Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió"

Átírás

1 Montreáli Kognitív Felmérés (MoCA) 3. verzió fordítás: Tamás Viktória, Kovács Norbert, Karádi Kázmér - Alkalmazási és pontozási útmutató - A Montreáli Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív diszfunkció gyors szűrőeszközeként fejlesztették ki. Többféle kognitív területet mér fel: figyelem és koncentráció, végrehajtó funkciók, memória, nyelv, vizuo-konstrukciós képességek, fogalmi gondolkodás, számolások, és orientáció. A MoCA kitöltési ideje megközelítőleg 10 perc. A maximálisan elérhető összpontszám: 30 pont; a 26 vagy efölötti pontszám tekinthető normálisnak. 1. Váltakozó Trail Making: Felvétel:: A vizsgálatot végző személy a következő utasítást adja a vizsgált személynek: Kérem, húzzon egy vonalat, s haladjon számtól betűig növekvő sorrendben. Innen kezdje (mutass az 1-es számra) és húzzon egy vonalat az 1-es számtól az A betűig, azután onnan a 2-es számig és így tovább. Itt végződik (mutass az E betűre). Pontozás: Adjon 1 pontot, ha az alany sikeresen felrajzolja az alábbi mintázatot: 1-A-2-B-3-C-4-D-5- E, egyéb keresztező vonal felrajzolása nélkül. Bármilyen hibáért, amit a vizsgálati személy nem korrigál azonnal magától, nem adható pont. 2. Vizuo-konstrukciós képességek (henger): Felvétel: A vizsgálatot végző személy a következő utasításokat adja a hengerre rámutatva: Másolja le ezt a rajzot olyan pontosan, ahogyan csak tudja, az alábbi területen. Pontozás: 1 pont jár a helyesen kivitelezett rajzért. - A rajznak 3 dimenziósnak kell lennie - Minden vonal/ellipszis legyen berajzolva - Ne legyen pluszban hozzáadott vonal - A tárgynak ellipszisben kell végződnie, és nem körben. - A vízszintes vonalaknak alul és felül érintenie kell az ellipsziseket. - Nem adható pont, ha bármelyik fentebb említett kritérium nem teljesül.

2 3. Vizuo-konstrukciós képességek (óra): Felvétel: Mutasson rá a kitöltési terület jobb harmadára és a következő utasítást adja a vizsgált személynek: Rajzoljon egy órát. Helyezze el benne az összes számot és állítsa be az időt 9 óra 10- re. Pontozás: 1 pont jár a következő három kritérium teljesítéséért: - Kontúr (1 p.): az óra számlapjának kör alakúnak kell lennie, s csak kevésbé jelentős torzítás fogadható el. - Számok (1 p.): az összes (órabeli) számnak jelen kell lennie úgy, hogy további hozzáadott számok ne legyenek benne; a számoknak helyes sorrendben és megfelelő körnegyedekben (kvadránsokban) kell szerepelniük az óra számlapján. - Mutatók (1 p.): Mind a két mutatónak együttesen kell mutatnia a helyes időt; a kismutatónak nyilvánvalóan rövidebbnek kell lennie, mint a nagymutatónak; a mutatóknak az óra középpontjából kell kiindulniuk az óra számlápján belül, úgy, hogy a mutatók az óra középpontjához közeledve összetalálkozzanak. Nem adható pont az adott elemért, ha bármelyik, fentebb említett kritérium nem teljesül. 4. Megnevezés: Felvétel: Balról kezdve, mutasson rá mindegyik figurára és mondja a következőt: Mondja meg a nevét ennek az állatnak. Pontozás: 1 pont adható minden helyes válaszért: 1. szamár (vagy öszvér), 2. disznó (vagy malac), 3. kenguru 5. Memória: Felvétel: A vizsgáló személynek egy 5 szóból álló listát kell felolvasnia 1 másodperces sebességgel, a következő utasítás adása mellett: Ez egy memória teszt. Egy szólistát fogok felolvasni Önnek, amire vissza kell majd emlékeznie most és a későbbiek folyamán. Kérem, hallgassa meg figyelmesen. Miután az összes szót felolvastam, mondjon vissza belőlük annyit, amennyire csak emlékszik. Nem számít, hogy milyen sorrendben mondja vissza őket. Pipáljon ki minden szót a táblázatban, amit a vizsgálati személy az első próba során felidéz. Mikor a vizsgálati személy jelzi, hogy végzett (felidézte az összes szót), vagy nem tud felidézni több szót, olvassa fel a listát másodszorra a következő utasításokkal: Felolvasom még egyszer az előbbi listát. Próbáljon meg felidézni és visszamondani annyi szót, amennyit csak tud, beleértve azokat a szavakat is, amelyeket az első alkalommal visszamondott. Pipáljon ki minden egyes szót a táblázatban, amit az alany a második próba során felidéz. A második próba végén, tájékoztassa a vizsgálati személyt a következő kijelentéssel, hogy a későbbiekben meg fogja kérni arra, hogy idézze fel újra ezeket a szavakat: A teszt végén meg fogom kérni arra, hogy idézze fel újra ezeket a szavakat. Pontozás: Nem adható pont sem az első, sem a második próbára.

3 6. Figyelem: Előrefelé számterjedelem: Felvétel: A következő utasítást adja: Mondani fogok néhány számot, és amikor végigérek rajtuk, kérem, ismételje el őket pontosan olyan sorrendben, ahogyan mondtam őket.olvassa fel az 5 számból álló sorozatot 1 szám/sec sebességgel. Visszafelé számterjedelem: Felvétel: A következő utasítást adja: Most mondani fogok néhány számot Önnek, de amikor végigérek rajtuk fordított sorrendben kell azokat visszamondania nekem. Olvassa fel a 3 számból álló sorozatot 1 szám/sec sebességgel. Pontozás: 1 pont jár minden helyesen elismételt sorozatért, (N.B.: a helyes válasz a visszafelé próbára: 4-7-1). Vigilancia: Felvétel: A következő utasítást követően a vizsgálatot végző személy egy betűkből álló listát olvas fel 1 betű/sec sebességgel: Egy betűkből álló listát fogok felolvasni Önnek. Minden alkalommal, mikor az A betűt mondom, koppantson egyszer a kezével. Ha egy másik betűt mondok, nem kell koppantania a kezével. Pontozás: 1 pont adható, ha a hibaszám 0-tól 1-ig terjed (hibának minősül, amikor rossz betűnél koppant vagy elmulasztja a koppantást az A betűnél). 7-es sorozat: Felvétel: A vizsgáló személy a következő utasítást adja: Most, arra fogom kérni, hogy számoljon vissza 80-ból 7-esével, addig, amíg azt nem mondom Önnek, hogy állj. Mondja el az utasítást kétszer, ha szükséges. Pontozás: Erre a tételre 3 pont adható maximálisan. Ne adjon pontot, ha az összes kivonás helytelen; 1 pontot adj, ha van egy helyes kivonás; 2 pontot, ha két-három helyes kivonás van; és 3 pontot, ha a résztvevő sikeresen teljesít négy-öt helyes kivonást. Számoljon meg minden helyes 7-es levonást 90- től kezdődően. Minden kivonást egymástól függetlenül értékeljen; vagyis, ha a résztvevő egy helytelen számmal válaszol, de ebből a számból már helyesen folytatja a 7-es szám kivonását, akkor adjon egy pontot minden (ezt követő) helyes levonásért. Például, egy résztvevő válaszolhatja azt, hogy: , ahol a 72 helytelen, de az összes utána következő szám már helyesen van kivonva. Ez 1 hibának minősül és a feladatért így 3 pont adható. 7. Mondatismétlés: Felvétel: A vizsgálatot végző személy a következő utasítást adja: Fel fogok olvasni egy mondatot. Ismételje el utánam pontosan úgy, ahogy mondom (szünet): Azt hallotta, hogy a baleset miatt az ügyvédjét vádolta. A választ követően mond azt: Most egy másik mondatot fogok felolvasni. Ismételje el utánam pontosan úgy, ahogy mondom (szünet): Azok a kislányok, akiknek túl sok csokit adtak, megfájdult a hasuk. Pontozás: 1 pont jár minden helyesen elismételt mondatért. Az ismétlésnek pontosnak kell lennie. Figyeljen az olyan hibákra, mint a kihagyások (Pl. túl sok szavak kihagyása) és a helyettesítések/hozzáadások (pl. az ügyvédje perelte, lányok ).

4 8. Verbális fluencia: Felvétel: A vizsgálatot végző személy a következő utasítást adja: Soroljon fel annyi szót, amennyi csak eszébe jut az ABC egy meghatározott betűjével, amelyet mindjárt mondani fogok Önnek. Mondhat bármilyen szót, amit szeretne, kivéve tulajdonneveket, számokat és olyan szavakat, melyek ugyanazzal a hangzattal kezdődnek, de eltérő toldalékuk van, mint például, szeret, szerető, szeretet. Egy perc múlva azt fogom mondani, hogy állj. Készen áll? (szünet) Most soroljon fel annyi szót, amennyi csak eszébe jut az B kezdőbetűvel. (mérd az időt 60 másodpercig). Állj. Pontozás: 1 pont jár, ha az alany 60 másodpercen belül 11 vagy annál több szót generál. Jegyezze fel az alany válaszát a lap aljára vagy az oldalsó peremére. 9. Absztrakció Felvétel: A vizsgálatot végző személy megkéri a vizsgált személyt, hogy magyarázza meg mi a közös minden szópárban, kezdve a következő példával: Mondja meg, hogy egy banán és egy narancs miben hasonlítanak egymásra. Ha az alany konkrét módon válaszol, akkor csak ez egyszeri alkalommal mondja a következőt: Mondjon egy másik szempontot, amiben ezek az elemek hasonlítanak. Ha az alany nem ad megfelelő választ (gyümölcs) akkor mondja, hogy Igen, és ugyanakkor mind a kettő gyümölcs is. Ne adjon semmilyen további instrukciót vagy felvilágosítást. A próbagyakorlás után, mondja a következőt: Most, mondja meg, hogy egy trombita és egy zongora miben hasonlítanak egymásra. A választ követően, vezesse fel a második próbát a következőt mondva: Most, mondja meg, hogy egy szem és egy fül miben hasonlítanak egymásra. Ne adjon semmilyen további instrukciót vagy figyelmeztetést. Pontozás: Csak az utolsó két elempár pontozható. Adjon 1 pontot minden helyesen megválaszolt elempárért. A következő válaszokat lehet elfogadni: - Szem-fül: érzékszervek, a fej részei, testrészek. - Trombita-zongora: hangszerek, játszanak rajta. A következő válaszok nem elfogadhatóak: szem - fül = az arc részei 10. Késleltetett felidézés: Felvétel: A vizsgálatot végző személy a következő utasítást adja: Korábban felolvastam Önnek néhány szót, amelyekre megkértem, hogy emlékezzen. Kérem, soroljon fel annyit ezek közül a szavak közül, amennyi csak az eszébe jut. Pipáljon ki minden egyes szót a táblázatban, amit a vizsgálati személy, figyelmeztetés nélkül, spontán módon, helyesen felidézett. Pontozás: 1 pont jár minden, figyelmeztetés nélkül, spontán módon felidézett szóért.

5 Opcionális: A késleltetett, szabad felidézéses próbát követően, ösztönözze a vizsgált személyt a lentebb található szemantikus kategória jelzővel azon szó esetében, amelyet nem tudott felidézni. Tegyen pipát a táblázatba, ha az alany visszaemlékezett a szóra a kategória vagy többszörös választás jelző segítségével. Sugalmazzon minden nem-felidézett szót ezzel a módszerrel. Ha a vizsgálati személy nem idézi fel a szót a kategória jelzőt követően, akkor adjon számára egy többszörös választásos próbát a következő példa-instrukció felhasználásával: Mit gondol, melyik volt a következő szavak közül, BICIKLI, VONAT, vagy CSÓNAK? Használd a következő kategória és/vagy többszörös választás jelzőket minden szó esetében, amikor az helyénvaló: SZÉK: kategóriajelző: bútor; többszörös választás: asztal, szék, polc VONAT: kategóriajelző: szállítóeszköz; többszörös választás: bicikli, vonat, csónak LÁMPA: kategóriajelző: világító eszköz; többszörös választás: lámpa, gyertya, gyufa SÁL: kategóriajelző: ruhadarab; többszörös választás: kabát, ing, sál KÉK: kategóriajelző: szín; többszörös választás: kék, barna, sárga Pontozás: Nem adható pont a jelző segítségével felidézett szavakra. A jelzőt csak klinikai információs célokra használják, továbbá tesztértelmező, kiegészítő információt nyújthat a memóriazavar típusáról. Az olyan memóriadeficitek esetében, amelyek visszakeresési hibáknak köszönhetők, a teljesítmény javítható egy jelző segítségével. Azon memóriazavarok esetében, melyek kódolási hibáknak tulajdoníthatók, a teljesítmény nem javítható jelző segítségével. 11. Orientáció Felvétel: A vizsgálatot végző személy a következő utasítást adja: Mondja meg, hogy hányadikát írunk ma. Ha a vizsgálati személy nem ad teljes választ, akkor ösztönözze a következő szerint: Mondja meg az (évet, hónapot, pontos dátumot, és a hét napját). Ezután mondja a következőt: Most kérem, mondja meg ennek a helynek a nevét és a várost, amelyben található. Pontozás: Adjon 1 pontot minden helyesen megválaszolt tételért. A vizsgálati személynek a pontos dátumot és a pontos helyet kell mondania. Nem járnak pontok, ha az alany eltéveszti az adott napot és a dátumot. Összpontszám: Adja össze az összes, jobb oldalon feljegyzett alpontot. Adjon 1 pontot annak az egyénnek, aki 12 vagy ennél kevesebb formális oktatásban részesült, a 30 pontos maximum lehetősége céljából. A normálisnak tekinthető végső összpontszám: 26 vagy efölötti érték.

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok: 7. témakör: kombinatorika Kidolgozott feladatok:.) A színházba egy fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11 Tartalom Bevezetés 2 Biztonsági kód 4 Audio rendszer, gyors áttekintő 6 Általános vezérlés 9 Audio rendszer működtetése 11 Klímavezérlés, gyors áttekintő 19 Klímavezérlés 21 Navigációs rendszer, gyors

Részletesebben