi a természettudományos tantárgyak (biológia fizika, kémia, földrajz) kettő-három évig heti kettő-három órában való tanítását. Ugyanakkor szakmai tárgyból komplex érettségi vizsgát ír elő. A természettudományos tantárgyak ilyen óraszámban történő oktatása miatt kép probléma merül fel: a) magas a heti kötelező óraszám b) a szakmai és egyéb kötelező érettségi tárgyak oktatására kevesebb idő és energia fordítható A diákok túlterheltek, bejáróknak nagy probléma. Javaslata, hogy a jogosítvány megszerzéséhez támogatást lehessen kapni a középiskolai tanulmányok során. Kívés István a parádi Fáy Andás Általános Iskola diákja hozzászólásában a következőket mondta el: a tanulókat jól segíti a tanárok felkészültsége, de akadályozzák egyes diákok. Lehetőség van többféle különórára járni. Szeredi Lilla, az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója szintén a mindennapos testneveléssel kapcsolatban tett javaslatot. A testnevelés órákat kirándulással, túrával lehessen kiváltani. Jónás Éva, a Szent Lőrinc Vendéglátóipari Középiskola tanulója javasolta, hogy többször is lehessen külföldre pályázni a középiskolai képzés folyamán. Aki volt már kint nem mehet újra, szerinte ezt felül kellene vizsgálni. Bártfai Bence, a Tarnamérai Általános Iskola diákja hozzászólása a következőket tartalmazta: nekünk az angol nyelvvel van problémánk. A 7-8. évfolyamnak délután van az óra, a bejáróknak ez gondot okoz, a dolgozatokat nem tudják jól megírni. A kicsiknek pl. 1 napon van 3 angol óra, ez nem jó így. Szinok Bianka a Dobó István Gimnázium diákja a következő javaslatot tette. A diákok már 9. évfolyamon kapjanak tájékoztatást a továbbtanulási lehetőségekről és a plusz pontok beszámításáról. Kovács Gerda: az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákja javaslata: az idegen nyelvi mérés időpontját a kompetenciaméréshez közelebb tegyék. Zavarkó Viktória a Kisnánai Szent Imre Általános iskola diákjának javaslata: a diákoknak kötelezően 16 óráig bent kell maradni az iskolában. A 8-9. órában viszont már nem hatékony a tanulásuk. JAVASLAT A levezetőelnök megkéri a delegáltakat, hogy az iskolában készült írásos dokumentumokat ezután adják át Szalkai Mária jegyzőkönyvvezető részére. (a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kerekes András felteszi az kérdést, hogy van-e olyan megállapítás, amellyel valamelyik delegált teljes mértékben elutasít? Ha igen szólaljon fel és mondja el véleményét. Ha nincs ilyen, akkor javasolja, hogy határozati javaslat tervezetként fogadja el az elhangzottakat álláspontjaként a parlament, amit a majdani 10 delegáltnak képviselnie szükséges az országos diákparlamenten. A határozati javaslat-tervezet egybeszerkesztését és egységes formába öntését

5 szigorúan a hitelesített jegyzőkönyv alapján a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, mint pártatlan fél végzi el, s eljuttatja a megye mindegyik delegáltjának, elektronikus formában a megadott címre. A diákparlament az iskolai delegáltak álláspontjaként ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodás mellett elfogadta az elhangzottakat A második témakör (diákönkormányzat működése) megtárgyalása Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nincs anyagi forrás fontos dolgokra, a tanárok diáksegítő munkáját nem támogatják. A DÖK alulmotivált diákokból áll. Bár náluk van diákombudsman. Javaslata az lenne, hogy az intézmény vezetése támogassa a DÖK segítő pedagógus munkáját, illetve a diákokat. Becsei Károly Róbert az egri Ward Mária Gimnázium tanulója azt javasolta, hogy a DÖK-nek legyen joga leváltani a DÖK-öt támogató tanárt. Bújpál Dorián Manó Besenyőtelekről: az iskola mindentanulója tagja a DÖKnek, amely havonta működik, gyakorolja a javaslattevő, véleményező jogát. Megkapják a jogokat az érdekképviselethez. sok programot készítenek a tanulók: fő cél, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Márkus Írisz az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumból: a gimnáziumban a DÖK nem működik, sokan mondják a diákok inaktívak, a szünetbeli programokon sem vettek részt a tanulók. Ki lehetne központilag találni olyan programot, amely minden diákot érdekelne. Bódis Diána az egri Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Középiskola tanulója több pályázati kiírást kérne, szeretne, javasol a diákönkormányzatok számára. 1. NAPIRENDI PONT/2 Kovács Gerda az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola küldöttje felvetette, hogy a diákparlament szeptemberi megtartását korainak érzik, a 2. félévben lenne jobb megtartani. Mihályfi Dóra Szihalomról a következőkről számolt be: náluk a diákok véleményét a DÖK-nek továbbítják, minden évben van egy hét, ahol lehet javaslatot tenni, mit szeretnének abban az évben. Az alsósok legtöbbször a sportszert kérnek, amit meg is kapnak, s a felsősök kérésére nem marad pénz, forrást. Kohánszky András a gyöngyösi Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskola felszólalásában elmondta, hogy a tanárok nem veszik komolyan a DÖK véleményét. Szigorítást javasol, hogy a tanárok komolyabban viszonyuljanak a DÖK munkájához. Jakab Noel a hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola diákja elmondta, hogy náluk a DÖK-ben csak 8. évfolyamosok vannak, ők a felvételire készülnek, javasolja, hogy mivel a 7. évf. gyereknek több ideje lenne erre a munkára, ők is kapjanak lehetőséget. Szeredi Lilla az EKF Gyakorló Általános Iskola és Pedagógiai Intézet tanulója felszólalásában elmondta, hogy náluk a DÖK jól működik. A bálokból, rendezvényekből származó pénzből rendeznek programokat. Szinok Bianka: egri Dobó István Gimnázium: a DÖK programját az iskolában kiplakátolják. Javaslata, vegye fel a többi egri iskola az IFI Ponttal a kapcsolatot. Sok programról lehet így tudomást szerezni. A városi DÖK jól működik.

6 Papp Andrea Csilla, egri EKF Gyakorló Gimnáziumból: iskolaújság működik náluk, interneten és facebook-on is szerveződik a diákközösség. Tehetséges diákokról beszámolnak az újságban. Így mindenről értesülnek a tagok, ami Egerben történik. Zavarkó Viktória a kisnánai Szent Imre Általános Iskola tanulója: a DÖK és tanár viszonyt szorosabbá kell tenni. Náluk a honlapon és a faliújságon is megjelenik a DÖK. Rendszeresen fogadóórát tartanak és az intézményvezető is részt vesz az üléseken. Kívés István a parádi Fáy András Általános Iskolából: évi rendszerességgel történik diákfórum az iskolában. A problémát azonban nem mindig oldják meg. Ők már maguknál tarthatják a telefont. Intézményükben intézményi tanács működik. Birnbaum Vivien Hortról: az osztályok felújítására kevés a pénz. Az iskolaépület állaga rossz. Szántó Balázs az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola diákja a DÖK pénzügyi helyzetéhez szólt hozzá. Minden pénteken szerveznek programot. A diákönkormányzatnak kellene éves anyagi kereteket biztosítani, amiből programot lehetne szervezni. Őket a Vöröskereszt támogatta ebben az évben. Lukács Emma hevesi Újtelepi Katolikus Általános Iskola. Javaslata: minden évben szerveznek családi napot, ahol a diák tanár összekovácsolódik. Javasolja mindenkinek ezt. Kiss Norisz Felsővárosi Általános Iskola, Gyöngyös: náluk több rendezvény bevételéből részesül a DÖK. Jónás Éva Piroska a Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, szakiskola és Kollégium tanulója: 2015 januárjától az iskolában nem lehet papírt gyűjteni. Ezt kéri felülvizsgálni az országos diákparlamenten. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. 3. téma megbeszélése Kohánszky András a Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Vendéglátóipari Szakközépiskolája: csak a Máltai Szeretetszolgálat finanszírozza iskolájukat az állam nem. Javasolja ezt felülvizsgálni. Szinok Bianka az egri Dobó István Gimnáziumból: javasolta, hogy a közösségi naplót lehessen internetes formában is tölteni. 1 NAPIRENDI PONT/3 Góhér Barbara: a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tanulója elmondta, hogy több pályázatot szeretnének, amelyből saját kollégiumot és konyhát valósítanának meg. Támogatást szeretnének tanszerekre, interaktív táblára is. Hiányzik náluk a táblafilc. A tornaterem kibővítését, és aszfaltos pálya felújítását is szeretnék. Céljuk a HH-s tanulók támogatása is. A támogatás megszerzését tanulmányi átlaghoz kötnék, pl. 4.6-os átlagot elérők kapjanak támogatást. A büfében egészséges ételeket szeretnének forgalmazni. Szívesen hívnának az iskolában egyetemi tanárokat, akik pontos tájékoztatást adnak számukra a továbbtanulással kapcsolatban. Spisák Bence a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumból: szükség van az ifjúsági szervezetek nagyobb összefogására. Gyöngyösön nem működnek jól

7 együtt az ifi szervezetek. Pl. a gimnázium diákjai kidolgoztak egy diákkoncepciót, de csak a polcon porosodik, nem történt vele semmi. Bódizs Diána az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskolából: Egerben nincs alkoholmentes szórakozóhely éveseknek. Az intézményi rendezvényekre, csak saját diákok mehetnek be. Bujpál Dorián Manó: Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek: egyes diákok magolnak, van aki szóban van, akik írásban jelentkezik, van aki egyikben sem. Következetes gondolkodásra alig képesek, nehéz a szövegértés. Gyakran nincs füzet, ellenőrző, a büntetés nem érdekli őket. Felzárkóztatás van és tehetséggondozás is minden tantárgyból. Farkas Teofil Kömlőről: anyagi forrásra lenne szükség a jobb feltételek érdekében. Egyes diákok a sportversenyeken jól szerepelnek, de a tanulmányi versenyeken nem. Becsei Károly Róbert: egri Ward Mária Gimnáziumból javasolta iskolapszichológus alkalmazását, mivel néhány gyermek képességeinek kibontakoztatásához nélkülözhetetlen lenne ez a fajta segítség. Papp Andrea Csilla Eger EKF Gyakorló Gimnázium: az iskolapszichológus szükségessége náluk is felmerült. Sok diáknak van olyan problémája, amit nem mond el tanárának, de szakember biztos tudna segíteni, ha meghallgatná. Mertus Írisz: egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium; javaslata: a kötelező olvasmányok listáját fel kellene frissíteni kortárs írók munkáival. Farkas Fanni: Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola: sok problémás gyerek jár hozzájuk. Szükséges lenne az elavult eszközök felújítására is. Kerekes András szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. A delegáltak ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati javaslatot. Kerekes András ismerteti a jelölés menetét 2. NAPIRENDI PONT JELÖLÉS A megyei/regionális delegáltakra a szavazati jogú delegáltak saját maguk közül tehetnek javaslatot. (Saját magát is jelölheti valaki, ha akarja). A jelöltlistára azt a jelöltet kell felvenni, aki a jelölést elfogadta. A jelölést elfogadó diák neve felkerül a jelölt listára a kivetítőn. A jelöltlistára felvett jelöltek közül a megyei/regionális delegáltakat titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás során az a szavazólap tekinthető érvényesnek, amelyen legfeljebb a megyei/regionális diákparlament által az Országos Diákparlamentre delegálható számú 10 jelölt neve szerepel kézzel egyértelmű és értékelhető módon felírva. Érvénytelen a szavazat, ha azon csupán egy jelölt neve át van húzva, vagy megrongálódott. Ezeket a Mandátumellenőrző Bizottságnál lehet kicserélni még a szavazás közben! Az érvénytelen szavazatok nem számítanak a leadott szavazatok közé. A megyei/regionális delegált a 10 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni! - Kíván e valaki javaslatot tenni országos delegált személyére? A következő javaslatok érkeztek:

8 Szántó Balázs Egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Farkas Teofil Gárdonyi Géza Általános Iskola, Kömlő Góhér Barbara- Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Kovács Dávid Novaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Mertus Írisz Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Szeredi Lilla EKF Általános Iskola, Eger Stoff Nikolasz Zrínyi Ilona Általános Iskola, Egercsehi Spisák Bence Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Jónás Éva Piroska Szent Lőrinc Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Eger Mihály Viktória Szihalmi Általános Iskola és AMI Becsei Károly Róbert Egri Ward Mária Gimnázium Birnbaum Vivien Horti Batthyányi József Általános Iskola Bódis Diána Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, Eger Bújpál Dorián Manó Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek Zavarkó Viktória Kisnánai Szent Imre Általános Iskola Kohánszky András Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskolája SZÜNET A szavazás az előírtaknak megfelelően zajlott le A szavazatszámláló Bizottságból Bálega János bejelentette a szavazás végeredményét és megállapította a végeredményt, amely a következő lett. A szavazás eredményeként, mely szerint 65 iskola szavazólapja érkezett be, melyek közül 4 érvénytelen szavazat volt. Az alábbi 10 Heves megyei diák aki képviseli megyénket az országos Diákparlamenten Székesfehérváron: 3. NAPIRENDI PONT EREDMÉNY Szántó Balázs Szeredi Lilla Mihály Viktória Jónás Éva Góhér Barbara Bódizs Diána Mertus Írisz Becsei Róbert Kohánszky András Spisák Bence póttagok: 1 póttag. Birnbaum Vivien 2.póttag Zavarkó Viktória 3. póttag Kovács Dávid ZÁRÁS A levezető elnök a zárás előtt kérte a megválasztott delegáltakat és póttagokat, hogy egy rövid megbeszélésre üljenek össze a diákparlament után a szervező és az Előkészítő bizottság jelen lévő tagjaival. Kerekes András további sikereket kívánva, megköszönte a részvételt és a hozzászólásokat és lezárta az ülést.

9 Mellékletek: napirend ügyrend jelenléti ív - kísérő pedagógus jelenléti ív - póttag jelenléti ív - megyei küldöttek intézményi diákgyűlések feljegyzései

FIT-jelentés :: KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2015 KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: 39011654-091000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén.

Jegyzőkönyv. Készült: április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 7 én, 16 órakor, a Gulner Gyula Általános Iskola nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletén. Jelen vannak: a tantestület, később az alkalmazotti testület, a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről

JEGYZŐKÖNYV. A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről JEGYZŐKÖNYV A Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói megbízásával összefüggő véleményező alkalmazotti értekezletről Az intézmény neve, címe: Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola 1151

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2014 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola 3200 Gyöngyös, Katona József utca 4. 1 A telephely

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Heves megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Heves egyei

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Ady Endre Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat (későbbiekben SZMSZ) az Ady iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott

Részletesebben

Alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve

Alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve Alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve Hely: Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Tanári szoba fszt. Időpont: 2015. május 27. 17.45 óra Jelen vannak: a jelenléti ív szerint megjelentek Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Az értekezlet helye: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az értekezlet helye: Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint Ikt.sz:52-27/2016 Jegyzőkönyv készült a 2016. év április hó 27. napján tartott véleményező nevelőtestületi értekezletéről Az értekezlet helye: konferencia terme Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Óbudai Egyetem Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2010. május 14. (péntek) 11.00 11.00 (elnök)

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által

JEGYZŐKÖNY. 1. FESTO-AM Sport Egyesület tisztségviselő választás 2. A szavazás végeredményének kihirdetése a szavazat számláló bizottság által JEGYZŐKÖNY Készült 2011 március 07-én a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület második Vezetőség választásán. Az első időpontra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve. 2016/2017. tanév

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve. 2016/2017. tanév A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium GIMNÁZIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK munkaterve 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 15. Németh Krisztián Illés Csaba DÖK munkáját segítő

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűléséről M A G Y A R K Ö N Y V T Á R O S O K E G Y E S Ü L E T E Association of Hungarian Librarians Verein Ungarischer Bibliothekare Association des Bibliothècaires Hongrois Oбщество Венгерских Библиотекарей 1827

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. Jegyzőkönyv A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. Időpont: 2016. október 17. 14:00 óra Helyszín: HD marketing iroda 1053 Budapest, Veres Pálné

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2009 Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 3200 Gyöngyös, Katona József utca 4. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív kérdéseire

Részletesebben

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dr. Halász Mátyásné és Tóthné Mátyus Monika kollégákat.

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dr. Halász Mátyásné és Tóthné Mátyus Monika kollégákat. Jegyzőkönyv Készült az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezető választásának nevelőtestületi véleményező értekezletéről 2013. 06. 21. 8 óra Novák Lászlóné a Választási Bizottság elnöke köszönti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ikt.szám:26-10/2009. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelt és a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján Kiskulcsosi Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről

Határozatok a Magyar Evezős Szövetség ára összehívott Közgyűléséről Magyar Evezős Szövetség Közgyűlési határozatok 2013. Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat A közgyűlés egyhangúan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben