J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő KÖ N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő a csatolt jelenléti ív szerint Távol van: Kisiván István képviselő Meghívottként jelen vannak: Berényi Regina jegyző Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója Csordás József polgármester köszönti a megjelent képviselőket, és külön köszönti Vígh Attila meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Hegyi Imre és Szilágyi István képviselőket, melyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad. Ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátja, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad. Napirendek 1. Előterjesztés víziközmű szolgáltatás működtetéséről 2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról 3. Előterjesztés a Csurgói Iskolák és Óvodák I. féléves gazdálkodásáról 4. Előterjesztés a Csurgói Általános Iskola, Városi Óvodák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat évi költségvetésének módosításáról 5. Előterjesztés megbízási szerződés elfogadásáról

2 6. Előterjesztés Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás alapító okiratának, és társulási megállapodásának módosításának jóváhagyásáról 1. Előterjesztés víziközmű szolgáltatás működtetéséről Csordás József polgármester ismerteti a napirendi pontot, és elmondja, hogy az augusztusi ülésen már tárgyaltak erről. Majd megadja a szót Vígh Attilának. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy már folyamatban van a cégbíróságon az új cégkivonat iránti kérelem. Hozott a képviselő-testület tagjainak friss kimutatásokat, táblázatokkal, ezt közreadja. Jánosa László képviselő kérdezi, hogy Gyékényes vonzáskörzetében hány település a tagja a Kft-nek. Mit lehet megoldani, milyen problémát abból a pénzből, ami összegyűlik. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója ez attól függ, hogy kik lesznek a tagok, hol mikor járnak le a szerződések, és melyik település választja őket a későbbiekben üzemeltetőnek. A befizetett pénzt elkülönítik, és a koncessziós díj 80%-a kerül be ebbe az elkülönített alapba. Gyékényeshez a tapsonyi rész van a legközelebb, akik tagjai a Kft-nek. A felhalmozódott pénzből sajnos kicsik a megoldási lehetőségek. Jánosa László képviselő kérdezi, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat nem lép be, és csak a szerződés meghosszabbításával bízzák meg a Kft-t, tudják-e így vállalni. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója természetesen igen. Kiss János képviselő kérdezi, hogy a Bitt Kft. vagyonrészét pluszként kell megvenni, vagy sem, mert ezt nem teljesen érti. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy van egy Forintos alap belépési díj, ezen felül annyi részt vesznek meg, amennyit akarnak. Kiss János képviselő kérdezi, ha valaki ki akar lépni, mit jelent az, hogy a törzsbetétet nem kérheti vissza. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója válaszol, hogy minden fel nem használt összeg visszatérítésre kerül. Ez egy könnyítés, hogy nem kell koncessziós pályázatot kiírni.

3 Aranyi Tibor képviselő a tagok száma kb. 30 tag, ez a végleges létszámhoz képest, mennyi százalék. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója ezt nehéz lenne megmondani, nincs végleges létszám, majd meglátják, hogy kik fognak még belépni, ez egy hosszú folyamat. Szilágyi István képviselő kérdezi, hogy az iparűzési adó csökkentése, milyen célt szolgálna, ha ezt megadná az önkormányzat. Nehezen tudja elképzelni, hogy erre vonatkozóan kedvezményt adjanak. Ennek két oldala van, az egyik, hogy az önkormányzat pénzből él, a másik, hogy a Kft-k meg a bevételekből. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója válaszában elmondja, hogy ez visszakerülne a fogyasztó részére, és az csökkentené a vízdíj összegét, ami jó a lakosságnak. Csordás József polgármester kéri, hogy maradjanak a napirendi pontnál, és erről most ne beszéljenek, mert erről most nem kell dönteni. Szilágyi István képviselő kicsit zavaró az, hogy olyan társasági szerződés, és egyéb dokumentumok lettek kiküldve, amik már nem hatályosak. Jobb lett volna, ha kapnak arról egy taggyűlési határozatot, hogy folyamatban van ezen dokumentumok módosítása. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, hogy vannak olyan dokumentumok, amiket nem lehet kiküldeni a tagoknak, ilyen a taggyűlési határozat is. Szilágyi István képviselő jó ötletnek tartja a közös alap létrehozását. A törzsbetétet mindaddig nem fizeti vissza, az mindaddig bent marad, amíg ki nem vásárolják. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója korábban volt egy fejlesztési alap és egy likviditási alap, ebből mára csak a fejlesztési alap maradt. Kevés olyan pályázat van, ahol kicsi az önrész, és gyors lefolyású. Szerinte a 20 millió forintos pályázati pénz nem sok. Szilágyi István képviselő véleménye, hogy a Kft-be történő belépés előnye lehet, hogy jobban fogja tükrözni az önkormányzat igényeit, mert tisztán önkormányzati profilú cég lesz. A szándék szerinte jó. Kéri, hogy legyenek abban következetesek, hogy a vízdíjat mindenki fizesse ki. Csordás József polgármester azért bízik benne, mert a polgármesterek és az önkormányzatok a saját falujukat védik. Vígh Attila Somogyvíz Kft. ügyvezető igazgatója a foglalkoztatási arány nem szűnne meg, nem lesz leépítés. A helyi vízműves ember továbbra is megmaradna. Csordás József polgármester megköszöni Vígh Attila ügyvezetőnek a részvételt. Majd további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat forint belépési díjat fizet be a Somogyvíz Kft. számlájára, és felhatalmazza a

4 polgármestert a társasági szerződés aláírására. Mindezt a testület 6 igen 1 nem szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 50/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testület elhatározza, hogy tagként belép a Somogyvíz Kftbe. Egyidejűleg rendelkezik arról, hogy a ,- Forint belépési díjat az önkormányzat átutalja a Somogyvíz Kft. számlájára. Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról Csordás József polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, majd megadja a szót a képviselőknek. Jánosa László képviselő kérdezi, hogy mennyi lesz az a létszám, aki pályáz. Csordás József polgármester válaszában elmondja, hogy ezt előre nem tudja megmondani. De előreláthatólag kevesebb, mint tavaly volt. További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 51/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására. Felelős: Csordás József polgármester Határidő: szeptember Előterjesztés a Csurgói Iskolák és Óvodák I. féléves gazdálkodásáról Csordás József polgármester ismerteti a napirendi pont tartalmát, majd további hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza:

5 52/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csurgói Iskolák és Óvodák I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4. Előterjesztés a Csurgói Általános Iskola, Városi Óvodák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szolgálat évi költségvetésének módosításáról Csordás József polgármester szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, így nem részletezi ezt az előterjesztést. Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza. 53/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csurgói Általános Iskola, Városi Óvodák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és egységes Pedagógiai Szolgálat közös igazgatású Oktatási Intézmény évi költségvetésének módosított előirányzatait az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ebből: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ezer Ft ezer Ft ezer Ft Működési kiadások: Ebből: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Engedélyezett létszám: Fejlesztési kiadások 142,75 fő ezer Ft A végrehajtásért felelős: Simon Mihály intézményvezető Határidő: értelem szerint

6 5. Előterjesztés megbízási szerződés elfogadásáról Csordás József polgármester ismerteti a megbízási szerződés tervezetnek az előzményeit. Elmondja, hogy pályázatok beadásáról szól az ajánlat, ezt vállalná a cég, amely szerepel a megbízási szerződésben. Szilágyi István képviselő a kérdés az, hogy ezek hova készüljenek el. Meg kell vizsgálni, hogy melyik területeket adja ki jelenleg az önkormányzat. Aranyi Tibor képviselő örül ennek a kezdeményezésnek, sokan kérdezik, hogy mit lehet itt csinálni rossz időben, ezt a kérdést oldaná meg egy játszótér létesítése. Jó lenne, ha kint a strandnál épülne ez meg. Kiss János képviselő szerint a legjobb helye a kiserdőnél lenne, mert az a falu közepén van. Kint a strandnál, akik oda járnak szórakozni, előbb-utóbb tönkre fogják tenni. Szilágyi István képviselő kérdezi, hogy van ez feltüntetve a rendezési tervben. Szerinte ha kiserdőnél lenne ez létesítve, ott lehet nem férne el, a 20 métert szerinte a parttól be kell tartani. Aranyi Tibor képviselő a rendezvényeken nincs brutalitás, a virágok is megmaradtak, senki sem tette tönkre. 12 db kamerát szereltetett fel, így a biztonság rendben van. Csordás József polgármester javaslata, hogy az egyik játszótér a kotró-parti strandhoz kerüljön, a másik a Szabadság térre, vagy a Petőfi térre. Ez kettő darab pályázatot jelentene. Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a megbízási szerződésre vonatkozó javaslatot, először a Szabadság térhez, és a Petőfi utcai (kiserdő részhez) kerüljön egy-egy játszótér. Ezt a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja, majd szavazásra teszi fel, hogy utána kerüljön a Kotró-partra, ezt a testület 5 igen 2 tartózkodás mellett jóváhagyja, majd az alábbi határozatot hozza. 54/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést öt az Info-Datax Kft-vel, arra vonatkozóan, hogy pályázatot nyújtson be játszótér kialakításra a faluban. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 6. Előterjesztés Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás alapító okiratának, és társulási megállapodásának módosításának jóváhagyásáról

7 Csordás József polgármester elmondja a részleteit az anyagnak, majd megadja a szót a képviselő-testület tagjainak. Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 55/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megtárgyalta és annak alapján az alábbi KT határozatot hozta. 1./ A Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás hatályos alapító okiratának a) 6) pontját a Az intézmény működési köre: társult önkormányzatok közigazgatási területe szövegrészre módosítja; b) 7) pontját a Az intézmény irányító szerve: az alapító okirat mellékletében felsorolt társult önkormányzatok képviselő testülete szövegrészre módosítja; és a Székhelye: az alapító okirat mellékletében felsorolt társult önkormányzatok székhelye szövegrésszel egészíti ki; c) hatályos 8) pontjának Az intézmény fenntartói: az Alapító Okirat 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok szövegrészt törli; d) 9) pontjának számozását 8) pontra módosítja, és a 9) pontját Az intézmény jogállása, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerinti besorolása: önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, a társulás gesztor szerepét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése látja el. szövegrészre módosítja; e) 10) pontjának számozását 9) pontra módosítja, és a 10) pontját Az intézmény típusa tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató közüzem szövegrészre módosítja; f) 11) pontjának számozását 10) pontra módosítja; g) az alábbi 11) ponttal egészíti ki: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás h) a 12) pontját Az intézmény alaptevékenységének szakági besorolása: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szövegrészre módosítja; i) 13) pontjának hatályos szövegét törli, és a 13) pontban meghatározza az intézmény december 31. napjáig, valamint január 01. napjától hatályos tevékenységeit. Így a 13) pontba a Az intézmény tevékenységei: december 31. napjáig hatályos a.) alaptevékenységei:

8 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Műszaki elemzés és tesztelés Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek b.) kiegészítő tevékenységei: Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek január 1. napjától hatályos a.) alaptevékenységei: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások b.) kiegészítő tevékenységei: M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások szövegrész lép; 2./ A Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pontban megjelölt módosításokon túl a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a) alapító okiratát az alábbi 14) ponttal egészíti ki: 14.) Vállalkozási tevékenysége: A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. b) alapító okiratát az alábbi 15) ponttal egészíti ki: 15.) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint.

9 3./ A Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja. 4./ A Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Társulási Megállapodását elfogadja. 5./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratának valamint a 2. számú mellékletét képező Társulási Megállapodásának aláírására. Csordás József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a csurgói kistérség pályázatot fog beadni a belvíz elvezetésre vonatkozóan. A kistérséget 4 mikrotérségre bontanák, ezek adnák be. Szeretné, ha ebbe beleférne a Petőfi utcától az iskola mögötti árkok tisztítása. A későbbiekben majd jön egy vízügyi mérnök, akivel ez meg lesz beszélve. Mivel ezek a pályázati kiírások a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára van kiírva, és abban a programban szerepelnek, kéri, hogy erről hozzanak egy határozatot. A képviselő-testület ezt 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 56/2009. (IX. 16.) sz. KT. határozat: Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató programjában részt vesz. Felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a pályázatot készítse elő, és nyújtsa azt be. Felelős: Csordás József polgármester Határidő: értelem szerint Közérdekű bejelentések, kérdések, észrevételek: Nagy János képviselő elmondja, hogy többször látta már, hogy valakik felborítják a szelektív hulladékgyűjtő kukákat, arra kéri az illetőt, vagy illetőket, hogy ettől a cselekményétől a jövőben tartózkodjon. Csordás József polgármester megköszöni a testület munkáját, és az ülést bezárja.

10 Kmf. Csordás József polgármester jegyző Berényi Regina Hegyi Imre Szilágyi István jegyzőkönyvhitelesítők

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben