KIR-STAT2021. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :47.25

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIR-STAT2021. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :47.25"

Átírás

1 KIR-STAT2021 Statisztika OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :47.25

2 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után! Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! OSA1INT Az adatszolgáltatás a Stt. (Statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet alapján történik figyelemmel a 912/2013/EU rendeletre. Az elektronikus adatküldéssel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének, ezért papíralapú adatküldésre nincs lehetőség! Adatszolgáltatás a köznevelési intézmény tevékenységéről Az adatlap 1 hitelesített példánya megőrzendő! Az intézmény OM azonosítója Az adatszolgáltatás dátuma Ezen adatlap sorszáma 1 Beszámolási időszak 2020/2021 tanév Nyitóadatok 2021/2022 tanév Kelt Bélyegző Kitöltők adatai (a01g03) Az adatszolgáltató intézmény felelős vezetőjének A kitöltő Neve Vighné Németh Ildikó Neve Szabó Ferenc Beosztása intézményvezető Beosztása rendszergazda Telefonszáma Telefonszáma aláírása... aláírása... Név Szegvári Forray Máté Általános Iskola Intézmény (a01g04) Működési mód működő Megszűnt jogutód nélkül - Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója Új, újra működő intézmény állapota - Új, jogelőddel. A jogelőd intézmény(ek) OM azonosítója Székhely (a01g05) Irányítószám 6635 Település Szegvár Utca/tér/út Templom utca Házszám 2. Szervezet (a01g07) Gyakorló intézmény - Kitöltési idő (a01g27) A kérdőív kitöltésére fordított idő 960 perc (2021/2022) Adatlap:

3 a01t01 3. oldal a01t01 Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Sikeres szakmai vizsgát Sikeres érettségi vizsgát Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma Összes feladatellátási helyek száma Osztályterem, szaktanterem/ csoportszoba Osztályok, csoportok száma leányok integráltan és külön csoportban nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűek felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban résztvevők nők tett tanulók száma nők Óvoda 1 Általános iskola Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) 3 Szakiskola, készségfejlesztő iskola 4 Gimnázium 5 Technikum, szakgimnázium 6 Fejlesztő nevelés - oktatás 7 (s01+s s07) Alapfokú művészetoktatás 9 Kollégium 10 Logopédiai ellátás 11 Nevelési tanácsadás 12 Szakértői bizottsági tevékenység 13 Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 14 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 15 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 16 Konduktív pedagógiai ellátás 17 Gyógytestnevelés 18 Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 19 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 20 Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 21 Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás 22 Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés (2021/2022) Adatlap:

4 a01t02 4. oldal a01t02 Technikai eszközök nyitóadatai Darabszám 1 Számítógépek (s02+s03) 1 56 hálózati szerverek 2 2 iskolában használt összes munkaállomás és hordozható számítógép (s04+s05+s06+s07) 3 54 I. fokozatú (legfeljebb egy éves színvonalnak megfelelő) 4 2 II. fokozatú (egy-három éves színvonalnak megfelelő) 5 III. fokozatú (három éves színvonalnál régebbi, öt éves színvonalnál újabb) 6 19 IV. fokozatú, (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép 7 33 oktatási célra használt munkaállomás 8 40 közösségi célra használt munkaállomás 9 4 adminisztratív vagy egyéb célra használt munkaállomás hordozható számítógépek Jogtiszta szoftverek száma (s13+s18+s23) jogtiszta szerver operációs rendszerek (s14+s15+s16+s17) 13 2 LINUX operációs rendszerrel 14 1 Microsoft Windows operációs rendszerrel 15 1 Novell Netware operációs rendszerrel 16 egyéb operációs rendszerrel 17 személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek (s19+s20+s21+s22) LINUX operációs rendszerrel 19 macos operációs rendszerrel 20 Microsoft Windows operációs rendszerrel egyéb operációs rendszerrel 22 jogtiszta felhasználói programok (s24+s25+s26+s27) irodai programcsomagok fejlesztő eszközök 25 grafikai programcsomagok 26 egyéb felhasználói programok Monitorok száma CRT monitorok száma 29 4 LCD monitorok száma Nyomtatók száma tintasugaras nyomtató 32 1 lézernyomtató 33 4 multifunkciós (fénymásolásra, szkennelésre, faxolásra alkalmas) nyomtatók 34 5 Egyéb technikai eszközök száma Videomagnó 36 Videokamera 37 Fénymásoló 38 3 Projektor (mobil és fixen telepített együtt) Aktív tábla (fixen telepített, illetve mobil együtt) Interaktív kijelző 41 8 Fényképezőgép 42 1 Egyéb, tanításban-tanulásban használt IKT eszközök Okostelefon Tablet GPS-vevő 46 3D nyomtató 47 3D szkenner 48 Oktatási célú robot 49 Datalogger és szenzorok 50 VR szemüveg 51 Okos mobilkészülékek jogtiszta operációs rendszerei (2021/2022) Adatlap:

5 a01t03 5. oldal a01t03 Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai Növekedés Csökkenés Helyiségek/ képzési helyek száma új bővítés bontás átadás Osztályterem szükségterem 2 gyógypedagógiai célra használt 3 digitális pedagógiára használt 4 Óvodai csoportszoba 5 szükség-csoportszoba 6 gyógypedagógiai célra használt 7 Szaktantermek 8 5 digitális pedagógiára használt 9 informatikai oktatásra használt 10 1 Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem 11 Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség 12 Oktatási helyiségek (s01+s05+s08+s11+s12) saját 14 Napközis szoba/tanulószoba 15 Kollégiumi hálószoba 16 Tanári munkaszoba, szertár 17 Tornaszoba 18 Tornaterem 19 1 saját 20 1 Sportpálya 21 saját 22 Saját úszómedence 23 Iskolai gyakorlati képzés helyszínei 24 szakmai gyakorlóterem 25 szakmai laboratórium 26 demonstrációs terem 27 iskolai tanműhely 28 tangazdaság 29 taniroda 30 tanudvar 31 tanbolt 32 tankonyha 33 Iskolai tanműhelyi képzési helyek 34 Iskolán kívüli kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely 35 Iskolán kívüli kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyi képzési helyek (2021/2022) Adatlap:

6 a01t05 6. oldal a01t05 Könyvtár adatai - összesítő táblázat Állomány nyitóadatai Állomány nyitóadataiból nemzetiségi Gyarapodás a beszámolási időszakban Forgalom a beszámolási időszakban Könyvtári egységek könyv, kötet tankönyv, kötet tartós tankönyv, kötet idegennyelvű könyv, kötet nemzetiségi könyv, kötet 6 elektronikus dokumentum, db hanganyag (hanglemez, kazetta, CD), db mozgókép (videokazetta, videodiszk), db számítógépes multimédia anyag, db Periodika-féleség, db 11 Könyvtári egységek értéke, ezer Ft 12 Helyben használati eset Könyvtári olvasók (tanulók) száma, fő 14 Kölcsönzések száma tanuló számára kölcsönzött tartós tankönyv, kötet Selejtezett tartós tankönyv, kötet (2021/2022) Adatlap:

7 a01t06 7. oldal a01t06 Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat Óvodában foglalkoztatott 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Gimnázium évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán, technikum évfolyamán, szakképző iskola évfolyamán közismereti tárgyat tanít szakmai elméleti tárgyat szakmai gyakorlati, szakirányú oktatás Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti gyakorlati, szakirányú oktatás Alapfokú művészeti iskolában Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás és kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés feladatnál kifutó szakközépiskola/ technikum két tanít éves érettségire felkészítő évf. tanít foglalkoztatott tárgyat Fejlesztő nevelésoktatásban (o01+ +o04+ o06+ +o13) Részmunkaidősból vagy óraadóból, megbízási szerződésesből a teljes munkaidő 10 %-a alatti %-a közötti munkaidőben foglalkozatott 50 %-a feletti Teljes munkaidős nő Részmunkaidős 3 nő 4 Óraadó, megbízási szerződéses nő (s01+s03+s05) nő (s02+s04+s06) (2021/2022) Adatlap:

8 a01t07 8. oldal a01t07 Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat Óvodában foglalkoztatott 1-4. évfolyamon 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban) Gimnázium évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán, technikum évfolyamán, szakképző iskola évfolyamán közismereti tárgyat tanít kifutó szakközépiskola/ technikum két éves érettségire felkészítő évf. szakmai elméleti tárgyat szakmai gyakorlati, szakirányú oktatás Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti tárgyat gyakorlati, szakirányú oktatás Alapfokú művészeti iskolában Kollégiumban Pedagógiai szakszolgálatnál, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás és kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés feladatnál tanít tanít foglalkoztatott Fejlesztő nevelésoktatásban (o01+ +o04+ o06+ +o13) Kevesebb, mint 25 éves 1 nő éves 3 nő éves nő éves nő éves Korcsoport nő éves nő éves nő éves nő éves nő Több, mint 64 éves 19 nő 20 (s01+s03+s05+ s19) nő (s02+s04+s06+ +s20) (2021/2022) Adatlap:

9 a01t08 9. oldal a01t08 Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat Intézmény vezető Intézmény vezetőhelyettes Tagint.- vezető, Intézményegységvezető Tagint.- vezetőhelyettes, Intézményegységvezetőhelyettes Óvodai csop. fogl. Osztály tanító Szakos tanítást végző Szakmai gyak.okt. végző Oktató Kollégiumi nevelő tanár Könyvtá ros tanár Konduk tor Gyógypedagógus logopédus egyéb Pszicho lógus Fejlesztő peda gógus Gyógy testne velő Egyéb Összes (o01+o02 + +o18) tartósan távol GYES, GYED ből belépő pálya kezdő nő osztályfőnökök száma Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Tanító Pedagógusképesítés Tanító, speciális képesítéssel 4 Gyógypedagógus 5 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 6 Középfokú végzettségű óvodapedagógus 7 Szakoktató 8 Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű egyéb felsőfokú végzettségű 10 Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő szakmai tárgyra képesített 11 középfokú végzettségű 12 (s01+s02+ +s12) nő nyugdíjas 15 gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott nemzetiségi nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban (is) foglalkoztatott idegennyelv-tudással rendelkezik szakmai tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik doktori fokozatot szerzett 21 szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják 22 vezető pedagógusok száma 23 napközis csoporttal foglalkozó egész napos iskolai oktatásban vesz részt (2021/2022) Adatlap:

10 a01t oldal a01t38 Pedagógus munkakörben, oktató munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat Óvodai csop. fogl. Osztály-tanító, szakos tanítást végző Oktató Egyéb Összes (o01+ o02+ +o04) pályakezdő nő egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott Középiskolai tanár 1 Általános iskolai tanár 2 Tanító 3 Pedagógus képesítés Tanító speciális képesítéssel 4 Gyógypedagógus 5 Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 6 Középfokú végzettségű óvodapedagógus 7 Szakoktató 8 Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű 9 egyéb felsőfokú végzettségű 10 Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő szakmai tárgyra képesített 11 középfokú végzettségű 12 (s01+s02+ +s12) 13 nő 14 nyugdíjas 15 doktori fokozatot szerzett 16 szakvizsgázott munkakörben foglalkoztatják (2021/2022) Adatlap:

11 a01t oldal a01t54 Pedagógus munkakörben, oktató munkakörben alkalmazottak részvétele a pedagógus munkát segítő képzésben, támogatott továbbképzésben a beszámolási időszakban 25 évesnél fiatalabb éves éves 49 évesnél idősebb nő nő nő nő (o01+o03+ o05+o07) nő (o02+o04+ o06+o08) távozott az intézményből Az ből GYES-en, GYED-en van A beszámolási időszakban további képesítésért tanult 1 végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett részt második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult (egyetemen v. főiskolán) egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt főiskolai szakirányú továbbképzésben vett rész 5 OKJ képzésben vett részt szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt 7 alapképzésben vett részt 8 mesterképzésben vett részt 9 osztatlan képzésben vett részt 10 kedvezmény szerint önerőből vállalt 11 költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott Pedagógus továbbképzésen vett részt szaktárgyi elméleti 15 téma szerint módszertani 16 informatikai, digitális kultúra 17 egyéb 18 szervezés szerint kedvezmény szerint időtartam szerint felsőoktatási intézmény által szervezett pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény által szervezett nemzetközi egyezmény keretében szervezett Pedagógiai Oktatási Központok által szervezett egyéb engedéllyel rendelkező által szervezett önerőből vállalt 24 költség-hozzájárulással támogatott költség-hozzájárulással részben támogatott órás órás órás órás 30 jelenlét szerint jelenléti 31 E-learning 32 Blended 33 Nem pedagógus továbbképzési jellegű tanfolyami képzésben vett részt Digitális pedagógiai pedagógus továbbképzésben vett részt (2021/2022) Adatlap:

12 a01t oldal a01t55 További képesítést szerzett, pedagógus munkakörben, oktató munkakörben alkalmazottak a beszámolási időszakban 25 évesnél fiatalabb éves éves 49 évesnél idősebb nő nő nő nő (o01+o03+ o05+o07) nő (o02+o04+ o06+o08) távozott az intézményből Az ből GYES-en, GYED-en van A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma (létszám, fő) 1 doktori fokozatot szerzett 2 első egyetemi alapképesítést szerzett 3 második főiskolai/egyetemi alapképesítést szerzett főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett alapképzésben végzett 7 mesterképzésben végzett 8 osztatlan képzésben végzett 9 szakvizsgát tett 10 informatikai képesítést szerzett 11 ECDL képesítést szerzett 12 OKJ végzettséget szerzett 13 legalább középfokú (B2) típusú nyelvvizsgát tett 14 vezetőképzésben képesítést szerzett 15 egyetemi szintű képesítést szerzett 16 főiskolai szintű képesítést szerzett (2021/2022) Adatlap:

13 a01t oldal a01t60 Pedagógus álláshelyek nyitóállománya 1 Pedagógus álláshelyek száma 1 27 betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya (2021/2022) Adatlap:

14 a01t oldal a01t65 Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés) Pedagógus Pedagógus szakképzettséggel szakképzettséggel rendelkező teljes munkaidős rendelkező részmunkaidős Ped. szakképzettséggel rendelkező teljes és részmunk. Ped. szakképzettséggel rendelk. megbíz. jogv. (megbíz. szerz.) nő nő (o01+o03) nő (o02+o04) nő nő nő (o09+o11) nő (o10+o12) nő (s02+s03+ +s21) Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) Dajka 3 Gondozónő és takarító 4 Laboráns 5 Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens 7 Könyvtáros Szakorvos 9 Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő 10 Szabadidő-szervező 11 Pszichopedagógus 12 Műszaki vezető 13 Jelmez és viselet-táros 14 Ápoló 15 Hangszerkarbantartó 16 Úszómester 17 Rendszergazda Pedagógiai felügyelő 19 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 20 Szociális munkás 21 Gyógytornász (2021/2022) Adatlap:

15 a01t oldal a01t88 Pedagógusok, oktatók száma kifutó szakmacsoportos képzésben, nyitóadatok - össszesítő táblázat Nem szakképző évfolyam Szakképző évfolyamon oktatók Pedagógusok, oktatók száma nő nő (o01+o03) nő (o02+o04) Egészségügy 1 Szociális szolgáltatások 2 Oktatás 3 Művészet, közművelődés, kommunikáció 4 Gépészet 5 Elektrotechnika-elektronika 6 Informatika 7 Vegyipar 8 Építészet 9 Könnyűipar 10 Faipar 11 Nyomdaipar 12 Közlekedés 13 Környezetvédelem 14 Közgazdaság 15 Ügyvitel 16 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 17 Vendéglátás-turisztika 18 Egyéb szolgáltatások 19 Mezőgazdaság 20 Élelmiszeripar 21 Rendészet, honvédelem és közszolgálat 22 Vízügy 23 Egyéb, általános képzés 24 (s01+s02+s03+ +s24) (2021/2022) Adatlap:

16 a01t oldal a01t90 Pedagógusok, oktatók száma (fő) a tantárgyfelosztás óraszáma alapján, nyitóadatok - összesítő táblázat Tanórai foglalkozások óraszáma Legfeljebb vagy több (o01+o02+ órában foglalkoztatottak száma +o11) túlórában foglalkoztatottak száma Egyéb foglalkozások óraszáma órában foglalkoztatottak száma vagy több (s01+s02+ +s12) túlórában foglalkoztatottak száma (2021/2022) Adatlap:

17 a01t oldal a01t98 Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma végzettség, munkaidő, illetve pedagógus fokozatok szerint, nyitóadatok - összesítő táblázat Fő munkaviszonyban alkalmazott pedagógusok Alapfokozatú végzettségű Mesterfokozatú végzettségű Alap- és mesterfokozatú végzettségű Teljes munkaidős Részmunkaidős (o01+o02) Teljes munkaidős Részmunkaidős (o04+o05) Teljes munkaidős (o01+o04) Részmunkaidős (o02+o05) (o07+o08) Tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok Alapfokozatú végzettségű Mesterfokozatú végzettségű (o10+o11) Gyakornok Pedagógus I Pedagógus II Mesterpedagógus 4 Kutatótanár 5 Egyéb 6 (s01+s s06) (2021/2022) Adatlap:

18 a01t oldal a01t111 Egyéb munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés) Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes munkaidős Pedagógus szakképzettséggel rendelkező részmunkaidős Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes és részmunkaidős Pedagógus szakképzettséggel rendelkező megbízásos jogviszony (megbízási szerződés) nő nő (o01+o03) nő (o02+o04) nő nő nő (o09+o11) nő (o10+o12) nő (s02+s03+ +s17) Oktatástechnikus 2 Pedagógiai szakértő (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) 3 Pedagógiai előadó (pedagógiai szakmai szolgáltatók töltik csak) 4 Konyhai dolgozó, étkeztetésben foglalkoztatott 5 Ügyintéző 6 Gazdasági dolgozó 7 Munkaügyi, személyzeti előadó 8 Ügyviteli dolgozó 9 Ügyviteli gépkezelő 10 Műszaki dolgozó Számítógép-kezelő 12 Számítógép-rendszerprogramozó 13 Könyvtáros technikus 14 Könyvtáros asszisztens 15 Kisegítő dolgozó Szkt. hatálya alá tartozó, nem oktató munkakörben foglalkoztatott (2021/2022) Adatlap:

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.28 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:42.28 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2016. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2016 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.10.20 07:48.22 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:15.19 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :48. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:48.41 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40

KIR-STAT2018. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :11.40 KIR-STAT2018 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2018.11.22 10:11.40 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.

KIR-STAT2011. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41. KIR-STAT2011 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2011.10.11 16:41.50 OSA1INT 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :17.10 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 203065 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2017.10.17 08:17.10 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:08.11 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44

KIR-STAT2015. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: :42.44 KIR-STAT2015 Statisztika OM azonosító: 203069 Lapszám: 1 Nyomtatás dátuma: 2016.08.01 08:42.44 OSA1INT 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Osztálytanító, Nap- végző

Osztálytanító, Nap- végző Pedagógus képesítés OSAINT. oldal a0t Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2017 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 031202 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2017.10.13 13:20.25 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :42.45

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :42.45 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:42.45 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: :49. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:49.26 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :56.42

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: :56.42 KIR-STAT2016 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 2 Nyomtatás dátuma: 2016.10.07 12:56.42 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2015.10.15 14:40.59 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2009.10.19 12:21.52 OSA2FELH 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.30 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2017 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 037073 Lapszám: 3 Adatlap ágnyomtatás: igen Nyomtatás dátuma: 2017.10.13 16:13.49 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2013. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2013 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 30612 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2013.10.17 06:58.35 A kitöltött adatlapok lajstroma 1.

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2016/2017. tanév. Nyitóadatok 2017/2018

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2016/2017. tanév. Nyitóadatok 2017/2018 OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2017/2018. tanév. Nyitóadatok 2018/2019

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2017/2018. tanév. Nyitóadatok 2018/2019 OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030692 Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium 9330 Kapuvár, Fő tér 25. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2015/2016. tanév. Nyitóadatok 2016/2017

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2015/2016. tanév. Nyitóadatok 2016/2017 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0 Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Kertai Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 037059 Kertai Általános Iskola 8492 Kerta, Kossuth Lajos utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2013.10.01. Beszámolási időszak 2012/2013. tanév. Nyitóadatok 2013/2014 Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes

Részletesebben

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium KÖZZÉTÉTELI LISTA 033557 Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium 4234 Szakoly, Mátyás király utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2017. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2017 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 037073 Lapszám: 2 Adatlap ágnyomtatás: igen Nyomtatás dátuma: 2017.10.13 16:13.28 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások

Részletesebben

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA 031172 Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Facultas Cognoscendi Akadémia Alapítvány Fenntartó címe: 1078 Budapest VII. kerület, Dembinszky utca 34. 200304 Facultas Humán Gimnázium 1078 Budapest VII. kerület, Hernád utca 42-46 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2014.10.01. Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma 2014.10.01. Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér Intézmény adatai. 2. 031094 Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola 4034 Debrecen, Komáromi Csipkés Gy. tér 9. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.29 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035182 Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2013/2014. tanév. Nyitóadatok 2014/2015 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0) Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13.

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. 035152 Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium 1193 Budapest XIX. kerület, Vécsey utca 9-13. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2014/2015. tanév. Nyitóadatok 2015/2016

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2014/2015. tanév. Nyitóadatok 2015/2016 Kitöltési idő (a0g) Szervezet (a0g0 Székhely (a0g0) Intézmény (a0g0) Kitöltők adatai (a0g0) OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. Általános adatok: Az intézmény működő feladatellátási helyei: 1221 Budapest, Törley tér 3-4. (székhely) 1225 Budapest, Bartók Béla út 4. (telephely) Óvodapedagógusok száma: 24 fő Ebből: Felsőfokú végzettséggel

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat

Részletesebben

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 202987 Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Gyula, Szent István utca 29 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29.

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. 030175 Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca

KÖZZÉTÉTELI LISTA. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 035001 ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126 Budapest XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 42-44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2011/2012. tanév. Nyitóadatok 2012/2013

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2011/2012. tanév. Nyitóadatok 2012/2013 OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85.

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. 029122 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Belső-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 6. 039155 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074 Budapest VII. kerület, Hársfa utca 4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2011/2012. tanév. Nyitóadatok 2012/2013

Az intézmény OM azonosítója. Ezen adatlap sorszáma. Az adatszolgáltatás dátuma Beszámolási időszak 2011/2012. tanév. Nyitóadatok 2012/2013 OSAINT. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga

Részletesebben

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 203190 Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola 8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 8 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.35 OSA4TANU 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. 037802 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest XIV. kerület, Cházár András utca 10. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :49.

KIR-STAT2015. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :49. KIR-STAT2015 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201538 Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: 2015.10.09 10:49.57 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 029861 Hétpettyes Óvoda 8000 Székesfehérvár, Taksony utca 27/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201633 Gödöllői Református Óvoda 2100 Gödöllő, Szabadság út 201 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :58.09

KIR-STAT2016. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :58.09 KIR-STAT2016 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: 2016.10.07 12:58.09 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor Intézmény adatai. 2. 039945 Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :40.03

KIR-STAT2009. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: :40.03 KIR-STAT2009 Statisztika OM azonosító: 36338 Lapszám: 6 Nyomtatás dátuma: 2009.10.15 12:40.03 OSA4TANU 2. oldal Oktatási és Kulturális Minisztérium OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 5 Nyomtatás dátuma: :43.25

KIR-STAT2017. Statisztika. OM azonosító: Lapszám: 5 Nyomtatás dátuma: :43.25 KIR-STAT2017 Statisztika OM azonosító: 201538 Lapszám: 5 Nyomtatás dátuma: 2017.10.14 16:43.25 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca Intézmény adatai. 2. 201152 Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 1062 Budapest VI. kerület, Bajza utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 036810 Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar utca 7/A. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani . számú melléklet T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004

Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Feladatellátási hely típusa Gyermekek, tanulók létszáma Összesítő táblázat a feladatellátási hely típusa szerint Közoktatási statisztika 2003/2004 Főmunkaviszony keretében pedagógus-munkakörben alkalmazottak

Részletesebben

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév

*A01* Az intézmény OM azonosítója. Az adatszolgáltatás dátuma. Beszámolási időszak. tanév. Nyitóadatok. tanév OSAINT. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást vonhat maga után!

Részletesebben

A kitöltött adatlapok lajstroma

A kitöltött adatlapok lajstroma STA1INT 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium OSAP 1434/08, 1435/08 STA1INT Ezen adatlap sorszáma 1 Az adatszolgáltatás a Stt. (statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Tartalomjegyzék 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás

Részletesebben

Tagozatonként ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói létszám a nyolcvanat eléri tagozatvezetőnek 1 3. Gyakorlati oktatásve

Tagozatonként ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói létszám a nyolcvanat eléri tagozatvezetőnek 1 3. Gyakorlati oktatásve Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Érkezett: 2004 NOV 0 4. hlvotoolo Módosító javaslat Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7

Részletesebben

... Kelt. A kitöltı neve. beosztása. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma.

... Kelt. A kitöltı neve. beosztása. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma. OSAINT () - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma. oldal Oktatási Minisztérium OSAP 0 OSAINT Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 030893 Pósa Utcai Óvoda 4031 Debrecen, Pósa utca 49. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6.

Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. 034099 Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8624 Balatonszárszó, Vörösmarty utca 6. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés

KÖZZÉTÉTELI LISTA SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (8654 Ságvár, Petőfi utca 44.) Ellátott feladatok: - bölcsődei ellátás - óvodai nevelés 033917 SÁGVÁRI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 8654 Ságvár, Petőfi utca 44. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

intézményegységenként - a kollégium kivételével - intézményegység vezetőnek, ha a gyermekek, tanulók száma eléri a százhuszat 1 nem önálló kollégiumon

intézményegységenként - a kollégium kivételével - intézményegység vezetőnek, ha a gyermekek, tanulók száma eléri a százhuszat 1 nem önálló kollégiumon ggyolos Nivotala románysxám :T 111~W)IC69-. ark tt. 004 DEC 0 7. Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Kapcsolódó módosító javaslat! Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Útmutató a KIR-STAT 2010 webes adatgyűjtő rendszer

Útmutató a KIR-STAT 2010 webes adatgyűjtő rendszer Útmutató a KIR-STAT 2010 webes adatgyűjtő rendszer Tartalomjegyzék 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás sikeres

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 201206 Bocskai István Református Általános Iskola 8183 Papkeszi, Fő utca 34. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai. 3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 101747 Budapest Táncművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája 1036 Budapest III. kerület, Perc utca 2. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Fenntartó címe: 1145 Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2. 034546 ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA 1145 Budapest XIV. kerület, Újvidék sétány 3-5 KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Nyíregyházi Tankerületi Központ által 201 január 12. napján kiadott szakmai alapdokumentum Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Fenntartó tankerületi központ megnevezése:

Részletesebben

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához

Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Útmutató a KIR-STAT 2011 webes adatgyűjtő rendszer használatához Tartalomjegyzék 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek az adatszolgáltatás

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai alapdokumentuma A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által 2017. szeptember 11. napján kiadott szakmai alapdokumentum Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Csongrád megye Fenntartó tankerületi központ megnevezése:

Részletesebben

KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019

KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019 KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018/2019 Az intézmények sségéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca Intézmény adatai. 2. 039626 Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Útmutató a program használatához 2009. OKM

KÉZIKÖNYV. Útmutató a program használatához 2009. OKM KÖZOKTATÁSI STATISZTIKAI KÉZIKÖNYV Útmutató a program használatához 2009. OKM Útmutató a KIR-STAT 2009 webes adatgyűjtő rendszer Tartalomjegyzék 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési

Részletesebben

STA1INT. A kitöltött adatlapok lajstroma. Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1434/08, 1435/08

STA1INT. A kitöltött adatlapok lajstroma. Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1434/08, 1435/08 STA1INT 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1434/08, 1435/08 STA1INT Ezen adatlap sorszáma 1 Az adatszolgáltatás a Stt. (statisztikai törvény) felhatalmazása alapján kiadott OSAP-ról szóló Korm. Rendelet

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dél-Pesti Tankerületi Központ Fenntartó címe: 1212 Budapest XXI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a 035158 Budapest XXIII. Kerületi Páneurópa Általános Iskola 1238 Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 25-33. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca Intézmény adatai. 2.

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca Intézmény adatai. 2. 028256 Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola 5600 Békéscsaba, Szent László utca 17. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) Ellátott feladatok: - egyéb

KÖZZÉTÉTELI LISTA Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Óvodavezetői Iroda (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) Ellátott feladatok: - egyéb 027488 Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 6300 Kalocsa, Csokonai utca 4. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út Intézmény adatai. 2. Fenntartó adatai 032852 KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján)

Közzétételi lista. (a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a alapján) Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross G. u. 6. Tel: 82/553-410; Fax: 82/553-411 E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu; Honlap: www.naszi.sulinet.hu Közzétételi lista (a nemzeti

Részletesebben

KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018

KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018 KÖTELEZŐ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018 Az intézmények sségéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer

KIR-STAT 2012 - internetes adatgyűjtő rendszer - internetes adatgyűjtő rendszer Kitöltési útmutató Budapest, 2012. október 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT internetes adatgyűjtési program használatához 1.1. Milyen lépések szükségesek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben