BIZTONSÁGI ADATLAP i 453/2010 sz. EU. Bizottsági Rendelettel összhangban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP 2010.05.20-i 453/2010 sz. EU. Bizottsági Rendelettel összhangban"

Átírás

1 IMOFLOW AT Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 1/16 SZEKCIÓ 1: Termék/keverék azonosítása, vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosítása IMOFLOW AT 1.2. Anyag, vagy keverék tényleges, azonosított felhasználása valamint nem javasolt felhasználás Keverék használata: portland cement őrlését, valamint mészkő folyósságát segítő adalék. Nem javasolt felhasználás: Rendeltetésnek nem megfelelő használat Biztonsági Adatlap kiállítójának adatai Refractory Materials Division (OMO) Institute of Ceramics and Building Materials (ICiMB) in Warsaw Gliwice, ul.toszecka 99 tel fax Sürgősségi Telefonszámok: Sürgősségi telefonszámok: OMO Management: tel ( ) GH Osztály: tel ( ) Sürgősségi számok: 112 SECTION 2: Veszélyesség meghatározása 2.1. Keverék besorolása Besorolás a 67/548/EEVC irányelv szerint Xn IRRITÁLÓ R 22 lenyelés esetén ártalmas Besorolás a 1272/2008 Szabályzat szerint H302 - lenyelés esetén ártalmas 2.2. Jelölési elemek A terméket az EC 1272/2008 Szabályzat alapján a Toxicitás szerint 4. kategóriába sorolták és jelölték. Jelölő szó FIGYELEM Piktogramok

2 IMOFLOW AT Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 2/16 Veszély típusát jelző kifejezések Besorolás 1272/2008 Szabályzat alapján H302 lenyelés esetén ártalmas Óvintézkedéseket jelölő kifejezések Prevenció (Megelőzés) P264 Használat után alaposan mosson kezet P270 A termék használatakor ne egyen, igyon vagy dohányozzon Reagálás: P301+P312 Lenyelés esetén: Ha rosszul érzi magát lépjen kapcsolatba a Toxikológiai központtal vagy orvossal. P330 Lenyelés esetén: öblítse ki a száját, ne erőltesse a hányást Raktározás Nincs meghatározva Eltávolítás P501 A terméket/ konténert a helyi és regionális előírásoknak megfelelően kell eltávolítani Egyéb veszélyek Vegyület nincs besorolva a PBT/vPvB osztályokba. Éghető vegyület, nincs nyilvántartva úgy mint öngyulladási szempontból veszélyes anyag. SECTION 3: Összetétel/ információk az összetevőkről 3.1. Anyagok 1. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyagnév meghatározás Etilén Glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C2H6O2 Molekula tömeg: 62,07 Strukturális képlet:-

3 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 3/16 2. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyagnév meghatározás Dietilén Glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C4H10O3 Molekula tömeg: 106,12 Strukturális képlet: 3. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyag név meghatározás Trietilén glikol CAS EC Index REACH Vegyi képlet: C6H14O4 Molekula tömeg: 150 Strukturális képlet:

4 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 4/16 4. Vegyi tulajdonság: szerves anyag Anyag név meghatározás Trietanolamin acetát CAS WE Index REACH (nem értelmezhető) Vegyi képlet: C8H19NO5 Molekula tömeg: 209,24 Strukturális képlet: Keverék Glikolok és trietanolamin acetát keveréke. Keverék szakmai használatra. CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: CAS: ) EINECS: etilén glikol, ethane-1,2-diol, 1,2-ethanediol, 1,2-dihydroxyethane Xn, R 22 dietilén glikol, -hidroxietil éter, diglikol, 2,2- oxydiethanol, 2,2 -oxybisetanol X n, R 22 trietilén glikol, 2,2-(etiléndioxi) dietanol trietanolamin acetát tri(2-hydroxyetil) ammónium acetát Etanol, 2,2,2 nitlilotris, acetát(só) 2,2,2 -Nitlilotrisetanol acetát Acetic acid, trietanolamine só Az termék nincs veszélyes anyagként nyilvántartva R és S kifejezések nincsenek meghatározva súly % % súly % % súly % 25% súly % 25% Abból a tényből kiindulva, hogy hogy az összes R 22 veszélyes anyag összetétele 25 % alatt van a vegyület nincs nyilvántartva veszélyes anyagként.

5 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 5/16 SECTION 4: Elsősegélynyújtás eszközei 4.1. Elsősegélynyújtás eszközeinek leírása Behatolási kapuk: légutak, tápcsatorna, bőrrel érintkezés, szemmel érintkezés. Belélegzés esetén: Biztosítsuk friss levegő beáramlását. Védjük a sérültet további szennyezéstől. Takarjuk be a sérültet takaróval. Kérjen orvosi segítséget. Tartsuk a sérültet ülő, vagy félig fekvő helyzetben, biztosítsuk, hogy nyugalomban legyen (ne mozogjon). A szájat ki kell öblíteni vízzel. Ezt követően azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a termék feliratát. A sérültet biztonságos, meleg és csendes helyre kell vinni. Ne erőltessünk hányást. A sérültet ne hagyjuk felügyelet nélkül. Lenyelés esetén: Lenyelés esetén öblítsük ki a sérült száját vízzel azonnal, erőltessünk hányást. Adjunk a sérültnek 100 ml vodkát (50 %) vagy egyéb alkoholt. Ha a sérült öntudatlan állapotban van, tegye stabil oldal fekvésbe, ellenőrizze és segítse a légutak szabadságát. Ha gond van a légvétellel, szakképzett orvos csoportnak kell oxigént biztosítania, légzésbénulás esetén újraélesztést kell kezdeni. Szembe jutás esetén: Mossa a szemet percig nagy mennyiségű hideg folyó vízzel, miközben tartsa a szemhéjakat szélesen nyitva. Kerülje az erős vízáramlatot (Szaruhártya sérülést okozhat) Ha a riasztó tünetek nem szűnnek, forduljon szemészhez tanácsért. Bőrre jutás esetén: A szennyezett ruhát vegye le. Mossa meg a szennyezett területet szappanos vízzel. Ha a riasztó tünetek nem szűnnek, konzultáljon orvossal Legfontosabb akut és későbbi tünetek és szennyezés eredménye i Légutakon keresztüli veszély Magas toxikus hatás az egészségre: nincs meghatározva Nagymértékű belégzés okozhat: nincs meghatározva Tápcsatornákon keresztül Magas toxikus hatás: Tápcsatorna rendszer irritációja, központi idegrendszeri zavarok, veseés májkárosodás. Nyugtalanság, beszédzavarok, mozgás egyensúlyi és koordinációs zavarai, fejfájás, szédülés, álmosság. Nagymértékű behatás okozhat: hányingert, hányást, hasmenést, légzési zavarokat, keringési zavarokat, gyors szívverést, vérnyomás csökkenést, kómát, eszméletvesztést görcsökkel. Krónikus mérgezés esetén károsodhat a vese és a máj. Szembe kerülés esetén Magas toxikus hatás az egészségre: nincs meghatározva Nagymértékű behatás okozhat: enyhe irritációt Bőrre jutás esetén: Magas toxikus hatás az egészségre: enyhe irritáció előfordulhat Nagymértékű behatás okozhat: enyhe irritációt

6 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 6/ Javaslatok az azonnali orvosi segítséget ill. különleges kezelési eljárást illetően Különleges kezelési eljárás Gyomormosás a mérgezést követő 2 órán belül, keringési-légzési zavarok kezelése, Etil alkohol itatása, súlyos mérgezés esetén vér szűrés (dialízis) továbbá vizeletszűrés (diurézis) javasolt. A munkahelyen az elsősegély készlet legyen elérhető hogy lehetséges legyen az azonnali segítség. Az elsősegélyt nyújtó személyek vegyenek fel orvosi kesztyűt. SECTION 5: Intézkedés tűz esetén 5.1. Tűzoltó anyag CO2 tűzoltó készülék, poroltó készülék ABC oltó porral, poroló készülék AB oltó porral, habbal oltó készülék folyadékkal oltó készülék további vizes oldatú közeggel Megfelelő oltó anyagok a környező tüzekhez: Használhatók az 5.1 pontban említett anyagok, vagy amelyeket kimondottan a környező helyeken található anyag típusok oltásához terveztek. Nem megfelelő tűzoltó anyagok: Ne használjunk vízsugarat Anyagra, vagy vegyületre jellemző különleges veszélyek Égéstermékek: Égéstermékek: széndioxid és víz. Robbanó keverék: A vegyület csekély mértékben tűzveszélyes. A vegyület levegővel képzett gőze képezhet robbanó elegyet és nehezebb a levegőnél. Lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitett tartályok, vagy egyéb konténerek felrobbanhatnak. Veszély esetén a keverék gőzét vízpermettel csapassuk ki Tájékoztatás a tűzvédelmi szolgálatoknak Lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitett tartályok, vagy egyéb konténerek felrobbanhatnak így azokat vízzel kell hűteni. Ha lehetséges távolítsuk el azokat a veszélyeztetett területről. Veszély esetén a keverék gőzét vízpermettel csapassuk ki. Védőfelszerelés tűzoltóknak: Maga hőmérsékletnek ellenálló ruha. Önálló légzésvédő készülék, amely megvédi a légutakat.

7 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 7/16 SECTION 6: Intézkedések környezetszennyezés esetén 6.1. Egyéni védekezésen értendő, védőeszköz és eljárás veszély esetén Elsősegélyt adó személyeknek viselniük kell olyan ruhát, ami megvédi őket a szennyezés hatásaitól, védőkesztyű, szűk védőszemüveg. Kerüljük a közvetlen kapcsolatot a vegyülettel. Az anyag véletlenszerű kiáramlása esetén kérje a többi benttartózkodót a helység elhagyására a szennyezés megtisztításának lehetővé tétele céljából. Az üzemzavart a lehető legsürgősebben körül kell zárni és meg kell szüntetni. A termék felszíni vagy talajvízbe történő jutása esetén figyelmeztesse a felhasználót Környezetvédelmi eljárás Ne hagyja, hogy felszíni vizek, vagy talaj beszennyeződjön. Előzze meg, hogy a szennyeződés csatorna rendszerbe jusson. Amennyiben a szennyeződés hatását nem lehet megszüntetni saját erővel, eszközökkel, bízzon meg a feladattal külső szakértő mentő csapatot. Ha a vegyület talajvízbe került, úgy figyelmeztesse a felhasználót és értesítse az illetékes hatóságokat (Környezetvédelmi és Ellenőrző Felügyeletet, Állami Tűzoltóságot, Víz- és Szennyvízgazdálkodási Műveket.) Módszerek és anyagok a szennyeződés eltávolítására és az elfolyás megelőzésére Szivárgás esetén, szívassuk fel a folyadékot nem gyúlékony abszorbenssel, mint homok, vernikulit, kövaföld só vagy diatomit. Gyűjtsük össze a felszívott anyagot, vagy szennyezett sót és zárjuk egy felcímkézett tartályba további rendelkezésig. Hulladékkezelési eljárások lásd 13. pont Óvatosan távolítsuk el a maradékot a megkeményedett felszínről és tisztítsuk mosószeres vízzel. Ne öblítsük a folyadékot vízzel. Ne használjunk oldószert Hivatkozás más szekciókra Személyi védelem: szekció 8 Ártalmatlanítási módszerek: szekció 13.

8 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 8/16 SECTION 7: Anyag és vegyület kezelése és tárolása 7.1. Biztonságos kezelést szolgáló óvintézkedések Javaslatok a termék kezelését illetően: Ne engedje a termék ellenőrizetlen módon történő környezetbe kerülését. Előzze meg a termék bekerülését a csatornahálózatba. Kövesse az munkahelyi higiénia betartásának általános szabályait. Ne egyen, igyon vagy dohányozzon a termék használata esetén. A szennyezett ruhát le kell cserélni. Mossa ki a szennyezett ruhát további használat előtt. Szennyezett védőöltözetet nem szabad a munkaterületen kívül vinni. Használjon védőfelszerelést a 8. pontban megadottak szerint. A munka szünetek előtt mosson kezet és arcot Biztonságos raktározási feltételek, beleértve az összes összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat Ne tegye lehetővé az illetéktelen hozzáférést. A keverék tárolójához hozzáférés csak olyan felhatalmazott személyzet részére lehetséges, akik megismerték a termék biztonsági adatlapját. Bizonyosodjon meg róla, hogy a terméktároló száraz, hűvös és levegős. Szilárd felszínen tárolja az anyagot, védje elektrosztatikus feltöltődésből eredő esetleges tüzektől, tartsa távol savaktól, vagy savképző anyagoktól. A tároló konténereket szorosan le kell zárni. Használat után gondosan zárja le a konténert. Tárolja a terméket eredeti konténerben. Biztosítsa a cédulák láthatóságát. Tartsa távol az anyagot hőforrásoktól és közvetlen napsugártól. A tároló helységnek fedettnek kell lennie és meg kell felelnie a vegyi anyagok tárolásával kapcsolatos építési szabályzati előírásoknak. Ismerje meg a Termék Biztonsági Adatlapját Különleges végső alkalmazás(ok) A termék őrlő berendezésbe történő bejuttatása előtt győződjön meg az adagoló rendszer pontosságáról és előzze meg a vegyület konténerének cseréjéből adódó kifolyásának lehetőségét. SECTION 8: Szennyeződés ellenőrzés/személyes védő felszerelés 8.1. Ellenőrzés paraméterei A munkahelyen megengedhető maximális termék koncentráció nemzeti értékei. A lengyel Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter rendelete alapján a munkahelyen emberi szervezetre káros anyagok maximálisan megengedhető koncentrációját és intenzitását illetően, amelynek dátuma: (Közlöny 217. tétel: 1833) módosítva én (Közlöny 212. tétel: 1769) módosítva án (Közlöny 161. tétel: 1142) valamint án (Közlöny 105. tétel: 873) ANYAG AZONOSÍTÓ MAC STEL TLV (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Etilén Glikol CAS EC Index Dietilén glikol CAS EC Index

9 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 9/16 ANYAG AZONOSÍTÓ MAC STEL TLV (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) (mg/m 3 ) Trietilén glikol CAS EC Index Trietanolamin acetát CAS WE Index Etilén glikol Orálisan Belélegezve Bőr DNEL akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás Alkalmazott mg/m mg/kg Fogyasztó mg/kg - 53 mg/kg PNEC Víz Üledék Egyéb talaj friss tengervíz friss tengervíz szennyvíztisztító telepek 10 mg/dm 3 1 mg/dm mg/kg mg/kg 199 mg/dm 3 Dietilén glikol PNEC víz Üledék Egyéb szennyvíztisztító talaj rendszeres friss tenger friss víz tengervíz telepek kijutás környezet 10 mg/dm 3 1 mg/dm mg/kg 1.53 mg/kg 10 mg/dm mg/dm 3 Trietilén glikol Orálisan Belélegezve Bőr DNEL akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás akut toxicitás krónikus toxicitás Alkalmazott mg/m 3-40 mg/kg bw / day Fogyasztó mg/m 3-20 mg/kg bw / day PNEC víz Üledék Egyéb talaj friss tenger friss víz tengervíz szennyvíztisztító telepek 10 mg/l 1 mg/l 46 mg/kg - 3,32 mg/kg dw t 10 mg/l Trietanolamin acetát Nincs elérhető adat a DNEL és PNEC esetében.

10 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 10/ Szennyezés ellenőrzés Vonatkozó műszaki ellenőrző intézkedések Hatékony szellőztetés a munkaállomásokon Egyéni védőeszköz Használjon védőkesztyűt Bőr védelme Szem és arc védelme Kezek védelme Nagyobb mennyiségű anyag kezelése esetén használjon kesztyűt. Test védelme Használjon az elvégzendő feladatnak, valamint a lehetséges veszélyeknek megfelelő és kompetens személy által a munka előtt jóváhagyott védőruhát. A biztonság és higiéniára vonatkozó általános irányelvek Figyelem: a használt egyéni védőeszköznek meg kell felelnie az egyéni védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményeknek (Közlöny sz. 259, pont. 2173) kibocsátva a Lengyel Gazdasági Miniszter által December 21-én. Cserélje le a szennyezett ruhát azonnal. Használjon védőkrémet a test keverék által beszennyezett területén. A termékkel történt munka után mosson kezet és arcot.

11 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 11/16 SECTION 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Tájékoztató az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról Forma folyadék Szín világosbarnától sötétbarnáig Illat észterekre jellemnő illat Forráspont >180 0 C Lobbanáspont > C Lebomlási hőmérséklet nincs tesztelve Gőznyomás 20 0 C-on 0.05 mmhg Robbanási koncentráció határai nincs tesztelve Sűrűség 20 0 C-on Oldhatóság vízben teljes mértékben oldható vízzel ph 20 0 C-on kb. 10 Dinamikus viszkozitás mps SECTION 10: Stabilitás és reaktivitás Reaktivitás A termék reaktivitást mutat oxidáló szerek, peroxidok, erős savak és lúgok iránt Vegyi stabilitás Megfelelő raktározás és használat esetén a keverék vegyileg stabil Veszélyes reakciók lehetősége: oxidáló szerek, peroxidok, erős savak és lúgok valamint redukáló szerek, különösen az ammónium dikromát, klórszulfonsav, klór-trioxid, pirokénsav, kálium-dikromát, káliumpermanganát, kénsav veszélyes reakciót okozhat Kerülendő körülmények A keverék a javasolt használati feltételek mellett stabil. Kerüljük a nyílt tűzzel, hőforrással, szikrával, vagy egyéb tüzet okozó anyaggal történő érintkezést Nem összeférhető anyagok A keverékkel reakcióba lépő anyagokat felsorolása a 10.3.pontban Veszélyes bomlástermékek Termikus bomlás esetén pirolízis termékek keletkeznek, szén dioxid, szén monoxid, és füst.

12 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 12/16 SECTION 11: Toxikológiai információk Tájékoztató a toxikológiai hatásokról Információ a toxikológiai hatásokról mint olyanról nem áll rendelkezésre. Akut toxicitás az egyes alkotó elemeket illetően: Anyag DL50 (mg/kg) (szájon át adva - patkány) DL50 (mg/kg) (bőrön alkalmazva) Nyúl CL50 (mg/dm 3 ) (4-óra belélegzés) Patkány Etilén glikol > 5 Dietilén glikol Trietilén glikol Trietanolamin acetát Az anyag toxikológiai értékelése Toxikus hatás lenyelést követően Kezdetben a sérült személy úgy néz ki mintha részeg lenne. Ezt az állapotot rövid javulási időszak követi, de később fokozatosan kóma és szapora légzés jelentkezhet. Az orális mérgezés tünetei magukban foglalják a fejfájást, kábultságot, részegség érzést, álmosságot, táplálkozási rendszer irritációját, beleértve a gyomorfájást, hányást és hasmenést. Erős mérgezés eszméletvesztéshez, delíriumhoz és kómához vezet. A mérgezést követő 6 12 órán belül vese- és májelégtelenség jelentkezhet. Maró hatások/ bőr irritáció: Enyhe irritáció léphet föl. Súlyos szemkárosodás, irritációs hatás a szemen: Szemirritációs hatás. Allergizáló hatás a légutakon és bőrön Az anyagnak nincs allergizáló hatása. Ismételt dózisú toxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat. Belélegzés: Nincs rendelkezésre álló adat. Mutagén hatás az ivarsejtekre: Az anyagnak nincs mutagén hatása. Rákkeltő hatás: A termék nem rákkeltő. Káros hatás a nemzésre Nincs.

13 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 13/16 SECTION 12: Ökológiai információk Toxicitás Akut mérgezés vízi élőlényekre: Nincs információ a keverék ökotoxikológiai(környezetre mérgező) hatását illetően. Ökotoxikológiai információk az egyes alkotó elemeket illetően: Anyag CL 50 (mg/l) (24 óra) CE 50 (mg/l) (48 óra) EC 50 (mg/l) (7 nap) Etilén glikol > 5000 (hal) > 10 vízibolha (alga) Dietilén glikol > (hal) Trietilén glikol > 5000 (hal) Trietanolamin acetát Fennmaradás és lebomlási mutató A termék biológiailag lebomló. Biológiai lebomlási mutató: Etilén glikol biológiailag lebomlik 56%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 28 óra után Dietilén glikol biológiailag lebomlik 95%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 25 nap után Trietilén glikol biológiailag lebomlik 65%-ban az eleveniszapos baktériumoktól 35 nap után Trietanolamin acetát biológiailag lebomló Bioakkumulációs képesség Az anyag összetevői nem halmozódnak föl Mobilitás a talajban Nincs rendelkezésre álló adat Eredmények értékelése PBT és vpvb tulajdonságok tekintetében. Az anyag sem PBT sem vpvb terméknek nem tekinthető Egyéb káros hatások Nincs rendelkezésre álló adat. SECTION 13: Hulladék felszámolási eljárások Hulladék hasznosítási módszerek Előzzük meg a hulladék pl. lejárati idő miatti keletkezését. A hulladék hasznosítását csak külön engedéllyel rendelkező szakosodott cégek végezhetik. Nagy mennyiségű hulladék keletkezése esetén küldje vissza az anyagot a gyártóhoz. A használt csomagoló anyagot (tartályt) vissza kell küldeni a gyártóhoz. A csomagolást (tartályt) alaposan ki kell üríteni. Hulladék kód (Lengyel) Hulladék katalógust illető szabályozás (Közlöny 112, tétel 1206) kiállítva a Környezetvédelmi Minisztérium által szeptember 27-én. (Lengyel) Hulladéktörvény (Hivatalos Közlöny 62, tétel 628) a április 27-i módosítással.

14 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 14/ * Egyéb szerves oldatok, mosófolyadékok, anyafolyadékok (hulladék nem keletkezik ha a keveréket megfelelően használják és a felhasználás szabályait betartják.) Ne távolítsa el a keveréket kommunális hulladékkal együtt. Ne engedje a csatornahálózatba. A következő kódok ajánlottak a keverék felhasználásakor keletkezett hulladék kezelésére: - típus műanyag csomagolás (tartály), Csomagolási hulladék nem keletkezik a felhasználó telephelyén. (Többször használatos tartályokat vissza kell küldeni a szállítóhoz) - típus abszorbensek, szűrőanyagok, törlőrongyok valamint védőruha más mint a pontban felsorolt SECTION 14: Tájékoztatás a szállításról ADR/RID IMGD IATA-DGR UN szám (ONZ szám) UN megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály Figyelmeztető címke szám Csomagolás csoport Veszély a környezetre no no no Osztályozási kód: F2 F2 F2 Különleges óvintézkedések a felhasználó részére Nincs.

15 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal:15/16 SECTION 15: Információk a jogszabályokról A keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogi szabályozás: Az adatlap összhangban készült a következő előírásokkal: Az Európai Parlament és Tanács december 18-i 1906/2006 sz. Szabályzása a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és engedélyezéséről (REACH), Európai Vegyi anyag Ügynökség létrehozásáról, 1999/45/EC irányelv módosításáról, a 793/93 sz. Tanácsi (EGK) Irányelv és Európai Bizottság EU 1488/94 sz. szabályzásának valamint az Eu. Tanácsának 76/769/EEC sz. irányelvének továbbá a 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EU and 2000/21/EU sz. Bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről.. Az Európai Parlament és Tanács december 16-i 1272/2008 sz. Szabályzása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, és cs omagolásáról, módosítva és hatályon kívül helyezve a 67/548/EEC és 1999/45/EC sz. irányelveket és módosítva az EB 1907/2006 sz. szabályzását Augusztus 10-i 790/2009 sz. EU Bizottsági rendelete amely műszaki és tudományos fejlődéshez alkalmazkodva módosítja az Európai Parlament és Tanács december 16-i 1272/2008 sz. Szabályzását az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről, és csomagolásáról Május 20-i 4530/2010 sz. EU Bizottsági rendelet amely műszaki és tudományos fejlődéshez alkalmazkodva módosítja az Európai Parlament és Tanács december 18-i 1906/2006 sz. Szabályzását a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről és korlátozásáról Január 11-i vegyi anyagokról és készítményekről szóló (lengyel) törvény (Hivatalos Közlöny 11, pont 84) későbbi változtatásokkal. Egységes szöveg (Közlöny 152/2009 pont: 1222) A (lengyel) Egészségügyi Miniszter február 8-i rendelete a veszélyes anyagok listájáról, azok osztályozásával valamint címkézésével. (Közlöny 27 pont: 140) A (lengyel) Egészségügyi Miniszter március 5-i rendelete a veszélyes anyagok valamint néhány vegyi készítmény csomagolásának felcímkézéséről (Közlöny 53 pont: 439) [8] A (lengyel) Egészségügyi Miniszter szeptember 2-i rendelete vegyi anyagok és készítmények osztályozásának kritériumaira és módjaira vonatkozóan, módosítva szeptember 4-én (Közlöny 174 pont: 1222) március 5-én (Közlöny 43 pont: 353). A (lengyel) Munka- és Szociálpolitikai Miniszter november 29-i rendelete (Közlöny 161. tétel: 1142) amely az emberi szervezetre káros anyagok munkahelyi maximális megengedhető koncentrációjáról és intenzitásáról szól, módosítva október 1-én módosítva szeptember 30-án (Közlöny 161 pont: 1142 és módosítva június 16-án (Közlöny 105 pont: 873) június 8-i 000/39/EC és február 7-i 2006/15/EC sz. Bizottsági irányelvek egyes és kettes lista a munkahelyi veszélyes anyaggal történt szennyezés határértékeiről. A (lengyel) Környezetvédelmi Miniszter április 27-i rendelete (Közlöny 62. tétel: 628) hulladék törvény, valamint szeptember 27-i rendelete hulladék katalógusról. (Közlöny 112. tétel: 1206) május 11-i csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló (lengyel) törvény (Közlöny sz. 63 tétel 638). Veszélyes áruk besorolása a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó Európai Egyezmény alapján. (ADR) A (lengyel) Munka- és Szociálpolitikai Miniszter szeptember 26-i rendelete általános munkavédelmi előírások szabályozásáról. (2003.-as Közlöny 169. tétel: 1650) későbbi változtatásokkal. A (lengyel) egészségügyi miniszter december 30-i munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi rendelete a munkahelyen lévő vegyi anyagokat illetően. (2005.Közlöny sz. 11. tétel 86) későbbi változtatásokkal A (lengyel) Gazdasági Miniszter december 21-i egyéni védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményekről szóló rendelete (Közlöny sz tétel 2173) Vegyi biztonsági értékelés Vegyi Biztonsági Jelentés: vegyi biztonság nem került értékelésre

16 Kiállítás dátuma: Aktualizálás dátuma: Oldal: 16/16 SECTION 16: Egyéb tájékoztatás Figyelmeztető mondatok jelentése a 2 3 szekcióból: R 22 lenyelés esetén ártalmas H302 lenyelés esetén ártalmas Ajánlott használati korlátozások: A termék csak szakszerű használatra ajánlott. Tanácsok a képzésre vonatkozóan: Használat előtt tanulmányozza a termék biztonsági adatlapját. A Biztonsági adatlapban használt rövidítések és mozaikszavak magyarázata CAS (Chemical Abstracts Service) EC szám jelentése: az alább felsorolt három szám egyike: (EINECS) a Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Leltárához tartozó termékhez rendelt szám: A (ELINCS) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Eurórai Listáján szereplő anyaghoz rendelt szám Az Európai Bizottság"No-longer polymers" kiadásában felsorolt vegyi anyagokhoz rendelt szám. MAC - Az emberi egészségre veszélyes anyagok maximális megengedhető koncentrációja munkahelyen STEL Rövid távú szennyezési határérték TLV - Küszöbérték UN szám - anyag azonosító száma (ONZ szám, UN szám) ADR Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet RID Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályozás ADN - Európai megállapodás a veszélyes áruk belföldi szállításáról IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódja ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki utasítások a veszélyes áruk biztonságos légi szállításához Egyéb információ források IUCLID Egységes Nemzetközi Vegyi Adatbázis ESIS Európai Vegyi Anyagok Információs Rendszere Oxford Egyetem Vegyi és Egyéb biztonsági információi Egyéb információk: A biztonsági adatlapban leírt terméket az ipari gyakorlatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni és felhasználni. A jelen Biztonsági Adatlapban található információk a tudomány jelenlegi állásán alapulnak és célja hogy bemutassa a terméket a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok szempontjából. Nem szabad úgy érteni, mint meghatározott tulajdonság garanciája. A felhasználó felelős a termék biztonságos tárolási feltételeinek megteremtéséért és a termék nem megfelelő használatának következményeiért. A termék biztonsági adatlapja a Gliwicei Kerámia és Építőanyag Intézet Tűzállóanyag Divíziója által került elkészítésre a szállítók által adott adatok valamint az Interneten elérhető adatbázis alapján. Forgalmazó cég: Inter-ILI Mérnöki Iroda Általános és Kereskedelmi Kft Kosd, Béke u. 5. Levelezési cím: 2131 Göd, Bodza u. 9. Telefon: , Fax: Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.:

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06.

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. 1. Az anyag és a gyártó meghatározása Dentiro Törlőkendő Tisztító

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOBAC 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOBAC 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Granulátum, BTI aktív

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte 2010.11.29. 1. Termék neve ÖKO-FLEX UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1.1. Felhasználása Falazat dekoratív védelme. 1.2. Gyártó/forgalmazó PEAKSTON Kft. 2336 Dunavarsány Bajai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Az anyag a 67/548/EEC és a 1272/2008EK rendelet szerint veszélyességi osztályba nincs besorolva. BIZTONSÁGI ADATLAP A készítés kelte: 2011. február 05. 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő Biztonsági Adatlap 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: GLICERIN

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT molyirtó kazetta Készítés dátuma: 2015.12.11. 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Verzió :1 1.1 A keverék azonosítása:

Részletesebben

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Készült: 2009/01/17. Biztonsági Adatlap 1. Készítmény azonosítása: Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Gyártó Cég neve: Címe: Procter&Gamble MPD plus, s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01, Rakovník,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 366033 V001.0 Kiállítás kelte: 13.10.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 10/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor carbofine 1.2 Termék alkalmazhatósága Alábélelő amalgam és kompozittömésekhez,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18.

Kiállítás dátuma: 09/11/2005 Nyomtatás dátuma: 2009.02.18. BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. Az anyag / készítmény megjelölése és a cégjelzés 1.1 A termék kereskedelmi megnevezése: Adhesor, Adhesor Fine 1.2 Termék alkalmazhatósága Adhesor: A gyártó adatai: Alábélelő

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Iparág: Szerszámkészítés Legfőbb felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel

BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel BIZTONSÁGI ADATLAP Kevo Gel 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: Kevo Gel Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL Készítés dátuma: 2015.06.24. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 907/2006/EK, 3. cikk szerint. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.. Termékazonosító Termék neve.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: SÁRGAVÉRLÚGSÓ Kálium-ferrocianid 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap Te-Econom Adhesive Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 03. 30. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1459 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML

BUF SOFT & SILK BALSAM 100ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 720-1029 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Szállító Társaság : SEPA UNIO Kft. Rozsa u.

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Lakma Strefa K.F.T. Biztonsági Adatlap Megfelel az EU 2001/58/EK irányelveknek

Lakma Strefa K.F.T. Biztonsági Adatlap Megfelel az EU 2001/58/EK irányelveknek Lakma Strefa K.F.T. Biztonsági Adatlap Megfelel az EU 2001/58/EK irányelveknek Készítés időpontja: 2003.08.05 Aktualizálás időpontja: 2005.12.21. 1. Termék és gyártó/forgalmazó azonosító adatai Kereskedelmi

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid március 17.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid március 17. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid 7 2008. március 17. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 266465 V001.0 Kiállítva: 16.09.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása: Az

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LHFP 150 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2005.05.30. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHFP 150 ALKALMAZÁS: SKF olaj Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) BIZTONSÁGI ADATLAP Termék: CHAIN LUBE SPRAY (LÁNCKENŐ-SPRAY) 1. TERMÉK AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EC EU direktívának megfelelően. 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) 1.2. BESZÁLLÍTÓ

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése érdekében. Az olvasó

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: 2005. 12.14. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr:

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben