KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL"

Átírás

1 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: Internet: Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 189 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 211 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek Adatszolgáltatók: költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezet Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 295/28/EK, 29/251/EK, 29/25/EK, 192/29/EK, 1893/26/EK, 177/28/EK, 167/23/EK, 1669/23/EK, 1668/23/EK, 1618/1999/EK, 1614/22/EK, 364/28/EK és a 275/21/EU rendeletekre. A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lejjebb található címre. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is. Törzsszám: Statisztikai : 8411 Megye: Veszprém 19 Neve: BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: város 823 BALATONFÜRED község SZENT ISTVÁN TÉR tér 1 hsz. út, utca, Küldendő: KSH Központi adatgyűjtő főosztályának Telefonszám: 1/ Budapest, Andor u Fax-szám: 1/ Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 118, cím: Beérkezési határidő: a tárgyévet követő március 31. A kitöltött beruházási adatlapok darabszáma: 13 (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni.) 212 év március hó 28 nap PH. Vezető aláírása A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai neve beosztása telefonszáma faxszáma címe Répásy Ildikó Kincstárvezető 87/ Téma, fejezetazonosító A kitöltők adatai A kitöltésért felelős neve telefonszáma faxszáma címe törzsszám* M (Munkaügyi adatok) B (Beruházási adatok.) Bedő Lászlóné 87/ * Ha a fejezetet könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (az adószám első nyolc számjegyét) megadni! A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni: A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (21); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (22); Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (23); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (24) Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 24, feltétlenül kérjük indokolni): Egyéb megjegyzés: A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc Köszönjük az együttműködésüket! 18911

2 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 211 KÖLTSÉGVETÉSI, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK M MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmutató) M/4. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem Figyelem! Az M jelű munkaügyi táblázatokat nem kell kitölteni a KIR-be tartozó központi költségvetési szervezeteknek és a helyi költségvetési intézményeknek, mert adataikat a Magyar Államkincstár a központosított illetményszámfejtés adatbázisából vagy közvetlen adatgyűjtés alapján adatállományban adja át a KSH részére. Átlagos állományi létszám, fő Összes bruttó kereset, 1 Ft Egyéb bruttó munkajövedelem, 1 Ft a b c Teljes munkaidőben alkalmazásban állók 1 Ebből (1-ből): nők 2 Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 6 munkaórában foglalkoztatottak összesen Ide tartozhatnak részmunkaidősek, bedolgozók, alkalmazottként bérezett szakképzőiskolai tanulók és egyéb, az útmutatóban meghatározott munkavállalók. 3 Munkaszerződés szerint havi átlagban 6 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (pl.: takarítás napi két óra elfoglaltsággal). Egyéb foglalkoztatottak Ide tartozik egyéni vállalkozás esetén a dolgozó tulajdonos, a nem fizetett segítő családtag, a társasvállalkozás dolgozó, de nem fizetett tagja, illetve a menedzsment azon tagja, akinek munkajövedelme legalább 5%- ban profitból származik. Állományba nem tartozók Itt jelentendők a létszámba nem (vagy már nem) tartozók részére történt aktuális vagy utólagos kifizetések, a munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett munkadíj. A szervezet tevékenységében részt vevők együtt ( ) Ebből (7-ből): nem magyar állampolgárságú munkavállalók 8 Technikai összesen (1+ +8) 9 M/5. Teljesített munkaórák száma munkaóra Összes teljesített munkaóra a Ebből: túlóra b Alkalmazásban állók és munkaszerződés szerint havi 6 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak összesen Az M/4. tábla soraiban jelentett létszámra vonatkozó ténylegesen ledolgozott munkaóra, beleértve a munkahelyen eltöltött és elszámolt állásidőt, a munkaidőben egyik munkahelyről a másik munkahelyre történő utazási időt valamint az időjárási tényezők miatti állásidőt

3 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni! Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 2 Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni. Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepített erdők beszerzési költsége Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

4

5 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kell szerepeltetni. 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

6

7 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

8 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

9 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

10

11 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen ( )

12

13 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

14 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

15 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) 4211 Út, autópálya építése B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 2 Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

16

17 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

18

19 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

20 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

21 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 2 Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

22

23 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

24

25 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

26 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

27 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) 813 Zöldterület-kezelés B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 2 Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

28

29 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

30

31 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

32 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

33 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 851 Iskolai előkészítő oktatás A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c 2 74 beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 2 Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

34

35 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

36

37 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

38 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

39 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) 852 Alapfokú oktatás B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

40

41 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7

42

43 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül 22 ÖSSZESEN (1+ +21) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

44 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

45 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 911 Könyvtári, levéltári tevékenység A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) a b c 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

46

47 B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan lízinggel együtt) 1 Lízingbe vett tárgyi eszközök értéke, 1 Ft a Ebből (1-ből): gépek, berendezések teljes értéke 2 járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 3 személygépkocsik teljes értéke 4 Ebből (4-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 5 Technikai összesen (1+ +5) 6 B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések értéke Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg. 1 1 Ft a B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás átszervezés aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb immateriális javak között kel 1 Ft Ásványkincsek feltárási költségei 1 Beszerzés és saját fejlesztés (tárgyévi növekmény) a Értékesítés (áfa nélkül) b Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 2 75 Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 3 Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett ismeretei) 4 Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 5 Egyéb immateriális javak 6 Immateriális javak összesen ( ) 7 75

48

49 Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni! Kód Terület Új tárgyi eszközök beszerzése */ B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 211 összesen a b c d e=(a+b+c+d) f 1 Budapest 2 Baranya megye 3 Bács-Kiskun megye 4 Békés megye 6 Csongrád megye 7 Fejér megye Győr-Moson-Sopron 8 megye 9 Hajdú-Bihar megye 1 Heves megye Komárom-Esztergom 11 megye 12 Nógrád megye 13 Pest megye 14 Somogy megye Borsod-Abaúj- 5 Zemplén megye 15 Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 16 Jász-Nagykun- Szolnok megye 17 Tolna megye 18 Vas megye 19 Veszprém megye Zala megye 21 Országhatáron kívül ÖSSZESEN ( ) */ Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás. **/ Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás. Figyelem! A 22. sor épület, egyéb építmény gép, berendezés és jármű a rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat föld, telek, egyéb nem termelt tárgyi eszköz 1 Ft Használt tárgyi eszközök beszerzése**/ b rovat= B/1. tábla ( ) sorok a rovat;

50 A 22. sor c rovat= B/1. tábla (8+9) sorok a rovat; d rovat= B/1. tábla 1. sor a rovat; e rovat= B/1. tábla 12. sor a rovat; f rovat= B/1. tábla 12. sor b rovat

51 Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1) értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 211-ben? nem () Ha igen, kérjük, töltse ki a B BERUHÁZÁSI ADATOK rész megfelelő tábláit! B BERUHÁZÁSI ADATOK A beruházás szakágazata (TEÁOR'8 szerint) (A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató) B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások 8621 Általános járóbeteg-ellátás A beruházások teljesítményértéke a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni. 1 Épületek és egyéb építmények Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 6.sor) kell jelenteni. 1 Beruházások teljesítményértéke összesen (nemzetgazdasági beruházás) Használt tárgyi eszköz a b c beszerzése vételáron (üzemgazdasági beruházás) 1 Ft értékesítése eladási áron Belföldi (gyártású) gépek, berendezések Belföldi (gyártású) járművek 3 Ebből (3-ból): személygépkocsik 4 Import gépek, berendezések (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 2 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Import járművek (új és használt) A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 3 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ebből (6-ból): személygépkocsik A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az a oszlopban, a használt értékesítést a 4 sor c oszlopában kérjük jelenteni. Ültetvények, erdők A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között számolandó el. Tenyész- és igásállatok Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és tenyésztését a készletek között kell elszámolni Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. b oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepí 1 Ebből (1-ből): a földtulajdon átruházási költsége (illeték stb.) 11 Összesen ( )

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

Működési statisztika Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

Működési statisztika Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek Működési statisztika 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2241 ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2241 ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2014 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1877 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai

Részletesebben

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2015

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2241 ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2237 2018. első negyedév Adatszolgáltatók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

A TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG ÉVKÖZI ADATAI negyedév

A TÁVKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉG ÉVKÖZI ADATAI negyedév NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 177 A TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Havi munkaügyi jelentés

Havi munkaügyi jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2238 Havi munkaügyi jelentés 2018. május hónap

Részletesebben

város község A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai A kitöltő adatai A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai A kitöltő adatai A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

TELEPI ADATOK cím: Beérkezési határidő: a tárgyévet követő június 15.

TELEPI ADATOK cím: Beérkezési határidő: a tárgyévet követő június 15. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. () bekezdése alapján

Részletesebben

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 111 Budapest, Fő u. 44-5. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A VÁLLALKOZÁSOK ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ 2012 Magyar Energia Hivatal Telefon: (1) 459-7777 Internet: www.eh.gov.hu Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a módosított, 2013. I. 1-től hatályos

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! MINISZTERELNÖKSÉG Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 25 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 45-000 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 5/008. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló. évi XLVI. törvény (Stt.). ()

Részletesebben

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2015

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: /-000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló. évi XLVI. törvény (Stt.). () bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 265/2008. (XI. 6.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉVES TERÜLETI ADATAI 2016

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉVES TERÜLETI ADATAI 2016 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: wwwkshhu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) bekezdése alapján kötelező

Részletesebben

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2015

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: /-000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló. évi XLVI. törvény (Stt.). ( bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről

J E L E N T É S a évben a hangversenyekről Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1451 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

MIZ 288 tárolómosó autó, áruszállítási feladatot nem lát el, telefonos egyeztetés alapján, csak a jármű alapadatait rögzítettük fel.

MIZ 288 tárolómosó autó, áruszállítási feladatot nem lát el, telefonos egyeztetés alapján, csak a jármű alapadatait rögzítettük fel. MIZ 88 tárolómosó autó, áruszállítási feladatot nem lát el, telefonos egyeztetés alapján, csak a jármű alapadatait rögzítettük fel. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu

Részletesebben