HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban"

Átírás

1

2 2

3 1 HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban

4 2

5 3 HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban szerkesztette: Csete Örs Budapest, 2011.

6 4 Tanulmánykötet Csete Örs, Lettner Balázs, Petres Andrea, 2011.

7 5 TARTALOM Előszó 7 Nemzeti összetartozás az oktatásban 11 Magyar-magyar diákmobilitás a közoktatásban 41 A külhoni kirándulás tervezése 65 A külhoni kirándulás megvalósítása közoktatási intézmény a nemzeti összetartozásról 103 Az Apáczai Közalapítvány 12 éve 129

8 6 Haza sok lehet, magyarság csak egy van.* *ismeretlen hozzászóló a komment.hu-n olvasható Erdélyi sokkterápia című íráshoz

9 7 ELŐSZÓ Határtalanul!-nak neveztük el azt a nemzet- és oktatáspolitika metszéspontján elhelyezkedő projektünket, amely magyarországi iskolások külhoni magyarlakta területekre irányuló iskolai kirándultatására irányul. A pilot-projektet 2009-ben kezdtük tervezni, a hatezer-hatszáz résztvevőt érintő utazásra egy évvel később került sor őszén egy országgyűlési határozat is megerősítette célkitűzésünket, nevezetesen hogy tanulmányai alatt minden iskolás legalább egyszer eljuthasson az állam hozzájárulásával a szomszédos országokban élő magyarsághoz. A 2011-es költségvetésben önálló sort kapott a Határtalanul! program, így törekvésünket siker koronázta. Jókor jelentkeztünk egy jó projekttel ami részben talán igaz. Emellett szükség volt arra is, hogy olyan törvények szülessenek elég csak a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló évi XLV. törvényre, valamint a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosításáról szóló évi XLIV. törvényre utalni, amelyek kifejezik a magyar nemzetpolitikai gondolkodásban bekövetkezett változást és a nemzet újraegyesítését célozzák. Kötetünkben öt tanulmányt adok közre. Az első közvetlenül, a többi áttételesebben, de mindegyik azt vizsgálja, hogyan lehetséges a nemzeti összetartozás elvont gondolatát az oktatásban megragadhatóvá tenni, programmá, projektté szervezni? A nyitótanulmány egy, a nemzeti összetartozás eszméjét a gyakorlatba átültető oktatási program, amely az Országgyűlés október 21-i 101/2010. sz. határozatához 1 kapcsolódik. Ez a parlamenti 1 A Magyarországon és a határon túl élő magyarság kapcsolatainak erősítése, egymás jobb megismerése érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a) készítse elő iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévtől a Nemzeti Összetartozás Napján, amely emléknap

10 8 döntés a külhoni iskolai kirándulásról, a nemzeti összetartozás napja iskolai bevezetéséről, valamint a külhoni magyarságot megismertető Magyarság Házáról szól. Az elsőként olvasható tanulmány nem megvalósítási terv, inkább a parlamenti határozat kibontása, egyfajta kiindulási pont, koncepcióterv, amely tartalmat, jelleget és irányt javasol. A június 4-én évente visszatérő iskolai cselekvésekkel, a trendi külhoni kirándulás és az ebből fakadó emberi kapcsolatok kialakulásával, valamint a Magyarság Háza XXI. századi tudásközpontja felkeresésével a magyarság összetartozásának nehezen megragadható eszméje személyes és átélhető tapasztalattá fog változni minden fiatal számára. Mivel a nemzeti összetartozás megvalósítását egy tágabb, az oktatás mellett más ágazatokat is integráló viszonyrendszerbe célszerű belefoglalni, a tanulmány írása közben így született meg a Nemzeti Összetartozás Operatív Programjára (NÖOP) vonatkozó elképzelés. A NÖOP a nemzetegyesítés zászlóshajója, átfogva mindazon ágazati projekteket az önkormányzati területtől a turisztikáig, a munkaerőpiactól az oktatásig, amelyek kifejezetten a nemzet összetartozását erősíthetik. A NÖOP gondolatából jogszabályalkotás, a koncepciótervből a megvalósítási terv elkészítése következik. Négy további elemzést is közreadok, ezek a magyar-magyar diákmobilitást, a külhoni kirándulás tervezését, az ezt követő projektmegvalósítást, valamint másfél ezer iskolának a parlamenti határozat elemeihez kapcsolódó véleményét tekintik át. Mi módon lehetne június 4-éről az iskolákban megemlékezni? Kötelező legyen-e minden diáknak a határon túlra kirándulni? Hol épüljön fel a Magyarság Háza? Mit gondol a nemzeti összetartozásról 1431 közoktatási intézmény vezetője? Bár a legtöbb kérdésre nincs egyetlen válasz, de egyféle választ talál a könyvben az olvasó. a trianoni döntésről szóló iskolai megemlékezések mellett a Kárpát-medencei magyar testvériskolai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elő; b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások, a Kárpát-medencei magyar testvériskolák együttműködésének, különösen a cseretáborozásoknak a tapasztalatait, és ezek alapján készítsen országos programot abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra, továbbá tegyen javaslatot a program 2013-ig pályázati úton, azt követően normatív módon történő finanszírozására; c) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával december 31-ig létrejöjjön a Magyarság Háza, amely a Magyarország határain kívül élő magyar közösségeket, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anyanyelvi, oktatási és közművelődési intézmény, a Nemzeti Összetartozás Napja iskolai megemlékezéseit és a tanulmányi kirándulásokat támogató módszertani központ.

11 A kötet címeként miként az oktatási program nevéül is a külhoni iskolai kirándulások lényegét megragadó határtalanul kifejezést választottam. A külhoni magyar oktatás fejlesztésével foglalkozó szakértőként évek óta magam is sürgetem a határtalanítást: a magyarlakta területek iskolai kirándulásokkal történő felfedezését és a külhoniakat Budapesten bemutató Magyarság Háza megalapítását. Örömmel tölt el, hogy mindez most megvalósulni látszik. Kiadványunk javaslat, számvetés, egyszersmind búcsú is: a kormány által 1999-ben alapított és 2011-ben megszüntetésre kijelölt Apáczai Közalapítvány keretei között végzett munka lezárása. Az utolsó oldalakon ezért annak a 674 szervezetnek és intézménynek a neve olvasható, amelyek nemzetépítő munkájához 5,8 milliárd forinttal működésünk 12 esztendeje alatt mi is hozzájárultunk. Határtalanul, természetesen. 9 Csete Örs a tanulmánykötet szerkesztője az Apáczai Közalapítvány igazgatója Budapest, április

12 10 A cél olyan közhangulat kialakítása a fiatalok között, amely a külhoni kirándulást trendi cselekvésként, a nemzeti összetartozás iskolai alkalmát fiatalos közösségi eseményként, a Magyarság Házát klassz, élvonalbeli helyként tartja számon.

13 11 NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS AZ OKTATÁSBAN Csete Örs Magyarország XXI. századi állapotát számos mérőszámmal 1 írják le, határozzák meg. E mutatók alapvonása, hogy mérhető értékek alapján hasonlítanak össze országokat, ezzel együtt rangsorba is illesztenek. Általában az országra, illetve az ország területén élő népességre vonatkoznak és nemigen akad közöttük olyan, amely nem az ország, hanem a nemzet egészének aktuális helyzetét próbálná meghatározni. Mit tudunk a nemzet állapotáról? A határokon túl élő, heterogén, egységes szempontokkal nehezen körülhatárolható külhoni és az anyaországi magyarság vonatkozásában nehéz közös és objektív mércéket felállítani. Ellenben érdemes kiemelni három, minden magyart érintő folyamatot, nem a mértékekre fókuszálva. Tényadottság, hogy a magyar nemzetet térbeli széttagoltság jellemzi, ami elsősorban XX. századi történelmünk sajnálatos öröksége. Vagyis minden negyedik magyar nem Magyarországon születik és éli le az életét. Másrészt talán a teljes magyarságot érintő legalapvetőbb folyamat a demográfiai fogyás. Ebben a vonatkozásban régóta lejtőn vagyunk, ismertek a lassítás nehézségei. Végezetül bárhol is élünk a nagyvilágban, nemzeti önképünk alapja a függés Magyarországtól. Ha Magyarországnak jól megy, nekünk is jobban megy halljuk sokszor határon túli 2 magyar barátainktól. 1 Pl a termékenység, élettartam, eltartottság stb. témakörében ( BE sajto.pdf ). 2 Többen vannak, akik az általánosan elterjedt határon túli magyar kifejezést sérelmesnek érzik, talán azért, mert a kifejezés egy akaratlan pozíciót jelöl és a Közép-Európában enyhén negatív jelentéstartalmú határ szóhoz kapcsolódik. Magam is árnyaltabbnak érezném helyette a külhoni magyar meggyökerezését a politikai és közbeszédben, különösen, ha minduntalan a határok lebontásáról és átjárhatóságáról beszélünk.

14 12 Egyre több az olyan nagyobb létszámú, egységesebb, potensebb nemzet, akikhez kötődni előnyösnek tűnik. Velük ellentétben egy lemaradó anyaországú, széttagolt és fogyatkozó nemzethez, egyszóval egy veszteshez tartozni 3 értelemszerűen nem vonzó opció. Következőleg bármiféle felelős cselekvésnek nem csupán az ország, hanem a nemzet jövőjét kell szolgálnia. Úgy gondolom, a nemzet felemeléséhez ma egy nélkülözhetetlen összetevő bizonyosan rendelkezésre áll: a társadalmi klíma. Minden magyar szeretne büszke és nyertes lenni. A nemzetet megcélzó változások sorában legelső a széttagoltságunkon túllépő határtalanítás. Ez jelképes és valós, az államhatárokat teljességgel figyelmen kívül hagyó, ha tetszik: azokat meghaladó cselekvések sokaságát jelenti, ami emberek, szervezetek, intézmények között kapcsolatokat eredményez. Ez az az aktivitás, amely a térbeli széttagoltság ellenében hat és a teljességgel irreális (fizikai) határváltoztatás nélkül kapcsolja össze a magasban a nemzet tagjait. Második feladat a fogyásunkat átlépő sajátos kiterjedés: vagyis hogy törekedni kell 4 a jelenleginél több, velünk, magyarokkal kapcsolatban pozitív beállítottságú személyt közelebb vonni a magyarsághoz, függetlenül attól, hogy a tőlünk való identitástávolságát ő maga hogyan határozza meg. Ez az aktivitás a nemzetfogyást hivatott ellensúlyozni azzal, hogy növeli barátaink számát a nem magyar személyek között, valamint a magyarok számát a nemzet peremén (szórványban). Harmadsorban a nemzet bárhol élő tagjai, intézményei, valamint a magyarság barátai között erősíteni kell a nemzetbe vetett bizalmat az egymáshoz kapcsoló ezernyi láthatatlan és látható kötődés révén. Nem érdemes olyan nemzethez kapcsolódni, amely vesztes, amely nem hisz saját magában. A jövőben egyre több honfitársunknak kell megértenie, hogy aktuális otthonunk helyszínétől függetlenül mi, magyarok egymásra vagyunk utalva. Együtt erősebbek és hatékonyabbak vagyunk a globális versenyhelyzetben. Mindehhez erősebb társadalmi kohézióra van szükség, a személyek, intézmények közötti tudatosabb, tartalmasabb, magasabb fokú kapcsolódásokra. Olyan stabil kötőanyagra, amely által egymást számon tartóvá, egymással kooperálóvá, szükség esetén szolidárissá válunk. Ezt a kötőanyagot nevezem összetartozásnak, ezért elemi érdekünk a nemzet összetartozása. Hiszek 3 A széttagoltság fogyás függés az Anyaországtól hármasságával nem az etnikus specifikum meghatározására törekszem, ezek a folyamatok más nemzetekre is igazak vagy igazak lehetnek. 4 Másképp fogalmazva: Magyarországnak kötelessége segítenie azt, aki bárhol a világon magyar szeretne lenni vagy akinél esély mutatkozik arra, hogy a magyar identitást válassza, valamint mindenkit támogatnia kell, aki érdeklődik a magyarság iránt. Bővebben ld. a Kommentár számában Növekedés, biztonság, egység címen megjelent tanulmányomban ( ).

15 abban, hogy a létrejövő kapcsolatok milliói erős hálóvá sűrűsödnek majd össze magyartól magyarig, eljelentéktelenítve történelmi helyzeteket, országhatárokat és távolságokat. Mert haza sok lehet, magyarság csak egy van. Az Operatív Program (NÖOP) A nemzet összetartozásának előmozdítására reális részcélokat, kivitelezhető megoldásokat kell választani: ezek során olyan cselekvéseket, olyan rendszerszintű folyamatokat kell beindítani, amelyek a határtalanításhoz, a kiterjedéshez és a kötődéshez járulnak hozzá. Nem véletlenül használtam a cselekvés szót: a kohézió, az összetartozás megerősödése csak egy kifejezetten e célra tervezett és irányított cselekvéssornak lehet a végeredménye. Ennek megvalósítására javasolt megalkotni a Nemzeti Összetartozás Operatív Programját (NÖOP). A NÖOP különböző ágazatokhoz tartozó projekteket generál. A közös bennük az, hogy valamennyinek kiemelkedő célja a magyar nemzet összetartozásának elősegítése, támogatása. A Nemzeti Összetartozás Operatív Programjának számos projektje lehet az önkormányzati tematikájúaktól a turisztikai jellegűekig, a munkaerő-piaci projektektől a KKV-jellegűekig. Mindez természetesen nem előzmények nélkül való: minden olyan kisebb-nagyobb vállalkozás előképként vehető számba, amely a magyar-magyar kapcsolatépítést, összekapaszkodást, a közös érdekek mentén történő együttműködést szolgálta és szolgálja. Az operatív program megnevezéssel szándékosan utalok az EU-s nyelvben használt elnevezési formára, ezzel is kifejezve, hogy e szemléletmód adoptálását, körülményeinkre alakítását hasznosnak tartom a többféle szakpolitika metszetében elhelyezkedő program tervezése és kivitelezése során. Az összetartozás eszméjét nem pusztán politikai céllá kell emelni, hanem beteljesítéséhez eszközöket és forrásokat is szükséges biztosítani. A NÖOP ennek lehet jövendő bázisa, a megvalósítás számon kérhető garanciája. A program végső értelme és célja, hogy olyan, sorait összezáró, önmagát ismerő és számon tartó, összekapaszkodó és versenyképes magyar nemzet érkezzen a XXI. század második felébe, amely eséllyel vehet részt a népek, a technológiák és a tudások jövendő versenyében. 13

16 14 A NÖOP oktatási vetülete október 21-én a magyar országgyűlés megalkotta a 101/2010. számú, a nemzetpolitika 5 és az oktatáspolitika metszéspontján elhelyezkedő határozatát. A határozat 6 a közoktatási intézmények számára előírja a nemzeti összetartozás emléknapjáról való iskolai megemlékezést, továbbá valamennyi közoktatásban tanuló diák számára lehetővé kívánja tenni állami támogatással a magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásokat, végezetül mindennek koordinálására, támogatására és a külhoni magyarság bemutatására létre kívánja hozni a Magyarság Házát. A parlament döntése e három politikai cselekvés 7 körülményeinek előzetes áttekintését, majd a finanszírozás és a szakmai háttér biztosítására a jogszabályi környezet kialakítását is meghatározta a kormánynak. Jelen tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy a hivatkozott országgyűlési határozatban foglaltakat értelmezze és azok kapcsán javaslatokat fogalmazzon meg a döntéshozók számára. Ezért e keretek között döntően az országgyűlési határozat által nevesített három projekttel egyszersmind a Nemzeti Összetartozás Operatív Program oktatási vetületeivel foglalkozom részletesen: a nemzeti összetartozás napja iskolai megtartásával, a külhoni kirándulással, valamint a Magyarság Házával. Véleményem szerint a nemzet összetartozását szolgáló oktatási program lényegét hűen fejezi ki a Határtalanul! program elnevezés, így ezt a továbbiakban nemcsak a kirándulásra, hanem mindhárom projektre vonatkoztatom és használom. A közös elnevezéssel azt a szemléletmódot kívánom erősíteni, hogy mindhárom projekt ugyanannak a célnak három megvalósítási formája és egyetlen program (tehát a Határtalanul! program) háromféle aktivitása. A Határtalanul! program kiindulópontja, hogy a külhoni magyarságot, múltját, jelenét és jövőjét Magyarországon általános tájékozatlanság övezi. Miért? Magyarország második világháborút követő újbóli feldarabolása, az államhatárokat érintő status quo fenntartása felülírt minden más érdeket, ezért válhatott az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátum tabutémává, ezért övezte negyven évig hallgatás a Magyar Népköztársaságban. És ha a történelemkönyvek lapjain mégis szóba került, 5 Nemzetpolitikának olyan politikát tekintek, amelynek alanya a világon élő magyarság egésze, és cselekedeteit úgy tervezi, hogy az a teljes magyarság gyarapodását szolgálja. Bár a nemzetpolitika cselekvései országok felettiek, Magyarországnak ezek valóra váltásában meghatározó súllyal, alapvető kötelezettséggel kell bírnia. 6 A 101/2010. (X.21.) sz. országgyűlési határozat előterjesztője Pokorni Zoltán, Kövér László és Révész Máriusz, pontos szövege elérhető a Magyar Közlöny évi 163. számában. 7 A három politikai cselekvés véleményem szerint valójában egyetlen politikai alapelvnek a megvalósítását célozza, amelyet a évi XLV. törvény (a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről) és különösen annak 3. paragrafusa így határoz meg: A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.

17 a kontextus nyilvánvalóvá tette, hogy a békediktátumok a korabeli revizionista, fasiszta, elnyomó stb. Magyarországnak kijáró jogos büntetések. Negyven évnyi hallgatásnak, valamint az ebből származó tudatlanságnak és az elültetett bűntudatnak köszönhetően a magyarországiak, a harmincasoktól a hatvanasokig pusztán ismerettöredékekkel rendelkeznek a külhoni magyarságról. De nemcsak az apák, nagyapák, hanem a fiúk, unokák ismeretei is hiányosak: hiába tanul egy diák általános és középiskolában kétszer is az erdélyi fejedelemségről, ebből korántsem következik számára, hogy például Gyulafehérváron ma is élnek magyarok. A tudatlansághoz hozzájárul, hogy bár az országhatárok 1989 után részben megszűntek, a családok jelentős részének nincs anyagi lehetősége a szomszédos országok magyarlakta területeire elutazni, kirándulni, személyes tapasztalatokat szerezni. Nem csoda, ha honfitársaink közül sokaknak csupán felszínes fogalma van arról, hogy magyarok külföldön is élnek. Hogyan kerültek oda, miért élnek ott és hogyan élnek? erről sem tudása, sem tapasztalása millióknak nincsen. 8 A tájékozatlanság axiómája ad értelmet a határozatban megnevezett iskolai emléknap, a külhoni kirándulás és a Magyarság Háza megvalósításának. E három cselekvés egymást feltételezi, egészíti ki és közös célja a 3 4 milliós külhoni magyarság hatékony magyarországi megismertetése 9 úgy, hogy a diákok és a pedagógusok személyes tapasztalatszerzésének, valamint a magyarországi és a külhoni magyarok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésével végső soron a magyarországi közgondolkodás formálódjék. 10 A Határtalanul! program sajátossága, hogy számos szakterületet érint a külügytől a kultúráig és leginkább az oktatás területén jelöl ki olyan tennivalókat, amelyek nemzetpolitikai vetülettel (is) bírnak. Erőteljes az összetettsége is, mert a három projekt egymásba kapcsolódva, összegződő együtthatással járul hozzá a NÖOP céljához. Jellemzője továbbá a térbeli kiterjedtség, hiszen jellegéből fakadóan túllép az országhatárokon. Az ismerethiány orvoslására létrejövő Határtalanul! program egy olyan, a nemzetegyesítést elősegítő tudásbeviteli program, amely a fiatalokat célozza meg és az oktatáson keresztül biztosítja számukra az élményszerű megtapasztalás lehetőségét Úgy is fogalmazhatnék, hogy a szétszóratás, a szétszakítottság gondolatisága Magyarország lakosságának tudatában nincs jelen. A december 5-i népszavazástól való nagyarányú távolmaradás véleményem szerint sokak esetében erkölcsi állásfoglalás is volt: inkább nem nyilvánított véleményt az, aki bizonytalan volt, aki nem ismerte azt, amiről szavaznia kellett volna. 9 Az elmúlt 20 évben nem tudok olyan országos hatókörű, komplex tudásbeviteli programról, amely kifejezetten azt célozta volna, hogy a magyarországiak külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretei növekedjenek, illetve minőségükben változzanak. Régóta törekszik a fiatalok külhoni ismereteit befolyásolni néhány vállalás (többek között az oktatási tárca Julianus programja, a Rákóczi Szövetség és önkormányzatok, egyházak diáklátogatási projektjei, a határon túli magyar fiatalok találkozói stb.), amelyek önmagukban mind egy-egy elemre (pl. az utaztatásra) fókuszálnak, így nem tudtak szinergiát eredményező nemzeti programmá válni. 10 A Magyarság Háza ahoz is hozzájárul, hogy a külföldiek magyarságról alkotott képe árnyaltabb legyen.

18 16 A Határtalanul! specifikus céljai A Határtalanul! program specifikus céljait meghatározza az a tényhelyzet, amelyet kiindulási pontként már jeleztem: a külhoni magyarságot illető általános tájékozatlanság és teszem hozzá közöny. Bár a kormányzati tevékenységek között számos, a külhoni magyarságot érintő politikai cselekvés jelent meg az elmúlt időszakban, nyilvánvaló, hogy ezek önmagukban még nem eredményezik a külhoni magyarokkal kapcsolatos társadalmi tudás, tolerancia és szolidaritás növekedését. Három specifikus cél megnevezését tartom szükségesnek a NÖOP oktatási programja kapcsán. Kerüljön be az iskolákba a külhoni tematika A vonatkozó 101/2010. sz. parlamenti határozat valódi újdonsága, hogy esélyt kínál a külhoni magyarság mint (oktatási-nevelési) téma bekerülésére a közoktatási intézmények falai közé. A szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló iskolai kirándulások révén a magyarországi diákok megismerik a határon túli magyarság életét, sokuknak lehetőségük lesz személyes emberi kapcsolatok kialakítására. Az összetartozás iskolai emléknapja ezt készíti elő, illetve segít a feldolgozásban, továbbá évről évre folyamatosan hozzájárul a nemzeti összetartozás gondolatának felidézéséhez, megéléséhez. A Magyarság Háza gesztorként szervezi mindezt, egyúttal maga is helyszíne a külhoni magyarság bemutatásának. Váljék kollektív tudássá a külhoni magyarság ismerete A Határtalanul! program a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére törekszik, annak megértetésére a fiatalokkal, hogy a magyarok összetartoznak, bárhol is éljenek a világon. A program célja, hogy a külhoni témának az iskolákba történő bejutását végső soron a társadalomba történő beágyazódás, kollektív tudássá válás kövesse. A fiatalokon keresztül ugyanis a szülők, a nagyszülők, egyszóval mindazok gondolkodása befolyásolható, akik fejében a nemzetről, a világmagyarságról szóló puzzle különböző okokból ma még nem állt össze egyetlen képpé. A program társadalmiasodásával túllép egy oktatási súlypontú vállalkozás keretein és valós esélyt kínál a társadalmi tudat formálására. Jelentéktelenedjen el, hogy állam és nemzet határai eltérnek Az iskolai emléknapok, a külhoni kirándulások és a Magyarság Háza funkciója a múlt eseményeinek fiatalokkal való megismertetésén túl még inkább a jelen megértetése és egyfajta egymáshoz, a nemzethez való kötődés kialakítása, amely nélkülözhetetlen a közös jövő tervezéséhez. A Határtalanul!

19 program célja a hozzájárulás annak a történelmi helyzetnek az eljelentéktelenedéséhez, amelynek következtében a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe. A programnak ennek kapcsán át kell adnia azt a tudást, hogy a Kárpát-medencei magyarság élete és sorsa Trianonnal nem fejeződött be, hanem más keretek közt ma is folytatódik, mert csak ebből építhető fel kibontakozás. A magyar nemzettudatnak számos rendellenessége van, azokról könyvtárnyi irodalom tanúskodik. A Határtalanul! programnak a magyarság szétszakítását és szétszakadását, az erről való negyven évnyi hallgatást és generációkra ható következményeit kell helyreállítania 11, leginkább a magyarországi fejekben és szívekben. A Határtalanul! célcsoportja A program célcsoportjába tartoznak mindazok, akik a program számára közvetlenül és leginkább elérhetők, megszólíthatók, bevonhatók, többek között azért, mert Magyarország területén élnek, tartózkodnak. Természetesen különösen a kirándulások kapcsán jelentékeny a külhoni magyar diákok és pedagógusok, a Magyarság Háza tartalommal való megtöltése kapcsán pedig a külhoni magyar közösségek szerepe. Tudván, hogy külhoni barátaink nélkül nincsen nemzeti összetartozás, őket mégsem nevesítem célcsoportként, lévén hogy a Határtalanul! programot alapvetően a magyarországiak éppen velük, külhoniakkal kapcsolatos tájékozatlansága hívta életre. Elsődleges célcsoport: a magyarországi közoktatásban tanuló fiatalok és tanáraik A Határtalanul! kirándulás, az emléknap, valamint a Magyarság Háza legfontosabb célcsoportját a magyarországi közoktatásban tanuló fiatalok 12 jelentik. Míg az emléknap minden évben minden tanulóra vonatkozik, a Határtalanul! kiránduláson a diákok zöme egyszer vesz részt. A diákok mellett a célcsoporthoz tartoznak a magyarországi közoktatási intézményben oktató pedagógusok 13 is. Hogyan tudná a külhoni magyarságot hitelesen bemutatni, a kapcsolatépítést elősegíteni olyan pedagógus, aki számára a diákokhoz hasonlóan ismeretlen terület a külhoni magyarság, aki nem járt még soha külhoni magyar tanintézményben? A külhoni témával való foglalkozás jelentős mértékben tanári hozzáállás, illetve elkötelezettség kérdése Ebben a tekintetben illeszkedik abba a folyamatba, amely a december 5-i népszavazás következményeit hivatott jóvátenni. 12 Megoszlásuk 2010-ben az alábbiak szerint alakult: 756 ezer általános iskolás, 139 ezer szakiskolás, 240 ezer szakközépiskolás, és 198 ezer gimnáziumi tanuló. (Forrás: ). 13 Létszámuk 2010-ben összesen 121 ezer fő. (Forrás mint az előző lábjegyzetnél).

20 18 Másodlagos célcsoport: a diákok hozzátartozói, valamint a külföldiek A Határtalanul! másodlagos célcsoportját a programban részt vevő diákok közeli hozzátartozói, azaz testvérei, szülei, nagyszülei jelentik már csak azért is, mert a diák hazatérve az utazásról/ az emléknapról/a Magyarság Házából nemcsak az iskolában, hanem odahaza is megosztja élményeit. Ezzel önkéntelenül is változik, tartalommal telítődik a külhoni magyarokról szóló közgondolkodás. A Magyarság Házára tekintettel egy további célcsoport is kijelölhető: azok a külföldiek és külhoni magyarok, akik turistaként érkeznek Budapestre. Az ő számukra lehet a magyarságról tájékozódási pont a Magyarság Háza, amely remény szerint választ ad majd arra a kérdésre, hogyan lehetséges az, hogy minden negyedik magyar külföldön él és fejti ki tevékenységét, és arra is, hogy mit adnak a külhoni magyarok, illetve általában mit ad a magyar nemzet ma a nagyvilágnak? A Határtalanul! program által megcélzott társadalmi hatás sikere vagy kudarca több tényezőtől függ: egyrészt attól, mekkora diáklétszámot lehet a programba közvetlenül és folyamatosan bevonni, másrészt pedig attól, sikerül-e az iskolából kifelé sugárzóan, a társadalomba eljuttatni a program nemzeti összetartozásra vonatkozó kulcsüzenetét. A Határtalanul! horizontális céljai A Határtalanul! program sikeréhez, céljai eléréséhez megfelelő közhangulat szükséges. A programnak legáltalánosabban arra kell törekednie, hogy egy olyan szemléletmódot terjesszen el Magyarországon, elsősorban a fiatalok között, amely szerint az a tény, hogy több millió magyar külhonban él, számtalan lehetőséget rejt magában. Menő dolog a magyarlakta területekre kirándulni, jó székelyföldi árut vásárolni Magyarországon, klassz egy másik magyarral találkozni Bostonban, jó büszkének lenni bárhol a világon egy magyar ember eredményére, fiatalos érzés egy korszerű, high-tech épületbe eljutni, amit úgy hívnak, hogy Magyarság Háza. Pozitív, XXI. századi megközelítési formák A Határtalanul! program projektjei akkor lesznek hatékonyak, ha sikerül XXI. századi módon megjeleníteni és végrehajtani azokat. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az interpretáció legyen modern, a kor legújabb arculati/technológiai/építészeti/módszertani/kommunikációs stb. megoldásait preferáló. Alapvető szemléletbeli kérdés, hogy tartalmi tekintetben nem a fájdalmakat, a hátrányokat, hanem a lehetőségeket, az előremutató opciókat kell hangsúlyozni. Azt a fajta gondolkodásmódot kell

21 erősíteni, amely bemutatja, hogy a hátrány (például a nemzet szétszórtsága) hogyan változtatható előnnyé. Bizonyos értelemben a globalizáció vonzó megoldásait kell felhasználni a nemzetpolitikai célok eléréséhez, például a kommunikáció területén a web2.0-t és azokat a közlésmódokat, amelyeket a fiatalok használnak. Olyan formai és tartalmi megoldásokat kell alkalmazni, amelyek garantálják, hogy a fiatalok számára a program vonzó legyen. Tíz fiatalból tízet kell elérni, megszólítani és megnyerni, nem hármat vagy négyet. Elsőbbség az emberi kapcsolatoknak A Határtalanul! a tanórai keretek között tanult/tanulandó tankönyvi tudásokat egészíti ki tanórán/ iskolán kívüli tudással, személyes tapasztalatokkal. A magyarországi és határon túli fiatalok közötti kapcsolatok létesítésének támogatásával, a kirándulás biztosításával, a Magyarság Háza bemutató- és oktatóhely létrehozásával a program a nemzeti összetartozás elvont és nehezen megragadható eszméjét a diákok számára személyes és átélhető tapasztalattá kívánja tenni. A magyar-magyar kapcsolatok kialakításának alapelve, hogy a diákok közötti találkozások ne diákcsoportok párhuzamos jelenlétét jelentsék, hanem tényleges megismerkedéshez, az azonos korú, érdeklődésű fiatalok közötti emberi kapcsolatokhoz vezessenek. A programnak az ezt elősegítő közös időtöltés, cselekvések kereteit kell megteremtenie, elősegítenie. Egy olyan hangulat, már-már mozgalom kialakulását, amelynek alapelve, hogy a határokat feszegetni, az államhatárokon átlépni, a szomszédos országok magyarlakta területeit felkeresni magától értetődő, természetes cselekvés egy tizenéves számára. Pedagógusok megnyerése, bevonása Hiába gondoskodik parlamenti határozat, esetleg jogszabály arról, hogy a külhoni tematikát be kell vinni az oktatási intézmények falai közé, hiába rendel ennek elősegítésére intézményt, programokat és forrásokat, ha mindehhez a pedagógusok támogatását nem sikerül megnyerni. A program csak az ő közreműködésükkel valósulhat meg, közülük pedig az fogja a legjobban csinálni, akit mindez érdekel, akinek esetleg morális meggyőződése is van. A Határtalanul! program a pedagógusok bevonására kiemelten törekszik, így egyrészt meg kell találni közülük azokat, akik már elkötelezettek a külhoni magyarság iránt, másrészt segíteni kell a hasonló pedagógusi magatartás kialakulását. Ehhez országos hálózatépítésre van szükség, mert csak országos lefedettséggel valósítható meg minél hamarabb, hogy minden tanintézményben legyen egy-két olyan munkatárs, aki a téma gazdája, a külhoni ügy helyi képviselője. 19

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Tájékoztató a hungarikum törvény tervezet állapotáról

Tájékoztató a hungarikum törvény tervezet állapotáról Tájékoztató a hungarikum törvény tervezet állapotáról Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikumok? Kinek? Minek? Hogyan? 2 Hungarikumok a Parlamentben Az Országgyűlés

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program

Bejárható Magyarország Program Bejárható Magyarország Program 1.3. modul: Társadalmi kommunikáció, kezdeményező kommunikáció, szimbolika (Országimázs, nemzeti büszkeségeink, regionális/lokális marketing, nemzeti összetartozás, határon

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Regionális Kutatások Központja A vidékfejlesztés kívánatos helye, szerepe a következő programozási időszak stratégiájában és szabályozásában Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 1 Alapkérdések, alapfeltételezések Mi szükséges ahhoz,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS

HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS HÁLÓZATÉPÍTÉS, HÁLÓZATOSODÁS Ökoiskolák regionális találkozója Budapest 2011. 10. 17. Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Mi a hálózat? Egyszerű szerveződés, Elemek + kapcsolatok

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2012. 3-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolastortenelemtankonyvei-04-03-12/

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre?

Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei. Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI kívül-belül megújult tankönyvei Milyen tankönyveket kínál az OFI a 2016/2017. tanévre? Az OFI mint tankönyvkiadó 2014. október 1-jén az OFI átvette a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. és az Apáczai

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között! 2015. május A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben