A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE"

Átírás

1 A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1995 Szeptember 23. December POLGÁRI GONDOLA(t). Hajóút a Dunán mintegy 80 résztvevővel, köztük számos egyesület, klub, kör képviselőjével. Nemeskürty István, Andorka Rudolf, Martonyi János előadása. A tanácskozás résztvevői nyilatkozatot írtak alá, amelyben kezdeményezték a polgári értékeket valló szerveződések országos összefogását. Munkamegbeszélés a Pilvax kávéházban, polgári egyesületek képviselőinek részvételével. Tellér Gyula bevezető előadása alapján felvázolták a megalakítandó országos egyesület programját, megvitatták az alapszabály és alapító nyilatkozat tervezetét. Február 25. Március 16. Április 4. Április 27. Május 4. Május 14. Május 16. Június 27. Kilenc egyesület és 131 magánszemély akaratából megalakult a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE). Megválasztották a 19 tagú elnökséget. Elnök: Mádl Ferenc akadémikus, főtitkár: Weszelovszky Zoltán. Elfogadták az alapszabályt és az alapító nyilatkozatot. Az eseménynek jelentős sajtóvisszhangja volt. A megalakulás teljes anyagával megjelent a POLGÁR '96/1. füzete. Az ügyvezető elnökség a március 15-e alkalmával tapasztalt cinikus, félrevezető, illetve demagóg, szélsőséges megnyilvánulásokat sajtónyilatkozatban ítélte el. Elnökségi ülés. Tagdíj megállapítása (200/2000 Ft), tagfelvétel, '96. évi tervek. Egészoldalas interjú főtitkárunkkal a Magyar Nemzetben. Másodközlése a POLGÁR '96/3. füzetben. Konferencia a magyar oktatás holnapjáért, 195 regisztrált résztvevővel, jelentős TV és sajtóérdeklődés mellett. A konferencia teljes anyaga a POLGÁR '96 különkiadásaként megjelent és széles körben szétosztottuk. Szemelvények találhatók a '96/3. füzetben. Ugyanott a tagegyesületek programjai egy teljes oldalt töltenek meg. A Fővárosi Bíróság az MPEE-t sorszám alatt nyilvántartásba vette. Felhívás mintegy 2800 hazai és több tucat határontúli magyar iskolához a "Honfoglalás diákszemmel" irodalmi és képzőművészeti pályázaton való részvételre. Elnökségi ülés. Az Egyesület pecsét (logo) tervének elfogadása. Tagfelvétel: létszámunk 12 jogi és 177 magánszemély. Augusztus 20. Székesfehérvárott a Püspökség és az Önkormányzat ünnepségén az Országalmánál Mádl Ferenc elnökünk mondott köszöntőt. Délután a "Honfoglalás diákszemmel" pályázat díjkiosztása a Szépművészeti Múzeumban, mintegy 150 résztvevővel. Több mint ezer pályázat érkezett be, 37-en kaptak jelentős pénzjutalmat, köztük kilenc határon túli diák. A díjnyertesek névsora a POLGÁR '96/6. füzetben található. Szeptember 29. "POLGÁRI GONDOLA(t) II." Hajóút a Dunán 108 regisztrált résztvevővel, köztük az első hajóút nyilatkozatának 32 aláírójával. Wekerle Sándorról Gergely András és Rabár Ferenc emlékezett meg, majd vendégünk, Orbán Viktor "Magyarország ma. És holnap?" címmel tartott előadást és válaszolt a kérdésekre. Október Ünnepi közgyűlés a februári megalakulás színhelyén, mintegy 270 résztvevővel, Sinkovits Imre, Kováts Kolos és Mansfeld László közreműködésével. Az elhangzott "börtönvers" a POLGÁR '96/7., Mádl Ferenc elnöki megnyitója és Gergely András ünnepi beszéde a '96/8. füzetben jelent meg. Október 26. November 25. December 7. December A mosonmagyaróváriak hetedik alkalommal emlékeztek az 1956-os ÁVO-s vérengzés áldozataira. A Gyász-téren az MPEE koszorúját Mádl Ferenc elnök és Laczay István titkár helyezte el. Elnökségi ülés, 16 új tag felvételével. Konferencia a Püspöki Kar körleveléről és a FIDESZ vitairatáról a Kaffka Margit gimnáziumban, 420 regisztrált résztvevővel. Előadók voltak Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspök, Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke, Bolberitz Pál, Martonyi János alelnökünk, Nemeskürty István, Becker Pál, elnökségünk tagjai és Jávor Béla. A teljes szöveg megjelent a POLGÁR '96 különkiadásában, 1000 példányban. A Magyar Nemzetben egészoldalas karácsonyi interjú jelent meg Mádl Ferenc elnökünkkel "Törékeny játékunk, a remény" címmel. Másodközlése megtalálható a POLGÁR '97/l. füzetben. Január 25. A magyar kultúra napja tiszteletére, "Kultúránk esélyei" címmel ünnepség a Kaffka Gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermében. Dobos László, a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei régiójának elnöke, Kodolányi Gyula elnökségünk tagja, a Magyar Szemle főszerkesztője és Jankovics Marcell filmrendező tartott előadást. Az ünnepi műsorban közreműködött Bánffy György, Császár

2 Angéla színművészek, Lantos István zongoraművész, a Zeneakadémia rektora, Szabados György zongoraművész, Oberfrank Géza, Az Operaház főzeneigazgatója, Kováts Kolos és Zemplényi Mária, az Operaház magánénekesei. Febuár 8. Konferencia "Alkotó ember, emelkedő nemzet" címmel a Kaffka Margit gimnáziumban, mintegy 500 résztvevővel, a korábbiakhoz hasonló jelentős média visszhanggal. Előadást tartott Szabó Iván, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke, Andorka Rudolf, a Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, Pokorni Zoltán, a FIDESZ alelnöke, Bolberitz Pál, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára és Rabár Ferenc egyetemi tanár, elnökségünk tagja. A konferencia teljes szövegét a POLGÁR '97. sorozat különkiadásában adtuk közre. Február 25. Elnökségi ülés. Egyéni tagdíj 1997-ben 500 Ft. Antall György lemondott alelnöki tisztéről, helyére az elnökség Mádl Ferenc távollétében ügyvezetői megbízással Gergely Andrást választotta. Március 15. A Budavári Önkormányzat és az MPEE közös ünnepi megemlékezése a Várban. Az általunk Petőfi alakja köré szervezett műsorban fellépett Bitskey Tibor, Götz Anna, Seress Zoltán, Tolcsvay Béla és a Zurgó-együttes. Ünnepi beszédet mondott Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke. Részleteket lásd a POLGÁR '97/3. füzetben. Április 17. Elnökségi ülés. Két jogi és hét magánszemély tagfelvétele. Programok megbeszélése. Szakmai tagozatok megalakításának előkészítése. Április 30. Megemlékezést tartottak Paloznakon Antall Józsefről és a faluház április 30-i avatásáról. Az emléktáblát az MPEE nevében Mádl Ferenc elnök koszorúzta meg. Bod Péter Ákos nagyívű emlékbeszéde a POLGÁR '97/4. füzetében olvasható. Április 30. Weszelovszky Zoltán főtitkár Szombathelyen résztvett a Polgári Egyesülés Szombathelyért Egyesület alakuló ülésén és köszöntötte az új "rokon" szervezetet. Május 3. Konferencia a Kaffka Gimnáziumban "Erkölcs és társadalom" címmel, 270 regisztrált résztvevővel, jelentős TV és sajtó érdeklődés mellett. Előadást tartott Jelenits István, Bod Péter Ákos, Debreczeni József és Kozma Imre. A konferencia teljes szövege megjelent a POLGÁR '97 sorozat különkiadásában. Május 22. A Zuglóért Polgári Egylet a POLGÁR '97/4. füzetben megkezdte a tagegyesületeink bemutatkozására tervezett sorozatot. Június 26. Elnökségi ülés. Program-megbeszélés, új tagok felvétele. Vita és határozat "Az Egyesület helye és szerepe a közeljövő társadalmi/ politikai mozgásterében" témában. Július 26. Mádl Ferenc elnök és Weszelovszky Zoltán főtitkár Lillafüreden résztvett a "Polgárok Miskolcért és a Július 31. Nemzetért Egyesület" megalakulását bejelentő "polgári bálon". Tagegyesületünk, a Fiatalok Kulturális és Szabadidő Egyesülete nagyszabású Európa-napot rendezett Hollókőn, ahol felszólalt Mádl Ferenc elnökünk. Augusztus 16. Nagysikerű Szent István-napi megemlékezés a Nemzeti Múzeum dísztermében. Beszédet mondott Nemeskürty István, elnökségünk tagja és Pápai Lajos győri megyéspüspök. Az ünnepi műsorban közreműködött Kováts Kolos, az Operaház örökös tagja, Horváth Sándor színművész és Hegedűs Endre zongoraművész. A beszédekről a POLGÁR '97 sorozatban különkiadás készült. Szeptember 27. Polgári Gondola(t) III. Hagyományos, harmadik őszi hajóút a Dunán. "Polgár és politika" témakörben gondolatébresztőt tartott Granasztói György és Tellér Gyula, elnökségünk tagjai. Együtt gondolkodott Kálna Tibor (lásd: POLGÁR '97/7) Turáról, Monostori Attila Zuglóból és Veczán Pál Miskolcról. Október 23. Ünnepi est az URÁNIA filmszínházban, zsúfolt nézőtérrel, őszinte, meleg sikerrel és jelentős sajtóvisszhanggal. '56-ra emlékezett Balás-Piri László (POLGÁR '97/7), Mansfeld László, Mádl Ferenc, Orbán Viktor és Varga László. Balás-Piri, Mádl és Orbán beszéde megjelent a Magyar Nemzetben. Október 26. A mosonmagyaróvári gyászünnepségen az Egyesület koszorúját Gergely András ügyvezető alelnök és Laczay István titkár helyezte el. Október 31. Tagegyesületünk, a Nyugodt Jövőért Klub "Belvárosi Széchenyi Napok" kiállítást rendezett az V.ker. Önkormányzat dísztermében (Széchenyi-bélyegek, képeslapok és egyéb emlékek). November 5. December 6. December 17. Elnökségi ülés. Program-megbeszélés, tagfelvétel. "A polgári Magyarország felé". Konferencia a Kaffka gimnáziumban, a Batthyány Alapítvánnyal közös rendezésben. Bevezetőt mondott Tar Pál, az Alapítvány elnöke, majd Martonyi János alelnökünk, Matolcsy György, a Privatizációs Kutatóintézet igazgatója és Rabár Ferenc, elnökségünk tagja tartott nagysikerű előadást (Európa gazdaság föld). Elhangzott kilenc jelentős hozzászólás. Elkészült és többszáz példányban sokszorosították a december 6-i konferencia POLGÁR különkiadását. Megkapták a közreműködők, tagegyesületek, vidéki tagok. December 29. Tagsági díj befizetés 1997-ben: Ft. Támogatás: Ft. Bankbetét az év végén: Ft. Taglétszám: 15 tagegyesület és 238 magánszemély Január 12. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. 2

3 Február 28. KÖZGYŰLÉS. Beszámolók, felmentések, hozzászólások, tisztikar megválasztása. Ünnepi megemlékezés: A továbbélő (Szabad György). Április 26. ez a kérdés, válasszatok! Konferencia a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Mádl Ferenc, Nemeskürty István, Martonyi János, Bod Péter Ákos, Kodolányi Gyula, Pápai Lajos, Solymosi Frigyes. Május 19. Felhívás a Magyar Nemzetben a választásokon a mérsékelt konzervatív erők támogatására Május 21. Felhívás a Magyar Nemzetben a baloldali félelemkeltés, az eldurvuló kampány-hang ellen. Június 2. Elnökségi ülés. Június 20. Hogyan tovább, Magyarország? Konferencia a Gellért-Szállóban. Mádl Ferenc, Martonyi János, Rabár Ferenc, Bod Péter Ákos, Tar Pál előadása. Augusztus 25. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Szeptember 19. IV. Polgári Gondola. Polgári kormány, demokratikus önkormányzatok. Orbán Viktor, Latorcai János, Granasztói György előadása. A hajóúton bemutattuk és 400 példányban szétosztottuk A polgári Magyarország felé című vaskos kötetet, ami szeptember június között bemutatja az MPEE életét, működését, konferenciáinak anyagát. Október 26. Az 1956-os mosonmagyaróvári vérengzés 8. évfordulóján tartott Városi Gyásznapon az MPE nevében ifj. Fasang Árpád elnökségi tag koszorúzott. Október 28. Elnökségi ülés. Martonyi János és Gergely András kinevezése miatt lemondott alelnöki tisztéről. December 12. A felemelkedés a mi felelősségünk. Konferencia a Szent Margit Gimnáziumban. Nemeskürty István, Harrach Péter, Bod Péter Ákos előadása. December 15. Elnökségi ülés. Évzárás, program megbeszélés, tagfelvétel. December 24. Karácsonyi nagyinterjú Mádl Ferenccel a Magyar Nemzetben Január 23. Hivatás és Hitvallás. Könyvbemutató a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a Budai Várban. 117 magyar mérnök, orvos, természettudós írásai, Fasang Árpád és Fodor András szerkesztésében. Méltatták: Mádl Ferenc, Németh Ágnes, Kende Péter, Freund Tamás, Hámori József. Kitörés a kiábrándultságból (A magyar művészeti élet és az ezredforduló kihívásai). Kulin Ferenc, Makovecz Imre, Csengery Adrienne, Tóthpál József, Grendel Lajos, Némethy László, Jankovics Marcell referátuma. Február 4. Az ország állapotáról. Orbán Viktor beszéde az MPEE felkérésére a Pesti Vigadóban, az MTV 1 élő adásában. Február 16. Elnökségi ülés. Tagfelvétel, kizárások tagdíj nemfizetés miatt. Március 15. Mádl Ferenc, egyesületünk elnöke Széchenyi díjas! Március 23. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Április 1. Április 12. Április 22. Május 5. Május 15. Június 10. Június 12. Június 16. Szeptember 7. Szeptember 10. Szeptember 22. Október 10. Október 28. November 16. December 10. Foglalkozáspolitikai fórum Békéscsabán tagegyesületünk, a Kőrösvidéki Polgári Kör szervezésében A média és a rendszerváltozás. Konferencia a Szent Imre Gimnáziumban. Bárány Anzelm, Debreczeni József, Gróh Gáspár, Körmendy-Ékes Judit, Pokol Béla, Wéber János előadása. Kerekasztal beszélgetések Elek István vezetésével Városkonferencia Mosonmagyaróváron, Hídverés Városunk az új évezred küszöbén címmel, tagegyesületünk, a Polgári Kerekasztal szervezésében. A társadalom újratermelésének stratégiai kérdéseiről. Konferencia a Református Egyetemen a Miniszterelnöki Hivatalban készült tanulmányról. Stumpf István, Dudits Dénes, Papp Sándor, Kopp Mária előadása és számos hozzászólás. On our Association. Elkészült az MPEE angol nyelvű ismertetője, 12 oldalon. A MAGYAR NAPLÓ májusi száma az Egyesületek a kultúráért rovatban egy teljes oldalon közli az MPEE megalakulásának, munkájának, konferenciáinak történetét. Program megbeszélés, tagfelvétel Közép-európai távlataink Magyarország euroatlanti csatlakozása után. Konferencia a Gellért- Szállóban. Martonyi János, Botos Máté, Erhard Busek, Granasztói György, James Sherr előadása. A Moszkva tér jövőjéért. Sza kértői megbeszélés a Magyar Urbanisztikai Társasággal közösen. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel Útnak indult az MPEE első hirlevele, Budapestre, vidékre és külföldre. Mádl Ferenc, egyesületünk elnöke a francia nagykövettől átvette a Becsületrend lovagi fokozatát. V. Polgári Gondola(t). Hajóút 420 résztvevővel. A téma: Törvényhozás a millenniumi években. Előadók: Áder János, Dávid Iboly, Nemeskürty István. A Moszkva tér jövőjéért. 2. tanácskozás. Memorandum a főpolgármesterhez és az illetékes állami vezetőkhöz. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Évezred zárás, Karácsony várás. Évzáró összejövetel a Gellért szállóban, Bánffy György, Hegedüs Endre, Jelenits István, Molnár András közreműködésével. 3

4 December A műsor után a Vakok Batthyány László Gyermekotthona javára Ft adomány gyűlt össze, amit Mádl Ferenc elnök az Otthon december 18-i karácsonyi ünnepélyén személyesen adott át. Elhúnyt Rabár Ferenc, Egyesületünk alapításától volt elnökségi tagja. Január 21-én a farkasréti temetőben sokan elkísértük utolsó útjára. Január 2. Ifj. Fasang Árpád, az MPEE elnökségi tagja Magyarország új UNESCO nagykövete. Barsiné Pataky Etelka alapító tagunk Magyarország Bécsben akkreditált új nagykövete. Február 3. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos TV- és rádióbeszéde a Pesti Vigadóban, az MPEE felkérésére. A beszédet követő baráti összejövetelen a Mozgássérültek Országos Szövetsége gyermektámogatottjai javára kereken félmillió Ft adomány gyűlt össze. Február 4. Rendezvényeink közreműködője, tagtársunk Hegedűs Endre zongoraművész teltházas hangversenyt adott a Zeneakadémia nagytermében a Millennium tiszteletére, a Piarista Gimnázium javára. Február 5. Konferencia Békéscsabán Civil kurázsi 2000 címmel, tagegyesületünk a Kőrösvidéki Polgári Kör rendezésében. Február 15. Elnökségi ülés. Tagfelvétel, program megbeszélés. Február 18. Felhívás polgári együttműködésre a Tiszáért. Az MPEE elnökségének felhívása. Megjelent a Magyar Nemzetben és a Napi Magyarországban. Február 18. Nyilatkozat a Budapest Világörökségéért Programról. Az MPEE sajtónyilatkozata. Megjelent a Magyar Nemzetben. Február 25. Polgári mozgalom a Tiszáért. Sajtókonferencia és nyilatkozat. Március 4. Polgári Együttműködés a Tiszáért.. Nyitó konferencia a szegedi Városháza dísztermében. Bartha László szegedi polgármester, Balogh János ökológus akadémikus, Bruhács János jogász professzor előadása, hat korreferátum és Gönczy János kormánybiztos zárszava. A konferencia után megalakult a Polgári Együttműködés a Tiszáért Egyesület. Március 17. Több mint 120 címre útnak indult az MPEE 17. hírlevele. Május 3. Elnökségünk több tagja résztvett a Batthyány Lajos Alapítvány vacsoráján, ahol civil szervezetek mintegy 50 képviselője Stumpf István kancelláriaminiszterrel találkozott. Május 29. Elnökségi ülés. A közgyűlés előkészítése, javaslatok az új tisztikarra, tagfelvétel Június 6. Az országgyűlés Mádl Ferencet, az MPE elnökét köztársasági elnökké megválasztotta. Június 25. Közgyűlés. Az egyesületnek 19 tagegyesülete és 343 egyéni tagja van. Az új elnök dr. Granasztói György egyetemi tanár, a Teleki Intézet főigazgatója. Alelnökök: Bod Péter Ákos, Mészáros László, Tordáné dr. Petneházy Ildikó. Főtitkár: Weszelovszky Zoltán. Augusztus 4. Mádl Ferencet, Egyesületünk alapító elnökét beiktatták a Magyar Köztársaság elnöki tisztségébe. Augusztus 20. Szabad György akadémikus, az Egyesület elnökségi tagja a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetésben részesült. Szeptember 12. Elnökségi ülés, tagfelvétel Szeptember 30. Mitől sikeres a magyar gazdaság? Konferencia a VI. Polgári Gondolán. Martonyi János, Sugár András, Molnár Ferenc, Bod Péter Ákos előadása. Október 26. A 11. Mosonmagyaróvári gyásznapon tartott megemlékezésen Jávor Béla elnökségi tag helyezte el az Egyesület koszorúját. December 2. Megemlékezés Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójáról a Szent Margit (Kaffka) Gimnáziumban. Taxner Ernő és Szegedy-Maszák Mihály előadása. Közreműködött Bajcsay Mária, Blaskó Péter és Kassai István zongoraművész December 17. Egyesületi Karácsony a Hélia-szállóban. Vendégünk volt Benkő Dániel, Illés Sándor, Jelenits István, Sztankay István és a Sturcz quartett Január 1. Január 9. Február 1. Március 24. Április 4. Május 17. Június 30. Augusztus 20. Mádl Ferenc köztársasági elnök, Egyesületünk alapító elnökének újévi köszöntője. Elnökségi ülés. Program megbeszélés, tagfelvétel. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök immár hagyományos évértékelő TV-beszéde a Pesti Vigadó nagytermében. Magyarország és a globalizáció. Granasztói György, Bogsch Erik, Bod Péter Ákos, Kodolányi Gyula, Martonyi János előadása. Az MPEE hírlevelének 50. száma jutott el több, mint 200 olvasójához, Amerikától Finnországig. Internetes honlapunkra eddig 1000 érdeklődő kattintott rá. Az MPEE felhívása a Keleti Kárpátok tudományosan megalapozott integrált területfejlesztése és -rendezése, vízszabályozása, valamint a vízgyűjtő erdősítése érdekében. (Sajtóközlemény és sajtótájékoztató) "EGYÉN ÉS TÁRSADALOM". Az MPEE konferenciája a Szent Imre gimnáziumban. Előadók: Kopp Mária, Pokorni Zoltán, Rónai László, Tornai József A Magyar Köztársaság elnöke az MPEE tagjainak az alábbi kitüntetéseket adományozta: 4

5 NEMESKÜRTY ISTVÁN millenniumi kormánybiztosnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét, BODA DOMOKOS Széchenyi-díjas orvosprofesszornak és TELLÉR GYULA szociológusnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, IVÁN LÁSZLÓ orvosprofesszornak és MESTERHÁZI ZSUZSANNA főiskolai tanárnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, RUBOVSZKY ANDRÁSnak, az Országos Idegenforgalmi Bizottság alelnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Szeptember 4. Az MPEE nyilatkozata a FIDESZ-MPP és az MDF választási szövetségéről. Szeptember 22. MAGYARNAK LENNI, MOST VII. Polgári Gondola. Nemeskürty István, Oplatka András, Elek István előadása. December 13. A jövő elkezdődött című vitairat bemutatása az MPEE rendezésében. Előadók: Benkő Ágota, Iván László, Pokorni Zoltán, December 15. Az MPEE évzáró karácsonyi összejövetele a Gellért-szállóban Január 19. Január 23. Február 7. Február 15. Február 21. Február 28. Március 27. Április 9. Április 18. Május 22. Május 30. Június 9. Július 2. Július 6. Július 10. Október 6. Október 20. November 30. December 8. December 21. Karcag A KEDVEZMÉNYTÖRVÉNYRŐL. Kormánytájékoztató a térség polgári egyesületeinek, az MPEE szervezésében. Előadók: Martonyi János külügyminiszter, Glattfelder Béla politikai államtitkár. Meghívott vendég Duray Miklós. A jelenlevők elfogadták a Karcagi nyilatkozatot. Az MPEE elnökségi nyilatkozata Horn Gyula leveléről, a katolikus Egyház vezetőihez. Az ország állapotáról. Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos TV-beszéde a Pesti Vigadóban. Internetes honlapunk 3300-ik látogatóját fogadta Nyilatkozat és sajtó tájékozató a választások előtt. Nemzet és Európa. Az MPEE rendezvénye a Millenáris Teátrumban, Orbán Viktor és Silvio Berlusconi részvételével. Előadók Pokorni Zoltán és Stumpf István. A Nemzetiszalag mozgalom meghirdetése. Magyarország többet érdemel. Nyilatkozat az olimpia megrendezéséről. Megjelent az MPEE hirlevele. Az MPEE nyilatkozata a Nemzetiszalag Mozgalom lezárásáról. Granasztói György leköszönő elnök levele az MPEE tagjaihoz Megjelent és a tagság megkapta a POLGÁR füzetek 02/1. számát. Internetes honlapunkat eddig látogató kereste meg, február óta kereken tízezren! Az Egyesületnek 135 tagegyesülete és 510 egyéni tagja van. Tisztújító közgyűlés. Az új elnök Martonyi János, alelnökök Bod Péter Ákos, Hankiss Ágnes, Mészáros László és Tordáné Petneházy Judit. Főtitkár Weszelovszky Zoltán. A közgyűlés jegyzőkönyve felkerült a honlapra és POLGÁR füzetben is hozzáférhető. Az MPEE számos tagegyesülete a Belga Nagykövetséghez intézett levélben és egyéb módon tiltakozott az ellen, hogy II. Albert király a Korona Érdemrend Nagykeresztjét adományozta Medgyessy Péternek, a D-209-es ügynöknek. Önkormányzat és jogállam. Az MPEE konferenciája a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Gergely András és Jávor Béla. A megjelenteket köszöntötte Schmitt Pál főpolgármester-jelölt Az MPEE sajtónyilatkozata a Millenáris KHT. volt igazgatójának őrizetbe vételénél tanúsított eljárás ellen. Mintegy 330 előfizetőjéhez jutott el az MPEE hirlevele. Internetes honlapunknak eddig látogatója volt. Térkép csata után. Az MPEE konferenciája a Szent Margit Gimnáziumban. Előadók: Blanckenstein Miklós, Spéder Zsolt, Stumpf István. Az MPEE hirlevele MARTONYI JÁNOS beszédével a Fidesz - Magyar Polgári Párt XVI. Kongresszusán Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért szállóban Február 6. Február 23. Március 22. Április 6. Orbán Viktor hagyományos országértékelő beszéde a Pesti Vigadóban, az MPEE felkérésére és rendezésében. Az MPEE sajtónyilatkozata a Terror Háza születésének első évfordulóján EURÓPA! Vélemény vita válasz. Az MPEE konferenciája a csatlakozási népszavazás előtt. Előadók: Bod Péter Ákos, Granasztói György, Martonyi János, Pálinkás József Hazatérünk Európába. Az MPEE és a Budapest Társaság konferenciája a Hélia szállóban. Előadók: Bod Péter Ákos, Finta József, Jókai Anna, Kasler Miklós, Zlinszky János. Közreműködött Bitskey 5

6 Április 20. Május 9. Szeptember Szept.27. Nov. 8. Nov. 29. Dec. 20. Tibor és Varga Miklós. Az MPEE internetes honlapja látogatóját fogadta. Több mint 370 előfizető kapta meg az MPEE hírlevelének 175. számát Az MPEE állásfoglalása az u.n. Teller-levél és a legfőbb ügyész elleni támadások ügyében IX. Polgári Gondola - Mi történt a gazdasággal? Előadók: Bod Péter Ákos, Fodor István, Gémesi György, Matolcsy György ISKOLA ÉS NEMZET Konferencia a Szt. Margit Gimnáziumban. Előadók: Tellér Gyula, Hoffmann Rózsa, Kerekes Barnabás, Kaposi József, Horváth zsuzsa, Kerpen Gábor. A MODERN KONZERVATIVIZMUS Konferencia a Szt. Margit Gimnáziumban. Előadók:Schöpflin György, Lánczi András, Horkay Hörcher Ferenc, Kulin Ferenc Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért-szállóban Febr. 10. Március-április Júl. 4. Július 18. Július 21. Szeptember 26. December 11. December 19. December Február 16. Május 13. Május 23. Szeptember 10. Október 10. November 26. December Január 29. Március 25. Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszéde az MPE rendezvényén Konferenciák az oktatási törvényről Székesfehérváron és a Pécsett Az Egyesületnek 614 egyéni tagja és 147 tagegyesülete van. A 200. MPE hírlevél jutott el az olvasókhoz. Közgyűlés. Jelenlevők Martonyi Jánost elnöknek ujraválasztották. Az MPEE elnöksége sajtónyilatkozatot tett közzé a jogállam és a sajtószabadság védelmében, az újságírók elleni bírósági eljárások miatt X. Polgári Gondola. Félelmek és szorongások a magyar társadalomban. Előadók Kopp Mária és Tőkéczki László. A polgár és egészsége konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében. Előadók Géher Pál, Jávor András, Kerpel-Fronius Sándor és Szollár András professzorok. Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele Az MPEE elnökségének nyilatkozata a Heti Válaszban a határon túliak állampolgárságáról szóló népszavazás szomorú eredményéről Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszéde az MPEE meghívására. Az MPEE felhívása az árvizek károsultjainak megsegítésére Az MPEE elnökségének közleménye megköszöni Mádl Ferenc munkáját és Sólyom Lászlót javasolja köztársasági elnöknek Az MPEE elnökségének nyilatkozata a Rádióban és annak kuratóriumában kialakult helyzetről XI. Polgári Gondola A közigazgatás válsága Stumpf István és Navracsics Tibor előadásával (Ki)robbanó költségvetés. Konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében, Bod Péter Ákos, Cséfalvay Zoltán és Varga Mihály előadásával. Az MPEE hagyományos karácsonyi összejövetele a Gellért szállóban Orbán Viktor hagyományos évértékelése az MPEE meghívására Az MPEE 10 éve. Konferencia a Szent Margit Gimnázium dísztermében a három elnök, Mádl Ferenc, Granasztói György és Martonyi János előadásával 6

A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1995

A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1995 A MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLET TÖRTÉNETE 1995 Szeptember 23. December 9. 1996 Február 25. Március 16. Április 4. Április 27. Május 4. Május 14. Május 16. Június 27. Szeptember 29. Október 20.

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Magyar Polgári Együttműködés Egyesület Az MPEE alakulásáról A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) 1996. február 25-én jött létre 9 tagegyesület és 131 alapító tag akaratából. AZ MPEE alapítóit

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

POLGÁR `98. 1. füzet. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület lapja. "A polgári Magyarország felé" Az Egyesület tagsága, története

POLGÁR `98. 1. füzet. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület lapja. A polgári Magyarország felé Az Egyesület tagsága, története POLGÁR `98 1. füzet A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület lapja "A polgári Magyarország felé" Az Egyesület tagsága, története Új tagok Tagdíjak Adományok Közgyűlés: MEGHÍVÓ 2 1998. február "A polgári

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 225. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGSOROZATRA IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 21. HELYSZÍN: NAGYCENK A SZÉCHENYI-EMLÉKBIZOTTSÁG

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Polgármesteri Tájékoztató. a június 17. napjától augusztus 18. napjáig eltelt időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól

Polgármesteri Tájékoztató. a június 17. napjától augusztus 18. napjáig eltelt időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól Polgármesteri Tájékoztató a 2017. június 17. napjától 2017. augusztus 18. napjáig eltelt időszak fontosabb eseményeiről, közérdekű tárgyalásairól 1 Polgármesteri Tájékoztató a 2017. június 17. napjától

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK

HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK HONORIS CAUSA PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK 1989 2017 2017 Lovász László elnök Csépe Valéria kutatóprofesszor MTA Természettudományi Kutatóközpont Cziráki Szabina titkár Országos Tudományos Diákköri Tanács

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére. Szakmai beszámoló

Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére. Szakmai beszámoló Jubileumi Konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére Szakmai beszámoló A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Elnöki évzárási és évkezdési üzenet

Elnöki évzárási és évkezdési üzenet Elnöki évzárási és évkezdési üzenet Tisztelt HSZOSZ Tag! Hölgyeim és Uraim! Újra eltelt egy év. A szövetségünk életében sikerült ismét egy sikeres évet zárnunk. Mit is értünk el az elmúlt évben? 1. Vezetőség

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 5., kedd Tartalomjegyzék 8/2018. (VI. 5.) OGY határozat Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról 3982 9/2018.

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Bajor- Magyar Gazdasági Konferencia München 2013. április 18-19. Helyszín: München, Magyar Főkonzulátus München, Wollmannstr.2. Programtervezet A rendezvény fővédnökei: Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, uniós

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén

Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Magyar-Lengyel Barátság Napja Rákosmentén Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a Rákoshegyi Bartók Zeneház (1174

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Monor város évi I. féléves programtervezete

Monor város évi I. féléves programtervezete Rendezvény időpontja: 2018. január 8. 2018. január 12. 18:00 Rendezvény megnevezése: megnyitója Magócsi Ildikó fotóművész Újévi operett 2018. január 13. Jégvirágtól Borvirágig forralt boros túra 2018.

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Különleges Faludy György születésnap az Országos Széchényi Könyvtárban

Különleges Faludy György születésnap az Országos Széchényi Könyvtárban Különleges Faludy György születésnap az Országos Széchényi Könyvtárban 2016. szeptember 22. 17 óra OSZK Díszterem, Budavári Palota F. épület Különleges Faludy György születésnapot ünnepel a költő nevét

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

2018 SZEPTEMBER MEGHÍVÓ MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 29. ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIÁJA

2018 SZEPTEMBER MEGHÍVÓ MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 29. ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 29. ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ KONFERENCIÁJA 2018 SZEPTEMBER 21-22. EURÓPA 2000 KÖZÉPISKOLA 1143 BUDAPEST GIZELLA ÚT 42-44. Jelentkezési határidő: 2018 SZEPTEMBER

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 2019.. ÉVI - ELNÖKSÉGI MUNKATERV Elfogadva: 2019. február 13. I. Projektek, főbb tevékenységek január Döntés a XXVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelentkezésről

Részletesebben

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum

A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat meg a sokszínű egység a jövő Európájában? A Magyar-Német Fórum Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A magyar határnyitás és a berlini fal leomlásának 25. évfordulója: Hogyan valósulhat

Részletesebben

B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A V Á L A S Z T Á S S Z A V A Z A T S Z Á M L Á L Ó B I Z O T T S Á G

B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A V Á L A S Z T Á S S Z A V A Z A T S Z Á M L Á L Ó B I Z O T T S Á G A megválasztott személyek neve és annak a tisztségnek, illetve testületnek a neve, amelyre, illetve amelybe a jelöltet megválasztották: Elnök DR. TÓTH M. GÁBOR Főtitkár DR. GYALOG BALÁZS Elnökhelyettes

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

A magyar vers ünnepe

A magyar vers ünnepe A magyar vers ünnepe Tizedik alkalommal hirdette meg a Palóc Társaság a magyarságversek előadói versenyét az ipolysági születésű Sajó Sándor emlékének ápolására. A versmondó versenyre 2010. november 12-én,

Részletesebben

Rendezvény archívum 2005

Rendezvény archívum 2005 Rendezvény archívum 2005 Január 2005. január 11. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete tanács 2005. január 12. A Nádasdy Alapítvány és Akadémia könyvbemutatója 2005. január 12. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Részletesebben

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására.

Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének bejegyzésére és alapszabályának módosítására. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo: 12.106/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Melléklet: Alapszabály tervezet Javaslat a Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének

Részletesebben

26. éves közgyűlés. 6. közgyűlés október ELŐZETES i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt!

26. éves közgyűlés. 6. közgyűlés október ELŐZETES i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt! Magyar Német Fórum 26. éves közgyűlés Magyar Német Ifjúsági Fórum 6. közgyűlés 2016. október 25. 26. P R O G R A M ELŐZETES 2016.10.12 i állapot * gal jelölt előadók felkérés alatt! Helyszín: Andrássy

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Közgyűlési határozatok tára

Közgyűlési határozatok tára Közgyűlési határozatok tára 2009 TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása Az alapító tagok 1. megalakítják

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

2017. október 5. Konferencia helyszíne: Korona Hotel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.) 11.00 13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12.30 14.00 Ebéd 14.00 15.00 A Vándorgyűlés megnyitója

Részletesebben

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998

Észak-balatoni Polgári Klub Alapítva 1998 Az Árpádháziak szellemi örökségétől az európai partnerségig A versenyképesség és energiái a magyar-türingiai kapcsolatokban Magyar-Türingiai Gazdasági Konferencia Székesfehérvár 2014. január 30-31. Helyszín:

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Közgyűlési határozatok tára

Közgyűlési határozatok tára Közgyűlési határozatok tára 2009 TTHE 1/2009. (IX.15.) számú Kgy. Határozat A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület megalakítása Az alapító tagok 1. megalakítják

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Politikusok médiahasználata a magazinműsorokban

Politikusok médiahasználata a magazinműsorokban Politikusok médiahasználata a magazinműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2014. március 31 április 6. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest, Ullöi út 452 sz. alatti lila Kávéház és Etterem helyiségében megtartott, alakulo

JEGYZŐKÖNYV. Budapest, Ullöi út 452 sz. alatti lila Kávéház és Etterem helyiségében megtartott, alakulo _ FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZ K 20 JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar Villanyautó Klub Egyesület 2014. szeptember hó 30. napján, a 118% Budapest, Ullöi út 452 sz. alatti lila Kávéház és Etterem helyiségében megtartott,

Részletesebben

Építészeti Tudományos Bizottság

Építészeti Tudományos Bizottság Építészeti Tudományos Bizottság A bizottság neve: Építészeti Tudományos Bizottság (ÉTB) Az ÉTB tisztségviselői: Vukoszávlyev Zorán elnök titkár Az ÉTB létszáma: 26 fő, ebből akadémikus 2 fő, nem akadémikus

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete május 3. napján tartott küldöttgyűlésén.

Jegyzőkönyv. Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete május 3. napján tartott küldöttgyűlésén. Jegyzőkönyv Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018. május 3. napján tartott küldöttgyűlésén. Küldöttgyűlés helye: 4400 Nyíregyháza, István utca 3. Küldöttgyűlés ideje:

Részletesebben

2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ. Hajdú - Bihar megye. Debrecen, Domb utca november 09. EREDMÉNYEK

2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ. Hajdú - Bihar megye. Debrecen, Domb utca november 09. EREDMÉNYEK 2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ Hajdú - Bihar megye Debrecen, Domb utca 2018. november 09. EREDMÉNYEK Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú "a" kategória - EGYÉNI 1 Szabó Zsolt

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7.

Közgyűlési jegyzőkönyv. A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt. 5-7. Közgyűlési jegyzőkönyv Készült 2010. december 05-én 8,30 órakor a TKTE határozatképtelenség miatt megismételt - közgyűléséről A közgyűlés helyszíne: Bem József Általános Iskola, Budapest, X. Hungária krt.

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító KKETTKK-56P-04-0050 Pályázó neve: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító 15350844-2-05

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

CONCEPT 2 20. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG CONCEPT 2. NYÍLT MAGYAR ERGOMÉTER ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ERGOMÉTER VERSENY MŰSORFÜZET Rendező: MESZ, MEFS, Concept 2 Magyarország Kft., A verseny helyszíne: Budakalászi Sportcsarnok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben