EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PROGRAMFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PROGRAMFÜZET"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÚNKP KONFERENCIA DECEMBER 14. PROGRAMFÜZET A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2 A konferencia online, a Microsoft Teams felületen zajlik. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. A 2019/2020-as tanévben összesen 371 graduális, posztgraduális hallgató, doktorjelölt és fiatal oktató/kutató nyerte el az ELTE-n ezt a támogatást. A program zárásaként az ELTE ÚNKP konferenciát szervez, amelynek célja, hogy az ösztöndíjasok ismertessék a kutatási tervükben vállalt kutatási feladatok megvalósítását, a kutatás eredményeit. Program: 9:30 Videós köszöntő A videó elérhetősége a későbbiekben kerül kijelölésre. Dr. Borhy László (rektor, ELTE) Dr. Magyari Enikő (tudományos rektorhelyettes, ELTE) Dr. Kóczián Lilla (intézményi ÚNKP koordinátor, ELTE) Dr. Szabó István (elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) 10:00- Konferencia előadások Microsoft Teams Az ÚNKP Konferencián 30 szakterületi szekcióban tekinthetők meg a videón előre rögzített beszámolók, melyeket előadásonként néhány perces diszkusszió követ. Az előadások felölelik a humán tudományokat, az állam- és jogtudományokat, a természettudományokat és az informatikatudományt, a társadalom- és gazdaságtudományokat valamint a gyógypedagógiai, pedagógiai és pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományt, a tanulás- és tanításmódszertani, tudástechnológia eredmények bemutatását. A szekcióülésekbe a külső résztvevők az alábbi linkeken csatlakozhatnak be: Filozófia szekció Irodalom- és kultúratudomány 1. szekció Irodalom- és kultúratudomány 2. szekció Művészettörténet, színházművészet, néprajz- és kulturális antropológia szekció

3 Neveléstudomány 1. szekció Neveléstudomány 2. szekció Nyelvtudomány 1. szekció Nyelvtudomány 2. szekció Nyelvtudomány 3. szekció Pszichológia 1. szekció Pszichológia 2. szekció Történelem 1. szekció Történelem 2. szekció Történelem 3. szekció Informatika szekció Állam-és jogtudomány 1. szekció Állam-és jogtudomány 2. szekció

4 Gazdaság és szervezési tudomány, közgazdaságtudomány, regionális tudomány szekció Politikatudomány szekció Szociológia szekció Biológia 1. szekció Biológia 2. szekció Biológia 3. szekció Fizika 1. szekció Fizika 2. szekció Fizika 3. szekció Földtudomány és környezettudomány 1. szekció Földtudomány és környezettudomány 2. szekció Kémia szekció Matematika szekció

5 FILOZÓFIA SZEKCIÓ 10:00 Dombrovszki Áron Pozitív kutatási programok a feminista nyelvfilozófiában: a generikus állítások és társadalmi fajtanevek szemantikája 10:20 Kovács Dániel Attila Kogníció és szabadság az antik filozófiában: Autonómia és szelf Plótinosznál 10:40 Kintli Borbála Szubjektum és differencia 11:00 Gyárfás Orsolya Homme ou femme : A castrato alakja Balzac Sarrasine című novellájában 11:20 Bernáth László A filozófiai vélekedések irracionalitásának problémája 11:40 Lovász Ádám F.A. Hayek demográfiai érve a piaci liberalizmus mellett: Egy kritika és egy (mérsékelt) védelem 12:00 Dr. Darida Veronika Giorgio Agamben esztétikája Dr. Darida Veronika 13:00 Horváth Márk Az antropocén metakrízis interdiszciplinaritása: A Szorongás és bűntudat az antropocénben című kutatás rövid bemutatása 13:20 Bárdos Dániel Steven Stanley és a megszakított egyensúly hierarchikus fordulata 13:40 Molnár Zalán Ágoston Stabilizációs probléma a modális logikában 14:00 Metz-Ruszkai Szilvia A lelkiismeret szerepe a politikában Hannah Arendt Éva és Søren Aabye Kierkegaard nyomán Démiurgosz szerepe és értelmezései Platón 14:20 Hargittay Levente Timaioszában és egy lehetséges fenomenológiai megközelítés 14:40 Dr. Héder Mihály A technológia ismeretelmélete és társadalmi hatásai Dr. Héder Mihály

6 IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY 1. SZEKCIÓ 10:00 Pártay Kata Műfaji sokszínűség Euripidés kései tragédiáinak kardalaiban. Iphigeneia Aulisban 10:20 Dobos Barna A szatirikus hang értelmezési lehetőségei Ovidius Fasti című művében 10:40 Nagy Andor A 21. századi digitális sötét kor 11:00 Muntag Vince A Liliom mint nemzetközi referencia Dr. Egedi-Kovács Emese 11:20 Dr. Egedi-Kovács Emese Fordítási hibák (Barlaam e Ioasaf, cod. athon. Iviron 463) Ófrancia Barlám-regény történeti és társadalmi kontextusa Bizáncban 12:20 Orsós János Róbert A cigány művelődéstörténet egy elfelejtett emléke a 19. századból: Nagyidai Sztojka Ferenc Gyökszótára 12:40 Szemes Botond Bálint Poszthumán olvasásmódok Olvasás az antropocénban 13:00 Juracsek Kata Az idegen poétikája Ivan Bunyin prózájában Három portré a 19. századi München 13:20 Santavecz Anita művészeti vonzásterében (Thury Zoltán festészeti tematikájú novellái) Dr. Egedi-Kovács Emese 14:20 Bojti Zsolt 14:40 Matus-Kassai Gyöngyi 15:00 Fejes Richárd A hungarofil amerikai zenekritikus, Edward Prime-Stevenson Imre: Egy emlékirat című (1906) regényének első magyar fordítása és kritikai igényességű kiadása Arthur Golding Metamorphoses-fordítása (1567) Klasszikus narratológiai elméletek transzmediális perspektívái 15:20 Árvay Kata Emese Milyen színű a tojáséj?- Színasszociációval a társadalmi különbségekről 15:40 Dr. Darabos Enikő Korporealitás Nádas Péter prózájában Dr. Tamás Ábel

7 IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY 2. SZEKCIÓ 10:00 10:20 Zoltán Dominika Gyöngyvér Fajkuszné Kovács Ramóna 10:40 Horváth Balázs 11:00 Kovács Dominik 11:20 Nagy Gergely Miklós A művészi részlet gogoli és tolsztoji öröksége Csehov poétikájában Hagyomány és modernitás a tradicionális kultúra illeszkedése a 21. századi koreai társadalomba A Szent Margit-szakramentárium új kutatások fényében (Zágráb, Érseki Könyvtár MR 126) A traumafeldolgozás rituális mozzanatai Bródy Sándor A tanítónő című művében Az orosz vallásfilozófiai eszmék megjelenése Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita című művében 11:40 Dr. Seláf Levente A Roman de Buscalus és a Százéves háború Dr. Seláf Levente 12:40 Kolozsvári Ákos 13:00 Szakács Borbála 13:20 Dr. Vaderna Gábor 13:40 Szemere Ditta 14:00 Konkoly Dániel Zoltán 14:20 Kovács Viktor A mágikus realizmus García Márquez Száz év magány című regényében A testpoétika megjelenése Peer Krisztán költészetében A költészet mint társadalmi gyakorlat Gróf Teleki László költészete Egy kolláció előkészítése: A Libro di vita különlegessége a Vita Christi szöveghagyományban Biopoétikai irányok a 20. század első harmadának magyar költészetében Intrikusábrázolási azonosságok Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje és a népszínművek között Dr. Vaderna Gábor

8 MŰVÉSZETTÖRTÉNET, SZÍNHÁZMŰVÉSZET, NÉPRAJZ- ÉS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA SZEKCIÓ 10:00 Hári Kata 10:20 Sodics Dominika Eszter 10:40 Gosztonyi Ferenc Balázs 11:00 Endrődi Gábor 11:20 dr. Serfőző Szabolcs Az esztergomi Főszékesegyházban őrzött INC XV I 4 negyvenlapos Biblia pauperum blockbuch monografikus feldolgozása, avagy a mű Schreiber I-es kiadásnak kontextualizálása A Biblia pauperum közönsége a blockbuch formátummal bekerülő új fejezetek tanulságai Ferdinand Georg Waldmüller művészetoktatási elveinek érvényesülése Zichy Mihály munkásságában és magántanári tevékenységében Cézanne és a magyar művészet ( ) Erényalakok a straßburgi Jung St. Peter társaskáptalani templom szentélyében Habsburg damnatio memoriae a 20. századi Magyarországon Gosztonyi Ferenc Balázs 12:20 Zilahy Anna Színház és dráma a fasizálódó Euróbában 12:40 Erb Dorottya Az élményszerű népismeret oktatása az élő hagyományápolás tükrében Nagynyárádon 13:00 Dr. Smid Mária Bernadett Mágia és vallás a kora újkori Katalóniában 13:20 Egyed Attila A rítus jelensége a modern elméletek tükrében 13:40 Veress Dávid Az Eyrbyggja saga Dr. Smid Mária Bernadett

9 NEVELÉSTUDOMÁNY 1. SZEKCIÓ 10:00 Kárpáti Bernadett 10:20 Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér 10:40 Szeibert Janka 11:00 Fekete Imre Alternatív utak a latin nyelv tanításában Tanulási, tanítási módszerek és a matematikai képességek fejlődése középiskolában és egyetemen Az előhívásos tanulás lehetőségei a közép és felsőoktatásban és a nyelvi elemek szerepe a matematikában IKT eszközök alkalmazási lehetőségei a felsőoktatásban: angol szakos hallgatók számítástechnikai készségeinek vizsgálata Dr. Garai Imre 12:00 Németh Vivien 12:20 Zólyomi Anna 12:40 Káplár-Kodácsy Kinga 13:00 Gulya Nikoletta Mária Autizmussal élő felnőttek ellátása szülői perspektívából Nyelvtanulók nyelvérzékkel kapcsolatos meggyőződéseinek kutatása A projektív történetkiegészítés módszerének lehetőségei a felsőoktatáspedagógiai koncepciók feltárásának kontextusában A fogyatékosság reprezentációja az általános iskolák olvasókönyveiben és magyar irodalom tankönyveiben fellelhető irodalmi művekben Dr. Garai Imre

10 NEVELÉSTUDOMÁNY 2. SZEKCIÓ 10:00 Nagy Krisztina 10:20 Édes Regina 10:40 Muzsnay Anna 11:00 Török Tímea Hogyan támogathatja pedagógus kollégáinak tanulását a nevelőtestületben dolgozó mentor a lemorzsolódás csökkentése érdekében? A gyermekbántalmazás megítélésének és felismerésének vizsgálata koragyermekkorban a bölcsődékben Tanulási technikák elmélete és gyakorlata a matematikában Matematikai megértési szintek a bizonyítások terén Dr. Bereczki Enikő Orsolya 12:00 Seres Zoltán 12:20 Rékasi Anna 12:40 Szente Dorina Eszter 13:00 Kasza Georgina 13:20 Kovács Ivett Judit Hatékony földrajztanulás digitális és online médiumok segítségével A matematikai problémafelvetés és problémamegoldás kompetenciáinak összefüggései A 20. század ifjúságának testkép változása a Fortepan képi adatbázis elemzésén keresztül Nemzetköziesítés itthon egy koncepció értelmezési lehetőségei, megközelítései a hazai felsőoktatásban A mesterpedagógus fokozat és a folyamatos szakmai fejlődés jellemzői óvodapedagógusok nézőpontjából Dr. Bereczki Enikő Orsolya

11 NYELVTUDOMÁNY 1. SZEKCIÓ 10:00 Korompay Eszter 10:20 Szabó Gergely 10:40 Asztalos Anikó 11:00 Dr. Kuna Ágnes 11:20 Kresztyankó Annamária Latin kiejtés a magyar költészetben a XIX. századtól napjainkig A mobilis többnyelvűség és a visszafelé irányuló mobilitás A diskurzusjelölők vizsgálata és a beszédjog megszerzésének stratégiái a tanulói megnyilatkozásokban A nyelvészet szerepe az orvos-beteg kommunikáció kutatásában Narratív és vizuális identitás mintázatai cigány kamaszok gyakorlataiban Dr. Kuna Ágnes 12:20 Tóth Julianna Nikolett Az irodalmi többnyelvűség stilisztikai megjelenése Domonkos István: Kormányeltörésben és Tawada Yōko: A követ című műveiben A tanárjelöltek tanári kommunikációs 12:40 Grund Ágnes stratégiáinak mintázatai az osztálytermi diskurzusban 13:00 Kocsis Ágnes Informatikai eszközök a nyelvészeti kutatásban 13:20 Putterer Elisabeth A klímaváltozás diskurzusának alakulása Németországban Dr. Sliz Marianna Ilona 14:20 Galac Ádám 14:40 Pomázi Bence 15:00 Simándiné Pap Johanna 15:20 Somogyi Áron 15:40 Dr. Sliz Marianna Ilona A percepciós alapigék diakrón jelentésváltozásainak kontrasztív nyelvészeti vizsgálata Empirikus vizsgálati módok a magyar névszói esetragok jelentéshálózatának kutatásában A hadaró beszéd jellemzői informális társalgás során A Ming-kori civil és katonai fegyverhasználat szabályozása A szentkultuszok hatása a névadásra: esettanulmányok Dr. Sliz Marianna Ilona

12 NYELVTUDOMÁNY 2. SZEKCIÓ 10:00 Érsek Csenge 10:20 Szlávich Eszter 10:40 Ésik Szandra 11:00 Dr. Deme Andrea 11:20 Kukri Márta Mária Longitudinális esettanulmány fordítóképzésben résztvevő hallgatók kognitív és textuális fordítási stratégiáiról A kétigés létigei konstrukciók és a polaritás korpuszelemzés és alkalmazás A jelenkori amerikai-kínai politikai nyelvezet összehasonlító elemzése az amerikai évértékelő beszédek ( ) és a 19. pártkongresszus pártfőtitkári beszámolója alapján Magánhangzók artikulációs és akusztikai variabilitása a beszédhangkészlet tükrében Szövegközötti kapcsolatok a St. Pölten 066-os kódexben három traktátus vizsgálata alapján Dr. Deme Andrea 12:20 Bencze Norbert 12:40 Fekete-Bátori Gyopárka Ismerkedés, megismerés az első randin: egy randikorpusz nyelvészeti vizsgálata A személynevek Anonymus Gesta Hungarorumának modern fordításaiban 13:00 Knyihár Eszter Az otthon és a szülőföld vizsgálata a magyarországi kínai bevándorlók körében 13:20 Sass Bálint A korpuszkeresés elvei Dr. Kugler Nóra 14:20 Katona Éva 14:40 Jani-Demetriou Bernadett 15:00 Krizsai Fruzsina 15:20 Bajzát Tímea Borbála 15:40 Garai Luca Beiskolázási attitűdök a szlovákiai magyarok és az észtországi oroszok körében Kategóriák és társas jelentések: roma diákok beszédmódjainak elemzése a heteroglossziaelmélet alapján Az aposztrofé működése a népi és a populáris kultúra lírai diskurzusaiban Három segédigés konstrukció (tud + főnévi igenév, akar + főnévi igenév, mer + főnévi igenév) szemantikai vizsgálata A legyintő nazális megjelenései az amerikai angol nyelvben Dr. Kugler Nóra

13 NYELVTUDOMÁNY 3. SZEKCIÓ 10:00 Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata A hezitálás prozódiája a félszigeti spanyol nyelvváltozatokban 10:20 Jakab Levente Nyelvoktatási módszerek 10:40 Rácz Ágnes Éda A XXI. századi magyar nyelv használata és változásai az Internet hatására 11:00 Szilágyi Dóra Nemsemlegesség a jogi nyelvben Baditzné Dr. Pálvölgyi Kata 11:20 Reznicsek Éva Az arab-spanyol történelem és az arab világ hatása Andalúzia kultúrájára 12:20 Roskó Mira Rózsa Az értelmező és az eltagoláshoz kapcsolódó feldolgozói művelet 12:40 Kovács Balázs Egy perifrasztikus perfekt a magyarban? 13:00 Bögi Dóra 13:20 Németh Dániel 13:40 Dr. Bárth János A XXI. századi francia nyelv vizsgálata az interneten, avagy a blog műfajának sokszínűsége Fejér megye nyelvjárástörténeti vizsgálata 1. szakasz: a földrajzi nevek alapján Nyelvjárási és névtani adatok térképes ábrázolásának fejlesztése: az Online Nyelvatlasz Dr. Bárth János

14 PSZICHOLÓGIA 1. SZEKCIÓ 10:00 Kassai Réka A stressz szerepe a szocioökonómiai helyzet és a végrehajtó működések közötti kapcsolat szempontjából gyermekkorban 10:20 Horváth Lili Olga 10:40 Horváth Kata 11:00 Bolló Henrietta 11:20 Tóth Eszter Ilona 11:40 Konok Veronika 12:00 Király Orsolya Nem-szuicidális önsértés, pszichopatológia és életesemények serdülőkorban Prediktív folyamatok a statisztikai tanulásban: egy eseményhez kötött agyi potenciál (EKP) vizsgálat Alvás és érzelemfelismerés vizsgálata kutyákon A transzcendens fogalmak kialakulás és alkalmazása gyermekkorban Digitális játékok azonnali hatása óvodáskorú gyerekek kognitív folyamataira A videójáték-motivációk szakirodalmi áttekintése és az onlinejáték motivációs kérdőív (MOGQ) revíziója Konok Veronika 13:00 Zimonyi Szabolcs Ádám Az elektrodermális vonás 13:20 Dr. Koronczai Beatrix 13:40 Kun Bernadette Eleonóra 14:00 Guttengeber Anna 14:20 Mikó Kristóf Simon 14:40 Dr. Honbolygó Ferenc 15:00 Csirmaz Luca Fiatal felnőttek közösségimédiahasználatának testképükkel való összefüggései A munkafüggőség mint viselkedési addikció társas vonatkozásai Explicit és implicit térközszabályozás, illetve a szívritmus-és szívritmusvariancia kapcsolata autizmus spektrum-zavarral élők és tipikusan fejlődő személyek körében. Teljesítménymonitorozás vizsgálata procedurális tanulás során, eseményhez kötött agyi potenciálok segítségével Aktív zenetanulási módszerek hatása a zenei jellemzők agyi feldolgozására Otthonról végezhető szorongáscsökkentő intervenciók hatékonysága gyermekeknél: a család és egyén-fókuszú módszerek szisztematikus elemzése Dr. Koronczai Beatrix

15 PSZICHOLÓGIA 2. SZEKCIÓ 10:00 Szécsi Péter 10:20 Ferenczy-Nyúl Boglárka 10:40 Tóth Brigitta 11:00 Dr. Kende Anna 11:20 Cserjési Renáta 11:40 Dr. Aczél Balázs Zoltán 12:00 Kovács Márton A tényelleni állítások mögött rejlő kognitív folyamatok vizsgálata A nemi erőszak mítoszok és az entitlement összefüggéseinek vizsgálata A hallási észlelés korai fejlődése Humán agyi hálózatok fejlődésének utánkövetéses vizsgálata Romaellenesség Európában: A többségi társadalom roma akkulturációs preferenciáinak vizsgálata Az érzelmi váltás idegi, fiziológiai és viselkedéses korrelátumai A perceptuális inkongruencia hatásának vizsgálata konfliktus adaptációs helyzetben A hétköznapi racionalitás vizsgálata annak sértésén keresztül Dr. Aczél Balázs Zoltán

16 TÖRTÉNELEM 1. SZEKCIÓ 10:00 Esztári Réka Mária 10:20 Bódai Dalma 10:40 Rácz Balázs Viktor 11:00 Kósa-Grimm András Kristóf 11:20 Vida Bence Tivadar 11:40 Egyed Regina Álom-világok: A mezopotámiai tudományosság holisztikus világkép-konstrukciói az Asszír Álmoskönyv tükrében A kalendárium és használója Thurzó György nádor kalendáriumfeljegyzéseinek tanulságai A székelyek birtokjogának sajátosságai és átalakulása a században Egy kalandos életet nyomában: Stolte István élete Kulturális transzferfolyamatok a diplomáciában Franz Ulrich Kinsky és Ferdinand Bonaventura Harrach hatása az erdélyi-bécsi kapcsolatokra A társadalom tükre: A városi társadalom részvétele és reprezentációja a századi London városi ünnepségein Esztári Réka Mária 12:40 Szeverényi Vajk Péter 13:00 Dr. Hoppál Krisztina Kinga 13:20 Somogyi Dániel 13:40 Lengyel Nóra 14:00 Szabó Róbert Áldozat - erőszak - temetkezés? Emberi maradványok kora és középső bronzkori településeken nemzetközi összehasonlításban A Selyemút keleti ágainak régészeti aspektusú kutatása Szárazföldön, vízen, könyvtárakban A keletnémet magyar kulturális kapcsolatok és német-német rendszerkonkurencia ( ) Save the children : a nemzetközi gyermekvédelmi mozgalmak nőtörténeti aspektusai Magyarországon Hadiérettségi és hadibizonyítvány: az első világháború alatti magyar közoktatás új vizsgázási rendszere Szeverényi Vajk Péter

17 TÖRTÉNELEM 2. SZEKCIÓ 10:00 Szalai Ágnes 10:20 Varga Virág A fejedelmi kormányzat védelmi politikája az Apafi-korszakban Nem oligarcha főúri nemzetségek társadalmipolitikai helyzetének vizsgálata a század fordulóján 10:40 Csákó Judit A középkori magyar történetírás és a külhoni narratív források filológiai összefüggései (a magyar őstörténetre és az Árpádokra vonatkozó hagyomány) 11:00 Bartos Fruzsina Sírkúpok a TT 65 számú sírból és környékéről 11:20 Tóth Kelemen Nemzetkarakterológia Magyarországon a 19. század első felében Csákó Judit 11:40 Vácz István Dávid Pénzügyi modernizáció vagy gyarmatosítás Perzsiában? Morgan Shuster és a "The Imperial Bank of Persia" tevékenysége között 12:40 Vágási Tünde 13:00 Fóris Ákos 13:20 Sáró Csilla 13:40 Hegedűs Zsuzsa 14:00 Solnay Eszter 14:20 Dr. Siklósi Zsuzsanna Császárkori latin kultuszfeliratok szociolingvisztikai vizsgálata Dibus, Matrabus et Matronabus A germaniai és galliai istennőkultuszok feliratos emlékei és Pluralis Dativus esete A megszállt szovjet területek gazdasági kihasználása és Magyarország Brigetiói fibulák elemzése hagyományos régészeti szemléletű és műszeres vizsgálati módszerekkel A Kárpát-medence és az Al-Duna vidék rézkori szimbolikus sírjainak értelmezési lehetőségei Kora-középső rézkori kerámiák készítéstechnológiai vizsgálata Az alföldi és dunántúli kora-középső rézkori fémművesség kapcsolatrendszereinek összefüggései A Magyaregres-Varga-Bonyiároktól keletre fekvő lelőhelyen feltárt rézkincs kapcsolatrendszere Dr. Siklósi Zsuzsanna

18 TÖRTÉNELEM 3. SZEKCIÓ 10:00 Vér Ádám A qurbūtu szerepe az Asszír Birodalom adminisztrációjában 10:20 Dr. Bartus Dávid Újabb régészeti kutatások a brigetiói legiotáborban 10:40 Mikó Gábor A középkori és kora újkori formuláriumok összefüggéseiről 11:00 dr. Klement Judit A gondoskodó vállalat Reziliencia modell kidolgozása és alkalmazása komplex társadalmi 11:20 Kisőrsi Zsófia folyamatok (újra) értelmezéséhez Esettanulmány a Vas megyei Vát társadalmának változásairól a hatvanas években 11:40 Harlov-Csortán Melinda A nád szerepe a Fertő tó környékén dr. Klement Judit 12:40 Molnár Dániel Márton A hűség erőpróbái Losonczy István, Antal és régi szervitoraik a belháborúk éveiben 13:00 Veress Dániel Borsos József és a magyar építőstílus Természeti erőforrás-gazdálkodás a 13:20 Dr. Vadas András középkori és kora újkori Magyarországon 13:40 Huhák Heléna 14:00 Dr. Mihalik Béla Vilmos Társadalmi munka és környezetszépítés Lakossági mozgósítás az 1970-es években A Szentszék és a magyar katolikus megújulás a 17. század végén Dr. Vadas András

19 INFORMATIKA SZEKCIÓ 10:00 Bálint Csaba Távolságfüggvényekkel definiált felületek hatékony modellezése és vizualizációja 10:20 Rátai Dániel Balázs Traquest model 10:40 Kocsis Ábel Programok sebezhetőségének felismerése statikus kódanalízissel 11:00 Varga Balázs Konkurens Erlang programok elosztottá alakítása 11:20 Dr. Laki Sándor Önvezető telekommunikációs hálózatok Dr. Laki Sándor 12:20 Balassa Tamás Mélytanulás alapú objektum szegmentálás kiterjesztése 3-dimenziós biológiai adatokra 12:40 Szalai-Gindl János Márk Pontfelhő-alapú mintaillesztés adatbázisokban 13:00 Csertán András Mesterséges neurális hálózatok 13:20 Németh Csilla Márta DNS-szekvenálás modelljei és algoritmusai 13:40 Kaposi Ambrus Programozási nyelvek algebrai szintaxisa Kaposi Ambrus

20 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 1. SZEKCIÓ 10:00 dr. Kajtár Gábor 10:20 dr. Budai Péter 10:40 Dr. Bazánth Barbara 11:00 Balázs Gergő Barna 11:20 dr. Varga Yvett A betudás fogalma és jelentősége az immunitás jogában Az Egyesült Királyság kilépésének hatása az uniós kompetenciákra A Kilépési Megállapodás,,a no-deal csomag és a jövőbeli kapcsolatrendszer vizsgálata A nemzetközi döntéshozatali mechanizmusok legitimációs kérdései A tiszta kezek elvének érvényesülése a nemzetközi vitarendezésben A szerződésszegéssel és a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség elhatárolása a kontraktualizálódó közigazgatás fényében különös tekintettel az uniós joghatósági szabályozásra és annak esetjogára dr. Kajtár Gábor 12:20 Mécs János Elek 12:40 Kárász Marcell István 13:00 Dr. Kiss Barnabás Sándor Az állami szervek kommunikációs semlegessége a kampányban A normakontroll sajátosságaira figyelemmel A Kúria önkormányzati normakontroll-hatáskörének egyes eljárásjogi kérdései a közigazgatási perrendtartás tükrében Hatáskörmegosztási felfogások az Európai Unió Bírósága és az Európai Bizottság között a semmisségi perekben dr. Kajtár Gábor 13:20 Dr. Tatár Attila A tárhelyszolgáltatói felelősség 13:40 Morauszki Rita 14:00 Gera Anna Kógencia-diszpozitivitás jogpolitikai elemzése a franchise szerződés tükrében Történeti alkotmányunk vívmányai a történeti dimenzió megjelenése és szerepe hatályos alkotmányjogunkban

21 ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 2. SZEKCIÓ 10:00 Dr. Bedő Renáta 10:20 Jáger Balázs 10:40 Polonyi Domonkos Márk A fogyatékosság megjelenése a jogi szabályozásban A nemzeti kisebbségek helyzete az Európai Unióban, különös tekintettel az autonómia kérdésére Az esküdtbíróságok hagyománya, története, előnyei és hátrányai Varju Márton 11:00 Varju Márton Emberi jogok és mesterséges intelligencia 12:20 Dr. Fábián Áron A jogalkalmazás pragmatikai keretei 12:40 Bakos Bendegúz A (tagállami) népszavazások helye, szerepe és korlátai a nemzeti és szupranacionális hatalomgyakorlásban és alkotmányjogban 13:00 Koncsik Marcell Igor Az emberi jogok extraterritoriális érvényesíthetősége a nemzetközi jogban 13:20 Deák Anna Jogi terminusok a publicisztikai közegben 13:40 Antal Kinga Kincső A hitbizomány és a földforgalmi törvény összehasonlítása irodalmi szövegkorpusz segítségével (Jog és irodalom irodalmi segédanyagok felhasználhatósága a jogi oktatásban) Varju Márton

22 GAZDASÁG ÉS SZERVEZÉSI TUDOMÁNY, KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY, REGIONÁLIS TUDOMÁNY SZEKCIÓ 10:00 Bereczki Csaba Nándor Kritikus sikertényezők a startupok életében 10:20 Lazar Anilla Marketingtevékenység a kultúra területén 10:40 Varga Márk 11:00 Turbék Katalin Kitti 11:20 Nagy Balázs 11:40 Dr. Elek Péter 12:00 Igari András A német gazdaságpolitika fordulatai a 21. században Az ELTE hallgatóinak médiafogyasztási szokásai napjainkban Alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrákszűrés egészség-gazdaságtani elemzése Az egészségügyi ellátórendszer, a szocioökonómiai jellemzők és az életmód szerepe a cukorbetegségben Európában és Magyarországon Az Európai Unió funkcionális régiótípusainak társadalmi-gazdasági jellemzői és a magyar térségek helyzete a változó európai dimenziókban Dr. Elek Péter

23 POLITIKATUDOMÁNY SZEKCIÓ 10:00 Sebestyén Annamária 10:20 Benedek István 10:40 Pokornyi Zsanett 11:00 Árpási Botond Gergely 11:20 Czene-Joó Máté József 11:40 Kanjo Mirjam Krisztina 12:00 Farkas Attila Mobilizáció, mobilizálók és mobilizáltak a magyar nappali tagozatos hallgatók körében Trójai faló és fügefalevél: a populizmus szerepe a globális demokráciakrízisben és posztmodern autokráciákban Az adómorál kérdései a kelet-közép európai régióban: összehasonlító kutatás a magyar és a lengyel adófizetési szokásokról A politikai vezetés narratív konstrukciója - Kísérlet egy átfogó értelmezési keret kidolgozására A demokrácia-indexek jelene és jövője: a demokrácia-mérés elméleti és módszertani kihívásai, és lehetséges perspektívái A családon belüli erőszak megítélése a strasbourgi gyakorlatban A csoportközi kontaktus biztonságérzetre gyakorolt hatása: egy közép-magyarországi kísérlet eredményei a menekültválság árnyékában Dr. Hoffman István

24 SZOCIOLÓGIA SZEKCIÓ 10:00 Berényi Eszter Júlia A láthatatlan (?) kisgimik 10:20 Katona Eszter Rita NLP a korrupciókutatásban aktorok, adatforrások és technikák azonosítása 10:40 Szabolcsi Zsolt A villámhírek hatása az aggódó médiafogyasztókra Berényi Eszter Júlia 11:00 Mikesy Veronika A lakhatási életszínvonallal kapcsolatos elvárások a fiatalok körében 12:00 Tátrai Annamária Unit nonresponse előrejelzése 12:20 Simon Sára E-páciensek és a közösségi média - Összehasonlító Big Data elemzés 12:40 Kosztka Júlia Vadonterápia és outdoor módszerek a szociális munkában Berényi Eszter Júlia 13:00 Bolonyai Flóra Szöveganalitikai modellek szerzők nem szerinti profilozására 14:00 Máté Fanni Társas támogatás és kommunikációs dinamika depresszió témájú online fórumokon 14:20 Kállai Péter A KJI index és a nemzetfelfogás viszonya 14:40 Virág Ádám Az új típusú szociális szövetkezetek humán erőforrásában tapasztalható magas arányú fluktuáció okai és következményei Rácz Andrea Anikó 15:00 Csomor Gábor A diszkrimináció mérése a közszolgálatban 15:20 Rácz Andrea Anikó Jóléti pluralizmus, szubszidiaritás, komplementaritás útkeresések egy szolgáltatásfókuszú gyermekvédelem érdekében

25 BIOLÓGIA 1. SZEKCIÓ 10:00 Varga Virginia Beatrix 10:20 Sőth Ármin 10:40 Lakatos Zsolt 11:00 Dr. Vitéz-Cservenák Melinda Drosophila immunsejtek szerepe a csíravonal őssejtek regenerációjában A korai endoszomális rabenozyn-5 fehérjekomplexeinek azonosítása A Drosophila Rab39 szerepe a lizoszomális lebontási folyamatok szabályozásában A szociális agyi hálózat elemeinek meghatározása kemogenetikai eszközökkel Dr. Vitéz-Cservenák Melinda 11:20 Tóth Sarolta 11:40 Zsilák Borbála Anna A C11.1 fehérje lizoszomális és szekréciós útvonalak szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata Vajon érzékeljük-e a dinamikusan változó belső állapotokat és a testméretről szóló információ megváltozását kutyák morgásában? 12:40 Csikós-Kiss Vivien A mikroglia szerepe az anyai viselkedésben 13:00 Mészáros Ádám Épületablakok és homlokzatok fényvédő fóliáinak természetvédelmi célú vizsgálata 13:20 Szöllősi Eszter 13:40 Dr. Pogány Ákos 14:00 Surján András "Egyedi variancia a madarak vérparazitás fertőzöttségében: okok és következmények" A nemi szerepek öröklődési és szabályzási mechanizmusai - az utódgondozás szociális tanulása és az amylin neuropeptid szerepe Gerinces állatok poliómavírusainak vizsgálata, denevérpoliómavírusok teljesgenom analízise és filogenetikai elemzése 14:20 Rosivall Balázs Miklós Ivararány-manipuláció és rátermettség Dr. Pogány Ákos 14:40 Szilágyi András György A kommunikánció evolúciója

26 BIOLÓGIA 2. SZEKCIÓ 10:00 Balassa György 10:20 Enyedi Nóra Tünde 10:40 Kenéz Lili Anna 11:00 Németh Márk 11:20 Dr. Solymosi Katalin A szárazságstressz és a szalicilsav hatása az RNS-interferencia génjeinek expressziós mintázatára kukoricában Jégbarlangi baktériumközösségek diverzitása és karbonátprecipitációs képessége Az autofágia, xenofágia és a Wolbachia pipientis közötti kapcsolat feltárása LAMP: új eszköz a szőlőlisztharmat fungicid-rezisztenciájának kimutatására A sóstressz specifikus ionos és ozmotikus hatásainak elkülönítése haszonnövények színtestjeiben Dr. Solymosi Katalin 12:20 Juhász Erika Mária 12:40 Kásler Andrea 13:00 Marosi Endre Levente 13:20 Dr. Micsonai András Az eurázsiai hód elterjedésének, állománynagyságának és életmódjának vizsgálata Magyarországon A kétéltű-patogén Batrachochytrium dendrobatidis gomba in vitro hőtűrése Eltérő élettani szerepű szinapszisok kalcium áramainak közvetlen összehasonlítása Új algoritmusok kidolgozása fehérjék másodlagos szerkezetének cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával történő meghatározására Dr. Micsonai András 14:20 Kovács Zoltán 14:40 Boda Attila 15:00 Schwarcz Dóra Anett 15:20 Dr. Simon-Vecsei Zsófia Judit 15:40 Sági-Kazár Máté 16:00 Mészáros Botond A genomkarbantartás egyik kulcslépésének felderítése fehérjemolekulák valósidejű megfigyelésével A Rab26 kis GTPáz szerepe a krinofág lebontásban A mikroglia-neuron interakció molekuláris anatómiájának vizsgálata Az endolizoszomális rendszerben szerepet játszó pányvázó komplexek közötti egyensúly vizsgálata humán sejtes rendszerben A redukción alapuló kloroplasztisz vastranszport szeneszcens levelekben. Új eljárások magasdimenziós komplex rendszerek hatékony redukciójára és elemzésére Dr. Simon-Vecsei Zsófia Judit

27 10:00 Szécsényi-Nagy Anna 10:20 Csibra Barbara 10:40 Marx András 11:00 Lenkei Rita 11:20 Bognár Zsófia BIOLÓGIA 3. SZEKCIÓ Új uniparentális leszármazási vonalak a Székely populációból Lehetséges genetikai kapcsolatok a székelyek és a korai magyarok között A viselkedési gátlás és ADHD jellegek összefüggéseinek vizsgálata kölyökkutyán és kölyökfarkason Az öregedés hatása a kutya vokális viselkedésére szeparáció során A kutyafajták funkcionális fajta-szelekciójának és kötődési mintázatának kapcsolata A fejforma hatása a kutyák vizuális kommunikációs képességeire Szécsényi-Nagy Anna 12:20 Szinyákovics Janka 12:40 Jezsó Bálint 13:00 Balog Luca Eszter 13:20 Pálinkás János 13:40 Dr. Borbély Sándor Új autofágia aktivációs célpont vizsgálata Drosophila neurodegenerációs modellekben ABC transzporterek expressziós mintázatának változása neurális progenitor sejteken celluláris stressz hatására Entomoparazita fonálférgek előfordulási mintázatának feltárása inváziós rovarokban RecQ helikázok szerepe a homológ rekombináció útvonalválasztásában Az agykérgi 6. réteg kortikotalamikus sejtjeinek specifikus gátlása Dr. Borbély Sándor 14:40 Májer Tímea 15:00 Horváth Csenge Veronika 15:20 Kurilla Anita 15:40 Szebik Huba 16:00 dr. Knapp Dániel 16:20 Buti Nikolett Fusarium-toxinok ex vivo vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiás módszerrel Erdészeti beavatkozások aljnövényzetre gyakorolt kezdeti hatásának vizsgálata gyertyános-tölgyesekben A cirkadián ritmust és az RNSminőségbiztosítási rendszert összekötő PRD-2 gén azonosítása Neurospora crassa gombában A szerotonerg rendszer szerepe a korai szociális izoláció által kiváltott felnőttkori szociális deficitek közvetítésében Fűfélék gyökérkolonizáló endofiton gombáinak gazda- és területspecificitása A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás dr. Knapp Dániel

28 FIZIKA 1. SZEKCIÓ 10:00 Péterffy Gábor 10:20 Szigeti Balázs Endre 10:40 Világos Blanka 11:00 Dr. Kovács Péter A ponthibák szerepe a deformációs lavinák univerzalitásában Ultra-relativisztikus nehézion ütközések vizsgálata szögkorrelációs módszerekkel Gamma-villanásokat detektáló műholdprototípus fejlesztése Hibrid csillagok konstrukciója a kiterjesztett lineáris szigma modell segítségével Dr. Kovács Péter 12:00 Kalup Csilla Enikő Kisbolygók űrcsillagászati kutatásai 12:20 Fejős Gergely Péter 12:40 Dr. Mészáros Szabolcs 13:00 Dr. Süli Áron A szín-szupravezető fázisátalakulás rendje Gömbhalmazok keletkezése a Tejútrendszer halojában és befogott törpegalaxisokban Gravitációs n-test rendszerekben bekövetkező ütközések statisztikája Dr. Mészáros Szabolcs 13:20 Fehérkuti Anna Vizsgálatok a pion-proton ütközések mérésének lehetőségéről az LHC-ben

29 FIZIKA 2. SZEKCIÓ 10:00 Csanád Máté Femtoszkópia az LHC CMS kísérletében 10:20 Kincses Dániel 10:40 Dálya Gergely 11:00 Plaszkó Noel László Kvantumstatisztikus korrelációk részletes alakanalízise a STAR kísérletnél Nagyfrekvenciás gravitációshullám-detektorok érzékenységének vizsgálata Nemegyensúlyi folyamatokkal vezérelt Josephsonátmenetek Csanád Máté 12:00 Pál Bernadett Diána 12:20 Kővári Emese 12:40 Pórfy Barnabás 13:00 Koltai János 13:20 Kurgyis Bálint Modellfejlesztési és számítási feladatok a japán MMX űrszonda misszió támogatásához Rezonáns bolygórendszerek dinamikájának vizsgálata a szekuláris rezonanciák figyelembevételével Lévy-típusú Bose-Einstein-korrelációk mérése az NA61/SHINE kísérletnél Szobahőmérsékletű topologikus szigetelő rendszerek vizsgálata Háromrészecske Bose-Einstein korrelációk mérése a PHENIX kísérletnél Koltai János 14:20 Derekas Aliz 14:40 Vass Máté 15:00 Galgóczi Gábor 15:20 dr. Jenei Péter 15:40 Boldizsár Bálint Csillagpulzáció és elemgyakoriság: gömbhalmazok pulzáló vörös óriás csillagainak kémiai analízise az APOGEE déli mintája alapján Elektrontranszport-folyamatok vizsgálata gázokban A Hermes CubeSat műholdflotta kozmikus sugárzás és csapdázott protonok által keltett aktivációjának meghatározása Funkcionális fémhabok mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai Modern szerkezeti anyagok mikroszerkezete és magashőmérsékleti mechanikai tulajdonságai Derekas Aliz

30 FIZIKA 3. SZEKCIÓ 10:00 Máté Mihály 10:20 Surányi Olivér 10:40 Seli Bálint Attila 11:00 Horváth András 11:20 Kovács Tamás Molekulafizikai tenzorhálózat alapú módszerek fejlesztése és komplex molekuláris rendszerek vizsgálata Pionpárok keletkezésének vizsgálata a CERN-CMS kísérletben TRAPPIST-1-hez hasonló csillagok aktivitásának vizsgálata a TESS űrtávcső adataival Numerikus módszerek alkalmazása mechanikai feladatok és problémák megoldásában a középiskolai fizikaórákon Paraméterbecslés exobolygórendszerekben Kovács Tamás 12:20 Király Bálint 12:40 Horváth Benedek 13:00 Könyves-Tóth Réka 13:20 Pásztor Attila Több agyterület egyidejű elektrofiziológiai vizsgálatának kísérleti és adatelemzési problémái egerekben A plazma és az elektródafelület kölcsönhatása rádiófrekvenciás gázkisülésekben Szuperfényes szupernóvák kémiai analízise Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának vizsgálata rácstérelméleti módszerekkel Pásztor Attila 14:20 Ugi Dávid 14:40 Gerecsei Tamás 15:00 Romanenko Alekszej 15:20 Szentirmayné Gabányi Krisztina Éva 15:40 Dr. Fröhlich Georgina Diszlokációlavinák eloszlásának vizsgálata, protonbesugárzás által megváltozott diszlokációszerkezetű mikrooszlopok in situ indentációja alapján Sejtadhézió egyedi-sejt szintű mérése automatizált mikropipettával Molekulák optikai érzékelése folyadék- és gázfelületeken Rádióhangos aktív galaxismagok a legfinomabb szögfelbontással Új speciális besugárzási technikák integrálása az összegzett biológiai dózisszámításba emlődaganatok képvezérelt adaptív szövetközi brachyterápiája és képvezérelt intenzitásmodulált külső sugárterápiája esetén Dr. Fröhlich Georgina

31 FÖLDTUDOMÁNY ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNY 1. SZEKCIÓ 10:00 Breuer Hajnalka 10:20 Szijártó Márk 10:40 Pál Márton 11:00 Botka Dániel Bálint 11:20 Hajdinákné Vörös Fanni 11:40 Dr. Botfalvai Gábor A növényzet változása a műholdak látszögéből Európában Termohalin konvekció numerikus vizsgálata porózus közegmodellben A térképi megjelenítés kartográfiai szempontú vizsgálata a földtudomány szakterületein belül A késő-miocén Pannon-tó puhatestű faunájának kapcsolatháló-elemzése A beépített autós navigációs rendszerek használatának összehasonlító vizsgálata a középeurópai régióban Tafonómiai, paleobiológiai és paleoökológiai tényezők az ankylosauria dinoszauruszok társas életmódjának rekonstruálásában Breuer Hajnalka 12:40 Illés Tamás 13:00 Hilbert Bálint 13:20 Holman-Gresina Fruzsina 13:40 Galsa Attila 14:00 Czecze Barbara 14:20 Gerzsenyi Dávid Urbanizált falvak, ruralizált városok A romániai szisztematizálások alulnézetben A történeti városi kormányzás értelmezése a dualizmuskori Bécs és Budapest példáján. Kémiai előkezelések és optikai beállítások hatása üledékek és talajok szemcseméret-meghatározási eredményeire Hő- és tömegtranszport folyamatok dinamikus kölcsönhatása a felszínalatti vízáramlásban A Kaukázus és Közép-Ázsia szeizmicitásának átfogó analízise többeseményes helymeghatározó algoritmussal Földtaniveszélyforrás-térkép készítése a Gerecse északi és középső területéről Galsa Attila 15:20 Gál Péter 15:40 Csondor Katalin Bükki triász metavulkanitok korkérdésének tisztázása és geokémiai vizsgálata Ivóvizek természetes radioaktivitásának hidrogeológiai szempontú vizsgálata parti szűrésű vízbázison 16:00 Gelencsér Orsolya Evaporitok geokémiai vizsgálata az Erdélyimedencéből 16:20 Érsok Gábor A kőszállító gőzös nyomában 16:40 Simon Réka Átrendeződő tudásvárak: hagyományos és újonnan megjelenő iskolavárosok Magyarországon 17:00 Varga-Balogh Adrienn Légszennyezettség-előrejelzés fejlesztése Model Output Statistics módszer alkalmazásával 17:20 Vincze Miklós Pál Óceáni árapálykonverzió laboratóriumi modellezése Vincze Miklós Pál

32 FÖLDTUDOMÁNY ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNY 2. SZEKCIÓ 10:00 Vidnyánszkyné Bottyán Emese 10:20 Garamhegyi Tamás A magyarországi csapadék stabilizotópösszetételének és forrásrégiójának kapcsolata Klímaelemek hatásainak azonosítása sekély felszínalatti vízszintidősorokban és ezek gyakorlati alkalmazása 10:40 Nagy Bence Iskolán kívüli programok alkalmazása a környezettudatosság fejlesztése érdekében 11:00 Takáts Tünde Talajerózió vizsgálata egy hegylábi mezőgazdasági területen a Gerecse térségében 11:20 Oláh Soma Fenntartható vízgazdálkodás és ivóvízszolgáltatás 11:40 Gyuris Ferenc 12:00 Tátrai Patrik Ferenc A tudás globális mobilitásának kapcsolata a regionális és lokális gazdasági fejlődéssel Az etnikai kategorizáció elméleti kérdései a Kárpát-medencében makro- és mikroperspektívából Gyuris Ferenc 12:40 Dávid Réka Ágnes 13:00 Topál Dániel 13:20 dr. Torma Csaba Zsolt 13:40 Spránitz Tamás A fenológiai kutatások során alkalmazott meteorológiai adatsorok és matematikai modellek vizsgálata Az Arktisz és Eurázsia éghajlatát befolyásoló, Pacifikus eredetű nagytérségi cirkulációs mintázatok vizsgálata a megfigyelésekben és a CMIP5/6 globális klímamodellekben: úton az évtizedes időskálájú klímaprojekciók pontosítása felé Csapadékváltozás a tengerszint feletti magasság függvényében: az Alpok és a Kárpátok térségének összehasonlító elemzése Fluidumok jelentősége szubdukciós köpenyékből származó ultramafikus kőzetekben: zárvány vizsgálatok dr. Torma Csaba Zsolt 15:00 Pánczél Emese 15:20 Virók András 15:40 Markó Ábel Szabolcs 16:00 Kardos Laura 16:20 Novothny Ágnes Hosszan szunnyadó vulkánok reaktiválódásának lehetséges okai - A 157 ezer éves Kis-Haram lávadóm, Csomád Körös-vidéki kunhalmok és az eleki vár feltárása régészeti geofizikai módszerek alkalmazásával Geotermikus visszasajtolási problémák és megoldási kísérletük vizsgálata medencehidrogeológiai szemszögből Településmorfológiai vizsgálatok Vas megye falvaiban Matematikai-statisztikai modellek alkalmazása a negyedidőszaki löszkutatásokban Novothny Ágnes

33 KÉMIA SZEKCIÓ 10:00 Dúzs Brigitta Csapadékmintázatok előállítása fluidikai csatornák segítségével 10:20 Csenki János Tivadar Új fluoralkil jodóniumsók szintézise és alkalmazása 10:40 Simkó Irén 11:00 Licul-Kucera Viktória 11:20 Szekeres Krisztina Júlia A víz rezgési-forgási rezonancia állapotainak számítása és a kapcsolódó kísérletek értelmezése Beltéri PM2,5 oxidatív potenciáljának meghatározása reaktív oxigénspecieszek termelésének becslésére mesterséges tüdőfolyadék antioxidáns koncentrációjának csökkenésével Vezető polimer / vas-oxid kompozitok előállítása ferrátsókból kiindulva 11:40 Dörgő Daniella Út a geopolimerek világába Vácziné Dr. Schlosser Gitta 12:40 Zalka Dóra Mágneses-nem mágneses szegmensekből felépülő nanohuzalok elektrokémiai előállítása és magnetotranszport tulajdonságainak vizsgálata 13:00 Margócsy Ádám 13:20 Kovács Márton 13:40 Kern Dóra Újabb eredmények a Coupled Cluster módszer multireferencia általánosításában Nitrogénvegyületek reakcióinak kinetikai vizsgálata metanol és etanol égési rendszerekben Nagy látszólagos Stokes-eltolódású fluorogén TBET-rendszerek 14:00 Ádám Péter Geopolimerek oldatfázisú előállítása 14:20 Mihálka Éva Zsuzsanna Félprojekció az elektronkorreláció számításában alkalmazás geminál alapú hullámfüggvényekre Dr. Szidarovkszy Tamás 15:20 Ferenc Dávid 15:40 Pári Edit 16:00 Balbisi Mirjam 16:20 Adamik Réka Anna 16:40 Kitka Diána 17:00 Varga Bálint 17:20 Schneiker Anita Relativisztikus effektusok modellezése nagy pontosságú rezgési-forgási spektrumok számításához Peptid-lipid kölcsönhatások vizsgálata polarizációs modulációs infravörös reflexiós spektroszkópiával Csillagközi térben szerepet játszó hidrogénezési/dehidrogénezési katalitikus ciklusok kvantumkémiai felderítése Fluoralkilezett sztirol-származékok előállítása fotoindukált palládium-katalízissel Extracelluláris vezikulák szerepe Antifoszfolipid szindrómában: detektálási és kvantifikálási protokollok fejlesztése Új eljárások fejlesztése fluoralkil oldallánc kiépítésére A fenalenilgyök vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával Dr. Tolnai Gergely László

34 MATEMATIKA SZEKCIÓ 10:00 Nagy-Csiha Zsuzsanna Ortogonális rendszerekkel kapcsolatos potenciálelméleti kérdések vizsgálata 10:20 Csépai András Proper klasszifikáló terek 10:40 Dr. Csomós Petra Nemautonom feladatokra alkalmazott exponenciális integrátorok vizsgálata 11:00 Bérczi Kristóf Bázis-polimatroidok korlátos tartójú elemeinek approximációja Bérczi Kristóf 11:20 Ágoston Tamás Szingularitások topologikus és analitikus invariánsai 11:40 Maga Balázs Valós analízis és kapcsolódó problémák 12:40 Csajbók Bence Véges projektív síkok kombinatorikusan definiált ponthalmazai 13:00 Madarasi Péter Új módszerek nagyméretű, jólstruktúrált egészértékű feladatok megoldására 13:20 Király Csaba Merevségelmélet alkalmazásai Merev, merevebb. még merevebb 13:40 Kunszenti-Kovács Dávid Hatáskonvergencia és Benjamini-Schramm konvergencia sokaságokra 14:00 Kun Gábor Könnyen felismerhető expander gráfok 14:20 Matolcsi Dávid Dependent random choice valószínűségi technika alkalmazásai és határai Kun Gábor 15:20 Szabó Kristóf P-adikus számok 15:40 Garamvölgyi Dániel Tensegrity szerkezetek merevségének kombinatorikus vizsgálata 16:00 Sulan Ádám Zarankiewicz probléma 16:20 Poór Márk Lengyel terek, halmazelméleti módszerek 16:40 Fraknói Ádám Xavér Adott bőségű reguláris gráfok 17:00 Mikulás Zsófia Blanka Gráfok metrikus dimenziója 17:20 Zsigri Bálint Tetszőlegesen hosszú monokróm 2-utak a d dimenziós egész rács d színnel színezése esetén 17:40 Nagy Zoltán Lóránt Steiner hármasrendszerek, részrendszerek beágyazhatósága és projektív geometriák Nagy Zoltán Lóránt A kutatások megvalósítását és a konferenciát az Információs és Technológiai Minisztériuma támogatta. Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás

Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás Képzőművészeti tagozat elméleti vizsga beosztás A képzőművészeti és a tánc tagozat szóbeli felvételije két részből áll (elméleti és gyakorlati). (Angyalföld tér 7.) aulájában szakmai tájékoztató (csoport

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Berettyóújfalu,2011.márc.19.

JEGYZŐKÖNYV Berettyóújfalu,2011.márc.19. 100m fiú gyorsúszás - 1.versenyszám 1. Molnár Bálint 2002 Debreceni Sportiskola 1:20,10 2. Sándor Benedek 2002 Debreceni Sportiskola 1:24,00 3. Szabó Róbert 2002 Herpály SE 1:31,30 4. Nagy Dávid 2002 Herpály

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ÖS TANÉV OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2014-2015-ÖS TANÉV OSZT. NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) 1. a 1. 1. Demeter Roland: kimagasló KÖNYV + OKLEVÉL tanulmányi, és 2. 2. Szabó Hanna: kimagasló

Részletesebben

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN

Helyezés Tagozat Hallgató Intézmény ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN ELSŐ ÁLLATÉLETTAN HORVÁTH KRISZTINA ATE MÁSODIK ÁLLATÉLETTAN BARNA LILLA SZTE - TTIK HARMADIK ÁLLATÉLETTAN HORÁNYI NÓRA SZTE - TTIK KÜLÖNDÍJ I ÁLLATÉLETTAN KŐVÁRI PETRA PTE - TTK ELSŐ ÁLLATÖKOLÓGIA, SZÜNZOOLÓGIA

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK OS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK OS TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2015-2016-OS TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Kovács Zalán Levente: kimagasló tanulmányi magatartásáért 2.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Be Kezd Ki Kedd

Be Kezd Ki Kedd 2016.06.13 Hétfő Szabó Eszter német nyelv Varga Katalin 8:00 8:00 8:15 Géczi Eszter Zsuzsanna francia nyelv Hedrich Andrea 8:00 8:15 8:30 Szilák Dániel Szabolcs német nyelv Varga Katalin 8:15 8:30 8:45

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 14 éves és ez alatti 1 5089 SZŐKE-KISS Jácint 2003 00:20:00 Nem Fóton Járok Iskolába 4:00 min/km +00:00:00 2 5091 TAKÁCS Levente Márton 2004 00:21:04 Garay János Általános Iskola, Fót 4:12 min/km

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS ANGOL NYELVŰ SZAVALÓVERSENY ÁPRILIS

ALSÓ TAGOZATOS ANGOL NYELVŰ SZAVALÓVERSENY ÁPRILIS ALSÓ TAGOZATOS ANGOL NYELVŰ SZAVALÓVERSENY 2018. ÁPRILIS 25. Ladányi Jázmin 1.b I. 1. évfolyam Kerezsi Flóra 1.a II. 1. évfolyam Vanyorek Levente 1.b III. 1. évfolyam Soltészné Szörfi Anikó Zimmermanné

Részletesebben

Sportorvosi érvényesvége

Sportorvosi érvényesvége 21412 Gede Balázs 4.2.2019 29.1.2019 15:30 21780 Somogyi Mátyás 7.2.2019 29.1.2019 15:30 20018 Varga Ábel 7.2.2019 29.1.2019 15:30 8445 Mészáros Gergő 7.2.2019 29.1.2019 15:30 10085 Józsa Soma 7.2.2019

Részletesebben

2018. április 17. Kommunikációs nap Komlóstetőn verseny eredményei MAGYAR

2018. április 17. Kommunikációs nap Komlóstetőn verseny eredményei MAGYAR 2018. április 17. Kommunikációs nap Komlóstetőn verseny eredményei MAGYAR 3. évfolyam NÉV ISKOLA HELYEZÉS EREDMÉNY Sári Nándor Kiss Ágnes Szopkó Hanna Kiss Fruzsina Kiss Boglárka Sára Diósgyőri Református

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport

EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport EMELT SZINTŰ ANGOL TANULMÁNYI TERÜLET 1. vizsgacsoport 2014. FEBRUÁR 19- én (szerdán) ANGOL NYELVBŐL FELVÉTELIZŐK BEOSZTÁSA 12 óra 30 perc Mészáros Emma 12 óra 30 perc Hajdu Dominik 12 óra 30 perc Herczeg-

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Körzet: Sarmaság Megye: Szilágy 1. osztály

EREDMÉNYLISTA. Körzet: Sarmaság Megye: Szilágy 1. osztály Körzet: Sarmaság Megye: Szilágy 1. osztály EREDMÉNYLISTA Sor- Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pont 1. Keresztes Nóra-Andrea Szász Mónika Sarmasági 1-es Számú Szakképző Líceum Sarmaság

Részletesebben

1. Kis Kasza Miklós 2. Nagy Richárd 3. Virsinger Balázs 3. Helbig Nick

1. Kis Kasza Miklós 2. Nagy Richárd 3. Virsinger Balázs 3. Helbig Nick 3 Virsinger Balázs 1. Kis Kasza Miklós Virsinger Balázs 9 Tóth Levente 21:16 2. Nagy Richárd Virsinger Balázs 7 Szalontai Dominik 21:14 3. Virsinger Balázs Mészáros Márton 6 Mészáros Márton 21:09 3. Helbig

Részletesebben

202. tanterem. 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a. Születési hely

202. tanterem. 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a. Születési hely 202. tanterem 101 Idegenvezető, magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 9kny.a hely 1. Antal Zsófia 72362045816 Debrecen 2003.10.11. 2. Arnócz Nikolett 72369980208 Debrecen 2004.04.17. nem tud jelen lenni

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2016/2017-ES TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2016/2017-ES TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2016/2017-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Mosonyi Mirjam: kimagasló tanulmányi magatartásáért és hitéletéért,

Részletesebben

Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre. Tagozatkód : 02 emelt óraszámú angol nyelvi képzés Keretszám: 18 fő Felvettek száma: 18 fő

Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre. Tagozatkód : 02 emelt óraszámú angol nyelvi képzés Keretszám: 18 fő Felvettek száma: 18 fő Végleges felvételi jegyzék a 2009/2010. tanévre Tagozatkód: 03. ( emelt óraszámú német nyelvi képzés) Keretszám: 12 fő Felvettek száma: 12 fő 74057483395 ECKER BALÁZS felvett 71851959995 HAJDÚ ANNA felvett

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK (Eredmények)

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK (Eredmények) Eredmények [1] Nr. 1. Tagozat Színháztudomány I. II. I Kertész Lilla (SZTE BTK) 2. Régi magyar irodalom Farkas Flóra 3. Populáris irodalom és kultúra Babos Orsolya (ME BTK) 4. Összehasonlító irodalom és

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2016/2017. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

2016/2017. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2016/2017. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Angol nyelv I. kategória 28. Ágoston András Iván 12. d felkészítő tanár: Zanatiné Szántai Ildikó Angol nyelv II. kategória 6. Veres Dóra Erzsébet 11.

Részletesebben

700m 1. Mészáros Márta Ebes 03:23 2. Szűcs Nelli Ebes 04:09

700m 1. Mészáros Márta Ebes 03:23 2. Szűcs Nelli Ebes 04:09 A VII. SEBES FUTÓVERSENY VÉGEREDMÉNYE 2017.09.10 Ebes 2013-ban vagy később született lányok-bálint cseppek-táv 400m 1. Chrobák Bori Debrecen 02:26 2. Szűcs Fanni Ebes 03:25 3. Zsiros Sára Ebes 03:57 2013-ban

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

EREDMÉNYLISTA. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám EREDMÉNYLISTA Bihar megye Körzet: Érmihályfalva és környéke 5. osztály Sor Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pont 1. Szabó Anna Boros Emőke Blanka Érmihályfalvi Zelk Zoltán Gimnázium Érmihályfalva

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Max: 78 pont, Min: 47 pont A zölddel jelölt versenyzők jutottak a döntőbe.

ANGOL 1. kategória Max: 78 pont, Min: 47 pont A zölddel jelölt versenyzők jutottak a döntőbe. ANGOL 1. kategória Max: 78 pont, Min: 47 pont A zölddel jelölt versenyzők jutottak a döntőbe. HELYEZÉS PONT- SZÁM KATEGÓRIA NYELV NÉV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 1 77 1 angol Farkas Gellért Ferenc Bercsényi

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2017/2018-AS TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A PROHÁSZKA-TEMPLOMBAN) KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL 1.a 1. 1. Benedek Zsuzsanna: kimagasló tanulmányi, és 2. 2.

Részletesebben

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ES TANÉV

OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK ES TANÉV OSZT. OKLEVÉL- ÉS KÖNYVJUTALMAK 2013-2014-ES TANÉV NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET (KÖNYV + OKLEVÉL A BAZILIKÁBAN) 1. a 1. 1. Tőke József: kimagasló tanulmányi KÖNYV + OKLEVÉL OKLEVÉL, magatartásáért és nevelőtestületi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy. Körzet: Zilah. Osztály: 2. osztály Sorszám

Eredménylista. Megye: Szilágy. Körzet: Zilah. Osztály: 2. osztály Sorszám Eredménylista Megye: Szilágy Körzet: Zilah Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Tollbamondás Feladatlap Összpontszám 1. Kulcsár Szilvia Csepei Ibolya Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

XVIII. Utcai Futóverseny Óvodások Martfűi Úszó és Triatlon Klub

XVIII. Utcai Futóverseny Óvodások Martfűi Úszó és Triatlon Klub Óvodások Összesen 1. 181 DÓCZI LILI MARTFŰ 2009 00:00,0 2. 187 TÓTH KIRA MARTFŰ 2010 00:00,0 3. 190 DUNAI PÉTER MARTFŰ 2007 00:00,0 4. 121 GÁSPÁR BARNABÁS KENGYEL 2006 00:00,0 5. 120 SZIKSZAY NÁNDOR MARTFŰ

Részletesebben

50m fiú gyorsúszás I. kcs 1. versenyszám. 50m fiú gyorsúszás II. kcs 2. versenyszám. 50m leány gyorsúszás I. kcs 3. versenyszám

50m fiú gyorsúszás I. kcs 1. versenyszám. 50m fiú gyorsúszás II. kcs 2. versenyszám. 50m leány gyorsúszás I. kcs 3. versenyszám 50m fiú gyorsúszás I. kcs 1. versenyszám 1. Nagy Dániel 2004 Szent I. Ált. Isk. 0:41,78 114p 2. Szűcs Dániel 2004 Tarczy Ált. Isk. 0:44,81 93p 3. Tapsonyi Bálint 2005 Mihályháza 0:48,78 72p 4. Tóth Máté

Részletesebben

Eredménylista Erdővidék

Eredménylista Erdővidék Osztály: I. 1. Baló Ágnes Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 148 2. Veres Zsombor Baló Judit Benedek Elek Gimnázium Nagybacon 133 3. Árpa Csilla-Izabella Benkő Tímea-Emília Kriza János Gimnázium

Részletesebben

1. turnus június Táborvezető: Krak Ildikó

1. turnus június Táborvezető: Krak Ildikó 1. turnus június 26-30. Táborvezető: Krak Ildikó 1. Albrecht Ádám 2. Albrecht Adél 3. Báder Dóra 4. Bakondi Bálint 5. Benes Attila 6. Botor Dávid 7. Botos László 8. Botos Letícia 9. Ceszlai Sára 10. Csajkás

Részletesebben

11.a angol középfokú komplex BME Fritzné Terbe Krisztina, Helfrich Nikolett Budavári Katalin Róza

11.a angol középfokú komplex BME Fritzné Terbe Krisztina, Helfrich Nikolett Budavári Katalin Róza Andorkó Balázs 11.a német középfokú komplex BME Helfrich Nikolett Antal Ákos 10.b angol középfokú komplex BME Ujhelyiné Kovács Éva Antal Péter 12.b német középfokú komplex BME Kaáli Krisztina Baczynski

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018-as tanévre. 0010: 4 évfolyamos gimnázium kód: Közlekedés gépész kód: Agrár gépész

Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018-as tanévre. 0010: 4 évfolyamos gimnázium kód: Közlekedés gépész kód: Agrár gépész Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018-as tanévre 0010: 4 évfolyamos gimnázium 1. Horváth Tina Dorina 2. Törő Réka Dorina 3. Török Sándor 4. Bogdán Nóra 5. Tóth József 0021 kód: Közlekedés gépész 1. Horváth

Részletesebben

"Rólad szól" 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye. Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola

Rólad szól 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye. Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola "Rólad szól" 5-6. évfolyam tanulmányi verseny eredménye Helyezés Tanuló Iskola 1 Sütő Lili Fodros Általános Iskola 2 Ritzl Dorina Zipernowsky Károly Általános Iskola 3 Szabó Csenge Napsugár Zipernowsky

Részletesebben

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista

Szent László Napi futás. Szent László napi 10-es abszolút eredménylista 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km Férfi 1-2003 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

2019. JÚNIUS 17. HÉTFŐ

2019. JÚNIUS 17. HÉTFŐ 2019. JÚNIUS 17. HÉTFŐ Tanár 1. VIZSGACSOPORT Bognár Sebestyén Tamás angol nyelv Hunya Miklós 8:00 8:00 Kiss Andrea angol nyelv Hunya Miklós 8:15 8:15 Bányai Izabella Anna spanyol nyelv Gábor Brigitta

Részletesebben

Szóbeli felvételi csütörtök I. bizottság 12. terem angol-általános

Szóbeli felvételi csütörtök I. bizottság 12. terem angol-általános I. bizottság 12. terem angol-általános 1. 08.00 Mészáros Máté László 2. Mihály Alexandra Melinda 3. Nagy Bence Botond 4. Nagy Dorina Petra 5. Nagy Réka 6. 09.00 Nándori Boróka 7. Nemes Katalin 8. Németh

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti eredménylista. Férfi Férfi 1 475 VARJASI Dávid 1990 00:03:56 00:22:07 00:23:10 00:00:29 00:49:43 00:45:47 4:21 min/km 1 1 +00:00:00 2 384 ERDEI András 1987 00:03:57 00:22:49 00:24:45 00:00:24 00:51:56 00:47:59 4:34 min/km

Részletesebben

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Szent László Napi futás Szent László napi 10-es nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 2004+ 1 631 RÉVÉSZ Hunor 2004 00:31:36 00:31:58 00:00:30 01:04:05 48 77 6:06 min/km +00:00:00 2 188 BOTTÓ Balázs 2008 00:35:35 00:36:44 00:00:34 01:12:54 59 117 6:56 min/km +00:08:49 2018.06.24 13:25:59

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Felkészítő pedagógus

Felkészítő pedagógus Osztály: 2. 1 KÓKA ANNA Érmihályfalva Zelk Zoltán Gimnázium Csengeri Erika/Szalai Hajnalka 68 26 94 2 ZDROBA PANNA -EMÖKE Érmihályfalva Zelk Zoltán Gimnázium Csengeri Erika/Szalai Hajnalka 65 28 93 3 Nagy

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Tárgy Tanár Kezd

Név Tárgy Tanár Kezd 12.b június 17. 1. Adu Beáta angol 8:00 8:15 2. Fábián Klaudia angol 8:15 8:30 3. Reiz Gréta angol 8:30 8:45 4. Balogh Tímea magyar 8:45 9:00 5. Adu Beáta történelem 9:00 9:15 6. Fábián Klaudia magyar

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Eredménylista Sarmaság

Eredménylista Sarmaság Eredménylista Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szász Adrienn-Anikó Kocsis Gabriella Liceul Technologic Sărmășag 146 2. Petkes Patrik Kocsis Melinda,,Ady Endre``Általános iskola Lompért 141 3. Forgács Dominik-Attila

Részletesebben

Eredménylista. 3. Papp Richárd Márton Gabriella Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó 149,5

Eredménylista. 3. Papp Richárd Márton Gabriella Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó 149,5 Eredménylista Körzet: Szilágysomlyó Megye: Szilágy megye Osztály: 1. osztály Ssz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Budai Petra Márton Gabriella Báthory István Általános Szilágysomlyó

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

A felső tagozatos tanulmányi verseny eredményei

A felső tagozatos tanulmányi verseny eredményei A felső tagozatos tanulmányi verseny eredményei Név Osztály Tantárgy helyezés Pap Ágota 5.a szépírás 1. Zombori Kira 5.b szépírás 2. Törőcsik Alexandra 5.c szépírás 3. Zombori Flóra 6.b szépírás 1. Kis

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita 1. osztály Körzet: Gyergyószentmiklós és környéke. Sorszám

Eredménylista. Megye: Hargita 1. osztály Körzet: Gyergyószentmiklós és környéke. Sorszám Eredménylista Megye: Hargita 1. osztály Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Elért 1. NAGY GY FERENC EDIT GYERGYÓREMETE 148 NIKOLETTA 2. ROMÁN MÁTÉ FERENC EDIT GYERGYÓREMETE 147 3. LACZKÓ VIOLA PAPP

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

Statika 1. PZH :15-10:00 Ülésrend

Statika 1. PZH :15-10:00 Ülésrend Statika 1. PZH 2019.05.22. 08:15-10:00 Ülésrend Név Terem ülés 1 Abigél Schupler K234 14 2 ÁRON Kovács K234 74 3 Balogh Boróka K234 134 4 Balogh Vivien Liliána K234 194 5 Bárány Bella K234 254 6 Bauer

Részletesebben

Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1965-ben és előtte születettek Hakszer Erika 23:51:00 23:32:00 47:23:00

Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 1965-ben és előtte születettek Hakszer Erika 23:51:00 23:32:00 47:23:00 Tavasz Nyár Ősz Tél Összidő Félmaraton 965-ben és előtte születettek Hakszer Erika :5:00 ::00 47::00 966-980 között születettek Czett Zoltán 6:9:00 nincs Gyenizse Zoltán 0:58:00 0:0:00 4:00:00 Kántor Attila

Részletesebben

2017/2018 Tanulmányi versenyek évfolyam

2017/2018 Tanulmányi versenyek évfolyam 2017/2018 Tanulmányi versenyek 5-12. évfolyam Verseny megnevezése Forduló megnevezése (házi, iskolai, megyei, országos) 1. szépkiejtési verseny iskolai forduló irodalom Nevezés Tantárgy Versenyző neve

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév Közgazdaság képzési ág 1 Ambrus K. Norbert A A1 2 Antal V. Tamás A A1 3 Babota G. Zoltán A A1 4 Baczoni G. Gyopárka A A1 5 Baló Cs. Zsolt A A1 6 Baricz C. Anita A A1 7 Bartha L.-J. Boglarka A A1 8 Bartók

Részletesebben

KAC KA MEZEI FUTÓVERSENYE. Kiskunhalas, Kertvárosi Általános Iskola "Zöld udvar"

KAC KA MEZEI FUTÓVERSENYE. Kiskunhalas, Kertvárosi Általános Iskola Zöld udvar KAC KA MEZEI FUTÓVERSENYE Kiskunhalas, Kertvárosi Általános Iskola "Zöld udvar" 2017.10.20 U9 FIÚ VÉGEREDMÉNY 1. Ale Patrik 2010 Központi 2. Horváth Áron 2009 Központi 3. Balázs Alex 2009 Felsővárosi 4.

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 1 9035 FAZEKAS Attila 1970 00:37:38 00:08:50 00:09:28 00:09:36 00:09:42 3:45 min/km +00:00:00 2 9150 THURAUER Roman 1977 00:37:54 00:08:51 00:09:28 00:09:41 00:09:53 3:47 min/km +00:00:15 3 9051 HAJTMAN

Részletesebben

A sportnap eredményei

A sportnap eredményei 48 1 eredmények 2 A sportnap eredményei 9. évf. 9. évf. Távolugrás 1. Karancsi Zsófia (7. b) 415 cm 1. Cervenak Márton (7. c) 420 cm 2. Nagy Emese (7. b) 380 cm 2. Szórádi Balázs (7. a) 415 cm 3. Szabó

Részletesebben

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

Hunfoglalás - Kékes-Vertikál, Kékestető 1 kör - 6 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 20 év alatt 1 1102 BOROS Ádám 2004 01:14:33 7 7 12:25 min/km +00:00:00 2 1064 RÁCZ Balázs 1997 01:18:10 11 10 13:01 min/km +00:03:37 3 352 SZABÓ Dávid 1999 01:18:43 12 11 13:06 min/km +00:04:08 4

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben