Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 22. Város/Község: Makó Postai irányítószám: 6900 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Lajtár Líviusz Telefon: 62/ Fax: 62/ Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xáltalános közszolgáltatások

2 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Aktív turisztikai fejlesztések Makón. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás Kivitelezés xtervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye

3 Makó, hrsz, 11467/18 hrsz, 11466/3 hrsz, Maros folyó (02/1 hrsz), Kiszombor, 05315/3 hrsz NUTS-kód HU333 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Átalánydíjas vállalkozási szerződés az Aktív turisztikai fejlesztések Makón című projekt megvalósítására II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak:

4 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre x valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 1. rész (Kalandpálya építése) A hrsz. alatti Maros-parti strand területén szürke nyárfákra telepített 18 feladatot tartalmazó gyermek drótkötélpálya rendszerből, szürke nyárfákra telepített 29 feladatot tartalmazó felnőtt drótkötélpálya rendszerből, 1 db mászófalból és 1 db dróthálópiramisból álló akadálypálya (összesen 541,5 m) Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség QUISTITI beülő C68 db 35 Aventex Y kantár L36 db 35 Vertigo WL M40 db 70 Elios sisak A42 db 70 Tandem + Vertigo WL P 21 + M40 db 10 Pandion beülő C32 db 35 Aventex Y kantár L36 db 35 Vertigo WL M40 db 70 Atrac kantár db 35 Vertigo karabiner db 35 Trac kalandparkos csiga db 35 I'D ereszkedő eszköz D20 db 2 Rescue csiga P50 db 2 OK karabiner M70 db 2 GRIGRI pozicionáló T14 db 2 Steel'O acél karabiner db 2 Antipodes kötél 20 m CST 11 db 1 Antipodes kötél 2 m CST 11 db 1 Klassique kötélzsák C 03 db 1 PRO TRAXION db 2 Gemini db 2

5 Vertex sisak A 11 db 5 Atrac L37 db 5 Aventex db 5 Vertigo db 5 Trac db 5 Falcon db 5 EN ill. EN szabvány szerinti üzemeltetésre alkalmas kivitelben történő építés, valamint a hozzá tartozó üzemeltetési szabályzat elkészítése. 2. rész (Canopy pálya építése): Az építmény a hrsz. alatti Maros-parti strand és a 05315/3 hrsz. alatti Kiszombori oldal között épül meg. Az induló és érkező oldal a két azonos szerkezet szembe fordításával pont megfelelő pozícióba kerülnek. Az induló, és az érkező oldal 5 m-es szintkülönbsége a 140 m-es fesztávnak megfelelően került kialakításra. Az érkező szint ~2,2 m-es magasságra adódik. Az átfeszített sodronyok alatt biztosítandó magasság miatt. Az alapozási sík a terepszint alatt 1,5 m ami alatt 10 cm vtg szerelőbeton szükséges. Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség Vertex sisak A 11 db 5 Atrac L37 db 5 Aventex db 5 Vertigo db 5 Trac db 5 Falcon db 5 3. rész (Úszóműves csónakkikötő és sólyapálya építés) Sólyapálya: 4,2 m széles vasbeton szerkezet, mely a hrsz. alatti ingatlan partszakaszánál a csónakok vízrebocsátását teszi lehetővé. Úszóműves csónakkikötő: legnagyobb hosszúság 72 m, legnagyobb szélesség 6 m, engedélyezett szabadoldal 0,6 m, legnagyobb merülés 0,3 m, vízkiszorítás 27 t. 4. rész (Strandfürdő felújítás-bővítés): Porta épület felújítása és büfével bővítése (282,35 m2), 6 állásos zuhanyzó építés (10,39 m2), 4 állásos zuhanyzó felújítása (12,47 m2), WC épület felújítás és 4 db öltöző kialakítása (41,69 m2), raktárépület létesítése (12,47 m2), Sétány létesítése (207 m2), kerítés- és kapuépítés (91 m2), 2 db strandröplabda pálya felújítása (összesen 324 m2) Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség Szemeteskuka db 10 Padok db 10 Mentő csónak db 1 Térfigyelő kamerarendszer db 1 5. rész (Strand zárt szennyvízcsatornázás): 1 db átemelő kialakítása és bekötése a hálózatba és a strand teljes belső csatornázása (280 m-es szakaszon szennyvízelvezetés). 6. rész (Parkolók és bekötőút építése):

6 21 db parkolóhely (ebből 3 akadálymentes) építése (összesen 314 m2) és 4 m széles 444 m2 bekötőút építése a sólyapálya felé. Mindegyik rész esetében a pontos mennyiségeket és a kiegészítő munkálatokat a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés tartalmazza. Az 1. és 2. résznél Ajánlatkérő az eszközbeszerzés tárgyát annak egyértelmű meghatározása céljából konkrét típusokra való utalással határozta meg, de azzal egyenértékű ajánlatot ajánlatkérő elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek megfelelően igazolnia kell ajánlatában. Az összes rész vonatkozásában a tárgyi közbeszerzés részét képezi a kiviteli tervek készítése, valamint a 3-as rész vonatkozásában az úszóműves kikötő típustervének elkészíttetése, engedélyeztetése. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 1. Jótállás: ajánlatban meghatározott időtartamú azzal, hogy a jótállás időtartama nem lehet kevesebb, mint 36 hónap. 2. Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 0,7 %-a/naptári nap (részenkénti kötbérmaximum: azonos a meghiúsulási kötbér mértékével.) 3. Hibás teljesítési kötbér: alapja a meghibásodással érintett naptári napok száma, napi mértéke a napi késedelmi kötbér 1/10-e, a kötbérmaximum a teljes nettó vállalkozói díj 3%-a. 4. Meghiúsulási kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 10 %-a 5. Előleg-visszafizetési garancia: előleg összegével egyenértékű (lásd III.1.2. pont) 6. Jótállási biztosíték: a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-val egyenértékű (utóbbi 2 biztosíték rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt. 53/A. (6) a) alapján történhet) A mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletszabályokat (pl. definíciók) a dokumentáció tartalmazza.

7 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít előleg-visszafizetési garancia ellenében a dokumentációban lévő szerződés szerint. Ajánlattevő a műszaki ellenőr által ellenőrzött és a Megrendelő által leigazolt műszaki készültségnek megfelelően részenként 1 db résszámlát (60 %-os műszaki készültségnél, a vállalkozói díj 50 %-ról) és 1 db végszámlát (hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételt követően) állíthat ki. A fizetés magyar forintban történik. A fizetés a Kbt (3) alapján történik azzal, hogy a 305. (3) i) pont szerinti rendelkezés is alkalmazásra kerül. A vállalkozói díjrész saját forrásból finanszírozott részét ajánlatkérő, míg a vállalkozói díjrész fennmaradó, pályázati forrásból finanszírozott része esetében a Regionális Operatív Program eljárásrend keretében a támogatást nyújtó szervezet utalja. Ajánlattevő, amennyiben írásban nyilatkozik arról, hogy az előlegre nem tart igényt, az előlegnek megfelelő díjrész az 1. részszámlával egyidőben kerül kiegyenlítésre. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem feltétel. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) a)-i pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) a, c, d, pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. (1)-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt (3) alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

8 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi igazolásokat a (közös) ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek. P/I): Csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját 2. előfordult-e, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 1 évben 15 napon túli sorban állás volt (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja) P/II): Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó (saját vagy jogelődje) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit [mérleget és eredmény-kimutatást (kiegészítő melléklet nélkül) és kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentést is], amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja) P/III): Nyilatkozzon a es évek tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban a Kbt. 66. (1) c) alapján attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alábbi követelményeknek a (közös) ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek. Utóbbinál ajánlattevő a minimumkövetelményeknek a Kbt. 69. (8) szerinti alvállalkozóval együtt is megfelelhet. P/I): Alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi nyilatkozata szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 1 évben 15 napon túli sorban állás volt. P/II): Alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti évek közül a) legalább kettő évben az adózás előtti eredmény negatív vagy b) bármely évben a saját tőke nem éri el a 15 millió forintot. P/III): Alkalmatlan, ha az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együtt, a es években a közbeszerzés tárgyából származóan: a) az 1. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó Ft árbevételt, b) a 2. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó ,- Ft árbevételt, c) a 3. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó ,- Ft árbevételt, d) a 4. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó ,- Ft árbevételt,

9 e) az 5. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó ,- Ft árbevételt, f) a 6. RÉSZ esetében a 3 év alatt összesen legalább nettó ,- Ft árbevételt nem ért el. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi igazolásokat a (közös) ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen: M/I): Ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban műszaki átadás-átvétellel befejezett az 1. rész esetében drótkötél-pálya építési a 2. rész esetében drótkötél-pálya építési a 3. rész esetében úszómű (csónakkikötő) építési a 4. rész esetében magasépítési az 5. rész esetében csatornaépítési a 6. rész esetében útépítési (vagy mindezek felújítási) munkáit a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak ismertetésével: - szerződést kötő másik fél neve, - másik fél kapcsolattartójának megnevezése, telefonszáma, - teljesítés helye, - teljesítés ideje (befejezés dátumszerűen (év, hónap, nap) meghatározva) - munka tárgya, - ellenszolgáltatás összege, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelménye megvalósulásának. M/II): A Kbt. 67. (2) bekezdés c) pontja és e) pontja alapján ismertesse: a) ajánlattevő vezető tisztségviselőjének és a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetőinek nevét, végzettségét, képzettségét, gyakorlati idejét, a felelős műszaki vezető esetében névjegyzéki tagság kategóriáját, továbbá csatolja a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzának, illetve rendelkezésre állási nyilatkozatának eredeti aláírt példányát. (a végzettséget, képzettséget, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételt okirat (egyszerű másolatban) csatolásával kell igazolni); és M/III): A Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló - saját tulajdonban lévő vagy bérleti szerződéssel vagy haszonkölcsön-szerződéssel vagy lízingszerződéssel lekötött - a tárgyi munka teljesítéséhez szükséges munkagépek, berendezések bemutatása (áruleírása). A bemutatásnak (áruleírásnak) tartalmaznia kell az adott munkagép, berendezés leírását (darabszám, műszaki paraméterek), a rendelkezésre állás (saját tulajdon, bérlet, haszonkölcsön, lízing) igazolását. A bemutatásból egyértelműen

10 megállapíthatónak kell lennie a műszaki alkalmasság minimumkövetelménye megvalósulásának. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alábbi követelményeknek a (közös) ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni. Ajánlattevő a minimumkövetelményeknek a Kbt. 69. (8) szerinti alvállalkozóval együtt is megfelelhet. M/I. a) Az 1. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 2 db, egyenként legalább nettó 10 millió forint értékű drótkötélpálya építési (felújítási) munkákról referenciával. M/I. b) A 2. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 1 db, egyenként legalább nettó 10 millió forint értékű drótkötélpálya építési (felújítási) munkáról referenciával. M/I. c) A 3. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 1 db, egyenként legalább nettó 10 millió forint értékű úszómű (csónakkikötő) építési (felújítási) munkáról referenciával. M/I. d) A 4. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 1 db, egyenként legalább nettó 30 millió forint értékű magasépítési (felújítási) munkáról referenciával. M/I. e) Az 5. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 1 db, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű csatornaépítési (felújítási) munkáról referenciával. M/I. f) A 6. rész tekintetében: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban (a 36 hónap alatt összesen) műszaki átadás-átvétellel befejezett, min. 2 db, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű útépítési (felújítási) munkáról referenciával. M/II): a) aa) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő műszaki végzettségű vezető tisztségviselővel (mindegyik rész esetében, de ha az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, akkor is elegendő egy ilyen vezető meglétét igazolnia). ab) 1. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell legalább 1 fő esetében: felsőfokú magasépítő statikus mérnöki végzettség, MV-Ép-A kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év magasépítői gyakorlat. 2. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell legalább 1 fő esetében: felsőfokú magasépítő statikus mérnöki végzettség, MV-Ép-A kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év magasépítői gyakorlat.

11 3. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell legalább 1 fő esetében: felsőfokú vízépítő mérnöki végzettség, MV-VZ/A kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év vízi létesítmény építői gyakorlat. A 4. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell: felsőfokú magasépítő mérnöki végzettség, MV-Ép-A, MV-Ép/ÉV, MV-Ép/ÉG kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év magasépítői gyakorlat. Az alkalmassághoz nem szükséges, hogy 1 fő vonatkozásában álljon fenn valamennyi felelős műszaki vezetői jogosultság. Az 5. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell legalább 1 fő esetében: felsőfokú vízépítő mérnöki végzettség, MV-VZ/A kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év vízépítési gyakorlat. A 6. rész tekintetében: A felelős műszaki vezető esetében az alkalmassághoz rendelkeznie kell legalább 1 fő esetében: felsőfokú útépítő mérnöki végzettség, FMV-Közl Ép/A kategóriás jogosultságú felelős műszaki vezetői névjegyzéki tagság, legalább 5 év útépítésben vagy útfelújításban, vagy útaszfaltozásban szerzett gyakorlat. A felelős műszaki vezető lehet egyben vezető tisztségviselő is. M/III): Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi munkagépekkel, berendezésekkel: 1-3. részben: - min. 1 db hegesztőgép - min. 1 db min. 1,5 tonnás teherbírású tehergépjármű m2 állvány - autódaru - 1 db kotró-rakodó gép 4. részben - min. 1 db betonkeverő, - min. 1 db legalább 15 tonnás teherbírású tehergépjármű m2 zsalurendszer - min 1 db fúró - min 1 db lézerszintező - min 1 db kotró-rakodó gép 5. részben - min. 1 db kotró rakodó gép, - min. 1 db legalább 1,5 tonnás teherbírású tehergépjármű 6. részben - min. 1 db kotró rakodó gép,, min. 1 db finisher (aszfaltterítő gép), - min. 1 db úthenger (statikus és vibrációs üzemmódban), - min. 1 db legalább 10 tonnás teherbírású billenős tehergépjármű Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon munkagép többszörözésére nincs szükség. A tehergépjárműveknél a fenti tömeg a gépjármű által szállítható tömeget jelenti és nem magának a járműnek a tömegét. III.2.4) Fenntartott szerződések

12 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x xaz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Szempont Súlyszám nettó ajánlati ár 80 a felhívásban meghatározott befejezési időponthoz képest korábbi teljesítési határnap vállalása (napokban kifejezve, időben visszafelé számolva a napokat) a dokumentációban meghatározottnál 10 kedvezőbb jótállási időtartam (hónapokban kifejezve) teljesítése IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 10

13 A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/11/05 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti ellenértéke az Áfá-t (25 %) nem tartalmazza. Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő pénztárában készpénzben vagy az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú fizetési számlájára történő átutalással ( ajánlati dokumentáció átutalási közleményként megjelöléssel) egyenlítheti ki. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/11/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/11/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Ajánlatkérő székhelyén (6900 Makó, Széchenyi tér 22.), I. emeleti kistanácskozó. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80. (2) bekezdés szerinti személyek. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: DAOP-2.1.1/E jelű pályázat. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, ebből kifolyólag ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen eljárásban a Kbt t, a 99/A. (1) bekezdését és a t úgy kell alkalmazni, hogy az ott írt oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása. V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

14 Nincs eredményhirdetés, az összegzés kerül megküldésre a Kbt (3) g-h szerint. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 99. (3) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik nap de óra. Amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanapon de órakor. (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció kérését megelőzően annak árára vonatkozó befizetés (ajánlattételi felhívás IV/3/3 pont) visszavonhatatlan megtörténtét tartalmazó igazolást kell bemutatni illetve megküldeni az ajánlatkérő részére. a) Személyes átvétel: az I/1 pont szerinti helyen, munkanapokon hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 és óra, szerdán 7.30 és óra, pénteken 7.30 és óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 7.30 és óra között. b) Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 54. (8 ) szerinti 2 munkanapos határidőben kerül postai úton feladásra az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő a dokumentáció kitölthető iratmintákkal kapcsolatos részét mind az a) mind a b) pont szerinti esetben kérésre - elektronikus úton is megküldi. A dokumentáció átvételének időkorlátjára (véghatáridejére) a IV.3.3. pontban meghatározottak az irányadóak. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Alsó határ: 1, felső határ 10. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ár résszempont esetében a pontszám a fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra (a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 sz. módosított ajánlásának III/A/1/b/ba pontja alapján). A teljesítési határnap és jótállás esetében a pontszám az egyenes arányosítás módszerével (a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 sz. módosított ajánlásának III/A/1/b/bb pontja alapján) kerül meghatározásra. Amennyiben az ajánlatok valamely tartalmi eleme azonos, ekkor e tartalmi elemre minden ajánlat ugyanazt a pontszámot kapja. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk:

15 1) Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2) Az ajánlatokat kinyomtatva, 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. A borítékon fel kell tüntetni: II/1/1 szerinti elnevezést és a csak bontási eljárás során bontható fel! feliratot. Egyebekben a Kbt. 70/A. szerinti formai követelmények az irányadóak. 3) A csatolandó mellékletek felsorolását és a közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza! Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 70. (2), (3) és (8) bekezdésében és a Kbt. 71. (1) és (4) bekezdésében és 72. -ban foglaltakat. Ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 55. (3) bekezdésében foglaltakról. 4) A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. 5) Az olyan okiratok esetében, ahol az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció eredeti formát nem ír elő, abban az esetben az okirat egyszerű másolatban is benyújtható. 6) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához NEM köti. 7) Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetőek vissza, azokat ajánlatkérő a Kbt. 7. (2) bekezdése szerint őrzi, illetve 7. (3) bekezdése 97. szerint kezeli. 8) Az ajánlatokat a Kbt figyelembe vételével kell elkészíteni és benyújtani. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30 és óra, szerdán 7.30 és óra, pénteken 7.30 és óra között lehet leadni az I/1 pont szerinti helyen (ide nem értve az ajánlattételi határidő utolsó napját, amelyre a IV.3.4 pontban foglalt záró időpont az irányadó). 9) Helyszíni bejárás időpontja: jelen felhívás közzétételétől számított 6. nap óra, amennyiben az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap. Időpont: óra. Találkozó: a Maros parti strand bejáratánál 10) Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdésében meghatározott személlyel kötheti meg a szerződést. 11) Amennyiben az ajánlat vagy annak egyes részei nem magyar nyelvűek, nem hiteles magyar fordítást is kell csatolni. 12) A Kbt (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertesként érvényes tevékenységi felelősségbiztosítást köt (a biztosítás tartalmazzon harmadik személynek okozott dologi károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is), és annak hiteles másolatát a szerződéskötéskor bemutatja, vagy amennyiben ilyennel rendelkezik, úgy azt nyertessége esetén jelen munkára vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti. A biztosítási szerződés megléte a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.

16 13) A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 14) Nem magyar honosságú ajánlattevő (alvállalkozó, erőforrás-szervezet, referenciát adó) esetén az ajánlattételi felhívás közzétételének napján hatályos Magyar Nemzeti Bank középárfolyam ( alapján kell a felhívásban lévő adatoknál (pl. árbevétel) a külföldi devizát magyar forintra átváltani. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/15 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL):

17 B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás Kalandpálya építése 1) A rész meghatározása Kalandpálya építése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: Kiegészítő szójegyzék 3) Mennyiség vagy érték A hrsz. alatti Maros-parti strand területén szürke nyárfákra telepített 18 feladatot tartalmazó gyermek drótkötélpálya rendszerből, szürke nyárfákra telepített 29 feladatot tartalmazó felnőtt drótkötélpálya rendszerből, 1 db mászófalból és 1 db dróthálópiramisból álló akadálypálya (összesen 541,5 m) Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség QUISTITI beülő C68 db 35 Aventex Y kantár L36 db 35 Vertigo WL M40 db 70 Elios sisak A42 db 70 Tandem + Vertigo WL P 21 + M40 db 10 Pandion beülő C32 db 35 Aventex Y kantár L36 db 35 Vertigo WL M40 db 70 Atrac kantár db 35 Vertigo karabiner db 35 Trac kalandparkos csiga db 35 I'D ereszkedő eszköz D20 db 2 Rescue csiga P50 db 2 OK karabiner M70 db 2 GRIGRI pozicionáló T14 db 2 Steel'O acél karabiner db 2 Antipodes kötél 20 m CST 11 db 1 Antipodes kötél 2 m CST 11 db 1 Klassique kötélzsák C 03 db 1 PRO TRAXION db 2 Gemini db 2 Vertex sisak A 11 db 5 Atrac L37 db 5 Aventex db 5 Vertigo db 5

18 Trac db 5 Falcon db 5 EN ill. EN szabvány szerinti üzemeltetésre alkalmas kivitelben történő építés, valamint a hozzá tartozó üzemeltetési szabályzat elkészítése. Valamint a szükséges kiviteli terv(ek) készítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 2 meghatározás Canopy pálya építése 1) A rész meghatározása Canopy pálya építése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték Az építmény a hrsz. alatti Maros-parti strand és a 05315/3 hrsz. alatti Kiszombori oldal között épül meg. Az induló és érkező oldal a két azonos szerkezet szembe fordításával pont megfelelő pozícióba kerülnek. Az induló, és az érkező oldal 5 m-es szintkülönbsége a 140 m-es fesztávnak megfelelően került kialakításra. Az érkező szint ~2,2 m-es magasságra adódik. Az átfeszített sodronyok alatt biztosítandó magasság miatt. Az alapozási sík a terepszint alatt 1,5 m ami alatt 10 cm vtg szerelőbeton szükséges. Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség Vertex sisak A 11 db 5 Atrac L37 db 5 Aventex db 5 Vertigo db 5 Trac db 5 Falcon db 5 Valamint a szükséges kiviteli terv(ek) készítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

19 Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 3 meghatározás Úszóműves csónakkikötő és sólyapálya építés 1) A rész meghatározása Úszóműves csónakkikötő és sólyapálya építés 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték Sólyapálya: 4,2 m széles vasbeton szerkezet, mely a hrsz. alatti ingatlan partszakaszánál a csónakok vízrebocsátását teszi lehetővé. Úszóműves csónakkikötő: legnagyobb hosszúság 72 m, legnagyobb szélesség 6 m, engedélyezett szabadoldal 0,6 m, legnagyobb merülés 0,3 m, vízkiszorítás 27 t. A fejlesztés kiviteli tervének, valamint az úszóműves kikötő típustervének elkészítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 4 meghatározás Strandfürdő felújítás-bővítés 1) A rész meghatározása Strandfürdő felújítás-bővítés 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy:

20 További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték Porta épület felújítása és büfével bővítése (282,35 m2), 6 állásos zuhanyzó építés (10,39 m2), 4 állásos zuhanyzó felújítása (12,47 m2), WC épület felújítás és 4 db öltöző kialakítása (41,69 m2), raktárépület létesítése (12,47 m2), Sétány létesítése (207 m2), kerítés- és kapuépítés (91 m2), 2 db strandröplabda pálya felújítása (összesen 324 m2) Továbbá az ehhez tartozó eszközbeszerzések: Megnevezés mérték-egység mennyiség Szemeteskuka db 10 Padok db 10 Mentő csónak db 1 Térfigyelő kamerarendszer db 1 Valamint a szükséges kiviteli terv(ek) készítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 5 meghatározás Strand zárt szennyvízcsatornázás 1) A rész meghatározása Strand zárt szennyvízcsatornázás 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: 3) Mennyiség vagy érték 1 db átemelő kialakítása és a strand teljes belső csatornázása (280 m-es szakaszon szennyvízelvezetés). Valamint a szükséges kiviteli terv(ek) készítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY

21 Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 6 meghatározás Parkolók és bekötőút építése 1) A rész meghatározása Parkolók és bekötőút építése 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség vagy érték 21 db parkolóhely (ebből 3 akadálymentes) építése (összesen 314 m2) és 4 m széles 444 m2 bekötőút építése. Valamint a szükséges kiviteli terv(ek) elkészítése. 4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2011/05/31 (év/hó/nap) 5) További információ a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz.

Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. 1105/2 hrsz. Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66.

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK Általános keresés. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2011/66. 1. oldal, összesen: 10 oldal Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben

Részletesebben

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 3 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Ajánlatkérő

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő 2010 / 81 száma: Ajánlatkérő: Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Repülőtér utca 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Flórián téri Üzletközpont felújítása I. ütem

Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Flórián téri Üzletközpont felújítása I. ütem Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 120 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Budapest Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 40 Ajánlatkérő: Fertőd Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Fertőd, Vasút sor és Sarródi út Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12

Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 147 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 7621 Pécs, Rákóczi út 48-50. hrsz. 18875/4/A/2-10 -11-12 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ

Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Kondoros Nagyközség Önkormányzata : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 17.09.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 11.10.2010 Dokumentáció

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 14. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közterületi térfelügyelő-rendszer beszerzési okmányának (I. ütem) jóváhagyására

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Árubeszerzés x 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben