BIZTONSÁGI ADATLAP i 453/2010 sz. EU. Bizottsági Rendelettel összhangban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 2010.05.20-i 453/2010 sz. EU. Bizottsági Rendelettel összhangban"

Átírás

1 IMOFLOW AT Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 1/16 SZEKCIÓ 1: Termék/keverék azonosítása, vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosítása IMOFLOW AT 1.2. Anyag, vagy keverék tényleges, azonosított felhasználása valamint nem javasolt felhasználás Keverék használata: portland cement őrlését, valamint mészkő folyósságát segítő adalék. Nem javasolt felhasználás: Rendeltetésnek nem megfelelő használat Biztonsági Adatlap kiállítójának adatai Refractory Materials Division (OMO) Institute of Ceramics and Building Materials (ICiMB) in Warsaw Gliwice, ul.toszecka 99 tel fax Sürgősségi Telefonszámok: Sürgősségi telefonszámok: OMO Management: tel ( ) GH Osztály: tel ( ) Sürgősségi számok: 112 SECTION 2: Veszélyesség meghatározása 2.1. Keverék besorolása Besorolás a 67/548/EEVC irányelv szerint Xn IRRITÁLÓ R 22 lenyelés esetén ártalmas Besorolás a 1272/2008 Szabályzat szerint H302 - lenyelés esetén ártalmas 2.2. Jelölési elemek A terméket az EC 1272/2008 Szabályzat alapján a Toxicitás szerint 4. kategóriába sorolták és jelölték. Jelölő szó FIGYELEM Piktogramok

2 IMOFLOW AT Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 2/16 Veszély típusát jelző kifejezések Besorolás 1272/2008 Szabályzat alapján H302 lenyelés esetén ártalmas Óvintézkedéseket jelölő kifejezések Prevenció (Megelőzés) P264 Használat után alaposan mosson kezet P270 A termék használatakor ne egyen, igyon vagy dohányozzon Reagálás: P301+P312 Lenyelés esetén: Ha rosszul érzi magát lépjen kapcsolatba a Toxikológiai központtal vagy orvossal. P330 Lenyelés esetén: öblítse ki a száját, ne erőltesse a hányást Raktározás Nincs meghatározva Eltávolítás P501 A terméket/ konténert a helyi és regionális előírásoknak megfelelően kell eltávolítani Egyéb veszélyek Vegyület nincs besorolva a PBT/vPvB osztályokba. Éghető vegyület, nincs nyilvántartva úgy mint öngyulladási szempontból veszélyes anyag. SECTION 3: Összetétel/ információk az összetevőkről 3.1. Anyagok 1. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyagnév meghatározás Etilén Glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C2H6O2 Molekula tömeg: 62,07 Strukturális képlet:-

3 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 3/16 2. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyagnév meghatározás Dietilén Glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C4H10O3 Molekula tömeg: 106,12 Strukturális képlet: 3. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyag név meghatározás Trietilén glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C6H14O4 Molekula tömeg: 150 Strukturális képlet:

4 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 4/16 4. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyag név meghatározás Trietanolamin acetát CAS WE Index REACH (nem értelmezhető) Vegyi képlet: C8H19NO5 Molekula tömeg: 209,24 Strukturális képlet: Keverék Glikolok és trietanolamin acetát keveréke. Keverék szakmai használatra. CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: etilén glikol, ethane-1,2-diol, 1,2-ethanediol, 1,2-dihydroxyethane Xn, R 22 dietilén glikol, -hidroxietil éter, diglikol, 2,2- oxydiethanol, 2,2 -oxybisetanol X n, R 22 trietilén glikol, 2,2-(etiléndioxi) dietanol trietanolamin acetát tri(2-hydroxyetil) ammónium acetát Etanol, 2,2,2 nitlilotris, acetát(só) 2,2,2 -Nitlilotrisetanol acetát Acetic acid, trietanolamine só Az termék nincs veszélyes anyagként nyilvántartva R és S kifejezések nincsenek meghatározva súly % % súly % % súly % 25% súly % 25% Abból a tényből kiindulva, hogy hogy az összes R 22 veszélyes anyag összetétele 25 % alatt van a vegyület nincs nyilvántartva veszélyes anyagként.

5 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 5/16 SECTION 4: Elsősegélynyújtás eszközei 4.1. Elsősegélynyújtás eszközeinek leírása Behatolási kapuk: légutak, tápcsatorna, bőrrel érintkezés, szemmel érintkezés. Belélegzés esetén: Biztosítsuk friss levegő beáramlását. Védjük a sérültet további szennyezéstől. Takarjuk be a sérültet takaróval. Kérjen orvosi segítséget. Tartsuk a sérültet ülő, vagy félig fekvő helyzetben, biztosítsuk, hogy nyugalomban legyen (ne mozogjon). A szájat ki kell öblíteni vízzel. Ezt követően azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a termék feliratát. A sérültet biztonságos, meleg és csendes helyre kell vinni. Ne erőltessünk hányást. A sérültet ne hagyjuk felügyelet nélkül. Lenyelés esetén: Lenyelés esetén öblítsük ki a sérült száját vízzel azonnal, erőltessünk hányást. Adjunk a sérültnek 100 ml vodkát (50 %) vagy egyéb alkoholt. Ha a sérült öntudatlan állapotban van, tegye stabil oldal fekvésbe, ellenőrizze és segítse a légutak szabadságát. Ha gond van a légvétellel, szakképzett orvos csoportnak kell oxigént biztosítania, légzésbénulás esetén újraélesztést kell kezdeni. Szembe jutás esetén: Mossa a szemet percig nagy mennyiségű hideg folyó vízzel, miközben tartsa a szemhéjakat szélesen nyitva. Kerülje az erős vízáramlatot (Szaruhártya sérülést okozhat) Ha a riasztó tünetek nem szűnnek, forduljon szemészhez tanácsért. Bőrre jutás esetén: A szennyezett ruhát vegye le. Mossa meg a szennyezett területet szappanos vízzel. Ha a riasztó tünetek nem szűnnek, konzultáljon orvossal Legfontosabb akut és későbbi tünetek és szennyezés eredménye i Légutakon keresztüli veszély Magas toxikus hatás az egészségre: nincs meghatározva Nagymértékű belégzés okozhat: nincs meghatározva Tápcsatornákon keresztül Magas toxikus hatás: Tápcsatorna rendszer irritációja, központi idegrendszeri zavarok, veseés májkárosodás. Nyugtalanság, beszédzavarok, mozgás egyensúlyi és koordinációs zavarai, fejfájás, szédülés, álmosság. Nagymértékű behatás okozhat: hányingert, hányást, hasmenést, légzési zavarokat, keringési zavarokat, gyors szívverést, vérnyomás csökkenést, kómát, eszméletvesztést görcsökkel. Krónikus mérgezés esetén károsodhat a vese és a máj. Szembe kerülés esetén Magas toxikus hatás az egészségre: nincs meghatározva Nagymértékű behatás okozhat: enyhe irritációt Bőrre jutás esetén: Magas toxikus hatás az egészségre: enyhe irritáció előfordulhat Nagymértékű behatás okozhat: enyhe irritációt

6 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 6/ Javaslatok az azonnali orvosi segítséget ill. különleges kezelési eljárást illetően Különleges kezelési eljárás Gyomormosás a mérgezést követő 2 órán belül, keringési-légzési zavarok kezelése, Etil alkohol itatása, súlyos mérgezés esetén vér szűrés (dialízis) továbbá vizeletszűrés (diurézis) javasolt. A munkahelyen az elsősegély készlet legyen elérhető hogy lehetséges legyen az azonnali segítség. Az elsősegélyt nyújtó személyek vegyenek fel orvosi kesztyűt. SECTION 5: Intézkedés tűz esetén 5.1. Tűzoltó anyag CO2 tűzoltó készülék, poroltó készülék ABC oltó porral, poroló készülék AB oltó porral, habbal oltó készülék folyadékkal oltó készülék további vizes oldatú közeggel Megfelelő oltó anyagok a környező tüzekhez: Használhatók az 5.1 pontban említett anyagok, vagy amelyeket kimondottan a környező helyeken található anyag típusok oltásához terveztek. Nem megfelelő tűzoltó anyagok: Ne használjunk vízsugarat Anyagra, vagy vegyületre jellemző különleges veszélyek Égéstermékek: Égéstermékek: széndioxid és víz. Robbanó keverék: A vegyület csekély mértékben tűzveszélyes. A vegyület levegővel képzett gőze képezhet robbanó elegyet és nehezebb a levegőnél. Lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitett tartályok, vagy egyéb konténerek felrobbanhatnak. Veszély esetén a keverék gőzét vízpermettel csapassuk ki Tájékoztatás a tűzvédelmi szolgálatoknak Lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitett tartályok, vagy egyéb konténerek felrobbanhatnak így azokat vízzel kell hűteni. Ha lehetséges távolítsuk el azokat a veszélyeztetett területről. Veszély esetén a keverék gőzét vízpermettel csapassuk ki. Védőfelszerelés tűzoltóknak: Maga hőmérsékletnek ellenálló ruha. Önálló légzésvédő készülék, amely megvédi a légutakat.

7 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 7/16 SECTION 6: Intézkedések környezetszennyezés esetén 6.1. Egyéni védekezésen értendő, védőeszköz és eljárás veszély esetén Elsősegélyt adó személyeknek viselniük kell olyan ruhát, ami megvédi őket a szennyezés hatásaitól, védőkesztyű, szűk védőszemüveg. Kerüljük a közvetlen kapcsolatot a vegyülettel. Az anyag véletlenszerű kiáramlása esetén kérje a többi benttartózkodót a helység elhagyására a szennyezés megtisztításának lehetővé tétele céljából. Az üzemzavart a lehető legsürgősebben körül kell zárni és meg kell szüntetni. A termék felszíni vagy talajvízbe történő jutása esetén figyelmeztesse a felhasználót Környezetvédelmi eljárás Ne hagyja, hogy felszíni vizek, vagy talaj beszennyeződjön. Előzze meg, hogy a szennyeződés csatorna rendszerbe jusson. Amennyiben a szennyeződés hatását nem lehet megszüntetni saját erővel, eszközökkel, bízzon meg a feladattal külső szakértő mentő csapatot. Ha a vegyület talajvízbe került, úgy figyelmeztesse a felhasználót és értesítse az illetékes hatóságokat (Környezetvédelmi és Ellenőrző Felügyeletet, Állami Tűzoltóságot, Víz- és Szennyvízgazdálkodási Műveket.) Módszerek és anyagok a szennyeződés eltávolítására és az elfolyás megelőzésére Szivárgás esetén, szívassuk fel a folyadékot nem gyúlékony abszorbenssel, mint homok, vernikulit, kövaföld só vagy diatomit. Gyűjtsük össze a felszívott anyagot, vagy szennyezett sót és zárjuk egy felcímkézett tartályba további rendelkezésig. Hulladékkezelési eljárások lásd 13. pont Óvatosan távolítsuk el a maradékot a megkeményedett felszínről és tisztítsuk mosószeres vízzel. Ne öblítsük a folyadékot vízzel. Ne használjunk oldószert Hivatkozás más szekciókra Személyi védelem: szekció 8 Ártalmatlanítási módszerek: szekció 13.

8 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 8/16 SECTION 7: Anyag és vegyület kezelése és tárolása 7.1. Biztonságos kezelést szolgáló óvintézkedések Javaslatok a termék kezelését illetően: Ne engedje a termék ellenőrizetlen módon történő környezetbe kerülését. Előzze meg a termék bekerülését a csatornahálózatba. Kövesse az munkahelyi higiénia betartásának általános szabályait. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata esetén. A szennyezett ruhát le kell cserélni. Mossa ki a szennyezett ruhát további használat előtt. Szennyezett védőöltözetet nem szabad a munkaterületen kívül vinni. Használjon védőfelszerelést a 8. pontban megadottak szerint. A munka szünetek előtt mosson kezet és arcot Biztonságos raktározási feltételek, beleértve az összes összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat Ne tegye lehetővé az illetéktelen hozzáférést. A keverék tárolójához hozzáférés csak olyan felhatalmazott személyzet részére lehetséges, akik megismerték a termék biztonsági adatlapját. Bizonyosodjon meg róla, hogy a terméktároló száraz, hűvös és levegős. Szilárd felszínen tárolja az anyagot, védje elektrosztatikus feltöltődésből eredő esetleges tüzektől, tartsa távol savaktól, vagy savképző anyagoktól. A tároló konténereket szorosan le kell zárni. Használat után gondosan zárja le a konténert. Tárolja a terméket eredeti konténerben. Biztosítsa a cédulák láthatóságát. Tartsa távol az anyagot hőforrásoktól és közvetlen napsugártól. A tároló helységnek fedettnek kell lennie és meg kell felelnie a vegyi anyagok tárolásával kapcsolatos építési szabályzati előírásoknak. Ismerje meg a Termék Biztonsági Adatlapját Különleges végső alkalmazás(ok) A termék őrlő berendezésbe történő bejuttatása előtt győződjön meg az adagoló rendszer pontosságáról és előzze meg a vegyület konténerének cseréjéből adódó kifolyásának lehetőségét. SECTION 8: Szennyeződés ellenőrzés/személyes védő felszerelés 8.1. Ellenőrzés paraméterei A munkahelyen megengedhető maximális termék koncentráció nemzeti értékei. A lengyel Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter rendelete alapján a munkahelyen emberi szervezetre káros anyagok maximálisan megengedhető koncentrációját és intenzitását illetően, amelynek dátuma: (Közlöny 217. tétel: 1833) módosítva én (Közlöny 212. tétel: 1769) módosítva án (Közlöny 161. tétel: 1142) valamint án (Közlöny 105. tétel: 873) ANYAG AZONOSÍTÓ MAC STEL TLV (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Etilén Glikol CAS EC Index Dietilén glikol CAS EC Index

9 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 9/16 ANYAG AZONOSÍTÓ MAC STEL TLV (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Trietilén glikol CAS EC Index Trietanolamin acetát CAS WE Index Etilén glikol Orálisan Belélegezve Bőr DNEL akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás Alkalmazott mg/m mg/kg Fogyasztó mg/kg - 53 mg/kg PNEC Víz Üledék Egyéb talaj friss tengervíz friss tengervíz szennyvíztisztító telepek 10 mg/dm 3 1 mg/dm mg/kg mg/kg 199 mg/dm 3 Dietilén glikol PNEC víz Üledék Egyéb szennyvíztisztító talaj rendszeres friss tenger friss víz tengervíz telepek kijutás környezet 10 mg/dm 3 1 mg/dm mg/kg 1.53 mg/kg 10 mg/dm mg/dm 3 Trietilén glikol Orálisan Belélegezve Bőr DNEL akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás Alkalmazott mg/m 3-40 mg/kg bw / day Fogyasztó mg/m 3-20 mg/kg bw / day PNEC víz Üledék Egyéb talaj friss tenger friss víz tengervíz szennyvíztisztító telepek 10 mg/l 1 mg/l 46 mg/kg - 3,32 mg/kg dw t 10 mg/l Trietanolamin acetát Nincs elérhető adat a DNEL és PNEC esetében.

10 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 10/ Szennyezés ellenőrzés Vonatkozó műszaki ellenőrző intézkedések Hatékony szellőztetés a munkaállomásokon Egyéni védőeszköz Használjon védőkesztyűt Bőr védelme Szem és arc védelme Kezek védelme Nagyobb mennyiségű anyag kezelése esetén használjon kesztyűt. Test védelme Használjon az elvégzendő feladatnak, valamint a lehetséges veszélyeknek megfelelő és kompetens személy által a munka előtt jóváhagyott védőruhát. A biztonság és higiéniára vonatkozó általános irányelvek Figyelem: a használt egyéni védőeszköznek meg kell felelnie az egyéni védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményeknek (Közlöny sz. 259, pont. 2173) kibocsátva a Lengyel Gazdasági Miniszter által December 21-én. Cserélje le a szennyezett ruhát azonnal. Használjon védőkrémet a test keverék által beszennyezett területén. A termékkel történt munka után mosson kezet és arcot.

11 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 11/16 SECTION 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Tájékoztató az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról Forma folyadék Szín világosbarnától sötétbarnáig Illat észterekre jellemnő illat Forráspont >180 0 C Lobbanáspont > C Lebomlási hőmérséklet nincs tesztelve Gőznyomás 20 0 C-on 0.05 mmhg Robbanási koncentráció határai nincs tesztelve Sűrűség 20 0 C-on Oldhatóság vízben teljes mértékben oldható vízzel ph 20 0 C-on kb. 10 Dinamikus viszkozitás mps SECTION 10: Stabilitás és reaktivitás Reaktivitás A termék reaktivitást mutat oxidáló szerek, peroxidok, erős savak és lúgok iránt Vegyi stabilitás Megfelelő raktározás és használat esetén a keverék vegyileg stabil Veszélyes reakciók lehetősége: oxidáló szerek, peroxidok, erős savak és lúgok valamint redukáló szerek, különösen az ammónium dikromát, klórszulfonsav, klór-trioxid, pirokénsav, kálium-dikromát, káliumpermanganát, kénsav veszélyes reakciót okozhat Kerülendő körülmények A keverék a javasolt használati feltételek mellett stabil. Kerüljük a nyílt tűzzel, hőforrással, szikrával, vagy egyéb tüzet okozó anyaggal történő érintkezést Nem összeférhető anyagok A keverékkel reakcióba lépő anyagokat felsorolása a 10.3.pontban Veszélyes bomlástermékek Termikus bomlás esetén pirolízis termékek keletkeznek, szén dioxid, szén monoxid, és füst.

12 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 12/16 SECTION 11: Toxikológiai információk Tájékoztató a toxikológiai hatásokról Információ a toxikológiai hatásokról mint olyanról nem áll rendelkezésre. Akut toxicitás az egyes alkotó elemeket illetően: Anyag DL50 (mg/kg) (szájon át adva - patkány) DL50 (mg/kg) (bőrön alkalmazva) Nyúl CL50 (mg/dm 3 ) (4-óra belélegzés) Patkány Etilén glikol > 5 Dietilén glikol Trietilén glikol Trietanolamin acetát Az anyag toxikológiai értékelése Toxikus hatás lenyelést követően Kezdetben a sérült személy úgy néz ki mintha részeg lenne. Ezt az állapotot rövid javulási időszak követi, de később fokozatosan kóma és szapora légzés jelentkezhet. Az orális mérgezés tünetei magukban foglalják a fejfájást, kábultságot, részegség érzést, álmosságot, táplálkozási rendszer irritációját, beleértve a gyomorfájást, hányást és hasmenést. Erős mérgezés eszméletvesztéshez, delíriumhoz és kómához vezet. A mérgezést követő 6 12 órán belül vese- és májelégtelenség jelentkezhet. Maró hatások/ bőr irritáció: Enyhe irritáció léphet föl. Súlyos szemkárosodás, irritációs hatás a szemen: Szemirritációs hatás. Allergizáló hatás a légutakon és bőrön Az anyagnak nincs allergizáló hatása. Ismételt dózisú toxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat. Belélegzés: Nincs rendelkezésre álló adat. Mutagén hatás az ivarsejtekre: Az anyagnak nincs mutagén hatása. Rákkeltő hatás: A termék nem rákkeltő. Káros hatás a nemzésre Nincs.

13 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 13/16 SECTION 12: Ökológiai információk Toxicitás Akut mérgezés vízi élőlényekre: Nincs információ a keverék ökotoxikológiai(környezetre mérgező) hatását illetően. Ökotoxikológiai információk az egyes alkotó elemeket illetően: Anyag CL 50 (mg/l) (24 óra) CE 50 (mg/l) (48 óra) EC 50 (mg/l) (7 nap) Etilén glikol > 5000 (hal) > 10 vízibolha (alga) Dietilén glikol > (hal) Trietilén glikol > 5000 (hal) Trietanolamin acetát Fennmaradás és lebomlási mutató A termék biológiailag lebomló. Biológiai lebomlási mutató: Etilén glikol biológiailag lebomlik 56%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 28 óra után Dietilén glikol biológiailag lebomlik 95%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 25 nap után Trietilén glikol biológiailag lebomlik 65%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 35 nap után Trietanolamin acetát biológiailag lebomló Bioakkumulációs képesség Az anyag összetevői nem halmozódnak föl Mobilitás a talajban Nincs rendelkezésre álló adat Eredmények értékelése PBT és vpvb tulajdonságok tekintetében. Az anyag sem PBT sem vpvb terméknek nem tekinthető Egyéb káros hatások Nincs rendelkezésre álló adat. SECTION 13: Hulladék felszámolási eljárások Hulladék hasznosítási módszerek Előzzük meg a hulladék pl. lejárati idő miatti keletkezését. A hulladék hasznosítását csak külön engedéllyel rendelkező szakosodott cégek végezhetik. Nagy mennyiségű hulladék keletkezése esetén küldje vissza az anyagot a gyártóhoz. A használt csomagoló anyagot (tartályt) vissza kell küldeni a gyártóhoz. A csomagolást (tartályt) alaposan ki kell üríteni. Hulladék kód (Lengyel) Hulladék katalógust illető szabályozás (Közlöny 112, tétel 1206) kiállítva a Környezetvédelmi Minisztérium által szeptember 27-én. (Lengyel) Hulladéktörvény (Hivatalos Közlöny 62, tétel 628) a április 27-i módosítással.

14 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 14/ * Egyéb szerves oldatok, mosófolyadékok, anyafolyadékok (hulladék nem keletkezik ha a keveréket megfelelően használják és a felhasználás szabályait betartják.) Ne távolítsa el a keveréket kommunális hulladékkal együtt. Ne engedje a csatornahálózatba. A következő kódok ajánlottak a keverék felhasználásakor keletkezett hulladék kezelésére: - típus műanyag csomagolás (tartály), Csomagolási hulladék nem keletkezik a felhasználó telephelyén. (Többször használatos tartályokat vissza kell küldeni a szállítóhoz) - típus abszorbensek, szűrőanyagok, törlőrongyok valamint védőruha más mint a pontban felsorolt SECTION 14: Tájékoztatás a szállításról ADR/RID IMGD IATA-DGR UN szám (ONZ szám) UN megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály Figyelmeztető címke szám Csomagolás csoport Veszély a környezetre no no no Osztályozási kód: F2 F2 F2 Különleges óvintézkedések a felhasználó részére Nincs.

15 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal:15/16 SECTION 15: Információk a jogszabályokról A keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogi szabályozás: Az adatlap összhangban készült a következő előírásokkal: Az Európai Parlament és Tanács december 18-i 1906/2006 sz. Szabályzása a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről (REACH), Európai Vegyi anyag Ügynökség létrehozásáról, 1999/45/EC irányelv módosításáról, a 793/93 sz. Tanácsi (EGK) Irányelv és Európai Bizottság EU 1488/94 sz. szabályzásának valamint az Eu. Tanácsának 76/769/EEC sz. irányelvének továbbá a 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EU and 2000/21/EU sz. Bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről.. Az Európai Parlament és Tanács december 16-i 1272/2008 sz. Szabályzása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, és cs omagolásáról, módosítva és hatályon kívül helyezve a 67/548/EEC és 1999/45/EC sz. irányelveket és módosítva az EB 1907/2006 sz. szabályzását Augusztus 10-i 790/2009 sz. EU Bizottsági rendelete amely műszaki és tudományos fejlődéshez alkalmazkodva módosítja az Európai Parlament és Tanács december 16-i 1272/2008 sz. Szabályzását az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, és csomagolásáról Május 20-i 4530/2010 sz. EU Bizottsági rendelet amely műszaki és tudományos fejlődéshez alkalmazkodva módosítja az Európai Parlament és Tanács december 18-i 1906/2006 sz. Szabályzását a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és korlátozásáról Január 11-i vegyi anyagokról és készítményekről szóló (lengyel) törvény (Hivatalos Közlöny 11, pont 84) későbbi változtatásokkal. Egységes szöveg (Közlöny 152/2009 pont: 1222) A (lengyel) Egészségügyi Miniszter február 8-i rendelete a veszélyes anyagok listájáról, azok osztályozásával valamint címkézésével. (Közlöny 27 pont: 140) A (lengyel) Egészségügyi Miniszter március 5-i rendelete a veszélyes anyagok valamint néhány vegyi készítmény csomagolásának felcímkézéséről (Közlöny 53 pont: 439) [8] A (lengyel) Egészségügyi Miniszter szeptember 2-i rendelete vegyi anyagok és készítmények osztályozásának kritériumaira és módjaira vonatkozóan, módosítva szeptember 4-én (Közlöny 174 pont: 1222) március 5-én (Közlöny 43 pont: 353). A (lengyel) Munka- és Szociálpolitikai Miniszter november 29-i rendelete (Közlöny 161. tétel: 1142) amely az emberi szervezetre káros anyagok munkahelyi maximális megengedhető koncentrációjáról és intenzitásáról szól, módosítva október 1-én módosítva szeptember 30-án (Közlöny 161 pont: 1142 és módosítva június 16-án (Közlöny 105 pont: 873) június 8-i 000/39/EC és február 7-i 2006/15/EC sz. Bizottsági irányelvek egyes és kettes lista a munkahelyi veszélyes anyaggal történt szennyezés határértékeiről. A (lengyel) Környezetvédelmi Miniszter április 27-i rendelete (Közlöny 62. tétel: 628) hulladék törvény, valamint szeptember 27-i rendelete hulladék katalógusról. (Közlöny 112. tétel: 1206) május 11-i csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló (lengyel) törvény (Közlöny sz. 63 tétel 638). Veszélyes áruk besorolása a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó Európai Egyezmény alapján. (ADR) A (lengyel) Munka- és Szociálpolitikai Miniszter szeptember 26-i rendelete általános munkavédelmi előírások szabályozásáról. (2003.-as Közlöny 169. tétel: 1650) későbbi változtatásokkal. A (lengyel) egészségügyi miniszter december 30-i munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendelete a munkahelyen lévő vegyi anyagokat illetően. (2005.Közlöny sz. 11. tétel 86) későbbi változtatásokkal A (lengyel) Gazdasági Miniszter december 21-i egyéni védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményekről szóló rendelete (Közlöny sz tétel 2173) Vegyi biztonsági értékelés Vegyi Biztonsági Jelentés: vegyi biztonság nem került értékelésre

16 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 16/16 SECTION 16: Egyéb tájékoztatás Figyelmeztető mondatok jelentése a 2 3 szekcióból: R 22 lenyelés esetén ártalmas H302 lenyelés esetén ártalmas Ajánlott használati korlátozások: A termék csak szakszerű használatra ajánlott. Tanácsok a képzésre vonatkozóan: Használat előtt tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját. A Biztonsági adatlapban használt rövidítések és mozaikszavak magyarázata CAS (Chemical Abstracts Service) EC szám jelentése: az alább felsorolt három szám egyike: (EINECS) a Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Leltárához tartozó termékhez rendelt szám: A (ELINCS) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Eurórai Listáján szereplő anyaghoz rendelt szám Az Európai Bizottság"No-longer polymers" kiadásában felsorolt vegyi anyagokhoz rendelt szám. MAC - Az emberi egészségre veszélyes anyagok maximális megengedhető koncentrációja munkahelyen STEL Rövid távú szennyezési határérték TLV - Küszöbérték UN szám - anyag azonosító száma (ONZ szám, UN szám) ADR Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet RID Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás ADN - Európai megállapodás a veszélyes áruk belföldi szállításáról IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódja ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki utasítások a veszélyes áruk biztonságos légi szállításához Egyéb információ források IUCLID Egységes Nemzetközi Vegyi Adatbázis ESIS Európai Vegyi Anyagok Információs Rendszere Oxford Egyetem Vegyi és Egyéb biztonsági információi Egyéb információk: A biztonsági adatlapban leírt terméket az ipari gyakorlatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni és felhasználni. A jelen Biztonsági Adatlapban található információk a tudomány jelenlegi állásán alapulnak és célja hogy bemutassa a terméket a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok szempontjából. Nem szabad úgy érteni, mint meghatározott tulajdonság garanciája. A felhasználó felelős a termék biztonságos tárolási feltételeinek megteremtéséért és a termék nem megfelelő használatának következményeiért. A termék biztonsági adatlapja a Gliwicei Kerámia és Építőanyag Intézet Tűzállóanyag Divíziója által került elkészítésre a szállítók által adott adatok valamint az Interneten elérhető adatbázis alapján. Forgalmazó cég: Inter-ILI Mérnöki Iroda Általános és Kereskedelmi Kft Kosd, Béke u. 5. Levelezési cím: 2131 Göd, Bodza u. 9. Telefon: , Fax: Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.:

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1 / 13 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítója A termék kereskedelmi elnevezése: FLYTTRACIDE 1.2 A készítmény hatóanyaga 0,25 % tömeg FIPRONIL 1.3. A keverék ajánlott és nem ajánlott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben