Habis László Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Habis László Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda."

Átírás

1 303/2016. (VI. 30.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a módosító okiratot és az alapító okiratot aláírja a határozat mellékletei szerinti tartalommal. Felelős: Habis László Polgármester Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető Humán Szolgáltatási Iroda Határidő: július 31. Okirat száma:. /2016 Módosító okirat Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által augusztus 28. napján kiadott, 357/2015.(VIII.27.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése../2016.(VI. 30.) számú Közgyűlési határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat pontja helyébe a következő rendelkezés lép: telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 2 Templom Galéria 3300 Eger, Trinitárius u hrsz. 3 Bartakovics Béla Közösségi Ház 3300 Eger, Knézich K. u Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 3300 Eger, Dobó tér Vitkovics Ház 3300 Eger, Széchenyi u Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda 3300 Eger Kallómalom u Pince és park 3300 Eger, Széchenyi u Extrém sportpálya és épületek 3300 Eger, Ráckapu tér 1.; Eger, Széchenyi u Civil Ház 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u Az alapító okirat 4.1. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) szabadság és felelősség XI. cikk, (1), (2) bekezdése

2 3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység, mely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában: Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A tevékenységek közművelődési formái: ismeretterjesztés, képzés, kiállítás, közösségi szolgáltatás, művelődő közösségek, rendezvény, tábor, származtatott szolgáltatás. 4. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Nemzetközi kulturális együttműködés Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

3 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 5. Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozott időre megbízott igazgató, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet alapján. 6. Az alapító okirat 5.2 pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki: 2 egyéb jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Eger, július 1. P.H. Habis László polgármester Okirat száma:.. /2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Egri Kulturális és Művészeti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

4 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Egri Kulturális és Művészeti Központ rövidített neve: EKMK 1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése Angol nyelven: Center of Culture and Art - Eger Német nyelven: Kultur und Kunst Centrum - Eger Francia nyelven: Centre Culturelle et Arte d Eger 1.3. A költségvetési szerv székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 1 Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 2 Templom Galéria 3300 Eger, Trinitárius u hrsz. 3 Bartakovics Béla Közösségi Ház 3300 Eger, Knézich K. u Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 3300 Eger, Dobó tér Vitkovics Ház 3300 Eger, Széchenyi u Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda 3300 Eger Kallómalom u Pince és park 3300 Eger, Széchenyi u Extrém sportpálya és épületek 3300 Eger, Ráckapu tér 1.; Eger, Széchenyi u Civil Ház 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3300 Eger, Dobó tér A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

5 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3300 Eger, Dobó tér A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3300 Eger, Dobó tér A költségvetési szerv tevékenysége 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) szabadság és felelősség XI. cikk, (1), (2) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. 13. (7) bekezdése A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 76. -ban foglaltak Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 34/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelete a kötelező közművelődési feladatokról A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Közművelődési intézmények tevékenysége 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység, mely az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában: Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. A tevékenységek közművelődési formái: ismeretterjesztés, képzés, kiállítás, közösségi szolgáltatás, művelődő közösségek, rendezvény, tábor, származtatott szolgáltatás.

6 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 1 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Egyéb kiadói tevékenység A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése Nemzetközi kulturális együttműködés Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 5% 4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

7 Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozott időre megbízott igazgató, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) sz. Korm. rendelet alapján A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 1 2 foglalkoztatási jogviszony szakalkalmazottak és egyéb közalkalmazottak jogviszonyt szabályozó jogszabály A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992.évi XXXIII. törvény alapján, egyéb jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján a évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv szeptember 26. napján kelt, 542/2013.(IX.26.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Eger, augusztus 28. P.H. Habis László s.k. polgármester Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Egri Kulturális és Művészeti Központ. napján kelt,.. napjától alkalmazandó. /2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. Kelt: Eger,.. P.H. Magyar Államkincstár

8