Szabad bölcsészet BA - Szakfelelős: Dr.Weiss János egyetemi tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad bölcsészet BA - Szakfelelős: Dr.Weiss János egyetemi tanár"

Átírás

1 Szabad bölcsészet BA - Szakfelelős: Dr.Weiss János egyetemi tanár Tárgykód Tárgycím Félév szám óraszám SZBBA01 Szabad bölcsészet általános szakmai modul 36 Kötelező ESZB0101 Bevezetés az esztétikába Kötelező Kollokvium Heidl György Dr. ESZB010 Bevezetés a művészettörténetbe Kötelező Kollokvium Heidl György Dr. ESZB0103 Könyvészet 4 Kötelező ESZB0104 Bevezetés az európai kultúrtörténetbe,00 Horváth Károly Dr. 4 Kötelező Kollokvium Heidl György Dr. FILM0101 Bevezetés a filmelméletbe Kötelező Kollokvium Dr. Turnacker Katalin FILO0101 FILO010 KOMT000 A filozófia módszere és története Bevezetés az etikai kérdések tanulmányozásába A kommunikációkutatás aktuális kérdései Kötelező Kollokvium Dr. Somos Róbert Kötelező Kötelező Kollokvium,00 Dr. Weiss János TARSI4 Társadalmi ismeretek KOMT0001 Bevezetés a társadalmi kommunikációba Kollokvium Dr. Szijártó Zsolt KOMT0004 Bevezetés a kulturális antropológiába Kollokvium Dr. Mester Tibor KSTT0001 A szociális munka alapjai 1 5 Kollokvium Dr. Mucsi Georgina KSTT005 A szociológia és a társadalomelmélet alapjai 1 5 Kollokvium Dr. Molnár Dániel KSTT0033 Jóléti és szociális gazdaság Kollokvium Juhász Gábor Dr.

2 óraszám KSTT0034 A társadalom- és szociálpolitika alapjai Kollokvium Dr. Szöllősi Gábor KSTT3000 Applied social economics 1 3 KSTT3001 Globális kapitalizmus és szociálpolitika 1 3 KSTT3007 Contemporary drug policy 1 3 KSTTA010 Theories of Social Work 1 5 KSTTA0105 Strength-based Social Work with Individuals 1 5 KSTTA0106 Family consultation 1 5 KSTTA0108 Social Work with Communities 1 5 Kollokvium Kollokvium,00 Dr. Molnár Dániel Kollokvium Dr. Mucsi Georgina Kollokvium Kelemen Gábor Dr. Kollokvium Kelemen Gábor Dr.,00 Bognárné Dr. Erdős Márta KSTTA01 The Foundations of Sociology and Theories of Societies 1 5 Kollokvium Dr. Molnár Dániel KSTTA017 Social Law for Social Workers KSTTA0130 Welfare and Social Economy KSTTA0131 KSTTA013 Introduction to Societal and Social Policy Special Policy Issues of Lifespan Development 1 5 Kollokvium Dr. Szöllősi Gábor Kollokvium Juhász Gábor Dr. Kollokvium Dr. Szöllősi Gábor Kollokvium Dr. Szöllősi Gábor KSTTA0138 Social context of human development (Social psychology) Kollokvium Baráth Árpád KSTTA0139 The psychology of life-span development KSTTA014 Society and Health Studies NETI000 Társadalmi ismeretek 1 PONT000 Európai Unió működése 1 3 Kollokvium Baráth Árpád,00 Dr. Benkő Brigitta Kollokvium Cserti Csapó Tibor Dr. Kollokvium Laczkóné Dr.Tuka Ágnes

3 óraszám PSZI0003 Társadalmi ismeretek 1 SZOC0133 Család és társadalom 1 3 SZBBA0 Szakdolgozat 4 Kötelező FILO0103 Szakdolgozat 6 4 Kötelező Szakdolgozat Kollokvium Dr. Bigazzi Sára Kollokvium Dr. Bucher Eszter SZVBA10 Szabadon tárgyak BA 10 Kötelező 1 6 Egy kötelezően szakmai modul (80 kredit) SZBBAESZT8001 Esztétika specializáció 80 ESZB001 Esztétikai bevezetés 4 Kötelező Kollokvium ESZB00 Propedeutika 4 Kötelező Kollokvium ESZB003 Bevezetés a műelemzésbe 4 Kötelező Kollokvium ESZB004 Műelemzés gyakorlat 4 Kötelező ESZB005 Ágazati esztétikák 4 Kötelező Kollokvium ESZB006 Esztétikatörténet I. 3 6 Kötelező Kollokvium ESZB007 Művészetelméletek I. 3 Kollokvium ESZB008 Ágazati esztétikák II 3 Kollokvium ESZB009 Szakszeminárium I. 3 4 Kötelező ESZB011 Művészetelméletek II. 4 Kollokvium ESZB01 Ágazati esztétikák III. 4 Kollokvium ESZB013 Szakszeminárium II. 4 4 Kötelező ESZB015 Ágazati esztétikák IV. 5 Kollokvium ESZB016 Szakszeminárium III. 5 4 Kötelező

4 óraszám ESZB017 Gyakorlat 5 5 Kötelező ESZB00 Szakszeminárium IV. 6 4 Kötelező ESZB01 Gyakorlat II. 6 ESZB07 Esztétikatörténet II. 4 5 Kötelező Kollokvium Heidl György Dr. ESZB08 Esztétikatörténet III. 5 5 Kötelező Kollokvium Popovics Zoltán Dr. ESZB09 Esztétikatörténet IV. 6 5 Kötelező Kollokvium Popovics Zoltán Dr. SZBBAETIK8001 Etika specializáció 80 FILO01 FILO013 Történelem és vallásfilozófia Történelem és vallásfilozófia II. 3 5 Dr. Somos Róbert Dr. Somos Róbert FILO0301 Régi etika 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Somos Róbert FILO030 Újabb etika 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Bertók Ilona Rózsa FILO0303 FILO0304 FILO0305 Alkalmazott és ágazati etikák Alkalmazott és ágazati etikák II. Alkalmazott és ágazati etikák III Dr. Bertók Ilona Rózsa Dr. Bertók Ilona Rózsa Dr. Bertók Ilona Rózsa FILO0306 Bioetika 4 Kötelező Kollokvium Dr. Szolcsányi Tibor FILO0307 Bevezetés az ökológiába 5 4 Kötelező FILO0308 Filozófiai antropológia 6 FILO0309 Játékelméletek 4 4 Kötelező FILO0310 Kortárs etikai kérdések 3 4 Kötelező FILO0311 Szakdolgozati szeminárium 6 4 Kötelező FILO031 Etikai szövegolvasás 5 4 Kötelező FILO0313 Etikai szövegolvasás II. 6 4 Kötelező Dr. Hajnal Klára Dr. Bagi Zsolt Dr. Bertók Ilona Rózsa Dr. Weiss János Dr. Bertók Ilona Rózsa Dr. Pete Krisztián Dr. Pete Krisztián

5 óraszám FILO0314 Általános etika 3 4 Kötelező FILO0315 Általános etika II. 4 4 Kötelező FILO0316 Politika és társadalomfilozófia 5 4 Kötelező Dr. Weiss János Dr. Weiss János Dr. Weiss János PONT0009 Politikai ismeretek 3 Kollokvium Kákai László Dr. PONT0010 Politikai ismeretek II. 4 Kollokvium Kákai László Dr. SZBBAFILO8001 Filozófia specializáció 80 FILO001 Logika Dr. Pete Krisztián FILO00 Régi filozófia 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Somos Róbert FILO003 Újabb filozófia 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Boros János FILO004 Újabb filozófia II. 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Boros János FILO005 FILO006 Modern és kortárs filozófia Modern és kortárs filozófia II. 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Boros János 4 4 Kötelező Kollokvium Dr. Boros János FILO007 Filozófia és a tudományok 3 FILO008 FILO009 Filozófia és a tudományok II. Filozófia és a tudományok III. 4 5 FILO010 Elme és nyelv 3 FILO011 Elme és nyelv II. 4 FILO01 Történelem és vallásfilozófia 3 Dr. Kocsis László Dr. Kocsis László Dr. Kocsis László Dr. Pete Krisztián Dr. Pete Krisztián Dr. Somos Róbert FILO013 Történelem és vallásfilozófia II. 5 Dr. Somos Róbert FILO014 Esztétika 5 Kollokvium Dr. Weiss János FILO015 Etika és politikafilozófia 4 FILO016 Etika és politikafilozófia II. 6 Dr. Weiss János Dr. Weiss János

6 óraszám FILO017 Kortárs etikai kérdések 6 FILO018 Alkalmazott filozófia 5 FILO019 Szövegolvasás I. 5 4 Kötelező FILO00 Szövegolvasás II. 6 4 Kötelező Dr. Weiss János Dr. Bagi Zsolt FILO01 Filozófia szakdolgozati szeminárium 6 5 Kötelező Dr. Boros János SZBBAFILM8001 Filmelmélet, filmtörténet specializáció 80 FILM010 Szerzői műfaj- és stílusmintázatok a posztmodern kor egyetemes film történetében Kötelező Dr. Turnacker Katalin FILM0103 A magyar film stílus- és műfajtörténete napjainkig 5 Dr. Turnacker Katalin FILM0104 Az egyetemes némafilm avantgárdja és a korai hangosfilm története 3 Kollokvium Dr. Turnacker Katalin FILM0105 A modern szerzőiség elmélete és gyakorlata 4 Dr. Turnacker Katalin FILM0106 Az amerikai film története 3 Kollokvium Dr. Turnacker Katalin FILM0107 Az ázsiai film FILM0108 A dokumentumfilm 5 FILM0109 A fényképezés története Dr. Tarnay László Faluhelyi Krisztián Faluhelyi Krisztián FILM0110 Esztétika tapasztalat Kollokvium Dr. Tarnay László FILM0111 A film elmélete 3 Kollokvium Dr. Turnacker Katalin FILM011 A kortárs digitális mozgókép elmélete 4 Dr. Tarnay László

7 óraszám FILM0113 Médiaelmélet 6 Kollokvium Faluhelyi Krisztián FILM0114 Mozgóképelemzés I. 3 FILM0115 Mozgóképelemzés II. 4 FILM0116 Mozgóképelemzés III. 5 FILM0117 Mozgóképelemzés IV. 6 FILM0118 Forgatókönyvírás 4 FILM0119 Terepgyakorlat 4 4 Kötelező FILM01 Videóújságírás 6 FILM013 A film és más médiumok Kötelező FILM014 Humán ökológia 6 FILM015 Etika, film és az új médiumok 6 FILM016 Kritikaírás I. 4 FILM017 Kritikaírás II. 5 Kötelező FILM018 Kutatásmódszertani szeminárium 5 Kötelező FILM019 Digitális fotó 4 Kötelező FILM0130 Rendezési és vágási ismeretek 4 Kötelező Faluhelyi Krisztián Faluhelyi Krisztián Faluhelyi Krisztián Faluhelyi Krisztián Dr. Tarnay László Dr. Tarnay László Dr. Tarnay László Faluhelyi Krisztián Dr. Turnacker Katalin Dr. Tarnay László Faluhelyi Krisztián Faluhelyi Krisztián Dr. Tarnay László Kling László 1 6 Dr. Tarnay László 1 6 SZBBAKOMT8001 Kommunikáció- és médiatudomány specializáció 80 KOMT0001 KOMT0003 KOMT0004 Bevezetés a társadalmi kommunikációba Közvetlen emberi kommunikáció Bevezetés a kulturális antropológiába 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Szijártó Zsolt 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Glózer Rita 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Mester Tibor

8 óraszám KOMT0005 KOMT0006 KOMT0007 KOMT0008 KOMT0009 KOMT0010 KOMT0011 KOMT001 Bevezetés a vizuális kommunikációba Bevezetés a hálózati kommunikációba Bevezetés a populáris kultúra tanulmányozásába Bevezetés a média tanulmányozásába Kultúra és társadalomelméletek Elméletek és modellek a kommunikációról Az empirikus társadalomkutatás kvalitatív módszerei Az empirikus társadalomkutatás kvantitatív módszerei 4 Kötelező Kollokvium Dr. Doboviczki Attila 4 Kötelező Kollokvium Dr. Mester Tibor 5 4 Kötelező Kollokvium Dr. Havasréti József 3 4 Kötelező Kollokvium Dr. Guld Ádám 5 4 Kötelező Dr. Szijártó Zsolt 4 4 Kötelező Kollokvium Dr. Glózer Rita Kötelező Kollokvium Dr. Feischmidt Margit 5 Kötelező Kollokvium Dr. Glózer Rita KOMT0013 Fotó, videó, képalkotás Kötelező KOMT0014 Fotó, videó, képalkotás. 3 KOMT0015 Multimédia ismeretek 4 Kötelező KOMT0016 Multimédia ismeretek. 5 KOMT0017 KOMT0018 KOMT0019 KOMT000 KOMT001 KOMT00 KOMT003 Írásóra, szakmai szövegolvasás Írásóra, szakmai szövegolvasás. Írásóra, szakmai szövegolvasás 3. A kommunikáció sajátos színterei A kommunikáció társadalomtörténete Kommunikáció és intézmények A kommunikáció szabályozásának etikai és jogi kérdései Kötelező Kötelező Dr. Doboviczki Attila Dr. Doboviczki Attila Dr. Mester Tibor Dr. Mester Tibor Dr. Maksa Gyula 5 4 Kötelező Kollokvium Dr. Császi Lajos 6 4 Kötelező Dr. Glózer Rita 6 4 Kötelező Kollokvium Polyák Gábor Dr.

9 óraszám KOMT0037 KOMT0038 Az empirikus társadalomkutatás kvalitatív módszerei Az empirikus társadalomkutatás kvantitatív módszerei 3 Kollokvium Dr. Feischmidt Margit 5 Kollokvium Dr. Glózer Rita SZBBAMUVT8001 Művészettörténet specializáció 80 ESZB00 Propedeutika 4 Kötelező Kollokvium ESZB007 Művészetelméletek I. 3 Kollokvium ESZB011 Művészetelméletek II. 4 Kollokvium ESZB016 Szakszeminárium III. 5 4 Kötelező ESZB00 Szakszeminárium IV. 6 4 Kötelező ESZB0301 Művészettörténeti bevezetés 4 Kötelező Kollokvium ESZB030 Bevezetés a műelemzésbe 4 Kötelező Kollokvium ESZB0303 Műelemzés gyakorlat 4 Kötelező ESZB0304 Alaktani ismeretek 4 Kötelező Kollokvium ESZB0306 Koraközépkor / Bizánc 3 Kollokvium ESZB0307 Romantika /Gótika 3 Kollokvium ESZB0308 A középkori Magyarország művészete 1000-től 1541-ig 3 Kollokvium ESZB0309 A magyar művészet 1541 és 1800 között 4 Kollokvium ESZB0310 Reneszánsz 4 Kollokvium ESZB0311 Barokk 4 Kollokvium ESZB031 A XIX. század művészete 4 Kollokvium ESZB0314 ESZB0315 Modern magyar művészet I. Modern magyar művészet II. 5 Kollokvium 6 Kollokvium

10 óraszám ESZB0316 Jelenkori művészet 6 Kollokvium ESZB0317 Gyakorlat 5 ESZB0318 Gyakorlat II. 6 ESZB0319 Művészetelméletek III. 5 Kollokvium ESZB030 Antik művészettörténet 3 Kollokvium ESZB034 A XX. század művészete 5 4 Kötelező Kollokvium Választható szakos specializációk SZBBAESZT4001 Esztétika specializáció 50 Választható ESZB006 Esztétikatörténet I. 6 Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB007 Művészetelméletek I. Kollokvium 3 6 ESZB008 Ágazati esztétikák II Kollokvium 3 6 ESZB010 Esztétikatörténet II. 6 Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB011 Művészetelméletek II. Kollokvium 3 6 ESZB01 Ágazati esztétikák III. Kollokvium 3 6 ESZB014 Esztétikatörténet III. 6 Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB015 Ágazati esztétikák IV. Kollokvium 3 6 ESZB016 Szakszeminárium III. 4 Kötelező 3 6 ESZB018 Esztétikatörténet IV. 8 Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB019 Ágazati esztétikák V. Kollokvium 3 6 ESZB0 Esztétikai bevezetés Kötelező Kollokvium 3 6 SZBBAETIK4001 Etika specializáció 50 Választható FILO0301 Régi etika 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Somos Róbert 3 6

11 óraszám FILO030 Újabb etika 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Bertók Ilona Rózsa 3 6 FILO0303 FILO0304 FILO0305 Alkalmazott és ágazati etikák Alkalmazott és ágazati etikák II. Alkalmazott és ágazati etikák III. FILO0307 Bevezetés az ökológiába 4 Kötelező FILO0308 Filozófiai antropológia FILO031 Etikai szövegolvasás 4 Kötelező FILO0313 Etikai szövegolvasás II. 4 Kötelező FILO0316 Politika és társadalomfilozófia 4 Kötelező Dr. Bertók Ilona Rózsa 3 6 Dr. Bertók Ilona Rózsa 3 6 Dr. Bertók Ilona Rózsa 3 6 Dr. Hajnal Klára 3 6 Dr. Bagi Zsolt 3 6 Dr. Pete Krisztián 3 6 Dr. Pete Krisztián 3 6 Dr. Weiss János 3 6 PONT0009 Politikai ismeretek Kollokvium Kákai László Dr. 3 6 PONT0010 Politikai ismeretek II. Kollokvium Kákai László Dr. 3 6 Filozófia specializáció 50 SZBBAFILO4001 Filozófia specializáció 40 5 Kötelező FILO001 Logika 3 Dr. Pete Krisztián FILO00 Régi filozófia 3 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Somos Róbert FILO003 Újabb filozófia 4 8 Kötelező Kollokvium 4 Dr. Boros János FILO03 Modern és kortárs filozófia 4 Kollokvium Dr. Boros János FILO04 Modern és kortárs filozófia II. 5 Kollokvium Dr. Boros János SZBBAFILO400 Filozófia 40. kötelezően tárgyak 1. 1 Kötelező FILO007 Filozófia és a tudományok Dr. Kocsis László 3 6

12 óraszám FILO008 FILO009 Filozófia és a tudományok II. Filozófia és a tudományok III. FILO010 Elme és nyelv FILO011 Elme és nyelv II. FILO01 FILO013 Történelem és vallásfilozófia Történelem és vallásfilozófia II. Dr. Kocsis László 3 6 Dr. Kocsis László 3 6 Dr. Pete Krisztián 3 6 Dr. Pete Krisztián 3 6 Dr. Somos Róbert 3 6 Dr. Somos Róbert 3 6 FILO014 Esztétika Kollokvium Dr. Weiss János 3 6 FILO015 Etika és politikafilozófia FILO016 Etika és politikafilozófia II. Dr. Weiss János 3 6 Dr. Weiss János 3 6 SZBBAFILO4003 Filozófia 40. kötelezően tárgyak. 4 Kötelező FILO019 Szövegolvasás I. 4 Kötelező FILO00 Szövegolvasás II. 4 Kötelező SZBBAMUVT4001 Művészettörténet specializáció 50 Választható ESZB016 Szakszeminárium III. 4 Kötelező ESZB00 Szakszeminárium IV. 4 Kötelező ESZB0306 Koraközépkor / Bizánc Kollokvium 3 6 ESZB0307 Romantika /Gótika Kollokvium 3 6 ESZB0308 ESZB0309 A középkori Magyarország művészete 1000-től 1541-ig A magyar művészet 1541 és 1800 között Kollokvium 3 6 Kollokvium 3 6

13 óraszám ESZB0310 Reneszánsz Kollokvium 3 6 ESZB0311 Barokk Kollokvium 3 6 ESZB031 A XIX. század művészete Kollokvium 3 6 ESZB0315 Modern magyar művészet II. Kollokvium 3 6 ESZB0316 Jelenkori művészet Kollokvium 3 6 ESZB030 Antik művészettörténet Kollokvium 3 6 ESZB031 Művészetelméletek I. Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB03 Művészetelméletek II. Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB033 Modern magyar művészet I. 4 Kötelező Kollokvium 3 6 ESZB034 A XX. század művészete 4 Kötelező Kollokvium 3 6

Romanisztika BA Francia szakirány - Szakfelelős: Dr. Oszetzky Éva egyetemi docens

Romanisztika BA Francia szakirány - Szakfelelős: Dr. Oszetzky Éva egyetemi docens Romanisztika BA Francia szakirány - Szakfelelős: Dr. egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Tárgy kredit Tárgyfelvétel típusa Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgykövetelmény Heti óraszám1

Részletesebben

Régészet BA - Szakfelelős: Dr. Nagy Levente egyetemi docens

Régészet BA - Szakfelelős: Dr. Nagy Levente egyetemi docens Régészet BA - Szakfelelős: Dr. Nagy Levente egyetemi docens REGBA01 Alapozó ismeretek 32 Kötelező FILO0001 Bevezetés a filozófiába Kollokvium 2 Dr. Somos Róbert KLAF0001 KLAF0002 A latin nyelv alapjai:

Részletesebben

Tárgyfelvétel. Tárgy kredit. típusa

Tárgyfelvétel. Tárgy kredit. típusa Szlavisztika BA Orosz szakirány - Szakfelelős: Szabó Tünde egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Tárgy kredit Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgyfelvétel típusa Tárgykövetelmé ny Heti

Részletesebben

Pedagógia BA - Szakfelelős: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár

Pedagógia BA - Szakfelelős: Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár PEDBA01 Általános kompetenciákat fejlesztő ismeretek 1 Kötelező FILO0001 filozófiába 1 Kötelező NETI0104 NETI0107 pszichológiába pedagógiába TARSI4 Társadalmi ismeretek KOMT0001 társadalmi kommunikációba

Részletesebben

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit

Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban. Tárgyfelvétel típusa. Tárgy kredit Anglisztika BA - Szakfelelős: Dr. Hegedűs Irén egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgy kredit Tárgyfelvétel típusa Tárgykövetel mény Heti óraszám1 Heti

Részletesebben

Szlavisztika BA Horvát szakirány - Szakfelelős: Dr. Szabó Tünde egyetemi docens

Szlavisztika BA Horvát szakirány - Szakfelelős: Dr. Szabó Tünde egyetemi docens Szlavisztika BA Horvát szakirány - Szakfelelős: Dr. Szabó Tünde egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Tárgy kredit Tárgy-felvétel típusa Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgykövetelmény

Részletesebben

Tárgyfelvétel típusa. Tárgykövetelmény. SZVBA10 Szabadon választható tárgyak BA 10 Kötelező 1 6. Kötelezően választható.

Tárgyfelvétel típusa. Tárgykövetelmény. SZVBA10 Szabadon választható tárgyak BA 10 Kötelező 1 6. Kötelezően választható. tatanterv kódja SZVBA10 Szabadon tárgyak BA 10 Kötelező 1 6 TORTBA01 Általános kompetenciákat fejl. bölcsészettud. és társadalomtud. ismeretek 8 Kötelező FILO0001 Bevezetés a filozófiába Kötelező Kollokvium

Részletesebben

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/ képzési terv

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/ képzési terv Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTALB3/15-16-1 képzési terv Kód: XXX-KOMTALB3/15-16-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés:

Részletesebben

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/ képzési terv

kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/ képzési terv Bölcsészettudományi Kar kommunikáció és médiatudomány (BA)-BTK XXX-KOMTANB4/15-16-1 képzési terv Kód: XXX-KOMTANB4/15-16-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés:

Részletesebben

BBNSF10500 Logika (szimbolikus logika) 2 Gy szk BBNSF00500 I BBNSF00600

BBNSF10500 Logika (szimbolikus logika) 2 Gy szk BBNSF00500 I BBNSF00600 SZABAD BÖLCSÉSZET BA ALAPSZAK TANTÁRGYLÁJA ESZTÉTKA, FLOZÓFA, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, FLMELMÉLET, FLMTÖRTÉNET szakirányok NAPPAL TAGOZAT Érvényes a 2011/2012. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel

Részletesebben

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110

KOMTANB4/ MK-1 KONB01 KONB0101 KONB0102 KONB0103 KONB0104 KONB0105 KONB0106 KONB0107 KONB0108 KONB0109 KONB0110 IDŐTERV KOMTANB4/15-16-1 - Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Ösvények: Kommunikáció és médiatudomány alapozó és törzsképzés MK-1 Alapozó modul 1 2 3 4 5 6 KONB01 Alapozó modul - A tantárgyban

Részletesebben

Pszichológia BA - Szakfelelős: Prof. Dr. Bereczkei Tamás egyetemi tanár

Pszichológia BA - Szakfelelős: Prof. Dr. Bereczkei Tamás egyetemi tanár Pszichológia BA - Szakfelelős: Prof. Dr. Bereczkei Tamás egyetemi tanár Tárgykód Tárgycím Félév szám PSZIBAL01 Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi szakmai ismeretek

Részletesebben

Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a

Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend, levelező Alapozó szakasz BTSBL101A Logika I. BTSBL102A Bevezetés a vallástudományba BTSBL103A Bevezetés az etikába BTSBL104A Bevezetés az esztétikába BTSBL105A

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak művészettörténet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak művészettörténet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak művészettörténet szakmai modul (specializáció) 018-tól fölvett hallgatóknak előfeltétel kredit óraszám köt.vál. értékelés félév Tanegységlista Kód BBN- Tanegység

Részletesebben

BTSBN101A Logika I Kollokvium BTSBN102A Bevezetés a

BTSBN101A Logika I Kollokvium BTSBN102A Bevezetés a I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS előtanulmányi rend Alapozó szakasz BTSBN000A Bevezetés a szabad Aláírás bölcsészetbe BTSBN101A Logika I. BTSBN102A Bevezetés a vallástudományba BTSBN103A Bevezetés az etikába

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak művészettörténet specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti

Részletesebben

1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a

1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium BTSBL101A Logika I Kollokvium BTSBL102A Bevezetés a I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv, levelező Neptun kód Tan neve Heti óraszám Féléves Követelmény Kredit Megzés Előfeltétel óraszám 1. év 1. félév BTSBL100A Filozófiatörténet 2 30 Kollokvium 3

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési-

Részletesebben

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET NAPPALI TAGOZAT. Követelmény. Kreditpont. típusa

tanév II. félév kurzuskínálata (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET NAPPALI TAGOZAT. Követelmény. Kreditpont. típusa ajánlott félév kurzuskód Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám felvétel típusa 2014-2015 tanév II. félév kurzuskínálata (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET NAPPALI TAGOZAT Tárgykód Tanegység megnevezése Oktató

Részletesebben

2016-tól fölvett hallgatóknak

2016-tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK FILMELMÉLET ÉS FILMTÖRTÉNET SPECIALIZÁCIÓ 2016-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak esztétika specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti követelményeiben

Részletesebben

Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801

Féléves óraszám1. Tárgykövetelmény. típusa. FILOL0001 Bevezetés a filozófiába 2 2 Kötelező Kollokvium 10 Dr. Somos Róbert MT-TORTALB171801 tatanterv kódja SZVBAL10 TORTBAL01 Szabadon tárgyak BA Általános kompetenciákat fejl. bölcsészettud. és társadalomtud. ismeretek 10 Kötelező 1 6 8 Kötelező FILOL0001 Bevezetés a filozófiába Kötelező Kollokvium

Részletesebben

szociális munka (BA)-BTK XXX-SZMTANB3/ képzési terv

szociális munka (BA)-BTK XXX-SZMTANB3/ képzési terv szociális munka (BA)-BTK XXX-SZMTANB3/15-16-1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: XXX-SZMTANB3/15-16-1 Szükséges kredit: 210 Félévek száma: 7 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos

Részletesebben

2016-tól fölvett hallgatóknak

2016-tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPSZAK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2016-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTANM3 képzési terv

Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTANM3 képzési terv Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTANM3 képzési terv Kód: KOMTANM3 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány specializáció* 2016-tól fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak filmelmélet és filmtörténet specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési-

Részletesebben

I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv

I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv I. Szabadbölcsészet ÁLTALÁNOS mintatanterv Neptun kód Tan neve Heti óraszám Féléves Követelmény Kredit Megzés Előfeltétel óraszám 1. év 1. félév BTSBN000A Bevezetés a szabad 2 30 Aláírás - - - bölcsészetbe

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista Kód BBN- Tanegység félév értékelés köt.vál. óraszám kredit előfeltétel

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak filozófia specializáció* 2015-től fölvett hallgatóknak *A 38/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a szabad bölcsészet alapképzési szak képzési- és kimeneti követelményeiben

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak esztétika szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak esztétika szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak esztétika szakmai modul (specializáció) 018-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz =

Részletesebben

A Kari Tanács elfogadta

A Kari Tanács elfogadta Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Meghirdető intézet/tanszék A Kari Tanács elogadta 2016.03.16. SZABAD BÖLCSÉSZET

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTALM2 képzési terv

Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTALM2 képzési terv Kommunikáció és médiatudomány (MA) KOMTALM2 képzési terv Kód: KOMTALM2 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az

Részletesebben

Tanegységlista (BA) 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak kommunikáció és médiatudomány szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTALB2/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTALB2/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTALB2/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka törzsképzés MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak):

Részletesebben

Pszichológia (BA) PSYTANB3 képzési terv. Kód: PSYTANB3. Értékelés. Felelős. Kreditkövetelmény PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Bölcsészettudományi Kar

Pszichológia (BA) PSYTANB3 képzési terv. Kód: PSYTANB3. Értékelés. Felelős. Kreditkövetelmény PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Bölcsészettudományi Kar Pszichológia (BA) PSYTANB3 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: PSYTANB3 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje:

Részletesebben

Szociológia (BA) SZOTANB3 képzési terv. Kód: SZOTANB3. Felelős. Értékelés PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Szociológia (BA) SZOTANB3 képzési terv. Kód: SZOTANB3. Felelős. Értékelés PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Szociológia (BA) SZOTANB3 képzési terv Kód: SZOTANB3 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen idõpont elõtti

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) Szabad bölcsészet alapszak filmelmélet és filmtörténet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak

TANEGYSÉGLISTA (BA) Szabad bölcsészet alapszak filmelmélet és filmtörténet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) Szabad bölcsészet alapszak filmelmélet és filmtörténet szakmai modul (specializáció) 018-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni szakdolgozati felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor. 3 K Kollokvium Dr. Szabó Zsigmond Filozófia Tanszék Alapozó

MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor. 3 K Kollokvium Dr. Szabó Zsigmond Filozófia Tanszék Alapozó MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Felelıs Tárgy egysége Modul BANPH1017 Bevezetés a filmelmélet- és filmtörténetbe 3 K 1 30 0 0 Kollokvium

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2016-tól fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2016-tól fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk LEVELEZŐ TAGOZAT Érvényes a 2016/2017.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk LEVELEZŐ TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető intézet/tanszék KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MINTATANTERVE KÖZKAPCSOLATOK, MULTIMÉDIA specializációk

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak elméleti nyelvészet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak elméleti nyelvészet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Szabad bölcsészet alapszak elméleti nyelvészet szakmai modul (specializáció) 2018-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Kötelező tárgyak:

A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Kötelező tárgyak: A vastagon szedett tárgyak a nem szociológia és nem szociális munkás BA szakosok számára kötelező tárgyak (+ 30 kredit) I. félév: Bevezetés a szociológiába 2 3 Kollokvium Nincs Alapozó törzsanyag Szociológiatörténet

Részletesebben

Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %.

Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Filozófia (MA) FILTANM2 képzési terv Kód: FILTANM2 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen idõpont elõtti

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV ELSŐ ÉVFOLYAM 1. évf. 1. félév 28 BTUPLN105 Bevezetés a közigazgatástanba

Részletesebben

Politikatudományok alapképzési szak levelező tagozat képzés terv POLL17-BA

Politikatudományok alapképzési szak levelező tagozat képzés terv POLL17-BA Politikatudományok alapképzési szak levelező tagozat képzés terv POLL17-BA Társadalomtudományi alapismeretek (20-30 kredit) Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba Bevezetés a politikatudomány forrásainak

Részletesebben

Tárgy kredit. Tárgy-felvétel típusa

Tárgy kredit. Tárgy-felvétel típusa Régészet MA - Szakfelelős: Dr. Nagy Levente egyetemi docens Tárgykód Tárgycím Félév szám Teljesítendő kreditek a tárgycsoportban Tárgy kredit Tárgy-felvétel típusa Tárgykövetelm ény Heti óraszám1 Heti

Részletesebben

Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %.

Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Pszichológia (BA) PSYTALB2 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: PSYTALB2 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje:

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2015-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) ommunikáció és médiatudomány alapszak médiatudomány szakirány Jelek, rövidítések: 2015-től fölvett hallgatóknak EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy = kollokvium

Részletesebben

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés

IDŐTERV. SZMTANB3/ Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés IDŐTERV SZMTANB3/15-16-1 - Szociális munka alapképzési szak Ösvények: Szociális munka alapképzési szak MK-1 Alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 7 - A mérföldkőben gyűjtendő: 50 kredit - Kötelezően teljesítendő

Részletesebben

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy)

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy) Közösségszervezés BA szak - mintatanterv 2017. 1. Filozófiatörténet 1 ea 30 12 A 3 koll Dr. Madácsy József, Dr. Koller Inez Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába 1 ea 30 12 A 3 koll Dr.

Részletesebben

Politikatudományok alapképzési szak nappali tagozat képzési terv POLN17-BA

Politikatudományok alapképzési szak nappali tagozat képzési terv POLN17-BA Politikatudományok alapképzési szak nappali tagozat képzési terv POLN17-BA Társadalomtudományi alapismeretek (20-30 kredit) Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba Bevezetés a politikatudomány forrásainak

Részletesebben

2017-től fölvett hallgatóknak

2017-től fölvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K =

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok (BA) NETTANB2 képzési terv

Nemzetközi tanulmányok (BA) NETTANB2 képzési terv Nemzetközi tanulmányok (BA) NETTANB2 képzési terv Kód: NETTANB2 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány mesterszak (MA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány mesterszak (MA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány mesterszak

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2017-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz

Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz Szabad bölcsész, film szakirányosok és film minorosok számára meghirdetett tanegységek 2013 tavasz Alapozó elméleti ismeretek FLM- 101:3 Filmesztétikai alapfogalmak Bárdos Judit szerda 12 00-13 30 34 A

Részletesebben

2018-tól felvetteknek

2018-tól felvetteknek Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek

Követelmény. Heti óraszám. Kreditpont. típusa. Közös kurzusok a 2011elött, a 2011-ben, és a 2012-ben kezdőknek 2012-2013 tanév I. félév kurzuskínálata (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY NAPPALI TAGOZAT ajánlott félév Tárgykód kurzuskód Tanegység megnevezése Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Közös kurzusok

Részletesebben

A P-MKM-BA-N-E kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve

A P-MKM-BA-N-E kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve A PMKMBANE kódú, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak mintatanterve Értelmiségi alapozó modul Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBB_FL717K2 Általános

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL

ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL specializáció, NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MA levelező KERESZTFELEVES Mintatanterv. I. félév: Kötelező tárgyak:

SZOCIÁLPOLITIKA MA levelező KERESZTFELEVES Mintatanterv. I. félév: Kötelező tárgyak: SZOCIÁLPOLITIKA MA levelező KERESZTFELEVES Mintatanterv I. félév: Kötelező tárgyak: BTSZPL108MA Modernizáció és jóléti állam 12 3 Koll Nincs Szakmai BTSZPL105MA A szociálpolitika gazdasági összefüggései

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tanegység megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGGEL

Részletesebben

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek

Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk). Szabó Éva. Pusztai Bertalan Tóth Benedek A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK (BA) KURZUSAI 2008/2009 TAVASZI FÉLÉV MEGJEGYZÉSEK: Páros/páratlan hetek: az ETR szerint (a szorgalmi időszakban elfoglalt hely alapján páratlan héttel kezdünk).

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: MAGTALM1 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %.

Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Szociális munka (MA) SZMTALM2 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: SZMTALM2 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Tantervi háló Design- és művészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

Tantervi háló Design- és művészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2011-től felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és művészetelmélet BA szak (ek: 1., 2.) ALAPOZÓ MODUL (Kötelező tárgyak) [44] [6] Proszeminárium 1-10-01 2 2 Gy / gyak. nincs 2 30 Idegen nyelvű szakszöveg

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

Alapértelmezett tár Alapértelmezett tárgy neve Oktatók időpont, terem BBN-KOM-107 Szociálpszichológia Csókay Ákos kedd

Alapértelmezett tár Alapértelmezett tárgy neve Oktatók időpont, terem BBN-KOM-107 Szociálpszichológia Csókay Ákos kedd Alapértelmezett tár Alapértelmezett tárgy neve Oktatók időpont, terem BBN-KOM-107 Szociálpszichológia Csókay Ákos kedd 16.00-17.30, 39-es BBN-KOM-112.01 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba Hammer

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Fiatal Filozófusok Konferenciája 7.

Fiatal Filozófusok Konferenciája 7. Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola * Magyar Művészeti Akadémia Művészeti és Módszertani Kutatóintézet * Magyar Tudományos Akadémia Morál és Tudomány Lendület Kutatócsoport A szabadság jegyében

Részletesebben

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magyar Filozófiai Intézet FILOZÓFIA SZAK Alapképzés 2016-2017 A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend

Részletesebben

Tantárgyfelosztás. Szociológia MA szak Szociálpolitika MA szak Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV. 2017/2018. tanév II. félév

Tantárgyfelosztás. Szociológia MA szak Szociálpolitika MA szak Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV. 2017/2018. tanév II. félév Tantárgyfelosztás Szociológia MA szak Szociálpolitika MA szak Szociálpolitika MA szak KERESZTFÉLÉV SZOCIOLÓGIA SZAK MA I. ÉVFOLYAM ÚJ MINTATANTERV SZERINT! Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Oktató Időpont

Részletesebben

2013. szeptemberétől

2013. szeptemberétől Környezetkultúra alapképzési szak környezetprezentáció specializáció mintatanterve 2013. szeptemberétől Tantágy neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Gy. ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001

Részletesebben

Filmtudomány mesterszakosok számára meghirdetett tanegységek 2014 tavasz

Filmtudomány mesterszakosok számára meghirdetett tanegységek 2014 tavasz Filmtudomány mesterszakosok számára meghirdetett tanegységek 2014 tavasz Alapozó ismeretek: FLMD-111:14 Magyar film a kezdetektől az 1950-es Vajdovich Györgyi hétfő 13 00-14 30 34 évek végéig FLMD-111:11

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA. I. félév

A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA. I. félév A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK KREDITLISTÁJA 2017/2018. tanév 1. félévétől (2017. szeptembertől) I. félév Kötelező tárgyak (15 kredit) BTSZOC100MA Kortárs társadalomelméletek I. 30 K 4-1. Klasszikus

Részletesebben

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITIKATUDOMÁNY MESTERSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV ELSŐ ÉVFOLYAM 1. évf. 1. félév 28 Alapozó tárgyak BTUMNPOL101

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZAK NAPPALI TAGOZAT

SZOCIOLÓGIA SZAK NAPPALI TAGOZAT SZOCIOLÓGIA SZAK NAPPALI TAGOZAT A képzés célja: Humanisztikus értékek iránt elkötelezett, társadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotószellemű szakemberek képzése, akik széleskörű társadalomelméleti,

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Tanrendi rész az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan NETN-MA 2014/2015. tanév 1. (őszi) félév

Tanrendi rész az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan NETN-MA 2014/2015. tanév 1. (őszi) félév az ajánlott egyéni tanterv 1. félévében felkínált tárgyakra vonatkozóan jogrendszere I. Az információs társadalom szociokulturális és technológiai diskurzusai 2 B5 3 társfeltétel/tf Dr. Kruzslic Péter

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési (BA) szak, 2018-ban induló évfolyam ( / ) Kommunikációs és társadalomtudományi alapismeretek 42 Társadalmi kommunikáció GT43A200 4/0/0/v/ 4/ Érvelési

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

Előfeltétel (*-gal jelölve a gyenge) Típus1 Típus2 Előadáson való részvétel kötelező (I/N) Kód Tárgy címe Kredit Félév Heti óraszám.

Előfeltétel (*-gal jelölve a gyenge) Típus1 Típus2 Előadáson való részvétel kötelező (I/N) Kód Tárgy címe Kredit Félév Heti óraszám. ELTE TáTK MINTATANTERV (kiegészítve előadáson való részvétellel) 2017-ben felvetteknek szak, szint: alkalmazott közgazdaságtan, alapképzés munkarend (azaz tagozat): nappali képzés nyelve: magyar szakfelelős/szakigazgató:

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

A MŐVÉSZETTÖRTÉNET SZAK (NAKMU) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA

A MŐVÉSZETTÖRTÉNET SZAK (NAKMU) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA A MŐVÉSZETTÖRTÉNET SZAK (NAKMU) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Kód Tanegység Heti óraszám Alapképzés Félévi óraszám Jelleg Beszámolás Kredit Megjegyzés Elıfeltétel BMŐ-101 Bevezetés a mővészettörténetbe 1 óra

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató neve Előfeltétel Ea. Gy. intézet

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben