/2014. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 18-ai rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "40103-5/2014. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 18-ai rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének február 18-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 jelenlévő képviselővel határozatképes. A napirendek sorrendjét illetően javaslom, hogy a meghívó szerinti sorrendben tárgyaljuk az előterjesztéseket. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. Napirend elfogadása: 18/2014. (II. 18.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 13 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 1. Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 2. Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 3. Előterjesztés az országos egyéni választókerületi választási bizottság megválasztására 4. Előterjesztés a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester azonnal

2 1. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság három igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság három igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 19/2014. (II. 18.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 13 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a jelen határozat szoros mellékletét képező Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodással, és felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert a jelen határozat szoros mellékletét képező Megállapodás Sopron és Környéke Szociális Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról megnevezésű módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester február 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 2. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. 20/2014. (II. 18.) Kgy. határozat: A Közgyűlés 13 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat szoros mellékletét képező, 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, egyben felkéri és felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert annak aláírására. Felelős: Határidő: dr. Fodor Tamás polgármester február vége 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 3. napirendi pont: Előterjesztés az országos egyéni választókerületi választási bizottság megválasztására Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, a jelen előterjesztés titkos szavazását a következő napirendi pontnál esedékes titkos szavazással egyidejűleg bonyolítjuk le. Áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására. 4. napirendi pont: Előterjesztés a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, titkos szavazás következik. Mivel a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem határozatképes, ezért ügyrendi javaslatom, hogy a titkos szavazás lebonyolításában való közreműködésre a Közgyűlés Mágel Ágost képviselőt jelölje ki. Aki egyetért az ügyrendi javaslattal, igennel szavazzon. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 13 képviselő van jelen, a döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 13 igen egyhangú szavazattal elfogadta az ügyrendi javaslatot. Felkérem a szavazatszámláló bizottságot a most tárgyalt és az előző napirendi pont titkos szavazásának lebonyolítására. A szavazás idejére technikai szünetet rendelek el. Titkos szavazás után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. Tóth Éva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismertetem a 3. napirendi pontként tárgyalt Előterjesztés az országos egyéni választókerületi választási bizottság megválasztására című előterjesztés titkos szavazásának eredményét: A szavazásban 13 képviselő vett részt. Az urnában talált 13 szavazólap alapján a Közgyűlés az országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztását 12 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett támogatta és meghozta a következő határozatot: 38

39 21/2014. (II. 18.) Kgy. határozat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 22. -ában kapott felhatalmazás alapján az országos egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének indítványára dr. Dedinszky Katalin Sopron, Kisfaludy u. 2. dr. Ocsák József Sopron, Bezerédj u. 22. dr. Szováti Szabolcs Sopron, Várkerület 10. szám alatti lakost az országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjává, Tóth Kálmán Sopron, Deák tér 24. dr. Józan Tibor Sopron, Csőszház dűlő 46. szám alatti lakost az országos egyéni választókerületi választási bizottság póttagjává megválasztja. Felelős: Határidő: dr. Dobos József jegyző azonnal Ismertetem a 4. napirendi pontként tárgyalt Előterjesztés a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról című előterjesztés titkos szavazásának eredményét: 22/2014. (II. 18.) Kgy. határozat: A szavazásban 13 képviselő vett részt. Az urnában talált 13 szavazólap alapján a Közgyűlés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztását 12 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett támogatta és meghozta a következő határozatot: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá, póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: Tagok: név irányító város szavazóköri utca szavazókör helye szám besorolás 1. Bősze József 9400 Sopron Szent György utca Széchenyi István Gimnázium 2. Nagyné Bedőcs Emőke 3. Szánthó Sándor Árpádné 4. Balázsné Balika Szonja 2. ajtó 9400 Sopron Templom u Széchenyi István Gimnázium III/ Sopron Csengery utca Széchenyi István Gimnázium II/ Sopron Major köz 3/C. II/ Pedagógusok Művelődési Háza szavazókör címe Sopron, Templom u. 26. Sopron, Templom u. 26. Sopron, Templom u. 26. Sopron, Petőfi tér 3. 39

40 név irányító szám város utca szavazóköri besorolás szavazókör helye 5. Németh Balázs 9400 Sopron Rózsa utca Pedagógusok Művelődési Háza 6. Tulok Tiborné 9400 Sopron Ógabona tér 15. II/3. 02 Pedagógusok Művelődési Háza 7. Klemencsics Sándorné 9400 Sopron Csengery u Nyugat- Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 8. Lentavits Éva 9400 Sopron Újteleki utca 10. fsz Nyugat- Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 9. Szalai Roland 9400 Sopron Csengery u Nyugat- Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 10. Takács Sándorné 9400 Sopron Erzsébet u. 20. II/ Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon 11. Telekes Zoltán 9400 Sopron Lackner K. utca 14. I/ Zechner Tamás László 13. Dr. Gabrieli Gábor József 04 Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon 9400 Sopron Frankenburg út Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon 9400 Sopron Patak u Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium I. 14. Kópházi András 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 4. I/ Telekes Zoltánné Ormos Eszter 9400 Sopron Lackner K. utca 14. I/3. 05 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium I. 05 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium I. 16. Horváth Tímea 9400 Sopron Patak utca Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium II. 17. Hubert Pál István 9400 Sopron Újteleki u. 14. I/1. 06 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium II. 18. Lentavits Józsefné 9400 Sopron Újteleki utca 10. fsz Lenti Alexandra 9400 Sopron Kossuth Lajos u. 14. I/ Schuller László 9400 Sopron Kölcsey F. utca 16. II/9. 06 Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium II. 07 Nyugat- Magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 07 Nyugat- Magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 21. Simon Lajos László 9400 Sopron Trefort tér Nyugat- Magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda 22. Bogdán Jánosné 9400 Sopron Rét u. 18/A. 08 Trefort Téri Óvoda III. 23. Kiss János László 9400 Sopron Teleki Pál út 5. fsz Trefort Téri Óvoda III. 24. Udvaros Hajnalka Csilla 9400 Sopron Teleki Pál út 7. IV/ Trefort Téri Óvoda III. szavazókör címe Sopron, Petőfi tér 3. Sopron, Petőfi tér 3. Sopron, Erzsébet u. 9. Sopron, Erzsébet u. 9. Sopron, Erzsébet u. 9. Sopron, Mátyás király u. 21. Sopron, Mátyás király u. 21. Sopron, Mátyás király u. 21. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Zsilip utca 1. Sopron, Zsilip utca 1. Sopron, Zsilip utca 1. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér

41 név irányító szám város utca szavazóköri besorolás 25. Müller Roland 9400 Sopron Táncsics u. 60/D. 1. lph. II/ Szabó Zsuzsanna Szilvia szavazókör helye 09 Flandorffer Intézet (Szociális Szolgáltató Intézmény) 9400 Sopron Teleki Pál út 2. I/3. 09 Flandorffer Intézet (Szociális Szolgáltató Intézmény) 27. Varga Tamás 9400 Sopron Huszár u Flandorffer Intézet (Szociális Szolgáltató Intézmény) 28. Böröcz Mária 9400 Sopron IV. László király u. 4. II/9. 10 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola I. 29. Fücsök Antal Károly 9400 Sopron Teleki Pál út 9. III/ Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola I. 30. Pogány Erzsébet 9400 Sopron Márcfalvi u. 1. III/ Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola I. 31. Egresits Jánosné 9400 Sopron IV. László király utca 51. IV/ Kovács István Zsolt 9400 Sopron IV. László király u. 53. III/ Németh Ilona Erzsébet 9400 Sopron IV. László király u. 23. II/9. 11 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola II. 11 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola II. 11 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola II. 34. Honti Szilvia 9400 Sopron Huszár u Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola III. 35. Kovácsvölgyi Gábor Józsefné 9400 Sopron Makó utca 19. I/5. 12 Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola III. 36. Pados László 9400 Sopron Makó u. 8. IV/ Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola III. 37. Biczó Józsefné 9400 Sopron S. Horváth József u. 13 Lackner Kristóf Általános Iskola I. 17. fsz Padla László 9400 Sopron Határőr u. 3. I/6. 13 Lackner Kristóf Általános Iskola I. 39. Somos László 9400 Sopron S. Horváth József utca 13 Lackner Kristóf Általános Iskola I. Lajosné 17. fsz Lengyel Ferenc 9400 Sopron Makó utca 8. II/ Lackner Kristóf Általános Iskola II. 41. Polgár Tiborné 9400 Sopron S. Horváth József u. 14 Lackner Kristóf Általános Iskola II. 39. IV/ Szalainé Csák Eszter 9400 Sopron Szélmalom u Lackner Kristóf Általános Iskola II. 43. Fekete Sándorné 9400 Sopron Kodály Z. tér 3. II/9. 15 Trefort Téri Óvoda I. 44. Henckirály Erzsébet 9400 Sopron Kodály Z. tér 2. fsz. 15 Trefort Téri Óvoda I Hérics Rezső 9400 Sopron Juharfa út 3. IV/ Trefort Téri Óvoda I. 46. Bolodár Gyuláné 9400 Sopron Juharfa út 37. II/9. 16 Trefort Téri Óvoda II. 47. Nagy Gábor 9400 Sopron Juharfa út 8. II/ Trefort Téri Óvoda II. szavazókör címe Sopron, Kossuth L. u. 10. Sopron, Kossuth L. u. 10. Sopron, Kossuth L. u. 10. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Teleki Pál út 26. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Révai M. u. 2. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Trefort tér

42 név irányító szám város utca szavazóköri besorolás szavazókör helye 48. Resperger Imre 9400 Sopron Építők útja 1. IV/ Trefort Téri Óvoda II. 49. Horváth Brigitta Szandra 9400 Sopron Ösvény utca 7/C. II/ Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 50. Lugosi Győző Gábor 9400 Sopron Kertesi utca Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 51. Zambó István 9400 Sopron Csík Ferenc utca Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 52. Bertalan Emőke Magdolna 9400 Sopron Ösvény u Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. 53. Horváth Péterné 9400 Sopron Ösvény utca 7/C. II/ Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. 54. Török Lászlóné 9400 Sopron Kertesi utca Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. 55. Gyuga Ottó 9400 Sopron Ösvény u Fogyatékos Gyermekek Otthona 56. Medgyaszay-Horváth 9400 Sopron Széleskuti utca Fogyatékos Gyermekek Otthona Rita 57. Udvardi Józsefné 9400 Sopron Szent Mihály utca Fogyatékos Gyermekek Otthona 58. Horváthné Poós 9407 Sopron Cukorgyári u Sopronkőhidai Tagóvoda Klára Valéria 59. Kiss Beáta 9407 Sopron Pesti Barnabás u Sopronkőhidai Tagóvoda I/ Mikó György Béla 9407 Sopron Szajkó utca Sopronkőhidai Tagóvoda 61. Ballai Márta 9494 Sopron Fő utca Balfi Művelődési Ház 62. Bőhm Lajos 9400 Sopron Póda Endre u. 6/C. 21 Balfi Művelődési Ház II/ Gátas Józsefné 9494 Sopron Erdőszéli utca Balfi Művelődési Ház 64. Dévényi László 9400 Sopron Úttörő utca 26/I. 22 Halász Utcai Óvoda I. József 65. Németh Erzsébet 9400 Sopron Póda Endre u. 6/C. 22 Halász Utcai Óvoda I. II/ Pete-Pikó Pál 9400 Sopron Cserfa u Halász Utcai Óvoda I. 67. Csiszárné Rokob Márta 9400 Sopron Póda Endre utca 8/B. I Juhász Adrienn 9400 Sopron Póda Endre u. 6/C. II/ Varga Szilvia 9400 Sopron Faller Jenő utca 6/C. TT Buti Edit 9400 Sopron Kőrösi Csoma S. utca Juhász János 9400 Sopron Póda Endre u. 6/C. II/ Merencsics-Kiss Margit 23 Soproni Innovációs Központ Inkubátorház I. 23 Soproni Innovációs Központ Inkubátorház I. 23 Soproni Innovációs Központ Inkubátorház I. 24 Soproni Innovációs Központ Inkubátorház II. 24 Soproni Innovációs Központ Inkubátorház II Sopron Ív utca 15/A. fsz Soproni Innovációs Központ Inkubátorház II. szavazókör címe Sopron, Trefort tér 11. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Szélmalom u. 17. Sopron, Tómalom u. 23. Sopron, Tómalom u. 23. Sopron, Tómalom u. 23. Sopron, Pesti B. u. 14. Sopron, Pesti B. u. 14. Sopron, Pesti B. u. 14. Sopron, Fő u. 27. Sopron, Fő u. 27. Sopron, Fő u. 27. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Verő József u. 1. Sopron, Verő József u. 1. Sopron, Verő József u. 1. Sopron, Verő József u. 1. Sopron, Verő József u. 1. Sopron, Verő József u

43 név irányító szám város szavazóköri utca szavazókör helye besorolás 25 Egyesített Szociális Intézmény I. 73. Németh Szilvia 9400 Sopron Handler Nándor utca 2. III/ Sipőcz József Gábor 9400 Sopron Balassi Bálint utca Egyesített Szociális Intézmény I. 75. Torma Lajos 9400 Sopron Hosszú utca 53/F. 25 Egyesített Szociális Intézmény I. 76. Horváth Tamás 9400 Sopron Bajnok utca 81/A. 26 Egyesített Szociális Intézmény II. 77. Kertész Árpád 9400 Sopron Úttörő utca Egyesített Szociális Intézmény II. Istvánné 78. Kovács Ildikó 9400 Sopron Pócsi utca ajtó 26 Egyesített Szociális Intézmény II. 79. Horváth Béla 9400 Sopron Úttörő utca 22. I/3. 27 Halász Utcai Óvoda II. 80. Molnár Tímea 9400 Sopron Kálmán Imre u 3. I/3. 27 Halász Utcai Óvoda II. 81. Szücs Emőke Ildikó 9400 Sopron Kőműves köz 5. fsz. 27 Halász Utcai Óvoda II Sopron Úttörő u. 22. I/3. 28 (volt) Lila Akác Idősek Klubja 82. Horváthné Liszkay Zsuzsanna 83. Mészáros József 9400 Sopron Meggyesi u. 5/A. 28 (volt) Lila Akác Idősek Klubja 84. Rajnainé Balázs 9400 Sopron Úttörő u. 10. fsz (volt) Lila Akác Idősek Klubja Blanka 85. Csókáné Balogh 9400 Sopron Várkerület 110. II/3. 29 Hermann Alice Óvoda I. Ilona Klára 86. Dömötör József 9400 Sopron Fövényverem 19. fsz. 29 Hermann Alice Óvoda I. Istvánné Terei Miklós Sándor 9400 Sopron Csányi utca Hermann Alice Óvoda I. 88. Gigler Károly Pál 9400 Sopron Pócsi utca Hermann Alice Óvoda II. 89. Izsó Katalin Éva 9400 Sopron István bíró utca 8/I. 30 Hermann Alice Óvoda II. I/ Pálfi József Antalné 9400 Sopron Pulyai u Hermann Alice Óvoda II. 91. Homonnay János 9400 Sopron Lehár Ferenc utca Széchenyi István Városi Könyvtár I. 92. Lökkösné Radics 9400 Sopron Lehár Ferenc u. 83/C. 31 Széchenyi István Városi Könyvtár I. Anna Mária 93. Terei Miklósné 9400 Sopron Csányi utca Széchenyi István Városi Könyvtár I. 94. Farkas Attila Pálné 9400 Sopron Balogh Ádám u. 32 Széchenyi István Városi Könyvtár II. 23/A Sopron Csóronfalvi u. 30/A. 32 Széchenyi István Városi Könyvtár II. 95. Reichardt György Béla 96. Takács Gáborné 9400 Sopron Mészverem 2. I/4. 32 Széchenyi István Városi Könyvtár II. 97. Horváth Gézáné 9400 Sopron Móricz Zs. u MZ Nagy Zoltán 9400 Sopron Móricz Zsigmond u. 10. fsz Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 33 Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 99. Radnóty Krisztina 9400 Sopron Kisfaludy u. 7. I/ Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 100. Csiszlér Sándorné 9400 Sopron Király Jenő u. 20. IV/ Deák Téri Általános Iskola I. szavazókör címe Sopron, Balfi út 80. Sopron, Balfi út 80. Sopron, Balfi út 80. Sopron, Balfi út 80. Sopron, Balfi út 80. Sopron, Balfi út 80. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Halász u. 27. Sopron, Balfi út 87. Sopron, Balfi út 87. Sopron, Balfi út 87. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, István bíró u. 1/a. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Pócsi u. 25. Sopron, Deák tér 51. Sopron, Deák tér 51. Sopron, Deák tér 51. Sopron, Király J. u

44 név irányító szám város szavazóköri utca szavazókör helye besorolás 34 Deák Téri Általános Iskola I. szavazókör címe 101. Fülöp Lászlóné 9400 Sopron Kazinczy Ferenc tér Sopron, Király J. u fsz Soós Dóra 9400 Sopron Csengery utca 52/C. 34 Deák Téri Általános Sopron, Király J. u. Iskola I. 34. IV/ Kirádi Mihály Rezső 9400 Sopron Kőszegi út Kőszegi Úti Óvoda Sopron, Kőszegi út Tóthné Kopácsi 9400 Sopron Csengery utca Kőszegi Úti Óvoda Sopron, Kőszegi út 16. Katalin IV/ Ifj. Smuk János 9400 Sopron Kőszegi út Kőszegi Úti Óvoda Sopron, Kőszegi út Bella Ernő Jánosné 9400 Sopron Kőfaragó tér Deák Téri Általános Sopron, Király J. u. Iskola II Smuk János 9400 Sopron Kőszegi út Deák Téri Általános Sopron, Király J. u. Iskola II Szóka Sándor 9400 Sopron Király Jenő u Deák Téri Általános Sopron, Király J. u. Iskola II. 34. VIII/ Rádler Józsefné 9400 Sopron Vasvári Pál u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye I. sor 1/A. III/ Szőke Ottó 9400 Sopron Harkai út Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye I. sor 1/A Zarándi Péter 9400 Sopron Vasvári Pál u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye I. sor 1/A. Gáborné III/ Jancsik Istvánné 9400 Sopron Vághy Ferenc u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye II. sor 1/A Kollmann Bálint 9400 Sopron József Attila u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye II. sor 1/A. Ferenc II/ Pődör Józsefné 9400 Sopron Cseresznye sor Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye II. sor 1/A. fsz Horváth István 9400 Sopron Manninger u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye III. sor 1/A. Miklósné 116. Király Csaba 9400 Sopron Manninger u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye III. sor 1/A Tremmer Bernadett 9400 Sopron Vas Gereben u Jegenye Sori Óvoda Sopron, Jegenye III. sor 1/A Kajtár József Miklós 9400 Sopron Mikoviny utca Árpád-házi Szent Sopron, Szent Margit Óvoda Margit út 12. fsz Szabó Géza 9400 Sopron Villa sor Árpád-házi Szent Sopron, Szent Margit Óvoda Margit út Viasz-Kádiné Folcz 9400 Sopron Lánzséri út Árpád-házi Szent Sopron, Szent Margit Óvoda Margit út 12. Judit 121. Szántó Imre Géza 9400 Sopron Cseresznye sor Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda I. 1. II/ Szentiváni Luca 9400 Sopron Villa sor Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda I. 1. Mária 123. Zentai Antal 9400 Sopron Felsőlövér út 65/C. 41 Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda I Horváth Imre 9400 Sopron Ibolya út 5. VIII/ Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda II Kustor Tünde 9400 Sopron Ibolya út 3. IX/ Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda II Rafai Zoltán 9400 Sopron Ibolya út 1. II/ Hársfa Sori Sopron, Hársfa sor Tagóvoda II Cseh Rozália 9400 Sopron Ibolya út 2. III/ Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg I Kiss Marianna Valéria 9400 Sopron Besenyő utca 14/H. I/ Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg I. Sopron, Fenyő tér 1. Sopron, Fenyő tér 1. 44

45 név irányító szám város utca szavazóköri besorolás szavazókör helye 129. Molnár István János 9400 Sopron Ibolya út 12. II/5. 43 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg I Balogh Tamás 9400 Sopron Brennbergi út 34/I. 44 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf I Cziráki Károlyné 9400 Sopron Gyepű utca 4/A. II/5. 44 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf I Rétfalvi Árpád Lajos 9400 Sopron Besenyő u. 14/E. I/9. 44 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf I Harangozó Gyula 9400 Sopron Gesztenyés krt. 5/B. 45 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf II Németh László 9400 Sopron Szikla u Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf II Varga Andrásné 9400 Sopron Ady Endre út 109/A. 45 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf II Bartalné Szákovits Judit 9400 Sopron Kertvárosi utca Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg II Csapó Józsefné 9400 Sopron Kelénpataki utca 5/B. 46 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg II Sefcsik László Alajosné 9400 Sopron Ibolya út 16. fsz Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg II Cihlár Lajos 9400 Sopron Gensel Ádám utca 5/C. 47 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf III Holler Gáborné 9400 Sopron Szőlőskert u Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf III Kővári László 9400 Sopron Boldizsár u Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf III Balikóné Németh Márta 9400 Sopron Vepperdi utca Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf IV Kovács István 9400 Sopron Bánfalvi út 129/A. 48 Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf IV Dr. Méri Edina 9400 Sopron Bánfalvi út Bánfalvi Óvoda Kindergarten Wandorf IV Honti Apollónia 9408 Sopron Görbehalom telep 49 Brennbergbányai Művelődési Ház Krisztina 10/A Tost Attila Lászlóné 9408 Sopron Aknász köz 8. fsz Brennbergbányai Művelődési Ház 147. Tóthné Rázó Emőke 9408 Sopron Harang utca ajtó 49 Brennbergbányai Művelődési Ház szavazókör címe Sopron, Fenyő tér 1. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Fenyő tér 1. Sopron, Fenyő tér 1. Sopron, Fenyő tér 1. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Sopron, Ady E. út 176. Brennbergbánya, Hermesi út 1. Brennbergbánya, Hermesi út 1. Brennbergbánya, Hermesi út 1. 45

46 név irányító szám város utca szavazóköri besorolás 148. Góg Józsefné 9400 Sopron Faraktár u. 27. II/9. 50 nemzetiségi szavazókör 149. Müller Krisztina Mária 9400 Sopron Magyar u. 8. I. 50 nemzetiségi szavazókör 150. Soproni Géza 9400 Sopron Nádasdi u nemzetiségi szavazókör Póttagok: szavazókör helye Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium III. Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium III. Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium III. szavazókör címe Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. Sopron, Ferenczy J. u. 7. név irányító város utca szám 1. Bacskay György 9400 Sopron Bécsi út Balikó Márta Veronika 9400 Sopron Győri út 9. II/5. 3. Balog András 9400 Sopron Várkerület 73. II/4. 4. Berkéné Kovács Mária 9407 Sopron Pesti Barnabás u. 15. fsz Biró Kálmánné 9400 Sopron Kisház utca Bujdosó Antal Sándor 9400 Sopron Alsózsák utca 4/B. 7. Busku Zoltán 9400 Sopron István bíró utca 8/J. 1. ajtó 8. Császár Ferencné 9400 Sopron Vak Bottyán utca Dani Sándor László 9400 Sopron Ikva sor Dani Valéria 9400 Sopron IV. László király utca 57. I/ Dr. Dolmányosné Fischer Mária 9400 Sopron Magyar utca 25/C. I/ Emresz Klára Zsuzsanna 9400 Sopron Alsólövér utca Farkas János Lajosné 9400 Sopron Major köz 3. I/ Fleischer Józsefné 9400 Sopron Ibolya út 5. fsz Göde József Sándor 9400 Sopron Nádasdi utca Heiszig Csilla 9400 Sopron Bajnok utca 21. fsz Horváth Bors Tiborné 9400 Sopron Lackner K. utca 38. III/ Horváth Enikő Sára 9407 Sopron Pesti Barnabás u. 1. I/ Horváth József 9400 Sopron Teleki Pál út 27. III/ Horváth Róbert 9400 Sopron Ikvahíd utca 1. II/ Igler Antalné 9400 Sopron Rákosi út Ignácz Miklós Józsefné 9400 Sopron Lajta köz Jászberényi Réka 9400 Sopron Széchenyi tér 1. I/ Kantó-Simon Ildikó 9400 Sopron Semmelweis utca 2. III/ Karikás Sándorné 9400 Sopron Rákosi út 40. II/ Kemecsey Norbert 9400 Sopron Tómalom utca 14. fsz Kirádi Mihály Rezsőné 9400 Sopron Kőszegi út Kóczánné Farkas Anita 9400 Sopron Templom utca 12. fsz Koppányi Imre 9400 Sopron Vak Bottyán u Kovács Éva 9400 Sopron Teleki Pál út 15. III/12. 46

47 név irányító város utca szám 31. Kováts Attila 9400 Sopron Táncsics utca 17. fsz Kövesdi Renáta 9400 Sopron Bécsi út Kristály Zsoltné 9400 Sopron Híd utca Lakihegyi László Péter 9400 Sopron Híd utca Lenti Attila 9400 Sopron Kossuth Lajos u. 14. I/ Ifj. Lukácsi György 9400 Sopron Vasvári Pál utca 8. I/ Márton Lászlóné 9494 Sopron Fő utca Matyi Istvánné 9400 Sopron Várkerület ajtó 39. Mélykuti Vilmos József 9400 Sopron Zárányi utca Mendlikné Solymos Ildikó 9400 Sopron Ady Endre út Mikó György Béláné 9407 Sopron Szajkó utca Molnár István 9407 Sopron Varsa utca Mórocz István Károlyné 9400 Sopron Patak u Mózer Ilona Terézia 9400 Sopron IV. László király u. 21. II/ Nagy Mária Magdolna 9408 Sopron Régi Iskola sor ajtó 46. Németh Gábor 9400 Sopron Makó utca 11. III/ Németh László Gyula 9400 Sopron Újdűlő utca 49/A. 48. Németh Szilvia 9400 Sopron Ravazd utca ajtó 49. Novákné Gál Edit 9400 Sopron Lomb utca ajtó 50. Orbán Istvánné 9400 Sopron Újteleki utca Pajter János 9400 Sopron Harkai út Pál István 9400 Sopron Juharfa út 13. VII/ Palágyi Pál 9400 Sopron Újteleki utca 10. 1/ Pálffy Mária Irén 9400 Sopron Gyóni Géza utca 11. IV/ Pölczman Imre Róbert 9400 Sopron Holló utca Rétfalvi Tímea 9400 Sopron Besenyő u. 14/E. I/ Sándor Lászlóné 9400 Sopron Kőfaragó tér Sardú Keresztély András 9400 Sopron Panoráma út Szabó Ferenc Dénes 9400 Sopron Táncsics utca Szabó Nándorné 9400 Sopron Bánfalvi út Szalai Mihályné 9400 Sopron Kőműves köz Szalai Róbertné 9494 Sopron Bozi utca Szupper Kornélné 9400 Sopron Jókai utca 23. III/ Tama József Kálmán 9400 Sopron Makó utca 24. II/ Tamási Béla Péterné 9400 Sopron Hőflányi u Tóth Géza 9407 Sopron Harangvirág utca Varga Lászlóné 9400 Sopron Teleki Pál út 16. fsz Varga Zita 9400 Sopron Ív utca 7. II/ Vitéz Zoltán József 9400 Sopron Uszoda utca 81. Felelős: Határidő: dr. Dobos József jegyző azonnal (A 3., 4. napirendi pont titkos szavazásának jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi!) 47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése február -ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből napirendi pont: Előterjesztés a választások során közreműködő

Részletesebben

2. 26/2010. (II. 25.) 199/2010. (VIII.

2. 26/2010. (II. 25.) 199/2010. (VIII. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. augusztus 16ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata február 25-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata február 25-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. február 25-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2. számú melléklet. Ügyiratszám: /2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉV

2. számú melléklet. Ügyiratszám: /2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉV 2. számú melléklet Ügyiratszám: 41.390-6/2008. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2009. ÉV 2 Ügyiratszám: 41.390-6/2008. 2009. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ======================================================= ==========================

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás megállóhelyről indul:

Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás megállóhelyről indul: 3 LACKNER KRISTÓF UTCA BÁNFALVI ÚT KERTVÁROS BRENNBERGBÁNYA 0 Lackner Kristóf utca, autóbusz-állomás... O 21 1 Táncsics utca, templom... 20 2 Kossuth Lajos utca, Vadász utca... 19 4 Bánfalvi út, Falco

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics János Pályi Zoltán Pirint Andrásné képviselők. Kovácsné Pallai Valéria jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics János Pályi Zoltán Pirint Andrásné képviselők. Kovácsné Pallai Valéria jegyző 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. március 12. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30011/10984/2007 2007.08.24 Szektor : 33 Térképszelvény : 1641

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30011/10984/2007 2007.08.24 Szektor : 33 Térképszelvény : 1641 Sopron 9401 Új utca 26. Pf. 35. Oldal: 1 / 122 9400 Bánfalvi utca 26. 9400 Besenyõ utca 16. A. 9400 Besenyõ utca 16. B. 9400 Besenyõ utca 18. C. 9400 Besenyõ utca 18. D. 9400 Ágfalvi utca 9. Széljegy:

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720)

SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720) Jöjjön, utazzon velünk városunkban! SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720) Érvényes: 2016. július 9-től www.enykk.hu Helyi járatok forgalomirányítása, információ: 99 / 313 130 Regionális és országos járatok forgalomirányítása,

Részletesebben

Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Előterjesztés Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 18-i ülésére. Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Tisztelt Képviselő-testület! A választási eljárásról

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén 49/2010. /II. 15./ a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére 8. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 11-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak, póttagjainak, valamint Lajosmizse Város

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére 11. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai, továbbá a települési cigány kisebbségi

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA (Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása) 2014. október 12. 1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (ISKOLA, BICSKEI U. 2.) Jegyzőkönyvvezető: Sulyok Erika Tóthné

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2014. december 14-től Jöjjön, utazzon velünk városunkban! SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720) Személyszállítási Üzletág Sopron: 99 / 311 130 Helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. június 26-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. 1 Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013. május 23.-án 17.30-as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint: név: Bata

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE A.../2008. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK I.1. Mélyépítési beruházások 1. Belvárosi fejlesztések

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a augusztus 18-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a augusztus 18-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2010. augusztus 18-i Képviselő-testület rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete március 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 19/2014. (III. 13.) önkormányzati testületi határozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a Püspökladány Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2010. április 12-t l Menetrendi naptár a 2010. évre 2010 Január Február Március hétf 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 kedd 5 12 19 26 2 9 16

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014.

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/ , 63/ /2014. Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől Csanytelek, Volentér János tér 2. : 63/578-510, 63/578-511 Email: jegyzo@csanytelek.hu 1082-9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Csanytelek Község Önkormányzata

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez

Előterjesztői módosítás az Előterjesztés a fizető parkolás rendjéről. (rendeletalkotás) című előterjesztéshez parkolás rendjéről önkormányzati (rendeletalkotás) A közgyűlés időpontja: 2008. október 30. Az előterjesztés címe: Előterjesztés a fizető szóló 42/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról Ügyiratszám: 61002-10/2008.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. március 5-én Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória

Senior férfi eredménysor Név Rajtszám Időeredmény Kategória Senior férfi eredménysor Kiss Ádám 160 24,32 Senior Fucskár Attila 41 26,18 Senior Szabó Kornél 19 26,79 Senior Várnai Krisztián 53 27,90 Senior Hajduska Balázs 20 28,42 Senior Knapp Ádám 138 29,48 Senior

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f.

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016. (V. 26.) Kgy. határozat, a évi közbeszerzési terv módosításáról. K.m.f. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a 199/2016.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.március 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.március 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.március 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

VII. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2014

VII. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2014 Páros eredmény serdülő ifi szenior a Egyesület Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 FTC Peténé Bruszt Krisztina Pete II. László 353 241 594 379 218 597

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közd. SZKI és Szakiskola 45,500 2 46,100 2 46,400 1 46,700 1 184,700 2 Veszprém Vetési Albert Gimn. 46,700 1 46,600 1 42,600 3 45,400 3 181,300 3 Eger Dobó

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.562 / 2012. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2012. január 19 én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a október 2-i országos népszavazáson működő tatai szavazatszámláló bizottságokról

HIRDETMÉNY. a október 2-i országos népszavazáson működő tatai szavazatszámláló bizottságokról HIRDETMÉNY a 2016. október 2-i országos népszavazáson működő tatai szavazatszámláló bizottságokról 1. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG Helye: Bláthy Ottó Szakközépiskola és Kollégium Tata, Bercsényi u. 7. Havasi

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek

Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények 2016.07.10 futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek 21 km Befutó Férfiak Bef.sorrend Rajtszám Név Idő 1. 399 Kovács Balázs 1:33:10 2. 438 Oberling Ákos 1:35:19 3. 372 Szabó

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben