Budapest Zugló bérlakás fejlesztési koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Zugló bérlakás fejlesztési koncepció"

Átírás

1 Budapest Zugló bérlakás fejlesztési koncepció A Bérlakás fejlesztési koncepció feladata: aktuális rövid, de hiteles helyzetleírás és ingatlan összetétel elemzés során felvetődött problémákra javaslattétel a megfelelő intézkedés elfogadása, Jelenlegi lakáshelyzet bemutatása, elemzése Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma 2654 db, ebből 100 %-osan önkormányzati tulajdonú lakóépületben helyezkedik el 1478 db összesen 115 lakóépületben. A fennmaradó 1176 db lakás 644 különböző társasházban szétszórtan található. A kerület a rendszerváltást követően több tízezres darabszámú önkormányzati lakással rendelkezett, amely csökkenése a társasházi alapítások, lakás eladások eredményeként ma nem éri el a háromezret. Jelenleg az egyik cél, ennek a lakás állomány darabszámának megőrzése, illetve a szükséges mértékűre konszolidálása. Javasoljuk a cél megfogalmazásában a lakás állomány értékének megőrzését meghatározóan alapul venni, amely nem egyezik meg sőt jelentősen eltér - a darabszám megőrzési szándéktól. A lakóépületek műszaki állapota az elmúlt évek, évtizedek alacsony ráfordítása és az életkorukból adódóan avult állapotban vannak. A bérlők egységes bérleti díjat fizetnek szociális, illetve költség alapú megkülönböztetés mellett, a lakások komfortfokozatának függvényében. Az önkormányzat lakóépület állománya jelenleg nem önfenntartó költségaránya több mint 3-szorosa a bevételi oldalának. A különbség óriási és minden késedelem az intézkedések bevezetésében további veszteségeket okoz a kerületnek. A gazdaságos üzemeltetés a jelenlegi elöregedett és rossz műszaki állapotban lévő épületek és lakások esetén távlatilag sem lehetséges. A felújítási ráfordításoknak a megújuló és új építésű lakásoknak a jelentősége létfontosságú a gazdaságosabb üzemeltetéshez. Hiányuk azonban oly mértékű, hogy azok alkalmazása önmagában már nem elég, vagy elegendő a gazdaságos mérleg eléréséhez. Gyakorlatilag az ingatlan állomány portfóliója rendkívül sokrétű és összetett, mindamellett összességében jelentős veszteséget eredményez. Az állapot konzerválása hosszú távon kihat az önkormányzat anyagi helyzetére, folyamatos negatív mérleget eredményezve. Összességében gátolja a kerületet a fejlődésben. A megőrzött viszonylagosan- magas lakásszám, jelen állapotában az üzemeltetési, felújítási költségek mind emelkedő mértékét eredményezik. Azonos felújítási intenzitás az egyre idősebb átlagéletkorú lakóépület állományra, mind kevesebb eredményt ad. A jelen állapot konzerválásával adósságspirálként hat, visszafordíthatatlan vagyonvesztést eredményezve. Az ingatlankezelés sürgős változtatásokat igényel, annak hiányában egyenes út vezet az eladósodás értéktelenedés felé. Jelentős értékesítés portfóliótisztítás-nélkül az elöregedett és drágán üzemeltethető ingatlanok rövid és hosszú távon folyamatosan emelkedő kiadást jelentenek az önkormányzatnak.

2 2 Lakások megüresedése esetén nagy számban azok lakhatásra nem alkalmasak a továbbiakban, részben a bérlők hibájára visszavezethetően. Követelés az önkormányzat részéről ilyen esetekben hiábavalónak és behajthatatlannak bizonyul. A lakás újraelőállítási költségéhez képest viszonylag nagyarányú felújítással hozható ismét lakható állapotba. Azon esetekben, mikor az ilyen típusú visszavett lakások társasházakban vannak, célszerű megvizsgálni alacsony tulajdoni hányad esetén az értékesítés lehetőségét.

3 3 Lakbérrendszer módosítási igénye A lakásokból származó bevételek és lakásokra fordított, - lakbérből fedezendő - költségek egyensúlyát, elsődleges célként javasoljuk létrehozni. Az egyensúly megvalósításához több tényező együttes ráhatásával érhető el. Ezek egyike a lakbérrendszer, valamint növelni az épületek karbantartására fordítandó összeget. Alapvetően két besorolási kategória létezik a költség alapú és a szociális alapú a komfortfokozat függvényében. Tehát a komfortfokozaton és a bérlő anyagi helyzetén kívül nem tesz különbséget a lakás elhelyezkedése, illetve egyéb műszaki állapota vonatkozásában. Célszerű további kategóriák meghatározása, mivel a bérleti díjak besorolása túlságosan merev abban az értelemben, hogy az épület általános állapotát nem veszi figyelembe. Így előfordulhat az a szituáció, amikor a Cserei u. 3. azonos komfortfokozatú költség alapú bérlője ugyanolyan mértékű bérleti díjat fizet, mint az Erzsébet Királyné útja 120. alatti bérlő. Miközben a két lakóépület a lakhatósági, élhetőségi, műszaki színvonalbeli különbsége a lehető legtávolabbi az önkormányzati lakóépületek csoportján belül. A költség alapú lakások bérleti díját a többszörösére lenne szükséges emelni a szociális bérlakások által előállított hiány nagyságrendi kompenzálására. Jelen gazdasági helyzet piaci keresleti- alapon korlátozza a lakbér mértékét. Nagyon kis százalékban növelhető a lakbér megfelelő hajlandóság megtartása mellett. Ellenkező esetben nem önkormányzati, hanem szabad piaci ingatlanba költöznek a lakásbérlők, tovább rontva a deficites lakásgazdálkodás mérlegét. Stabilizálni szükséges a lakásokból származó bevételek és lakásokra fordított, - lakbérből fedezendő - költségek egyensúlyát, valamint növelni az épületek karbantartására fordítandó összeget. Az önkormányzati rendelet alapján biztosított lakhatási támogatás rendszerét úgy szükséges továbbfejleszteni, hogy csak azok kaphassanak támogatást, akik arra rászorulnak. A bérlők helyzete az önkormányzati lakóépületekben és a társasházakban eltérő képet mutat. A társasházakban sok esetben az önkormányzati lakásban lakó bérlőkre panaszkodnak magatartásbeli és az együttélés szabályainak megsértése miatt. Az önkormányzati lakóépületekben ugyanezen problématípus mellett sok műszaki állapottal kapcsolatos panasz és bejelentés érkezik. Az együttéléssel kapcsolatos súrlódások alapvetően a Ptk. ban foglaltak szerint kezelhetőek. Pénzügyi feltételek Az önkormányzat jelenleg meglévő lakásállomány fenntartására és felújítására lakbérbevételeket, a helyiségbérleti bevételeket és a költségvetésben elkülönített felújítási forrásokat használják fel. A lakbérbevételek azonban jelentősen elmaradnak az önálló gazdálkodáshoz szükségestől. Jelenleg sok olyan épület van, ahol a lakbér mértéke jóval alacsonyabb, mint az épület tényleges költségeket nyugvó üzemeltetési díja. A bérlakás kínálat megteremtése nehezen megvalósítható és folyamatos deficitet jelentő megfelelő lakbérrendszer alkalmazása nélkül. A lakbérnek a szociális bérlakások esetén is tartalmaznia kellene az épület összes rá eső költségét. A bérlőket jogos lakásigényük és anyagi helyzetük mértékében szükséges lakhatási támogatásban részesíteni. A megoldás korlátozná a jogos igényt jelentősen túllépő nagyságú lakás bérletét és elősegítené a lakás mobilitást. Önkormányzati tulajdonú épület felújítására, tehát azok a források állnak rendelkezésre, amelyet az önkormányzat a költségvetésében elkülönítetten biztosít. A felújítási lemaradás és

4 4 rendelkezésre álló keret mértéke jelentős eltérés mutat, az ilyen arányú ráfordítás 5-10 éves időtartamon belül az épületek szanálását, teljes elöregedését eredményezi. Jelenleg nem javasolt közgazdaságilag olyan cél elfogadása, ami a jelenlegi lakásállomány szinten tartását állapotának konzerválását jelenti. Természetesen az is meghatározó, hogy az önkormányzat a jelenleginél magasabb összegű felújítási forrást biztosítani nem tud. A jelenleg is hatályban lévő változtatási tilalom kényszer /életveszély/ és állagmegóvási munkák elvégzését engedélyezi, ezért a 2011-es évben a címjegyzék teljesülése korlátos volt. Tárgyévi megvalósítás szintén korlátos, de rávilágít a lényegi feladatokra. A szanálandó épületek állapotát legfeljebb a bontásuk bekövetkeztéig lakhatóság biztosításának megfelelő mértékben érdemes kezelni. 1. sz. melléklet: Javaslat lakóépület kezelésére. Amennyiben egy adott épület adott lakását önfenntartóvá kívánja az önkormányzat tenni, úgy a jelenlegi lakbért a többszörösére kell felemelni. Ilyen arányú lakbéremelés természetesen elképzelhetetlen egyidejű szociálpolitikai intézkedések nélkül. A helyiségbérleti díjak rövidtávon kiegyenlítő szerepet láthatnak el és pótolhatják azokat a forráshiányokat, amelyeket a lakbérek alacsony mértéke okoz. A helyiségbérleti jogviszony keretében ugyanis a bérbeadónak magasabb bérleti díj elérésére van lehetősége. Ez a bérleti díj a lakbérnél jobban követi a piaci változásokat.

5 5 A szociális támogatás Ezen igények az évtizedek alatt gyakorlatilag állandósultak, 2011 évig elmozdulás nem volt tapasztalható. Ugyanakkor a évi Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Lakásgazdálkodási Koncepciója bevezetésében így fogalmaz: A lakáskérdés kezelése a jelenlegi törvényi szabályozás alapján nem önként vállalt önkormányzati feladat. A szociális rászorultság sokaknál állandósult, ám bizonyos esetekben csak pillanatnyi helyzet az egyén életében. A szituáció kihasználása szociális előnyök igénybevételére egy gyenge szűrőteljesítménnyel rendelkező döntési mechanizmusban igencsak kecsegtető a kiskapuk kihasználói számára. Szigorításra a jogosultságok elbírálásának terén, ismételt felülvizsgálatra és határozott idejű bérleti szerződések megkötésére egyéb intézkedések mellett szükség van, ha célunk a szociális juttatások kihasználása érdekében tett visszaélések lehetőségének visszaszorítása. Ezen szigorítással párhuzamosan, célszerű meghatározni olyan önkormányzat támogatási mechanizmust, /lakás előtakarékosság, stb./ amely elősegíti az önálló lakáshoz jutást a felelős gazdálkodásra nevelés mellett. (Pl.: határozott idejű lakásbérleti szerződések megkötése, kártyás mérőórák alkalmazása a tartozás felhalmozás megelőzése érdekében, kaució bevezetése költség alapú bérleti szerződések esetén, stb.) Az önkormányzat a juttatásait így átgondoltabb konstrukcióban nyújtva, egyúttal társadalomnevelési magatartást is tanúsít, hozzájárul a társadalominfrastruktúra helyi szintjének emeléséhez is. A kerület polgárainak, megelégedésére szolgálhat, az effektív adófizetők által befizetett adóforintok ésszerűbb támogatási ráfordítása.

6 6 A lakók fizetési hajlandósága többnyire állandó, azonban megfigyelhető bizonyos társadalmi rétegek folyamatos tartozásának jelensége. Ezzel párhuzamosan állandósult kintlévősége jelentkezik az önkormányzatnak a lakásbérlet terén. Továbbá a bérbeadó a bérleti jogviszony felmondását ezekben az esetekben a korábbiakban sikertelenül eszközölte, bírósági kötelezés a lakás elhagyás terén kényszer kiköltöztetéssel igen kis számban valósult meg. Ennek oka szociálpolitikai problémákra vezethetők vissza. Így az önkormányzat több megszűnt bérleti jogviszonyú lakásához folyamatosan nem jut hozzá. A lakáshasználó pedig sok esetben a használati díjat sem fizeti, további kintlévőséget növelve. Az előzőekből nyilvánvalóan megállapítható, hogy vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek a magas komfortfokozatú lakások bérleti díjának megfizetésére képtelenek. Részükre alacsonyabb komfortfokozatú, olcsóbban üzemeltethető lakásállományt kell biztosítani. Távlati elképzelések Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy minden lakásigénylőnek lakhatást biztosítson. Arra viszont törekednie kell, hogy a lakásra váróknak segítséget nyújtson. Egy részük nem képes önerőből megteremteni a saját lakhatási feltételét. Külön kiemelt figyelmet kaphasson azonban az a rászorult réteg, amely képes jövedelmét növelni. Kvalifikált, keresőképes, fiatal családok az önkormányzat támogatásával, de végső soron önerőből belátható időn belül saját tulajdonú lakáshoz juthatnak. Akik első lakásukra várnak, akik szülőknél, vagy költséges albérletben élnek. A lakásigénylők közül célszerű kiemelten kezelni a kerület migrációs szempontjából labilis rétegét. A kerület ezen lakóira a korábbi lakáskoncepciók nem igyekeztek megoldást találni. Célszerűnek tartjuk a fenti igénnyel rendelkezőknek lehetőséget teremteni bizonyos lakás mobilitás feltételével a lakás problémájuk megoldására. Végleges lakáshoz jutásához segítséget nyújthat a fecskeház típusú lakások csoportjának megteremtése, célszerűen új lakásépítés keretében. Ezeket a lakásokat az önkormányzat azoknak a 35 év alatti fiatal házasoknak vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek adhatja bérbe legfeljebb öt éves időtartamra, akik készek és képesek elő takarékosság vállalásával, legkésőbb az öt év elteltével lakhatásukat piaci lakásvásárlással megoldani. A megüresedő fecskeházi lakás újabb fiatal családnak nyújthat kezdeti segítséget. Javasolt tehát, garzon házak (fecske házak), alacsony alapterületű 35 m2, olcsón építhető, fenntartható komfortos házak építéséről döntés. Olyan gazdasági helyzet teremtéséhez, amely az önkormányzat lakóingatlan gazdálkodási mérlegét javítja. A lakások jelenlegi mennyiségének fenntartása a bontásra kijelölt feladatok elvégzése mellett, jelentős új lakásmennyiség előállítása mellet javasolt. Mindenképp szükséges optimális rövid távú cél a lakásszám és ezáltal a vonatkozó üzemeltetési kiadások- olyan mértékű csökkentése, amely a helyiséggazdálkodás erős bevételi oldalát érzékelhető profitként jeleníti meg. Esély az egyensúly visszaállítására, az említett gazdasági szituáció bekövetkeztével kezdődhet meg. Javasolt a veszteséget termelő ingatlanok értékesítése, társasházi lakások, szükséglakások, helyiségek /padlás és pincei helyiségek/ telkek esetén.

7 7 Javasolt a lakóépületek 2002-ben elfogadott szanálási tervének folyatatása, teljesítése, új szanálási terv és ütemezés elkészítése mellett. Javasolt a 2012 es évi koncepcióban megfogalmazott, de jóváhagyásra váró beruházások megkezdése: %-os önkormányzati házak tekintetében A beruházások terén javaslunk 5 éves program keretében jelentős mennyiségű, legalább 20% mértékű új építésű lakásállomány létrehozását. A beruházások részben meglévő üres telekállományon valósulnának meg, összesen 500 darab lakás megépítése a cél. A es évben a beruházás előkészítése, és az első ütem elkezdése, esetleges megvalósítása a cél. Ezért a 2012-es évben bruttó 400 Millió Forint szükséges a terv első ütemének a megvalósításához. A meglévő önkormányzati lakóépület állomány felújítása két fő részből tevődik össze: Tömbrehabilitáció megvalósítása azokban a házakban, amelyek állapota szükségessé teszi azt és a kivitelezés elvégzése megvalósítható. 5 éves program keretében a lakásállomány 20%-a, összesen 300 lakást tartalmazó ház állomány felújítása a cél. Jelentős minőségjavulás elérése a cél, mind az épületállomány, mind a lakhatósági körülmények, komfortfokozat biztosítása terén. Bruttó 600 Millió Forint szükséges a 2012-es évi ütem megvalósításához. Felújítási munkálatok azokban a házakban, amelyek jelenleg is folyamatos részleges felújításra szorulnak - az ingatlan állomány minőségének megőrzése miatt- a 2012-es évben bruttó 450 Millió Forint- ból megvalósíthatóak. 2. sz. melléklet: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Üzemeletetési, karbantartási és felújítási Divízió tanulmánya, tömbrehabilitációra.

8 8 Az önkormányzat ingatlan összetételének elemzése Önkormányzati tulajdonú lakások: Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 2654 db bérlakás van, ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat ennyi lakással gazdálkodhat, hiszen ezen lakás állomány közel 95 %-a határozatlan időre van bérbe adva. Kezelésük ezért nehézkes és számos jogi korláttal rendelkezik. Jelen esetben csak akkor van lehetőség lakásgazdálkodás megvalósítására, ha a lakás bérlője elhunyt és nem maradt olyan személy, aki a lakás törvény szerint jogviszony folytatására jogosult, vagy ha a lakás bérlője a lakást térítési díj ellenében az önkormányzat részére visszaadja. Az üres lakás állomány nagysága nem éri el az 1%-ot. Állapotuk azonban olyan alacsony műszaki színvonalú, amelyek együttes lakható állapotúra felújítása esetén, a költségszint megközelíti az azonos lakásszámú újépítésűként létrehozott lakások előállítási értékét! Fent említett üresedések a lakásszámhoz viszonyítva jelentéktelen, éves szinten mintegy db esetben állnak elő.

9 9 Önkormányzati tulajdonban lévő épületek: A 100 %-os tulajdonú épületekre jellemző rossz műszaki állapot, avult kivitelezések és nehezen üzemeltethető kivitel. A 115 db lakóház esetében jelentős állagromlás tapasztalható. Üzemeltetésük és karbantartásuk olyan magas költségeket eredményeznek, amelyek aránytalanul nagy terhet rónak a kerületre. Ennek a költségnek a kigazdálkodása jelenlegi díjfizetésből nem lehetséges. Ezek az épületek 50% százalékban szanálandók, a bérbeadás további fenntartása nem javasolt. Javasolt a szanálásra ítélt épületek tényleges lebontása a több mint 200 bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő kihelyezésével. Megvalósításhoz a lakók lakhatásának kezelésére alábbi alternatívák lehetségesek:

10 10 -Pénzbeli megváltás megállapodás szerint kiváltható a lakás piaci értékének 80 %-os mértékéig. A pénzbeli megváltásra előzetes kalkulációk alapján a megüresedett telek értékesítése elégséges fedezetet nyújt. / esetleges felépítmény létesítésével további haszon érhető el/ Várhatóan jelentős számú bérlakás és szerződés ezzel a konstrukcióval megszűnik. -Új lakásépítés a szanált épület helyén a lakók ideiglenes elhelyezését követően újra fogadhatja a rászorulókat. - kihelyezés más üres lakásba, illetve tömbrehabilitáció keretében megújuló lakásokba áthelyezés. Mindez javítja a kiadás és bevétel mérlegének helyzetét. A bontásokat 5 éves időtartamon belül javasolt elvégezni. Az évenkénti egyenletes ütemben történő lebontása, új lakóépület létesítése mellett megoldható. Egy új lakóépület megvalósítása, jóváhagyást követően természetesen hosszasabb előkészületeket, megvalósíthatósági és hatástanulmány elvégzését valamint alapos kidolgozást igényel. Ezért fontos az elvi döntések meghozatala, javaslataink érdemi megtárgyalása. Társasházi vegyes tulajdon: Lakások és egyéb helyiségek. Jelenleg az önkormányzat 644 db társasházban bír tulajdonrésszel. A társasházak két fő költségtípust generálnak a tagjai és így az önkormányzat részére. A közös költséget és a felújítási /vagy más természetű/ célbefizetési kötelezettséget. A közös költség összegét a lehetőségek szerint csökkenteni próbáljuk. Lehetőség szerint minden önkormányzati lakásban vízórákat szerelünk fel. A 2011-es évben 58 db lakás esetén tettük meg ezt. A gazdaságosan bérbe nem adható helyiségeket nyilvános árverésen javasoljuk értékesíteni. A nagy alapterületű üres helyiségekben vízórát szereltetünk fel, ezzel is jelentősen csökkentve a fizetendő közös költség mértékét. (a közös költség vízdíj tartalma esetenként eléri az 50%-ot) Az egyszeri célbefizetések mértéke pontos összege előre nem tervezhető. A tulajdonosok költségkímélési okokra hivatkozva sok esetben nem képeztek felújítási alapot. Pénzügyi tartalékképzés nélkül a szükségessé váló felújítást, (gáz alapvezeték, fűtési rendszer felújítás, függőfolyosó megerősítés stb.) rendkívüli befizetésből tudják megoldani.

11 11 Több társasházban jelentős gondot okoz az elmaradt, felhalmozódott közműszámlák kiegyenlítése, melyet szintén egyszeri befizetések teljesítésével lehet megoldani. Az ingatlan típus tulajdoni arány mértékének megfelelően felosztható több olyan csoportra, amely eltérő kezelést igényel. 1.) Csoport: 50 %-os tulajdoni hányadot elérő, vagy meghaladó társasházi tulajdonrész. Ezen ingatlanok fenntartása és további bérbe adása javasolt a műszaki állapot megőrzése mellett. 2.) Csoport: 50 % alatti, de minimum 35 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező társasházi tulajdonrész, további tulajdonban tartásuk és kezelésük a várható gazdaságos fenntartás függvényében javasolt 3.) Csoport: 35 % alatti tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonrész. Az ingatlan csoport további bérbe adása nem javasolt, csoportra jellemzően magas üzemeltetési költség miatt. Több esetben a társasházak kihasználják azt a lehetőséget, hogy a közgyűlési többség olyan terheket költségviseltet az, önkormányzattal, amelyek aránytalanok azon önkormányzati tulajdonra való ráhatásban. Ezen döntések előre nem láthatóak ezért különös gazdasági előnyt jelentő esetek kivételével- a vagyontárgy megtartása nem indokolható, elidegenítésük, értékesítésük javasolt. Elsődleges végrehajtható döntés az üres bérleti szerződéssel nem terhelt ingatlanoknál lehetséges. Ezért érdemes a lakások mellett megemlíteni az egyéb helyiségeket, amelyek tartósan többnyire évtizedek óta- üresen állnak hasznosíthatatlanul. mint pl. padlás ill. pince, szuterén. A padlások helyzete sajátságos. Többségük a korábbiakban önkormányzati lakóépületből társasházzá alapításkor keletkezett önálló vagyontárgy. Az önkormányzat valószínűsíthetően az alapítást azzal a céllal alakította így, hogy a tetőteret tetszés szerint beépíthesse a későbbiek folyamán. Gyakorlati megvalósulására több esetben sor került. Jelenleg azonban időben és tulajdoni hányad arányban is jelentős távolságra került az önkormányzat az eredeti szándékának megvalósíthatóságától. Jelenleg a folyamatos költségterhek maradtak örökségül évi mintegy 15 MFt nagyságrendű terhet jelentenek gyakorlati szolgáltatás, vagy bármiféle haszon nélkül. Önkormányzati lakások alapterületi megoszlásának bemutatása lakóépület tulajdonlás szerint.

12 12 Kiemelkedő adat a 2654 lakás 80%-a 40m2 alatti alapterületű! Önkormányzati lakásépítés: Az Önkormányzat saját kivitelezésben az Erzsébet királyné útja 120. ingatlanát építette fel 2003-ban állami támogatással, lakásállománya növelése céljából. Utolsó önerős kivitelezése a Rózsavölgyi téri társasház üzletekkel kivitelezés volt 2005-ben, viszont a lakások értékesítésre kerültek. A jövőben célszerű olyan lakások megépítése, amelyek gazdaságosan üzemeltethetőek, alacsony rezsivel fenntarthatók és olcsó építőanyagokból low budget elvet követve gazdaságosan kivitelezhetőek. Kötelező érvénnyel jól bérbe adható földszinti tágas alapterületű egyéb helyiség létesítésével. Különösen fontos az önkormányzat saját szempontjainak, igényeinek megfelelő kivitelezés. Jelenleg a lakásfelújítások, illetve helyreállítások bármekkora lakás alapterületről lévén szó oly mértékűek, melyek megközelítik a lakás újraelőállítási értékét. A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. több kivitelezésben nagy tapasztalattal rendelkező műszaki ellenőre is jelezte, hogy az alacsony hatásfokú perforációs hatású és költséges lakásfelújítások helyett, célszerűbb lenne szanálásokkal elősegítve új lakóépület kivitelezése. Olyan anyagok alkalmazásával, melyek jelentősen nem drágítják meg az épületet, de vandál biztosak. Ezáltal a költözések, üresedések, mobilizáció, nem generál a továbbiakban ezen épülettípusok esetén többletköltséget. A megfelelő lakóközösség összetétele. Jelenleg nincs elkülönítve a bérleti díj a lakóépület minősége alapján. Célszerű ezt a diferálást lakbér megállapítást alkalmazni új lakások esetén. Javasolt a bérleti szerződéseket határozott idejűre megkötni a továbbiakban. Pénzügyi forrásának egyik fő alapja a lakóingatlanok- és telekértékesítések bevétele. Telekgazdálkodás: Alapvetően a lakásgazdálkodás részeként kezelendő ingatlancsoport az üres telkek csoportja. Megkerülhetetlen jelentőségük van az önkormányzati fejlesztések szempontjából, több tekintetben is. - szomszédosság esetén akár más üres telekkel, akár meglévő házas ingatlannal potenciális befektetési vagy fejlesztési lehetőséget kínál - értékesítésük kötött százalékban, illetve arányában segítséget nyújthat a fejlesztési és a működési költségek fedezésére

13 13 - önkormányzati ingatlan invesztáció esetén, akár intézményi lakó vagy más közösségi célt szolgáló funkció megvalósíthatóságának helyét teszi lehetővé, akár ideiglenes jelleggel is pl es évi koncepció javaslataként: Hasznosításuk az eladás lehetőségétől eltekintve a közösségi javakat kell, hogy szolgálja, a zöldmezős beruházások lehetőségének fenntartása mellett. Az alábbi ideiglenes hasznosítási alternatívákat javasoljuk: kutyafuttatók létesítése: bruttó 15 Millió Forint kalandpark, játékpark (belépődíjas): bruttó 50 Millió Forint játszóterek: bruttó 50 Millió Forint parkolók létesítése: bruttó 50 Millió Forint műfüves sportpálya létesítés: bruttó 20 Millió Forint görkori park létesítés :bruttó 10 Millió Forint hiszen ezek az üres telkek kerületszerte megtalálhatóak, vegyesen hasznosíthatóak, adottságaikhoz mérten. Helyiséggazdálkodás: Jelenleg a helyiségek bevételei önmagában tekintve nyereséget termelnek a kerületnek. A lakóépületek jelentős fenntartási vesztesége azonban elfogyasztják a helyiségek által termelt profitot. Célszerű a nyereség növelése érdekében az alábbiakat elvégezni. - a helyiségek körében évek óta kiadhatatlan, és alacsony önkormányzat tulajdoni hányaddal rendelkező társasházban lévőket értékesíteni - bérbeadások számának növelése: minimális anyagi ráfordítás biztosítás /takarítás, tisztasági festés/ a bérbeadhatóság elősegítése érdekében - a folyamatosan magasabb költségű és alacsonyabb bevételt eredményező helyiségek értékesítése Gyakorlatilag az ingatlan állomány portfóliója rendkívül sokrétű és összetett, mindamellett összességében jelentős veszteséget eredményez. Gátolja a kerületet a fejlődésben, az állapot konzerválása hosszú távon kihat az önkormányzat anyagi helyzetére, folyamatos negatív mérleget eredményezve. Kerületi tulajdonú vagyontárgyak portfóliótisztítása nélkül az elöregedett és drágán üzemeltethető ingatlanok rövid és hosszú távon folyamatosan emelkedő kiadást jelentenek az önkormányzatnak. A megőrzött viszonylagosan- magas lakásszám, jelen állapotában az üzemeltetési, felújítási költségek mind emelkedő mértékét eredményezik. Azonos felújítási intenzitás ráfordítása az egyre idősebb átlagéletkorú lakóépület állományra, mind kevesebb érzékelhető eredménnyel jár. A jelen állapot konzerválásával adósságspirálként hat, visszafordíthatatlan vagyonvesztést eredményezve.. Mivel a felesleges és veszteséget termelő kategória minden ingatlantípusban megtalálható, célszerű azonnali intézkedéseket tenni, a költségek lefaragása érdekében. A bérleményellenőrzés, és az együttélési normákat, valamint a bérbeadás szabályait megszegők elleni intézkedések, és azok tapasztalatai Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakástörvény szerinti felhatalmazáson alapuló ellenőrzése a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. feladata. Évenkénti ellenőrzések és soron kívüli ellenőrzések típusát különböztetjük meg.

14 14 A helyszíni ellenőrzés nem helyettesíthető. A bérlemény rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a szerződés és az ingatlan adatainak egyeztetése, kizárólag a helyszíni jegyzőkönyv alapján lehet tényszerű. A bérleményellenőrzések célja: - a jogcím nélküli lakás, helyiség használat ellenőrzése, a tényleges használó azonosítása, - a jogcím nélküli személyek befogadásával kapcsolatos eljárás, adatok jegyzőkönyvbe rögzítése, - a lakás engedély nélküli albérletbe adásának felderítése és a szükséges intézkedések megtétele, - színlelt lakáscsere, a lakás átjátszásának megakadályozása, - a nem rendeltetésszerű lakás és helyiség használat feltárása (karbantartási kötelezettség elmulasztása, együttélési szabályok megsértése), - lakóközösséget súlyosan zavaró életmód és magatartás elleni fellépés (hangoskodás, randalírozás, összeférhetetlen magatartás, fenyegetés, lakótársak tettleges bántalmazása, jogszabálysértő állattartás stb.), - a lakás tényleges komfortfokozatának és a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése, - a bérlő szóbeli felszólítása az esetleges díjhátralék befizetésére, tájékoztatás a szociális segítség igénybevételének lehetőségeiről, - a közüzemi mérőórák működőképességének, hitelességének ellenőrzése, szabálytalan vételezés feltárása, - a bérlő és eltartója között létrejött eltartási szerződés megvalósulásának ellenőrzése. A megtett intézkedések célja az önkormányzat tulajdonának védelme, és a lakók nyugodt, egészséges élethez való jogának biztosítása. A felsorolt törvény- és rendeletszegések közül a lakosság életminőségét közvetlenül, a közösséget zavaró magatartás befolyásolja. A lakóközösségben élők részéről egyre határozottabb igényként fogalmazódik meg az együttélés szabályainak elemi betartatása. A lakóközösséget zavaró magatartás megváltoztatására, és az ezt megvalósító személyek szankcionálására rendelkezésre álló eszközeink: - szóbeli meggyőzés, - írásbeli figyelmeztetés, - írásbeli felszólítás, - rendszeres ellenőrzés a rendőrséggel közösen, - együttműködés a társszervekkel a lakóközösséget zavaró magatartású személy meggyőzésében, - lakásbérleti szerződés felmondása, /hatóság által készült megalapozott igazolás esetén/ - lakás-kiürítési per kezdeményezése, - pernyertesség esetén kilakoltatás végrehajtatása. A társszervekkel való együttműködés eredményei javításra szorulnak. A bérleményellenőrzéseknek és intézkedéseknek számát a jövőben növelni kívánjuk, mivel azoknak általában jó a lakossági visszhangja.

15 15 Szükséglakások megszüntetésének helyzete A évi törvényi változás, a lakásgazdálkodásban a szükséglakások újbóli bérbeadásának tilalma miatt igényelte az önkormányzat tulajdonában álló szükséglakás állomány tételes felülvizsgálatát és egy intézkedési terv elfogadását fokozatos megszüntetésükre vonatkozóan. Elsődleges teendők: a társasházban lévő, megüresedő szükséglakásokat a szomszéd magántulajdonban lévő lakás tulajdonosa részére értékesíteni, az önkormányzati épületekben megüresedőket, - amennyiben a műszaki feltételek adottak - a szomszédos lakáshoz csatolás, vagy átadás a közösség részére közös helyiség használatra. Cél a határozott időre bérbe adott szükséglakásokat a szerződés lejárta után folyamatosan kivonjuk a lakásgazdálkodásból és a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező szükséglakások esetében a bérlők érdekeinek szem előtt tartásával folytatjuk a kihelyezéseket. A Lakástörvény nem a szükséglakásban lakást tiltja, hanem megüresedése esetén az újbóli bérbeadást. Továbbra is fontos célkitűzés a szükséglakásban lakók jobb, komfortosabb lakásba történő kihelyezése. Javaslatok a konkrét célok megvalósítása érdekében: Számos megoldási és problémakezelési ad hoc és részletesen kidolgozott javaslat merült fel a koncepcióban. Gyakorlati alátámasztás külső közreműködő szerv /szakértő bevonása/ a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. álláspontja szerint nem szükséges. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Javaslat lakóépület kezelésére 2. sz. melléklet: Tanulmány tömbrehabilitációra Budapest, augusztus 15.

A december 31- i állapot szerinti az önkormányzat tulajdonában álló 1324 db-os

A december 31- i állapot szerinti az önkormányzat tulajdonában álló 1324 db-os Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. december 31- i állapot szerinti az önkormányzat tulajdonában álló 1324 db-os bérlakás állományból, 315 db lakás költségelven van bérbe adva, a teljes lakásállomány

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. sz. napirend ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

,(C. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

,(C. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ,(C számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere A koncepció bizalmas: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (2) bekezdés

Részletesebben

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK LAKÁSGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. -a alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1080 JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK LAKÁSGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

1. melléklet az előterjesztéshez

1. melléklet az előterjesztéshez 1. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2019. (... )önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 20 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 20 -i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. június 20 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat egyes üres önkormányzati lakások hasznosítási jogcímeinek meghatározására Előterjesztő:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 16.-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 16.-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

SV/651-1/2015. Tisztelt Közgyűlés! I. Lakás juttatási jogcímek sorrendje

SV/651-1/2015. Tisztelt Közgyűlés! I. Lakás juttatási jogcímek sorrendje r 14252587 1425 2587 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/651-1/2015. Javaslat a 2015. évi lakás juttatási jogcímek sorrendjének meghatározására, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások 2014.

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete október 29-ei ülésére

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete október 29-ei ülésére Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalu Város Lakáskoncepciójának elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője ~ - számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996. (II. 06.) Kt.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről

TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség 12 hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség 12 hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások

Részletesebben

A Rendelet 3. -a kiegészül új (5), (6) és (7) bekezdésekkel az alábbiak szerint:

A Rendelet 3. -a kiegészül új (5), (6) és (7) bekezdésekkel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlemények 2010. évi bevételeiről és azok felhasználásáról Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.ügyvezetője Ózd,

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

f) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átminősítését követő bérbeadás piaci alapon, a bérlő kérelmére 2.

f) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átminősítését követő bérbeadás piaci alapon, a bérlő kérelmére 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 080 JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI

Részletesebben

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI ÉS LAKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1080 JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK INGATLANKEZELÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN.

ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. ELŐTERJESZTÉS A PETŐFI UTCA 9. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPŰLET LAKÓINAK ELKÖLTÖZTETÉSÉRE, VALAMINT AZ ÉPÜLET TOVÁBBI SORSÁRA VONATKOZÓAN. Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELOTERJESZTES A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság július 30-i ülésére

ELOTERJESZTES A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság július 30-i ülésére Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága / ^ j A Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt....).. sz. napirend

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatt található lakás hasznosítására. Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatt található lakás hasznosítására. Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BÉRLAKÁSOK CSERESZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BÉRLAKÁSOK CSERESZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BÉRLAKÁSOK CSERESZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA Alulírottak kérjük, szíveskedjenek a megjelölt önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréjéhez hozzájárulni. Kijelentjük, hogy

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 07. e i üléséről. 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 07. e i üléséről. 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat Tárgy: napirend 111/2017. (03.07.)TELB. Határozat úgy dönt, hogy a 07/2017 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: NYÍLT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK 1. Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 87/2018. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 26. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Hajdúbagos Község Önkormányzatának 2./2002.( II.25.) ÖR. számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek bérbeadásáról, a lakbérek megállapításáról és a lakásgazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; 531 031 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2019. 9. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 1/ Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Jegyzőkönyv. Napirend: 1/ Beszámoló Nyergesújfalu Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Jegyzőkönyv Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. május 25-i ülésén. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Fleith Péterné a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek üzemeltetésének 2015. évi tapasztalatairól Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. Ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2016. július 21. 1. A nem lakáscélú

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele Sorszám: IV/13 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Döntéshozatal

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. hrsz-ú, természetben a (cím). szám

Részletesebben

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon A szombathelyi önkormányzati modell Előzmények Az önkormányzati bérlakások privatizációját követően jelentősen csökkent a bérlakás állomány Folyamatosan

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati lakásvagyon kezelésével megbízott gazdasági társasága által

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30. napján megtartott zárt üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

2. (2) i.) üres helyiség bérbeadása a 4. (16) bekezdése alapján.

2. (2) i.) üres helyiség bérbeadása a 4. (16) bekezdése alapján. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2005.(IX.29.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000.(III.31.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony

Részletesebben