Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának évi költségvetés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés"

Átírás

1 2/2014. számú Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának február 25-én 16 órakor kezdődő, a Balatonberény Kossuth tér 1. szám alatti tanácskozó teremben megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Ifi Béla bizottság elnöke, Zibák Istvánné bizottság tagja, Dr. Hamzsa Andrea bizottság tagja Osvald Bálint bizottság tagja, Takács Szilveszter bizottság külső tagja Megyeri Gyuláné bizottság külső tagja, Tanácskozási joggal jelen vannak: Mestyán Valéria címzetes főjegyző,, Horváth Lászlóné Kft ügyvezető Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mert a 6 bizottsági tag megjelent. A nyilvános ülést megnyitja. A napirendek elfogadását javasolja a bizottság részére a meghívó szerint. 11/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága a február 25-ei nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Balatonberény Község Önkormányzatának évi költségvetés 2. Beszerzési szabályzatok Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3. Turisztikai Egyesület kérelme szakember alkalmazása Előadó: Osvald Bálint elnök 4. Elismerések adományozása 5. Elővásárlási jog 6. Játszótér kivitelező kiválasztása 7. Kerékpártárolók kivitelező kiválasztása 1. Balatonberény Község Önkormányzatának évi költségvetés Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az I. fordulóban meghatározott változásokat átvezették a költségvetésen, így 20 millió Ft tartalékkal számolnak. A tartalék tekintetében azonban óvatosan kell gondolkodni, mert ha egy nagyobb adózó nem fizeti meg ez évi és elmúlt évi tartozását, akkor ez gondot okozhat. Mint konszolidációban érintett település, nem pályázhatnak a napokban kiírt BM pályázaton, amely egyébként az utak, járdák felújítására is ad lehetőséget.

2 2 A évi tervezett fejlesztésekre összességében e Ft-ot tartalmaz a költségvetés. A civil szervezetek támogatási igényei beérkeztek, a költségvetés azonban az elmúlt évi szinten tartalmazza a támogatások mértékét. E tekintetben javasolja, hogy az I. félévi gazdálkodási függvényében térjen vissza a képviselő-testület a többlettámogatási igényekre. Megjegyzi, hogy a függelék táblázatban nevesítve szerepel a gyermek étkeztetés költsége Balatonkeresztúr Önkormányzata részére, amelyről egyébként döntött a testület, hogy nem járul hozzá. Ezt követően ismerteti a civilszervezetek által kért és elmúlt évben biztosított támogatási összegeket. Véleménye szerint a kért támogatások összege inflációkövető mértékű, illetve működési költségekre kérik. Jelzi, hogy a civil szervezetek az elmúlt évi támogatásokról elszámoltak, annak feldolgozását a bizottság megkezdte. Osvald Bálint egyesület elnöke A Turisztikai Egyesület támogatása kapcsán elmondja, hogy az elmúlt évi támogatási összeget igénybe vették, azonban azt nem teljes mértékben használták fel, mivel a futó leader pályázati projekt végrehajtása, számlák kifizetése az I. negyedévben lesznek esedékesek. Az egyesületnek május 31-ig kell teljesíteni, és három szerződés megkötése előtt állnak, a promóciós termékek, mely 270 e Ft, a web-oldal költsége 2,4 millió Ft és a kiadvány 530 e Ft. Az egyesület az önkormányzat részéről visszatérítendő támogatás nyújtását kérik, melynek ütemezése a pénzfelhasználáshoz kapcsolódna, és a visszafizetést előzetesen szeptember hónapban tudja az egyesület teljesíteni. Zibák Istvánné bizottsági tag Az egyházközség támogatási kérelem tekintetében a határozati javaslat szerint az összeg és konkrét feladat meghatározását célszerűnek tartja. Javasolja, hogy a határozati javaslatok szerint támogassa a bizottság a költségvetés és kapcsolódó döntések elfogadását, azzal hogy a Turisztikai Egyesület részére évi költségvetésben 2,4 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtson a leader pályázati projekt végrehajtásához, a költségek megelőlegezéséhez, támogatási szerződéssel, ütemezett átadással. Határozathozatalnál jelenő levő bizottsági tagok száma:6 fő 12/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy - Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítsa meg. - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérje fel az egyházközség vezetését, hogy a templom felújítására benyújtott kérelmét a támogatási igény számszerűsítésével egészítse ki. - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a civilszervezetek által évre benyújtott költségvetésben tervezett támogatáson felül többletigényéről az I. félévi beszámoló keretében döntsön. - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a KKETTKK CP-02 kódszámú pályázatra Ft összegben (100 %-os intenzitás) vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Balatonberény belterületén levő I. Világháborús emlékmű, és azt körülvevő hadisírok renoválása, teljes felújítása pályázatot nyújtson be.

3 3 - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Turisztikai Egyesület kérelmét méltányolja és a leader projekt sikeres végrehajtása érdekében 2,4 millió Ft, visszatérítendő támogatást nyújt ütemezett átadással szeptember 30-ig. Felelős: 2. Beszerzési szabályzatok Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Javasolja, hogy a bizottság támogassa a határozat javaslat szerint a szabályzatok elfogadását. 13/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete március 1. napjával léptesse hatályba a Balatonberény Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre az előterjesztés szerinti tartalommal. - Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete március 1. napjával léptesse hatályba a Balatonberény Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzései lebonyolítására az előterjesztés szerinti tartalommal. Felelős: 3. Turisztikai Egyesület kérelme szakember alkalmazása Előadó: Osvald Bálint elnök Osvald Bálint bizottsági tag A Turisztikai Egyesület részéről az előterjesztés szerinti összegek minimalizáltak, és 10 hónap foglalkoztatásra vonatkoznak. Praktikusság szempontjából a Kft-nél egyszerűbb lenne a munkatárs foglalkoztatása, hiszen munkaköre kapcsolódik is a kft által ellátott feladatokhoz. A szakember alkalmazását az is indokolja, hogy a Leader pályázatban vállalt feladatokat, mint a promóciós termékek megrendelése, a honlappal kapcsolatos adat, információ stb. gyűjtése, összeállítása, a kiadvány bel tartalmának összeállítása komoly és időigényes munka. A munkát el kell kezdeni, ezért szeretné, ha az önkormányzat legkésőbb március végéig a támogatás mértékében döntene. Dr Hamzsa Andrea bizottsági tag Megítélése szerint megfelelő szakember keresését már most meg kell kezdeni, de ha nem tudják, hogy milyen ajánlatot tudnak nyújtani, nem várható sikeres eljárás. A fontos a falu életében is, hogy végre megfelelő turisztikai szakember fogja össze a munkát. A továbbfejlődés egyik sarkalatos pontja a turizmus, ezért nem célszerű ezen spórolni, illetve erre a költséget sajnálni. Takács Szilveszter bizottsági tag Megfelelő szakemberre már 30 év óta szükség lenne, minél tovább ódázzák a kérdés megoldását, annál nagyobb hátrányba kerül a település. Az elhangzott felvetések alapján javasolja, hogy a bizottság elviekben támogassa a turisztikai szakember alkalmazását. A foglalkoztatás konkrét megoldására, és a megfelelő szakember mielőbbi munkába állása érdekében az egyesület vezetésének

4 4 koordinálásával az érintettek bevonásával egyeztessenek. A bizottság részéről a szakember felkutatásában elsősorban a településen élők körében közreműködik. A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület legkésőbb március 15-ig rendkívüli ülés keretében döntsön a turisztikai szakember alkalmazása kérdésében. A PTKI Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 14/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület elviekben támogassa a turisztikai szakember alkalmazását. A foglalkoztatás konkrét megoldására, és a megfelelő szakember mielőbbi munkába állása érdekében az egyesület vezetésének koordinálásával az érintettek bevonásával egyeztessenek. A bizottság részéről a szakember felkutatásában elsősorban a településen élők körében közreműködik. A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület legkésőbb március 15-ig rendkívüli ülés keretében döntsön a turisztikai szakember alkalmazása kérdésében. Határidő: értelem szerint Felelős: 4. Elismerések adományozása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés szerinti formában támogassa a rendelettervezetet. 15/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztés szerinti formában alkossa meg a díszpolgári cím, valamint a Balatonberényért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. Felelős: 5. Elővásárlási jog Javasolja az előterjesztés szerinti javaslat elfogadását. 16/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 86. (1) (4) bekezdése értelmében fennálló, a balatonberényi 2296/1 hrsz-ú ingatlanra városképi jellegű építménnyel beépített - vonatkozó elővásárlási jogával ne éljen. Felelős:

5 5 6. Játszótér kivitelező kiválasztása Javasolja, hogy a bizottság a bíráló bizottság véleménye szerint az ACER Kft-t hirdesse ki nyertesnek. 17/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy Ajánlatkérő az ACER KFT Törökbálint, Józsefhegy u.22. szám vállalkozást hirdesse ki az eljárás nyerteseként nettó Ft ajánlati árral, és vele kerüljön sor a szerződés megkötésére a felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel. Felelős: 7. Kerékpártárolók kivitelező kiválasztása Javasolja, hogy a bizottság a bíráló bizottság véleménye alapján a R-optimum Kft-t hirdesse ki nyertesnek. 18/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága javasolja, hogy az Ajánlatkérő a R-optimum Kft 7632 Pécs Olga u. 11. szám alatti vállalkozást hirdesse ki az eljárás nyerteseként nettó Ft ajánlati árral, és vele kerüljön sor a szerződés megkötésére a felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel. Egyéb ügyek: Ismerteti Tüskés Balázs ajánlatát képújság működtetése témakörben. Osvald Bálint képviselő Véleménye szerint hasznos lenne a képújság az információ közlés terén. Az ajánlat kapcsán megjegyzi, hogy először a kábel tv szolgáltatóval kellett volna egyeztetnie, hogy egyáltalán megfelelő technikai feltételek vannak-e. Szavazásra bocsátja azon felvetését, hogy ne támogassa a bizottság képújság működtetésére tett ajánlatot. A PTKI Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot 19/2014.(II.25.) PTKI Bizottság határozat A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága nem javasolja a képújság működtetésére adott ajánlat elfogadását.

6 6 Ismerteti a Balatoni Turisztikai Szolgálat Bt. Nagyvázsony Szigony u. 7. szám alatti vállalkozás ajánlatát, amely a Balaton-parti strandok bemutatását szolgálja. Horváth Lászlóné kft ügyvezető Bejelenti, hogy a Kft saját költségvetéséből biztosítja a honlapon való megjelenést és annak 80 e Ft + áfa éves költségét. Már felvette a kapcsolatot Györfi Ádám Úrral. A Kft érdeke, hogy az általa működtetett strandot minél szélesebb körben ismerjék meg. Bejelenti, hogy a napokban érkezett meg a Gesting Kft ajánlata a villapark kialakítása ügyében, melyet jogi egyeztetés után terjeszt a képviselő-testület elé. Bejelenti, hogy megalakult a Marcali és Térsége Területfejlesztési Egyesület, mint HACS. Jakó Gergely a megyei közgyűlés elnökhelyettese részvételével tartott tájékoztatón is elhangzott, hogy a megalakulás célja, elsődlegesen statisztikai térségek kialakítása. A település egy csoport tagja lehet. El kell dönteni, hogy Balatonberény a MTTE-hez csatlakozik, vagy marad a Balatongyöngye csoportban. A csoportok lakosságszám arányosan jutnak fejlesztési forrásokhoz. Miután további napirend és hozzászólás nem volt az elnök a bizottság ülését 18 órakor bezárja. kmft Ifi Béla bizottság elnöke Megyeri Gyuláné bizottság tagja

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben