A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A ÉVRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE"

Átírás

1 A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A ÉVRE

2 I. BEVEZETÉS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság intézményeinek életében 2010 rendkívül nehéz évnek ígérkezik. Az előzetes költségvetési tárgyalásokon jelzett költségvetési tételszámok realizálódása után a mindennapi fenntartásért kell állandó küzdelmet folytatni. Úgy tűnik, hogy a létszámcsökkentés elkerülhetetlenné válik. A szakmai működés ellehetetlenülésével kell szembenéznünk, ha az ilyen célokat támogató pályázatokon nem érünk el sikereket. A pályázatok eredményessége előre nem látható, következésképpen szakmai elképzeléseink jelentős része konkrétan nem tervezhető. Elgondolásaink jó része jelenleg pusztán légüres térben lebegő álomkép. A szakmailag jól felkészült szakembergárda folyamatos csökkenésének lehettünk tanúi az elmúlt években. S ez a devalválódás ezután is folytatódik, ha az egyes szakmaitudományos osztályok nyugdíjba távozott alkalmazottainak megüresedett álláshelyét nem tölthetjük be. Különösen nehéz helyzetbe kerül a Műtárgyvédelmi Osztály, az Ásványtár és a Könyvtár tevékenysége. A Miskolcon kívüli intézmények esetében pedig a Gömöri Múzeum, a Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Sárospataki Képtár munkája. A gazdasági-műszaki ellátó szervezetünk tevékenységében is a teljesítőképesség határáig juthatunk el a jelenlegi személyi adottságaink mellett. A Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója a médiákon keresztül és az országos szakmai fórumokon tett megnyilvánulásaival többször igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy miközben a szakmai tevékenység visszaszorulásának, ellehetetlenülésének lehetünk tanúi, a múzeumokban egyre több és több idegenforgalmi fejlesztésnek lehetünk tanúi, mert csak ilyen célokra lehet komoly pénzeszközöket szerezni. El kellene gondolkodni azon, hogy mi a kormányzat célja a közgyűjteményekkel? Jelenleg úgy, hogy a nem létező idegenforgalom. Az objektív lehetőségeket figyelembe véve intézményeink is minden lehetőséget megragadtak a pályázatok sikere érdekében ben millió forintos fejlesztés várható, aminek kezelése óriási nehézségeket fog okozni egy kellőképpen nem megfizetett és motiválatlan munkatársi gárdával. 2

3 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, SZEMÉLYI HELYZET 2010-ben a jelenlegi múzeumigazgató az alábbi szervezeti változásokat tervezi: A múzeumi szervezet nagyságát tekintve indokolt lenne belső átcsoportosítással egy új igazgatóhelyettesi munkakört létesíteni. Célszerű lenne megbízást adni a Matyó Múzeum és a Gömöri Múzeum vezető feladatainak ellátására. Be kellene tölteni a restaurátori osztályon megüresedő munkakört, és belső átcsoportosítással erősíteni kell az osztály tevékenységét. Ugyancsak be kellene tölteni az ásványtárban és a könyvtárban megüresedett munkaköröket. Belső átcsoportosítással létre kell hozni a múzeumi informatikai csoportot. Célszerű lenne önálló egységbe szervezni a fotó-laboratóriumot és a negatívtárat ben ismereteink szerint a következő munkatársak vonulnak nyugdíjba: Bakó Ádámné textil restaurátor, Dr. Csák Leventéné könyvtáros, Dr. Feketéné Bíró Edit kiadványszerkesztő és Magyar Lajos asztalos-karbantartó. III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA 1. Gyűjteménygyarapítás Herman Ottó Múzeum Régészeti gyűjtemény Csengeri Piroska B. Dr. Hellebrandt Magdolnával közösen tervezi szondázó ásatás elvégzését Vilmány-Fő u régészeti lelőhelyen. Gál-Mlakár Viktor tervezi a Füzérért Alapítvánnyal közösen Füzér felsővár ciszternájának kutatását április-májusában. Komlóska község önkormányzatával közösen pedig Komlóska-Pusztavár megkezdett digitális felmérésének befejezését és a vár déli falának állagvédelmi munkáit és ehhez kapcsolódó régészeti kutatást 2010 júniusában. Tervezi a Szádvár Baráti Kör Egyesülettel közösen Szögliget-Szádvár ún. porkoláb-fal állagvédelmi munkáit és környezetének régészeti kutatását 2010 július-augusztusában. Régésztechnikusként részt vesz a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának megelőző feltárásain és örökségvédelmi hatástanulmányainak terepi munkáiban Horváth Antónia részt vesz az Abaúji és Zempléni térséget összekötő optikai kábel megelőző feltárásain. 3

4 PhD Koós Judit feltárást végez Vatta Dobogó bronzkori lelőhely területén Hajdú Melinda és Nagy Zoltán technikusok közreműködésével. Részt vesz a megyében történő beruházásokhoz kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítésében. Kővári Ivett részt vesz megelőző feltárásokon előkerülő temetők és csontleletek feltárásában. Dr. Lovász Emese részt vesz a megrendelt örökségvédelmi hatástanulmányok készítésében, régészeti megfigyelések elvégzésében és megelőző feltárásokon. Makoldi Miklós 2010 tavaszán feltárja a Hejőpapi 073/5 hrsz. 1. lh-bővítménye nevű lelőhelyet. A tokaji vár ásatásának következő évadát 2010 júliusa-novembere közé tervezi. Ezen időszak alatt tovább kutatná a belső vár területét, illetve a Merítő, Bethlen és Kisbástyákat. Nagy Zoltán részt vesz a Sajószentpétert elkerülő 26-os út nyomvonalának megelőző régészeti feltárásán, Vatta-Dobogó lelőhely megelőző régészeti feltárásának folytatásában, valamint a Hejőpapi 073/5 hrsz. 1. lelőhely bővítésének régészeti megelőző feltárásán. Részt vesz az örökségvédelmi hatástanulmányokhoz kapcsolódó terepbejárásokon és térinformatikai feldolgozásokban, illetve a megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai felmérésekben, fotódokumentációk elvégzésében, adminisztrációs feladatok ellátásában és a térinformatikai feldolgozásokban. PhD. Pusztai Tamás folytatja a Muhi középkori cölöphíd maradványainak régészeti felmérését. Megelőző feltárást végez Miskolc, Avas szálló területén. Folytatja a történeti Borsod-megye elpusztult középkori településeinek terepi meghatározását, felmérését. Részt vesz a Régészeti osztály nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárásain. Elvégzi a szükséges régészeti helyszíni szemléket, próbafeltárásokat. Dr. Simon László szükség szerint részt vesz megelőző feltárásokon, próbaásatásokon és terepbejárásokon és helyszíni szemléken. (Vatta, Bükkábrány stb.) Szolyák Péter próbafeltárást végez a Pannon-tenger Múzeuma kivitelezéséhez kapcsolódó paleolit korú lelőhelyen. Próbafeltárásokat végez az Abaúji és Zempléni térséget összekötő optikai kábel nyomvonalán. Szörényi Gábor András folytatja a Sajó-völgyi huszita várak régészeti kutatását, ásatást tervez Sajónémeti Vár-hegyen. Régészeti kutatást tervez Cserépváron, valamint régészeti megfigyelést és azt követő műemléki konzerválást. Koordinálja és szervezi a megrendelésre kerülő régészeti megfigyeléseket, örökségvédelmi hatástanulmányokat, valamint megelőző feltárásokat. Történeti gyűjtemény A év kiemelkedő kutatási feladat, a nemzetiségi kutatásoknak témájában a tárgyi anyagok tervszerű gyűjtését. A Történeti Osztály munkatársai mindezek mellett az előző évek gyűjtési koncepciójánaknak megfelelően tovább gyűjtik a szocializmus évtizedeinek az életmóddal, a mindennapi élettel kapcsolatos tárgyait és megkezdik az új állandó várostörténeti kiállítás korszakonkénti tárgyi anyagának gyüjtését. Emellett folyamatosan gyarapítják a már meglévő gyűjteményegységeket. Felelős: PhD. Rémiás Tibor, PhD. Gyulai Éva, Spóner Péter, Marozsán Zsolt és Hazag Ádám. Néprajzi gyűjtemény Tóth Arnold és Barsi Csaba folytatják a kézműves mesterségek szerszámanyagának gyűjtését. Viszóczky Ilona a mezőkövesdi Matyó Múzeumban megkezdett revízióval párhuzamosan a Herman Ottó Múzeum textilraktárában tervezett gyűjteményrendezés során kiemelten figyelemmel kíséri a matyó textilek gyűjteményi jelenlétét. Ezek alapján a feltárt hiányokat pótolja, kiegészítő tárgygyűjtést végez. (első sorban viseletei darabok, hímzett textilek) mindkét gyűjteményben. 4

5 Képző- és iparművészeti gyűjtemény Képző- és iparművészeti osztály munkatársai kiemelt feladatuknak tekintik a megyében működő képzőművészek jelentős munkáinak gyűjtését, de emellett fontos szempont a gyűjtemény művészettörténeti keresztmetszetének gazdagabbá és teljesebbé tétele. Minthogy az állandó képzőművészeti kiállítás a magyar romantika koráról ad legkevésbé szemléletes áttekintést, elsősorban a 19. század közepének, második felének népi életképfestészetét és történelmi festészetét kívánják új szerzeményekkel illusztrálni. A figyelem középpontjában ezért továbbra is mindenekelőtt Jankó János, Kovács Mihály, Orlai Petrich Soma és kortársaik alkotásai állnak. Felelős: dr. Kárpáti László, Pirint Andrea, Vámosi Katalin Irodalomtörténeti gyűjtemény Békési Gábor felügyeli, gondozza és gyarapítja az Irodalomtörténeti Gyűjteményt. Törekszik regionális vonatkozású teljes irodalmi hagyatékok megvásárlására, emellett országosan gyűjti a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén (vár)megyékhez kötődő, irodalmi vonatkozású köteteket, kéziratokat (pl. Csorba Zoltán kéziratai), egyéb műtárgyakat. (Finanszírozás: gyűjtemény-gyarapítási keret illetve múzeumi pályázatok.) Békési Gábor elindítja egy külön irodalomtörténeti levelestár gyűjtését, rendezését a megyénkben tevékenykedő irodalmárok, irodalomszervezők (pl. Kabdebó Lóránt, Kilián István, Kováts Dániel) levelezésének felgyűjtésével. Lehetőség szerint bővíti a hang- és videótár anyagát irodalmárokkal készített riportokkal, beszélgetésekkel. Ásványtár Az Ásványtár munkatársai folytatják a gyűjtemény szisztematikus fejlesztését. A Magyar Minerofil Társasággal közösen szerveznek táborokat, többek között a Gutin- és a Cibles-hegységbe (Románia), valamint a Velencei-hegységbe és a Bükk keleti részébe. Külső támogatás esetén a kolozsvári Sapientia Egyetemmel egyhetes terepi utat terveznek a Máramarosi- és Besztercei-havasokba, illetve a Déli-Kárpátokba (Románia). A terepi utak egyik része a Pannon-tenger Múzeumának ásványtani kiállítására még hiányzó anyagok pótlását, másik része a magyarországi ásványegyüttesek anyagának gazdagítását szolgálja. Felelős: PhD. Szakáll Sándor és Jáger Viktor Fotó-negatívtár Szentesi Edina regionális vonatkozású negatívanyag felkutatására és megszerzésére törekszik a gyűjtemény gyarapítása érdekében; továbbá felkutatja és a múzeum számára megszerzi több miskolci fotóriporter valamint a város és a megye iránt elhivatott fotóművészek Borsod-Abaúj-Zemplén megyére és Miskolcra vonatkozó negatív-és fotóanyagát. Megvásárolja Fojtán László miskolci fotóriporter 1989 és 2000 között készített, a városra és a megyére vonatkozó, mintegy darabból álló felvételsorozatát; illetve Veres András fotográfus 1953 és 2001 közötti időszakból származó, 26 CD-ből álló, kb digitális felvételt tartalmazó fotósorozatát. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A gyűjteménygyarapítási koncepciónak megfelelően folytatják a megye bányászati emlékeinek gyűjtését, részben vásárlás (alapítványi támogatás révén), részben saját gyűjtés, részben pedig ajándékozások révén. 5

6 Gömöri Múzeum, Holló László Galéria, Putnok A múzeum tovább folytatja a tematikus gyűjtését a gömöri vagy Gömörhöz kapcsolódó irodalmi és történelmi személyiségekkel és kultuszukkal kapcsolatos tárgyak, dokumentumok gyűjtésével. Felelős: Ujváry Mária Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely Fehér József tovább gazdagítja a várostörténeti gyűjteményt. Gyűjteménygyarapításukat elsődlegesen A Magyar Nyelv Múzeuma állandó és időszakos kiállításainak felépítése határozza meg. Hegyesi Gábor tervezi a biológiai gyűjtemény 5000 db saját gyűjtésű rovarral történő gyarapítását a Zempléni-hegység (különös tekintettel a kaszálórétek faunájára), a Bodrogköz, a Taktaköz, a Szerencsi-dombság, a Cserehát és a Dél-Borsodi-Mezőség területéről, a középtávú terveknek megfelelően. Kiállítási célokra 150 db preparátumot szeretne megvásárolni A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom Fehér József és Nyíri Péter elindítja a nyelvészeti gyűjtést az intézmény szakmai programjában meghatározott gyűjtőkörben. Bővítik a szakkönyvtárat nyelvészeti, irodalmi, helyismereti kötetekkel, valamint hangzó adományokkal. Matyó Múzeum, Mezőkövesd A Matyó Múzeum néprajzi gyűjteményéhez Agócsné Halász Andrea és Viszóczky Ilona folytatja a kiegészítő tárgygyűjtést. Tervezik a történeti szakág kialakítását: dokumentumanyag, archív fotográfiák és tárgyi anyag tematikus gyűjtésével. Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd Kádár Zoltán és Hajdú Ráfis János tovább folytatják a felkutatott és megállapodás szerint meghatározott vételárral rendelkező műtárgyak gyűjtését. a.) B.A.Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság által finanszírozva: - Vetőgép szekrény Kühne Rt Moson Patent ,- - Eke, eketaliga, borona (egy háztartás) ,- - Vízszivattyú (Kismotor és Gépgyár) robbanómotoros ,- - Gőzgépes körfűrész (1910-es évek) ,- - Szalagfűrész fából, kisipari készítésű ,- - Láncos emelő (flasenczug) 5.000,- - Mézpergető (fából)- Tornanádaska 6.000,- - Kaptár- Tornanádaska 2.500, l-es véka Tornanádaska 1.500,- - Szőlőzúzó Tornanádaska 3.000,- - Lovas járgány (1910-es évek) feliratozva nincs ,- Összesen: ,-Ft b.) N.K. Alapprogram Igazgatóságának pályázata útján: - Skoda típusú kéthengeres traktor (1947) ,- - DT-M-16 traktor (1972) ,- - Fából készült faeszterga-marógép (1930) szépen faragott ,- - Lóvontatású fűkasza Mosonmagyaróvári Gépgyár ,- - Lóvontatású gereblye 1930-as évek ,- Összesen: ,- 6

7 c.) Ajándékként felajánlva 2010-re: - Vízkiemelő kanalas kút járgányos rendszerű Holló Ambrus, Nagykőrös. - H.S.C.S. MEA típusú benzinmotor Molnár József, Tényő. - Kismotor és Gépgyár Bp. MIA diesel motor vízszivattyúval - Molnár József, Tényő. - Csonka típusú benzinmotor (boxer) Molnár József, Tényő. - Szakkönyvek, gyártmánykatalógusok Molnár József, Tényő. - Kukoricamorzsoló - Král Ferenc, Szeghalom. - Greeno típusú köves daráló Jancsár József Babócsa Sárospataki Képtár Ebben az évben műtárgygyarapodás nem várható. Tokaji Múzeum Jaczkó Zsolt tovább folytatja a felkutatott műtárgyak gyűjtését, különös tekintettel a Tállyai és a Tokaji vár leletanyagára. Zempléni Múzeum, Szerencs Fazekasné Majoros Judit az országos gyűjtőterülettel rendelkező képeslevelezőlapgyűjteményt tovább gyarapítjuk, lehetőség szerint nemcsak adományozás, hanem hagyatékok vásárlása révén is. A gyűjteménybe tartós letétként került Weinstock-hagyaték darabjainak megvásárlása fontos cél, ennek érdekében pályázatokat kívánnak benyújtani. Hasonlóképpen a múzeumba került csokoládégyártás-történeti dokumentumok megszerzése is fontos célkitűzés. 2. Nyilvántartás Régészeti gyűjtemény Csengeri Piroska végzi a leltárkönyvek kezelését és a régészeti leltározás koordinálását, folytatja Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely neolitikus leletanyaga feldolgozását és beleltározását. Hajdú Melinda feladata a régészeti adattárban folyó tevékenység irányítása (leltárkönyv, számítógépes adatbázis), a régészeti könyvtár kezelése annak számítógépes adatbázisba történő bevitele illetve a megye lelőhelyeinek felvétele a topográfiai adatbázisba. Homola Krisztina folytatja Nagyrozvágy Pap domb bronzkori lelőhely leletanyagának rajzolását. Horváth Antónia tovább leltározza Csengeri Piroska Sajószentpéter- Vasúti őrház ásatásának valamint a muhi vas leletanyagát. PhD. Kővári Ivett befelyezi a megelőző feltárásokon előkerült sírleletek leltározását. Dr. Lovász Emese folytatja a Diósgyőri vár leletanyagának leltározását, ill. a régi leletanyag revízióját. A restaurálás ütemében folytatja az ároktői és sajópetri avar fémanyag leltározását. Phd. Koós Judittal elvégzik a múzeum aranytárgyainak revízióját. Makoldi Miklós folytatja a Tokaji Rákóczi vár restaurált anyagának leltározását és feldolgozását. PhD. Pusztai Tamás elkészíti a HOM Régészeti Adattár számára a Miskolc Rákóczi u. 1. sz. alatti feltárások dokumentációját. 7

8 Dr. Simon László befejezi az előző évi ásatások (Bükkábrány II. lh., III., lh., V. lh., Mezkövesd, Halomoldal-dűlő) dokumentációját és a restaurálás függvényében leltározást végez. Szolyák Péter nyilvántartásba veszi a Miskolc, Görgey u. 4. feltárásának leletanyagát. Szörényi Gábor András elkészíti a 2009-es vadnai ásatás dokumentációját, valamint leletanyagának feldolgozását. Numizmatikai gyűjtemény Szekeres Árpád felszámolja az éremtár nyilvántartási hiányosságait. Kulcsár Géza elkezdi a gyűjteményi anyag digitalizálását. Történeti gyűjtemény Az osztály munkatársai az új Tímár malom utcai raktárbázison folyamatosan és szisztematikusan megkezdik a tárgyi anyag revízióját. A 2010-es év feladata a láda, kerámia és technika történeti gyűjtemények teljes revíziója, illetve hiánytalan beleltározása. Mindezek mellett folyamatosan végzik a gyűjteménybe kerülő műtárgyak leltározását. Felelős: PhD. Rémiás Tibor, Dr.Szalipszki Péter, Hazag Ádám, Marozsán Zsolt és Spóner Péter 2010-ben befejeződik a Wellmann anyagnak és a céhes dokumentációs anyagoknak számítógépes rögzítése. Az anyagok számítógépes rögzítését végzi Feid Csabáné, aki e mellett a már számítógépre vitt leltárkönyvek alapján tárgylistákat készít az új várostörténeti kiállítás forgtókönyvéhez. Néprajzi gyűjtemény Tóth Arnold és Barsi Csaba folyamatosan végzik a gyűjteménybe újonnan bekerülő anyag leltározását. Viszóczky Ilona pótolja az elmúlt évek digitális nyilvántartási elmaradásait. Tóth Arnold naprakészen vezeti a néprajzi osztály digitális leltárkönyvét felügyeli és irányítja az intézmény valamennyi osztályán az MNYR digitális leltárkönyv használatát, és naprakészen vezeti az össz-intézményi digitális gyarapodási naplót. Felméri az intézmény számítógépes nyilvántartásának állapotát, és előkészíti egy egységes szoftver bevezetését az MNYR használata helyett. Viszóczky Ilona a textilgyűjteményben folyamatosan végzi az újonnan gyűjteménybe kerülő tárgyak leltározását, leírókartonok, utalókartonok elkészítését. Az adatokat rögzíti a számítógépes nyilvántartási rendszerben, és folyamatosan végzi a digitális tárgyfotózást. Képző- és iparművészeti gyűjtemény Békésiné Csáki Csilla és Kulcsár Géza folytatják a törzsgyűjteménytől külön kezelt, ún. képcsarnoki grafikai anyag nyilvántartásában mutatkozó hiányosságok felszámolását. A számítógépes adatrögzítéssel párhuzamosan a grafikai lapok digitalizálására is sor kerül. Pirint Andrea és Vámosi Katalin végzi a tárgyévi gyarapodás nyilvántartásba vételét. Fotótörténeti Gyűjtemény Szujó Péter folytatja a képzőművészeti értékű fotógyűjtemény számítógépes feldolgozását a 2010-es év gyarapodásának bevitelével. Felelős: Szujó Péter Ásványtár Az Ásványtár munkatársai, Fehér Béla és Jáger Viktor az előző évekhez hasonlóan a évi gyarapodást is az MNYR-szoftverben regisztrálják. Így naprakészen tartják az ásványgyűjtemény gyarapodási és leltári nyilvántartását. 8

9 Fotó-negatívtár Szentesi Edina folyamatosan végzi a gyűjteménybe bekerült és a jövőben érkező, szisztematikusan begyűjtött anyagok leltározását; és folytatja a korábbi években beleltározott anyag számítógépes adatrögzítését. Folytatja a korábbi nyilvántartó programban (DataEase) szereplő tételből álló adatsor gépi konvertálásának előkészítését, és a tárgyszólisták készítését az új típusú számítógépes nyilvántartás (Múzeumi Nyilvántartó Rendszer) megfelelő működéséhez; továbbá a számítógépes nyilvántartó rendszer megfelelő működése esetén elvégzi az előjegyzési nyilvántartásba vett darab negatív beleltározását az új szabályzatnak megfelelő digitális nyilvántartási rendszerbe. Kulcsár Géza folytatja a gyűjteményben található darab beleltározott negatív digitális archiválását. Szentesi Edina tovább folytatja a Laczó József és Fojtán László miskolci fotóriporterektől három év alatt megvásárolt, illetve ajándékba kapott darab negatív, valamint a darab pozitív kép feldolgozását, szétválogatását és katalogizálását. Abaúji Múzeum Szalipszki Péter felszámolja a gyűjtemény nyilvántartási hiányosságait. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A múzeum munkatársai Hadobás Sándor vezetésével az új szerzemények, továbbá a valamilyen okból eddig nyilvántartásba nem vett, a gyűjteménybe illeszkedő tárgyak beleltározását, feldolgozását, a tárgyleíró kartonok elkészítését folyamatosan végzik. Párhuzamosan minden tárgyról megfelelő fotódokumentációt készítenek, amely nem csak a nyilvántartást szolgálja, hanem szükség esetén a tudományos feldolgozások, publikációk illusztrálására is szolgálhat. Gömöri Múzeum, Holló László Galéria, Putnok Ujváry Mária vezetésével Gáti Sándorné, Petik Istvánné és Frecskóné Farkas Beáta felszámolja a gyűjtemény nyilvántartási hiányosságait és előkészíti a számítógépes nyilvántartást. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely Fehér József a történeti-helytörténeti gyűjteményt továbbra is a hagyományos módon tartja nyilván, de az új nyilvántartási szabályzat figyelembevételével. Elkészítteti a leírókartonokhoz szükséges fényképeket. Hegyesi Gábor a biológiai gyűjtemény determinált anyagának bővülésével újabb gyűjteményi egységeket alakít ki. Folyamatosan követi és dokumentálja a szekrénykataszteri rendszer változásait. A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom A múzeum munkatársai Nyíri Péter vezetésével folytatják a múzeumba kerülő anyag beleltározását, a tárgyfotók elkészítését. Matyó Múzeum, Mezőkövesd A múzeum munkatársai Agócsné Halász Andrea és Elek Józsefné folytatják az újonnan gyűjteménybe kerülő tárgyak leltározását, leírókartonok, utalókartonok elkészítését, a gyűjteményi revízióhoz kapcsolódóan a kartonok hiányainak pótlását, hiányzó tárgyfotók elkészítését. Folytatják a néprajzi gyűjteményi anyagának számítógépes nyilvántartásához az adatfelvitelt folytatjuk. Ebben nagy segítséget jelentene, ha a számítógépes nyilvántartási 9

10 program a Matyó Múzeumban is működhetne egy számítógépen, s nem csak a Herman Ottó Múzeumban volna hozzáférésünk. Szeretnék a könyvtár, az adattár és a fotótár anyagának számítógépen történő nyilvántartását is kialakítani, megkezdeni az adatfelvitelt (ehhez alkalmazható nyilvántartási program hiányában Microsoft Office Excel táblázatban illetve Microsoft Office Access program segítségével). Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd A múzeum munkatársai Kádár Zoltán, Bajzáth Péterné, Kádár Ibolya elvégzik a 2010-ben begyűjtött műtárgyak leltározását, emellett elkezdik a digitális leltár megvalósítását (tárgyleíró kartonok a 20/2002 (X.4) NKÖM rendelete szerint). Sárospataki Képtár A múzeum munkatársai Bordás István és Csehi Gergely ez évben a teljes letéti és raktárban található állomány leltározását elvégezik. Tokaji Múzeum Jaczkó Zsolt Makoldi Miklóssal együtt elvégzi a teljes gyűjteményi revíziót. Zempléni Múzeum, Szerencs A Évben Fazekasné Majoros Judit irányításával a könyvtár és az adattár revízióját hajtják végre. 3. Gyűjteményrendezés Régészeti gyűjtemény Hajdú István restaurálásra, leltározásra, belső feldolgozásra, illetve külső kutatók számára rendezi és előkészíti a kért leletanyagokat. Kalászdi György folytatja az 1.sz raktárrész anyagának tisztítását, újrarendszerezését. Igény szerint elvégzi a gyűjteményi munkához kapcsolódó egyéb feladatokat. Történeti gyűjtemény PhD. Rémiás Tibor, Dr.Szalipszki Péter, Hazag Ádám, Marozsán Zsolt és Spóner Péter elkezdi az új Tímár malom utcai raktárbázison az egyéni felelősök szerinti raktári rend kialakítását. Hazag Ádám kialakítja a Görgey utcai főépület pincéjében lévő vasraktár új raktári rendjét. Dr.Szalipszki Péter elvégzi az Abaúji Múzeum tárgyi gyűjteményének egy egységbe való rendezését és revizióját. Néprajzi gyűjtemény Barsi Csaba és Tóth Arnold folytatja a revízióval egybekötött raktárrendezést a Tímármalom utcai raktárbázison. Viszóczky Ilona a textilgyűjtemény jelenlegi adottságainak áttekintése alapján elvégzi a textilraktár átfogó átrendezését az új textilszekrények segítségével. A gyűjteményi raktárrendezés során a tárgyak állapotát ellenőrzi, elvégzi a digitális tárgyfotózást, elsősorban azonosítási fotók készítését. A HOM textilgyűjtemény rendezése során áttekintett anyagból a kiemelkedően fontos darabok állagmegóvását előkészíti (tisztítás, konzerválás, restaurálás) a gyűjteménykezelő munkatárssal közösen. Pályázati lehetőség esetén textilanyag restaurálását is tervezi, valamint csomagolóanyagok beszerzését. 10

11 Képző- és iparművészeti gyűjtemény Békésiné Csáki Csilla, Pirint Andrea, Vámosi Katalin folytatják a törzsgyűjtemény tavaly megkezdett revízióját. Ásványtár Fehér Béla és Jáger Viktor áttekintik az ásványgyűjteményből tartós letétbe kölcsönadott darabok listáját és felveszik a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahol a tárgyak kiállításon szerepelnek, de a további kölcsönzési igényről írásos kérést még nem kaptak. Amennyiben szükséges, egyes intézményekbe személyesen is ellátogatnak. PhD. Szakáll Sándor, Fehér Béla és Jáger Viktor az ásványgyűjteményből kiválogatják a Pannon-tenger Múzeumban rendezendő Kárpátok ásványai kiállításon szereplő ásványokat. A kiválogatott darabok mindegyikéről Jáger Viktor digitális fotót készít. Fotó-negatívtár A Múzeumi Állományvédelmi Program évi pályázatán elnyert összegből vásárolt csomagolóanyagok felhasználásával megkezdődik a feldolgozás alatt álló negatívanyagok szakszerű csomagolása; illetve a régi gyűjteményi törzsanyag jelentős részének átcsomagolása. A feldolgozással párhuzamosan, a számítógépes nyilvántartó program megfelelő működése esetén lehetővé válik az eddig beleltározott negatívanyag átvizsgálása és revíziója, valamint a nyilvántartási hiányosságok felszámolása. Felelős: Szentesi Edina Szentesi Edina Tarczai Béla közreműködésével folytatja a Fotótörténeti Gyűjtemény átrendezését és a gyűjteményi anyag további feldolgozását. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A tervezett új állandó kiállításhoz a gyűjteményi anyag rendezését, előkészítését folyamatosan végzik. A raktári állomány ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti konzerválása ugyancsak rendszeres és folyamatos. A fenti tevékenységekkel párhuzamosan kiegészítik a tárgyleíró-kartonokat, illetve új, digitális fotókat készítenek az eredeti régi fekete-fehér fotók mellé. Gömöri Múzeum, Holló László Galéria, Putnok A múzeum raktározása még egy ideig megoldott a Rákóczi út 4. szám alatti kollégium épületben. A tárgyak tisztításához szükség lenne egy vizes blokk kialakítása. A galéria épületéhez tartozó kis ház felújításával a raktározási gondok enyhülnének. Felelős: Ujváry Mária, Gáti Sándorné, Petik Istvánné, Frecskóné Farkas Beáta Matyó Múzeum, Mezőkövesd Az új múzeumépület megfelelő raktári körülményeinek kialakítását folytatják: az anyagfajtánként elkülönített tárolásra alkalmas különböző raktári helyiségekben a korszerű műtárgyvédelemnek megfelelő tárolási módok megteremtése, kiegészítő raktári berendezések (polcok, speciális csomagoló anyagok, tároló dobozok stb.) beszerzése. A textilraktár végleges kialakításához szükséges az egyik helyiség ajtajának cseréje és a kőburkolat kialakítása. Ezt szeretnék 2010-ben megcsináltatni és átrendezni a textilszekrényeket ebbe a helyiségbe. A megkezdett gyűjteményi revízióval párhuzamosan a raktári rend kialakításán tovább dolgoznak. Felelős: Agócsné Halász Andrea, Viszóczky Ilona, Elek Józsefné, Bollok Mátyásné, Elek Antónia 11

12 4. Adattári munka Régészeti gyűjtemény Csengeri Piroska tervezi Miskolc-Aldi 2 lelőhely ásatási dokumentációjának (2008) feldolgozását. Gál-Mlakár Viktor elkészíti Komlóska-Pusztavár évre tervezett állagvédelmi munkáinak és régészeti kutatásának dokumentációját. Elkészíti szögliget-szádvár évre tervezett állagvédelmi munkáinak és régészeti kutatásának valamint elkészíti Füzér-Felső vár évre tervezett régészeti kutatásának dokumentációját. Hajdú Melinda elkészíti a Bükkábrányi Bánya soron következő lelőhelyének, illetve Vatta-Dobogó ásatási dokumentációját, térinformatikai anyagát Folytatja a régészeti adattár vezetését (leltárkönyv, számítógépes adatbázis). valamint a régészeti könyvtár kezelését annak számítógépes adatbázisba történő bevitelét, a megye lelőhelyeinek felvételét a topográfiai adatbázisba. Horváth Antóniar részt vesz a as nagyecséri ásatások dokumentációjának elkészítésében. Homola Krisztina elkészíti, és digitalizálásra előkészíti Hejőpapi AVE régészeti lelőhely ásatási dokumentációját, ezt követően pedig digitalizálja a rajzos dokumentációt. PhD Koós Judit koordinálja Vatta Dobogó régészeti lelőhely dokumentációjának elkészítését. Munkatársak: Hajdú Melinda és Nagy Zoltán Kővári Ivett elkészíti a megelőző feltárásokon előkerült sírleletek dokumentálását. Makoldi Miklós elkészíti a tokaji Rákóczi vár 2009-es 2010-es ásatásainak dokumentációját, illetve a Hejőpapi Hulladéklerakó bővítéséhez kapcsolódó lelőhelyek dokumentációját is. Nagy Zoltán elvégzi Pácin-Szenna-domb megelőző feltárás térinformatikai dokumentációját. Elvégzi Vadna Vár-tető ásatásának térinformatikai dokumentációját, részt vesz az örökségvédelmi hatástanulmányokhoz kapcsolódó terepbejárások térinformatikai feldolgozásában valamint részt vesz a megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai felmérések és fotódokumentációk feldolgozásában. Nagy Sydney József részt vesz Vatta-Dobogó, Bükkábrányi bánya rajzos dokumentációjának készítésében és a további megrendelésre kerülő megelőző feltárások, régészeti megfigyelések dokumentációjának feldolgozásában. PhD. Pusztai Tamás elkészíti a HOM Régészeti Adattár számára a Miskolc Rákóczi u. 1. sz. alatti feltárások dokumentációját. Sáfrány Andrásné elkészíti a 2009-es év (általa felmért) ásatásainak dokumentációit; részt vesz a folyamatban lévő munkák digitalizálásra való előkészítésében. Csengeri Piroska : Miskolc ALDI-2 áruház próbafeltárás Csengeri Piroska :Mályi Lapos próbafeltárás Szörényi Gábor-Wolf Mária : Mezőnagymihály-Nagyecsér 20 KW-os légvezeték földkábelbe fektetése /Túzok LIVE program /régészeti kutatás Dolgozik a es évben a múzeumra háruló megelőző feltárások terepi dokumentálásában, a sorra kerülő régészeti kutatómunkák helyszíni felmérési feladataiban és azok dokumentálásában. Dr. Simon László megkezdi az adatgyűjtést Borsod-Abaúj-Zemplén megye századi temetőinek feldolgozásához, valamint a évi mezőkövesdi ásatás publikálásához. Szolyák Péter elkészíti a Miskolc, Görgey u. 4. feltárásának dokumentációját, valamint részt vesz az örökségvédelmi hatástanulmányok és megfigyelések térinformatikai nyilvántartásában és dokumentálásában. Szörényi Gábor András elkészíti a 2009-es vadnai ásatás dokumentációját, valamint leletanyagának feldolgozását. 12

13 Történeti gyűjtemény 2010-ben az osztály munkatársai befejezik a Wellman anyag leltározását. A gyűjteménybe kerülő dokumentumok nyilvántartásba vételét az osztály munkatársai folyamatosan végzik, illetve ebben az évben elkezdik a párttörténeti és szocialista gyűjtemény leltározását. Felelős: PhD. Rémiás Tibor, Spóner Péter, Marozsán Zsolt és Hazag Ádám. Néprajzi gyűjtemény Tóth Arnold folyamatosan végzi a Néprajzi Adattár tárgyévi gyarapodásának leltározását, és ezzel párhuzamosan a digitális adatrögzítést, és beletározza a Szabadfalvihagyatékot. Képző- és iparművészeti gyűjtemény A gyűjteményhez tartozó adattári anyag kinőtte a rendelkezésre álló helyet. Az egyre gyarapodó képzőművészeti kisnyomtatványok helyigénye továbbra is problémát vet fel, amit 2010-ben a teljes adattár átrendezésével terveznek az osztály munkatársai megoldani. Felelős: Békésiné Csáki Csilla, Pirint Andrea, Vámosi Katalin Irodalomtörténeti gyűjtemény Békési Gábor folytatja a számítógépes leltározást, ezzel párhuzamosan visszamenőleg is végzi a könyv alakú leltárkönyv vezetését. Előkészíti kiállításra a Lévay-hagyatékot. A történeti régió irodalmi emlékhelyeiről folyamatosan készít különböző célokra felhasználható fotósorozatot, ezt az állományt külön egységként is rendezi, leltározza. Folyamatosan végzi az Irodalomtörténeti Gyűjtemény meglévő anyagának digitalizálását. Ezzel párhuzamosan digitalizálja a Busa Margit hagyatékából a Kazinczy Ferenc Múzeum tulajdonába került Kazinczy-adattárat. Ásványtár Fehér Béla az Ásványtár évi könyv-, folyóirat- és különlenyomat-gyarapodását napra készen nyilvántartja. Jáger Viktor az Ásványtárba kerülő új kéziratok nyilvántartását végzi. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A múzeum munkatársai Hadobás Sándor vezetésével folytatják a múzeum adattárában lévő fényképek, dokumentumok és más anyagok digitalizálását, azokat elektronikus adathordozókon rögzítik és tárolják, kutatásukat, tanulmányozásukat így teszik lehetővé az érdeklődők számára. Szintén folytatják a cikk- és tanulmánygyűjtemény rendezését, az ezen alapuló szakbibliográfia bővítését. A múzeum adattárában levő, arra érdemes kéziratokat elektronikus formában rögzítik, így könnyítve meg kutatásukat, kímélve egyúttal a sokszor rossz állapotban levő dokumentumokat. Gömöri Múzeum, Holló László Galéria, Putnok Az adattár további leltározását folytatjuk, valamint a begyűjtött anyagot nyilvántartásba vesszük. Felelős: Ujváry Mária, Gáti Sándorné, Frecskóné Farkas Beáta Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely A múzeum munkatársai az új nyilvántartási szabályzat szerint alakítják ki adattári rendszerüket. A rendszerváltozás óta lezajlott országos és helyi önkormányzati választások propagandaanyagait rendszerezik. Felelős: Fehér József 13

14 A biológiai gyűjteményben folytatódik a terepi kutatások során nyert információk számítógépre írása, feldolgozása. Egységbe rendezik a év során bevitt Curculionoidea adatokat, begépelik a gyűjtemény Elateridae és Coccinellidae adatait. Felelős: Hegyesi Gábor Matyó Múzeum, Mezőkövesd A múzeum új állandó kiállítása megerősíti múzeumunk helyi elfogadottságát: sok archív fotó és családi iratanyag került be az eddigiekben folyamatosan felajánlások révén. További ígéreteket kaptunk ilyen anyagok elhelyezésére, így az elkövetkező évben is jelentősebb gyarapodás várható, mely folyamatosan leltározásra kerül. Az adattári anyag nyilvántartásának kialakítása Microsoft Office Excel táblázatkezelő program illetve a fotótár esetében Microsoft Office Access program segítségével Felelős: Agócsné Halász Andrea, Viszóczky Ilona, Elek, Elek Antónia Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd A múzeum munkatársai elkészítik a múzeum adattárát. Felelős: Bajzáth Péterné, Kádár Ibolya. 5. Könyvtári munka Központi Könyvtár A gyarapítást 2010-ben az ajándék- és cserekiadványok jelentik. Az előző években megrendelt folyóiratokat visszamondtuk. Megszüntettük a szerződést a KELLÓ-val. A gyarapítás terén elsődleges feladatunk az újonnan megjelent munkák feltérképezése, majd a beszerzés lehetőségeinek megtalálása. Ehhez szükséges a kapcsolatfelvétel kiadókkal, magánszemélyekkel, cégekkel Felelős: Hideg Lórántné, Szakács Róbert A bekerült dokumentumokat nyilvántartásba vesszük, feldolgozzuk, raktározzuk és szolgáltatjuk. Felelős: Hideg Lórántné, Szakács Róbert Építjük a hagyományos és az elektronikus katalógust. Felelős: Hideg Lórántné, Szakács Róbert, Kormos Anikó Folytatjuk a hagyományos katalógus konverzióját. Felelős: Hideg Lórántné, Szakács Róbert A múzeumi szervezet munkatársainak biztosítjuk a kölcsönzést, a könyvtárközi kölcsönzést, külső kutatóknak pedig a helyben használatot, könyvtárközi kölcsönzést és fénymásolást Kérésre irodalomkutatást végzünk Amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, postázzuk a cserecsomagokat. A múzeumi kiadványok terjesztését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb teendőket folyamatosan végezzük. Felelős: Szakács Róbert A TIOP pályázattal kapcsolatos feladatokat folyamatosan végezzük Elkezdjük a megrongálódott, használhatatlanná vált leltárkönyvek digitalizálását Aktualizáljuk a szabályzatainkat és a honlapon lévő folyóiratlistát. Felelős: Hideg Lórántné Cserepartnereink elérhetőségeit a könnyebb kapcsolattartás érdekében átvizsgáljuk. Felelős: Hideg Lórántné, Szakács Róbert Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A bányászattörténeti szakirodalom klasszikus, évnél régebbi műveit folyamatosan digitalizálják, s azokat eljuttatják az Országos Széchényi Könyvtárba, a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz, így a világhálón is megjelennek Az elmúlt évben eljuttatott könyvek számát (55 db) tekintve ezen a téren első (és sajnos egyedüli) a bányászattörténettel 14

15 (is) foglalkozó múzeumok között. E fontos munka meggyorsításához új, az eddiginél gyorsabb szkenner beszerzését tervezik alapítványuk támogatásának segítségével. Anyagi lehetőségeik (és sajnos helyszűke) miatt csak a legfontosabb könyvek megvásárlására van lehetőségük, állományukat elsősorban csere és ajándékozás révén tudják bővíteni. A kiadványcsere alapját régebbi és újabb saját kiadványaik (közel 40 cím) jelentik. Különösen nagy gondot fordítanak a megye bányászatának történetével kapcsolatos szakirodalom beszerzésére. A gyűjteményükből esetleg hiányzó munkákat fénymásolatban vagy digitalizált formában megszerezik, és így használják vagy bocsátják a kutatók, érdeklődők rendelkezésére. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely Könyvtáruk kézikönyvekkel, helyismereti kiadványokkal bővítik vásárlás és csere útján. Folyamatosan gyűjtik a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumába a nyelvészeti tárgyú könyveket. Közgyűjteményeket, egyetemeket, főiskolákat keresnek meg, amelyek át tudnak adni duplum-példányokat. Matyó Múzeum, Mezőkövesd A könyvtár állományának revízióját ebben az évben szeretnék befejezni: a használható, áttekinthető rendezést a kutatószoba kialakításával párhuzamosan végzik el. A hiányzó katalóguscédulák 2005-ig elkészültek, ennek továbbépítését folytatják. Felelős: Agócsné Halász Andrea, Viszóczky Ilona, Elek Antónia Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd A könyvgyűjtemény gyarapodását nyilvántartásba veszik, a leltárkönyvi és digitális módon egyaránt. Felelős: Bajzáth Péterné, Kádár Ibolya 6. Műtárgyvédelem Herman Ottó Múzeum A Műtárgyvédelmi osztály munkatársai az alábbi feladatok elvégzését tervezik: Bánfalvy Ferenc farestaurátor: Meggyasszói festett mennyezetdeszkák (72 db), karzatdeszkák (10 db), hangvető, szöveges nyitótábla, osztólécek rozettái (20 db), szószékkorona töredékei (10 db) tisztítása, konzerválása, restaurálása. Bics István, fémrestaurátor Vegyes jellegű bányászati eszközök (25 db), Történeti gyűjtemény számára fám ládák (5 db) tisztítása, konzerválása, restaurálása. Kozmáné Bányi Judit, szilikátrestaurátor Mezőcsáti néprajzi kerámiák (20 db), régészeti feltárásból előkerült szilikát alapú leletek tisztítása, konzerválása, restaurálása. (Hejőkűrt-LIDL, Miskolc-ALDI), (kb. 80 db M30-as láda). Tóth Edina, szilikátrestaurátor: Régészeti feltárásból: Hejőpapi 4.LH. anyagának folytatása. Bükkábrány 2.LH.leletanyagának restaurálása. Történeti gyűjtemény részére: 10 db, a Néprajzi Gyűjtemény számára: 10 db műtárgy restaurálása. Okruzsnaja Irina, képzőművész-restaurátor Bótos Sándor: Parasztlány (olaj, vászon 70x60 cm) Ltsz.: Halász-Hradil Elemér: Gróf Tisza István (olaj, vászon 150x100 cm) Ltsz.: Hidvégi Géza: Avasi részlet (olaj, karton 60,5x47,5 cm) Ltsz.:

16 Ismeretlen mester: Szakácsnő (olaj, vászon 76x108 cm) Ltsz.: P Ismeretlen mester: Szerzetes arcképe (olaj, vászon 84x70 cm) Ltsz.: Ismeretlen mester: Tájkép (olaj, vászon 34x43 cm) Ltsz.: Ismeretlen mester: Vízparti táj (olaj, vászon 50x70 cm) Ltsz.: Kalló László: Halas csendélet (olaj, karton 50x60 cm) Ltsz.: Major Jenő: Reggel (olaj, vászon 34x52 cm) Ltsz.: Meilinger Dezső: Cséplés (olaj, vászon 70x100 cm) Ltsz.: Nagy Lajos: Reggel Tokajban (olaj, vászon 50x60 cm) Ltsz.: festményeinek restaurálást végzi el. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely Újabb pályázatokat nyújtanak be Kazinczy Ferenc könyvtári hagyatékának és egyéb papíralapú dokumentumainak restaurálása érdekében az NKA Múzeumi Szakkollégiumához. A pályázat első ütemben nyert, ebből az összegből a munkákat arányosan elvégezték, szorgalmazzák a teljes körű megújítást. 2 db festett asztalosbútor, 1 db gabonaőrlő malmocska és 1 db amerikás utazóláda restaurálása illetve tisztítása folyamatban van az újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A biológiai gyűjtemény állagmegóvása érdekében a pályázati lehetőségek szerint az I. raktár tárolószekrényeit a hely jobb kihasználása érdekében modernebbre cserélik. A raktárak klimatikus körülményeinek javítására szintén pályázatok útján próbálnak megoldást találni. A történeti-helytörténeti raktárba további polcokat és tárolóegységeket vásárolnak. A kiállításokban szereplő tárgyak megóvása érdekében az ablakokat fényvédő fóliákkal vonják be. Mindezek anyagi feltételeinek biztosításához pályázatokon kívánnak forrásokat szerezni. Felelős: Fehér József és Hegyesi Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya A jelenlegi kiállítás fémtárgyainak folyamatos karbantartását, valamint a tervezett új állandó kiállításhoz kapcsolódó tisztítási és konzerválási munkákat fémrestaurátoruk folyamatosan végzi, a szükséges egyéb restaurálási feladatokat pedig a megyei múzeumi szervezet szakembereivel kívánják elvégeztetni. Restaurátoruk a megyei múzeumi szervezet műtárgyvédelmi feladatait is segíti, ahogyan erre a korábbi években is volt példa. A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom 2009-ben újra pályáznak a Kazinczy Emlékcsarnok teljes könyvanyagának restaurálására; lehetőség szerint pályáznak Kazinczy Lajos szobrának, illetve a Kazinczy család síremlékeinek restaurálására. Felelős: Fehér József és Nyíri Péter Matyó Múzeum, Mezőkövesd A múzeum munkatársainak feladata a raktárak kialakítása, a gyűjteményi revízió során áttekintett feladatok ütemezett megoldása, elsősorban a textilanyaghoz kapcsolódó megkezdett munkák folytatása. A múzeum külön raktári helyiségben elhelyezett szentképanyagának és bekeretezett fotóanyagának portalanítása, egyszerű tisztítása, megfelelő csomagolással az anyag rendezése, állapot megőrzésének biztosítása, számítógépes nyilvántartásának kialakítása Microsoft Office Excel táblázatban. A saját anyagból tervezett időszaki kiállításokhoz előkészítő munka (tisztítás, konzerválás, restaurálás). Felelős: Agócsné Halász Andrea, Viszóczky Ilona, Elek Józsefné, Bollok Mátyásné, Elek Antónia 16

17 Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesd A Múzeum kiállítási és raktározási körülményeinek következtében évente ismétlődő tevékenység a gyűjteményi anyag tisztítása, konzerválása, amely feladatot a Múzeum dolgozói elvégzik. Felelős: Kádár Zoltán A szabadtéren és a kiállításban tárolt fa alapú műtárgyak állagvédelme az elmúlt év munkatervében is szerepelt, ez a tevékenység anyagi forrás híján nem valósult meg ben az állagvédelmi feladatok elvégzése, ami a fából készült tárgyakat illeti fontos, halaszthatatlan feladat lesz anyagköltség (konzerváló anyag) kb ,-Ft. Felelős: Kádár Zoltán Gömöri Múzeum, Holló László Galéria, Putnok A Múzeum kiállítási és raktározási körülményeinek következtében évente ismétlődő tevékenység a gyűjteményi anyag tisztítása, konzerválása, amely feladatot a múzeum dolgozói elvégzik. Felelős: Gáti Sándorné, Petik Istvánné 7. Informatika Szakál Jenő biztosítja az intézmény hardvereszközeinek folyamatos üzemszerű működését informatikai hálózatának folyamatos működését és annak tervszerű karbantartását havi rendszermentését valamint a nyilvántartási adatbázisok biztonsági mentését hardver eszközeinek valamint másológépeinek hibaelhárítását hardver és szoftver eszközeinek nyilvántartását, az elavult gépek, eszközök selejtezését valamint új eszközök beszerzését részben vidéki intézményeink informatikai eszközeinek karbantartását (Putnok, Sátoraljaújhely, Ásványtár Miskolc, Mezőkövesd, Szerencs, Tokaj) Jan Post végzi az intézmény számítógépeinek vírusmentesítését együttműködve az intézmény rendszergazdájával részt vállal a vidéki intézmények (Putnok, S. Újhely, Ásványtár, Mezőkövesd, Szerencs, Tokaj) számítógépeinek szoftvertelepítésében, vírusmentesítésében valamint karbantartásában Szujó Péter végzi az intézmény honlapjának karbantartását, frissítését aktuális információk begyűjtését. 17

18 IV. TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ-PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1. A gyűjtemények feldolgozásán alapuló tevékenység Herman Ottó Múzeum Régészeti kutatások Csengeri Piroska folytatja Garadna-Elkerülő út, 2. lelőhely neolitikus leletanyagának feldolgozását. Gál-Mlakár Viktor befejezi Komáromy József Miskolc, Rákóczi utca területén az es években végzett feltárásának revízióját. Továbbá ehhez kapcsolódva feldolgozza a Phd. Pusztai Tamás és 2007-ben Miskolc központjában Miskolc-Rozmaring-köz, Miskolc Avas Szálló, Miskolc Széchenyi-tömb) végzett megelőző feltárásainak Árpád-kori és középkori kerámiaanyagát. Horváth Antónia feldolgozza a muhi vas leletanyagot valamint elvégzi Sajóvámos és Sajópálfala régészeti terepbejárási leletanyagának feldolgozását. Honti Szabolcs PhD. Kővári Ivettel folytatja kutatói tevékenységét az MTM Embertani Tárával közösen indított 3D digitális arcrekonstrukciós kutatásban, PhD Koós Judit befejezi Mezőkövesd Mocsolyás lelőhely kora neolitikus anyagának nyomdai előkészítését a Borsod Abaúj Zemplén megye régészeti emlékei című sorozat számára. PhD. Pusztai Tamás Mohi középkori mezőváros közötti feltárásának feldolgozása keretében elkészíti a kemencékből, ill. elsődleges helyzetben előkerült régészeti leletanyag összefoglaló leírását. Szörényi Gábor András elkészíti a 2009-es vadnai ásatás dokumentációját, valamint leletanyagának feldolgozását. Irodalomtörténeti kutatás, publikáció Békési Gábor a múzeumi évkönyv számára tanulmányt készít, amelyben bemutatja Regős Sándor költő irodalmi hagyatékát. Képzőművészeti kutatások Dr. Kárpáti László befejezi a Szakrális emlékek a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeibe című katalógus munkálatait (Tóth Arnolddal). Vámosi Katalin megírja és kiadásra előkészíti a Mazsaroff Miklós festő- és grafikusművészről szóló kiadványt. Természettudományi kutatások Dr. Szakáll Sándor és Jáger Viktor (szerk.): A mecseki jura kőszéntelepes összlet ásványai. Topographia Mineralogica Hungariae X. Dr. Szakáll Sándor, Fehér Béla és Jáger Viktor a Pannon-tenger Múzeumban rendezendő Kárpátok ásványai kiállításhoz a következőket készítik el: kiállítás-vezető, digitális anyag a kiállítás számítógépes pontjaihoz, leporelló, 9 részes képeslapsorozat, A0 méretű ásványposzter. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely Hegyessy Gábor külső specialisták bevonásával közreadja a Herman Ottó Múzeum Évkönyvében a rovarkutatások során előkerült zempléni futóbogárfélék, a Taktaköz lágytestű és felemáslábfejízes bogarainak (Szalóki Dezső) múzeumuk gyűjteményébe került fajainak 18

19 adatait és a csereháti holyvák (Ádám László) adatait. Önálló monografikus kötetet készít elő Podlussány Attila közreműködésével Északkelet-Magyarország ormányosbogár-alkatú (Curculionoidea) faunájáról. 2. Egyéni publikációk Herman Ottó Múzeum Régészeti kutatások Csengeri Piroska tanulmányt ad le a 2008-ban a Miskolci Egyetem által szervezett Régészet és segédtudományok konferencia készülő kötetébe A bükki kultúra kutatásának új eredményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címmel. Szilágyi Veronika-Rácz Tibor Ákos-Gál-Mlakár Viktor-Simonyi Erika-Sajó István: Archaeometric investigation of the Buda white ware (12 th -14 th century, North Hungary): initial questions and first results. In: Proceedings of the EMAC'09 (10 th European Meeting on Ancient Ceramics), London, Régészeti kutatások Miskolc belvárosában In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve. Horváth Antónia publikációt tervez Kána falu házainak feldolgozásából, valamint a sárospataki 17. századi bőrfeldolgozó műhely anyagából. Pusztai Tamással közösen publikációt tervez Muhi középkori kovácsműhelyéből. Dr. Simon László befejezi az Adatok a Kiskunság középkori településtörténetéről c. tanulmány írását. Megkezdi az adatgyűjtést Borsod-Abaúj-Zemplén megye századi temetőinek feldolgozásához, valamint a Évi mezőkövesdi ásatás publikálásához. Terei György, Horváth Antónia, Jóri Tünde, Hancz Erika: Kána falu házai. In: Önálló kötet. PhD Koós Judit befejezi Mezőkövesd Mocsolyás lelőhely kora neolitikus anyagának nyomdai előkészítését a Borsod Abaúj Zemplén megye régészeti emlékei című sorozat számára. Makoldi Miklós a 2010-es évben a Herman Ottó Múzeum évkönyvében is szeretne megjelentetni egy bővebb ásatási jelentést a tokaji Rákóczi vár eddigi kutatásáról és az előkerült leletanyagról. Továbbá tervezi a Castrum hírlevél 2010/1. számában is megjelentetni a tokaji vár 2009-es ásatásának előzetes jelentését. Emellett várhatóan cikke jelenik meg Bulgária, a Duna-menti összekötő kapocs a Kárpát-medence és a sztyeppe között Bulgáriában, Szófiában elhangzott azonos című előadásáról angol nyelven. PhD. Pusztai Tamás Középkori kovácsműhely Mohi mezőváros területén címmel dolgozatot készít a miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve számára Történeti kutatások Ph.D: Rémiás Tibor elkészíti a következő tanulmányokat: A felvidéki Zsebik család vagyonleltára ( ) A szádvári uradalom szőlőbirtokai ( ) Bodnár céhlevelek Északkelet-Magyarországon Nemzetiségi kutatások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Ph.D Gyulai Éva elkészíti a következő tanulmányt: Az állandó várostörténeti kiállítás forgatókönyvének készítésekor zajló kutatások keretében tanulmányt ír a múzeum évkönyvébe. Spóner Péter elkészíti a következő tanulmányokat: A miskolci lakatos céh története Adalékok Magyarország egyetlen zsidó céhének történetéhez Marozsán Zsolt folytatja kutatásait Menner László építészmérnök hagyatékában, és tanulmányt készít Menner László és a miskolci ipari létesítmények kapcsolata, A gépgyártás Miskolcon, A miskolci német nemzetiség története címen. 19

20 Hazag Ádám elkészíti a következő tanulmányokat: A miskolci csizmadia ipartársulat Munkásélet Miskolcon XIX. századi polgári szakácskönyv ismertetése Dr.Szalipszki Péter: Balogh Miklós forrói kovácsmester hagyatéka Egy szocialista mintagazdaság, a fancsali Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezet születése, viágzása, hanyatlása, agonizációja Fazekasné Majoros Judit befejezi az Infrastruktúra és polgárosodás (A közlekedés, az áruszállítás, a hírközlés és az információcsere fejlődésnek hatása a polgárosodásra Zemplén vármegyében a hosszú 19. században) című PhD-dolgozatát. Dr. Bodnár Mónika leadja a Régi magyar családok sorozat részére A kisserényi Serényi család története című kéziratot. A következő tanulmányok, kéziratok elkészítését tervezi: - Répászky Mihály műépítész és a kassai Serényi-tábla kapcsolata - Serényi Pál, a Serényi család magyar ágának megalapítója - Bosnyák Zsófia kapcsolata a Serényiekkel ; - Szepsi története az eddig megjelent publikációk tükrében - Folytatja kutatásait a Torna megyei ruszinok és Torna megye néprajza témákban Jaczkó Zsolt folytatja a történeti dűlők történetének kutatását. Hajdú Ráfis János 65 éve történt című írása 2010-ben a Matyóföld kultúrájáról III című kötetben fog megjelenni. Irodalomtörténeti gyűjtemény Békési Gábor új konzulenssel (Dr. Gyapay László) folytatja Kazinczy Ferenc és a régi magyar irodalom című PhD kutatási programot, törekszik a témában végzett kutatás (rész) eredményeinek közzétételére tanulmány formájában, illetve elkészíti a PhD-dolgozat végleges változatát. Fehér József tanulmányt ír a HOM Évkönyvébe Tarts a hatalmasokkal Szirmay Antal ( ) történetíró a Kazinczy-levelezés tükrében címmel. Szerkesztőjeként és a Kazinczy Ferenc Társaság elnökeként kiadója dr. Kováts Dániel: Fény és nagyvilág énnékem Széphalom A Kazinczy Ferenc emlékhely története és hatása című monográfiájának. Közreműködik dr. Csorba Csaba: Sátoraljaújhely monográfiája szerkesztésében. Szerkeszti Égerházi László faszobrász: Zempléni történelmi arcképcsarnok című képzőművészeti sorozatát. Néprajzi kutatások Viga Gyula elkészíti és benyújtja akadémiai doktori értekezését (Északkelet- Magyarország a táji kapcsolatok rendszerében). Megszerkeszti a Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIX. kötetét. Tóth Arnold elkészíti és benyújtja PhD doktori disszertációját Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században címmel az ELTE Folklore Tanszékén. A témában további részeredményeket publikál. Viszóczky Ilona folytatja megkezdett kutatási témáit. - A hagyományos népi kultúra változása a viselet tükrében Mezőkövesden. - Matyóhímzéses textilek vizsgálata a Matyó Múzeum és a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiben. - A népi vallásosság kérdéskörének vizsgálata Bódvaszilason és Tornabarakonyban, valamint Mezőkövesden. 20

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19558-3/2013/KTF számú intézkedésében meghatározott szempontok szerint.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember XII. évfolyam 3. szám 2014 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 1. füzet Jósvafő, 2005. május Tájházi Hírlevél III. évfolyam 1. szám 2005. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó:

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Levéltár BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁRA 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Vezetői összefoglaló 1. A költségvetés főösszegei, pénzügyi gazdálkodás legfontosabb elemei Levéltárunk működésének

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved!

Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Copyright Magyar Állami Földtani Intézet (Geological Institute of Hungary), 2003 Minden jog fenntartva! All rights reserved! Lektorok Reviewers: FÓRIZS ISTVÁN, GÓCZÁN FERENC, GYALOG LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN,

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása

A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása Ez a melléklet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ szakmai programját mutatja be részletesen.

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben