Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegezés az ajánlatok elbírálásáról"

Átírás

1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkér neve és címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala 054 Budapest, Széchenyi u.. Az eljárás lebonyolítója: NAV Központi Hivatala Közbeszerzési F osztály Címe: 05 Budapest, Sas u. 3.. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Oracle licencek megújítása, frissítése és terméktámogatása Beszerzend szolgáltatás: Termék Mennyiség Termék megnevezés azonosító (db) WebLogic Server Enterprise Edition - Processor SULS-3/046 WebLogic Server Standard Edition - Named User SULS-3/049 Plus WebLogic Server Standard Edition - Processor SULS-3/050 SULS-3/05 WebLogic Suite - Processor SULS-3/ Advanced Security - Processor SULS-3/54 Data Mining - Named User Plus SULS-3/4 Diagnostics Pack - Named User Plus SULS-3/5 Diagnostics Pack - Processor 5 Exadata Storage Server Software - Disk Drive SULS-3/58 SULS-3/9 Functional Testing - Named User Plus SULS-3/34 Human Resources - Person Internet Application Server Enterprise Edition - SULS-3/387 Named User Plus 3 Internet Application Server Enterprise Edition - SULS-3/389 Processor 6 Internet Developer Suite - Named User Plus SULS-3/40 3 Internet Developer Suite - Named User Single SULS-3/403 Server SULS-3/5 JDeveloper - Named User Plus Label Security - Processor

2 SULS-3/54 SULS-3/57 SULS-3/53 SULS-3/545 SULS-3/549 SULS-3/553 SULS-3/564 SULS-3/567 SULS-3/578 SULS-3/58 SULS-3/60 SULS-3/60 Load Testing - Named User Plus Load Testing Controller - Processor OLAP - Processor Oracle Advanced Compression - Named User Plus Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus - Named User Plus Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Oracle Database Enterprise Edition - Processor Oracle Database Standard Edition - Named User Plus Oracle Database Standard Edition - Processor Oracle Human Resources - Enterprise Employee Oracle Learning Management - Enterprise Trainee SULS-3/666 ORACLE SERVER 7.3 Oracle WebCenter Universal Content SULS-3/69 Management - Processor SULS-3/705 Partitioning - Named User Plus 4 SULS-3/706 Partitioning - Processor 9 SULS-3/757 Programmer - Named User Plus Business Intelligence Publisher - Named User SULS-3/77 Plus Real Application Clusters - Named User Plus SULS-3/777 SULS-3/778 Real Application Clusters - Processor 6 Business Intelligence Publisher Option - SULS-3/8 Processor SULS-3/86 Service Bus - Processor Business Intelligence Standard Edition One - SULS-3/85 Named User Plus Business Intelligence Suite Enterprise Edition - SULS-3/87 Named User Plus Change Management Pack - Named User Plus SULS-3/93 Change Management Pack - Processor 4 7 6

3 SULS-3/94 SULS-3/974 Test Manager - Named User Plus SULS-3/988 Tuning Pack - Named User Plus SULS-3/989 Tuning Pack - Processor 4 SULS-3/99 Tuxedo - Processor mindösszesen 09 A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az újraaktiválást is, az el z támogatási szerz dés lejártától a szerz dés megkötéséig (lásd. M szaki leírásban található táblázat:.- 9. tétel és tétel). Az Oracle licencek terméktámogatása az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: Programfrissítések-, javítások és biztonsági figyelmeztet k, kritikus javítások frissítései; Adó-, jogi-, és szabályozó-frissítések; Frissítési szkriptek; Hitelesítés harmadik fél új termékeivel/verzióival; F termék- és technológiai verziók, amelyek tartalmazzák az általános karbantartó verziókat, válogatott funkció-specifikus verziókat, és a dokumentációk frissítéseit; Segítség technikai problémákhoz a nap 4 órájában, a hét minden napján; Hozzáférés a My Oracle Support-hoz (4 x 7, Web-alapú technikai támogató rendszer), beleértve az online segítségkérés bejelentésének lehet ségét. Hozzáférés az Oracle My Oracle Support vonatkozásában az alábbi szolgáltatásokhoz: o Alert-ek - figyelmeztet k, aktuális témák, cikkek a már ismert problémákról és azok megoldásáról, ajánlások a felhasználóknak o De-support értesítések nem támogatott termék verziókról o Dokumentációk - termékspecifikus dokumentációk hibaüzenetekkel, referencia anyagokkal, telepítési kézikönyvekkel o Patch szett információk, hibajavítások elérhet sége (információk elérése és adott patch-ek letöltése) o Platform információk operációs rendszer specifikus parancsok, konfiguráció és paraméter információ, teljesítményfigyelés, hangolási segédletek, diagnosztizáció o Verzió ismertet k/readme állományok kiegészít dokumentumok az új verziók jellemz inek leírásával, telepítési tippekkel o Szkriptek letölthet szkriptek, karbantartáshoz, információgy jtéshez o Technikai értesítések termékspecifikus technikai leírások (pl. teljesítményoptimalizálás) o Termékleírások összefoglaló a termékek jellemz ir l, technológiáról o Egyéb információk pl. hírlevelek, gyakori kérdések/válaszok o Termékciklusok legfrissebb információ termék elérhet ségr l o Technikai fórumok - általános kérdéseket tehet fel az Oracle Support technikai szakért knek, és a válaszok között is böngészhet o My Headlines - Egyéni, testre szabható Oracle My Oracle Support felhasználói profil alapján proaktív értesítések jelennek meg, és hívják fel afigyelmet az újdonságokra o Technikai Keres - az Oracle Support publikus tudásbázisában információ kereshet, már ismert megoldás kutatható 3

4 o Patch Download amennyiben a problémát javítások/javítókészletek telepítésével meg lehet oldani, a patch-ek/patch szettek bármikor letölthet k közvetlenül a My Oracle Support-r l. o SR bejelentési lehet ség a My Oracle Support-on keresztül (csak Product Support szerz déssel rendelkez Ügyfelek részére elérhet ) abban az esetben, ha a megrendel nem talál megoldást a rendelkezésre álló anyagokban, bejelenthet problémáját a My Oracle Support-on. A probléma angol nyelven történ bejelentésekor a szállító biztosítja, hogy a témában legjártasabb munkatárs foglalkozik a megoldáskereséssel. A probléma természetesen anyanyelven is bejelenthet, ez esetben a helyi támogató szervezethez kerül az SR, ahol normál munkaid ben dolgoznak a megoldáson. o SR nyomon követés/módosítás a probléma megoldásának menete bármikor nyomon követhet legyen, és az SR ezen felül lehet vé kell tegye azt is, hogy a probléma meghatározásához fontos állományokat - naplóállományokat, nyomkövetési állományokat, stb. feltölthet ek legyenek. o Certify - a mátrix-ok (engedélyezett kombinációk listája és az egyes termékek és verziók ajánlott vagy kötelez javításainak listája) tartalmazzák, hogy mely Oracle termékeket és mely verziókat lehet együtt használni. Nem technikai jelleg ügyfélszolgálat a szokásos munkaid ben (pl. segítség a támogatási azonosítók meghatározásában, segítség a My Oracle Support rendszerbe való bejelentkezéshez stb.). 3. A választott eljárás fajtája: 0. évi CVIII. törvény 0. (3) bekezdés b) pontja alapján. 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 5.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illetve az id szakos el zetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdet hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 04. február a) Eredményes volt-e az eljárás: igen b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. () bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: - c)* Az eredménytelen eljárást követ en indul-e új eljárás: - 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként): 9. a) Az érvényes ajánlatot tev k neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként): Ajánlattev neve: Oracle Hungary Számítástechnikai Kft. Székhelye: 095 Budapest Lechner Ödön fasor 7. 4

5 Oracle licencek megújítása, frissítése és terméktámogatása Nettó ajánlati ár mindösszesen: ,-Ft 0. Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: -. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattev neve: Oracle Hungary Számítástechnikai Kft. Székhelye: 095 Budapest Lechner Ödön fasor 7. Oracle licencek megújítása, frissítése és terméktámogatása Nettó ajánlati ár mindösszesen: ,-Ft A Bíráló Bizottság tagjai egyöntet en megállapították, hogy az ajánlattev ajánlata érvényes, az ajánlatában megadott ár nem haladja meg a KEF portálon található árat. b)* A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni: - b)* A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában:- 3.* A. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni: a) A nyertes ajánlattev ajánlatában: - b) * A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában: - 4. * Az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrásaira (is) támaszkodik: a) A nyertes ajánlattev ajánlatában: - 5. a) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 4. (6) bekezdés] kezd napja: - b) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 4. (6) bekezdés] utolsó napja: - 5

6 6. Az összegezés elkészítésének id pontja: 04. február Az összegezés megküldésének id pontja: 04. február 8. 8.* Az összegezés módosításának indoka:- 9.* Az összegezés módosításának id pontja: - 0.* A módosított összegezés megküldésének id pontja: -.* Az összegezés javításának indoka: -.* Az összegezés javításának id pontja: - 3.* A javított összegezés megküldésének id pontja: - 4.* Egyéb információk: - 6

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás

CA Clarity PPM. Kibocsátási tájékoztató - On Premise. 13.2.00-s kiadás CA Clarity PPM Kibocsátási tájékoztató - On Premise 13.2.00-s kiadás A jelen dokumentáció, amely beágyazott súgórendszereket és elektronikusan terjesztett dokumentumokat (továbbiakban: "Dokumentáció")

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013

http://ehr.kozbeszerzes.hu/hkm/viewform.jsp?id=13777/2013 1 / 10 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben