Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat"

Átírás

1 Kereskedelmi Banki Direkt Üzletszabályzat AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA (székhely: Boulevard du Souverain 25 B 1170 Brussels, Belgium / Regisztrációs szám: BE / nyilvántartó hatóság: Banque des Enterprises) törvényes képviselője Székhely: 1138 Budapest, Váci út D-C. ép. Adószám: Cégjegyzékszám, nyilvántartó cégbíróság: / Fővárosi Törvényszék Cégbírósága PSZÁF engedély szám: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kód: Telefon: Fax: Honlap címe: címe: SWIFT kód: EUDIHUHB SWIFT kód deviza utalás esetén: UBRTHUHB Hatályos: november 1. Kihirdetve: augusztus 19. 1

2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Bank a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-I-1102/2008. számú engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek és vállalkozások, vállalkozók valamint egyéb szervezetek részére hitelintézeti szolgáltatásokat nyújtani. 1. Meghatározások Automatikus üzenetküldés A Bank számítástechnikai rendszere által a jelen Üzletszabályzatban meghatározott rendszerességgel készített üzenet, amely a Szerződő Fél, illetve Igénybevevő által megadott mobiltelefon számra megküldésre kerül. Azonosító szám A Szerződő Fél Számlájához kapcsolódó bármely bankkártya számából képzett szám, amely 10 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám, míg 16 jegyű kártyaszám esetén a kártyaszám utolsó 10 számjegye. Banki limit A Bank által a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben, az adott elektronikus csatornára vonatkozóan meghatározott azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig a Szerződés Számlakörének számlái terhére a felhatalmazott Igénybevevők által naponta kezdeményezett átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán a Bank teljesíti. A banki limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Direkt Azonosító (DIA) A Szerződő Fél Bank saját nyilvántartásában képzett ügyfélazonosító számából (8 számjegy) és a Szerződő Fél által megjelölt Vezérszámla számából (13 vagy 21 számjegy) képzett szám (21 vagy 29 számjegy), amelyet a Bank az adott Direkt szerződés nyilvántartásakor egyedi azonosítóként használ. Elektronikus csatorna Elektronikus csatornának minősülnek az egyes Direkt szolgáltatások, így a Direkt telefonos ügyintézői, a Direkt internetes, a Direkt mobiltelefonos, a Direkt SmartBank, és a Direkt automata telefonos szolgáltatások. Havidíj A Szerződő Fél által a Direkt szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjtétel. A havidíj a Szerződő Fél által, illetve az általa felhatalmazott Igénybevevők által igénybe vett szolgáltatások köre alapján, az egyes szolgáltatások után fizetendő havidíjak (Alap + moduldíjak) összege. Igénybevevő A Szerződő Fél által a Direkt szerződésben megjelölt, az adott bankszámlára vonatkozóan rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy. Egy Direkt szerződéshez kapcsolódóan a Szerződő Fél, illetve a Számlakörbe bevont további számlák tulajdonosai több Igénybevevőt is állíthatnak. A Szerződő Fél és az Igénybevevő személye megegyezhet. Igénybevevő banki azonosító 2

3 A Bank által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Fél, illetve Számlatulajdonos által Igénybevevőként bejelentett természetes személyt azonosító 8 számjegyű számsor. Interaktív üzenetküldés Az Igénybevevő a Szerződésben megadott telefonszámú GSM készülékről a vonatkozó kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett telefonszámra, az ott meghatározott típusú és az abban meghatározott kóddal azonosított SMS üzenetet küld a Banknál vezetett Számlára vonatkozó számlainformáció-, illetve általános banki információ lekérdezése céljából, melyre a Bank számítástechnikai rendszere SMS üzenet formájában küldi meg a választ. Az interaktív szolgáltatások körét a mindenkori hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Kapcsolattartó fiók A Direkt szerződést megkötő, a Szerződés Vezérszámláját vezető honos fiók. A Direkt szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos ügyeinek intézését a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó fiókban személyesen kezdeményezheti. Számlakör bővítése esetén a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Számlakör szűkítés esetén amennyiben a kapcsolattartó fiók által vezetett forint bankszámla marad a szűkített Számlakörben a kapcsolattartó fiók nem változtatható. Amennyiben a Számlakörből a kapcsolattartó fiók által vezetett valamennyi Vezérszámlaként megadható bankszámla kikerül, úgy a Szerződő Fél jogosult új Vezérszámlát, ezáltal új kapcsolattartó fiókot meghatározni. Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció A Bank számlavezető rendszerének nyitvatartási idejétől függetlenül két, Bank által vezetett Számla közötti azonnali pénzmozgást elősegítő tranzakció. A tranzakció a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben mindenkor közzétett típusú üzleti betéti kártyákkal kezdeményezhető. A tranzakció a résztvevő két számlához kapcsolódó bankkártya számának Szerződő Fél, illetve felhatalmazott Igénybevevő általi megadásával, a tranzakció jóváhagyását, illetve aláírását követően azonnal létrejön. Kereskedelmi banki ügyfél A szabályozás tekintetében kereskedelmi banki ügyfélnek tekintjük a Mikro- és Kisvállalati, a Középés Nagyvállalati, valamint a Közszolgálati ügyfelek körét. Kontroll szolgáltatás A Bank elektronikus bankszolgáltatása, amelynek keretében az Igénybevevő az általa, illetve a Szerződő Fél által megadott mobiltelefon számra a jelen Üzletszabályzatban meghatározott tranzakciókról, SMS üzenet formájában értesül. Mobil Aláírás A Bank biztonságnövelő szolgáltatása, amely az internetes szolgáltatás használatához kapcsolódóan vehető igénybe. Az SMS alapú szolgáltatás keretében a Bank a Szerződő Fél által megadott mobiltelefonszámra SMS-ben egy véletlenszerű számsort küld, amelyet az Igénybevevőnek az internetes, illetve SmartBank szolgáltatásba történő belépéskor, illetve a kezdeményezett aktív tranzakció engedélyezésekor kell megadnia. Az SMS-ben küldött számsor kizárólag az üzenetben megjelölt időpontig használható fel. Amennyiben a Szerződő Fél, illetve a felhatalmazott Igénybevevő a QR alapú Mobil Aláírást veszi igénybe, akkor a belépés, illetve a tranzakciók jóváhagyása az internetes szolgáltatás esetében a felületen megjelenített QR kódnak a SmartBank alkalmazás QR jóváhagyás funkciójával történő beolvasásával valósul meg. A SmartBank szolgáltatás esetében a jóváhagyás a QR jóváhagyás funkcióhoz a szolgáltatásra történő regisztrációkor megadott PIN kóddal, illetve ios operációs rendszerű készülékek esetében ujjnyomat ellenőrzéssel történhet. 3

4 Normál költségviselő számla A Szerződő Fél által a Direkt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen az igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj és azon üzenetek díja kerül terhelésre, amelyek közvetlenül a költségviselő számlához kötődnek, illetve amelyek nem kapcsolhatók egyértelműen egyik, a Szerződő Fél Számlakörében található számlához sem. Azon üzenet(ek) díja(i), amely(ek) közvetlenül a Számlakör valamely számlájához kapcsolható(k), az érintett számlán kerül(nek) terhelésre. Alapesetben a Normál költségviselő számla a Szerződő Fél által a Direkt szerződésben meghatározott Vezérszámla. Teljes költségviselő számla A Szerződő Fél számára lehetőség van teljes költségviselő számla kijelölésére, ez esetben a Direkt szerződésben megjelölt, jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú számla, amelyen a Szerződés Számlakörébe bevont számlákra vonatkozó, valamennyi felhatalmazott Igénybevevő által igénybevett elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő havidíj és valamennyi üzenetdíj terhelése történik. Napi Limit Csatorna limit A Szerződő Fél által a Direkt szerződésben meghatározott, az adott elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig a Direkt szerződésben megjelölt Igénybevevő(k) által kialakított számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán a Bank teljesíti. A csatorna limit az adott naptári napon 0-24 óráig érvényes. Igénybevevői limit (csatorna szintű) A Szerződő Fél által a Direkt szerződésben meghatározott, az adott Igénybevevőre és elektronikus csatornára vonatkozó azon legmagasabb értékhatár, amelynek összege erejéig a Direkt szerződésben megjelölt igénybevevői számlakör számlái terhére naponta adott átutalási megbízásokat, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciókat az adott elektronikus csatornán a Bank teljesíti. Az Igénybevevői limit az adott napon 0-24 óráig érvényes. Az Igénybevevői limit értéke nem haladhatja meg a Szerződő Fél által meghatározott Csatorna limit értékét. A napi limit megadásához használt fogalmak jelentése: a) Nincs limit Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatornára vonatkozóan megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számláról, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ról mind a Számlakörön belüli, mind a Számlakörön kívüli számlák javára kezdeményezhetők átutalások a mindenkor rendelkezésre álló egyenleg erejéig, beleértve a rendelkezésre álló hitelkeret(ek) összegét is. b).. Ft összeg Csatorna limit esetén a Szerződő Fél által az adott csatorna tekintetében megadott, az Igénybevevő(k) Számlakörébe tartozó valamennyi számlára, Igénybevevői limit esetében az adott Igénybevevő Számlakörébe bevont számlá(k)ra vonatkozóan az adott csatornán naponta adható átutalások, valamint a kártyafedezet biztosítására végzett és a betéti kártyával kezdeményezett vásárlási tranzakciók együttes összegének felső határa. Deviza átutalások esetében a vállalkozói üzletág tekintetében az átutalható összeg a megbízás Bank által történő elfogadásának napján érvényes, a mindenkori A belföldi és külföldi vállalkozások forintés devizaszámlái tekintetében érvényes jutalékokról, díjakról és költségekről szóló Hirdetményben szereplő árfolyamon kerül meghatározásra. 4

5 Bank honlapja Az Internet felhasználója a honlapon a Bankról és szolgáltatásairól, azok kondícióiról nyújt tájékoztatást. Direkt Alap csomag A jelen Üzletszabályzatban meghatározott típusú Vezérszámlával rendelkező, Direkt szerződést kötő Szerződő Fél részére a Direkt szolgáltatásokról szóló kereskedelmi banki Kondíciós listában meghatározott havi díj ellenében nyújtott szolgáltatási kör. Direkt alapszolgáltatások A Direkt szolgáltatások közül alapszolgáltatásnak minősül: Direkt automata telefonos szolgáltatás - a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás - a Direkt internetes szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, tone üzemmódú telefonkészüléken igénybe vehető automatizált elektronikus banki szolgáltatás. Direkt internetes szolgáltatás A Bank Internet honlapján elérhető elektronikus bankszolgáltatás, amely az Igénybevevője részére az interneten keresztül kezdeményezett aktív tranzakciók végrehajtására és banki (pl. számla-, betét-) információk lekérdezésére szolgál. Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó azonosító (HAZ) A Bank által generált hét számjegyű azonosító, amely az Igénybevevőt a Számlakörben meghatározott bankszámlá(k)ra vonatkozóan a Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás ügyfeleként azonosítja. Direkt mobiltelefonos szolgáltatás A Bank mobiltelefonon igénybe vehető elektronikus bankszolgáltatása, amelynek Igénybevevője a Bank részére küldött SMS segítségével interaktív módon hozzájuthat általános banki és a számlájával kapcsolatos információkhoz. Direkt SmartBank A Bank elektronikus bankszolgáltatása, amelynek segítségével a Direkt SmartBank szolgáltatás Igénybevevője az arra alkalmas mobil eszközre letöltött alkalmazáson keresztül az internetes szolgáltatás keretében, illetve bankfiókban történt sikeres regisztrációt követően aktív és lekérdező banki tranzakciókat hajthat végre. Regisztráció nélkül kizárólag az általános banki információk elérése lehetséges. Direkt szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó titkos jelszó A Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez az Azonosító számmal és a TeleKóddal együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító hétjegyű szám. A Direkt internetes valamint SmartBank szolgáltatás esetében a titkos jelszó a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a tranzakciók végrehajtásának engedélyezéséhez az internetes azonosítóval (HAZ) együtt az Igénybevevőt, és az Igénybevevő Számlakörébe bevont számlákat kizárólagosan és egyértelműen azonosító 6-8 karakter hosszúságú alfanumerikus jelsor. A Direkt SmartBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozó titkos jelszó mindenkor megegyezik a Direkt internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó titkos jelszóval. A jelszó egyik csatornán 5

6 történő megváltoztatása a másik csatornára is automatikusan érvényes. A titkos jelszót az Igénybevevő a későbbiekben tetszőlegesen megváltoztathatja. Az Igénybevevő a kezdeti jelszót a szolgáltatás használatának megkezdése előtt köteles megváltoztatni. A titkos jelszót az Igénybevevő mindenki előtt titokban köteles tartani. Direkt szerződés Jelen Üzletszabályzatban a továbbiakban Direkt szerződésnek (Szerződés) nevezzük a Direkt szolgáltatások igénybevételére kötött szolgáltatási szerződést, amely egyben a Szerződés számlakörében kezelt számlákra vonatkozó bankszámlaszerződés kiegészítésének minősül. Direkt szolgáltatások Direkt automata telefonos szolgáltatás Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás Direkt mobiltelefonos szolgáltatás interaktív lekérdezés automatikus egyenlegértesítés Direkt Kontroll szolgáltatás Direkt internetes szolgáltatás Direkt SmartBank szolgáltatás Direkt szolgáltatások használati joggal rendelkező üzleti kártya A Bankkal Üzleti Kártya Szerződés létesítésekor, illetve módosításakor, az üzleti kártyával lebonyolítható tranzakciók elszámolási alapjául szolgáló Pénzforgalmi bankszámla, illetve Közszolgálati bankszámla tulajdonosa által igényelt azon üzleti kártya, amely a számlatulajdonos rendelkezése szerint a Direkt telefonos szolgáltatások igénybevételére feljogosított. A kártya igénylésekor a számlatulajdonosnak jogában áll az adott bankkártyához választásának megfelelően a Betéti Kártya Üzletszabályzatban meghatározott Direkt jogosultságok közül választani. Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás A nap 24 órájában ügyfelek rendelkezésére álló, banki ügyintéző közreműködésével telefonon igénybe vehető elektronikus banki szolgáltatás. QR kód (Quick Response = gyors válasz) A QR kód nem más, mint egy kétdimenziós vonalkód. Felhasználási területe igen széleskörű. A Bank is több területen alkalmaz QR kódot (pl. marketing anyagokon a reklám oldalak eléréséhez, internetes fizetés jóváhagyásához, szolgáltatói számlafizetéshez). A Direkt keretében QR kód alkalmazása történik az internetes és SmartBank szolgáltatások esetében a belépés, illetve a tranzakciók Mobil Aláírással történő jóváhagyása esetén a Szerződő Fél, illetve a felhatalmazott Igénybevevő előzetes regisztrációját követően. SIM (Subscriber Identification Module) A mobiltelefonhoz tartozó chipkártya, amely megtestesíti a mobiltelefon előfizetést, és tartalmazza az ezzel kapcsolatos összes információt. SMS (Short Message Service) Távközlési szolgáltató azon szolgáltatása, amely lehetővé teszi maximum 160 karakter terjedelmű alfanumerikus jelsorozat továbbítását mobiltelefon készülékre. Számla 6

7 A Direkt szolgáltatások igénybevétele tárgyában megkötött Direkt szerződésben, illetve a Szerződés Számlakörében szereplő számlák összefoglaló elnevezése. Számlakör A Direkt szerződés keretében a Szerződő Fél által bevont számlák összefoglaló elnevezése (Szerződés Számlaköre), illetve az egy adott Igénybevevő által a direkt szolgáltatások keretében kezelhető számlák összessége (Igénybevevő Számlaköre). Számla feletti rendelkezési jogosultságok Egyedüli rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett biztosított önálló, egy személyben történő rendelkezési jogosultság. Többes rendelkezési jogosultság Egy adott bankszámla felett több természetes személy általi együttes rendelkezési jogosultság. Bankszámla fölött rendelkező A képviseletre (cégjegyzésre) jogosult által a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személy, aki meghatározott bankszámla terhelését eredményező tranzakciók engedélyezési (aláírási)-, rögzítési- és adatainak banki rendszerből való lekérdezési jogával együttesen rendelkezik. Az aláírási jogát egyedül vagy más bankszámla fölött rendelkezőkkel együttesen gyakorolhatja, aláírási pontszámától függően. Képviseleti aláíró (Cégjegyzésre jogosult) Olyan Igénybevevő, aki természetes személyként a Számlatulajdonos szervezetnek a szervezet jogi formáját szabályozó jogszabályban a szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy. Aláírási pontszám Az aláíró jogosultságának terjedelmét kifejező értékű egész szám. Egyedüli aláíró esetében ennek értéke 10, többes rendelkezés esetén a javasolt értékek 5-5, illetve 6-4 vagy 7-3 (első-, másodhelyi együtt aláírók megkülönböztetésére). Számlavezető (honos) fiók Az a bankfiók, amelyik a Szerződő Féllel, illetve Számlatulajdonossal bankszámla szerződést kötött, ellátja a bankszámla vezetési feladatokat és a Számlatulajdonos jelen üzletszabályzat tárgykörébe tartozó bankszámláival kapcsolatos iratanyagot is kezeli. Szerződő Fél A Bankkal a Direkt szerződést megkötő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, továbbá az itt külön meg nem határozott, de a hatályos Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzatában Ügyfélként megjelölt szervezetek. Társfiók(ok) A Direkt szerződés Számlakörébe bevont, ugyanakkor nem a kapcsolattartó fiók által vezetett számlák honos fiókja(i). TeleKód A TeleKód a Direkt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfelek adatainak biztonságát szolgáló 3 számjegyű jelszó, amely illetéktelen tranzakciókkal és hozzáférésekkel szemben nyújt védelmet. A TeleKód alapesetben a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye, mely az automata telefonos szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában tetszőlegesen megváltoztatható. Az üzleti kártya birtokosa a kártya átvételét követően a TeleKódot saját érdekében köteles megváltoztatni. 7

8 A TeleKód az érintett kapcsolattartó (számlavezető) bankfiókban, illetve amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő rendelkezik a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel, a szolgáltatás igénybevételével is módosítható. Ez esetben a módosítással az alapértelmezett TeleKód (az adott kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye) kerül beállításra, mely az Igénybevevő saját érdekében megváltoztatandó. Amennyiben az Igénybevevő megváltoztatja a TeleKódot, azt a későbbiekben minden jogfolytonos kártyacsere érvényben hagyja (öröklődik), ha nem változtatja meg a kódot, akkor minden jogfolytonos kártyacsere esetében a kártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegye lesz a TeleKód. Amennyiben az Igénybevevő elfelejti az általa megváltoztatott TeleKódot, jogosult a TeleKódnak az adott bankkártyához tartozó számlaszám utolsó 3 számjegyére történő visszaállítását kezdeményezni a kapcsolattartó bankfiókban. A Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatásba történő bejelentkezés során a TeleKód háromszori egymást követő esetben történő sikertelen megadása a TeleKód 24 órás letiltását eredményezi. A letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül, de az Igénybevevő a TeleKód módosítását (alapértelmezettre állítását), ezáltal a letiltás feloldását a kapcsolattartó bankfiókban a Szerződő Féllel együtt kezdeményezheti. Ügyfélazonosító A Bank által saját nyilvántartásában képzett, a Szerződő Felet, illetve Számlatulajdonost azonosító 8 számjegyű számsor. Ügyintéző Az Igénybevevő kérése, illetve megbízása alapján információt adó, tranzakciókat végrehajtó, megbízásokat teljesítő banki munkatárs. Üzenet Automatikusan, vagy interaktív módon SMS formájában az Igénybevevő által megjelölt mobiltelefon számra megküldött banki információk. Üzenetdíj A Bank által az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számára küldött üzenetek után felszámított díj. Vezérszámla A Szerződő Fél azon számlája, amelyre vonatkozóan a Direkt szerződést megkötötte. A Direkt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél Vezérszámlaként az alábbi számlákat jelölheti meg: - OKÉ Vállalkozói pénzforgalmi számla - OKÉ Ügyvédi Letéti számla Virtuális POS tranzakció A Direkt szolgáltatások rendszerprogramja által vezérelt POS terminálon végrehajtott, bankkártyával végezhető, szolgáltatás(ok) kiegyenlítését célzó, pénzbeli ellenszolgáltatásnak minősülő tranzakció, amelynek elszámolási szabályaira a mindenkor érvényben lévő Betéti Kártya Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 8

9 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Direkt szerződés nélkül elérhető szolgáltatások 1.1. Direkt automata telefonos szolgáltatás (1) A Bank által kibocsátott bankkártyákhoz a Direkt automata telefonos szolgáltatás igénybevételi lehetősége automatikusan kapcsolódik. (2) A Direkt automata telefonos szolgáltatás esetében az ügyfél azonosítása jelen Üzletszabályzat II.3. pontjának 1. bekezdésében meghatározott módon történik. A szolgáltatás Igénybevevője köteles az azonosításra vonatkozó adatokkal kapcsolatosan jelen Üzletszabályzat IV.1. pontjában meghatározott módon eljárni. (3) A Direkt automata telefonos szolgáltatás egységes telefonszámát, az elérhető funkciókat, a szolgáltatás menüstruktúráját a mindenkor hatályos, a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. (4) Az Igénybevevő bankkártyájának letiltása, vagy érvényességének megszűnése időpontját követően, amennyiben az adott számlához kapcsolódóan nincs másik érvényes bankkártyája, a Direkt automata telefonos szolgáltatás igénybevételére való jogosultság automatikusan felfüggesztésre kerül Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információk (1) A Bank a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás keretében általános információk elérését biztosítja a Direkt szerződéssel nem rendelkező ügyfelek részére. Így a szolgáltatás keretében a Bank általános banki termék információk kiszolgáltatását biztosítja. (2) A Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás általános információkat nyújtó funkciójának igénybevétele esetében ügyfél azonosításra kizárólag számlainformációk kérése esetén kerül sor. Ebben az esetben a telefonos ügyintéző jogosult a telefonálótól a személyes és cég adataira, illetve az adott számlára vonatkozó egyértelmű azonosítást, és jogosultság ellenőrzést biztosító információk bekérésére. Amennyiben a telefonáló az azonosításhoz kért információk megadását megtagadja, vagy a kért információt helytelenül adja meg, vagy mindezek alapján is felmerül a gyanúja annak, hogy illetéktelen személy próbál jogosulatlanul információhoz jutni, úgy az ügyintéző jogosult a számlainformációra vonatkozó kérését elutasítani. 2. Direkt általános szerződési feltételek (1) A Direkt szolgáltatásait a Bank bármely a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett Vezérszámla feltételeinek megfelelő számlatípussal rendelkező ügyfele igényelheti, aki a következő szerződési feltételeknek eleget tesz: A Direkt szerződésben legalább egy, a Vezérszámlaként megjelölt vállalkozói üzletági, illetve közszolgálati bankszámla felett rendelkezni jogosult természetes személyt (Igénybevevőt) és az Igénybevevőhöz kapcsolódóan legalább egy számlát, minimum lekérdezési joggal határoz meg. A Szerződő Fél a Direkt szerződés keretében kizárólag a Vezérszámlaként megjelölt számla felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező Igénybevevőt jogosult állítani. (2) Az Igénybevevő a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha rendelkezik a Vezérszámlához kapcsolódó érvényes, a Direkt telefonos 9

10 ügyintézői szolgáltatás igénybevételére feljogosított bankkártyával, valamint a szolgáltatás használatát számára a Szerződő Fél engedélyezi. (3) Egy adott Vezérszámlához kapcsolódóan kizárólag egy Direkt szerződés köthető, amelyhez a Szerződő Fél tetszőleges számú, a szükséges feltételeknek eleget tevő Igénybevevőt állíthat. (4) Az Igénybevevő a Direkt internetes szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a Szerződő Fél által az Igénybevevő számára legalább a Mobil Aláírás szolgáltatás egyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciója beállításra kerül. Ezen időponttól Mobil Aláírás nélkül az internetes szolgáltatás igénylésére nincs lehetőség A Direkt szolgáltatás igénylése, szerződéskötés (1) A Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötést, valamint Igénybevevő állítását az Általános szerződési feltételeknek eleget tevő ügyfelek a szolgáltatás igénybevételére megjelölni kívánt Vezérszámlát kezelő bankfiókban (kapcsolattartó bankfiók) személyesen (Igénybevevő állítása esetén) az Igénybevevő(k)vel együtt kezdeményezhetik. (2) A Direkt szerződés megkötésével a Szerződő Fél a Direkt alapszolgáltatás(ok) igénybevételét kezdeményezi. A Szerződő Fél ezt követően jogosult a további szolgáltatásokat, funkciókat opcionálisan választani. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Direkt szerződés megkötésekor az ügyintézőnek a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő személyét illetően kétségei merülnek fel, úgy a Bank jogosult: - további, a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő azonosítására alkalmas adatok kérésére és/vagy - a Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elutasítására. (4) A Szerződő Fél jogosult a Direkt szerződés Számlakörébe bevont és a Vezérszámla feltételeinek eleget tevő számlái közül az esetlegesen bevont lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák kivételével tetszőleges költségviselő számlát megjelölni, illetve a Direkt szerződés keretében igénybevett szolgáltatások után felszámításra kerülő díjak viselése tekintetében a normál vagy teljes költségviselést választani. A Szerződő Fél jogosult a Direkt szolgáltatások igénybevételével végezhető átutalások legmagasabb összege tekintetében csatornánkénti és/vagy Igénybevevőnkénti értékhatárt napi limitet meghatározni, melyet a Direkt szerződésben kell rögzítenie. (5) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél a Bank a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa a Direkt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre. (6) A Szerződő Fél jogosult a Számlakörben szereplő számlá(k)hoz a következő számlánkénti jogosultságokat Igénybevevőnként meghatározni: Átutalás (számlakörön kívül) Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörén kívüli számlák javára kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit, illetve a banki limit összegéig, ide értve az állandó és terhelési nap megjelölésével adott, valamint kártyafedezet biztosítására végzett megbízásokat is. Átvezetés (számlakörön belül) 10

11 Az Igénybevevő az adott számláról a Számlakörében szereplő számlái között kezdeményezhet átutalásokat a Szerződő Fél által az igénybevett csatorna tekintetében számára meghatározott napi limit összegéig. Ide értve az állandó és értéknapos megbízásokat is. Lekérdezési jog Az adott számlára vonatkozóan csak lekérdezési lehetőség engedélyezett Szerződéskötés (1) A Direkt szerződés megkötésekor a Szerződő Fél és az Igénybevevő(k) által megadott személyes adatok minden esetben összevetésre kerülnek a banki számlavezető rendszerben nyilvántartott adatokkal. Amennyiben a nyilvántartott adatok nem felelnek meg a mindenkor hatályos Pénzmosásról és Terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek, úgy a hiányzó adatok pótlása a Direkt szerződés megkötésével egyidejűleg szükséges. Amennyiben a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő a hiányzó adatokat pótolni nem tudja vagy azok pótlását megtagadja, úgy a Bank jogosult a Direkt szerződés megkötésére vonatkozó igényt elutasítani. (2) A Szerződő Fél rendelkezése alapján a Direkt szerződés adatai az ügyintéző által elektronikus formában rögzítésre kerülnek a banki nyilvántartó rendszerben. (3) Az Igénybevevő a Direkt telefonos ügyintézői és/vagy az internetes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kezdeti (7 jegyű) titkos jelszót az erre szolgáló eszközön adja meg. A külső helyszínen történő Direkt szerződéskötés esetében az alapszolgáltatások használatához szükséges kezdeti titkos jelszavak átadása a Szerződő Fél számára zárt PIN borítékban történik. Az internetes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót (HAZ) a Direkt szerződés tartalmazza. (4) A Szerződés a Szerződő Fél képviseleti joga szerinti és a Bank általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (5) A Szerződő Fél a Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződésben megadott Igénybevevő(k) magatartásáért, mint sajátjáért tartozik helyt állni. A Szerződés aláírásával felelősséget vállal azért, hogy az általa állított Igénybevevő(k) jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokat szerződésszerűen vegyék igénybe A Direkt szerződés módosítása (1) A Direkt szerződés módosítását a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. (2) A Szerződő Fél a szerződésmódosítást köteles a képviseleti joga szerinti aláírásával ellátni, amely a Szerződő Fél és a Bank általi aláírást követően azonnal hatályba lép Új szolgáltatás igénybevétele, igénybevétel visszamondása (1) Amennyiben a Szerződő Fél rendelkezik a jelen Üzletszabályzatban meghatározott alapszolgáltatások közül bármelyik igénybevételére vonatkozó érvényes Direkt szerződéssel, úgy a még igénybe nem vett alapszolgáltatás igénylését, és a csatorna használatára Igénybevevő állítását a Direkt szerződés módosításával kezdeményezheti. (2) A Direkt szerződést a Bank megszünteti, amennyiben a Szerződő Fél valamennyi Direkt alapszolgáltatás igénybevételét visszamondja. 11

12 (3) A Direkt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Direkt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára legalább az egyik Direkt alapszolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben a Direkt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos csatornát megnyitotta, valamint az Igénybevevő számára a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét engedélyezte, akkor az Igénybevevő a mobiltelefonos szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. A mobiltelefonos szolgáltatás igénylése esetén a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő által megadott mobiltelefon számot a Bank az interaktív lekérdezések tekintetében az Igénybevevőt azonosító adatként kezeli. Ebből adódóan az Igénybevevő az általa küldött SMS üzenetek tekintetében kizárólag egy, az egyértelmű azonosítására szolgáló mobiltelefon számot adhat meg. A Szerződő Félnek, illetve az Igénybevevőnek jogában áll a mobiltelefonos szolgáltatás értesítő funkciói (automatikus egyenlegértesítés, Kontroll szolgáltatások) tekintetében, az azonosításra szolgáló mobiltelefon számon túlmenően további mobiltelefon számok megadására. Ebben az esetben az értesítő SMS-ek valamennyi, az adott Igénybevevő Számlakörében kezelt számlára vonatkozóan, az általa megadott valamennyi mobiltelefon számra továbbításra kerülnek. (4) A Direkt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás adását a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Direkt Kontroll szolgáltatás igénybevételét a Szerződő Fél az adott Igénybevevő számára kizárólag abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben az Igénybevevő számára a Direkt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevétele engedélyezett. Amennyiben a Direkt szerződésben a Szerződő Fél a mobiltelefonos, valamint a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételét az Igénybevevő számára engedélyezte, akkor az Igénybevevő a Kontroll szolgáltatásra vonatkozó megbízást az ügyintézőnek adott szóbeli megbízással telefonon is megadhatja. Amennyiben a Szerződő Fél a Direkt mobiltelefonos szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízást az adott Igénybevevő(k), illetve a Direkt szerződés egésze tekintetében megszünteti, úgy a kapcsolódó Direkt Kontroll megbízás is automatikusan megszűnik. A Direkt szerződés megszűnése esetén a Direkt Kontroll szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás is automatikusan megszűnik. (5) A Direkt SmartBank szolgáltatás tranzakciós funkciói kizárólag akkor vehetők igénybe, ha a Szerződő Fél az érintett Igénybevevőt az érvényes Direkt szerződése keretében az internetes szolgáltatás igénybevételére felhatalmazta, valamint érvényes regisztrációval rendelkezik a szolgáltatás használatára. Az érintett Igénybevevő a Direkt SmartBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozó regisztrációs megbízás adását az internetes szolgáltatás erre szolgáló menüpontjában, valamint a Szerződő Fél a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A regisztráció feltétele, hogy az Igénybevevő rendelkezzen a Mobil Aláírás szolgáltatás valamelyik (bejelentkezéskori vagy tranzakciónkénti) opciójával. A Direkt SmartBank szolgáltatás keretében az internetes szolgáltatáson keresztül történő regisztrációt követően az Igénybevevő által az internetes számlakörébe bevont számlák automatikusan az ott meghatározott számlajogokkal és meghatározott napi limittel elérhetővé válnak. Bankfiókban történő regisztráció esetén a kezelhető számlák köre, a kapcsolódó számlajogok és csatorna napi limit a Szerződő Fél igényének megfelelően kerül beállításra. Regisztráció hiányában a mobiltelefonra letöltött alkalmazás segítségével kizárólag az általános banki funkciók használata lehetséges. A SmartBank szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Igénybevevő Direkt SmartBank szolgáltatás számlakörébe bevont számláira, a vonatkozó hatályos kereskedelmi banki 12

13 ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben közzétett funkciók tekintetében biztosított. Amennyiben a Szerződő Fél a Direkt szerződését, vagy az internetes szolgáltatásra vonatkozó rendelkezését megszünteti, illetve az Igénybevevő számára az internetes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó felhatalmazását visszavonja, a Bank az Igénybevevő számára a Direkt SmartBank szolgáltatás aktív és lekérdező banki funkcióinak igénybevételi lehetőségét automatikusan megszünteti Napi limit összegének módosítása (1) A Szerződő Fél jogosult a Direkt szerződésben engedélyezett csatornák tekintetében meghatározott napi limitérték módosítására. A módosítást a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. A Szerződő Fél jogosult a Direkt szerződésben az Igénybevevő(k) számára csatornánként külön engedélyezett napi limitérték(ek) módosítására, amelyet a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezhet. A napi limitre vonatkozó módosítás a Direkt szerződés Szerződő Fél és Bank általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy azon igénybevett elektronikus csatornák esetében, amelyeknél a Bank a hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben banki limitet határoz meg, az általa a Direkt szerződésben meghatározott napi limit a szerződéshez állított Igénybevevők részére a jelen Üzletszabályzat III.1.2, és III.1.5. pontjaiban szabályozott módon áll rendelkezésre Számlakör módosítása ügyfél által (1) A Szerződő Fél jogosult a Szerződésben megjelölt Vezérszámla mellett további, a Vezérszámla típus(ok)nak megfelelő, valamint OKÉ Vállalkozói megtakarítási számla típusú, saját tulajdonú számlákkal a kapcsolattartó fiókban személyesen a Direkt szerződés Számlakörének bővítését/szűkítését kezdeményezni. (2) A Számlakör módosítását a Szerződő Fél a nem saját tulajdonú, de a felsorolt számlatípusoknak megfelelő számlák esetében is kezdeményezheti a kapcsolattartó fiókban, amennyiben az érintett Számla felett a Direkt szerződésben általa felhatalmazott Igénybevevő(k) rendelkezési jogosultsággal bír(nak) és a Számlakörben való kezeléshez az érintett Számla(k) tulajdonosa(i) a módosított Direkt szerződés cégszerű aláírásával együttesen hozzájárulnak. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a Számlakörből a szolgáltatás igénybevételekor díjterhelésre megjelölt költségviselő számla csak abban az esetben törölhető, ha a törlését megelőzően egy, az általános szerződési feltételeknek megfelelő másik normál vagy teljes költségviselő számla kijelölése megtörténik. A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Költségviselő számla Számlakörből való törlése során nem jelöl meg új Költségviselő számlát, úgy a törlést követő naptól a Bank a Direkt szerződése Költségviselő számlájaként automatikusan a Számlakörbe bevont és az általános szerződési feltételeknek megfelelő másik számláját jelöli ki. (4) Amennyiben a Direkt szerződésben több, különböző tulajdonosú számla kezelése történik, a Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést aláíró Szerződő Fél egyetemlegesen és a Szerződésben kezelt más tulajdonú számlák tulajdonosai saját számláik vonatkozásában tartoznak a Bank felé helytállni a jelen Üzletszabályzat szerinti szolgáltatásokra tekintettel keletkezett követelések teljesítéséért. (5) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetén a Direkt szerződés módosítása a pontban foglalt esetek kivételével 13

14 kizárólag a kapcsolattartó fiókban, az érintett számlák tulajdonosaival együttes rendelkezése esetén lehetséges. (6) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a különböző tulajdonú számlák kezelésére kialakított Számlakör esetében a bevont számla tulajdonosa, illetve felhatalmazott képviselője jogosult a saját tulajdonú számlája Számlakörből történő kivonásáról egyedül rendelkezni. (7) A Direkt SmartBank szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás számlakörébe bevonható számlák köre megegyezik a Szerződő Fél által az érintett Igénybevevő internetes szolgáltatás számlakörébe bevont számlákkal. A szolgáltatás keretében az internetes szolgáltatáson keresztül történő regisztrációt követően az Igénybevevő által az internetes számlakörében kezelhető számlák automatikusan az ott meghatározott számlajogokkal és napi limittel elérhetővé válnak. (8) Lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák Számlakörben történő kezelésére vonatkozó különleges rendelkezések A Szerződő Fél a Direkt szerződés Számlakörébe lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámlák bevonására/törlésére kizárólag az adott lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla tulajdonosának külön rendelkezése alapján jogosult. Kereskedelmi banki Direkt szerződések Számlakörébe a Lakossági Direkt szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatban, az adott csatornára meghatározott típusú számlák bevonására és az ott meghatározott jogokkal történő kezelésére van lehetőség. Lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla kezelésére kizárólag az adott számla tulajdonosa, a Szerződő Fél által kötött Direkt szerződés Igénybevevőjeként jogosult. Ebben az esetben a Direkt szerződés módosítása során a II (2) bekezdésben foglaltak szerint szükséges eljárni, azaz a lakossági (nem pénzforgalmi) bankszámla tulajdonosának a Direkt szerződés aláírásával hozzá kell járulnia a Számlakörében történő kezeléshez. Lakossági bankszámla Számlakörből történő kivonására az adott bankszámla tulajdonosa a II (7) bekezdésben foglaltak szerint jogosult Számlakör módosítása a Bank által (1) Amennyiben a Számlakörbe bevont bármely bankszámla a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő adott Számla feletti rendelkezési jogosultságának változása következtében a szerződési feltételeknek nem tesz eleget, az érintett bankszámlára vonatkozóan a Bank a Direkt szolgáltatások igénybevételét azonnali hatállyal megszünteti. A Számlakör bármely számlájának megszűnése az adott Számla Direkt szerződésből, illetve az Igénybevevő Számlaköréből történő automatikus törlését vonja maga után az érintett Direkt szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés Vezérszámlája megszüntetésre kerül, a megszűnést követő naptól a Bank a Direkt szerződése Vezérszámlájaként automatikusan a Számlakörbe bevont és a Vezérszámla kritériumainak megfelelő számlát jelöli ki. Amennyiben a Szerződés Költségviselő számlájaként a Szerződő Fél által a megszüntetett Vezérszámla került megjelölésre, a Vezérszámla módosításával egyidejűleg a Költségviselő számla módosítása is megtörténik. (3) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben egy adott Igénybevevő Vezérszámla feletti rendelkezési jogosultsága megszűnik, a Bank a Direkt szolgáltatások igénybevételi lehetőségét ezen Igénybevevő tekintetében megszünteti Számlajogosultságok módosítása (1) A Szerződő Fél jogosult a Direkt szerződésben engedélyezett csatornák tekintetében meghatározott számlajogosultság(ok) módosítására. A módosítást a Szerződő Fél kizárólag a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezheti. 14

15 A Szerződő Fél jogosult a Direkt szerződésben az Igénybevevő(k) számára csatornánként külön engedélyezett számlajogosultság(ok) módosítására, amelyet a kapcsolattartó bankfiókban személyesen kezdeményezhet. A számlajogosultságokra vonatkozó módosítás a Direkt szerződés Szerződő Fél és Bank általi aláírását követően azonnal hatályba lép. (2) A Direkt szolgáltatások igénybevételéhez legalább a lekérdezési jog megadása kötelező. (3) A számlajogosultságokra vonatkozó kivételeket a mindenkor hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza A bankszámla feletti rendelkezés (1) A Szerződő Fél (valamint a Számlakörbe bevont számlák tulajdonosai) által a Direkt szerződés keretében felhatalmazott Igénybevevők a Számlakörükbe bevont bankszámlák fölött a Direkt szerződésben rögzített csatornákon, az ott meghatározott feltételek szerint jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságot Igénybevevőnként és bankszámlánként külön-külön a II.2.1. pont (6) bekezdésében foglaltak szerint határozhatja meg a Szerződő Fél/ Számlatulajdonos. (2) A Bank a Szerződő Fél, illetve a Számlakörbe bevont Számlatulajdonos(ok) által felhatalmazott Igénybevevők számára a Direkt internetes, valamint SmartBank szolgáltatás kivételével a Direkt szolgáltatások használatát kizárólag a szerződés Vezérszámlája és Számlaköre számlái tekintetében egyedüli rendelkezési jogosultsággal rendelkező Igénybevevők számára biztosítja. Többes rendelkezésű számlakezelést a Bank kizárólag a Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás esetében biztosít. (3) A Bank a Direkt internetes szolgáltatása keretében a Szerződő Fél, illetve a Számlakörbe bevont Számlatulajdonos(ok) által felhatalmazott igénybevevők számára az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról című dokumentum szerinti bővített adatformátumú átutalás kezdeményezését kizárólag az érintett számlá(k)hoz kapcsolódóan a Számlatulajdonos által megkötött külön megállapodás alapján, a mindenkori üzletági hirdetmények szerinti díjtétel mellett biztosítja A Direkt szerződés megszüntetése a Bank által (1) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben megjelölt Vezérszámla bármilyen okból megszűnik és a Szerződés Számlakörében nincs a Vezérszámla típusának megfelelő másik számla, a Bank a Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződést automatikusan megszünteti. (2) A Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés Számlaköréből bármely Számla törlését követően legalább egy, a jelen Üzletszabályzat II.2. pontjában megfogalmazott igénylési feltételeknek megfelelő Számla nem marad a Számlakörben, a Bank a Direkt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Szerződést megszünteti. (3) Amennyiben a Direkt szerződés keretében engedélyezett valamennyi csatorna igénybevételi lehetősége a Szerződő Fél által megszüntetésre kerül, a Bank a Direkt szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a felhatalmazott Igénybevevők számára automatikusan megszünteti. (4) A Bank jogosult a Szerződő Féllel kötött Direkt szerződést bármely szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata esetén a Szerződő Fél egyidejű tájékoztatása mellett, az elutasítás indoklásával együtt azonnali hatállyal felmondani, illetve az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízást megszüntetni. 15

16 2.4. A Direkt szerződés megszüntetése a Szerződő Fél által (1) A Szerződő Fél a Direkt szerződés megszüntetését - a kapcsolattartó bankfiókban személyesen, - valamint a kapcsolattartó bankfiókhoz eljuttatott, a Szerződő Fél által aláírt felmondó nyilatkozattal kezdeményezheti. (2) A Direkt szerződés megszüntetése legkésőbb a felmondás Bank által történő elfogadását, aláírását követő banki munkanaptól lép hatályba. (3) A Direkt szerződés Igénybevevőjének lehetősége van a telefonos ügyintézői szolgáltatás letiltására a Direkt automata telefonos szolgáltatás megfelelő menüpontjában. (4) A Direkt szerződés Igénybevevőjének lehetősége van az internetes és SmartBank szolgáltatás egyidejűleg történő letiltására az internetes szolgáltatás, illetve a SmartBank szolgáltatás megfelelő menüpontjában. (5) A Direkt szerződés Igénybevevőjének lehetősége van a mobiltelefonos és Kontroll szolgáltatások egyidejű letiltására jelen Üzletszabályzat III.1.3. pontjának (4) bekezdésében meghatározott módon a Bank részére történő TILT üzenet elküldésével. 3. A Direkt szerződés Igénybevevőjének azonosítására vonatkozó rendelkezések (1) Az Igénybevevő azonosítása a Direkt automata telefonos szolgáltatás rendszerébe történő belépés során a 10 jegyű Azonosító szám és a 3 jegyű TeleKód segítségével történik. (2) A Direkt automata telefonos szolgáltatás rendszere által kért 10 jegyű Azonosító szám és a 3 jegyű TeleKód három egymást követő esetben történő sikertelen megadása a Direkt automata telefonos szolgáltatás igénybevételének 24 órán keresztüli letiltását eredményezi. A letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül, amelyet követően az Igénybevevő a szolgáltatást az utoljára használt TeleKód helyesen történő megadása esetén a letiltás előtti érvényes feltételeknek megfelelően ismét igénybe veheti. (3) Amennyiben az Igénybevevő elfelejtette a bankkártyájához kapcsolódó TeleKódot, lehetősége nyílik a kapcsolattartó bankfiókban a kezdeti TeleKód visszaállítására. (4) A Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételekor az Igénybevevő azonosítása a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésben megjelölt Vezérszámlához való hozzáférést biztosító 10 jegyű Azonosító szám, a 3 jegyű TeleKód és a titkos jelszó 7 számjegyének a rendszer által véletlenszerűen kiválasztásra kerülő 3 számjegye megadásával történik. A Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatáshoz való hozzáférés felfüggesztése esetén új kezdeti titkos jelszó megadására az Igénybevevő kizárólag személyesen a kapcsolattartó fiókban a Szerződő Féllel együtt jogosult. A telefonos ügyintéző információ-nyújtás, valamint banki tranzakciók, panaszok rögzítése során bármikor, előzetes beleegyezés-kérés nélkül jogosult a telefonálótól a személyes és/vagy cég adataira, illetve az adott számlára vonatkozó egyértelmű azonosítást, és jogosultság ellenőrzést biztosító információk bekérésére. Amennyiben a telefonáló az azonosításhoz kért információk megadását megtagadja, vagy a kért információt helytelenül adja meg, vagy mindezek alapján is felmerül a gyanúja annak, hogy illetéktelen személy próbál jogosulatlanul információhoz jutni vagy tranzakciót végezni, úgy az ügyintéző jogosult a telefonáló kérését elutasítani. A Szerződő Felet ebből eredően ért esetleges károkért a Bank felelősséget nem vállal. (5) A bankkártya alapú azonosítás során használt titkos jelszó a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás rendszere által véletlenszerűen kiválasztott 3 számjegyének három egymást 16

17 követő esetben történő sikertelen megadása a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás ismételt igénybevételének 24 órán keresztüli letiltását eredményezi az adott Igénybevevő számára. A letiltás feloldását az Igénybevevő a 24 órás automatikus feloldás megtörténte előtt a kapcsolattartó bankfiókban a Szerződő Féllel együtt személyesen kezdeményezheti. A letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül. Az Igénybevevő a szolgáltatást bankkártya alapú azonosítási mód választásakor az utoljára használt jelszó helyesen történő megadása esetén a letiltás előtti érvényes feltételeknek megfelelően ismét igénybe veheti. (6) A Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás igénybevételekor az Igénybevevő azonosítása jelszó alapú azonosítás választása esetén a 7 jegyű internetes azonosító (HAZ) és a titkos jelszó segítségével történik. Az Igénybevevő a kezdeti jelszót, illetve a kapcsolattartó fiókban megadott új módosított jelszót a Direkt internetes vagy SmartBank szolgáltatás használatának megkezdése előtt köteles megváltoztatni. Az Igénybevevő ezt követően jogosult a titkos jelszó tetszőleges időben történő megváltoztatására. A Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás esetében a titkos jelszó azonos. (7) Jelszó alapú azonosítás használata esetén a Direkt internetes és SmartBank szolgáltatás keretén belül a titkos jelszó három egymást követő esetben történő sikertelen megadása a szolgáltatások igénybevételének 24 órán keresztüli együttes letiltódását eredményezi. A letiltás feloldását az Igénybevevő a 24 órás automatikus feloldás megtörténte előtt a kapcsolattartó bankfiókban személyesen a Szerződő Féllel együtt kezdeményezheti. Az internetes és SmartBank szolgáltatás esetében a letiltás 24 óra elteltével automatikusan feloldásra kerül. Az Igénybevevő jelszó alapú azonosítási mód választásakor a szolgáltatást az utoljára használt jelszó helyesen történő megadása esetén a letiltás előtti érvényes feltételeknek megfelelően ismét igénybe veheti. (8) Az Igénybevevő a Direkt telefonos ügyintézői, valamint az internetes és SmartBank szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan új titkos jelszó megadását a kapcsolattartó fiókban személyesen, a Szerződő Féllel együtt, illetve a telefonos ügyintézői szolgáltatásra vonatkozó jelszó esetében a Direkt automata telefonos szolgáltatás megfelelő menüpontjában, az internetes és SmartBank szolgáltatás esetében a szolgáltatás Jelszómódosítás menüpontján keresztül kezdeményezheti. (9) A Direkt automata telefonos, telefonos ügyintézői, internetes és SmartBank szolgáltatás rendszere által az előbbiek szerint elvégzett azonosítás egyenértékűnek minősül a Bank mindenkor hatályos a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata szerinti Számla feletti rendelkezés jogosságának vizsgálatával. III. Részletes rendelkezések 1. A Direkt szolgáltatásai (1) A Direkt szolgáltatások igénybevételével az Igénybevevő jogosult a vonatkozó hatályos kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményben meghatározott tranzakciók végzésére. (2) A Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő a Direkt szolgáltatások igénybevételével kezdeményezhető tranzakciók mindenkori köréről, az igénybevétel módjáról, illetve a rendszer kezeléséről a következő módon tájékozódhat: - a kereskedelmi banki ügyfelek részére nyújtott Direkt szolgáltatásokról szóló Hirdetményből - a Direkt automata telefonos szolgáltatás igénybevételével - a Direkt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételével - a Bank honlapján - a Bank által közzétett címen 17

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi Banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyrt. - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november

Részletesebben

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat

Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - a továbbiakban: OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött

Részletesebben

I. OTPdirekt díjak. 1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

I. OTPdirekt díjak. 1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerződési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat és

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k)

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

(5) Az OTPdirekt havidíj az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes költségviselő számlán kerül felszámításra.

(5) Az OTPdirekt havidíj az OTPdirekt szerződésben meghatározott Normál vagy Teljes költségviselő számlán kerül felszámításra. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj (1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél, illetve az Igénybevevő(k) által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: november 1. naptól

Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: november 1. naptól Takarékszövetkezeti e-banking Üzletszabályzat a szövetkezeti SMS szolgáltatások nyújtására Hatályos: 2016. november 1. naptól 1. Bevezetés Bevezető rendelkezések A MÁTRA Takarékszövetkezet a továbbiakban

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és a Smart számlacsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított

Részletesebben

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet.

4 A banki rendszerek frissítésének függvényében a záró időpont ettől eltérő is lehet. HIRDETMÉNY hatályos 2015. február 20-tól a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról

HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról HIRDETMÉNY Lakossági Üzletszabályzat módosításáról A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata 2018. szeptember 10. napjától az alábbiak szerint módosul.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2018. október 1. Közzétéve: 2018. szeptember 28. Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 2 1.1. BANKKÁRTYA

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2017. november 20. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY 1. oldal v/20150721 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. február 28-tól Tájékozatjuk

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/1) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2018.04.01-től Ezúton tájékoztatjuk,

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: 2015. december 15. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/A. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C/2) Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető PayPass kártyára vonatkozóan Hatályos: 2019. 02.28-tól Tájékoztatjuk

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY 1. oldal v/20150721 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására

E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására E-banking üzletszabályzat SMS és IVR szolgáltatások nyújtására Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2013. május 27-i ülésén 3/46/2013. sz. határozatával jóváhagyta. Dudás Ferencné elnök-ügyvezető

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY

VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY v/20140828 VÁLLALATI BANKSZÁMLA HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C ép., Cg. szám: 01-17-000554, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók)

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan VERZIÓSZÁM: 1/2019/PH Elfogadás napja: 2019.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY AZ ÜZLETI BETÉTI KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: június 17. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az üzleti betéti kártyák, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén igényelhetőek: A Szerződő

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2015. január 22. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE

GRÁNIT ÁLTALÁNOS 2 VÁLLALKOZÓI FORINT SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNYE 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER

TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER TAKARÉKSZÖVETKEZETI E-BANKING RENDSZER ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ V.1.3 2012. március 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE... 3 2.1. STRÁZSA SZOLGÁLTATÁS... 3 2.2. LEKÉRDEZÉS, PARAMÉTEREZÉS

Részletesebben

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: szeptember 15.

Sberbank Telebank Üzletszabályzat. Hatályba lépés dátuma: szeptember 15. Sberbank Telebank Üzletszabályzat Hatályba lépés dátuma: 2017. szeptember 15. I. Bevezető rendelkezés A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), továbbiakban a Bank, meghatározott ügyfélköre

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó VII. fejezetének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 3. sz. Melléklet

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 3. sz. Melléklet Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére 3. sz. Melléklet Érvényes: 2018. szeptember 10-től A pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról kiemelt magánügyfelek részére szóló megállapodásba foglalt általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (10), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. CIB MOBILBANK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. hatályos március 15. napjától

A CIB Bank Zrt. CIB MOBILBANK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. hatályos március 15. napjától A CIB Bank Zrt. CIB MOBILBANK ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos 2014. március 15. napjától A jelen Különös Üzletszabályzatban használt definíciók és kifejezések a

Részletesebben

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ OTP BANK NYRT. Lakossági OTPdirekt szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül.

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. A módosítás/kiegészítés a Lakossági Üzletszabályzat alábbi rendelkezéseit

Részletesebben

Közzététel: szeptember 24. Hatályba lépés: október 1.

Közzététel: szeptember 24. Hatályba lépés: október 1. Közzététel: 2018. szeptember 2 Hatályba lépés: 2018. október 1. HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe közti megállapodás alapján állomány átruházással érintett,

Részletesebben

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS

6 000 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft + ÁFA. 0 Ft. Akcióban 0 Ft / hó (9), egyébként Ft / hó 350 Ft 25 Ft / SMS 1. Alapszolgáltatások Számlanyitás díja Számlavezetés havidíja NetBank / Telepített banki terminál / TeleBank használat havidíja Díjtalan belföldi elektronikus forintátutalások száma 2. Kiegészítő szolgáltatások

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Hatályos: 2019. május 3-től (1702) Közzététel napja: 2019. május 2. Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és UniCredit Mobil alkalmazás, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: október 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. november 1-től Jelen Hirdetmény a (névváltozás előtt 2017. október 31-ig Kisalföld Takarékszövetkezet)(továbbikaban:Takarékszövetkezet)

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák Hatályos: 2014.

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

Allianz Életprogramok

Allianz Életprogramok Allianz Életprogramok Netpartner-szolgáltatás Szerzõdési feltételek 1/6 Netpartner-szolgáltatási szerzõdés Általános Szerzõdési Feltételek 1. Értelmezõ rendelkezések Allianz Hungária Biztosító Zrt. honlap

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére)

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére) CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA Feltétel Sávhatárok Éves kamat Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán ugyanebben az időszakban nem történik terhelés

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére)

K O N D Í C I Ó S L I S T A CIB Malacpersely Számla (magánszemélyek részére) CIB MALACPERSELY SZÁMLA SÁVOS KAMATA Feltétel Sávhatárok Éves kamat Ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 10 ezer forint, és a számlán ugyanebben az időszakban nem történik terhelés

Részletesebben