KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG"

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG A Takarékbank Zrt., mint a Pannon Takarék Bank Zrt. jogutódja Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói (élő, de már nem nyitható számlacsomagok) Kiadás időpontja: július 07. Hatályos: július 07-től Módosítás oka: tól a Fizetési kérelemhez kapcsolódó alábbi szolgáltatások elérhetővé válnak a Takarék Netbank és Takarék Mobilapp elektronikus csatornákon is a hirdetményben foglalt kondíciókkal: szerződéskötés fizetési számlákra fizetési kérelem küldés/fogadás beállítása, inaktiválása SMS és Értesítési csomag igénylése és ezen csomagra vonatkozó értesítési címek beállítása/módosítása tiltólisták beállítása és lekérdezése Kizárólag a Takarék Netbank és Takarék Mobilapp csatornákon elérhető szolgáltatás: limitek beállítása: általános, illetve fizetési számlánként megadható limit értékek Módosítás oka: Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egységes termékkínálat kialakítása során a Bank korábbi üzleti döntésétől eltérően a Puskás Akadémia Mastercard Unembossed termék nem került lecserélésre Puskás Akadémia Visa Unembossed termékre. Jelen hirdetményben a termékcserét tartalmazó megfeleltető tábla ennek megfelelően módosításra került.

2 2 Kiadás időpontja: december 11. Hatályos: Módosítás oka: január 1-től január 01-jétől elérhető a Másodlagos azonosító érvényességének meghosszabbítása a fiókhálózatban a hirdetményben foglalt kondíciókkal január 01-jétől elérhető a Fizetési kérelem szolgáltatás a hozzá kapcsolódó értesítési lehetőségekkel együtt, a hirdetményben foglalt kondíciókkal. A szolgáltatás bankfiókban igényelhető. Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: december 12. napjától a Takarék Netbank szolgáltatáson keresztül is biztosított az azonnali fizetéshez kapcsolódó Másodlagos azonosító regisztrálása, törlése és érvényességének meghosszabbítása, a hirdetményben foglalt kondíciókkal. Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: november 3. napjától a Hirdetményben meghatározott kártyák esetén elérhetővé válik az Apple Pay szolgáltatás. Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: Tekintettel arra, hogy a másodlagos azonosító módosítása a korábbi azonosító törlésével és az új azonosító regisztrációjával valósul meg, így a módosítás megnevezésű szolgáltatás hatállyal kivezetésre kerül. Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy: - A szeptember 01. napját követően a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt létrejött bankkártya jogviszonyokra irányadó kondíciókat a Takarékbank Zrt. Lakossági Bankkártya Szolgáltatás Hirdetménye tartalmazza. A jelen hirdetményben megjelenítésre kerülő bankkártya termékek értékesítése megszüntetésre kerül.

3 napját megelőzően létrejött bankkártya szerződések esetén a jelen kondíciós listában szereplő díjak vonatkoznak az alább leírt módon: Az egységes termékkínálat kialakítása és a magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében, márciusában a Bank megújította bankkártya portfólióját. A Bank a korábban kibocsátott bankkártyákat től ütemezetten új kártyatípusokra cseréli, a kártyák cseréje február 28-ig tart. A módosított feltételek a bankkártya aktiválásával, legkésőbb az új kártya kézhezvételét követő 2. hónap utolsó napján lépnek hatályba. Az új kártyatípus kondíciói megegyeznek a korábbi típus kondícióival, ezért az új típusra vonatkozó kondíciók továbbra is a jelen hirdetményben találhatóak és megegyeznek a korábbi típusnál szereplő kondíciókkal. Pl.: Amennyiben Önnek VISA Classic bankkártyája van, amit a korábbi MasterCard Standard bankkártyája helyett kapott, akkor Önre a MasterCard Standard kártyatípusnál feltüntetett kondíciók az irányadóak. Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: A Takarékbank napjától az alábbi díjtételeket vezeti be: Az Azonnali fizetési rendszer keretében használatos másodlagos azonosítók bankfiókban történő regisztrálására, módosítására, törlésére és meghosszabbítására* 1.50/alkalom díjat számol fel, amely akciósan díjmentes ig. (Ezen díjtételek nem kerülnek felszámításra azon Ügyfeleinknek, akik ig bankfiókban már regisztráltak Bankunkban másodlagos azonosítót.) * (A meghosszabbítás jelenleg még nem igényelhető szolgáltatás.) Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: Jegybanki alapkamat változás Kiadás időpontja: Hatályos: A módosítás oka: Jegybanki alapkamat változás Kiadás időpontja: Hatályos: Módosítás oka: A betétek biztosítottságára vonatkozó tájékoztatás pontosítása. Az Europai Parlament és Tanács 924/2009/EK rendeletének az Európai Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és pénznemek közötti átváltási díjakról szóló módosításának való megfelelés, amely szerint december 15. napjától az Európai Unió tagállamaiban működő pénzforgalmi szolgáltatók által az euróban történő határokon átnyúló fizetési műveletek teljesítéséért felszámított díjaknak meg kell egyezniük a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési műveletek teljesítéséért felszámított díjakkal. A Hpt (15) bekezdés értelmében tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: MTB Zrt.) közgyűlése által elfogadott új, közötti időszakra szóló üzleti stratégia értelmében egy új, univerzális kereskedelmi bank jön létre, amelynek részeként a Pannon Takarék Bank Zrt. az egyesülés tervezett időpontja szerint április 30-án beolvad a Mohácsi Takarék Bank Zrt-be. Az egyesülés keretében a Pannon Takarék Bank Zrt. összes betét-, és számlaszerződése a létrejövő új, Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz kerül. Az egyesüléssel összefüggésben változó működési körülmények miatt, a szövetkezeti hitelintézetek integrációját szabályozó évi CXXXV. törvény 17/U. -a szerinti egységes informatikai rendszer

4 4 alkalmazására tekintettel szükséges az egyes fizetési megbízásoknál alkalmazott árfolyam típusoknak az egységesítése Emellett az egységesebb ügyfélkiszolgálás érdekében új hirdetményi struktúra is kialakításra kerül, amely szerint a fizetési megbízások benyújtásának rendjét, az árfolyamok megnevezését, az árfolyamhasználatra vonatkozó előírásokat és a bankköltségek viselésére vonatkozó szabályokat a jelen Hirdetmény helyett a mindenkor hatályos Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről elnevezésű Hirdetmény tartalmazza, mely elérhető a kirendeltségeken kifüggesztve, illetve honlapunkon. A megváltozott kondíciókat, feltételeket a hirdetményben piros betűvel vastagon szedve jelöljük. Takarékbank Zrt. (jogelőd Pannon Takarék Bank Zrt.) Tartalom 1.) Általános információk számlavezetésről és a bankkártya használattal kapcsolatos tudnivalókról 5 2.) Lakossági folyószámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói 8 a.) TakarékPont számlacsomagok tartalma 8 b.) TakarékPont számlacsomagok kondíciói 10 3.) Extra Plusz számlacsomag 16 4.) Deviza- és külföldet érintő forintforgalom kondíciói forint fizetési számlákhoz kapcsolódóan 19 5.) Adózási feltételek 20 6.) Betétbiztosítási feltételek 20

5 5 1.) Általános információk számlavezetésről és a bankkártya használattal kapcsolatos tudnivalókról Fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a bank egy- vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ide értve a bankszámlát is. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Keretszerződés: a bank (Számlavezető) és az ügyfél között létrejött olyan a bank szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is. Bankszámla kivonat: A Bank által az Ügyfél számára rendelkezésre bocsátott, az Ügyfél bankszámlája terhére és javára lebonyolított fizetési művelettel kapcsolatos utólagos tájékoztatás. Pénzforgalmi szolgáltatás: a.) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység b.) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység c.) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d.) a c.) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretből történik e.) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz kibocsátása, f.) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást. Fizetési megbízás: A fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját bank szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Átutalás: A fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan banki szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. Érték nap: Az a nap, amelyet a bank a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Munkanap: Az a nap, amelyen a bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Munkanap záró időpontja: a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig a fizetési megbízást átveszi vagy jóváírást teljesít. Terhelési nap: Az a nap, amikor a bank az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Lekötött betétszámla: a Számlatulajdonos által a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott fizetési számla. Betét elhelyezésének, a lekötött betétszámla megnyitásának nem feltétele, hogy az ügyfél a Számlavezető helynél bankszámlával rendelkezzen. A fizetési megbízások benyújtásának rendjét, az árfolyamok megnevezését (árfolyam típus), az árfolyamhasználatra vonatkozó előírásokat és a banki költségek viselésére vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz

6 6 kapcsolódó limitekről szóló dokumentum tartalmazza, mely elérhető a kirendeltségeken kifüggesztve, illetve honlapunkon. A SEPA egy angol elnevezés kezdőbetűiből alkotott betűszó; Single Euro Payments Area, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet. A SEPA, az Európai Gazdasági Térség területén az euróban történő fizetések küldését és fogadását szolgáló, a fizetéseket egységes szabványok és szabályok alkalmazásával lebonyolító, közös európai fizetési eszköztár. SEPA megbízások részletes jellemzőit, lebonyolításának rendjét és módját a mindenkor hatályos Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről szóló dokumentum tartalmazza. Fontos információk: A díjak, költségek, jutalékok, kamatok elszámolása havonta tárgyhó utolsó munkanapján történik a fizetési számlán. A Hitelintézet a fizetési számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért, a fizetési számla napi záró állománya után látra szóló a mindenkor hatályos adójogszabályi előírásoknak megfelelően, közteherrel (kamatadóval, EHO-val) csökkentett betéti kamatot fizet a Számlatulajdonos részére, melynek számítási képlete: tőke * kamatláb * naptári napok száma / 365*100. A Hitelintézet a vele szemben fennálló bármely késedelmes tartozás után, annak kiegyenlítéséig ún. fedezetlenségi (kényszer hitel)/késedelmi kamatot számít fel, melynek kiszámítása a következő képlet alapján történik: tőke * kamatláb * naptári napok száma / 360*100. Fedezetlenségi kamat mértéke: 30 % Késedelmi kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat + 6% Kölcsönös készpénzkiszolgálás: Integráción belüli kölcsönös készpénz kiszolgálás szolgáltatást azon Takarékok ügyfelei igényelhetik akik csatlakoztak az Integráció ezen szolgáltatási köréhez. A szolgáltatást kizárólag a következő kirendeltségeinken lehet igénybe venni: Tata, Ady Endre út; Komárom, Igmándi út; Budapest Kolozsvári út; Győr, Árpád út; Tatabánya Fő tér; Mentes a jutalék alól: A Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítés ( stornó tételek ) Adott kirendeltségen belül átvezetés bankszámláról lekötött számlára és visszavezetés onnan, Számlán jóváírás bankon belülről és bankon kívülről jövő tételek esetében is. Jogszabályi előírás miatt elkülönített számlák vezetése (pl. Letéti számlák), ezen számlákon elhelyezett betétek éves kamata 0 %, számlavezetési díja nincs InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. Az InterGIRO Zrt döntése alapján től a papír alapon benyújtott átutalási típusú megbízások is az InterGiro2 rendszeren keresztül kerülnek továbbításra. Más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára az InterGiro2 rendszeren keresztül továbbított átutalási megbízásoknál (ide nem értve a hatósági átutalást és átutalási végzést) a Bank biztosítja, hogy az összeg a címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz legkésőbb a megbízás átvételét követő hat órán belül megérkezik.

7 7 InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro2 (IG2) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás - 10 elszámolási ciklus keretében történik meg. A Bank az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat. Gyámhatósági számla: ezen számlákon elhelyezett betétek éves kamata Jegybanki Alapkamat 1,5%, számlavezetési díja, tranzakciós díjai megegyeznek az Alap számlacsomag tranzakciós díjaival. Amennyiben a számítási mód alapján a kamat 0,25% alá csökken, úgy a kamat mértéke 0,25% től nyitott Gyámhatósági számlák esetében a tranzakciós díjak felszámítása az Egységes Fizetési Számlatermék hirdetményben meghatározottak szerint történik, a korábban megnyitott gyámhatósági számlák esetében továbbra is az Alap számlacsomag termék díjai kerülnek felszámításra. Bankkártyákra vonatkozó információk: Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Bankkártya használatra vonatkozó információk, illetve a bankkártya használathoz kapcsolódó költségek a Lakossági számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói hirdetményben találhatók. SMS tételek elszámolásáról tudnivalók: o Az sms tételek elszámolása tárgyhó utolsó munkanapjának reggelén történik, így az utolsó munkanapi tételekről szóló sms-ek díjai a következő hónapban kerülnek elszámolásra. o A Paypass módon végrehajtott tranzakciók amikor nem kérnek PIN azonosítást offline tételek. Ilyen esetben a POS terminál üzemeltető Bankja általi beállítások vonatkoznak az sms küldésre, vagyis előfordulhat, hogy ilyen tételekről nem történik vagy később a terminál napzárásakor történik visszaigazoló sms küldése. Ezen Bankunknak nem áll módjában változtatni. Tranzakciós illeték tartalom a felszámított forgalmi jutalékban: A hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvényben meghatározott illetékmérték a jogszabály értelmében től - készpénzfelvételi tranzakciók esetén 0,6% / tranzakció. - átutalási típusú tranzakciók esetén: a lakossági ügyfelek esetén Ft összeget meghaladó tranzakciók esetén 0,3%, maximum 6.00 / tranzakció természetes személy számlatulajdonos lakossági fizetési számlájáról a Magyar Államkincstárnál vezetett állampapír-forgalmazás érdekében igénybe vett ügyfélszámlájára történő átutalás tranzakció illetékmentes - egyéb terhelő tranzakciók esetén: 0,3% maximum 6.000Ft A tranzakciós illetéket a Bank vallja be és fizeti meg. a hirdetményben szereplő számlacsomagok forgalmazását az alábbiak szerint módosítottuk: o tól megszűntettük a CSAK számla termék értékesítését, o től megszüntetjük a Csemete, Nebuló, Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő, Komplex számlacsomagok értékesítését. o a Pezsdítő kedvezményes-és az Extra Plusz számlacsomagokat ügyfeleink továbbra is a hirdetményben megjelölt feltételek szerint továbbra is igényelhetik.

8 8 2.) Lakossági folyószámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói a.) TakarékPont számlacsomagok tartalma / CSAK számla tól a Csemete, Nebuló, Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő, Komplex számlacsomag től nem nyitható! Szolgáltatások Számlacsomagok Csemete Nebuló Ugródeszka CSAK Hagyományos Újító Pezsdítő Komplex Számla Igénybevételhez szükséges kor 6-14 év év év 18 év felett 18 év felett 18 év felett 18 év felett 18 év felett Kedvezményre jogosító rendszeres jóváírás mértéke nyugdíj Rendszeres jóváírás mértéke családi számlacsomag kedvezmény igénybevétel esetén: Kedvezményes számlán havonta legalább 1 db jóváírás bármilyen összegben Kedvezményre jogosító számlán (hozzátartozó bármely élő Takarékpontos számláján) Bankkártya havonta legalább összegű rendszeres jóváírás, és a számlára kedvezmény igénylését megelőzően már legalább 1 alkalommal érkezett jóváírás Számlacsomag tartalma Kölyökkártya (opcionális 7 éves kortól) igényelhető Világítós Maestro bankkártya --- igen MasterCard Unembossed PayPass bankkártya igen 1 igényelhető igen 1 igen 1 igen igen 1 TakarékPont MasterCard Standard bankkártya igen 1 igényelhető igen 1 igen 1 igényelhető igen 1 TakarékPont Maestro bankkártya igen 1 igényelhető igen 1 igen 1 igényelhető igen 1 VISA Online bankkártya igen 1 igényelhető igen 1 igen 1 igényelhető igen 1 MasterCard Gold bankkártya, igen 1 igényelhető igen 1 igen 1 igényelhető igen 1 Puskás Akadémia MasterCard Unembossed bankkártya igen 1 nem igényelhető igen 1 igen 1 igényelhető igen 1 1 A számlacsomag részeként a felsorolt kártyatípusok közül szabadon választandó az elsőként megrendelt főkártya.

9 9 Díjmentes Főkártyával megegyező típusú társkártya vagy bármely típusú 2. főkártya (1 db) kivéve MasterCard Gold és Puskás Akadémia Unembossed bankkártyák választható Korábbi (hirdetményben szereplő) kártya termék második felében postázott új, utód termék Kölyökkártya Nem módosul Világítós Maestro kártya TakarékPont Maestro bankkártya TakarékPont MasterCard Standard bankkártya MasterCard Gold VISA Online bankkártya MasterCard Unembossed PayPass bankkártya Puskás Akadémia MasterCard Unembossed bankkártya Az Apple Pay szolgáltatás az alábbi kártyák esetén érhető el: - Visa Unembossed - Visa Classic - Visa Online VISA Unembossed VISA Unembossed Visa Classic Nem módosul Nem módosul VISA Unembossed Nem módosul Elektronikus szolgáltatás Internetbank szolgáltatás igen igényelhető igényelhető igen választható 2 igen Internetbank szolgáltatás (lekérdezési jogkörrel) --- igen Takarék Mobilbank szolgáltatás havidíja (Ft\hó) 50, de akciósan visszavonásig Takarék Mobilbank Kezdeti azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) kiküldése Takarék Mobilbank Azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) ismételt kiküldése 2 A számlacsomag részeként tetszőlegesen választandó díjmentesen 2 db szolgáltatás

10 10 Szolgáltatások Számlacsomagok Csemete Nebuló Ugródeszka CSAK Számla Hagyományos Újító Pezsdítő Komplex Takarék Mobilbank Szolgáltatás letiltásának díja SMS szolgáltatás igényelhető igénylehető igényelhető igényelhető igen igényelhető választható 2 igen Kedvezményként választható vagy csomag részeként díjmentes egyéb szolgáltatások: Díjmentes értékpapír számlanyitás választható Díjmentes bankkártyás vásárlás választható b) TakarékPont számlacsomagok kondíciói Számlacsomagok Szolgáltatások Csemete Nebuló Ugródeszka CSAK Számla Hagyományo s Éves kamata (%) 0,01 % EBKM: 0,01 % Újító Pezsdítő Komplex Számlanyitás díja 5 (Ft) Számlanyitáskor minimálisan új ügyfél új ügyfél új ügyfél elhelyezendő összeg (Ft) esetén esetén esetén új ügyfél esetén új ügyfél esetén Számlavezetési díj/ Számlacsomag havi díja (Ft/hó) / / /995 3 Számlavezetési díj/ Számlacsomag havi díja (Ft/hó) Családi kedvezmény igénybevételével A számlacsomag tartalma és díjai a normál fizetési számlán túl Bankkártya A mindenkor hatályos Lakossági bankkártyák hirdetménye szerinti díjak Internetbank belépési díja (Ft) Internetbank havi díja (Ft/hó) A Kedvezményre jogosító rendszeres jóváírás teljesülése esetén az alacsonyabb összeg. 4 A részletes feltételeket megtalálja honlapunkon a hirdetmények között 5 Visszavonásig díjmentes 6 Amennyiben a választandó kedvezmények között szerepel a havi díjmentes internetbanki szolgáltatás, akkor visszavonásig díjmentes.

11 11 Takarék Mobilbank szolgáltatás havidíja (Ft\hó) 50, de akciósan visszavonásig Takarék Mobilbank Kezdeti azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) kiküldése Takarék Mobilbank Azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) ismételt kiküldése Takarék Mobilbank Szolgáltatás letiltásának díja SMS szolgáltatás havi díja (Ft/hó) Számlacsomagok Szolgáltatások Csemete Nebuló Ugródeszka CSAK Számla Hagyományo Újító Pezsdítő Komplex s IVR szolgáltatás havi díja db választandó szolgáltatás díjmentes --- Kapcsolódó szolgáltatások további díjai: SMS tételdíj (Ft/db) (1. kategória) SMS díja technikai üzenet esetén (Ft/db) (3. kategória) Dinamikus jelszó elektronikus aláíráshoz (Ft/db) (3. kategória) Értékpapír számlanyitás díja MTB Zrt. MTB Zrt. MTB Zrt. MTB Zrt. MTB Zrt. MTB Zrt hatályos hatályos hatályos hatályos hatályos hatályos hirdetménye hirdetménye hirdetménye hirdetménye hirdetménye hirdetménye szerint szerint szerint szerint szerint szerint 8 Készpénz felvét 1,0 % min. 40/tétel Készpénz befizetés Papíros alapú megbízások díjai Bankon kívüli eseti utalás 0,55 % min. 200 max /tétel 7 Az elektronikus szolgáltatások havi díja illetve az SMS szolgáltatás tételdíjai az elektronikus szolgáltatás megkötésekor a szolgáltatási szerződésben megjelölt bankszámla alapján és terhére kerül elszámolásra. A havidíjak esetében ügyfelenként és az igénybevett szolgáltatási csatornánként egy díj kerül felszámításra, a később nyitott bankszámlák miatt nem többszöröződik a havidíj felszámítása. Az SMS szolgáltatáshoz kapcsolódó tételdíjak a kért tranzakciókra vonatkozóan a szerződéskötéskor a szolgáltatási szerződésben megjelölt bankszámlán összesítetten kerülnek elszámolásra minden érintett bankszámla tekintetében. IVR szolgáltatás október 1-től nem elérhető. 8 Visszavonásig díjmentes

12 12 Forintszámla terhére indított SEPA devizaforgalmi átutalás *** Átvezetés Takarékbanknál vezetett saját értékpapír számlára Bankon belüli eseti utalás Bankon belüli saját számlák között átvez 0,55 % min. 200 max /tétel 0,52 % min. 200 max / tétel Elektronikus megbízások díjai Bankon kívüli eseti utalás (Ft/tétel) Forintszámla terhére indított SEPA devizaforgalmi átutalás *** Bankon belüli eseti utalás (Ft/tétel) 0,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min. 150 visszavonásig 0,3% max ,5 % min. 150 visszavonásig 0,3% max ,48 % min.100 visszavonásig 0,3% max ,5 % min ,5 % min ,48 % min.100 0,5 % min. 150 visszavonásig 0 0,5 % min. 150 visszavonásig 0 0,48 % min.100 visszavonásig 0 Bankon belüli saját számlák között átvez. Egyéb megbízások díjai Állandó (tartós) megbízás díja (Ft/tétel) Csoportos beszedési megbízás díja (Ft/tétel) visszavonásig A kedvezménnyel nem érintett egyéb díjak a Pezsdítő számlacsomagnál meghatározott díjtételek szerint kerülnek felszámításra

13 13 Egyéb tranzakciós díjak Hatósági átutalás, átutalási végzés 0,55 % min. 200 max /tétel RECALL pozitív válasz indítás (konverziós is) 0,60 % min. 30/tétel VIBER átutalás: 0,7 % min max /tétel Integráción belüli kölcsönös kp. felvét előzetes fedezetbiztosítás esetén: 0,75 % min max ; promt fedezet biztosítás esetén: 0,9 % min Integráción belüli kölcsönös kp. befizetés Ügyfél kérésére kiállított igazolás díja 1.00/tétel Számlacsomag váltás díja 1.00/váltásonként, ha a csomagváltás fél éven belül történik Másodlagos azonosító regisztrálás/módosítás/ törlés 1.50/alkalom, de akciósan díjmentes ig. bankfiókban ( után regisztrált A díj a megbízás napján esedékes. másodlagos azonosító kapcsán felszámítandó díj) Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban* ( után regisztrált másodlagos azonosító kapcsán felszámítandó díj) Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés Netbank-ban: Másodlagos azonosító hosszabbítás NetBank-ban: 1.50/alkalom, de akciósan díjmentes ig. A díj a meghosszabbítás napján esedékes. 25/ alkalom, de akciósan díjmentes ig A díj a megbízás napján esedékes. 25/ alkalom, de akciósan díjmentes ig A díj a meghosszabbítás napján esedékes. * Másodlagos azonosító meghosszabbításra vonatkozó igényt bankfiókban január 01-jétől fogad be a Bank. Fizetési kérelem szolgáltatás Fizetési kérelem szerződés megkötése** Fizetési kérelem küldés/fogadás beállítása, inaktiválása** Fizetési kérelem havidíj Fizetési kérelem indítása tételenként Fizetési kérelem fogadásának tiltása megadott fizetési számlára vonatkozóan Fizetési kérelem fogadás tiltásának feloldása, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes 10, havonta, a hó utolsó napján esedékes 5, havonta, a hó utolsó napján esedékes 50, a tranzakció napján esedékes 50, a tranzakció napján esedékes

14 14 Limitek beállítása*** a.) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag igénylése** Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag értesítési címének módosítása** SMS értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja SMS értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja SMS értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról (sikeres/sikertelen) tételdíja SMS értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja b.) Fizetési kérelemhez kapcsolódó e- mail Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető) Fizetési kérelemhez kapcsolódó Értesítési csomag igénylése** Fizetési kérelemhez kapcsolódó Értesítési csomag értesítési címének módosítása** értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról (sikeres/sikertelen) tételdíja értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja, a tranzakció napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes

15 15 Kivonat küldés díja: Postai úton továbbított kivonat belföldre: Havi egy alkalommal díjmentes Elektronikus kivonat **A szolgáltatás bankfiókban,és Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon igényelhető. ***Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon elérhető szolgáltatás. Értékesíthető: Pezsdítő kedvezményes konstrukció (Pezsdítő számlacsomag Munkavállalói kedvezményes kondíciókkal): Igénybe vehető a Pannon Takarék Bank Zrt.-vel egyedi megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetekkel tagsági vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló ügyfelek által, az igényléskor munkáltatói igazolás bemutatása valamint a gazdálkodó szervezettől érkező rendszeres jövedelem jóváírás esetén. Szolgáltatások Pezsdítő számlacsomag kondíciói Pezsdítő kedvezményes konstrukció kondíciói Éves kamata (%) 0,01 % EBKM: 0,01 % 0,05 % EBKM: 0,05 % Elektronikus megbízások díjai Bankon kívüli InterGiro2 átutalás 0,5 % min. 150 max.11.00/tétel 0,5% maximum 6.00/tétel Forintszámla terhére indított SEPA devizaforgalmi átutalás *** 0,5 % min. 150 max.11.00/tétel 0,5% maximum 6.00/tétel Bankon belüli eseti utalás 0,48 % min.100 max.11.00/tétel 0,35% maximum 6.00/tétel Egyéb megbízások díjai Állandó (tartós) megbízás díja 10 / tétel 8/tétel Csoportos beszedési megbízás díja 10 / tétel visszavonásig 8/tétel visszavonásig

16 16 3.) Extra Plusz számlacsomag (Már nem értékesíthető!) Megnevezés Extra Plusz * számlacsomag Éves kamata (%) Jegybanki alapkamat - 0,8 %, de minimum 0,01% Számlanyitás díja (Ft) 0 Számlavezetés díja (Ft/hó) Papír alapú utalás bankon kívüli eseti utalás bankon belüli eseti utalás Elektronikus utalás bankon kívüli eseti utalás bankon belüli eseti utalás RECALL pozitív válasz indítás RECALL pozitív válasz indítás konverzióval Készpénz. felvétel Forgalmi jutalékok Egyéb díjak Integráción belüli kölcsönös kp. felvét előzetes fedezetbiztosítás esetén: 0,75 % min 3.00 max prompt fedezet biztosítás esetén: 0,9 % min (Ft/tétel) Integráción belüli kölcsönös kp. befizetés Ügyfél kérésére kiállított igazolás díja VIBER átutalás Állandó megbízás díja (tartós megbízás) Csoportos beszedés díja díjmentes 1.00/tétel Havi díjban foglalt szolgáltatások Számlavezetési díj tartalmazza: a zárlati és kivonat küldés díját, átutalási megbízás és felhatalmazó levél csoportos beszedési megbízásra nyomtatvány költségét Minden típusú főkártya és társkártya éves díját kivéve a MasterCard Gold és Puskás Akadémia Unembossed bankkártyák. Az Extra Plusz számlacsomaghoz tartozó bankkártyák kondícióit a Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák hirdetménye tartalmazza. Kapcsolódó szolgáltatások díja Elektronikus szolgáltatás havi díja díjmentes Takarék Mobilbank szolgáltatás havidíja (Ft\hó) 50, de akciósan visszavonásig Takarék Mobilbank Kezdeti azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) kiküldése Takarék Mobilbank Azonosítók (Ügyfélazonosító és TelePin) ismételt kiküldése Takarék Mobilbank Szolgáltatás letiltásának díja SMS havi díja díjmentes **Hívjon havi díja díjmentes SMS forgalmi díja 150-ig díjmentes felette 2/SMS

17 17 Másodlagos azonosító regisztrálás/módosítás/ törlés bankfiókban ( után regisztrált másodlagos azonosító kapcsán felszámítandó díj) Másodlagos azonosító hosszabbítás bankfiókban*** ( után regisztrált másodlagos azonosító kapcsán felszámítandó díj) Másodlagos azonosító regisztrálás/törlés Netbankban: Másodlagos azonosító hosszabbítás NetBank-ban: Fizetési kérelem szolgáltatás Fizetési kérelem szerződés megkötése**** Fizetési kérelem küldés/fogadás beállítása, inaktiválása**** Fizetési kérelem havidíj Fizetési kérelem indítása tételenként Fizetési kérelem fogadásának tiltása megadott fizetési számlára vonatkozóan Fizetési kérelem fogadás tiltásának feloldása Limitek beállítása***** a.) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető) Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag igénylése**** Fizetési kérelemhez kapcsolódó SMS Értesítési csomag értesítési címének módosítása**** SMS értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja SMS értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja SMS értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról (sikeres/sikertelen) tételdíja SMS értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja b.) Fizetési kérelemhez kapcsolódó Értesítési csomag (kizárólag csomagban igényelhető) Fizetési kérelemhez kapcsolódó Értesítési csomag igénylése*** Fizetési kérelemhez kapcsolódó Értesítési csomag értesítési címének módosítása**** értesítés bejövő fizetési kérelemről tételdíja értesítés sikertelen kimenő fizetési kérelemről tételdíja értesítés fizetési kérelem visszavonás státuszáról (sikeres/sikertelen) tételdíja értesítés fizetési kérelem lejáratáról tételdíja Kivonat költség: - postán továbbított - elektronikus 1.50/alkalom, de akciósan díjmentes ig. A díj a megbízás napján esedékes. 1.50/alkalom, de akciósan díjmentes ig. A díj a meghosszabbítás napján esedékes. 25/ alkalom, de akciósan díjmentes ig A díj a megbízás napján esedékes. 25/ alkalom, de akciósan díjmentes ig A díj a meghosszabbítás napján esedékes. Egyéb költségek és díjak, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes 10, havonta, a hó utolsó napján esedékes 5, havonta, a hó utolsó napján esedékes 50, a tranzakció napján esedékes 50, a tranzakció napján esedékes, a tranzakció napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes 25 Ft, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes, havonta, a hó utolsó napján esedékes díjmentes

18 18 *Az Extra Plusz számlacsomag Hitelintézeti vagy pénzügyi vállalkozás munkavállalói és 1 fő közeli hozzátartozója, valamint a Hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól nyugdíjba vonult munkavállalói részére nyitható. **Hívjon (IVR) szolgáltatás október 1-től nem elérhető. *** Másodlagos azonosító meghosszabbításra vonatkozó igényt bankfiókban január 01-jétől fogad be a Bank. ****A szolgáltatás bankfiókban,és Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon igényelhető. *****Takarék Netbankban/Takarék Mobilappon elérhető szolgáltatás.

19 19 4.) Deviza- és külföldet érintő forintforgalom kondíciói forint fizetési számlákhoz kapcsolódóan Kimenő átutalások Jutalék mértéke Papír alapon benyújtott megbízások díjai Forintszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás* (nem SEPA) Forintszámla terhére indított SEPA devizaforgalmi átutalás* 11 Forint számláról átvezetés saját deviza számlára bankon belül Forintszámla terhére indított forint átutalás külföldre* Elektronikus úton benyújtott megbízások díjai Forintszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás* (nem SEPA) Forintszámla terhére indított SEPA devizaforgalmi átutalás* 10 Forint számláról átvezetés saját deviza számlára bankon belül 0,5 % min. 3.50, max ,5 % min. 3.50, max ,2 % min 1.00, akció: visszavonásig, de legkésőbb ig díjmentes 0,5 % min. 3.50, max ,2 % min max ,3% max. 600** 0,2 % min max ,3% max. 600** 0,2 % min 1.00, akció: visszavonásig, de legkésőbb ig díjmentes Bejövő átutalások Jutalék mértéke Forintszámla javára érkező forint átutalás külföldről Forintszámla javára érkező devizaforgalmi átutalás Forintszámla javára érkező SEPA devizaforgalmi átutalás 10 jutalékmentes 0,1 % min. 2.00, max ,1 % min. 2.00, max * A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is. **a tranzakciós jutalék itt megjelölt kiegészítő díja a ot meghaladó részre kerül felszámításra. A természetes személy számlatulajdonos lakossági fizetési számlájáról a Magyar Államkincstárnál vezetett állampapír-forgalmazás érdekében igénybevett ügyfélszámlájára történő átutalás esetén: a tranzakciós jutalékban itt megjelölt kiegészítő díj az átutalás teljes összegére vonatkozóan. A Hitelintézet a tranzakciós jutalékot ide értve az itt megjelölt kiegészítő díjat is a ot meghaladó részre felszámítja, majd a terhelést követő hónapban, a terhelés napjára szóló értéknappal a felszámított kiegészítő díj összegét a fizetési számlán jóváírja. *** Az Europai Parlament és Tanács 924/2009/EK rendeletének az Európai Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és pénznemek közötti átváltási díjakról szóló módosításának való megfelelés, amely szerint december 15. napjától az Európai Unió tagállamaiban működő 10 SEPA megbízások részletes jellemzőit, lebonyolításának rendjét és módját a mindenkor hatályos Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről szóló dokumentum tartalmazza.

20 20 pénzforgalmi szolgáltatók által az euróban történő határokon átnyúló fizetési műveletek teljesítéséért felszámított díjaknak meg kell egyezniük a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési műveletek teljesítéséért felszámított díjakkal. Költségek Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség Bankinformáció Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés, külön bankári levelezés Telefax (pl.: SWIFT igazolás) Sürgősségi felár Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése Jutalék mértéke külföldi bank által felszámított díj ,1 %, min ,- Ft/oldal 0,5 % min ) Adózási feltételek A mindenkor hatályos Személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében kamatjövedelemnek minősül: bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla követelés-egyenlege esetében a magánszemély és a pénzforgalmi szolgáltató között fennálló szerződés (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) alapján jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos piaci értéket meg nem haladó rész. A magánszemélyek ideértve az őstermelőket és társasházakat is kamatjövedelme után az adó mértéke től 16 %-ról 15 százalékra csökken. Mentes a kamatadó fizetési kötelezettség alól a Gyámhatósági betét/számla és a Start számla kamata augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelmek után 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezettség keletkezik. Az EHO alapja megegyezik a kamatadó alapjával. Mentesül az EHO fizetési kötelezettség alól minden olyan kamatjövedelem, amely után kamatadót sem kell fizetni valamint a külföldi illetőségű magánszemély Magyarországon nem adóztatható kamatjövedelme és a társasházak kamatjövedelme. A kamatadót és az egészségügyi hozzájárulást a jogszabály értelmében a kifizető (Bankunk) állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti be az adóhatóság részére. Azon magánszemélyek esetében, akik az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére nem kötelezettek a tőlük levont egészségügyi hozzájárulást visszaigényelhetik a mindenkor hatályos Adózás rendjéről szóló jogszabályban meghatározott módon. A visszaigényléshez Bankunk az ügyfél kérésére a levont egészségügyi hozzájárulás összegéről igazolást állít ki a tárgyévet követő év január 1-e után. A évi CXXV. törvény, január 1-jei hatállyal eltörölte az EHO fizetési kötelezettséget a kamatjövedelmek vonatkozásában. 6.) Betétbiztosítási feltételek A jelen Hirdetmény szerinti fizetési számla és betéti termékek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak melynek feltételeiről a honlapon tájékozódhat, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi, melynek részleteiről és feltételeiről a honlapon tájékozódhat.

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2019.02.14. Hatályos: 2019.02.15. Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2018. július 30. Hatályos: 2018.07.01. Indoklás:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.10.22 Hatályos: 2015.10.26-tól Indoklás: A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2018. január 15. Hatályos: 2018.01.01. Indoklás:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Új szerződés 2019.05.01-től nem köthető! Kiadás időpontja: 2019.04.30. Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.12.21. Hatályos: 2015.12.22-től, kamatadó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.08.15. Hatályos: 2016.08.15. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2017.05.26. Hatályos: 2017.06.12. Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.01.01. Indoklás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.08.05. Indoklás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2019. 02.28. Hatályos: 2019. 05. 01. Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2018. május 31. Hatályos: 2018.06.04. Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2018. január 15. Hatályos: 2018.01.01. Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013. 09.30. Hatályos: 2013.10.01-től Indoklás:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2012.06.01. Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Indoklás:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2012.12.04. Hatályos: 2013.02.05től Indoklás: Hpt. 210..

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013. február 26. Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013. 07.23. Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2012.07.27. Hatályos: 2012.09.27. Indoklás: Hpt. 210..

Részletesebben

Érvényes: től. Közzétéve:

Érvényes: től. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os bankszámlák jutalék és költség kondícióiról

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Élő de már nem nyitható Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013.07.10. Hatályos: 2013.09.10-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2016. április 1-től Közzétéve:

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a 2 Tartalomjegyzék I.) LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Hatályos: től. Közzétéve:

Hatályos: től. Közzétéve: HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2016.12.12-től Közzétéve:

Részletesebben

EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS. 3. számú Hirdetmény július 17. napján jóváhagyott Hirdetmény módosítása új számlacsomagok bevezetése miatt

EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS. 3. számú Hirdetmény július 17. napján jóváhagyott Hirdetmény módosítása új számlacsomagok bevezetése miatt BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 3. számú Hirdetmény Lakossági bankszámla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os bankszámlák

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás: A Hpt.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.06.30. Hatályos: 2016.07.01. Indoklás: Hpt. 279..

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os fizetési számlák jutalék és költség

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Élő de már nem nyitható Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. Jelen hirdetménymódosítás kizárólag egységes szerkezetbe foglalást

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Érvényes: tól. Közzétéve:

Érvényes: tól. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. Jelen hirdetménymódosítás kizárólag egységes szerkezetbe foglalást

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.06.26. Hatályos: 2015.07.03-tól Indoklás: Hpt.

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a 2 Tartalomjegyzék I.) LAKOSSÁGI FIZETÉSI

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Indoklás: HIRDETMÉNY

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható megtakarítások kondíciói volt tatai ügyfelek által korábban a Tata és Vidéke Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétek kamatozásáról

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013. 07.10. Hatályos:

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a szövetkezeti hitelintézeti integrációba tartozó pénzintézeti munkavállalók részére számlavezetés esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. a szövetkezeti hitelintézeti integrációba tartozó pénzintézeti munkavállalók részére számlavezetés esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY a szövetkezeti hitelintézeti integrációba tartozó pénzintézeti munkavállalók részére számlavezetés esetén alkalmazott kondíciókról SWIFT kódja: TAKBHUHB TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető

Az ELECTRICA számlacsomag január 1-től nem értékesíthető A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2019. január 1.. Az ELECTRICA számlacsomag 2018.

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj Hatályos: 2013. október 07. napjától TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 VIBER 5 ezrelék, min. 20

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK által nyitható takarékbetétek, valamint bankszámla betétek, számlacsomagok

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla + 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad továbbá

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS É l ő, de má r n e m n y i tható szá ml á k kondíciói. I. Számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla kamata: 0,25

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék faragó Lakossági Bankszámla 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata Érvényes: 2013. július 25. Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi számla 0% 0,00% Alapítványok, szakszervezetek, polgárőrség látra

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Lakossági fizetési számla, bankkártya és elektronikus banki szolgáltatások jutalék és költség kondícióiról valamint a os fizetési számlák jutalék és költség

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK által nyitható takarékbetétek, valamint bankszámla betétek, számlacsomagok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető!

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető! A Diákhitel lakossági fizetési számla kamata Lakossági Forint Fizetési számla: látra szóló, változó kamatozású. Az éves kamat a megjelölt összeghatárok szerint, naptári negyed évenként kerül elszámolásra.

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2013. 05.02. Hatályos: 2013.05.17-től Indoklás: Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében

Részletesebben

Régi ügyfél esetén igényelt bankkártyánként 1.000,- Ft, új ügyfél esetében 5.000.- Ft

Régi ügyfél esetén igényelt bankkártyánként 1.000,- Ft, új ügyfél esetében 5.000.- Ft Szolgáltatások Csemete számla 2 Nebuló számlacsomag 3 Ugródeszka számlacsomag 3 Számlanyitási alapösszeg (állandó jelleggel a számlán 4 0, Ft 1.000. Ft bankkártyánként 1.000, Ft, új ügyfél esetében 5.000.

Részletesebben

Meghirdetve: január 31. Hatályos: február 1. A hirdetmény változására egyes termékek kivezetése miatt került sor.

Meghirdetve: január 31. Hatályos: február 1. A hirdetmény változására egyes termékek kivezetése miatt került sor. HIRDETMÉNY a Hungária Takarék pénzügyi szolgáltatásaiért felszámítható jutalékokról, díjakról, költségekről Fizetési számlavezetés díj- és költségtételek Nem értékesíthető lakossági TakarékPontos számlacsomagok,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. SWIFT kódja: TAKBHUHB A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Forintban vezetett LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE

Forintban vezetett LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Forintban vezetett LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000 EURO-ig biztosítva van. 1 ÉRTÉKESÍTHETŐ LAKOSSÁGI SZÁMALCSOMAGOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2012.10.15. Hatályos: 2012.10.16-tól Indoklás: Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében

Részletesebben

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig

Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE. Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig Forintban vezetett Akciós LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGOK HIRDETMÉNYE Érvényes 2015. március 1-jétől visszavonásig A hirdetményben található valamennyi számlacsomagban elhelyezett összeg az OBA által 100 000

Részletesebben