SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGED SCIENTISTS ACADEMY"

Átírás

1 Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár

2 tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában, ahol biológiát, kémiát tanít, évek óta eredményesen ismeri fel a tehetségeket és nyújt többlettudást nekik. Diákjai rendszeres részt vevői az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeknek illetve más, főként természettudományos témakörben indított nemzetközi és hazai megmérettetéseknek. A Tanár -ok választják ki azokat a fiatalokat, akik a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) előképzőseiként lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában folyó kutatómunkát. Rájuk hárul az a felelősségteljes munka, hogy az általuk felismert tehetséges tanulóknak felkínálják az SZTA ösztöndíjában rejlő lehetőséget a kutatói karrier kiépítésére, diákjaikat nyitottá tegyék az SZTA mentorai által irányított kutatási területek felé. A Tanár -ok segítségével épül ki az a híd a középiskola és a felsőoktatás között, mely a felfedezett tehetséges fiatalt kreatív, sikeres tudóssá érleli.

3 bán sándor Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: / Pályámat 1993-ban, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban kezdtem, ahol kémiát és biológiát tanítottam alaptantervi és fakultációs órákon valamint szakköri keretben ben az új épület természzettudományos részlegének tervezési és felszerelési munkáiban vezető szerepet játszottam. Négy éven keresztül vezettem a biológi-kémia munkaközösséget től jelenlegi munkahelyemen, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban elsősorban speciális biológia, kémia és matematika osztályokba járó diákokat tanítok, többnyire kisebb csoportokban között a biológia munkaközösséget vezettem, amely ebben az időszakban az emelt szintű érettségi valamint a versenyeredmények alapján az ország legeredményesebb középiskolai biológia oktatói műhelyévé fejlődött. Kollégáimmal együtt egy korszerű, középiskolás molekuláris biológiai laboratóriumot is kialakítottunk. Az eszközparkot tanártovábbképzések során más iskolák biológia tanárai és a nemzetközi biológia versenyek válogatóin más iskolák diákjai is használják. Kollégáimmal többször vettünk részt molekuláris biológiai továbbképzéseken az EMBL laboratóriumaiban Cambridge-ben, Heidelbergben és Monterotondoban től a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia (IBO) magyar csapatának vezetője és az Európai Unió Természettudományos Diákolimpiáján (EUSO) részt vevő magyar csapat biológia mentora vagyok ben elnyertem a Rátz Tanár Úr életműdíjat. Jelenleg egy EU-s forrásból finanszírozott középiskolai természettudományos laboratórium vezetőjeként dolgozom. Gondolkodás a bizonytalanról: a valószínűségi és korrelatív gondolkodás Osiris Kiadó, Budapest in: Az iskolai tudás (szerk.: Csapó Benő) o. From Vandals to Voters - active citizenship in Europe - analysis and methods (ed.: Ban, S. et al.) KIFE, Szeged Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 10. Maxim Kiadó, Szeged, Nászai Máté University of Cambridge, Trinity College, IBO aranyérem, EUSO és aranyérem, OKTV Biológia II. díj, Szentirmai Márton SZTE ÁOK IBO ezüstérem EUSO aranyérem OKTV Biológia III. díj Hawchar Fatime SZTE ÁOK & Universite Angers Faculte de Medicine IBO bronzérem OKTV Biológia IV. díj Sárkány Lőrinc Eberhard Karls Universität Tübingen (PhD-hallgató) IChO ezüstérem OKTV kémia és IV. díj Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny és I. díj Eperjesi Dávid SZTE ÁOK OKTV Biológia I. díj dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológiaverseny I. díj

4 Borosné Szlávik Mária Verseghy Ferenc Gimnázium Cím: 5000 Szolnok Tisza park 1. tel.: ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakán, azóta a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban tanítok, évek óta vezetem a természettudományi munkaközösséget ben újabb diplomát szereztem a Szegedi Tudományegyetem pedagógiai értékelési szakértő szakán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szociális és életviteli kompetenciaterületi mentora vagyok, biológia-földrajz szaktanácsadójaként a Kitaibel Pál Biológiai Tanulmányi Verseny koordinálását végzem. A kétszintű érettségi bevezetésekor részt vettem a kollégák új típusú vizsgáztatásra való felkészítésében. Több pályázatot nyújtottam be és bonyolítottam le, amelyek részben a környezeti nevelést szolgálták, másrészt terepgyakorlatokkal, tanórán kívüli foglalkozásokkal bővíthették diákjaim biológiai ismereteit. A szolnoki Széchenyi István Gimnázium természettudományos laboratóriuma részére munkafüzetet készítettem a középszintű érettségihez, több munkafüzetet pedig lektoráltam ben megkaptam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Versenyképes Tudásért Alapítványának Pro Talento díját. A biológia tudománya Verseghy korában Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár (1998) Laboratóriumi felfedezések biológiából évfolyam (2012) Farkas János Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 2. hely ( ) 13. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Gönczi Lóránd Biológia OKTV ( ) 16. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Németh Alexandra Biológia OKTV ( ) 17. hely Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 14. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Agócs László Biológia OKTV ( ) 13. hely Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 2. hely Kitaibel Pál Biológiai Tanulmányi Verseny (1999/2000) 3. hely a Debreceni Egyetem ÁOK-n végzett

5 dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Tóth Árpád Gimnáziumra Cím: 4024 Debrecen, Szombathi I. u tel.: Pályámat ötödéves hallgatóként a balmazújvárosi gimnáziumban kezdtem, majd 1982 óta Alma Materem, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakos tanára vagyok ben elvégeztem az ELTE környezettan intenzív tanfolyamát, mely az 1981-ben szerzett doktorim ökológiai témakörű kutatásaival együtt meghatározta pályám dominanciáját, a környezeti nevelés irányát. De az iskola biológia illetve biológia-kémia speciális képzésének újraindításában, átdolgozásában és megvalósításában is vezető szerepem lett, az Arany János Tehetséggondozó programban a természetismeret tantárgyhoz tantervet majd jegyzetet készítettem, melyeket tanításom során alkalmazok től a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként először biológia, 2004 óta pedig környezeti nevelési szaktanácsadó vagyok től a környezettan szakos hallgatók vezetőtanára lettem. Számtalan verseny területi fordulóját szerveztem, többet én találtam ki. Hagyományát teremtettem a diákkonferenciáknak, s több felnőtt konferenciát is szerveztem. Tanfolyamokat vezettem környezeti nevelési témákban. Kiemelendő a tevékenykedtető projektekben végzett munkám, 25 éven át működött az iskolai BIOCÉN Környezet- és Természetvédelmi Diákklubom, melyben a közösen végzett komplex kreativitást valósítottam meg diákjaimmal az egyéni és közös kutatásoktól, tevékenységektől a terepi programok széles skálájáig, a gyakorlati akciókig. Többszáz diákdolgozat született vezetésemmel különböző pályázatokra, biológia érettségi projektre. Több mint 150 publikáció, nagyon sok kiadvány szerkesztése Leaf growth investigations of shrubs In. Jakucs, P. (ed.): Ecology of an oak forest In Hungary. Result of Sikfőkút Project (1985), Akadémiai Kiadó, Budapest, Erdei iskola a debreceni Erdőspusztán (Módszertani segédanyag az erdei iskolai neveléshez) szerk. Budayné-Ungváriné, Juventus 96. Bt. (2005), Debrecen Mindennapok környezeti kémiája, avagy a zöldebb családokért in: Bagári Kinga szerk.: Kíméletes kémia, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2005, oldal A mi világunk Nyitottan egy fenntartható világ elé Természetismeret jegyzet Buday Tamással az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő évesei számára (2010) mscr. (107 oldalas) Kiss Zoltán OKTV 12. hely, Kertészeti Egyetem, Debreceni Egyetem Mesterképzés Posta Edit Árokszállásy Zoltán Verseny 5., majd 1. hely, Kitaibel Pál verseny országos döntő, OKTV 15., Debreceni Egyetem ÁOK orvos Szalóki Gábor molekuláris biológus, Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 2013 Astellus-díj Simon Andrea Árokszállásy Zoltán Verseny 2. hely, Kitaibel Pál verseny országos döntő, Debreceni Egyetem ÁOK Nyakacska Emil Kitaibel verseny 8. hely, OKTV 14., állatorvos

6 Csigér István SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Cím: 6722 Szeged, Szentháromság utca 2. tel.: / Pályámat a Barcsi Erdészeti, Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában kezdtem ben, ahol biológiát és kémiát tanítottam. Az erdészeti tagozaton mindkét tárgy szakmai alapozó, a biológia kötelező érettségi tárgy volt. A vízügyi tagozaton a kémia tanítása mellett szakmai gyakorlat keretében heti egy nap laboratóriumi alapismeretek gyakorlatot is tartottam. Ez idő alatt (1988) részt vettem a Kémia feladatbank szerkesztői és kipróbálási munkájában (szerk.: Z. Orbán Erzsébet). Jelenlegi munkahelyem az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, ahol 1991 óta biológia szakvezető tanári beosztásban dolgozom, így részt veszek a tanárképzésben is. A gimnáziumi biológiatanítás mellett több ízben tartottam vendégoktatóként az SZTE TTIK-n biológia szakmódszertan szemináriumot, a BTK pszichológusképzésében pedig biológiai alapismereteket és evolúciós pszichológiát oktattam két éven át ben elvégeztem a TTK által szervezett okleveles környezetvédő képzést, majd 2006-ban a JGYPK közoktatási vezetői kurzusán szereztem diplomát ben részt vettem az iskolánkban induló biológia-fizika-kémia irányultságú osztály tantervének és laborfoglalkozásainak előkészítésében, jelenleg a harmadik ilyen osztály biológiatanáraként és osztályfőnökeként is tevékenykedem től az SZTE által EU-s forrásból (is) finanszírozott, 18 partneriskolával gimnáziumunkban működő Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium (SzeReTeD) biológia vezetőtanáraként is munkálkodom. Biológia 11. (Csigér István Juhász Katalin Vargáné Lengyel Adrien) Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 12. (Csigér István Juhász Katalin Vargáné Lengyel Adrien) Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 10. Maxim Kiadó, Szeged, Néhány szakmai észrevétel dr. Lénárd Gábor Biológia II. és Biológia III. tankönyvéről (Németh Endre Csigér István) A biológia tanítása: módszertani folyóirat 13. évf. 2. sz , Vágvölgyi Anna SZTE ÁOK OKTV Biológia helyezett

7 Erős-Honti Julianna Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. tel.: /220 Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem kutató biológusként evolúcióbiológia, szisztematika, ökológia szakirányon. Később ugyanitt részt vettem a Biológia Doktori Iskola Elméleti Ökológia doktori programban, eközben tanári diplomát szereztem. Kutatásaimat a növényökológia tárgykörében végeztem, dolomitsziklagyepek fajkészlet-eloszlásának vizsgálatával. Kutatómunkám során gyakorlatot szereztem a kutatás-tervezésben, segíteni tudom a diákokat önálló kutatásaik kivitelezésében, cikkek megírásában. A Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok biológiát a 2010/2011- es tanév óta. Kezdetektől részt veszek az emelt szintű képzésben, először a fakultációsok, később pedig a tagozatosok tanításával. Iskolánkban jelentős hangsúlyt kapnak a tanulmányi versenyek, melyekre folyamatosan készítjük fel a diákjainkat. Növényökológiával kapcsolatos kutatói jártasságomat a középiskolai oktatásban elsősorban terepgyakorlatok szervezésében és a fajismeretek oktatásában kamatoztatom. A Fazekas Gimnáziumban az idei, 2013/2014-es tanévtől kaptam vezetőtanári feladatokat, amely során bemutatóórákat, módszertani bemutatókat tarthatok, valamint részt veszek a Bolyai Természettudományi Csapatverseny szervezésében. Az oktatási tevékenységeim mellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai fejlesztő munkatársaként is dolgozom. Honti, J., Kun, A., Rédei, T. (2004): A fajkészlet eloszlása több gyeptársulás alkotta tájmozaikban. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI., Keszthely p.44. Mihók B., Erős-Honti Zs., Gálhidy L., Bela Gy., Illyés E., Tinya F., Erős-Honti J., Molnár Á., Szabó R. (2006): A Borsodi-ártér természeti állapota a helyben élők és az ökológusok szemével interdiszciplináris kutatás a hagyományos ökológiai tudásról. Term. Véd. Közl. 12: Dobolyi, K., J. Erős-Honti, J. and Botta-Dukát, Z. (2008): Habitat preference of Linum dolomiticum (Linaceae) Studia bot. hung. 39: Dobolyi, K., J. Erős-Honti, J., Rédei T. (2010): Az Odvas-hegy flórája és vegetációja. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből MTA-ÖBKI, Vácrátót. pp Szilágyi Csaba (SOTE) OKTV biológia II. kategória (2012/2013), 2. helyezés Székely Eszter (ELTE TTK, kémia) OKTV biológia I. kategória (2011/2012), 6. helyezés Fésűs Luca (SOTE) OKTV biológia, II. kategória (2011/2012), 15. helyezés Zahemszky Dániel Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-Környezetvédelmi Verseny (2012/2013), 5-7. helyezés

8 Faragó Norbert ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Cím: 1088 Budapest, Trefort u tel.: A tanári pályafutásomat a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem, 2001-ben. Ezzel párhuzamosan egy alapítványi gimnáziumban is tanítottam biológiát és kémiát óta a Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában tanítok, elsősorban biológiát óta vezetőtanárként ben mentor és vezetőtanár szakirányon pedagógus szakvizsgát szereztem. Az iskolában a évfolyamos diákokat tanítok, a évfolyamon az emelt szintű csoportok felkészítésében is részt veszek. Diákjaink szép eredményeket értek el a Herman és Kitaibel versenyeken, az OKTV-n és az Árokszállásy versenyen is. Rendszeresen készítek diákokat az emeltszintű érettségire előkészítős csoportokban tól az iskolában a TÁMOP pályázat keretében kiépített természettudományos laboratórium laborvezetője is vagyok. Biológia lépésről lépésre Bölcselet Egyesület, Még egy lépés a biológia érettségihez Bölcselet Egyesület, Tóth Eszter OKTV 2. helyezés 2010 Varga György Herman Ottó országos biológiaverseny 2. helyezés Árokszállásy Zoltán biológia- és környezetvédelmi verseny 1. hely XI. EUSO ezüst fokozat Uzonyi Anna Árokszállásy Zoltán biológia- és környezetvédelmi verseny 3. hely OKTV 3. helyezés IBO ezüst fokozat

9 FazAkas Andrea Deák Téri Evangélikus Gmnázium Cím: 1052 Budapest Sütő u tel.: +36-1/ ben kezdtem el dolgozni a Flór Ferenc Eü. Szakközépiskolában, ahol a biológia és a kémia mellett anatómiát is tanítottam óta a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban tanítok biológiát és kémiát. Munkám legszebb részének a biológia érettségire való felkészítést tartom. Nagy örömömre szolgál, hogy iskolánk kis méretéhez képest sokan választják ezt a tárgyat közép és emelt szinten is, és jó eredményt szoktak elérni. Munkám másik nagyon örömteli része a nyári természetismereti táborok szervezése és vezetése. Magyarország nagyon sok szép vidékére eljutottunk, voltunk többek között a Kis-Balatonnál, Szatmárban, az Őrségben és 2006 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet számára készítettem feladatokat ben a kétszintű érettségiről szervezett tanfolyamokon tartottam előadásokat a kollégáknak ben az ELTE-n tanár szakvizsgát tettem. Igyekszem élni a továbbképzési lehetőségekkel is. Ezek közül a legemlékezetesebbek számomra a XXI.sz. modern biológiája (EMBO 2004) illetve a Molekuláris biológiai kiséletek a középiskolákban (MABITE 2009) 2013-ban OKTV felkészítő munkámért Bonis Bona díjban részesültem. Panoráma Természettudományi Enciklopédia ( biológia fejezetek), Nemzeti Tankönyvkiadó 2009 Gresits Orsolya OKTV Gyulai Kata OKTV Szebik Huba OKTV Bérces Klári OKTV

10 Dr Futóné Monori Edit Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Cím: 4029 Debrecen, Csengő utca 4. tel.: tól Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló biológia-kémia szakos középiskolai tanár 1989-től Erdei Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen biológia-kémia szakos középiskolai tanár, kollégiumi nevelőtanár 1991 től Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen biológia-kémia szakos vezetőtanár, osztályfőnök 2008-tól Biológia-kémia-földrajz munkaközösség vezető Vezetőtanár, mentortanár Szakmódszertani konferenciák: Szeged 2005; Budapest 2007, Debrecen től Emelt szintű Biológia Érettségi Vizsgabizottsági tag és elnök Természettudományi tehetséggondozó szakkör vezetője 2008-tól Drogprevenciós pályázat iskolai koordinátora 2010 Magyar Géniusz Tehetségsegítő Program oktatója és tankönyv írója Egyetemi záróvizsga bizottsági tag Természettudományi projektvezető Revákné Markóczi Ibolya-Futóné Monori Edit-Balogh László: Tehetségfejlesztés a biológiatudományban Magyar Géniusz Program 2010 Revákné Markóczi Ibolya-Huszti Anett-Futóné Monori Edit: Egy természettudományos projekt hatásának ön-és peerértékelése a középiskolában MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ELTE Eötvös Kiadó 2013 Baji Zsófia IX. KutDiák Esszépályázat Országos Döntő Biokémia-kémia szekció I. hely XVIII. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (Moszkva)Élettudományi szekció innovációs különdíj International Summer Science Camp of Nanotechnology, Energetics and Medicine (Dánia) az országonként kijutó három diák egyike Szeifert Viktória Tudományos Diákkörök XI. Országos Konferenciája Döntő Orvostudomány-biológia szekció első díj IX. KutDiák Esszépályázat Országos Döntő Orvostudomány-mikrobiológia szekció különdíj International Earth Science Olympiad Bronzdíj Bényei Éva 2011/2012 Szintetikus Biológiai diákprogram (igem). Amszterdam Aranyfokozat XIX. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (Amszterdam) Ezüstérem V. és VI. KutDiák poszterverseny I. díj XI. KutDiák Tudományos Esszépályázat I. díj XX. International Conference of Young Scientists (ICYS) Bali I. helyezés; a Softex Indonesia különdíja Az év természettudományos felfedezettje Juhász Dorottya 19. Ifjúsági Tudományos És Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díj Varga Dániel 16. International Conference of Young Scientists (ICYS - Lengyelország) természettudományi szekció ezüst minősítés

11 Gál Béla Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: óta vagyok kinevezett dolgozója a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumnak. Biológia kémia szakosként mindkét tantárgyat oktattam. Szakmai fejlődésemhez jelentősen hozzájárult egy egyéves Akadémiai Ösztöndíj, mellyel kutatómunkát végezhettem a SZOTE Biofizikai - Biokémiai Tanszékén. A továbbtanulási igények késztették a Radnóti Miklós Gimnáziumot arra, hogy 1988-ban beindítsa a speciális biokémia osztályt. Ennek biológia és biokémia tantervét állítottam össze, és a munkaközösségünk tagjaival belső jegyzetet készítettünk biokémiából között részt vettem az OM által felkért bizottság munkájában, mely az országban folyó hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveit ellenőrizte, bírálta - a környezettan és biológia dokumentációját véleményeztem. Munkám során nagyon sok tehetséges diákkal találkoztam, számos örömteli pillanat adatott meg számomra. A Ki miben tudós? televíziós vetélkedőn tanítványom harmadik helyezést ért el, az elmúlt években közel ötven tanítványom volt az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében biológiából, ill. kezdetben kémiából. Mind a mai napig iskolánk az ország legeredményesebb a Bugát Pál Természetkutató Versenyen között a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola igazgatója voltam. A következő öt évet ismét közvetlenül a diákokkal való foglalkozásra fordíthattam, és tankönyvek írására is jutott időm. A Szegedi Tudományegyetemen 2005-ig részt vettem a biológia szakos hallgatók módszertani képzésében, mint szakvezető. Az egyetemisták oktatása mellett továbbképzéseket, előadásokat tartottam a megye pedagógusai számára. Rendszeresen részt vettem a Szegedi Tudományegyetem biológia felvételi dolgozatok javításában és a szóbeli vizsgáztatásban től ismét igazgatóként dolgozom a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumért. Társadalmi tevékenységemként a Csizmazia Közhasznú Közalapítvány elnöke vagyok, ahol a gyerekek természetszeretetét igyekszem fejleszteni. Speciális középiskolai tanterv készítése biofizikából és biokémiából. (1988, 1992) Emeltszintű kerettanterv biológiából (2009) Biológia 10. tankönyv: Az élőlények változatossága (2001) Biológia 11. tankönyv: A sejt és az ember biológiája (2002) Biológia 12. tankönyv: Az életközösségek biológiája és az öröklődés (2003) Riener Réka Zsófia OKTV II. 7. hely, 2012 Kovács Dénes OKTV II. 8. hely, 2012 Pitó Márton OKTV II. 33. hely, 2012 Kálmán Sára OKTV II. 15. hely, 2008

12 Gál Viktória Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: / ebben az évben a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában kezdtem tanítani mindkét szakomat teljes állásban. Négy év után egy fél évig ezzel a munkahelyemmel párhuzamosan óraadóként dolgozni kezdtem a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, majd ezután átkerültem ebbe az iskolába teljes állásban. Azóta is- immár 7 éve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium speciális biológia tagozatos, emelt szintű és középszintű csoportjaiban tanítok biológiát. A tanítás mellett óta részt veszek a magyar csapat Nemzetközi Biológiai Diákolimpián (IBO) való szereplésének előkészítésében és a versenyen a feladatok fordításában. Több alkalommal hasonló feladatokat láttam el az Európai Uniós Természettudományi Olimpia (EUSO) magyar csapatával kapcsolatosan is. Mindkét versenyen tanítványaim a csapattagként sikeresen szerepeltek ban Heidelbergben az EMBL laboratóriumaiban vettem részt egy molekuláris biológiai továbbképzésen ban elnyertem a Bonis Bona- A Nemzet Tehetségeiért díjat Kiváló Versenyfelkészítő Tanár kategóriában. Érettségi feladatsorok biológiából- középszint Maxim Kiadó Érettségi feladatsorok biológiából- emelt szint Maxim Kiadó Biológia Feladatgyűjtemény Mozaik Kiadó Országh Noémi Univesity of Heidelberg IBO ezüstérem, ezüstérem OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Hézső Tamás SZTE ÁOK IBO bronzérem OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Kovács Mónika SZTE ÁOK EUSO aranyérem OKTV Biológia hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Mészáros János Péter SZTE TTIK OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely

13 Horváth Zsolt Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. tel.: Biológia kémia szakos tanár vagyok, diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem 1995-ben. Ugyanebben az évben helyezkedtem el a Gödöllői Református Líceumban, itt tanítok már 18 éve. A tanítás során elsősorban biokémia, molekuláris biológia, növényi és állati szövettan tanításához hoztam létre elektronikus tananyagokat. Érdekelnek a mikroszkópos vizsgálatok, szöveti fotók készítése. Az utóbbi időben szerepet kaptam biológia versenyfeladatok készítésében. Elláttam lektorálási feladatokat, valamint szöveti fényképezési munkákat tankönyvkiadók számára. Képek, ábrák és kísérletgyűjtemény a Lénárd-féle biológia tankönyvcsaládhoz 2008 (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Hamar Éva: OKTV Biológia II. kategória 7. hely ELTE biológus szak Liszkai Patrik: OKTV Biológia II. kategória 45. hely SOTE ÁOK

14 Jánossyné dr. Solt Anna Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca tel.: Az ELTE TTK biológia-kémia tanári szakán végeztem, két évvel később biológus diplomát is szereztem. Először az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében dolgoztam, itt növényélettannal és mikrobiológiával foglalkoztam, ezekből a kutatásokból készült a doktori dolgozatom tól ig a Baár-Madas Református Gimnáziumban tanítottam, itt én készítettem el a speciális biológia tagozat tantervét és évente szerveztem 1-2 hetes terepgyakorlatokat, táborokat diáknak. Közben elvégeztem a környezettan tanári szakot. 15 éven át minden évben volt egy, két vagy három OKTV-döntős tanítványom, ezért 2010-ben megkaptam Az év felkészítő tanára címet, 2013 augusztusban pedig Bonis bona díjat kiváló versenyfelkészítő tanárként szeptembertől a Városmajori Gimnáziumban tanítok. Részt vettem az új kerettanterv akadémiai változatának kidolgozásában és a Biológiai Háttéranyag összeállításában. Bölcsőd e táj CD-ROM (Tájvédelmi oktató anyag a Dörögdi-medencéről, a Független Ökológia Központ kiadványa, ennek módszertani kidolgozása volt a feladatom) Polgár Lívia OKTV 6. hely most Ph.D. hallgató SOTE Rektori Pályázat 2. díj Ács Orsolya Dóra Magyar Innovációs Szövetség különdíja TUDOK különdíj most SOTE ÁOK VI. TDK 2.díj Ph.D.hallgató Lékó András OKTV 10.hely most SOTE ÁOK IV. OTDK III. helyezett Cseke Anna OKTV 15. hely most ELTE TTK biológus V. OTDK 1.hely TDK, MTA Membránbiológia Pósfai Balázs SOTE ÁOK III TDK-hallgató az MTA KOKI-ban már 12. osztálytól OTDK 1.díj 2013-ban

15 Jóriné Csölle Henriett Bethlen Gábor Református Gimnázium Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. tel.: / Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára vagyok. Biológia, kémia szakos tanár vagyok, munkaközösség vezető vagyok 8 éve. Az iskolánkban már régóta meghirdetjük a biológia-kémia emelt óraszámú képzést. Ezekben az osztályokban biológiát tanítok. E mellett a 11. osztályban induló emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció vezetésében is részt veszek. Emelt szintű érettségin írásbeli feladatok javításában részt vállalok, a szóbeli vizsgán bizottsági tag vagyok Minden tanévben, a környékünk általános iskolásainak hirdetünk versenyt biológia, és kémia tárgyakból. A tudásuk mellett a kreativitásukat is mérjük. Bajnóczy Éva tanévben OKTV 3. helyezet 2007-ben Kitaibel Pál Verseny döntője Antalicz Balázs ben a Hevesy verseny döntőjébe bejutott Számos tanítványom tanul fogorvosnak, orvosnak, gyógyszerésznek, biológusnak, vegyésznek és biológia, kémia szakjuknak megfelelő egyetemi képzésben.

16 Kerényi Zoltán Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Cím: 2100 Gödöllő, Egyetem tér tel.: A szegedi József Attila Tudományegyetem elvégzésével ökológus ágazatú biológus és biológia tanári képesítést szereztem. Biológia tanári pályámat óraadóként a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban kezdtem, majd 1998-ban a gödöllői Premontrei Gimnáziumba kerültem. Eddig normál tanrendű osztályokban tanítottam biológiát, a felvételizők és érdeklődők részére fakultációs keretek között is. A 2014/2015-ös tanévben elindítjuk iskolánkban az emelt szintű biológia-kémia tagozatos képzést, melynek tartalmi és szerkezeti kidolgozásában munkaközösség vezetőként tevékenyen részt vállalok. Mivel iskolánkba nagyon sok okos és intelligens diák tanul, pedagógiai tevékenységemben a tehetséges tanulókkal való foglalkozás vált hangsúlyossá. Annak érdekében, hogy velük minél szakszerűbb munkát tudjak végezni, elvégeztem a Debreceni Egyetemen a tehetségfejlesztő tanár szakképzést (pedagógus szakvizsga), illetve részt vettem Geniusz továbbképzésen is (A biológia tudomány területén tehetséges diákok tehetséggondozása). A tehetséges diákokkal való foglalkozás egyik rendszeres és kedvelt formája az Út a tudományhoz program segítségével öt fős diák kutatócsoportok alakítása, s egy adott témában a közös kutatási tevékenység révén történő ismeretszerzés, gondolkodás fejlesztés. A kutatócsoportok a projekt végén az eredményeikből készített tudományos előadással évről-évre részt vesznek a TUDOK regionális és országos konferenciáin. A tehetséggondozás területén végzett munkámat eddig Kontra György díjjal (2010) és Bonis Bona díjjal (2013) ismerték el. Kerényi Z. (2004): Pilisjászfalu madárvilága. In: Pilisjászfalu I., Pilisjászfaluért Közalapítvány, pp Kerényi Z. (2007): A Gödöllői-dombság természetföldrajza. In: Gödöllő története I. A kezdetektől 1867-ig., pp Kerényi Z. (2011): A Gödöllői-dombság állatvilága. In: Szabó L. (szerk.): A Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai. Agroinform Kiadó, Budapest. Annus Péter SZTE FOK KutDiák poszter verseny 1. díj (2013) Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonfrencia 1. díj (2012) Babarczy Kristóf SOTE ÁOK Kitaibel Pál biológia verseny 19. hely (2007) TUDOK nagydíj (2008) OTDK különdíj (2009) KutDiák esszépályázat 1. díj (2009) Gódor Dorottya SOTE ÁOK biológia OKTV 24. hely (2009) Jászberényi Balázs DE ÁOK TUDOK nagydíj (2008) OTDK különdíj (2009) KutDiák esszépályázat 1. díj (2009) Prehoda Bence SOTE ÁOK Kitaibel Pál biológia verseny 13. hely (2011) biológia OKTV és 4. (2012) és 12. hely (2013) Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonfrencia 3. hely (2012)

17 Dr. Koncz Gábor Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Cím: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. tel.: A Debreceni Egyetem biológia-környezettan tanári szakán és biológus ökológus kutatóként szereztem diplomát 2007-ben ban doktori (PhD) fokozatot szereztem a környezettudományok területén óta a volt középiskolám, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia szakos tanára vagyok. Iskolánkban természettudományos irányultságú tagozat is működik, ahol több évfolyamon emelt óraszámban tanítok biológiát. Emellett folyamatosan emelt szintű érettségi előkészítő és versenyfelkészítő foglalkozásokat is tartok. Rendszeresen terepgyakorlatokat szervezek, több sikeres természettudományos pályázatot készítettem. Jelenleg egy humánreál irányultságú osztály osztályfőnöke vagyok. Iskolánkban számos tehetséges diákot van szerencsém tanítani. Közülük többen a Kutató Diákok Mozgalmának tagjai. Kutatási eredményeiket a tudományos versenyen sikerrel mutatják be. Emellett számos tanulmányi versenyre is készítem diákjaimat. Szeretném, ha a későbbiekben az általam készített diákok nemzetközi versenyeken is sikeresek lehetnének, ezt segítheti az Öveges Program keretében épült új természettudományos laporatórium is. Eddigi eredményes versenyfelkészítő munkámért 2013-ban Bonis Bona Kiváló tehetségsegítő díjat, Pro Progressio A haladásért díjat és Kisvárda város Kiváló felkészítő pedagógus díjat kaptam. Koncz G., Török P., Papp M., Matus G., Tóthmérész B. (2011): Penetration of weeds into the herbaceous understorey and soil seed bank of a Turkey oak-sessile oak forest in Hungary. Community Ecology Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G., Tóthmérész B. (2010): The role of seed bank in the dynamics of understory in a turkey-sessile oak forest in Hungary. Acta Biologica Hungarica Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G. (2009): Magkészlet szerepe a lágyszárú szint regenerálódásában: egy észak-magyarországi cseres-tölgyes állomány (Síkfőkút, Bükk-hg.) talajának magkészlete. Természetvédelmi Közlemények Koncz G. (2013): Cseres-tölgyes erdők (Síkfőkút Projekt és Vár-hegy) lágyszárú növényzet és magkészlet vizsgálata. Doktori (Ph.D.) értekezés Kertész Alexandra Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 13. hely Kovács Dominika XI. KutDiák Tudományos Esszépályázat 1. hely, Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 1. hely, Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája hazai döntő 1. hely Molnár Petra XIII. Tudományos Diákköri Országos Konferencia 1. hely, Országos Diákbiológus és Környezetvédelmi Napok 1. hely Palcsik Balázs Avram Hershko Természettudományi Verseny 2. hely

18 Lampert Mária Dobó Katalin Gimnázium Cím: 2500 Esztergom, Bánomi u tel.: Pályakezdésemtől (1987) egy iskolában a Dobó Katalin Gimnáziumban tanítok. Eredetileg biológiát és földrajzot, majd néhány éven keresztül életvitelt is. Amióta iskolánkban elindult a 8 osztályos képzés, a természetismeret tantárgyat is tanítom. A 8 évfolyamos oktatásban és a természettudományi tagozatos képzésben is kiemelt szerepe van iskolánkban a biológiának. Mindkét osztálytípusban tanítom ezt a tárgyat. Ameddig volt iskolánkban erre lehetőség, tartottam természetismeret szakkört. Később férjemmel az iskolai Biológus tábort szerveztük. (én mint kísérőtanár). Versenyt iskolánkban szerveztem az érdeklődő diákoknak Természettudomány háziverseny címmel. Itt a Búvár folyóiratból, illetve az állat- és növényismeret könyvekből kellett a diákoknak felkészülni. Főleg diavetítés képeinek felismerése, rendszerezése volt a téma. A biológia tanításában önálló tesztek, kérdés - és diasorok készítése, gyakorló feladatok, keresztrejtvények összeállítása a feladatom az oktatás mellett. Soós Bálint Árokszállásy Zoltán verseny 1. ill. 2. helyezett Kaán Károly verseny orsz. 5. hely Herman O. verseny orsz. 11. Haász Péter Árokszállásy Zoltán verseny 1. OKTV döntő Kutató Diákok verseny országos 1. Kutató Diákok: országos elnöke Farkas Ákos, Szabó Gergely és Kovács Eszter (csapatverseny) Young People in European Forests orsz. 15.

19 Lampert Zoltán Dobó Katalin Gimnázium Cím: 2500 Esztergom, Bánomi u tel.: Egyetemi tanulmányaim mellett óraadó tanár voltam Budapesten. A diploma megszerzése után 1987-tól a dorogi Gimnáziumban és az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban voltam óraadó től a Dobó Katalin Gimnáziumban tanítok biológiát és földrajzot. A 8 évfolyamos oktatásban és a természettudományi tagozatos képzésben is kiemelt szerepe van iskolánkban a biológiának. Mindkét osztálytípusban tanítom ezt a tárgyat. Tizenöt éve szervezem minden nyáron az iskolai Biológus-tábort átlagban diák részvételével. Szintén tizenhat éve szervezem az iskolai biológia háziversenyt is, ami egyetemi- és versenyelőkészítő is egyben az érdeklődő diákok számára. Szakterületem a terepgyakorlatok szervezése. Haász Péter Árokszállásy Zoltán verseny 1. OKTV döntő Kutató Diákok verseny országos 1. Kutató Diákok: országos elnöke Vodicska Barbara a BMGE MSc biomérnök hallgatója a Szegeden április 2-4. között lezajlott XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia Szekciójának Molekuláris Biológia Tagozatán előadott, Egy membránfehérje a sejtmagban című pályamunkájával első helyezést ért el, egyben elnyerte az Alapítvány a Magyar Gyógyszerkutatásért különdíját, valamint a JATE Press Publikációs Díjat is. Tóth Ágnes Kutató Diákok Országos Konferenciája: 1. díj, Hazánk kutató diákjait képviselte a Nobel-díj átadáson 2004-ben Mezei Linett orsz. XV. Kürtös Gergő, Bara Zsanett, Kovács Judit OKTV döntő

20 Molnár Tamás Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth út tel.: Elvégzett tanári szakok: biológia, kémia, környezetvédelem : Bajza József Gimnázium, Hatvan tantárgyak: biológia és kémia 1990-től: Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös tantárgyak: biológia, kémia, természetismeret, ember és környezete A gimnáziumi nyolcosztályos képzés helyi tantervének és biológia jegyzetének társszerzője. Országos pályázaton a természettudományos tantárgyak tantervének társszerzője, A sár-hegyi természetismereti tanösvény kialakítója Megyei szaktanácsadó 17 éve a gimnázium igazgatóhelyettese Gyöngyös körzeti biológiatanárok ökológiai és terepgyakorlati továbbképzésének a vezetője Erdei iskolai program kidolgozásában való részvétel Bugát Pál Természetismereti Verseny döntőjének helyi koordinátora Városi Föld Napi Versenyek szervezője Kedvelt témák: terepgyakorlatok szervezése, ökológia, genetika, biokémia. Miniszteri dícséret MOL Tehetségért Alapítvány tanári díja Magyar Köztársaság Ezüstkeresztje Rohács Tibor Ki miben tudós? 1. hely Krause Sándor OKTV 8., 33. hely Fekete Iván OKTV 10., 12. hely Molnár Csaba Kitaibel verseny 12. hely Kalmár Tímea OKTV 14. hely Bőze Barna OKTV 13. hely

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok január 23 24. SYMA Csarnok Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

BIOLÓGIA. 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: BIOLÓGIA BIOLÓGIA 1 1986 és 2013 között 1825 középiskolás vett részt a biológia OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Versenyeredmények Országos versenyek 2009 Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Varga Szabolcs 7.a 22. Magyar Zsolt Sveiczer András 7.a 47. Magyar Zsolt Vörös Ákos 7.a 59. Magyar Zsolt Szkupien Bence

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Tanulmányi versenyeredmények 2012/2013.

Tanulmányi versenyeredmények 2012/2013. Tanulmányi versenyeredmények 2012/2013. MAGYAR: Megyei népmese- és népballadamondó verseny (Pásztorvölgyi) - Kulcsár Janka 10.E 2. helyezés /Békési Katalin/ - Fónagy Alexandra 12.D: 1. helyezés /Antal

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Biológiaoktatás a szentendrei Ferences Gimnáziumban

Biológiaoktatás a szentendrei Ferences Gimnáziumban Biológiaoktatás a szentendrei Ferences Gimnáziumban Összeállította: Mészáros Lukács munkaközösség-vezető Biológiaoktatásunk koncepciója Az iskolánkban folyó biológiaoktatásban Assisi Szent Ferenc lelkiségét

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T Tárgy: A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006. június TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA RE O L SC

Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA RE O L SC Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA TU RE O F BIOM ED I L SC FOR THE CA FU Ifjak, Diákok, Tanárok és Mentorok Találkozója S ZE AT N ION IENCES I GED FOU ND A Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra Az osztály adatai: Létszám a 2011/2012. tanévben: 25 fő (14 fő speciális biológia, 11 fő emelt matematika tagozat) Osztályfőnök: Gabnai Edit Osztályterem: 206.

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

TÁRGY: POLGÁRMESTERI

TÁRGY: POLGÁRMESTERI IKTATÓSZÁM: 08-8/570-28/2013 TÁRGY: POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJAK 2013 I. FÉLÉV MELLÉKLET: 1 DB ODAÍTÉLÉSE E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG-ÁNAK

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben