Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról"

Átírás

1 FÉSZEKMELEG Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról

2 Készült 2009-ben, dr. Bábel Balázs érsek, metropolita székfoglalásának 10. jubileumi évében, amely ennek nyomán a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye missziós esztendeje. Második, javított és bővített kiadás Szerkesztők: Juhász Péter, Kormos Miklós, Mindszenti István Lektorok: Jenei Gábor, Roska Péter Korrektúra: Halasi Klára, Kozák Andrásné és Patvarosné Szeverényi Klára Tördelő: Papp Zoltán A borító a Néma és a Bornitz-Papp család képeinek felhasználásával készült Grafika: Komáromi János és Simon András A ik oldal képei a házasságig megőrzött szexuális tisztaság magyar védőszentjeit ábrázolják. A füzet megrendelhető: Budapest: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Tiszántúl: Juhasz Peter, Duna-Tiszaköze: Jobbágy Mihályné, Dunántúl: Kormos Miklós, A missziós füzetet kiadta: a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Élet- és Családvédelmi Központja, egyházmegyei támogatással. Életvédelem: Jobbágy Mihályné védőnő (T.: ), Juhász Péter (T.: ) Kormos Miklós lelkipásztor (T.: ); Családi életre nevelés: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes (T.: ) 2

3 ELŐSZÓ Szeretettel nyújtjuk át e füzetet a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye missziós évében. Fogyasztói társadalmunkban szomorúan figyeljük ifjúságunk kiszolgáltatottságát abban a média-zuhatagban, amely elárasztja őket bizonyos liberális eszmékkel. A reklámhadjárattal ideálként kikiáltott szabadosság igézetében elérhető pillanatnyi örömök csak rövid távú boldogságot adhatnak. Az egyre több válás következtében széteső és megsebezett családok maguk sem tudják átadni azokat az alapvető értékeket, amelyek nyomán fiataljaink lerakhatják jövendő családi életük alapjait. (Sajnos e válások nagy része maguk is a hiányosan felkészült házasságok következményei. S akkor még nem szóltunk az egyik szülő s így az adott nem példájának hiányában kialakult homoszexualitás lehetőségéről.) Mindezt jól szemlélteti és ki is egészíti a belső borítón közölt két gondolatsor. Elöregedő és egyre fogyó nemzetünkben sokan nincsenek tisztában az Istentől ajándékba kapott élet értékével, felelősségével, az elutasított élet következményeivel, a reánk bízott teremtett világ szépségével, de egyben veszélyeztettségével. A következő oldalakon szeretnénk bemutatni, hogy van alternatíva. Lehet önmagunkat ajándékként megőrizni életünk leendő társának; lehet igent mondani a megfogant életre akkor is, amikor ezt sokan eldobandó tehernek tartják; lehet gyógyulni a visszautasított élet következtében keletkezett sebekből; lehetséges olyan életet élni, amely nem szennyezi tovább környezetünket; lehetséges Isten kegyelmével megélni Isten és az Egyház parancsait és tanításait a mi hosszú távú boldogságunk érdekében. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani e szöveg-gyűjteménnyel, a tanúságtételekkel, elgondolkoztató írásokkal, ötletekkel. E füzet összeállításának kezdetén 40 éves volt a Humanae vitae pápai enciklika, s jelent meg az MKPK felelőségünk a teremtett világért c. körlevele. Idén 10 éves a Boldogabb Családokért püspökkari körlevél. Az igen időszerű Evangelium Vitae pápai enciklikával együtt több pontot is elhelyeztünk ezekből kiadványunkban utalva letölthetőségükre, mivel tapasztalatunk, hogy sajnos nem eléggé ismertek ez egyházi tanítások. Idén ünnepeljük a 800 évvel ezelőtt alapított ferences rendet is. Szent Ferenc a természet, az élet szerelmese volt, aki kutatta a boldogság titkát nem találva azt pénzben, hatalomban, karrierben, múló gyönyörökben és végül az értünk emberré lett Istenben lelt rá. Kérjük közbenjárását, hogy mi és a kedves olvasó is egyre nyitottabb szívvel keresse az igazságot (amely Jézus tanítása szerint szabaddá tesz), s meg is találhassa azt Krisztusban. Kormos Miklós 3

4 I. KÉSZÜLET A CSALÁDI ÉLETRE Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek! Dante találóan írja az emberről: A gyönge lélek összes tudománya, hogy (mint alkotta vidám Alkotója) ami gyönyörre gyújtja, azt kívánja. Kacsint előbb némely kisebbke jóra s megcsalják, és utánuk futna végül, ha bölcs vezér vagy bölcs fék meg nem ója. Ezért kell mindig törvényt tenni fékül. (Purgatórium 16,88-94) A törvény érted van, téged véd Ha egy atomerőműben kikapcsolják a biztonsági berendezést, az óriási károkat okozva felrobban. Ha egy autóban elromlik a fék, lehetetlenné válik a biztonságos közlekedés, az ilyen kocsi ön- és közveszélyessé válik. - Ha az erkölcsi életben függetlenítjük magunkat a törvénytől, hallatlan pusztítás előidézői leszünk. Vidám Alkotónk keze nyomát őrizve mindegyikünkben él a boldogság utáni vágy, s ugyanakkor mennyi csalódás keseríti életünket. Ezek sokszor nem pusztán alkalmi elsötétedések, hanem egész életünkre rátelepednek. Ha egy-egy fájdalmas katasztrófa után átgondoljuk, hol is hibáztunk, legtöbbször megállapíthatjuk, hogy nem rossz irányban kerestük a boldogságot, hanem azzal vétettünk, hogy oktalanul függetlenítettük magunkat a törvénytől, ami a fék, a biztonsági berendezés szerepét töltötte volna be. Kétségtelen, hogy a boldogság-keresésben első helyen személyes kapcsolataink állnak, s épp ezen a területen kapjuk-ejtjük a legnehezebben gyógyuló sebeket. Mindig külön varázsa van egy férfi és egy nő kapcsolatának. Isten egy tökéletes szeretetközösségben él (Szentháromság), és az embert is így alkotta meg, hogy teljessé csak szeretetközösségben váljon. Itt nem kevesebb az igényünk, mint, hogy valaki kizárólagosan és visszavonhatatlanul szeressen. Ez természetesen csak a házasságban valósul meg. Ezért oly fontos az együttjárás, amely előkészítője vagy elrontója az életre szóló szeretetközösségnek. A keresztény erkölcstan szerint az együttjárásban kialakuló szexuális kapcsolat nem előre visz, hanem sok-sok értéket, lehetőséget elpusztít. Paradoxnak tűnik, de így igaz, hogy teljesebb, boldogabb az a házasság, amelyben csak a házasságkötés után lesz teljesen eggyé a férj és a feleség. Harminc éven át több száz fiatal életét láthattam páratlan közelségből. Ezen tapasztalataimat sűrítik a következő sorok. Bár te is megszívlelnéd az itt leírtakat, s így együttjárásod, házasságod valóban boldog lenne. Milyen károkat okoz a házasság előtti szexuális kapcsolat? 1. A pár életéből egy felhőtlen, játékos korszak ( gyermekkor ) egyszer s mindenkorra pótolhatatlanul kimarad. Jól tudjuk, hogy milyen meghatározó egész életünkre gyermekkorunk (játék, bizalom, ráhagyatkozás,...). Életünkben a felnőttség, a felelősség a szexuális éréssel jelenik meg. Ha egy pár a házasságkötésig tartózkodik a szexuális kapcsolattól, hallatlanul szép, játékos, felhőtlen korszakkal alapozza meg jövő életét. Ezt később nem lehet pótolni! 2. A sokszínűség ki sem épül vagy leépül. Két ember között a legkifejezőbb a testi 4

5 kapcsolat. Amíg ez nem jöhet létre, ezer más módon fejezik ki figyelmességüket, ragaszkodásukat. Ha a testi kapcsolat belép, az összes többi kifejezésmód háttérbe szorul. Ha a belépésig már kiépült egy gazdag kapcsolatrendszer, az tovább él. Ha nem, sivár, egyhangú lesz két ember kapcsolata: Az ágy közös. A párna nem. (Pilinszky János: Életfogytiglan) 3. A szexuális kapcsolat a teljes önátadásnak és a teljes elfogadásnak a jele. A teljesség nem lehet egy estére vagy például három hónapra szóló. Amikor tehát eljátsszák a teljes odaadást, holott egészen más a valóság, becsapják egymást, hazudnak egymásnak. A teljes elfogadás azt jelenti, hogy döntésem visszavonhatatlan. Ez csak a házasságban igaz. 4. Egy személy számára a legmegalázóbb, ha tárgyként kezelem. Nem tárgyként, hanem személyként fordulni a másik felé, azt jelenti, hogy páratlan szerepet tölt be az életemben (nem pusztán szexuális ösztönöm tárgya). Az említett páratlanság csak a házasságban realizálódik. 5. A másik teljes elfogadása azt jelenti, hogy titkaival együtt fogadom el. Igazán csak a titok vonzza, bűvöli el az embert. (Gyermekkorunkban miután egy kisautót kibeleztünk, többé már nem volt érdekes számunkra, kidobtuk a szemétre.) Ha kíváncsiságom, erőszakom fölébe keveredik a másik titkai tiszteletének, valójában nem beszélhetek elfogadásról, szeretetről. 6. Századunk betegsége az elidegenedés. Szavaink, kifejezéseink helyi értéküket, tartalmukat elveszítik. Ha a szexuális élet ösztön-kielégítéssé degradálódik, lejáratódik, hogyan fejezzem ki szívem választottjának, hogy egyedül őt szeretem? Amikor azt mondom, hogy egyetlenem, már magam sem hiszem, mert nem az. 7. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban védtelenné, kiszolgáltatottá válik az ember. (A lágerparancsnokok nagyon tisztában voltak a levetkőztetés megszégyenítő jellegével, éltek is vele.) A szemérmesség védi az értéket, a titkot, a jogtalan szemektől, illetéktelen személyektől. A házasságban ezt az értékvédő szerepet átveszi a bizalom. A házasságon kívüli meztelenségben leomlik az első védőrendszer (szemérmesség), s még nincs meg a második (bizalom), az ember így kiszolgáltatott lesz. 8. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretetkapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik. Nincs mögötte a teljes elköteleződés biztonsága: Te életre-szólóan, visszavonhatatlanul az enyém vagy, és én a tiéd. 9. A test nagyon könnyen válhat a manipulálás eszközévé. Ráhajthatok valakire, testileg enyém lehet, de ezzel egy kegyetlen zsákutcába kerülök: Vajon tényleg szeret? Nemcsak a hálómba került? Őszintén szeret, nemcsak a trükköm köszön vissza? így magányom soha nem oldódik föl, mert nem szabadon fogadtak el. 10. Roppantul megtévesztő, amikor a test túlhangsúlyos lesz a választásban. Természetesen, nagyon fontos tényező a testünk, de egy teljes élet boldogságához még fontosabb a másik figyelmessége, önzetlensége, türelme, áldozatkészsége, megbocsátási készsége... A próbaházasság egysíkú döntést hoz, amióta ez divat, sokkal több a válás, mint azelőtt. 11. Az ember azáltal több az állatnál, hogy nem determinálják ösztönei. A férfiasság nem az ösztönerővel mérhető, hanem épp azzal, hogy valaki mennyire ura ilyen hajlamainak. Az önfegyelem hiánya, föladása a későbbi házasságot is megrontja (erőszakosság, hűtlenség stb.). 12. A házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, a gyanakvás és a bizalmatlanság alapjait rakja le. Partnerem ma velem él házasságon kívüli szexuális életet. Holnap házastársam lesz, s mivel nemi élete eddig sem korlátozódott a házas kapcsolatra, bárkivel megcsalhat. A házastársi hűségre a legnagyobb ga- 5

6 rancia: a házasságkötés előtt megtapasztalom, hogy partnerem irányomban mennyire ura ösztöneinek. 13. Egy házasság teherbírása attól függ, hogy mennyire szabadon vállaltam. Krízisekben jó visszagondolni arra, hogy milyen hosszú időn át teljesen függetlenül (szexuális kapcsolat nélkül) éltünk egymás mellett, s így érett meg egy erős, szabad döntés. Mennyire szomorú arra gondolni, hogy belesodródtam egy házasságba: Valójában nem akartam, de pofátlanság lett volna négy év együttélés után otthagyni.,... Jött a gyerek., stb. A sodródás, a kényszer mindig értékpusztító. 14. Ami a testhez kapcsolódik, abban jelen van az elmúlás, a halál, ez igaz a szexualitásra is. Ezt a tényezőt a házasságon belül az életadás lehetősége ellensúlyozza. A házasságon kívül pedig csak a múló gyönyör szolgálata van jelen: Cimborák, a kéj, a tivornya testet gyújt, és lelket aszal. De rút lesz, de fekete, ronda, az ember, amikor belehal! (Francois Villon) 15. A házasság során is van több időszak, amikor nem élhetnek házaséletet a párok (gyermek születése, betegség,... ). Ha a házasságkötés előtti megtartóztatás idején kiépül egy gazdag jelzésrendszer a kölcsönös szeretet kifejezésére, akkor ezen időszakokban is élő marad a kapcsolat. A szeretet jelzésére páratlan lehetőség a testi kötődés, de ez csak akkor hiteles, ha az élet összes területén egyedülállóan fontosnak tartom társamat. 16. Hogyan tekinthet öregkorára az, akinél a szeretet fogalmához szükségszerűen hozzákötődik a szexualitás fogalma? Ezzel a szemlélettel az öregkor üres, kétségbeejtő. Ha viszont van egy szép tavasz, amelyben az illető megtapasztalja, hogy milyen gazdag lehet a kapcsolat testi kötődés nélkül is, akkor az őszre és a télre is reménnyel tud tekinteni. A felsorolt 16 szempont világnézettől függetlenül minden ember számára megszívlelendő. Alapvető emberi tapasztalatokra hivatkoztunk (bizonyára te is sokat átéltél ezekből). A teljesség kedvéért még ide tennénk egy olyan érvet, amely az istenhívőknek jelent sokat: 17. Életünknek és testünknek Isten a gazdája. Sem a saját testem, sem partneremé nem az én tulajdonom. Isten tulajdonjogát sértem a házasságon kívüli kapcsolattal. A házasságban Ő egymásnak ajándékoz bennünket, tehát innen kezdve nem sértés, nem lopás a szexuális kapcsolat, hanem kizárólagosságával, visszavonhatatlanságával épp megsejtet valamit abból, hogy hogyan szeret az Isten. Testünk végtelen értéke Ha a felsorolt 17 szempontot átgondoljuk, be kell látnunk, hogy az Egyház szigorúnak tűnő erkölcsi rendszerével nem eltiltani akar valamitől, hanem egy teljesebb élet, teljesebb boldogság felé szeretne vezetni bennünket. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a hívő ember szemében minden földi valóság leértékelődik. Az igazság az, hogy a hit minden földi értéket nem leértékel, hanem fölemel. Bármennyire paradoxnak is tűnik, egy hívő ember számára testünk nagyobb érték, mint egy materialista számára. Először is: Isten már a teremtéskor olyan gonddal, szeretettel, annak tudatával tervezte és formálta meg az emberi testet, hogy egykor majd Egyszülött Fia így fog megtestesülni. (Mi ennek alapján megtehetjük azt, amit még az angyalok sem: testvérünknek szólíthatjuk Krisztust.) Másodszor: testünknek örök jövője van, minden testünkhöz kötődő érték örökre megmarad. A hívő ember örömmel, büszkén és felelősséggel tekint a testére. A kereszténység tehát nem a bűn forrásának, nem valamilyen gyanús dolognak tekinti az emberi testet. Mi azt valljuk, hogy értékesebbé lesz egy szeme, ha testet ölt. Örülünk annak, hogy Michelangelo megfestette az Utolsó ítéletet, kifaragta a Pietát, örülünk 6

7 annak, hogy Beethoven lejegyezte a IX. szimfóniát. Amikor két ember szeretete, összetartozása a test által is kifejeződik, ez Isten szándéka szerint több, értékesebb, mint a plátói szerelem. Tehát szó sincs arról, hogy önmagában a szexualitás bűnös dolog lenne. Pusztán arról van szó, hogy az a bűn, ha testével két ember hazudik egymásnak: eljátszik egy kizárólagos, teljes odaadást, holott a valóság egészen más. Felidézhetjük a Legyetek jók, ha tudtok! c. filmet. Csirifizkió szíve minden melegével szereti Leonettát. Ezt a gyönyörű szerelmet tönkre akarja tenni a kislányt megrontó főúr, s ezért odavágja Csirifizkiónak: Leonetta teste őrzi az én öleléseimet. Csirifizkió ezt a galád embert hasba szúrja. Az igazi szerelem nem elégszik meg töredékkel, sértetlenül igényli a másikat. Az Egyház törvényeivel ezt a teljességet szeretné biztosítani a házasoknak. Az életben sokkal jelentéktelenebb esetekben is ragaszkodunk a teljességhez. Az étteremben a pincértől joggal elvárjuk, hogy előttünk bontsa fel a palackozott italt. Ha autót vásárolunk, szerelőt viszünk magunkkal, aki gondosan megvizsgálja a kínált kocsit, hogy nem karambolos-e, nincs-e valamilyen rejtett hibája. Nagyon bánkódunk, ha kiderül, hogy hamisított a hozzánk került pénz. S vajon ezt az igényességünket épp a legszentebb területen adjuk fel? A szexuális szabadosság az élet legszentebb területét leszállítja a próbálgatás, az esetlegesség szintjére. A meggondolatlanság ára Amikor életre szóló sérülésről, pusztításról beszéltünk, ebben semmi túlzás nem volt. Mezei Mária 50 éves érettségi találkozóján könynyek között idézte föl a 18 éves korában elkövetett abortuszát. Figyelmeztetése mindannyiunkhoz szól:... amikor megláttam a vödörben a véres húscsomót, cafattá tépett kis lábakat, s egy csöpp kis kéz utánam nyúlt,... szememből a könny, mellemből a tej megeredt, és elfolyt haszontalanul, mint az életem. Soha többé nem lehetett gyerekem. Vigyázzatok! Mondd meg mindenkinek, kiáltsd mindenkinek: vigyázzatok! Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek! Ne csúnyuljon szabadossággá! A szerelmeskedés szennyes öröm! A kíváncsiság, nyugtalanság, szánalom, ajándékozási vágy nem szerelem! A szerelem egyszeri és szent Titok, lényege a Szeretet. Ha Ő vezet, előbb-utóbb rátalálsz arra, aki keres... Ha pedig már valamit elrontottál volna életedben, nem szabad kétségbeesned! Jézus gyógyító ereje mindennél hatalmasabb. Ő orvosként hozzánk, betegekhez jött, vérének egyetlen cseppje képes a világ összes szennyét, mocskát eltörölni. Őt kérd, hogy teremtsen benned tiszta szívet, és így tudd rád bízott házastársadat páratlan módon szeretni. Gyermekeidet pedig bölcs vezérként, féltő gondossággal vezesd a tökéletes szeretet útján! Mezei Mária figyelmeztetése igaz. Mégsem lehet a pesszimizmusé az utolsó szó. Életünk minden területén megvan a javítás lehetősége. A bűn vagy a helytelen magatartás megváltoztatása, az okozott károk kijavítása a keresztény élet alapvető feladatai közé tartozik. Aki szép szabadságát nem tudta mindig önkéntes fegyelemmel őrizni, az előtt is nyitva áll a harmonikus és boldog házasság lehetősége. Az önmagából kilépő, másikra figyelő szeretet akkor is kiépítheti a házastársak sokszínű kapcsolatát, a szeretetet leleményesen kifejező jelzésrendszerét, ha erre az együtt járás kapcsán nem mindig gondoltak. Lehet, hogy ebben az esetben ez később nehezebb lesz, több odafigyelést igényel majd, de aki Istenben bízik, annak semmi sem lehetetlen. Az utolsó szó legyen Szent Pálé: A szeretet türelmes,...jóságos,...féltékeny,...nem keresi a magáét (1 Kor 13,4-5) Farkas István piarista tanár 7

8 A szexualitás igazságát élni élet-fontosságú (részlet egy előadásból) Az önátadás logikájában azonban természetes, hogy a test és a lélek harmóniája kell, hogy érvényesüljön. Az ember akkor van harmóniában saját magával, ha azt fejezi ki, azt kommunikálja a testével, amit egész emberi valójával, egzisztenciájával állít. Ha úgy egyesül a két test, hogy a két ember egész emberi mivoltával nem akarja magát egymásnak adni, akkor súlyos, életveszélyes hazugságról van szó. A paráználkodó a testével azt hazudja a másiknak, hogy a tiéd vagyok, és a szexualitást, amit a Teremtő az Ő Szeretetének képmásául adott neki, visszaélve a kapott ajándékkal önzésre használja, az egyesülés által fakadt, ajándékba kapott életet pedig általában egyszerűen elpusztítja. A 6. parancsolat semmibevétele tehát magával hozza a 8. parancsolat sérülését, és igen gyakran az 5. parancsolat megsértésével folytatódik. Szent Pál azt állítja, hogy a kicsapongók saját testük ellen vétenek, és ma is megkérdezi: «Hát nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?» (1Kor 6,18-19) Mit is jelent felelős módon, tisztességesen bánni a testtel, a személyes kapcsolattal, az élettel? Mit jelent áldozatot vállalni a társamért, leendő gyermekeimért, Istenért? A önmegtartóztatás áldozattal jár, amihez szükséges Isten kegyelme. Az a mítosz pedig, hogy káros lenne az emberre nézve, ellenkezik a józan tapasztalattal. Az egészséges, az emberi testnek megfelelő szexualitás elferdülése, a homoszexuális cselekedet szintén visszaélés a szexualitás ajándékával. Aki testének tagjait nem rendeltetésüknek megfelelően használja, az csúfot űz a Teremtőből. (vö. Róm 1,26-27) Az a törvény, mely azt a látszatot kelti, hogy a homoszexuális együttélés egyenlő értékű a heteroszexuálissal, gyalázatos hazugság, azok a törvényhozók pedig, akik megszavazzák, becstelenül visszaélnek a Teremtőtől kapott emberi felelősségükkel. Egy antropológus végigvizsgálta az általunk jelenleg ismert közel 80 emberi kultúrának a történetét, és arra a megállapításra jutott, hogy amikor bekövetkezik, hogy társadalmi szinten felborulnak a szexualitás törvényei, az illető kultúra napjai meg vannak számlálva. A mi civilizálatlanná vált európai civilizációnk demográfiai öngyilkossága is igazolni látszik ezt a megállapítást. Európa Titanicja már nekiütközött a jéghegynek. Ma Magyarországon fizikai és vegyi eszközökkel folyamatosan lényegesen több megfogant életet pusztítanak el, mint amennyit megszületni hagynak, és minden évben egy kisváros lakossága tűnik el a nemzet közösségéből. Az önnön természetével visszaélő hazug szexuális élet mögött a hazugság atyja áll, aki kezdettől fogva gyilkos. A gonosszal szemben a Jóért folytatott szellemi harcnak a középpontjában a férfi és a nő egysége és egyesülése áll. II. János Pál pápa az élet kultúrájának nevezi azt a társadalmat, amely az életet a legnagyobb ajándékként vigyázza, és minden embernek felbecsülhetetlen értéket és méltóságot tulajdonít. A halál kultúrája pedig az a társadalom, amely emberi személyeket eszközként kezel, sőt semmibe vesz és elpusztít. Tartozunk tehát a reánk bízott ifjúságnak, a társadalomnak és Istennek azzal, hogy hitelesen és értelmesen átadjuk számukra az Egyház által őrzött és gondozott tiszta jézusi tanítást. Milyen fontos, hogy atyák, hitoktatók és szülők vegyük komolyan az Egyház tanítását a szexualitás kényes, de életbevágóan fontos területén is. Fontos a sebzett szexualitásból való gyógyulás A test, a psziché emlékezik, őrzi a sebek helyét akkor is, ha a bűnt Isten a bűnösnek, il- 8

9 letve a sebzett személy a sebzőnek már régen megbocsátotta. A gyógyulás néhány helye: Katona István atya, Mary Usha nővér, Margherita nővér lelkigyakorlatai, a Szent Ignác Lelkiségi Iskola gyógyító kurzusai, személyesen vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlat... keresztény pszichológus sőt néha szakorvos is szükséges lehet. Roska Péter (A teljes előadás letölthető az OLI tisztaság oldalán) Az ún. sürgősségi fogamzásgátlás ABORTUSZ is! A fogantatás, a megtermékenyülés, a beágyazódás és az emberi élet fogalmait olykor összezavarják. Az emberi élet biológiai szempontból az első sejtállapotnál kezdődik. A megtermékenyülés, avagy a fogantatás pillanata az ondó és a petesejt egyesülésekor következik be. Ezzel az egyesüléssel kapcsolatban az un. sürgősségi fogamzásgátlás vonatkozásában nagy félreértésről van szó. De mindenek előtt vegyünk sorra néhány igazolt orvosi tényt: a női testbe kerülő ondósejtnek mindössze 30 perc kell, hogy a méhkürtbe jusson. Ha itt vár rá egy petesejt, akkor abban a pillanatban megtörténhet a fogantatás (a megtermékenyülés). A fogantatás (vagy megtermékenyülés) után ez az egyetlen sejt immár egy teljesen új emberi lényt foglal magába. Ettől a pillanattól kezdve egészen a haláláig a tápanyagokon és az oxigénen kívül semmi mást nem kap ez az új ember. A következő 7 nap alatt ez az új emberi lény (magzat) szabadon leúszik a nő méhkürtjébe, és ott beágyazódik a méh tápláló szövetébe. Néhány nap alatt csatlakozik az anya vérkeringéséhez, és kémiai úton hormonális üzeneteket küld a vérén keresztül. Ez aztán az agyalapi mirigyhez jut. E működésével az új utas leállítja az anya menstruációs periódusát. Aznap, amelyen be kellett volna következnie a havi vérzésnek (viszont amely nem jön meg), ez egy hónappal a nő utolsó menstruációja után van, 2 hét telik el a megtermékenyülés és egy hét a beágyazódás után. Amikor az anyának 4-6 napot késik a menstruációja, az új emberi lény, vagyis a magzat szívverése megindul. A fogantatás kifejezést kétféle értelemben használják. A hagyományos értelmezés szerint az ondó és a petesejt egyesülése a megtermékenyülés. E fogalom egy újabb keletű értelmezése szerint fogantatáson a beágyazódás idejét értjük. Ha a beágyazódás fogalmát így használják, akkor ez az un. sürgősségi fogamzásgátlás keretében a fogamzásgátló tabletták és más méhen belüli eszközök alkalmazását teszi lehetővé. Mostanában a másállapot fogalmát is sokan használják új értelemben. Hagyományos értelemben ez a szó a fogantatás (megtermékenyülés) pillanatával kezdődő állapotot szokta jelenteni. Egy újabb értelmezés szerint a másállapot csak akkor kezdődik, amikor a nő testére megtapadásával hatást gyakorol az új jövevény, vagyis a beágyazódáskor. Ha a fogantatás és a másállapot fogalmát ebben az értelemben használja az ember, akkor a tisztesség megkívánná, hogy az illető kimondottan jelezze: ő inkább a beágyazódást érti ezen, mint azt a hagyományos fogalmat, amelyet a társadalom túlnyomó többsége hall ki ebből. A sürgősségi fogamzásgátlás fogalma rendkívül megtévesztő. Mivel 30 percnyi átmeneti idő után, amíg az spermium találkozik a reá váró petesejttel, bekövetkezhet a megtermékenyülés és megkezdődhet az új emberi lény élete, a nő még mielőtt elhagyná az ágyat, más állapotba kerülhet. A órával később alkalmazott tabletták tehát nyilvánvalóan nem az emberi élet kezdetét teszik lehetetlenné. Számos ilyen tabletta hatására azonban a méh nyálkahártyája befogadásra alkalmatlanná válik, így aztán a magzat mivel nem tud beágyazódni meghal. Ez pedig abortusz: a magzati életkorát élő gyermek elpusztítása! Prof. Dr. J.C. Willkie 9

10 Együtt járás szex nélkül? Az égő gyertya finom fényt vetett kettejük szorosan összefonódott kezére. A fiú hüvelykujjával gyengéden simogatta a lány kézfejét, és tekintete szerelmesen mélyedt meleg barna szemébe. Már három hónapja találkoztak rendszeresen. Az egyetemen ismerkedtek meg. Péter fizikát, Andrea angolt és franciát tanult. Kapcsolatunkról akarok ma este beszélni mondta Péter, olyan elutasító voltál... hát nem szeretsz? Dehogynem, Péter, szeretlek! válaszolta Andrea, és gyengéden megszorította a fiú kezét. De hát akkor mi van? Talán félsz a testi kapcsolattól? Nem, nem félek válaszolta Andrea, és lesütötte a tekintetét, de meg vagyok róla győződve, hogy az jobb, ha csak a házasságban kerül sor az intim kapcsolatra. Eközben újból nyíltan, majdnem kihívóan a fiú szemébe nézett. Péternek leesett az álla a meglepetéstől, és ezt hebegte:...ez nem létezik..., ez nem lehet igaz..., te még a középkorban élsz? Péter, kérlek, ne légy udvariatlan. Alapos okaim vannak arra, hogy ez az álláspontom. Ne haragudj, Andrea, de ez számomra teljesen váratlan volt. Tudod, hogy ma mindenki ezt csinálja, és ilyen véleményre nem számít az ember. Először is, Péter, kedvesem, nem igaz, hogy mindenki ezt csinálja vetette ellen Andrea, és másodszor ezzel saját magad ismered el, hogy számodra az a mérce, amit a többség csinál. Ha annyian teszik, csak nem lehet olyan rossz... ezt gondolták emberek ezrei, amikor Heil Hitlert kiáltottak és büszkeségtől dagadó mellel vonultak háborúba. Egyre több ember lop, egyre több az iszákos... azért ez helyes? S a többség viselkedése legyen a mérce? Nem, természetesen nem csendesítette le Péter a lányt, de mi ketten gondolkodó fiatalok vagyunk, nem? Hát vizsgáljuk meg egyszer a dolgot jó alaposan! Az a fiatal, akinek nincs szexuális kapcsolata, prűd lesz, vagy talán mégse?! Egészen biztosan nem! A prüdéria nem a szexuális tevékenység hiánya miatt keletkezik, hanem amiatt, ha valaki a szexualitást szennyesnek tartja vagy elfojtja. De nekem ez nem szándékom, frigid se vagyok, hanem ezt a feszültséget tudatosan vállalni szeretném, és együtt szeretnék élni vele a házasságig. Szóval, Andrea, beismered, hogy benned is van ilyen vágy? Igen, természetesen. Látod, akkor ez úgy van, mint az éhséggel és a szomjúsággal. Aki pedig semmit sem eszik, az éhen hal. Miért ne elégíthetném ki a szexuális kívánságomat, amely mint nekem, mint embernek egyszerűen van? Hogy életben maradj, enned kell, ugyanezt a szexről bizonyíthatóan nem lehet állítani. De fontosabbnak tűnik nekem itt a magatartásod, Péter, a felfogásod saját kielégülésedről. Hiszen egy lány nem egy szelet csokoládé, amelyet elmajszolhatsz, hogy csillapítsd a kívánságodat. Én nem azért vagyok, hogy te kielégíthesd a szexuális vágyaidat. Ezt nem is így gondoltam. Tudod, a szexualitást ajándéknak szeretném tekinteni, amellyel egyszer téged, a szerelmesemet majd boldoggá tehetlek, közben persze tudom, hogy ez nekem magamnak is ajándék lesz. De csak akkor akarom a testi egyesülést, ha meglesz hozzá a megfelelő védőkeret. Ha valamilyen kívánságunk van, az nem jelenti automatikusan azt, hogy annak rögtön teljesülnie kell. Hiszen nem állsz meg a húsbolt előtt sem, ha a szalámi látványától összefut a nyál a szádban, és nem vered be a kirakat üvegét, hogy elvedd azt a szalámit, és csillapítsd az étvágyadat. 10

11 Az ösztönök azért vannak, hogy helyes úton és módon használjuk fel őket. És Péter, a szexuális kapcsolatban szükség van a védelmező keretre, amely a házasság. Ezt te mondod, szívem. De egy dolog világos, azt még is csak ki kell próbálnunk, hogy szexuálisan összeillünk-e. Vagy te nem tartod fontosnak, hogy ezen a területen is minden jól menjen? Nagyon fontosnak tartom. De, ne haragudj az egyenes kérdésért: mi az, ami itt nem illik össze? Meg tudod ezt nekem magyarázni? Péternek lángvörös lett a füle, és zavart grimaszt vágott. Rendben van, kis bestia, anatómiai probléma valószínűleg nem lesz, de nem a nemi szervekről van szó, hanem arról, hogy a partnerek kölcsönösen ki tudják-e elégíteni egymást. És ez mitől függ? Hát, föltételezem, hogy a lelki összhangtól, és attól, hogy a partnerek mennyire figyelnek egymásra. Pontosan. És nézd, ha már most intim kapcsolatba kerülünk, csalódni fogunk, mert mindkettőnknek sokat kell még tanulnunk. Hiszen erről már beszéltünk. Sok időre van szükség ahhoz, hogy tapintatot, gyengédséget, törődést, felelősségvállalást, egyszerűen önzetlen szeretet tanuljunk, nem így van? Kétségtelenül így van. Ebben igazat adok neked, Andrea, mert hiszen logikus, hogy a házasságban is tanulási folyamat lesz, hogy a másikat szexuálisan megismerjük és megtanuljuk kielégíteni. A nővéremnél volt alkalmam megfigyelni a másik lehetőséget is. Elég gyorsan öszszeköltözött a fiújával, és most már szinte semmi mondanivalójuk nincs egymásnak. Mégis hamarosan feleségül fog menni hozzá, amit nem tudok igazán megérteni. Látod, a házasság előtti szexuális kapcsolat gátja a szabadságnak, ahelyett, hogy elősegítené. Azt hiszem, hogy azok tudnak szabadon dönteni egymás, illetve a házasság mellett, akik nem kötik előre magukhoz a másikat főleg szexuális téren nem. Amikor egy nő első alkalommal adja oda magát férfinak, lénye legmélyéig odaajándékozza magát, és ez hozzáköti őt ahhoz a férfihoz. Nem az a jó, ha ez a férfi ugyanakkor a férje is? Ezt viszont a házasság előtti kapcsolatnál nem lehet száz százalékosan biztosítani. Így van, tényleg sok előre nem látható dolog van. De úgy gondolod, hogy a nővéremnél most más lenne a helyzet, ha ő meg a barátja vártak volna? Azt hiszem, igen. Feltéve, hogy meg van bennük az a készség, hogy a másik személyére úgy igazán odafigyeljenek. Hiszen mindenütt látod, hogy az ilyen baráti szexuális kapcsolatok annyira a szexhez kötődnek, hogy az emberi kapcsolat felszínes marad. Azon kívül azt is tudod, úgy válogatja a barátnőit, mint az ingét. Az ilyen egyoldalú szexuális tapasztalatok csak az új, a más, az erősebb ingerek iránti vágyat keltik fel, mert az olyan kapcsolatok, amelyek semmi másból nem állnak, csak szexből, magától értetődően unalmassá válnak. Természetesen, Andrea, de ezt én veled soha nem akarom. Tudod, hogy szeretlek, és ezt akartam testileg is kifejezésre juttatni... Teljesen megértelek, Péter, de nézd, éppen egy nőnél nagyon sok múlik a nemi egyesülés légkörén. Olyankor védettségnek és biztonságnak kell lenni ami a házasságlevéltől függ?... igen, drágám, attól is. A saját lakásunkban vagyunk, elválaszthatatlanul összetartozunk nyilvánosan is, örülhetünk egy gyermek jelentkezésének, nem kell félnünk, hogy rajtakapnak bennünket, férjnek és feleségnek tudjuk magunkat... a jogilag érvényes házasság olyan, mint a 11

12 kertet körülvevő kerítés, védelmezi a szerelem virágágyait. Már nagyon poétikus vagy... Rendben van. Hát maradjunk józanok. De vedd számításba azt is, hogy egy nőhöz az érzései is hozzátartoznak, és az intim kapcsolatban az érzéseknek egyértelműnek kell lenniük, különben sehogy sem jön össze a dolog. Ezt értem. Ez akkor azt jelentené, hogy azok a próbálkozások, amelyek rossz tapasztalatokkal végződnek, még nem mutatják azt, hogy a dolog alapvetően reménytelen. A kísérletezések sohasem adhatnak valóságos képet a szeretetről. Nem lehet próbaképpen élni, sem próbaképpen meghalni. A házaséletet sem lehet kipróbálni. Hiányoznak az előfeltételek, a kísérleti feltételek nem igaziak, félrevezetőek. Ez pontosan olyan, mintha azzal próbálkoznék, hogy megtanuljak úszni a fürdőkádban. Ez lehetetlen. Az igazi úszáshoz megfelelő körülmények kellenek: elég vízre, egy tó tágasságára van szükség. És a házasság olyan, mint ez a tó. Megfordítva ez azt jelentené, hogy egy szexuális próba, amely jól sikerült talán az ösztönök hevessége miatt, még nem bizonyítja azt, hogy a partnerek szexuálisan is tudnak valamit adni egymásnak egy hosszú házasság alatt. Tejesen ez a véleményem, kedvesem. Szeretni pillanatnyilag számomra ezek szerint ezt jelenti: lemondani, elhordozni a szexuális feszültséget... Azt jelenti, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, a lelket juttatjuk szóhoz és nem a nemi szerveket, érlelődünk a tapintatban, egymás megértésében, a gyengédségben, gyakoroljuk a megértést, szabadságot biztosítunk egymásnak a személyes döntéshez, nem válunk áldozatává a többség felfogásának, hanem megteremtjük a házasság alapjait... Jó, jó... már kapizsgálom... de én is akarom ezt?! Ez a döntő kérdés, Péter. Ebből is láthatod, hogy az igazi szeretet nagyobb részben akarati döntés, mint érzelmek dolga. Azt hiszem, igazad van. És meg kell mondanom, hogy számomra ez a szerelem tartósabbnak tűnik... te megérnéd... Ezt meg kell gondolnom. A gyertya sárgásvörös lángja megrebbent, amikor felkeltek, a székeket az asztalhoz tolták, és Péter felsegítette barátnőjére kabátját. (ETHOSZ magazin) Néhány jó képzés családi életre CSÉN (sapientia.hu): családórák tartására képez pedagógusokat, védőnőket. FÉK (fek.hu) - Timóteus Társaság: nemzetközi protestáns képzés nyári, erkölcs + angol táborokkal, és képzést ad. Társ-suli Varga Péter Spielhóznija alapján. Maga a Spielhózni: missziós jellegű vállalkozás az erkölcsi szakadék peremen élők megszólítására is. 12

13 Néhány szó a tisztaságról gondolatok, imák a Beszélgetés a mesterrel c. ifjúsági ima és elmélkedési könyvből (szerkesztette: Hetényi Varga Károly; Szent István Társulat) /interneten is hozzáférhető/ Fejlődésed éveiben nyugtalanító érzések támadnak benned. De ez ne zavarjon meg! Egészen természetes, hogy most új erők ébrednek benned, s szorongatni kezdenek. Ezektől a benned ébredő, fejlődő nemi erőktől egyáltalán nem szabad megrettenned. Inkább tisztelettel közeledj feléjük! Maga Isten plántálta azokat beléd! A félelem csak belső zavarhoz vezet. A tisztelet viszont a szabadsághoz. Lelkület és akarat A táplálkozás ösztönét a mértékletesség irányítja, a nemi ösztönt a tiszta lelkület szabályozza. Ez a szabályozás korántsem merülhet ki abban, hogy távol tartjuk magunkat bizonyos viselkedési formáktól, amelyek csak a házasság szentségén belül megengedettek, hanem fegyelmet követelnek tőlünk fantáziánkban, gondolat- és érzelemvilágunkban egyaránt. A tisztaság tehát lelkületből és akaratból fakad. Lelkületből, amely mély tisztelettel van eltelve az életösztönök jelentősége iránt. Akaratból, amely edzés és önmegtagadás által úgy megacélosodik, hogy mindent képes elkerülni, ami ellene mond Isten elgondolásainak. * Aki a házasságon kívül keres nemi élvezetet akár önmagán, akár máson történő szemérmetlen cselekedet által, az a tisztátalanság vétkét követi el. Vétkezik nemcsak Isten parancsa ellen, de végső soron árthat leendő családjának, házastársának is. Az nem bűn önmagában véve, hogy testi vágyaink vannak. Ezek önmagukban, erkölcsi szempontból nézve nem bűnösek. Így nem bűnös még az a természetes törekvés sem, hogy az ember ösztönösen a maga tetszését és gyönyörét keresi. Ezeknek semmi közük a szabad elhatározáshoz és beleegyezéshez. Amit nem tudva és akarva teszünk, az nem bűn, ha a jelenség úgy játszódik is le, mint egy előzőleg szándékolt bűn. Ami álmodban történik veled, azt szervezeted magától idézheti elő, tehát nem bűn. * Ugyanígy egy általad korábban nem akart és nem könnyelműen előidézett indulat, vágy, ha mégannyira beléd fészkeli is magát, nem számít bűnnek. A tiszta és jó szándékú indítóokból történő nézés, vagy az így létrejött ismeret önmagában nem minősül rossznak. Sőt, az érett ember egyenesen a művészet megélésében juthat el annak megértésére, hogy a szemlélt mű - amelyet nagy mestere az emberi test művészi ábrázolásának céljából alkotott -, mennyire különbözik azoktól a megnyilatkozásoktól, amelyek az ember figyelmét az alsóbbrendű ösztönökre szándékoznak terelni. Kerülj mindent, ami az érzékiséget kívánja fölkorbácsolni! Harc a tisztaságért Ne csodálkozz azon, hogy kísértéseid vannak, s tisztaságodért keményen meg kell harcolnod! A serdülő fiatalnak kemény próbát kell kiállnia. Ennek a harcnak azonban van értelme. A sokszor viharszerűen ébredő erők leküzdésében, nemessé tételében érlelődik férfivá az ifjú. Most kell jól megtanulnia és alaposan begyakorolnia mindazt, amire a későbbiekben oly nagy szüksége lesz: az önuralmat, az önfegyelmet, a lovagiasságot. Az igazi férfi képes uralkodni önmagán. Csak aki birtokában van ennek az önuralomnak, az érett az igazi szerelemre. Szigorúan, keményen 13

14 kell bánni az érzéki vágyak területén önmagával annak, aki másokhoz szívből jó, gyöngéd és kedves akar lenni. Mert, hogy is vállalhatná valaki a felelősséget másokért, elsősorban a családjáért, amikor önmagának sem ura! * A lányoknak éppen ilyen komolyan kell törődniük lelkük tisztaságával. Aki nem hajlandó vállalni ezt a fáradságot, az lassan eljátssza, elpocsékolja azt, ami a szíve mélyén érik. Lelkülete felületessé válik, és lehet, hogy képtelen lesz tartós, mást boldogító szerelemre. Harcod közben ne szűnj meg állandóan ismételni: Csak az tud tiszta lelkű maradni, aki az is akar lenni! S te már most azzal szereted azt a még talán számodra ismeretlen fiút, leányt, jövendőbelidet, hogy megőrzöd számára tisztaságodat. Ha nem is kerülsz ki mindig győztesként a harcból, kelj föl újra meg újra, ha kell, ezerszer, hogy az Úr mindig küzdőnek lásson! * Nagyban segítségedre lehet, ha a nemi problémákról alkotott fogalmaid tiszták, világosak, egyértelműek, s természetesen, ha ismereteiddel mindig velejár a kellő jóakarat is. Fordulj megoldatlan kérdéseiddel olyan felnőtthöz, akit tisztelsz, akihez bizalommal vagy, és aki fölvilágosítást adhat, esetleg megfelelő könyvet ajánlhat! Fejleszd képzeletvilágodat! A kísértést okosan szereld le! Nem elég azonban csupán kerülni mindazt, ami a fantáziát terheli, veszélyezteti, hanem azt gazdagítani kell értékes olvasmányokkal, komoly zenével, művészi értékű színművekkel, tartalmas filmekkel, minden széppel, ami Istennek vagy az embereknek az alkotása. * Tiszteld saját testedet, és embertársaidhoz is mindig ezzel a tisztelettel közeledj! Keresd érett fölfogású, nemes lelkű emberek társaságát, akiktől segítséget kérhetsz! Gyakorold az önmegtagadást! Napirend, pontosság, különösen lefekvés és fölkelés tekintetében, munka, sport, edzés, önfegyelem! Légy vidám! Légy úrrá, tedd magad túl borongós hangulatodon, kellemetlenségeiden, minden sötét képen! Fogadd szívesen gyóntatód, illetve lelki vezetőd hasznos tanácsait! Légy előtte mindig nyílt, egyenes és becsületes! Használd föl a segítséget, amelyet Isten kínál: a gyakori gyónást, szentáldozást és buzgó imádkozást! Kérd kitartóan a Szűzanya oltalmát! Egy-egy sikertelenség után habozás nélkül térj meg Istenhez, bánd meg botlásodat, és harcolj tovább Istenbe vetett bizalommal! * Sose veszítsd el bátorságodat! Ez a legfontosabb. Előfordulhat, hogy egy-egy rossz szokásod ellen akár évekig is küzdened kell. De még emiatt sem szabad elcsüggedned! Minden kísértés, amelyből győztesen kerülsz ki, csak erősebbé tesz téged! Ami elegendő megfontolás és akarati hozzájárulás nélkül történik, az lehet esetleg bocsánatos, de nem halálos bűn! Még éber állapotban is hiányozhat a teljes beleegyezés és szabad akarat. Különösen abból az emberből, aki még rabja bűnös szokásának, de már komolyan le akar róla szokni. Ezek lelkük mélyén egyszer már szakítottak szokásukkal, de a rajtuk elhatalmasodott szenvedély még befolyásolja szabad elhatározásukat, s így természetesen beleegyezésük sem teljes. * Ha bizonytalan vagy abban, hogy bűnöd halálos-e vagy bocsánatos, ne tépelődj tovább rajta, hanem bánd meg, tárd ki nyíltan lelked gyóntatód előtt, s bízd az ítéletet Istenre! Imádkozz a tiszta lelkület erényéért! S azért, aki majd egyszer gyermekeid édesanyja, illetve édesapja lesz. 14

15 Csak egy valamit sose mondj: Mindenki más, akit a környezetemben ismerek, nevet azon, hogy valaki tiszta életű, - miért tegyek én másképp? Kérd Istent, hogy jellemes lehess, ne kövesd a gyönge akaratú társakat, hanem a megismert igazság útján haladj töretlenül tovább. * Uram, Jézus Krisztus, te tudod, mennyire nyugtalan a testem, telve követelőző vágyakkal, kívánságokkal. Nem tudom megakadályozni, hogy az incselkedő, tisztátalan képek meg ne jelenjenek fantáziámban! Megmérgezik gondolataimat, érzéseimet, s hátráltatnak mindennapi kötelességeim teljesítésében. Segíts, hogy fékezni tudjam képzeletemet, hogy szemem és érzékeim ne tapadjanak az izgató dolgokhoz, amelyek naponként csábítanak. Segíts, hogy szabad maradjak! Szenteljen meg engem a te lelked fantáziám legmélyéig! Segítsd kegyelmeddel azt a valakit is, akit talán még nem ismerek, de akivel majd egyszer oltár elé járulok. Add, hogy mindketten tisztán megőrizzük magunkat egymás számára a te tetszésed szerint. * Vágyam: tisztán élni, Biztos úton járni, Jézusomhoz érni, S csak nála megállni! Dr. Vargha Károly fordítása * A LEENDŐ GYERMEKEK KÖSZÖNETE Talán hosszú évek múlnak még el, amíg először találkoztok egymással. De testvéreim és én leendő gyermekeitek, már most köszönjük nektek, hogy szent komolysággal készültök erre a találkozásra. Köszönjük, hogy várni tudtok egymásra, köszönjük egymásért elmondott imáitokat, a tisztaságért vívott kemény harcotokat; hogy nem vagytok önzők, s nem kerestek olyan örömöket, amelyek miatt előttünk szégyenkeznetek kellene; hogy már most vigyáztok egészségünkre, s nem vagytok rabjai sem alkoholnak, sem dohányzásnak, sem más káros szenvedélynek. Köszönjük a kemény kitartással megszerzett önfegyelmet, az edzett akaratot, az önzetlen lemondást, minden megszerzett képességet, a szakmát, amit most tanultok, s az élet dolgaiban való jártasságot. Hiszen ki más venné mindeme gazdagság hasznát, ha nem mi, akiket rátok bíz majd a mennyei Atya? Legfőképpen köszönjük a tisztaságot és érintetlenséget, amellyel megajándékozzátok egymást; hogy hűségesek vagytok egymáshoz már most, amikor még talán nem is ismeritek egymást; hogy a házasságra, a testi-lelki szerelemre mindig tisztelettel mint szentségre gondoltok. Köszönjük neked, édesapánk, hogy a kislányban, akit kiválasztasz, leendő édesanyánkat keresed, aki majd elfogad és szeretettel fölnevel bennünket. Köszönjük neked, édesanyánk, hogy a fiúban, akit szeretni fogsz, leendő édesapánkat látod, akire rábízhatod magad s minket, leendő gyermekeidet. Isten szentelje meg azt a pillanatot, amikor fölébred szívetekben a csodálatos érzés: szeretitek egymást... * RÉSZLET DEÁK FERENC GYÁMLEÁNYÁHOZ, VÖRÖSMARTY ILONÁHOZ ÍRT LEVELÉBŐL. A kötelesség érzetével karöltve jár az önmegtagadás szép erénye. Gyakran le kell mondanunk a vágyainkról, mert azok teljesedése azonnal vagy később sok áldozatba kerülne. 15

16 Legszebb örömeinket kell néha föláldoznunk önjavunkért vagy mások boldogságáért. A sors néha akaratunk ellenére is kényszerít lemondásra, s aki az önmegtagadást nem ismeri, s önként lemondani nem tanult, annak a kényszerű lemondás kétszeresen keserű. De nemcsak vágyainkról kell lemondani tudni, hanem szenvedélyeinket is kell fékeznünk, s a fölhevült indulatot keblünkbe visszafojtanunk, nehogy kitörése által magunknak kárt tegyünk, vagy másokkal méltatlanul bánjunk. Aki önmegtagadással nem bír, az a vágyainak, szenvedélyeinek, s indulatának rabja. Nincs akaratereje, vagy ha van, azt csak mások irányába használja. Önző lesz és zsarnok saját körében, s kik tőle függnek, rettegik, de nem szeretik, mások pedig gyűlölik, vagy kinevetik s megvetik. Minél többek vágyaink s minél kevesebb lelki erővel bírunk azok megfékezésére, boldogságunk annál inkább ki van téve a sors játékának és mások szeszélyeinek. Tanulj tehát lemondani, kedves lányom, még ifjú korodban, s gyakorold magadat az önmegtagadás szép erényében; azon keserűség, melyet az ily önkéntes megtagadás talán okozhat, bőven meg lesz jutalmazva azáltal, hogy lelked erősebb és nemesebb lesz, s boldogságod alapja biztosabb, mert lemondásokhoz szokva könnyebben fogod eltűrni, amin változtatnunk nem lehet. [...] Légy fogékony minden szép és jó iránt. Élvezd azon ártatlan örömöket, melyeket a költészet nyújt a nagy természetnek és a lángelméknek magasztos műveiben. Lelkesülj, de csak méltó tárgyakért, s lelkesedésed silány tárgyakra ne pazarold. Meg fogsz így felelni annak is, amit az élet prózája követel tőled, másrészről meg lesz óva lelked az önző anyagiasság szennyétől. * Az igazi szerelmesek végigjárják a szeretet iskolájának minden osztályát: megtanulnak az édesanya gyöngédségével gondoskodni egymásról, az édesapa biztonságot adó erejével megtartani egymást gyöngeségeikben is ugyanakkor gyermekként megbújni egymást oltalmazó és erőt adó bizalmában. Megtanulják a föltétlen odaadást, az áldozatvállalást és a hűséget: összes, önmaguk előtt is rejtett erőtartalékaik fölszabadulnak a szeretet szolgálatában mégsem teljesítményeikért vonzódnak egymáshoz, hanem egymást semmiféle bajban el nem hagyó föltétlen hűséggel. Megélik a szeretet közelségének minden örömét és a szeretet távolságainak minden fájdalmát, fölfedezik, hogy szeretetük nemcsak a közelségben, hanem a távolságban is egyre nagyobbra nőhet. Megtanulnak élni egymással a teljes fölszabadultság, oldottság kristálytiszta szabadságában, egymás megismerésén és mélységes szeretetén keresztül megtanulnak ismerni, értékelni és szeretni minden embert, a számukra idegeneket is. A szeretet túllépi az emberlét korlátait. Végtelen vágyú szeretetünk Krisztuson keresztül kapcsolódhatott össze Isten végtelen szeretetével. Benne az emberszeretet egyetlen vérkeringésbe olvadt össze: az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetével kell szeretnünk egymást s egymásban Krisztust. Ennek a kegyelemmel átjárt szeretetnek elsődleges tűzhelyei közé tartozik a házasság. Lukács László Szent Imre herceg 16

17 A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, ha mindketten ugyanabba az irányba néznek. A. de Saint-Exupéry Lelkiismeretvizsgálat Fiúknak Milyen lelkülettel gondolok a lányokra? Tisztelem-e bennük a leendő édesanyát? Tudtam-e a csábító gondolatnak azonnal ellenállni? Imádkozom-e kísértés idején? Udvariasan, de határozottan visszautasítok-e minden kísérletet, mely tiszta ifjúságomat beszennyezhetné? Kerülöm-e olvasmányaim megválasztásában az olyan könyveket, folyóiratokat, melyek eleve a szabad szerelem szellemét terjesztik? Van-e erőm, hogy ne nézzem meg, vagy ne figyeljek olyan filmre, amelyben az emberi test, a testi szerelem bemutatása öncélúan, méltatlanul történik? Távol tartom-e magam olyan társaságtól, ahol eleve tudom, hogy a nemiségről, szerelemről lealacsonyító módon beszélnek? Van-e bennem bátorság, hogy ilyenkor nem nevetek az ízléstelen vicceken? Vállalom-e mások által lenézett,,maradi'' erkölcseimért az elmarasztalást? Udvarias, előzékeny vagyok-e a lányokkal? Vagy csak azok iránt, akik tetszenek nekem? Társaságban szórakoztatom-e azokat a lányismerőseimet is, akiket a többi fiú tapintatlanul mellőz, figyelmen kívül hagy? Megsejtem-e, hogy egyedül a szépség nem elég a boldog házassághoz? Lányismerőseim bízhatnak-e minden körülmények között figyelmes viselkedésemben? Tudok-e bocsánatot kérni, ha egy lánnyal szemben tapintatlan voltam? Tiszta, nemes elképzelésem, keresztény hitünk szellemével megegyező fölfogásom van-e a házasság szentségéről? Lelkiismeretvizsgálat Lányoknak Öltözködésem Tiszta, rendes vagy elhanyagolt vagyok? Nem veszélyeztetem egészségtelen ruhaviselettel magam és utódaim egészségét? Öltözködésemben a test védelmét és díszítését tartom-e szem előtt, vagy kiszolgáltatom Isten templomát hiú, ártalmas Á. Szent Margit divathóbortnak? Magatartásom a fiúkkal, férfiakkal szemben Könnyelműségemmel nem veszélyeztetem-e egy-egy fiatalembernek más lánnyal tervbe vett házasságát? Könnyelműen nem keresem-e hitünkkel közömbös, a kereszténységet idegenül szemlélő férfi ismeretségét? Esetleges ilyen ismeretség nem fejlődik-e odáig, hogy fölmerüljön, megkísértsen a kizárólag polgári házasság gondolata? Keresem-e, meglátom-e a férfiban a jövendő házastársat, a segítő, megértő élettársat az Istenhez vezető közös úton? Elég komolyan készülök-e erre az életútra? Anyai hivatás Hogyan készülök anyai hivatásomra? Kiveszem-e részemet a munkából otthon, az iskolában és a munkahelyen? Örömet szerez vagy inkább untat a kicsikkel való foglalkozás? Játékszert látok bennük csupán, vagy felelősséget is érzek irántuk? Példaadó-e előttük beszédem, magatartásom? Gondolok-e arra, hogy akár saját gyermekeimnek, akár azoknak a gyermekeknek, akiket rám bíznak ha Isten a szerzetesi hivatásra szólít, csak azt nyújthatom, ami valóban bennem is megvan? 17

18 Ima tisztaságért Szűzanyám, néha úgy érzem, nagy belső nyugtalanság bolygatja meg szívemet. Vannak dolgok, amelyeket látva és hallva meghökkenek, bizonytalanná válok. Lelkem legmélyén elkeseredett harc dúl a bűn csábítása és akaratom között, hogy Isten kegyelmében maradhassak. Tisztaságos Anya, emlékeztess ilyenkor arra, hogy a tisztaság az önfegyelemnek, mértékletességnek erénye, és nem iga, melynek súlya alatt görnyed az ember, hanem szárny, amely tisztultabb magasságokba emel! Ne tűrd, hogy átengedjem magam a kísértésnek, s ezzel egészségemnek, szellemem és akaratom fejlődésének kárt okozzak, szent Fiadat pedig megbántsam! Csöndesítsd le háborgó szívemet, vidámítsd föl, töltse el Jézus Krisztus iránti mély szeretettel, hogy őt a világ minden öröménél többre becsüljem! Leány imádsága lelki tisztaságért Uram, Jézusom! A tied vagyok a te képmásodra teremtve. Lelkemen a te eltörölhetetlen kegyelmi jegyedet hordozom. Ezt véste szívem mélyébe és homlokomra a keresztség és a bérmálás szentsége is. Testet készítettél nekem, nemes feladatot lelkem számára. Te adtad neki az erőt és képességet, hogy virágozzék, érlelődjék. Most sokat kell megőriznem, hogy egyszer sokat ajándékozhassak. Add meg kegyelmedet a teljes kibontakozáshoz anélkül, hogy szívemet megsebezzem, megbolygassam. Tudom, Uram, hogy ezért sokat kell fáradnom, de minden szépet, nemeset csak nehéz, súlyos harc árán lehet megszerezni! Nélküled semmit sem bírok, veled mindent. A csábítás, kísértés mindig a nyomomban van, ezért kérlek: jöjj, segíts kegyelmeddel, hogy ebben a küzdelemben mindig győzni tudjak! Tanúságtételek a tisztaság vállalásáról (Tomka Ferenc plébános és a káposztásmegyeri rk. plébánia családjai, fiataljai) FIATAL HÁZASPÁROK TANÚSÁGTÉTELE A TISZTASÁGRÓL ÉS AZ ÚJRAKEZDÉS LEHETŐ- SÉGÉRŐL a. Ilona: Saját bőrünkön tapasztaltuk, menynyire befolyásol bennünket a mai világ. Ez a negatív hatás jelent meg a kapcsolatunk testi oldalán is. Nem sokkal azután, hogy egymásba szerettünk, elkapott minket a szenvedély, és az eszünk bármennyire is ellenkezett nem tudtunk megálljt parancsolni: megtettük azt, amit csak a nászéjszakán lett volna szabad megtenni. Ebben szerepet játszott a mai világ felfogása, az, hogy nekem az előző kapcsolatomban, egy nemhívő fiúval, ez természetes volt. Lehet, hogy benne volt az is, hogy tudtuk, én nemsokára kimegyek Németországba babysitternek fél évre, és talán féltünk attól, hogy elveszítjük egymást, az egymáshoz való nagyon hamar kialakult nagyon szoros kötődésünket. Utána rögtön borzasztó lelkiismeret-furdalás gyötört mindkettőnket. Én duplán éreztem magam nagyon rosszul. Az előző komoly kapcsolatomban, nagyon fiatalon megtettem ugyanezt, csak azért, hogy velem maradjon a fiú, és mert azt hittem, elvesz majd feleségül. Úgy éreztem, most Ádámot is én csábítottam el, vittem rossz útra. Én úgy éreztem, nekem már mindegy, a múltam miatt úgyis szennyes maradok, hiába gyóntam meg már többször is. A világ azt mondta, ez természetes, ez így van rendjén, de mi mégis nagyon rosszul éreztük magunkat minden alkalom után. Egyszer kezembe került Varga Péter Spielhózni című könyve. Régebben is olvastam, nagyon tetszett. Most egy olyan rész ragadott magával, amire addig nem emlékeztem. Leírja, hogy ami megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni, de minden párnak van esélye, hogy ismét tisztává 18

19 váljon. Ha imádkoznak, közösen elhatározzák magukat, és bármennyire nehéz, ellenállnak a kísértésnek, akkor lelki értelemben újra szűzzé válhatnak. Ádámmal sokat beszélgettünk erről, eldöntöttük, hogy meg akarjuk ezt valósítani, és sokat imádkoztunk ezért. Többszöri nekifutásra ugyan, de végig tudtuk csinálni: a házasságkötésünk előtti kb. 1 évben (3 évig jártunk együtt) sikerült uralkodnunk magunkon, és tisztán megélni a kapcsolatunkat. Voltak nagyon nehéz pillanatok, olykor mindketten elbizonytalanodtunk, de mindig bíztattuk, erősítettük egymást, hol egyikünk, hol másikunk. Volt, hogy utolsó pillanatban tért észhez valamelyikünk. Ennek a lemondásnak a hatására éreztük, hogy valóban sikerült lelkileg tisztán lépnünk a házasságba. Máig is úgy gondoljuk mindketten, hogy jól döntöttünk: újra megtalált tisztaságunk kinccsé vált számunkra. Ádám: Egy másik dolog, amiben a mai világ felfogása befolyásolt bennünket, hogy nem mertünk úgy összeházasodni, hogy ne lakjunk együtt legalább egy kis ideig. Ez úgy indult, hogy (ahogy mindenki), sajnos a környezetünkben sok zátonyra futott házasságot láttunk mi is. Mikor megismerkedtünk júniusában, rá 3 hónapra Ilona kiment Németországba dolgozni fél évre. Nehéz volt a 6 hónap egymástól távol, így amikor hazajött, minél többet együtt szerettünk volna lenni. Eleinte egyszer az én szüleimnél, másszor Ilona szüleinél voltunk, de mindig együtt. Végül, szép lassan, Ilona hozzánk vándorolt, és ott ragadt. Lelkiismeret-furdalásunk volt, hogy együtt lakunk házasság előtt, mert éreztük, hogy ez nem helyes. Így aztán szabályokat állítottunk fel egymásnak: ahogy már említettük, próbáltunk tisztán megmaradni a testi kapcsolatunkban, nem akartunk próbaházasságban lenni, nem akartunk élettársak lenni, csak szerettünk volna mindig együtt lenni. Az eljegyzés után a nagypapám nagyon beteg lett. A MÉCS Napok alatt úgy döntöttünk, hogy odaköltözünk hozzá, ezzel tudunk legjobban segíteni neki. Így is lett. Úgy laktunk együtt a nagypapámnál házasság előtt, hogy betartottuk a közösen felállított szabályokat. Viszont egy hónappal az esküvőnk előtt, június elején, mindketten hazaköltöztünk saját szüleinkhez külön-külön, hogy a házasságkötéskor még inkább át tudjuk élni: az igazi közös életünk csak most kezdődik majd. Ilona: Ma már nem értünk egyet azzal, ami a csapból is folyik, hogy az együttélés a legjobb módja, hogy megismerjük egymást. Most, az esküvőnk után érezzük igazán azt is, milyen lehet úgy összeházasodni, hogy előtte együtt él valaki: semmi különbséget nem érez, mert az esküvő után csak visszamegy a megszokott életébe. Nekünk szerencsénk volt annyiban, hogy esküvőnk után pár hónappal lett kész a lakásunk, így igaziból ketten csak ekkortól éltünk együtt. Ha újrakezdhetnénk, ma már nem az együttélést választanánk. Az őszinte közös imák, és a közös cél többet adtak nekünk. Ráadásul az újra megtalált tisztaságunkkal a nászéjszaka varázsa se veszett el. Úgy érezzük, hogy az igazi mézeshetek pár hónapja jöttek el igazán, amikor végre csak ketten lettünk, amit évek óta vártunk. Igaz, mint kiderült, igazán sose voltunk ketten: pár héttel később, hogy beköltöztünk közös otthonunkba, de-cemberben kiderült, hogy már több, mint egy hónapja hárman vagyunk. Most nagy izgalommal és szeretettel várjuk júliusra első gyerme-künk érkezését. b. Panni:... Mivel komolyan gondoltuk kapcsolatunkat, testi kapcsolatot is éltünk. A kér- 19

20 désünkre, hogy miért javasolja az Egyház, hogy tisztán éljünk a házasság előtt igazán egyértelmű választ nem kaptunk. Amikor Feri atyával találkoztunk, neki is feltettük a kérdést. Ő volt az első pap, aki határozottan elmondta, mit javasol az Egyház, és elmondott több logikus érvet, miért fontos ez, mik lehetnek a gyümölcsei, s hogyan lehet elindulni ezen az úton. Béci: Évekig élvonalban kosárlabdáztam. Ez a meghívás nagyon megérintett: igazi célt, kihívást adott, mint egy bajnokság megnyerése. Ugyanakkor az is világos volt, hogy amint a sport területén sem lehet edzés nélkül bajnokságot nyerni, itt is edzeni kell. Mit jelentett ez az edzés? Megértettük: ha a szerelmünket már most folyton beteljesítjük a testi kapcsolattal, akkor nem tudjuk pl. igazán megismerni egymást, hiszen minden örömöt és minden nehézséget, feszültséget ebben próbálunk feloldani. - A testi tartózkodás lehetővé és szükségszerűvé tette számunkra egy izgalmas játékot, hogy felfedezzük belülről is, ki az én Kedvesem. És megtanuljunk beszélgetni lelkünk mélyéről... És tanuljuk kifejezni érzéseinket virággal, szavakkal. Panni: Feri atya meghívott bennünket, hogy legyen valami közös kalandunk, ami összeköt bennünket akkor is, ha távol vagyunk egymástól; amiről beszélgetni tudunk, amikor találkozunk. Meghívott, hogy éljük meg az evangélium néhány sarkos igéjét: Pl. szeressétek ellenségeteket... Egy héten át próbáljunk meg örömet szerezni egy olyan embernek, akit nem szeretünk. Beszéljük meg, hogy sikerült ez. Béci: A tisztaságra való meghíváshoz a két legnagyobb segítség Feri atya, mint lelkivezető és a felebarátok, mint közösség voltak. Belevetettük magunkat a tisztaság kalandjába, de természetesen nem ment elesés nélkül. Emlékszem, amikor 2 héttel a nagy elhatározás után odalépett Feri atya, s igazi lelkivezetőként megkérdezte, sikerült-e élni a tisztaságot. Segített az elesést Jézus irgalmába letenni, s az újrakezdéshez bátorítást adott. A másik segítség a felebaráti közösség volt. A közös kirándulások, együttlétek, ahol tanulhattuk a felebaráti szeretetet, úgy készülhettünk az esküvőre, hogy megtanultunk nyitottak lenni másokra, s nem egymásba zárkóztunk be. Béci: Korábban én a kereszténységről azt gondoltam, hogy formaság, külsőségek sorozata. Most találkoztam azzal, hogy ez egy radikális életforma, amely tele van kihívással, örömmel. Elkezdtem hittanra járni, majd az esküvőnkön lettem élő hittel elsőáldozó. Panni: Nekem is megújította a hitemet. Minden élethelyzetben tanított személyesen Jézussal találkozni. Később, amikor 3,5 év alatt született 3 gyermekünk, s fizikailag nem könnyű napokat éltünk, hiszen harmadik gyermekünk mellet sokat éjszakáztunk, sok időt töltöttünk kórházban, a kapcsolatunk nem krízisbe jutott, hanem megerősödött. Mert közösen megélt hitünkre épült. c. Bandi: Hét év ismeretség, együttjárás és egy év jegyesség után házasodtunk össze. Megértettük és megpróbáltuk élni azt az alapelvet, hogy akkor készülünk jól a házasságra, ha a testi kapcsolat helyett egymás személyes megismerését helyezzük előtérbe, de éreztük hogy ez az a terület, ahol a kereszténységünk radikalitása a legkönnyebben lendületét veszti. Detti: Később, a jegyesi felkészülés alkalmával szakemberek vezetésével, megismerkedtünk a TCST-vel (ld. 68. old.!) is, amely azóta sokunk életét, Isten és egymás iránti szeretetét elősegíti. Közösségi kapcsolatainkat tekintve jegyes korunkban lelkiatyánk a szívünkre tette, hogy próbáljunk úgy építeni kapcsolatunkat egymással, hogy ez ne szakítson el bennünket ifjúsági közösségünk többi tagjaitól. Mint ifi csoportvezetők, kössünk szövetséget arra, hogy például egy ifjúsági ünnepen vagy kiránduláson mindketten 20

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A test teológiájától a TESTTEO projektig

A test teológiájától a TESTTEO projektig TESTTEO' 1/20. A test teológiájától a TESTTEO projektig TESTTEO' 2/20. A TEST TEOLÓGIÁJA II. János Pál pápa összegyűjtött audiencia beszédei 1979. szeptember 5. - 1984. november 28. 129 beszéd szexuális

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Testünk ajándék. Szexualitásunk teológiai jelentőségéről

Testünk ajándék. Szexualitásunk teológiai jelentőségéről Testünk ajándék Szexualitásunk teológiai jelentőségéről Az emberben él egy olthatatlan vágy arra, hogy a legbensőségesebb módon egyesüljön azzal, aki feltétel nélkül szereti őt, és akit gyengéden viszontszerethet.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17.

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. 2018. ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ Húsvét 4. vasárnapján Jézusról, mindannyiunk jóságos pásztoráról hallunk. Ezen a vasárnapon papi és szerzetesi hivatásokért

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk

12 A NYER ÉNKÉP hírneve és imázsa mi milyennek látjuk önmagunkat. képünk van saját magunkról mit gondolunk, érzünk és hiszünk 12 A NYERŐ ÉNKÉP Egy országnak, egy iparágnak, egy cégnek, egy szervezetnek, egy terméknek, vagy egy személynek, mind van hírneve és imázsa. Nagyon fontos az, hogy mint cég, vagy személy, milyennek látnak

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma.

A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma. MANFRED RÖSELER A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma. Mások magányosan töltik ezt az ünnepet, és egyeseket ez mélységesen elkeserít. Karácsony táján minden évben

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Az Úr az! Hol van a kutya? Az Úr az!

Az Úr az! Hol van a kutya? Az Úr az! Nézzétek el nekem ezt a képet, de valahogy a ma emberét úgy látom, hogy kezében tart egy okos eszközt, és az a mese kel életre, amikor a fiatalember vagy az a fiatal hölgy találkozik a békával. Ugye megvan

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben