TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 1 Debreceni Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság Munkavédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztály Cím tel fax A 26/2005. BM. számú rendelettel módosított 35/1996. BM. számú rendelet 58. ának elõírása alapján a n megtartásra kerülõ (PONTOS CÍM, HELY ) lebonyolítását megelõzõ TÛZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ A dokumentáció a DEGF Munkavédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztályának (DEGF MBO) szellemi terméke, másolni, bárminemû átalakítást azon végrehajtani, kiegészíteni, eladni, tovább adni vagy tovább értékesíteni csak a DEGF MBO elõzetes írásos engedélyével szabad!

2 TÛZTERHELÉS SZÁMÍTÁS 2

3 3 TÛZTERHELÉS SZÁMÍTÁS A tûzterhelés számítás célja A 26/2005. BM. számú rendelettel módosított 35/1996. BM. számú rendelet 58. ának elõírása szerint a tûzterhelés számítást el kell végezni. Azzal a kéréssel fordult a DEGF MBOhoz a. hogy a rendezvény tervezett megrendezése elõtt az érintett terület tûzterhelés számítását végezzük el. A számítás elvégzése elõtt megrendelõ rendelkezésünkre bocsátotta a terem berendezési helyszínrajzát és tájékoztatott a terembe lévõ és kerülõ éghetõ szerkezeteinek, mobil és stabil berendezési tárgyainak, és beépített épületszerkezeteinek szükséges adatairól. A számítást a teremre, folyosóira végeztük el. A számítás eredménye a vonatkozó tûzvédelmi elõírások alapján meghatározná a biztosítani szükséges oltóvíz mennyiségét. Esetünkben azonban, miután a terület mint egyben álló épület együttes alapterületében nem változik, valamint a bent lévõ éghetõ anyagok mennyisége az átmeneti funkció változás következtében is csak kismértékben térnek el, továbbá rekonstrukciós átalakítás hiányában új oltásbiztosító rendszerek kialakítása nem szükséges, a számítás a fenti rendelet elõírása miatt szükséges! A számítások mellé a szervezõk mellékletként benyújtják az épület alaprajzát, valamint a szervezõk nyilatkozatát, miszerint a számítás során alkalmazott anyagmennyiségeket a kiállítás alatt nem lépik túl. TÛZTERHELÉS SZÁMÍTÁS I. A terem számításának adatai Az épület színtjeinek száma: 2 S S 0 f m p n A helyiség, illetve a tûzszakasz alapterülete: 405 m2 A helyiség, illetve a tûzszakasz külsõ 90 m2 ajtóinak, ablakainak nyílásainak felülete: A belmagasságok átlagolt értéke a 17,95 m helyiségekben, illetve a tûzszakaszban: Az éghetõ anyagok tömegelemzése Az idõleges tûzterhelés Fûtõérték (Hi) A figyelembe vett tényezõ MJ/kg 3. táblázat anyagok megnevezése mobil instaaláció faszerkezetei 18, dobogó 16, egyéb berendezések faszerkezete 16, papír 15, a mi Éghetõ anyagok tömege (kg)

4 textília 20, p n A számított idõleges tûzterhelés 219 MJ/m 2 4 p s Az állandó tûzterhelés A figyelembe vett anyagok megnevezése Fûtõérték (Hi) MJ/kg tényezõ Megj.szerint A nem mozgatható és éghetõ 16,75 0,9 950 épületszerkezetek Egyéb: 0,9 a mi Éghetõ anyagok tömege (kg) p s A számított állandó tûzterhelés 39 MJ/m 2 l v A területileg illetékes Hivatásos Önkormányzeti Tûzoltóparancsnokság DEHÖT, Debrecen, Böszörményi u 46 Neve: 56 Vonulási távolság: 3,8 km Vonulási tényezõ: 0,038 Az a tényezõ meghatározása a n Az idõleges tûzterhelés a n tényezõje 1,000 Az idõleges tûzterhelés a s tényezõje ( Megjegyz. a s szerint) 0,9 a Az a tényezõ 0,987 p v A SZÁMÍTOTT TÛZTERHELÉS 250 MJ/m 2 TÛZTERHELÉS SZÁMÍTÁS II. Az oldalfolyosó tûzterhelésének számítás adatai Az épület színtjeinek száma: 1 S S 0 f m p n A helyiség, illetve a tûzszakasz alapterülete: 191 m2 A helyiség, illetve a tûzszakasz külsõ 20,4 m2 ajtóinak, ablakainak nyílásainak felülete: A belmagasságok átlagolt értéke a 3,1 m helyiségekben, illetve a tûzszakaszban: Az éghetõ anyagok tömegelemzése Az idõleges tûzterhelés Fûtõérték (Hi) A figyelembe vett tényezõ MJ/kg 3. táblázat anyagok megnevezése mobil instaaláció faszerkezetei 18, egyéb berendezések faszerkezete 16, papír 15, a mi Éghetõ anyagok tömege (kg) textília 20, p n A számított idõleges tûzterhelés 186 MJ/m 2

5 p s Az állandó tûzterhelés A figyelembe vett anyagok megnevezése Fûtõérték (Hi) MJ/kg tényezõ Megj.szerint A nem mozgatható és éghetõ 16,75 0,9 440 épületszerkezetek Egyéb: 0,9 a mi Éghetõ anyagok tömege (kg) p s A számított állandó tûzterhelés 39 MJ/m 2 l v A területileg illetékes Hivatásos Önkormányzeti Tûzoltóparancsnokság DEHÖT, Debrecen, Böszörményi u 46 Neve: 56. Vonulási távolság: 3,8 km Vonulási tényezõ: 0,038 Az a tényezõ meghatározása 5 Az idõleges tûzterhelés a n tényezõje 1,000 Az idõleges tûzterhelés a s tényezõje ( Megjegyz. szerint) 0,9 a Az a tényezõ 0,983 a n a s p v A SZÁMÍTOTT TÛZTERHELÉS 221 MJ/m 2 TÛZTERHELÉS SZÁMÍTÁS III. A terem számításának adatai Az épület színtjeinek száma: 1 S S 0 f m p n A helyiség, illetve a tûzszakasz alapterülete: 140 m2 A helyiség, illetve a tûzszakasz külsõ 20 m2 ajtóinak, ablakainak nyílásainak felülete: A belmagasságok átlagolt értéke a 5,8 m helyiségekben, illetve a tûzszakaszban: Az éghetõ anyagok tömegelemzése Az idõleges tûzterhelés Fûtõérték (Hi) A figyelembe vett tényezõ MJ/kg 3. táblázat anyagok megnevezése mobil instaaláció faszerkezetei 18, egyéb berendezések faszerkezete 16, papír 15, a mi Éghetõ anyagok tömege (kg) textília 20, p n A számított idõleges tûzterhelés 235 MJ/m 2 p s Az állandó tûzterhelés Fûtõérték (Hi) MJ/kg a mi tényezõ Éghetõ anyagok

6 A figyelembe vett anyagok megnevezése Megj.szerint tömege (kg) A nem mozgatható és éghetõ 16,75 0,9 320 épületszerkezetek Egyéb: 0,9 p s A számított állandó tûzterhelés 38 MJ/m 2 l v A területileg illetékes Hivatásos Önkormányzeti Tûzoltóparancsnokság DEHÖT, Debrecen, Böszörményi u 46 Neve: 56. Vonulási távolság: 3,8 km Vonulási tényezõ: 0,038 Az a tényezõ meghatározása 6 Az idõleges tûzterhelés a n tényezõje 1,000 Az idõleges tûzterhelés a s tényezõje ( Megjegyz. szerint) 0,9 a Az a tényezõ 0,986 a n a s p v A SZÁMÍTOTT TÛZTERHELÉS 270 MJ/m 2 ELEMZÉS A tûzterhelés számítás eredménye szerint az érintett termek tûzterhelése nem változtatja jelentõs mértékben az épület komplexum átlagos tûzterhelését. Az érintett helyiségek legnagyobb tûzterhelése MJ/m 2. A komplexum belsõ elhelyezésérõl, kialakításáról a Debreceni Tûzoltóság állományának megfelelõ ismerete van, tekintettel arra, hogy ott helyismereti gyakorlatokon megfelelõ tájékozottságra tettek szert. A tûzterhelés számítás eredménye: terem 270 MJ/m 2 folyosó 221 MJ/m 2 terem 270 MJ/m 2 Debrecen, rendezvény szervezésért felelõs

7 7 A terem és oldalfolyosói rendezvényt megelõzõ KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA A SZÁMÍTÁS CÉLJA A.vezetése azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a terem rendezvénye elõtt a terem és közlekedési folyosói, útjai, menekülési útként figyelembe vett kijárati ajtói szélességének és létszámának figyelembe vételével készítsünk kiürítés számítást. A kijárati ajtók számát és a folyosók szélességét nem csökkentve kívánják a területet hasznosítani, a vonatkozó tûzvédelmi elõírások maradéktalan megtartása mellett (a, mint a rendezvény szervezõje teljes felelõssége mellett). A számítás elvégzése elõtt megrendelõ rendelkezésünkre bocsátotta a terem berendezési/kiürítési helyszínrajzát, és tájékoztatott a terem forgalmi (létszám) adataira vonatkozó tervezett és betartásra kerülõ adatairól. A terem forgalmi adatai modellezésen alapulnak, napi és órára történõ bontásban, így a legnagyobb forgalom esetére a rendezõk fõs maximális létszámra számítanak, illetve dolgozókkal, szervezõkkel együtt legfeljebb látogató engedhetõ be egy idõben a területre. A számítás során a termekben fizikailag lehetséges legnagyobb látogatói és dolgozói létszámot feltételeztük. Figyelembe vettük a helyszínrajz szerinti menekülési irányokat, a menekülésre tervezett folyosók, lépcsõk, nyílászárók hosszúságát, szélességét, (nyílásszélességét), a különbözõ tûzszakaszok kiüríthetõségének speciális szempontjait. A számítások elvégzése elõtt és közben a terem képviselõivel helyszíni szemlét tartottunk, ahol egyeztettünk a kapott dokumentációk napra készségérõl, a helyszínrajz méretarányos pontosságáról. A számításokat a 2/2002. BM. sz. rendelet 5. sz. melléklet I/6. fejezet alapján végezzük el. A FIGYELEMBE VETT KIÜRÍTÉSI SZAKASZOK A terület kiürítési szakaszból áll: nagyterem beépítésre nem kerülõ nettó alapterülete 298 m 2 folyosó b.n.k. nettó alapterülete 191 m 2 terem b.n.k. nettó alapterülete 50 m 2 Kiürítésre számított terület összesen: 539 m2 A számítás célja, hogy a területen elkülönített szakasz normaidõn belül történõ kiüríthetõségre választ adjunk.

8 8 HELYSZÍNRAJZOK 1. szakasz. Nagyterem és folyosó kiürítési helyszínrajza 2. szakasz. terem kiürítési helyszínrajza

9 9 A kiürítés számítás ad választ arra a kérdésre, hogy a rendezvény a területen tartózkodók biztonságának veszélyeztetése nélkül megvalósítható, vagy nem megengedett! A számításnál szükség esetén figyelembe lehet venni, hogy a területen maximális, dolgozói létszámmal együtt figyelembe vett fõs befogadói létszámának egy része tûz esetén a vészkijárat irányába is menekülhet. A 2/2002. BM. sz. rendelet szerint a 300 fõnél nagyobb befogadóképességû helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önmûködõen rögzíthetõ legyen. Esetünkben a legnagyobb befogadó képességû terem fõs. Figyelem: a terem adottságai miatt (a nyitva tartás alatt) az állandóan nyitott ajtók rögzítését célszerû megoldani! A kiürítésre számításba vett kijáratokat, utakat és folyosókat irányjelzõ feliratokkal kell ellátni, amelyet amíg az építményben személyek tartózkodnak meg kell világítani, vagy azok un. utánvilágító kivitelûek legyenek. A SZÁMÍTÁS MENETE A területen az oldalsó menekülési úton menekíthetõ létszámot a teljes létszámból levonva megkapjuk a fõbejáraton (fõlépcsõház) elvezethetõ menekítési létszámot. Ez adja meg a figyelembe vehetõ pillanatnyi létszámát. A következõkben elõször a terem, ezt követõen az oldalfolyosó, majd a terem kiürítési számításait végezzük el. A kiürítés megengedett idõtartamát a 2/2002. BM. sz. rendelet 5. sz. melléklet I/6. fejezet 1. sz. táblázata adja meg: A kiürítés elsô szakaszának számítása A kiürítés elsô szakaszának idôtartamát az útszakaszok hossza és az ajtók átbocsátó képessége alapján, a tûzszakasz, létesítmény legkedvezôtlenebb helyiségeire (elhelyezkedés, belsô kialakítás, eltávolítandó személyek száma) kell meghatározni. A kiürítés idôtartama az útszakaszok hossza alapján: A kiürítés idôtartama az ajtó átbocsátó képessége alapján A kiürítés második szakaszának számítása A kiürítés második szakaszának idõtartamát az utak hossza, a lépcsõk, a szabadba, illetve az 1.2. szakasz szerinti terekbe vezetõ ajtók átbocsátó képessége alapján kell meghatározni, az építményre vagy az abban levõ legkedvezõtlenebb tûszakaszra (az elhelyezkedés, az építészeti kiképzés, az eltávolítandó személyek száma alapján). A kiürítés második szakaszának három alapesete közül egyiket kell számítással ellenôrizni.

10 10 Kiürítés a szabadba: A kiürítés idôtartama az útvonalak hossza alapján: A kiürítés idôtartama a lépcsôk átbocsátóképessége alapján (többszintes tûzszakaszok, építmények esetén) A kiürítés idôtartama a szabadba vezetô ajtók átbocsátóképessége alapján HALADÁSI SEBESSÉGEK A kiürítés sebességét az említett BM. rendelet 2. táblázat értékei szerint kell figyelembe venni a helyiség alapterülete és a helyiségben számításba vett személyek alapján: A helyiségben egy fôre jutó alapterület, m2 Vízszintes haladású sebesség, m/min Haladás lépcsôn, m/min lefelé fölfelé 1ig felett 25ig felett A lépcsõk útvonalhosszaként (s) beleértve a lépcsõpihenõket is a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni. Figyelembe vett haladási sebességek: nagyterem vízszintes: 30 m/min lépcsõn le: 20 m/min ( m 2 /fõ) folyosó vízszintes: 30 m/min lépcsõn le: 20 m/min ( m 2 /fõ) terem vízszintes: 30 m/min lépcsõn le: 20 m/min ( m2/fõ) A kiürítés során a legkedvezõtlenebb helyiség a nagyterem, azaz a kijárattól legtávolabb lévõ, legnagyobb létszámú terem kiürítési lehetõségeit ellenõriztük számítással. A teremben az egy fõre jutó terület 1,49 m 2, ezért ott 30 m/min haladási sebességgel számoltunk.

11 A számításunk során a nagyterem fõs befogadó képességét vesszük figyelembe. A fõbõl levonásra kerül az ÉNyi oldalon lévõ, közvetlenül a szabadba vezetõ lépcsõházon keresztül menekíthetõ fõt. A lépcsõházban ehhez a fõhöz hozzáadódik az oldalfolyosóról, a földszinti ban a terembõl fõ, azaz a második szakasz teljes létszáma fõ. 11 KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS teremhez A táblázat megengedõ idõtartamai: elsõ szakasz 1,5 perc második szakasz 6,0 perc Elsõ szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése t 1a A helyiségeinek kiürítésének idõtartama a legtávolabbi tartózkodási helytõl a hozzá legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon s i1 Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve 20 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( m/min 40) haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/min A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága (1ig, 125ig, >25) A tûzszakasz, a létesítmény legkedvezõtl. helyiségeinek kiürítési t 1a idõtartama: kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam az 1. táblázat t 1meg alapján A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg) t 1b 1,49 m 2 0,67 min 0,75 min A helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján N 1 A kijáratonként eltávolítandó személyek száma 160 fõ k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fõ*m 1 * min 1 x 1 A kijáratok szélességeinek összege 5,6 m t 1b A kiürítés idõtartama az ajtók átbocsátoképessége alapján 0,69 min t 1meg kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam 0,75 min A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg) Második szakasz: a veszélyeztetett tûzszakasz, illetve az építmény kiürítése t 2a Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama az útvonalak hossza alapján t 1ma A helyiségeknek az elsõ szakaszban számított kiürítési idõtartama közül a 0,69 min

12 nagyobbik s i2 Annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve. ( Füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ 55 m ajtóig terjedõ útként értendõ / Az adott térbe, illetve a tetõfödémre vezetõ útvonal hosszát jelenti.) Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) 20 m/min 12 haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/min A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága 1,49 m 2 t 2a Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 1,79 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése, az útvonalak hossza alapján: A kiürítés idõtartama a lépcsõk átbocsátóképessége alapján (többszintes tûzszakaszok, építmények) t 2b ( Kiürítés külön erre a célra tervezett térbe, illetve az adott tûzszakasszal összefûggésben lévõ tetõfödémre Ezt az összefûggést csak a tetõre történõ kiürítésnél kell alkalmazni, illetve ha nem az ellenõrzött szinten keresztül tervezik a kiürítést.) A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett t y1 a legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok 0,20 min alapján s i A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mért 6 m útszakasz hossza: Az útszakaszhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min N 2 k A legnagyobb létszámot befogadó szintrõl a számításba vett lépcsõkön eltávolítandó személyek száma A lépcsõ átbocsátó képessége megegyezik a kijáratok szakasz szerinti átbocsátóképességével 310 fõ 41,7 fõ*m 1 * min 1 x 2 A lépcsõkarok szabad szélessége 4,4 m s i3 A lépcsõk útvonal hosszaként a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni: 15 m Az útszakaszokhoz tartozó haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) 20 m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/min s i3 A lépcsõtõl a szabadba vezetõ kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve: 25 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min t 2b Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 3,47 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése: t 2c A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége alapján t y2 A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei közül a kiürítésnél számításba vett a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség ajtajától mérve: 1,83 min

13 13 s i A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez való távolság a kiürítésnél számításba vett a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség 55 m legközelebbi ajtajától mérve: A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség: 30 m/min Az ellenõrzött tûzszakaszból, építménybõl eltávolítandó személyek száma ( A füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Azoknak a 310 fõ személyeknek a száma, akiknek eltávolítását ez esetben számításba kell venni) N 3 k A szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége a szakasz szerint 41,7 fõ*m 1 * min 1 A szabadba vezetõ kijáratok szabad nyílásszélességének összege ( A füstmentes lépcsõházba, illetve a számításba vett tûzszakaszba x 3 vezetõ ajtók szélessége / Az adott térbe, illetve tetõre vezetõ és számításba vett ajtók szélessége) 2,55 m t 2c Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 4,75 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése: KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS terem lépcsõházhoz Elsõ szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése t 1a A helyiségeinek kiürítésének idõtartama a legtávolabbi tartózkodási helytõl a hozzá legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon s i1 Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve 22 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/mi n haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) m/mi n haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/mi n A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága (1ig, 125ig, >25) 1,49 m 2 t 1a A tûzszakasz, a létesítmény legkedvezõtl. helyiségeinek kiürítési idõtartama: 0,73 min t 1meg kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam az 1. táblázat alapján 0,75 min A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg) t 1b A helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján N 1 A kijáratonként eltávolítandó személyek száma 40 fõ k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 x 1 A kijáratok szélességeinek összege 1,4 m fõ*m 1 * min 1 t 1b A kiürítés idõtartama az ajtók átbocsátoképessége alapján 0,69 min t 1meg kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam 0,75 min

14 A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg) 14 Második szakasz: a veszélyeztetett tûzszakasz, illetve az építmény kiürítése Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama az útvonalak hossza t 2a alapján t 1ma A helyiségeknek az elsõ szakaszban számított kiürítési idõtartama közül a nagyobbik 0,48 min s i2 Annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve. ( Füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Az adott térbe, illetve a tetõfödémre vezetõ útvonal hosszát jelenti.) 25 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/mi n haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) 20 m/mi n haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/mi n A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága 1,49 m 2 t 2a Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 0,98 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése, az útvonalak hossza alapján: A kiürítés idõtartama a lépcsõk átbocsátóképessége alapján (többszintes tûzszakaszok, építmények) t 2b ( Kiürítés külön erre a célra tervezett térbe, illetve az adott tûzszakasszal összefûggésben lévõ tetõfödémre Ezt az összefûggést csak a tetõre történõ kiürítésnél kell alkalmazni, illetve ha nem az ellenõrzött szinten keresztül tervezik a kiürítést.) A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett t y1 a legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok 0,17 min alapján s i A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mért 5 m útszakasz hossza: Az útszakaszhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min N 2 k A legnagyobb létszámot befogadó szintrõl a számításba vett lépcsõkön eltávolítandó személyek száma A lépcsõ átbocsátó képessége megegyezik a kijáratok szakasz szerinti átbocsátóképességével 40 fõ 41,7 fõ*m1 * min 1 x 2 A lépcsõkarok szabad szélessége 1,5 m s i3 A lépcsõk útvonal hosszaként a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni: 15 m Az útszakaszokhoz tartozó haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) 20 m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/min s i3 A lépcsõtõl a szabadba vezetõ kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve: 5 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min t 2b Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 1,72 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése: t 2c A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége alapján

15 t y2 A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei közül a kiürítésnél számításba vett a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség ajtajától mérve: 15 0,83 min s i A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez való távolság a kiürítésnél számításba vett a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség 25 m legközelebbi ajtajától mérve: A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség: 30 m/min N 3 Az ellenõrzött tûzszakaszból, építménybõl eltávolítandó személyek száma ( A füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Azoknak a 40 fõ személyeknek a száma, akiknek eltávolítását ez esetben számításba kell venni) k A szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége a szakasz szerint 41,7 fõ*m1 * min 1 A szabadba vezetõ kijáratok szabad nyílásszélességének összege ( A füstmentes lépcsõházba, illetve a számításba vett tûzszakaszba x 3 vezetõ ajtók szélessége / Az adott térbe, illetve tetõre vezetõ és számításba vett ajtók szélessége) 1 m t 2c Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: 1,79 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése: KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Oldalfolyosó Kiürítést csak az elsõ szakaszra számolunk, miután a terem kiürítés számításánál a második szakasz számításában az oldalfolyosói létszám menekülése is kiszámításra (hozzáadásra) került. A számítást a tükörszerûen elhelyezkedõ folyosók egyik oldalára végeztük el, hiszen a szemben lévõ oldal paraméterei teljesen azonosak, a teljes kiürítésnél pedig mindkét oldal létszáma hozzáadásra került. Elsõ szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése A helyiségeinek kiürítésének idõtartama a legtávolabbi t 1a tartózkodási helytõl a hozzá legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon s i1 Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve 22 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága (1ig, 125ig, >25) m/min 1,46 m 2

16 16 A tûzszakasz, a létesítmény legkedvezõtl. t 1a helyiségeinek kiürítési idõtartama: 0,73 min t 1meg kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam az 1. táblázat alapján 0,75 min A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg) A helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama az t 1b ajtók átbocsátóképessége alapján N 1 A kijáratonként eltávolítandó személyek száma 65 fõ k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fõ*m 1 * min 1 x 1 A kijáratok szélességeinek összege 2,5 m A kiürítés idõtartama az ajtók átbocsátoképessége t 1b alapján kiürítés elsõ szakaszára megengedett t 1meg idõtartam A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg) 0,62 min 0,75 min KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS terem A terem kiürítési lehetõségeit számítással vizsgáljuk, azonban a rendezvény idején csak igény esetén nyílik meg a közönség számára! Emiatt külön létszámmal (max. fõ) és menekülési úttal számolunk! A terem ÉKi oldalán lévõ menekülési ajtó és lépcsõház a ház halljába, a DKi oldalon lévõ ajtó közvetlenül a szabadba vezetõ lépcsõhöz vezet. Elsõ szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése (ÉK) A helyiségeinek kiürítésének idõtartama a legtávolabbi t 1a tartózkodási helytõl a hozzá legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken s i1 mérve 12 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága (1ig, 125ig, >25) A tûzszakasz, a létesítmény legkedvezõtl. t 1a helyiségeinek kiürítési idõtartama: kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam t 1meg az 1. táblázat alapján 30 m/min 1,25 m 2 0,40 min 0,75 min m/ mi n m/ mi n

17 17 A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg) A helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama az t 1b ajtók átbocsátóképessége alapján N 1 A kijáratonként eltávolítandó személyek száma 20 fõ k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fõ*m1 * min 1 x 1 A kijáratok szélességeinek összege 1,0 m t 1b A kiürítés idõtartama az ajtók átbocsátoképessége alapján t 1meg kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam 0,75 0,48 min A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg) Második szakasz: a veszélyeztetett tûzszakasz, illetve az építmény kiürítése Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési t 2a idõtartama az útvonalak hossza alapján A helyiségeknek az elsõ szakaszban számított t 1ma kiürítési idõtartama közül a nagyobbik 0,48 min Annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve. ( s i2 Füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett 45 m tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Az adott térbe, illetve a tetõfödémre vezetõ útvonal hosszát jelenti.) Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási 30 sebesség ( ) m/min haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) 20 m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) m/min A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága 1,25 m 2 Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési t 2a idõtartama: 1,38 min kiürítés második szakaszának megengedett t 2meg idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése, az útvonalak hossza alapján: A kiürítés idõtartama a lépcsõk átbocsátóképessége alapján (többszintes tûzszakaszok, építmények) ( Kiürítés külön erre a célra tervezett térbe, illetve az t 2b adott tûzszakasszal összefûggésben lévõ tetõfödémre Ezt az összefûggést csak a tetõre történõ kiürítésnél kell alkalmazni, illetve ha nem az ellenõrzött szinten keresztül tervezik a kiürítést.) A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ t y1 0,20 min helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az útszakaszok alapján A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ s i helyiség legközelebbi ajtajától mért útszakasz hossza: Az útszakaszhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) min 6 m 30 m/min

18 A legnagyobb létszámot befogadó szintrõl a N 2 számításba vett lépcsõkön eltávolítandó személyek száma A lépcsõ átbocsátó képessége megegyezik a k kijáratok szakasz szerinti átbocsátóképességével 20 fõ 18 41,7 fõ*m1 * min 1 x 2 A lépcsõkarok szabad szélessége 1 m A lépcsõk útvonal hosszaként a szintkülönbség s i3 háromszorosát kell figyelembe venni: Az útszakaszokhoz tartozó haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) s i3 A lépcsõtõl a szabadba vezetõ kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve: Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) t 2b Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama: t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: A kiürítés második szakaszának értékelése: 15 m 20 m/min m/min 20 m 30 m/min 2,10 min 6,00 min A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók t 2c átbocsátóképessége alapján A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei közül a t y2 kiürítésnél számításba vett a szabadba vezetõ 0,5 min ajtóhoz legközelebb esõ helyiség ajtajától mérve: A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez való távolság a kiürítésnél számításba vett a szabadba s i 15 vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség m legközelebbi ajtajától mérve: A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség: 30 m/min Az ellenõrzött tûzszakaszból, építménybõl eltávolítandó személyek száma ( A N füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / fõ Azoknak a személyeknek a száma, akiknek eltávolítását ez esetben számításba kell venni) k A szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége a szakasz szerint 47,1 fõ*m1 * min 1 A szabadba vezetõ kijáratok szabad nyílásszélességének összege ( A füstmentes x lépcsõházba, illetve a számításba vett tûzszakaszba 3 2,55 vezetõ ajtók szélessége / Az adott térbe, m illetve tetõre vezetõ és számításba vett ajtók szélessége) Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési t 2c idõtartama: 3,42 min kiürítés második szakaszának megengedett t 2meg idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése: Elsõ szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése (DK)

19 A helyiségeinek kiürítésének idõtartama a legtávolabbi tartózkodási helytõl a hozzá legközelebb esõ kijáratig terjedõ útvonalon Az egyes útszakaszok hossza az úttengelyeken mérve 12 m Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) m/min t 1a s i1 t 1a t 1meg haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága (1ig, 125ig, >25) A tûzszakasz, a létesítmény legkedvezõtl. helyiségeinek kiürítési idõtartama: kiürítés elsõ szakaszára megengedett idõtartam az 1. táblázat alapján m/min 1,25 m 2 0,40 min 0,75 min A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján: (t1a <= t1meg) A helyiségnek vagy egy részének kiürítési idõtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján A kijáratonként eltávolítandó személyek N 1 20 fõ száma k A kijáratok átbocsátó képessége 41,7 fõ*m1 * min 1 t 1b x 1 A kijáratok szélességeinek összege 1,0 m A kiürítés idõtartama az ajtók t 1b 0,48 min átbocsátoképessége alapján kiürítés elsõ szakaszára megengedett t 1meg 0,75 min idõtartam A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján: (t1b <= t1meg) Második szakasz: a veszélyeztetett tûzszakasz, illetve az építmény kiürítése t 2a t 1ma s i Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény kiürítési idõtartama az útvonalak hossza alapján A helyiségeknek az elsõ szakaszban számított kiürítési idõtartama közül a nagyobbik 0,48 min Annak a helyiségnek a legtávolabbi kijáratától a szabadba vezetõ kijáratig vett útvonalainak együttes hossza az úttengelyen mérve. ( Füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett 30 m tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Az adott térbe, illetve a tetõfödémre vezetõ útvonal hosszát jelenti.) Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min haladási 20 sebesség lépcsõn lefelé ( ) m/min haladási sebesség lépcsõn fölfelé (8 15 m/min

20 15) A helyiségben egy fõre jutó alapterület nagysága 1,25 m 2 Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény t 2a kiürítési idõtartama: 1,08 min t 2meg kiürítés második szakaszának megengedett idõtartama: 6,00 min A kiürítés második szakaszának értékelése, az útvonalak hossza alapján: A kiürítés idõtartama a lépcsõk átbocsátóképessége alapján (többszintes tûzszakaszok, építmények) ( Kiürítés külön erre a célra tervezett térbe, illetve t 2b az adott tûzszakasszal összefûggésben lévõ tetõfödémre Ezt az összefûggést csak a tetõre történõ kiürítésnél kell alkalmazni, illetve ha nem az ellenõrzött szinten keresztül tervezik a kiürítést.) A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a t y1 kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve, az 0,17 min útszakaszok alapján s i A lépcsõ eléréséhez szükséges idõ a hozzá a kiürítésnél számításba vett a legközelebb esõ helyiség legközelebbi 5 m ajtajától mért útszakasz hossza: Az útszakaszhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) 30 m/min N 2 A legnagyobb létszámot befogadó szintrõl a számításba vett lépcsõkön eltávolítandó 20 fõ személyek száma k A lépcsõ átbocsátó képessége megegyezik a kijáratok szakasz szerinti 41,7 fõ*m1 * min átbocsátóképességével x 2 A lépcsõkarok szabad szélessége 1 m s i3 s i3 A lépcsõk útvonal hosszaként a szintkülönbség háromszorosát kell figyelembe venni: Az útszakaszokhoz tartozó haladási sebesség lépcsõn lefelé ( ) haladási sebesség lépcsõn fölfelé ( ) A lépcsõtõl a szabadba vezetõ kijáratig tartó útvonalak hossza az úttengelyen mérve: Az útszakaszokhoz tartozó vízszintes haladási sebesség ( ) Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény t 2b kiürítési idõtartama: kiürítés második szakaszának megengedett t 2meg idõtartama: A kiürítés második szakaszának értékelése: t 2c t y2 15 m m/min m/min 6 m 30 m/min 1,60 min 6,00 min A kiürítés idõtartama a szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége alapján A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez szükséges idõ, a tûzszakasz helyiségei közül a kiürítésnél számításba vett a 0,67 min szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség ajtajától mérve:

21 A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez való távolság a kiürítésnél számításba vett s i a szabadba vezetõ ajtóhoz legközelebb esõ helyiség legközelebbi ajtajától mérve: A szabadba vezetõ ajtó eléréséhez figyelembe vett haladási sebesség: Az ellenõrzött tûzszakaszból, építménybõl eltávolítandó személyek száma ( A füstmentes lépcsõházba vagy a számításba vett N 3 tûzszakaszba vezetõ ajtóig terjedõ útként értendõ / Azoknak a személyeknek a száma, akiknek eltávolítását ez esetben számításba kell venni) A szabadba vezetõ ajtók átbocsátóképessége k a szakasz szerint A szabadba vezetõ kijáratok szabad nyílásszélességének összege ( A x füstmentes lépcsõházba, illetve a számításba 3 vett tûzszakaszba vezetõ ajtók szélessége / Az adott térbe, illetve tetõre vezetõ és számításba vett ajtók szélessége) Az ellenõrzött tûzszakasz vagy építmény t 2c kiürítési idõtartama: kiürítés második szakaszának megengedett t 2meg idõtartama: A kiürítés második szakaszának értékelése: 20 m m/min 20 fõ 41,7 fõ*m1 * min 1 1 m 1,15 min 6,00 min ÉRTÉKELÉS A fenti számítások alapján a rendezvény tervezett területérõl fõ, (a terem megnyitása esetén fõ) részére nyílik lehetõség a figyelembe vett termek és folyosók területérõl szabadba menekülni. A kiürítése elemzése A kapott adatok szerint a maximális benntartózkodói létszám fõ. Amennyiben a benntartózkodó létszámhoz a terem megnyitása esetén fõ hozzáadódik, azok saját menekülési úton (hátsó lépcsõházak) kimeneíthetõk, azonban az épület bejárati ajtajánál a létszám részben összeadódik. A számításnál ezt is figyelembe vettük (lásd. terem kiürítésének adatai!). Az ehhez szükséges számítások eredménye az emeleti, legkedvezõtlenebb helyen (távolságban) lévõ és legnagyobb alapterületû, létszámú nagytermet figyelembe véve a kiürítés jelenlegi lehetõségeivel számolva az alábbiak szerint alakul: I. szakasz Nagyterem1: helyiség kiürítés 0,67 min < 0,75 min nyílásszélesség alapján 0,69 min < 0,75 min Nagyterem2: helyiség kiürítés 0,73 min < 0,75 min nyílásszélesség alapján 0,69 min < 0,75 min Oldalfolyosók: épületrész kiürítése 0,73 min < 0,75 min nyílásszélesség alapján 0,62 min < 0,75 min

22 22 terem 1 (külön számítással): I. szakasz 0,40 min < 0,75 min II. szakasz 3,42 min < 6,00 min terem 2 (külön számítással): I. szakasz 0,40 min < 0,75 min II. szakasz 1,15 min < 6,00 min II. szakasz (együttesen) útvonalhossz: 1,79 min < 6,00 min lépcsõk átb. képessége 3,47 min < 6,00 min szabadba vez. ajtók átb. kép. 4,75 min < 6,00 min Fentiek alapján látható, hogy a rendezvény helyiségei a 2/2002. BM. sz. rendelet elõírásai alapján a felmérési állapot szerint normaidõn belül kiüríthetõk. JAVASLAT Miután a tervezett rendezvény miatt a ház tûzvédelmében változás áll be, ezért a évi XXXI. Törvény 20.. (1). és a módosított 35/1996. BM. rendelet (OTSZ) 58..a alapján javaslom a rendezvény szervezõjének, hogy legalább 15 nappal a rendezvény megtartása elõtt arról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokságot írásban tájékoztassa. A fenti törvény említett bekezdése szerint a tûzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az épület, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tûzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, annak megkezdése elõtt legalább tizenöt nappal a kezdeményezõ az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál az új tûzveszélyességi osztályba sorolásra vonatkozó javaslat megküldésével köteles bejelenteni. Az OTSZ elõírása szerint a kiürítés és tûzterhelés számítást, helyszínrajzot menekülési nyílásszélességek és irányok bejelölésével, biztonsági személyzet feladatait, a tûz esetén szükséges teendõket és a tûzjelzés és oltás módját tartalmazó dokumentációt el kell készíteni, azt a Tûzoltóságnak megküldeni fenti határidõvel, illetve a felsorolt dokumentációt a szervezõ 1 évig köteles megõrizni! A bejelentés elõtt, amennyiben a kialakításra kerülõ helyiségekre vonatkozóan új információkkal bírnak, a dokumentációt módosítani kell, azaz annak tûzveszélyességi osztályát meg kell határozni, alapterületével az osztályba sorolást módosítani szükséges, illetve az új, menekülési irányokkal ellátott helyszínrajzot el kell készíteni. Javasoljuk továbbá, hogy a rendezvény során a 2/2002. BM. sz. rendeletben, a módosított OTSZben, illetve a vonatkozó szabványokban meghatározott éghetõségi és tûzállósági követelményeket az épület tûzbiztonsága és a bent tartózkodók testi épsége érdekében maradéktalanul tartsák meg. Debrecen, rendezvény szervezéséért felelõs

23 23 (cím, hely ) TÛZRIADÓ ÉS KIÜRÍTÉSI TERV Aki tüzet, tûz vagy robbanás kialakulására utaló nyomot, vagy annak közvetlen veszélyét érzékeli, arról tudomást szerez, köteles a tûzoltóságot és/vagy az illetékes szerveket, továbbá a rendezvény szervezõit, biztonsági szolgálatot késedelem nélkül értesíteni, és szükség esetén a környezetét riasztani a pánikhelyzet elkerülésével. A hírközlõ berendezéseken (pld. telefon) történõ tûzjelzés díjtalan, más hívásokkal szemben elsõbbséget élvez. Tûzjelzés céljára bármely városi vonallal rendelkezõ, vagy mobil telefonkészüléket igénybe lehet venni. Ezt a tervet köteles minden, e tervben meghatározott feladatot ellátó, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzõ dolgozó, biztonsági személyzet és kiállító megismerni, alkalmazni, vezetése alá tartozó munkatársaival alkalmaztatni! Telefonszámok: Tûzoltóság 105. vagy az as városi telefonszám Segélyhívó szám 112 Rendõrség 107 Mentõk 104. A tûzjelzésnek, kárjelentésnek tartalmaznia kell: a tûzeset, káreset pontos helyét (címét), mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet veszélyben vane, további szervek riasztására javaslat tétel jelzõ személy nevét, a jelzésre használt távbeszélõ telefonszámát, Az épületben tartózkodók felé a riasztás módja történhet: Tûzilármával, pl. Figyelem! Tûz van! kiáltással, belsõ kihangosítási rendszeren A tüzet jelenteni kell a a tûzoltóságnak a szervezõknek, vagy a biztonsági szolgálatnak

24 24 A tûzoltóság közremûködése nélkül eloltott, illetõleg az emberi beavatkozás nélkül megszûnt tüzet is kötelezõ a hivatásos tûzoltóságnak haladéktalanul bejelenteni és a kár színhelyét a tûzvizsgálat megkezdéséig változatlanul hagyni. A kiürítésért és rendfenntartásért felelõs biztonsági személyzet tûzoltási és mentési feladatai: 1. A tûz terjedésének megakadályozása, (éghetõ anyag, bútor, textil, stb. elvitele a tûz helyszínérõl), a szükséges és elégséges oltás megkezdése, szükség esetén ezzel egy idõben tûzjelzés, mentésszervezés. 2. A kiemelten veszélyeztetett személyek mentése, biztonságos elhelyezése, (mozgáskorlátozottak, gyermekek, stb.). 3. Az épület kiürítésének, elhagyásának módja kiürítési helyszínrajz szerint az épületben szabványos táblákkal jelölt útvonalakon történhet, a kijelölt útvonalon a megfelelõ épületrészbe, illetve a szabadba, a mentésben részt vevõk határozott, de pánikra okot nem adó intézkedéseivel, utasításaival. 4. Az anyagi és adatvédelmi szempontból fontos eszközök védelme, biztonságos helyre szállítása (pl. kiállítási tárgyak, számítástechnikai eszközök) 5. A szükséges biztonsági intézkedések megtétele,(a megmentett értékek õrzése,stb.) 6. A riasztott tûzoltó egységek fogadása, tájékoztatása, kapott feladatok végrehajtása Már a tûzjelzési feladatok elvégzése alatt a dolgozók, biztonsági személyzet a helyszínen lévõ tûzoltó készülékekkel, felszerelésekkel kíséreljék meg, különösen a még kezdeti szakaszában lévõ vagy kisebb kiterjedésû tûz oltását. Alapvetõ és fontos szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani nem szabad! Elektromos tûz esetén elsõ teendõként a feszültségmentesítést kell végrehajtani.

25 25 A helyszínre kivonuló hivatásos tûzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetére megfelelõ szakembert, munkaerõt, eszközöket kell biztosítani. Köteles továbbá mindenki személyesen közremûködni és a tûzoltás vezetõ intézkedéseit végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni. A tûz eloltása utáni helyszint a tûzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tûzoltóság engedélye után lehet megkezdeni. A tûzvizsgálatban részt vevõknek felkérés esetén mindenki köteles a segítségére lenni. A fõbb veszélyforrások: az éghetõ anyagú mobil és nem mobil berendezési tárgyak, nagy mennyiségû papír vagy mûanyag díszítések, bemutató anyagokok, hiradás és számítástechnikai berendezések, kivetítõk, esetenként pirotechnikai anyagok) Légszárazfaanyagú beépített épületszerkezetek (ajtók) A felsorolt tárgyak, eszközök, faanyagú ajtók a klasszikus oltástechnikákkal olthatók (víz, por, stb.). A számítás, és híradástechnikai, valamint a képalkotó (TV, projektor, CD/DVDlejátszó, audiorendszer, stb.) eszközök oltása gázhalmazállapotú oltóanyagokkal célszerû (pl. CO 2 oltó), ebben az esetben kisebb eséllyel keletkezik visszafordíthatatlan kár. Az oltás a termekben és a folyosón elhelyezett kézi tûzoltó készülékekkel, illetve az oldalfolyosón lévõ, oldalanként 22 db fali tûzcsap szerelvényeivel hajtható végre. Az esetleges pirotechnikai tûz oltóporral, szükség esetén vízzel oltható. A tûzriadó tervet el kell elhelyezni az éjjelnappali porta szolgálatnál is. A jelen tervben megbízott felelõs a tûzriadó tervet külön kérés nélkül is haladéktalanul köteles átadni a kiérkezõ tûzoltó egységeknek! A biztonsági szolgálat arra megbízottja nyissa ki az épület bejárati ajtóit, várja és fogadja a tûzoltókat, adja át részükre a tûzriadó tervet, tájékoztassa õket a tûz helyérõl, megközelíthetõségérõl, a szakaszoló és fõkapcsolók helyérõl, az épületben lévõ veszélyes, illetve értékesebb anyagokról. A kiürítést olyan módon kell megkezdeni, hogy pánik ne keletkezzen! A kiürítés szervezésében, bonyolításában részt vevõk a menekülési terv szerint, a bent tartózkodók folyamatos tájékoztatása mellett kötelesek végrehajtani a mentést.

26 26 Súlyos, illetve tömeges sérülés, valamint bûncselekmény gyanúja esetén értesíteni kell a mentõket és/vagy a rendõrséget. Tûz keletkezés esetére a alábbiak megszervezése indokolt 1.) Közmûvek elzárása (áramtalanítás, stb.) Felelõs:... 2.) Életmentés, elsõsegélynyújtás, anyagmentés Felelõs vezetõje:... 3.) Rendfenntartás, menekülés szervezése, bonyolítása Felelõs vezetõje:... 4.) Tûzoltás Felelõs vezetõje:... 5.) A tûzoltó egységeket fogadja, tûzriadó tervet átadja:... Debrecen, P.H. Szervezésért felelõs vezetõ

27 27 FELELÕS VEZETÕI NYILATKOZATOK Nyilatkozat kötelezettségek A módosított 35/1996. BM. sz. rendelet 58.. és a 2/2002. BM. számú rendelet 5. számú melléklet szerint az illetékes Önkormányzati Tûzoltóparancsnokságra az alábbi nyilatkozatok leadása indokolt: Felelõs vezetõ nyilatkozata a Tûzterhelés számításban szerepeltetett maximális anyagmennyiségek megtartásáról Felelõs vezetõ nyilatkozata a Kiürítési tervben szereplõ maximális létszámadatok és a rendezvényre vonatkozó általános és speciális tûzvédelmi elõírások megtartásáról Az alábbi nyilatkozatokat a tûzvédelmi dokumentációval egy idõben az intézkedésre jogosult vezetõ által aláírva be kell nyújtani!

28 28 N Y I L A T K O Z A T tûzterhelés számítás adatainak megtartásáról A Intézet részérõl hivatalosan nyilatkozom, hogy a megtartásra kerülõ megrendezéséhez a módosított 35/1996. BM. számú rendelet 58..a alapján elkészített tûzterhelés számításban szereplõ anyagmennyiség, és a menekülési úttal kapcsolatos adatokat a rendezvény helyszíneinek berendezése, az anyagmozgatások bonyolítása, a beépítés során nem lépjük túl, illetve a túllépést figyelemmel kísérjük és megakadályozzuk. A rendezvény kivitelezéséért felelõs vezetõk, a kiállítók és a szervezésben részt vevõk figyelmét azok betartására és betartatására felhívjuk. A rendezvény szervezésében, a helyiségek berendezésében, a beépítés lebonyolításában részt vevõk tûzvédelmi oktatását a munkálatok megkezdését megelõzõen megtartjuk, azt írásban dokumentáljuk. D e b r e c e n, szervezésért felelõs vezetõ N Y I L A T K O Z A T kiürítés létszám adatainak megtartásáról A Intézet részérõl hivatalosan nyilatkozom, hogy a megtartásra kerülõ megrendezéséhez a módosított 35/1996. BM. számú rendelet 58..a alapján elkészített kiürítési számításban szereplõ létszámadatokat a rendezvény lebonyolítása során nem lépjük túl, a rendezvény szervezésében részt vevõk szükség esetén a rendezvény látogatóinak figyelmét azok, valamint a szükséges tûzmegelõzési elõírások betartására és betartatására felhívjuk. A rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt vevõk tûzvédelmi oktatását a megnyitást ill. a nyitással kapcsolatos munkálatokat megelõzõen megtartjuk, azt írásban dokumentáljuk. D e b r e c e n, szervezésért felelõs vezetõ

29 29 ELISMERVÉNY A részérõl igazolom, hogy a DEGF MBOtól megrendelt és az általuk a módosított 35/1996. BM. rendelet 58. a alapján elkészített rendezvény tûzvédelmi engedélyezéséhez szükséges dokumentációt 2 példányban a mai napon átvettem. A dokumentációt a szükséges menekülés lehetõségét tartalmazó helyszínrajzokkal a területileg illetékes Tûzoltósághoz tudomásul vétel végett a rendezvény megtartását megelõzõen legalább 15 nappal benyújtjuk, illetve azt a rendezvény megtartását követõ egy évig megõrizzük. Az átvett dokumentáció tartalma: 1. Kiürítés számítás 2. Tûzterhelés számítás 3. Tûzriadó és kiürítési terv 4. Nyilatkozat kötelezettségek 5. Elismervény Megjegyzés: Debrecen,. átadó átvevõ

(Hotel Aranybika Bartók terem) belső kialakítását megelőző TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA

(Hotel Aranybika Bartók terem) belső kialakítását megelőző TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA A 2006. március 23-26. között megtartásra kerülő (Hotel Aranybika Bartók terem) belső kialakítását megelőző TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA Készült: a módosított 35/1996. BM. sz. rendelet 58. -a alapján Piromol

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Tavaszmező u. 17.

Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Tavaszmező u. 17. Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet Tűzriadó Terv Budapest, VIII. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Népszínház u. 8.

Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Népszínház u. 8. Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet Tűzriadó Terv Budapest, VIII. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre)

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre) VIDOR FESZTIVÁL 2018 Nyíregyháza, Kossuth tér Nagyszínpad KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS (Szabadtéri rendezvényre) VIDOR FESZTIVÁL 2017 2018. augusztus 24-szeptember 1. Nyíregyháza, 2018. 07. 22. Készítette: Tempó-Loki

Részletesebben

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez

KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS Budapest VI. kerület Csengery u. 68 Fáklya Klub földszinti közösségi helyiség üzemeltetéséhez Azonosító: 016/2011 Készítette: Fenyvesi Zsolt F.S.Z. Tűzvédelem Bt. 1088 Budapest, Rákóczi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók!

Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Az Óbudai Egyetem tűzvédelmi szabályzatának megalkotásakor az egyik alapvető szándék az volt, hogy az egyetemet hozzásegítse a hatékony

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERV. BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a.

TŰZRIADÓ TERV. BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. TŰZRIADÓ TERV BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. T Ű Z R I A D Ó T E R V A létesítmény adatai: a. Megnevezése: Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok TŰZVÉDELEM 2 Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha

Részletesebben

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT

KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT KIÜRÍTÉS OTSZ 5.0 SZERINT Budapest, 2014. december 8. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet TvMI feladata, lehetőségei

Részletesebben

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani.

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani. 4. sz. melléklet 1 T ZVÉDELMI KIVITELI TERV (TML 33/2016) Monor Városi Sportcsarnok kivitelezési terv dokumentációjához Építési hely: 2200 Monor, Balassa B u. Hrsz.: 6219/2 A dokumentáció a többször módosított

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Tűzvédelmi szabályzat Rendezvények Rónai Róbert tű. alezr. 2018. február 21. Tűzvédelmi használati szabályok rendszere Tűzvédelmi szabályzat

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA

A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA A 2015. május 21-24 között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervének MÓDOSÍTÁSA A 2015. május 21-24. között megrendezésre kerülő Sárközi lakodalom rendezvény biztonsági tervét,

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Construma 2001. április 7. A családi háztól a SkyCourtig. Az épületek felújításának tűzvédelmi tervezése és a dokumentáció követelményei. III. Rockwool Építészeti

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás 2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett épület építési engedélyezési tervdokumentációjának részét

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Tűzriadó terv

Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Tűzriadó terv Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Tűzriadó terv Jogkörömnél fogva utasítom valamennyi munkavállalót, hogy ha az Acsády Ignác Szakképző Iskola bármely részéből

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének B I Z T O N S Á G I T E R VE Készült a a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 1. oldal 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény valamint az 54/2014.(XII.5) BM rendelet kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűzvédelmi ismeretek oktatását, elsajátítását.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez.

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Szórakozóhelyek tűzvédelme Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Az előadás felépítése Szórakozóhelyek jellemzése A tűzvédelem megoldásai Rendezvénytartási engedélyezés Elrettentő

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez

TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS (HRSZ 34) építési engedélyhez TŰZVÉDELMI MŰLEÍRÁS Isztiméri orvosi rendelő átalakítása-bővítése 8045 Isztimér, Köztársaság u. 100. (HRSZ 34) építési engedélyhez Isztimér orvosi rendelő átalakítás-bővítés tűzvédelmi műleírás 1 / 7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1114 Budapest, Villányi út 11-13. (A Központi Tűzvédelmi Szabályzat része) Készítette: Perennius Kft. Boros Brigitta Biz. sz.: 134/182/2012 felsőszintű képz. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Tájékoztató a szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság április 11.

Tájékoztató a szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság április 11. 2. sz. melléklet Tájékoztató a szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019. április 11. I. Bevezetés A szabadtéri rendezvény az Országos Tűzvédelmi

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963 e-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok az OTSZ-ben (2008. április) Szabados László tű. szds. 1 4. rész, I/5. fejezet 2.2. A helyiséghez kötött, 600 l névleges űrtartalom feletti tárolók közelében tárolóhelyiségenként

Részletesebben

AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓK FELOSZTÁSA Menekülők Önállóan menekülők Menekülésben akadályozottak Segítséggel menekülők Mozgásképtelenek Előkészítés nélkül

AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓK FELOSZTÁSA Menekülők Önállóan menekülők Menekülésben akadályozottak Segítséggel menekülők Mozgásképtelenek Előkészítés nélkül MENEKÜLÉS, MENTÉS TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd BME Épületszerkezettani Tanszék AZ ÉPÜLETBEN TARTÓZKODÓK FELOSZTÁSA Menekülők Önállóan menekülők Menekülésben akadályozottak

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TŰZRIADÓ TERV KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TŰZRIADÓ TERV KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1055 Markó utca 29-31. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete 2015 A LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA Az iskolának épült ( 1875-ben Kaltenberger Ferenc tervei

Részletesebben

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő Kecskemét, Alkony utca 11. általános iskola bővítés - első TML készítés 2009. márciusában, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Számítógépes szimulációkkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok

Számítógépes szimulációkkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok Számítógépes szimulációkkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok Hidas Zoltán tű. őrnagy 2015. november 26. Kecskemét Alkalmazási lehetőségek Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet)

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS TŰZVÉELMI MŰSZAKI LEÍRÁS Máriapócs 490/ Hrsz. alatti Pápa tér rekonstrukciója során, nyilvános WC kialakításának engedélyezési tervdokumentációjához. Építtető: Máriapócs Város Önkormányzata 4326. Máriapócs,

Részletesebben

VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE

VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE Verzió: 01 Old. 1 / 7 HUNG LOG TWO Kft. VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE Érvényes: 2015.01.05. Jóváhagyta: Szucsány György Ügyvezető Igazgató Verzió: 01 Old. 2 / 7 1. Vészhelyzet típusának megjelölése

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók!

Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! A Főiskola tűzvédelmi szabályzatának megalkotásával alapvető szándék, hogy a Főiskolát hozzásegítse a hatékony működéshez, úgy hogy az oktatási

Részletesebben

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző Tervezők Szakmai Napja Lakitelek, 2013. december 10. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes Közös cél az építményben,

Részletesebben

A hazai tűzvédelem helyzete és fejlődési irányai Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

A hazai tűzvédelem helyzete és fejlődési irányai Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A hazai tűzvédelem helyzete és fejlődési irányai Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Mentő tűzvédelem

Részletesebben

A kiürítés számítás menete és a számítógépes szimuláció lehetőségei

A kiürítés számítás menete és a számítógépes szimuláció lehetőségei A kiürítés számítás menete és a számítógépes szimuláció lehetőségei Balatonföldvár, 2018. március 22-23. Veresné Rauscher Judit okl. építészmérnök, tűzvédelmi tervező szakmérnök, építésügyi tűzvédelmi

Részletesebben

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos

RENDEZVÉNYEK. Engedélyköteles 300 fő feletti zenés, táncos rendezvény 1000 fő feletti zenés, táncos rendezvény - 1000 fő alatti zenés, táncos RENDEZVÉNYEK Jogszabályok: - a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 28/2011 (IX.6.)

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás tejüzem rendeltetésű épület bővítése 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. hrsz.: 0628/4 építési engedélyezéséhez 2016. március Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervező által rendelkezésemre

Részletesebben

SZÉKHELY ÉPÜLETÉNEK TŰZRIADÓ TERVE

SZÉKHELY ÉPÜLETÉNEK TŰZRIADÓ TERVE A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA SZABÁLYZATAI IV. KÖTET EKR (EGYÉB SZABÁLYZATOK KÖVETELMÉNY RENDSZERE) 7-7/1. SZÁMÚ FÜGGELÉKE A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ ÉS A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA SZÉKHELY ÉPÜLETÉNEK

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében.

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében. MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Készült:... év... hó... napján, a.....szám alatti hivatalos helyiségében. Tárgy: munkavédelmi oktatás *(előzetes, ismétlődő, rendkívüli) Beszámoltatás formája: * (szóbeli

Részletesebben

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit

Részletesebben

Biztonsági és tűzriadó terv

Biztonsági és tűzriadó terv Deák Ferenc Gimnázium Szeged, József A. sgt. 118-120. sz. Biztonsági és tűzriadó terv I.) Létesítmény alapadatai: 1./ Az intézmény neve, képviseletére jogosult neve, telefonszáma: Deák Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK

KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK KÖZRAKTÁRAK KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI ÉPÜLETTÉ ALAKÍTÁSA TŰZVÉDELMI SAJÁTOSSÁGOK Takács Lajos Gábor Okl. építészmérnök BME Épületszerkezettani Tanszék KÖZRAKTÁRAK ÉPÜLETEGYÜTTES Eredeti épület-együttes:

Részletesebben

MSZ 595/ számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) BM rendelethez

MSZ 595/ számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) BM rendelethez MSZ 595/6 80 5. számú melléklet a 2/2002. (I. 23.) BM rendelethez TZVÉDELMI MSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉPÍTMÉNYEK TZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET ÉPÍTMÉNYEK TZVÉDELME I/6. FEJEZET KIÜRÍTÉS 699.81 Magyar Népköztársasági

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS

KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS CLUB BABILON DISCÓ és KÖZÉLETI CENTRUM (Bééscsaba, Irányi út 10 illetve 12.) Bééscsaba, 2011.május 5. 2 KIÜRÍTÉS ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG SZÁMÍTÁS KLUB BABILON DISCÓ és

Részletesebben

ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET. Budapest, XIV. Amerikai út 57. T ű z r i a d ó T e r v e

ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET. Budapest, XIV. Amerikai út 57. T ű z r i a d ó T e r v e ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET Budapest, XIV. Amerikai út 57. T ű z r i a d ó T e r v e készült 2007-ben, aktualizálva 2011-ben A Tűzvédelmi Szabályzat 1. számú melléklete 1. A létesítmény adatai: megnevezése:

Részletesebben

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T

R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TT KIV 20151008 BUDAPESTI EGYETMI KAT. GIM. R É S Z L E G E S T Ű Z V É D E L M I T E R V F E J E Z E T B U D A P E S T I E G Y E T E M I K A T O L I K U S G I

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

TÖMEGTARTÓZKODÁSÚ ÉPÜLET KIÜRÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA I.

TÖMEGTARTÓZKODÁSÚ ÉPÜLET KIÜRÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA I. IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Veres György Fővárosi Tűzoltóparancsnokság veresgy@tuzoltosagbp.hu TÖMEGTARTÓZKODÁSÚ ÉPÜLET KIÜRÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA I. Absztrakt A tanulmány célja, hogy a tömegtartózkodású

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök A tűzriadó tervet a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni a 30/1996. (XII. 6.)

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 12. SZÁMÚ MELLÉKLET A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, A BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

HUNGARY AMBULANCE. MENTÉSI TERV Egészségügyi biztosításra (fajtája: mozgóőrség)

HUNGARY AMBULANCE. MENTÉSI TERV Egészségügyi biztosításra (fajtája: mozgóőrség) HUNGARY AMBULANCE MENTÉSI TERV Egészségügyi biztosításra (fajtája: mozgóőrség) www.hunambulance.hu Az egészségügyi biztosítás, mozgóőrségi tevékenység kereteit az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről

Részletesebben

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek Kft. - tűzvédelmi tervezés, kiürítés szimuláció - email: info@flamella.hu tel.: (30)2512812 fax: (1) 240 8092 III. Fejezet Védelmi célok és tervezési alapelvek

Részletesebben

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint.

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint. SINUS PRINT Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: gabor.papp@sinusprint.hu KATALÓGUS Érvényes : 2009.02.01-tõl 1. MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELEK Rendelhetõ méret(mm): 100x200 150x300 200x400

Részletesebben

Tűzvédelmi tervfejezet

Tűzvédelmi tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám, hrsz.: 123 alatti ingatlanon meglévő orvosi rendelő Alulírott a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Futórózsa u. 90. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2016. október 14. Ellenőrzés célja: Bejárás

Részletesebben