Mozgásfejlesztésre irányuló projektek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mozgásfejlesztésre irányuló projektek"

Átírás

1 TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Mozgásfejlesztésre irányuló projektek KÉSZÍTETTE: Baráth Katalin 1

2 Általános Művelődési Központ Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád út / OM azonosító: Intézményünkről: Tápiószőlős 2900 lakosú község Ceglédhez 15 km-re. Budapesthez pedig 70 km-re található. Lakói zömében Cegléden dolgoznál, helyben a mezőgazdasági szövetkezet, az intézmények és néhány vállalkozás ad munkalehetőséget. Területileg nagy kiterjedésű település. régi neve Halesz volt. Közigazgatásilag önállóvá 1947-ben vált. Az elmúlt években községünk dinamikusan fejlődött. Tápiószőlősön az első óvoda 1964 októberében került átadásra, 1 fő óvónővel, 1 fő dajkával, 1 fő főzőnővel és 25 fő óvodással, 25 m2-en. A növekvő gyermeklétszám tette szükségessé az új óvoda megépítését, melyet augusztus 20-án adtak át. A 3 csoportos, 75 férőhelyes óvoda már átadáskor kinőtte magát, hiszen 120 gyermeket írattak be. Az újabb bővítésre 1998-ban került sor. Beépítésre került a tetőtér tól 5 csoportos és 125 férőhelyes az intézmény. Felmenő rendszerű óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítést folytatunk. Nevelőtestületünk az oktatási törvény bevezetése óta él a lehetőséggel, hogy sajátosságainknak megfelelően, belső fejlesztő munka révén alakítsa ki a nevelés helyi rendszerét óvodánkban. A fenntartó által kiadott alapító okirat szerint alapfeladat a községben lakó óvodáskorú gyermekek ellátása. Az óvoda mint nevelési intézmény nem függetlenítheti magát a környezeti hatásoktól, mely mindig meghatározza kultúrájának, szokásainak értékrendjével nevelési célkitűzéseinket. Be óvodázási körzetünk az egész falu, Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér. Többségben vannak a rossz szociális és anyagi körülmények között élők. Mivel községünk tipikus mezőgazdasági település, nevelőmunkánkat is ehhez a helyzethez igazítottuk. A nevelők megpróbálják segíteni a nehéz körülmények között élő hátránnyal induló gyerekek felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintik a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. Nevelőmunkánkra kezdettől hatással volt Freinet pedagógiája és jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való támaszkodás is. Jelenlegi formáját Az óvodai nevelés országos alapprogramjá -nak figyelembevételével nyerte el. Programunk a gyerekek megismertető tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Célunk: hogy gyermekeink találják meg helyüket a környezetükbe, az őket körülvevő világban. 2

3 Fő hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek mindennemű tevékenységben. Tevékenysége során egyre több tapasztalatot szerezve, egyre jobban eligazodik az őt körülvevő világban, beletanul a világba. A program kiindulási vonala a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, mert a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni. Az intézmény humán erőforrása biztosított. A nevelést végző óvodapedagógusok képzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő. A nem pedagógus dolgozók száma az ellátandó feladatokhoz és a jogszabályi előírásokhoz igazodik. Minden óvodai csoporthoz biztosított egy dajka, akik mindegyike szakképzett. Az óvodai neveléshez és napközbeni ellátáshoz a személyi feltételek hosszabb távon biztonságosan rendelkezésre állnak. Kapcsolatrendszer Kapcsolatrendszerünk széleskörű, a partnerekkel való együttműködés és információcsere elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelőmunkának. Az intézmény egységeinek külső kapcsolatrendszere: hagyományainknak, arculatunknak megfelelően együttműködünk más intézményekkel, szervezetekkel, bekapcsolódunk a falu kulturális, sport és egyéb rendezvényeibe a partneri igények figyelembevételével Fenntartója: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. Tel.: / Fax: / cím: A csoportok szervezésének főbb szempontjai: A csoportok létszámát a csoportszobák méreteihez igazítottuk. Jelenleg négy óvodai csoportot működtetünk. Óvodai csoportjaink között heterogén és homogén csoportok is megtalálhatók. Átlagosan 25, maximum 33 kisgyermek jár egy óvodai csoportba. Óvodánk saját nevelési programjára épülve végzi nevelő munkáját a Kapcsos könyvvel kiegészítve. Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak figyelembevételével, gyógypedagógusok helybeli szolgáltatásait igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét 3

4 Hagyományaink: Falunap, Idősek világnapja, Föld napja, Anyák napja, Gyermeknap, Pedagógusnap, Játszóház, Ballagás, Tanévzáró, Művészeti fesztivál, Tápiószőlős színre lép, gyermekek születésnapjának és névnapjának megtartása. Jól felszerelt csoportszobáinkban és esztétikusan kialakított parkosított udvarainkon, mely az unió-s szabványnak megfelelően lett felszerelve, a tevékenységeink széles körét kínáljuk gyermekeink számára. A TÁMOP pályázati konstrukció egyik elemeként a megvalósító intézményeknek lehetőségük nyílik az intézmény saját innovációjának megvalósítására, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik. A pályázat keretein belül lehetőség van olyan szakmai együttműködések kialakítására es egyéb szolgáltatások igénybe vételére, amelyek szükségesek az intézményi innováció megvalósulásához, illetve támogatja azt. Ilyenek például: színházakkal, múzeumokkal, könyvtárakkal való együttműködés kialakítása közös oktatási programok megvalósítására, helyi társadalom szereplőivel közös programok szervezése, környezetvédelem, üzemlátogatás, tanösvényre látogatás, stb. 4

5 Közlekedésbiztonsági Nap A Föld napja alkalmából rendezett programsorozat keretein belül a Tápiószőlősi Óvoda a Közlekedésbiztonsági Napot a Ceglédi Rendőrkapitányság közreműködésével valósítja meg. A gyermekeket a valós életnek megfelelő, a gyakorlatban előforduló veszélyhelyzetekkel ismertetjük meg, kiemelve azokat a fizikai törvényszerűségeket, amelyeknek megsértése óhatatlanul balesethez vezethet. A gyalogos és kerékpáros közlekedés fontos szabályainak, fizikai törvényszerűségeinek ismertetésével, játékkal egybekötött ismeretanyagok megtekintésével kezdődik a program. Az óvodás korú gyermekek életkorukból adódóan, a közúti forgalomban csak gyalogosan, vagy kerékpárral vehetnek részt. A KRESZ-ismeretek és a kerékpározás vezetéstechnikájának elsajátítása számukra is kötelező érvényű. A technikai elemek gyakorlása, azok elsajátítására ügyességi pályát alakítunk ki. A közúti jelzésekkel, forgalmi lámpákkal, veszélyes forgalmi helyzeteket bemutató útszakaszokkal, kereszteződésekkel tarkított pályán sok olyan forgalmi helyzet megtalálható, amely a közúti közlekedésben résztvevőket a KRESZ szabályainak betartására, azok alkalmazására, gyakorlására készteti. A tanpálya külön részét képezi az ügyességi pálya. A rendkívül hatékony gyakorlatok, az egyensúlytartás, a kormányzás, a megfelelő sebesség megválasztása, a kanyarodás mind a kerékpár biztos kezelését teszik lehetővé. A helyes közlekedésre felkészítetlen gyermekek hajlamosak arra, hogy körültekintés nélkül lépjenek az úttestre. A gyermekek többsége nem tudja helyesen megbecsülni a közlekedő jármű távolságát, még kevésbé a sebességét. A következmények ebben az esetben szinte beláthatatlanok. A program lehetőséget biztosít minden gyermek számára, hogy megtalálja azt a mozgásos tevékenységet, amely leginkább megfelel egyéni és életkori sajátosságainak. A projekthét keretében az egész óvoda bevonásával kerül sor a Közlekedésbiztonsági Nap megrendezésére, mellyel célunk a helyes közlekedési szabályok megismerése mellett a játékos mozgásfejlesztés, valamint a rendőrséggel való együttműködés. A játékos feladatok összeállításánál figyelembe vettük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait. A játékok helyszíne a Tápiószőlősi Focipálya. 5

6 Innovációnk célja: a közlekedési ismeretek összekapcsolása a mozgásos játékokkal, melynek keretében nemcsak mozgásuk fejlődik, hanem a játékos tevékenységek által ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő világról. Megelőző szervezési feladatok: közlekedési eszközök rajzolása közlekedési táblák rajzolása, festése közlekedési eszközök képeinek gyűjtése, újságcikkek gyűjtése közlekedési táblák képeinek gyűjtése, újságcikkek gyűjtése közlekedési eszközök: bicikli, roller, görkorcsolya, gördeszka beszerzése mindenből legalább kettő darab egyéb eszközök összekészítése: képek, paravánok, bóják, gyurmaragasztó, kosarak, váltóbot, kötelek, kréta, gyümölcssaláta készítés játékvezetők kijelölése, és velük a játék menetének megbeszélése segítők bevonása: szülők és a Tápiószőlősi focicsapat általános iskolás korú gyermekeivel való együttműködés, ezzel is hozzájárulva a szülő-óvoda harmonikus kapcsolatának kialakításához, valamint az óvoda-iskola átmenet elősegítéséhez Dadus nénik feladata a játék végére a gyümölcssaláta és a limonádé feltálalása 6

7 MESE VERS Külső világ tevékeny megismerése - Alapvető közlekedési táblák megismerése, felelevenítése, megbeszélése - Helyi körzeti megbízott rendőr bemutatása, ismerkedés a gyermekekkel - Rendőri kézjelzések megismerése, megbeszélése - Alapvető közlekedési szabályok megismerése, megbeszélése - Közlekedési eszközök felelevenítése, felismerése, megbeszélése - Nemes Nagy Ágnes: A kukások - Mese a piros, kicsi tűzoltóautóról - Nagy Éva: LÉTRA, A SEGÍTŐKÉSZ TŰZOLTÓAUTÓ - Kicsi kocsi - Nemes Nagy Ágnes: Piros autó - Grünfelder Szilárd: Piros autó, Álom és valóság - Enyedi György: A vonat - Vonat vers játék - Weöres Sándor: Kocsi és vonat 1. játék: közlekedési eszközök 2. játék: közlekedési táblák, helyes közlekedés 3. kerékpáros ügyességi játékok 4. játék: Roller ügyességi játékok 5. játék: görkorcsolya, gördeszka ügyességi játékok Föld napja rendezvénysorozat projekt Közlekedésbiztonsági Nap Ének-zene, énekes játékok - Megy a vonat, fut a vonat - Megy a vonat kereke fölfelé meg lefele - Liccs-loccs népi mondóka - Illyés Gyula: Mozdony - Masiniszta Gyűjtő munka - Szelektív hulladékok gyűjtése (dobozok, kupakok stb.): közlekedési eszközök készítése céljából - Képek gyűjtése: újságból, internetről közlekedési eszközökről, közlekedési táblákról Ábrázolás - Közlekedési eszközök és táblák tetszés szerinti ábrázolása - Szelektív hulladékokból autók, buszok, vonatok megformázása - Közlekedési eszközök ujjfestéssel való ábrázolása - Szivacstechnikával való ábrázolás - Közlekedési eszközök és táblák ábrázolása varrás technikával 7

8 1. játék: közlekedési eszközök Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - szociális képességek fejlesztése: társas magatartás, együttműködési képesség, alkalmazkodás - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - szív- és keringési rendszer edzése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása: rá, oldalt, előre, mellett - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - több, kevesebb, ugyanannyi megállapítása összehasonlítással, méréssel Eszközök: - 2 darab paraván, kosarakban képek, gyurmaragasztó Szervezeti keret: - csoportos Játék szabálya: Két csapatot alkotunk, maximum fő. A csapatokból egy- egy gyermek, általában a legelöl állók lesznek a csapatkapitányok. A sorversenyhez választunk két csapatnevet, majd ismertetjük a szabályokat! A két csapat a vonal mögött áll, minden csapatnak van egy váltóbotja, amit a feladat elvégzése után visszaérve át kell adnia társának és a sor végére állnia. Csak akkor indulhat el a társa, ha a vonal mögött áll és megkapta a váltóbotot. A játéknak akkor van vége, ha újra a csapatkapitány kezében van a váltóbot. A csapatokkal szemben található két paraván. A paraván három részre van osztva, melyet rajzolt képek illusztrálnak: FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ. A paraván alján a kosár tele van a gyermekek által gyűjtött közlekedési eszközök képeivel. Minden gyermekre mikor rá kerül a sor, el kell szaladnia a paravánhoz, ki kell vennie egy képet a kosárból és arra a részre kell felragasztania, ahol a jármű közlekedik. Minden csapat a vele szemben lévő paravánra ragaszt csak fel képet. Ha felragasztotta a megfelelő helyre, akkor visszafut, átadja a váltóbotot, és a sor végén várakozik, illetve szurkol a társának. A kosárban csak annyi kép van, ahány főből áll a csapat, így ha ügyesek voltak nem marad kép a kosárban, és minden kép a megfelelő helyére kerül fel. Az a csapat győz, amelyik a leggyorsabban és legpontosabban végezte el a feladatot. A verseny végén közösen megbeszéljük melyik közlekedési eszköz hová került és miért. 8

9 2. játék: közlekedési táblák, helyes közlekedés Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - szociális képességek fejlesztése: társas magatartás, együttműködési képesség, alkalmazkodás - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés Eszközök: - a gyerekek által készített közlekedési táblák - a gyerekek által készített közlekedési eszközök belaminálva, nyakba akaszthatóvá tétele - közlekedési útvonal készítése újságpapírból, krétával az aszfaltra rajzolva Szervezeti keret: - mikro csoportos Játék szabálya: Egyszerre 6, maximum 8 gyermek játszhat előre meghatározott ideig. A résztvevők nyakába a gyerekek által készített rajzokat kötjük a közlekedési eszközökről. Minden gyermek az a jármű, amelynek a képe a nyakában van. A közlekedési játékot a helyi rendőr irányítja. A gyermekeknek elmutogatja a rendőri kézjelzéseket, és közösen megbeszélik. A gyermekek a mesterséges városban közlekednek, melyet a rendőr irányít. A városban gyalogosok, biciklisek, autósok, buszok egyaránt közlekednek. A közlekedés során figyelemmel kell lenniük egymásra, a közlekedési táblákra és a rendőri irányításra, hogy ne történjen baleset. 3. játék: kerékpáros ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével 9

10 - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése Eszközök: - bója - kötél - zsámoly - kerékpár Szervezeti keret: - egyéni Játék szabálya: A gyermekek a kihelyezett bóják, zsámolyok, kötelek mentén haladnak. Egyszerre csak egy gyermek mehet végig a pályán, ha végig ért, csak akkor kezdheti a következő a feladatokat. 4. játék: roller ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése 10

11 Eszközök: - bója - kötél - zsámoly - roller Szervezeti keret: - egyéni Játék szabálya: A gyermekek a kihelyezett bóják, zsámolyok, kötelek mentén haladnak. Egyszerre csak egy gyermek mehet végig a pályán, ha végig ért, csak akkor kezdheti a következő a feladatokat. 5. játék: görkorcsolya, gördeszka ügyességi játékok Tevékenység céljai: - értelmi képességek: figyelem, fegyelem, látásérzékelés fejlesztése - egyensúlyérzék fejlesztése - nagymozgások, mozgáskoordináció, motoros képességek, téri tájékozódás fejlesztése - értelmi képességek fejlesztése a figyelem koncentráció erősítésével - szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése Tevékenység feladatai: - a játék szabályainak betartása - téri viszonyok alakítása - nagymozgás fejlesztése, iránykövetés - pozitív énkép formálása a sikerélményhez juttatással - a játék szabályainak betartása - iránykövetés - egyensúlyérzék fejlesztése Eszközök: - görkorcsolya - gördeszka Szervezeti keret: - egyéni - mikro csoportos Játék szabálya: 11

12 A gyermekek különböző erő- és ügyességi versenyeket játszanak végig: hasalva a gördeszkán menj előre vagy hátra, úgy, hogy a két vonalon belül haladj, ülve hajtsd magad előre/hátra, hogy a vonalon belül haladj, kerüld meg a zsámolyokat Görkorcsolyával vonalon belül haladj egyenesen, illetve kerüld meg a különböző akadályokat! Az öt, mozgásos játék folyamatosan zajlik, és a gyermekek maguk választhatnak érdeklődésüknek megfelelően szabadon és kötetlenül a különböző tevékenységek közül. Mikor vége a játéknak a Daduska nénik kihozzák az elkészített gyümölcssalátát, szendvicseket és a limonádét. 12

13 MIÉRT FONTOS A MOZGÁS? A rendszeres egészséget védő mozgásnak már az óvodában el kell indulnia. Hiszen itt kapcsolódik be a gyermek először a rendszeres testnevelésbe, melynek színvonala hosszú időre meghatározza a fejlődését. A mozgásfejlődés szempontjából a korai gyerekkor és a kisgyermekkor a legfontosabb. Hiszen, ha a motorikus és koordinációs képességeket és készségeket nem fejlesztik a gyermekeknél kellőképpen, a lemaradás később már behozhatatlan. Viszont az ekkor megszerzett motorika egy életre szilárd alapot nyújt. Ráadásul az értelmi és mozgásfejlődés közvetlenül kiegészíti egymást: a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél mozgásterápiával, a mozgáskoordináció fejlesztésével javulás érhető el. A bizonytalan mozgás összefügg a kialakulatlan testképpel. A gyermeknek nehézséget okoz testrészeinek megnevezése, nem is tudja megmutatni magán, hogy például hol a kézfeje, a bokája. De van olyan is, aki deréktól lefelé láthatóan képtelen megérinteni a testét. Érdekesség, hogy a gyerekek emberrajzai hűen tükrözik testséma zavaraikat; ahol az érzékelés problémás, ott az ábrázolás is bizonytalan. Ilyenkor általában végtag nélküli figurák vagy nem megfelelő helyen illeszkedő testrészek jelennek meg rajzaikon. A rossz térben való tájékozódás is kapcsolatban van a testséma problémával. A gyermek nem tudja megnevezni és alkalmazni az irányt jelölő fogalmakat, mint pl. jobbra, balra, fölfelé, lefelé, alatta, fölötte, stb. Ezért a Tápiószőlősi ÁMK Óvodában figyelembe vesszük, hogy a gyermekeknek a mozgás az első kommunikációs eszköze a világgal, és hogy mozgásos tevékenységek által szereznek információt a világról. Ebben az életkorban a kisgyermekek fő tevékenységi formája a mozgás és a játék. Ennek érdekében pedig mindent megtesz az intézmény, hogy a gyermekek igényeit kielégítse a mindennapok folyamán is. Hiszen a csoportok heti rendjében mindennap megjelenik a szabad mozgás, és a mozgásos percek. A Közlekedésbiztonsági Nap keretében pedig minden percet kihasznál az óvoda annak érdekében, hogy elegendő időt és teret adjunk az egész nap folyamán mindezek kielégítésére. 13

14 MELLÉKLETEK Nemes Nagy Ágnes: A kukások Megjöttek a kukások, narancssárga ruhások. Narancsszín a kocsijuk, attól döng a kocsiút. Döng a kocsi, dörömböl, nagy vödröket kihörpöl, csörög, röfög az egész állatkerti etetés. Itt a sárga víziló, eteti az ápoló. Mese a piros, kicsi tűzoltóautóról Szomszédunkban lakott egy kisfiú. Petinek hívták. Minden vágya az volt, hogy születésnapjára kapjon egy piros, kicsi tűzoltóautót. Már ki is nézte a játékbolt kirakatában. Nagyon vágyott erre az ajándékra. De sajnos a kisfiú családja nagy szegénységben élt. Gyakran még kenyérre való pénz is hiányzott a házipénztárból. Édesapja munkanélküli volt, és hiába vette nyakába a várost, mindenhol elküldték, hogy nincs munkás felvétel. Édesanyja szegényes fizetéséből éltek hárman, és még akkor nem említettem meg Bundás kutyát, aki hozzájuk tartozott. Peti titkon beszélt édesanyjának óhajáról. De a nő könnyes szemmel, csak ennyit mondott: - Majd meglátjuk. Legyél jó kisfiú, és hátha a jóisten megsegít! Tudta ő jól, ha szülei ilyeneket mondanak, akkor kívánsága egyhamar nem valósül meg, és megint csak egy aprócska csokival lesz megköszöntve születésnapja alkalmából. Ez nagyon fájt neki. Este lefekvéskor még sírt is, de erről édesanyjának nem tett említést. Hiszen ő már nagyfiú, maholnap ötéves lesz, és egy nagyfiú nem sír. Édesapja is azt szokta neki mondani, férfiaknak nem kenyere a könnyhullatás. Mindennap elsétált a játékbolt kirakatához, és megnézte a piros, kicsi tűzoltóautót. A boltos 14

15 néni mondta neki, hogy siessenek megvenni, mert csak ez az egyetlen van belőle, és egyhamar nem is kapnak újat. Édesapja vagy édesanyja vegye meg gyorsan, mielőtt valaki elviszi az orruk elől. Ettől nagyon rettegett Peti. Mindenegyes alkalommal drukkolt, hogy a játék ott legyen a kirakatban. Csak akkor nyugodott meg, amikor látta, hogy sértetlenül a helyén van. Nem is tudom, mi történt volna, ha tényleg megveszi valaki. Bizonyára Peti azonnal elsírta volna magát. Szerencsére erre nem került sor. Már csak pár nap volt vissza a születésnapig. Csak reménykedni tudott, hogy az égiek meghallgatják imáját, és övé lesz a játék. Elképzelte milyen jókat fog vele játszani. Büszkén mutogatja majd barátainak: Nézzétek, milyen csodás játékom van. Szüleimtől kaptam születésnapomra. A létráját még mozgatni is lehet és szirénázik, amikor megy. Olyan, mint egy igazi tűzoltóautó. A nagy esemény előtt két nappal megint elsétált a játékbolthoz. Amint közeledett szíve egyre hevesebben vert. Mintha csak érzett volna valamit. És valóban a kirakatban nagy változások voltak. A boltos néni átrendezett mindent. Új játékok kerültek a régiek helyére, a piros, kicsi tűzoltóautó eltűnt, mintha ott sem lett volna. Ijedten rohant be az üzletbe és rémülten kérdezte: - Hová lett a piros, kicsi tűzoltóautó a kirakatból? - Jött egy bácsi, és valószínűleg megvette a kisfiának. Odaadtam neki, különben is már ideje volt átrendezni a kirakatot mondta a boltos néni és egy vásárlóhoz lépett, aki éppen fizetni akart. A vele lévő szőke kislány boldogan ölelte magához a játékmacit, és csacsogva újságolta el Petinek: - Születésnapomra vette édesanyám. Be be, neked nincs is ilyen szép játékod! Amikor ezt meghallotta, majdnem sírva fakadt. Úgy érezte, becsapták. Elvették a játékát, a piros, kicsi tűzoltóautót. Szomorúan kisomfordált az üzletből. Szemében könny csillogott. Nem volt kedve hazamenni. Hosszasan bolyongott az utcán. Már megéhezett, de most még ez sem érdekelte. Nem tudta mitévő legyen. Ha hazamegy, édesanyja észreveszi, hogy bánatos, és akkor csak még rosszabb lesz. Nem tudta elviselni, ha édesanyját sírni látja. Ilyenkor mindig azt gondolta, ő az oka a szegénységüknek. Örökké nem lehet az utcán. Ezt jól tudta. Különben is már kezdett sötétedni. Sötétedésre mindig haza kell érnie. Elindult hazafelé lassú, szomorú léptekkel. Ilyen bánatosan csak egy olyan kisfiú tud menni, akinek szíve mélyén óriási a bánat. Akármilyen lassan is haladt, egyszer csak a kapujuk előtt találta magát, és be kell, hogy menjen. Holnapután lesz a születésnapja, és elvitték a játékboltból a kicsi, piros tűzoltóautót. Milyen születésnapja lesz? Még csak elképzelni sem tudta. Nem is igen akart rágondolni, de akármihez is fogott, mindig a kicsi, piros tűzoltóautó jutott az eszébe. 15

16 Iszonyatos két napot kellett átélnie. Édesanyja állandóan kérdezgette: Mi a baj, Peti fiam? De ő csak hallgatott, nem merte elárulni mi bántja a szívét. Esténként lefekvéskor még egy kicsit pityergett is, amíg el nem aludt. Elérkezett a születésnap, amit mindig szűk családi körben szoktak megünnepelni. Tavaly még a nagymama is eljött, de idén sajnos nélküle kell megtartani, mert szegényke ősszel meghalt. Hárman készülődtek a kis meghitt ünnepségre: szülei és ő. Az asztalon már ott díszelgett a finom csoki torta. Szülei szépen kiöltöztek. Rá is csínos, ünneplős ruhát adtak. Minden olyan volt, mint egy igazi születésnap. De hiszen az is, csak a születésnapi vágya nem teljesült. Nem fogja megkapni a kicsi, piros tűzoltóautót. Megpróbált beletörődni a dologba. Nagyfiú már, és megérti, hogy szüleinek nincsen pénze. Tudta érezte, ha nem lennének szegények, akkor megvennék neki a kiválasztott játékot, mert nagyon szeretik. Kissé erőltetett mosollyal lépett be a szobába. - Isten éltessen sokáig, kisfiam! mondták a szülei Hatéves lettél. Egy igazi nagyfiú Édesapja felemelte magához és megcsókolta, és ezt követően édesanyja is ezt tette, majd mondta Petinek: - Meg sem nézed, mit kaptál születésnapodra? - Mindjárt megnézem mondta a kisfiú udvariaskodva, mert úgy gondolta az asztalon lévő szépen becsomagolt kartondobozban a városi, rokonfiúk kinőtt ruhái lesznek. Úgy ment a dobozhoz, mint aki tudja, mi van benne, és közömbös arccal bontogatni kezdte. Az asztalon lévő tortakéssel szépen, komótosan elvagdosta a fényes szalagokat, majd kicsomagolta a dobozt a papírból és felnyitotta a tetejét. Először a sok szokásos ruha között meg sem látta az igazi ajándékot. Azt hitte, a képzelete űz vele csúcsa tréfát. Amikor végre eljutott a tudatáig, hogy valójában mi is van ott felsikított: - Tűzoltóautó! - Ugye erre vágytál? kérdezte édesapja. Peti a nagy izgalomtól csak hebegett, dadogott. - De hiszen egy bácsi megvette a kicsi, piros tűzoltóautót és a boltban azt mondták egyhamar nem is lesz ilyen. - Úgy bizony erősítette meg édesanyja Tudod ki volt az a bácsi? - Ki? - Az édesapád, és ő kérte meg a boltos nénit, hogy el ne árulja a meglepetést, ha véletlenül arra jársz. Tudjuk, mindennap elmentél megnézni a tűzoltóautót. Összekuporgattuk a kis 16

17 kevés pénzünket, és édesapád egyszer még egy nehéz munkát is elvállalt, hogy meg tudjuk venni számodra ezt az ajándékot. Ugye most nagyon boldog vagy? - Igen. Nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szép születésnapi ajándékot mondta Peti csillogó szemekkel. KICSI KOCSI Kicsi kocsi csíkok nélkül Incognitóban a drága, rózsaszínbe öltözködve pöfög a világba. Kicsi kocsi csíkok nélkül Hiába az álca, Kemény legény, van vagy ötven Szemet vetett rája. Kicsi kocsi jaj lesz neked - tűzoltók nagy álma -, Kerülsz majd fecskendőkből Ömlő vízsugárba. Kicsi kocsi csíkok nélkül Leszel újból csíkos, S zebrán állva lesz az Álca hatékony és biztos. 17

18 Grünfelder Szilárd: Piros autó Piros autó nagyon szalad Piros autó, mint a pipacs. Piros autó ipiapacs, megláttam a rendszámodat! Piros Autó, Álom és valóság Kis pacsirta kertemben már nem dalol, A határban a vonat sem zakatol. Itt az éj, és most lehunyom szememet, És estére más világba tévedek. Álmomban azt teszek amit akarok, Ha kell, a sportkocsimban utazgatok. Mellettem ül egy ember, kit szeretek, És nélküle én semmit sem érhetek. Álmomból jött az én piros autóm, Kiről egyszer már volt mesélni valóm. Itt megvan minden, ami számomra jó, De sajnos ez csak álom, és nem való. Reggel lett, és én most ismét felkelek, Reggel a busszal iskolába megyek. A busz sajnos nem egy sportkocsi, Iskolába viszont jó vele menni. Iskolában a tanárt is figyelve, Meghallok valamit, kicsit fülelve. A pacsirta már a kertemben nem dalol, A vonat már határban zakatol. Hazamegyek és késő estig várok, Itt az éjszaka és újra álmodok. Sportkocsimmal szállok fel a magasba, Míg fel nem kelek egy újabb szép napra. 18

19 JÁTÉK: Vonat vers Megy a vonat fel a hegyre. Segítsetek meg-sza-ka-dok, segítsetek meg-sza-ka-dok! Legurul a vonat a hegyről. Mostmár-csakkibírom, mostmár-csakkibírom! A játék menete: Lassan, térden döcögtetve, és a második sort egyre gyorsabban mondogatva, végül hadarva, egyre gyorsabban mozgatjuk a gyereket. Nagyobb gyermekkel körbe sétálva, zakatolva is lehet játszani. Változat: Ágyra fektetve a gyermek karjait vagy lábait mozgatjuk lassan majd egyre gyorsabban. Sokszor egymás után! Enyedi György: A vonat Si-ha-ha-ha, Fut a vonat, repíti az utasokat. Ha hegynek megy, a kerekek ezt suttogják: "Se-gít-se-tek!" Ám ha völgyben vígan szalad, füstje keskeny ezüstszalag. S ha a völgyet már megunta, besurran az alagútba! Weöres Sándor: Kocsi és vonat Jön a kocsi, fut a kocsi: Patkó-dobogás. Jön a vonat, fut a vonat: Zúgó robogás. Vajon hova fut a kocsi? Három falun át! Vajon hova fut a vonat? Völgyön, hegyen át! 19

20 Zim, zim, megy a gép, megy a gép, Fut a sinen a kerék, Forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, nagy az út, Fekete az alagút, A masina fut. Nemes Nagy Ágnes: Piros autó Piros autó nagyon szalad Piros autó, mint a pipacs. Piros autó ipiapacs, megláttam a rendszámodat! Illyés Gyula: Mozdony Ssh-sszh, beh sok súly! Meg se mozdul! Friss szenet, ha bekapok: messze, messze szaladok, szaladok... Masiniszta Megy a zsiki, zsiki, zsiki Megy a zsuku, zsuku, zsuku, Megy a masina nézd mama én vagyok a masiniszta. Liccs-loccs, liccs-loccs Liccs-loccs, liccs-loccs Megy a hajó a Dunán, lemarad a kapitány, Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll, zsupsz! 20

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat?

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Nem! Sajnos a BringaAkadémia épülete nem hasonlít a Lomonoszov Egyetemre. És a londoni olimpia kerékpáros stadionjára sem. Bár, azért az jó lenne

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek Május A Madarak és fák napja alakalmából szervezhetünk tanítványainknak állatkerti iskolát. Néhány napig (2-3 esetleg 5 napig) minden

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez

Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez ... tanuló tulajdona Kerékpáros Kisokos 2009 A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztató kiadványa szülõknek a gyermekek kerékpáros ismereteihez 2 Kisokos a kerékpáros közlekedésrõl szülõknek A kétkerekû

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben