INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA"

Átírás

1 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ GYÁNYI SÁNDOR INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA Az elektronikai eszközök méretének és elektromos teljesítményfelvételének csökkenésével egyre népszerűbbé válnak a hordozható eszközök. Egy hordozható elektronikus eszköz esetében a fix telepítésű adatátviteli hálózatok használata nehézkessé válik, mivel éppen a mobilitás veszik el ilyenkor a rendszerből. Ez az oka a vezeték nélküli számítógépes hálózati eszközök iránti igény megnövekedésének: a használójuk számára a működtetés kényelmes, nem kell egy íróasztal mellett görnyedni, akár a kertben, napozás közben is elérhető a kívánt hálózat. Azonban az ilyen hálózatok használatának vannak árnyoldalai is. A népszerű mondás szerint a rádióhullámok nem állnak meg a falak mentén (bár megfelelő árnyékolás esetén ez a hatás kiküszöbölhető), így az információátvitel mások számára is láthatóvá, lehallgathatóvá válik. Sőt, fordított irány is szóba jöhet, egy támadó nem csak lehallgathatja, de akár meg is zavarhatja a kommunikációt, lehetetlenné téve az üzemszerű állapot fenntartását. Napjaink legnépszerűbb WLAN szabványának vizsgálatával igyekeztem áttekinteni a zavarás lehetőségeit, megvizsgáltam a piacon egyszerűen beszerezhető eszközök képességeit. Kulcsszavak: Wireless LAN, vezeték nélküli hálózatok, DOS támadások, rádiótechnikai zavarás The smaller the sizes and electric power consumption of electronic devices, the more popular they will become. With a portable electronic device it is hard to use fixed data communication networks, for the whole system loses mobility. That is why the need of wireless computer network appliances has increased. Their usage is very comfortable, users don t have to spend the day behind an office desk they can easily reach the needed network even while sunbathing in the garden. Nevertheless, there are also some disadvantages of these networks. There is a saying that radio waves don t stop at walls (otherwise this effect can be eliminated by proper shielding), so data transfer can be seen or sniffed by others. Moreover, an attacker can not only sniff but also jam communication, and mocks the normal operation. By examination of today s most popular WLAN standard I have tried to review the possibilities of jamming, and studied the abilities of commercial jamming devices. WLAN hálózati szabványok Bár a Wireless LAN fizikai közege nem csak rádiós csatorna lehet (a szabvány az infravörös fényt és a lézert is említi), de a legszélesebb körben mégis ezt használják. Az IEEE szabványcsalád több átviteli 119

2 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA módot és protokollt is definiál, amelyek közül jelenleg a b (maximum 11 Mbps átviteli sebességgel) és a g (maximum 54 Mbps átviteli sebességgel) változatokat használják a legszélesebb körben, ezért a továbbiakban ezek zavarási lehetőségeit vizsgálom meg. Mindkét átviteli mód a MHz közti frekvenciát használja, amelyek az úgynevezett ISM (Industrial, Scientific and Medical) sávba tartoznak, az itt forgalmazó állomásokra nem kell külön engedélyt kérni, amennyiben betartják az engedélyezett effektív adóteljesítményt. Az ISM sávok szabályozása a világ egyes részein eltérő, ami jelentősen befolyásolja a használhatóságot. Magyarországon (az EU többi államához hasonlóan) a következő adóértékek betartása szükséges [1]: Sáv [MHz] MHz Max. sávszélesség [MHz] Max. antenna nyereség [dbi] Max. effektív adóteljesítmény [dbm/mw] 40 MHz 20 dbm/100 mw Az Egyesült Államokban ettől eltérően jelentősen nagyobb, 1 W adóteljesítményt engedélyeznek [2]. A 2400 MHz körüli frekvenciatartományban jelentős zavarokra kell felkészülni, mivel itt rengeteg berendezés üzemel (mikrohullámú sütők, egyes telefonok, kép és hangátviteli rendszerek).a rendelkezésre álló frekvenciatartományt csatornákra osztották, amelyek adatai az alábbi táblázatban láthatók [3]: Csatorna Alsó határ MHz Közép MHz Felső határ MHz

3 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Csatorna Alsó határ MHz Közép MHz Felső határ MHz A 14-es csatornát kizárólag Japánban használják. Egyetlen WLAN kapcsolat számára 22 MHz sávszélességre van szükség, azonban az egyes csatornák csak 5 MHz távolságra találhatók egymástól, vagyis átlapolódás történik. 1. ábra WLAN csatornák a 2.4 GHz sávban [3] Emiatt a vételi távolságon belül egy időben csak három különböző WLAN hálózat üzemelhet (1,6,11 vagy 2,7,12 vagy 3,8,13 vagy 5,10 számú csatornákat használva), vagyis a helytelenül megválasztott csatorna használata már önmagában is jelentős sávszélesség csökkenést (zavarást) jelenthet. A b és g szabványok a közeghozzáférés vezérlésére 121

4 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA a CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) eljárást alkalmazzák. A CSMA rövidítés a vivőérzékelésre utal, vagyis egy állomás addig nem kezdheti meg az adást, amíg a csatornába belehallgatva annak foglaltságát érzékeli. Természetesen ez önmagában még nem elegendő, mivel előfordulhat olyan eset, amikor nem csak egyetlen adó várakozik, ekkor a csatorna felszabadulását követően mindannyian egyszerre kezdenék meg az adást. Az ilyenkor bekövetkező ütközés (collision) kettőnél több állomás esetén gyakorlatilag lehetetlenné tenné a kommunikációt, ezért szükséges ellene védekezni. A szabvány előírja azt, hogy az ütközést érzékelő végpontnak a csatorna felszabadulását követően egy véletlenszerűen kiválasztott időtartamig még várakoznia kell, majd újra belehallgatni a csatornába. Ha az még továbbra is szabad, akkor megkezdheti az adást. Feltételezve, hogy betartják ezt a szabályt, valamint a véletlenszám generálás egyenletes eloszlású (valamennyi állomás egyaránt generál kisebb és nagyobb számokat is), akkor hosszabb távon mindenki egyforma eséllyel jut a felszabaduló csatornához. Van azonban egy jelenség, ami megnehezíti az ütközések elkerülését. Ezt a rejtett állomás problémájának (hidden node problem) nevezik, és kivédésére egy új mechanizmust kellett bevezetni a protokollba, amelyet CA (Collision Avoidance) névvel láttak el. A probléma lényegét az alábbi ábra szemlélteti: 2. végpont 1. végpont 3. végpont ábra Rejtett állomás problémája

5 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Az ábrán látható, hogy a 2. sorszámú állomást az 1. és a 3. sorszámú állomások is látják, itt tehát probléma nélkül működik a CSMA/CA alap mechanizmusa. Azonban az 1. végpont közvetlenül nem képes kommunikációt folytatni a 3. végponttal, mivel egymás hatótávolságán kívül esnek. Ez azt is jelenti, hogy a 3. végpont a 2. végpont számára küldött adása közben az 1. végpont a vivő érzékelésére sem képes, így a csatornát szabadnak ítélve azonnal megkezdené saját információinak küldését a középen álló végpont számára. Ennek kivédésére a normál CSMA eljáráshoz képest egy plusz feladata van az adni szándékozó végpontnak: egy speciális keret segítségével le kell foglalnia saját átvitele számára a megfelelő időtartamot, adását pedig csak akkor kezdheti meg, ha erre a nyugtát megkapta. A folyamat a következő módon zajlik [4]: az adni szándékozó állomás egy RTS (Request to Send) kerettel jelzi adási szándékát, ami tartalmazza a küldendő adatmennyiség adási időtartamát; a vevő egy CTS (Clear to Send) kerettel nyugtázza ezt, a keret tartalmazza az igényelt adási időt (mivel a többi állomás az RTS keretet nem biztos, hogy megkapta); a CTS keret alapján az összes állomás az igényelt időtartamig a csatornát foglaltnak tekinti. A CSMA/CA mechanizmus feltételezi az eszközök szabványkövető magatartását, azonban megfelelően felkészített adatok elküldésével jelentősen lehet csökkenteni a hatékonyságát. A CSMA mechanizmus kijátszásával (a csatorna szabaddá válása után azonnali adáskezdés) illetve CTS keretek küldésével (állandó csatornafoglaltság szimulálásával) megzavarható a forgalom. A szabványcsalád megtartotta a által használt fizikai eszközazonosítókat (MAC address), az adatok átvitele keretrendszerben történik, vagyis minden küldendő adatot nagyobb egységekbe rendeznek, ezek elé fejlécet tesznek, és így továbbítják az átviteli közegbe. A keretek fejléce hasonló az IEEE802.3 (Ethernet) keretekhez, de a vezeték nélküli átvitelnek megfelelő módon módosították. Az átvitel közben keletkezett hibák felfedésére egy 32 bites CRC (Cyclic Redundancy Check) értéket használnak. Ha az átvitel során egyetlen bit is módosul, akkor a CRC felfedi a hibát, és a teljes keretet eldobják. 123

6 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA Zavarási lehetőségek a fizikai rétegben Ha az ISO/OSI rétegmodell szerint vizsgáljuk a család lehetséges zavarási módszereit, akkor azt látjuk, hogy a zavarásra legegyszerűbb módon a fizikai illetve az adatkapcsolati rétegben van mód. A hagyományos, szélessávú vagy csúszó zavarás mellett lehetséges a által alkalmazott protokollokra speciális zavarást is végezni, amivel a kisugárzott teljesítményt lehet drasztikusan csökkenteni. Mivel az adatátvitel keretekben történik, ezért ilyen esetben a cél a teljes keret zavarása helyett csak annak egy kis részét megváltoztatni. A keret sértetlenségét mindössze egy 32 bites CRC segítségével ellenőrzik, ezért hibajavításra nincs lehetőség, a keret sérülése esetén a küldő félnek a teljes keretet meg kell ismételnie. A WLAN által használt keretek formátuma szándékosan olyan, hogy azokat a fejléc lecserélésével probléma nélkül lehessen továbbítani egy vezetékes, IEEE802.3 vagy Ethernet-II szabványnak megfelelő hálózatba. Ez magával vonzza azt is, hogy a keretek maximális hossza körülbelül 1500 byte lehet, tehát bit zavarásához elegendő akár 1 bit tartalmát az ellenkezőjére változtatni, ekkor a CRC értéke hibás lesz, így a keretet a küldőnek meg kell ismételnie. A b hálózatok által használt modulációk (adatátviteli sebességek) szerint a zavarás hatékonysága a következőképpen alakul [8]: Kódolás BPSK QPSK CCK (5.5 Mbps) CCK (11 Mbps) Maximális csomaghossz bit (1500 byte) bit (1500 byte) bit (1500 byte) bit (1500 byte) Bit/szimbólum Hatékonyság 1 1: : : :1500 Látható, hogy ha a zavaróegység figyeli az adatátvitel keretszerkezetét, és csak a megfelelő időben, egy szimbólumnyi időre kapcsolja be a zavaró adót, akkor jelentős effektív teljesítménycsökkenést lehet elérni. A leg- 124

7 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ jobb hatékonyság a kis átviteli sebességű hálózatoknál érhető el, mivel ebben az esetben a keret átviteléhez szükséges idő nagy, így az 1 bit megváltoztatásához elegendő ritkán bekapcsolni az adót. A nagyobb átviteli sebességnél sűrűbben kell zavarni, a szimbólumidő ráadásul nem is tér el jelentősen (a nagyobb átviteli sebesség a fejlettebb moduláció és kódolás által biztosított nagyobb bit/szimbólum érték miatt van), így a bekapcsolási periódus sem lehet kisebb. Az ilyen zavarókészülék megvalósítható intelligens kivitelben (a keretek figyelésével csak a tényleg szükséges időközökben kapcsolja be az adót) vagy egyszerűbb esetben egy átlagos keretidőnkénti automatikus bekapcsolással. Ekkor a készülék egyszerűbb lehet, hiszen a keretfigyelő elektronika helyett elegendő egy időzítő is. A másik egyszerűsítési lehetőség a zavart sávok számának csökkentése. Bár a MHz sávban 14 csatornát jelöltek ki, a WLAN által használt szórt spektrumú adás 22 MHz sávszélessége miatt több csatornát is átfog a sugárzás. Így elegendő a 14 csatorna helyett kevesebbet ám azt nagyobb adási jelszinttel zavarni a lefedéshez. Zavarókészülékek A kereskedelmi forgalomban kapható WLAN zavaró eszközök a gyártók marketing anyagai szerint nem a hálózatok megzavarására készültek, a fő cél az adatlopás, lehallgatás megakadályozása. Ezt a célt igyekeznek elérni azzal, hogy a készülék körzetében minden olyan rádiós kommunikációt meggátolnak, ami a működési frekvenciatartományban folyna. Magyarországon a MHz közti tartomány használata nem engedélyköteles, így egy megfelelő zavarókészülék használata nem illegális. Ellenben a maximális adóteljesítmény szabályozott, így a következőkben ismertetett zavaró berendezések túlnyomó többségének használata jogszabályokba ütközik! WBJ01 hordozható WLAN/Bluetooth zavaró [5] Kézi, kisméretű zavarókészülék. Működési frekvenciatartománya a MHz tartományba esik. 125

8 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA Zavarási hatókör Kimeneti teljesítmény Teljesítményfelvétel Akkumulátor 5 m 7 db 200 ma/12v DC 1500 mah (2-3 óra folyamatos működés) Spymodex Wlan/Bluetooth/rádiós kamerazavaró [6] Kézi zavarókészülék. Működési frekvenciatartománya a MHz ( MHz, MHz, MHz) tartományba esik, így a WLAN hálózatokon kívül alkalmas egyéb adatátviteli rádiós utak zavarására is. Zavarási hatókör Kimeneti teljesítmény Teljesítményfelvétel 30 m 1 W 1.6 A/12 V DC Spymodex nagyteljesítményű WLAN/Bluetooth/rádiós kamerazavaró Nagy teljesítményű zavarókészülék. Működési frekvenciatartománya a MHz ( MHz, MHz, MHz) tartományba esik. Beépített akkumulátorral nem rendelkezik. Zavarási hatókör Kimeneti teljesítmény Tápfeszültség m 4 W 12 V DC

9 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ WFBTJ WLAN/Bluetooth-zavaró [6] Közepes teljesítményű zavarókészülék a MHz közti frekvenciatartományra. Zavarási hatókör Kimeneti teljesítmény Tápfeszültség m 1.3 W 12 V (110/230 V adapterrel) ECS Griffin IED elleni rádiózavaró [7] Professzionális zavaró-berendezés, ami a MHz közti frekvenciatartományban képes zavarni az összes ismert rádiós adatátviteli szolgáltatást (GSM, WLAN, rádiós távirányítók). Zavarási hatókör 200 m Zavarási lehetőségek az adatkapcsolati rétegben Ha a WLAN hálózatok második, adatkapcsolati rétegét vizsgáljuk, akkor is találhatunk zavarási lehetőségeket. Ebben az esetben a zavaróeszköz megfelelő fedélzeti logikával kell, hogy rendelkezzen, amely segítségével képes lehet megfelelő adatokat a többi eszköz számára érthető keretekbe szervezni, és így magának a hálózatnak a működését befolyásolni. 127

10 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA A WLAN hálózatok alapvetően két üzemmódban működnek: egy központi eszköz (Access Point) köré szerveződött kliensekből álló hálózat, vagy egyenrangú kliensekből felépült, Ad hoc hálózat kiépítése lehetséges. Mivel a legelterjedtebb az AP köré szerveződött WLAN hálózat, ezért a legtöbb második rétegbeli zavarás is ezt a mechanizmust érinti. Kivitelezésére több módszer is lehetséges, azonban ezek már inkább az informatikában ismert DoS (Denial of Service) támadások kategóriájába tartoznak. Association Flood: az AP-k nyilvántartják a hozzájuk kapcsolódott klienseket egy úgynevezett Association Táblázatban. A támadó hamisított csatlakozási üzenetekkel feltölti ezt a táblázatot, így az AP nem képes újabb klienseket fogadni. [9] EAPOL-Start Attack: az EAP (Extensible Authentication Protocol) egy hitelesítési protokoll, amely segítségével a kliensek képesek magukat azonosítani. A támadás során a kliens egy EAPOL-Start üzenettel kezdi meg a folyamatot. Erre az AP egy válaszüzenetet generál (kihívás), amely során természetesen erőforrásokat különít el a hitelesítési folyamat számára. A kliens nem válaszol a kihívásra, így ezek a lefoglalt erőforrások csak egy időkorlát túllépése után szabadulnak fel. Kellő számú hamisított MAC című EAPOL-Start üzenet elküldésével a támadó lefoglalhatja az AP összes erőforrását. [10] RTS Flood: a támadó speciális RTS keretekkel árasztja el a WLAN hálózatot, így lefoglalva magának az adási időréseket. [11] Ugyanez megvalósítható az RTS üzenetre válaszul adott CTS üzenetek hamisításával is. Authentication-Failure Attack: a támadó az AP nevében Authentication Failed üzeneteket küld a hálózat tagjai számára. A kliensek emiatt nem képesek csatlakozni az AP-hoz. [12] Disassociation Flood: a támadó első lépésben azonosítja az AP-hez csatlakozott klienseket, majd az AP nevében a kapcsolat bontására szolgáló üzeneteket kezd küldeni. A kliensek az üzenetet fogadva bontják a kapcsolatot, így a hálózat működése lehetetlenné válik. [13] Beacon Flood: a támadó hamis Beacon üzeneteket küld, amikben hamis, nem létező AP-kat hirdet. Emiatt a még nem csatlakozott kliens nem tudja kiválasztani a számára fontos AP-t, így csatlakozni sem tud. [14] 128

11 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ A fentieken kívül még rengeteg támadási módszert dolgoztak ki a téma ismerői, amelyek mindegyikéhez rendelkezésre állnak a könnyen beszerezhető eszközök. Zavaró eszközök Zavaró eszközként bármilyen WLAN adapter vagy speciálisan átalakított AP alkalmas, így a konkrét megoldások száma a létező szoftvereszközöktől függően több százra tehető. Egy eszközt emelnék ki a sok közül, ezt kifejezetten WLAN zavarási célokra alakították át. A Fon Bomb egy hordozható WLAN zavaróeszköz, amely a Fonera nevű cég Access Point készülékén alapszik. A Fonera a hozzá csatlakozott tagok számára végez WLAN szolgáltatást olyan módon, hogy a tagok WLAN hálózatait osztja meg a fizetős ügyfelekkel, a bevételből pedig a hálózatba lépett tagok is részesednek. A megosztáshoz egy speciális AP szükséges, ami elkülöníti a tulajdonos saját hálózati forgalmát a fizetős ügyfelek forgalmától. A Fon Bomb lényegében egy letölthető firmware, ami egy Fonera AP-re tölthető. A lehetőségei sokrétűek: képes a Beacon Flood támadási módszer segítségével hamis AP-kat generálni; képes Authentication Flood támadásra, amivel a környező AP-k működése válhat lehetetlenné; a Deauthentication/Deassociation Attack segítségével az összes kliens eltávolítható a környező WLAN hálózatokról; emellett még néhány tervezési hibára épülő támadást is képes kivitelezni, valamint a behatolás érzékelő (IDS) rendszerek elleni tevékenység is az eszköztárában szerepel. A firmware Linux alapokon nyugszik, nyílt forráskódú, így fejlesztése várhatóan folyamatos lesz. Összefoglalás A WLAN hálózatok használata kockázatot jelent a használói számára, amelyet az ilyen hálózatok tervezése során figyelembe kell venni. Az ismerten gyenge hitelesítési és titkosítási megoldások mellett a szándékos és véletlen zavarokra is meglehetősen érzékeny, így használata csak a 129

12 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA megfelelő biztonsági rendszabályok mellett javasolt. Bizalmas információcserére csak az alkalmazási szinten végrehajtott, megfelelő titkosítás mellett lehet használni, kiemelt figyelmet kell fordítani a támadásokat észlelő rendszerek használatára, a keletkezett naplóállományok rendszeres vizsgálatára. 130

13 VÉDELMI INFOKOMMUNIKÁCIÓ Felhasznált irodalom [1] Regulatory definitions Regula-toryDatabase?alpha2=HU [2] 47 CFR Ch. I ( Edition) octqtr/pdf/47cfr pdf [3] Wi-Fi/WLAN channels, frequencies and bandwidths radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/80211-channels-numberfrequencies-bandwidth.php [4] Dr. Kovács Szilveszter: Számítógép hálózatok. Miskolci Egyetem tananyaga; [5] 2.4ghz RF Jammer, Wifi Wlan Blocker, Bluetooth Disabler Scrambler - WBJ01. [6] WFBTJ Wi-Fi & Bluetooth Jammer. wi-fi-bluetooth-jammer.php [7] Griffin Digital Jamming System. index.php?url=products_details&products_id=56&cat_id=16&id=16 [8] Guevara Noubir, Guolong Lin: Low-Power DoS Attacks in Data Wireless LANs and Countermeasures /posters/p223-noubir.pdf [9] Association Flood Attack. wifi-manager/association-flood-attack.html [10] EAPOL-Start Attack. wifi-manager/eapol-start-attack.html [11] The Last Resort: Wireless DoS Attacks. articles/article.aspx?p=353735&seqnum=9 [12] Authentication Failure Attack. wifi-manager/authentication-failure-attack.html [13] Disassociation Flood Attack. wifi-manager/disassociation-flood-attack.html 131

14 INFORMATIKAI WLAN-HÁLÓZATOK ZAVARÁSA [14] Wireless Hacking Tools. [15] Fon Bomb Portable Wireless Jammer. index.php/tutorials-and-guides/the-fon-bomb-wireless- Jammer.html Valamennyi internetes forrás június 22-én elérhető volt. 132

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök 2008 13. Adatkapcsolati réteg, MAC alréteg Ethernet, WiFi 1 MAC alréteg Statikus Multiplexálás Dinamikus csatorna foglalás Kollízió alapú protokollok Verseny-mentes

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN) Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g

Részletesebben

Vezetéknélküli technológia

Vezetéknélküli technológia Vezetéknélküli technológia WiFi (Wireless Fidelity) 802.11 szabványt IEEE definiálta protokollként, 1997 Az ISO/OSI modell 1-2 rétege A sebesség függ: helyszíni viszonyok, zavarok, a titkosítás ki/be kapcsolása

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet a párhuzamos interface csatlakozókon keresztül

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

A Zigbee technológia

A Zigbee technológia A Zigbee technológia Kovács Balázs kovacsb@tmit.bme.hu Vida Rolland vida@tmit.bme.hu Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Absztrakt: Napjainkban egyre

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

COMPEX WLM200NX 802.11n a/b/g dual-band vezetéknélküli minipci modul

COMPEX WLM200NX 802.11n a/b/g dual-band vezetéknélküli minipci modul 1 COMPEX WLM200NX 802.11n a/b/g dual-band vezetéknélküli minipci modul A WLM200NX 20dBm minipci hálózati adapter a 802.11n a/b/g szabvámyoknak megfelelően max. 300Mbps sebességü fizikai és 200Mbps tényleges

Részletesebben

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12.

Procontrol RFP-3. Műszaki adatlap. Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával. Verzió: 4.1 2007.12. Procontrol RFP-3 Rádiótransceiver / kontroller 433 vagy 868 MHz-re, felcsavarható SMA gumiantennával Műszaki adatlap Verzió: 4.1 2007.12.21 1/6 Tartalomjegyzék RFP-3... 3 Rádiótransceiver / kontroller

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

i-gondnok ház automatizálási rendszer

i-gondnok ház automatizálási rendszer RF elektronik INCOMP i-gondnok ház automatizálási rendszer RLAN3 Rádiós illesztő Kezelési útmutató Az RLAN3 rádiós illesztő készülék egy olyan kompakt eszköz, mely alkalmas helyi, Ethernet hálózati, illetve

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont)

Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat. Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) A verzió Név, tankör: 2005. május 11. Neptun kód: Számítógép-hálózatok zárthelyi feladat 1a. Feladat: Mik az ISO-OSI hálózati referenciamodell hálózati rétegének főbb feladatai? (1 pont) 2a. Feladat: Lehet-e

Részletesebben

MAC címek (fizikai címek)

MAC címek (fizikai címek) MAC címek (fizikai címek) Hálózati eszközök egyedi azonosítója, amit az adatkapcsolati réteg MAC alrétege használ Gyárilag adott, általában ROM-ban vagy firmware-ben tárolt érték (gyakorlatilag felülbírálható)

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok Számítógépes hálózatok Hajdu György: A vezetékes hálózatok Hajdu Gy. (ELTE) 2005 v.1.0 1 Hálózati alapfogalmak Kettő/több tetszőleges gép kommunikál A hálózat elemeinek bonyolult együttműködése Eltérő

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat

Számítógépes Hálózatok. 5. gyakorlat Számítógépes Hálózatok 5. gyakorlat Feladat 0 Számolja ki a CRC kontrollösszeget az 11011011001101000111 üzenetre, ha a generátor polinom x 4 +x 3 +x+1! Mi lesz a 4 bites kontrollösszeg? A fenti üzenet

Részletesebben

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik

1-1. IP adó-vevő rádiórendszer. Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP adó-vevő rádiók 1-1. IP adó-vevő rádiórendszer Rádiós adó-vevő rendszer, amely WiFi IP hálózaton működik IP100H adó-vevő IP1000C vezérlő IP100FS diszpécser szoftver 1-2. IP adó-vevő rádiórendszer -

Részletesebben

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása

Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Az intézményi hálózathoz való hozzáférés szabályozása Budai Károly karoly_budai@hu.ibm.com NETWORKSHOP 2004 - Széchenyi István Egyetem Gyor 2004. április 5. 2003 IBM Corporation Témakörök A jelenlegi helyzet,

Részletesebben

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál

Vállalati WIFI használata az OTP Banknál Vállalati WIFI használata az OTP Banknál Ujvári Dániel OTP BANK IKO rendszermérnök 2013. május. 23. OTP BANK ITÜIG IKO kompetenciák 2 Alap hálózati infrastruktúra tervezés és üzemeltetés Cisco IP telefónia

Részletesebben

Wireless hálózatépítés alapismeretei

Wireless hálózatépítés alapismeretei Wireless hálózatépítés alapismeretei Tények és tévhitek 2008. 04. 05 Meretei Balázs Tartalom Érvényes Hatósági szabályozás (2006. 10. 1.) Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Kábelek,

Részletesebben

WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek

WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek HTE Infokom 2012 Mátraháza WLAN Biztonság és Megfelelőségi Irányelvek Kecskeméti Zsolt Termékmenedzser Informatikai hálózatok Mivel is foglalkozunk Kizárólag ICT méréstechnikai megoldásokra szakosodva

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok 2012

Számítógépes Hálózatok 2012 Számítógépes Hálózatok 22 4. Adatkapcsolati réteg CRC, utólagos hibajavítás Hálózatok, 22 Hibafelismerés: CRC Hatékony hibafelismerés: Cyclic Redundancy Check (CRC) A gyakorlatban gyakran használt kód

Részletesebben

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan

Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan Zigbee: vezeték nélküli komplex szenzorhálózatok gyorsan, olcsón, hatékonyan Bevezetés Ballagi Áron Miskolci Egyetem, Automatizálási Tanszék H-3515 Miskolc Egyetemváros E-mail: aron@mazsola.iit.uni-miskolc.hu

Részletesebben

2012 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2012 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2012 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Vezeték nélküli helyi hálózatok Somogyi Viktor S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása 1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása A WLAN rádiófrekvencián kommunikál. A rádiófrekvenciás spektrum szabályozása elengedhetetlen ahhoz, hogy az eszközök a számukra kiosztott frekvenciasávban

Részletesebben

IEEE 802.11. Fazekas Péter. 2011. május 19., Budapest

IEEE 802.11. Fazekas Péter. 2011. május 19., Budapest IEEE 802.11 Fazekas Péter 2011. május 19., Budapest Mi az a Wireless LAN? A vezetékes LAN hálózat vezeték nélküli meghosszabbítása. Vezeték nélkül megvalósított számítógép hálózat. 1. csatorna 6. csatorna

Részletesebben

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs Wireless technológiák 2011. 05. 02 Meretei Balázs Tartalom Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Szabványok Csatorna hozzáférés PTP - PTmP Mire figyeljünk Az építés új szabályai SNR,

Részletesebben

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap Vezeték nélküli adattovábbítás 16 másodpercenként Akár 16 éves elem élettartam Stabil és gyors adatkiolvasás Szabad Európai rádiófrekvencia

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés WLAN Wireless LAN WPAN Wireless PAN WMAN Wireless MAN 1 Vezeték nélküli hálózatok osztályozása kiterjedésük szerint 2 PAN, LAN, MAN,

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez

MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez MŰSZAKI LEÍRÁS Az I. részhez Megnevezés: Automatizálási rendszerek bővítése korszerű gyártásautomatizálási, ipari kommunkiációs és biztonsági modulokkal. Mennyiség: 1 db rendszer, amely az alábbi eszközökből

Részletesebben

WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az alapok.

WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az alapok. WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az IEEE által 802.11 néven szabványosított vezeték nélküli technológiák alapja. Sok verzió létezik belőle, de most csak a fontosabbakat fogjuk

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

Irányítástechnika fejlődési irányai

Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnika fejlődési irányai Irányítástechnikai megoldások Rendszer felépítések 1 Rendszer felépítést, üzemeltetést befolyásoló tényezők Az üzemeltető hozzáállása, felkészültsége, technológia ismerete

Részletesebben

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15

SECBOX eszközök. Az egyes típusok a következők: SECBOX Desktop 15 SECBOX eszközök A Secbox egy MVCN-TECHNOLÓGIÁT alkalmazó intelligens hálózati kommunikációs eszköz, mely alkalmas arra, hogy zárt és biztonságos virtuális hálózatot hozzon létre az internet segítségével.

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella

Vezeték nélküli hálózatok. Készítette: Károly Gabriella Vezeték nélküli hálózatok Készítette: Károly Gabriella 1 Vezeték k nélkn lküli li technológi giák A vezetékes hálózatokon kívül számos olyan technológia létezik, mely lehet vé teszi az eszközök közötti

Részletesebben

5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu

5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken. Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu 5. előadás: A Wi-Fi Technológia Használata Linux és BSD Rendszereken Kanizsai Zoltán kanizsai@hit.bme.hu Tartalom Bevezető Elméleti háttér Technológia: Wi-Fi szabványok Wi-Fi vs. Ethernet frame Biztonság:

Részletesebben

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol Attila FODOR 1), Dénes FODOR Dr. 1), Károly Bíró Dr. 2), Loránd Szabó Dr. 2) 1) Pannon Egyetem, H-8200 Veszprém Egyetem

Részletesebben

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer

DMS 70. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer. Digitális Vezetéknélküli Mikrofonrendszer DMS 70 Beltéri hangosítások Konferenciák Szemináriumok, Iskolai alkalmazások Élőzenei / Klub hangosítások AES 128 bites titkosítás Dinamikus frekvencia-választás Szabadalmaztatott D5 akusztika Stúdióminőség

Részletesebben

Thomson Speedtouch 780WL

Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Thomson Speedtouch 780WL Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi útmutató ahhoz nyújt segítséget, hogy hogyan üzemelje be a Thomson Speedtouch 780WL eszközt. Kérdés esetén kollégáink várják

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

ASUS Transformer Pad útmutató

ASUS Transformer Pad útmutató útmutató TF300TG 3G kapcsolatkezelő A SIM-kártya behelyezése 1. Egy kiegyenesített gemkapocs segítségével nyomja meg a SIMkártyatartó kilökő gombját. HUG7210 2. Vegye ki a tartót. Helyezze el a kártyát

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után Hálózati architektúrák és rendszerek 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az

Részletesebben

Adatkapcsolati réteg 1

Adatkapcsolati réteg 1 Adatkapcsolati réteg 1 Főbb feladatok Jól definiált szolgáltatási interfész biztosítása a hálózati rétegnek Az átviteli hibák kezelése Az adatforgalom szabályozása, hogy a lassú vevőket ne árasszák el

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

Central monitoring system: rubic mini

Central monitoring system: rubic mini Central monitoring system: rubic mini rubic mini RUBIC MINI CENTRAL UNIT Azokban az épületekben, ahol nagyszámú független biztonsági lámpa beszerelésére van szükség, mindig problémát okoz az ilyen berendezések

Részletesebben

Wireless LAN a Műegyetemen. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME EISzK

Wireless LAN a Műegyetemen. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME EISzK Wireless LAN a Műegyetemen Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME EISzK Tartalom Peremfeltételek Biztonság Rádiós problémák Networkshop 2004. Wireless LAN a Műegyetemen 2 skálázhatóság több ezer potenciális

Részletesebben

A WiFi hálózatok technikai háttere

A WiFi hálózatok technikai háttere 802.11 biztonság Mire jó a WiFi? Nagy sebesség kábelek nélkül Kényelmes, mobil munka Egyszerű megoldás, amikor rövid időre kell kapcsolat Hatalmas területek lefedésére alkalmas Megoldás lehet oda, ahol

Részletesebben

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá?

Hálózat szimuláció. Enterprise. SOHO hálózatok. Más kategória. Enterprise. Építsünk egy egyszerű hálózatot. Mi kell hozzá? Építsünk egy egyszerű hálózatot Hálózat szimuláció Mi kell hozzá? Aktív eszközök PC, HUB, switch, router Passzív eszközök Kábelek, csatlakozók UTP, RJ45 Elég ennyit tudni? SOHO hálózatok Enterprise SOHO

Részletesebben

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei 3 A jelátvitel fizikai közegei 4 A telekommunikáció elektromágneses spektruma Frekvencia (Hertz) 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések Csiki Gergő g.csiki@elsinco.hu Tartalom Az Elsinco kft. rövid bemutatása 802.11 szabványok áttekintése Az Ekahau rövid bemutatása

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás Menetrend 9:00 9:30 Regisztráció 9:30 10:45 Alapismeretek 10:45 11:00 Szünet 11:00 12:15 Tervezés 12:15 13:00 Ebédszünet 13:00 15:00 Eszközök, telepítés, beállítás Alapismeretek IP kamera IP hálózat Vezeték

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED

2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Tavasz 2016 UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS UNIVERSITY OF SZEGED Department of Software Engineering Számítógép-hálózatok 8. gyakorlat Vezeték nélküli helyi hálózatok Somogyi Viktor S z e g e d i T

Részletesebben

TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line

TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line TP-LINK Business Wireless Az EAP Kontrolleres Wi-Fi termékcsalád bemutatása - bevezető SMB Product Line Dr. Kilbertus Viktor SMB Sales Manager TP-LINK Networks Hungary viktor.kilbertus@tp-link.com 2016

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei 3 Vezeték nélküli átvitel Optikai átvitel - Lézer átvitel 4 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság átvitel lézerrel néhány km távolság

Részletesebben

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő

WDS 4510 adatátviteli adó-vevő WDS 4510 adatátviteli adó-vevő A WDS-4510 készülék pont-pont és pont-több pont adatátviteli alkalmazásokra kifejlesztett digitális rádió adó-vevő. DSP technológiai bázison kifejlesztett, igen gyors adás-vétel

Részletesebben

Hogyan vezessünk be wireless LAN-t? 1. rész. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME

Hogyan vezessünk be wireless LAN-t? 1. rész. Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME Hogyan vezessünk be wireless LAN-t? 1. rész Jákó András jako.andras@eik.bme.hu BME Agenda Bevezető Fizikai réteg Közeghozzáférés Biztonság Eduroam Networkshop 2007. Wireless LAN 2 Mi is az a wireless LAN?

Részletesebben

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com

vezeték nélküli Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com Biztonság és vezeték nélküli hálózat? Turi János Mérnök tanácsadó Cisco Systems Magyarország Kft. jturi@cisco.com 1 Amiről szó lesz - tervezés Mi az a CVD? Hogyan készül Mire e használjuk áju Vezeték nélküli

Részletesebben

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni.

Részletesebben

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás

Vezeték nélküli technológiák. 4.előadás Vezeték nélküli technológiák 4.előadás A WLAN hálózatok előnyei - gyors telepítés WLAN hálózatok - (részben) kábelmentes környezet - mobilitás vezetékes hálózati szolgáltatások tűrhető sebesség (újabb

Részletesebben

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés

TK-868. Távkapcsoló család. RF Elektronikai Kft. Tartalomjegyzék Ismertetés Termékválaszték Műszaki adatok Készülékek beépítési méretei, bekötés TK-868 Távkapcsoló család Tartalomjegyzék -> -> -> -> Ismertetés Termékválaszték Készülékek beépítési méretei, bekötés RF Elektronikai Kft. Ismertetés A TK-868 távkapcsoló család tagjai olyan, új fejlesztésű,

Részletesebben

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek

Az Ethernet példája. Számítógépes Hálózatok 2012. Az Ethernet fizikai rétege. Ethernet Vezetékek Az Ethernet példája Számítógépes Hálózatok 2012 7. Adatkapcsolati réteg, MAC Ethernet; LAN-ok összekapcsolása; Hálózati réteg Packet Forwarding, Routing Gyakorlati példa: Ethernet IEEE 802.3 standard A

Részletesebben

3G / HSDPA. Tar Péter

3G / HSDPA. Tar Péter 3G / HSDPA Tar Péter 2 Hálózati felépítések 3 A GSM rádiócsatorna jellemzői FDMA / TDMA (frekvenciaosztásos/idõosztásos) csatorna-hozzáférés f 1 0 1 2 3 4 5 6 7 idõ f 2 0 1 2 3 4 5 6 7 4 Kapacitás Agner

Részletesebben

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Jákó András goya@eik.bme.hu BME EISzK Agenda Előzmények Gigabit Ethernet 1000Base-X 1000Base-T 10 Gigabit Ethernet Networkshop 2002. Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Részletesebben

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13.

A Li-Fi technológia. Bagoly Zsolt. Debreceni Egyetem Informatika Kar. 2014. február 13. A Li-Fi technológia Bagoly Zsolt Debreceni Egyetem Informatika Kar 2014. február 13. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. A Wi-Fi biztonsága 4 3. A Li-Fi 5 3.1. A Li-Fi bemutatása........................

Részletesebben

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május.

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, 2015. május. A szélessávú távközlés jövőképe a 90-es évekből A távközlési hálózatok átviteli sebessége

Részletesebben

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan!

Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Jön a WiFi 1000-rel - Üzemeltess hatékonyan! Rózsa Roland mérnök konzulens vállalati hálózatok http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó?

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek 3. 1. Rézkábelek 2. Optikai átviteli közeg 3. Vezeték nélküli hálózatok Atomok és elektronok Minden anyag atomokból épül fel Az atomok háromféle elemi részecskéből állnak: Elektronok

Részletesebben

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic.

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic. VID-TRANS150KN 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZABADALOM www.konigelectronic.info MAGYARUL 0336 1 Fontos biztonsági utasítások Ez a készülék rádióhullámokat

Részletesebben

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Tartalom Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei Esettanulmányok 1. Az SCI-Network zrt. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs

Részletesebben

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe

Tartalom. Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP. Fogalma és feladatai. Adatkapcsolati réteg. A hálókártya képe Tartalom Az adatkapcsolati réteg, Ethernet, ARP Adatkapcsolati réteg A hálózati kártya (NIC-card) Ethernet ARP Az ARP protokoll Az ARP protokoll által beírt adatok Az ARP parancs Az ARP folyamat alhálózaton

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork.

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Hotspot környezetek T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás főmérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától

Részletesebben

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusokon) Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Király László. Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában. A követelménymodul megnevezése: Király László Alkalmazott hálózati ismeretek - Vezeték nélküli kapcsolatok az informatikában A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem

Részletesebben

Infokommunikáció ISM sávon

Infokommunikáció ISM sávon SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs zrt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Infokommunikáció ISM sávon Korsós András mőszaki igazgató Nem tudtuk, hogy lehetetlen,

Részletesebben

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia

Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia M ODIC ON Busz... LAN. Intranet. Internet Hálózati terminológia HMI Internet Ethernet TCP/IP Vállalati szerver Adat Vállalati Intranet Tűzfal I/O Ethernet TCP/IP Munka állomás Switch / Router Üzemi Intranet

Részletesebben

Young Partnernap - 2012. Allied Telesis

Young Partnernap - 2012. Allied Telesis Young Partnernap - 2012 Allied Telesis Mai témáink Cégbemutató Portfólió áttekintése Power over Ethernet eszközök Újdonságok SFP+, AT-8100, AT-x610 Takayoshi Oshima Takayoshi Oshima Chairman and Chief

Részletesebben

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI BMEVIHIMA07 HÁLÓZATOK. 6. előadás. Gódor Győző

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI BMEVIHIMA07 HÁLÓZATOK. 6. előadás. Gódor Győző MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK BMEVIHIMA07 6. előadás 2015. március 17., Budapest Gódor Győző tudományos segédmunkatárs godorgy@hit.bme.hu Mobil és vezeték nélküli hálózatok 2 Tartalom IEEE 802.11

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA I. 3. Dr.Varga Péter János 2 Modulációk 3 4 A jelátvitel fizikai közegei 5 A jelátvitel fizikai közegei 6 Réz alapú kábelek 7 Üvegszál alapú kábelek Üvegszál alapú kábelek előnyei 8 Magas

Részletesebben

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató

802.11b/g WLAN USB adapter. Wi-Fi detektorral. Gyors telepítési útmutató CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató 802.11b/g WLAN USB adapter Wi-Fi detektorral Gyors telepítési útmutató *A Wi-Fi Detektor feltöltése: 1. Vegye le a

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben