HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI"

Átírás

1 HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: május 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. Forint lakáshitel konstrukciók 1.1. Kamattámogatásos lakáshitel konstrukciók kamatai: Érvényes: a május 01-től folyósított hitelek esetén Az OTP Kamattámogatásos lakáshiteleket az OTP Jelzálogbank nyújtja. Hitelcél Megnevezés Ellenszolgáltatás mértéke évi feltételű kamattámogatásos lakáshitelek új lakásra, 1 éves fix kamatozással Szerződéses kamat 2 Adósok által fizetendő kamat 3 Új lakás - Építésre - Vásárlásra Egyenletes- és Lakástakarékkal (alacsony) törlesztéssel Korszerűsítés Egyenletes törlesztéssel Legfeljebb egy gyermek nevelése esetén Két gyermek nevelése esetén Három gyermek nevelése esetén Négy gyermek nevelése esetén Öt gyermek nevelése esetén Hat vagy ennél több gyermek nevelése esetén évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel korszerűsítésre 1 éves fix kamatozással fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,46 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,34 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,17 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,00 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,00 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 4,00 % fix évi 9,34 % fix évi 7,34 % fix évi 5,04 % 1

2 1 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet alapján az Ellenszolgáltatás mértéke a kamat és a törlesztés folyamán a szerződésszegést, valamint jelzáloglevéllel történő finanszírozás esetén az előtörlesztési díjat kivéve- bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás. A támogatás időtartama alatt az ellenszolgáltatás mértéke a Kormányrendelet szerint, havi rendszerességgel közzétett állampapírhozamnak, ennek hiányában a referenciahozamnak a 110 %-a, növelve a kamatfelár mértékével. Kamatfelár mértéke: fix, évi 3,00 %. A Hitelező a kamatfelár mértékét az egyes kamatperiódusok fordulónapján jogosult egyoldalúan megváltoztatni. 2 Szerződéses kamat mértéke megegyezik, az adósok által fizetendő kamat és az állami kamattámogatás együttes mértékével. 3 Az Adósok által fizetendő kamat mértéke megegyezik az ellenszolgáltatás állami kamattámogatással, valamint a jelen közjegyzői okirat alapján fizetendő kezelési költséggel csökkentett mértékével. Az Adósok által fizetendő kamat mértéke az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam változásával az egyes kamatperiódusok utolsó napján automatikusan változik. Amennyiben az Adósok által fizetendő, kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás évi 6 % alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető figyelembe, ami az Adósok által fizetendő kamat, és a kezelési költség együttes összegének évi 6 %-os mértékének eléréséhez szükséges április 22-től Prémium, VIP, Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfelek esetén az első ügyleti évben egyedi elbírálás alapján 0-1,5%-ig kamatkedvezmény adható a standard kamatból. Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfeleknek tekintjük az erre vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfeleket. Prémium és VIP ügyfelek a bank stratégiailag fontos ügyfelei. A kamatkedvezményről a bank az igényelt hitel összege, az ügyfél minősítése és a fedezetek értékelése alapján dönt. A kamatkedvezmény nyújtása esetén amennyiben az Adósok vagy a Zálogkötelezettek a kölcsönszerződés alapján őket terhelő valamely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a szerződést az adósi fizetési késedelmet is ideértve megszegik, vagy bármely más, a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezik, a Hitelező jogosult a kamatkedvezményt a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezését követő első naptól kezdve indoklás nélkül visszavonni. Az Adósok a kamatkedvezmény visszavonásának napjától kezdve, a kamatkedvezmény nélkül megállapított, mindenkori hatályos hirdetmény szerinti kamatmértéket mértékét kötelesek megfizetni a Hitelezőnek. A kormányrendelet alapján a kamattámogatás mértéke az állampapírhozamnak, ennek hiányában a referenciahozamnak a kormányrendeletben meghatározott százaléka, az alábbiak szerint. Új lakás felépítésére vagy vásárlására igényelt hitel esetében: - legfeljebb egy gyermek esetén 50 % - két gyermek esetén: 52 % - három gyermek esetén:55 % - négy gyermek esetén: 59 % - öt gyermek esetén: 64 % - hat vagy ennél több gyermek esetén: 70 %. Lakás korszerűsítése esetén az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam 40 %-a. Amennyiben a kölcsön törlesztése során az adós háztartásában élő eltartott gyermekek száma születés, örökbefogadás, hatósági vagy bírósági határozat alapján növekszik az adós, házastársa, élettársa vagy bejegyzett élettársa 45. életévének betöltése előtt, vagy az adós többgyermekessé válik az adós, házastársa, élettársa vagy bejegyzett élettársa 45 életévének betöltése előtt, úgy az Adós Hitelezőhöz benyújtott írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított második naptári hónaptól kezdődően számított kamattámogatás mértékére a 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadóak. A késedelmi kamat éves mértékének százaléklába mind a kölcsöntőke, mind a hiteldíj fizetési késedelem esetén: a szerződéses kamat éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a késedelembe esés előtti utolsó napon az adott kölcsönügyletre irányadó állami támogatás éves százalékos mértéke, plusz az adott kölcsönügyletre irányadó kezelési költség éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a késedelem időszakában a Ptk (3) bekezdése szerinti kamatmérték százaléklábának együttes összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték. 2

3 A kölcsönszerződésben meghatározott felmondási okok bekövetkezte esetén, vagy amennyiben az Adósok fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor a 60 (hatvan) napot meghaladó fizetési késedelem esetén az OTP Jelzálogbank jogosult követelését az OTP Bank Nyrt-re átruházni. Az átruházás időpontjától kezdve a szerződéses kamat mértéke automatikusan változik, jelenleg évi 12,75%. Az átruházást követően a kölcsön változó kamatozású kölcsönné alakul. A kamatváltozás nem vonatkozik a felmondott, valamint a lejárt hitelekre Forint lakáshitel konstrukciók díj és költség tételei: A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, költségek fix összegű minimum és maximum mértékét is a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex változása esetén minden évben a megelőző év december 31-i mértékhez képest a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett, a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex mértékével automatikusa módosulnak, a honlapon történt közzététel napját követő hónap 1. napjától kezdődő hatállyal. A díjak, költségek átlagos fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. Az Adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költség alapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén módosulnak a Hitelező által felszámított díjak és költségek a változás időpontjától. Megnevezés Díj, jutalék, költség mértéke Kezelési költség 1 (változó) évi 2,00 % Hitelkeret beállítási jutalék évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel esetén 0,5 %, min ,- Ft 6 Rendelkezésre tartási jutalék évi 2,00 % Szerződésmódosítási díj Elő- és végtörlesztés esetén évi feltételű kamattámogatás lakáshitelek 1 éves kamatperiódus fordulónapján történő elő- és végtörlesztés esetén évi feltételű kamattámogatás lakáshitelek 1 éves kamatperiódus fordulónapjától eltérő időpontban történő elő- és végtörlesztés esetén Egyéb szerződésmódosítási esetekben (pl. futamidő módosítás, fedezetváltozás, törlesztés csökkentése, törlesztés csökkentése prolongációval) 1,9% 7, plusz Ft, de max. 2% 1,9% 7, plusz Ft, de max. 2,5% évi feltételű kamattámogatás lakáshitelek esetében - Hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj - 50 mft alatti hiteligény esetén: Ft/ingatlan - 50 mft, illetve a feletti hiteligény esetén: Ft/ ingatlan Hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díja - 50 mft alatti hiteligény esetén: Ft alkalmanként - 50 mft, illetve a feletti hiteligény esetén: Ft 3

4 Ügyintézési díj 3 Fedezetkezelési díj 4 alkalmanként 4.200,-Ft ,-Ft/fedezet Fedezetváltozási díj ,-Ft/fedezet 1 A kezelési költség az új ügyleti évet megelőző ügyleti év végén fennálló teljes tartozás után kerül meghatározásra, és havonta esedékes, mely az éves kezelési költség 1/12-ed része. 2 Az elő- és végtörlesztés esetén felszámított szerződésmódosítási díj felszámítása 3 havi törlesztő részletnél nagyobb összeg elő- vagy végtörlesztése esetén történik. 3 havi törlesztő részletnél kisebb összegű előtörlesztések esetén a díj akkor válik esedékessé, amikor a kölcsön futamideje alatt bármely időpontban teljesített, a hitelszámlán elszámolt előtörlesztések együttes összege meghaladja a három havi törlesztő részlet összegét. A szerződésmódosítási díjat nem kell felszámítani: - a bank által kötelezően előírt előtörlesztés teljesítése esetén, - ha az elő- vagy végtörlesztés az OTP Garancia Biztosító Rt. Életbiztosításából, illetve az OTP Lakástakarék Zrt. szerződésszerű megtakarításából származik, - állami támogatás hitelszámlán történő elszámolásakor, - ha a lakáshitellel rendelkező ügyfelek hitelszámlájára június 1-jét követően, közvetlenül az önkormányzatoktól törlesztési kötelezettséget csökkentő támogatás érkezik. - A díjat fel kell számítani a privát banki ügyfelek esetében is, azonban ennek mértéke maximum Ft, ha az adós a hitelszerződés megkötésének és az elő- és végtörlesztés időpontjában is privát banki ügyfél. A március 1-től megkötött szerződéseknél végtörlesztés esetén a szerződésmódosítási díj nem érvényesíthető, amennyiben az ügyfél tartozása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. 3 Fizetendő a hitel folyósítása előtt a TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lapért, fedezetül felajánlott ingatlanonként. A évi feltételű kamattámogatásos forint lakáshitelek esetében az ügyfél kérésére a már megkötött szerződésben foglaltaktól eltérő feladatok elvégzéséért nem számolható fel. 4 A kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzése, átjegyzése esetén fizetendő. 5 A jelzálogjog-bejegyzés,- átjegyzés kivételével minden, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén fizetendő. 6 A hitelkeret-beállítási jutalék mértéke a október 1-től befogadott és november 9-től folyósított hitelekre vonatkozik. 7 Változó költségelem (eszköz-forrás szerkezet helyreállatási díj), melynek mértékét havonta a mindenkori jelzáloglevél megújításának piaci helyzete határozza meg. 2. Állami támogatás Igénybevett állami támogatással (akadálymentesítési támogatás) kapcsolatban felmerülő költség Ügyintézési díj 4.200,-Ft A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet június 30-ig hatályos feltételei szerint átvett közvetlen támogatások (LÉK, otthonteremtési támogatás) lebonyolítása során a június 30-án hatályos hirdetmény szerinti díjak kerülnek felszámításra. 3. OTP Piaci Forint Lakáshitel 3.1. OTP Piaci Forint Lakáshitelek kamatai: Az OTP Piaci Forint Lakáshiteleket a szakaszos finanszírozású lakáshitelek kivételével az OTP Jelzálogbank nyújtja. 4

5 Megnevezés OTP Piaci Forint Lakáshitel - egyenletes törlesztéssel - Lakástakarékkal (alacsony törlesztéssel) OTP Piaci Forint Bizalom Lakáshitel egyenletes törlesztéssel OTP Piaci Forint Termékcsomag Lakáshitel - Lakástakarékkal (alacsony törlesztéssel) Induló 10 millió Ft alattt fix 7,65% millió Ft között fix 7,40% 20 millió Ft-tól fix 7,15% 10 millió Ft alatt fix 6,45% millió Ft között fix 6,20% 20 millió Ft-tól fix 5,95% 10 millió Ft alatt fix 6,45% millió Ft között fix 6,20% 20 millió Ft-tól fix 5,95% Ügylet kamat 1 évi % 2. évtől érvényes 10 millió Ft alatt, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,96% millió Ft között, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,71% 20 millió Ft-tól, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,46% 10 millió Ft alatt, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,54% millió Ft között, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,29% 20 millió Ft-tól, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,04% 10 millió Ft alatt, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,34% millió Ft között, változó, 3 havi BUBOR 2 + 1,09% 20 millió Ft-tól, változó, 3 havi BUBOR 2 + 0,84% április 22-től Prémium, VIP, Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfelek esetén az első ügyleti évben egyedi elbírálás alapján 0-1,5%-ig kamatkedvezmény adható a standard kamatból. Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfeleknek tekintjük az erre vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfeleket. Prémium és VIP ügyfelek a bank stratégiailag fontos ügyfelei. A kamatkedvezményről a bank az igényelt hitel összege, az ügyfél minősítése és a fedezetek értékelése alapján dönt. A kamatkedvezmény nyújtása esetén amennyiben az Adósok vagy a Zálogkötelezettek a kölcsönszerződés alapján őket terhelő valamely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a szerződést az adósi fizetési késedelmet is ideértve megszegik, vagy bármely más, a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezik, a Hitelező jogosult a kamatkedvezményt a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezését követő első naptól kezdve indoklás nélkül visszavonni. Az Adósok a kamatkedvezmény visszavonásának napjától kezdve, a kamatkedvezmény nélkül megállapított, mindenkori hatályos hirdetmény szerinti kamatmértéket mértékét kötelesek megfizetni a Hitelezőnek. 2 Havonta változó, a havi Bubor a megelőző hónap 20. napján érvényes érték május 4-től a április 20-i 3 hónapos BUBOR érvényes, melynek értéke: 5,42%. Az ügyleti kamat mértéke a három hónapos BUBOR változásának hatására havonta, minden hónap 4. napján (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon) automatikusan módosul. A hátralékos, már lejárt követelés után az ügyleti kamaton és a kezelési költségen felül további, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamat, de összességében legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat fizetendő. A kamatváltozás nem vonatkozik a felmondott, valamint a lejárt hitelekre OTP Piaci Forint Lakáshitelek díj és költség tételei: A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, költségek fix összegű minimum és maximum mértékét is a tárgyévet 5

6 megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex változása esetén minden évben a megelőző év december 31-i mértékhez képest a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett, a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex mértékével automatikusa módosulnak, a honlapon történt közzététel napját követő hónap 4. napjától kezdődő hatállyal. A díjak, költségek átlagos fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. Az Adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költség alapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén módosulnak a Hitelező által felszámított díjak és költségek a változás időpontjától. Megnevezés Díj, jutalék, költség mértéke Hitelkeret beállítási jutalék (jövedelem igazolással) 1,00 %, min , max Ft Kezelési költség - OTP Bank által nyújtott hitelek esetén - OTP Jelzálogbank által nyújtott hitelek esetén Ügyintézési díj 1 Változó, havi 0,17% Változó, havi 0,17%, max Ft 4.200,-Ft Szerződésmódosítási díj - végtörlesztés esetén 2 1,9 % 5 plusz Ft, de max. 2 % - egyéb esetben (pl. prolongáció, törlesztés csökkentése, törlesztés csökkentése prolongációval, tartozásátvállalás, kötelezettség-vállaló bevonása, kiengedése stb.) Ft Átütemezési díj (előtörlesztés esetén) 2 1,9 %5 plusz Ft, de max 2 % Fedezetkezelési díj ,-Ft/fedezet 3 Fedezetváltozási díj 6.600,-Ft/fedezet 4 Levelezési díj 6 Monitoring díj 7 Általános esetben 350 Ft,-/levél Felmondólevél elkészítése esetén 740 Ft,-/levél 950 Ft,-/hó Gyorsasági díj 8 (Standard Plusz folyamat esetén) ,-Ft 1 Fizetendő minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban az ügyfelek kérésére az OTP Bank Nyrt-nek a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat kell ellátni (pl.kalkuláció készítése), illetve a hitel folyósítása előtt a TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lapért, fedezetül felajánlott ingatlanonként, valamint a hiteligény beadásakor a TakarNet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lapért. 2 Felszámítása 3 havi törlesztő részletnél nagyobb összeg elő- vagy végtörlesztése esetén történik. A szerződésmódosítási- illetve átütemezési díjat nem kell felszámítani: - a bank által kötelezően előírt előtörlesztés teljesítése esetén február 1. után, OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitel hitelkiváltása esetén, - az OTP Világ Lakáshitel alacsony törlesztésű konstrukcióknál, ha az elő- vagy végtörlesztés az OTP Lakástakarék Rt. Szerződésszerű megtakarításából származik, - állami támogatás hitelszámlán történő elszámolásakor - ha a lakáshitellel rendelkező ügyfelek hitelszámlájára június 1-jét követően, közvetlenül az önkormányzatoktól törlesztési kötelezettséget csökkentő támogatás érkezik. 6

7 A június 15. után folyósított hitelek esetében a díjat fel kell számítani a privát banki ügyfelek esetében is, azonban ennek mértéke maximum Ft, ha az adós a hitelszerződés megkötésének és az elő- és végtörlesztés időpontjában is privát banki ügyfél. A március 1-től megkötött szerződéseknél végtörlesztés esetén a szerződésmódosítási díj nem érvényesíthető, amennyiben az ügyfél tartozása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. 3 A kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzése, átjegyzése esetén fizetendő. 4 A jelzálogjog-bejegyzés, -átjegyzés kivételével minden, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén fizetendő. 5 Változó költségelem (eszköz-forrás szerkezet helyreállatási díj), melynek mértékét havonta a mindenkori jelzáloglevél megújításának piaci helyzete határozza meg 6 A levelezési költség minden olyan esetben felszámításra kerül, ha a bank az ügyfél számára kedvezőtlen kamat- költség- és díjváltoztatásokról, vagy a hitelszámla felmondásáról értesítő levelet küld ki. 7 A monitoring díj abban az esetben kerül felszámításra, ha hátralékos tartozások puha behajtásával kapcsolatosan banki ügykezelésre kerül sor (monitoring során kiküldött felszólító levelek, telefonos kihívások). 8 Gyorsasági díj a április 1-től igényelt, az OTP Jelzálogbank által nyújtott hiteleknél, a Standard Plusz hiteligénylési folyamat esetén: a díj folyósításkor kerül beszedésre, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a Bank teljesítette vállalását vagy ügyfélhiba történt, továbbá az ügylet érvénytelenítésekor is meg kell fizetni a díjat, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint ügyfélhiba történt. Standard Plusz folyamat: az üzletszabályzatban foglalt feltételek esetén a bank vállalja, hogy a banki szerződéskötésre az igénybeadást követő 7 munkanapon belül sor kerül. A díj nem kerül felszámításra a Prémium és Privátbanki (normál Privátbanki és a Presztizs Privátbanki) ügyfelek esetében. A Prémium ügyfelek akkor élveznek gyorsasági díjmentességet ha az ügylet eljut a folyósításig és a folyósított hitelösszeg lakáshitelnél eléri a 12 millió forintot. 4. OTP Deviza Lakáshitelek 4.1. OTP Deviza Lakáshitelek kamatai: Az OTP Deviza lakáshiteleket a szakaszos finanszírozású lakáshitelek kivételével az OTP Jelzálogbank nyújtja. Megnevezés Devizában nyilvántartott lakáshitelek (nem Ft-ban fix törlesztéssel) - Egyenletes törlesztéssel - Lakástakarékkal (alacsony törlesztéssel) Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogram (Lakástakarékkal,) Devizában nyilvántartott lakáshitelek (Ft-ban fix törlesztéssel) 3 - Egyenletes törlesztéssel - Lakástakarékkal - Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogram Ügyleti kamat 1 évi% 10 millió Ft alatt Ügyleti kamat 1 évi% millió Ft között Ügyleti kamat 1 évi% 20 millió Ft-tól EURO alapú EURO alapú EURO alapú EURIBOR 4 + 5,90% EURIBOR 4 +5,65% 2 EURIBOR 4 + 5,65% EURIBOR 4 +5,40% 2 EURIBOR 4 + 5,40% EURIBOR 4 +5,15% 2 7

8 (Lakástakarékkal) keretében - Életbiztosítással OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal, (nem Ft-ban fix törlesztéssel) (Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogram keretében is) EURIBOR 4 + 5,90% EURIBOR 4 + 5,65% EURIBOR 4 + 5,40% OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal, hitel összegtől függő, sávos kamatkedvezménnyel Ft-ban fix törlesztéssel 3 (Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogram keretében is) EURIBOR 4 + 5,02% EURIBOR 4 + 4,77% EURIBOR 4 + 4,52% OTP Bizalom Lakáshitel, hitel összegtől függő, sávos kamatkedvezménnyel Ft-ban fix törlesztéssel 3 (Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogram keretében is) EURIBOR 4 + 5,02% EURIBOR 4 + 4,77% EURIBOR 4 + 4,52% OTP Lakáscsere hitel EURIBOR 4 + 5,90% EURIBOR 4 + 5,65% EURIBOR 4 + 5,40% április 22-től Prémium, VIP, Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfelek esetén az első ügyleti évben egyedi elbírálás alapján 0-1,5%-ig kamatkedvezmény adható a standard kamatból. Privát Banking, kiemelt Privát Banking ügyfeleknek tekintjük az erre vonatkozó szerződéssel rendelkező ügyfeleket. Prémium és VIP ügyfelek a bank stratégiailag fontos ügyfelei. A kamatkedvezményről a bank az igényelt hitel összege, az ügyfél minősítése és a fedezetek értékelése alapján dönt. A kamatkedvezmény nyújtása esetén amennyiben az Adósok vagy a Zálogkötelezettek a kölcsönszerződés alapján őket terhelő valamely kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a szerződést az adósi fizetési késedelmet is ideértve megszegik, vagy bármely más, a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezik, a Hitelező jogosult a kamatkedvezményt a szerződés felmondására alapot adó esemény bekövetkezését követő első naptól kezdve indoklás nélkül visszavonni. Az Adósok a kamatkedvezmény visszavonásának napjától kezdve, a kamatkedvezmény nélkül megállapított, mindenkori hatályos hirdetmény szerinti kamatmértéket mértékét kötelesek megfizetni a Hitelezőnek. 2 A december 14-től igényelt nem, Ft-ban fix törlesztésű Lakástakarékkal kombinált Termékcsomag esetében az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlára történő jövedelem átutalás, valamint legalább két csoportos beszedési megbízás megadása vagy megléte esetén a kezelési költség az első 6 hónapban havi 0,13 %. 3 A december 14-től igényelt Ft-ban fix törlesztésű Lakástakarékkal kombinált Termékcsomag és az OTP Bizalom Lakáshitel esetében az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlára történő jövedelem átutalás és ennek folyamatos fenntartása, valamint legalább két csoportos beszedési megbízás megadása vagy megléte esetén a kezelési költség az első 6 hónapban havi 0,13 % december 14-től igényelt Ft-ban fix törlesztésű EUR alapú OTP Lakáshitelek esetén a törlesztés egy éves periódusonként fix törlesztésű. 5 Havonta változó, a havi EURIBOR a megelőző hónap 20. napján érvényes érték május 4-től a április 20-i 3 hónapos EURIBOR érvényes, melynek értéke: 0,64%. Az ügyleti kamat mértéke a három hónapos EURIBOR változásának hatására havonta, minden hónap 4. napján (amennyiben ez a nap szombatra, vasárnapra, vagy egyébként munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon) automatikusan módosul. 8

9 A hátralékos, már lejárt követelés után az ügyleti kamaton és a kezelési költségen felül további, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamat, de összességében legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat fizetendő. A kamatváltozás nem vonatkozik a felmondott, valamint a lejárt hitelekre OTP Deviza Lakáshitelek díj és költség tételei: A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, költségek fix összegű minimum és maximum mértékét is a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex változása esetén minden évben a megelőző év december 31-i mértékhez képest a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett, a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindex mértékével automatikusa módosulnak, a honlapon történt közzététel napját követő hónap 4. napjától kezdődő hatállyal. A díjak, költségek átlagos fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. Az Adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költség alapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén módosulnak a Hitelező által felszámított díjak és költségek a változás időpontjától. Hitelkeret beállítási jutalék Megnevezés Díj és költség tételek Euróban nyilvántartott hitelek OTP Deviza Lakáshitelek 1 - Egyenletes törlesztésű és türelmi idős (Lakástakarékkal kombinált alacsony törlesztésű vagy életbiztosítással kombinált) termékek OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal - Európa Kulturális Fővárosa kedvezményes hitelprogramban - Felújítási, korszerűsítési hitelcél esetén - Lakáscsere hitel Kezelési költség 2 - OTP Bank által nyújtott hitelek esetén - OTP Jelzálogbank által nyújtott hitelek esetén Ügyintézési díj 3 Hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (forintban fizetendő) Gyorsasági díj 8 (Standard Plusz folyamat esetén) 1,0 %, min. 60 EUR max. 400 EUR 0,5 %, min. 40 EUR max. 400 EUR - 1,0 %, min. 60 EUR max. 400 EUR változó, havi 0,17% változó, havi 0,17 %, max. 80 EUR 16 EUR - 50 mft alatti hiteligény esetén: ,-Ft ingatlanonként - 50 mft, illetve a feletti hiteligény esetén: ,-Ft ingatlanonként 115 EUR Szerződésmódosítási díj - végtörlesztés esetén 4 - egyéb esetben (pl. prolongáció 5, törlesztés csökkentése, törlesztés csökkentése prolongációval, tartozásátvállalás, kötelezettségvállaló bevonása/kiengedése stb.) 0 % 9 plusz 145 EUR, de max. 2% 41 EUR Átütemezési díj (előtörlesztés esetén) 4 - OTP Deviza Lakáshitelek 0 % 9 plusz 145 EUR, de max 2% 9

10 Fedezetkezelési díj (forintban fizetendő) ,-Ft/fedezet 6 Fedezetváltozási díj (forintban fizetendő) 6.600,-Ft/fedezet 7 Levelezési díj 10 Monitoring díj 11 Általános esetben 1,4 EUR/levél Felmondólevél elkészítése esetén 3,3 EUR/levél 3,8 EUR/hó 1 A hitelkeret-beállítási jutalék maximum a október 1-jétől befogadott hitelekre vonatkozik. 2 Az OTP Lakáshitel Termékcsomag és Bizalom hitel esetén a kezelési költség mértéke a futamidő első 6 hónapjában havi 0,13%, azt követően a mindenkori hirdetmény szerinti, amely jelenleg havi 0,17 %. A kezelési költség maximum a október 1-je után befogadott vagy ügyfélévet váltott, OTP Jelzálogbank által nyújtott hitelekre vonatkozik. 3 Fizetendő minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban az ügyfelek kérésére az OTP Bank Nyrt-nek a szerződésben foglaltaktól eltérő feladatokat kell ellátni (pl. kalkuláció készítése), illetve a hitel folyósítása előtt a TakarNet rendszerből lekért tulajdoni lapért, fedezetül felajánlott ingatlanonként, valamint a hiteligény beadásakor a TakarNet rendszerből lekért e-hiteles tulajdoni lapért. 4 Felszámítása 3 havi törlesztő részletnél nagyobb összeg elő- vagy végtörlesztése esetén történik. A szerződésmódosítási-, illetve átütemezési díjat nem kell felszámítani: - a bank által kötelezően előírt előtörlesztés teljesítése esetén, február 1. után, OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitel, saját banki hitellel történő kiváltása esetén, - az OTP Lakáshitel életbiztosítással, az OTP Lakáshitel Lakástakarékkal kombinált alacsony törlesztésű konstrukcióknál és az OTP Lakáshiteleknél, ha az elő- vagy végtörlesztés az OTP Garancia Biztosító Rt. Életbiztosításából, illetve az OTP Lakástakarék Rt. Szerződésszerű megtakarításából származik, - állami támogatás hitelszámlán történő elszámolásakor, - a Lakáscsere hitel két éves türelmi idején belül történő végtörlesztéskor, - ha az ügyfél június 15-éig vette fel a lakáshitelét és mind június 15-én mind az elő és végtörlesztés időpontjában privát banki ügyfél. - ha a lakáshitellel rendelkező ügyfelek hitelszámlájára június 1-jét követően, közvetlenül az önkormányzatoktól törlesztési kötelezettséget csökkentő támogatás érkezik. A június 15. után folyósított hitelek esetében a díjat fel kell számítani a privát banki ügyfelek esetében is, azonban ennek mértéke maximum Ft, ha az adós a hitelszerződés megkötésének és az elő- és végtörlesztés időpontjában is privát banki ügyfél. A március 1-től megkötött szerződéseknél végtörlesztés esetén a szerződésmódosítási díj nem érvényesíthető, amennyiben az ügyfél tartozása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. 5 Lakástakarékkal kombinált alacsony törlesztésű hitelek esetén a türelmi időszak alatt a hitel futamideje nem módosítható. 6 A kölcsönt biztosító jelzálogjog bejegyzése, átjegyzése esetén fizetendő. 7 A jelzálogjog-bejegyzés, -átjegyzés kivételével minden, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén fizetendő. 8 Gyorsasági díj a március 1-től igényelt hiteleknél, a Standard Plusz hiteligénylési folyamat esetén: a díj folyósításkor kerül beszedésre, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint a Bank teljesítette vállalását vagy ügyfélhiba történt, továbbá az ügylet érvénytelenítésekor is meg kell fizetni a díjat, amennyiben az Üzletszabályzatban foglaltak szerint ügyfélhiba történt. Standard Plusz folyamat: az üzletszabályzatban foglalt feltételek esetén a bank vállalja, hogy a banki szerződéskötésre az igénybeadást követő 7 munkanapon belül sor kerül. A díjat nem kell felszámítani a Prémium és Privátbanki (normál Privátbanki és a Presztizs Privátbanki) ügyfelek esetében. A Prémium ügyfelek akkor élveznek gyorsasági díjmentességet ha az ügylet eljut a folyósításig és a folyósított hitelösszeg lakáshitelnél eléri a 12 millió forintot. 9 Változó költségelem (eszköz-forrás szerkezet helyreállatási díj), melynek mértékét havonta a mindenkori jelzáloglevél megújításának piaci helyzete határozza meg. 10 A levelezési költség minden olyan esetben felszámításra kerül, ha a bank az ügyfél számára kedvezőtlen kamat- költség- és díjváltoztatásokról, vagy a hitelszámla felmondásáról értesítő levelet küld ki. 11 A monitoring díj abban az esetben kerül felszámításra, ha hátralékos tartozások puha behajtásával kapcsolatosan banki ügykezelésre kerül sor (monitoring során kiküldött felszólító levelek, telefonos kihívások). 10

11 Az euróban kifejezett, külön megfizetendő díjakat (pl. ügyintézési díj, szerződésmódosítási díj, stb.) forintban kell megfizetni, aminek összegét a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyam alapján határozza meg Elkülönített betétszámla kamatozása, piaci forint és deviza lakáshitel szakaszos folyósítása esetén Euró alapú lakáshiteleknél Nem Ft-ban fix törlesztéssel - OTP EUR alapú lakáshitel - OTP Lakáshitel Termékcsomag Ft- ban fix törlesztéssel - OTP EUR alapú lakáshitel 0 10 millió Ft hitelösszeg között 8,58% (EBKM 8,58%) 8,10% (EBKM 8,10%) 8,33% (EBKM 8,33%) 7,22% (EBKM 7,22%) - OTP Lakáshitel Termékcsomag, és OTP Bizalom Lakáshitel Piaci forint alapú hiteleknél OTP Piaci Forint Lakáshitel 9,69% OTP Piaci Forint Bizalom Lakáshitel OTP Piaci Forint Termékcsomag Lakáshitel (EBKM 9,69%) 8,49% (EBKM 8,49%) 8,49% (EBKM 8,49%) millió Ft hitelösszeg között 8,33% (EBKM 8,33%) 7,85% (EBKM 7,85%) 8,08% (EBKM 8,08%) 6,97% (EBKM 6,97) 9,44% (EBKM 9,44%) 8,24% (EBKM 8,24%) 8,24% (EBKM 8,24%) 20 millió Ft hitelösszeg felett 8,08% (EBKM 8,08%) 7,6% (EBKM 7,6%) 7,83% (EBKM 7,83%) 6,72 % (EBKM 6,72%) 9,19% (EBKM 9,19%) 7,99% (EBKM 7,99%) 7,99% (EBKM 7,99%) 5. Áthidaló hitel A törlesztési nehézségekkel küszködő lakáscélú hitel adósok részére - a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló évi IV. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén - állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtott forint hitel. Hitelcél Lakáscélú kölcsön törlesztése Megnevezés A munkanélküliség esetére vonatkozó áthidaló hitel A háztartás fizetésképességének csökkenése esetére vonatkozó áthidaló hitel Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat a futamidő 1-24 hónapjában változó évi 0% változó évi 0% Kamat mértéke Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat a futamidő 25. hónapjától Változó: a mindenkor érvényes * 3 havi BUBOR Változó: a mindenkor érvényes * 3 havi BUBOR * Hiteldíj: Az áthidaló hitelszámlán 24 hónapig kamat és kezelési költség nem kerül felszámításra. Ezt követően első alkalommal az áthidaló hitelszerződés aláírását követő 24. hónap utolsó napján, majd ezt követően évente kerül megállapításra, az áthidaló hitel ügyleti kamat mértéke, amely az akkor érvényes 3 havi BUBOR-nak megfelelő mértékű lehet (kezelési költség továbbra sem kerül felszámításra). 11

12 6. Kiegészítő szolgáltatások 6.1. Törlesztési Biztosítás Törlesztési Biztosítással megkötött hitelszerződések esetén, a biztosítási csomag tartalmától függően meghatározott esetekben és meghatározott időszakban, a Biztosító a törlesztő részleteket megtéríti az OTP Groupama Biztosító Zrt. Általános és Különös Biztosítási Feltételei szerint. A biztosítási csomagok tartalma: A Alapcsomag (tartalma: haláleset, teljes és végleges (100%-os) munkaképesség csökkenés, keresőképtelenség, munkanélküliség) B Élet- és teljes rokkantság biztosítás nélküli csomag (tartalma: keresőképtelenség, munkanélküliség) C Baleseti csomag (tartalma: baleseti halál, balesetből eredő teljes és végleges (100%-os) munkaképesség csökkenés, balesetből eredő keresőképtelenség, munkanélküliség) Egyszeri díjfizetésű Törlesztési Biztosítás Egyszeri díjfizetésű Törlesztési Biztosítás az újonnan igényelt forint és deviza alapú lakáshitelek mellé köthető, az OTP Világ Lakáshitelekhez nem kapcsolódhat. A biztosítási díj egyösszegben, folyósításkor esedékes és a futamidő első 5 évére vonatkozik. Biztosítási díj (Ft) = Felvett hitelösszeg forintban meghatározott összege * Díj %. A Díj % az alábbiak szerint alakul: Biztosítási csomag A (alap csomag) Korcsoport Egy adós Két adós (ugyanaz a korcsoport) Két adós (eltérő korcsoport)* Díj % Díj % Díj % 35 alatt 4,00 7, ,00 14,00 11,00** 45 felett 14,00 24,50 20,00** vagy 16,00*** B (élet- és teljes rokkantság biztosítás nélküli csomag) mind 2,60 4,60 C (baleseti csomag ) mind 3,30 5,80 - az 1. biztosítottnak mindig az idősebb adóst tekintjük ** a 2. biztosított (adóstárs) egy korcsoporttal alacsonyabb csoportba tartozik *** a 2. biztosított (adóstárs) két korcsoporttal alacsonyabb csoportba tartozik Deviza alapú hitelek esetében, illetve amennyiben a biztosítási díj devizában kerül meghitelezésre, a számlakiállítás a felvett hitel devizanemében, a tárgynapi deviza közép árfolyamon történik. A díj ügyfél általi kiegyenlítésekor a megfizetett biztosítási díj összege a tárgynapon érvényes deviza eladási árfolyamon kerül elszámolásra. 12

13 Havi díjfizetésű Törlesztési Biztosítás Havi díjfizetésű Törlesztési Biztosítás az újonnan igényelt forint és deviza alapú lakáshitelekhez köthető, OTP Világ Lakáshitelekhez azonban nem kapcsolódhat. A biztosítási díj a havi törlesztő részletekkel egyidőben esedékes. Biztosítási díj (Ft) = OTP Lakástakarék havi megtakarítási összegét is tartalmazó törlesztő részlet * Díj %. A biztosítási díj vetítési alapja a biztosított által fizetendő havi hitel törlesztőrészlet. A Díj % az alábbiak szerint alakul Biztosítási csomag A Korcsoport Egy adós Két adós (ugyanaz a korcsoport) Két adós (eltérő korcsoport) havi díj % havi díj % havi díj % 35 alatt 6,9 13, ,1 21,3 17,1* 45 felett 17,6 34,1 23,4* vagy 27,6** B mind 4,3 7,9 C mind 4,6 8,5 * Másik adós egy korcsoporttal van lejjebb ** Másik adós két korcsoporttal van lejjebb 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A teljes hiteldíj mutató (THM) értéke: 5 M Ft hitelösszeg és 20 éves futamidő esetén, egyenletes törlesztés mellett, jövedelemigazolással igényelt termékek esetén * 5 M Ft hitelösszeg és 20 éves futamidő, két gyermek eltartása, egyenletes törlesztés mellett, évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel új lakásra igényelt termék esetén 1 A április 4-től érvényes THM számítás alapja deviza Lakáshitel esetén a április 20-i 3 hónapos EURIBOR értéke, amely: 0,64%. A május 3-ig érvényes THM számítás alapja piaci forint Lakáshitel esetén a március 19- i 3 hónapos BUBOR értéke: 5,71%, május 4-től a április 20-i 3 hónapos BUBOR érvényes, melynek értéke: 5,42%. Megnevezés * évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel új lakásra 1 éves fix kamatozással két gyermek nevelése esetén (4,34+2%) * évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel új lakásra 1 éves fix kamatozással Lakástakarékkal két gyermek nevelése esetén (4,34+2%) május május május 4-től 3-ig 4-től május érvényes érvényes érvényes 3-ig érvényes hitelkiváltás hitelkiváltás esetén esetén THM (%) THM (%) THM (%) THM (%) 6,87 % 6,76 % - - 6,34 % 6,22 %

14 2009. évi feltételű kamattámogatásos lakáshitel korszerűsítésre 1 éves fix kamatozással (5,04 + 2%) OTP Piaci Forint Lakáshitel (7,65+2,04%) OTP Piaci Forint Lakáshitel alacsony törlesztéssel (7,65+2,04%) OTP Bizalom Piaci Forint Lakáshitel (6,45+2,04%) OTP Piaci Forint Termékcsomag Lakáshitel (6,45+2,04%) OTP Bizalom Lakáshitel (EUR) (forintban fix törlesztéssel) 0 10 millió Ft között (3 havi EURIBOR 1 +5,02+1,56%) OTP Deviza lakáshitel (EUR) 0 10 millió Ft között (3 havi EURIBOR 1 +5,90+2,04%) OTP Deviza lakáshitel (EUR) (Ft-ban fix törlesztéssel) 0 10 millió Ft között (3 havi EURIBOR 1 +5,65+2,04%) OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal (EUR) 0 10 millió Ft között (3 havi EURIBOR 1 +5,90+1,56%) OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal (EUR) (forintban fix törlesztéssel) 0 10 millió Ft között (3 havi EURIBOR 1 +5,02+1,56%) OTP Deviza lakáshitel (EUR), Lakástakarékkal (alacsony törlesztéssel) (3 havi EURIBOR 1 +5,90+2,04%) OTP Deviza lakáshitel (EUR), Lakástakarékkal és Ft-ban fix törlesztéssel (3 havi EURIBOR 1 +5,65+2,04%) OTP Deviza lakáshitel (EUR), életbiztosítással ( Ft-ban fix törlesztéssel ) (3 havi EURIBOR 1 +5,65+2,04%) OTP Lakáscsere hitel (EUR) (3 havi EURIBOR 1 +5,90 % + 2,04%) 7,63 % 7,52 % ,5 % 10,33 % 10,18 % 10,14 % 10,42 % 10,23 % 10,06 % 10,01 % 9,92 % 9,88 % 9,61 % 9,69 % 9,59 % 9,51 % 9,25 % 9,30 % 8,53 % 8,42 % 8,24 % 8,24 % 9,53 % 9,41 % 9,23 % 9,23 % 9,26 % 9,14 % 8,96 % 8,96 % 9,27 % 9,14 % 8,94 % 8,94 % 8,25 % 8,13 % 7,94 % 7,94 % 9,32 % 9,18 % 8,98 % 8,98 % 9,02 % 8,89 % 8,69 % 8,69 % 9,74 % 9,62 % 9,45 % 9,45 % 10,25 % 10,14 % - - A deviza alapú kölcsönöknél a THM meghatározása a forint fizetések alapján történt, az átszámításnál az OTP Bank Nyrt március 1-i deviza árfolyamainak figyelembe vételével. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat-, illetve árfolyamkockázatát. 14

15 A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek becsült összege: - A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapja beszerzésének költsége: Ft - A jelzálogjog törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a változással érintett ingatlanonként forint. - A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerinti összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján kerül megállapításra. Becsült költsége 5 millió forint hitelösszeg, és 5 db hitelesített másolat esetében körülbelül Ft. - A jelzáloggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele. Ennek becsült éves díja a biztosított kockázati körtől, és az épület jellegétől függően differenciált, de átlagosan a biztosításra kerülő vagyon értékének (biztosítási összeg) a 0,44-1,06 ezreléke A teljes hiteldíj mutató (THM) értéke az áthidaló kölcsön visszafizetésére: 1 M Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő esetén, egyenletes törlesztés mellett, április 20-án érvényes 3 havi BUBOR mértékének megfelelő ügyleti kamat felszámításával: Megnevezés THM (%) A munkanélküliség esetére vonatkozó áthidaló hitel 5,72% A háztartás fizetésképességének csökkenése esetére vonatkozó áthidaló hitel 5,72% 8. Aktuális akciók április 17-étől az önkormányzatok, minisztériumi felügyelet alatt álló szervek, vállalatok tulajdonában álló bérlakások értékesítésekor a vevőknek nyújtott piaci forint és euró alapú lakáshiteleknél az ügyfélnek nem kell megfizetnie a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díjat, a megvásárolandó ingatlan hitelbiztosítéki érték-megállapítási díját, a fedezetkezelési díjat, valamint a szerződéskötéskor a közjegyzőnek fizetendő díjat az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg. Az ügyfél által fizetendő hitelkeret-beállítási jutalék mértéke: - piaci forint alapú hitelel esetén 0,5 %, min Ft - EUR alapú hitelek esetén 0,5 %, min. 40 EUR 8.2. Az Európa Kulturális Fővárosa címet elnyert magyarországi város(ok)ban április 17-től visszavonásig a lakóház, lakás, garázs külső festését is tartalmazó felújítása, korszerűsítése, bővítése céljából az ügyfelek amennyiben az OTP Bank 15

16 Nyrt-nél jövedelem átutalással rendelkeznek, a hitelt a következő feltételekkel vehetik igénybe. Devizanem Hiteltermék Hitelbiztosítéki értékmegállapítási díj Hitelkeret beállítási jutalék mértéke Euró alapú hitelek esetén OTP Deviza lakáshitel (Ft-ban fix törlesztéssel is) (EKF) OTP Deviza Lakáshitel Lakástakarékkal (Ft-ban fix törlesztéssel is) (EKF) OTP Lakáshitel Termékcsomag Lakástakarékkal (Ft-ban fix törlesztéssel is) (EKF) - 50 mft alatti hiteligény esetén ,-Ft/ingatlan - 50 mft, illetve a feletti hiteligény esetén ,-Ft/ ingatlan 0,5 %, min. 40 EUR 8.3. Az OTP Lakáslízing Zrt-től lízingelt lakásukat a későbbiekben az OTP Bank/OTP Jelzálogbank által nyújtott hitellel megvásárló ügyfeleknek nem kell megfizetniük a hitelbiztosítéki érték-megállapítás díját, amennyiben az ingatlan értékelése (hitelbiztosítéki érték-megállapítása) 3 éven belül történt és az, az OTP Jelzálogbanki feltételeknek megfelel a hitelkeret beállítási jutalékot, valamint a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díjat. Abban az esetben, ha az ingatlan értékelése 3 évnél régebben készült vagy az ingatlan értékelése a jelzálogbanki feltételeknek nem felel meg, új hitelbiztosítéki érték-megállapítást kell készíteni, amelynek díja az ügyfelet terheli Amennyiben október 1-től az OTP Bankkal szerződésben álló Felsőoktatási Intézmények dolgozói lakáshitelt igényelnek a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 0 Ft (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) a fedezetkezelési díj 0 Ft (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) a TakarNet lekérdezése miatti ügyintézési díj 0 Ft (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) a kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díját az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg. A kedvezmény devizanemtől függetlenül valamennyi OTP/JZB által folyósított forint és deviza alapú lakáshitelre vonatkozik. A lakásvásárlásoknál alkalmazható előzetes érték-megállapításra nem alkalmazható március 4-től mindazon ügyfeleknek, akik az - Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), - Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK), - Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), - Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (FBVI) és a - Budapesti Fegyház és Börtön (BFB) dolgozói, amennyiben lakásvásárláshoz hitelt igényelnek és vállalják, hogy munkaviszonyból származó jövedelmüket a lakásvásárlási hitel futamideje alatt az OTP Banknál vezetett számlára utalják a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 0 Ft (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) 16

17 A kedvezmény devizanemtől függetlenül valamennyi OTP/JZB által folyósított forint és deviza alapú lakáshitelre vonatkozik. A lakásvásárlásoknál az előzetes értékmegállapításra nem alkalmazható május 1-től a deviza alapú lakáshitelek esetén amennyiben a hitelkötelemben szereplő ingatlanok köre új fedezettel bővül, a pótfedezet bevonásakor a szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra május 25-tól valamennyi deviza alapú lakáshitel esetén maximum a fennálló tartozás és az utolsó (jóváhagyott) hitelbiztosítéki érték 70 %-a közötti különbözet előtörlesztése esetén fizetendő átütemezési díj összege 0,-Ft. Az ennél nagyobb mértékű előtörlesztés teljes összegében díjköteles. A díjmentes előtörlesztésre az előtörlesztésre vonatkozó igénybeadás napját követő maximum 10 naptári napon belül van lehetőség, ezt követően új kérelmet kell benyújtani. Előtörlesztési kalkuláció készítése esetén az ügyintézési díj visszavonásig nem kerül felszámításra augusztus 12-től a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.) Kormányrendelet alapján a lakáscélú kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség emelkedéséről igazolást kérő adósok esetén az igazolás kiadásáért felszámításra kerülő ügyintézési díj összege 0,-Ft (hitelszámlánként) A kedvezmény devizanemtől függetlenül valamennyi február 1-jét követően OTP/JZB által folyósított, az igazolás iránti kérelem benyújtásakor élő, nem felmondott forint és deviza alapú lakáscélú hitelre vonatkozik április 1-től június 30-ig idegen, illetve saját banki hitelkiváltás esetén a kiváltásra igényelt OTP Piaci Forint Lakáshitel és/vagy OTP Deviza Lakáshitel igénylése díjmentes. Idegen banki hitelkiváltás esetén OTP Piaci Forint Lakáshitel és/vagy OTP Deviza Lakáshitel igénylésekor: A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. a folyósítást követően visszatéríti az ügyfél részére. A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díját az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. fizeti meg. A fedezetkezelési díj 0 Ft (egy felajánlott ingatlan esetén). A TakarNet lekérdezés miatti ügyintézési díj (egy felajánlott ingatlan esetén) 0 Ft. A hitelkeret-beállítási jutalék 0 Ft. Saját banki hitelkiváltás esetén OTP Piaci Forint Lakáshitel és/vagy OTP Deviza Lakáshitel igénylésekor: Az új hitelfelvétellel kapcsolatosan: 17

18 A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. a folyósítást követően visszatéríti az ügyfél részére. A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díját az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. fizeti meg. A fedezetkezelési díj 0 Ft (egy felajánlott ingatlan esetén). A TakarNet lekérdezés miatti ügyintézési díj (egy felajánlott ingatlan esetén) 0 Ft. A hitelkeret-beállítási jutalék 0 Ft. A meglévő hitel saját banki hitelkiváltásból eredő végtörlesztésével kapcsolatosan: A szerződésmódosítási díj 0 Ft. A saját, illetve idegen banki hitelkiváltás esetén a hitelbiztosítéki értékmegállapítási díjat a hiteligénylés folyamata során meg kell fizetni. A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj visszatérítése utólag, a folyósítást követően történik meg. A díjkedvezményekkel kapcsolatban felmerült költségeket/ráfordításokat OTP jelzálogbanki folyósítás esetén az OTP Jelzálogbank Zrt, OTP banki folyósítás esetén az OTP Bank Nyrt. viseli. A Díjkedvezményes akcióban lévő kedvezmények a jelen akcióban szereplő kedvezményekkel nem összevonhatóak április 6-tól kezdődően az OTP Banknál OTP JUMP Számlacsomaggal rendelkező elsődleges számlatulajdonosnak a hitel igénylésével kapcsolatban: A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. a folyósítást követően visszatéríti az ügyfél részére. A fedezetkezelési díj 0 Ft (egy felajánlott ingatlan esetén). A TakarNet lekérdezés miatti ügyintézési díj 0 Ft (egy felajánlott ingatlan esetén). A kedvezmény csak egy alkalommal, egy ingatlanra vonatkozóan vehető igénybe. Az OTP JUMP számlacsomaggal rendelkező Számlatulajdonosnak minimum 50%- os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a finanszírozott/fedezetül felajánlott ingatlanban A gazdálkodó szervezetek által eladásra épített új lakások megvásárlásához, ha az ügyfél OTP Lakáshitelt vesz igénybe amennyiben az OTP Bank a gazdálkodó szervezettel az értékesítés finanszírozása céljából két- vagy többoldalú együttműködési megállapodást köt nem kell megfizetni - a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat, - a hitelbiztosítéki érték felülvizsgálati díját, - a fedezetkezelési díjat, - a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díját. Továbbá, ha a projektben a lakások száma a 20 db ot meghaladja, akkor az ügyfélnek a következő díjakat sem kell megfizetni - a közjegyzőnek fizetendő díjat - a hitelkeret beállítási jutalék 50%-át. 18

19 április 17-től, amennyiben az adós OTP banki/otp jelzálogbanki lakáshitellel finanszírozott ingatlanát értékesíti, és vevője az adós számlazárását követő 4 hónapon belül OTP banki/otp jelzálogbanki lakáshitelt vesz fel a szóban forgó ingatlan megvásárlásához, úgy a hiteligénylőnek (vevőnek) nem kell megfizetnie - a közjegyzői díjat, - a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat, - a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díját április 17-től, amennyiben az adós OTP banki/otp jelzálogbanki lakáshitelét visszafizette és ezt követően 4 hónapon belül egy másik ingatlan vásárlásához/építéséhez az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott lakáshitelt vesz igénybe, úgy nem kell megfizetnie - a közjegyzői díjat, - a hitelbiztosítéki érték-megállapítás díját - a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének TakarNet rendszeren keresztül történő ellenőrzése miatti ügyintézési díját Díjkedvezményes akció május 3-tól június 11-ig benyújtott valamennyi forint és deviza alapú Lakáshitel igénylésekor, a lenti díjtételek együttes összegét figyelembe véve maximum Ft erejéig a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (akár több ingatlan fedezet esetén) a szerződéskötést követően az OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatéríti, a közjegyzői díjat (OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg), a fedezetkezelési díjat (akár több ingatlan fedezet esetén) nem kell megfizetni, a TakarNet rendszer lekérdezése miatti ügyintézési díjat (akár több ingatlan fedezet esetén) nem kell megfizetni, a gyorsasági díjat nem kell megfizetni, a hitelkeret beállítási jutalékot nem kell megfizetni. A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat minden esetben meg kell fizetni, az szerződéskötéskor kerül visszatérítésre. Amennyiben a fenti díjak együttes összege meghaladja a Ft-ot a díjak felmerülés sorrendjében kell az összegeket figyelembe venni a maximum Ft-ig. A Hitelkiváltási akcióban lévő kedvezmények a jelen akcióban szereplő kedvezményekkel nem összevonhatóak. VAGY, 19

20 2010. május 3-tól június 11-ig benyújtott valamennyi forint és deviza alapú Lakáshitel igénylésekor a közjegyzői szerződéskötés teljes díját az OTP Bank/OTP Jelzálogbank fizeti meg, illetve a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (ügyletenként egy felajánlott ingatlan esetében) teljes összegét szerződéskötést követően OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatéríti A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat minden esetben meg kell fizetni, az szerződéskötéskor kerül visszatérítésre. A Hitelkiváltási akcióban lévő kedvezmények a jelen akcióban szereplő kedvezményekkel nem összevonhatóak Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft. munkavállalói által bármely forint, vagy EUR alapú deviza lakáshitel esetén az igénylőknek május 10-től A hitelbiztosítéki érték-megállapítási díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) nem kell megfizetni, A fedezetkezelési díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) nem kell megfizetni, A TakarNet lekérdezés miatti ügyintézési díjat (egy felajánlott ingatlan esetén) nem kell megfizetni, A kölcsönszerződés közokiratba foglalás díjának 5 és 10 millió Ft közötti hitel esetén az 50 %-át, 10 millió Ft feletti hitel esetén a 100 %-át az OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. fizeti meg, A hitelkeret beállítási jutaléknak 5 és 10 millió Ft közötti hitel esetén az 50 %-át, 10 millió Ft feletti hitel esetén a 100 %-át nem kell megfizetni. A hitel három éven belüli végtörlesztése esetén az elengedett díjakat az adósnak OTP Jelzálogbank Zrt./OTP Bank Nyrt. részére meg kell fizetni. Közzététel: április 30. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Bank Nyrt. 20

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK, OTP DEVIZA LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2009. december 1-től 1. Forint lakáshitel konstrukciók

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2009. augusztus 26.-tól

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2009. augusztus 26.-tól HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2009. augusztus 26.-tól Előtörlesztési akció

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: július 28.-tól

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: július 28.-tól HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2009. július 28.-tól Előtörlesztési akció 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. I. Ügyleti kamat

HIRDETMÉNY. I. Ügyleti kamat HIRDETMÉNY AZ INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOGTÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL A FELFÜGGESZTETT VAGY KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT HITELEKNÉL Hatályos: 2010. április 17étől

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! Tartalomjegyzék HIRDETMÉNY Az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank által 2004. július 1-től 2015. január 31-ig nyújtott, a 2014. évi LXXVII tv. alapján módosult kölcsönök ai Érvényes: 2015. február 1-től A változások a szövegben

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel 3.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 2000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel 3.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Érvényes: 2015. október 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Érvényes: 2015. október 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. október 1-től A változások

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel 3.0 és a 2000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. augusztus 1-től A változások

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

36/2010. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről Érvényes: 2010.június 11-től

36/2010. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről Érvényes: 2010.június 11-től I. 2010.06.11 -től folyósított piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztésse Kamatok referencia kamat* kamatfelár 1. Lakáscélú KUCKÓ hitel 3 hónapos BUBOR 1,8% 2. Felújítási MESTER hitel 3

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL

HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL HIRDETMÉNY A LOMBARD HITEL HITELDÍJ, DÍJ ÉS KÖLTSÉG TÉTELEIRŐL Hatályos 2010. február 15-től (A változások a szövegben dőlten, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!) Érvényes a 2009. december 14-től

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók! HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bővítésre, korszerűsítésre, felújításra ill. Időnyerő kölcsön

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2016. április 15. Hatályos 2016. április 18. (Jelen

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Érvényes: február 18-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

Érvényes: február 18-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2017. február 18-tól A változások

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: július 19-től. Közzététel napja: július 18.

Hirdetmény. Hatályos: július 19-től. Közzététel napja: július 18. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. július 19-től

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. december 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.)

47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) 47/2014. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2014.04.06.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2012.07.16-tól nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Kamat* ( =

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei

HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei HIRDETMÉNY Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott forint hitelek kamat, díj, jutalék és költség bevételei Érvényes 2015.09.01-től Fogyasztási hitel Éven belüli 19% /max. 2 MFt/ (számla)

Részletesebben

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: augusztus 1-től. Közzététel napja: július 29.

Hirdetmény. Hatályos: augusztus 1-től. Közzététel napja: július 29. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. augusztus

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA v05 a CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelére vonatkozóan

KONDÍCIÓS LISTA v05 a CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelére vonatkozóan AKCIÓS AJÁNLAT a 2016. május 31-ig befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök A CIB Bank a 2016. március 21-től befogadott, hiánytalan

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.)

36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) 36/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekről (2015.07.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-től nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben