XVII_ker_Elj_Felh_Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII_ker_Elj_Felh_Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése"

Átírás

1 XVII_ker_Elj_Felh_Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 10075/2014 CPV Kód: ; ; ; ; ;4545 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Teljesítés helye: Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska u. 3. (Hrsz.: /21) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Postai cím: Pesti út 165 Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1173 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Bánóczi Zoltán Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): 1

2 A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz 2

3 Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése című projekt kivitelezési feladatainak ellátására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest, Sisakos sáska u. 3. (Hrsz.: /21) NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 3

4 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése című projekt kivitelezési feladatainak ellátására. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése című projekt kivitelezési feladatainak ellátására az alábbiak szerint: ELVÉGZENDŐ FELADATOK Az iskola épület-együttese az 1970-es évek végén épült, az épület összes nettó alapterülete: 3536 m2. A Zrínyi Miklós Általános Iskola épületegyüttes négy épületrészből áll: 4

5 - a háromszintes (földszint + 2 emeletes, lépcsőzetes tömegű, lapostetős) főépületből, - a két szint belmagasságú illetve részben kétszintes tornatermi szárnyból, - az egyszintes étterem-konyha-hőközpont épületszárnyból, - a főépületet és a másik két épületrészt összekötő nyaktag épületrészből. A főépület az étterem-konyha-hőközpont szárnyból, egy közműfolyosóban vezetett távvezetéken keresztül kapja a fűtési ellátását. A beruházás célja a tornatermi szárny homlokzati térelhatároló szerkezeteinek és nyílászáróinak felújítása, modernizálása, valamint az elavult lapostető szigetelés cseréje. Elvégzendő a létesítmény főépületének és tornatermének és a nyaktag épületrész külső határoló felületeinek épületenergetikai korszerűsítési (energiahatékonysági, energia-megtakarítást eredményező) felújítása és korszerűsítése homlokzati utólagos hőszigeteléssel, lapostetők utólagos hő- és vízszigetelésével, homlokzati nyílászárók és üvegfalak/bevilágítók cseréjével. A tornaterem nyugati végfala, valamint az összekötő nyaktag épületrész hosszanti homlokzati falai átépítésre és utólagos hőszigetelésre kerülnek. A tornaterem keleti végfaláról lebontásra kerül a meglévő eternit burkolat egészen a vasbeton falig ezek a felületek is utólagos hőszigetelésre kerülnek. A vasbeton U-paneles homlokzat utólagos hőszigetelését úgy kell megoldani, hogy az U panelek száraira, valamint a panelközépben rögzíteni kell a szükséges méretű hőszigetelést, majd erre kerül egy magas ütésállóságú homlokzati bevonat. megerősített vakolat, olyan módon, hogy a zöldszinti sávban a végleges kivitel vandálbiztos legyen A létesítmény épületgépészeti rendszere is korszerűsítésre kerül. Felújításra kerül az épület hőközpontjának korszerűtlen illetve alacsony hatékonyságú gépészeti elemei, időjárásfüggő zónaszabályozás és hőmennyiségmérés kerül kiépítésre. Cserére kerülnek a korszerűtlen fűtési hőleadó radiátorok és a fűtési rendszer szabályozhatósága céljából termosztatikus fűtési szabályozó szelepek is beépítésre kerülnek, avatatlan beavatkozást megakadályozó vandálbiztos kivitelben. Távjelzéses távfelügyeleti jelzőrendszer is kiépítésre kerül. Az összes utólagos homlokzati és lábazati hőszigetelés mennyisége: 854 m2, Az összes új, vasbeton merevítő pillérekkel és koszorúkkal erősített homlokzati kitöltő falazat mennyisége: 150 m2. Az összes beépítésre kerülő korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró szerkezetek mennyisége: 187,34 m2. Az összes beépítésre kerülő korszerű, hőszigetelt üvegezésű hőhídmentes alumínium nyílászáró szerkezetek mennyisége: 40,5 m2. Az összes építendő/szerelendő acélszerkezettel merevített öt-légkamrás polikarbonát bevilágító fal mennyisége: 160 m2. A beépítésre kerülő új radiátorok száma: 24 db. A beépítésre kerülő új vandálbiztos termosztatikus szabályozó szelepek száma: 24 db. Utólagos külső hőszigetelés: A főépület bordás vasbeton BVM paneles végfalainak utólagos homlokzati hőszigetelése (589 m2), lapostetős zárófödémének, valamint a lépcsőzetes kialakításból adódó tetőteraszok nem járható kialakítású lapostetőjinek szigetelése a hőszigetelő réteg vastagságának növelésével és új vízszigetelés készítésével (1174 m2). (A hosszoldali nyílászárók ill. függönyfal-szerkezet cseréje már egy korábbi ütemben megtörtént, ezt a részt a most tervezett korszerűsítés nem 5

6 érinti.) A tornatermi épületszárny hosszoldali bordás vasbeton BVM paneljeinek utólagos homlokzati hőszigetelése, a végfalak utólagos hőszigetelése illetve hőszigetelt új végfalazat készítése beton sávalapok készítésével és vasbeton merevítő pillérek és vasbeton merevítő koszorúk készítésével együtt.az utólagos homlokzati hőszigetelések teljes homlokzati hőszigetelő rendszerrel készítendők, a földszinti minimum 2 méteres magasságig vandálbiztos homlokzati erősített hőszigetelő rendszer alkalmazásával (215 m2). A tornaterem lapostetőjének utólagos hőszigetelése új vízszigetelés készítésével együtt (650 m2). A konyhai épületszárnyat a tervezett korszerűsítés nem érinti. Külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése: A főépület végfalain a zsibongó több szint magasságú szakipari üvegfalainak teljes cseréje korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró szerkezetekre (kb. 136 m2), melyekhez acél tartószerkezeteket kell készíteni. A portaépület homlokzati nyílászárószerkezeteinek cseréje (kb. 40 m2) korszerű, hőszigetelt üvegezésű hőhídmentes alumínium nyílászáró szerkezetekre. A tornaterem egyik hosszoldali korszerűtlen, elavult bevilágító sávjának cseréje acélszerkezettel merevített öt-légkamrás polikarbonát bevilágító falra (160 m2) (a másik oldalon ez már a közelmúltban megtörtént). A tornaterem végfalaiba korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró szerkezetek kerülnek beépítésre (kb. 51 m2). Épületgépészet: A kazánház egyes szerelvények felújítása, változó fordulatszámú szivattyúk (3 db) alkalmazásával, használati melegvíz termelő berendezések felújítása. A bérbe adott konyha radiátoros fűtési hálózatára hőmennyiségmérő kerül felszerelésre. Háromjáratú everőszelepek (3 db) beépítésével időjárásfüggő és zónaszabályozás kialakítása a főbb fűtési területek differenciált fűtési lehetőségének megteremtéséhez. A hőleadó radiátorok (111 db), fűtési csővezetékek cseréje (240 fm), a radiátorszelepek cseréje (119 db) thermosztatikus vandálbiztos kivitelű szelepekre. Az avult fűtési vezetékszakaszok cseréje. Az önkormányzati intézmények felügyeleti központja felé jelzéssel távfelügyeleti rendszer kiépítése. Az épület működik hétköznaponként (ünnepnapok kivételével) reggel 8-tól este 18-ig, kivéve a nyári szünetben, a nyári szünet alatt ügyeleti jelleggel üzemel a létesítmény. A nyertes ajánlattevő feladatát képezik a munkakezdést lehetővé tevő következő fő munkarészek is, melyeket a tervezői költségvetés kiírás tételszerűen nem tartalmaz, ezért ezek költségét az ajánlattevőknek az alkalmazott rezsióradíjaikban kell figyelembe venniük: Hatósági és szakhatósági bejelentések megtétele a kivitelezés megkezdéséhez (a munkakezdés építésfelügyeleti bejelentése kivételével). Behajtási engedélyek, egyéb, a kivitelezési folyamathoz szükséges engedélyek beszerzése. Felvonulási és munkaterületek ideiglenes lehatárolásainak kiépítése, munkavégzés közben szükséges átalakítása, fenntartása, munkavégzés befejezése utáni megszüntetése/leszerelése. Ideiglenes forgalomtechnikai kiépítések, ideiglenes forgalomterelések, ideiglenes megközelítések biztosításához szükséges ideiglenes kiépítések elvégzése, munkavégzés közben szükséges átalakítása, fenntartása, munkavégzés befejezése utáni megszüntetése/leszerelése. A kivitelezési munkáknál nyertes ajánlattevő feladatát képező fő munkarészek (melyeket a műszaki ütemtervben kivitelezés-technológiai egymásra épülés alapján összefoglaló tevékenységi csoportosítással, a műszaki tervdokumentáció teljes körű megvalósításának megtervezésével kell figyelembe venni) a következők: Homlokzati állványozási munkák elvégzése (védőfüggönyözéssel együtt). Homlokzati védőtető építési munkák elvégzése. 6

7 Homlokzati nyílászáró szerkezetek kibontása. Homlokzati szerelt falszerkezetek elbontása Homlokzati szerelt falburkolatok elbontása. Kopolit üvegfal szerkezet teljes elbontása. Homlokzati üvegfal szerkezetet tartó-merevítő acél épületszerkezet készítése és elhelyezése. Homlokzati polikarbonát fal szerkezetet tartó-merevítő acél épületszerkezet készítése és elhelyezése. Homlokzati műanyag nyílászáró szerkezetek elhelyezése tömítésekkel, szerelvényezéssel együtt. Homlokzati hőhídmentes alumínium nyílászáró szerkezetek elhelyezése tömítésekkel, szerelvényezéssel együtt. Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása terv szerinti üvegfelületekre. Ablakpárkányok (polikarbonát fal párkánya is) fedése terv szerinti kiterített szélességgel. Homlokzati nyílászáró cserék utáni belső kőműves javítások elvégzése. Homlokzati nyílászáró cserék utáni belső festő (felületképzési) javítások elvégzése. Homlokzati nyílászáró cserék utáni belső burkolat-javítások elvégzése. Tornaterem meglévő alapozásának feltárása. Tornaterem új homlokzati fala alatti alaptestek betonozása. Alaptestekhez szükséges munkaárok kézi földkiemelése. Alaptestek készítéséhez szükséges szegélyzsaluzatok elkészítése. Új homlokzati fal merevítő koszorúinak zsaluzási munkáinak elvégzése. Új homlokzati fal merevítő pilléreinek zsaluzási munkáinak elvégzése. Betonacél szerelési munkák elvégzése vasbeton szerkezetekbe. Új homlokzati fal merevítő koszorúinak betonozása. Új homlokzati fal merevítő pilléreinek betonozása. Új homlokzati falak falazási munkáinak elvégzése rendszerazonos nyílásáthidalók elhelyezésével együtt. Talajnedvesség elleni szigetelések készítése. Lábazati csapóvíz elleni szigetelések készítése. Belső falak vakolása (új homlokzati falak). Új homlokzati falak belső oldalánál a csatlakozó burkolatok helyreállítási munkáinak elvégzése. Acél épületszerkezetek rozsdamentesítése és korrózióvédő mázolási munkáinak elvégzése. Acél épületszerkezetek felületképző mázolási munkáinak elvégzése. Új homlokzati falak mögötti helyiségek felületképzési helyreállítási/pótlási munkáinak elvégzése. Polikarbonát szerelt falszerkezet készítése rendszerazonos kiegészítőkkel együtt. Lábazati hőszigetelések készítése felragasztással, mechanikai rögzítéssel, felületi ragasztóba ágyazott üvegszövet áthálózással (vandálbiztos kivitelen). Homlokzati hőszigetelések készítése felragasztással, mechanikai rögzítéssel, ragasztóba ágyazott üvegszövet felületi áthálózással (alsó sávban vandálbiztos kivitelen). Homlokzati felületkiegyenlítő alapvakolatok készítése. Meglévő vasbeton szerkezet felület-előkészítése ragasztóba ágyazott üvegszövet felületi áthálózással. Homlokzati színvakolatok készítése vékonyvakolattal, rendszerazonos alapozással együtt. Lábazati színvakolatok készítése vékonyvakolattal, rendszerazonos alapozással együtt. 7

8 Meglévő faltőjárda bontása. Faltőjárda készítése kavicságyazattal együtt, helyreállításként, pótlásként. Foltszerű járdajavítási munkák elvégzése. Ék alakú alátétlécezés készítése attikára mechanikai rögzítéssel és bádogfogadó alátétszerkezet készítése. Attikák meglévő bádogfedésének bontása. Meglévő tetőösszefolyók és páraszellőzők bontása. Tetőösszefolyó beépítése. Attikák vízorros fallefedésének szerelése. Tetőkibúvó szerelése. Előtető acélszerkezet leszerelése. Ablakrácsok leszerelése. Bejárati előtető javítása, szükséges anyagcserével, anyagpótlással, felszereléssel együtt. Meglévő lapostető vízszigetelés perforálása és letisztítása. Meglévő vízszigetelés hólyagjainak, gyűrődéseinek kivágása, javítása, lejtéskorrekciók elvégzése. Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 2 réteg bitumenes vastaglemezzel, tetők vízszintes felületein. Csapadékvíz elleni szigetelés készítése 2 réteg bitumenes vastaglemezzel, tetők attikáin és csatlakozó függőleges szerkezetek lábazati felületein. Lapostetők hőszigetelésének készítése. Lapostetők hőszigetelésének mechanikai rögzítése. Lapostetők attikáinak és csatlakozó függőleges felületeinek terv szerinti hőszigetelése. Lapostetőkön hajlatékek elhelyezése. Lapostetők új páraszellőzőinek beépítése. Lapostető meglévő villámhárító rendszerének (betongúlák, felfogók, vezetők, bekötések) leszerelése. Homlokzati meglévő villámhárító rendszerelemek (levezetők) leszerelése. Lapostető villámhárító rendszerének helyreállítása/visszaépítése betongúlák elhelyezésével, felfogók, vezetők, bekötések szerelésével, a szükséges anyagpótlással együtt. Homlokzati villámhárító rendszerelemek (levezetők) helyreállítása/visszaépítése a szükséges anyagpótlással együtt. A meglévő beton járólapok elhelyezése lapostetőre Villámhárító rendszer villámvédelmi méréseinek elvégzése, jegyzőkönyv készítése. Meglévő fűtési rendszer ürítése. Bontandó fűtési csővezetékek elbontása. Bontandó fűtési hőleadó szerkezetek (radiátorok) bontása szerelvényeikkel, tartószerkezeteikkel együtt. Acél fűtési vezetékek szerelése csőhajlításokkal, csőidomokkal, támaszokkal, tartószerkezettel együtt. Acél fűtési ágvezetékek és gerincvezetékek összekötése. Fűtési csővezetékek hőszigetelése. Fűtési csővezetékek mázolási munkáinak elvégzése. Fűtési hőközpont a bontandó szerelvényeinek és csővezetékeinek elbontása. Fűtési hőközpont csővezetékeinek terv szerinti átépítése, cső- és szerelvénycsatlakozások készítése, szabályozó szelepek és szivattyúk beépítése, a meglévő szűrő áthelyezése, mérő és 8

9 érzékelő szerelvények, nyomástávadó beépítése. Hőmennyiségmérő berendezések felszerelése. Hőközponti automatika kiépítése/szerelése távfelügyeleti rendszerrel történő kapcsolódás kiépítésével együtt. Fűtési rendszer nyomáspróbájának elvégzése. Fűtési rendszer feltöltése, légtelenítése. Fűtési rendszer beüzemelése, üzembe helyezés. Fűtési rendszer beszabályozása, szabályozó szerelvények beállítása. Fűtési rendszer használatához kezelőszemélyzet kioktatása. Fűtési hőleadók szerelése acéllemez lapradiátorokkal, tartószerkezettel, radiátor-szerelvényekkel (termosztatikus szeleptesttel és szelepfejjel, visszatérő csavarzattal) együtt. Fűtési hőközpont új villamos csatlakozásainak kiépítése: védőcső illetve kábeltartó szerkezetek szerelése, kábelezés, vezetékezés kiépítése. Szivattyúk villamos bekötése, a kiépített új villamos ág bekötése az elosztóba. Építési és bontási törmelék folyamatos gyűjtése konténerbe, elszállítással együtt. Megvalósulási tervek elkészítése, átadási dokumentáció összeállítása. A vonatkozó kiviteli tervdokumentáció az elvégzendő feladatokat részletesen tartalmazza, a tervekben és a műszaki leírásokban rögzített tervezői előírásoktól és az előírt technológiai sorrendtől eltérés (a műszakilag egyenértékű megajánlás kivételével) az ajánlattétel során nem megengedett, kivéve, ha a kiegészítő tájékoztatás eljárásrendszerével az ajánlattevő az eltérési szándékát előre jelezte és azt ajánlatkérő kifejezetten jóváhagyta. Munkakezdéshez szükséges építésfelügyeleti bejelentést a szerződéskötés napján az ajánlatkérő teszi meg. A munkaterület átadása előtt helyszíni felvonulási és/vagy kivitelezési munkák sem végezhetők. Munkaterület átadását a legkedvezőtlenebb esetben a szerződéskötést követő 5. munkanapon tudja Ajánlatkérő biztosítani. Legkésőbb a munkaterület átadását követő 5. napon a nyertes Ajánlattevő köteles elkezdeni a projektcél bontandó/megépítendő elemeinek kivitelezésének megvalósítását. Megrendelő a szerződéskötést követő 5 napon belül 2 pld. Papír alapú és 1 pld. Digitális kiviteli tervdokumentációt biztosít a nyertes Ajánlattevő részére, a további szükséges tervpéldányok sokszorosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. A jótállási és a szavatossági időszakban (a nyertes ajánlattevő vállalása szerinti időtartam alatt) a nyertes ajánlattevő jótállási, illetve szavatossági kötelezettségként köteles az igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani, valamint az utófelülvizsgálati,, illetve szavatossági bejárásokon megjelenni, a jótállás, illetve szavatosság keretében felmerülő jótállási, illetve szavatossági feladatainak eleget tenni. A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkát az intézmény és a környezetének a folyamatos és rendeltetésszerű (az iskola épülete esetében a tanítási időszak alatt a tanítás fenntartása mellett, az iskolai szünetek időtartama alatt az ügyelet folyamatos biztosítási lehetőségének fenntartása mellett) üzemelésének fenntartása mellett kell megvalósítani. Nyertes Ajánlattevő köteles alkalmazkodni az intézmény oktatási rendjéhez, a nagy zajjal, porral járó, vagy a környezetet, az ott folyó munkavégzést egyéb okokból zavaró kivitelezési tevékenységeket az oktatási időn kívül köteles végezni nyertes ajánlattevő. A kivitelezést a nyertes ajánlattevő ajánlatában benyújtott kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizált szakmai ajánlatban szereplő és a szerződés mellékletét képező 9

10 műszaki ütemtervnek megfelelő ütemezésben és organizációs megoldások alapján kell elvégezni. Az épületen az elmúlt években történtek részleges felújítások: az iskola főépületének a hosszanti homlokzatai cserére kerültek, és függönyfalakat alakítottak ki. Ezek a homlokzatok jelen projektben nem kerülnek felújításra. Az éttermi szárny és a tornaterem tetején is felülvilágítók találhatóak. A tornaterem északi, az éttermi szárny felé néző homlokzatán a kopolit bevilágító sávot polikarbonát bevilágító sávra cserélték. Ez a szerkezet jelen projektben nem kerül felújításra. A főzőkonyha homlokzata, nyílászárói és tetőszerkezete megfelel a követelményeknek, ezért jelen projektben nem kerülnek felújításra. A főzőkonyha hozzáépítésével egy időben, az éttermi szárny homlokzata is fel lett újítva, a nyílászárók korszerű, műanyag keretesre lettek cserélve, a lapostetőt hőszigetelték, és új vízszigetelést kapott, ezért jelen projektben nem kerülnek felújításra. Ezen felül 2009-ben a gépészeti helyiség szerelvényei, berendezései kerültek részleges felújításra. Ezen felül 2009-ben a gépészeti helyiség szerelvényei, berendezései kerültek részleges felújításra a 2000-ben kicserélt gázkazánok kivételével. A feladat ennél részletesebb bemutatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza, különösen az annak részeként kiadott kivitelezési dokumentáció, műszaki leírások és árazatlan költségvetések A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 10

11 Előleg visszafizetési biztosíték: Amennyiben Ajánlattevő előleget vesz igénybe, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles vállalni, amely a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése szerint a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség formájában vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, legkésőbb az előleg igénylésével egy időben rendelkezésre kell bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján a teljesítési-, jólteljesítési, előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell. Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételt követően köteles az építményre teljes körű a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendeletek szerinti szavatosságot vállalni. Jótállás: A sikeres és hiánytalan műszaki átadás- átvételtől számítva a nyertes ajánlattevő a felhasznált anyagok tekintetében a vonatkozó jogszabályok szerinti, az elvégzett munkákra vonatkozóan minimum 36 hónap teljes körű jótállás (bírálati részszempontként értékelésre kerül) vállalására köteles. A véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér: Az ajánlattevőnek felróható okból történt késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér napi mértéke bírálati részszempontként értékelésre kerül (ajánlattevő vállalásának megfelelően, de a késedelem 40 naptári napja alatt napi minimum a nettó vállalási ár 0,25%-a. ). A késedelmi kötbér alapja a szerződés mellékletét képező ajánlatában meghatározott, tartalékkeret nélküli nettó vállalási ár. A szerződésben az ajánlattevő vállalásának megfelelően vállalt teljesítési véghatáridő késedelme esetén ajánlatkérő teljesítési póthatáridőt szab meg, melynek időtartama nem lehet több a szerződésben az ajánlattevő vállalásának megfelelően vállalt végteljesítési határidőt követő 40 naptári nap. Ajánlatkérő az esetleges póthatáridő késedelme esetén további póthatáridőt is megszabhat, amennyiben az összes póthatáridő időtartama nem későbbi az ajánlattevő vállalásának megfelelően vállalt végteljesítési határidőt követő 40. naptári napnál. A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 40 naptári nap, véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér összege maximum 40 naptári napig kerülhet felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. A szerződésnek a teljesítési póthatáridő(k) lejárta után bekövetkezett meghiúsulása esetén ajánlatkérő a véghatáridőre vonatkozó késedelmi és a meghiúsulási kötbért is érvényesíti. Hibás teljesítési kötbér: Az ajánlattevő hibás teljesítése esetén köteles a hibával érintett munkarész(ek)nek a hozzá, illetve a kijavításához szükséges összes közvetlenül kapcsolódó munkarésszel együtt, a Vállalkozónak a szerződés mellékletét képező ajánlatában meghatározott költségvetési tételek és a hibás teljesítéshez kapcsolódó mennyiségek alapján számítható nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért fizetni. A hibás teljesítési kötbér maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a lehet. 11

12 Meghiúsulási kötbér: bírálati részszempontként értékelésre kerül: a szerződés teljesítésének a nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére a nyertes a vállalásának megfelelően, de minimum a nettó - vállalási ár 5,00%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A nemteljesítés esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Tekintettel arra, hogy a túlzott mértékű kötbér összegét a bíróság mérsékelheti, a megkötésre kerülő szerződésben rögzítésre kerül, hogy a maximális késedelmes napok számát meghaladó késedelmes teljesítés okán bekövetkező meghiúsulás esetében az ajánlattevő által vállalt késedelmi kötbérek és meghiúsulási kötbér vállalás alapján az ajánlatkérő által érvényesíthető összes kötbér (a hibás teljesítési kötbért és az egyéb kötbéreket nem beleszámítva) összege nem lehet több, mint a szerződés teljes nettó vállalási árának 33%-a. Jóteljesítési (Jótállási) biztosíték (azaz a Kbt (3) bekezdése szerinti biztosíték): A nyertes ajánlattevő köteles a Megrendelőnek a jótállási és szavatossági kötelezettséggel érintett projektre vonatkozóan nyertes a szerződés mellékletét képező ajánlatában meghatározott tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő összegű jótállási és szavatossági igények teljesítésére vonatkozó biztosítékot nyújtani, amely a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt (4) bekezdés szerinti határidőig teljesíthető. A jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosítéknak a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától számítva az ajánlattevő ajánlatában megadott számú hónapig érvényesnek kell lennie a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. A jótállási biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő naptól kell rendelkezésre állónak lennie és a vonatkozó jótállási kötelezettség leteltét követő banki napon szabadítható fel. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték: összege a megkötésre kerülő szerződés mellékletét képező ajánlatában meghatározott, tartalékkeret nélküli nettó vállalási ár 5 %-a, amely a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt (4) bekezdés szerinti határidőig bocsátandó ajánlatkérő rendelkezésére. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos további információt a szerződés tervezet tartalmaz. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a teljesítési -, jótállási-, valamint előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt (4) bekezdésében meghatározott határidőig, míg az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésének időpontjáig Ajánlatkérő, illetőleg a a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közreműködő Szervezete, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.) rendelkezésére bocsátja. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Ajánlatkérő kifejezetten felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra a tényre, hogy az építési beruházást a KEOP-5.5.0/A/ azonosítószámú, Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése című projekt keretében támogatásból valósítja meg. A kivitelezési munka ellenértékének megfizetése szállítói kifizetéssel történik, azaz a Szerződésben meghatározott módon igazolt számla ellenértékét Ajánlatkérő, illetőleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közreműködő Szervezete, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KSZ) az alábbiak szerint a Vállalkozó számlájára 12

13 utalással teljesíti: Ajánlatkérő a számla összegének 15 %-át a számla általa történő kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján fizeti ki nyertes Ajánlattevőnek; A KSZ a számla összegének 85 %-át a számla általa történő kézhezvételétől számított 30 napon belül a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 59. (3) bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki nyertes Ajánlattevőnek. Az Ajánlattevők a Szerződés elszámolható összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előlegre jogosult, az igényelt szállítói előleg mértékéről az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A nyertes Ajánlattevő a Szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték nyújtására köteles. Azzal, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése értelmében a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a szállítói előleget az előlegbekérő dokumentumon keresztül közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik, a kifizetés a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv rendelkezéseit. A kifizetés során a Kbt. 130., a 131., valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -ai irányadóak. Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 3 db részszámla, valamint végszámla benyújtására jogosult. Ajánlattevő a részszámlákat az alábbi készültségi fokok és ütemezés szerint jogosult benyújtani. -1. részszámla: a kivitelezés 25%-os készültségi szintjének elérésekor a kivitelezés nettó szerződéses értéke 25 %-ának megfelelő mértékben, -2. részszámla: a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor a kivitelezés nettó szerződéses érték 25 %-ának megfelelő mértékben, -3. részszámla: a kivitelezés 75%-os készültségi szintjének elérésekor a kivitelezés nettó szerződéses érték 25 %-ának megfelelő mértékben, -a végszámlát a kivitelezés 100%-os készültségi foknál, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult kiállítani, amelynek értéke a kivitelezés nettó szerződéses érték 25 %-a. Ajánlattevő az egyes készültségi fokok elérésekor, a kivitelezés nettó szerződéses érték 25 %-ának megfelelő mértékben jogosult a részszámlákat az ajánlatkérő által igazolt rész-teljesítés alapján benyújtani. 13

14 A végszámla benyújtásának feltétele: a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Az előleggel legkésőbb az 1. és a 2. számú részszámlákban kell elszámolni. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A megkötésre kerülő szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkát az intézmény és a környezetének a folyamatos és rendeltetésszerű (az iskola épülete esetében a tanítási időszak alatt a tanítás fenntartása mellett, az iskolai szünetek időtartama alatt az ügyelet folyamatos biztosítási lehetőségének fenntartása mellett) üzemelésének fenntartása mellett kell megvalósítani. Nyertes Ajánlattevő köteles alkalmazkodni az intézmény oktatási rendjéhez, a nagy zajjal, porral járó, vagy a környezetet, az ott folyó munkavégzést egyéb okokból zavaró kivitelezési tevékenységeket az oktatási időn kívül köteles végezni nyertes ajánlattevő. A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során be kell tartania az intézmény üzemelési körülményeinek fenntartásához szükséges munkaütemezési és organizációs munkaszervezési előírásokat. A kivitelezési munkákat üzemelő oktatási intézmény épületében/épületén illetve udvar-területeit használva kell végezni. A nyertes ajánlattevőnek az intézmény, valamint a környező városrész (különösen a szomszédos ingatlanok) rendeltetésszerű működésének/használhatóságának lehetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az épület közlekedő területeken megfelelő (zárt, pormentes és balesetveszély-mentes kialakítású) rész-munkaterület lehatárolással hétköznap is végezhetők az építési-felújítási munkák. Az egyes helyiségek területén végzendő minden egyéb belső munkát a nyílászáró cserékkel egy (azonos) időben (egyszerre) kell elvégezni. A munkavégzések (lapostetők, homlokzatok, külső munkák, belső munkák) hétfőtől péntekig óra és óráig, valamint szombaton 8. óra és óra között történhetnek a műszaki ütemtervben előre meghatározottak szerint. Állami munkarend szerinti ünnepnapokon munkavégzés nem tervezhető. A munkaterület folyamatos takarítása és a sitt konténerbe történő szállítása szükséges. Durva és a munkákkal érintett területek munkavégzés utáni pipere takarítása a nyertes vállalkozó feladata. A napi munkavégzéseket a durva takarítással kell zárni, napközben a közlekedő utakat folyamatosan tisztán kell tartani. Az esetlegesen közterületen létesítendő felvonulási területre, anyagtároló helyre közterület-használati engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától. A közterület használatért díjat nem kell fizetni. Az engedély nélküli közterület-használat a vonatkozó fővárosi és helyi rendeletben szabályozott, engedély nélküli közterület-használatra vonatkozó szankciókat vonja maga után. A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a legkörnyezetkímélőbb műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 14001:2005. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. 14

15 A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést I. osztályú minőségben, kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 9001:2009. minőség-irányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezést a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi követelmények maximális betartásával kell megvalósítania, ezért a megvalósítás során a nyertes ajánlattevőnek az OHSAS 18001:2007 szabvány vagy az MSZ 28001:2008. szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. A nyertes ajánlattevőnek a megvalósítás során a leghatékonyabb energiafelhasználást lehetővé tevő műszaki megoldásokat kell alkalmaznia, ezért a megvalósítás során is a nyertes ajánlattevőnek az MSZ EN ISO 50001:2012. energia-irányítási rendszer (EIR) szabvány előírásainak megfelelő munkamódszereket és eljárásokat kell alkalmaznia. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben az 1) pontban meghatározott, illetve azt az ajánlattevőt, akivel szemben a 2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolás módja: 1. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattétel eseténminden ajánlattevő külön-külön) nyilatkoznia kell, a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. ib) és 4. fc) alpontja szerint meghatározott igazolást kell csatolni 2. Ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot csatolja arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 3. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. (1) bekezdés a) d) pontjában meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr ában foglaltak alapján választása szerint maga is nyilatkozhat. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okok fenn nem állásának 15

16 igazolására vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő időpontban kell keletkeznie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: -a pénzforgalmi számla száma, mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját, -volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás óta; -van-e lejárt hiteltartozása, hitel-visszafizetési kötelezettségének eleget tesz-e, -van-e folyamatban bírósági végrehajtás valamely számlája ellen. Ajánlattevőnek az időközben megszűnt, de vizsgált időszakban (az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban) fennálló bankszámlái vonatkozásában is kell nyilatkozatot csatolnia. Ebben az esetben, a nyilatkozatnak a megszűnés tényének kifejezett megjelölését és a megszűnés időpontját tartalmaznia kell, illetve a megszüntetett számlák esetében ajánlatkérő elfogadja az eljárást megindító felhívás feladásának napja előtt keltezett pénzintézeti nyilatkozatot is abban az esetben, ha valamennyi kért adatra vonatkozóan tartalmazza a kért információkat. P.2. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, de ebben az esetben Ajánlattevő ajánlatában köteles erre vonatkozó nyilatkozatot csatolni. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai korszerűsítés homlokzati nyílászáró cserével és/vagy épületek utólagos külső hőszigetelési és/vagy és épületgépészeti munkák kivitelezésével) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 16

17 alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges). P.3. A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző üzleti évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai korszerűsítés homlokzati nyílászáró cserével és/vagy épületek utólagos külső hőszigetelési és/vagy és épületgépészeti munkák kivitelezésével) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.4. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást. Ajánlattevő csatolja ajánlatába a biztosító társaságtól származó kötvény egyszerű másolatát és egy nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlatkérő a P.2-P.3. pontok igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésére. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése értelmében: Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg az alkalmassági követelményt és az annak való megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján - az ajánlati felhívás feladása napjától visszaszámított 24 hónapban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától az ajánlati felhívás feladásáig 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott, - hitelkapcsolat esetén lejárt hiteltartozása volt, hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, 17

18 - bármelyik számlája ellen bírósági végrehajtás volt folyamatban. Sorban állás kifejezés alatt az ajánlatkérő a évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. P.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt. Ha az ajánlattevő P. 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai korszerűsítés homlokzati nyílászáró cserével és/vagy épületek utólagos külső hőszigetelési és/vagy és épületgépészeti munkák kivitelezésével) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 150 millió Ft-ot. P.3. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az előző üzleti évben: a teljes nettó árbevétele nem érte el a nettó 165 millió Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (épületenergetikai korszerűsítés homlokzati nyílászáró cserével és/vagy épületek utólagos külső hőszigetelési és/vagy és épületgépészeti munkák kivitelezésével) származó nettó árbevétele nem érte el az 150 millió Ft-ot. P.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, legalább 150 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény mértékű, építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítással. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat. - ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy - a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja szerint a P/1. P/2. és a P/4. pontokban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevők) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 18

Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás

Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 1. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Város/Község: Siklós Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Az ajánlattevő általános címe

Város/Község: Siklós Postai irányítószám: 7800 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon:   Fax: Az ajánlattevő általános címe Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Tájékoztató a szerződés módosításáról - Intézményi épületek rekonstrukciója 2. rész: Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás 43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/151. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/151. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az Előszállás, Cifrakert u. 1. szám alatti ingatlanon lévő gyermekvédelmi központ átalakítási munkáinak kivitelezése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

KMOP " azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Budavári Önkormányzat intézményeinél" (szerződés módosítása)

KMOP  azonosítószámú, Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Budavári Önkormányzat intézményeinél (szerződés módosítása) KMOP-3.3.3-11-2011-0015" azonosítószámú, "Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Budavári Önkormányzat intézményeinél" (szerződés módosítása) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése - Óvodák Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Emőd Város Önkormányzatának tulajdonát képező épületeire hálózatra csatlakozó napelemes rendszer tervezése és telepítése - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2

Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2 Tájékoztató szerződés módosításáról - Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (általános iskola) 2 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

SZMJV - JETA óvoda építés - Szerződés módosítás

SZMJV - JETA óvoda építés - Szerződés módosítás SZMJV - JETA óvoda építés - Szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/139 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés)

Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Tájékoztató szerződés módosításáról (fűtésrekonstrukció és energetikai korszerűsítés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése

A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése A tiszalöki egészségügyi intézmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód.

Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Napelem telepítése a Parádi Idősek Otthona részére 2. sz. szerz. mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: DEKK-229_ DE Nagyerdei Campus B jelű transzformátor állomás cseréje és a kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése - tájékoztató a szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés

Részletesebben

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 3. sz. szerződés módosítás

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 3. sz. szerződés módosítás Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 3. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése (önkormányzati lakások)

Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése (önkormányzati lakások) Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése (önkormányzati lakások) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról

Tájékoztató szerződés módosításáról Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában

Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Vállalkozási szerződés a Darányi Ignác Terv keretén belül Ravatalozó felújítása Nagyrédén tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Művelődési ház rekonstrukció, eszközbeszerzés. Beton és vasbeton munkák, falazás, vakolás, rabicolás, aljzatkészítés, burkolatok készítése, asztalos szerkezetek, felületképzés, villanyszerelési munkák,

Részletesebben

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében

Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Orgona felújítás az orosházi Jézus Szíve Templomban a HURO/1101/044/2.1.3 kódszámú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése.

Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Vállalkozási szerződés módosítás - Gyermek- és Ifjúsági tábor korszerűsítése és akadálymentesítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/91 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat

Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Szerződés módosítás Nagykanizsa, Piarista iskola főbejárat Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása

Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közúti gépjárművek sérüléséből adódó helyreállítása illetve szükség szerinti javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely)

BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) BFVK Zrt. - Főgáz Zrt. - tájékoztató a szerződés meghosszabbításáról (2. rész Közraktárak épületegyüttes versenypiaci fogyasztási hely) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Középületek energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató a szerződés Hirdetmény

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Gyarmati Dezső uszoda felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás kivitelezésének megkezdését követően felmerült műszaki szükségességű szerződéses változtatások Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása

Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Komló, Attila u.-esze T.u. (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/147 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról a Tervezési és kivitelezési feladatok a KEOP-2015-5.7.0 azonosítójú, Esztergomi József Attila Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése tárgyú kiemelt

Részletesebben

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 5. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata által "korszerű egészségügyi alapellátás Taktaharkányban" ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0035 projekthez kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjével kötött Szerződés módosítása.

Részletesebben

Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése

Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód

Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Faluközpont kialakítása Makkoshotyka településen - 2.sz. szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Krúdy szerződésmódosítás

Krúdy szerződésmódosítás Krúdy szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/3 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: KEOP 2011-4-2.0-A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés

Részletesebben

Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása

Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Szeghalmon a Széchenyi u. 1. szám és a Dózsa György u. 1-3. és 5-7. szám alatt parkolók aszfaltozási munkái- szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész

Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP / ) - III. rész Életvezetés és tanácsadási szolgáltatás nyújtása (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0041) - III. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 4. sz. szerződés módosítás

Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 4. sz. szerződés módosítás Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit Kórháznál Pásztó településén - 4. sz. szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 67 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: CREO-Team Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Teljesítés

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI A megrendelő bizonyos - a szerződés által opcionálisan szabályozott - szolgáltatásokat nem kíván igénybe venni, erre tekintettel a szerződés módosítása szükségessé vált. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt megvalósítása során

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A azonosítószámú projekt megvalósítása során Tájékoztató a szerződés módosításáról - Építőipari beruházás kivitelezése ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 azonosítószámú projekt megvalósítása során Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/106 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Szerz.mód.1.sz. - Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése II. - KEOP-5.5.

Szerz.mód.1.sz. - Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése II. - KEOP-5.5. Szerz.mód.1.sz. - Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése II. - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0218 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - napelem

Tájékoztató a szerződés módosításáról - napelem Tájékoztató a szerződés módosításáról - napelem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ; Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok

Részletesebben

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településén - vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése

K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése K1379 Az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű részére őrölt égetett mész, karbamid, technikai sósav, nátrium-hidroxid oldat beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Közzététel dátuma: Iktatószám: 13727/2012 CPV Kód:

Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Közzététel dátuma: Iktatószám: 13727/2012 CPV Kód: Ajka Hatékony energiafelhasználás az ajkai közoktatási intézményekben tárgyú KEOP-5.3.0/A/09-2009-0116. azonosító számú beruházás keretében a II. sz. részfeladat Városi Óvoda, Ajka Béke u. 6/A. szám alatti

Részletesebben

A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák

A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.

Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

KEOP-3.2.0/ azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés című projekt keretében kivitelezési tevékenység ellátása

KEOP-3.2.0/ azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés című projekt keretében kivitelezési tevékenység ellátása KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés című projekt keretében kivitelezési tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/50 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Hollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról

Hollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról Hollókő Építés -tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/62 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/62 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen Beszerzés tárgya: Bőcs Község Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése. Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott

Részletesebben

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Munkaruházat beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/21 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató 1.sz. szerződésmódosításról

Tájékoztató 1.sz. szerződésmódosításról Tájékoztató 1.sz. szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

KEOP-5.5.0/B/ Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények (hrsz /20) épületenergetikai fejlesztése

KEOP-5.5.0/B/ Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények (hrsz /20) épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények (hrsz. 70707/20) épületenergetikai fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése

K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése K1398 Aluljáró takarítógépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás

MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság irodahelyiségeinek és egyéb helyiségeinek takarítása 2014 szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás

Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás Tisztító-és takarítószerek beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2014-ben, szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben

2 db új gépjármű beszerzése

2 db új gépjármű beszerzése 2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész

Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP / ) - I. rész Önellátó képességek fejlesztése program (TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0042) - I. rész Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Tervezési szolgáltatás - eredmény

Tervezési szolgáltatás - eredmény Tervezési szolgáltatás - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6 oldal

1. oldal, összesen: 6 oldal 1. oldal, összesen: 6 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint

Részletesebben

MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás

MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás MagyarTÁRHáz kialakítása Szihalmon című projekt építési feladatainak ellátása - 3. számú szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ; Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Gomba ivóvíz tervezés

Gomba ivóvíz tervezés Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Csobánka község polgármesteri hivatal, közösségi ház és általános iskola épületeinek energetikai korszerűsítése a KEOP-2015-5.7.0 sz. projekt keretében (átalányáras vállalkozási szerződés) Közbeszerzési

Részletesebben

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére-tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Abai Hátszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése

Abai Hátszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése Abai Hátszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr részére zöldség, gyümölcs, tojás, tej, tejtermék, egészséges táplálkozáshoz szükséges nyersanyagok, egyéb élelmiszer nyersanyagok, késztermékek beszerzése

Részletesebben

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása

Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Napelemes rendszer telepítése Tiszaszalka településen - vállalkozási szerződés 3. sz. módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben