Júlia 167. kötet. Jacqueline Baird A szenvedély mestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Júlia 167. kötet. Jacqueline Baird A szenvedély mestere"

Átírás

1 Júlia 167. kötet Jacqueline Baird A szenvedély mestere Patriciának nincs más választása: barátnője boldogsága érdekében bele kell egyezni a látszateljegyzésbe Lucas Di Maggival. Eközben az a legnagyobb gondja miként titkolja el, hogy már régóta szerelmes a férfiba... A lány elégedetten elmosolyodott. Küldetése véget ért. Megfordult, / hogy elhagyja a szobát, amikor ' nekiütközött valakinek. Most rajtacsíptem!" Eljegyzés, de csak színleg? Jóllehet ez nincs a csinos Patrícia kedvére, mégis elfogadja Luca di Maggi feltételét. A férfi ugyanis meglepi őt, amikor épp barátnője kompromittáló fotóit akarja visszaszerezni a házából, s arra kényszeríti a hívatlan látogatót, hogy kísérje el Olaszországbaa menyasszonyaként... Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásávaljelent meg. Kiadványunk szereplői kitalált személyek. Bármely adott személlyel, akár élővel, akár elhunyttal való hasonlóság a merő véletlen műve. Ali rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Enterprises II B. V. All characters in this book are fictitious. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental. JacquelineBaird, Harlequin Magyarország Kft, a Julia 167. eredeti címe: Master of Passion (Harlequin Mills & Boon, Romance) Magyarra fordította: Komáromy Rudolf Kép: RJB ISBN ISSN A Jllllil a Harlequin Magyarország Kft. időszaki kiadványa. Felelős kiadó: Tony Flynn, Ralf Klásener Főszerkesztő: Dr. Téglásy Imre Felelős szerkesztő: Kőszeghyné S. Viktória Műszaki vezető: Mészáros Anikó Hirdetésszervezés: /395 Terjesztési ügyek: /410 Szerkesztőség: 1122 Budapest. XII. Városmajor u Levélcím: 1535 Budapest. Pf Telefon: ; Telefax: A Harlequin Magyarország Kft. szerelmesregény-sorozatai: Terjeszti a HÍRKER Rt., az NH. Rt., a regionális részvénytársaságok, a Kiadói Lapterjesztő Kereskedelmi Kft., valamint egyéb terjesztő szervek. Előfizetésben terjeszti a Harlequin Magyarország Kft. Előfizethető a Harlequin Magyarország Kft. olvasószolgálatánál közvetlenül (Budapest, XII. Városmajor u. 11.) vagy átutalással a Harlequin Magyarország Kft. MKB Rt pénzforgalmi jelzőszámra. Külföldről előfizethető a Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.-nél, tel.:(36-1) fax: (36-1) Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken és rejtvénypályázatainkon résztvevők adatai (név. lakcím) kiadónk nyilvántartásába kerülnek. Részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a - fenti adatok felhasználásával - későbbiekben akcióinkra, kiadványainkra felhívjuk szíves figyelmüket. Előfizetési díj: negyed évre: Ft. fél évre: Ft. egész évre: Ft (24 kötet). Szedés: Harlequin Magyarország Kft., Budapest Készíti az Egri Nyomda Kft. (108) Felelős vezető: Kopka László vezérigazgató

2 1. FEJEZET Patrícia lábbal előre benyomult a fürdőszobaablakon. - A nyavalyába! - szitkozódott fojtott hangon, amint fél lábbal a vécécsészében landolt, és a víz befolyt a tornacipőjébe. Ha ép bőrrel kerül ki ebből a kalandból, utána megfojtja Moyát! * Úgy látszik, hiányzott egy kereke, másként nem egyezett volna bele abba az őrültségbe, hogy betörjön egy harmadik emeleti lakásba Mayfairben, az egyik legdivatosabb londoni városrészben. Végtére is kit érdekel, ha a barátnőjét megzsarolják? Úgy kell neki, minek fotóztatta magát félpucéran a francia Riviérán! Es épp egy kéjsóvár olasszal! Mihelyt a Times hírül adta, hogy eljegyezte magát egy bíró fiával - mi több, egy püspök unokaöccsével! -, ez a csibész nyomban felbukkant, és pénzt követelt tőle. Patrícia megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor végre szilárd talajt érzett a talpa alatt. Egy másodpercig mozdulatlanul állt, hogy tájékozódjék. Csütörtökön, napvilágnál még egyszerűnek tűnt a terv. Moya délelőtt felkereste a fickót a lakásán, színleg azért, hogy a fényképek átadásáról tárgyaljon vele, s eközben titokban kinyitotta a fürdőszobaablakot. Szerencsére a férfi ezt nem vette észre, és elment 1 dolgozni, a saját kaszinójába. Onnan pedig - péntek este lévén - tíz előtt biztosan nem keveredik haza. Eddig minden úgy ment, mint a karikacsapás. Most már csak a nappaliba kellett behatolnia, ahol a leleplező fotók az íróasztalfiókban lapulnak. Moya ugyanis kifigyelte, hogy a zsaroló oda tette be őket, miután ő megígérte neki, hogy másnap megkapja a pénzt. Most mégis elfogta Patríciát a bizonytalanság. Amint a szeme megszokta a sötétséget, a szemközti ajtóhoz lépett. Egyszerre megdermedt, mivel a tőle jobbra félig nyitva álló másik ajtón át hirtelen világosság támadt, belülről pedig hangok hallatszottak. Kalapáló szívvel kuporodott az ajtó mögé. Átellenben, a falitükörben férfialakot látott. Neki csak a hátát látta, vele szemben azonban a törékeny, vörös hajú nőben rögtön felismerte Margót Meyt, a híres-hírhedt kabaré-énekesnőt. Ijedtében moccanni sem mert, hiszen bármelyik pillanatban felfedezhették. - Reggel okvetlenül fölhívlak, Margót, de most még el kell intéznem néhány üzleti ügyet. A külföldi származásról árulkodó, mély hang hallatán Patrícia megborzongott. Ez a tetves kis pondró", ahogy Moya keresetlen egyszerűséggel titulálta. Hát kicsinek éppen nem mondható, állapítottameg tüstént, hiszen legalább százkilencvenöt centi. A kaszinó helyett pedig a hálószobájában tartózkodik. - Luc, mókuskám, ne izgasd föl magad! -kulcsolta át a férfi nyakát Margót. -Feltétlenül látni akartalak, annyira hiányoztál. Patrícia érezte, hogy az arcába szökik a vér. Luc.. Egyszer már hallotta ezt a nevet, de nem, ez lehetetlen. Bár nyomban elvetette a gondolatot, mégis verejtékcseppek gyöngyöztek a homlokán. Fekete pólójának kapucniját ugyanis egészen a fejébe húzta, hogy elrejtse platinaszőke haját. Mielőbb el kell tűnnie innét! Azok ketten épp csókolóztak, azt várta, hogy mindjárt az ágyra dőlnek. Legnagyobb megdöbbenésére azonban a férfi kiszabadította magát Margót öleléséből, és hátralépett. - Ma este nem - jelentette ki hűvösen. - Mondtam már, dolgom van. Hazaviszlek. - De... - Semmi de! Margót elpirult mérgében, ám érzéki mosollyal leplezte dühét. - A szenvedély mestere visszautasít engem? - búgta csábos hangon. - Pedig nagyon jó volt veled, kár, hogy olyan rég volt. Patrícia alig tudott uralkodni magán, hogy föl ne kacagjon. Még hogy a szenvedély mestere! Talán inkább a pornográfiáé. Hát nem tudja ez a nő, miféle üresfejű senkiházival kezd? - Szavamat adom rá, hogy holnap pótoljuk a mulasztást, de most menned kell. - Ezek szerint meggondoltad magad, és a jövő héten magaddal viszel Olaszországba az édesanyád születésnapjára? Elvégre már majd egy éve együtt járunk. És micsoda gyönyörű év volt! - tette hozzá Margót. A lány émelyegni kezdett. Hát semmi önérzet nem szorult ebbe a bárpacsirtába? - Tudod, hogy semmi szín alatt nem mutathatlak be az anyámnak. Eleget írtak a lapok a kalandjaidról. Egész Itália megcsodálhatta a képedet, amikor az egyik legelőkelőbb római étteremben meztelenül táncoltál az asztal tetején egy politikussal. - Szóval az ágyban jó vagyok neked, de feleségnek már nem? - fakadt ki keserűen a nő. - Megállapodtunk, nem? Eszedbe ne jusson követelőzni! Egyáltalán hogy találtál meg? - tessékelte a hálószoba másik ajtaja felé a férfi, mire Patrícia fellélegzett. Továbbra sem hagyta nyugodni azonban a feszélyező érzés, hogy valahol hallotta már ezt a hangot. - Az újságban olvastam, hogy megint Londonba jöttél. Egyébként is tudtam, hogy megvetted a kaszinót. Mivel a szokott helyünkön nem találtalak, ott érdeklődtem, és megadták a címedet... Patrícia nem hallotta a mondat végét, mert a pár éppen távozóban volt. Hamarosan becsapódott a lakás ajtaja. Nyirkos tenyerét a lány fekete pólójába törölte. Megvárta, míg valamelyest lecsillapodik, aztán kilopózott az előszobába. Már amikor a tűzlétrán felkapaszkodott, akkor is a torkában dobogott a szíve, most viszont páni félelem kerítette hatalmába. Teljesen meghibbantál, mondta magának, mialatt kinyitott egy ajtót az előtér másik oldalán, és tágas, szintén koromsötét helyiségbe lépett. A villanyt nem merte felkapcsolni, ezért övtáskájából elővette az elemlámpáját, és

3 felkattintotta. Meglátta az íróasztalt. Odasietett, megragadta a legfelső fiókot, de zárva volt. Szerencsére vitt magával zsebkést. Az íróasztal fölé hajolt, és megpróbálta kife/szíteni a fiókot. Először nem sikerült, csak amikor végül a zárat piszkálta meg a pengével, akkor engedett. A fotók valóban ott feküdtek. Kivette őket, fölegyenesedett, és megvilágította a képeket a zseblámpával.,ahhoz képest, mennyien fürdenek ruhátlanul a tengerben, nemigen találta szeméremsértőnek a felvételeket. Ha Moya más családba házasodik be, a kutyát sem érdekelték volna. A lány elégedetten elmosolyodott. Küldetése véget ért. Megfordult, hogy elhagyja a szobát, amikor nekiütközött valakinek. - Most rajtacsíptem! Mielőtt válaszolhatott volna, az illető derékon ragadta, és a földre döntötte. Sikoltani akart, de támadója teljes súlyával ránehezedett, úgyhogy egy hang sem jött ki a torkán. A férfi fél kézzel a feje fölött apadióra szorította mindkét csuklóját, a másikat pedig hátrahúzta, mintha arra készülne, hogy öklével az arcába csapjon. - Másszon le rólam, maga vadállat! - kiáltotta végül a lány. - Különben hívom a rendőrséget. Haragjában át sem gondolta, milyen kevéssé helyénvaló a fenyegetése. Kétségbeesetten próbált kiszabadulni a kelepcéből. A férfi láthatóan nem óhajtotta megütni, mert lehúzta Patríciáról a kapucniját, felfedve hosszú, szőke haját. Azután megfogta az állát. - Nicsak, ki van itt? Akár egy ripacs valami harmadrangú filmben, futott át a lány agyán, de a következő pillanatban világossá vált előtte, milyen szorult helyzetbe került. Magatehetetlenül vergődött, a bőrén érezte a férfi forró leheletét. A mellettük heverő zseblámpa halvány fényénél felismerte az arcát. - Te!? - szakadt ki belőle. - Gondolhattam volna! A férfi idősebb lett ugyan, de finom ívű, fekete szemöldöke, akaratos álla, sötét tekintete mit sem változott. - Atyaisten! Patrícia! A férfi megbabonázva bámulta, még közelebb hajolt hozzá. Ajkát az övére tapasztotta. Nem szenvedélyes csók volt ez, inkább büntetés. Patríciával forogni kezdett a világ. Másodpercekkel később hirtelen fényárba borult a szoba, támadója felpillantott, de nem eresztette el. A lány zavartan elfordította a fejét, és látta, hogy egy nő áll mellettük. - Nahát, Luc! Nem tudtad volna kivárni, amíg a hálószobába értek? - Tina, hát te már itt vagy? - Igen, és úgy látszik, a legrosszabbkor érkeztem - nevetett a jövevény, majd meglepetten felsikoltott. - Te jó ég, hiszen ez Patrícia Belmont! Nem is tudtam, hogy még tart a kapcsolatotok. Na, annál jobb. Mindig úgy véltem, hogy remekül összeilletek. Patrícia felismerte Tina Francot, akivel egy ideig egy intézetben tanultak. - Szervusz, Tina! - köszönt gépiesen, majd lehunyta a szemét. Ez egy rémálom! A férfi azonban, aki most lovaglóülésben rajta terpeszkedett, nagyon is valóságos volt, borotvaszeszének illata az orrába csapott... Megrökönyödve érezte, hogy támadóját felajzotta a testi érintkezés. A nyomorult! - Eressz el! - sziszegte, és égett az arca zavarában. A férfi azonnal felállt, mintha csak most döbbent volna rá, milyen meghitt tartásban leledztek eddig. Felsegítette Patríciát, majd Tina felé fordult. - Bocsáss meg, de úgy volt, hogy felhívsz. - Igaz, de úgy határoztunk Ginóval, hogy előbb megvacsorázunk. Lent vár a taxiban. Ma éjjel hazarepülünk Olaszországba. Tessék, a papírok, amiket kértél -nyújtott át egy fekete aktatáskát Tina. - Sietnem kell! - Sugárzó mosolyt küldött Patríciának, mielőtt folytatta: - Örülök, hogy találkoztunk. Feltétlenül gyere el kedden a születésnapra, hogy megismerd Luc édesanyját! Pá, gyerekek! Miután elhagyta a szobát, feszült csend támadt. Patrícia ki akarta szabadítani a kezét, de a férfi még jobban megszorította, és magával húzta áldozatát egy széles bőrkanapéra. Csak ott engedte el. - Ülj le! Más választása nem lévén, a lány engedelmeskedett. Ha előre sejtette volna, hogy az ismeretlen műkedvelő fotós nem más, mint Luca Di Maggi - akit a barátai csak Lucnak hívtak -, a lakása közelébe sem merészkedett volna. Először - s mostanáig azt remélte, utoljára - tizennégy éves korában találkozott vele. - Hát illik ez, Patrícia Belmont kisasszony? Megnőttél, de nem lettél tisztességtudóbb. Volnál szíves elárulni, mit keresel itt ebben a betörőfelszerelésben? - csúfolódott Di Maggi. A lány ismét magatehetetlennek érezte magát, ahogy fölnézett. Luca lenyűgözően elegánsnak hatott sötét zakójában és fehér selyemingében, melynek kigombolt gallérja szabadon hagyta napbarnított nyakát. Kifejezetten férfias, erőt sugárzó jelenség, s e pillanatban majd szétvetette a harag. - Ha egy ilyen csinos teremtés pénzre vágyik, talán inkább a legősibb mestérséghez kellene folyamodnia, semhogy betörésre adja azt a szép kis fejét- mérte végig fölényeskedve a hívatlan látogatót. Patrícia idegesen nyelt egyet, és elfordította a tekintetét. Eközben pillantása a szőnyegen szétszóródott fényképekre esett. Erélyesen kihúzta magát, és felszegte a fejét. - Veled ellentétben engem nem csak a pénz érdekel. Egyébként eltévesztetted a házszámot, amikor zsarolni próbáltad

4 Moyát. Ő ugyanis a barátnőm - felelte leplezetlen megvetéssel, elvégre először a férfi szegte meg a törvényt, nem ő. -Ami pedig a betörést illeti... - Egy percre nyitva hagytam a lakásajtót - mondta tűnődve Di Maggi, és körülnézett. - Kihasználtad az alkalmat, és besurrantál. Az íróasztalhoz lépett, és kihúzogatta a fiókokat. Amikor meglátta a fényképeket, felvette őket a földről. / Patrícia meghagyta a hitében, nem akarta az orrára kötni, hogy megleste a szeretőjével. - Ezek miatt jöttél? - tartotta elébe a férfi a fotókat. - Természetesen - állt fel a lány. - Ha azt hiszed, Moya több ezer fontot fizet értük, akkor várhatsz, amíg meg nem unod. Ki akarta tépni a férfi kezéből a képeket, de Luca elkapta a csuklóját. - Egy pillanat! Jól értettem? Azt képzeled, zsarolni akarom a barátnődet, és azért hatoltál be ide, hogy elcsend a bizonyítékot? - Ne játszd az ártatlant! Pénzt csalsz ki védtelen fiatal nőkből, mert nem elég, amit a kaszinód hoz a konyhára. - A kaszinóról is tudsz? Teljesen bolondnak nézi ez az ember? - Vagy azonnal ideadod a képeket, vagy hívom a rendőrséget. A férfi közelsége különös hatást gyakorolt rá. Minél előbb el kell tűnnie innét, Moya sem várja meg, ha túl sokáig időzik a lakásban. - Igazán? Ennél azért okosabbnak hittelek. - A zsarolás bűncselekmény. - Mire a rendőrök megérkeznek, rég elégetem a terhelő bizonyítékot. Csak egy fiatal nőt fognak találni, aki épp úgy fest, mint egy betörő - legeltette a szemét a lány telt keblén látható élvezettel Luc. Patrícia csak most eszmélt rá, hogy a vékony póló egészen a bőrére tapad. Zavartan fonta össze a mellén a karját. Ha a képeket tűzre vetik, Moya gondja megoldódik, az övé viszont csak akkor kezdődik. - Bizony, kedvesem. Ha meglátják a feltört íróasztalt, és egy bankjegyköteget találnak nálad, szép hosszú börtönbüntetésnek nézel elébe - mosolygott hidegen a férfi. - Ajánlok egy üzletet. Ha elfogadod, negatívostul megkapod a barátnőd fotóit. A lány nem hitt neki, de nem volt más választása, mint hogy végighallgassa. - Miféle üzlet lenne az? Luc ráérősen egy mahagóni tálalószekrényhez ballagott, és biztonságba helyezte benne a képeket. A tetején lévő ezüsttálcáról felemelte a whiskysüveget, és töltött magának. - Egy ital mellett elmagyarázom. Azt hiszem, egy kis konyak jót tenne neked. Kissé megviseltnek látszol. - Köszönöm, nem kérek. Inkább folytasd! - Miért ez a türelmetlenség? - tért vissza Di Maggi, és a lánnyal szemben egy fotelba telepedett. Whiskyjébe kortyolt, és elgondolkozva mustrálgatta Patríciát. -Nos, egészen egyszerű a dolog. Ahogy Tina már említette, kedden Olaszországba kell repülnöm, ugyanis akkor van anyám születésnapja. - Meglep, hogy van anyád. - Hetvenéves, és sajnos nem a legjobb egészségnek örvend. Épp ezért leghőbb kívánsága, hogy megnősüljek. Nekem ugyan semmi hajlandóságom ehhez, de az ő kedvéért úgy teszek, mintha volna. Itt lépsz be a játékba te. A lány bizalmatlanul nézte a kétségkívül vonzó külsejű férfit, akinek sűrű fekete haja a homlokába hullott, sötét szemét hosszú pillák szegélyezték. Klasszikus arcvonásaitól csak érzéki szája, dacos álla és római orra ütött el. - Mennyiben? - Elkísérsz Olaszországba, hogy néhány napig a jegyesemet alakítsd, én pedig visszaadom a barátnőd képeit. Anyám el lesz ragadtatva, hogy egy főrangú angol hölgyet kaphat menyül, így aztán egy darabig békét hagy majd nekem. Tehát erről van szó! Bezzeg, amikor a szeretője kérte, hadd menjen vele, kerek perec elutasította. Patrícia sohasem szerepelt Lady Hardcourt-Belmontként, de megszokta, hogy az ismerősei előszeretettel dicsekszenek nemesi címével. Most napokig el kellene viselnie ennek a hitvány gazembernek a társaságát. De mi mást tehetne? - Pontosan mit vársz tőlem? - kérdezte, hogy időt nyerjen. Luc letette a poharat, felállt, és a kanapéhoz lépett. - Azt, hogy kedves légy hozzám, és úgy viselkedj, mintha szeretnénk egymást - válaszolta, s mire a lány észbe kapott, felemelte és magához ölelte. - Rossz színésznő vagyok. Legszívesebben lekent volna a férfinak egy pofont, de az moccanni sem engedte. - Gyakorlat kérdése az egész - gúnyolódott Di Maggi. - Arcátlan csirkefogó! - csattant fel Patrícia, de mielőtt további szitkokat vágott volna Luc fejéhez, az odahajolt hozzá, hogy megcsókolja. Először védekezett, de haragja egykettőre szertefoszlott, és heves vágy lépett a helyébe. Megrökönyödve érezte, hogy érverése felgyorsul, mellbimbója felágaskodik. Ráadásul Luc továbbra sem eresztette el, hanem perzselő csókokkal borította a nyakát, majd kissé eltartotta magától. - Kezdetnek elég ennyi - közölte hűvösen. - A csókodból ítélve mégiscsak rendelkezel némi színészi tehetséggel. Patrícia kábán nézett a férfira, aki szenvtelenül mosolygott, mintha mi sem történt volna. A lány megvetette ezért, de saját magát még inkább. Hogy engedhette, hogy egy ilyen alak ennyire felizgassa? Úgy érezte, megalázták. Semmi esetre sem kíséri el Olaszországba, Moyának magának kell kikecmeregnie a csávából. - Na ne vágj ilyen rémült képet, szépségem! Nem olyan sokat kell komédiáznod. - Hát jó - válaszolta Patrícia tőle telhető nyugalommal. Már tudta, mit kell tennie. - Mindjárt meg is beszélhetjük a

5 részleteket, csak szeretném előbb kicsit rendbe hozni magam. - Ez már derék. Tudtam, hogy szót értünk egymással. Elvégre mind a ketten jól járunk az egyezséggel. A lány kényszeredetten mosolygott, majd kifelé indult, de még idejében észbe kapott, és visszafordult. - Merre van a fürdőszoba? - érdeklődött ártatlan arccal. - Rögtön szemben. Megmutatom - fogta fél kézzel derékon Luc, és az előszobába vezette, ahol szabad kezével a már jól ismert ajtóra bökött. - Amíg elkészülsz, pezsgőt bontok, hogy áldomást ihassunk az üzletre. - Pompás! Leesik majd az állad, gondolta kárörömmel Patrícia. Másodpercek alatt kimenekült az ablakon, és lemászott a tűzlétrán. Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor meglátta az utcán a kék FIAT-ot. Moya még várta. A kocsihoz futott, feltépte az ajtót, és beugrott az első ülésre. - Indíts! Gyorsan! - Megvannak a képek? - csapott le rá rögtön a barátnője. - Ne most, Moya! Gyerünk, igyekezz! Fél órával később már Moya kensingtoni lakásában ültek. Patrícia nagyot húzott a konyakból, és lassanként megnyugodott. - Ne csigázz tovább! - kérlelte a barátnője. - Megszerezted a fotókat? Patrícia tűnődve nézte a közepes termetű, hosszú barna hajú, barna szemű lányt, aki az alakját tekintve versenyre kelhetett volna Marilyn Monroe-val. Most azonban feszült arcával, karikás szemével meglehetősen nyúzottnak látszott. - Sajnálom, Moya, de dugába dőlt a tervünk. - Hogyhogy? Hiszen csak az ablakon kellett bemásznod, hogy kihozd a képeket! Te voltál az utolsó reménységem. - A bemászás nem is okozott gondot, de a te kis olaszod otthon volt. Különben nem is kicsi. Rögtön letepert. - Jesszusom! - Részemről kiszálltam ebből az ügyből - jelentette ki Patrícia. - Nem is kellett volna beleártanom magam. Egyáltalán honnét szedted, hogy Luiginak hívják? Luca Di Maggi a neve, és ha ezt tudom, nagy ívben elkerülöm a háza táját. - Luigi vagy Luca, nem mindegy? - bosszankodott Moya. - Mit mondott? Patrícia röviden összefoglalta a történteket, csak Margót Meyről nem tett említést. - Ott feküdtem a szőnyegen - fejezte be beszámolóját -, és azt hittem, mindjárt megfojt, amikor bejött az a nő. Emlékszel még Tina Francóra? - Arra a titokzatos olasz lányra az internátusból? Hogyne. Annak idején azt képzeltük, a családja amaffiához tartozik. De mit számít ez, amikor az életemről... - Di Maggi unokatestvére - vágott barátnője szavába Patrícia. - Rögtön megismert, és nyilván szerelmespárnak nézett minket. A férfi édesanyja a jövő héten ünnepli a születésnapját, és azt ajánlotta, kísérjem el Olaszországba, mint a menyasszonya, akkor ellenszolgáltatásként visszaadja a képéket. - Meg kell tenned, Patrícia! Könyörgök! A jövőm forog kockán. Nem élném túl, ha elveszíteném Simont, pedig az vár rám, ha azok a fotók nyilvánosságra kerülnek... - Nem, Moya, sehová sem utazom Di Maggival, és a legjobb indulattal sem értem, hogy adhattad össze magad vele. Az a leghelyesebb, ha mindent bevallasz Simonnak. Szeret téged, és meg fogja bocsátani ezt a kis félrelépést. - Félrelépést? - visszhangozta méltatlankodva Moya. - Luigit akkor ismertem meg, amikor a barátaimmal a kaszinóban jártunk. Aztán tavaly nyáron ugyanazzal a társasággal Nizzában nyaraltunk, és véletlenül ott is összefutottam vele. Strandolás közben kapott lencsevégre. Itt, Londonban egyetlenegy estét töltöttem vele, azt is csak azért, mert annyira erőszakoskodott. Még szűz vagyok - tette hozzá remegő hangon a lány. - Nahát, akkor végképp nincs mitől tartanod. Egyszerűen mondd el az igazságot Simonnak, és felejtsd el ezt a gazfickót! - Nem tehetem. Simon imád engem, és én is szeretem. Ha afotók megjelennek a lapokban, a családja kitagad. Segítened kell - hajolt előre Moya, és megragadta Patrícia kezét. - Úgyis vakációzol. Hívd fel a házvezetőnődet, és mondd meg neki, hogy tovább maradsz Londonban, mert még meg kell vennünk a koszorúslányruhádat! Egyedül te segíthetsz. Patrícia már-már engedett, de lelki szemei előtt megjelent a férfi képe, ahogy rajta fekszik és csókolgatja. Megborzongott, s önkéntelenül kihúzta magát. - Nem, Moya! Sajnálom. Holnap reggel az első vonattal hazautazom. Az a férfi nyilván ismeri a címedet, nem akarok kockáztatni. Beszélj Simonnal, vagy fordulj a rendőrséghez! - állt fel. - Most lefekszem. - Kérlek, Patrícia! - rimánkodott Moya. - Még sohasem hagytuk pácban egymást. Emlékszel, hogy segítettem neked, amikor titokban ellógtál az intézetből a kedvenc együttesed koncertjére? Patríciát furdalta a lelkiismeret, amiért cserbenhagyta a barátnőjét, de nem magyarázhatta meg Moyának, miért riadt me annyira Luca Di Maggitól. Akkor ugyanis azt is el kellett volna mesélnie, mi történt azon a tíz évvel ezelőtti vasárnapon, és erre mindeddig nem tudta rászánni magát. Bizony, bolondot csinált Di Maggiból, és ő nem az a fajta férfi, aki ilyesmit megbocsát egy nőnek. Túl veszélyes bármilyen közös ügybe bonyolódnia vele. - Sajnálom - motyogta, miközben az ajtóhoz indult. - Ha nem, hát nem - legyintett bánatosan Moya. - Akkor le kell feküdnöm a pasassal. Már a gondolattól is borsózik a hátam. - Micsoda?! - perdült vissza Patrícia. - Hát igen, azt mondta: pénzben vagy természetben", és mivel pénze egyikünknek sincs... - csuklott el Moya hangja.

6 Patríciát hirtelen ellentmondásos érzések rohanták meg. Nem tudta elhinni, hogy ez az alak ilyesmire vetemedett. Nézte barámojét, aki összetörten a szőnyegre rogyott. Ugyanakkor szöget ütött a fejébe, hogy LucaDi Maggi túlontúl vonzó és férfias, semhogy lasszóval kelljen az ágyába ráncigálnia a nőket. Tehát vagy belehabarodott Moyába, vagy szexmániás! - Ha nem segítesz, nem marad más választásom - rebegte Moya. - Nem tudok Simon nélkül élni. Kérlek, Patrícia! - Aludjunk rá egyet! Holnap újra átgondoljuk az egészet. 2. FEJEZET Patrícia fáradtan vetkőzött le, a zuhany alá állt, és megeresztette a forró vizet. Micsoda este! - gondolta kimerülten. Persze tudhatta volna, hogy fiaskóval végződik az egész. Kedvelte Moyát, de egy percig sem tagadta, hogy a barátnője szörnyű élhetetlen. Tizennégy évesen ismerkedtek meg a brenlodge-i leánynevelő intézetben. Nem sokkal azelőtt veszítette el Patrícia a szüleit, akik hőlégballonnal kísérelték meg az átkelést az Atlanti-óceánon, Moya édesanyja pedig autóbalesetben hunyt el. Mivel az apja éjt nappallá téve dolgozott, leánya számára nem maradt ideje, ezért bentlakásos iskolába küldte. Ott kötöttek barátságot, s Moya legtöbbször Patrícia szülői házában, Hardcourtban töltötte a szünidőket, mivel az apja ritkán tartózkodott otthon. Patrícia később főiskolára ment, utána otthona közelében, a battle-i magániskolában vállalt tanári állást, de Moyával végig tartotta a kapcsolatot. Tavaly karácsonyra meghívta magához barátnőjét, aki ott ismerkedett meg Simonnal, és első látásra beleszeretett. A fiatalember apja akkoriban vásárolta meg a szomszéd birtokot. Felsóhajtott. Felelősséget érzett Moya iránt, de nem tudta, miként segítsen rajta. Legszívesebben agyonütném Luca Di.Maggit, gondolta törülközés közben. Mivel az esti kaland minden erejét felemésztette, ráadásul a feje is megfájdult, vonzotta az ágy. Amikor néhány perc múlva lefeküdt, mégsem tudott elaludni. Evek óta nem jutott az eszébe Luca Di Maggi, de a mostani találkozás vele és Tinával emlékezetébe idézte az egykor történteket. Tizennégy esztendősen imádott iskolába járni, különösen a sportban jeleskedett. Visszatekintve világossá vált, hogy az akkor már tizennyolc éves, érettségi előtt álló Tina valószínűleg ezért vonzódott a társaságához. Egy szombat délelőtt bekukkantott Patríciához, és szívességre kérte. A barátja aznap akarta meglátogatni, de a lány unokafivére erkölcscsőszködött volna mellettük, és Patríciára várt a feladat, hogy elvonja a figyelmét. A tapasztalatlan kislány büszkén vállalta, hogy segítsen idősebb iskolatársának. Hagyta, hogy Tina ráerőltesse miniszoknyáját, ami a jó arasznyival magasabb, százhetvenöt centis csitrin még kurtábbnak látszott. Tina még egy izgatóan szűk blúzt is ráadott, aztán úgy kifestette, hogy bárki tizennyolc évesnek nézte volna. - Ha Luc kérdezi, mondd azt, hogy az én osztályomba jársz - rágta a szájába Tina -, és a legjobb barátnőm vagy! Meregesd rá a szemed, és csüggj minden szaván, akkor a kezedből eszik majd. Bolondul a hosszú combú szőkékért. Az evezős csapat kapitányaként van kulcsod a csónakházhoz, nem igaz? - Patrícia bólintására folytatta: - Megmutathatod neki a hajókat, és véletlenül" bezárhatod egy időre. Amint azonban Patrícia meglátta a nyúlánk, sötét hajú fiatalembert, tudta, hogy nem lehet vele játszadozni. Kezdetben minden jól ment. Amikor négyesben sétáltak a folyóparton, Luc elmesélte, hogy huszonhat éves, és nincs barátnője. Patríciát egy csapásra megragadta a lélegzetelállítóan jóképű férfi, aki a megélhetését firtató kérdésre azt a titokzatos, kitérő választ adta, hogy sok mindennel foglalkozik. Nagyon érdekelhette az evezés, mert karon ragadta a lányt, és behúzta a csónakházba. Erre Tina se szó, se beszéd rájuk zárta az ajtót. Luc alig vetett egy pillantást a hajókra, máris magához rántotta Patríciát, hogy megcsókolja. A lánnyal először történt ilyesmi, boldogan engedett a mámorító érzéseknek... Az emlékek hatására most azonban nyugtalanul hánykolódott az ágyban. Bár tíz év telt el azóta, mégis minden szóra emlékezett. Elöntötte a forróság, ahogy újra átélte a jelenetet. - Atyaisten, de gyönyörű vagy! - suttogta Luc, miután kibontakoztak egymás karjából. - Ezt magam sem tudtam volna jobban kieszelni - nézett körül, és újra megcsókolta a lányt. Ahogy közben simogatni kezdte a hátát, majd fél kezével a mellét cirógatta, Patrícia átfonta a nyakát. Szíve vadul kalapált az izgalomtól és a félelemtől. A férfi felcsúsztatta a szoknyáját, és ahogy végighúzta a kezét meztelen combján, a lány remegni kezdett, s csak akkor tért észre, amikor a fiatalember indítványozta, hogy feküdjenek le. Még most is pontosan emlékezett, mennyire megalázva érezte akkor magát. Azóta megcsókolták már néhányan, de ebben a pillanatban világossá vált előtte, hogy soha még megközelítőleg sem érezte azt, amit Luckal. Védekezni próbált, de a férfi magához szorította, és a szemére vetette, hogy egész délután kihívóan kacérkodott vele. - Nézd csak meg, mit műveltél velem! - vezette egy bizonyos helyre a kezét, és Patrícia ekkor értette meg, mit jelent az, ha egy férfi izgalomba jön". Pánikba esett, menekülni akart. Mindennek a tetejébe a könnye is eleredt. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és Shipley kisasszony, az edző lépett be. Azonnal tudni akarta, mi folyik odabent. Luc megnyerő modorban magyarázta el, hogy kicsoda, és mit keres a csónakházban. A szúrós szemű edzőnő Patríciát is megkérdezte, igaz-e mindez, majd a lány bólintására folytatta: - Mindenesetre egy maga korabeli fiatalembernek nem való egy tizennégy éves leánnyal mászkálnia. Megkérhette volna az unokahúgát, hogy mutassa meg a csónakokat, ahelyett hogy Lady Patrícia Hardcourt-Belmontot háborgatja -

7 tette hozzá gúnyosan. Luc meghökkenve tudta meg, mennyi idős valójában Patrícia. A lány még ma sem volt bizonyos benne, hogy Shipley kisasszony azért nem jelentette az esetet, mert nem akarta zavarba hozni őt, vagy azért, mert másnap rendezték az iskolai evezősversenyt, és Patrícia volt a csapat erőssége. Mindez persze a múlté, ma már semmi jelentősége. De annál fontosabb a mostani helyzet, hiszen bajban van, és nagyon is számolnia kell ennek a gátlástalan alaknak a létezésével. A szomszéd szobából áthallatszott Moya zokogása. Rádöbbent, hogy nincs más választása: el kell kísérnie Olaszországba Di Maggit, nehogy szerencsétlenségbe sodorja a barátnőjét. De vajon tényleg olyan szörnyűségre vállalkozik? Hiszen már nem ártatlan iskolás lány, felnőtt nő, komoly állással. Luca Di Maggi pedig az anyja házában nyilván nem fog rárontani, kivált, hogy Londonban csábos szerető, egy vörös bestia várja... * Másnap reggel a konyhaasztalnál ülve barátnője kisírt arcát fürkészte. - Rendben, Moya, megteszem a kedvedért. Keresd elő a telefonszámát, felhívom. - Te tündér! - borult a nyakába Moya. - Tudtam, hogy nem hagysz elveszni. Patrícia kibontakozott az ölelésből, és felállt. - Add ide a számot! - Nincs meg, de nem tesz semmit. Mindjárt jön Simon, mert jegygyűrűt akarunk nézni. Elviszünk Mayfairbe, és felugrasz a fickóhoz. Simonnak azt mondjuk, egy barátnődet akarod meglátogatni. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet! Nem tudtam volna elviselni, ha elveszítem Simont. Egy órával később Patrícia a ház előtt állt, amelybe előző este bemászott. Idegesen nyomta meg a harmadik emeleti lakás csengőgombját, és szeretett volna e percben egész máshol lenni. - Tessék! - reccsent rá egy barátságtalan férfihang a kaputelefonból. A lány állig felhúzta homokszín bőrkabátjának cipzárját, reszkető kézzel simította el a hozzá való szoknya ráncait, majd bejelentkezett. - Á, Patrícia! - derült fel Luc. - Várj, mindjárt megyek! Vagy nem, inkább gyere fel! Miután az elektromos ajtózár zümmögve beengedte, belépett a házba, és elindult fölfelé a lépcsőn. Az első lépcsőfordulónál Luca Di Maggi jelent meg előtte. A férfias egyéniség látványa szabályszerűen fejbe kólintotta. Luc úgy festett, mintha egyenesen az ágyból kelt volna ki. Az arca borostás, begombolatlan vászoninge szabadon hagyta izmos, szőrös mellkasát. Ráadásul világosra koptatott farmerjének felső gombja is nyitva... Patrícia nyelt egyet, de mielőtt megszólalhatott volna, a férfi karon ragadta. - Mi az ördögöt képzeltél tegnap? Éjnek évadján kimászni az ablakon, és hanyatt-homlok menekülni a létrán? Kitörhetted volna a nyakadat! - ripakodott rá olyan mérgesen, hogy Patrícia beleremegett. - Talán attól félsz, hogy zsarolás helyett emberölésért tartóztattak volna le? -gúnyolódott a lány. Luc egy pillanatra megszorította, aztán elengedte. - Nem, Patrícia - mélyesztette a szemébe a tekintetét. - Nem félek semmitől és senkitől, de azt ajánlom, tegyél féket a nyelvedre, ha velem beszélsz. Tartozol nekem eggyel-mással, mert tegnap este tíz évvel visszaforgattad az idő kerekét. A lány meghökkent. Néhány másodpercig azt hitte, igazi aggodalmat olvas ki a férfi szeméből, de Luc arca most ismét kifürkészhetetlenné vált. - Ha segíteni akarsz a barátnődnek, márpedig alighanem ezért jöttél, akkor gyere velem! - parancsolt rá Di Maggi. Patrícia vonakodva követte, s közben gyilkos gondolatok rajzottak az agyában. Ugyanakkor nem tudta levenni a tekintetét Luc hosszú lábáról és formás ülepéről. Nem értette, mi megy végbe benne. Még sohasem gyújtotta így fel a fantáziáját egy férfi testi közelsége. Annyira gondolataiba merült, hogy a lakás ajtajában nekiütközött Di Magginak. - Ejnye, de sietős! Ez hízelgő rám nézve - fordult meg a férfi, felkapta, és a karjában vitte be a lakásba. - Vagy tán attól félsz, hogy meglátnak kettesben? Mihelyt ismét szilárd talajt érzett a lába alatt, Patrícia gyűlölködő pillantást vetett Lucra. - Nem feltétlenül használ egy nő jó hírének, ha veled látják, még ha két napra a menyasszonyod is. - Á,- szóval megbántad a tegnap esti köszönés nélküli távozásodat, és elfogadod az ajánlatomat? - kérdezte cinikusan Di Maggi. - Többé-kevésbé. - A pezsgőt sajnos már megittam, de egy kávé mellett megbeszélhetjük a dolgot. Gyere! Patrícia megesküdött magának, hogy nyomban elrohan, ha a férfi még egyszer parancsoló hangot üt meg vele szemben. Mégis követte a korszerű, tökéletesen felszerelt konyhába. - Ülj le! Főzök kávét. - Nem akarsz előbb felöltözni? - foglalt helyet az egyik csővázas széken a lány. Még úgy is nehezen találta a szavakat, ha nem kellett egyfolytában Luc meztelen felsőtestét bámulnia. - Bocsáss meg, elaludtam... valószínűleg azért, mert fél éjszaka álmatlanul virrasztottam, és egy bizonyos Hardcourt- Belmont kisasszonyon töprengtem... Arcátlan hazudozó! Nyilván máskor is délig az ágyban szokott henteregni. A lány lesütötte a szemét. Elengedte a füle mellett az epés megjegyzést. - Nyugodtan szólíthatsz Patríciának - nyögte ki. Gondolj Moyára, és légy kedves hozzá! - biztatta magát. Két nap nem a világ, és ingyen Olaszországba repülni sem

8 utolsó mulatság. Egyelőre nemigen engedhetett meg magának külföldi üdüléseket. A barátja, Dávid, aki szintén tanár, a szünidőt többnyire cserkésztáborokban tölti mint nevelő. Patrícia a homlokát ráncolta. Órák óta eszébe sem jutott Dávid. Arra rezzent fel, hogy Luc egy csésze kávét tesz eléje, és az állát dörzsölgetve helyet foglal vele szemben. - Elpirultál. Ez meglep - nyújtotta ki a kezét Luca, és gyengéden megsimogatta a lány arcát. - Még jól emlékszem, milyen voltál tizennyolc, akarom mondani, tizennégy évesen. Az érintése szinte perzselt. Patrícia gyanakodva figyelte a vonzó arcot. A férfi mosolygott, de a szeme hidegen villogott. - Na és? - Komédiázni már akkor is tökéletesen tudtál, méghozzá csudára szenvedélyesen. - Igazságtalan vagy! Az unokahúgod, Tina beszélt rá az egészre - vágott vissza dühösen. Méltatlannak érezte, hogy egy ilyen senki hazugsággal vádolja. A szenvedélyről pedig akkoriban azt sem tudta, eszik vagy isszák. Csakis Luc ébresztett benne olyan heves érzelmeket, amelyeket valójában ő maga sem értett. - Meglehet, de nem ő kacérkodott velem, és nem is ő simult hozzám. Épp ezért csodálom, hogy zavarba jöttél. Abból kiindulva, amilyen tüzesen viselkedtél tizennégy éves fejjel, az ember azt hinné, azóta se szeri, se száma a szeretőidnek. - Te nyomorult! - toporzékolt Patrícia, de legnagyobb megdöbbenésére a férfi szemrebbenés nélkül vigyorgott rá. - Ugyan, menj már, hiszen csak tréfáltam! - Most már ne bolygassuk a múltat! - Én nagyon is szívesen teszem, kivált, ha ilyen egyszeri élményről van szó. Az életem egyik legkínosabb pillanata volt, amikor a tanárnőd meglepett minket. Legalább megbüntetett? - Nem - rázta a fejét a lány, és míg kortyolt a kávéjából, arra gondolt, hogy számára korántsem olyan fájdalmas az a csónakházi emlék. Ellenkezőleg, inkább mulattató. - Valamit csak mondott - erősködött Luc. - Engem bosszantott ugyan, hogy egy csitri az orromnál fogva vezetett, de kicsit mindig gyötört a bűntudat, ha eszembe jutott, hogy az egészre te fizettél rá. - Tudod - mosolyodott el Patrícia -, én voltam Shipley kisasszony evezős reménysége, és rögtön az eset után rendezték az iskolai bajnokságot. Nem jelentette az ügyet az igazgatóságnak, mert nem akarta megkockáztatni, hogy szobafogságra ítéljenek. - Nem is tudtam, hogy tényleg versenyszerűen eveztél. Azt hittem, ez csak ürügy, hogy becsalj a csónakházba. - Főiskolás koromban még az olimpiai keretbe is beválogattak - büszkélkedett a lány. - Tizenkilenc évesen pedig egypárevezős országos bajnokságot nyertem. - És az olimpián milyen helyezést értél el? - Semmilyet - sóhajtotta Patrícia. Ha valamit sajnált eddigi életében, hát ezt. -Egyáltalán rajthoz sem álltam. - Hadd találjam ki! Éjnek idején titokban kiosontál az olimpiai faluból, ezért eltiltottak. - Nem egészen. Megismerkedtem egy holland rúdugróval. Mindig vonzott az a sportág, és Jan, a holland fiú kölcsönadta a rúdját, hogy kipróbálhassam. Az ugrásnál szerencsétlenül estem, és eltörtem a lábamat. Luc hátravetette a fejét, és hahotában tört ki. Patrícia megint feldühödött. Mi ezen olyan mulatságos? O összetöri magát, ez a disznó meg szórakozik rajta! - Én nem találtam annyira viccesnek - háborgott. - A sportpályafutásomnak lőttek. - Jó, jó, én sem úgy gondoltam - próbált komolyságot erőltetni magára a férfi. - A barátod legalább dobogóra került? - Nem, a legjobb rúdját is összetörtem - felelte a lány, és elhatározta, ha Luc ezen is mulat, képébe loccsantja a maradék kávét. - Ilyesmi is csak veled történhet - ingatta a fejét a férfi. - Fogtad a rúdját, és... - Hirtelen felugrott, megtapogatta az állát. - Meg kell borotválkoznom. Ezzel kiviharzott a konyhából. Ennek nincs ki mind a négy kereke, állapította meg Patrícia, amikor kisvártatva a fürdőszobában harsant fel a nevetés. Felállt, elindult a kijárat felé, de ahogy eszébe jutott a barátnője, megtorpant. Nem futamodhat meg, hiszen köti az ígérete, Moya sorsa függ tőle. A nappaliban egyenesen a tálalószekrényhez igyekezett. Sorra kihúzta a fiókokat, s kék szeme diadalmasan felcsillant, amikor a keresett fotókat meglátta. Sietve magához vette őket, és a bejárathoz rohant. Elégedetten ragadta meg a sárgaréz ajtógombot. Milyen egyszerűen ment... Alig tudta felfogni, hogy tényleg ennyire szerencsés. Csakhogy az ajtó nem akart kinyílni. - Nem felejtettél el valamit? Lassan hátrafordult. Luc tőle egy méterre, a falnak támaszkodva állt, és onnan dugta az orra alá a lakáskulcsot. A lány megborzongott, most ébredt igazán tudatára, hogy ez az alak egy gonosztevő, aki semmitől sem riad vissza, ha megszerezheti, amit akar. Gyanakodva méregette a férfit, aki közben az előbbinél kevésbé kopott farmert vett föl, az inget pedig fekete kasmírpulóverre cserélte. Ezek szerint Luc jól megtévesztette fesztelen locsogásával, s közben egy lépéssel megelőzte. Nyilván rögtön azután bezárta az ajtót és elrejtette a kulcsot, hogy beléptek a lakásba. Most úgy festett, mint egy ragadozó, amely tüstént a zsákmányára veti magát. Patrícia egészen elvörösödött, ahogy Luc hideg tekintete a szemébe mélyedt, majd pillantása a kezében szorongatott képekre siklott. - Szóval még mindig lopásban mesterkedsz - csúsztatta a kulcsot a nadrágzsebébe a férfi, és közelebb lépett. - Biztos megint kocsival vár valaki odalent. -Elvette tőle a fotókat, és az előszobai kisasztalra dobta őket. - Azt hiszem, ezek az enyémek. Vagy tán fizetni akarsz értük? - fogta meg Patrícia állát, és felemelte a fejét, hogy a szemébe kelljen néznie.

9 A lány igyekezett palástolni dühét és félelmét, de sajnos egyszerre túl közel került a férfihoz, szinte szikrázott közöttük a levegő. Amikor meglátta Luc szemében az érzéki fényeket, végképp elveszítette az önuralmát. - Irtózom tőled! Moya megmondta, milyen feltételt szabtál: pénzben vagy természetben. De én nem félek tőled, te rohadt kéjenc! - Nyilván az utóbbi módon akarsz kifizetni, igaz? A férfi egy darabig némán figyelte, aztán eleresztette a csuklóját, de az állát még jobban szorította, s közben ujja hegyével körberajzolta a lány száját. - Talán meg is érné. De a legtöbb nő inkább megvárja, hogy szépen megkérjék rá - felelte Luc szenvtelenül. - Te beképzelt... - Elég a sértegetésből! Vagy velem jössz hétfőn Olaszországba, vagy az összes újságnak elküldöm a képeket. Biztosíthatlak, hogy nem kell tartanod tőlem, mert a nálad alacsonyabb, teltebb és készségesebb hölgyeket kedvelem. Nem vagy az esetem - engedte el végre az állát, és hátralépett. - Megéheztem - közölte kifejezéstelen arccal. - Reggeli közben elmondhatod, hogyan döntöttél. Egy pillanat! - fordult el, fölvette a képeket, és eltűnt a hálószobában. Patrícia dühösen nézett utána. Vagy úgy, szóval nem felel meg az ízlésének. Nem tudta, megsértődjön vagy örüljön. Dundi barátnőjén, Moyán persze nem találna kivetnivalót ez a pokolfajzat. Luc ismét megjelent, és kabátot vett. - Kész vagy? - Azt hittem, reggelizni akarsz. - Akarok is. Azért megyünk el. - Nálad nem lehet? - Jólesik, hogy szívesebben maradnál, de sajnos üres a hűtő - mosolygott a férfi, és Patríciának erről eszébe jutott, ahogy legelőször, a csónakházban mosolygott rá... Félórával később egy előkelő londoni szálloda éttermének gazdagon megterített asztalánál ültek. Mialatt Luc derekasan nekilátott a sonkából, tojásból, sült kolbászból, párolt gombából, paradicsomból és pirítósból álló komplett reggelinek, Patrícia a kávéját kavargatta, és megint arra a szédítő mosolyra gondolt. Milyen különös férfi! Az egyik pillanatban vadembernek hat, a következőben meg úgy mosolyog rá, mint egy bizalmas jó barát. - Nos? Mit határoztál? - Hogy tudsz korán reggel ennyit enni? - próbálta másra terelni a szót a lány. - Egyszerű. Ekkora testet táplálni kell, és az étvágyamra sem panaszkodha-tom. Most pedig válaszolj a kérdésemre! >, Patrícia ugyan már döntött, de még tett egy kísérletet: hátha jobb belátásra bírhatja a férfit, ha fölébreszti benne a lelkiismeretét. - Luc, nem tudom elhinni, hogy ilyen égetően szükséged van pénzre, és ezért képes lennél tönkretenni Moya boldogságát. Nagyon szereti Simont. Miért nem adod vissza neki szépen a képeket, és felejted el az egészet? Csak most az egyszer. - Csak most az egyszer - ismételte fintorogva Di Maggi, és vonásai megkeményedtek. - Érezzem hízelgőnek, hogy erre kérsz? És mi lesz a többi áldozatommal? - A többiek nem érdekelnek, de Moyát, légy szíves, hagyd békén! Megígérem, hogy eztán egy rossz szót sem szólok az üzleteidről. - Egyetlen szót akarok hallani. Igen vagy nem? Patrícia szeme villámokat szórt. - Az ördög vigyen el, hát igen! Elkísérlek Olaszországba, és eljátszom a menyasszonyodat. Szerdán pedig kérem a fotókat - állt fel. Most már tudta, hogy Lucnak nincs lelkiismerete. - Helyes. Akkor most beszerezzük a jegygyűrűt - emelkedett fel a férfi is, és kivitte a szálloda elé Patríciát, akinek leesett az álla, amikor meglátta, hogy hatalmas fekete luxusautó vár rájuk, egyenruhás sofőrrel. Semmit sem értett, hiszen a szállodába taxival jöttek. - Jó reggelt, Di Maggi úr! Örülök, hogy újra láthatom - köszönt a gépkocsivezető, majd kinyitotta a hátsó ajtót. - Jó reggelt, Johnson! - tuszkolta be az elképedt lányt Luc, utána ő is beült mellé. - Az ékszerészhez legyen szíves! Felemelkedett az utasteret a vezetőüléstől elválasztó üvegfal, s a férfi kényelmesen hátradőlt. - Ejha! És még mondja valaki, hogy a bűnözés nem kifizetődő! - jegyezte meg Patrícia. Luc éles pillantást vetett rá. - Londonban mindig limuzint szoktam bérelni. Egyet máris szeretnék leszögezni: a következő napokban nem nevezhetsz bűnözőnek. A barátaim és a családom szemében komoly üzletember vagyok. A lány bölcsebbnek látta ennyiben hagyni a dolgot. - Okvetlenül kell vennünk gyűrűt? Tulajdonképpen haza kellene mennem, hogy becsomagoljak. A férfi közelsége mindinkább idegesítette, kivált, hogy a térdét az övéhez szorította. Vajon szándékosan csinálja? Nem, természetesen nem, csak épp bekanyarodtak. - Gyűrű nélkül nem utazhatunk. Ne aggódj, utána hazaviszlek. Akkor egy füst alatt azt is megtudom, hová menjek érted hétfő reggel. Sajnos ma este és holnap rengeteg a dolgom, különben egy kicsit gyakorolhatnád a szerepedet - villant meg gúnyosan Luc sötét szeme, de Patricia eleresztette a füle mellett a megjegyzést. Szinte látta, amint ez a gátlástalan zsaroló Margót Meyjel ölelkezik. Na persze, nem nehéz elképzelni, miféle ügyeket kell elintéznie ezen a hétvégén. Sejtése igazolódott, amikor a fényűző ékszerüzletbe léptek, és az eladó sugárzó mosollyal üdvözölte Lucot.

10 - Talán nem elégedett a karkötővel, amelyet tegnap méltóztatott vásárolni, Di Maggi úr? - De, az egyszerűen tökéletes, bizonyára a hölgynek is tetszeni fog - felelte a férfi. - Most legyen szíves, mutasson néhány gyűrűt! A kiszolgáló nyájas mosolyára Patricia is megszólalt: - Csak a legnagyobb és legfeltűnőbb divatékszerek érdekelnek. Tudatosan úgy viselkedett, mint Di Maggi egyik olcsó kis szeretője, és kíváncsian várta, hogyan fogadja ezt Luc. A két férfi összenézett, s néhány szót váltottak olaszul. Luc bólintott, az ékszerész elhagyta az eladóteret, és néhány perc múlva egy dobozzal tért vissza. Patricia kiválasztotta a legvastagabb gyűrűt, amelyet hatalmas kék kő díszített - akkora, hogy nem is lehetett valódi. Amikor felpróbálta, úgy illett az ujjára, mintha ráöntötték volna. - Ez csodálatos, édesem! - küldött műmosolyt Luc felé. - Biztosan ez tetszik, Patricia? Elég nagy a választék - nézett rá dühtől szikrázó szemmel a vőlegény". - Igen, édesem! A lány maradéktalanul kiélvezte a gengszter babájának szerepét. Amikor azonban tíz perccel később a kocsiban ültek, és Luc konokul hallgatott, azt kívánta, bárcsak ne ingerelte volna fel. Nem sokkal ezután megálltak a ház előtt, amelyben Moya lakott, és a sofőr kiszállt, hogy kinyissa a kocsi ajtaját. Patricia kérdőn pillantott Di Maggira. - Hétfőn tízre érted jövök - közölte amaz. - A gyűrűt el ne felejtsd! 3. FEJEZET Alig lépett be Patricia barátnője lakásába, máris felkapta a telefont, és taxit hívott, hogy a pályaudvarra vitesse magát. Zseniális húzás volt abban a hitben hagynia Lucot, hogy Moyával együtt lakik. így bottal ütheti a nyomát, mihelyt visszatértek Angliába. Moya ugyanis a jövő hét yégén az apjához utazik Norfolk-ba, az esküvője után pedig Sussexbe költözik.» Percek alatt összeszedte a holmiját, üzenetet firkantott barátnőjének, hogy minden a terv szerint halad, és vasárnap este jön vissza, azután elhagyta a lakást. Három órával később egy másik taxi"a hardcourti ház elé gördült vele. Kifizette a sofőrt, felszaladt a széles kőlépcsőn, és kézitáskáját a tölgyfa burkolatú előtér asztalára dobta. - Didi! Megjöttem! Néhány másodperc múlva deres hajú, alacsony, kissé görnyedt nőalak jelent meg. - Miért kiabálsz úgy, kicsikém? Nem vagyok süket." Patricia nevetve ölelte magához a törékenynek tetsző asszonyt. - Bocsáss meg, de úgy örülök, hogy újra itthon vagyok. - Hiszen alig mentél el. Egy ilyen csinos fiatal teremtésnek nem szabad vidéken penészednie. Nyugodtan maradhattál volna tovább is Londonban. Joe-val kettesben is elboldogulunk. - Tudom, Didi - bólogatott huncut mosollyal a lány. - Mindenesetre ma este vacsorázni megyek Daviddel. Holnap pedig visszautazom Londonba, hogy még egy pár napig pihenjek. Most elégedett vagy? - Tökéletesen. Hát ez meg mi? - fogta meg a kezét Didi, hogy szemügyre vegye a gyűrűt. Patricia nyomban elpirult, és gyorsan elhúzta a kezét. - Ó, ezt csak úgy vettem. - Hm. Egy ilyen csinos lány inkább férfival vetessen ékszert magának! Úgy látom, nem lelkesedsz túlságosan ezért a Dávid Brownért. - Jaj, Didi, ne kezdd már megint! - kérlelte az asszonyt. Dávid nem felelt meg Didi férjjelöltekről alkotott elképzelésének, mert túl jámbornak találta. - Légy szíves, főzz teát, jó? Patricia figyelte, ahogy az idős házvezetőnő eltűnik a lépcső mögött. Pontosan tudta, mire célzott az imént Daviddel kapcsolatban. A harmincéves, szőke tanár az anyjával élt, Battle-ben. Körülbelül egy esztendeje járt vele, ezenkívül a cserkészcsapatot is közösen vezették. Kedvelte, mint jó barátot és kellemes beszélgetőtársat. Jóéjtcsókjai gyöngédek és megnyugtatóak voltak, szöges ellentétben LucaDi Maggi riasztóan szenvedélyes ölelésével... Mialatt felsietett az emeletre, arra gondolt, mit szólna Didi, ha megtudná az igazságot. Olaszországba utazik egy férfival, aki ráadásul csirkefogó. Lerántotta ujjáról a gyűrűt, és a táskájába süllyesztette. Didi a házvezetőnője volt, de szinte az édesanyját jelentette. Miután Patrícia szülei meghaltak, a nagymamája meg a család ügyvédje lettek a gyámjai. Néhány hónapra rá a nagyanyja is elhunyt, s akkor az ügyvéd Didi gondjaira bízta. Patricia nagyon szerette az asszonyt, és sohasem bántotta volna meg szántszándékkal. Homlokráncolva pillantott körül. Ha Jarvis, az ügyvédje nem talál mihamarabb valami megoldást, összedől az ódon kastély. Mi lesz akkor Didivel és Joe-val? Patricia szerette testnevelő-tanári állását, de közel sem keresett annyit, amennyit a düledező épület fenntartása igényelt volna. Amint huszonegyedik életévét betöltötte és tanulmányait befejezte, hideg zuhanyként érte Jarvis bejelentése, miszerint gyakorlatilag a csőd szélén áll. Túl nagy terhet rótt a

11 vállára, hogy az utolsó élő Hardcourtként neki kell gondoskodnia az ősi családi fészekről. Később, amikor a hailshami hotel éttermében Daviddel kettesben elfogyasztott vacsora után otthon a baldachinos ágyában feküdt, már valamivel jobban érezte magát. Barátja a szokásos jóéjtcsókkal köszönt el, de különös módon neki most nem ez járt a fejében, hanem Di Maggi szenvedélyes csókja. Elképzelte, mit művelhet ebben a pillanatban Luc, és próbálta bebeszélni magának, hogy elégedett a helyzetével. így könnyebben átvészelheti az előtte álló napokat... * Patricia a ház előtt állt és várt. Hosszú szőke haját selyemkendővel lófarokba kötötte, a kendő égszínkékje éppúgy illett a pulóveréhez, mint a szeméhez. A pulóver fölött a derekánál övvel megkötött teveszőr kabátot viselt, hozzá lapos sarkú, világos csizmát. Kézitáskája a vállán, mellette a földön a bőröndje, amely immár kissé viharvertnek tűnt, de egykor bizonyára sokba kerülhetett. Előző este ismét indítványozta Moyának, hogy még egyszer beszéljen Luca Di Maggival, de barátnője gondolkodás nélkül elutasította, és megint sírva fakadt, ezért Patricia végleg elvetette az ötletet. Mivel Moya még találkozni is félt a férfival, Patricia az utcán várta a kocsit. Aranyórájára pillantva látta, hogy már öt perccel múlt tíz. Luc késett. Önkéntelenül a csillogó gyűrűre nézett. A hatalmas kő miatt nem tudott kesztyűt húzni. Úgy kell nekem, gondolta némi öngúnnyal, és elmosolyodott. - A gyűrűdet csodálod? - rezzentette össze egy mély hang. Ahogy megfordult, Luca Di Maggi megnyerő arcát látta maga előtt. A férfi megfogta a karját, és magához húzta, mert a lány el akart húzódni tőle, és különben az úttestre lépett volna. - Csak óvatosan! Nem szeretném, hogy elgázoljanak, főleg azelőtt, hogy teljesítetted volna a megállapodásunkat. - Késtél - felelte mérgesen. - Hiányoztam? - nyílt mosolyra a férfi ajka, majd megfogta a kezét, és felemelte a bőröndöt. Mialatt engedelmesen lépkedett Di Maggi mellett, Patricia lopva rásandított. Szoborszerű arcéléhez jól illett a hideg miatt felhajtott sötétkék kabátgallér. Fekete hajával, kreol bőrével és választékosan divatos öltözékével úgy hatott, mint egy vérbeli nőfaló olasz. Patricia feszélyezve emlékezett vissza az annak idején a férfi unokahúgáról, Tináról keringő szóbeszédre. Azt rebesgették, hogy a családnak maffiakapcsolatai vannak. } Üres fecsegés, intette magát, de miután helyet foglaltak a fekete luxusbatárban, már korántsem volt olyan biztos a dolgában. Egy órával később, amikor a kifutópálya betonján a lökhajtásos magánrepülőgép felé haladtak, még borúsabb kedve kerekedett. Amióta kiértek a repülőtérre, Luc egy szót sem szólt hozzá, s ahogy beléptek az utasfülkébe, a lánynak egészen nyomott hangulata támadt. Egy sötét öltönyös férfi lesegítette a kabátját, és közölte, hogy öt perc múlva indulnak. Ezután egy elegáns ülőgarnitúra mellett a gép hátsó részébe vezette, ahol néhány ülést alakítottak ki. Patricia elképedve foglalt helyet az egyiken. Ahogy felpillantott, Luc állt előtte. Miután átadta kabátját az utaskísérőnek, leült a lány mellé, és bekapcsolta a biztonsági övet. - Kié ez a gép? - érdeklődött Patricia. - Természetesen a cégé. Csatold be magad! Patricia elfordult, és kibámult az ablakon. Jézus Mária! Az a cég" talán a maffiát akarja jelenteni? Egy mégoly jól menő kaszinó vezetője sem furikázik saját sofőrrel, különrepülőről nem is beszélve. Ez a Luc látnivalóan nem piti csibész, összeköttetésben áll a szervezett alvilággal. Mi keresnivalója van neki egy ilyen férfi mellett? Mibe keveredett? Nem boldogult a biztonsági övvel, végül Luc sietett a segítségére. Közben a férfi karja a melléhez ért, mire önkéntelenül megmerevedett, és újra elfordult. Ahogy a gép a levegőbe emelkedett, érverése felgyorsult, görcsösen kapaszkodott az ülés karfájába. - Nocsak! A vakmerő Patricia fél a repüléstől - élcelődött Di Maggi. - Nem félek - hazudta. - Csak a fel- és leszállást nem szeretem. Egyébként sem vagyok vakmerő. - Tényleg nem? - nevetett kisfiúsán Luc. - Itt ülsz ezen a gépen, eljegyezted magad egy férfival, akit alig ismersz, és fogalmad sincs, hová repülsz. Szerintem ez elég nagy vakmerőség. Patrícia magában kénytelen-kelletlen igazat adott neki, és ettől még inkább gyűlölte. Eddig büszke volt arra, hogy mindig nyugodtan és megfontoltan cselekszik, de az utóbbi napokban teljesen kizökkent a megszokott kerékvágásból. Valahogy kicsúszott a kezéből az irányítás. Kicsatolta az övét. Luc is követte a példáját, kinyújtóztatta hosszú lábát, és összekulcsolta a kezét a tarkóján. Közben felcsúszott a pulóvere, és rálátást engedett lapos hasára. Patrícia megbabonázva bámulta a barna bőrt, és zavartan pirult el, amikor az utaskísérő megszólította. - Parancsol kávét vagy reggelit? - Csak kávét kérek. Luc felállt. - Nekem hozzon reggelit, Max! Gyere - nyújtotta a kezét a lánynak -, helyezzük magunkat kényelembe! Meg kell beszélnünk egyet-mást. Patrícia ügyet sem vetett az udvarias mozdulatra, felállt, és követte az ülőgarnitúrához, ahol a férfi az egyik fotelba telepedett. - Hallgatlak - méregette bizalmatlanul a lány, majd helyet foglalt a vele szemközti kanapén. Válasz helyett Luc tetőtől talpig végigmustrálta. A kék pulóverhez Patrícia kék-drapp mintás szoknyát vett fel, amely hangsúlyozta karcsú lábát. - Remek lábad van - jelentette ki végül a férfi.

12 - A lábam nem tartozik az üzlethez - próbálta zavartan lejjebb igazítani a szoknyáját a lány. - Megállapodtunk. Két napot töltök veled az anyádnál, cserébe megkapom a képeket és a negatívokat. Ebben a pillanatban tálcával a kezében visszatért az utaskísérő, egy csésze kávét és sonkás tojást tett a kettejük közötti asztalra. Luc farkasszemet nézett Patríciával. - Igaz, de mégiscsak úgy kell tennünk, mintha jól ismernénk egymást. Anyámat nem ejtették a fejére. Természetesen arra számít, hogy mindent tudok rólad és a családodról. Talán mesélhetne ladységed egy kicsit magáról, amíg eszem - vette kezébe az evőeszközt, és falatozni kezdett. Közben Patrícia valamennyire összeszedte magát. Végül is felnőtt nő, nem szédült bakfis, hogy erotikus ábrándokba merüljön. - Először is nem vagyok lady. Luc hahotára fakadt. - Ha ezt egy férfi mondta volna, nyilván lekensz neki egyet. - Nem úgy értettem - felelte ingerülten. - Apám valóban lord volt, de a címe nem öröklődik-magyarázta nem egészen az igazsághoz híven. - Miután a szüleim meghaltak, és néhány hónappal később a nagyanyám is, egyesek nyilván úgy gondolták, a Lady Hardcourt-Belmont" megszólítás dukál nekem. - Hány éves voltál, amikor elveszítetted a szüléidet? - Tizennégy. - Ez akkor történt, mielőtt megismerkedtünk? - Igen. - Miben hunytak el? - Apám minden elképzelhető sportot végigpróbált, míg ki nem kötött a léghajózásnál. Anyámmal kettesben hőlégballonon akarta átszelni az Atlanti-óceánt, és útközben nyomtalanul eltűntek. Nem szívesen beszélt szülei haláláról, mivel mindmostanáig nem tudta feldolgozni a veszteséget. Nagyanyja élete utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy megértesse a lánnyal: a családi birtok egyetlen örököseként nagy felelősség nyugszik a vállán, ezért változtatnia kell robbanékony jellemén. Didi meg Joe azóta is megható gondoskodással vették körül, de az igazi családot nélkülözte, és sokszor nyomasztotta a magány., Gyermekként Patrícia nagyon kötődött a szüleihez, de a haláluk után igyekezett megfogadni nagyanyja tanácsait. - Később ki törődött veled? - Az ügyvédünk. Leérettségiztem, továbbtanultam, most testnevelőtanár vagyok egy sussexi magániskolában. - Hogy Sussexben is lakik, arról bölcsen hallgatott. - És veled mi a helyzet? Annyit tudok, hogy olasz vagy, édesanyád még él, és Tina az unokatestvéred. Zsarolással keresed a kenyeredet, és az életviteledből ítélve kétes kapcsolataid lehetnek. Tudnom kell még valamit? Egy pillanatra úgy érezte, túl messzire ment. Luc arca eltorzult a dühtől, tekintete jéghidegen villogott. Valahogy mégis megőrizte az önuralmát, és hátradőlt a fotelban. - Nem, semmit. Egész jól leírtál. De most egy kicsit az üzlettel is kell foglalkoznom. A mellette lévő fotelból aktatáskát emelt fel, félretolta az edényt, iratokat vett elő, és olvasni kezdett. Patrícia a háttámlára hajtotta a fejét, és lehunyta a szemét. Alvást akart színlelni, minthogy azonban az elmúlt három napban állandó feszültség alatt állt, tényleg elaludt. Utolsó világos gondolata az volt, hogy nem árt résen lennie, mert ez a Di Maggi talán most is valami rosszban sántikál. Kitelik tőle... Amikor ismét felébredt, a feje valami puhán nyugodott, tenyere meleget tapintott. Ásított, először azt sem tudta, hol van. - Mindjárt megérkezünk, Patrícia. Megütközve eszmélt rá, hogy Luc vállára borulva aludt, baljával a férfi izmos hasára támaszkodva, amelyet az előbb olyan alaposan szemügyre vett. Elkapta onnét a kezét, és Di Maggira sandított. A férfi őt figyelte, és tekintetében a derültségen kívül valami más is tükröződött, amit azonban Patrícia nem akart tudomásul venni. - Elnézést. Nyugodtan felébreszthettél volna... Zavartan elhallgatott. - Nem kell mentegetőznöd. Különben is jólesett - válaszolta gyengéden a férfi. - Sajnos perceken belül leszállunk. A lány felugrott, és az üléséhez sietett, hogy becsatolja magát. Egyáltalán minek kért bocsánatot? Ez az ember szexőrült, annyi nőt csábított már el, mint égen a csillag. Amikor Luc helyet foglalt mellette, lehunyta a szemét, és összekulcsolt kezét az ölébe ejtette. A következő pillanatban azonban újra felpattant a szemhéja. - Jesszusom, a tenger! Egy másodperc alatt sutba dobott minden józan megfontolást, és két kézzel a férfi karjába kapaszkodott. - Semmi pánik, mindjárt földet érünk Genovában - csitítgatta Luc, és mielőtt a lány még egy szót szólhatott volna, odahajolt hozzá, hogy vágyakozva megcsókolja. Patríciának elakadt a lélegzete, a szíve vadul dobolt, testét a legriasztóbb érzelmek kerítették hatalmukba. Csak Di Maggi izgatott zihálását hallva ébredt tudatára, mit művel, és elszakította magát tőle. A férfi hátradőlt, és kioldotta a biztonsági övet. - Ehhez nem volt jogod! - sziszegte Patrícia. Hogy tud Luc ilyen fesztelenül viselkedni, miközben ő úgy érzi, mintha egy teherautó gázolt volna át rajta? - A megállapodásunk tisztán üzleti jellegű. - Az igaz, de te sem tagadhatod, hogy hatott a módszer. Észre sem vetted, hogy közben leszálltunk. A lány kipillantott az ablakon. Na tessék, már megint Di Magginak van igaza! Sietve kicsatolta magát, felkapta a

13 táskáját, és felállt. Amikor az utaskísérő felsegítette a kabátját, még mindig egész testében remegett, Luc szenvedélyes csókja teljesen felborította a nyugalmát. Még egyszer nem hagyom lerohanni magam, határozta el, miközben a lépcsőn követte vőlegényét". Igyekezett Davidre gondolni. A vámtiszt ismerhette Di Maggit, mert élénk beszélgetésbe elegyedtek. Patrícia az útlevelével a kezében állt mellettük, és a fidanzata" szón kívül egyebet nem tudott kihámozni a hallottakból. Sejtette, hogy ez rá vonatkozhat, annál is inkább, mert a vámos most hozzá fordult, és lelkesen magyarázott valamit, alighanem gratulált. Bágyadt mosollyal és a kevés általa ismert szó egyikével mondott köszönetet: - Grazié! - Hiszen te beszéled a nyelvünket, kedvesem - bólintott elismerően, de némi gúnyos felhanggal Luc, majd karon fogva kivezette a fogadócsarnok előtt álló áramvonalas sportkocsihoz. Patrícia gyanakodva méregette a piros csodamasinát. Nem sokat konyított az autókhoz, de annyit azért tudott, hogy Ferrari lehet, az pedig nem tartozik az olcsó járművek közé. Ez még inkább meggyőzte, hogy Luc nagystílű bűnöző. Az a néhány ezer font, amit a barátnőjétől követelt jelentéktelen összeg az életmódjához képest. Egyáltalán minek zsarolta Moyát? Talán nem is kellett neki a pénz, csak így akarta az ágyába csalogatni? Idegesen figyelte, ahogy a férfi kinyitotta előtte a kocsiajtót. - Szállj be! Ne félj, kitűnően vezetek. Ebben a lány egy pillanatig sem kételkedett. Di Maggi azzal a hátborzongató tulajdonsággal bírt, hogy mindent meg tudott csinálni, amihez kedve támadt. Miután beültek a kocsiba, Patrícia ráébredt, hogy tökéletesen kiszolgáltatottá vált. - Édesanyád Genovában lakik? - érdeklődött jól nevelten, miután becsatolták magukat, s titokban elhatározta, hogy a következő negyvennyolc órában minden bosszantó gondolatot elhessent magától. N-inél kevesebbet tud Lucról, annál jobb... - Időnként, de van egy tengerparti villám Portó Finóban. Ott lesz az ünnepség. - Már hallottam arról a helyről. Nem ott élt valamikor Rex Harrison, a filmszínész is? - De, azt hiszem - vetett rá egy röpke oldalpillantást a férfi. - Egyébként nem szükséges udvariassági társalgással fárasztanod magad. Tartalékold későbbre az energiádat! Azt fogom tenni, te bitang! - dühöngött magában a lány, és az út hátralévő részében tüntetően kibámult az ablakon. Közben maguk mögött hagyták a kikötővárost, és a part mentén kanyargó úton száguldottak. Jobbról magányosan álló, festői lakóházak suhantak el mellettük, a másik oldalon azúrkéken csillogott a tenger. A kocsiban olyan meleg volt, hogy azt hihette volna az ember, nyár derekán járnak. A ragyogó kék égbolton szikrázón sütött a nap, csak az alig rügyező fák árulták el, hogy a tavasz még várat magára. Luc két oroszlánfejjel szegélyezett kapubejáraton kanyarodott be, majd píneák között haladt végig. Az örökzöld fasorból kiérve Patrícia visszafojtotta a lélegzetét. Előtte egy sziklán a legérdekesebb villa magasodott, amelyet valaha látott: élénk rózsaszín, háromemeletes, kör alakú épület, magas, boltíves ablakokkal, az első emeleten körbefutó erkéllyel. A legfeltűnőbb a tornyos, meredek tető volt rajta, amelyben még egy szobát alakítottak ki, s az egészet vörösréz kupola koronázta. Az épület szokatlanul tömzsire sikeredett világítótoronyra emlékeztetett. Miután Luc leállította a motort, a lány felé fordult: - Hogy tetszik az otthonom? Kisfiúsán elmosolyodott, sötét szeme vidáman felcsillant. Patrícia önkéntelenül viszonozta mosolyát. - Káprázatos! - felelte a látványtól lenyűgözve. - Olyan, akár egy túlméretezett születésnapi torta. Ilyen ház nincs is! - Amikor először láttam, én is így éreztem - vallotta be a férfi. - Valami rockcsillag terveztette magának a hatvanas években. A tetőtérben csillagvizsgálót rendezett be. Le akartam bontatni, hogy másikat építtessek a helyére, aztán szabályszerűen beleszerettem. Egyáltalán nem illik hozzám, de hát... Vállat vont, majd kisegítette a kocsiból a lányt, és a széles márványlépcsőn a bejárathoz vezette. Még föl sem értek, amikor nyílt a kapu, és tiszteletet parancsoló külsejű, talpig feketébe öltözött, ősz hajú asszony repült kitárt karokkal feléjük. Luc elengedte Patrícia könyökét, és átölelte az anyját. Patrícia hitetlenkedve nézte az asszonyt. Di Maggi idős édesanyja, aki állítólag nem a legjobb egészségnek örvend, majd egy méter nyolcvan centire nőtt, és bárminek inkább lehetett nevezni, mint törékenynek. Anya és fia feltűnően hasonlítottak egymásra. - Hadd mutassalak be édesanyámnak, szépségem! A lány igyekezett leplezni, mennyire ingerli ez a becézés. Fellépett az utolsó lépcsőfokra, és kezét nyújtotta az idős hölgynek. - Jó napot, asszonyom! - köszönt tartózkodóan, de Luc édesanyja már el is kapta, és jól megszorongatta. - Csak semmi formaság, nemsokára úgyis egy család leszünk - csókolta meg mindkét oldalról, mielőtt elengedte. Patrícia megindultan állapította meg, hogy a szeme könnybe lábadt. - Kerüljön beljebb! Lesegítették a kabátját, és néhány perc múlva már Luc mellett ült a kényelmes pamlagon, egy pazarul berendezett szobában, amelynek íves külső falán magas ablakok sorakoztak. A bársonyfüggönyök éjkékje elütött a világos bútoroktól. A számos festmény és más műtárgy nemcsak kiváló ízlésről, hanem gazdagságról is tanúskodott. - Talán bontsunk pezsgőt! - indítványozta Luc anyja. Patrícia a fejét rázta, mert ital nélkül is szédült. - Jusson eszedbe, minek jöttél! - súgta a fülébe a férfi. - Ha felbosszantod anyámat, megfizetsz! Vajon mit akar jelenteni ez a fenyegetés? Pedig egy pillanatig már el is felejtette, hogy Di Maggi voltaképpen az ellensége. A férfi ugyanis átfogta a vállát, és ettől valahogy dédelgetett biztonságban érezte magát. - Koccintani és mosolyogni fogsz! - parancsolt rá Luc.

14 Nyilván félreértette a visszautasítását, de a pillanat nem látszott alkalmasnak a kérdés megvitatására. - Igen, egy pohár pezsgőt szívesen meginnék - bólintott tehát kedvesen. Az asszony intésére sötét öltönyös fiatalember jelent meg, a kezében tartott tálcán pezsgő és kristálypoharak. Töltött. Ahogy Luc Patríciának nyújtotta az egyik metszett kristálykelyhet, és a kezük egymáshoz ért, a lány összerázkódott. - Patríciára, a menyasszonyomra! A lány igyekezett a lehető legméltóságteljesebben fogadni az anya olaszul és angolul elzengett, túláradó szerencsekívánatait, és elpirult mérgében, amikor a csodálatos jegygyűrűt is észrevételezte. Tudta, hogy Luc közben egyfolytában figyeli, nem hibázik-e. - Bizonyára elfáradt - fejezte be az asszony. - Luc megmutatja a szobáját. -Még beszélünk ma este, mielőtt a klán megjön. Mihelyt az előtérben magukra maradtak, Patrícia dühtől szikrázó szemmel fordult Luchoz. - A te szegény beteg mamád! - gúnyolódott. - Hogy nem folyik ki a szemed, te hazudozó! Ez az asszony úgy fest, mint egy amazon, és úgy bírja magát, mint egy vadonatúj edzőcipő! Magának sem akarta beismerni, hogy a haragja szorongást rejt. A klán" vajon a rokonságra utal, vagy újabb megnevezés a maffiára? - Tartsd a szád, és gyere! - indult fölfelé a márványlépcsőn Luc. Már megint parancsolgat! Bár forrt a méreg a lányban, nem tehetett mást, ment utána. Hogy is bonyolódhatott ebbe a kutyakomédiába? A gondolat, hogy talán örökölt valamit a Hardcourtok vakmerőségéből, nem volt ínyére. - Ez a szobád - nyitott ki egy ajtót az első emeleten Luc. - Ha szükséged van valamire, az ágy mellett találod a csengőt. Én a szomszéd szobában alszom. Patrícia körülnézett a szobában, amely határozottan nőies hangulatot árasztott. Csupa fehér és rózsaszín, a legnagyobb bútordarab egy fehér csipketerítővel letakart, hatalmas ágy volt. A márványpárkányos kandalló közelében oldaltámlás kis kerevet állt, míg az egyik belső falon tükörajtós beépített szekrény, mellette fésül-ködőasztal. Azután egy másik ajtó következett. Megrezzent, ahogy Luc a vállára tette a kezét. Észre sem vette, hogy ilyen szorosan mellette áll. - Az ott a fürdőszoba ajtaja - mondta a házigazda. - Köszönöm! - felelte illedelmesen Patrícia, de szeretett volna végre egyedül maradni. - Mi ez a jól nevelt hang? Öt perce még hazudozónak neveztél - emlékeztette fenyegetően kedves hangon Luc. - Már mondtam ugyan, de úgy látszik, még mindig nem fogtad fel, hogyan kell viselkedned a menyasszonyomként. Átölelte, mire a lány szabadulni próbált. - Nem gondolod, hogy éppen te viselkedsz ostobán? Eressz el! Di Maggi ehelyett közelebb hajolt, Patrícia elfordította a fejét, s mikor így Luc szája a nyakához ért, megremegett. A férfi ajka az arcára siklott, közben egészen magához szorította. Patrícia érezte a szívdobbanását, és hallotta a zihálását, mielőtt vadul csókolózni kezdtek. Cseppet sem számított már, kicsoda-micsoda ez az ember. Csak meg kellett érintenie, s a lánynak máris lángra lobbant a teste. Dávid soha nem gyakorolt rá ilyen megsemmisítő hatást, pedig kedvelte őt. - Milyen érdekes - vélte rekedten Luc, miután engedte lélegzethez jutni. Megfogta a lány állát, és felemelte a fejét, hogy szemügyre vehesse égő arcát. - Te akarsz engem. - Akar a hóhér! - próbálta összeszedni magát Patrícia, mert érezte, mennyire felajzotta a férfit. Bár az azt állította, hogy nem az esete, a teste mégis rácáfolt a szavaira. Ahogy megkísérelte kiszabadítani magát Luc öleléséből, érezte, hogy az még inkább izgalomba jön. - Ez vicces, Patrícia. - Te megőrültél! - próbálta eltaszítani magától a lány. - Ne hadakozz velem, kedvesem! Te is pont úgy akarod, mint én - kapta a karjába Luc, és ahogy az ajka Patrícia nyakára csúszott, a lány átkulcsolta a tarkóját. A férfi erre a mellbimbóját kezdte cirógatni, mire az megmerevedett. Te jó ég, mi történik? Patrícia ráébredt, hogy egyszer már átélte ezt - kamasz lányként ugyanezzel a férfival. - Felnőtt emberek vagyunk, Patrícia. Minek berzenkedsz ellene? - lehelte Luc, majd olyan mohón kezdte csókolni a száját, hogy hőhullám öntötte el a lány testét. Az ágyon fekve tért magához. Rémülten hemperedett a másik oldalra, és talpra ugrott. - Ne nyúlj hozzám! - rikoltotta. - Azt mondtad, nem vagyok az eseted, és megígérted, hogy békén hagysz. - Megváltozott a véleményem. Egyébként neked is tetszett. Annak idején li-liomtiprás lett volna, de most... Semmi sem tarthat vissza minket. Patrícia elképedt. Ez teljesen komolyan gondolja! Luc számára magától értetődő, hogy bármelyik nőt ágyba döntheti, akit megkíván. - Na gyere! - nyújtotta a kezét a férfi. - ígérem, élvezni fogod. Ekkora arcátlanságot! Még van képe vigyorogni! - A világ minden kincséért sem fekszem le veled! - tajtékzott Patrícia. - Közönséges zsaroló vagy, és ráadásul valószínűleg maffiózó is. Miből lenne magánrepülőgéped, Ferrarid meg ilyen villád? Luc a hasát fogta nevettében. - Maffiózó? Hát ez nagyon aranyos! Patricia korántsem találta ilyen mulatságosnak a dolgot. - Még anyád is klán"-ról beszélt az imént. Mit képzelsz, most jöttem a falvédőről? A lány nem is sejtette, milyen elragadó, amikor dühös. Selyemkendője kibomlott, hosszú szőke haja a vállára omlott.

15 Mellbimbója kidomborodott a pulóver alatt, ajka még duzzadt volt a csókolózástól, kék szeme úgy csillogott, mint a zafír. Luc elkomolyodott, és összehunyorította a szemét. Lassan felült, tetőtől talpig végigmérte a lányt, mintha most látná először. Végül félreseperte sötét tincseit a homlokából. - És mit szólnál, ha azt mondanám, hogy nem is vagyok zsaroló? Kérdésére megvető kacaj válaszolt. - Akkor most nem lennék itt. - Igaz - állt fel a férfi, az ajtóhoz ment, de a küszöbön még egyszer visszafordult. - Hibát követtem el, amikor megígértem, hogy nem nyúlok hozzád. Egyébként anyám csak azért használta a klán" szót, mert nem jól tud angolul. Ezzel behúzta maga mögött az ajtót. Patricia egyre kevésbé bírt ellenállni Luca Di Maggi csábítási kísérleteinek. El sem tudta képzelni, miből él valójában ez a harminchat éves, nagyvilági férfi. Talán az anyja tényleg nem szándékosan említett klánt, de ettől még Luc nem tagadta, hogy kapcsolatban áll a maffiával. Megborzongott. Ez az egész ügy kezd a fejére nőni. Eddig nyugodtan éldegélt vidéken, csak alkalmanként ruccant be Londonba, e gy _e gy színházi estére. Anyagilag nem volt túl jól eleresztve. Hozzátartozói halála óta ráadásul nemigen akadt társasága - feltehetőleg azért, mert a helybeliek azt hitték, ad a rangjára, és inkább a hasonszőrűek körében tölti az időt, például vadászattal. A sportot kedvelte, de az efféle elfoglaltság sohasem érdekelte, mert kegyetlennek tartotta. Azért persze barátokra is számíthatott, így Moyára és Didire. Aztán ott volt Dávid is. Az ő csókja ugyan nem hozta lázba, egyáltalán nem táplált mélyebb érzéseket iránta, de magához illőnek érezte, mert rendes volt és olyan, mint a nyitott könyv. Luc ezzel szemben titokzatos és veszélyes. Erőt sugárzott magából, ami nem jól megtermett alakjából fakadt, hanem lénye legmélyéből. Patricia már bánta, hogy vele jött Olaszországba. Rá kellett volna beszélnie Moyát, hogy forduljon a rendőrséghez, jelentse fel a zsarolót. Ha arra gondolt, mennyire rettegett a barátnője, szikrányi kétely sem maradt benne, hogy Di Maggi gonosztevő. Annál kevésbé értette, miért vonzódik hozzá annyira. Felsóhajtott. De szeretett volna ebben a pillanatban odahaza, Dávid mellett lenni! Aző jelenlétében legalább nem veszítette el az önuralmát. Olyan nő viszont még nem jött a világra, aki Luca Di Maggin el tudna igazodni. 4. FEJEZET Patrícia igyekezett Moyára gondolni, de ez nem ment olyan egyszerűen. Az ágyra vetette magát, állát a tenyerébe támasztotta. Egyszerre minden összezavarodott. Moya tetves kis pondrónak" nevezte zsarolóját, de Luca Di Maggi korántsem felelt meg ennek a képnek. Patrícia csókolt már néhány férfit, de egyik sem izgatta fel ennyire - Dávid végképp nem. Hirtelen bűntudatot érzett Daviddel szemben, mert tudta, hogy a fiú komolyabban veszi a kapcsolatukat, mint ő. Dávid azt remélte, előbb-utóbb összeházasodnak, és eddig meghagyta ebben a hitében, mert nagyra becsülte mint megbízható barátot. Szombat este nem beszélt neki olaszországi utazásáról, pedig nem szolgált rá, hogy titkolózzék előtte. Felállt, és a fürdőszobába ment. Talán egy hideg zuhany segít rendezni a gondolatait. Még egyszer lepergeti az elmúlt három nap eseményeit, hátha sikerül közelebb kerülnie Luc igazi jelleméhez. A fürdőbe lépve nem akart hinni a szemének. Körös-körül tükörfalak, a külső oldalt majdnem teljesen elfoglalta a délszaki növényekkel körbeültetett pezsgőfürdő-medence. Megpróbált nem a falakra nézni, mialatt levetkőzött, és óvatosan belépett a zuhany fülkébe, amelyben szintén táncolni lehetett volna, de neki eszébe sem jutott ilyesmi, inkább igyekezett kifelé, mert az aranyozott csap meg az üvegajtóba maratott kép - egy stilizált meztelen pár - zavarba ejtette. Miután a zuhany melletti rúdról, amelyet két aranyozott, pucér angyal tartott, leemelte a frottírlepedőt, szorosan maga köré tekerte, és sietett vissza a hálószobába. A berendezés nőies lágysága feltűnően elütött a fürdőszoba erotikus légkörétől. Ekkor eszmélt rá Patrícia, hogy nem azt a fürdőszobát használta, amelyiknek az ajtaját Luc mutatta neki, hanem az átellenben lévőt. A gondolat, hogy a férfi szobájától karnyújtásnyira zuhanyozott, nem segített megnyugtatni zilált idegeit. Észrevette, hogy valaki kicsomagolta a bőröndjét. Amint az egyik szekrényajtót kinyitotta, látta, hogy a holmiját szépen beakasztgatták. Csak két ruhát hozott magával - több elegáns öltözékkel nem is dicsekedhetett. Leemelte a vállfáról az egyszerűbbet, egy testhezálló, hosszú ujjú, sötétkék bársonyruhát, megtörülközött, kék csipke fehérneműt és ugyanolyan harisnyát vett fel, belebújt a ruhába, majd elégedetten nézegette az eredményt az ajtó tükrében. Ezek után a fésülködőasztalhoz ült, hogy kifesse magát. Épp csak egy leheletnyi szemhéj- és szempillafestéket, arcpirosítót, szájfényt tett fel. Haját elegáns kontyba tűzte. Végül a csuklójára permetezett kedvenc parfümjéből, amelyet Moyától kapott karácsonyra. Lemondóan sóhajtott. Még soha életében nem érezte magát ennyire elhagyatottnak, s abban sem volt biztos, hogy egyáltalán felkészült-e a rá váró feladatra. Mintha nem is a saját arcát látta volna a tükörben. A szeme kékebbnek hatott a szokottnál, ajka kissé megduzzadt. Mindeddig szilárdan kézben tartotta az életét, pedig talán mégsem egészen megalapozatlan az a mélyen gyökerező szorongása, hogy belé is szorult valami sok-sok ősének meggondolatlanul vállalkozó szépeméből. Végül is tagadhatatlan, hogy itt ül egy idegen országban, menyasszonyosdit játszik egy férfi oldalán, akit alig ismer, és

16 akiben, még csak nem is bízik. Hát józan viselkedés ez? Nagy nehezen összeszedte magát, és felállt. Emlékezetébe idézte, hogy kizárólag Moya miatt jött ide. Ha így boldogsághoz segítheti a barátnőjét, akkor ki kell bírnia ezt a két-három napot. Belebújt sötétkék, magas sarkú cipőjébe, és az ajtó felé menet még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe. Úgy tervezte, hogy lelopakodik a földszintre, ott egy kicsit körülnéz legalább, és ami a legfontosabb, így nem nyithatja rá Luc a szobája ajtaját. A folyosóra lépve azonban rögtön megdermedt. A férfi egyenesen feléje tartott, és bizony lélegzetelállítóan festett a fekete szmokingban és fehér selyemingben. - Már el is készültél? Épp hozzád indultam - állt meg közvetlenül előtte, és az állánál fogva felemelte a fejét. - Fantasztikusan nézel ki. Micsoda előkelő megjelenés! A lady címre vitathatatlanul rászolgáltál. - Köszönöm - hebegte a lány, miközben delejes erővel vonzotta Luc tekintete. Tudta, hogy mindjárt meg fogja csókolni, és minden akaraterejét össze kellett szednie, hogy hátralépjen, és felülemelkedjen a kettejük között támadt feszültségen. - Nem megyünk le? Édesanyád már bizonyára vár bennünket. - Gyáva! - mosolygott Di Maggi, mint aki átlát a szitán, de előreengedte a lányt. A vacsora mintha sohasem akart volna véget érni. Patrícia kétségbeesve nézegette a desszertjét. Egy falatot sem tudott már legyűrni a nagy tányér spagetti és a szicíliai borjúfiié után. A társalgás az asztal mellett vontatottan haladt, mert bármennyire igyekezett, mégsem tudott természetesen viselkedni. Próbálta meggyőzni magát, hogy csupán azért, mert megveti ezt a hitvány zsarolót és mindazt, amit megtestesít, de valami azt súgta neki, hogy ennek épp az ellenkezője igaz. Azt sem tudta, hányadán áll magával, mert Luc addig ismeretlen érzéseket gerjesztett benne. - A húsvéti esküvő a legszebb, Patrícia. - Gondolja? Nem volt szíve kurtán nemet mondani Luc anyjának. Az asszony szemlátomást örült fia eljegyzésének, és más körülmények között Patrícia is szívesen elfogadta volna őt anyósának. Érezte, nem túl meggyőzően alakítja a boldog arát, mert egyfolytában arra kellett gondolnia, hogy a színleléssel önmagát is lealacsonyítja. A kedves mama nyilván pontosan tudja, mivel keresi a kenyerét a fia, mégis úgy tűnik, nagyon büszke rá. Micsoda álságos helyzet! A népes személyzet, a drága ételek, válogatott borok - minderre sötét úton szerzett pénzből telik. Dühös pillantást vetett Lucra, s újfent elmerengett a már-már gyötrő kérdésen, hogy egyáltalán miért vonzódik ehhez az alakhoz. A férfi figyelmesen és előzékenyen bánt vele, miután azonban Patrícia megengedett magának egy különösen vitriolos megjegyzést, ő sem fáradozott tovább, hogy a szerelmes vőlegényt mímelje. Néhány rövid szót váltott édesanyjával olaszul, majd konok hallgatás következett, amely pattanásig feszítette a lány idegeit. Végül is Luc találta ki az egész komédiát, gondolta keserűen. Pedig ha valaki, hát ő sejthette volna, hogy az anyját nem olyan könnyű átejteni. Legszívesebben otthagyta volna az asztalt, hogy a szobájába meneküljön. A férfi egyszerre feltekintett, és az anyjához fordult: - Bocsáss meg, anya, szeretnék valamit négyszemközt megbeszélni Patríciával. - Felállt, megkerülte az asztalt, és megfogta a lány karját. - Menjünk a dolgozószobámba! Valósággal kitaszigálta az ajtón, Patríciának alig maradt ideje egy kényszeredett mosolyra. - Mi ez már megint? - csattant fel a lány, ahogy kiértek az előtérbe. - Beszélnem kell veled. - Luc bevezette a könyvespolcokkal kibélelt dolgozószobába. - Ülj le! - mutatott a bőrrel bevont, gombos kanapéra a kandalló mellett. Felszította a tüzet, majd átment a helyiség másik oldalára, hogy felkapcsolja a terebélyes tölgyfa íróasztalon álló lámpát. A lángok kísérteties árnyakat vetítettek a falakra, a lámpa ernyője pedig úgy lefogta a fényt, hogy Patrícia nem tudta kivenni a férfi arckifejezését. Figyelte, ahogy az íróasztalhoz telepedik, egy-két pillanatig a papírvágó késsel játszadozik, majd leteszi. Ha eddig nem szerzett volna ellenkező tapasztalatokat, megesküdött volna rá, hogy Luc most ideges. - Mégis mi olyan fontos, hogy el kellett rángatnod a desszerttől? - lendült támadásba. Valójában cseppet sem érdekelte az édesség, de valamit mondania kellett, hogy megtörje a feszült hallgatást. - Még sohasem volt dolgod férfival, igaz? - kérdezte fölényesen Di Maggi. - Micsoda? - háborodott fel a lány. - Teljesen megzavarodtál? - Nem kaptam választ a kérdésemre. - Mi a nyavalyát vársz? Mégis mit képzel magáról ez a fickó? - Először is szokj le róla, hogy a jelenlétemben közönségesen beszélsz - állt fel Luc, és a lány mellé ült a kanapéra. Komor vonásai megijesztették Patríciát. -Nem kell felelned - folytatta. - Igaza van anyámnak - cirógatta meg gyengéden a lány arcát, mire Patrícia összerezzent. Fel akart állni, de a férfi elkapta a csuklóját. - Maradj itt! Feszélyezve húzódott kissé távolabb tőle, de Luc továbbra sem engedte el a kezét, másik karját pedig a háttámlára vetette. - Anyádnak? - visszhangozta zavartan a lány. - Neki - fogta meg a jobbját is Luc, és megsimogatta a gyűrű kövét. - Megállapodást kötöttünk, és eddig csapnivalóan játszottad a szerepedet. A vacsoránál anyám azt mondta, kellemesen meglepte, hogy ennyire tisztelem a jegyesemet, hiszen még nem feküdtem le vele. Ő ugyanis úgy vette észre, hogy még szűz vagy. Ezek után jobban megnéztelek magamnak, és néhány dolog világossá vált. Ugye nem tévedett?

17 - Nem, bár semmi közöd hozzá. - Patrícia nem restellte beismerni az igazságot. - Bizonyára csodálkozol, de manapság elég sok felnőtt ember óvatosabbá vált, mert felmérték a nemi élet kockázatait. - És mit szólnál, ha azt mondanám, nem is vagyok olyan szexmániás, mint hiszed? - Csak azt, hogy akkor én vagyok az angol királynő - epéskedett Patrícia. Ennyire naivnak nézi ez a bitang? Hiszen látta édes kettesben Margót Meyjel. Moyát is megzsarolta, hogy lefeküdjön vele, őt magát pedig alig néhány órája próbálta elcsábítani. Mindenre elszánt, aljas gazember, bár ezt nehéz észben tartani, amikor ennyire közel ül hozzá. - Semmi kedvem vitatkozni veled, de néhány dolgot ideje tisztáznunk. - Tisztáznunk? - biggyesztette le az ajkát a lány. - Te tréfálsz. Azt sem tudod, mit jelent ez a szó. - Most már elég! - Eressz! - kiáltotta Patrícia, mert ahogy fel akart állni, a férfi visszarántotta a kanapéra. Kettejük arcát alig néhány centiméter választotta el. - Ha vissza akarod kapni a képeket, kicsit meg kell erőltetned magad. Példának okáért abbahagyhatnád a piszkálódást. Csak tőled függ: eljátszod a menyasszonyt, vagy felrúgod az egyezséget, ami persze kellemetlen következményeket von maga után a barátnődre nézve. - Akarom a képeket - engedett végül a lány. - Mit kell tennem? Csüngjek minden szavadon? A férfi szeme villámokat szórt, ahogy hozzá hajolt, hogy mohón megcsókolja. Patrícia először védekezett, de hirtelen olyan izgalom fogta el, hogy szenvedélyesen viszonozta az érzékei elleni lehengerlő támadást. Egy idő múlva Luc elengedte, majd némán bámulták egymást. Patriciát megrémítette saját heves reagálása, szíve a torkában dobogott. Elsőnek Luc szedte össze magát. - Ne nézz olyan ijedten! Megígérem, hogy semmit sem teszek az akaratod ellenére, de ez után a csók után az az érzésem, holnap este nem esik majd túlságosan nehezünkre úgy viselkedni, mintha egy pár volnánk. Patrícia megigézve meredt a férfi szájára, ami hiba volt. Idegességében a nyelve hegyével megnedvesítette az ajkát. Mielőtt tiltakozhatott volna, Luc ismét birtokba vette a száját. A lány agyát elborította a köd, karját készségesen a férfi nyaka köré fonta. Érezni akarta a testét, tenyere Luc izmos mellkasára siklott. A férfi azonnal felnyögött. - Most már tudom a választ - szólalt meg érdes hangon. A vak is láthatta, hogy alig képes fékezni a vágyát. - Éppen úgy nézel rám, ahogy egy menyasszonynak kell, kedvesem. Patrícia tudta, hogy ebben a pillanatban a tekintete ugyanolyan vágyról tanúskodik, mint Lucé. Néhány másodpercre lesütötte a szemét. Ismét a férfi győzött. - Igyuk meg itt a kávét! - egyenesedett fel Di Maggi. - Anyámat nem kell győzködnünk. Luc le akarta fektetni, futott át a lány agyán, de vele ellentétben gyorsan visszanyerte az önuralmát. Patrícia egyszerre elszégyellte magát. Hogy követhetett el ekkora ostobaságot? Reszkető kézzel igazította meg a ruháját, és felült. Nem lett volna szabad elfelejtenie, hogy Luc erőszakos, érzéketlen tuskó. Hiszen a saját szemével láthatta, hogyan utasította vissza a szeretőjét. Örülhet, hogy ezúttal még megúszta. - Tulajdonképpen azért hoztalak ide, hogy megmondjam... - kezdte a férfi, de ebben a pillanatban félbeszakította anyja hangja: - Na, így mindjárt más! Most már szent a béke? Patrícia meglepetten kapta fel a fejét, és elpirult. - Semmi baj - folytatta az asszony. - Ismerem én a fiatalokat. Az én Lucám boldoggá fogja tenni magát. - Mama, kérlek! - nézett rá Luc úgy, mint egy kamasz, akit rajtakaptak. Ahogy Patrícia feléje fordult, önkéntelenül elmosolyodott. Első ízben látta, hogy valami kimondottan feszélyezi. * Amikor a lány kinyitotta a szemét, sütött a nap, és hallotta, hogy kopognak az ajtón. - Tessék! - kiáltotta abban a hiszemben, hogy valamelyik alkalmazott hozza a reggelit. A küszöbön azonban tálcával a kezében Luc jelent meg. - Vidám a hangod. Ezek szerint a reggel a te napszakod. Patrícia riadtan húzta fel az álláig a takarót. - Te vagy az? Azt hittem, a szobalány. - Van szerencsém feltálalni ladységed reggelijét - lépett az ágyhoz a férfi, és az éjjeliszekrényre helyezte a tálcát, kávét töltött, és a lánynak nyújtotta. - Elragadóan festesz, amikor elpirulsz - mondta szelíden, mire szabályszerűen lángolni kezdett Patrícia arca. - Idd csak meg, és egy félóra múlva gyere le! Kocsiba vágjuk magunkat, hogy megússzuk a felfordulást. - Felfordulást? - ismételte elképedve a lány. - Megjöttek a rendezvényszolgálat emberei,/a vendégszobákat is most takarítják. Jobb, ha ebből kimaradunk - fordult meg választ sem várva Luc, és kiment. Távozása után a lány még jó ideig maga előtt látta - kényelmes farmerban és borvörös pulóverben, szemében azzal a sokat sejtető csillogással, amelyet Patrícia mégsem tudott mire vélni. Felhajtotta a kávét, bekapott egy rongyoskiflit, majd kinyújtóztatta hosszú lábait, és talpra szökkent. Emlékeztette magát, hogy résen kell lennie Luckal. Még egy napot kell kibírnia, aztán élheti a maga életét. Nem sokkal később teljesen felöltözve állt meg a szekrény előtt. Tengerészkék nadrágot és hozzá illő matrózcsíkos pulóvert vett fel. Hosszú haját a tarkóján egyszerű kék kendővel kötötte össze. Az elmúlt este további részében Luc a legelőnyösebb oldaláról mutatkozott be. Mihelyt az anyja csatlakozott hozzájuk, feloldódott az elviselhetetlen feszültség, hármasban kávéztak, aprósüteményt eszegettek. Miután az idős asszony jó

18 éjszakát kívánt, és mindkettőjüket kedvesen megpuszilta, Luc és Patrícia még jó ideig élénk eszmecserét folytatott Luciano Pavarottiról meg Placido Domingóról, mivel a férfi - legtöbb honfitársához hasonlóan - operarajongónak bizonyult. Megittak egy pohárkával, hogy jobban essék az alvás, aztán a férfi felkísérte a lányt, és a szobája előtt csókkal búcsúzott el tőle. Patrícia a homlokát ráncolta. Vigyáznia kell Luckal, mert ilyenkor a legveszélyesebb. Mégis örült, hogy vele töltheti a napot, és nem kell azon rágódnia, mit keres itt. Felvette a kabátját, megszemlélte magát a tükörben, majd elégedetten csukta be maga mögött az ajtót. Valóban csodálatos nap várt rá. A felhőtlen ég alatt, a verőfényben még színesebbnek hatott a táj. Luc elvitte néhány kilátóhelyre, dél körül pedig leereszkedtek Portó Finóba. - Szerintem ez a legszebb évszak - mondta a mostanra előzékeny vendéglátóvá szelídült zsaroló, és kisegítette a Ferrariből Patriciát. - Nem a nyár?. - Nem, olyankor mindenütt turisták nyüzsögnek. Ebben a pillanatban tíz év körüli kislegény rohant oda hozzájuk, integetve kiabált, hogy Padrone, padrone!" Luc felkapta, kacagva megpörgette, aztán letette. Patrícia elszörnyedve vette észre, hogy a fiúcskának hiányzik a fél karja. Luc olaszul tárgyalt vele, amiből a lány egy szót sem értett. Miután a gyerkőc kapott némi pénzt az ép kezébe, szélvészként rohant el a móló irányába. - Paolo a barátom - fogta meg Patrícia kezét Di Maggi. - Azért fizetek neki, hogy rendben tartsa a hajómat. Később szívesen megmutatom, de most éhes vagyok. - Márpedig az evéstől semmi sem tarthat vissza. - Te bármikor visszatarthatsz - súgta a férfi. Félreérthetetlen arckifejezésétől a lány elpirult. - Menjünk, együnk valamit! - Még mindig félsz - emelte ajkához Patrícia kezét Luc. Hirtelen megszorította. - Hol a gyűrűd? - A szobámban hagytam. Végtére is csak az esti maszkabál kelléke. - Ha úgy gondolod - felelte rejtélyesen a férfi, és a távolba nézett. Patrícia egy pillanatig azon tűnődött, vajon megbántotta-e, de Luc ismét elmosolyodott. - A kedvenc éttermem - jelentette ki, amikor egy jellegzetesen olaszos kisvendéglőhöz értek, amelynek tulajdonosa nagy ovációval üdvözölte őket. Patrícia nem emlékezett, hogy valaha is ilyen finomat evett volna, bár nem tudta, mi az, amíg Luc fel nem világosította, hogy máj. - De hát én utálom a májat! - rökönyödött meg. Ahogy azonban a férfi a majdnem üres tányérra meredt, neki is nevetnie kellett. - Látom, kedvesem - töltött még egy kis bort. Az ebéd végéig Patrícia négy pohár bort fogyasztott el. - Le akartál itatni? - kérdezte, miközben Luc visszavitte a kocsihoz. - Komolyan képesnek tartasz ilyesmire? - húzta fel az orrát játékosan a férfi. - Minden további nélkül. De megbocsátok. Az autóhoz érve Luc komoly arccal fordult a lány felé: - Tudod, mi tetszik rajtad a legjobban? - Mi? - Az, hogy bármi történik is, nem vagy ünneprontó. Kényszerítettelek erre az útra, és gondoskodhattál volna róla, hogy megkeserítsd ezt a napot. Ehelyett minden veled töltött percet élveztem. Nem ismerek olyan nőt, aki így viselkedett volna. Patriciának nehezére esett fesztelenül válaszolnia. - Akkor nyilván nem megfelelő az ismeretségi köröd - jegyezte meg köny-nyedén, hogy a hirtelen támadt feszültséget leküzdje, majd elfordult, és a biztonsági övvel kezdett matatni. - Meglehet, kedvesem. Ma este magad is képet alkothatsz róla. - Luc elindította a kocsit. - Majdnem az egész családom és sok barátom eljön az ünnepségre. A lány nem válaszolt. Az utolsó mondat ismét emlékezetébe idézte, miért érkezett Itáliába, pedig az együtt töltött gyönyörű nap egészen elfeledtette vele, miféle ember Di Maggi. Az előtte álló este kilátása tüstént kijózanította.

19 5. FEJEZET Patrícia már majdnem elkészült a sminkeléssel, épp a száját festette, amikor kopogtak. Megremegett a keze, papír zsebkendővel letörölte az ajkát, és újra-rúzsozta. Azután ajtót nyitott. Luc állt előtte, egyik karjával az ajtófélfának támaszkodott. Vakító fehér selyeminge kivillant a begombolatlan szmokingkabát alól. Izmos felsőteste láttán Patríciának elakadt a lélegzete. - Káprázatosan festesz, Patrícia. Illik hozzád ez a ruha, bár kissé merész. A férfi elismerő pillantása pirulásra késztette. Tekintetéből derültséget vélt kiolvasni, és még valamit, amit nem egészen értett, de felgyorsult tőle az érverése. Hibát követett el, hogy ezt a ruhát vette fel. A múlt évben egy kis brightoni divatárubolt végkiárusításán vásárolta, potom pénzért jutott hozzá. Fűzőszerű, fekete bársony felsőrészből és fodros, vörös taftszoknyából állt, amely elöl pont térd fölött végződött, hátul valamivel hosszabbra szabták. Ahogy Luc lehajolt és homlokon csókolta, rögtön remegni kezdett a lába. Baráti csók volt csak, de a férfias illat valósággal megrészegítette a lányt. - Készen állsz a nagy megmérettetésre, édes mátkám? - suttogta igézően a fülébe Di Maggi. Patrícia megborzongott, aztán összeszedte magát, és pajkos mosollyal előretartotta a jobbját, amelyen ott szikrázott a kék köves gyűrű. - Készen, ó, uram és parancsolóm. Még a kellékről sem felejtkeztem el. Egy félórával később Luc kijelentette: - Minthogy a vendégsereget már üdvözöltük, átadhatjuk magunkat a szórakozásnak. Nehogy becsípj a pezsgőtől, mama! -kacsintott, majd kamaszos hévvel elragadta Patríciát, és meg sem állt vele a táncparkettig. Ahogy a fülbemászó zenére ringatóztak, átvillant a lány agyán, hogy sohasem látott még ilyen jóképű férfit. Ma este ráadásul egészen az övé... Elhatározta, hogy ez egyszer fittyet hány minden józanságra, és kimulatja magát. Elandalodva mosolygott vőlegényére", amikor az elégedetten körülpillantott a teremben. - Eddig minden tökéletesen ment, kedvesem. Anyám láthatólag élvezi a születésnapját, mert még soha nem sugárzott ennyire. Végre elújságolhatja a barát-nőineki hogy hamarosan valóra válik az álma, pátyolgathatja az unokáit. A barátaimat pedig eszi a sárga irigység, hogy ilyen szépséget sikerült meghódítanom. - Nincs bűntudatod anyáddal szemben? Patrícia azon tanakodott, miként ad majd magyarázatot Luc az asszonynak, ha majd ukmukfukk felbontja" az eljegyzését. A férfi még szorosabban magához vonta. - Te aztán tudod, hogyan okozz lelkifurdalást az embernek. Pedig néhány napja még esküdni mertem volna, hogy nincs is lelkiismeretem. - Akkor legalább jó vagyok valamire - élcelődött a lány, hogy leplezze, milyen érzések dúlnak benne. Amikor Luc a szemébe nézett, megszűnt körülötte a világ - a csillárok fénye, a terem túlfelén, az emelvényen játszó zenekar, a többi táncos... Hunyorgott egyet-kettőt, hogy megtörje a varázst. f- - Nem jó vagy, hanem tökéletes, Patrícia. És mindjárt megmutatom, milyen tökéletes párt alkotunk mi ketten. Tulajdonképpen ellenkeznie kellett volna, de a lány egy szót sem bírt kinyögni. A szíve a torkában dobogott, ahogy Luc még jobban átölelte. - Lazíts, Patrícia! Rengeteg időnk van. Nem akarlak sürgetni, kedvesem. Mivel Luc karjában biztonságban érezte magát, valóban feloldódott. Hozzásimult, mialatt a férfi jobbja a hátát simogatta, majd a hajával kezdett játszani. - Tudtam, hogy ugyanolyan selymes a tapintása, mint a fénye - súgta a fülébe Di Maggi. - Mindig kibontva kellene hordanod. - Az nem valami kényelmes - magyarázta a lány, mégis örült, hogy nem tűzte fel. - Ha eszedbejut levágatni, megöllek - jelentette ki Luc olyan szigorúan, hogy Patrícia riadtan kapta fel a fejét. Mielőtt válaszolhatott volna, harsány férfihang hallatszott a háta mögül. - Most már én jövök, öregem. Nem sajátíthatod ki egész estére ezt az elbűvölő hölgyet. - Dehogynem - felelte elszántan Di Maggi. A másik férfiról kiderült, hogy Aldo Gennetti, Luc jobbkeze. Körülbelül olyan magas volt, mint Patrícia, és göndör fekete fürtjeivel, barna szemével nagyon kellemes benyomást tett a lányra. Mellette állt a felesége, Anna, hosszú hollófekete hajú, tojásdad arcú asszony, a szeme barna, az ajka telt. Mélyen kivágott, fekete ruhájához vagyont érő briliáns karkötőt viselt. Kétségkívül párját ritkító szépség, de a tekintete hideg, s a szája sarkában keserű ránc húzódott. Anna valamit mondott olaszul Lucnak, közben szorosan mellényomult, s megfogta a karját. A férfi szeme viszont résnyire szűkült. - Hogy is mondhatnék nemet? - felelte szenvtelen arccal angolul. - Szabad, Patrícia? - kérdezte Aldo, mire a lány feléje fordult. A zenekar épp valami tüzes ritmusú számba kezdett. Miért is ne? - gondolta a lány, kivált, hogy imádott táncolni. Nyomban bebizonyosodott, hogy partnere ráadásul nagyon ügyesen ropja. Egyre több pár húzódott félre, hogy őket nézze. Amikor az utolsó taktusoknál Aldo még egyszer istenigazából megforgatta, s közben bókokkal halmozta el, Patrícia önfeledten felnevetett. Hirtelen észrevette Lucot, aki nem messze állt, és szemlátomást dúlt-fúlt mérgében. - Köszönöm, Patrícia! Maga fantasztikusan táncol - dicsérte elfúló hangon Aldo. - Nem vitás, kedvesem - erősítette meg Di Maggi is, aki közben odalépett. Derékon fogta a lányt, és követelőén

20 magához ölelte. - A jövőben jobban szeretném, ha nem tennéd ennyire közszemlére a... tehetségedet. Nincs ínyemre, ha a vendégeim a menyasszonyom formás lábán legeltetik a szemüket. Hogy merészeli rendreutasítani? Mintha az imént nem összebújva lejtett volna Annával. Különben sem a menyasszonya. - Nem feledkeztél meg valami apróságról? - felelte dacosan. - Vigyázz, vagy azt akarod, hogy mindenki meghallja? - villant meg haragosan a férfi tekintete, és a következő másodpercben csókkal tapasztotta be a lány száját. Patrícia megilletődve vette észre, hogy a vendégkoszorú üdvrivalgásban tör ki. Mire azonban Luc egy idő múlva elengedte, már semmi nem számított. A férfinak csak hozzá kellett érnie, s tüstént felmorzsolta minden ellenállását. - Legalább ma este az enyém vagy, és nem tűröm, hogy más férfi közénk tolakodjék. Világos? Patríciának szinte hízelgett Di Maggi parancsoló fellépése. Netán féltékeny az úr? Ahogy felváltva táncoltak és pezsgőztek, a lány úgy érezte magát, mint Hamupipőke az udvari bálon. Luc nem tágított mellőle, s olyan meggyőzően adta a szerelmes vőlegényt, hogy Patrícia nem tudta, meddig tart a játék, és hol kezdődik a komolyság. Voltaképpen nem is érdekelte. Miután Di Maggi asszony éjfél körül mindenkitől elbúcsúzott, lassanként a vendégek is szedelőzködtek, míg végül csak az a négy pár maradt, akik a házban éjszakáztak. Kettőkor Luc és Patrícia egyedül találták magukat a földszinten. - Még egy utolsó pohárral? - kérdezte a férfi, átfogva Patrícia derekát. - Köszönöm, nem kérek - simult hozzá a lány. - Csodálatos este volt. Kár, hogy véget ért, de... - Semmi de! Még nincs vége - oldotta ki csokornyakkendőjét, majd az inge felső két gombját Luc, és Patrícia megrezzent. Mit akar ezzel mondani? - Amikor itt vagyok, esténként általában fölmegyek a csillagvizsgálóba. Nincs kedved velem tartani? A lány elrestellte magát, mivel egészen másra gondolt. - De, szívesen. Halkan osontak fel a lépcsőn, nehogy megzavarják a többiek nyugalmát. A körfolyosó falburkolatába rejtett ajtó keskeny csigalépcsőre nyílt. Patrícia izgatottan haladt a férfi nyomában. - Vigyázz, lépcső! - figyelmeztette Luc, mielőtt kinyitotta előtte a fenti ajtót, és a kezét nyújtotta, hogy lesegítse a magas küszöbről. A lány kíváncsian nézett körül a helyiségben, amelyben félhomály derengett, s középen állványra állított távcső emelkedett. A bútorzatot egy szál íróasztal, egy szék meg a túloldalon egy heverő képezte. - Kicsit kísérteties - jegyezte meg Patrícia. A szűk térben bezárva érezte magát. - Na várj csak! - intette le Luc, valamit babrált az ajtó melletti kapcsolótáblán, s néhány másodperc múlva szétnyílt a tető. Üvegkupola tűnt elő, melyen át megjelent az éjszakai égbolt. A férfi eloltotta az amúgy sem túl erős lámpát, s a helyiséget most már csak a holdfény világította meg. - Fantasztikus! - ámuldozott a lány, s lenyűgözve fürkészte a csillagokkal telehintett végtelent. - Szerencsénk, hogy ilyen derült az éjszaka - karolta át a vállát a férfi, és középre vezette. Beállította a teleszkópot, végül leült a székre, és az ölébe húzta Patríciát. A lány elbűvölve tapasztotta szemét a távcsőhöz, és hallgatta, amint Di Maggi a különböző csillagképeket magyarázta. A férfi szemlátomást alaposan elmélyedt a témában, meglepően sokat tudott az asztronómiáról. Különleges ember, gondolta Patrícia, fejét Luc vállára hajtotta, s egy pillanatra lehunyta a szemét, hogy kiélvezze a helyzetet. Mintha csak ők ketten léteztek volna az egész vi 1 ágon. Örökre emlékezetébe akarta vésni ezt az estét. - Szegénykém, elfáradtál - szólalt meg váratlanul Luc, felemelte, és a heve-rőhöz vitte. Mielőtt a lány tiltakozhatott volna, így folytatta: - Mindjárt jövök, csak még valamit szeretnék megnézni. - Ezzel megcsókolta az orra hegyét. -Pihenj csak! Patrícia félig lehunyt szemmel figyelte, ahogy visszatér a távcsőhöz. Széles vállával, keskeny csípőjével, izmos lábával rendkívül férfias látványt nyújtott. A lány önkéntelenül elmosolyodott, ahogy arra gondolt, milyen tisztelettel vették körül Lucot a barátai. Anyja iránti körültekintő viselkedése, meg az a jóindulat, ahogy a rokkant kisfiúval bánt, szintén mellette szólt. De miért választotta a bűnözést? - töprengett Patrícia. Talán mások térítették rossz útra. Hirtelen ráeszmélt, hogy igazolni igyekszik a férfi cselekedeteit. Jóllehet egyfolytában emlékeztette magát, hogy ez egy gonosztevő, mégis remegni kezdett a lába, valahányszor Luc csak ránézett. Bizonyára túl sok volt a pezsgő... Álmosan nyitotta ki a szemét, ahogy Luc ujja hegyével körülrajzolta az ajkát. - Mire gondolsz most, Patrícia? A férfi a heverő sarkára telepedett, a lány fölé hajolt, s a nyakát simogatta gyengéden. Patrícia Luc szájára tette az ujját. - Úriember nem kérdez ilyesmit, mert egy hölgynek mindig vannak titkai. A férfi ajka szétnyílt, majd összezárult a lány ujjbegye körül. Patrícia azonnal megrezzent, és visszahúzta a kezét. - Hiszen te dideregsz - vélte a férfi. Nem talált, gondolta a lány, mert egyszerre elöntötte a forróság. - Szeretnélek megmelegíteni - folytatta Luc. A lány átfonta a nyakát, és magához húzta. Erre a férfi csókokkal borította az arcát. Amikor végre felemelte a fejét, Patrícia kérdőn nézett rá. Luc finoman odébb tolta, hogy egymás mellett fekhessenek. Szemében a vágy tüze égett, miközben a keze lassan a lány

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Egy perdita szerelme. Szűcs F. Ágnes. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Egy perdita szerelme. Szűcs F. Ágnes. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Egy perdita szerelme Szűcs F. Ágnes 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. Fejezet - Már elmúlt éjfél, amikor a nyomozó leállította az autó motorját. A szemközti épületet figyelte. Ma végre lezárhatja

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA

SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA SZŰNJ MEG, VARÁZS GOBBY FEHÉR GYULA Pósa János egyetemista akkor ismerte meg Bucskó Ilonát, mikor az a fenekébe szúrt. János már lefeküdt a paraván mögött levő keskeny ágyra, nadrágját engedelmesen letolta

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Tiszperger József: Caroline

Tiszperger József: Caroline Tiszperger József: Caroline Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4713-2 Ez a történet teljes mértékben a képzelet szüleménye. Bármilyen hasonlóság élő, vagy élőholt személyekkel pusztán a véletlen műve.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők.

Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. 1 Az eső élő organizmusként fonta körbe a tájat. Az éjszaka leterítette sötét fátylát, amely úgy pulzált felettük, mint a gomolygó, sötétszürke felhők. Az esőcseppek ólomgolyókként ostromolták a szélvédőt,

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Boldog új évet! (Happy New Year!)

Boldog új évet! (Happy New Year!) Boldog új évet! (Happy New Year!) KÜLSŐ - KÜLVÁROSI NÉPTELEN KISUTCA SZILVESZTER ÉJJEL Sötétség, nagy hideg. Az év utolsó napjának zaja ide már nem jut el. A házak fala kopott, részben lemállott róluk

Részletesebben

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Benedek Miklós Mindent elemészt? Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Dragomán Györgynek a 2005-ben megjelent A fehér király című nagy sikerű regénye után, amelyet számos nyelvre lefordítottak,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY

A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY CAIDOS TIBOR A NÉGYOSZLOPOS KASTÉLY A meglepetés óriási volt. Talán az alkalom ünnepélyessége, lehet, hogy frissen vasalt włiába öltözött emberek tömege, de az is lehet, hogy 'hajtókákon aranyosan csillogó

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska.

Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. 16 Jakov Gat április 24-én landolt az Ezeiza repülőtéren. Hibátlanul szabott öltönyben, keskeny nyakkendővel, kezében aktatáska. Lelépdelt az utaslépcsőn, amit a géphez gurítottak, ki a kegyetlenül vakító

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet?

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet? mint madárijesztôk Szép tavaszias nap volt, mintha valami megváltozott volna a levegőben. Csoda és Kósza is érezte, mikor mély levegőt vettek. De ezen a napon még két fontos dolog is történt. Egyrészt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek Kovács Hortenzia Lángoló Szívek 1. fejezet Csodaszép tavaszi reggelre ébredtek a Londoni utcák, talán mi emberek nem is tudunk olyan dolgokat értékelni igazán, mint pl. hajnalhasadás előtt az a néhány

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval.

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval. A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A osztályos tanulóval. Bevallom, nem sokat tudtam rólad, meglep dve láttam, hogy két számban is indultál a vetélked

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv középszint É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató

Részletesebben

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ Dr. Hadnagy Imre József Dr. Dévényi Endre arcképe Dr. Endre Devenyi portrait Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény.

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Rákosmaczkó kocsmatúra Budapest, 2015. január 9. Bevezető: Miután Pécsett túlságosan sok lehetőség nem maradt további túrákra, illetve mivel többen a csodálatos főfaluban (értsd Budapest) töltjük napjainkat,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztály Életvédelmi Alosztály II. Ügyszám: 01000/257/2011/ bü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V folytatólagos kihallgatásáról Készült a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében)

A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Nagy Levente A (hír)név terrorja (Politikaelmélet és individuumszemlélet Bethlen Miklós Elöljáró beszédében) Bethlen Miklós Elöljáró beszédének politikaelméleti- és történeti elemzése azért is hálás feladat,

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table Baróthy Borbála Kártyák kiterítve Cards on the table 1. Fejezet A tükörből visszabámuló lányra meredtem. Szomorúnak tűnt és félt. Az arca fehérebb volt a szokásosnál és általában csillogó kék szeme most

Részletesebben

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3.

Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. Lázár Katalin: Mozgásos ügyességi és erőjátékok felhasználása az óvodában 3. A sokféle játékot tartalmazó mozgásos ügyességi és erőjátékok típuscsoportja alkalmas arra, hogy számos szempontból fejlesszen

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

a régi lakása árát és a spórolt pénzét, és együtt fizették a törlesztést. Nem hitte volna, hogy alig néhány héttel azután, hogy megkezdték a közös

a régi lakása árát és a spórolt pénzét, és együtt fizették a törlesztést. Nem hitte volna, hogy alig néhány héttel azután, hogy megkezdték a közös Fejős Éva: A mexikói Évek óta nem táncoltam. Nem is tudok táncolni, de ez abban a pillanatban egyáltalán nem zavart. Sőt el is feledkeztem róla, mert elveszettnek éreztem magam. Elvesztem tudom, rosszul

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben