Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről"

Átírás

1 Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről 1

2 Jegyzőkönyv Dömös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének április 29-én 17 órakor a Községháza Dísztermében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Fabi László képviselő Friedman Róbert Tibor képviselő Majer Dénesné képviselő Hurai Béla képviselő Meghívottak: Dr. Szabados Ottó kirendeltség vezető Jegyzőkönyvet készítette: Hámosné Szőke Anna Novák Lajos polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 5 fő, a Képviselő-testület határozatképes. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző úrnak megadja a szót. Dr Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző: Köszönti a megjelenteket, polgármester úr tolmácsolta a képviselő-testület üzenetét, hogy a Hivatalról beszámolót adjak július 1- től állt fel a Közös Önkormányzati Hivatal. Júliustól szeptember 6.-ig én láttam el a kirendeltség vezető szerepet. Aljegyzővé történő kinevezésemet követően Dr. Szabados Ottót kirendeltség vezetőnek neveztem ki. Szeptember 6-án Baltás-Kapornai Szilviát pénzügyi osztályvezetővé neveztem ki, ő Dömös jó hírnevét tovább viszi. Munkáját nagyon jól végzi, már megyei szinten is érdeklődnek utána. Petruska Lászlót műszaki ügyintézőként Dömösre kineveztem, hogy a műszaki ügyek is haladjanak. Októbertől januárig Studt Krisztina pénzügyi ügyintéző heti két alkalommal látta el Dömösön a pénzügyi feladatokat. Polgármester úrral azt láttuk, hogy ez nem megfelelő, ezért január 9-től Kucsera Lászlónét áthelyeztem, annak érdekében, hogy a pénzügyek napi szinten működjenek Dömösön. A munkáját jól végzi, úgy gondolom, hogy a pénzügyi részt sikerült megerősíteni. Fabiné Zsuzsa decemberben megpályázott Pilismaróton egy igazgatás ügyintézői állást, amit meg is nyert, január közepétől ő Pilismaróton folytatja a pályafutását. Az adóügyeket februárban Esztergomba vittük, hogy az itt dolgozókon ne maradjon túl sok teher. Az adó területén a hiányosságok feltárását követően Pintér Lászlóné Amállal abban egyeztünk meg, hogy április 15-én közös megegyezéssel megválunk egymástól. Április 16-tól Stefanik Károly személyében igazgatás ügyintézőt vettem fel, annak érdekében, hogy az itt maradt igazgatási ügyek haladjanak. Jelenleg van egy kirendeltség vezetőnk, egy pénzügyi munkatárs, műszaki ügyintéző, az iktatás, a hagyaték, az anyakönyv, a szociális ügyek, a gyámügyek és a telephely engedélyek az igazgatási ügyintézőnél összpontosulnak. Az adó, a személyügyek, és az oktatás részben bekerült Esztergomba. Minden dömösi ügyről tudok, napi szinten beszélgetek kirendeltség vezető úrral. A Szivárvány Óvoda minden segítséget megkap a kirendeltség vezető úrtól. Az adók tekintetében, az első féléves gépjárműadó kiküldésre került a lakosság részére. Az építményadó adatbázisát most véglegesítik, jövő héten adatbekérő lap fog kipostázásra kerülni. Idegenforgalmi adó tekintetében adatbázist kell készíteni. Telekadó tekintetében fel kell mérni a belterületi beépítetlen telkeket. Talajterhelési adó kiküldésre került a lakosság részére. Az iparűzési adót május 31.ig kell bevallani, az önbevallás automatikusan működik. 2

3 Novák Lajos polgármester: Az adóbefizetéssel kapcsolatban türelmet kérünk a lakosságtól. Szilágyi Gábor és Forgács Éva képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai képviselő-testületi ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőket választanak. A jegyzőkönyv hitelesítésére Friedman Róbert Tibor és Fabi László jelentkezett. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint a Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy kérje fel Friedman Róbert Tibor képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2014.(IV.29.) öh. határozata Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. Novák Lajos polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy a meghívóban leírt napirendhez van-e észrevételük. Hurai Béla képviselő: A parkoltatással kapcsolatban a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának a megtárgyalása napirendi pontot vegyük le a napirendről. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának megtárgyalása c. napirendi pontot. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2014.(IV.29.) öh. határozata Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának megtárgyalása c. napirendi pontot. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2014.(IV.29.) öh. határozata 3

4 Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös önkormányzat 2013-as költségvetése módosításának megtárgyalása 4. Dömös önkormányzat 2013-as zárszámadásának megtárgyalása 5. A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 6. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 7. Közbeszerzési szakértő megbízásának megtárgyalása 8. Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködés megtárgyalása 9. Egyebek 1. napirendi pont Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről Novák Lajos polgármester: Személyi változás történt, bizonyára a lakosok fognak találkozni Stefanik Károllyal, hiszen ő ül abban a szobában, ahova a beérkezők betoppannak. A parkolási rend tökéletesedik. Új fizetős parkoló zónákat alakítottunk ki. Minden héten finomítjuk a rendszert irányítótáblákkal. A parkolási bevételek örvendetesen nőnek. A közterület használati ellenőr tevékenysége, akinek ma a keretszerződésének a döntését levettük napirendről, Juhos Norbertet megnyugtatom, hogy az eddig ingyen végzett munkáját a képviselő-testület továbbra is szándékában áll, hogy kifizesse. Köszönjük a terepen végzett munkáját. A legfontosabb előttünk álló feladat a közbeszerzések elindítása, hiszen két sikeres pályázaton nyertünk. A Táncsics utca felújítására, illetve az Óvoda felújítására. Csütörtöktől fog járni a Mahart, várjuk a turistákat. 2. napirendi pont Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról Novák Lajos polgármester: A lejárt idejű határozatokról a képviselők megkapták a listát. Kérdezi a képviselő-testületi társakat, hogy van-e észrevétel. Észrevétel nem érkezett. 3. napirendi pont Dömös önkormányzat 2013-as költségvetése módosításának megtárgyalása 4

5 Novák Lajos polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta. Átadta a szót Majer Dénesné képviselőnek. Majer Dénesné képviselő: Egy-két táblázatban kellett javítani, a Pénzügyi Bizottság a 3/2013. (II.28.) módosított költségvetési rendeletet megtárgyalta, 3 igen szavazattal elfogadta. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a évi módosított költségvetési rendelet megalkotását. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a rendeletalkotási javaslatot, amely szerint az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet módosítják. A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. napirendi pont Dömös önkormányzat 2013-as zárszámadásának megtárgyalása Novák Lajos polgármester: A törvény kötelez, változtatni nem tudunk a 2013-as adatokon. Tehát rögzítjük a tényeket. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a rendeletmódosítási javaslatot, amely szerint az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásról szóló rendeletet alkossák meg. A Képviselő-testület 5 igen szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról 5. napirendi pont A évi közbeszerzési terv megtárgyalása Novák Lajos polgármester: Ismertette az előterjesztést. Közbeszerzési tervet a képviselőtestület akkor alkot, amikor közbeszerzést elérő értékű beruházást hajt végre az év során. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy fogadja el Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét, Szivárvány Óvoda felújítása, Táncsics Mihály utca felújítása. 5

6 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2014.(IV.29.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve 1. Szivárvány Óvoda felújítása 2. Táncsics Mihály utca felújítása 6. napirendi pont Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása Novák Lajos polgármester: A közbeszerzés során a végleges döntés a képviselő-testület kezében van, de a technikai előkészítésben a közbeszerzési bizottság részt vesz. Javaslom, hogy a Településfejlesztési Bizottság elnöke, és a Pénzügyi Bizottság elnöke legyen benne, és a jelenlévő képviselők legyenek a tagjai. A napirendi pont szóbeli előterjesztés. Novák Lajos polgármester: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy közbeszerzési bizottság tagjainak választja Hurai Bélát, Majer Dénesnét, Friedman Róbert Tibort, Novák Lajost és Fabi Lászlót. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2014.(IV.29.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési bizottság tagjainak választja Hurai Bélát, Majer Dénesnét, Friedman Róbert Tibort, Novák Lajost és Fabi Lászlót. 7. napirendi pont Közbeszerzési szakértő megbízásának megtárgyalása Novák Lajos polgármester: A közbeszerzési szakértő megbízása kikerülhetetlen. Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalának van közbeszerzési szakértője, ezért azt javaslom, hogy Berta Ferencet kérjük fel. Friedman Róbert Tibor képviselő: Most kaptuk meg az előterjesztést, akkor ez most nem fix áras közbeszerzés. Érdemesnek tartom jobban körülnézni. Fontos a közbeszerzési tanácsadó, ő tanácsolja, hogy ezek és ezek alapján őt ajánlja nyertesnek. Ha a második 6

7 helyezet megtámadja az első helyezetett, akkor csúszik a kivitelezés, akkor az idei nyáron nem lesz felújítás. Ezért fontos, hogy olyan közbeszerzési tanácsadó legyen, aki nagyon érti a dolgát. Novák Lajos polgármester: A Hivatalra tudok támaszkodni, azt mondták, hogy meg vannak elégedve a munkájával. Dr. Szabados Ottó kirendeltség vezető: Több közbeszerzési eljárást is lefolytatott, a Közös Hivatallal is van egy megbízási szerződése. A konkrét közbeszerzési eljárásokban az Önkormányzat a megbízó, ott az Önkormányzat viseli a megbízási díjat. A minősítése hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a hatóság rendszerében regisztrált személy, aki felelősségbiztosítást köt. Friedman Róbert Tibor képviselő: A díjazása remélem a pályázat része, nem az Önkormányzatnak kell kifizetni. Novák Lajos polgármester: Sajnos egyik pályázat esetében sem lehetett beletenni a közbeszerző díjazását. A 30 milliós közbeszerzés 1 %-át éri el a közbeszerző díja, nem hiszem, hogy 1 % alatt lenne komoly közbeszerzési tanácsadó. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a Táncsics Mihály utca felújítása projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vállalkozási szerződést köt Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 300 ezer Ft+ a 25 millió Ft feletti rész 0,4 %-a vállalkozói díjért. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2014.(IV.29.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a Táncsics Mihály utca felújítása projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vállalkozási szerződést köt Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 300 ezer Ft+ a 25 millió Ft feletti rész 0,4 %-a vállalkozói díjért. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződésnek Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történő aláírására 8. napirendi pont Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködés megtárgyalása Novák Lajos polgármester: Május 1-től a közlekedő hajók megállnak Dömösön. Többször találkoztam a Mahart ügyvezető igazgatójával Spányik Gáborral. Felmerült a gondolat, hogy a Mahart PassNave Kft. felvállalná a dömösi rév-átkelés üzemeltetését. Hosszútávon azt gondolom, hogy mindegyik szereplője állami tulajdon, cél a Dunakanyar turizmusának fejlesztése irányába megy. Jó irány, ha a révátkelést olyan cégre bízzuk aki 7

8 ebben érdekelt, úgy hogy Dömös Önkormányzatának nem kerül pénzbe. A révközlekedési engedély az Önkormányzat bizománya. Véleményem szerint minőségi változásra megérett a település. Friedman Róbert Tibor képviselő: Az előterjesztésből hiányzik, hogy jelenleg a Szalai Balázs az, aki még 5 évig üzemelteti a révet, ő ezért támogatást kapott, és fog kapni. Hiányolom, hogy nincs itt a Balázs, és nem ültünk le vele beszélgetni. Novák Lajos polgármester: Az 5 éves fenntartás nem a Szalai Balázsra vonatkozik, hanem az Önkormányzatra. Amikor igénybe veszel egy pályázatot a révközlekedés fenntartására, ott van egy kikötés, hogy 5 évig működtetni kell. Az engedélye egy határozatlan idejű szerződés a Balázsnak, 60 napos felmondási határidővel. Semmiféle elköteleződése nincs az Önkormányzatnak Szalai Balázs felé. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amely szerint Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a dömösi révátkelés üzemeltetésének biztosítása érdekében szándékában áll szerződést kötni a Mahart PassNave Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kérje fel a Mahart PassNave Kft.-t, hogy a jövőben biztosítsa a révátkelés üzemeltetését Dömösön. A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2014.(IV.29.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dömösi révátkelés üzemeltetésének biztosítása érdekében szándékában áll szerződést kötni a Mahart PassNave Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kérje fel a Mahart PassNave Kft.-t, hogy a jövőben biztosítsa a révátkelés üzemeltetését Dömösön. Friedman Róbert Tibor képviselő: Akkor külön fogunk arról határozni, hogy a Balázs szerződését felmondjuk? Novák Lajos polgármester: Igen. 9. napirendi pont Egyebek Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető: Korábbi döntése azt volt a képviselőtestületnek, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2014.(III.25.) öh. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ad behajtási engedélyt a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelmének melléklete szerinti össztömegű járművek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására. 8

9 Levélben módosított a vállalkozó, a korábbi 24 tonnás helyett 16 tonnás gépjármű, 22 tonnás és egy 13,5 tonnás gépjárművel közlekedne. Novák Lajos polgármester: Ha a szándéknyilatkozatba az Önkormányzat le tudja írni, hogy a 22 tonnás gépjármű a gyűjtőútvonalakon menjen, akkor engedélyezhető. Illetve a behajtási engedélyt tételesen felsoroljuk, hogy milyen rendszámra adjuk meg. A polgármester megköszönte a megjelentetteknek a részvételt és 18 óra 8 perckor a nyílt ülést bezárta. K.m.f. Novák Lajos polgármester Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző A jegyzőkönyv hiteléül: Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető Jegyzőkönyv hitelesítők: Friedman Róbert Tibor képviselő Fabi László képviselő 9

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. december 17-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés kezdetekor jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk,Gyár u.2. Tel./Fax:06-99-360-012, E-mail:nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-18/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Ivánkovics Ottó polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben