Takarékbank Zrt. Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és Private Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF3 sz. hirdetmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Takarékbank Zrt. Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és Private Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF3 sz. hirdetmény"

Átírás

1 KLF3 sz. hirdetmény Közzététel napja: március 23. Hatályos: március 25. napjától A bankszámla megnyitásának a feltétele: A bakszámla megnyitásával / a bankszámlacsomag igénylésével egyidejűleg, a Prémium vagy Private igénybevétele és a hoz tartozó keretszerződés megléte. A meghirdetett módosítások: március 25. napjától módosul a jelen hirdetményben meghatározott bankszámla termékekhez igényelhető bankkártyák típusa március 24. napjáig jelen hirdetményben meghatározott bankszámla termékekhez igényelt bankkártyák esetében a bankkártya megújítása, pótlása, újragyártása az eredeti igénylésnek megfelelő kártyatípusra történik, illetve ezen kártyákkal végzett tranzakciók elszámolása a március 24. napjáig hatályos díjszabásnak megfelelően történik. A hirdetményi változások narancssárga kiemeléssel kerültek megjelenítésre. Betétbiztosítás A jelen Hirdetmény szerinti Bankszámlán elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. A védelem kizárólag a bankszámlákra és betétekre vonatkozik. További részletekről és feltételeiről a illetve a honlapon tájékozódhat. Jelen Hirdetmény és az ezt megelőzően hatályban lévő Hirdetményeink elérhetőek a weboldalunkon. 1 / 12

2 A jelen Hirdetmény a Hitelintézet által, a Lakossági Ügyfelek részére ajánlott Fizetési számla és Fizetési számlához igényelhető ok feltételeit és kondícióit tartalmazza a Hirdetmény alapjául szolgáló Takarékbank Zrt. Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben és kapcsolódó Alaphirdetményben foglaltak figyelembe vételével. A Hirdetményben nem szereplő ok esetén a Hitelintézet külön megállapodást köthet a teljesítésére, díjaira vonatkozóan. A ok igénybevételének részletes feltételeit a Hitelintézet vonatkozó dokumentumai tartalmazzák: Téma A lényeges jellemzői és teljesítésének időtartama Vonatkozó dokumentum TAKARÉKBANK ZRT. FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendelkezési jog, képviselet TAKARÉKBANK ZRT.FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak, a jóváhagyás TAKARÉKBANK ZRT. FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ visszavonásának módja, valamint a jóvá nem hagyott vagy hibásan teljesített fizetési KAPCSOLÓDÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI műveletek A fizetési megbízások átvételének időpontja A Hitelintézet tájékoztatási kötelezettsége valamint az ügyfelet megillető tájékoztatáshoz való joga A vonatkozó dokumentum megnevezése a kapcsolódó, a fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozó Alaphirdetményben került feltüntetésre TAKARÉKBANK ZRT. FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Értesítések és kapcsolattartás A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök ( bankkártya) Elektronikus Szolgáltatások TeleBank Szolgáltatás Széf Szolgáltatás Banktitok és adatkezelés Panaszkezelés és jogviták rendezése TAKARÉKBANK ZRT. FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei TAKARÉKBANK ZRT. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKBANK ZRT. TELEBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKBANK ZRT. A SZÉF SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKBANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TAKARÉKBANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2 / 12

3 Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Prémium Portfolió Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza számla Bankszámla devizaneme: HUF HUF HUF EUR, GBP, USD I. Számlanyitás, számlamegszüntetés díjai Számlanyitáskor elhelyezendő minimum nyitóösszeg Számla megnyitásakor Bankkártyaigénylés esetén az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Egyéb esetben Bankkártyaigénylés esetén az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Egyéb esetben Bankkártyaigénylés esetén az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Egyéb esetben Bankkártyaigénylés esetén az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Egyéb esetben Számlanyitási díj Számla megnyitásakor Számlatermék módosítási díj / Csomagváltási díj Csomagváltás napján Egységes Fizetési számlára váltás esetén Egységes Fizetési számlára váltás esetén Egységes Fizetési számlára váltás esetén Egységes Fizetési számlára váltás esetén Számlamegszüntetési díj - A számlanyitástól számított 6 hónapon belül történő Bankszámla megszüntetése esetén II. Számlavezetéshez kapcsolódó kamatok, díjak Látra szóló betéti kamat Késedelmi kamat Számlavezetési díj Ügyfélkapcsolati díj Kiegészítő Ügyfélkapcsolati díj Számlafelmondás napján [*] évi 0,01% (EBKM: 0,01%) évi 0,01% (EBKM: 0,01%) évi 0,01% (EBKM: 0,01%) évi 0,01% (EBKM: 0,01%) évi 24,00% évi 24,00% évi 24,00% évi 24,00% 0 EUR /0 GBP /0 USD 1 EUR /0.5 GBP /1 USD EUR /0 GBP /0 USD EUR /0 GBP /0 USD Ügyfélkpcsolati díjra és egyben a számlacsomagra való jogosultság feltétei (nem teljesítés esetén a kiegészítő ügyfélkapcsolati díj fizetendő) - Elvárt minimum jóváírási feltétel: egyösszegben [**] - Elvárt átlag állományi feltétel: 5 millió és 30 millió közötti megtakarítási, illetve befektetési állomány [***] Elvárt átlag állományi feltétel: 30 millió vagy feletti megtakarítási, illetve befektetési állomány [***] - Kivonatdíj Keretszerződés szerinti havi egy kivonat díjmentes Keretszerződés szerinti havi egy kivonat díjmentes Keretszerződés szerinti havi egy kivonat díjmentes Adott hónap 28. napjáig beérkezett számlacsomag váltási igény, az adott hónap 16-tól 28-ig kerül feldolgozásra. A hónap 28-át követően beérkezett számlacsomag váltási igények alapján az új bankszámlacsomagok a következő hünap 16-tól 28-ig kerülnek beállításra. Keretszerződés szerinti havi egy kivonat díjmentes [*] [**] A devizanemenként 1db deviza számla számlavezetése díjmentes, de maximum 3 deviza számla számlavezetése lehet díjmentes, azt követően a hírdetményben megjelölt díj kerül terhelésre. A Bank a Bankszámlanyitás vagy Bankszámlacsomag-váltás hónapjában a feltételek esetleges nem teljesülése esetén a terhelendő ügyfélkapcsolati díjtól a számlanyitás vagy váltás hónapjában plusz 2 hónapban eltekint, és csak a 3. hónapot követően kezdi azt beterhelni. Amennyiben 3 egymást követő hónapban a feltételek nem teljesülnek a felülvizsgálatkor automatikusan átkerülhet a Prémium ügyfél az Aktivitás Lakossági számlacsomagba, Private ügyfél a Prémium Portfolió számlacsomagba. A Kiegészítő Ügyfélkapcsolati díjat terheljük, amennyiben havi jóváírási feltétel nem teljesül! A vizsgálata során: - a vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 16. napjától a tárgyhónap 15. napjáig terjedő időszak - a Bankszámlán egyösszegű jóváírásra került más ügyfél számlájáról érkező utalásként; a Bank nem veszi figyelembe a lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírásokat. [***] A Kiegészítő Ügyfélkapcsolati díjat terheljük, amennyiben a havi állományi feltétel nem teljesül! A havi átlag állományi feltétel a tárgyhó végén az Ügyfél összesen legalább min. 5 millió vagy min. 30 millió forintos megtakarítási állománnyal rendelkezik az MTB Magyar Takarékszövekezeti Bankt Zrt.-nél vezetett Értékpapaír Számlán, Értékpapír pénzszámlán, Értékpapír Tartós Befektetési Számlán (TBSZ), vagy a Takarékbank Zrt által kezelt pénzforgalmi számlán, illetve Portfoliókezelési Befektetési számlnán vagy Portfoliókezelési Tartós Befektetési számlán. Devizában nyilvántartott megtakarítás esetén a tárgyhó vége - 3. napon jegyzett Takarékbanki számlakonverziós vételi árfolyamot alkalmazva kerül megtakarítási állomány kiszámításra. 3 / 12

4 III. Jóváírásokhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok / tétel 1. Jóváírások Forint átutalások jóváírása VIBER rendszeren keresztül beérkező átutalások jóváírása Postai készpénz-átutalási megbízás (csekk befizetés / tételenként) Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása Deviza és nemzetközi átutalások jóváírása / SEPA eljárással IV. Átutalási megbízásokhoz kapcsolódó költségek, díjak és jutalékok / tétel 1. Belföldi forint átutalási megbízások a) Eseti átutalási megbízások - Papíralapon Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára konverzióval vagy konverzió nélkül: b) Eseti átutalási megbízások - Telebank on keresztül Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla akarék Prémium Portfolió Bankszáml Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámlatermék esetén A mindenkori postai díj + 25 A mindenkori postai díj + 25 A mindenkori postai díj + 25 A mindenkori postai díj ,1% 0,1% 0,1% 0,1% min 10, max 500 min 10, max 500 min 10, max 500 min 10, max , visszavonásig min 20, max , visszavonásig min 20, max , visszavonásig 20, visszavonásig min 20, max ,30%, max 6 00 [**] 0,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,30%, max 6 00 [**] min 20, max 5000 min 20, max % min 200, max ,30%, max 6 00 [**] Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára konverzióval vagy konverzió nélkül: 0,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,30%, max 6 00 [**] c) Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán d) Rendszeres átutalási megbízások Forintban indított átutalás TakarékBanknál vezetett saját tulajdonú értékpapír számlára konverzióval vagy konverzió nélkül: Rendszeres átutalási megbízás kezelése - papíralapon Havi 1 db tranzakció, és Havi 1 db tranzakció, és Havi 3 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció minden ezt követő tranzakció minden ezt követő tranzakció 0 0,1% + 0.3%, max 6 00 [**] + 0.3%, max 6 00 [**] + 0.3%, max 6 00 [**] min 10, max 1500 Havi 1 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció + 0.3%, max 6 00 [**] Havi 1 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció + 0.3%, max 6 00 [**] Havi 3 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció %, max 6 00 [**] min 10, max ,30%, max 6 00 [**] Rendszeres átutalási megbízás kezelése - Telebankon keresztül Rendszeres átutalási megbízás kezelése - Takarék Netbankon keresztül Rendszeres átutalási megbízás törlésének díja (amennyiben a megbízás a 2. teljesítési időpont előtt kerül visszavonásra) Saját számlák közötti, egyenlegtől függő rendszeres átvezetés Törlés napján ,30%, max 6 00 [**] + 0,30%, max 6 00 [**] 4 / 12

5 e) Csoportos beszedési megbízás Csoportos beszedési felhatalmazás kezelése - papíralapon Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla akarék Prémium Portfolió Bankszáml Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámlatermék esetén Csoportos beszedési felhatalmazás kezelése - Telebankon keresztül Csoportos beszedési felhatalmazás kezelése - Takarék Netbankon keresztül Csoportos beszedés megbízás teljesítése f) Beszedési megbízás / Hatósági átutalás / Átutalási végzés Limit figyelés Teljesítésre váró csoportos beszedési megbízás teljesítésének letiltása Felhatalmazó levél kezelése Havi 10 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció + 0.3%, max 6 00 [**] Havi 10 db tranzakció, és minden ezt követő tranzakció + 0.3%, max 6 00 [**] Felhatalmazó levél kezelése - a Hitelintézetnél fennálló tartozás kiegyenlítésére 2. Deviza és nemzetközi forint átutalási megbízások a) Eseti átutalási megbízások - Papíralapon Hitelintézeten belüli számlára történő teljesítés min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max ,30%, max 6 00 [**] Hitelintézeten kívüli számlára történő teljesítés min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max ,30%, max 6 00 [**] Beszedési megbízás terhelése - váltóbeszedés alapján min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max 5000 min 40, max ,30%, max 6 00 [**] Váltó kezelése Óvatolás esetén g) Egyéb költségek, díjak, jutalékok VIBER átutalás Eseti átutalás Takarékbanknál vezetett saját értékpapírszámlára - papíralapon Hitelintézeten belüli hiteltörlesztés beszedése, átutalása Fedezetlen megbízások sorba állítása SEPA eljárással 0,5% min 1500, max ,5% min 1500, max ,5% min 1500, max ,5% min 1500, max ,30%, max 6 00 [**] + 0,30%, max 6 00 [***] Tranzakció terhelésekor vagy visszautasításkor 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap min 1, max min 1, max min 1, max min 1 + 0,30%, max 6 00 [**] 0,25% 0,25% 0,25% min 200, max min 200, max min 200, max min ,30%, max 6 00 [**] 0,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,30%, max 6 00 [**] b) Eseti átutalási megbízások - Telebank on keresztül SEPA eljárással min 1, max min 1, max min 1, max min 1 + 0,30%, max 6 00 [**] 0,25% 0,25% 0,25% min 300 min 200, max min 200, max min 200, max ,30%, max 6 00 [**] 0,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,25% min. 20, max ,30%, max 6 00 [**] 5 / 12

6 b) Eseti átutalási megbízások - Elektronikus csatornán Sürgősségi díj a tranzakció költségén felül d) Egyéb költségek, díjak, jutalékok Hitelintézeten belüli hiteltörlesztés beszedése, átutalása Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla akarék Prémium Portfolió Bankszáml Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámlatermék esetén min 1, max min 1, max min 1, max min 1 + 0,30%, max 6 00 [**] 0,3% min 1, max min 1, max min 1, max min ,30%, max 6 00 [**] min 10, max ,30%, max 6 00 [**] 0.5% min % min % min % min ,30%, max 6 00 [***] Tranzakció terhelésekor vagy visszautasításkor 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap 5 /tétel /nap V. Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok (bankkártya nélkül) / tétel 1. Készpénzbefizetés Hitelintézet saját pénztárában Forint és valuta készpénz befizetése Forint érmében való befizetés felára (címletenként 100 db felett) 2,00%, min 12 2,00%, min 12 2,00%, min 12 2,00%, min Készpénzfelvétel Hitelintézet saját pénztárában A számla devizanemével azonos devizában készpénz felvétel 0.4% min 60, max FT 0.4% min 60, max FT 0.4% min 60, max FT 0.4% min ,60% A számla devizanemétől eltérő devizában készpénz felvétel 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% min 60 min 60 min 60 min ,60% Előzetes bejelentés nélküli nagy összegű pénztári készpénzfelvétel díja [*] 0,6% min.60 0,6% min.60 max ,60% SEPA eljárással Fedezetlen megbízások sorba állítása Előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása A igénybevételének lehetőségéről, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, adott Hitelintézetre vonatkozó Speciális rendelkezéseben tájékozódhat. Meghiúsulás napján 0,3%, min 200 0,3%, min 200 0,3%, min 200 0,3%, min 200 A igénybevételének lehetőségéről, és a vonatkozó szabályokról a kapcsolódó, a fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozó Alaphirdetményben tájékozódhat. [*] Előzetes bejelentés nélküli, Alaphirdetményben meghatározott összeget meghaladó forint vagy valuta készpénzfelvétel esetén kerül felszámításra, amennyiben a készpénzfelvételre - a bankfióki készpénzállomány függyvényében - teljesítésre kerül. a ot meghaladó részre [**] A természetes személy számlatulajdonos lakossági fizetési számlájáról a Magyar Államkincstárnál vezetett állampapír-forgalmazás érdekében igénybevett ügyfélszámlájára történő átutalás esetén: az Alapdíjat kiegészítő díj az átutalás teljes összegére vonatkozóan. A Hitelintézet a kiegészítő díjat az Alapdíjterheléssel együtt a ot meghaladó részre - felszámítja, majd a terhelést követő hónapban, terhelés napjára szóló értéknappal a felszámított kiegészítő díj összegét a fizetési számlán jóváírja. [***] ot meghaladó részre, amennyiben a hiteltörlesztés átutalással történik. 6 / 12

7 Takarék Prémium Portfolió Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámla Bankszámlatermék esetén VI. Bankszámlához igényelhető Bankkártya Szolgáltatás 1. Igényelhető Bankkártya típusok a) 14. életév betöltését követően március 24-ig igényelhető bankkártya típusok Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza PayPass; VISA Online; Standard [4]; Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor Puskás Akadémia Bankkártya Főkártya és Társkártya éves díja Biztosítás havi díja Előállítás napján és évfordulókor Bankkártya nem Havonta igényelhető Kártya letiltás díja Letiltáskor Letiltáskor Letiltáskor Letiltáskor Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor VISA Online: 1433 VISA Online: 1433 VISA Online: 1433 Egyéb esetben: 148 Egyéb esetben: 148 Egyéb esetben: 148 Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor Bankkártya nem Biztosítás havi díja Havonta igényelhető Kártya letiltás díja Letiltáskor Kártya letiltás díja Letiltáskor Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor b) 18. életév betöltését követően március 24-ig igényelhető bankkártya típusok Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza éves díj tartalmazza Gold [5]; Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor 1900 (a Főkártya díjmentes az első évben) 1900 (a Főkártya díjmentes az első évben) Biztosítás havi díja - Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Kártya letiltás díja Letiltáskor Letiltáskor Letiltáskor Letiltáskor Bankkártya nem Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor igényelhető Sürgősségi kártyapótlás külföldön Pótláskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Sürgősségi készpénzfelvét külföldön 200 USD 200 USD 200 USD Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja Visszavonáskor 200 USD 200 USD 200 USD c) 14. életév betöltését követően március 25-től igényelhető bankkártya típusok Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor 1 1, 1 Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor Visa Puskás Akadémia Visa Classic Biztosítás havi díja Havonta nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Kártya letiltás díja Letiltáskor Bankkártya nem Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor igényelhető Sürgősségi kártyapótlás külföldön Pótláskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Sürgősségi készpénzfelvét külföldön nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja Visszavonáskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor Biztosítás havi díja Havonta Kártya letiltás díja Letiltáskor Bankkártya nem Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor igényelhető Sürgősségi kártyapótlás külföldön Pótláskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Sürgősségi készpénzfelvét külföldön nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja Visszavonáskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor Biztosítás havi díja - nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Kártya letiltás díja Letiltáskor Bankkártya nem Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor igényelhető Sürgősségi kártyapótlás külföldön Pótláskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Sürgősségi készpénzfelvét külföldön nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja Visszavonáskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető 7 / 12

8 Takarék Prémium Portfolió Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámla Bankszámlatermék esetén d) 18. életév betöltését követően március 25-től igényelhető bankkártya típusok Új plasztik kibocsátásakor, vagy Gyártási díj megújításkor (a Főkártya díjmentes (a Főkártya díjmentes Főkártya és Társkártya éves díja Előállítás napján és évfordulókor az első évben) az első évben) Biztosítás havi díja - Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Éves díj tartalmazza Bankkártya nem Kártya letiltás díja Letiltáskor Gold; igényelhető Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor Sürgősségi kártyapótlás külföldön Pótláskor nem igényelhető nem igényelhető nem igényelhető Sürgősségi készpénzfelvét külföldön 200 USD 200 USD 200 USD Meghiúsult vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja Visszavonáskor 200 USD 200 USD 200 USD e) 7. életév betöltésétől 14. életév betöltéséig Kártyaigényléskor elhelyezendő minimum összeg - Gyártási díj Új plasztik kibocsátásakor Kölyökkártya Főkártya Előállítás napján és évfordulókor (Társkártya nem igényelhető) Bankkártya nem Kölyökkártya nem igényelhető Kölyökkártya nem igényelhető Kölyökkártya nem igényelhető Biztosítás havi díja Havonta igényelhető Kártya letiltás díja Letiltáskor Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) Gyártáskor Bankkártyaigényléshez a Bankszámlán elhelyezendő az igényelt Bankkártya típus éves díjaként megjelölt összeg. Az éves díj a kibocsátás / újragyártás évében a kártyakibocsátás és kártyagyártás költségét jelenti, melynek értelmében a kártyaszerződés felmondásából adódóan a kibocsátással / újragyártással nem érintett években az éves díj időarányosított része jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Opcionális. A biztosítás igénybevételéről szóló írásbeli nyilatkozat alapján kerül felszámításra. Nem tartalmazza a Bankkártya - Ügyfél által megadott címre történő - szállításának költségét. [4] A megkötött MaserCard Standard típusú bankkártya igénylésre vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Ezen időpont előtt létrejött Standard típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártáskor a Bank érintő funkcióval ellátott bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. A megkötött MaserCard Gold típusú bankkártya igénylésre vonatkozó bankkártya szerződés esetén, a Bank érintő funkcióval ellátott kártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Ezen időpont előtt létrejött Gold típusú kártya igénylésére vonatkozó szerződések esetében a kártya lejáratkori [5] megújításakor, pótkártya igénylésekor, vagy újragyártáskor a Bank érintő funkcióval ellátott bankkártyát biztosít a Kártyabirtokos részére. Bankkártya limitek Bankkártya típusa Bankkártya limit Takarék Prémium Bankszámla Takarék Prémium Portfolió Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla PayPass; VISA Online; Visa Napi ATM limit [*] Napi POS és internetes limit Napi ATM limit Standard; Visa Classic [*] Napi POS és internetes limit Napi ATM limit Gold [*] [***] Napi POS és internetes limit [***] Napi ATM limit Kölyökkártya [**] Napi POS és internetes limit [*] POS készpénzfelvételre és vásárlási / internetes tranzakciókra együttesen [**] Kölyökkártya kizárólag belföldon a Hitelintézet elfogadói hálózatába tartozó ATM terminálon használható. [***] Mobilbankon keresztül megadható maximális POS limit mértéke / 12

9 Készpénzbefizetés - saját ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATMnél Takarék Prémium Portfolió Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámla Bankszámlatermék esetén 2. Kártyatranzakciós díjak a) 14. életév betöltését követően igényelhető Bankkártya típusok esetén elérhető tranzakciótípusok március 24-ig igényelhető bankkártya típusok Vásárlás Készpénzfelvét - saját ATM-ből 1,0% + 5 1,5% ,0% + 5 Készpénzfelvét - integrációs ATM-ből 1,0% + 5 1,5% ,0% + 5 Készpénzfelvét - belföldi idegen ATM-ből 1,5% ,5% + 1,5% + 30 Készpénzfelvét - külföldi ATM-ből 1,5% ,5% + 1,5% + 30 Készpénzfelvét saját bankfiók POS terminálnál 1,5% ,5% + 1,5% + 30 PayPass; Készpénzfelvét integrációs POS terminálnál 1,5% ,5% + 1,5% + 30 Puskás Akadémia Készpénzfelvét - belföldi idegen bankfiók POS 1,5% ,5% + 1,5% + 30 terminálon keresztül ; Készpénzfelvétel postahelyen - POS terminálon 1,5% ,5% + 1,5% VISA Online; Készpénzfelvét - külföldi POS terminálon keresztül 1,5% ,5% + 1,5% + 30 Standard; Készpénzbefizetés - saját ATM-en keresztül 0,70% ,70% ,70% + 10 Visa Classic; boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATMnél Gold; Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül Mini-kivonat lekérdezése ATM-en keresztül (saját vagy integrációs ATM-en elérhető ) b) 14. életév betöltését követően igényelhető Bankkártya típusok esetén elérhető tranzakciótípusok március 25-től igényelhető bankkártya típusok Vásárlás Készpénzfelvét - saját ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 10 Készpénzfelvét - integrációs ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 10 Készpénzfelvét - belföldi idegen ATM-ből 1,5% + 1,5% + 1,5% + Készpénzfelvét - külföldi ATM-ből 1,5% + 1,5% + 1,5% + Készpénzfelvét saját bankfiók POS terminálnál 1,5% + 1,5% + 1,5% + Készpénzfelvét integrációs POS terminálnál 1,5% + 1,5% + 1,5% + Készpénzfelvét - belföldi idegen bankfiók POS 1,5% + 1,5% + 1,5% + terminálon keresztül Visa Készpénzfelvétel postahelyen - POS terminálon 1,5% + 1,5% + 1,5% + - Készpénzfelvét - külföldi POS terminálon keresztül 1,5% + 1,5% + 1,5% + Puskás Akadémia 0,70% ,70% ,70% + 10 Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül Mini-kivonat lekérdezése ATM-en keresztül (saját vagy integrációs ATM-en elérhető ) Vásárlás Készpénzfelvét - saját ATM-ből 1,0% + 5 1,0% + 5 1,0% + 5 Készpénzfelvét - integrációs ATM-ből 1,0% + 5 1,0% + 5 1,0% + 5 Készpénzfelvét - belföldi idegen ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - külföldi ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét saját bankfiók POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét integrációs POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - belföldi idegen bankfiók POS terminálon keresztül 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvétel postahelyen - POS terminálon 1,5% ,5% ,5% Készpénzfelvét - külföldi POS terminálon keresztül 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzbefizetés - saját ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATMnél 0,70% ,70% ,70% + 10 Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül Mini-kivonat lekérdezése ATM-en keresztül (saját vagy integrációs ATM-en elérhető ) / 12

10 Takarék Prémium Portfolió Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámla Bankszámlatermék esetén Vásárlás Készpénzfelvét - saját ATM-ből 1,0% ,0% ,0% + 10 Készpénzfelvét - integrációs ATM-ből 1,0% ,0% ,0% + 10 Készpénzfelvét - belföldi idegen ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - külföldi ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét saját bankfiók POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét integrációs POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - belföldi idegen bankfiók POS terminálon keresztül 1,5% ,5% ,5% + 30 Visa Classic Készpénzfelvétel postahelyen - POS terminálon 1,5% ,5% ,5% Készpénzfelvét - külföldi POS terminálon keresztül 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzbefizetés - saját ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATMnél 0,70% ,70% ,70% + 10 Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül Mini-kivonat lekérdezése ATM-en keresztül (saját vagy integrációs ATM-en elérhető ) c) 18. életév betöltését követően igényelhető Bankkártya típusok esetén elérhető tranzakciótípusok március 25-től igényelhető bankkártya típusok Vásárlás Készpénzfelvét - saját ATM-ből 1,0% ,0% + 10 Havi 3 db azután 1,0% Készpénzfelvét - integrációs ATM-ből 1,0% ,0% + 10 Készpénzfelvét - belföldi idegen ATM-ből 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - külföldi ATM-ből 1,5% ,5% + 30 Havi 1 db azután 1,5% Készpénzfelvét saját bankfiók POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét integrációs POS terminálnál 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzfelvét - belföldi idegen bankfiók POS 1,5% ,5% ,5% + 30 terminálon keresztül Készpénzfelvétel postahelyen - POS terminálon 1,5% ,5% ,5% Gold Készpénzfelvét - külföldi POS terminálon keresztül 1,5% ,5% ,5% + 30 Készpénzbefizetés - saját ATM-en keresztül boríték felhasználása nélkül, saját és integrációs ATMnél 0,70% ,70% ,70% + 10 Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül Egyenleg lekérdezés POS terminálon keresztül Mini-kivonat lekérdezése ATM-en keresztül (saját vagy integrációs ATM-en elérhető ) d) Kölyökkártya esetén elérhető tranzakciótípusok Készpénzfelvét - saját, illetve integrációs ATM-ből 3. Bankkártya Szolgáltatáshoz kapcsolódó további díjak Bankkártya saját bankfiókban történő átvétele március 24. napjáig igényelt bankkártyák esetén Átvételkor Bankkártya saját bankfiókban történő átvétele március 25. napja urtán igényelt Visa bankkártya esetén Bankkártya saját bankfiókban történő átvétele március 25. napja urtán igényelt Puskás Akadémia bankkártya esetén Bankkártya saját bankfiókban történő átvétele március 25. napja urtán igényelt Visa Classic bankkártya esetén Bankkártya saját bankfiókban történő átvétele március 25. napja urtán igényelt Gold bankkártya esetén Átvételkor Átvételkor Átvételkor Átvételkor napon belül át nem vett bankkártya díja 90. nap leteltével / 12

11 Takarék Prémium Portfolió Bankszámlatermék: Takarék Prémium Bankszámla Takarék Private Bankszámla Takarék P&P deviza Bankszámla Minden Bankszámla Bankszámlatermék esetén PIN kód újragyártás díja Gyártáskor Kártyapótlás, újragyártás díja - (adatmódosítás, sérülés esetén) március 24. napjáig igényelt bankkártya esetén Gyártáskor éves díjnak megfelelő összeg éves díjnak megfelelő összeg éves díjnak megfelelő összeg Kártyapótlás, újragyártás díja - (adatmódosítás, sérülés esetén) - Puskás Akadémia bankkártya esetén Gyártáskor éves díjnak megfelelő összeg éves díjnak megfelelő összeg éves díjnak megfelelő összeg Kártyapótlás, újragyártás díja - (adatmódosítás, sérülés esetén) március 25. napja urtán igényelt Visa /Visa Gyártáskor Classic/ Gold bankkártya esetén Integrációs ATM: A Takarékbank Zrt elfogadói hálózatába kapcsolt ATM. Település szerinti ATM kereső elérhető a honlapon. A Magyarországon elhelyezett ATM-ből történt forint készpénzfelvétel havonta az első két alkalommal, összesen összeghatárig díj- és költségmentes a pénzforgalmi nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény értelmében. Az igénybevétel feltételeiről szóló részletes tájékoztató valamint az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelölésére vonatkozó nyilatkozat elérhető a Hitelintézet honlapján, valamint a kirendeltségein. Limitmódosítás díja PIN kód módosítás díja A boríték nélküli készpénzbefizetés a Hitelintézetnél vezetett élő, nem zárolt forint bankszámlákhoz kibocsátott aktív bankkártyával vehető igénybe. Lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen Bankkártyával nem lehetséges. A befizetésre alkalmas címletek:, 100, 200, 500, 1000, ATM készpénzbefizetési limit: A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 100 db bankjegy fizethető be. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon igénybe vehető okat, a terminálok leszerelésre kerülnek. Ezen időpontot követően nem biztosított a POS terminálnál történő bankpénztári készpénzfelvétel (saját és integrációs), illetve a bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját és integrációs) tranzakció típusok végrehajtása. VII. Bankszámlához igényelhető Elektronikus Szolgáltatások 1. Takarék SMS Szolgáltatás Takarék SMS Szolgáltatás igénylés díja Igénylés napján Takarék SMS Szolgáltatás havi díja [*] SMS tételdíj [*] Havi 30db azután 25 FT/db [*] Havi 30db azután 25 FT/db [*] Havi 30db azután 25 FT/db [*] Havi 30db azután 25 FT/db [*] 2. Telebank Szolgáltatás Telebank igénylés díja Telebank havi díja Telebank PIN boríték pótlás postai úton Igénylés alkalmáva Kiküldéssel egyidejűleg Telebank PIN boríték pótlás Takarékbank Bankfiókban Kiküldéssel egyidejűleg Telebank PIN boríték pótlás díja SMS-ben Kiküldéssel egyidejűleg Takarék Netbank Szolgáltatás Takarék Netbank igénylési díja Igénylés napján Takarék Netbank havi díja Aláírási jelszó SMS tételdíja Felhasználó letiltásának díja Letiltáskor Felhasználó letiltás feloldásának díja Feloldáskor Belépési jelszó pótlás díja Pótláskor [*] A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a bank által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A havi és az SMS darabdíj egy összegben a aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer kerül felszámításra. 11 / 12

12 VIII. Egyéb eseti költségek, díjak, jutalékok 1. Számlavezetés egyéb eseti díjai Társtulajdonos, Rendelkező (számlához kapcsolt személyek) bejelentése, törlése Bankszámlatermék: Bankszámla devizaneme: Bejelentés napján Haláleseti kedvezményezett jelölése Bejelentés napján Számlazárolás,- számlaletiltás kezelése Felszólító, felmondó levél díja Beállítás napján Kiküldés napján Jelen Hirdetményben szereplő Bankszámlatermék esetén Alapdíj Az első alkalommal történő állandó meghatalmazott(ak) / rendelkező(k) bejelentése esetén nem kerül felszámításra. 100 Közös számlatulajdonlás bejelentése esetén nem kerül felszámításra Jogalap nélküli birtoklás alapján őrzött összeg díja / Felelős őrzés díja A Bankszámla devizanemének megfelelő Takarék Lakossági Bankszámla+ kedvezmények nélküli havi számlavezetési díj: 80 / 1 EUR / 1 USD / 0.5 GBP / 1 CHF 2. Fizetési megbízásokhoz kapcsolódó egyéb eseti díjak Adathiányos / adathibás megbízások helyesbítése, visszautasítása ideértve a hibás v. hiányzó IBAN vagy BIC kód miatti költség Teljesítésre befogadott megbízás utólagos módosítása - a feldolgozást megelőzően Teljesítésre befogadott megbízás visszahívás kezdeményezése - a feldolgozást követően 3. Készpénzes tranzakciókhoz kapcsolódó egyéb díjak Hiányos (csonka) bankjegyek csere céljából történő átvétele Hiányos (csonka) érme csere céljából történő átvétele Bankjegy és érme töredék csere nélküli átvétele Bankjegyváltás (címletenként 50 db felett) Pénzérme váltás (címletenként 50 db felett) 4. Igazolásokhoz kapcsolódó egyéb eseti díjak Bankinformáció Egyenlegigazolás Teljesített megbízásról szóló igazolás SWIFT másolat / igazolás SWIFT-en keresztül történő reklamáció díja Ügyfél kérésére kiállított egyéb igazolás Irattári tétel visszakeresése - 1 évnél régebbi tétel Irattári tétel visszakeresése - 5 évnél régebbi tétel Igazolás ill. egyéb a Hitelintézetnél bonyolított ügylethez tartozó dokumentum másolása (Ügyfél kérése alapján) 5. Számlakivonathoz kapcsolódó egyéb eseti díjak Számlakivonat pótlása (12 hónapnál nem régebbi kivonat esetén) Számlakivonat pótlása (12 hónapnál régebbi kivonat esetén) 6. Eseti értesítéshez kapcsolódó egyéb díjak Eseti értesítési díj (telefon, fax) - belföldre Eseti értesítési díj (telefon, fax) - külföldre Eseti értesítési díj (levélküldemény) - belföldre Eseti értesítési díj (levélküldemény) - külföldre Rendkívüli ügyintézési díj Rendkívüli ügyintézési díj Értesítéskor 1 + a partnerbank által ténylegesen felszámított díj Tranzakcióval egyidejűleg Tranzakcióval egyidejűleg Tranzakcióval egyidejűleg [*] Tranzakcióval egyidejűleg 1,5%; min: 20 [*] Tranzakcióval egyidejűleg 2%; min: 25 Értesítés napján Értesítés napján Értesítés napján Értesítés napján bankjegy névértékének 5%-a érme névértékének 10%-a partnerbank által ténylegesen felszámított díj / oldal 30 / oldal / oldal egyedi megállapodás szerint [*] A Takarékbank által értékesített - jelen Hirdetmény hatálya alá tartozó termék esetén - ezeket a díjakat a TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről c. dokumentum tartalmazza. Jelen Hirdetményben szereplő Bankszámlatermékek esetén megadható Haláleseti Kedvezményezettek száma 4 önálló Számlatulajdonos esetén Két néven vezetett, közös tulajdonú Fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok a Keretszerződés aláírásával egymás Haláleseti kedvezményezettjeivé válnak, és további/más Haláleseti kedvezményezett jelölése nem lehetséges. A Szerződés két néven vezetett Fizetési számlára módosítása esetén a Számlatulajdonos korábban megadott Haláleseti kedvezményezett(ek)re vonatkozó rendelkezése megszűnik. Az őrzött összeg jogosult rendelkezése szerinti átutalásának, pénztári kifizetésének díja esedékessége megegyezik a Takarék Lakossági Bankszámla+ terméknél meghatározott díjakkal. 12 / 12

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

továbbiakban: Hitelintézet Közzététel napja: augusztus 30. Hatályos: november 1. napjától Módosított közzétel napja: október 31.

továbbiakban: Hitelintézet Közzététel napja: augusztus 30. Hatályos: november 1. napjától Módosított közzétel napja: október 31. KLF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt 2019. október 31-ig a Takarékbank Zrt. és jogelődjei által

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/02. számú melléklet Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Lakossági Bankszámla+hoz kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Globál Devizaszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Globál Devizaszámla volt. Jelen

Részletesebben

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/02. számú melléklet Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Lakossági Bankszámla+hoz kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/02. számú melléklet - Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/02. számú melléklet Takarék Lakossági Bankszámla+ kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Lakossági Bankszámla+hoz kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/6. számú melléklet Takarék Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Globál Devizaszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Globál Devizaszámla volt. Jelen

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Puskás Akadémia. Bankkártya 4 Éves díj Ft Társkártya éves díja

Puskás Akadémia. Bankkártya 4 Éves díj Ft Társkártya éves díja Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2019. február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK 2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2019. február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK 2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Alfa Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Takarékbank Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye korábbi nevén Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye

Takarékbank Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye korábbi nevén Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KVF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt 2019. október 31-ig a Takarékbank Zrt. és jogelődjei által

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Lakossági Bankszámla + 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad továbbá

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben feltüntetett

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben feltüntetett

Részletesebben

1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék ALFA Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB ALFA Bankszámla volt. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24.

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla

Díjjegyzék Takarékbank Zrt. Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla jegyzék Takarékbank Zrt. Takarék faragó Lakossági Bankszámla 2019.07.31 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást. Segítséget ad

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben feltüntetett

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK

Puskás Akadémia. Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2019. február 28-tól HUNGÁRIA TAKARÉK 2019. február 28. napjától kezdődően a Hitelintézet megszünteti a bankpénztári POS terminálon

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Lakossági Folyószámla megegyezik a 2016. október 15-éig FHB Alap Bankszámla elnevezésű

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10.

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10. Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Lakossági Folyószámla megegyezik a 2016. október 15-éig

Részletesebben

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Hello Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Hello Bankszámla volt. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

Részletesebben

1/10. számú melléklet - FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/10. számú melléklet FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Osztálykassza Megtakarítási

Részletesebben

6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/1. számú melléklet FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Lakossági Folyószámla megegyezik a 2016. október 15-éig

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/4. számú melléklet Takarék Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Hello Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Hello Bankszámla volt. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Puskás Akadémia. Puskás Akadémia

Puskás Akadémia. Puskás Akadémia Puskás Akadémia A hirdetmény módosítására a Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya termék bevezetése miatt került sor TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja előtt

Részletesebben

1/10. számú melléklet - FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/10. számú melléklet FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/10. számú melléklet Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla megnevezése 2018. április 16áig

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/10. számú melléklet Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla megnevezése 2018. április 16áig

Részletesebben

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Lakossági Fizetési Számlatermékek Hirdetménye KLF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételeiben feltüntetett

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/17. számú melléklet Takarék ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék ALFA Bankszámla megnevezése 2018. április 16-áig FHB ALFA Bankszámla volt. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Nyugdíjas Bankszámla megnevezése 2018. április 16-áig FHB Nyugdíjas Bankszámla volt.

Részletesebben

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/10. számú melléklet Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla megnevezése 2018. április 16áig

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket az alábbi változásokról: 1. A 2019. május 31. napján vagy azt követően

Részletesebben

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/10. számú melléklet - Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/10. számú melléklet Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla megnevezése 2018. április 16áig

Részletesebben

Puskás Akadémia MasterCard Unembossed. Bankkártya 4. 0 Ft Ft. 0,7% Ft január 31-ig 0 Ft. 60 Ft január 31-ig 0 Ft.

Puskás Akadémia MasterCard Unembossed. Bankkártya 4. 0 Ft Ft. 0,7% Ft január 31-ig 0 Ft. 60 Ft január 31-ig 0 Ft. Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya HIRDETMÉNY Hatályos: 2018.május 2-tól HUNGÁRIA TAKARÉK A hirdetmény módosítására a Puskás Akadémia MasterCard Unembossed Bankkártya termék bevezetése miatt

Részletesebben

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/3. számú melléklet FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosításának oka a MasterCard Electronic Business

Részletesebben

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/3. számú melléklet Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Nyugdíjas Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Nyugdíjas Bankszámla volt.

Részletesebben

Maestro bankkártya 10. MasterCard Gold bankkártya. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft

Maestro bankkártya 10. MasterCard Gold bankkártya. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft. 100 Ft + 0,70% január 31-ig akciósan 0 Ft Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2018. november 15-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/1. számú melléklet - FHB Lakossági Folyószámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Lakossági Folyószámla megegyezik a 2016. október 15-éig

Részletesebben

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/3. számú melléklet Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Nyugdíjas Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Nyugdíjas Bankszámla volt.

Részletesebben

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB. A A Hpt bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet SWIFT kódja: TAKBHUHB. A A Hpt bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlákhoz tartozó termékek kondíciói SWIFT kódja: TAKBHUHB A A Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kártyatermékek:

Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2018. február 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK A hirdetmény módosítására a Lakossági és vállalati bank- és hitelkártyához kapcsolódó

Részletesebben

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019.01.08. napi hatályba lépéstől: 2019.01.08. napjától kezdődően

Részletesebben

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 3/03. számú melléklet Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámla kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény a Takarék Díjfaragó Lakossági Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Osztálykassza Megtakarítási Számla 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/3. számú melléklet Takarék Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Nyugdíjas Bankszámla megnevezése 2018. április 16áig FHB Nyugdíjas Bankszámla volt.

Részletesebben

4. számú melléklet Takarék Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Takarék Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Vállalati Bankszámla Hirdetmény 4. számú melléklet Takarék Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Számlanyitás feltétele: A Takarék Tanácsadói Számlacsomag igénybevételére

Részletesebben

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

ÉRVÉNYES: JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: JÚNIUS 08.

ÉRVÉNYES: JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: JÚNIUS 08. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. január 01. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/8. számú melléklet FHB Kamathozó Csatolt Megtakarítási Betétszámához (2011. március 31-ig FHB Csatolt Megtakarítási Betétszámla) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő 7 számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő 7 számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2017. novemver 15-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

1. sz. melléklet Posta Bankszámlákhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: április 10.

1. sz. melléklet Posta Bankszámlákhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: április 10. Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók díjait/költségeit,

Részletesebben

1/9. számú melléklet Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/9. számú melléklet Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/9. számú melléklet Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag megnevezése 2018. április 16áig FHB Flotta

Részletesebben

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési

Részletesebben

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek . Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/3. számú melléklet FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/3. számú melléklet FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény

Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény Takarék Csoport Vállalati Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Pénzforgalmi számlák KVF1. sz. hirdetmény A Takarék Csoport Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési

Részletesebben

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/3. számú melléklet - FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/3. számú melléklet FHB Nyugdíjas Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/2. számú melléklet FHB Aktív Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Ezen számlacsomagra 2018. január 15. után új szerződés nem köthető, a csomagra történő váltás nem lehetséges.

Részletesebben

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag

Díjjegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag jegyzék Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Takarék Flotta Kedvezmény Számlacsomag 2019.08.01 - Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt tájékoztatást.

Részletesebben