Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Személyi Kölcsön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Személyi Kölcsön"

Átírás

1 Hirdetmény lakossági ügyfelek részére - Személyi Kölcsön hatályos a augusztus 1. napjától benyújtott személyi kölcsönre vonatkozó kölcsönigénylésekre, illetve az ezek alapján kötött kölcsönszerződésekre Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy jelen hirdetmény hatályba lépése előtt benyújtott, személyi kölcsönre vonatkozó kölcsönigénylésekre illetve ezen igénylések alapján Bankkal kötött személy kölcsön szerződésre a Bank korábban hatályos hirdetményeiben, díjhirdetményeiben rögzítettek az irányadóak. A korábbi hirdetmények megtalálhatók a következő weboldalakon: A módosítások a szövegben vastag dőlt betűvel jelennek meg. Tartalom 1. MKB Személyi kölcsön konstrukciók összefoglaló táblázata Kamat és THM MKB Személyi Kölcsön konstrukciókhoz kapcsolódó akció Díjak Folyósításig felmerülő díjak Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás díja Eseti jelleggel felmerülő kamat és díj jellegű kondíciók A díjak részletes magyarázata Tájékoztató az MKB személyi kölcsönnel kapcsolatos tudnivalókról Az igénylés általános feltételei és a szükséges dokumentumok A telefonon keresztül történő igénylésre vonatkozó feltételek A teljeskörű online igénylésre vonatkozó feltételek A szükséges dokumentumok benyújtásának lehetséges módjai A Plus elnevezésű, jövedelem átutalás vállalása mellett igényelhető konstrukciók igénylésének többletfeltételei Az MKB Bank Partner Program keretében történő igénylés A nem MKB Banknál fennálló hitelek kiváltása Az MKB Bankcsoportnál fennálló hitelek kiváltása Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/1

2 1. MKB Személyi kölcsön konstrukciók összefoglaló táblázata Konstrukció neve Elvárt havi nettó jövedelem (Ft) minimum maximum Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Jövedelem átutalás vállalása szükséges Kamat Mini nem 22,99 26,0 Mini Plus igen 18,99 21,0 Midi nem 15,99 17,5 Midi Plus igen 13,49 14,6 Maxi nem 12,99 13,9 Maxi Plus igen 9,99 10,6 Extra nem 9,99 10,6 Extra Plus igen 8,99 9,5 A táblázatban az egyéni igénylőtől/főigénylőtől elvárt havi nettó jövedelem szerepel, a társigénylőtől elvárt jövedelem összegére vonatkozó elvárások az igénylés általános előfeltételeiben találhatók. A teljeskörű online folyamatban, illetve telefonon keresztül maximálisan igényelhető hitelösszeg az igényelt konstrukció maximális hitelösszege, de legfeljebb 7 millió forint. A Plus elnevezésű konstrukciók csak jövedelem átutalás vállalása mellett igényelhetők. Az ilyen konstrukciók igénylése esetén az Igénylőnek rendelkeznie kell a Banknál vezetett fizetési számlával, vagy a kölcsönszerződéssel egy időben a Banknál lakossági fizetési számlát kell nyitnia. További részletes információk a 3.5 számú fejezetben találhatók. A személyi kölcsön konstrukciók Partner program keretében történő igénylésével kapcsolatos feltételek és részletek a 3.6 számú fejezetben találhatók. THM 1.1 Kamat és THM Az alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H0K, amely azt jelenti, hogy a mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a kamatláb a futamidő végéig fix marad. A THM számítás alapja Ft 60 hónapra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM meghatározására forintban teljesített fizetések figyelembevételével került sor. A szerződésben rögzített THM az Ügyfél részére jóváhagyott hitelösszegre és futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális - nem kedvezményes - díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát és a hitel legkorábbi időpontban történő lehívását feltételezi A THM számításkor érvényes mértékkel figyelembe vett fizetendő összes díj, jutalék, költség: o Folyósítási díj: 0 Ft o Havi 0 Ft/hó bankszámlavezetési díj 1.2 MKB Személyi Kölcsön konstrukciókhoz kapcsolódó akció Ha a személyi kölcsön Főigénylője, aki minimum nettó Ft rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és a személyi kölcsön igényléssel egyidejűleg Jóljáró csomagban új Hitelkártyát GO! vagy GO! Platinum hitelkártyát igényel és a személyi kölcsön összege folyósításra, a hitelkártya kibocsátásra kerül, a Bank a személyi kölcsön első havi törlesztőrészletének megfelelő összegű kedvezményt térít vissza elsődlegesen a Főigénylő - Jóljáró csomagban igényelt új - hitelkártyájának hitelszámlájára, amennyiben az ügyfél hitelkártyára vonatkozó fentiek szerinti igénylése elutasításra kerül, úgy a Bank a kedvezmény összegét a Főigénylő tulajdonában lévő, Banknál vezetett lakossági fizetési számlájára téríti vissza, amely számlának Jóljáró csomagban igényelt lakossági fizetési számlának kell lenni. A kedvezményre való jogosultság további feltételei: a Főigénylő a jóváhagyott és folyósított személyi kölcsönnek a kedvezmény juttatásáig esedékessé váló törlesztőrészletét/teit késedelemmentesen megfizeti és a Főigénylő hitelkártyája vagy lakossági fizetési számlája, amelyre a kedvezmény visszatérítésre kerül, a kedvezmény juttatásáig nem szűnik meg, és a Főigénylő személyi kölcsöne, a kedvezmény juttatásáig nem kerül végtörlesztésre. A Bank a kedvezményt a jogosult Főigénylő részére, a fenti feltételek teljesítése esetén, a személyi kölcsön első törlesztési esedékesség hónapjának utolsó munkanapjáig téríti vissza. A kedvezmény csak a személyi kölcsön Főigénylőnek jár. A Jóljáró Szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos részleteket és feltételeket a Bank mindenkori Lakossági számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%. A Hitelkártya termékre vonatkozó részleteket és feltételeket a Bank mindenkori Lakossági Hitelkártya Hirdetmény és a Hitelkártya Kedvezményszabályzat tartalmazza. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/2

3 2. Díjak 2.1 Folyósításig felmerülő díjak Folyósítási díj nincs folyósítási díj 2.2 Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás díja amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor még nem töltötte be a 66. életévét amennyiben az ügyfél a szolgáltatásba való belépéskor már betöltötte a 66. életévét a jóváhagyott hitelösszeg 0,35%-a/hó a jóváhagyott hitelösszeg 0,55%-a/hó 2.3 Eseti jelleggel felmerülő kamat és díj jellegű kondíciók Előtörlesztési díj Egyéb szerződési feltétel módosítási díj Adminisztrációs díj Bankfiókban történő pénztári befizetések díja Csekkújragyártás díja Késedelmi kamat mértéke (évi) Ha a végső lejáratig hátralévő futamidő a visszafizetés pillanatában az egy évet meghaladja Ha a végső lejáratig hátralévő futamidő a visszafizetés pillanatában az egy évet nem haladja meg 12 hónap alatt egy alkalommal a ,- Ftot meg nem haladó összegű visszafizetés esetén; Ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. MKB Banki szerződéssel történő teljes összegű visszafizetés esetén (hitelkiváltás) Otthonfelújítási támogatással összefüggő előtörlesztés esetén, a részletes feltételek a 2.4 fejezeben találhatók (visszavonásig, de legkésőbb március 31-ig tartó akció keretében) Ft/alkalom (visszavonásig, akciósan 0 Ft) Ft (visszavonásig, akciósan 0 Ft) 324 Ft/tranzakció 1,00%, de legfeljebb az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összege, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével 0,50%, de legfeljebb az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összege, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével 0% 20 Ft/csekk Ft postázási díj/alkalom (visszavonásig, akciósan 0 Ft) ügyleti kamatláb + 6%. Azonban a Bank által ténylegesen felszámított kamat nem haladja meg az éves ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt értékét, és nem lehet magasabb, mint a hitelszerződés megkötésekor érvényes teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 2.4 A díjak részletes magyarázata Hitelfedezeti biztosítási szolgáltatás díja: A biztosítási szolgáltatási díjat, a hitel törlesztőrészletével együtt a Bank szedi be, amennyiben az ügyfél érvényesen csatlakozott a bank és a biztosító között létrejött csoportos biztosítási szerződéshez. A biztosított ügyfél a Bank által részére elküldött, a biztosítási jogviszony létrejöttéről szóló visszaigazolás kézhezvételétől követő 30 napon belül a Banknak elküldött írásos nyilatkozatával fizetési kötelezettség nélkül visszamondhatja, illetve a biztosítotti jogviszonyát a Bankhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a következő törlesztés esedékessége előtt 15 nappal mondhatja le. Amennyiben a biztosított Ügyfél által megfizetett összeg az Ügyfél már esedékessé vált tartozásainak teljes összegét nem fedezi, úgy a Bankhoz beérkezett összegekből - azok jogcímétől függetlenül - először hitelszerződéshez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díj tartozása kerül törlesztésre. A fennmaradó összeg az Ügyfél költség-, díj-, kamat- és legvégül a tőketartozását csökkenti. Adminisztrációs díj: A hitel futamideje alatt a(z) szerződésmódosítással nem járó egyedi ügyféligények teljesítésekor a Bank a szerződéskötéskor hatályos hirdetményében/kondíciós listájában meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számít fel ügyféligény kiszolgálásával járó adminisztrációs többletfeladatok ellentételezéseként. Bankfiókban történő pénztári befizetések díja: Az ügyfélnek a szerződésben rögzített törlesztési módon kívül lehetősége van fizetési kötelezettségének a Bank pénztárán keresztüli készpénz befizetéssel eleget tenni, mely esetben a Bank a szerződéskötéskor hatályos hirdetményében/kondíciós listájában meghatározott díjat számít fel, a pénztári befizetés elszámolásával járó többletfeladatok ellentételezéseként. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/3

4 Csekkújragyártás díja: Amennyiben az ügyfél a hitel teljes futamideje alatt új csekkcsomagot kér vagy áttér a csekkes fizetési módra, úgy a Bank a szerződéskötéskor hatályos hirdetményében/kondíciós listájában meghatározott díjat számítja fel, a csekkek előállításával és azok ügyfél rendelkezésére bocsátásával összefüggésben felmerülő többletfeladatok ellentételezéseként. Előtörlesztési díj: Az Adós által kezdeményezett teljes, vagy részleges előtörlesztés esetén a Bank a szerződéskötéskor hatályos hirdetményében/kondíciós listájában meghatározott díjat számítja fel. Otthonfelújítási támogatással összefüggő előtörlesztés esetén, visszavonásig, de legkésőbb március 31-ig tartó akció keretében a április 1-től befogadott MKB Személyi Kölcsön esetén, a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan a Bank nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben o a hitelszerződésben szereplő Adós, jogosult a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm.rendelet szerinti otthonfelújítási támogatásra és azt a Korm. rendelet szerinti, az Adós nevére kiállított Támogatói okirat eredeti példányának bemutatásával igazolja, továbbá o a hitelfelvevő elő-vagy végtörlesztésre vonatkozóan Hiteltörlesztési megbízást nyújt be legkésőbb a Támogatói okirat keltétől számított 90 napon belül (de az akció visszavonását vagy lejáratát megelőzően) és o a Hiteltörlesztési megbízásban megjelölt, előtörleszteni kívánt összeg nem haladja meg a Támogatói okiratban megjelölt, igénybe vett támogatási összeget. Amennyiben a Hiteltörlesztési megbízásban megjelölt összeg magasabb a Támogatói okiratban feltüntetett, igénybe vett támogatás összegénél, a Bank az elő-vagy végtörlesztés teljes összegére a hirdetményben feltüntetett díjat számítja fel. Egyéb szerződési feltétel módosítási díj: Az előtörlesztés esetein kívül, a kölcsönszerződés ügyfél által kezdeményezett egyéb módosításakor a Bank a szerződéskötéskor hatályos hirdetményében/kondíciós listájában meghatározott díjat számít fel a módosításra irányuló kérelem elbírálásával és annak alapján végrehajtásra kerülő szerződésmódosítással összefüggésben felmerülő, Bankra háruló feladatok elvégzésének ellentételezéseként. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg előtörlesztést és egyéb szerződési feltétel módosítást is kezdeményez, a bank a két díj közül csak az egyik, a mindenkori magasabb mértékű díjat számolja fel. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/4

5 3. Tájékoztató az MKB személyi kölcsönnel kapcsolatos tudnivalókról 3.1 Az igénylés általános feltételei és a szükséges dokumentumok A telefonon keresztül, illetve online történő igénylés eseteire vonatkozó eltéréseket, kiegészítéseket lásd a vonatkozó pontokban. feltételek szükséges dokumentumok Személyes adatok Betöltött 18. életév. 21. életév betöltése előtt, vagy 66. életév betöltését követően a hiteligénylés feltételeinek megfelelő, év közötti társigénylő bevonása szükséges. Állandó magyarországi, személyi igazolványban vagy lakcímkártyán bejegyzett lakcím. A legalább 4 éve Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár csak magyar állampolgárságú társigénylővel együttesen igényelhet. Munkaviszony Minimum 6 hónapos folyamatos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén, vagy 6 hónapos munkaviszony a jelenlegi és az előző munkahelyen együttesen, legfeljebb 30 nap megszakítással úgy, hogy az előző munkahelyén legalább 3 hónapig folyamatosan dolgozott és a jelenlegi munkahelyén, mely legalább 6 hónapja működik, legalább 3 hónapja megszakítás nélkül dolgozik nem áll próbaidő alatt Vállalkozók esetén 1 lezárt teljes üzleti év megléte. Nyugdíjasok esetén nincs szükség munkaviszonyra. Külföldi munkaviszony esetén: minimum 9 hónapos folyamatos határozatlan munkaviszony a jelenlegi munkahelyén, vagy a jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónap + a korábbi külföldi munkahelyén 2 év, ahol a megszakítás legfeljebb 30 nap lehet. Bankszámla-múlt 3 havi, saját névre szóló, számlakivonattal igazolható forint fizetési számlamúlt, bármely hazai pénzintézetnél, amelyen minimum 3 havi jövedelem jóváírás látható Nyugdíjas ügyfél esetén fizetési számlamúlt hiányában, ha az ügyfél készpénzben kapja a havi rendszeres jövedelmét, a kölcsönszerződéssel egy időben a banknál lakossági fizetési számla nyitása szükséges. Egyes konstrukciók csak jövedelem átutalás vállalása mellett igényelhetők. Az ilyen konstrukciók igénylése esetén az igénylőnek rendelkeznie kell a Banknál vezetett fizetési számlával, vagy a kölcsönszerződéssel egy időben a Banknál lakossági fizetési számlát kell nyitnia és a munkáltató által kiállított munkabér áthozó, vagy nyugdíj áthozó igazolással kell igazolnia, hogy a havi rendszeres jövedelmét a banknál vezetett számlára utaltatja. magyar állampolgárok esetén: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vagy plasztik jogosítvány és állandó lakcímre szóló lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén) külföldi állampolgárok esetén: 4 évnél régebbi, Magyarországon kiállított személyi igazolvány, vagy ha személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint négy év, akkor állandó tartózkodási kártya, vagy hatósági bizonyítvány/regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) Igényléskor ügyfél nyilatkozata a munkaviszonyról. Ha az ügyfél két munkahelyen dolgozott: munkaviszonyigazoló lap (MIL lap) A feltételeknek megfelelő számlakivonatok. Amennyiben az ügyfél MKB Bankos fizetési számlamúlttal rendelkezik, úgy a hiteligényléshez szükséges számlakivonatokat a Bank saját hatáskörben ellenőrzi. Szükség esetén jövedelem áthozó igazolás. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/5

6 feltételek Jövedelem A főigénylő és/vagy a társigénylő jövedelme csak abban az esetben fogadható el, ha nem készpénzben kapja, kivéve nyugdíjas igénylő esetén. Egyéni igénylés esetén - eltérő rendelkezés hiányában - minimum havi nettó forint jövedelemmel kell rendelkezni, mely után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. Társigénylővel együtt történő igénylés esetén o amennyiben még egyik igénylő sem töltötte be a 66. életévét, úgy a főigénylő jövedelmének - eltérő rendelkezés hiányában - el kell érnie minimum a havi nettó forintot, a társigénylő jövedelmének el kell érnie a havi nettó forintot, melyek után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. o amennyiben a főigénylő betöltötte a 66. életévét, úgy - eltérő rendelkezés hiányában - mindkettőjük jövedelmének el kell érnie minimum a havi nettó forintot, melyek után az előírt közterhek megfizetésre kerületek. Egyes konstrukciók esetében az egyéni igénylőre, illetve társas igénylés esetén a főigénylőre vonatkozó minimum elvárt jövedelem a fenti bekezdésben megadottnál magasabb is lehet, a konkrét értéket a jelen hirdetmény 1. pontjában elhelyezett összefoglaló táblázat tartalmazza. Nem magyarországi munkáltató által utalt jövedelem esetén a főigénylő forintban meghatározott havi jövedelmének - az igénylés benyújtásakor érvényes MNB árfolyamon számítva el kell érnie minimum a havi nettó forintot (illetve ha az adott konstrukcióra vonatkozó jövedelemelvárás magasabb, akkor a főigénylő jövedelmének az adott konstrukcióra vonatkozó jövedelemelvárást kell teljesítenie). Társigénylő bevonásával történő igénylés esetén a társigénylő jövedelmének a fentiekben meghatározott összeget kell elérnie. Külföldi állampolgár Magyarországon szerzett munkabére is elfogadható, amennyiben eléri a havi minimum nettó Ft-ot. Elérhetőség Ügyfél telefonos elérhetősége: Saját névre vagy a személyi igazolványban / lakcímkártyán bejegyzett címre szóló, legalább egy hónapja élő vezetékes lakóhelyi telefonszolgáltatás, vagy előfizetéses-, céges mobiltelefon, vagy legalább 1 éve meglévő, feltöltőkártyás mobiltelefon, vagy szolgáltatóval szóban kötött szerződéses mobil telefon is elfogadható. Munkahely telefonos elérhetősége: Nyilvános vezetékes vagy mobil munkahelyi telefon. szükséges dokumentumok alkalmazottak esetén: az igénylést megelőző 3 havi számlakivonat a saját tulajdonú, MKB Banknál vezetett, lakossági forint fizetési számláról, melyeken 3 havi beazonosítható jövedelem jóváírás látszódik. VAGY munkáltatói jövedelemigazolás a Bank formanyomtatványán vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon és az igénylést megelőző 3 havi számlakivonat, melyen a jövedelem jóváírása látható. vállalkozók esetén: NAV által kiállított jövedelemigazolás és NAV bővített adattartalmú nullás igazolás 3 havi számlakivonat nyugdíjasok esetén: az igénylést megelőző 3 havi számlakivonat a saját tulajdonú, MKB Banknál vezetett, lakossági forint fizetési számláról, melyeken 3 havi beazonosítható nyugdíj jóváírás látszódik. VAGY év eleji nyugdíjértesítő (NYUFIG éves igazolás) és az igénylést megelőző 3 havi számlakivonat, melyen a nyugdíj jóváírása látható VAGY NYUFIG határozat és az igénylést megelőző 3 havi számlakivonat, melyen a nyugdíj jóváírása látható A fentieken kívül szükséges továbbá 62 év alatti nyugdíjasok esetén minden esetben NYUFIG határozat. készpénzben kapott nyugdíj esetén a számlakivonatok helyett az igénylést megelőző 3 havi nyugdíj kifizetési utalvány őstermelők esetén: NAV jövedelemigazolás NAV bővített adattartalmú nullás igazolás Adóbevallás őstermelői betétlap 3 havi fizetési számlakivonat Amennyiben az igénylő feltöltőkártyás mobiltelefonnal rendelkezik és nem rendelkezik MKB Banknál vezetett fizetési számlával, úgy szükséges a feltöltőkártyás mobiltelefonról szóló szerződés benyújtása (amely az ügyfél nevére szól). Egyéb Az Igénylő ne szerepeljen a negatív - azaz a rosszul fizető adósokra vonatkozó - KHR listán, illetve a Banknál meglévő hitelein ne legyen fizetési elmaradás Tájékoztatjuk, hogy Bankunk elutasíthatja hitelkérelmét, amennyiben az Ön hozzájárulásának hiányában a hitelreferenciaszolgáltatás igénybevételével a pozitív hiteltörténeti adatok ellenőrzésére nincs lehetősége. A Bank a hitelbírálat során egyéb dokumentumokat is bekérhet. Az ügyfél igénylésével megegyező jóváhagyás esetén, amennyiben az igényelt kölcsön jóváhagyása automatikus bírálati folyamatban történik meg, a Bank nem egyeztet az ügyféllel telefonon a kölcsön jóváhagyását megelőzően. A Bank a fentebb rögzítettektől egyoldalú döntésével eltérhet, bizonyos feltételek vizsgálatától eltekinthet, erről például az ügyfél részére küldött marketing célú ajánlati levélben (DM levélben), vagy telefonon adhat tájékoztatást, vagy egyes esetekben fizetéskönnyítési célú ajánlatot tehet. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/6

7 A Bank által küldött marketing célú ajánlat alapján történő igénylésre az az Ügyfél jogosult, akit a Bank a személyre szóló ajánlatában a vonatkozó konstrukció és feltételek megjelölésével megkeres. Az ilyen ajánlat alapján benyújtott igénylés esetében a 21 év alatt és 66 év felett sincs szükség társigénylő bevonására, ugyanakkor: 66 év felett, de 72 év alatt a futamidő maximum 60 hónap lehet 72 év felett a futamidő maximum 36 hónap lehet, és - amennyiben az ügyfél nem köt hitelfedezeti biztosítást a személyi kölcsön szerződés mellé, úgy ebben az esetben maximum Ft hitelösszeg igényelhető. Amennyiben az ügyfél köt hitelfedezeti biztosítást a személyi kölcsön szerződés mellé, akkor az adott konstrukció hitelösszeg maximumáig igényelheti a kölcsönt az ügyfél. 66 év felett, ha az ügyfél szeretne hosszabb futamidővel és/vagy magasabb hitelösszeget igényelni, akkor azt az általános igénylési feltételek szerint, társigénylő bevonásával teheti meg. A Bank által, fizetéskönnyítés céljából eltérő kondíciókkal és feltételekkel történő hiteligénylésre kizárólag azon ügyfelek jogosultak, akik számára a Bank ezt felajánlotta, az adott hitel feltételei a felek között létrejövő szerződésben kerülnek rögzítésre. A jelen hirdetmény szerinti személyi kölcsön konstrukciók a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló hitelközvetítőkön keresztül közvetített ügyfelek által is igényelhetők. A hitelközvetítőkön keresztül közvetített ügyfélnek minősül minden olyan ügyfél, aki a Bank által erre a célra rendszeresített és a hitelközvetítő aláírásával ellátott hitelközvetítői lappal rendelkezik. Egyéb vonatkozásban az érintett konstrukciókra a jelen hirdetményben meghatározott paraméterek érvényesek, igénylés esetén az igénylés előfeltételei és az igényléshez szükséges dokumentumok, valamint az azokra vonatkozó előírások hatályosak. A jelen hirdetmény 1. pontjában szereplő személyi kölcsön konstrukciók a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban is igényelhetők. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a oldalon található meg. A jelen hirdetmény szerinti személyi kölcsön konstrukciók a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. hirdetéseiben Tesco Személyi Kölcsön gyűjtőnév alatt jelennek meg, azzal, hogy a hivatkozott gyűjtőnév alatt nevesített konstrukciókra a jelen hirdetményben meghatározott, azonos elnevezésű konstrukciókra vonatkozó paraméterek érvényesek, igénylés esetén az igénylés előfeltételei és az igényléshez szükséges dokumentumok, valamint az azokra vonatkozó előírások hatályosak és alkalmazandók. 3.2 A telefonon keresztül történő igénylésre vonatkozó feltételek A telefonon keresztül történő igénylés esetén az igénylés általános feltételei pontban felsorolt feltételek érvényesek az alábbi eltérésekkel: feltételek Személyes adatok Cselekvőképes, természetes személy igényelhet. Az igénylés pillanatában (az igénylés benyújtására irányuló telefonbeszélgetés időpontjában) az Igénylő személyes adataiban nem történt változás a Bank nyilvántartásához képest. Az Igénylő nem lehet külföldi állampolgár. Bankszámla-múlt Az Igénylő rendelkezik a Banknál vezetett lakossági fizetési számlával vagy a Banknál fennálló fedezetlen hiteltermékkel, vagy olyan más magyarországi pénzintézetnél fennálló lakossági fizetési számlával, ahová a Bank korábban már folyósított az Igénylő részére személyi kölcsönt (a Bank a telefonon keresztül benyújtott kölcsönigénylés alapján kötött kölcsönszerződés szerinti kölcsönfolyósítást, csak az itt meghatározottaknak megfelelő fizetési számlára teljesíti) Elérhetőség Az Igénylő rendelkezik olyan címmel, amelyről a hitelbírálathoz szükséges dokumentumokat el tudja juttatni a Bank részére, illetve amire a Bank információkat és dokumentumokat (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Bank Üzletszabályzatát, a Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeket, a Bank hirdetményeit, és ügyféltájékoztató anyagait) küldhet az Igénylő részére a hiteligényléssel kapcsolatban. Egyéb Társigénylő bevonása az ügyletbe nem lehetséges. Hitelkiváltás telefonon keresztül csak a Bankkal kötött személyi kölcsön szerződésekre vonatkozóan lehetséges. A telefonon keresztül maximálisan igényelhető hitelösszeg az igényelt konstrukció maximális hitelösszege, de legfeljebb 7 millió forint. 3.3 A teljeskörű online igénylésre vonatkozó feltételek A teljeskörű online igénylés esetén az igénylés általános feltételei pontban felsorolt feltételek érvényesek az alábbi eltérésekkel: feltételek Személyes adatok Cselekvőképes, természetes személy igényelhet. 21 és 66 év közötti életkor. Magyar állampolgárság. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény ( Hpt. ) a szerinti kockázatvállalással érintett szerződéssel (belső hitellel) rendelkező (abban szerződő félként résztvevő) ügyfelek nem igényelhetnek online Személyi Kölcsönt. Munkaviszony Az Igénylő munkaviszonya határozatlan időre szól. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/7

8 feltételek Jövedelem Őstermelői jövedelem nem fogadható el. Az Igénylő jövedelme csak abban az esetben fogadható el, ha azt nem készpénzben kapja Kizárólag magyarországi munkáltató által utalt jövedelem fogadható el. Külföldről származó jövedelem nem fogadható el. Egyéb A teljeskörű online igénylés a vagy a bank többesügynökénél az Instacash Kft.-nél, az app.instacash.hu weboldalon weboldalon keresztül indítható el. Az online felületek elektronikus nyitvatartási ideje Hétfőtől - Péntekig 9:00-17:00-ig. Társigénylő bevonása az ügyletbe nem lehetséges. Fizetés (törlesztés) módjaként kizárólag állandó átutalási megbízás választható. Hitelkiváltás céljára nem igényelhető. A maximálisan igényelhető hitelösszeg online igénylés esetén az igényelt konstrukció maximális hitelösszege, de legfeljebb 7 millió forint. 3.4 A szükséges dokumentumok benyújtásának lehetséges módjai Amennyiben az ügyfél MKB Bankos fizetési számlamúlttal rendelkezik, úgy a hiteligényléshez szükséges számlakivonatokat a Bank saját hatáskörben ellenőrzi. Személyes igénylés esetén a szükséges dokumentumok benyújthatók eredeti példányban, a Bank által hitelesített másolatban, vagy az alábbi táblázatban megjelöltek szerint elektronikus úton. Telefonon keresztül történő és teljeskörű online igénylés esetén a szükséges dokumentumok benyújthatók az alábbi táblázatban megjelöltek szerint elektronikus úton. A dokumentumok elektronikus úton történő benyújtásának szabályai: Fizetési számlakivonat Internetbankból PDF formátumban lementve, VAGY Elektronikusan kapott számlakivonat úgy, hogy aktív legyen az ellenőrző panel VAGY Postán küldött számlakivonat esetén az eredeti kivonatot beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve DE kizárólag abban az esetben, ha a munkáltatói igazolás elektronikus formában került benyújtásra. Munkáltatói igazolás Eredeti, 3 havi jövedelmet tartalmazó munkáltatói jövedelemigazolás a Bank formanyomtatványán vagy azzal megegyező tartalmú formanyomtatványon azt beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve fogadható el DE kizárólag abban az esetben ha van elektronikus/internetbankból letöltött számlakivonat! VAGY Elektronikus formában, ha az ügyfél által küldött csatolmányként tartalmazza a munkáltatója hivatalos céges címéről kapott eredeti t. NYUFIG határozat eredeti igazolást beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve NYUFIG éves igazolás MIL LAP NAV bővített tartalmú adóigazolás elektronikus PDF formában hiteles aláírással NAV jövedelemigazolás Az ügyfél választása szerint jelszó védelemmel láthatja el az elektronikus úton,.zip tömörítéssel beküldött dokumentumokat. A jelszónak 10 karakterből kell állnia és az alábbi formátumban adható meg: 1-8 karakterig az igénylő születési dátuma ééééhhnn formátumban, az utolsó két karakter pedig fixen: MKB pl: MKB). 3.5 A Plus elnevezésű, jövedelem átutalás vállalása mellett igényelhető konstrukciók igénylésének többletfeltételei Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja. Bármely Plus konstrukcióigénylésének feltétele, hogy a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjában az ügyfél: a Banknál vezetett lakossági forint fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával (továbbiakban fizetési számla) rendelkezik, vagy a kölcsönszerződés megkötésével egy időben forint fizetési számlát nyit, és a kölcsön futamideje alatt rendszeres - legalább a választott konstrukció szerint elvárt minimumösszegű - havi jövedelmét a Fizetési számlára utaltatja, és a kölcsön törlesztését a Banknál meglévő, vagy az újonnan megnyitott fizetési számláról indított állandó átutalás vagy ugyanerre a fizetési számlára adott csoportos beszedési megbízás útján teljesíti. Az ügyfél a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, hogy a fenti feltételeknek a kölcsön teljes futamideje alatt megfelel, illetve azokat fenntartja. A Plus elnevezésű, jövedelem átutalás vállalása mellett igényelhető konstrukciók THM-jeinek meghatározása során az MKB Belépő H számlacsomag legkedvezőbb havi számlavezetési díja, 0 Ft került figyelembe vételre. Az MKB Belépő H számlacsomag számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben az ügyfél elektronikus számlakivonatot kér és a Banknál jelzáloghitelt, áruhitelt, vagy személyi kölcsönt igényel és a számlát a felvett hitel mellé nyitja és a hitel, vagy kölcsön törlesztése erről a számláról történik. A további részleteket a Bank lakossági forint számlavezetési hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,00%.). Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/8

9 A Bank jogosult a kölcsön teljes futamideje alatt a fent nevezett feltételek teljesülését ellenőrizni. Amennyiben az ügyfél rendszeres - legalább a választott konstrukció szerint elvárt minimumösszegű - havi jövedelme a tárgyhónap végéig nem érkezik meg a fizetési számlára, vagy a fizetési számla a futamidő során megszüntetésre kerül, vagy a törlesztés módját az Ügyfél postai csekkre módosítja, úgy az Ügyfél a fentebb részletezett kötelezettségvállalására tekintettel biztosított árazásra való jogosultságot elveszti és a Bank az Ügyfél szerződésének kondíciót azon időszakra, amíg a fenti feltételeket nem teljesíti, a jelen hirdetmény szerinti, nem jövedelem átutaláshoz kötött konstrukció árazásának megfelelően módosíthatja: a Mini Plus helyett a Mini, a Midi Plus helyett a Midi, a Maxi Plus helyett a Maxi, az Extra Plus helyett az Extra konstrukció árazása léphet életbe. A megváltozott törlesztőrészletről a Bank az esedékességet megelőzően 15 nappal tájékoztató levelet küld. Amennyiben a Bank az előzőekben részletezett módosítási jogával élt és az Ügyféllel kötött szerződés kondíciót a nem kedvezményes árazás szerint módosította, úgy az Ügyfél a kedvezményes árazásra, a kedvezményre jogosító feltételek ismételt hiánytalan teljesítésével érintett hónapot követő hónap törlesztési napjától válik újból jogosulttá és ezen időponttól kerül a kedvezményes árazás ismételten alkalmazásra a Bankkal (korábban kedvezményes árazás mellett) kötött szerződése vonatkozásában. A Bank a szerződés kondíciónak megváltozásáról ez utóbbi esetben is a fentebb rögzítettek szerint küld értesítést az Ügyfél részére. 3.6 Az MKB Bank Partner Program keretében történő igénylés MKB BANK PARTNER PROGRAM 5+ 1 ÉS AZ MKB BANK PARTNER PROGRAM kategóriákban elérhető konstrukciók személy kölcsön konstrukció neve Elvárt havi nettó jövedelem (Ft) minimum maximum Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Jövedelem átutalás vállalása szükséges Extra Plus (PP) igen 8,49 8,9 Ezen konstrukciók igénylésére a Bank Partner Program 5+ és Partner Program 500+ kategóriákban szerződéssel rendelkező cégek munkavállalói jogosultak. Az ilyen igénylés kizárólag személyesen, a Bank fiókhálózatán keresztül nyújtható be. A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetők igénybe. Kamat Mini (PP) nem 22,49 25,3 Mini Plus (PP) igen 18,49 20,4 Midi (PP) nem 15,49 16,9 Midi Plus (PP) igen 12,99 13,9 Maxi (PP) nem 12,49 13,4 Maxi Plus (PP) igen 9,49 10,0 Extra (PP) nem 9,49 10,0 THM 1 MKB BANK PARTNER PROGRAM 5+ A Programban az MKB Bankkal már meglévő együttműködési megállapodással rendelkeznek, illetve előtt a Budapest Bankkal együttműködési megállapodást kötöttek vagy től új szerződést kötnek az MKB Bankkal és minimum 5 vagy annál több - főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalói - fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalói, és természetes személy tagjai, - fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek tagszervezeteinek természetes személy tagjai, munkavállalói, és egyéb szervezetek, szerveződések tagjainak (tag-szervezeteinek) munkavállalói, valamint az eddig felsorolt társaságok/szervezetek vezetői és helyettesei (igazgatósági tag, ügyvezető, gazdasági vezető, pénzügyi vezető, személyügyi vezető), 2 MKB BANK PARTNER PROGRAM 500+ A Programban az MKB Bankkal már meglévő együttműködési megállapodással rendelkeznek, illetve előtt a Budapest Bankkal együttműködési megállapodást kötöttek vagy től új szerződést kötnek az MKB Bankkal és minimum 500 vagy annál több - főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok munkavállalói - fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek munkavállalói, és természetes személy tagjai, - fő természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek tagszervezeteinek természetes személy tagjai, munkavállalói, és egyéb szervezetek, szerveződések tagjainak (tag-szervezeteinek) munkavállalói, valamint az eddig felsorolt társaságok/szervezetek vezetői és helyettesei (igazgatósági tag, ügyvezető, gazdasági vezető, pénzügyi vezető, személyügyi vezető), MKB BANK PARTNER PROGRAM KIEMELT PARTNER 3 kategóriában elérhető konstrukció személyi kölcsön konstrukció neve Elvárt havi nettó jövedelem (Ft) minimum maximum Hitelösszeg (Ft) Futamidő (hónap) Jövedelem átutalás vállalása szükséges MKB Kiemelt igen 8,49 8,9 Partner Plus Ezen konstrukció igénylésére a Bank Partner Program Kiemelt Partner kategóriában szerződéssel rendelkező cégek munkavállalói jogosultak. Az igénylés további feltétele, hogy az Ügyfél a Banknál vezetett Lakossági Forint Fizetési számlával vagy Befektetési Kártyával Kamat Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/9 THM

10 (továbbiakban Fizetési számla) rendelkezik, vagy a Kölcsönszerződéssel egy időben forint Fizetési számlát nyit, és a kölcsön futamideje alatt rendszeres havi jövedelmét a Fizetési számlára utaltatja. Az ilyen igénylés kizárólag személyesen, a Bank fiókhálózatán keresztül nyújtható be. A kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság igazolásával vehetők igénybe. 3 MKB BANK PARTNER PROGRAM KIEMELT PARTNER - a Programban résztvevő a Bank és a társas vállalkozás között mindkét fél által aláírt Kiemelt Partneri szerződéssel rendelkező cégek és cégcsoportok. A társas vállalkozásnak az előzőeken túl, az alábbi feltételekből legalább egynek kell megfelelnie: - a gazdasági társaság és kapcsolt vállalkozása(i) együttesen minimum főt foglalkoztatnak; - a szerződéskötést megelőző lezárt évi árbevétele / nyeresége cégcsoport szinten meghaladja a 20 milliárd forintot; - cégcsoport szinten országos hálózattal rendelkezik, minimum 50 telephellyel, amely megjelenik a cégdokumentumokban. 3.7 A nem MKB Banknál fennálló hitelek kiváltása Bármely MKB személyi kölcsön konstrukció igénybe vehető a nem Banknál fennálló személyi kölcsön, áruhitel, rulírozó hitel (folyószámlaés/vagy hitelkártya hitelkeret), autóhitel, jelzáloghitel kiváltása céljára is, az ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt is. A nem Banknál fennálló hitelek kiváltása online és telefonon keresztüli igénylés esetén nem kezdeményezhető. A Bank a kiváltandó hitel(ek)/kölcsön(ök) tekintetében az ügyfél által benyújtott dokumentumo(ko)n szereplő hitelszámla-szám(ok)ra vagy törlesztési számlaszám(ok)ra fogja utalni a kiváltandó hitel visszafizetéséhez megállapított összeget az adott dokumentumon esetlegesen rögzített egyéb előírások megtartása mellett, annak problémamentes lezárása érdekében. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb a hitel visszafizetéséhez megállapított és a Bank által utalt összegnél, előfordulhat, hogy a hitelszámlán/törlesztési számlán túlfizetés keletkezik. A túlfizetés összegének kifizetése a kiváltott hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónál kezdeményezhető. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb a hitel visszafizetéséhez megállapított és a Bank által utalt összegnél, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a kiváltandó hitelt nyilvántartó pénzügyi szolgáltatónak a kiváltandó hiteltartozás maradéktalan visszafizetése és az ahhoz tartozó hitelszámla megszűntetése érdekében. A kölcsönnek a kiváltandó hitel visszafizetésére megállapított és a Bank által utalt összegen felüli részét a Bank az ügyfél által a kölcsönszerződésben erre a célra megjelölt folyósítási számlaszámra utalja. Az ügyfél vállalja, hogy: a kiváltandó hitel(ei)t/hitelkeret(ek)et a Bank által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával felmondja, és a kiváltandó hitel(ei)/ hitelkeret(ek) felmondására vonatozó nyilatkozatát a hiteligényléssel egyidejűleg a Bank részére átadja a kölcsönösszeg(ek)/hitelösszeg(ek) Bank általi folyósítását követő 30 napon belül a kiváltandó hitel(eke)t/ hitelkeret(ek)et megszünteti és ennek tényét a Bank felé hitelt érdemlően (pl. pénzügy szolgáltató által kiállított lezáró levél bank részére történő bemutatásával) igazolja, ellenkező esetben a Bank jogosult a kölcsönszerződést felmondani, amelynek részleteit a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kiegészítés tartalmazza. A nem Banknál fennálló hitelek kiváltásához szükséges többlet dokumentumok hitelkártya vagy folyószámla-hitelkeret: a kiváltandó hitelt tartalmazó utolsó havi hitelkártya-, ill. fizetési számlakivonat autófinanszírozás, jelzáloghitel: teljes előtörlesztésre vonatkozó igazolás, mely tartalmazza a kiváltáshoz szükséges fennálló tartozás összegét, a számlaszámot, melyre a tartozást utalni szükséges a szerződés lezárásához és az esedékességet mely a kiállítástól számítottan még legalább 15 napig érvényes -, ameddig a tartozásnak a megadott számlaszámra meg kell érkeznie. Az ügyfél részére jóváhagyott kölcsön folyósításának napján lejáró, vagy már korábban lejárt határidejű igazolás alapján a Bank kölcsönfolyósítást nem végez. Ebben az esetben az ügyfél köteles a fentebb rögzített követelményeknek megfelelő új igazolást benyújtani a Bankhoz, a kölcsön folyósítására az új igazolás Bankhoz történő benyújtását követően kerülhet sor. személyi kölcsön, áruhitel: a kiváltandó hitel szerződése, vagy kiváltandó hitel befizetését igazoló szelvény, vagy fizetési számlakivonat, amiről a kiváltandó hitelt törlesztik, vagy kiváltandó hitelről szóló éves értesítő 3.8 Az MKB Bankcsoportnál fennálló hitelek kiváltása Bármely MKB személyi kölcsön konstrukció igénybe vehető a Banknál fennálló áruhitel, autóhitel, hitelkártya, folyószámla-hitelkeret, jelzáloghitel és személyi kölcsön szerződés alapján fennálló tartozások kiváltása céljára, ügyfél terhelhetőségét figyelembe véve, akár a hitelkiváltáson felüli szabadon felhasználható kölcsönösszeg igénylésével együtt is. Az itt fel nem sorolt, Banknál fennálló hitelek kiváltásához MKB Személyi Kölcsön nem igényelhető. A Banknál fennálló hitelek kiváltása online igénylés keretében nem kezdeményezhető. Amennyiben a tényleges tartozás alacsonyabb, mint a Bank által utalt összeg, és így a hitelen túlfizetés keletkezik, úgy ezen túlfizetés összegének ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátása iránt a Bank a kiváltott hitel lezárást követően intézkedik. Amennyiben a tényleges tartozás magasabb, mint az utalt összeg, az ügyfél vállalja, hogy a különbözetet megfizeti a Banknak, hogy ezzel biztosítsa a kiváltandó hiteltartozás maradéktalan visszafizetését és az ahhoz tartozó hitelszámla megszüntetését. Az, kiváltáson felüli szabad kölcsön részt a Bank az ügyfél által a kölcsönszerződésen erre célra megjelölt folyósítási számlaszámra utalja. A Banknál fennálló hitelek kiváltásához szükséges többlet dokumentumok Hitelkártya, Folyószámla-hitelkeret: megszüntető nyilatkozat Jelzáloghitel: végtörlesztési igazolás Személyi Kölcsön, Áruhitel, Autóhitel kiváltása esetén nem szükséges többlet dokumentációt benyújtani. Azonosító: H-458/2022 Közzétételt követően publikus 10/10

Azonosító: H-210/2019 Közzétételt követően publikus 8/1

Azonosító: H-210/2019 Közzétételt követően publikus 8/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban, valamint a www.hiperhitel.hu weboldalon regisztrált és a Tesco Pénzügyi Partner Szolgáltatója által megbízott közvetítőkön keresztül előre

Részletesebben

Azonosító: H-469/2016 Közzétételt követően publikus 7/1

Azonosító: H-469/2016 Közzétételt követően publikus 7/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban igényelhető. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg. TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

Azonosító: H-38/2017 Közzétételt követően publikus 7/1

Azonosító: H-38/2017 Közzétételt követően publikus 7/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban igényelhető. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg. TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. május 22 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017.04.10-től ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY A Sajóvölgye Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY (hitelfedezeti élet-és balesetbiztosítás előírása nélkül) Hatálybalépés napja: 2017. január 16. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2018. január 31. Hatályos: 2018. február 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.03.31. Hatályos: 2018. április

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

A konstrukciót a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (címe: 4026 Debrecen Bethlen u A.ép. I.6. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet (címe: 4026 Debrecen Bethlen u A.ép. I.6. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja A HITELINTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet Üzletszabályzata, az Általános

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2017. október 31. Hatályos: 2017. november 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. április 08 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

Azonosító: H-635/2015 Közzétételt követően publikus 6/1

Azonosító: H-635/2015 Közzétételt követően publikus 6/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban igényelhető. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg. TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok. kölcsön kiváltására és szabad. felhasználásra

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok. kölcsön kiváltására és szabad. felhasználásra Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. augusztus 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

Fix Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön (online kedvezmény esetén) (kiváltási célú) Devizanem

Fix Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön (online kedvezmény esetén) (kiváltási célú) Devizanem A HITELINTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet Üzletszabályzata, az Általános

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y A hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2018. április 13. Hatályos: 2018. április 16. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

A konstrukciót a Békés Takarék Szövetkezet (címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Fsz. 3.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a Békés Takarék Szövetkezet (címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Fsz. 3.) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet Üzletszabályzata,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank).

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. július 04 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

Személyi Kölcsön TKSZ saját termék (kiváltási célú)

Személyi Kölcsön TKSZ saját termék (kiváltási célú) A HITELINTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet Üzletszabályzata, az Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Áruhitel igénylésének feltételei a(z) Happiness Secret Clinic Kft üzleteiben,

HIRDETMÉNY. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Áruhitel igénylésének feltételei a(z) Happiness Secret Clinic Kft üzleteiben, HIRDETMÉNY A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Áruhitel igénylésének feltételei a(z) Happiness Secret Clinic Kft üzleteiben, Hitel célja: Konstrukció kód: Konstrukció neve: Érvényes: Tartós

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. július 1. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS A FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.06.29. Hatályos: 2018. július 02. napjától Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FIX TAKARÉK SZEMÉLYI, VALAMINT AZ ONLINE FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FIX TAKARÉK SZEMÉLYI, VALAMINT AZ ONLINE FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FIX TAKARÉK SZEMÉLYI, VALAMINT AZ ONLINE FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.06.29. Hatályos: 2018. július 01. napjától

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. október 01. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Békés Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Azonosító: H-75/2019 Közzétételt követően publikus 13/1 TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Azonosító: H-75/2019 Közzétételt követően publikus 13/1 TISZTELT ÜGYFELÜNK! TISZTELT ÜGYFELÜNK! A Budapest Bank különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei számára a lehető legjobb megoldást nyújtsa, legyen szó bármilyen banki termékről. Különösen így van ez a hitelek felvételekor,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y A hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2018. június 29. Hatályos: 2018. július 02. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Közzététel napja: Hatályos: október 01. napjától

Közzététel napja: Hatályos: október 01. napjától TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a Takarék Személyi kölcsön esetén alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Tartós fogyasztási cikkek vagy szolgáltatások vásárlása magánszemélyek részére

HIRDETMÉNY. Tartós fogyasztási cikkek vagy szolgáltatások vásárlása magánszemélyek részére HIRDETMÉNY A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Klasszikus Áruhitel igénylésének feltételei a Wellis Magyarország Zrt. üzleteiben, akciós készletes hidromasszázs kádakra vonatkozóan. Hitel

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL. I. A változással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL. I. A változással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004)

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. május 10 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Közzététel napja: Hatályos: július 02. napjától

Közzététel napja: Hatályos: július 02. napjától TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ONLINE KAMATKEDVEZMÉNNYEL HIRDETMÉNY H-SZEMÉLYI-3/2018. Közzététel napja:

Részletesebben

Egyszeri kezelési költség: 1 % min Ft Keretbeállításkor

Egyszeri kezelési költség: 1 % min Ft Keretbeállításkor A hitelkeret feltételei: KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan devizakülföldi magánszemélyek részére a munkáltatóval történt együttműködési megállapodás alapján 1. Fizetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2018.

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2018. A Dél TAKARÉK Szövetkezet 1 a fedezetlen Takarék Személyi t, a Kiváltó Takarék Személyi t, a Fix Takarék Személyi t az alábbi feltételek szerint nyújtja: célja: A Takarék Személyi és a Fix Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

Azonosító: H-522/2015 Közzétételt követően publikus 5/1

Azonosító: H-522/2015 Közzétételt követően publikus 5/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban igényelhető. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg. TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. október 10 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. A TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y A hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2018. december 28. Hatályos: 2019. január 01. napjától 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2017.

HIRDETMÉNY Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön, valamint Fix Takarék Személyi Kölcsön Hatályos: 2017. A Szigetvári Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t, a Kiváltó Takarék Személyi t, a Fix Takarék Személyi t az alábbi feltételek szerint nyújtja: célja: A Takarék Személyi és a Fix Takarék

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: FEBRUÁR 02-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: FEBRUÁR 02-től) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 018. FEBRUÁR 0-től) 018. február 0. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés Elfogadható jövedelem* 400.000 Ft 1.490.000

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2015. június 1-jétől, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017.10.01-től ÉS KIVÁLTÓ, VALAMINT FIX ÉS AKCIÓS FIX HIRDETMÉNY A Sajóvölgye Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt, a Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt, a Fix Takarék Személyi

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

Azonosító: H-515/2015 Közzétételt követően publikus 5/1

Azonosító: H-515/2015 Közzétételt követően publikus 5/1 A a Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező TESCO áruházakban igényelhető. A Tesco Pénzügyi Partner pulttal rendelkező áruházak listája a www.tescoszolgaltatasok.hu oldalon található meg. TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: MÁJUS 1-jétől)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: MÁJUS 1-jétől) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2017. MÁJUS 1-jétől) 2017. május 1. napjától befogadott hitelkérelmek Kamat mértéke (%/év) Kamatperiódus Futamidő Esedékesség

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN

HIRDETMÉNY. A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél és között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezetnél 2017.07.01. és 2017.10.31. között forgalmazott SAVARIA SZEMÉLYI KÖLCSÖN esetében alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. november 01. Közzététel napja:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A Hungária Takarék hivatalos tájékoztatója a Takarék Személyi kölcsön esetén alkalmazott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A Dél TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a Takarék Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. A Dél TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a Takarék Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Hirdetmény H I R D E T M É N Y A Dél TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2018. október 13. Hatályos: 2018. október 15. napjától Jelen

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: december 1-től Lakáshitelek

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: december 1-től Lakáshitelek Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB UNO Lakáskölcsön CIB Végig FIX15 Lakáskölcsön CIB Minősített

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Az Ügyleti kamat mértéke referencia-kamatláb kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a

Az Ügyleti kamat mértéke referencia-kamatláb kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest a változás: A Hitelintézet 2018. április 03-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. június 30-ig

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön Fix Takarék Személyi Kölcsön Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön A HITELINTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet Üzletszabályzata, az Általános

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan devizakülföldi magánszemélyek részére 1

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan devizakülföldi magánszemélyek részére 1 A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 2 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan devizakülföldi magánszemélyek részére 1 2. Jövedelem jóváírás a fizetési számlán,

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: augusztus 1-től Lakáshitelek

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: augusztus 1-től Lakáshitelek Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB UNO Lakáskölcsön CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Minősített

Részletesebben

beolvadását követően, azok általános jogutódjaként november 30. napjától Dél TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja tevékenységét.

beolvadását követően, azok általános jogutódjaként november 30. napjától Dél TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja tevékenységét. A Dél TAKARÉK Szövetkezet 1 a fedezetlen Takarék Személyi t, a Kiváltó Takarék Személyi t, a Fix Takarék Személyi t, valamint az Akciós Fix Takarék Személyi t az alábbi feltételek szerint nyújtja: célja:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Közzététel napja: 2018.03.31. Hatályos: 2018. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél október 1. és október 31. között forgalmazott HIRDETMÉNY A Jogelőd KisRába menti Takarékszövetkezetnél 2017. október 1. és 2017. október 31. között forgalmazott Ingatlan célú nem támogatott Takarékszövetkezeti Kölcsön esetében alkalmazott kondíciókról

Részletesebben