SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGED SCIENTISTS ACADEMY"

Átírás

1 Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár

2 tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában, ahol biológiát, kémiát tanít, évek óta eredményesen ismeri fel a tehetségeket és nyújt többlettudást nekik. Diákjai rendszeres részt vevői az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeknek illetve más, főként természettudományos témakörben indított nemzetközi és hazai megmérettetéseknek. A Tanár -ok választják ki azokat a fiatalokat, akik a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA) előképzőseiként lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában folyó kutatómunkát. Rájuk hárul az a felelősségteljes munka, hogy az általuk felismert tehetséges tanulóknak felkínálják az SZTA ösztöndíjában rejlő lehetőséget a kutatói karrier kiépítésére, diákjaikat nyitottá tegyék az SZTA mentorai által irányított kutatási területek felé. A Tanár -ok segítségével épül ki az a híd a középiskola és a felsőoktatás között, mely a felfedezett tehetséges fiatalt kreatív, sikeres tudóssá érleli.

3 bán sándor Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: / Pályámat 1993-ban, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban kezdtem, ahol kémiát és biológiát tanítottam alaptantervi és fakultációs órákon valamint szakköri keretben ben az új épület természzettudományos részlegének tervezési és felszerelési munkáiban vezető szerepet játszottam. Négy éven keresztül vezettem a biológi-kémia munkaközösséget től jelenlegi munkahelyemen, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban elsősorban speciális biológia, kémia és matematika osztályokba járó diákokat tanítok, többnyire kisebb csoportokban között a biológia munkaközösséget vezettem, amely ebben az időszakban az emelt szintű érettségi valamint a versenyeredmények alapján az ország legeredményesebb középiskolai biológia oktatói műhelyévé fejlődött. Kollégáimmal együtt egy korszerű, középiskolás molekuláris biológiai laboratóriumot is kialakítottunk. Az eszközparkot tanártovábbképzések során más iskolák biológia tanárai és a nemzetközi biológia versenyek válogatóin más iskolák diákjai is használják. Kollégáimmal többször vettünk részt molekuláris biológiai továbbképzéseken az EMBL laboratóriumaiban Cambridge-ben, Heidelbergben és Monterotondoban től a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia (IBO) magyar csapatának vezetője és az Európai Unió Természettudományos Diákolimpiáján (EUSO) részt vevő magyar csapat biológia mentora vagyok ben elnyertem a Rátz Tanár Úr életműdíjat. Jelenleg egy EU-s forrásból finanszírozott középiskolai természettudományos laboratórium vezetőjeként dolgozom. Gondolkodás a bizonytalanról: a valószínűségi és korrelatív gondolkodás Osiris Kiadó, Budapest in: Az iskolai tudás (szerk.: Csapó Benő) o. From Vandals to Voters - active citizenship in Europe - analysis and methods (ed.: Ban, S. et al.) KIFE, Szeged Kiegészítő fejezetek a biológia érettségihez Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 10. Maxim Kiadó, Szeged, Nászai Máté University of Cambridge, Trinity College, IBO aranyérem, EUSO és aranyérem, OKTV Biológia II. díj, Szentirmai Márton SZTE ÁOK IBO ezüstérem EUSO aranyérem OKTV Biológia III. díj Hawchar Fatime SZTE ÁOK & Universite Angers Faculte de Medicine IBO bronzérem OKTV Biológia IV. díj Sárkány Lőrinc Eberhard Karls Universität Tübingen (PhD-hallgató) IChO ezüstérem OKTV kémia és IV. díj Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny és I. díj Eperjesi Dávid SZTE ÁOK OKTV Biológia I. díj dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológiaverseny I. díj

4 Borosné Szlávik Mária Verseghy Ferenc Gimnázium Cím: 5000 Szolnok Tisza park 1. tel.: ben végeztem Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakán, azóta a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban tanítok, évek óta vezetem a természettudományi munkaközösséget ben újabb diplomát szereztem a Szegedi Tudományegyetem pedagógiai értékelési szakértő szakán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szociális és életviteli kompetenciaterületi mentora vagyok, biológia-földrajz szaktanácsadójaként a Kitaibel Pál Biológiai Tanulmányi Verseny koordinálását végzem. A kétszintű érettségi bevezetésekor részt vettem a kollégák új típusú vizsgáztatásra való felkészítésében. Több pályázatot nyújtottam be és bonyolítottam le, amelyek részben a környezeti nevelést szolgálták, másrészt terepgyakorlatokkal, tanórán kívüli foglalkozásokkal bővíthették diákjaim biológiai ismereteit. A szolnoki Széchenyi István Gimnázium természettudományos laboratóriuma részére munkafüzetet készítettem a középszintű érettségihez, több munkafüzetet pedig lektoráltam ben megkaptam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Versenyképes Tudásért Alapítványának Pro Talento díját. A biológia tudománya Verseghy korában Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár (1998) Laboratóriumi felfedezések biológiából évfolyam (2012) Farkas János Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 2. hely ( ) 13. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Gönczi Lóránd Biológia OKTV ( ) 16. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Németh Alexandra Biológia OKTV ( ) 17. hely Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 14. hely Semmelweis Egyetem ÁOK Agócs László Biológia OKTV ( ) 13. hely Dr. Árokszállásy Zoltán biológia verseny ( ) 2. hely Kitaibel Pál Biológiai Tanulmányi Verseny (1999/2000) 3. hely a Debreceni Egyetem ÁOK-n végzett

5 dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Tóth Árpád Gimnáziumra Cím: 4024 Debrecen, Szombathi I. u tel.: Pályámat ötödéves hallgatóként a balmazújvárosi gimnáziumban kezdtem, majd 1982 óta Alma Materem, a debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia szakos tanára vagyok ben elvégeztem az ELTE környezettan intenzív tanfolyamát, mely az 1981-ben szerzett doktorim ökológiai témakörű kutatásaival együtt meghatározta pályám dominanciáját, a környezeti nevelés irányát. De az iskola biológia illetve biológia-kémia speciális képzésének újraindításában, átdolgozásában és megvalósításában is vezető szerepem lett, az Arany János Tehetséggondozó programban a természetismeret tantárgyhoz tantervet majd jegyzetet készítettem, melyeket tanításom során alkalmazok től a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet munkatársaként először biológia, 2004 óta pedig környezeti nevelési szaktanácsadó vagyok től a környezettan szakos hallgatók vezetőtanára lettem. Számtalan verseny területi fordulóját szerveztem, többet én találtam ki. Hagyományát teremtettem a diákkonferenciáknak, s több felnőtt konferenciát is szerveztem. Tanfolyamokat vezettem környezeti nevelési témákban. Kiemelendő a tevékenykedtető projektekben végzett munkám, 25 éven át működött az iskolai BIOCÉN Környezet- és Természetvédelmi Diákklubom, melyben a közösen végzett komplex kreativitást valósítottam meg diákjaimmal az egyéni és közös kutatásoktól, tevékenységektől a terepi programok széles skálájáig, a gyakorlati akciókig. Többszáz diákdolgozat született vezetésemmel különböző pályázatokra, biológia érettségi projektre. Több mint 150 publikáció, nagyon sok kiadvány szerkesztése Leaf growth investigations of shrubs In. Jakucs, P. (ed.): Ecology of an oak forest In Hungary. Result of Sikfőkút Project (1985), Akadémiai Kiadó, Budapest, Erdei iskola a debreceni Erdőspusztán (Módszertani segédanyag az erdei iskolai neveléshez) szerk. Budayné-Ungváriné, Juventus 96. Bt. (2005), Debrecen Mindennapok környezeti kémiája, avagy a zöldebb családokért in: Bagári Kinga szerk.: Kíméletes kémia, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2005, oldal A mi világunk Nyitottan egy fenntartható világ elé Természetismeret jegyzet Buday Tamással az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő évesei számára (2010) mscr. (107 oldalas) Kiss Zoltán OKTV 12. hely, Kertészeti Egyetem, Debreceni Egyetem Mesterképzés Posta Edit Árokszállásy Zoltán Verseny 5., majd 1. hely, Kitaibel Pál verseny országos döntő, OKTV 15., Debreceni Egyetem ÁOK orvos Szalóki Gábor molekuláris biológus, Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, 2013 Astellus-díj Simon Andrea Árokszállásy Zoltán Verseny 2. hely, Kitaibel Pál verseny országos döntő, Debreceni Egyetem ÁOK Nyakacska Emil Kitaibel verseny 8. hely, OKTV 14., állatorvos

6 Csigér István SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Cím: 6722 Szeged, Szentháromság utca 2. tel.: / Pályámat a Barcsi Erdészeti, Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában kezdtem ben, ahol biológiát és kémiát tanítottam. Az erdészeti tagozaton mindkét tárgy szakmai alapozó, a biológia kötelező érettségi tárgy volt. A vízügyi tagozaton a kémia tanítása mellett szakmai gyakorlat keretében heti egy nap laboratóriumi alapismeretek gyakorlatot is tartottam. Ez idő alatt (1988) részt vettem a Kémia feladatbank szerkesztői és kipróbálási munkájában (szerk.: Z. Orbán Erzsébet). Jelenlegi munkahelyem az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, ahol 1991 óta biológia szakvezető tanári beosztásban dolgozom, így részt veszek a tanárképzésben is. A gimnáziumi biológiatanítás mellett több ízben tartottam vendégoktatóként az SZTE TTIK-n biológia szakmódszertan szemináriumot, a BTK pszichológusképzésében pedig biológiai alapismereteket és evolúciós pszichológiát oktattam két éven át ben elvégeztem a TTK által szervezett okleveles környezetvédő képzést, majd 2006-ban a JGYPK közoktatási vezetői kurzusán szereztem diplomát ben részt vettem az iskolánkban induló biológia-fizika-kémia irányultságú osztály tantervének és laborfoglalkozásainak előkészítésében, jelenleg a harmadik ilyen osztály biológiatanáraként és osztályfőnökeként is tevékenykedem től az SZTE által EU-s forrásból (is) finanszírozott, 18 partneriskolával gimnáziumunkban működő Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium (SzeReTeD) biológia vezetőtanáraként is munkálkodom. Biológia 11. (Csigér István Juhász Katalin Vargáné Lengyel Adrien) Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 12. (Csigér István Juhász Katalin Vargáné Lengyel Adrien) Maxim Kiadó, Szeged, Biológia 10. Maxim Kiadó, Szeged, Néhány szakmai észrevétel dr. Lénárd Gábor Biológia II. és Biológia III. tankönyvéről (Németh Endre Csigér István) A biológia tanítása: módszertani folyóirat 13. évf. 2. sz , Vágvölgyi Anna SZTE ÁOK OKTV Biológia helyezett

7 Erős-Honti Julianna Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium Cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. tel.: /220 Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végeztem kutató biológusként evolúcióbiológia, szisztematika, ökológia szakirányon. Később ugyanitt részt vettem a Biológia Doktori Iskola Elméleti Ökológia doktori programban, eközben tanári diplomát szereztem. Kutatásaimat a növényökológia tárgykörében végeztem, dolomitsziklagyepek fajkészlet-eloszlásának vizsgálatával. Kutatómunkám során gyakorlatot szereztem a kutatás-tervezésben, segíteni tudom a diákokat önálló kutatásaik kivitelezésében, cikkek megírásában. A Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok biológiát a 2010/2011- es tanév óta. Kezdetektől részt veszek az emelt szintű képzésben, először a fakultációsok, később pedig a tagozatosok tanításával. Iskolánkban jelentős hangsúlyt kapnak a tanulmányi versenyek, melyekre folyamatosan készítjük fel a diákjainkat. Növényökológiával kapcsolatos kutatói jártasságomat a középiskolai oktatásban elsősorban terepgyakorlatok szervezésében és a fajismeretek oktatásában kamatoztatom. A Fazekas Gimnáziumban az idei, 2013/2014-es tanévtől kaptam vezetőtanári feladatokat, amely során bemutatóórákat, módszertani bemutatókat tarthatok, valamint részt veszek a Bolyai Természettudományi Csapatverseny szervezésében. Az oktatási tevékenységeim mellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai fejlesztő munkatársaként is dolgozom. Honti, J., Kun, A., Rédei, T. (2004): A fajkészlet eloszlása több gyeptársulás alkotta tájmozaikban. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI., Keszthely p.44. Mihók B., Erős-Honti Zs., Gálhidy L., Bela Gy., Illyés E., Tinya F., Erős-Honti J., Molnár Á., Szabó R. (2006): A Borsodi-ártér természeti állapota a helyben élők és az ökológusok szemével interdiszciplináris kutatás a hagyományos ökológiai tudásról. Term. Véd. Közl. 12: Dobolyi, K., J. Erős-Honti, J. and Botta-Dukát, Z. (2008): Habitat preference of Linum dolomiticum (Linaceae) Studia bot. hung. 39: Dobolyi, K., J. Erős-Honti, J., Rédei T. (2010): Az Odvas-hegy flórája és vegetációja. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből MTA-ÖBKI, Vácrátót. pp Szilágyi Csaba (SOTE) OKTV biológia II. kategória (2012/2013), 2. helyezés Székely Eszter (ELTE TTK, kémia) OKTV biológia I. kategória (2011/2012), 6. helyezés Fésűs Luca (SOTE) OKTV biológia, II. kategória (2011/2012), 15. helyezés Zahemszky Dániel Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológia-Környezetvédelmi Verseny (2012/2013), 5-7. helyezés

8 Faragó Norbert ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Cím: 1088 Budapest, Trefort u tel.: A tanári pályafutásomat a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem, 2001-ben. Ezzel párhuzamosan egy alapítványi gimnáziumban is tanítottam biológiát és kémiát óta a Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában tanítok, elsősorban biológiát óta vezetőtanárként ben mentor és vezetőtanár szakirányon pedagógus szakvizsgát szereztem. Az iskolában a évfolyamos diákokat tanítok, a évfolyamon az emelt szintű csoportok felkészítésében is részt veszek. Diákjaink szép eredményeket értek el a Herman és Kitaibel versenyeken, az OKTV-n és az Árokszállásy versenyen is. Rendszeresen készítek diákokat az emeltszintű érettségire előkészítős csoportokban tól az iskolában a TÁMOP pályázat keretében kiépített természettudományos laboratórium laborvezetője is vagyok. Biológia lépésről lépésre Bölcselet Egyesület, Még egy lépés a biológia érettségihez Bölcselet Egyesület, Tóth Eszter OKTV 2. helyezés 2010 Varga György Herman Ottó országos biológiaverseny 2. helyezés Árokszállásy Zoltán biológia- és környezetvédelmi verseny 1. hely XI. EUSO ezüst fokozat Uzonyi Anna Árokszállásy Zoltán biológia- és környezetvédelmi verseny 3. hely OKTV 3. helyezés IBO ezüst fokozat

9 FazAkas Andrea Deák Téri Evangélikus Gmnázium Cím: 1052 Budapest Sütő u tel.: +36-1/ ben kezdtem el dolgozni a Flór Ferenc Eü. Szakközépiskolában, ahol a biológia és a kémia mellett anatómiát is tanítottam óta a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban tanítok biológiát és kémiát. Munkám legszebb részének a biológia érettségire való felkészítést tartom. Nagy örömömre szolgál, hogy iskolánk kis méretéhez képest sokan választják ezt a tárgyat közép és emelt szinten is, és jó eredményt szoktak elérni. Munkám másik nagyon örömteli része a nyári természetismereti táborok szervezése és vezetése. Magyarország nagyon sok szép vidékére eljutottunk, voltunk többek között a Kis-Balatonnál, Szatmárban, az Őrségben és 2006 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet számára készítettem feladatokat ben a kétszintű érettségiről szervezett tanfolyamokon tartottam előadásokat a kollégáknak ben az ELTE-n tanár szakvizsgát tettem. Igyekszem élni a továbbképzési lehetőségekkel is. Ezek közül a legemlékezetesebbek számomra a XXI.sz. modern biológiája (EMBO 2004) illetve a Molekuláris biológiai kiséletek a középiskolákban (MABITE 2009) 2013-ban OKTV felkészítő munkámért Bonis Bona díjban részesültem. Panoráma Természettudományi Enciklopédia ( biológia fejezetek), Nemzeti Tankönyvkiadó 2009 Gresits Orsolya OKTV Gyulai Kata OKTV Szebik Huba OKTV Bérces Klári OKTV

10 Dr Futóné Monori Edit Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Cím: 4029 Debrecen, Csengő utca 4. tel.: tól Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló biológia-kémia szakos középiskolai tanár 1989-től Erdei Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen biológia-kémia szakos középiskolai tanár, kollégiumi nevelőtanár 1991 től Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen biológia-kémia szakos vezetőtanár, osztályfőnök 2008-tól Biológia-kémia-földrajz munkaközösség vezető Vezetőtanár, mentortanár Szakmódszertani konferenciák: Szeged 2005; Budapest 2007, Debrecen től Emelt szintű Biológia Érettségi Vizsgabizottsági tag és elnök Természettudományi tehetséggondozó szakkör vezetője 2008-tól Drogprevenciós pályázat iskolai koordinátora 2010 Magyar Géniusz Tehetségsegítő Program oktatója és tankönyv írója Egyetemi záróvizsga bizottsági tag Természettudományi projektvezető Revákné Markóczi Ibolya-Futóné Monori Edit-Balogh László: Tehetségfejlesztés a biológiatudományban Magyar Géniusz Program 2010 Revákné Markóczi Ibolya-Huszti Anett-Futóné Monori Edit: Egy természettudományos projekt hatásának ön-és peerértékelése a középiskolában MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ELTE Eötvös Kiadó 2013 Baji Zsófia IX. KutDiák Esszépályázat Országos Döntő Biokémia-kémia szekció I. hely XVIII. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (Moszkva)Élettudományi szekció innovációs különdíj International Summer Science Camp of Nanotechnology, Energetics and Medicine (Dánia) az országonként kijutó három diák egyike Szeifert Viktória Tudományos Diákkörök XI. Országos Konferenciája Döntő Orvostudomány-biológia szekció első díj IX. KutDiák Esszépályázat Országos Döntő Orvostudomány-mikrobiológia szekció különdíj International Earth Science Olympiad Bronzdíj Bényei Éva 2011/2012 Szintetikus Biológiai diákprogram (igem). Amszterdam Aranyfokozat XIX. Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (Amszterdam) Ezüstérem V. és VI. KutDiák poszterverseny I. díj XI. KutDiák Tudományos Esszépályázat I. díj XX. International Conference of Young Scientists (ICYS) Bali I. helyezés; a Softex Indonesia különdíja Az év természettudományos felfedezettje Juhász Dorottya 19. Ifjúsági Tudományos És Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díj Varga Dániel 16. International Conference of Young Scientists (ICYS - Lengyelország) természettudományi szekció ezüst minősítés

11 Gál Béla Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: óta vagyok kinevezett dolgozója a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumnak. Biológia kémia szakosként mindkét tantárgyat oktattam. Szakmai fejlődésemhez jelentősen hozzájárult egy egyéves Akadémiai Ösztöndíj, mellyel kutatómunkát végezhettem a SZOTE Biofizikai - Biokémiai Tanszékén. A továbbtanulási igények késztették a Radnóti Miklós Gimnáziumot arra, hogy 1988-ban beindítsa a speciális biokémia osztályt. Ennek biológia és biokémia tantervét állítottam össze, és a munkaközösségünk tagjaival belső jegyzetet készítettünk biokémiából között részt vettem az OM által felkért bizottság munkájában, mely az országban folyó hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveit ellenőrizte, bírálta - a környezettan és biológia dokumentációját véleményeztem. Munkám során nagyon sok tehetséges diákkal találkoztam, számos örömteli pillanat adatott meg számomra. A Ki miben tudós? televíziós vetélkedőn tanítványom harmadik helyezést ért el, az elmúlt években közel ötven tanítványom volt az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében biológiából, ill. kezdetben kémiából. Mind a mai napig iskolánk az ország legeredményesebb a Bugát Pál Természetkutató Versenyen között a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola igazgatója voltam. A következő öt évet ismét közvetlenül a diákokkal való foglalkozásra fordíthattam, és tankönyvek írására is jutott időm. A Szegedi Tudományegyetemen 2005-ig részt vettem a biológia szakos hallgatók módszertani képzésében, mint szakvezető. Az egyetemisták oktatása mellett továbbképzéseket, előadásokat tartottam a megye pedagógusai számára. Rendszeresen részt vettem a Szegedi Tudományegyetem biológia felvételi dolgozatok javításában és a szóbeli vizsgáztatásban től ismét igazgatóként dolgozom a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumért. Társadalmi tevékenységemként a Csizmazia Közhasznú Közalapítvány elnöke vagyok, ahol a gyerekek természetszeretetét igyekszem fejleszteni. Speciális középiskolai tanterv készítése biofizikából és biokémiából. (1988, 1992) Emeltszintű kerettanterv biológiából (2009) Biológia 10. tankönyv: Az élőlények változatossága (2001) Biológia 11. tankönyv: A sejt és az ember biológiája (2002) Biológia 12. tankönyv: Az életközösségek biológiája és az öröklődés (2003) Riener Réka Zsófia OKTV II. 7. hely, 2012 Kovács Dénes OKTV II. 8. hely, 2012 Pitó Márton OKTV II. 33. hely, 2012 Kálmán Sára OKTV II. 15. hely, 2008

12 Gál Viktória Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Cím: 6720 Szeged Tisza Lajos krt tel.: / ebben az évben a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában kezdtem tanítani mindkét szakomat teljes állásban. Négy év után egy fél évig ezzel a munkahelyemmel párhuzamosan óraadóként dolgozni kezdtem a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban, majd ezután átkerültem ebbe az iskolába teljes állásban. Azóta is- immár 7 éve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium speciális biológia tagozatos, emelt szintű és középszintű csoportjaiban tanítok biológiát. A tanítás mellett óta részt veszek a magyar csapat Nemzetközi Biológiai Diákolimpián (IBO) való szereplésének előkészítésében és a versenyen a feladatok fordításában. Több alkalommal hasonló feladatokat láttam el az Európai Uniós Természettudományi Olimpia (EUSO) magyar csapatával kapcsolatosan is. Mindkét versenyen tanítványaim a csapattagként sikeresen szerepeltek ban Heidelbergben az EMBL laboratóriumaiban vettem részt egy molekuláris biológiai továbbképzésen ban elnyertem a Bonis Bona- A Nemzet Tehetségeiért díjat Kiváló Versenyfelkészítő Tanár kategóriában. Érettségi feladatsorok biológiából- középszint Maxim Kiadó Érettségi feladatsorok biológiából- emelt szint Maxim Kiadó Biológia Feladatgyűjtemény Mozaik Kiadó Országh Noémi Univesity of Heidelberg IBO ezüstérem, ezüstérem OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Hézső Tamás SZTE ÁOK IBO bronzérem OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Kovács Mónika SZTE ÁOK EUSO aranyérem OKTV Biológia hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely Mészáros János Péter SZTE TTIK OKTV Biológia hely, hely Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny hely, hely

13 Horváth Zsolt Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. tel.: Biológia kémia szakos tanár vagyok, diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem 1995-ben. Ugyanebben az évben helyezkedtem el a Gödöllői Református Líceumban, itt tanítok már 18 éve. A tanítás során elsősorban biokémia, molekuláris biológia, növényi és állati szövettan tanításához hoztam létre elektronikus tananyagokat. Érdekelnek a mikroszkópos vizsgálatok, szöveti fotók készítése. Az utóbbi időben szerepet kaptam biológia versenyfeladatok készítésében. Elláttam lektorálási feladatokat, valamint szöveti fényképezési munkákat tankönyvkiadók számára. Képek, ábrák és kísérletgyűjtemény a Lénárd-féle biológia tankönyvcsaládhoz 2008 (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Hamar Éva: OKTV Biológia II. kategória 7. hely ELTE biológus szak Liszkai Patrik: OKTV Biológia II. kategória 45. hely SOTE ÁOK

14 Jánossyné dr. Solt Anna Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca tel.: Az ELTE TTK biológia-kémia tanári szakán végeztem, két évvel később biológus diplomát is szereztem. Először az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében dolgoztam, itt növényélettannal és mikrobiológiával foglalkoztam, ezekből a kutatásokból készült a doktori dolgozatom tól ig a Baár-Madas Református Gimnáziumban tanítottam, itt én készítettem el a speciális biológia tagozat tantervét és évente szerveztem 1-2 hetes terepgyakorlatokat, táborokat diáknak. Közben elvégeztem a környezettan tanári szakot. 15 éven át minden évben volt egy, két vagy három OKTV-döntős tanítványom, ezért 2010-ben megkaptam Az év felkészítő tanára címet, 2013 augusztusban pedig Bonis bona díjat kiváló versenyfelkészítő tanárként szeptembertől a Városmajori Gimnáziumban tanítok. Részt vettem az új kerettanterv akadémiai változatának kidolgozásában és a Biológiai Háttéranyag összeállításában. Bölcsőd e táj CD-ROM (Tájvédelmi oktató anyag a Dörögdi-medencéről, a Független Ökológia Központ kiadványa, ennek módszertani kidolgozása volt a feladatom) Polgár Lívia OKTV 6. hely most Ph.D. hallgató SOTE Rektori Pályázat 2. díj Ács Orsolya Dóra Magyar Innovációs Szövetség különdíja TUDOK különdíj most SOTE ÁOK VI. TDK 2.díj Ph.D.hallgató Lékó András OKTV 10.hely most SOTE ÁOK IV. OTDK III. helyezett Cseke Anna OKTV 15. hely most ELTE TTK biológus V. OTDK 1.hely TDK, MTA Membránbiológia Pósfai Balázs SOTE ÁOK III TDK-hallgató az MTA KOKI-ban már 12. osztálytól OTDK 1.díj 2013-ban

15 Jóriné Csölle Henriett Bethlen Gábor Református Gimnázium Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. tel.: / Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára vagyok. Biológia, kémia szakos tanár vagyok, munkaközösség vezető vagyok 8 éve. Az iskolánkban már régóta meghirdetjük a biológia-kémia emelt óraszámú képzést. Ezekben az osztályokban biológiát tanítok. E mellett a 11. osztályban induló emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció vezetésében is részt veszek. Emelt szintű érettségin írásbeli feladatok javításában részt vállalok, a szóbeli vizsgán bizottsági tag vagyok Minden tanévben, a környékünk általános iskolásainak hirdetünk versenyt biológia, és kémia tárgyakból. A tudásuk mellett a kreativitásukat is mérjük. Bajnóczy Éva tanévben OKTV 3. helyezet 2007-ben Kitaibel Pál Verseny döntője Antalicz Balázs ben a Hevesy verseny döntőjébe bejutott Számos tanítványom tanul fogorvosnak, orvosnak, gyógyszerésznek, biológusnak, vegyésznek és biológia, kémia szakjuknak megfelelő egyetemi képzésben.

16 Kerényi Zoltán Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Cím: 2100 Gödöllő, Egyetem tér tel.: A szegedi József Attila Tudományegyetem elvégzésével ökológus ágazatú biológus és biológia tanári képesítést szereztem. Biológia tanári pályámat óraadóként a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban kezdtem, majd 1998-ban a gödöllői Premontrei Gimnáziumba kerültem. Eddig normál tanrendű osztályokban tanítottam biológiát, a felvételizők és érdeklődők részére fakultációs keretek között is. A 2014/2015-ös tanévben elindítjuk iskolánkban az emelt szintű biológia-kémia tagozatos képzést, melynek tartalmi és szerkezeti kidolgozásában munkaközösség vezetőként tevékenyen részt vállalok. Mivel iskolánkba nagyon sok okos és intelligens diák tanul, pedagógiai tevékenységemben a tehetséges tanulókkal való foglalkozás vált hangsúlyossá. Annak érdekében, hogy velük minél szakszerűbb munkát tudjak végezni, elvégeztem a Debreceni Egyetemen a tehetségfejlesztő tanár szakképzést (pedagógus szakvizsga), illetve részt vettem Geniusz továbbképzésen is (A biológia tudomány területén tehetséges diákok tehetséggondozása). A tehetséges diákokkal való foglalkozás egyik rendszeres és kedvelt formája az Út a tudományhoz program segítségével öt fős diák kutatócsoportok alakítása, s egy adott témában a közös kutatási tevékenység révén történő ismeretszerzés, gondolkodás fejlesztés. A kutatócsoportok a projekt végén az eredményeikből készített tudományos előadással évről-évre részt vesznek a TUDOK regionális és országos konferenciáin. A tehetséggondozás területén végzett munkámat eddig Kontra György díjjal (2010) és Bonis Bona díjjal (2013) ismerték el. Kerényi Z. (2004): Pilisjászfalu madárvilága. In: Pilisjászfalu I., Pilisjászfaluért Közalapítvány, pp Kerényi Z. (2007): A Gödöllői-dombság természetföldrajza. In: Gödöllő története I. A kezdetektől 1867-ig., pp Kerényi Z. (2011): A Gödöllői-dombság állatvilága. In: Szabó L. (szerk.): A Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai. Agroinform Kiadó, Budapest. Annus Péter SZTE FOK KutDiák poszter verseny 1. díj (2013) Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonfrencia 1. díj (2012) Babarczy Kristóf SOTE ÁOK Kitaibel Pál biológia verseny 19. hely (2007) TUDOK nagydíj (2008) OTDK különdíj (2009) KutDiák esszépályázat 1. díj (2009) Gódor Dorottya SOTE ÁOK biológia OKTV 24. hely (2009) Jászberényi Balázs DE ÁOK TUDOK nagydíj (2008) OTDK különdíj (2009) KutDiák esszépályázat 1. díj (2009) Prehoda Bence SOTE ÁOK Kitaibel Pál biológia verseny 13. hely (2011) biológia OKTV és 4. (2012) és 12. hely (2013) Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonfrencia 3. hely (2012)

17 Dr. Koncz Gábor Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Cím: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. tel.: A Debreceni Egyetem biológia-környezettan tanári szakán és biológus ökológus kutatóként szereztem diplomát 2007-ben ban doktori (PhD) fokozatot szereztem a környezettudományok területén óta a volt középiskolám, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológia szakos tanára vagyok. Iskolánkban természettudományos irányultságú tagozat is működik, ahol több évfolyamon emelt óraszámban tanítok biológiát. Emellett folyamatosan emelt szintű érettségi előkészítő és versenyfelkészítő foglalkozásokat is tartok. Rendszeresen terepgyakorlatokat szervezek, több sikeres természettudományos pályázatot készítettem. Jelenleg egy humánreál irányultságú osztály osztályfőnöke vagyok. Iskolánkban számos tehetséges diákot van szerencsém tanítani. Közülük többen a Kutató Diákok Mozgalmának tagjai. Kutatási eredményeiket a tudományos versenyen sikerrel mutatják be. Emellett számos tanulmányi versenyre is készítem diákjaimat. Szeretném, ha a későbbiekben az általam készített diákok nemzetközi versenyeken is sikeresek lehetnének, ezt segítheti az Öveges Program keretében épült új természettudományos laporatórium is. Eddigi eredményes versenyfelkészítő munkámért 2013-ban Bonis Bona Kiváló tehetségsegítő díjat, Pro Progressio A haladásért díjat és Kisvárda város Kiváló felkészítő pedagógus díjat kaptam. Koncz G., Török P., Papp M., Matus G., Tóthmérész B. (2011): Penetration of weeds into the herbaceous understorey and soil seed bank of a Turkey oak-sessile oak forest in Hungary. Community Ecology Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G., Tóthmérész B. (2010): The role of seed bank in the dynamics of understory in a turkey-sessile oak forest in Hungary. Acta Biologica Hungarica Koncz G., Papp M., Török P., Kotroczó Zs., Krakomperger Zs., Matus G. (2009): Magkészlet szerepe a lágyszárú szint regenerálódásában: egy észak-magyarországi cseres-tölgyes állomány (Síkfőkút, Bükk-hg.) talajának magkészlete. Természetvédelmi Közlemények Koncz G. (2013): Cseres-tölgyes erdők (Síkfőkút Projekt és Vár-hegy) lágyszárú növényzet és magkészlet vizsgálata. Doktori (Ph.D.) értekezés Kertész Alexandra Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 13. hely Kovács Dominika XI. KutDiák Tudományos Esszépályázat 1. hely, Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia 1. hely, Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája hazai döntő 1. hely Molnár Petra XIII. Tudományos Diákköri Országos Konferencia 1. hely, Országos Diákbiológus és Környezetvédelmi Napok 1. hely Palcsik Balázs Avram Hershko Természettudományi Verseny 2. hely

18 Lampert Mária Dobó Katalin Gimnázium Cím: 2500 Esztergom, Bánomi u tel.: Pályakezdésemtől (1987) egy iskolában a Dobó Katalin Gimnáziumban tanítok. Eredetileg biológiát és földrajzot, majd néhány éven keresztül életvitelt is. Amióta iskolánkban elindult a 8 osztályos képzés, a természetismeret tantárgyat is tanítom. A 8 évfolyamos oktatásban és a természettudományi tagozatos képzésben is kiemelt szerepe van iskolánkban a biológiának. Mindkét osztálytípusban tanítom ezt a tárgyat. Ameddig volt iskolánkban erre lehetőség, tartottam természetismeret szakkört. Később férjemmel az iskolai Biológus tábort szerveztük. (én mint kísérőtanár). Versenyt iskolánkban szerveztem az érdeklődő diákoknak Természettudomány háziverseny címmel. Itt a Búvár folyóiratból, illetve az állat- és növényismeret könyvekből kellett a diákoknak felkészülni. Főleg diavetítés képeinek felismerése, rendszerezése volt a téma. A biológia tanításában önálló tesztek, kérdés - és diasorok készítése, gyakorló feladatok, keresztrejtvények összeállítása a feladatom az oktatás mellett. Soós Bálint Árokszállásy Zoltán verseny 1. ill. 2. helyezett Kaán Károly verseny orsz. 5. hely Herman O. verseny orsz. 11. Haász Péter Árokszállásy Zoltán verseny 1. OKTV döntő Kutató Diákok verseny országos 1. Kutató Diákok: országos elnöke Farkas Ákos, Szabó Gergely és Kovács Eszter (csapatverseny) Young People in European Forests orsz. 15.

19 Lampert Zoltán Dobó Katalin Gimnázium Cím: 2500 Esztergom, Bánomi u tel.: Egyetemi tanulmányaim mellett óraadó tanár voltam Budapesten. A diploma megszerzése után 1987-tól a dorogi Gimnáziumban és az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban voltam óraadó től a Dobó Katalin Gimnáziumban tanítok biológiát és földrajzot. A 8 évfolyamos oktatásban és a természettudományi tagozatos képzésben is kiemelt szerepe van iskolánkban a biológiának. Mindkét osztálytípusban tanítom ezt a tárgyat. Tizenöt éve szervezem minden nyáron az iskolai Biológus-tábort átlagban diák részvételével. Szintén tizenhat éve szervezem az iskolai biológia háziversenyt is, ami egyetemi- és versenyelőkészítő is egyben az érdeklődő diákok számára. Szakterületem a terepgyakorlatok szervezése. Haász Péter Árokszállásy Zoltán verseny 1. OKTV döntő Kutató Diákok verseny országos 1. Kutató Diákok: országos elnöke Vodicska Barbara a BMGE MSc biomérnök hallgatója a Szegeden április 2-4. között lezajlott XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológia Szekciójának Molekuláris Biológia Tagozatán előadott, Egy membránfehérje a sejtmagban című pályamunkájával első helyezést ért el, egyben elnyerte az Alapítvány a Magyar Gyógyszerkutatásért különdíját, valamint a JATE Press Publikációs Díjat is. Tóth Ágnes Kutató Diákok Országos Konferenciája: 1. díj, Hazánk kutató diákjait képviselte a Nobel-díj átadáson 2004-ben Mezei Linett orsz. XV. Kürtös Gergő, Bara Zsanett, Kovács Judit OKTV döntő

20 Molnár Tamás Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth út tel.: Elvégzett tanári szakok: biológia, kémia, környezetvédelem : Bajza József Gimnázium, Hatvan tantárgyak: biológia és kémia 1990-től: Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös tantárgyak: biológia, kémia, természetismeret, ember és környezete A gimnáziumi nyolcosztályos képzés helyi tantervének és biológia jegyzetének társszerzője. Országos pályázaton a természettudományos tantárgyak tantervének társszerzője, A sár-hegyi természetismereti tanösvény kialakítója Megyei szaktanácsadó 17 éve a gimnázium igazgatóhelyettese Gyöngyös körzeti biológiatanárok ökológiai és terepgyakorlati továbbképzésének a vezetője Erdei iskolai program kidolgozásában való részvétel Bugát Pál Természetismereti Verseny döntőjének helyi koordinátora Városi Föld Napi Versenyek szervezője Kedvelt témák: terepgyakorlatok szervezése, ökológia, genetika, biokémia. Miniszteri dícséret MOL Tehetségért Alapítvány tanári díja Magyar Köztársaság Ezüstkeresztje Rohács Tibor Ki miben tudós? 1. hely Krause Sándor OKTV 8., 33. hely Fekete Iván OKTV 10., 12. hely Molnár Csaba Kitaibel verseny 12. hely Kalmár Tímea OKTV 14. hely Bőze Barna OKTV 13. hely

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A mi IFJAINK A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot. Nelson Mandela Ifjú az lehet, aki már a középiskolában kimagasló eredményt ér

Részletesebben

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről Jelentés a 2010. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről A 2010. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság határozatot hozta: körültekintő mérlegelés után az alábbi A Beke Manó díj első fokozatában részesül Oláh

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN

PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN 2 PRO Progressio Alapítvány: A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN Középiskolai pályázat 2014 díjátadó ünnepség 2014. október 9. A Pro Progressio

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében!

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Első fokon pert nyert a város a V8 ügyében! SZE N XXIX. évf. 10. szám 2015. június 15. 10 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Pedagógusainkat köszöntöttük! Gratulálunk

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

H abilitas Habilitas

H abilitas Habilitas Habilitas Habilitas Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN A PEDAGÓGUS EMBERSÉGE Szomorú tényre derít fényt a Tárki legfrissebb felmérése:

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése 2014. január 23. Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület

Részletesebben

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET RENDEZŐ: ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása program az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretében

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben