Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra"

Átírás

1 Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjban részesíti az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző intézményeket a TEMPUS Közalapítvány. A nívódíjat a legjobb ERASMUS mobilitási záróbeszámolók, felkért külső szakértők értékelése és a TEMPUS Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem érdemelte ki. European Success Stories Az Európai Bizottság pályázatot hirdetett az ERASMUS programban résztvevő felsőoktatási intézmények számára, melynek célja mindazon, az ERASMUS programban elért eredményeknek, sikertörténeteknek a bemutatása, melyek hozzájárultak és elősegítették intézményük nemzetköziesedését. A felhívásra 27 országból 64 pályázat került benyújtásra, melyeket 3 független szakértő bírált el. Ennek alapján került kiválasztásra az a 17 felsőoktatási intézmény, melyek eredményeit az Európai Bizottság példaértékűnek találta, és Androulla Vasilliou oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos ajánlásával közzétette az ERASMUS Success Stories 2010 on Internationalisation című kiadványban. A Szegedi Tudományegyetem ERASMUS mobilitási eredményei alapján már 2007-ben és 2008-ban is kivívta az Európai Bizottság elismerését, és bekerült az európai élmezőnybe a Success Stories 2007 és 2008 kiadványok rangsorai szerint. A évi felhívás és az annak eredményeit bemutató ERASMUS Success Stories 2010 kiadvány az intézmények nemzetköziesedésének komplex, a program minden területre kiterjedő értékelésének eredményét teszi közzé. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Pályázati felhívás és tájékoztató hallgatói ERASMUS ösztöndíjakra A European Quality Label Európai Minőségi Díj az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi minőségbiztosítási projekt, melynek célja, hogy az LLP ERASMUS programban résztvevő, kiemelkedő teljesítményt és minőséget nyújtó intézményeket nemzeti és nemzetközi szinten elismerjék. A Szegedi Tudományegyetem a díjat az ERASMUS hallgatói és oktatói mobilitási programban elért eredményeiért és a kiváló projektmenedzsmentért kapta 2007-ben. (részképzés, szakmai gyakorlat) 2013/2014. tanév Készítette az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda az LLP ERASMUS program támogatásával Felelős Kiadó: Balogné Molnár Gabriella ERASMUS intézményi koordinátor Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Mobilitási Iroda, 2013

2 3 4 Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás a 2013/2014. tanévre 5 II. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetőségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerződései a 2013/2014. tanévre 12 III. Pályázati információk tanulmányi ösztöndíjak Mi az ERASMUS program? Az ERASMUS program struktúrája Általános információk Pályázati feltételek, pályázás Az ösztöndíj összege Tanulmányi program Az ösztöndíj időtartama A mobilitási időszak meghosszabbítása Tanévkezdés külföldön Jelentkezés a partneregyetemre Szállás Orientációs programok Fontosabb határidők Az ERASMUS ösztöndíjas teendői lépésről lépésre IV. Pályázati információk szakmai gyakorlatra és kombinált ösztöndíjra pályázó hallgatók számára Általános információk Pályázás A szakmai gyakorlat jellemzői A szakmai gyakorlati ösztöndíjas teendői lépésről lépésre Mellékletek tanulmányi ösztöndíjhoz 1. sz. Melléklet: Pályázati űrlap tanszéki pályázathoz sz. Melléklet: jelentkezési lap (Application Form) sz. Melléklet: Tanulmányi szerződés (Learning Agreement) /a. Melléklet: Changes to the Learning Agreement sz. Melléklet: Végbizonyítvány (Transcript of Records) sz. Melléklet: Időtartam igazolás (Letter of Confirmation) és Tartalmi beszámoló sz. Melléklet: Tudományterületi kódok (Subject area codes) sz. Melléklet: ERASMUS információs lap sz. Melléklet: Nyilatkozat utolsó éves hallgatóknak sz. Melléklet: Memo Mellékletek szakmai gyakorlati ösztöndíjhoz Pályázati űrlap tanszéki pályázathoz Jelentkezési lap (Student Application Form) Képzési megállapodás (Training Agreement Form) Időtartam igazolás (Letter of Confirmation) Beszámoló szöveges Memo A pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható az ERASMUS-honlapunkon:

3 5 6 Célok A Szegedi Tudományegyetem pályázatot hirdet hallgatók külföldi tanulmányainak és szakmai gyakorlatainak támogatására a Lifelong Learning (LLP) ERASMUS program keretén belül a 2013/2014. tanévre Lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzése, az oktatási környezet gazdagítása Magasan kvalifikált, nyitott gondolkodású és nemzetközileg tapasztalt szakemberek bázisának bővítése Kreditátvitel és beszámítás folyamatának fejlesztése A hallgató jogi státusza A hallgatónak valamely részt vevő ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A hallgatónak tanulmányi területtől függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag. Nem támogathatók elsőéves hallgatók. A külföldi félév-áthallgatáson az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik. A szakmai gyakorlatokra ez a feltétel nem vonatkozik. A mobilitásra és az intézményekre vonatkozó kritériumok Az Erasmus tanulmányi célú hallgatói mobilitásnak az Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező részt vevő intézmények közötti szerződéseken kell alapulnia. Ennek a feltételnek szakmai gyakorlat esetén nem kell érvényesülnie a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között. Általános részvételi feltételek A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására Teljes elismerés Az anyaintézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot. A tanulmányi időszak és a hallgatói tanterv részét képező szakmai gyakorlat esetében a küldő intézmények teljes mértékű elismerést biztosítanak, lehetőleg az ECTS kreditek használatával. Abban az esetben, amennyiben a szakmai gyakorlat nem képzi a hallgató rendes tantervének részét, a küldő intézménynek hivatalos formában el kell ismernie ezt az időszakot.

4 7 8 Díjmentesség A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonatkozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendő. A hallgatókat tájékoztatni kell arról, hogy a külföldi tanulmányaik időszaka alatt is fizetniük kell a tandíjat az anyaintézményük részére. Ugyanakkor kisebb díjak, például biztosítási díj, diákszövetségi tagdíj és különféle anyagokért, pl. fénymásolásért, labortermékekért fizetendő díjak felszámíthatóak, ugyanúgy, mint a helyi hallgatók esetében. A hallgatói mobilitás időtartama Az Erasmus tanulmányi célú mobilitás esetén a minimális időtartam 3 hónap, a maximális pedig 10 hónap. Amennyiben a kinntartózkodás időtartama nem éri el a minimálisan megszabott értéket (3 hónap), az érintett hallgató köteles visszafizetni a támogatás teljes összegét. Elismerés és Tanulmányi Megállapodás Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően. Tanulmányi célú mobilitás esetén, a tanulmányi időszakot megelőzően mindegyik hallgatónak oda kell adni a Tanulmányi Megállapodást. A Tanulmányi Megállapodást a fogadó intézmény, az anyaintézmény és a hallgató is elfogadja. A Tanulmányi Megállapodás bármilyen módosítását, ami a hallgató- nak a fogadó intézménybe való megérkezésekor szükségesnek látszik, a hallgató érkezését követő egy hónapon belül véglegesíteni és formalizálni kell. Az ezután felmerülő változásokkal kapcsolatban mindhárom félnek formálisan meg kell egyeznie, és a változásokat késedelem nélkül végre kell hajtani. A mobilitási időszak sikeres befejezésekor a fogadó intézménynek a hallgató részére ki kell állítani a Tanulmányi Megállapodás szerint elvégzett tanulmányokról és eredményekről az igazolást. A fogadó intézménynél a hallgató által elvégzett tanulmányért járó kredit, illetve elismerés csak abban az esetben tagadható meg, ha a diák nem éri el a fogadó intézmény által megkövetelt elméleti vagy gyakorlati tudásszintet, vagy bármi más módon nem tesz eleget az elismeréshez szükséges feltételeknek, amelyekről a részt vevő intézmények megállapodtak. A hallgató tevékenysége a fogadó országban Erasmus mobilitási támogatást kizárólag a következő külföldi tevékenységekre lehet megítélni: olyan Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező intézetnél folyó nappali egyetemi vagy posztgraduális tanulmány, ideértve a diplomamunka elkészítését (de nem tartoznak bele az olyan kutatási tevékenységek, amelyek nem képezik valamely kurzus speciális részét), amelynek eredménye elismert diploma vagy fokozat. nappali szakmai gyakorlatok, feltéve, hogy a szakmai gyakorlatot az anyaintézmény a hallgatói program szerves részeként fogadja el. tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja. Önfinanszírozó hallgatók Az Erasmus lehetőséget ad arra, hogy valaki 'önfinanszírozó Erasmus hallgató' legyen (mind a tanulmányi, mind pedig a szakmai

5 9 10 gyakorlati célú mobilitás esetén), vagyis olyan hallgató, aki az összes Erasmus hallgatói mobilitási kritériumnak eleget tesz, és az összes Erasmus hallgatóra vonatkozó előnyből részesül, de nem kap Erasmus mobilitási támogatást. A szabályok a támogatások elosztásának kivételével az önfinanszírozó hallgatókra is vonatkoznak. 3. A mobilitási időszak beleértve annak bármely támogatással járó meghosszabbítását nem tarthat tovább szeptember 30-nál (vagy a tanév végénél) abban a tanévben, amelyben a mobilitás megkezdődött. 4. A hosszabbítás időtartamára ösztöndíj adható, amennyiben azt a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg lehetővé teszi. Az anyaországba történő mobilitás Egy részt vevő ország állampolgára, aki ideiglenesen egy másik részt vevő országban él, mert ott folytatja felsőfokú tanulmányait, jogosult arra, hogy Erasmus mobilitási program keretében abba az országba menjen, ahonnan származik, de a pályázatok elbírálásakor e pályázatoknak a legalacsonyabb prioritást kell biztosítani. Az anyaintézményeknek fel kell hívniuk a leendő fogadó intézmények figyelmét arra, hogy hazatérő hallgatót ajánlanak, és ezt egyértelműen jelölni kell a Nemzeti Irodának megküldendő záróbeszámolóban. A mobilitási időszak meghosszabbítása Ahol azt a Nemzeti Iroda és a felsőoktatási intézmény irányelvei lehetővé teszik, a mobilitási időszak meghosszabbítható az anyaintézmény és a fogadó intézmény közti megállapodással, a következők szerint: 1. A jelenlegi Erasmus időszak tervezett befejezése előtt kell megkötni a módosított megállapodást és meghozni a szükséges intézkedéseket. 2. A meghosszabbítás azonnal, közvetlenül követi a jelenlegi Erasmus időszakot. Nem lehet kihagyás a két időszak között (az ünnepnapok és az egyetem zárva tartása nem minősül kihagyásnak ). Ha a két időszak között szünet van, akkor azt az intézményeknek meg kell indokolniuk, a Nemzeti Irodának pedig jóvá kell hagynia. Szakmai gyakorlat és tanulmány kombinációja egyetlen tanulmányi mobilitási időszakban A szakmai gyakorlat időszaka és a tanulmányi időszak kombinálható egyetlen külföldi tanulmányi mobilitási időszakká. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy 1. a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; 2. a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A kombinált időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal. A kombinált időszak időtartama 3 és 10 hónap között változhat. Ez azt jelenti, hogy lehetséges például 1 havi szakmai gyakorlatot és 2 havi tanulmányi időszakot kombinálni. Az Erasmus Hallgatói Iránytű Az Erasmus hallgató minden joga és kötelezettsége le van írva az Erasmus Hallgatói Iránytűben, amelyet minden diák megkap, mielőtt megkezdené külföldi tanulmányi időszakát. A Nemzeti Irodának biztosítania kell, hogy minden kimenő hallgató megkapja a Hallgatói Iránytű egy példányát. Letölthető:

6 11 12 Hallgatói mobilitások támogatási szerződése pénzügyek Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi időszak többletköltségeihez. Ez a hónapok alapján kerül kiszámításra, és átalánydíj formájában kerül kifizetésre. Az egyéni hallgatói ösztöndíj esetében a küldő felsőoktatási intézmény kritériumokat állíthat fel, például a jelentkező tanulmányi eredményét, a fogadó szervezetben használt munkanyelv ismeretét, a motivációt, stb. Az egyéni ösztöndíjak kiszámítását célországonként meghatározott maximum összegekre tekintettel a küldő intézmény végzi. A felsőoktatási intézmények bizonyos kritériumokat figyelembe vehetnek az egyéni összeg megállapítása során, így pl. a társfinanszírozáshoz elérhető forrásokat, a kedvezményezett szociális és gazdasági helyzetét, stb. Az önfinanszírozó hallgatók is tudomásul veszik a mobilitási szerződésükből fakadó kötelezettségeket és feltételeket. Hallgatói beszámoló és a hallgatói támogatási szerződések lezárása Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően. A felsőoktatási intézmény vagy a Nemzeti Iroda a hallgatóktól visszakér minden olyan összeget, amelyet nem a szerződésben foglalt rendelkezések szerint használtak fel. Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányi időszak alatt a kurzus követelményeit, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával. A támogatási összeg visszatérítését nem lehet kérni abban az esetben, ha a hallgatót vis maior körülmények akadályozták a tervezett külföldi tanulmányok elvégzésében. Az ilyen eseteket a küldő intézmény köteles jelenteni, a Nemzeti Irodának pedig minden felmentést írásban jóvá kell hagynia. Megpályázható tanulmányi ösztöndíjas és oktatói mobilitási lehetőségek a Szegedi Tudományegyetem érvényes bilaterális szerződései a 2013/2014. tanévre A teljes lista elérhetőségekkel, térképekkel: Állam és Jogtudományi Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) D LEIPZIG01 Universität Leipzig D OSNABRU01 Universität Osnabrück D TRIER01 Universität Trier E CIUDA-R01 Universidad de Castilla-la Mancha G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki I MESSINA01 Università degli Studi di Messina PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski RO ORADEA01 Universitatea din Oradea SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR ISTANBU03 Istanbul Üniversitesi B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III F POITIER01 Université de Poitiers N LILLEHA01 Høgskolen i Lillehammer N TROMSO01 Universitetet i Tromsø PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi RO ORADEA01 Universitatea din Oradea D HALLE01 Universität Halle E SANTIAG01 Universidade de Santiago de E SANTIAG01 Compostela EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu F Université Montesquieu BORDEAU41 Bordeaux IV Université Paris 1 - Panthéon F PARIS Sorbonne ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi ÁJTK Európatanulmányok Központ ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi

7 13 14 RO BACAU RO BACAU02 Universitatea George Bacovia Bacău RO BACAU SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz D Europa-Universität Viadrina FRANKFU08 Frankfurt (Oder) Universidad Complutense de E MADRID Madrid B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain D Universität-Potsdam POTSDAM01 Universidad Complutense de E MADRID Madrid F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III F LYON10 Université Catholique de Lyon F MONTPEL01 Université Montpellier I F RENNES01 Université de Rennes I F TOURS01 Université Francois Rabelais, Tours I UDINE01 Università degli Studi di Udine LV RIGA01 Latvijas Universitāte N BERGEN01 Universitetet i Bergen PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki RO SIBIU01 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto TR KOCAELI02 Kocaeli Üniversitesi UK EXETER01 University of Exeter D POTSDAM01 Universität-Potsdam LT KAUNAS01 Vytauto Didžiojo universitetas LT KAUNAS08 Kauno Kolegija PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański RO CLUJNAP07 Universitatea Sapientia din Cluj- Napoca CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszék ÁJTK Nemzetközi Magánjogi ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz A SALZBUR01 Universität Salzburg CH ZURICH01 Universität Zürich Rheinische Friedrich-Wilhelms- D BONN Universität Bonn D Technische Universität Dresden DRESDEN02 D J. W. Goethe Universität, FRANKFU01 Frankfurt am Main Georg-August-Universität D GOTTING Göttingen D Gottfried Wilhelm Leibniz HANNOVE01 Universität Hannover D Otto-von-Guericke Universität MAGDEBU01 Magdeburg Johannes-Gutenberg-Universität D MAINZ Mainz D Ludwig-Maximilians-Universität MUNCHEN01 München Eberhard Karls Universität D TUBINGE Tübingen E Universitat Autonoma de BARCELO02 Barcelona HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu I MILANO16 Università degli Studi di Milano Bicocca PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ÁJTK Római Jogi DK ALBORG01 Aalborg University I GENOVA01 Università degli Studi di Genova N TROMSO01 Universitetet i Tromsø PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski ÁJTK Politológiai

8 15 16 Általános Orvostudományi Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) A GRAZ23 Medizinische Universität Graz A INNSBRU21 Medizinische Universität Innsbruck A WIEN64 Medizinische Universität Wien BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv BG VARNA03 Medical University Varna Prof. D-r Paraskev Stojanov CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci D DRESDEN02 Technische Universität Dresden D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen D HANNOVE02 Medizinische Fachhochschule Hannover D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians- Universität München D MUNCHEN02 Technische Universität München E CORDOBA01 Universidad de Córdoba E MALAGA01 Universidad de Málaga Általános Orvostudományi Kar RO TIMISOA02 SK BRATISL11 Farmacie Târgu Mureş Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timişoara Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave TR ERZURUM01 Atatürk Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi TR ZONGULD01 D BERLIN04 Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Beuth Hochschule für Technik, Berlin ÁOK Orvosi Informatikai Intézet F ANGERS01 Université d`angers F NANTES01 Université de Nantes I CATANIA01 Università degli Studi di Catania I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I NAPOLI09 Seconda Università degli Studi di Napoli I PARMA01 Università degli Studi di Parma I ROMA01 Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' I ROMA02 Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' I VERONA01 Università degli Studi di Verona NL AMSTERD02 Vrije Universiteit Amsterdam NL GRONING01 Rijksuniversiteit Groningen NL MAASTRI01 Universiteit Maastricht P LISBOA03 Universidade Nova de Lisboa PL WROCLAW05 RO CLUJNAP03 RO CRAIOVA02 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova RO TARGU02 Universitatea de Medicină şi

9 17 18 Bölcsészettudományi Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität Mainz TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi TR ANKARA06 Başkent Üniversitesi TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven CH BERN01 Universität Bern CZ BRNO05 Masaryková Univerzita D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen E HUELVA01 Universidad Huelva F ANGERS04 Université Catholique de l Ouest, Angers I MILANO01 Università degli Studi di Milano N BERGEN01 Universitetet i Bergen PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie RO BRASOV01 Universitatea Transilvania din Braşov RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara S LULEA01 Luleå Tekniska Universitet SF OULU01 University of Oulu - Oulun Yliopisto SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach D SIEGEN01 Universität Siegen E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid F MONTPEL03 Université Paul Valéry - Montpellier III F NANCY43 Université de Lorraine N OSLO01 Universitetet i Oslo P EVORA01 Universidade de Évora RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF JYVASKY01 Jyväskylän yliopisto TR ESKISEH01 Anadolu Üniversitesi TR ISTANBU01 Boğaziçi Üniversitesi BTK Altajisztika BTK Angol- Amerikai Intézet BTK Filozófia A WIEN01 Universität Wien D HAMBURG01 Universität Hamburg D MUNCHEN01 Ludwig-Maximilians-Universität München SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto F ANGERS01 Université d`angers F ANGERS01 Université d`angers F BORDEAU03 F BORDEAU03 Université Michel de Montaigne Bordeaux3 Université Michel de Montaigne Bordeaux F NANCY43 Université de Lorraine F PARIS003 Université Sorbonne Nouvelle Paris F PARIS007 Université Paris Diderot - Paris F PARIS008 Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis D BERLIN02 Technische Universität Berlin D BERLIN13 HUMBOLDT Universität zu Berlin D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen D HEIDELB01 Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg D KASSEL01 Universität Kassel D KOLN01 Universität zu Köln D REGENSB01 Universität Regensburg PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski E ALICANT01 Universidad de Alicante E ALICANT01 Universidad de Alicante E BARCELO01 Universitat de Barcelona E HUELVA01 Universidad Huelva E HUELVA01 Universidad Huelva E HUELVA01 Universidad Huelva E JAEN01 Universidad de Jaen E LA-CORU01 Universidade da Coruna E OVIEDO01 Universidade de Oviedo E OVIEDO01 Universidade de Oviedo E SALAMAN02 Universidade de Salamanca E SEVILLA05 Universidad Internacional de Andalucía E TARRAGO01 Universitat Rovira i Virgili BTK Finnugor BTK Francia Nyelvi és Irodalmi BTK Germán Filológiai Intézet BTK Hispanisztika

10 19 20 I ROMA01 Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre D JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena I ROMA02 Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca A WIEN01 Universität Wien Haute École Galilée (IHECS - B BRUXEL84 Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales) E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din RO TIMISOA01 Timişoara State University of Library BG SOFIA24 Studies and Information Technologies D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg École Nationale Supérieure des F LYON21 Sciences de l'information et des Bibliothèques (ENSSIB) F PARIS054 École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi F ANGERS01 Université d`angers F PARIS054 École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) CZ OSTRAVA02 Ostravská univerzita v Ostravě PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku SK TRNAVA01 Trnavská Univerzita v Trnave TR ISTANBU03 Istanbul Üniversitesi D GOTTING01 D MUNCHEN01 Georg-August-Universität Göttingen Ludwig-Maximilians-Universität München PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski CZ BRNO05 Masaryková Univerzita RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca BTK Klasszika- Filológia BTK Klasszikus Irodalmi BTK Kommunikációés Médiatudományi BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi BTK Középkori Egyetemes Történeti BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti BTK Magyar Nyelvészeti BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Vizuális Kultúra és BG BLAGOEV02 BG PLOVDIV04 BG SOFIA06 D BERLIN13 D FREIBUR01 D GOTTING01 D JENA01 D MAINZ01 South-Western University Neofit Rilski Blagoevgrad Plovdivski Universitet "Paisiy Hilendarski" Sofia University "St. Kliment Ohridski" HUMBOLDT Universität zu Berlin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Georg-August-Universität Göttingen Friedrich-Schiller-Universität Jena Johannes-Gutenberg-Universität Mainz HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu LT SIAULIA01 Šiaulių universitetas N TRONDHE01 Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto SF TURKU02 Åbo Akademi SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi TR ISTANBU35 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TR SIVAS01 Cumhuriyet Üniversitesi UK LONDON093 Roehampton University TR ORDU01 Ordu Üniversitesi I BOLOGNA01 Università degli Studi di Bologna I CHIETI01 Università degli Studi di "G. d'annunzio" di Chieti I COSENZA01 Università della Calabria I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I LECCE01 Università del Salento I MACERAT01 Università degli Studi di Macerata I MILANO01 Università degli Studi di Milano I NAPOLI02 I PADOVA01 Istituto Universitario Orientale, Napoli Università degli Studi di Padova 'Il Bo' I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia I PERUGIA06 Università per Stranieri di Perugia I ROMA16 Università degli Studi di Roma Tre I UDINE01 Università degli Studi di Udine Irodalomtudomány BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai BTK Neveléstudományi BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi

11 21 22 I VERONA01 Università degli Studi di Verona P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg F PARIS012 Université Paris Est Créteil Val de Marne G KOMOTIN01 Dimokritio Panepistimio Thrakis I NAPOLI02 Istituto Universitario Orientale, Napoli TR KIRIKKA01 Kırıkkale Üniversitesi A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven B MONS21 Université de Mons-Hainaut D BIELEFE01 Universität Bielefeld D HALLE01 Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca E SEVILLA01 Universidade de Sevilla F ANGERS01 Université d`angers RO ORADEA01 Universitatea din Oradea S LULEA01 Luleå Tekniska Universitet SF HELSINK01 Helsingin Yliopisto TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi BTK Összehasonlító Irodalomtudományi BTK Pszichológia CY NICOSIA01 University of Cyprus F ANGERS01 Université d`angers F CORTE01 Università di Corsica Pasquale Paoli F PARIS008 Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis F PARIS008 Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis F PARIS010 Université de Paris-Nanterre (Paris X) I BOLOGNA01 Università degli Studi di Bologna I CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari I UDINE01 Università degli Studi di Udine I URBINO01 Università degli Studi di Urbino I URBINO01 Università degli Studi di Urbino MT MALTA01 MT MALTA01 SK BANSKA01 TR ANKARA04 Università Tá Malta - University of Malta Università Tá Malta - University of Malta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Middle East Technical University A WIEN01 Universität Wien D BERLIN01 Freie Universität Berlin RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok BTK Vallástudományi TR IZMIR01 Dokuz Eylül Üniversitesi I TORINO01 Università degli Studi di Torino RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca BG BLAGOEV02 South-Western University Neofit Rilski Blagoevgrad BG BOURGAS02 Prof. Assen Zlatarov University, Burgas BG SHOUMEN01 University of Shumen Konstantin Preslavski BG SOFIA06 Sofia University "St. Kliment Ohridski" CZ BRNO05 Masaryková Univerzita BTK Régészeti BTK Szláv Intézet I UDINE01 Università degli Studi di Udine PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové LT SIAULIA01 Šiaulių universitetas N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara BTK Történeti Segédtudományok BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti

12 23 24 Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód Hallg. Hallg. (Fő) (Hó) D LUDWIGH01 Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein Letterkenny Institute of IRLLETTERK01 Technology - Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn RO BRASOV01 Universitatea Transilvania din Braşov Mikkelin Ammattikorkeakoulu - SF MIKKELI06 Mikkeli University of Applied Sciences UK BELFAST01 Queen's University, Belfast RO ORADEA01 Universitatea din Oradea D FREIBUR04 Katolische Hochschule Freiburg G PATRA04 Technological Education Institute of Patras Fogorvostudományi Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) E BARCELO01 Universitat de Barcelona E MADRID18 Universidad Europea de Madrid F MONTPEL01 Université Montpellier I G ATHINE01 National and Kapodistrian University of Athens P LISBOA01 Universidade Católica Portuguesa RO ARAD02 Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad RO TARGU02 Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi TR IZMIR02 Ege Üniversitesi TR KIRIKKA01 Kırıkkale Üniversitesi ETSZK Ápolási ETSZK Fizioterápiás Szociális Munka és Szociálpolitika Fogorvostudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód Hallg. Hallg. (Fő) (Hó) A WIEN01 Universität Wien B LIEGE37 Haute École Libre Mosane (HELMo) BG BOURGAS01 Burgaski Svoboden Universitet BG SOFIA03 University of National and World Economy (UNWE) CZ LIBEREC01 Technická univerzita v Liberci CZ OPAVA01 Slezská univerzita v Opavě CZ ZLIN01 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně D AUGSBUR02 Fachhochschule Augsburg D CHEMNIT01 Technische Universität Chemnitz D DORTMUN02 Fachhochschule Dortmund D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen D HEIDELB05 SRH Hochschule Heidelberg DK ALBORG01 Aalborg University E JAEN01 Universidad de Jaen E LEON01 Universidad de León E VALENCI02 Universidad Politechnica de Valencia E ZARAGOZ01 Universidad de Zaragoza F ANGERS01 Université d`angers F BESANCO01 Université de Franche-Comté F BREST10 ESC Bretagne Brest F CHAMBER01 Université de Savoie F LILLE11 Université Catholique de Lille F LYON03 Université Jean Moulin Lyon III F PARIS225 Université de Marne la Vallée G PIREAS01 University of Piraeus G THESSALO12 Alexander Technological Educational Institute I BENEVEN02 Università degli Studi di Sannio I NAPOLI01 Università degli Studi di Napoli Federico II I PERUGIA01 Università degli Studi di Perugia I TERAMO01 Università degli Studi di Teramo I UDINE01 Università degli Studi di Udine LT KAUNAS08 Kauno Kolegija N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark N LILLEHA01 Høgskolen i Lillehammer PL DABROWA01 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Gazdaságtudományi Kar

13 25 26 PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika SF OULU11 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulu University of Applied Sciences SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi TR IZMIR05 Yaşar Üniversitesi Gyógyszerésztudományi Kar Hallg. Hallg. Partnerkód Partneregyetem Tud_kód (Fő) (Hó) A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität Graz I PARMA01 Università degli Studi di Parma I PAVIA01 Università degli Studi di Pavia I SASSARI01 Università degli Studi di Sassari SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR IZMIR02 Ege Üniversitesi RO CRAIOVA02 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova RO TARGU02 Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani TR ISTANBU21 Yeditepe Üniversitesi TR ISTANBU40 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi TR IZMIR02 Ege Üniversitesi GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet Gyógyszerésztudományi Kar GYTK Gyógyszerkémiai Intézet Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Partnerkód A GRAZ09 Partneregyetem Fachhochschule JOANNEUM GmbH Tud. kód Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) D BIELEFE01 Universität Bielefeld D LUNEBUR01 Leuphana Universität Lüneburg D MAGDEBU04 Hochschule Magdeburg-Stendal P LISBOA05 Instituto Politecnico de Lisboa, Superior de Educação de Lisboa PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto UK LIVERPO02 Liverpool John Moores University UK UXBRIDG01 Brunel University, West London RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara EE TARTU02 Tartu Ülikooli F BESANCO01 Université de Franche-Comté F MONTPEL03 Université Paul Valéry - Montpellier III SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto TR MERSIN02 Çağ Üniversitesi UK FALMOUTH01 University College Falmouth RO CLUJNAP Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- RO CLUJNAP01 Napoca E BILBAO01 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea SK NITRA SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v SK NITRA01 Nitre SK NITRA JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti Alk. Humántud. Int., Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport JGYPK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai I LECCE01 Università del Salento RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF JOENSUU01 University of Eastern Finland - Itä- Suomen yliopisto SF OULU University of Oulu - Oulun Yliopisto SF OULU TR MUGLA01 Muğla Üniversitesi D HEIDELB01 Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg TR BALIKES01 Balıkesir Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi TR ISTANBU29 Istanbul Arel University JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai

14 27 28 TR ISTANBU29 Istanbul Arel University SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre D MAINZ01 Johannes-Gutenberg-Universität E LEON01 Universidad de León E MADRID14 Universidad Carlos III de Madrid E SALAMAN02 Universidade de Salamanca F NANCY43 Université de Lorraine I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze N OSLO60 Høgskolen i Oslo og Akershus - Oslo and Akershus university college of applied sciences S BORAS01 Högskolan i Borås SF OULU11 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulu University of Applied Sciences SF TURKU02 Åbo Akademi TR ANKARA03 Hacettepe Üniversitesi D REGENSB02 Fachhochschule Regensburg RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku A INNSBRU03 Pädagogische Hochschule Tirol A KLAGENF02 Pädagogische Hochschule Kärnten/Viktor Frankl Hochschule A WIEN10 Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien DK SOROE02 University College Sjælland E BILBAO02 Universidad de Deusto I URBINO01 Università degli Studi di Urbino N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi B MONS21 Université de Mons-Hainaut F MONTPEL02 Université Montpellier F MONTPEL03 Université Paul Valéry F MONTPEL03 Montpellier III F PARIS178 Institut Nationale des Langues et F PARIS178 Civilisations Orientales F ROUEN01 Université de Rouen F STRASBO48 Université de Strasbourg TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi JGYPK Alkalmazott Term.tud.Intézet, Technika JGYPK Felnőttképzési Intézet JGYPK Gyógypedagógusképző Intézet JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák, Angol Szakcsoport JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák, Francia Szakcsoport B MONS21 Université de Mons-Hainaut BG PLOVDIV04 Plovdivski Universitet "Paisiy Hilendarski" BG VELIKO01 Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. Kirill i Metodii" EE TARTU02 Tartu Ülikool - University of Tartu I CHIETI01 Università degli Studi di "G. d'annunzio" di Chieti RO BUCURES09 Universitatea din Bucureşti RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca RO IASI02 Universitatea Alexandru Ioan Cuza RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara TR ANKARA01 Ankara Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi A INNSBRU03 Pädagogische Hochschule Tirol A WIEN10 Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien CH LUGANO03 Conservatorio della Svizzera italiana CZ BRNO05 Masaryková Univerzita CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze D FREIBUR02 Pädagogische Hochschule Freib D HILDESH01 Universität Hildesheim E BARCELO01 Universitat de Barcelona I CAMPOBA03 Conservatorio di Musica 'L. Perosi', Campobasso I LATINA02 Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark N VOLDA01 Høgskulen i Volda PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski PL SLUPSK01 Akademia Pomorska w Słupsku RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai SF TURKU01 University of Turku SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove TR ANKARA02 Gazi Üniversitesi TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi TR BURSA01 Uludağ Üniversitesi TR ISTANBU05 Marmara Üniversitesi TR IZMIR01 Dokuz Eylül Üniversitesi TR KIRIKKA01 Kırıkkale Üniversitesi BG VELIKO01 Velikoturnovski Universitet "Sv.Sv. Kirill i Metodii" F DIJON13 Ecole Nationale Supérieure d'art de Dijon JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák, Orosz Szakcsoport JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene JGYPK Művészeti Intézet,

15 29 30 F RENNES49 École Européenne Supérieure d Art de Bretagne I MACERAT02 Accademia di Belle Arti di Macerata I VENEZIA03 Accademia di Belle Arti di Venezia RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara TR IZMIR01 Dokuz Eylül Üniversitesi TR IZMIR05 Yaşar Üniversitesi A KLAGENF01 Alpen-Adria-Universität Klagenf A WIEN09 Pädagogische Hochschule Wien A WIEN10 Kirchliche Pädagogische Hochschule in Wien B BRUSSEL05 Hogeschool-Universiteit Brussel CZ LIBEREC01 Technická univerzita v Liberci D FLENSBU01 Universität Flensburg D FRANKFU01 J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main D JENA01 Friedrich-Schiller-Universität Jena G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki PL SLUPSK01 Akademia Pomorska w Słupsku PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski RO ORADEA02 Universitatea Creştină Partium RO TIMISOA01 TR SAMSUN01 RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Universitatea de Vest din Timişoara CZ KOLIN01 Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici F LYON01 Université Claude-Bernard Lyon SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre D FRANKFU01 J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main E BARCELO01 Universitat de Barcelona N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v SK NITRA01 Nitre TR AYDIN01 Adnan Menderes Üniversitesi TR SAKARYA01 Sakarya Üniversitesi Rajz- Művészettörténeti JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Nemzetiségi Intézet, Román Nyelv és Irodalom JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Matematika Szakcsoport JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet Mezőgazdasági Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód Hallg. Hallg. (Fő) (Hó) B GEEL07 Katolieke Hogeschool Kempen BG ROUSSE01 University of Rousse "Angel Kantchev" CZ BRNO02 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně D DRESDEN02 Technische Universität Dresden D DRESDEN02 Technische Universität Dresden D FREISIN01 Fachhochschule Weihenstephan E LLEIDA01 Universitat de Lleida EE TALLINN04 Tallinn University of Technology EE TARTU01 Eesti Maaülikool F ANGERS08 Groupe École Superieure d'agriculture d'angers F DIJON31 AgroSup Dijon G CHANIA01 Mediterranean Agronomic Institute of Chania G KALAMAT01 Technological Educational Institute of Kal I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I L-AQUIL01 Università degli Studi di L'Aquila IS BORGARN02 Agricultural University of Iceland LT KAUNAS05 Aleksandro Stulginskio universitetas LT KAUNO01 Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark N ELVERUM01 Høgskolen i Hedmark P ACORES01 Universidade dos Açores PL BYDGOSZ02 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy PL BYDGOSZ06 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu RO TIMISOA03 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului SF KUOPIO12 University of Eastern Finland SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita TR ARTVIN01 Artvin Çoruh Üniversitesi TR BURDUR01 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TR CANAKKA01 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TR DUZCE01 Düzçe Üniversitesi TR IGDIR01 Iğdır Üniversitesi TR ISPARTA01 Süleyman Demirel Üniversitesi TR ORDU01 Ordu Üniversitesi TR SAMSUN01 Ondokuz Mayıs Üniversitesi UK EDINBUR03 Scottish Agricultural College Mezőgazdasági Kar

16 31 32 Mérnöki Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód BG SOFIA03 University of National and World Economy (UNWE) Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) CY NICOSIA15 The Philips College CZ CESKE01 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích CZ PRAHA01 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze D BERLIN02 Technische Universität Berlin DK RISSKOV06 VIA University College DK RISSKOV06 VIA University College DK RISSKOV06 VIA University College EE TALLINN04 Tallinna Tehnikaülikool - Tallinn University of Technology F BREST01 Université de Bretagne Occidentale F PARIS077 Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) G ATHINE34 Technologiko Ekpedeftiko Idrima - Athinas - Technological Education Institute of Athens I UDINE01 Università degli Studi di Udine LT KAUNAS02 Kauno technologijos universitetas LT VILNIUS14 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija - Vilnius College of Technologies and Design NL VELP05 Van Hall Larenstein, Leeuwarden NL VELP05 Van Hall Larenstein, Leeuwarden PL BYDGOSZ02 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy PL GLIWICE01 Politechnika Śląska PL KRAKOW06 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja PL LUBLIN03 Politechnika Lubelska PL POZNAN03 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PL SZCZECI02 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) PL WROCLAW02 Politechnika Wrocławska PL WROCLAW02 Politechnika Wrocławska RO BUCURES31 Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca RO ORADEA01 Universitatea din Oradea RO SIBIU01 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu RO SIBIU01 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu RO SUCEAVA01 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV) RO TIMISOA04 Universitatea Politehnica din Timişoara RO TIMISOA04 Universitatea Politehnica din Timişoara Mérnöki Kar SF OULU01 University of Oulu - Oulun Yliopisto SF TAMPERE06 Tampere University of Applied Sciences (TAMK) SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v SK NITRA02 Nitre TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi TR DENIZLI01 Pamukkale Üniversitesi TR DUZCE01 Düzçe Üniversitesi TR IGDIR01 Iğdır Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi TR ISTANBU25 Istanbul AYDIN Üniversitesi TR IZMIR02 Ege Üniversitesi TR IZMIR07 Gediz Üniversitesi TR MANISA01 Celal Bayar Üniversitesi TR MANISA01 Celal Bayar Üniversitesi TR MANISA01 Celal Bayar Üniversitesi

17 33 34 Természettudományi és Informatikai Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód B NAMUR01 Facultés Universitaires Notre- Dame de la Paix (FUNDP) Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) E ALMERIA01 Universidad de Almería E ALMERIA01 Universidad de Almería I CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari I COSENZA01 Università della Calabria SF OULU01 University of Oulu - Oulun SF OULU01 Yliopisto TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi TR SAKARYA01 Sakarya Üniversitesi CZ BRNO05 Masaryková Univerzita PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski TR IZMIR03 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir Institute of Technology B BRUSSEL01 VUB - Vrije Universiteit Brussel D FRANKFU01 J. W. Goethe Universität, Frankfurt am Main D LEIPZIG01 Universität Leipzig I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I PERUGIA01 Università degli Studi di Perugia LT VILNIUS02 Vilniaus Gedimino technikos universitetas PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF TAMPERE02 Tampere University of Technology - Tamperen Teknillinen Yliopisto SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi TR GIRESUN01 Giresun Üniversitesi TR KONYA01 Selçuk Üniversitesi F GRENOBL01 Université Joseph Fourier de Grenoble I F ORLEANS01 Université d'orléans P PORTO02 Universidade do Porto D ESSEN04 Universität Duisburg-Essen D FREIBUR01 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani TTIK Biológus csoport TTIK Biotechnológiai TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi F PARIS054 École Pratique des Hautes Etudes (EPHE) I UDINE01 Università degli Studi di Udine SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto D BONN01 Rheinische Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn D OLDENBU01 Carl von Ossietzky Universität Oldenbourg D SAARBRU01 Universität des Saarlandes F MONTPEL02 Université Montpellier I LECCE01 Università del Salento I NAPOLI01 Università degli Studi di Napoli Federico II RO BRASOV01 Universitatea Transilvania din Braşov RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca S UMEA01 Umeå Universitet TR BOLU01 Abant Izzet Baysal Üniversitesi B GENT01 RUG - Universiteit Gent CZ ZLIN01 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně EE TALLINN05 Tallinna Ülikool HR ZAGREB01 Sveučilište u Zagrebu CZ HRADEC01 Univerzita Hradec Králové CZ LIBEREC01 Technická univerzita v Liberci D BREMEN01 Universität Bremen D LEIPZIG01 Universität Leipzig D MUNSTER01 Westfälische Wilhelms- Universität Münster D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen DK ROSKILD01 Roskilde Universitetscenter E ALICANT01 Universidad de Alicante E ALMERIA01 Universidad de Almería F ANGERS01 Université d`angers F PARIS004 Université de Paris IV - Sorbonne HR ZADAR01 Sveučilište u Zadru I CAGLIAR01 Università degli Studi di Cagliari I UDINE01 Università degli Studi di Udine N TRONDHE01 Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański RO TIMISOA01 SF TURKU01 Universitatea de Vest din Timişoara University of Turku - Turun Yliopisto TTIK Embertani TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi TTIK Fizikus csoport TTIK Földtani és Ásványtani TTIK Gazdaságés Társadalomföldrajz

18 35 36 SI KOPER03 Univerza na Primorskem SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave TR IZMIR05 Yaşar Üniversitesi UK PORTSMO01 University of Portsmouth B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles BG ROUSSE01 University of Rousse "Angel Kantchev" CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze D DRESDEN02 Technische Universität Dresden D ERLANGE01 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg D KOBLENZ02 Universität Koblenz-Landau DK ALBORG01 Aalborg University E ALMERIA01 Universidad de Almería F NOISY02 Ecole Supérieure d Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE) G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki I FIRENZE01 Università degli Studi di Firenze I L-AQUIL01 Università degli Studi di L'Aquila I PISA01 Università di Pisa I SIENA01 Università degli Studi di Siena IS REYKJAV05 NL EINDHOV17 Háskólinn í Reykjavík - Reykjavik University Technische Universiteit Eindhoven PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski SF TURKU01 University of Turku - Turun Yliopisto TR ISTANBU13 Fatih Üniversitesi A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz D PADERBO01 Universität Paderborn I PERUGIA01 Università degli Studi di Perugia I POTENZA01 Università degli Studi della Basilicata NL EINDHOV17 Technische Universiteit Eindhoven RO CLUJNAP01 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj- Napoca RO TIMISOA01 Universitatea de Vest din Timişoara SF TAMPERE02 Tampere University of Technology - Tamperen Teknillinen Yliopisto DK ARHUS01 Aarhus Universitet E MADRID03 Universidad Complutense de TTIK Informatikai csoport TTIK Matematika csoport Bolyai Intézet TTIK Ökológiai E MADRID03 Madrid B BRUSSEL01 VUB - Vrije Universiteit Brussel B BRUSSEL01 VUB - Vrije Universiteit Brussel G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki I PADOVA01 Università degli Studi di Padova 'Il Bo' A SALZBUR01 Universität Salzburg CZ BRNO05 Masaryková Univerzita CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci D BOCHUM01 Ruhr-Universität Bochum D DORTMUN01 Technische Universität Dortmund D GIESSEN01 Justus-Liebig-Universität Giessen D GOTTING01 Georg-August-Universität Göttingen D KARLSRU05 Fachhochschule Karlsruhe D KIEL01 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel D TUBINGE01 Eberhard Karls Universität Tübingen F ANGERS01 Université d`angers PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie PL KRAKOW05 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika TR BATMAN01 Batman Üniversitesi UK WOLVERH01 University of Wolverhampton Zeneművészeti Kar Partnerkód Partneregyetem Tud_kód A GRAZ03 D WEIMAR02 I PESCARA01 RO CLUJNAP02 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar Conservatorio di Musica di Pescara 'Luisa d'annunzio' Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Hallg. (Fő) Hallg. (Hó) RO ORADEA01 Universitatea din Oradea RO TARGU01 Universitatea de Arte, Târgu- Mureş TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Zeneművészeti Kar

19 37 38 Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Az ERASMUS az EU Lifelong Learning Programme - LLP Egész életen át tartó tanulás program felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program a neves humanistáról, Rotterdami Erasmus-ról ( ) kapta a nevét. Jelenleg ez a legnépszerűbb, legelérhetőbb és a legtöbb lehetőséget nyújtó program azoknak a hallgatóknak, akik külföldön szeretnének tanulmányokat folytatni. A programban résztvevő országok: EU-s tagállamok; EFTA tagországok: Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc; EU-csatlakozásra váró ország: Horvátország; kedvezményezett ország: Törökország. Egyetemünk 1998 óta vesz részt az ERASMUS programban. 30 ország 294 városában 403 partneregyetemmel 761 bilaterális szerződésünk van. Eddig 3003 hallgatónk hónapot töltött el ösztöndíjas tanulmányúton illetve szakmai gyakorlaton. A résztvevő országok azon felsőoktatási intézményeiben lehet tanulmányokat folytatni az adott tudományterületen, melyekkel egyetemünk tanszékei, karai előzetesen kétoldalú megállapodást kötöttek. A programot a Szegedi Tudományegyetemen a Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) koordinálja. Az SZTE intézményi ERASMUS kódja: HU SZEGED01

20 39 40 Pályázati feltételek Általános információk PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, PÁLYÁZÁS Az a hallgató pályázhat ERASMUS ösztöndíjra, aki magyar állampolgár, vagy valamely résztvevő ország, vagy 3. ország állampolgára (amennyiben állandó magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik), két lezárt félévvel rendelkezik a tanulmányok megkezdése előtt az adott tudományterületen, az SZTE beiratkozott hallgatója az adott tudományterületen, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag, a lehetséges tanulmányi szinteket (BA/MA, BSc/MSc, PhD) a kétoldalú szerződések tartalmazzák, A hallgatónak aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie az SZTE-n mind a pályáztatás teljes félévében, mind a külföldi tanulmányi időszak illetve szakmai gyakorlat teljes ideje alatt. diplomáját, doktori fokozatát sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt még nem szerzi meg, a tanszék/kar által elfogadottpályázattal rendelkezik, a külföldi tanulmányok folytatásához szükséges magas szintű nyelvtudással, megfelelő, színvonalas tanulmányi programtervezettel rendelkezik. Pályázatok bírálata, döntéshozatal A határidőre benyújtott és a tanszéki Erasmus koordinátor által igazolt pályázatot a kari/tanszéki bizottság minősíti. A nyertes pályázók listáját a tanszéki koordinátorok összesítve továbbítják az NMI-re február 28-ig. Pályázati feltételek végzős hallgatók számára Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően. A pályázat elfogadásának feltétele, hogy a hallgatónak a szakjához tartozó kreditjeiből (*) a szakdolgozat és diplomamunka kivételével még legalább 30 kredit hiányozzon. Ezzel lehet biztosítani, hogy a tanulmányi megállapodásban foglalt kreditek beszámíthatók a diplomához. 1. A TO a jelentkező hallgatóról megállapítja és hivatalosan igazolja, hogy az igazolás időpontjában, hogy a) a hallgatónak hány kreditje hiányzik még szakdolgozati illetve diplomamunka kreditek kivételével - az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzéséhez b) tanulmányait várhatóan mikor fejezi be. 2. Szakmai gyakorlat pályázat esetén a TO igazolja, hogy a hallgatónak a szakján kötelezően előírt, és még nem teljesített szakmai gyakorlata van. 3. A jelentkezők névsorát az NMI Excel táblázatban (hallgató neve, EHA kódja, kar, szak) adja át a TO-knak. A kiegészített táblázatot aláírva a TO visszajuttatja az NMI-nek. (*) Szakhoz tartozó kredit a kötelező, kötelezően választható modulok kreditösszege. Nem tartozik bele a szabadon választható pl. ÁMÉT tárgyak kreditje. Általános részvételi feltételek A külföldi tanulmányokról egy tartalmilag egyeztetett, írásos Tanulmányi Szerződés megkötése A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015 1 ÉVRETÖBB ÉVRŐL 5 KÉPZÉS TRÉNING NEMZETKÖZI LEHETŐSÉG SIKERES HALLGATÓ AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB MAGÁNFŐISKOLÁJA, HAZÁNK EGYETLEN TÖRETLENÜL NÖVEKVŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYE. STABIL

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2013. december 19. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Mesterképzési szakok Nappali tagozat 2009/2010. tanév Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar A Tanulmányi

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák...

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák... MENTORKISOKOS 2014. Tartalom Tanulmányi ügyek... 4 Új törvény új szabályok... 4 Képzési szintek... 5 Kritérium-tárgyak... 6 Finanszírozási formák... 6 Hallgatói szerződés... 7 Hallgatói jogviszony... 7

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben