Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására / /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására / /"

Átírás

1 Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására / / Készítette: Kohodné Tóth Andrea Ágnes általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetője Értesítési cím: Újpesti Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2.

2 Tartalom I.Vezetői hitvallás 3 II. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 4 1. Iskolavezetés 6 2. Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok 6 3. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok A tanulólétszám alakulása A nevelő-oktató munka személyi feltételei A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása 10 Intézményi költségvetés 10 Dologi kiadások, beruházások, felújítások 10 Pályázatok, adományok 13 Alapítványi támogatások Tanulmányi munka 14 Átlageredmények 15 Az országos mérések eredményei 17 Versenyeredmények 21 Központi írásbeli felvételi eredmények 21 A középiskolai továbbtanulás jellemzői Lemorzsolódás BTMN és SNI A kompetencia alapú oktatás implementációja Mindennapos testnevelés A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos 26 nevelő tevékenység jellemzői Iskolai közösségek 26 Gyermekvédelmi munka 26 Tanórán kívüli foglalkozások 27 Programok Külső kapcsolataink Erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetőségek 29 III. Vezetői program a jövő 30 Személyi feltételek önfejlesztés, közösségteremtés 30 Tervek, lehetőségek a tárgyi feltételekkel kapcsolatban 32 Oktatással kapcsolatos tervek 32 Nevelési célok 33 Záró gondolatok 34 Mellékletek A tanfelügyelet összegző értékelése Versenyeredmények 2

3 I. Vezetői hitvallás A vezető első felelőssége meghatározni a valóságot. Az utolsó pedig köszönetet mondani. A kettő között pedig a vezető szolgál. (Max DePree, üzletember, író) A vezető jól ismeri az általa irányított szervezet tulajdonságait, képességeit, felismeri a külső lehetőségeket és sikerre viszi a vállalkozását, intézményét. Számomra a legfontosabb személyes intézményvezetői tulajdonságok: elkötelezettség és határozottság, nyitottság és alkalmazkodó készség, példamutatás és humánum. Munkája során céltudatosság és döntésképesség, jó szakmai és vezetői tudás jellemzi, jövőképet tud mutatni, jól kommunikál, csapatban dolgozik és ápolja a külső kapcsolatokat, kollégái számára biztosítani a szakmai munkához szükséges tárgyi, erkölcsi, lélektani feltételeket. Képes helyzetbe hozni a pedagógusokat, gyerekeket, iskoláját. Mindig a gyerekek érdekét tartja szem előtt. Megragadja a jó lehetőségeket, amelyekkel iskolája működését eredményesebbé tudja tenni, ezeket tudatosan keresi is. Az iskola legfontosabb feladata az emberségre nevelés: követelményeket támasztó, biztos alapot nyújtó, jó erkölcsre nevelő, értékeket őrző-átadó és teremtő iskola megteremtése a cél, ahova szívesen jár diák, pedagógus, szülő. Ez a szándék végig kísérte mindhárom korábbi vezetői ciklusomat, ez az alaptörekvés fogja jellemezni jelenlegi pályázatomban megfogalmazott törekvéseket is. Tradíció és innováció harmonikus összeillesztése, hogy használható, biztos tudást adjunk a hozzánk járó diákoknak. Hagyományosan érték számunkra az értelem és gondolkodás, a becsületesség, a bizalom, a figyelem, türelem, tisztelet minden élet iránt, a törekvés - de nem a törtetés, az önbizalom - de nem az önhittség, a siker és a kudarc elviselése, az emberi tartás és szeretet, a jóság gyakorlása, a család biztonságának fontossága, a hazaszeretet, nemzettudat, az összetartozás érzése. Ugyanakkor a legmodernebb eszközök, módszerek előnyeit mérlegelve a nevelés-oktatás hatékonyságát kell biztosítanunk, a tudás iránti vágyat kell megőriznünk, a további önálló tanulást kell megalapoznunk. 40 tanévet 8-at diákként, 16-ot tanárként, 16-ot vezetőként töltöttem a Bajzában. Egykori vezetőnk, Varga Dezső igazgató úr gyakran megemlítette, hogy a Bajzába kivételes tehetségű pedagógusok jöhetnek tanítani őszén a tanévnyitó értekezleten az Alpolgármester úr Újpest ékszerdobozának nevezte a Bajzát. Ez a két mondat alaposan bevésődött, egyben meg is határozta a mindenkori magasugró léc magasságát. Az első 2004-től 2009-ig tartó 5 éves ciklusban a rendszerezés, a tárgyi feltételek javítása, a kollektíva együttműködésének megteremtése, a pedagógusok szemléletváltása a szakmai munkában (előadás helyett együttműködés, magolás helyett gondolkodni tanítás, a motiváció szükségességének felismerése) volt a cél. Komoly feladatot jelentett a szakmai tabuk ledöntése, és elérni azt, hogy a problémákról nyíltan merjünk beszélni és között a TÁMOP kompetencia alapú oktatás implementációja elnevezésű projektet valósítottuk meg. A tárgyi feltételek további javítása mellett a kollektíva szakmai kompetenciájának fejlesztésére és a módszerek korszerűsítésére került a hangsúly. A tantestület közel 3000 órányi továbbképzésen fejlesztette szakmai tudását. Számos projektet és témahetet dolgoztunk ki, amelyeket sikerrel valósítunk meg, elébe mentünk a pedagógus életpálya modell elvárásaiban megfogalmazott indikátoroknak. A tantestület példaértékű összekovácsolódása volt leginkább jellemző erre az időszakra. 3

4 2014-től 2019-ig számos külső változást éltünk meg, azonban ezek a változások pozitívan hatottak az iskola életére. A korábbi ciklusokban a tárgyi fejlesztések elsősorban az iskolai alapítvány beruházásával valósultak meg, most mind a fenntartó, mind a tulajdonos önkormányzat jelentős és látványos segítséget nyújtott, hogy iskolánk szebb és korszerűbb legyen, hatékonyabban tudjunk működni. Továbbfejlesztettük projektjeinket, hogy IKT eszközzel is segíthessük a motivációt és a bevésést. Jól haladunk a pedagógus önértékelésekkel, készült vezetői és intézményi önértékelés is. Volt vezetői és intézményi tanfelügyelet is (utóbbi a Mellékletben). Ezek a külső értékelések azt jelzik, hogy jó úton haladunk, érzékelhető eredményekre alapozva tudjuk a jövőt tervezni. A ciklus legszomorúbb tapasztalata a tűrőképesség csökkenése, az egyre durvuló kommunikáció, az igénytelenség és az önzés. Ezek azonban olyan jelenségek, amelyeket sajnos mindenhol tapasztalunk: nem csak az iskolában, de orvosi rendelőben, ügyintézés és vásárlás, közlekedés és szórakozás közben is. Küzdünk ellene, azonban a feladat túlnyúlik az iskola falain. Az intézményvezető jutalma a gyerekek mosolya, és a régi diákok visszajelzései a sikereikről, új közösségeikben betöltött szerepükről, de ugyanolyan fontos, hogy az iskolában dolgozó valamennyi kolléga értékesnek, hasznosnak érezze a munkáját, számíthasson a vezetőség, pedagógustársai együttműködésére, a szakmai munkájában megfogalmazott célokat el tudja érni. Az elmúlt időszakot sikeresnek ítélem: sokat dolgoztunk és szép eredményeket értünk el. Külső értékelés is született, hiszen 2017-ben vezetői és intézményi tanfelügyelet is volt, ennek összegző értékelése a Mellékletben megtalálható. II. Helyzetértékelés jelen és az elmúlt 5 év 1953-ban épült a Bajza Utcai Általános Iskola Újpest kertvárosi részén. 16 tanteremmel, délelőtti és délutáni oktatással működött. Később bővítették tornateremmel és ebédlővel. A sportudvart a 70-es években építették ben az 50. évfordulóra az önkormányzat részben felújította az épületet: megújult a homlokzat és a folyosók padlózata ben fűtési, energetikai korszerűsítés valósult meg, szigetelték az épületet és kicserélték az összes nyílászárót, melynek eredményeképpen megújult, vonzó épületet találunk a Bajza utcában novemberére készült el az új tornacsarnok, amely további 985 m²-rel növeli a belső teret. A csarnok önkormányzati és TAO pénzből valósult meg. Kimagasló értékű iskolánk szempontjából, hiszen ilyen mértékű beruházás az iskola fennállásának 67 éve alatt nem volt. Hatalmas változás ez az intézmény életében: a kicsi tornaszoba helyett, a régi tornaterem mellett lehetőséget ad a testnevelésórák biztonságos megtartására, olyan közösségi teret biztosít, ahol rossz idő esetén is az egész iskola számára meg tudjuk tartani ünnepélyeinket. Intézményünk elhelyezkedése szempontjából kertvárosi iskola, ugyanakkor a közelben található lakótelepről is, sőt a környező agglomerációból is járnak hozzánk diákok. Sokan választják a Bajzát a szabad iskolaválasztás jegyében. Szociális szempontból a sokszínűség jellemző az intézményre, sohasem törekedtünk 6-7 éves gyermekek válogatására, hiszen azt valljuk: mindenki értékes, mindenkiben meg kell találni a jót, azokat a képességeket, amelyek segítik a gyerekeket a tovább lépésben. 4

5 Fenntartónk a ciklus elején a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetőnk Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata. Majd január 1-től az intézmény fenntartója és működtetője is az Észak-Budapesti Tankerületi Központ. A tulajdonos önkormányzat továbbra is segíti munkánkat. Az iskola elnevezése 2013 szeptemberétől Újpesti Bajza József Általános Iskola. Székhelye: 1046 Budapest, Bajza u. 2. Egyetlen telephelyen működünk. Az elmúlt 5 évben zajló változások minden intézményvezetőtől megkövetelték a korrekt változáskezelést. A mi iskolánkban a kollégák napra készek voltak az információkkal, és nyitottan tekintettek a változások elé. Mi nem tanítani akartunk, hanem tanítottunk. - A 16 óráig tartó foglalkozás biztosítását azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs módja a délutáni felügyeletre, különórákra -, természetesnek vettük, hiszen eddig is feladatunk volt. Érthető, hogy az a szülő, aki biztosítani tudja gyermeke felügyeletét, vagy különórára hordja őt, nem tart igényt erre. - A pedagóguslétszám megemelése lehetővé tette, hogy a pedagógusok óraszámát ne a maximális 26 órára legyen szükséges beállítani. - Mindennapos testnevelés - a gyerekek örömmel fogadták, ugyanakkor a tanulóink 25-28%-a sportol, így ők mentesülnek heti 2 délutáni órai részvétel alól, így kevesebb csoportot tudunk szervezni, egyes évfolyamokon össze tudjuk vonni a két osztály délutáni testnevelését. - Hittanórák az egyházakkal harmonikus kapcsolatot építünk, de a teremhiány gondot okoz, összességében szükségesnek tartjuk az etika oktatását. - A mindennapos éneklést senki nem értette mindennapos énekórának az alsó tagozaton rendszeresen alkalmazzák kollégáim ezt a módszert, hiszen akár a környezet-, rajz-, technika-, akár az irodalomórákon a témához illő dalokkal tudják fenntartani az órai motivációt, és a tantárgyi koncentráció is megvalósul. - PEM az életpálya modell bevezetése okozta talán a legnagyobb bizonytalanságot, azonban a külső kontroll szükségességével a kollégák egyetértettek. Jelenleg 15 (40%) pedagógus II., 1 mesterfokozatban van, 3 gyakornokunk és 19 pedagógus I-be sorolt kollégánk van. 30 fő (80%) az önértékelés folyamán elkészítette saját fejlesztési tervét, kizárólag az új dolgozók maradtak a következő tanévi önértékelésre ben volt vezetői és intézményi önértékelés, vezetői és intézményi tanfelügyelet. - A tankönyvpiac változásai örömmel fogadtuk a teljes ingyenességet, elegendőnek tartjuk a rendelkezésre álló tankönyvválasztékot. Azt valljuk, hogy nem tankönyvet tanítunk, hanem tananyagot, amely folyamatban a tankönyv egy eszköz. A pedagógusok nem a kiadók ügynökei, a tankönyv kiválasztásában kizárólag szakmai szempontok szerepelhetnek. - KRÉTA e-napló, e-ügyintézés aktívan használjuk minden szegmensét, a kollégák szívesen dolgoznak vele, és megértették, hogy fenntartói szempontból is fontos, hogy egységes intézményi adminisztrációs rendszert használjunk. - 6 tanítás nélküli munkanap pályaorientációs nappal bővült a lehetőség, ami kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek bepillanthassanak a munka világába. Minden évfolyam számára komplett programot biztosítunk ezen a napon. - Az órakedvezmények lehetősége osztályfőnök, munkaközösség-vezető, DÖK patrónus számára könnyebbséget jelentett az érintettek számára. - A fejlesztőpedagógus státus megteremtésével a tanulási problémás tanulók fejlesztését is el tudjuk látni. - Nem volt problémánk a fénymásolás-kvótákkal minden szükséges dolgozatot, dokumentumot tudtunk sokszorosítani, átgondoltuk, mi az, ami szükséges, mi az, ami megoldható másképpen, vagy egyáltalán nem indokolt. 5

6 - Havi ellátmány és karbantartás a biztonságos működéshez szükségesek, azonban ezen felül is, bármit kértünk indokoltan a fenntartótól, segítséget kaptunk a beszerzésre. - A GDPR (uniós polgárok személyes adatainak védelme) bevezetése. 1. Iskolavezetés Az iskola vezetősége a ciklus 5 éve alatt stabil volt. A korábbi ciklusokban többször is volt változás. Ezeket igyekeztem oly módon kezelni, hogy semmilyen problémát ne okozzon sem a szakmai munkában, sem a kapcsolatokban. Jelenlegi helyetteseimmel hatékony munkakapcsolatot alakítottunk ki: kiváló pedagógusok, csapatban tudnak dolgozni, mindketten közösséget teremtettek a tagozataikból, együttműködnek egymással és a külső partnerekkel is. Az iskola vezetésében maximálisan számíthatok rájuk, és a kollégák is elismerik őket. Közös munkánk eredményeképpen kimagasló munkára képes és hajlandó kollektíva működik a Bajzában. A szűk vezetőség heti rendszerességgel tartja megbeszéléseit. A kibővített vezetőség tagjai a munkaközösség-vezetők, DÖK-felelős, KAT-elnök, a pályaválasztási és a gyermekvédelmi felelős, DSE elnök. Döntési helyzetben, szakmai segítségnyújtásban és programszervezésben támaszkodom a munkájukra. 2. Az iskola életét meghatározó belső szabályzatok A Pedagógiai programot, az SzMSz-t és a Házirendet 2017-ben aktualizáltuk. Az új NAT változásai miatt szükség lesz módosításra a következő időszakban. Elkészítettük a Belső ellenőrzési nyomvonalakat, az Iratkezelési szabályzatot, az Önértékelési szabályzatot és az Irattározási tervet. Szükséges lesz a többi szabályzat frissítése is. 3. Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok 3.1 A tanulólétszám alakulása Jelenleg 16 tanulócsoportunk van, 404 az aktuális tanulólétszám, 19 tanulónk jogviszonya szünetel külföldi tartózkodás miatt, 2 magántanulónk van. 8 napközis és 2 tanulószobás csoportunk működik. Tanév elején Tanév végén Átlaglétszám jelenleg Létszámadatok Tanév elején Tanév végén 6

7 létszám osztályok átlaglétszám , , , , , Tanulólétszám Az adatokból megállapítható, hogy a gyermeklétszám mindvégig inkább a maximum létszámhoz közelített. Iskolánk népszerű a kerület lakói körében. Az átlaglétszám egyenletes volt az 5 év során. A os osztálylétszám a közösség és a tanulmányi munka szempontjából is optimális. 3.2 A nevelő-oktató munka személyi feltételei Az előző ciklus legfontosabb feladata a változások követése és az ezekre való reagálás, a szervezet belső működésének erősítése, az értékrend megőrzése volt. A pedagóguslétszám a feladatellátásnak megfelelően 34-ről 38 főre nőtt az elmúlt 2 évben. További 4 fő pedagógusmunkát közvetlenül segítő alkalmazott és 8 fő technikai személyzet dolgozik nálunk. Így korrepetálást és szakkört is ki tudtunk osztani a tantárgyfelosztásban, és a technikai dolgozók munkája is könnyebben megszervezhető. 2 pedagógusunk részmunkaidős, mindenki más teljes munkaidőben dolgozik. Óraadónk nincs. Az elmúlt 5 évben 5 fő nyugdíjba ment, 27 fő érkezett (közülük 10 fő távozott: 3 pályaelhagyó, 2 problémás, 5 fő lakásához közelebbi iskolában helyezkedett el), további 11 fő távozott. Minden évben volt tartós helyettesítés a távollévők feladatainak megoldására. Jelenleg 19 alsós tanító és 18 felsős tanár aktív dolgozónk van (ebből 1 fő határozott idejű kinevezéssel) és 1 fejlesztőpedagógus, 3 fő gyesen. 2 férfi tanár tanít nálunk. A nevelőtestület átlagéletkora 49 év. Két diagramot is készítettem, melyeken jól érzékelhető, hogy a tantestület ¾-e 40 éven felüli ig 6 fő éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt, további 3 főnek meglesz a 40 év szolgálati idő. Az utánpótlás, a megfelelő pedagógusok megkeresése nagyon fontos lesz. 7

8 éves éves éves éves éves éves éves éves A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karával óta együttműködési megállapodás keretében segítjük a tanítójelöltek gyakorlatát. Ez a feladat nagy kihívás és megtiszteltetés pedagógusaink számára, ugyanakkor iskolánk számára előnyös az utánpótlás biztosítása érdekében is. Végzettség szerint a pedagógusok közül 5 főiskolát végzett, 17 fő főiskolát és szakkollégiumot, 15 fő egyetemet, 6 fő szakvizsgázott és 7 főnek több diplomája is van. Pedagógusmunkát segítő dolgozóink: iskolatitkár, rendszergazda, pedagógusasszisztens és könyvtáros. Könyvtárosunk pedagógus végzettséggel rendelkezik, kimagasló munkát végez az olvasás megszerettetésében, illetve a könyvtárnak igazi szakmai műhely funkciót tud adni. Nehézséget jelentett az előző ciklusban, hogy az épületben 5 munkáltató dolgozói voltak jelen. A helyzet 2018 januárjától változott: 1 fő gondnok, 1 kertész, 2 portás és 4 takarító dolgozik velünk. Ped. NOKS Technikai Dolgozói létszám pedagógus NOKS technikai Továbbképzések Bár 15 fő (41%) továbbképzési kötelezettsége megszűnt, a tantestület tagjai szívesen tanulnak. 5 fő az 5 év alatt további diplomát szerzett, 3 főnek folyamatban van az újabb diploma szerzése. Ezen kívül több, mint 2600 órányi továbbképzésen vettek részt a pedagógusok. Legtöbben módszertani és személyiségfejlesztési ismereteiket mélyítették, valamint a KRÉTA és más IKT tanfolyamot végeztek el. Tantestületi képzésünk is volt: a 8

9 gyermekrajzok vizsgálatáról és gondolattérkép és más informatikai varázslatok tanítási órákon való alkalmazásáról órát végzett 6 fő órát végzett 12 fő órát végzett 9 fő 120 felett 7 fő Fejlesztőpedagógus ELTE-PPK-1611/2014. Informatikatanári folyamatban Angoltanár MA-1274/2016 mesterfokozat Közoktatási vezetői folyamatban Mentor Pedagógus szakvizsga ELTE-PPK-1861/ fő 1 fő 1 fő 2 fő 2 fő 1 fő Továbbképzések fő összes óra etika fejlesztő 1 30 KRÉTA informatika kézműves 1 30 mérés, értékelés 2 35 módszertan önértékelés, tanfelügyelet, minősítés pénzügyi 1 30 önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 1 16 szaktanácsadói 1 60 személyiségfejlesztés tehetséggondozás A személyi feltételekkel kapcsolatban az alábbi táblázatban összefoglaltam az előző pályázatban megfogalmazott célokat és azok teljesülését. Úgy gondolom, hogy a pedagógusok sikeresek lehettek iskolánkban. Az előző ciklusban meghatározott célok Programok a nevelőtestületen belüli kapcsolatok erősítésére Mindenki tegyen a közösségért Értekezletek hetente Egyenletes munkamegosztás Megvalósulás kirándulások, színházlátogatás, belső továbbképzések, csapatépítés torna, énekkar, belső továbbképzés Jól bevált, így az információ mindenkihez eljut Mindenki legalább 1 projektben, témahétben, ünnepség szervezésében vesz részt innovációs, öko, IKT Sikerült felvenni Új munkaközösségek megerősítése További testnevelő tanár és pedagógusasszisztens Óralátogatás A korábbi gyakorlatnak megfelelően mindenkinek évente 4 kollégát kell látogatnia. 9

10 Szakmai kompetenciák fejlesztése Innovációink átadása a kerület iskoláinak Ez az önértékelések elindításával külső megerősítést is kapott. Megtanultuk az új szempontok szerint értékelni az órákat. belső továbbképzés, önreflexiók, konferenciák Megtörtént, több rendezvényen is bemutattuk a Csodaszarvas és az Élet tanítómestere projektet, a Karácsonyi Csillagok témahetet és az Olvasás hetét. Összeségében: kiváló kollektíva dolgozik a Bajzában. A kollégák maximális elhivatottsággal végzik munkájukat, feladataikat okkal és céllal, kreatív módon, egymást is segítve oldják meg, csapatban dolgoznak. Rendkívül empatikusak egymással, ugyanakkor a konfliktusokat is tudják kezelni, meg tudják beszélni a problémákat. Rendkívül toleránsak egymás iránt, de elvárásaikat is megfogalmazzák a közösség felé. Legértékesebb tulajdonságuk az a lankadatlan szorgalom, amellyel a szakmai (szaktárgyi és pszichológiai) tudásukat, IKT kompetenciájukat igyekeznek fejleszteni. Iskolánk igazi értékteremtő műhely. 3.3 A nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása Intézményi költségvetés - a gazdálkodás teljes mértékben a Tankerület kompetenciája. A pedagógusok bruttó átlagbére az alábbi módon változott tantestületünkben: 2013 augusztus október október október október október október február Bruttó átlagkereset Dologi kiadások, beruházások, felújítások A működtető önkormányzat felújította a tornatermi eszközöket: palánk-, bordásfal- és mászórúdcsere történt, új gyűrűt kaptunk, ablakvédő hálót, festettek, lambériát javítottak. Fűtéskorszerűsítés: új kazán, épületszigetelés, teljes nyílászárócsere Papírgyűjtésen szerzett és alapítványi pénzből fűszerkertet, díszkertet készítettünk, a színpad körül füvesítettünk: növeltük a zöldterületet. Az utolsó 3 teremben is felkerültek a projektorok. 10

11 Alapítványi pénzből 4 db infrás kézszárítót vásároltunk, amit a Tankerület szereltetett fel. A Sport Legyen a Tied program keretén belül többször is kaptunk sportfelszerelést tenisz és röplabda oktatáshoz, a Gyermek és Ifjúsági és Sportminisztériumból egy zsák labdát kaptunk ajándékba. Cserjekertet és fűszerspirált készítettünk a kollégákkal, füvesítettünk, több gyümölcsfát, díszfát és fenyőt is ültettünk. Iskolánk kertjét kellemes szigetként értékeljük. Fejlesztő termet hoztunk létre (41-es terem Bájos zugoly ), amely helyet ad a fejlesztő foglalkozásoknak és az iskolapszichológus óráinak is. Részben papírgyűjtésből (tanulósarok, fejlesztő játékok, szőnyeg), részben ellátmányból (parafatáblák, székek) valósítottuk meg Tanári Szusszanót hoztunk létre kézikönyvtárral, étkezési lehetőséggel, számítógéppel. A tanáriba fotelt, tárgyalófotelt, kávéfőzőt, az irodákba székeket, a tantermekbe parafa- és fehértáblákat vásároltunk. Az orvosi szobába orvosi íróasztalt, a könyvtárba laptopállványt, az ebédlőbe 100 db széket és hangfalat vettünk. Ajándékokat is kaptunk szülőktől: 1 db projektort, 1 db használt számítógépet, 23 db új számítógépet az informatikaterembe. 20 db új számítógépet, 10 laptopot, 10 projektort, 20 db tabletet kaptunk a Tankerülettől, így valamennyi termünkben gyors, új gépekkel dolgozunk. 4 tanterembe bútort vásároltunk, irodai bútort, konyhaszekrényt, padokat vásároltunk Megvásároltuk az ASC órarendkészítő programot Az UTE röplabda szakosztálya padlóburkolatot cserélt, a vonalazást pedig a Tankerület fizette. Tornacsarnok átadása: A tanévtől a jelenlegi tanévig az ellátmányt az alábbiakra tudtuk használni: Havi ellátmány összesítése Belső javítások: csapok, csavar, csemperagasztó, festék, gumiszelep, kilincs, pissoire harang, plexilap, porzsák, vízszerelés, zárszelvény, festék, szerszámok Csomagfeladás, tértivevényes szelvény, szállítási kts Dekoráció, fényfüzér, óra, papír, írószer, zászlók, elem, függöny, függönybehúzó, csipesz, sín, vitrázsrúd Gyógyszer, kötszer, elsősegély, hideg-meleg párna Informatika: billentyűzet, egér, konzolok, görgős laptopállvány, hálózati eszköz, hangfalszett, HDD, hi-fi szalag, flah drive, külső tároló adatmentésre, prezentációs eszköz, projektorjavítás, égő, USB, elosztó Irodabútor: szekrény, konténer, polc, fellépő, fotel, 7 kárpitos és 100 db ebédlői szék, 17 db öltözői pad Irodaszer, asztali naptár, irattartó, boríték, csomagolószalag, képkeret, öntapadós fólia, tanári zsebkönyv Jutalomkönyvek Kert: örökzöldek, fűmag, fűtáp, fűszernövények, lombfúvó, lombseprű, térkőseprű, benzin, ágvágó Kézszárítók felszerelése a gyerekmosdókba, javítása

12 Kulcsmásolás, kulcsszekrény Nyomtató festék, toner Parafa ragasztó, parafatábla Rendezvények, ünnepségek: DÖK, Egészséghét, Olvasás hete, papírszínház, bábok, koszorú, mécses Szekrény üvegezése Takarítás: felmosószett,vízkőoldó, tisztítószer, mosógépjavítás, száraz-nedves porszívó, mosópor, szemeteszsák, kézkrém Tanításhoz: CD, kémiai vegyszerek, fejlesztő játék, helyesírási szótár, táblagyurma, körző, festés, mágnes, térkép Tárgyi eszközök: ajtóbehúzó, ajtótáblák, fehértábla 4 db, kávéfőző, konyharuha, kosarak, labdatároló, szappanadagoló, szőnyeg, vetítővászon, vízforraló Technika anyagok Terítő, műanyag, asztalterítő Törzskönyvek kötése Vendéglátás, sütemény, víz, tea, jutalomcsoki Villanyszerelési anyagok, kapcsoló, elosztó, hosszabbító, dugalj, ragasztó, izzó, fénycső Vonaljegy, napijegy, tömbjegy Összes ellátmány Kötelezettségvállalások összesítése Balesetbiztosítás Fehértábla, kottavonalas tábla, parafatábla, táblafestés Fénycső Fénymásolás Festékpatron, toner Gyermekfogászati füzet Gyűjtőjegy 6000 Helyesírási szótár 30 db Irodabútor Irodaszer, pecsétek, papír, tanári zsebkönyv Jutalomkönyvek, versenyek Konténer rendelés, hulladékszállítás Kötszer Módszertani tréning erdei iskolázóknak Munkaruha Projektor, projektorizzók, javítás Szerelés, festőkellék, zománcfesték, címfestés, sportpálya festése Tanulóbútor, ebédlői székek, nővérasztal, szállítási kts Tanügyi nyomtatványok, törzslapok kötése Technikatanítás: anyag, edények, főzőlap Tisztitószer, csúszásveszély-tábla Zárbetét, kulcsmásolás

13 Összes kötelezettségvállalással teljesített vásárlás i adatok forintot költöttünk a fentiek szerint. A gazdálkodási feladatokat a fenntartó tankerület látja el, ezért összességében csak a rendelkezésre álló ellátmányt és az engedélyezett kötelezettségvállalásokat összesítettük. Semmiben nem szenvedtünk hiányt, rugalmasan és gyorsan történt az engedélyeztetés és a beszerzés. Nyertes pályázataink: Erzsébet tábor Hamvas Béla Alapítvány Liget Műhely OTP Fáy Alapítvány Karrier tréning pályázat Ökoiskola Sport Alap - önkormányzat Tábori támogatás - önkormányzat Diákolimpia - önkormányzat 3 napos, 166 tanuló (teljes felső tagozat) Hamvas életmű (29 kötet könyv, 1 db DVD) 4 kötet könyv, 19 db folyóirat 3x4 óra tréning 20 tanulóval (8. osztály) címpályázat (5 év alatt) (5 év alatt) (5 év alatt) A Bajzások Baráti Köre Alapítvány eszközvásárlással, különféle beruházásokkal, programok finanszírozásával segítette az iskolát az elmúlt 5 évben is: Kiadások Bevételek papírgyűjtés jutalom az osztályoknak és visszaosztás osztályprogramokra % Gyümölcskosár iskolagyümölcshöz szülői támogatások db infrás kézszárító a gyerekmosdókba szervezetek támogatása terem bútorzata papírgyűjtés ajándék, jutalmazás Összes bevétel alapítványi nyomdapecsét 2880 ASC órarendkészítő program Bajza-plakettek bajzás ajándékok (kitűző, kulcstartó, toll, vonalzó) Banki költségek: számlavezetés, OTP direkt, Pénzforgalmi jutalék DÖK programok támogatása DSE számlavezetés Év Pedagógusa gyűrű Függönyök informatikai eszközök terembe, projektorizzó társasjátékok - gyermeknap Mikulás kézműves foglalkozások Könyvtár támogatása projektek megvalósítása rendezvény (koszorú, gyertya, dekorálás)

14 Szekrénykulcsok másolása Szelektív hulladékgyűjtők a termekbe Tanáriba bútor, zsebkönyvek és tollak terítő Ügyvédi díj - kuratóriumtagok - átírás ünnepség, kirándulás WC-papír, kéztörlő, kézmosó folyadék webtárhely éves díja 5 évre 8575 ballagási tarisznya fénymásolás növények Összes kiadás Az előző pályázatban kitűzött célok teljes mértékben megvalósultak: Cél Megvalósulás e-napló a KRÉTA alkalmazásában élen járunk IKT eszközök cseréje a tankerülettől 20 új gépet, 10 laptopot, 10 projektort és 20 tabletet kaptunk, szülői adománnyal az informatikaterem gépeit (26 db) is le tudtuk cserélni tan- és gyógynövénykert fűszerspirált építettünk a kollégákkal, cserjekertet hoztunk létre, gyümölcsfákat ültettünk 3.4 Tanulmányi munka A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban, anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével és munkájával szellemi forrongást kiváltani. (Németh László) Ezt a szellemi forrongást, a flow- élményt vagy belefeledkezést, a tudatos szakmai munkát, a tanulás megszerettetését, az eredményesség növelését tűztük ki célul. Saját tantárgyainkban meg kell találnunk az anya- és idegen nyelvi, a matematika, a természettudományos, a digitális, a szociális és állampolgári, a kezdeményezőképesség és vállalkozói, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség és a hatékony önálló tanulási kompetenciák fejlesztési lehetőségeit, tanulóinkat sikerélményhez kell juttatni. Az óralátogatások során megbizonyosodhattunk arról, hogy a munkatervekben kitűzött céloknak megfelelően dolgoztak kollégáink: az órák eleji ráhangolódást ellenőrzési feladatok, majd változatos módszerekkel történő tananyag-feldolgozás, a feladat szempontjából a leghatékonyabb munkaformával történt a gyakoroltatás, sok pozitív visszajelzés történt. Kötelező volt okkal-céllal a rendelkezésre álló IKT eszközök használata. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy a gyerekek valóban belefeledkeztek a tananyagba, azonban ugyanilyen gyakran tapasztalunk érdektelenséget. Minden órát óraelemzés követte, a hibákat személyesen, a mindenki számára példaértékű megoldásokat pedig értekezleten tárgyaltuk meg. Az elemzés a pedagógus életpályamodell szempontjai szerint történt. 14

15 Szemléltetés céljából a kollégák szívesen használják a projektorokat, interaktív táblát. A szóbeli és írásbeli számonkérések helyes arányára törekszünk, igyekszünk minden tantárgyból legalább havi 1 jegyet adni. A házi feladatok a tanórákhoz kapcsolódnak és megfelelő mennyiségűek. A kimagasló teljesítményt, versenyeredményeket szaktanári dicsérettel, év végén tantárgyi dicsérettel jutalmazzuk. Átlageredmények Célunk volt a korábbi időszak jó eredményeinek (4,24-es iskolaátlag) megtartása Összességében iskolaátlag 4,12 4,36 4,38 4,33 4,29 4,30 magatartás 4,36 4,43 4,42 4,4 4,31 4,38 szorgalom 4,23 4,29 4,32 4,22 4,24 4,26 Tantárgyanként Összességében magyar nyelvtan 4,11 4,1 4,14 4,08 4,02 4,09 magyar irodalom 4,29 4,32 4,28 4,19 4,2 4,26 történelem 4,02 4,13 4,1 3,94 3,92 4,02 angol nyelv 4,18 4,21 4,16 3,95 4,03 4,11 matematika 3,93 3,97 3,9 3,89 3,72 3,88 informatika 4,58 4,59 4,76 4,42 4,63 4,60 természetismeret 4,25 4,15 4,23 4,14 4,05 4,16 fizika 3,4 3,5 3,48 3,17 3,25 3,36 biológia 3,5 3,8 3,5 3,4 3,2 3,48 kémia 3,25 3,54 3,29 3,27 3,07 3,28 földrajz 3,87 4,09 3,78 3,73 3,79 3,85 ének-zene 4,7 4,64 4,64 4,58 4,57 4,63 rajz 4,48 4,5 4,5 4,5 4,49 4,49 technika 4,59 4,85 4,88 4,83 4,75 4,78 testnevelés 4,7 4,81 4,82 4,77 4,71 4,76 etika 4,85 4,83 4,

16 átlag átlag magyar nyelvtan 3,91 4,09 magyar irodalom 4,01 4,26 Csaknem valamennyi tantárgyból történelem 3,97 4,02 ha csak kis mértékben is -, angol nyelv 4,21 4,11 sikerült javítani az eredményeket. matematika 3,66 3,88 informatika 4,73 4,60 természetismeret 3,91 4,16 fizika 3,35 3,36 biológia 3,47 3,48 kémia 3,2 3,28 földrajz 3,57 3,85 ének-zene 4,63 4,63 rajz 4,47 4,49 technika 4,75 4,78 testnevelés 4,57 4,76 etika 4, átlag átlag Eredményeink 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3, iskolaátlag magatartás szorgalom 16

17 kitűnő évismétlés bukás hiányzás/fő 53 óra 66 óra 68 óra 68 óra 66 óra Vizsgaátlagok Nyolcadikosaink vizsgáznak a tanév végén. Ennek célja a tudás szinten tartása, prezentációk készítése. Matematikából és egy, a vizsga előtt 2 héttel kihúzott tantárgyból kell a gyerekeknek számot adni. Erre egész évben készítjük fel a gyerekeket Matematika 2,9 3,4 3,08 3,05 3,07 Magyar 3,33 3,5 4,3 4 3 Történelem 4 4, Angol 3,89 4,4 4,1 3,75 4 Biológia 4,25 3,87 4,4 3,75 3,67 Földrajz 4,25 3,87 4,2 4,25 4,5 Fizika 4 4,3 4,2 4 4 Kémia 4 4,3 3,8 4,5 3,5 átlag 3,83 4,01 4,01 3,91 3, Az országos mérések eredményei A szövegértés és matematikai logikai kompetenciamérésen szépen teljesítenek diákjaink. Előfordul egy-egy gyengébb év, de gyakrabban fordul elő, hogy iskolánkat a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok előzik meg. Gyakran tapasztaljuk azonban a gyerekek 17

18 érdektelenségét: úgy érzi, nincs tétje. szövegértés országos átlag Ált. iskolák községek átlaga városok átlaga Megyesz.h. átl Budapest átlaga évf. gimn Bajza évf. gimn. Megyesz.h. átl. községek átlaga országos átlag 6.o. szövegértés matematika országos átlag Ált. iskolák községek átlaga 1442 városok átlaga megyeszékh átl Budapest átlaga évf. gimn Bajza évf. gimn. megyeszékh. átl. községek átlaga országos átlag 6.o. matematika összegzés 6.o matematika szövegértés o. kompetenciamérése matematika szövegértés 18

19 matematika országos átlag községek átlaga 1595 városok átlaga megyeszékh átl Budapest átlaga 1640 Ált.iskolák évf. gimn évf. gimn Bajza szövegértés orsz. átlag közs. átlaga városok átl Msz.h. átl Bp. átlaga Ált.iskolák évf. gimn évf. gimn Bajza Bajza 8 évf. gimn. Budapest átlaga városok átlaga országos átlag Bajza 6 évf. gimn. 8 évf. gimn. Ált.iskolák Bp. átlaga Msz.h. átl. városok átl. közs. átlaga orsz. átlag 8.o. matematika o. szövegértés összegzés 8.o matematika szövegértés o. kompetenciamérés matematika szövegértés 19

20 Idegen nyelvi mérések 6. évfolyam 8. évfolyam átlageredmény 71,10% 77,37% 79% 62% A1-es szintet elérte: 86% 90% 98% 80% A1-es szintet nem érte el: 14% 10% 2% 20% átlageredmény 63,53% 68% 73% 63% A2-es szintet elérte: 70% 70,45% 69% 65% A2-es szintet nem érte el: 30% 29,55% 31% 35% 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, évfolyam átlageredmény 6. évfolyam A1-es szintet elérte: 6. évfolyam A1-es szintet nem érte el: 20

21 Versenyeredmények Ügyesen versenyeznek tanulóink, és szeretnek képzőművészeti pályázatokon is indulni. 1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely nemzetközi versenyek országos versenyek területi versenyek budapesti versenyek kerületi versenyek összes Részletesen a Mellékletben Központi írásbeli felvételi eredmények Általában az országos átlagnál magasabb pontszámot érnek el tanulóink az írásbelin. Országos Bajza magyar matematika összes magyar matematika összes 2014/ , , / ,5 47,6 30,18 19,73 49, / ,2 20,4 51,7 30,37 18,45 48, / ,9 18,3 51,2 30,28 19,09 49, / ,9 19,5 49,5 28,92 22,31 51,23 Központi írásbeli felvételi eredményei magyar matematika összes magyar matematika összes Országos Bajza 2014/ / / / /2019. A középiskolai továbbtanulás jellemzői Legtöbben gimnáziumban, szakgimnáziumban folytatják tanulmányaikat. A szakgimnáziumok megjelenése óta tanulóink közül kevesen választják a szakközépiskolai, szakiskolai képzést. 21

22 gimnáziumba felvettek 18 fő 42% 18 fő 43% 23 fő 47% 24 fő 60% 24 fő 59% szakgimn.-ba felvettek 5 fő 12% 17 fő 41% szközépisk. felvettek 25 fő 58% 21 fő 50% 24 fő 49% 10 fő 25% szakiskolába felvettek 3 fő 7% 2 fő 4% 1 fő 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gimnáziumba felvettek szakgimnáziumba felvettek szközépisk. felvettek szakiskolába felvettek helyen felvett 28 fő 64% 38 fő 91% 31 fő 64% 22 fő 56% 25 fő 61% 2. helyen felvett 11 fő 26% 3 fő 7% 11 fő 22% 9 fő 22% 11 fő 27% 3. helyen felvett 2 fő 5% 1 fő 2% 2 fő 4% 4 fő 10% 3 fő 7% 4. helyen felvett 2 fő 5% fő 4% 3 fő 7% 5. helyen felvett fő helyen felvett fő 5% utólag fő 5% 100% 80% 60% 40% 20% 0% helyen felvett % 2. helyen felvett % 3. helyen felvett % 4. helyen felvett % 5. helyen felvett % 6. helyen felvett % utólag 22

23 4. és 6. osztály után sokan megpróbálják a felvételit a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba fő távozik a 2 évfolyamról évfolyamról felvételt nyert és távozott 5 fő 9% 5 fő 10% 4 fő 8% 5 fő 9% 5 fő 9% 6. évfolyamról felvételt nyert és távozott 6 fő 10% 10 fő 21% 2 fő 4% 5 fő 9% 7 fő 14% 0,25 0,2 0,15 0,1 0, évfolyamról felvételt nyert és távozott 4. évfolyamról felvételt nyert és távozott 4. évfolyamról felvételt nyert és távozott 6. évfolyamról felvételt nyert és távozott Lemorzsolódó tanulóink arányát sikerült alacsony szinten tartani: lemorzsolódó összlétszám fő 2,50% fő 1,50% fő 3,50% fő 2,24% fő 2,70% létszám lemorzsolódók Számukra kötelező a korrepetálásokon való részvétel, és a fejlesztőpedagógusok is segítik a gyerekeket. Van, aki részt vesz a Tanoda programban. BTMN és SNI tanulók Arányuk évről évre kis mértékben nő februárja óta dolgozik iskolánkban fejlesztőpedagógus, a tanévtől 2 fő. Nagy segítséget jelent a munkájuk, hiszen látványos fejlődést tapasztalunk az érintett tanulók esetében. Az SNI tanulók ellátását utazó gyógypedagógusok biztosítják. A velük való együttműködés is eredményes. 23

24 BTM SNI tanulási, magtartási problémás % % ,38% ,43% ,75% A tanításban a gondolkodás és a képességek fejlesztése, az alapműveltség megteremtése, a személyiségfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés volt a legfőbb cél. A pedagógiában értékkel bíró hagyományos módszereken alapul szakmai munkánk, de szakmailag jól felkészült tantestületünk folyamatosan megújul tudásában, fejlődik, továbbra is kész az új módszerek befogadására, kreatívak, elvárás önmaguk és kollégáik felé a szakmai fejlődés. A szabadon tervezhető órák terhére alsóban a magyar és a matematika órák számát növeltük, felsőben 5.-ben indul az informatika, 6.-ban és 8.-ban tanulásmódszertant is tanítunk, a fennmaradó órák pedig biztosítják, hogy felsőben is minden napon legyen matematika, a magyar óraszáma pedig mindvégig 4 óra. Az angol nyelvet 3. osztálytól heti 2 órában fakultációban tanítjuk. Számos projektet és témahetet valósítunk meg, és elsőként csatlakoztunk a Pénz7, a Fenntarthatósági és a Digitális témahetek programjához. Ökoiskola vagyunk: szelektív gyűjtéssel, növényültetéssel, fűszerspirál fenntartásával, madáretetéssel, komposztálással, környezetrendezéssel, előadásokkal, Tudós nappal. Folytattuk a TÁMOP a kompetencia alapú oktatás implementációja elnevezésű pályázatban szereplő innovációinkat: Csodaszarvas, az Élet tanítómestere projekteket, témaheteket. Ezeket fejlesztettük is: egyre sikeresebben vonjuk be a digitális tudás eredményeit. Innovációink: - projektek: Csodaszarvas nemzetismereti projekt, amelyben minden tanulónk részt vesz (7 éves ciklusban: névadónk élete és kora, iskolatörténet, Újpest, Budapest, Ezerszínű Magyarország, Ötágú síp, a világ magyarjai) 4 tantárgyi projekt (Az élet tanítómestere) a felső tagozaton évfolyamonként (Mesék, mondák, mítoszok: görög projekt, Lovagkor, Reformkor és Avantgarde projekt) Ökoprojekt mindenkinek - Témahét: Karácsonyi csillagok témahét, Olvasás hete, Egészséghét, Pénzügyi és vállalkozói témahét, Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét - a mestermunka módszer Tudós Napon és a nyolcadikosok vizsgáján, - a tanítás során követelmény az IKT eszközök használata. A Bolyai versenyek szervezői lettünk. A mindennapos testnevelést minden évfolyamon terveztük már, részben délutáni órák keretében tudtuk biztosítani. A 2. évfolyam sízni, a 3. úszni tanult, több osztállyal is kihasználtuk az önkormányzat korcsolyapályáját. 24

25 Sportolási lehetőségek iskolánkban: UTE labdarúgás, karate, atlétika és röplabda, Megyeri Tigrisek kosárlabda, modern tánc. Az előző ciklus oktatással kapcsolatos céljai Maximális felkészülés az órákra Hatékony tanulásszervezési eljárások, kooperatív technikák, páros és csoportmunka Öröm legyen a tanulás Problémamegoldás, cselekedtetés Rendszeres ismétlés Tanulási problémák enyhítése, BTMN tanulók fejlesztése Szakember bevonása a tanulási folyamatokba Innovációink folytatása Egészséghét, mesehét Szó- és fogalomtanítás Kompetenciafejlesztés Szóbeli megmérettetések ökoiskola Szakkörök és délutáni foglalkozások A tanulók megtartása 4. és 6. évfolyam után Megvalósulás A tananyag magyarázásában valamennyi pedagógusunk eredményes. Törekszenek a szemléletességre és a motiváció felkeltésére Változatos módszereket alkalmaznak, tudatosan szervezik az órai tevékenységet Sok gyereknél sikerült elérni ezt a célt. A tanórák része lett Megvalósul 2 fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógusok segítenek Fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős Megvalósult Megvalósult A kollégák gondot fordítanak saját tárgyuk szó- és fogalomkészletének elsajátítására Óralátogatás során megtapasztaltuk Sok kiselőadásra, prezentáció megtartására teremtenek alkalmat a kollégák Öko munkaközösség koordinálja a munkát Tantárgyfelosztásban szerepel Megfelelő létszám marad, érkeznek is gyerekek 5. és 7. évfolyamra 3.5 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység jellemzői Pedagógiai alapelveink nem változtak: legfontosabb feladat az emberségre nevelés: - mindenkiben meg kell keresni a jót, ez fontos a közösségépítésben is, - mindenki fontos, érdekes, hasznos a közösség szempontjából, - szeretettel kell tenni a dolgunkat: szeretettel szólni és szeretve dorgálni, - a nehézségeket feladatként fogjuk fel, megoldandó helyzetnek, - minden felnőtt minta a gyermekek számára. Iskolai közösségek 16 osztályunk van, 16 közösség, 16 osztályfőnök és 16 osztályfőnök-helyettes. Minden osztály kap és vállal olyan feladatot a tanévben, amely az iskolai közösségnek szól. Az osztályfőnök a különböző társadalmi helyzetű tanulók helyzetét nyomon követi, ha szükséges, segít, együttműködik a szülővel. Igyekszik erősíteni az iskolával együttműködő szülők közösségét, megnyerni a közömböseket, és megfelelő kommunikációval tompítani az ellenséges szülők indulatait. Osztályon belül egyengeti és segíti a gyerekek társas kapcsolatait, 25

26 oldja a feszültségeket, osztálya helyét az iskolai közösségben erősíti. A tanulók viselkedéskultúráját erősíti/nyesegeti, hogy a szabályokat és a szokásokat ismerő és használó gyerekeket küldjünk tovább középiskolába. A tanulási zavarral, beilleszkedési nehézséggel küzdő vagy SNI tanulókra, a tehetséges tanulókat kiemelt figyelemmel kezeli. A tanítási órán adódó közösségfejlesztéssel kapcsolatos kérdések megoldása valamennyi tanító és tanár feladata. A legtöbb évfolyamon jó a kapcsolat a párhuzamos osztályok között, és minden felsős osztálynak van alsós testvérosztálya. Igyekszünk az iskolai programokat úgy alakítani, hogy kiránduláson, akadályversenyen legyen közös pont, ahol együtt játszanak a gyerekek. A diákönkormányzat aktívan működik kiváló patronáló tanárainkkal, minden évben 2 egész iskolát érintő programot is megszerveznek: DÖK-nap és Bajza-Hajsza. Gyermekvédelmi munka A gyermekvédelmi munka az elmúlt ciklus 4 évében pluszfeladatként jelentkezett: két felelőst bíztam meg, akik igyekeztek megfelelően ellátni ezt a szerepkört is. Jó, hogy ebben a tanévben már független gyermekvédelmist kaptunk. Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma igen alacsony. Figyelünk a veszélyeztetett tanulók életkörülményeire és általános mentális állapotára. A felmerülő problémát először mindig az érintett pedagógus és a szülő próbálja megoldani nyílt kommunikációval, majd gyermekvédelmi felelőst, az osztályfőnököt, a gyermeket tanító tanárokat bevonva igyekszünk közös álláspontot kialakítani. Ha mindezek ellenére nem javul a helyzet, és a gyermek mindenek felett álló érdekeit nem tudjuk védeni pedagógiai eszközökkel, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól. Tanórán kívüli foglalkozások 8 napközis és 2 tanulószobás csoportunk van. Lehetőségeinkhez mérten szakköröket, foglalkozásokat, korrepetálásokat, versenyfelkészítést szervezünk. Jól működik a Robotika szakkör, amely segít abban, hogy a gyerekek a legkorszerűbb informatikai tudással legyenek felvértezve. Programok Minden projektünknek vannak délutáni programjai: városháza, múzeumlátogatás, kirándulás, újságszerkesztés, teaház, salátakészítés, lovagi torna. A csoportok színházba, kiállításra, korcsolyázni járnak. Gyakran fogadunk előadókat, akik Tudós napon, témaheteken, projektekben izgalmas színt visznek a gyerekek életébe. Nemzeti ünnepeinket mindig méltóképpen ünnepeljük, az emléknapokat megtartjuk, szívesen készítünk műsort az önkormányzat központi rendezvényeire. Nálunk elképzelhetetlen, hogy nemzeti ünnep előtt tanítás nélküli munkanapot adjunk ki. Évnyitó: mindig a 3. évfolyam Évzáró: 2. évfolyam Nemzeti ünnepek: október évfolyam, március évfolyam Emléknapok: Október évfolyam, a Reformáció emléknapja: osztályfőnöki órán prezentáció készült, amit minden évben használunk. A kommunizmus áldozatainak 26

27 emléknapja és a Holokauszt emléknap az aulában gyertyagyújtás, osztályfőnöki óra keretébentörténik. A Nemzeti összetartozás napja A mindennapokban magyar zenével csengetünk be reggel, amely kapcsolódik az éppen aktuális ünnephez, eseményhez, majd 5 perces gerinctorna következik. Igyekszünk a hagyományokat becsempészni a mindennapokba: szüret, lucázás, farsang, idén a KRE tanítóképzőseivel Gergely-napi hagyományteremtő programot valósítottunk meg. Mikuláskor és Gyermeknapon társasjátékot, sporteszközöket kapnak az osztályok, amit papírgyűjtésből szoktunk megvásárolni. Jól bevált bajzás hagyomány a Sulicsalogató a leendő elsősöknek Az évi nagy rendezvényünk: Karácsonyi koncert vagy a Ki Mit Tud ÚKK (ingyenes színházterem) Ebben a ciklusban kezdtük el szervezni minden évben anyák napja utáni pénteken a Bajza Találkozót. Iskolánkban végzett osztályok előre bejelentkezve érkeznek, és együtt töltenek néhány órát. Mindig számíthatunk a szülők segítségére, hiszen a süteményekről ők gondoskodnak. Az Önkormányzattal jó kapcsolatot ápolunk, örülünk a sok fejlesztésnek, amit kerületszerte és a saját iskolánkon is tapasztalunk. Több programban és rendezvényen is részt veszünk: - Kortársképzés - Erdélyi jutalomtábor 2 főnek, - Cseriti karácsonyi ajándék - Lion s karácsonyi műsora, - Pályázatok - Korcsolyázás, síelés (2.o.), úszásoktatás (3.o.), - Kihívás Napja, - Sportvarázs, - Őszi és tavaszi futófesztivál - Elsősök ajándéka, - Középiskolák börzéje Az egészséges életmódra nevelés az alábbi programokban valósult meg: Gerinctorna minden reggel Természetismeret, biológia és testnevelésórák Iskolai védőnő prevenciós előadásai Iskolaorvosi, védőnői, fogorvosi szűrések és vizsgálatok Egészségtan modul 5.o. (Nutrikid füzetek) Egészséghét (jóga, gyógyszertár-látogatás, biogazdálkodásról előadás, gyógytea készítése, baktérium- és vírusvizsgálat, gyümölcssaláta és zöldségszobrok készítése) Ökoprojekt Fűszerkert, cserjekert és gyümölcsfák, palántázás Iskolagyümölcs Tudós Nap Véradás felnőtteknek (október 6.) Büfékínálat ellenőrzése A környezeti nevelés érdekében az elmúlt 5 évben az alábbi programokat valósítottuk meg: Ökoiskola feladatainak teljesítése 27

28 Takarékosság vízzel, árammal, papírral Kül- és beltéri növények telepítése és gondozása Szelektív hulladékgyűjtés - papírgyűjtés 2x egy évben konténerben - műanyag (osztályokba is szelektív gyűjtő került) - műanyag kupakok - jótékony céllal (Cseriti) - elemek (PontVelem) - használt telefonok Komposztálás Iskolai zöldterület növelése füvesítés, veteményezés Fűszerspirál, cserjekert és gyümölcsfák Madáretetés Együttműködés a ÚKK szakembereivel (Dr. Gánóczi Anita: Farkaserdő ) Természet csodái kiállítás (ÚKK) Látogatás a Füvészkertben Pálvölgyi cseppkőbarlang Medvefarm - alsósok Budakeszi Vadaspark Csíki pihenőpark ökoprogram felsősöknek Föld napi családi vetélkedő Kertészkedés szülőkkel és gyerekekkel Tudós napi környezetvédelmi előadások szülők bevonásával Miénk az iskola program takarítás, lomtalanítás Szülői előadások az Állatok és a Víz világnapján Lepkemúzeum Nőtincsi ökopark TESLA rajzpályázat Látogatás a hulladékhasznosítóban Külső kapcsolataink: 1. Rendőrség: közlekedési ismeretek, drogprevenció, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, egészséges életmód, az internet veszélyei témában. Mindig azonnal rendelkezésre álltak, ha problémás helyzetet kellett megoldanunk. 2. Szakszolgálat: kialakult az intézmények együttműködési rendje, ami biztonságot ad a tanulási problémák kezelésében. 3. Az EGyMI fejlesztőpedagógusaival kiváló az együttműködés: nagy segítséget jelentenek az SNI tanulók fejlesztésében, a kollégák munkájának segítésében. 4. A Gyermekjóléti Szolgálat segítségét ritkán szükséges kérni, azonban minden esetben hasznos segítséget kaptunk. 5. Az Újpesti Kulturális Központ rendezvényeit lehetőségeink szerint látogattuk. Minden évben 1 nagy rendezvényünk számára ingyenesen igényelhetünk színháztermet. 6. Az UTE röplabda, karate, atlétika és labdarúgó edzéseket tart iskolánkban. A Röplabdaszakosztály segítségével tudtuk felújítani a tornaterem padlózatát. 7. A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub a TAO támogatásnak köszönhetően 15 évre ingyenes tornacsarnok használatot nyert. Szeptembertől a délutáni testnevelésórákon 1-2. osztályban kosárlabda edzők fognak dolgozni a gyerekek. 8. A Zeneiskola pedagógusaival lehetővé válik, hogy tanulóink helyben tanuljanak zenét. Sok segítséget kapunk rendezvényeinken a hangszeres fellépések során. 28

29 9. A Palánta Misszió a karácsonyi és húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos bábelőadásai színesítik a délután szabadidőt. 10. Rendszeresen szervezünk programot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyi szervezetével. 11. Diákjaink Csimota Kiadó Kaméleon Nevelési célok az előző pályázatból: Példamutatás Konfliktuskezelés Közösségfejlesztés Nevelési problémák feltárása a szülőkkel Megvalósulás: Mindenkor törekedtünk erre Nem volt sikeres minden esetben ehhez mindkét partner akarat szükséges Számos olyan programunk volt, amely az osztály., az évfolyam, a tagozat és az egész iskola közösségének összetartozását erősítette. Rendkívüli szülői értekezletek, fogadóórák, iskolapszichológus segítsége Ezt a ciklust is eredményesen zárjuk. Mind az intézményi infrastruktúra, mind a szakmai tudás gyarapodott. A tantestület kiváló munkát végzett. A gyerekek számos külső és belső segítséget kaptak ahhoz, hogy tudásuk gyarapodjon, közösségben betöltött szerepük erősödjön. 3.6 Erősségek gyengeségek veszélyek lehetőségek A nevelőtestület bevonásával igyekeztem a jövő feladatait meghatározni, ennek érdekében felmérést készítettem. Az eredmény nagyon egységes képet mutat. (90-95%-ban megegyező véleményt mutat szinte minden kérdésben) Az épület esetében: nincs szükség bővítésre, de az udvar, beltér és a termek szebbé tételére, szinten tartására igény mutatkozik. A tantestület egységes, jó légkörű közösség, amely eredményeket tud felmutatni, konfliktusainkat tudjuk kezelni. 1-1 fő kivételével mindenki megtalálta a helyét a tantestületben, fejlesztheti tudását, nyitott a munkáját segítő módszerekre, vannak tervei, ötleteit megvalósíthatja. Az oktatásban szívesen használnak eszközöket, tantárgyi integrációt. Bármikor ellenőrizhető a munkájuk, biztos tudást adnak a tanulóknak. Szakkört, klubot csak 10 fő szeretne vállalni. A nevelésben az osztályfőnök munkáját erősíteni kell. Programjainknak értéket kell közvetíteniük, továbbra is fontos a lelki egészség megőrzése, a környezeti nevelés és a magyar hagyományok ápolása. A tantestület ¾-e érzi úgy, hogy fejlesztenünk kell a szülőkkel való kapcsolatainkat, nyitottabbak legyünk a tankerület többi intézményével. 90% szeretné, ha külső szervezetek segítségét továbbra is igénybe vennénk, és elegendőnek tartja a jelenlegi kommunikációs csatornákat. A tanárok ¼-e szeretne más iskolák tanulóival közös programot szervezni. Erősségeink: az elhivatottság, a terhelhetőség, szakmai tudás, nyitottság az új lehetőségekre, szép eredmények, kreatív megoldások, motiváló légkör, családias hangulat Gyengeségeink: fejlesztésre szorul a salakos pálya, előfordul a verbális agresszió Veszélyek: megfelelő végzettségű pedagógusok Lehetőségek: pályázatok, civil szervezetekkel való összefogás, szülőkkel való szoros kapcsolattartás 29

30 III. Vezetői program a jövő "Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."/karácsony Sándor/ Valóban törekedtünk és törekszünk életrevaló, művelt, becsületes és vidám diákokat tovább küldeni a középiskolákba. Ez a törekvés továbbra is jellemző lesz iskolánk életére. Büszke vagyok azokra az eredményekre, amelyeket a tantestülettel, a szülői közösséggel és a gyerekekkel el tudtunk érni. Nagy könnyebbség lenne, ha a média, a különböző szervezetek is segítenének ebben, vagy legalábbis nem gátolnának. Ahogyan a gyermeknevelésben és oktatásban is az eredményességben fontos szerepet kap a megerősítés, az iskolák életében is így van. A biztonság és nyugalom alapozza meg azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek működtetik a rendszert. Nagyon sok kárt okoznak azok a médiumok és szervezetek, akik farkast kiáltanak ott, ahol nincs. Természetesen minden változás feszültséget kelt az emberekben, hiszen a komfortzónát kell elhagyni. Éppen ezt a komfortzónát képtelenek elhagyni, éppen a megújulásban nem tudnak szerepet vállalni a változást sürgetők. Meg kell tanulniuk az új, eredményesebb módszereket, be kell építeniük a tanulási-tanítási folyamatba, gondolkodni kell arról, hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni munkánkat, tájékozódni kell, mi a valóság és milyen motivációk működnek. Ez az a feladatsor, amit nem akarnak, pedig minden diplomás embertől elvárható volna. Így pedig szimplán zavarkeltésnek minősül az, amit tesznek. Ezek a külső impulzusok sok kárt okoznak a munkájukat egyébként tisztességesen végző pedagógusok, iskolák számára. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ezt a Széchenyi idézetet használtam már az előző pályázatomban is, akkor a TÁMOP pályázatunk kapcsán. Most egy másik kontextusban használom: a vezető feladata az, hogy bármilyen nehéznek is érezze az előtte álló feladatokat, arra koncentráljon, milyen haszna van a megvalósításból az intézménynek: pedagógusoknak, gyerekeknek. Ha pedig problémát, zavart érez, jelezze azt a megfelelő fórumokon, munkaértekezleteken. Hiszen erre is van lehetőség, ellentétben a pályám első 20 évében megtapasztaltakkal. A Világgazdasági Fórum szerint a komplex problémamegoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás, együttműködés, döntési képesség, tanulási és kommunikációs készség egyebek mellett ezekre a készségekre-képességekre van szükségük a jövő munkavállalóinak. Mi erre törekszünk, és tettünk is ezért az elmúlt években. Személyi feltételek önfejlesztés, közösségteremtés Összetartó, erős tantestületünk van. A szakmai munka, az együtt gondolkodás és a közös programok kovácsoltak össze bennünket. Ezt a szellemiséget, hangulatot meg kell tartanunk: a hozzánk csatlakozó új kollégákat is be kell vonnunk. Tudjuk, ki miben erős, miben kell erősíteni. A becsület, a szorgalom, a kreativitás, a munka szeretete, az őszinteség, jóindulat, egymás segítése olyan értékek, amelyek csak egy összetartó közösséget jellemezhetnek. 30

31 Az információáramlás zavara az első jele annak, ha nem működik a szervezet. Mi heti rendszerességgel találkozunk ha kell hosszabb értekezleten, ha elegendő, csak rövidebb időre. Ez alkalmat ad arra, hogy előkészítsük programjainkat, problémákról beszéljünk és minden információ eljusson a kollégákhoz. Egyre gyakrabban folyamodunk az elektronikus levelezéshez, ami egyszerű, gyors, mégsem pótolja a személyes kontaktust. Bár nálunk már 10 éve kötelező évente 4 kolléga munkájával megismerkedni, a PEM az önértékelés során törvényi keretet adott a mi korábbi gyakorlatunknak. Rengeteg haszna van, hiszen tanulhatunk egymástól. Rendszeresen tartunk belső továbbképzéseket, ami szintén a szakmai munkát erősíti. Továbbra is számítok helyetteseim munkájára, akik összehangolt, jól szervezett munkával segítik a tagozatok szakmai munkáját, irányítják a programok megvalósítását. Fontos feladatuk, hogy az új kollégákat segítsék, a pályakezdőket a gyakornoki feladatok elvégzésében támogassák. A jelenleg működő munkaközösségek ugyanúgy folytatják munkájukat: tanítói, szabadidős, osztályfőnöki, humán és reál tárgyak, nyelvi, testnevelés és sport, ökoiskolai, informatikai és innovációs. A munkaközösségek vezetői felelnek közösségük szakmai munkájáért, vállalt feladataik és programjaik teljesítéséért, a belső továbbképzések megszervezéséért. Igyekszünk olyan ingyenes továbbképzéseket választani, amelyek iskolánk pedagógiai programjának megvalósításában segít. Szükséges az etika tanfolyam elvégzésére minden osztályfőnök esetében. Igyekszünk arra ösztönözni pedagógusainkat, hogy további szakot is elvégezzenek. A szakmai tudás szinten tartása és fejlesztése és a tanulói közösségek segítése, az egyéni bánásmód és a tehetséggondozás megvalósítása érdekében keressük az adott témában szervezett továbbképzéseket is. IKT tudásunkat továbbra is fejleszteni kell. Bár valamennyi pedagógusunk aktívan használja a számítógépeket, projektorokat, szükséges az új technikákat megismerni, megtanulni. A megszerzett tudást (gondolattérkép, szófelhő és társaik) pedig alkalmazni. Át kell gondolnunk, hogy a tanítási folyamatban hogyan tudjuk hasznosítani ezeket a programokat, módszereket. Szükséges lesz megtanulni a tableteket a tanulási folyamatba beépíteni, okkal és céllal használni. Az informatikai eszközök és programok használata hosszú távon nem cél, hanem eszköz. Hiszen nem az a feladatunk, hogy a gyerekeket számítógépek előtt tartsuk folyamatosan, hanem az, hogy azt a nagyszerű lehetőséget, amit ezek az eszközök jelenthetnek arra használjuk, hogy okosabbak, ügyesebbek, kreatívabbak, jobb emberek lehessenek. Igyekszünk a feladatok elosztásában az egyenletességre törekedni, továbbra is elvárás, hogy a projektek, témahetek megvalósításában mindenki vállaljon projekt- vagy témahétvezető szerepet. Nyitott és aktív pedagógusközösség nélkül nincs jó iskola. Ezért meg kell teremteni a lehetőséget, hogy kollégáinkat helyzetbe hozzuk, megragadjunk minden lehetőséget, amely az ő tudásukat gyarapítja, munkájukat és kényelmüket segíti. Célom, hogy örömöt találjanak a munkában. A Károli Református Egyetem Tanítóképző Karával való együttműködésünk számos sikerélményt hozott pedagógusainknak. A hallgatók szívesen választják iskolánkat tanítási 31

32 gyakorlat színhelyének, kollégáim pedig átadják kiváló tudásukat, tapasztalataikat. Szeretném, ha továbbra is segítenénk a leendő tanítókat, hiszen ez iskolánknak is hasznos. Továbbra is célom, hogy ne hibákat keressünk, hanem megoldásokat. Ez elvárás is minden iskolai közösségtől: pedagógusoktól, szülőktől és gyerekektől is. Az intézményvezető felelős azért is, hogy a jövőben milyen lesz a vezetés. A példamutatás minden vezető feladata, hiszen a bizalmat kemény és igényes munkával lehet megteremteni. Meg kell keresni azokat a pedagógusokat, akik a nyugdíjba készülők helyét át tudják venni. Tervek, lehetőségek a tárgyi feltételekkel kapcsolatban Minden informatikai eszközünk rendelkezésre áll a jó szakmai munkához. Feladatunk az eszközpark megőrzése, fejlesztése, okosterem létrehozása. Az iskolai zöld terület bővítése: tankert bővítése a fűszerspirálon túl, füvesítés, gyümölcsfák ültetése. Tovább folytatjuk lehetőségeink szerint az iskolai bútorzat cseréjére. Az iskolai alapítvány ebben rendszeresen segít a régi szekrénysorok lecserélésében, de tudtunk új padokat, székeket vásárolni a Tankerület segítségével. Szükséges lesz a padlóburkolat cseréjére, hiszen erre a legtöbb termünkben utoljára a 90-es években volt példa. Legkésőbb a 70. évfordulóra létrehozzuk az iskolamúzeumot. Oktatásra vonatkozó tervek Használható tudást szeretnénk adni tanulóinknak olya módon, hogy maga a tanítási-tanulási folyamat izgalmas, érdekes, örömöt szerző és további tanulásra ösztönző legyen. Ehhez azonban nem elég a pedagógusok felkészültsége, kell a család is. Alapkövetelmény a korábbi vezetői programokban is szereplő feladatok: - az órákra való felkészülés, tudatos tervezés, kooperatív technikák, változatos munkaformák, - a gondolkodás és a különböző kompetenciaterületek fejlesztése, - rendszeres ismétlés, szótanítás: minden kolléga arra törekszik, hogy szaktárgya fogalmait megtanítsa és az aktív szókincsbe építse, - problémamegoldás és csapatmunka, - vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése - a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése, - szóbeli megmérettetés és prezentációk, kiselőadások készítése További feladataink: - tehetségfelismerés, -gondozás - felhasználni az elektronikus eszközök adta lehetőségeket, ugyanakkor ezek biztonságos használatát is meg kell tanítani, 32

33 - környezettudatosság, örökös ökoiskola, gyógynövények ismerete délutáni foglalkozás vagy az ökoprojekt, egészséghét, Tudós Nap keretében a gyerekekkel megismertetni a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények jótékony hatásait - szakkörök, klubok szervezése amennyiben az engedélyezett létszámot maximálisan fel tudjuk tölteni, lehetőség nyílik szakkörök szervezésére (kézimunka, kertész, informatika, rejtvényfejtő, olvasóklub stb.) - Nem formális tanulás erősítése a tanulókkal való beszélgetések során, az iskolai környezet díszítésével, minden apró rezdüléssel segítjük az informális tanulást, azt kell sugallnunk, hogy az iskola a tudás, a szeretet és a jó közösség helyszíne. - Jobb és bal agyfélteke működését összehangoló gyakorlatok javítják az agyműködést, a memóriát, a koncentrációs készséget, az általános feladatmegoldás képességét; tágítja a tudat, a gondolkodás határait, kiszélesíti az új ötletek, megoldások tárházát, növeli az intuíciót, stresszoldó, relaxáló, regeneráló hatású, elősegíti az elme egyensúlyát. Rajzos és mozgásos gyakorlatokkal lehetséges ezek megvalósítása. Feladatunk lesz egy munkacsoport létrehozással, amely akár tanítási órán használható néhány perces feladatbankot hoz létre. Tanulást serkentő gimnasztikával kiegészítjük a reggeli gerinctorna gyakorlatokat. - relaxáció A testnevelők feladat lesz relaxációs gyakorlatok elsajátíttatása. Cél a gyermekek testi és mentális egészségének megőrzése, a stressztűrő képességük erősítése, kreativitásuk előmozdítása, belső békéjük megteremtésének segítése. - lehetőséget adni az autonóm tanulásra: a tanuló maga kezdeményezi, és önálló, önirányított tanulási programot valósít meg, saját akaratából felfrissíti, bővíti már megszerzett tudását. Felső tagozaton a legtehetségesebbeknek nyújthatunk ebben segítséget. - az új NAT és az arra épülő kerettantervek megjelenésével szükség lesz az iskola pedagógiai programjának átdolgozására. Nevelési célok Példamutatás, pozitív üzenetek, a konfliktusok megfelelő kezelése az előző ciklusok célkitűzései a következő 5 évben is fontosak. Szerencsére a szülők többsége látja erőfeszítéseinket, és el is várják tőlünk, hogy azon szülőkkel szemben is érvényesítsük értékeinket, akik nem tudják vagy nem akarják a szülői szerepet felvállalni. Ahogyan a személyi feltételekre vonatkozó terveknél írtam: a bizalmat kemény és igényes munkával lehet megteremteni ugyanez a pedagógusnak, iskolának a szülők felé kialakítandó bizalomra is vonatkozik. A szülők alapvető feladatait az Alaptörvény, a köznevelési és gyermekvédelmi törvény is tartalmazza, erkölcsi elvárásoknak is teljesülnie kell, kontroll azonban nem tud működni: a szülői feladatot gyengén ellátókra sem az iskola, sem a szülői közösség nem tud hatni. Hiába bármilyen fejlesztés, ha nem működik a kölcsönös bizalom. Jó iskolát jó pedagógusok, jó szülők és jó gyerekek együtt tudnak teremteni. Teljesen felesleges más tényezőkre mutogatni: így volt akkor is, amikor a tanár egy szál krétával, a 33

34 gyerek egy palatáblával ült a szegényes tanteremben, és így van most is, amikor tablettel a kezükben páros és csoportmunkában projekteket valósítanak meg a tanulók. Ami változott: az értékek tisztelete. Bármilyen ütemesen fejlődik is a körülöttünk lévő világ, ami nem változik: az emberi lélek, amely a jóra, szépre és az igazságra vágyik. Ezért továbbra is arra törekszünk, hogy legfontosabb értékeinket képviseljük, megtartsuk és a gyerekek személyiségébe építsük: az értelem és gondolkodás, a becsületesség, a bizalom, a figyelem, türelem, tisztelet minden élet iránt, a törekvés - de nem a törtetés, az önbizalom - de nem az önhittség, a siker és a kudarc elviselése, az emberi tartás és szeretet, a jóság gyakorlása, a család biztonságának fontossága, a hazaszeretet, nemzettudat, az összetartozás érzése. Az osztályfőnöki órákon saját osztályfőnöki programmal dolgozunk évek óta, amely segít a tanulók jobb megismerésében, beszélgetésekre inspirál, értékeket közvetít. A program kiváló kiegészítése lenne a Boldogságórák tematikájának felhasználása. A program küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára A hagyomány egy nép tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség fennmaradását támogatja. Minden nép életében generációról generációra öröklődött. Ez a kincs egyben örökségünk is. A hozzájuk fűződő népi bölcsességek, megfigyelések és tapasztalatok népünk értékrendjét és világlátását tükrözik, de átszövik a jelenkort is. Ezek megismerése nem csak üde színfolt egy iskola életében, hanem kötelesség is. Szeretnénk továbbra is a szüreti, Mikulás- és Luca-napi, farsangi rendezvényeket megőrizni. Ezen túlmenően meg kell ismertetni diákjainkat a magyarság más hagyományaival. Iskolánk 2023-ban 70. születésnapját ünnepelheti. Az évforduló méltó megtartása is ennek a ciklusnak lesz a feladata. Van már tapasztalatunk benne: ötletbörze után meghatározzuk a feladatokat és az ezeket megvalósító csoportokat. Záró gondolatok Milyen legyen az iskola 5 év múlva? Maradjon biztonságos érzelmi közeg, szakmai műhely, amely segíti a kezdő és a gyakorló pedagógusokat is. Legyen a munkánk eredményes és hatékony, előremutató. A gyerekek közösségeit úgy tudjuk segíteni, hogy tőlünk távozva az itt kapott értékeket bátran képviselni tudják új közösségeikben. Célom, hogy a iskolánk megtartsa hírnevét, dolgozóit, a gyermekek szeretetét, a szülők és a fenntartó elismerését. 34

35 I. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Telefonszám(ok): Mobil(ok): Fax(ok) (ek) Kohodné Tóth Andrea Ágnes Állampolgárság Születési dátum Családi állapot. Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás Főbb tevékenységek és feladatkörök től folyamatos (Bajza József Általános Iskola) Pedagógus / intézményvezető szaktanár 1987-től, osztályfőnök KAT-tag iskolai osztályfőnöki mkv kerületi osztályfőnöki mkv igazgatóhelyettes: 1995-től 2003-ig az iskola vezetése 2003-tól TÁMOP pályázat szakmai vezető óraadó tanár KRE mesterpedagógus pályázat megvalósítása igazgatói munkaközösség-vezető A munkáltató neve és címe Észak-Budapesti Tankerületi Központ, 1033 Budapest, Fő tér 1. Tevékenység típusa, ágazat oktatás Tanulmányok Időtartam BMGE közoktatási vezető szak ELTE ÁITFK magyar-orosz szak Berzsenyi Dániel Gimnázium Bajza József Általános Iskola

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő Intézmény neve: Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 1.1. Személyi feltételek engedélyezett álláshelyek száma 81

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2018/19.

A tanév helyi rendje 2018/19. A tanév helyi rendje 2018/19. Szeptember 03. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyamos szülői értekezlet 03-06. 2-8. évfolyamos szülői értekezlet 05. 06. 17. Tűzriadó próba Bombariadó próba Tanmenetek leadása

Részletesebben

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje

A 2018/2019. tanév rendje A 2018/2019. tanév rendje A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2.

2. A TANÍTÁSI ÉV. A tanítási év első féléve január 26-ig tart. A félévi értesítők kiosztásának határideje: február 2. 2. A TANÍTÁSI ÉV első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) a gimnázium utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2018. május 03. A tanítási

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola Váchartyán, Halászi Károly utca 2. Tel.: 06-27-566-620 Fax: 06-27-566-621 e-mail.: vachartyaniiskola@gmail.com PB 2401 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2017. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31 étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról

Beszámoló a 2016 /2017. tanév munkájáról kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő 1.1. Személyi feltételek engedélyezett álláshelyek száma 204 engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 135 ebből könyvtáros 1 engedélyezett technikai

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2018. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A pedagógusok iskolai végzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tanított tárgyak

Részletesebben

Havi munkaterv: augusztus: Nap Óra Program Felelős 22. k. 9:00 Alakuló értekezlet igazgató 23.sz-31.cs. 9:00

Havi munkaterv: augusztus: Nap Óra Program Felelős 22. k. 9:00 Alakuló értekezlet igazgató 23.sz-31.cs. 9:00 Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). A téli szünet

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2017/2018. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR VIII. 22. 9:00 VII. 23. 9:00 VIII.22.- 31. VIII. 24. VIII. 28. 8:00-17:00 VIII. 29. 8:00-17:00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) OKM rendelet kötelezi az intézményeket

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, tanított szakja 1., közoktatási vezető szakvizsga, tagintézmény-vezető, 4.o. testnevelés 2. 1.osztályfőnöke, egész napos iskola 3. 1.osztály egész napos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest, 2018. szeptember 1 Különös közzétételi lista A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Intézményünket 1914-ben alapították. Megyer és Káposztásmegyer határán, megújult épületeiben várja a gyermekeket. Felvételi körzetünkbe Megyer családi házas övezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Idegen nyelvi mérés eredményei év

Idegen nyelvi mérés eredményei év Idegen i mérés eredményei - 2017. év srsz. Mérési azonosító Évfolyam Idegen Mérési eredmény (százalék) 1. X443-W859 6 angol 70% 2. J147-U624 6 angol 76% 3. U159-A876 6 angol 56% 4. F393-P633 6 angol 100%

Részletesebben

A tanév rendje 2018/2019

A tanév rendje 2018/2019 A tanév rendje 2018/2019 A programok időpontja előre nem látható okok miatt esetlegesen változhat. Szakgimnázium 2018. 09. 03. H. 17:00 Ünnepélyes tanévnyitó a Bazilikánál 1. 2018. 09. 04. K. Szakmai nap

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Főiskola tanító tanító főiskola 5 Főiskola 6 Főiskola magyar és irodalom,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben