Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II."

Átírás

1 Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Közzététel: Hatályos: tól Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az általa kínált Munkavállalói Számlacsomag II. igénybevételét előre meghatározott feltételekhez köti. Elsődleges feltétel, hogy a munkáltató és a Bank között Együttműködési Megállapodás álljon fenn a számlacsomag igénybevételére vonatkozóan, illetve a számlacsomagot a Bankkal munkaviszonyban, megbízási viszonyban álló személyek is igénybe vehetik. A Bank az 1. pontban meghatározott ügyfelei számára biztosítja az Együttműködési Megállapodás megkötésének lehetőségét. Az Együttműködési Megállapodás tárgya az 1. pontban meghatározott ügyfelek munkavállalói számára nyújtandó számlacsomag, amelyre az ügyfél munkavállalói az egyéb feltételek teljesítése esetén a jelen Hirdetményben meghatározott Együttműködési Megállapodás Munkáltató és a Bank közötti létrejöttét követően válnak jogosulttá. Résztvevők köre csak azon belföldi székhelyű munkáltatókkal és azokkal egy cégcsoportba tartozó belföldi székhelyű személyekkel köt a Bank Együttműködési Megállapodást a munkavállalók számára nyújtandó kedvezményes számlacsomag igénybevételéről, amelyek cégcsoport szinten a bázisévet megelőző évben 150 millió forint árbevételt értek el és minimum 10 fő munkavállalót foglalkoztatnak. a Bankkal együttműködési szerződést megkötő vállalkozás pénzforgalmi számla vezetését vállalja, amely a Bank bármely, vállalkozások számára kínált számlacsomagja (Biz, Base, Peak, Corp, Plus, Corp Plus) lehet. Jelen termék vonatkozásában a Bank cégcsoportnak tekinti a következőket: a) Ügyfél és azok a vállalkozások, amelyekben ügyfél - a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve legalább 1%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és/vagy b) Ügyfél és azok a vállalkozások, amelyek az ügyfélben - a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve legalább 1%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, és/vagy 1

2 c) Ügyfél és azok a vállalkozások, amelyek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve a fenti a.) és b.) pontban körülírt vállalkozások közül legalább egy vállalkozásban legalább 1%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, és/vagy d) Ügyfél és azok a vállalkozások, amelyeknek a fenti a.)-b.)-c.) pontokban körülírt valamely vállalkozás vezető tisztségviselője vagy tagja (tulajdonosa) a vezető tisztségviselője, továbbá azon vállalkozások, amelyekben fenti a.)-b.)-c.) pontokban körülírt vállalkozások vezető tisztségviselői és tagjai (tulajdonosai) közvetve vagy közvetlenül legalább 1%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy egyedi mérlegelés alapján olyan belföldi székhelyű munkáltatókkal is Együttműködési Megállapodást kössön, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg. Szükséges dokumentumok Elvárás a Bank részéről, hogy a munkáltató az alábbi okiratokat benyújtsa a Bank részére: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat és társasági szerződés/alapító okirat/alapszabály (kivéve, ha a Banknak már rendelkezésére áll) eredeti aláírási címpéldány vagy annak közjegyző által hitelesített másolata (kivéve, ha a Banknak már rendelkezésére áll) közvetett tulajdon esetén továbbá szindikátusi vagy egyéb megállapodás, amely által a évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonos azonosítható az 1. a)-b)-c)-d) pontok (Résztvevők köre) vonatkozásában A Bank a feltételek teljesítése esetén is fenntartja magának a jogot, hogy az Együttműködési Megállapodás megkötésére irányuló kérelmet elutasítsa. 3. II. kedvezmények az NHB Bankkal Együttműködési megállapodást kötő vállalkozás alkalmazottai részére - Értékpapír számlavezetés kedvezményes feltételekkel o Egyedi megállapodás alapján értékpapírszámla vezetési kedvezmények - Kedvezményes lekötött betét elhelyezési lehetőség o Minimum 5 millió, de maximum 30 millió forint összegű lekötött betét helyezhető el egyszeri lekötéssel ún. VIP manager kedvezmény keretében, amit a szerződött partner általa megnevezett felső vezetőinek kínálunk. A Bank a mindenkori aktuális egyszeri lekötött betéti kamatokon felül minimum 6 havi lekötési idő esetén további 0,2% extra kamatot biztosít. A betétlekötés feltétele a Banknál vezetett fizetési számla megléte. A betéti szerződés részletes leírását a Bank Általános Üzleti Feltételek Szabályzata tartalmazza. - Jelzáloghitel igénylése esetén o folyósítási díjból 50% kedvezmény A jelen Kondíciós Lista tartalmazza a től már nem értékesített Munkavállalói számlacsomag kondícióit is. 2

3 1. NHB LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL RENDELKEZŐ MUNKÁLTATÓK MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE 1.1. FIZETÉSI FORGALOM NHB lakossági forint bankszámlák Számlavezetési díj havonta 1 II. 320,-HUF/hó/számla min ft/hó jövedelem átutalás vagy havi min Ft értékű átutalás vagy kártya tranzakció a kedvezménnyel érintett számla terhére és munkavállalói számlacsomag megállapodás megléte esetén 0,-HUF/hó/számla Amennyiben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. és az Ön munkáltatója között érvényes együttműködési megállapodás van a ra vonatkozóan: 0,- HUF/hó/számla Számlanyitási díj Számla fölötti rendelkező módosítása, új rendelkező bejelentése Eredeti számlakivonat díja 1 : terhelése a tárgyhót követő első banki munkanapon 2 : az ügyfél kérése alapján történő jelszóváltoztatás, illetve a felfüggesztett felhasználó reaktiválásának egyszeri díja 1.2. FORINT ÁTUTALÁS NHB lakossági forint bankszámlák Munkavállalói számla csomag II. Forint átvezetés saját számlák között Forint átutalás bankon belüli kedvezményezett javára Netbankon keresztül, és papír alapon beadott egyszeri és átutalás, rendszeres átutalás Forint átutalás bankon kívülre (más belföldi banknál vezetett számlára): egyszeri átutalás, rendszeres átutalás netbankon keresztül Forint átutalás bankon kívülre (más belföldi banknál vezetett számlára): papír alapon beadott egyszeri átutalás, rendszeres átutalás 0,3% max: 6.000,- HUF 0,3% max 6.000,-HUF 0,3%, de max ,-HUF+ 0,15% 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,05% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,1% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,15% + 25,- 3

4 Hatósági átutalás, átutalási végzés alapján történő átutalás Felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés teljesítése Bankon kívülre VIBER-en keresztül Belföldi fizetési forgalomból (GIRO) ill. VIBER-en keresztül érkező összegek jóváírása Készpénz átutalási megbízás jóváírása Magyar Posta Zrt.-n keresztül (a Magyar Posta Zrt. által levont átutalási díjak külön felszámításra kerülnek) 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,15% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,15% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,3% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,5% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,15% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,15% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,3% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,5% + 25,- Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele Rendszeres átutalási megbízás nyilvántartásba vétele Fedezethiány miatti sorban állítás 150,- HUF/új tétel 150,- HUF/új tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése 25,-HUF/tétel + 0,3% max: 6.000,- HUF 75,- HUF/tétel Csoportos beszedési megbízás teljesítése netbankon rögzített felhatalmazás alapján Bankon kívülre VIBER-en keresztül 25,-HUF/tétel + 0,3% max: 6.000,- HUF 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,3% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,5% + 25,- 75,- HUF/tétel 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,3% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,5% + 25,- 4

5 1.3. DEVIZA ÁTUTALÁS NHB lakossági forint bankszámlák II. Deviza átvezetés saját számlák között Bankon belüli kedvezményezett javára 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,05% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,05% + 25,- Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) Netbankon keresztül beadott (normál) 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,1% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF + ( ,- HUF-ig 0,001% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,1% + 25,- Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) papír alapon beadott (normál) 0,3%, de max ,- HUF+ ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,2% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF+ ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,2% + 25,- Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) papír alapon beadott (sürgős) 0,3%, de max ,- HUF+ ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,2% + 25,- 0,3%, de max ,- HUF+ ( ,- HUF-ig 0,1% + 25,- HUF; továbbá a ,- HUF fölötti részre 0,2% + 25,- SWIFT költség papír alapon beadott megbízás esetén 50,- HUF / üzenet 50,- HUF / üzenet SWIFT költség Netbankon keresztül beadott megbízás esetén 50,- HUF / üzenet 50,- HUF / üzenet SWIFT másolat küldése ügyfél kérése alapján 500,- HUF/másolat belföldre, 1.000,- HUF/másolat külföldre 500,- HUF/másolat belföldre, 1.000,- HUF/másolat külföldre A nem azonosítható tételek kerestetési díja 3.790,-HUF / tétel 1.000,- HUF/tétel Beérkező összeg jóváírása 5

6 1.4. PÉNZTÁRI MŰVELETEK KÉSZPÉNZ BEFIZETÉS NHB lakossági forint bankszámlák II. HUF bankjegy- és érme befizetés Valuta bankjegy befizetés Valuta érme befizetés csak 1 és 2 EUR érmék esetén 3% 3% 1.5. PÉNZTÁRI MŰVELETEK - KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS NHB lakossági forint bankszámlák II december 12.-től nem HUF kifizetés (0,1% + 50,- HUF, de min. 500,- +0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első alkalommal teljesített készpénzkifizetés összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes (0,1% + 50,- HUF, de min. 500,- +0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített készpénzkifizetés együttes összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes Valuta kifizetés (0,1% + 50,- HUF, de min. 500,- + 0,6% (0,1% + 50,- HUF, de min. 500,- + 0,6% Előzetes bejelentéshez kötött, előre be nem jelentett készpénzfelvétel díja 0,8% 0,8% Bejelentett készpénz felvétel elmulasztása a bejelentett összeg 0,6%-a a bejelentett összeg 0,6%-a Készpénz felvétel Magyar Posta Zrt-n keresztül (Postai kifizetési utalvány) (Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 25,- HUF, de min ,6% ( 25,- HUF, de min ,6% 6

7 1.6. CÍMLETVÁLTÁS NHB lakossági deviza bankszámlák II HUF bankjegy címletváltás (max. 50 db) 5% 5% HUF érme címletváltás (max. 50 db) 10% 10% 1.7. IGAZOLÁSOK DÍJAI NHB lakossági forint bankszámlák II Igazolás átutalás teljesítéséről 2.000,- HUF / igazolás 2.000,- HUF / igazolás Számlaegyenleg igazolása 4.000,- HUF / igazolás 4.000,- HUF / igazolás Bankinformáció 5.000,- HUF / igazolás 5.000,- HUF / igazolás Zárolás ügyfél igény alapján ,- HUF / igazolás ,- HUF / igazolás Bankváltással kapcsolatos igazolás 7

8 1.8. EGYÉB KÖLTSÉGEK NHB lakossági forint bankszámlák II Fax küldés ügyfél kérése alapján belföldre 350,- HUF/oldal 350,- HUF/oldal Fax küldés ügyfél kérése alapján külföldre 550,- HUF/oldal 550,- HUF/oldal Levél és kivonat másolat 1.000,- HUF/példány 1.000,- HUF/példány Pótlólagos kivonat tárgyévről Sorszámozott kivonat 216,- HUF/kivonat 216,- HUF/kivonat Összesített kivonat 216,- HUF/kivonat 216,- HUF/kivonat Pótlólagos kivonat tárgyévet megelőző időszakról Sorszámozott kivonat Összesített kivonat 325,- HUF/kivonat 325,- HUF/kivonat 325,- HUF/kivonat 325,- HUF/kivonat Ügyfélértesítő levél fizetési megbízás visszautasításáról Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Fizetési megbízás visszavonása/visszahívása Készpénz átutalási megbízás jóváírásához kapcsolódó postai részletező adatok ismételt átadása 2.000,- HUF/db 2.000,- HUF/db 1.100,- HUF 1.100,- HUF Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány Magyar Posta Zrt. általi előállításában Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány utánrendelésében Magyar Posta Zrt. által előállított készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány címre küldése Magyar Posta Zrt. által kézbesítés nélkül visszaküldött kifizetési utalvány kezelése és ellenértékének visszaírása ,- HUF/első igénylés 3.000,- HUF/igénylés Postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján ,- HUF/alkalom 1.000,- HUF/alkalom ,- HUF/első igénylés 3.000,- HUF/igénylés Postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján ,- HUF/alkalom 1.000,- HUF/alkalom 8

9 2. EUR DEVIZANEMBEN NYITHATÓ MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLÁK 2.1. FIZETÉSI FORGALOM EURO MUNKAVÁLLALÓI LAKOSSÁGI SZÁMLÁK ESETÉBEN II Számlavezetési díj havonta 1 1,-EUR/hó/számla 1 min ft-nak megfelelő EUR/hó jövedelem átutalás vagy havi min Ft-nak megfelelő EUR átutalás vagy kártya tranzakció a kedvezménnyel érintett számla terhére és dolgozói számlacsomag megállapodás megléte esetén 0 EUR/hó/számla Amennyiben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. és az Ön munkáltatója között érvényes együttműködési megállapodás van a ra vonatkozóan: 0 EUR/hó/számla Számlanyitási díj Eredeti számlakivonat díja Netbank regisztrációs díja Netbank használati díja/hó Számla fölötti rendelkező módosítása, új rendelkező bejelentése 1 Terhelése a tárgyhót követő első banki munkanapon 9

10 2.2. FORINT ÁTUTALÁS II Átvezetés saját számlák kötött Átutalás bankon belüli kedvezményezett javára 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,05% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,05% + 0,08 EUR) Hatósági átutalás, átutalási végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés teljesítése 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,1% +0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,15% + 0,08 EUR 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,1% +0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,15% + 0,08 EUR) Bankon kívülre VIBER-en keresztül külföldi banki költségeket nem tartalmaz 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,3% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,5% +0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,3% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,5% +0,08 EUR) Készpénz átutalási megbízás jóváírása Magyar Posta Zrt.-n keresztül (a Magyar Posta Zrt. által levont átutalási díjak külön felszámításra kerülnek) Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele Rendszeres átutalási megbízás nyilvántartásba vétele Fedezethiány miatti sorba állítás 0,48 EUR/új tétel 0,48 EUR/új tétel Beérkező összeg jóváírása 10

11 2.3. DEVIZA ÁTUTALÁS Deviza átvezetés saját számlák között II Deviza átutalása bankon belüli kedvezményezett javára Deviza átutalás bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) Netbankon keresztül beadott (normál) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,05% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,-EUR fölötti részre 0,1% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,05% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,001% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,1% + 0,08 EUR) Deviza átutalás bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) papír alapon beadott (normál) Deviza átutalás bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) papír alapon beadott (sürgős) - külföldi banki költségeket nem tartalmaz 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,1% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,2% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,2% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,6% + 0,01 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,1% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,2% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,2% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,6% + 0,01 EUR) Deviza átutalás bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) Netbankon keresztül beadott (sürgős) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EURig 0,3% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,6% + 0,08 EUR) 0,3%, de max ,- HUF + (641,- EUR-ig 0,3% + 0,08 EUR; továbbá a 641,- EUR fölötti részre 0,6% + 0,08 EUR) SWIFT költség papír alapon beadott megbízás esetén 0,16 EUR / üzenet 0,16 EUR / üzenet SWIFT költség Netbankon keresztül beadott megbízás esetén 0,16 EUR / üzenet 0,16 EUR / üzenet SWIFT másolat küldése ügyfél kérése alapján 1,6 EUR/másolat belföldre, 3,2 EUR /másolat külföldre 1,6 EUR/másolat belföldre, 3,2 EUR /másolat külföldre A nem azonosítható tételek kerestetési díja 3,2 EUR / tétel 3,2 EUR / tétel Beérkező összeg jóváírása 11

12 2.4. PÉNZTÁRI MŰVELETEK KÉSZPÉNZ BEFIZETÉS NHB lakossági deviza bankszámlák II HUF bankjegy- és érme befizetés Valuta bankjegy befizetés Valuta érme befizetés csak 1 és 2 EUR érmék esetén 3% 3% USD, GBP és CHF minden érme és EUR centek nem kerülnek elfogadásra 2.5. PÉNZTÁRI MŰVELETEK KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS HUF kifizetés deviza számláról II (0,1% + 0,16 EUR, de min. 1,6 EUR)+0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesítettkészpénzkifizetés együttes összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes (0,1% + 0,16 EUR, de min. 1,6,- EUR)+0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített készpénzkifizetés együttes összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes Valuta kifizetés deviza számláról (0,1% + 0,16 EUR, de min. 1,6 EUR)+0,6% (0,1% + 0,16 EUR, de min. 1,6 EUR)+0,6% Előzetes bejelentéshez kötött, előre be nem jelentett készpénzfelvételdíja 0,80% 0,80% Bejelentett készpénz felvétel elmulasztása a bejelentett összeg 0,6%-a a bejelentett összeg 0,6%-a Készpénz felvétel Magyar Posta Zrt-n keresztül (Postai kifizetési utalvány) (Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 0,08 EUR, de min. 1,6 EUR) + 0,6% ( 0,08 EUR, de min. 1,6 EUR) + 0,6% 2.6. CÍMLETVÁLTÁS 12

13 NHB lakossági deviza bankszámlák II HUF bankjegy címletváltás (max. 50 db) 5% 5% HUF érme címletváltás (max. 50 db) 10% 10% 2.7. IGAZOLÁSOK DÍJA NHB lakossági deviza bankszámlák II Igazolás átutalás teljesítéséről 6,4 EUR / db 6,4 EUR / db Számlaegyenleg igazolása 13,- EUR / db 13,- EUR / db Bankinformáció 16,- EUR / db 16,- EUR / db Zárolás ügyfél igény alapján 32,- EUR / db 32,- EUR / db 13

14 2.8. EGYÉB KÖLTSÉGEK Fax küldés ügyfél kérése alapján belföldre II 1,12 EUR/oldal 1,12 EUR/oldal Fax küldés ügyfél kérése alapján külföldre 1,76 EUR/oldal 1,76 EUR/oldal Levél és kivonat másolat 3,21 EUR/példány 3,21 EUR/példány Pótlólagos kivonat tárgyévről Sorszámozott kivonat Összesített kivonat 1,3 EUR/kivonat 1,3 EUR/kivonat 1,- EUR/oldal 1,- EUR/oldal Pótlólagos kivonat Sorszámozott kivonat tárgyévet megelőző időszakról Összesített kivonat 1,3 EUR/kivonat 1,3 EUR/kivonat 1,- EUR/oldal 1,- EUR/oldal Ügyfélértesítő levél fizetési megbízás visszautasításáról Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Fizetési megbízás visszavonása/visszahívása Készpénz átutalási megbízás jóváírásához kapcsolódó postai részletező adatok ismételt átadása Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány Magyar Posta Zrt. általi előállításában Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány utánrendelésében Magyar Posta Zrt. által előállított készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány címre küldése Magyar Posta Zrt. által kézbesítés nélkül visszaküldött kifizetési utalvány kezelése és ellenértékének visszaírása 6,4 EUR / db 6,4 EUR / db 3,53 EUR 3,53 EUR 32,- EUR/első igénylés 10,- EUR/igénylés postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 3,21 EUR/alkalom 3,21 EUR/alkalom 32,- EUR/első igénylés 10,- EUR/igénylés postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 3,21 EUR/alkalom 3,21 EUR/alkalom 14

15 3. USD DEVIZANEMBEN NYITHATÓ MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLACSOMAGOK 3.1. FIZETÉSI FORGALOM USD MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLÁK ESETÉBEN II Számlavezetési díj havonta 2 1,5 USD/hó/számla min ft- nak Amennyiben az NHB Növekedési megfelelő USD/hó jövedelem átutalás Hitel Bank Zrt. és az Ön munkáltatója vagy havi min Ft-nak megfelelő között érvényes együttműködési USD átutalás vagy kártya tranzakció a megállapodás van a Munkavállalói kedvezménnyel érintett számla terhére és dolgozói számlacsomag megállapodás számlacsomagra vonatkozóan megléte esetén 0,-USD/hó/számla 0 Ft/hó/számla Számlanyitási díj Eredeti számlakivonat díja Netbank regisztrációs díja Netbank használati díja/hó Számla fölötti rendelkező módosítása, új rendelkező bejelentése 2 : terhelése a tárgyhót követő első banki munkanapon 15

16 3.2. FORINT ÁTUTALÁS II Forint átvezetés saját számlák kötött Forint átutalás bankon belüli kedvezményezett javára 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,05% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,05% + 0,09 USD) Hatósági átutalás, átutalási végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USDig 0,1% +0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,15% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,1% +0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,15% + 0,09 USD) Bankon kívülre VIBER-en keresztül 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USDig 0,3% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,5% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,3% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,5% + 0,09 USD) Készpénz átutalási megbízás jóváírása Magyar Posta Zrt.n keresztül (a Magyar Posta Zrt. által levont átutalási díjak külön felszámításra kerülnek) Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele Rendszeres átutalási megbízás nyilvántartásba vétele Fedezethiány miatti sorba állítás 0,53 USD/új tétel 0,53 USD/új tétel Beérkező összeg jóváírása 16

17 3.3. DEVIZA ÁTUTALÁS Deviza átvezetés saját számlák között Deviza átutalás bankon belüli kedvezményezett javára II 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,05% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,05% + 0,09 USD) Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldi banknál vezetett számlára) Netbankon keresztül beadott (normál) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,1% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,001% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,1% + 0,09 USD) Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldibanknál vezetett számlára) papír alapon beadott (normál) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USDig 0,1% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,2% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,1% +0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,2% + 0,09 USD) Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldibanknál vezetett számlára) Netbankon keresztül beadott (sürgős) - külföldi banki költségeket nem tartalmaz* 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USDig 0,1% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,2% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF + (711,- USD-ig 0,1% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,2% + 0,09 USD) Bankon kívülre (más belföldi vagy külföldibanknál vezetett számlára) papír alapon beadott (sürgős) - külföldi banki költségeket nem tartalmaz 0,3%, de max ,- HUF+ (711,- USD-ig 0,3% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,6% + 0,09 USD) 0,3%, de max ,- HUF+ (711,- USD-ig 0,3% + 0,09 USD; továbbá a 711,- USD fölötti részre 0,6% + 0,09 USD) SWIFT költség papír alapon beadott megbízás esetén 0,18 USD / üzenet 0,18 USD / üzenet SWIFT költség Netbankon keresztül beadott megbízás esetén 0,18 USD / üzenet 0,18 USD / üzenet SWIFT másolat küldése ügyfél kérése alapján 1, 8 USD/másolat belföldre, 3,6 USD /másolat külföldre 1, 8 USD/másolat belföldre, 3,6 USD /másolat külföldre A nem azonosítható tételek kerestetési díja 3,6 USD / tétel 3,6 USD / tétel Beérkező összeg jóváírása 17

18 3.4. PÉNZTÁRI MŰVELETEK KÉSZPÉNZ BEFIZETÉS II HUF bankjegy- és érme befizetés Valuta bankjegy befizetés Valuta érme befizetés csak 1 és 2 EUR érmék esetén 3% 3% USD, GBP és CHF minden érme és EUR centek nem kerülnek elfogadásra 3.5. PÉNZTÁRI MŰVELETEK KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS HUF kifizetés deviza számláról II (0,1% + 0,18 USD, de min. 1,8,- USD)+0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített készpénzkifizetés együttes összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes (0,1% + 0,18 USD, de min. 1,8,- USD)+0,6%, azzal, hogy az adott számla vonatkozásában az adott naptári hónapban első két alkalommal teljesített készpénzkifizetés együttes összegének HUF-ot meg nem haladó része díj- és költségmentes Valuta kifizetés deviza számláról (0,1% + 0,18 USD, de min. 1,8 USD)+0,6% (0,1% + 0,18 USD, de min. 1,8 USD)+0,6% Előzetes bejelentéshez kötött, előre be nem jelentett készpénzfelvétel díja 0,80% 0,80% Bejelentett készpénz felvétel elmulasztása a bejelentett összeg 0,6%-a a bejelentett összeg 0,6%-a Készpénz felvétel Magyar Posta Zrt-n keresztül (Postai kifizetési utalvány) ( 0,09 EUR, de min. 1,8 USD) + 0,6% (Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 0,09 EUR, de min. 1,8 USD) + 0,6% 18

19 3.6. CÍMLETVÁLTÁS Tranzakció megnevezése II HUF bankjegy címletváltás (max. 50 db) 5% 5% HUF érme címletváltás (max. 50 db) 10% 10% 3.7. IGAZOLÁSOK DÍJA II Igazolás átutalás teljesítéséről 7 USD / igazolás 7 USD / igazolás Számlaegyenleg igazolása 14 USD / igazolás 14 USD / igazolás Bankinformáció 18 USD / igazolás 18 USD / igazolás Zárolás ügyfél igény alapján 36 USD / igazolás 36 USD / igazolás 19

20 3.8. EGYÉB KÖLTSÉGEK II Fax küldés ügyfél kérése alapján belföldre 1,81 USD / igazolás 1,81 USD / igazolás Fax küldés ügyfél kérése alapján külföldre 2 USD/oldal 2 USD/oldal Levél és kivonat másolat 3,6 USD/példány 3,6 USD/példány Pótlólagos kivonat tárgyévről Sorszámoz ott kivonat Összesített kivonat 1,4 USD / igazolás 1,4 USD/kivonat 1,1 USD / igazolás 1,1 USD/oldal Pótlólagos kivonat tárgyévet megelőző időszakról Sorszámozott kivonat Összesített kivonat 1,4 USD / igazolás 1,4 USD/kivonat 1,1 USD / igazolás 1,1 USD/oldal Ügyfélértesítő levél fizetési megbízás visszautasításáról Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján Fizetési megbízás visszavonása/visszahívása Készpénz átutalási megbízás jóváírásához kapcsolódó postai részletező adatok ismételt átadása 7,- USD / db 7,- USD / db 3,91 USD 3,91 USD Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány Magyar Posta Zrt. általi előállításában Közreműködés készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány utánrendelésében 36,- USD/első igénylés Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 11,- USD/igénylés Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 36,- USD/első igénylés Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 11,- USD/igénylés Magyar Posta Zrt. által előállított készpénz átutalási megbízás, illetve kifizetési utalvány címre küldése Magyar Posta Zrt. által kézbesítés nélkül visszaküldött kifizetési utalvány kezelése és ellenértékének visszaírása postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 3,6 USD/alkalom 3,6 USD/alkalom postaköltség a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 3,6 USD/alkalom Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján + 3,6 USD/alkalom 20

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II.

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Közzététel: 2018.01.02 Hatályos: 2018.01.13-tól Az NHB Növekedési

Részletesebben

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II.

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Közzététel: 2017. 03.22 Hatályos: 2017. 03. 23-tól Az NHB Növekedési

Részletesebben

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II.

Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Kondíciós lista a Bankkal Együttműködési Megállapodást kötött munkáltatók alkalmazottai részére NHB Bank Zrt. Munkavállalói Számlacsomag II. Közzététel: 2016. 12. 12-től Hatályos: 2016. 12. 13-tól Az NHB

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek,, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2016. augusztus 16-tól visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK Normál : A Normál

Részletesebben

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2018. április 21-től visszavonásig Közzétéve: 2018. április 20. 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA

Részletesebben

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2017. november 22-től visszavonásig Közzétéve: 2017. november 21. 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA

Részletesebben

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2018. január 13-tól visszavonásig Közzétéve: 2018. január 2. 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA

Részletesebben

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK

1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2017. január 31-től visszavonásig Közzétéve: 2017. január 31. 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA

Részletesebben

Tartalom 1. NHB LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁK... 2

Tartalom 1. NHB LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁK... 2 NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2017. november 20-tól visszavonásig Közzétéve: 2017. november 17. Tartalom 1. NHB

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési HItel Bank Zrt. H-1118 Budapest Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest Kelenhegyi út 39. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. A számlacsomag igénybe vételének feltétele: a

Részletesebben

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek

Tájékoztató. Érvényes : március 03. Közzétéve: december 07. I. Általános Feltételek Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től)

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től) KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK RÉSZÉRE Általános Kondíciók (Érvényes 2018. május 1-től) 2018. március 1. TERMÉK DÍJTÉTELEK Számlavezetés MIN MAX Számlanyitás Számlavezetési díj (HUF) Számlavezetési díj (USD/EUR)

Részletesebben

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.)

(Tartalmazza a július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) HATÁLYOS: 2017. SZEPTEMBER 1-TŐL (Tartalmazza a 2017. július 1. napján hatályba lépő módosításokat is egységes szerkezetben.) Számlanyitás Nyitóegyenleg Minimum banki terhelési forgalom elvárás Forgalom

Részletesebben

HATÁLYOS: FEBRUÁR 15-TŐL

HATÁLYOS: FEBRUÁR 15-TŐL Számlanyitás Nyitóegyenleg Minimum banki terhelési forgalom elvárás Forgalom elmaradási jutalék HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 15-TŐL Társas vállalkozásként működő ügyvédek forint számlavezetése PLUSZ KONDÍCIÓS

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től)

Általános Kondíciók (Érvényes május 1-től) Általános Kondíciók (Érvényes 2018. május 1-től) KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE TERMÉK DÍJTÉTELEK 2018. március 1. Számlavezetés Számlanyitás Számlavezetési díj (HUF) Számlavezetési díj (USD/EUR)

Részletesebben

Általános Kondíciók (Érvényes április 19-től)

Általános Kondíciók (Érvényes április 19-től) Általános Kondíciók (Érvényes 2013. április 19-től) KONDÍCIÓS LISTA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE (KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A VIII. KERÜLETI BANKFIÓK TEVÉKENYSÉGE) 2013. február 18. Termék Kondíciók MIN MAX

Részletesebben

HATÁLYOS: JÚLIUS 1-TŐL

HATÁLYOS: JÚLIUS 1-TŐL HATÁLYOS: 2018. JÚLIUS 1-TŐL CIB Non-Profit Számla PLUSZ számlavezetési csomag KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE A TERMÉKET 2013. AUGUSZTUS 1-TŐL A BANK NEM ÉRTÉKESÍTI! Számlanyitási

Részletesebben

HATÁLYOS: SZEPTEMBER 1-TŐL

HATÁLYOS: SZEPTEMBER 1-TŐL HATÁLYOS: 2018. SZEPTEMBER 1-TŐL Számlanyitási díj, számlacsomag váltási díj (új számla nyitásakor, vagy más számlatípusról ezen számlatípusra történő váltáskor felszámítandó) Nyitóegyenleg Minimum banki

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. Érvényben: 2015. április 1-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.04.01-től kedvezményes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. SWIFT kódja: TAKBHUHB A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2017. JÚLIUS 1-TŐL KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 2013. augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti őrzési számla már csak új kondíciókkal értékesíthető

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes 2015.szeptember 01-től Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A számlavezetési

Részletesebben

CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag KONDÍCIÓS LISTA

CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag KONDÍCIÓS LISTA HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 15-TŐL CIB Non-Profit számla számlavezetési csomag KONDÍCIÓS LISTA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK, KAMARÁK, ALAPÍTVÁNYOK, EGYHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A terméket január 1. után nem értékesítjük!

KONDÍCIÓS LISTA. EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A terméket január 1. után nem értékesítjük! HATÁLYOS: 2013. SZEPTEMBER 30-TÓL KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A terméket 2013. január 1. után nem értékesítjük! CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla 1 Számlanyitási díj (új számla nyitásakor) Nyitóegyenleg

Részletesebben

Lakossági devizaszámla vezetés

Lakossági devizaszámla vezetés Lakossági devizaszámla vezetés I. Számlavezetés 1. Számlanyitási díj 2. Számlanyitáskor elhelyezendő összeg minimum 10 EUR minimum 15 CHF minimum 10 USD minimum 10 GBP 3. Zárlati költség fizetési számla

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2018. DECEMBER 1-TŐL KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 2013. augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti őrzési számla már csak új kondíciókkal értékesíthető

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG. Érvényes: től

HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG. Érvényes: től HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG Érvényes: 2015.11.16.-től A Takarék komplex számlavezetési csomag abból a célból jött létre, hogy a Takarékszövetkezetünkkel kapcsolatban álló vállalkozások

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. Jelen hirdetménymódosítás kizárólag egységes szerkezetbe foglalást

Részletesebben

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA. A terméket január 1. után nem értékesítjük!

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA. A terméket január 1. után nem értékesítjük! HATÁLYOS: 2019. SZEPTEMBER 14-TŐL A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére KONDÍCIÓS LISTA A terméket 2013. január 1. után nem értékesítjük! FORINTSZÁMLÁK Számlanyitási díj, számlacsomag

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG

jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG jogelőd SZARVAS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY TAKARÉK KOMPLEX SZÁMLAVEZETÉSI CSOMAG Érvényes: 2017. november 30-ig megkötött szerződések esetében Hirdetménymódosítás oka: 2019. január 1. napjától

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl

HIRDETMÉNY. A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet által a számlavezetésnél alkalmazott díjakról, jutalékokról, és a minimális betét összegérıl Hatályos: 2015. október 01-tıl Vállalkozói pénzforgalmi számla: Minimális

Részletesebben

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA

A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA FORINTSZÁMLÁK A CIB Csoport stratégiai partnereinek egyéni vállalkozói részére számlavezetési csomag PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA A TERMÉKET 2013. AUGUSZTUS 1-TŐL A BANK NEM ÉRTÉKESÍTI! HATÁLYOS: 2019.AUGUSZTUS

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2 HATÁLYOS: 2018. OKTÓBER 1-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A TERMÉKET 2013. JANUÁR 1. UTÁN NEM ÉRTÉKESÍTJÜK! CIB Bázis Üzleti Számla 1

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1.

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1. Hirdetmény a lakossági számlavezetésről Hatályos: 2015. június 1-től Közzétéve: 2015. június 1. Jelen hirdetménymódosítást a Hirdetmény 5. Bankszámla kivonatra vonatkozó rendelkezésekben történt módosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2 HATÁLYOS: 2018. AUGUSZTUS 4-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A TERMÉKET 2013. JANUÁR 1. UTÁN NEM ÉRTÉKESÍTJÜK! CIB Bázis Üzleti Számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1/2017. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 1/2017. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 1/2017. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes 2016.október 29-től Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A számlavezetési szolgáltatás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére)

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére) CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA Feltétel Sávhatárok Éves kamat Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán ugyanebben az időszakban nem történik terhelés

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2018. DECEMBER 1-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2014. március 14-től

Hirdetmény. a lakossági számlavezetésről. Hatályos: 2014. március 14-től Hirdetmény a lakossági számlavezetésről Hatályos: 2014. március 14-től Jelen hirdetménymódosítás az ügyfél számára kedvező módosítást tartalmaz. Standard, Prémium, Extra, Junior, Diák, Nyugdíjas számlacsomagok

Részletesebben

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2 HATÁLYOS: 2019. JÚLIUS 01-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A TERMÉKET 2013. JANUÁR 1. UTÁN NEM ÉRTÉKESÍTJÜK! CIB Bázis Üzleti Számla 1

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére)

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére) CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA Feltétel Sávhatárok Éves kamat Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán ugyanebben az időszakban nem történik terhelés

Részletesebben

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2

- hagyományos számlavezetés - elektronikus számlakapcsolat 2 HATÁLYOS: 2019. FEBRUÁR 15-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE A TERMÉKET 2013. JANUÁR 1. UTÁN NEM ÉRTÉKESÍTJÜK! CIB Bázis Üzleti Számla 1

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról

Mecsek_Hirdetmény a től érvényes kondícióiról Mecsek_Hirdetmény a 2017.12.01-től érvényes kondícióiról II. Nem forgalmazott lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok Hatályát veszti a 2017.10.01 -i fenti elnevezésű Hirdetmény 2013.03.15-től

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Alfa Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó bankkártyákról 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II.

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról

HIRDETMÉNY. A kondíciós lista CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozóan szeptember 30. napjától hatályos módosításáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) tájékoztatja Üzletfeleit, hogy a CIBEZZ Számlacsomag magánszemélyek részére vonatkozó Kondíciós Lista 2013. szeptember 30. napjától

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. Jelen hirdetménymódosítás kizárólag egységes szerkezetbe foglalást

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Díjjegyzék. Általános számlaszolgáltatások. Számla megnevezése: Szimpla bankszámla HUF. Dátum: október 7.

Díjjegyzék. Általános számlaszolgáltatások. Számla megnevezése: Szimpla bankszámla HUF. Dátum: október 7. Díjjegyzék Számlavezető neve: Sberbank Magyarország Zrt. Számla megnevezése: Szimpla bankszámla HUF Dátum: 2019. október 7. Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.01.01. Indoklás:

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2018. OKTÓBER 1-TŐL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE CIB Bázis Üzleti Számla Plusz 1 2018. AUGUSZTUS 4-TŐL A BANK NEM ÉRTÉKESÍTI

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig

Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember 25-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82)

Részletesebben