Adı Soyadı Lis.Üni.Ad Lis.Üni.Prog. Lis.Mez.Ort. Program1. Adı Soyadı Lis.Üni.Ad Lis.Üni.Prog. Lis.Mez.Ort. Program1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adı Soyadı Lis.Üni.Ad Lis.Üni.Prog. Lis.Mez.Ort. Program1. Adı Soyadı Lis.Üni.Ad Lis.Üni.Prog. Lis.Mez.Ort. Program1"

Átírás

1 1 HATĠCE TAġ TÜFEKÇĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,60 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 2 BETÜL UÇAR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,6 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 3 MUHAMMET ENES ÇINAR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK 2,57 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 4 SEDA ÇELĠK HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ (ĠÖ) 2,57 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 5 Pelin Kütahya ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Kamu yönetimi 2,56 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 6 ġeyma BAYSAL BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SIYASET BILIMI VE KAMU YONETIMI 2,55 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 7 Tuba BüYÜKDEMĠR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,54 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 8 Raziye Gökdemir SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Kamu Yönetimi 2,54 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 9 HATĠCE AYHAN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Kamu Yönetimi 2,53 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 10 UĞUR ÇELĠK ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,51 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 11 FULYA KARAKAVAK ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,51 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 12 ESRA KAYNARCALIOĞLU KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,5 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 13 ALĠ TUGAY SERĠN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 14 TALĠP BOZKURT ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 15 Rukiye Yılmaz ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,48 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 16 MERVE AKTUĞ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK 2,47 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 17 MUHAMMET TAHA KARAKAġ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ 2,47 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 18 SELDA UÇAREL ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Kamu yönetimi 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 19 SANĠYE AY DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 20 Melike Yılmaz TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Kamu yönetimi 2,45 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 21 GÜLSEHER GĠRGĠN ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ 2,45 PEDAGOJĠK FORMASYON /ADALET (GÜZ) 1 BÜġRA YILDIZ KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,47 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 2 HAVVA NURDAN AL-SHARAFI SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 3 ABDÜLHAMĠD KOCASĠNAN ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 4 ÇĠĞDEM FIRAT ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,45 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 5 EMĠNE GÜLSÜM BALKAÇ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,44 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 6 DENĠZ EKĠCĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Arap Dili ve Edebiyatı 2,44 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 7 YASĠN POLAT ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 8 LEYLA ĠNAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 9 Yasemin Düzgün ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Arap Dili ve edebiyatı 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 10 TUĞÇE EKER SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 11 FURKAN DÜĞDÜ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 12 RUVEYDA KURT KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,41 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 13 ÜMMÜHAN YILMAZ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 14 NĠSANUR GÖKTEKĠN ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 15 BAġAK ÜLKER ÜRDÜN ÜNĠVERSĠTESĠ ARAPÇA 2,39 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 16 SAKĠNE ERDOĞAN KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ARAPÇA MÜTERCĠM TERCÜMANLIK 2,34 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 17 AMĠNE EBRAR ġġmġek ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAPDĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 18 ġüheda NUR ÇOBAN ÜRDÜN ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 19 BEYZA AKIN ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 20 HATĠCE KAVLAK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,23 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 21 Rabia MOĞUL SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Arap Dili ve Edebiyatı 2,20 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 22 BETÜL BURUCU ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,19 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 23 RUMEYSA KÜÇÜK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAP DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,15 PEDAGOJĠK FORMASYON /ARAPÇA (GÜZ) 1 HATĠCE ÇĠMEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,54 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 2 FEYZULLAH CAN GÖKHAN NUH NACĠ YAZGAN ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,53 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 3 FATMA SEÇĠL ÇAKIR TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 4 HĠKMET BELGE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDSĠLĠĞĠ 2,41 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 5 KAMĠL TAYFUN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,34 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 6 MUAMMER FATĠH LEBLEBĠCĠER SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 7 GÖRKEM NUR BABACAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 8 OSMAN KARA SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRIK ELEKTRONIK MUHENDISLIGI 2,28 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 9 MÜCAHĠT KOCA KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,27 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 10 HABĠBE SERTBOLAT KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,25 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 11 EMRE SOLAK KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,16 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 12 BURCU BAKIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK ELEKTRONĠK 2,06 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ) 13 CEMĠLE ÖZCAN OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK 2 PEDAGOJĠK FORMASYON /ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ (GÜZ)

2 1 ESRA TETĠK AVCI ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,32 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 2 Tuba TEZCAN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyoloji 2,31 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 3 esra Ģen ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,31 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 4 ADEM TAMER ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,30 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 5 ZAFER AKYAVAġ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 6 ENGĠN SELEKOĞLU ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,28 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 7 GÜLSEREN ÇOĞAÇ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FELSEFE 2,28 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 8 ÇĠĞDEM ġengül ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,28 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 9 RABĠA TALAġ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,27 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 10 RABĠA TAġ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,25 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 11 RÜMEYSA DURMUġ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ FELSEFE 2,20 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 12 HĠLAL CĠNKILIÇ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,2 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 13 NĠYAZĠ ÜNEY ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,16 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 14 SEHER MEġE ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,13 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 15 TUĞBA SERĠN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYOLOJĠ 2,13 PEDAGOJĠK FORMASYON /FELSEFE (GÜZ) 1 GÖZDE ERKAN PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 2 SERCAN YOLCU ZONGULDAK BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,48 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 3 YASEMĠN MĠRA GÜNDOĞDU YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,47 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 4 HANDE ÜNAL ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 5 ELĠFNUR ACAR SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ MÜTERCĠM-TERCÜMANLIK (ĠNGĠLĠZCE-FRANSIZCA-TÜRKÇE) 2,42 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 6 ġenay ALTUNTEPE ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,41 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 7 Ceyda coģkun ZONGULDAK BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Ġngiliz dili ve edebiyatı 2,41 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 8 TUĞÇE TUFAN ZONGULDAK BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 9 HĠLAL ALTUĞ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 10 BĠLLUR ARSLANTÜRK ĠHSAN DOĞRAMACI BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,36 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 11 VELĠ CAN CÖMERT HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AMERĠKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBĠYATI 2,35 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 12 Yasin Erdugan SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ Ġngiliz dili Ve Edebiyatı 2,31 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 13 TUĞBA TAġKIN SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,27 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 14 GAMZE TUNCA MUAMMER SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ INGILIZ DILI VE EDEBIYATI 2,26 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 15 TOLGA UĞUR ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,12 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 16 PINAR USTA SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,02 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 17 RABĠA ÇETĠN SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,76 PEDAGOJĠK FORMASYON /ĠNGĠLĠZCE (GÜZ) 1 YASEMĠN DOĞANAY ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK BĠLGĠSAYAR 2,38 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 2 BÜġRA BULAT SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ Matematik 2,37 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 3 TUĞÇE NUR SEZER ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK BĠLGĠSAYAR 2,36 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 4 AHMET ÖZDAĞ SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK 2,33 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 5 EDA ERDOĞAN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK 2,33 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 6 MEHMET EMRE ÖZER ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK-BĠLGĠSAYAR 2,31 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 7 ġeyma YILDIZ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 8 DERYA SARI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK 2,29 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 9 Ali ÇAT AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATIK 2,23 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 10 CEMRE YAVUZ YILDIZ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MATEMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ 2,2 PEDAGOJĠK FORMASYON /MATEMATĠK (GÜZ) 1 BETÜL BÜġRA CANLI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2,65 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 2 MEHMET EYLĠK ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,65 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 3 MUSTAFA ALKAN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme 2,65 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 4 MERVE YILMAZ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,63 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 5 Hüseyin Dündar ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT 2,62 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 6 VELĠ SELĠN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,56 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 7 KÜBRA AVCI ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,56 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 8 GÜLHAN SANDIMOĞLU SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,54 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 9 ġevval KURT SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,52 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ)

3 10 Nurcihan Duman ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Maliye 2,50 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 11 BüĢra Nur TaĢgıran Mehmet TaĢgıran MANĠSA CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ Maliye 2,50 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 12 EBRU TUNALI ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 13 SÜMEYRA EFE SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,48 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 14 DUYGU KARDEġ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,48 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 15 SEVĠM KIRKICI ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,47 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 16 MELEK ġġmġek ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,46 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 17 EMĠNE KÜBRA BOYACI GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,44 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 18 ALĠ PEKKĠRĠġCĠ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 19 HEDĠYE KANDERUN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,43 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 20 ZEYNEP TEKĠN ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ MALĠYE 2,42 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 21 EZGĠ ÖZMEN NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 22 Nagihan Girgin ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisat 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 23 FIRAT ġehmus MĠRALAY ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 24 Aslı çekre Kızıldağ MANĠSA CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ Ġktisat 2,40 PEDAGOJĠK FORMASYON /MUHASEBE VE FĠNANSMAN (GÜZ) 1 CĠHAT ÇAKIR TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT TARĠHĠ 2,92 PEDAGOJĠK FORMASYON /SANAT TARĠHĠ (GÜZ) 2 Tuğba Acar SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Sanat Tarihi 2,88 PEDAGOJĠK FORMASYON /SANAT TARĠHĠ (GÜZ) 3 BÜġRA YAMAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT TARĠHĠ 2,86 PEDAGOJĠK FORMASYON /SANAT TARĠHĠ (GÜZ) 1 BUSE ÖZEN TEKĠRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 2 Ġpek Filoğlu BURSA ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ Tarih 2,90 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 3 DĠLEK GEZER SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,90 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 4 binnur demir ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ tarih bölümü 2,89 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 5 ENĠSE ÜRÜN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,88 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 6 KADER KARAAĞAÇ AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,87 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 7 Fatmanur BaykuĢ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Tarih bölümü 2,87 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 8 Mustafa Yılmaz SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ Tarih 2,84 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 9 CANER DĠLEN AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,84 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 10 MERVE MÜNTEHA TAġDELEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ 2,83 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 11 KERĠMAN ÇELĠK AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,83 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 12 ALĠ ÖKSÜZ ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ 2,83 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 13 MEHMET ÖVET SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ 2,82 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 14 GÜLSÜM BAYAR ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,80 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 15 TUĞBA ORMAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,8 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 16 DĠĞDEM YILMAZ BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH BÖLÜMÜ 2,79 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 17 Melike ÇELĠK AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Tarih 2,79 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 18 SEÇĠL DOĞAN AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,78 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 19 GAMZE YILMAZ ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,75 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 20 HACER Özsoy KIRġEHĠR AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ Tarih 2,73 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 21 SEMA GÖKÇEN DEMĠRHAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,73 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 22 ÖZKAN ÇĠFCĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,72 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 23 MUAMMER ALTUNKAN KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,71 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 24 NĠMET ALP SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,71 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 25 Sıdıka Nur ORHAN AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,70 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 26 AYGÜN KADĠR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,70 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 27 MELĠKE NUR KURT ERZURUM TEKNIK UNIVERSITESI TARĠH 2,67 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 28 EMĠNE TAġÇI SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,67 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 29 MERVE PURDAġ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,67 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 30 TUĞBA COġAR ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,66 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 31 MERYEM DEMĠRER KIRġEHĠR AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,66 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 32 ĠHSAN SEFA ERKEK SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,64 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 33 KADER AKYOL ZONGULDAK BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,63 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 34 GÖKHAN YILMAZ ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,63 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 35 MEHMET AKĠF UĞUR KTO KARATAY ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,58 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 36 SÜLEYMAN YAġAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,58 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 37 KADĠR DELĠKTAġ SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,58 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ) 38 MAHĠR CEYLAN GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠH 2,58 PEDAGOJĠK FORMASYON /TARĠH (GÜZ)

4 1 GÜLBAHAR BAĞĠÇĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,08 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 2 BEYZA BAYRAK SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,08 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 3 BURCU NUR KORKMAZ AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,07 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 4 TUĞÇE TEKE SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,06 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 5 FATMA NUR SARICAOĞLU ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,05 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 6 Rabia KURġUNCU UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili ve Edebiyatı 3,05 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 7 EMĠNE POTA YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,04 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 8 DUYGU GÖLLÜ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Halk Bilimi 3,03 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 9 AZĠME GEZGĠN UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,03 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 10 ELĠF AYBÜKE OK ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,03 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 11 BEYZA NUR BĠLEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,03 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 12 FATMA ÖZ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3,02 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 13 Merve Sargın ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili ve Edebiyatı 3,02 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 14 SEHER KARA KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 15 SĠBEL ZENGĠN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 3 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 16 Fatma Zehra ÇĠLDĠR AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2,99 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 17 ÖZGE YARIKAYA SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ 2,98 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 18 LEYLA YILDIRIM SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ Ve EDEBĠYATI 2,98 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 19 EBRU TINMAZ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYAT 2,98 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 20 MÜGE ALPTEKĠN HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK HALKBĠLĠMĠ 2,98 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 21 DOĞUKAN YÜKNÜ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,98 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 22 ÖZGE GÜNGÖR HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK HALKBĠLĠMĠ 2,97 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 23 HALE TURHAN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,97 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 24 ĠREM HURMACI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,96 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 25 MĠRAY KÖMÜRCÜ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,96 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 26 HACER GÜMÜġDAL ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,96 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 27 EYLÜL GÜLER MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,96 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 28 ESMEHAN YAġAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 29 esma sarı SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 30 Rukiye Demir GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili Ve Edebiyatı 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 31 SÜNDÜZ ÖZĠPEK HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 32 Fatma Tek SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili ve Edebiyatı 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 33 HÜSEYĠN KÜRġAT POLAT AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili ve Edebiyatı 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 34 SÜMEYYE BAġ AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEBĠYATLARI 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 35 AYġEGÜġ ÇANTAV AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 36 Eylem Balkı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÇağdaĢ Türk lehçeleri ve edebiyatı 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 37 ALĠYE AÇIKGÖZ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 38 EMĠNE NUR ġahġn KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 39 GÜLCAN ÖZER GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 40 Ali Berat Erdoğan HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Halkbilimi 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 41 RABĠA TOZAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,92 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 42 Lütfiye Geçgel HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Dili ve Edebiyatı 2,92 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 43 Gizem Özkan HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Türk Halkbilimi 2,92 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 44 FATMA ĠPEK ERKUL KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 45 ZAHĠDE KESKĠN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 46 KEVSER KARADERE YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 47 SÜMEYYE TIKIR AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞDAġ TÜRK LEHÇELERĠ VE EDEBĠYATLARI 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI(GÜZ) 1 ERDEM TEMUR SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 2,95 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 2 SÜMEYYE SARMIġ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 3 ATĠLLA ORHUN SARIKAYA SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,94 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 4 OĞUZHAN YAKAR AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 5 TÜRKER AYDIN AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 6 FATĠH ÇANKIRI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,93 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 7 Kenan Mutlu SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi ve mutfak sanatları 2,91 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 8 MUSTAFA BUĞRA KARALAR SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,90 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 9 Onur Yıldız ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi ve mutfak sanatları 2,90 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 10 Muhammet ġükrü KonuĢkan GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2,89 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 11 ALĠ EKĠCĠ TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YIYECEK VE IÇECEK ISLETMECILIGI 2,88 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 12 YUSUF AYġĠN NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,87 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 13 GAMZE DOĞRUYOL SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMECĠLĠĞĠ 2,86 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 14 PAKĠZE MELĠKE AYDIN KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,84 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 15 ġule BULUT AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,81 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 16 ĠBRAHĠM HĠNDĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ BESLENME VE DĠYETETĠK 2,80 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 17 BÜġRA KALYONCU ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,80 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 18 HARUN SAK SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,79 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ)

5 19 EBRU KAM AYDIN ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ YĠYECEK VE ĠÇECEK ĠġLETMECĠLĠĞĠ 2,79 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 20 HALĠL ĠBRAHĠM AKIN SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,78 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 21 Merve GÜNAYDIN ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi Ve Mutfak Sanatları 2,76 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 22 ARĠF ARSLAN GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,72 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 23 SĠDAL BETÜLCAN SAMUT BOLU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,65 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 24 SĠBEL ÇANKAYA ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,63 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 25 ALĠ CEM BAYHAN DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAKSANATLARI 2,63 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 26 HAVVA NUR TĠRYAKĠ TĠRYAKĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,62 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 27 EMRAH KÖÇEROĞLU ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,61 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 28 AYBÜKE AK SĠVAS CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,58 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 29 MUHAMMET METEHAN ALKAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,55 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 30 Emre AĞDAġ GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2,53 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 31 ÖMER FARUK KAYA BOLU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 32 MUHAMMET FURKAN UÇAR KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Gastronomi 2,49 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ) 33 BARAN KARATAġ ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI 2,38 PEDAGOJĠK FORMASYON /YĠYECEK ĠÇECEK HĠZMETLERĠ (GÜZ)

UNİKOP Staj Konsorsiyumu ( ) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce)

UNİKOP Staj Konsorsiyumu ( ) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce) UNİKOP Staj Konsorsiyumu (2018-2019) Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonuçları (İngilizce) Rapor Adı Tarih : 27.12.2018 : UNİKOP 2018-2019 (İngilizce) Sınava giren öğrenci sayısı : 223 Yabancı

Részletesebben

09A SINIFI YGS NET LİSTESİ

09A SINIFI YGS NET LİSTESİ 09A SINIFI YGS NET LİSTESİ SINIF: 09A 1 5021 PINAR ŞİŞMAN 09A 28 0 28,00 5 5 3,75 4 5 2,75 0 0 0,00 4 0 4,00 28 2 27,50 0 0 0,00 8 2 7,50 4 3 3,25 8 0 8,00 89 17 84,75 332,81 34 324,07 43 317,32 75 299,83

Részletesebben

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Sıralı) İL İLÇE SINAV ADI İLÇE İL GENEL MANİSA MANİSA MERKEZ 53 53 53 1319 KATILIMLAR Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sn Okul İlçe İl Genel Sn Okul İlçe

Részletesebben

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı) OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı) 1 11 TUNAHAN ABALI 12A 5 5, 38 2 37,5 35 5 33,75 78 7 76,25 175,263 12 26 43 69 238 451,425 1 1 2 2 1 34,238 6 1 17 18 74 2 11 ENGİN AKSU -MA 34 3 33,25

Részletesebben

İZMİR HAKEM SINAV SONUÇLAR

İZMİR HAKEM SINAV SONUÇLAR 1 AHMET ÖZSU MHK A A 2 BAKİ KÖSELER MHK A A 3 EVRİM GÜNEN MHK A A 4 SEMA TOPUZLU 83 A A 5 İSMAİL ERAY AKGÜN 86 A A 6 ÇETİN BİLGİLİER 86 A A 7 AHMET ÖZTÜRK 50 A A 8 AHMET BOZANKAYA 85 A A 9 BAHAR BİLGİLİER

Részletesebben

AD SOYAD PF NO SINAV YERİ SIRA NO

AD SOYAD PF NO SINAV YERİ SIRA NO AD SOYAD PF NO SINAV YERİ SIRA NO MERVE CİHANGİR F1806140300 A BLOK 3101 1 ADILA BABAYEVA F1806140301 A BLOK 3101 2 BURAK ÜNAL F1806140302 A BLOK 3101 3 BÜŞRA GÜNDOĞDU F1806140303 A BLOK 3101 4 BÜŞRA IŞIK

Részletesebben

IJERs. Volume : 7 Number : International Journal of Educational Research

IJERs. Volume : 7 Number : International Journal of Educational Research Volume : 7 Number : 2 2016 IJERs International Journal of Educational Research An interactive journal sponsored by Turkish Educational Research Association Owner EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION TURKEY

Részletesebben

TĠO NÖ 3 23 M. KAPLAN TĠO ĠÖ 3 34 ĠġL NÖ 2 42 D10 ĠKT ĠÖ 2 35 D TĠO ĠÖ 2 14 Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu TĠO NÖ 2 13

TĠO NÖ 3 23 M. KAPLAN TĠO ĠÖ 3 34 ĠġL NÖ 2 42 D10 ĠKT ĠÖ 2 35 D TĠO ĠÖ 2 14 Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu TĠO NÖ 2 13 si 05.04.2015 Pazar 04.04.2015 Cumartesi 30.03.2015 T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı DERSLĠK ĠKT NÖ 1 71 E. YÜCE D14 D15 D16 Foreıgn Language ( Englısh ) II ĠKT ĠÖ 1 77 F. BAġARIR D06 D07 D08 KY

Részletesebben

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES Classroom: H1 Starting Time: 10. / 12.00 //13. / 14.50 Duration: 90 minutes + 80 minutes 1 17210510023 Hakan BAYBURTLU 2 17210510048 Ayşe KAFADAR 3 17210510904 Melih MUTLU 4 17210510907 Alzira METMURADOVA

Részletesebben

Bahar Dönemi Yabancı Dil 2 Dersi Bütünleme Sınavı Öğrenci Listesi (Soyadı Sıralı) ÖĞRENCİ NOADI SOYADI SINIF SAAT TARİH 1.

Bahar Dönemi Yabancı Dil 2 Dersi Bütünleme Sınavı Öğrenci Listesi (Soyadı Sıralı) ÖĞRENCİ NOADI SOYADI SINIF SAAT TARİH 1. 2018-2019 Bahar Dönemi Yabancı Dil 2 Dersi Bütünleme Sınavı Öğrenci Listesi (Soyadı Sıralı) SIR A NO ÖĞRENCİ NOADI SOYADI SINIF SAAT TARİH 1. ÖĞRETİM 1 1825110204 FATIMA AMCHA 3A3 09:00-10:00 14.06.2019

Részletesebben

İNGİLİZCE L KURU DİNLEME&OKUMA&YAZMA SAAT 10:00 SINIF SALON 1L1 A201 1L2 A202 1L3 A203 1L4 A204 1L5 A205 1L6 A206 1L7 A207 1L8 A208 1L9 A104 2L1 A105

İNGİLİZCE L KURU DİNLEME&OKUMA&YAZMA SAAT 10:00 SINIF SALON 1L1 A201 1L2 A202 1L3 A203 1L4 A204 1L5 A205 1L6 A206 1L7 A207 1L8 A208 1L9 A104 2L1 A105 İNGİLİZCE L KURU DİNLEME&OKUMA&YAZMA SAAT 10:00 SINIF SALON 1L1 A201 1L2 A202 1L3 A203 1L4 A204 1L5 A205 1L6 A206 1L7 A207 1L8 A208 1L9 A104 2L1 A105 İNGİLİZCE L KURU KONUŞMA SAAT 13:30 ÖĞR. NO ADI&SOYADI

Részletesebben

Fall Term ENG101 - ING 101 Exemption Exam Results. Passing Grade is CC and above

Fall Term ENG101 - ING 101 Exemption Exam Results. Passing Grade is CC and above 2017-2018 Fall Term ENG101 - ING 101 Exemption Exam Results Passing Grade is CC and above NAME SURNAME CODE GRADE İBRAHİM AĞIRMAN ENG 101 Unsuccessful YALÇIN URAL TURHAN AKBULUT ENG 101 BB GÜLEN AKÇA ENG

Részletesebben

1-Pre-applicants accepted tothe program to be registered by May 31 st at the latest

1-Pre-applicants accepted tothe program to be registered by May 31 st at the latest 1-Pre-applicants accepted tothe program to be registered by May 31 st at the latest Sira No Name Surname University Partcipate in t Position Area would like toapply for TÜBİTA K Status 46 Alper Yılıdırım

Részletesebben

IMU ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM SS-L GROUP PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS ( ) STUDENT NO NAME SURNAME TIME CLASS

IMU ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM SS-L GROUP PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS ( ) STUDENT NO NAME SURNAME TIME CLASS IMU 2016-2017 ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM SS-L GROUP PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS (07.07.2017) STUDENT NO NAME SURNAME TIME CLASS 50160001 FETHULLAH DEMİR 09:00 A102 50160009 ABDUL SAMET

Részletesebben

HAZIRLIK SINIFLARI 1. VİZE SONUÇLARI

HAZIRLIK SINIFLARI 1. VİZE SONUÇLARI HAZIRLIK SINIFLARI 1. VİZE SONUÇLARI Öğrenci No Ad Soyad Sınıfı PUAN 1621503018 CELAL AVŞAR II-A 90 1621503036 SÜLEYMAN YILDIZ II-A 38 1621503038 HASAN VELET II-A 78 1621503044 MURAT PALAMUT II-A 70 1621503050

Részletesebben

A KURU SINIFLARI WEEK 15

A KURU SINIFLARI WEEK 15 A1 25.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 A-1 1 17057045 SÜMEYRA ÇİMEN A-1 2 17069040 ZEHRA ARIKBOĞA A-1 3 17035026 PETEK ŞEYMA BAŞAR A-1 4 17034054 FEYZA ZÜLAL ÖZMANTAR A-1 5 17025053

Részletesebben

May 2019 Proficiency Exam First Session Results

May 2019 Proficiency Exam First Session Results 040180396 ABAC MAHMUT 12 33 45 ELIGIBLE 502181615 ABANOZ RABİYE 8 13,5 22 NOT ELIGIBLE 060180167 ABAY BÜNYAMIN 10 33 43 ELIGIBLE 080180904 ABBASOV İLKIN AZER 10 28,5 39 ELIGIBLE 050120924 ABDEL AZİZ MOCTAR

Részletesebben

SEPTEMBER 13, 2019 PLACEMENT EXAM PLACES

SEPTEMBER 13, 2019 PLACEMENT EXAM PLACES 1 2436624 4.TEKGÜL SAMİ BERK Yeni kayıt TEFL HZ-2 2 2426930 ABAZ BUĞRAHAN Yeni kayıt BIOL BEng-A205 3 2419620 ABDULLAHZADE EDA Yeni kayıt ARCH BEng-A102 4 2431187 ACAR AYŞE DENİZ Yeni kayıt BA BEng-A201

Részletesebben

T.C.No AdiSoyadi n-1 A.İ. Bolum S.Ö.P. OBP TYT YP A ,6 193, , UĞUR DEMİR

T.C.No AdiSoyadi n-1 A.İ. Bolum S.Ö.P. OBP TYT YP A ,6 193, , UĞUR DEMİR 2019 Özel Yetenek Değerlendirmesi Asıl Yerleştirme Erkek Branş : Atletizm Bölüm : Antrenörlük Eğitimi 1. Öğretim S.No A.No 1 546 2 517 3 503 28168914380 ARİF BAKIR A1 100 269 158,75306 154,8584 10685460112

Részletesebben

NAME SURNAME CLASS CODE

NAME SURNAME CLASS CODE LİSANS İNGİLİZCE PROGRAMI ENG 212 - ENG 402 ARA SINAV BİLGİLERİ VE SINAV YERLERİ AŞAĞIDADIR 5/4/2017 saat 18:00 KİMLİĞİ YANINDA OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAKTIR! UNDERGRADUATE ENGLISH PROGRAM ENG 212 - ENG

Részletesebben

LİSANS İNGİLİZCE PROGRAMI ENG 410 ARA SINAV BİLGİLERİ VE SINAV YERLERİ AŞAĞIDADIR. 16/11/2018 saat 18:30

LİSANS İNGİLİZCE PROGRAMI ENG 410 ARA SINAV BİLGİLERİ VE SINAV YERLERİ AŞAĞIDADIR. 16/11/2018 saat 18:30 LİSANS İNGİLİZCE PROGRAMI ENG 410 ARA SINAV BİLGİLERİ VE SINAV YERLERİ AŞAĞIDADIR 16/11/2018 saat 18:30 KİMLİĞİ YANINDA OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAKTIR! NO ADI SOYADI SINIF DERSİN KODU 1 TANSU ALP E 206

Részletesebben

ORTAKÖY MYO 2018 MEZUNLARI DİPLOMA LİSTESİ Öğrenci No Soyad Ad Fakülte Ad Program SOYLU İSMAİL ORTAKÖY MYO MEKATRONİK (İÖ)

ORTAKÖY MYO 2018 MEZUNLARI DİPLOMA LİSTESİ Öğrenci No Soyad Ad Fakülte Ad Program SOYLU İSMAİL ORTAKÖY MYO MEKATRONİK (İÖ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ORTAKÖY MYO 2018 MEZUNLARI DİPLOMA LİSTESİ Öğrenci

Részletesebben

E1-07 SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES ACADEMIC YEAR INTERM CPT EXAM CLASSROOM LIST DATE: TIME:10:00-11:40 (TEST) List No

E1-07 SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES ACADEMIC YEAR INTERM CPT EXAM CLASSROOM LIST DATE: TIME:10:00-11:40 (TEST) List No SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES 2018-2019 ACADEMIC YEAR INTERM CPT EXAM CLASSROOM LIST DATE: 23.01.2019 E1-07 TIME:10:00-11:40 (TEST) List No Student ID Name Surname Class 1 170101015 Tevfik Aksoy A101 2 170304044

Részletesebben

International Ecology Symposium th to 13th May 2017 Kayseri, Turkey Website: Contact person: Fatih DUMAN

International Ecology Symposium th to 13th May 2017 Kayseri, Turkey Website:   Contact person: Fatih DUMAN International Ecology Symposium 2017 11th to 13th May 2017 Kayseri, Turkey Website: http://ecology2017.erciyes.edu.tr Contact person: Fatih DUMAN ORGANISING COMITTE HONORARY CHAIR Prof. Dr. MUHAMMET GÜVEN

Részletesebben

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı) ISAL TEST BAZLI ET LİSTESİ ( sıralı) ÇE MERKEZ Ortalama AĞIZ TAHİR,,,, MERVE VURAL A,,,, A* Mİ MEKLİ,, BEZA HAL AKUT A,,,, AL ERTEKİ A,,, ABÜKE ARLIER A,, ELİF ÇETİ A, ZEEP AL ERTÜRK A, SERHAT AVŞAR,,,,,,,,,,,,,,,,

Részletesebben

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)

OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı) ISAL TEST BAZLI ET LİSTESİ ( sıralı) ÇE MERKEZ Edebiyat-Sosyal- BA - TÜRKİE GEELİ AT- Sosyal- Ortalama,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GB A A -, Sn Okul MERVE VURAL Sn Okul Sn Okul,, OĞA G A SERHAT AVŞAR

Részletesebben

Kat No. Daire No A TİPİ A2_ ,10 60,27 ZEMİN 4 K-B GÜLŞAH DOĞAN YANTUR

Kat No. Daire No A TİPİ A2_ ,10 60,27 ZEMİN 4 K-B GÜLŞAH DOĞAN YANTUR 1 32097786 A TİPİ A2_8 2+1 91,15 70,66 ZEMİN 1 K-D 134.518 PERİHAN GÜLER 2 32098308 A TİPİ A2_8 2+1 96,10 70,66 ZEMİN 2 G-D 149.520 SERKAN AKYOL 3 32098307 A TİPİ A2_8 2+1 96,10 70,66 ZEMİN 3 G-B 147.809

Részletesebben

Puan Listesi kadirhas.okulsonuc.com LGS Puan Sıralı

Puan Listesi kadirhas.okulsonuc.com LGS Puan Sıralı D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N P D Y N Puan Sınıf 1 8-A 1205 NEHİR BOZ A 20 0 20.0 100.0 10 0 10.0 100.0 10 0 10.0 100.0 10 0 10.0 100.0 20 0 20.0 100.0 20 0 20.0 100.0 90 0 90.0 500.000

Részletesebben

MEAE PLAT EXAM ( ) STUDENT LIST (UPDATED)... Numarası Adı Soyadı Derslik ABDUL SAMET ÇABUK A ABDULRAHMAN

MEAE PLAT EXAM ( ) STUDENT LIST (UPDATED)... Numarası Adı Soyadı Derslik ABDUL SAMET ÇABUK A ABDULRAHMAN MEAE PLAT EXAM (10.06.2019-09.00) STUDENT LIST (UPDATED)... Numarası Adı Soyadı Derslik 1 87180038 ABDUL SAMET ÇABUK A-101 2 20180158 ABDULRAHMAN RAŞİT AG-04 3 ZG180064 ABDULSAMET KORKMAZ A-118 4 63180013

Részletesebben

OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı)

OKUL TYT NET LİSTESİ (GENEL sıralı) OKUL TYT NET LİSTESİ ( sıralı) İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL MANİSA MANİSA MERKEZ KEP ÇINAR ÖZEL EĞİTİM KURUMU 95 19 19 19 KATILIMLAR Sıra Ö.No İsim Sınıf MATEMATİK Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji

Részletesebben

25 APRIL 2019, THURSDAY

25 APRIL 2019, THURSDAY 08:00-08:45 MEET WITH EXPERT MORNING SESSION 1 HALL 2 Treatment of challenging cases with type 2 diabetes: Diabetic patient with high CV risk, morbid obese patient with type 2 diabetes Discussion: Mustafa

Részletesebben

FIAP UNVANLI FOTOĞRAF SANATÇILARI ( )

FIAP UNVANLI FOTOĞRAF SANATÇILARI ( ) FIAP UNVANLI FOTOĞRAF SANATÇILARI (15.02.2013) NO SOYAD AD UNVAN KAZANILAN YIL DIPLOMA NO DOĞUMTARİHİ 1 DEMİR Ali Rıza MFIAP 2012-1970 2 KARAKOZAK Emel EFIAP/b 2012 E-B12/53 1974 3 YILMAZ İbrahim EFIAP/b

Részletesebben

MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS ( )

MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS ( ) IMU 2017-2018 ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT SPEAKING CLASSROOM LISTS (08.06.2018) NO STUDENT NO NAME SURNAME TIME CLASS 1 10170009 MEHMET BARAN GÜNEŞ 09:00 GZ05

Részletesebben

ACADEMIC YEAR MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT EXAM LIST ( )

ACADEMIC YEAR MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT EXAM LIST ( ) 2017-2018 ACADEMIC YEAR MED-ENARC-APT-EDU UNIT PLAT EXAM LIST (07.06.2018) NO STN NAME SURNAME BLOCK ROOM 1 65170019 ABDULHAMİT AKDEMİR A AZ 17 2 ZD170026 ABDULKADİR ÖZTÜRK A AZ 06 3 65170056 ABDULKADİR

Részletesebben

Sıra Sınıf Öğr. No Adı Soyadı KT VIZE DOĞRU YANLIŞ Puan PUAN (SON HALİ) MERAL ŞEN A ÖZLEM TAŞKIN

Sıra Sınıf Öğr. No Adı Soyadı KT VIZE DOĞRU YANLIŞ Puan PUAN (SON HALİ) MERAL ŞEN A ÖZLEM TAŞKIN Sıra Sınıf Öğr. No Adı Soyadı KT VIZE DOĞRU YANLIŞ Puan PUAN (SON HALİ) 1 5-001 1040110268 MERAL ŞEN A 36 9 13 36 40 2 5-001 1040110321 ÖZLEM TAŞKIN B 56 14 11 56 60 3 5-001 1040110023 ŞÜKRANNUR DEVECİ

Részletesebben

PROTOKOL YAPILAN ECZANELER

PROTOKOL YAPILAN ECZANELER ADANA 1 EZGİ ECZANESİ NAMIK KEMAL MAH. ÖZEN APT. B BLOK NO:18/D SEYHAN/ADANA 0322 999 88 84 ANKARA 1 ECECAN ECZANESİ SIMON BOLIVAR CAD. 4. BASIN SITESI NO:24/A ÇANKAYA/ANKARA 0312 441 74 77 2 ATAKENT BEYZA

Részletesebben

No Ad Sınıf Derslik Abdul Fatih Soydaş B1_24 D Abdul Metin Yayla A2+07 D Abdulbaki Yanık A2+02 D

No Ad Sınıf Derslik Abdul Fatih Soydaş B1_24 D Abdul Metin Yayla A2+07 D Abdulbaki Yanık A2+02 D 080180802 Abdul Fatih Soydaş B1_24 D210 110180042 Abdul Metin Yayla A2+07 D218 130180084 Abdulbaki Yanık A2+02 D212 010180231 Abdulkadir Barak A2+19 D305 040180626 Abdulkadir Özden B1_04 BDR11 050180454

Részletesebben

NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI TCNO BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO DAİRE NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI TCNO BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO DAİRE NO NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI TCNO BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO DAİRE NO 1 ASİL Ş3 234 536353 NECATİ KAFALI 56470356*** 1129352 A2 4 4 17 2 ASİL Ş2 422 536206 RAZİYE İNCE 30758208*** 1130047

Részletesebben

Sıra Sınıf No Adı Soyadı KT BUT CVP Doğru CVP Yanlış CVP Net CVP Puan 1 5-Z M NECMEDDİN BAKIRCI B ARİF

Sıra Sınıf No Adı Soyadı KT BUT CVP Doğru CVP Yanlış CVP Net CVP Puan 1 5-Z M NECMEDDİN BAKIRCI B ARİF Sıra Sınıf No Adı Soyadı KT BUT CVP Doğru CVP Yanlış CVP Net CVP Puan 1 5-Z 1040110407 M NECMEDDİN BAKIRCI B 96 24 1 24 96 2 5-004 1040110437 ARİF ATAOL AKKAYA A 96 24 1 24 96 3 5-001 1040110100 ESRA KORKMAZ

Részletesebben

XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Conference Program XIX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Date: Venue: Address: January 30, 2019 Wednesday Department of Communication and Social Research University of Sapienza in

Részletesebben

A ACAR Göksan PS-154 ACARTÜRK Eylem PS-173 ACEMO LU Hamit PS-134 AÇIKEL Cengiz Han PS-002 A AÇKIRAN Yetkin PS-190. ATAO LU Hayriye Esra

A ACAR Göksan PS-154 ACARTÜRK Eylem PS-173 ACEMO LU Hamit PS-134 AÇIKEL Cengiz Han PS-002 A AÇKIRAN Yetkin PS-190. ATAO LU Hayriye Esra A ACAR Göksan PS-154 ACARTÜRK Eylem PS-173 ACEMO LU Hamit PS-134 AÇIKEL Cengiz Han PS-002 A AÇKIRAN Yetkin PS-190 AKAR Erkan PS-198 AKBULUT Müfide SS-08 AKBULUT Nur PS-038, PS-057 AKBULUT Ziya PS-041 AKÇAY

Részletesebben

İSTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM HALF-TERM PROFICIENCY EXAM CLASSROOM LIST NO STS ID NO NAME - SURNAME

İSTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM HALF-TERM PROFICIENCY EXAM CLASSROOM LIST NO STS ID NO NAME - SURNAME İSTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY 2018-2019 ACADEMIC YEAR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM HALF-TERM PROFICIENCY EXAM CLASSROOM LIST NO STS ID NO NAME - SURNAME ROOM 1 9A180017 Abdulmalik ÇİMEN A-109 2 9A170017 Adnan

Részletesebben

TÜRKİYE GENELİ 8.SINIF DENEME-4

TÜRKİYE GENELİ 8.SINIF DENEME-4 Sınav Tarihi : 01.04.2019 Sonuç Oniki Etüt Merkezi TÜRKİYE İ 8.SINIF DENEME-4 LI LİSTE 04.04.2019 Sayfa 1 / 6 1 A TOPAL SELİM 20 0 20,00 20 0 20,00 10 0 10,00 20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 90 0 90,00

Részletesebben

SECTION DERSLİK KAT ABDUL SALAM MAJED HAMED AL SAMARRAI B1-101 A701 7 ABDULBASIT MAHMOOD OLEIWI AL-JUBOORI B1-102 A702 7 ABDULHAMİT UZUNTAŞ B1-101

SECTION DERSLİK KAT ABDUL SALAM MAJED HAMED AL SAMARRAI B1-101 A701 7 ABDULBASIT MAHMOOD OLEIWI AL-JUBOORI B1-102 A702 7 ABDULHAMİT UZUNTAŞ B1-101 AD SOYAD SECTION DERSLİK KAT ABDUL SALAM MAJED HAMED AL SAMARRAI B1-101 A701 7 ABDULBASIT MAHMOOD OLEIWI AL-JUBOORI B1-102 A702 7 ABDULHAMİT UZUNTAŞ B1-101 A701 7 ABDULLAH ALAWAISS B1-103 A703 7 ABDULLAH

Részletesebben

Grup Adı Soyadı Numarası Öğretim Türü Bilgilendirme top. yoklama

Grup Adı Soyadı Numarası Öğretim Türü Bilgilendirme top. yoklama Grup Adı Soyadı Numarası Öğretim Türü Bilgilendirme top. yoklama A1 ABDİ BARUT 50100020 I - A1 BURHAN BAYRAM 150100058 I + A1 ERSAN PALIÇKO 150100566 I + A1 OĞUZHAN ŞENOL 150100010 I + A1 ÖMER FARUK ARSLAN

Részletesebben

Student ID Name Surname Class

Student ID Name Surname Class GZ-28 List No Student ID Name Surname Class 1 180412065 Abdussamet Şirin A208 2 180410043 Abdülkadir Arslan A201 3 180410038 Abdülmecid Coşkun A201 4 180406031 Adar Arslanparçası A205 5 170307013 Afra

Részletesebben

IMU ACADEMIC YEAR SS-LAW-EFT-TR SUMMER COURSE CLASSROOM LISTS

IMU ACADEMIC YEAR SS-LAW-EFT-TR SUMMER COURSE CLASSROOM LISTS IMU 2017-2018 ACADEMIC YEAR SS-LAW-EFT-TR SUMMER COURSE CLASSROOM LISTS SCN Name Surname ROOM 50170210 ABBAS ŞENTÜRK AZ-15 91170039 ABDULLAH ÇİÇEK AZ-03 C9170057 ABDULLAH ERAŞIK AZ-07 74170007 ABDULSAMET

Részletesebben

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2. ETAP 3+1 KURA SONUCU

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2. ETAP 3+1 KURA SONUCU DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2. ETAP 3+1 KURA SONUCU KONUT ÇEKİLİŞ ASİL BAŞVURU SIRA NO SIRA NO BB NO BÖLGE BLOK KAT DAİRE AD SOYAD BAŞVURU NO NO YEDEK KATEGORİSİ TC KİMLİK NO 176 Ş1 32073237 2.BÖLGE B TİPİ DÜKKANLI13

Részletesebben

OKUL TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı)

OKUL TYT NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı) OKUL NET LİSTESİ (Öğrenci No sıralı) Türkçe Sosyal Türkçe Tarih-1 Toplam Dereceler D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel Genel Ortalama 15 12 11, 7 5 6,26 49 5 36,62 223,21 Okul Ortalaması 17 1

Részletesebben

ID SURNAME-NAME BOOKLET CORRECT INCORRECT SCORE/ DURMUŞ ÖMERCAN A AHMET ENES OGRAĞ A YAVUZ HANDE B 42 8

ID SURNAME-NAME BOOKLET CORRECT INCORRECT SCORE/ DURMUŞ ÖMERCAN A AHMET ENES OGRAĞ A YAVUZ HANDE B 42 8 ID SURNAME-NAME BOOKLET CORRECT INCORRECT SCORE/100 1321872 DURMUŞ ÖMERCAN A 40 10 80 1336309 AHMET ENES OGRAĞ A 44 6 88 1400070 YAVUZ HANDE B 42 8 84 1400756 BEGÜM HİRA DOMAÇ A 34 15 68 1400933 GÖRÜR

Részletesebben

31 OCAK 2014 İLÇE LİSTESİ VE PUAN DURUMU. ALİAĞA Sıra Adı Soyadı Durumu Puan Kayıt Kayıt Puanı

31 OCAK 2014 İLÇE LİSTESİ VE PUAN DURUMU. ALİAĞA Sıra Adı Soyadı Durumu Puan Kayıt Kayıt Puanı ALİAĞA Sıra Adı Soyadı Durumu Puan Kayıt Kayıt Puanı 1 HİLAL SADIKOĞLU (10075) Aktif 818,08 18.05.2011 174,08 2 ÇİĞDEM ARMUTLU (8648) Aktif 825,57 22.01.2010 61,07 3 GÜZİN GÜZELEL (10638) Aktif 829,85

Részletesebben

II. Öğretim Sınıf Listeleri

II. Öğretim Sınıf Listeleri II. Öğretim Sınıf Listeleri ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI KUR SINIFI 170530002 Abdulhak YİĞTBAŞI A 117 180530003 Abdulkadir BAĞTAŞ A 205 180311002 Abdullah BOZBEYOĞLU A 105 180304102 Abdullah TÜRK A 111 180304002

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey Spike TUR Turkey Spikes Faults Shots 1 6 Uslupehlivan Polen 15 5 11 31 48.39 2 20 Yilmaz Gözde 9 3 10 22 40. 3 Yildirim Fatma 8 2 18 28 28.57-9 Kalac Asli 8-2 10-7 Baladin Hande 2 3 5 10-5 Akman Kubra

Részletesebben

1 -> 5 25.10.2009 16:18 DGS 2004 KAZANAN ÖĞRENCĐLERĐMĐZ ADI SOYADI ALAN PUAN ÜNĐVERSĐTE BÖLÜM DERECESĐ 1 HABĐP ÇETĐNKAYA E.A. 295.097 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ HUKUK FAKÜLTESĐ 3 2 ERSĐN KENDĐR SAY. 295.963 ĐSTANBUL

Részletesebben

4+1 KURA SONUCU BAŞVURU ÇEKİLİ SIRA NO SIRA NO BB NO BLOK KAT NO DAİRE AD SOYAD NO Ş NO KONUT

4+1 KURA SONUCU BAŞVURU ÇEKİLİ SIRA NO SIRA NO BB NO BLOK KAT NO DAİRE AD SOYAD NO Ş NO KONUT 4+1 KURA SONUCU KONUT DAİRE BAŞVURU ÇEKİLİ SIRA NO SIRA NO BB NO BLOK KAT NO DAİRE AD SOYAD NO Ş NO ASİL YEDEK TC KİMLİK NO 179 E1 32002385 C1-12 3.KAT 16 4+1 MUSTAFA KOÇ 643503 1 ASİL 3136******* 110

Részletesebben

ÜYE NO ADI SOYADI DURUMU GİRİŞ TARİHİ

ÜYE NO ADI SOYADI DURUMU GİRİŞ TARİHİ ÜYE NO ADI SOYADI DURUMU GİRİŞ TARİHİ 1 2 Salih KURT Aktif 16.06.1996 2 3 Ahmet EFE Aktif 16.06.1996 3 4 Fevzi ŞEN Aktif 16.06.1996 4 5 Şevki ÖZÇELİK Aktif 16.06.1996 5 6 Tahsin GEYİK Aktif 16.06.1996

Részletesebben

ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI 3. AŞAMA (PHASE 3) SPEAKING (KONUŞMA) SINAV LİSTELERİ Saat 09.

ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI 3. AŞAMA (PHASE 3) SPEAKING (KONUŞMA) SINAV LİSTELERİ Saat 09. ISTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2017-18 İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI 3. AŞAMA (PHASE 3) SPEAKING (KONUŞMA) SINAV LİSTELERİ 15.09.2017 Saat 09.00'da başlayacaktır. Sıra No Numarası Adı Soyadı Blok Kat Sınıf

Részletesebben

Oral Presentations May 2018 Van / TURKEY

Oral Presentations May 2018 Van / TURKEY I. Oral Presentations 09-12 May 2018 Van / TURKEY SCIENTIFIC COMMITTEE SURNAME-NAME TITLE INSTITUTION COUNTRY ABDEL-AZIZ, Mahmoud Mohamed Prof.Dr. Alexandria University Egypt Ahmed AKŞİT, Tülin Prof.Dr.

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. GER Germany

VOLLEYBALL Match players ranking. GER Germany 2 0 Set duration 0: 0:20 0:34 1:19 Spike GER Germany Spikes Faults Shots 1 16 Keller Luisa Theresa 5 7 20 40.00 2 10 Alsmeier Lina 5 9 22 36.36 3 5 Cyris Emma 6 5 7 1 33.33-3 Bock Josepha 4 1 2 7-2 Ambrosius

Részletesebben

PROF. DR. ADEVİYE PERRAN GÖKÇE Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 8:00 8:50 OOS AOS Hayvan Neuvet519 Neuvet519

PROF. DR. ADEVİYE PERRAN GÖKÇE Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 8:00 8:50 OOS AOS Hayvan Neuvet519 Neuvet519 PROF. DR. ADEVİYE PERRAN GÖKÇE 8:00 8:50 OOS Neuvet519 Neuvet519 9:00 9:50 OOS OOS Neuvet519 Neuvet519 10:00 10:50 NEU505 Neuvet519 Neuvet519 11:00 11:50 NEU505 Neuvet519 Neuvet519 12:00 12:50 OOS Neuvet519

Részletesebben

DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY ECO 1001 Economics I MEHMET ALDONAT BEYZATLAR FBA2501 Foreign Language III(German) FBA3503 Foreign Language V(French) NURİ PINAR YILDIRIM FBA3501 Foreign Language V(German) OZAN GÖKSU ZÖHRE TMT

Részletesebben

PRESIDENTS OF THE CONGRESS

PRESIDENTS OF THE CONGRESS CONGRESS PROGRAM PRESIDENTS OF THE CONGRESS Prof. Dr. Frank E. P. DIEVERNICH Rector of the Frankfurt University of Applied Sciences Prof. Dr. Dr. Witold STANKOWSKI Rector of the Captain Witold Pilecki

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey Set duration 0: 0:24 0: 1:14 Spike TUR Turkey Spikes Faults Shots 1 18 Karakurt Ebrar 12 6 9 27 44.44 2 12 AYDIN Ilkin 7 3 7 41.18 3 14 Erkek Yaprak 8 4 15 27 29.63-5 Atlier Merve 6-1 7 - Cebecioglu Derya

Részletesebben

ÇEKİLİŞ NO KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO

ÇEKİLİŞ NO KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO KONUT SIRA NO SIRA NO BLOK KAT DAİRE NO AD SOYAD BAŞVURU NO ÇEKİLİŞ NO ASİL TC KİMLİK NO YEDEK 336 Ş1 DY-22 ZEMİN 1 FİKRET GÜZELSOY 1 1 ASİL 30172225574 8 Ş2 DY-1 1.KAT 8 HABİBE YAVUZER 2 2 ASİL 59227708522

Részletesebben

DEPARTMENT OF ECONOMICS MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi ECO2 ECO4 ECO6 ECO8. ECO2006 Public Sector Economics YEŞİM R.

DEPARTMENT OF ECONOMICS MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi ECO2 ECO4 ECO6 ECO8. ECO2006 Public Sector Economics YEŞİM R. MONDAY FBA1102 Advanced Writing Skills ATA1002 Principles of Atatürk and History of the Turkish Revolution II MİTHAT KADRİ VURAL ECO2002 Microeconomics II (Pre: ECO 2001) EVRİM TURGUTLU ECO2006 Public

Részletesebben

A.Bülent Afat. Gsm: Uzmanlık Alanı: Adres: Mütercim Asim Cad.küçük parmak pasajı no:38 GAZİANTEP. Adnan Uzunismail

A.Bülent Afat.   Gsm: Uzmanlık Alanı: Adres: Mütercim Asim Cad.küçük parmak pasajı no:38 GAZİANTEP. Adnan Uzunismail A.Bülent Afat Adres: Mütercim Asim Cad.küçük parmak pasajı no:38 GAZİANTEP Adnan Uzunismail Adres: Bağdat cad. no:347 kat:2 daire:7 Erenköy/İSTANBUL Ahmet Çanga Adres: Kızılırmak mah. 62/3 Kocatepe/ANKARA

Részletesebben

Overzicht groep 1/2 A gespreksavond: rapportgesprek juni 2014

Overzicht groep 1/2 A gespreksavond: rapportgesprek juni 2014 Overzicht groep 1/2 A gespreksavond: rapportgesprek juni 2014 dinsdag 24-06-2014 15:15 15:15 15:25 Sükrü Basaran 1/2 A 15:25 15:35 Yara Gharib 1/2 A 15:35 15:45 Lyshaiya Powel 1/2 A 15:45 15:55 Jahvainely

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey Spike TUR Turkey Spikes Faults Shots 1 17 Darnel Neslihan 9 2 4 60.00-6 Uslupehlivan Polen 6 1 5 12-13 Ozsoy Neriman 4 3 4 11-11 Aydemir Naz 5-3 8-7 Tokatlioglu Seda 3 1 4 8-1 Önal Pasaoglu Güldeniz 3

Részletesebben

PRESIDENTS OF THE CONGRESS

PRESIDENTS OF THE CONGRESS CONGRESS PROGRAM PRESIDENTS OF THE CONGRESS Prof. Dr.Frank E. P. DIEVERNICH Rector of thefrankfurt University of AppliedSciences Prof. Dr.Dr.Witold STANKOWSKI Rector of thecaptainwitoldpileckistateuniversity

Részletesebben

Gökova Geometry-Topology Conference 2017

Gökova Geometry-Topology Conference 2017 Proceedings of the Gökova Geometry-Topology Conference 2017 Editors Selman Akbulut Department of Mathematics, Michigan State University East Lansing, MI 48824, USA Denis Auroux Department of Mathematics,

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. BUL Bulgaria

VOLLEYBALL Match players ranking. BUL Bulgaria Set duration 0:26 0: 0:23 0:20 1:34 Spike BUL Bulgaria Spikes Faults Shots 1 9 TSVETANOVA Gabriela 12 6 9 27 44.44 2 5 RABADZHIEVA Dobriana 16 5 40 40.00 3 13 VASILEVA Elitsa 8 4 14 26 30.77-1 GRIGOROVA

Részletesebben

Thổ Nhĩ Kỳ Cơ sở thu mua hoặc sơ chế phụ phẩm động vật khác (như nguyên liệu chưa chế biến/chưa xử lý)

Thổ Nhĩ Kỳ Cơ sở thu mua hoặc sơ chế phụ phẩm động vật khác (như nguyên liệu chưa chế biến/chưa xử lý) NƯỚC MỤC Thổ Nhĩ Kỳ Cơ sở thu mua hoặc sơ chế phụ phẩm động vật khác (như nguyên liệu chưa chế biến/chưa xử lý) Có hiệu lực từ ngày 05/10/2019 Ngày-tháng-năm công bố 05/10/2019 00076 TR-06-DT(w)-001 Pelenkoğlu

Részletesebben

ÜNİVERSİTEMİZ KONUTLARINDAN TALEPTE BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2019 YILINA AİT SIRA LİSTESİ PROFESÖRLER A B C D E F G H İ J S.

ÜNİVERSİTEMİZ KONUTLARINDAN TALEPTE BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2019 YILINA AİT SIRA LİSTESİ PROFESÖRLER A B C D E F G H İ J S. ÜNİVERSİTEMİZ KONUTLARINDAN TALEPTE BULUNAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 2019 YILINA AİT SIRA LİSTESİ PROFESÖRLER 1 Prof. Dr. Nursevin ÖZTOP 10 177,69 28,5 10 206,19 2 Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK 10 175,66 5,21 6 3 29,55

Részletesebben

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH ISBR-2019 1 st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH SYMPOSIUM PROGRAM BOOK 2-4 May 2019 Çanakkale Onsekiz Mart University Çanakkale ISBR-2019 1 st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking

VOLLEYBALL Match players ranking Set duration 0:27 0: 0: 0:27 1:42 Spike Succ. % Limit: 15.00% Block ECZ Eczacibasi Vitra Istanbul Spikes Faults Shots 1 3 Boskovic Tijana 3 16 36 47.22 2 10 Larson-Burbach Jordan 8 5 13 26 30.77 3 15 Kosheleva

Részletesebben

TÖRÖK KÉZMŰVES MESTEREK A BUDAI VÁRBAN A 28. MESTERSÉGEK ÜNNEPÉN

TÖRÖK KÉZMŰVES MESTEREK A BUDAI VÁRBAN A 28. MESTERSÉGEK ÜNNEPÉN TÖRÖK KÉZMŰVES MESTEREK A BUDAI VÁRBAN A 28. MESTERSÉGEK ÜNNEPÉN Az idén 28. alkalommal megrendezett Mesterségek Ünnepén 2014. augusztus 16 20. között Törökország volt a külföldi díszvendég. A Népművészeti

Részletesebben

18 APRIL 2019, THURSDAY

18 APRIL 2019, THURSDAY 18 APRIL 2019, THURSDAY ORAL PRESENTATIONS 1 Moderator: Sevinç Ulusoy Time: 18:30 20:00 1. [Abstract:0021] Relationship of self-mutilative behaviour with Internet gaming disorder symptoms and emotion dysregulation

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey Set duration 0: 0:28 0: 0:33 0:17 2:08 Spike TUR Turkey Spikes Faults Shots 1 13 Ozsoy Neriman 19 6 24 49 38.78 2 7 Tokatlioglu Seda 14 5 37 37.84 3 2 Sonsirma Gozde 16 10 21 47 34.04-5 Akman Kubra 7 2

Részletesebben

PROFICIENCY WRITTEN EXAM ERASMUS EXAM ( TUESDAY)

PROFICIENCY WRITTEN EXAM ERASMUS EXAM ( TUESDAY) 2017-2018 PROFICIENCY WRITTEN EXAM ERASMUS EXAM (06.03.2018 - TUESDAY) SN NO NAME SURNAME EXAM ROOM EXAM TIME 1 1720453 MAJD ALDARRA A101 17:30 2 3 ASIM BAYRAKTAR A101 17:30 3 1508064 ABDULRAHMAN MOUSSA

Részletesebben

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY of MEDICINE ACADEMIC YEAR PHASE III ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS COMMITEE 4

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY of MEDICINE ACADEMIC YEAR PHASE III ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS COMMITEE 4 T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY FACULTY of MEDICINE 2019 2020 ACADEMIC YEAR PHASE III ENDOCRINE AND UROGENITAL SYSTEMS COMMITEE 4 (13 JANUARY - 06 MARCH 2020 ) LECTURE PROGRAMME T. C. Muğla Sıtkı Koçman

Részletesebben

26 APRIL 2019, FRIDAY

26 APRIL 2019, FRIDAY 08:00-08:45 MEET WITH EXPERT MORNING SESSION 1 (Repetition) HALL 2 Treatment of challenging cases with type 2 diabetes: Diabetic patient with high CV risk, morbid obese patient with type 2 diabetes Discussion:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ᄃ E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey

VOLLEYBALL Match players ranking. TUR Turkey Coliseum Spike TUR Turkey Spikes Faults Shots 1 10 Sonsirma Gözde 8 1 6 53.33 2 13 Ozsoy Neriman 12 1 10 23 52.17 3 17 Darnel Neslihan 10 2 11 23 43.48-16 Cansu Büsra 3 2 5 10-5 Avci Ergul 4 1 1 6-11 Aydemir

Részletesebben

EuroHockey Youth Championships II 2015 Boys U Jul 2015 Calais, France

EuroHockey Youth Championships II 2015 Boys U Jul 2015 Calais, France Team Details Austria 0 0 SANDBICHLER Christoph (GK) SOLDAT Christoph ABEL Joel KAUT Daniel TRNKA Maximilian SCHNEIDER Konstantin FISCHER Ulrich SCHOLZ Maximilian FRISCHAUF Luca UNTERKIRCHER Fabian VEECK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı) OKUL NET LİSTESİ (-1 sıralı) İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MANİSA MANİSA MERKEZ KEP AKADEMİ KONU TARAMA -1-121 328 328 328 KATILIMLAR Sıra Ö.No İsim Sınıf TÜRKÇE SOSYAL MATEMATİK FEN Türkçe

Részletesebben

Hockey Series Open - Vilnius 2018 (Women) Aug 2018 Vilnius (LTU)

Hockey Series Open - Vilnius 2018 (Women) Aug 2018 Vilnius (LTU) Team Details Czech Republic 1 CECHAKOVA Barbora (GK) 11 Feb 1994 24 32 2 LACINA Katerina 13 Nov 1993 24 68 3 KOLAROVA Anna 8 Oct 1998 19 42 4 OHNEMICHLOVÁ Tereza 14 Apr 1997 21 4 5 REICHLOVA Jindriska

Részletesebben

Türksat Frekans Listesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

Türksat Frekans Listesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Türksat Frekans Listesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 2000'ler 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 120 220 T3A 24 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A 24 KITCHEN HD 12460 H - Yatay

Részletesebben

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos

karó karó ólak akol róka róka ólak akol lakó lakó ólak okos karó karó karó karó karó karó karó karó karó róka lakó akol ólak okos sokk baka karó róka róka róka róka róka róka róka akad róka lakó akol ólak okos sokk baka róka lakó lakó lakó lakó lakó lakó lakó akad

Részletesebben

Volume 59 Issue 1 Year 2019

Volume 59 Issue 1 Year 2019 January - February - March KARE Formerly Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi EDITOR-IN-CHIEF EDITOR MANAGING EDITOR Mehmet Erbakan, M.D. SCIENTIFIC EDITORIAL BOARD Rıza Adaleti,

Részletesebben

Work Address: American Hospital, Güzelbahçe Sok., No:20, Nişantaşı / Şişli / İSTANBUL

Work Address: American Hospital, Güzelbahçe Sok., No:20, Nişantaşı / Şişli / İSTANBUL Name: Ahmet Surname: Kara Birth Place: Bilecik / Söğüt, Turkey Birth Date: 6/10/1977 Marital Status: Married with two children Home Address: Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Metris Kavşağı

Részletesebben

PATIENT CENTRIC CONNECTED CARE: A PARADIGM SHIFT IN THE 21ST CENTURY

PATIENT CENTRIC CONNECTED CARE: A PARADIGM SHIFT IN THE 21ST CENTURY 13th QPS 2019 CONGRESS PROGRAM 24 April 2019--- Wednesday 13:00 Registration 18:30 19:30 Welcome Cocktail 14:00 16:30 Effective Presentation Techniques Course(Asst. Prof. Ali Arslanoğlu) 25 April 2019

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI / SPRING SEMESTER SCHEDULE

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI / SPRING SEMESTER SCHEDULE ARCH101:Basic Design I DB101_MAKET_ATOLYESI 08:40-12:30-13:40-17:30 - - ARCH102/1-2:Basic Design II D203_CIZIM_ATOLYESI 08:40-12:30-13:40-17:30 - - ARCH102/1-2:Basic Design II D203_CIZIM_ATOLYESI 08:40-12:30-13:40-17:30

Részletesebben

OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)

OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL MANİSA MANİSA MERKEZ KEP AKADEMİ 12 SAY - YAYIN DENİZİ TEK - 1 (1.OTURUM) 123 354 386 4292 KATILIMLAR Sıra Ö.No İsim Sınıf Türkçe Sosyal

Részletesebben

DRD 2019 Oral Presentations-II. Great Hall

DRD 2019 Oral Presentations-II. Great Hall Great Hall July 03, 2019 Wednesday, 11.00-12.30 OP-11 OP-12 OP-13 OP-30 OP-51 OP-52 OP-53 OP-62 MICROWAVE-ASSISTED MODIFIED BIGINELLI SYNTHESIS OF 5-METHYL-11,12-DIHYDRO- 5,11-METHANO-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-C][1,3,5]BENZOXADIAZOCINE

Részletesebben