A Gonosz lélek varázsbotja. Samuel B. Kingstone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gonosz lélek varázsbotja. Samuel B. Kingstone"

Átírás

1 1 A Gonosz lélek varázsbotja Samuel B. Kingstone

2 2 Ki tudja, mi az oka annak, hogy egyes emberek már a legelső pillanattól nem szenvedhetik egymás társaságát? Ashornak fogalma sem volt róla, hogy miért kötöttek bele a kocsmában, mindenesetre megragadta két kardját, és hátát a söntéspult felé vetve, harcra készen fordult szembe támadóival. A három férfi és két nő összehangolt mozdulatokkal közeledett feléje. Nem siettek, tisztában voltak erejükkel. Az egyik nő hátrébb is lépett, s gyorsan pergő nyelvvel varázslatokat mondott társaira, aztán pedig Ashort is megpróbálta álomba delejezni. A majd hét láb magas barbár azonban számos ékszert viselt, amelynek következtében a varázslat ártalmatlanul gördült végig mellkasán, ő pedig csak vigyorogva megrázta a fejét: - Miért akartok mindenáron Shilen birodalmába kerülni? - kérdezte kihívóan, miközben a mágia zöldes fénye végiggördült az ikerpengéken. Amazok nem válaszoltak, így hát Ashor sem pazarolta felesleges beszédre az erejét. Tompán felmorrant, aztán a rohamozó szél ellenállhatatlan erejével vetette magát a támadóira. Az ikerpengék áthatolhatatlan acélfalat szőttek teste közé, s hamarosan egyik támadója vértől mocskosan bukott a földre. A kardok azonban nem álltak meg, tovább pörögtek, és össze-összecsókolózva támadói fegyverével, újabb sebeket martak rajtuk. Végül a férfi már csak alig fél lépésnyire állt a varázslótól, aki elkerekedett szemekkel bámult rá, és botját magasan a feje fölé rántva, kétségbeesetten próbálta meg elkerülni végzetét. Einhasad azonban kegyeibe fogadta az ifjút, aki ököllel a varázsló orrnyergére sújtott. Valami reccsent, a kántálás megszakadt, a nő pedig rongybabaként hullott a földre. A szertefoszló mágia megborzongatta Ashort, de nem ért rá most ilyesmivel törődni. A maradék három még mindig vérre szomjasan járkált körülötte, ezért újra mágiához folyamodott. A nő lendült előre, két társa csupán támogatta, és egyikük sem vágott Ashor felé, aki megpróbált hátrafelé táncolni, de a söntéspult, amely eddig hűséges segítőjének bizonyult, és megakadályozta, hogy a hátába kerüljenek, most ellene fordult. Nem maradt helye lépni, előlről pedig már közeledtek ellenfelei. Kétségbeesetten a harc istenéhez fohászkodott, és testi erejében bízva előrevetette magát. Az alig válláig érő nő pengéjét egyetlen mozdulattal söpörte félre, de a két férfival már nem tudott mit kezdeni. Jobbról és balról is penge mart a bordái közé, elkeseredett ordítást csalva elő a férfiből. Mintha csak a fájdalom sokszorozta volna meg az erejét, jobbra-balra csapkodott kétségbeesetten, és néhány pillanattal később egyedül volt már csak talpon. A két férfi vérző mellkassal hevert a földön, a nő pedig törött csuklóját babusgatva könnyezett az egyik asztal mellett. Ashor kirázta a szeméből az izzadtságot, aztán körülnézett. A fogadós intésére két markos legény hozzálátott, hogy eltakarítsa a sebesülteket, a vendégek nagy része pedig már visszatért saját ételéhez. Tiszta harc volt, nem volt mit hozzátenni. Ashor megnézte a vágásokat a bordáin, aztán visszabotorkált az asztalához, és a zsákjából aprócska vörös üveget húzott elő. Kortyolt egyet a benne lévő italból, aztán fogát összeszorítva tűrte, hogy a folyadékba zárt varázslat összehúzza a sebszéleket és elállítsa a vérzést. Néhány pillanattal később már el is tűnt a sérülések nyoma, Ashor pedig megnyugodva eresztette el kardjait, és hozzálátott, hogy befejezze a reggelije maradékát.

3 3 Tegnap este érkezett Giranba, északról. A kapun már alig akarták beengedni az őrök, de végül is a csengő aranyak kinyitották egy fél sóhajtásnyira a vasalt kapuszárnyakat. Egyenesen ebbe a fogadóba sietett, és lepihent, reggel pedig éppen csak beleharaphatott az ételébe, amikor ez az öt ismeretlen belekötött. A városban mindenfelé táblák voltak felállítva, és öles betük valamint kikiáltók hirdették, hogy a közeli arénában hatalmas tornát rendeznek, mivel a város egyik előljáróságának leánya férjhez megy, s ezt kérte atyjától ajándékba. Az adeni hagyományoknak megfelelően a nemes hölgyek szinte sosem találkozhattak a közrendűekkel, és egy ilyen esemény egyébként is jó lehetőséget teremtett arra, hogy akik kalandos utazáshoz kerestek testőröket, kényelmesen válogathassanak a jobbnál jobb képességű harcosok között. Ashor a reggeli befejeztével vállára vetette kardjait, aztán könnyű, a kék farkas bőréből készült ruháját magára öltve elhagyta a várost az északi kapun keresztül, és nyugat felé fordult. A kora reggeli órák ellenére már sokan indultak az aréna felé. Néhány nemes és gazdag kereskedő testőröket is fogadott, akik igyekeztek kenyéradó urukat elválasztani a csőcseléktől. Ashor nem sokat törődött velük, sokkal inkább az előtte álló harcok gondolta foglalkoztatta no és természetesen az a remek kard, amelyet megnyerni remélt. Kalandozók tucatjai érkeztek a világ minden égtája felől. Voltak, akik egyedül, voltak, akik társaikkal érkeztek. Jónéhányan drága vértekben és fegyverekben pompáztak, de akadtak olyanok is, akik egyszerű bőrvértet és acélkardot forgattak. A levegőt megtöltötte a por és az emberek fecsegése, ahogy a késő nyári napfényben egymás után foglalták el a helyüket a fakorlátokkal elkerített küzdőtér körül. Ashor is leszurkolta a nevezésért járó összeget, aztán letelepedett a dombok között megbúvó aréna egyik sarkában. Az északi oldalt hatalmas karzatok foglalták el, marcona tekintetű alabárdos őrök álltak körülötte, s durva szóval vagy a fegyverük nyelével bírták jobb belátásra azokat a közrendűeket, akik túlságosan közel merészkedtek az urak világához. Ashor nem sokat törődött velük, évek óta járta már a harcosok ösvényét, így aztán karcsú pengéjű ikerkardjait maga mellé fektette várta, hogy elkezdődjenek a küzdelmek. Hamarosan egyszerű fehér ruhát viselő kikiáltó lépett a fakorlátok közé, és fennhangon beszélni kezdett: - Nemes én nemetelen urak és hölgyek! Ím' ránk virradt hát a nap, melyen Hannavalt báró leánya kezét nyújta érdemes párjának! A nemes hölgy azonban szíve végtelen jóságában az egész világgal meg kívánta osztani boldogságát, ezért azt kérte hatalmas atyjától, hogy egy kardot ajándékozhasson a mai viadal győztesének! - Gyertek hát, hölgyek és urak, varázslók és harcosok, emberek, elfek, és megannyi népe e földnek! Mérjétek össze tudásotokat, hogy az arra érdemes megnyerhesse közületek e fegyvert! - intett az emelvény felé, ahol Hannavalt báró ebben a pillanatban felállt, és magasba emelt egy vörös bőrbe bújtatott kardot. A nemesek nagyrésze felvonta a szemöldökét, a harcra készülök között pedig csendes morgás kelt útjára. A kard dísztelen volt! Tehát valódi fegyver a harc

4 4 tétje, nem pedig holmi vasdarab, amit könnyűléptű urficskák hordanak magunkál a bálon! Ashor elégedetten összedörzsölte a tenyerét, aztán a kikiáltó folytatta: - Hogy mindannyian teljes tudásotokat harcba vethessétek, elf és ember papok állnak az aréna körül. Az ő feladatuk az esetlegesen halálos sebet kapott harcosok feltámasztása, miként azt Hannavalt báró leánya kérte. Nem kockáztattok tehát semmit, csupán egy remek kardot nyerhettek! Rajta, kezdődjék a viadal! - azzal a kikiáltó lesétált a küzdőtérről, melyen hamarosan két, három fős csapat sorakozott fel. Ashor hátraejtette a fejét, és a kék égen rohangászó felhőkre bámult, s csak fél füllel követte a varázslatok és pengék zaját. Nem érdekelte a halál, és most, hogy biztos lehetett benne, élve fog távozni az arénából, elveszítette a lelkesedését. Egy igazi küzdelemnek az adja az ízét, hogy a végén az egyik fél Shilen birodalmába távozik vélte a barbár, de ahogy lustán körbepillantott, látta, hogy a többieknek bizony nincs kedve ellenére, hogy nem az életük, csak a kard a viadal tétje. Talán el is bólintott egy pillanatra, mert arra eszmélt, hogy egy ork bökdöste a csizmájával. Gyorsan a kardjai után kapott, de a hatalmas, zöld bőrű nő hátrált két lépést, aztán torokhangon megszólalt: - Te következel. Ashor feltápászkodott, aztán kényelmesen nyújtózott egyett. Látta, hogy egyre több kíváncsi tekintet fordult feléje, ezért aztán további teketóriázás nélkül az aréna földes porondjára lépett, és szemügyre vette első ellenfelét. A szinte légiesen vékony, szőke hajú elf hölgy könnyű bőrtunikát viselt, egyik kezében tartott csak kardot, amely lazán lógott a teste mellett. A barbár bólintott feléje egyet, de ellenfelének kifejezéstelen arcát látva nem volt biztos benne, hogy értékelte a gesztust. Ezek a nyavalyások még mindig azt hiszik, felsőbbrendűek nálunk! - futott át az agyán a gondolat, aztán a mágia vörös fénye végiggördült az ikerpengéken, válaszul az elf kardján is végigfutott a zöld fény, aztán csak állt, és várta, hogy Ashor kezdje meg a támadást. A nézők közül néhányan már türelmetlenül kiáltoztak, de a nő mozdulatlanságra óvatosságra intette a barbárt, ezért aztán egy hanglika óvatosságával indult el feléje. Kardtávolságon kívül állt meg, és jobbra mozdult, amikor az elf váratlanul a feje fölé rántotta a kardját, és elkiáltott egy varázslatot. Ashor érezte, hogy ezúttal az ékszerei nem nyújtottak kellő védelmet, és egy pillanatra megroggyant a térde. A hasfalán mély seb nyílt, amelyből bőségesen patakzott a vére, figyelmeztetve a barbárt, hogy innentől kezdve már csak néhány percnyi ideje maradt arra, hogy döntésre vigye a küzdelmet. Hatalmas testi erejében bízva vetette rá magát a törékeny nőre, aki fajtája született eleganciájával lépett oldalra, elkerülve a sziklaomlás erejével rárontó férfit, aztán szemmel szinte követhetetlen gyorsasággal lendült támadásba. Egyszál kardja megtalálta az Ashor teste körül cikázó pengék között a rést, és acélkígyóként mart bele a másik felkarjába. A barbár bömbölt dühében. Ordítása megtetszhetett a lankás domboknak és fáknak, mert ide-oda dobálgatták maguk között, egy fél pillanatra még a

5 5 madarak is elcsendesedtek a környéken. Aztán, immár nem törődve a fájdalommal, és elfeledve, hogy csak önbecsülését veszítheti, Ashor újra támadásra indult. Az elf nő azonban csak oldalra táncolt, néha-néha szúrt vissza. Tisztában volt vele, hogy testi ereje messze elmarad a férfitól, és azzal is, hogy elég a barbár egyetlen ütésének elérnie a kardját, a fegyvere azonnal tucatnyi yardra fog repülni tőle. A vérveszteségtől Ashor mozgása egyre bizonytalanabb lett, kardja egyre szélesebb íveken suhant, mind nagyobb védekezési hibákat vétett, és ennek megfelelően az elf kardja számos alkalommal vágott a testébe. Végül eljött a pillanat, amikor térdre rogyott, vértől iszamos kezeiből kicsúszott a markolat, és lassan elhomályosodó szemekkel nézte a márványarcú elfet, aki biztos távolságban állt tőle. Az utolsó, amit látott, hogy a szőke nő leengedte a kardját, aztán a nemesek páholya felé fordulva enyhén meghajolt... ** Egy fa árnyékában tért magához. Sötétzöld ruhát viselő fiatal férfi hajolt fölé, akinek arcán még éppcsak pelyhedzett a legénytoll, de amikor a barbár megpróbált felülni, váratlan erővel nyomta vissza. - Mi történt? - nyögte ki Ashor nehezen forgó nyelvvel, a másik azonban csak a fejét rázta, aztán valahova a fekvő látókörén kívülre szólt. - Magához tért. - Remek. - válaszolta egy szenvetlen hang, amiről első pillanatban nem tudta eldönteni, hogy férfihoz, vagy nőhöz tartozik-e. A következő pillanatban aztán valaki ülő helyzetbe rántotta. A várt fájdalom azonban elmaradt, ő pedig csodálkozva bámult a hasára, aztán csak megvonta a vállát. Bizonyára varázslattal gyógyították be a sebeit. Ahogy felemelte a pillantását, egyszerre a kardjaiért nyúlt volna, de az elfek előrelátóak voltak. A még mindig véres markolatú pengék három lépésnyire feküdtek tőle a földön, elég messzire ahhoz, hogy ne érhesse el őket, azonban a vele szemben álló férfi kardja rezzenéstelenül meredt a torkára. - Mit akarsz? - kérdezte a barbár kiszáradt szájjal, az elf pedig csak bólintott, látván, hogy jobb belátásra tért, és eltette a kardját. - Lenyűgözött a vívótudásod. Úgy gondolom, segítségünkre lehetnél. - Mégis, miben? - Egy nagyon ritka és drága varázslófegyvert akarunk megszerezni. Ehhez azonban az Óriások Barlangjába kell bemerészkedenünk, és kevesen vagyunk. - Társuljak veletek? - Nem erre gondoltam. Illő fizetség fejében elkíséred a csapatunkat, de a fegyverhez semmi közöd! - Mennyi lenne az az illő? Az elf mondott egy összeget, Ashornak pedig elkerekedtek a szemei, és megdöbbenésében hangosan füttyentett egyet. - Valóban ritka fegyver lehet, ha ennyit kínálsz érte...

6 6 - Ezt vehetem beleegyezésnek? - vágott közbe az elf, a barbár pedig csak bólintott. - Rendben van. Holnap reggel légy Einhasad temploma előtt, hajnalhasadáskor. Azzal további magyarázat nélkül felpattant, és magára hagyta a férfit. A zöld ruhás csatlakozott hozzá, Ashor pedig csak most vette észre, hogy hátrébb még álltak néhányan. Egy vörös hajú, ember varázslónő, egy szőke elf nő, aki talán gyógyító lehetett, egy elf íjász, aki unott pofával szemlélte a környéket, egy törpe, aki fehéren izzó fejű baltát forgatott, és egy sötételf hajadon, aki szintén egy varázsbotot tartott a kezében. Egy pillanatra elállt a lélegzete a csapat ruházata és fegyverei láttán, de azok nem törődtek vele, hanem kedélyesen beszélgetve magára hagyták. Ashor még percekkel azután is döbbenten ült a földön, hogy az utolsó hang is elhalt a környéken, aztán nagy nehezen feltápászkodott, és elindult vissza, Giran felé. A városba érve először egy páncélkészítő mesterhez ment, akinek odaadta a harcban megrongálódott ruháját, és súlyosan csengő adenákkal fizetett azért, hogy még naplemente előtt elkészüljön vele. Mivel addig más dolga nem nagyon akadt, hát betért az egyik közeli ivóba, és rendelt egy egy kupa bort, aztán a délután történteken merengett. A nap lassan tengerbe szállt Gludin hegyei mögött, Ashor pedig visszament a mesterhez, aki állta a szavát: a bőrpáncél rendbe téve várta gazdáját. Elégedetten magára öltötte, aztán visszaballagott a fogadóba. A város főtere felől feléje sodorta a szél a portékájukat árulók rikkantásait, egy ócska kordé zötyögött el mellette, amit lógó fejű szamár vontatott. A fogadó a kora esti óra ellenére már tele volt, és mindenki az elmúlt nap viadaláról beszélt. Ashor észrevett jó pár lekicsinylő pillantást a polgárok részéről, akik megismerték, de nem törődött vele. Tudta, hogy ha bármelyikükkel is összemérné kardjait, annak csak egyféle eredménye lenne: a holnapi reggel a város valamelyik cellájában találná, gyilkosság miatt, és ezzel alighanem élete nagy lehetőségéről maradna le. Az éjszaka csendben és eseménytelenül telt, és amikor a fogadós fia halkan kopogtatott az ajtaján, jelezve, hogy pirkad, a barbár hang nélkül ugrott fel a fekhelyéül szolgáló szalmazsákról, és két kardját a hátára szíjazva elhagyta az épületet. Giran nagy város, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Sosem alszik, és mindig kóborol valaki az utcákon, a főtéren pedig, Einhasad temploma előtt folyamatosan árulnak a kalandozók. A hajnali óra ellenére most is legalább tucatnyian ültek a hideg kövön, és időnként bele-belekiáltottak a csendbe: - Kíváló íjam van, a legjobb áron! Gyertek és vegyétek! - Varázstekercsek páncélokhoz és fegyverekhez! Legyetek erősebbek és jobbak, mint mások! - Messze földről hozott gyógyitalok nagy választékban! A gyógyitalból sosem elég gondolta Ashor, aztán leszurkolt néhány adenát az árusnak, és iszákjába rejtette frissen szerzett kincsét. Odébb vett még néhány vörös üvegcsét, amelyek harci mágiát rejtettek, ezeket többnyire a küzdelem előtt fogyasztották a harcosok és a varázslók, aztán még néhány sebkötözőt is beszerzett.

7 7 A nap éppen felkapaszkodott a láthatár mögé, és narancs fényével elárasztotta a hatalmas templomot, amikor fellépdelt a templom lépcsőén. A tegnapi csapat ott álldogált, és láthatóan rá vártak. - Csakhogy ideértél. - morgot köszönés helyett a törpe, aztán egy jóízűt böffentett. - Jó reggelt. - köszönt Ashor, de az elfek csak egy bólintásra méltatták, aztán tovább csevegtek dallamos nyelvükön, a vörös hajú varázslónő azonban kedvesen rámosolygott. Most volt csak ideje arra, hogy alaposabban szemügyre vegye a többiek ruházatát. A varázslónővel kezdte, aki a legközelebb állt hozzá. Tépett, rövid haja volt, kicsi, szív alakú arca, és a hajához illő vörös ruhát viselt, amely fenséges megjelenést biztosított neki. Jól érezhetően áramlott körülötte a mana, és Ashor biztos volt benne, hogy határozott kézzel forgatja a kezében tartott botot. A következő, akit szemügyre vett, a három elf volt. Mindhárman szőkék és karcsúak voltak, az íjász és a mellette álló hölgy, aki bizonnyal a párja lehetett, hisz oly közel álltak egymáshoz, kék színű bőrruhát viseltek, a harmadik pedig, aki tegnap beszélt vele, aranyszínű páncélban és hozzá illő pajzzsal álldogált, kezében hatalmas, kétélű kardot tartva. Kicsit hátrébb álldogált a zöld ruhás férfi, aki a papok hagyományos viseletét hordta. Láthatóan nem folyt bele a beszélgetésbe, inkább a hajnal fényeit csodálta, és lopva, a szeme sarkából vetett néha egy-egy pillantást a mellette álló sötételf nőre. Ashornak el kellett magának ismerni, hogy valóban, soha nem látott még a nőhöz hasonló igéző teremtést. A papéhoz hasonló ruhát viselt és a varázsbotjára támaszkodott. Utolsónak a törpét vette szemügyre. A föld népének tagja fajtájára jellemzően tömzsi volt, és körbelengte a sör elmaradhatatlan szaga, hosszú szakálla a mellkasát verdeste. A kezében tartott harci bárd nyele megkopott már a használattól, és apró szemeiben meglehetős rosszindulattal szemlélte a barbárt. - Mondd csak, Shainon, mi szükségünk van nekünk egy vesztesre? - szólt oda hangosan a páncélt viselő elfnek, aki finoman elmosolyodott, mikor válaszolt. - Te is tudod, Tamien, hogy hová megyünk... - Igen, de úgy gondolom, hogy bőségesen elegek vagyunk az... - Már megbocsáss, hogy közbeszólok, de mi a fene bajod van velem? - horkant fel a barbár, amire már a társaság többi tagja is feléjük fordult. - Vesztes vagy. - köpte oda a törpe, aztán éppen hogy csak el tudott ugrani a lecsapó két kard elől. Marokra kapta a pajzsát és a bárdját, és már majdnem vér folyt a templom felszentelt kövén, amikor az egyik varázsló elkiáltotta magát, és a barbár és törpe is mozdulatlanná dermedtek. - Köszönöm, Ohan. - bólintott oda Shanion, aztán újra a törpéhez és a barbárhoz fordult. - Egy csapatba tartozunk, még akkor is, ha nektek ez most nem tetszik. Mindkettőtökre szükségünk van ahhoz, hogy sikerrel járjunk, úgyhogy fejezzétek be az ellenségeskedést. - mondta, de Ashor meg mert volna esküdni rá, hogy a szeme mosolygott. A varázslat lassan tovatűnt, aztán az elf harcos felemelte a kardját.

8 8 - Indulás. - intett a közelben álló térkapu felé, a csapat tagjai pedig odasorjáztak a nőalakhoz, kifizették az átkelés díját, aztán néhány másodperccel később már mérföldekre keletre jártak, Vadászfalván. Itt egy újabb térkapu segítségével Adenbe röppentek, ahonnan alig pár szívdobbanással később egy hatalmas kőhídra kerültek. Alattuk feneketlen mélységbe szakadt a völgy, a szél orgonált a hidat tartó oszlopok között. A pap felemelte a kezét, és egymás után varázslatokat mondott a csapat tagjaira. Ashor érezte, hogy izmai megfeszülnek, léptei könnyebbé válnak, és keze is biztosabban markolta meg az ikerpengéket, aztán Shanion nyomában elindultak az Óriások barlangja felé. A bejárat után egy szinte üres terembe jutottak, amiben csak egy yintzu és egy hanglika volt. Az elf íjász szó nélkül illesztett vesszőt az íj húrjára, karját és fegyverét megölelte a vörös fény, Ashor pedig a szemével követte az előre vágódó nyílvesszőket. Az egyik a hanglika vállába fúródott bele, a fehér bundájú hatalmas tigrist azonban csak felbosszantotta a sérülés, és bömbölve vetette magát a csapatra, a másik vessző pedig a yintzu szemébe mart bele. Az elf újabb nyílvesszőt húzott elő a csípőjére szíjazott tegezből, de addigra már a vöröshajú varázslónő, és a sötételf nő is befejezte a varázslatot, mindketten egyegy hatalmas tűzgolyót vágtak a lényekhez. A hanglika egy hördülés kíséretében azonnal a földre rogyott, a yintzu pedig négy, fogazott fejjel ellátott csápját szétdobva egy sikoly kíséretében hullott le a levegőből. Shanion arcán nem látszott érzelem, ahogy elvezette a csapatát az elhullott szörnyek mellett, de alig lépett kettőt, amikor az egyik sarokból egy barif rontott elő, három gyermekével kísérve. Ezúttal Shanion és Ashor volt a leggyorsabb, mindketten varázslatokat mondtak magukra, a villódzó fények beburkolták a két alakot. Aztán vörös lobbanások szaladtak végig a kardjaikon, ahogy a rájuk támadó szörnyekre vetették magukat. - KAME HAME! - ordított a törpe valahonnét hátulról, aztán Ashor már csak azt vette észre, hogy bárdját szorosan markolva elrohan mellette, s halált megvető bátorsággal az egyik kisebb szörnyre vetette magát. A következő pillanatok összefolytak a barbár előtt. Varázslatok robbantak, az íj húrja is pengett folyamatosan, és a varázslók hangja is belekeveredett a kavalkádba. Ashor ordított, pezsgett a vére, aztán egyszer csak csend borult a teremre. A barif és három gyermeke holtan hevert a földön, a törpe épp véres munkáját végezte, ahogy a tetemeket nyúzta. Aden szörnyeinek többségét varázslat teremtette, ezért haláluk pillanatában jónéhány dolog jelent meg a földön a tetemek körül, és ha volt, aki értett a nyúzás mesterségéhez, a csapat könnyedén még szerezhetett olyan értékes holmikat, amelyeket aztán hatalmas összegért lehetett a piacokon továbbadni. - Utálom az íjászokat és varázslókat. - morgott Tamien, miközben eltette a nyúzókését, aztán a csapat kiment a teremből, és egy hatalmas sziklahídon folytatta útját a Barlang mélye felé. A hídon túl egy újabb terembe értek, amelyben néhány hatalmas kranrot kóborolt, és egy hamrut lapult meg a háttérben. Ezúttal már ismerős volt a körülötte fellobbanó hang- és fényorkán, így aztán a többiekre nem is figyelve

9 9 vetette rá magát a nálánál háromszor magasabb medvére. Az első csapása elől el tudott hajolni, és mindkét kardjával mély sebeket ejtett az ágaskodó állat mellkasán. A második csapás azonban felszabta a mellkasát és a fejét, a szemébe folyó vér egy pillanatra elvakította. A háttérből mintha Ohan hangját hallotta volna, a vérzés azonnal elállt, és újra szilárdan markolta a kardjait, de már nem kellett lecsapnia vele. Tűzgolyó loccsant a medve körül, aztán a sötételf nő sétált oda a barbárhoz, és kacéran mosolyogva felkapdosta a test köré hullott aranyakat, aztán tovább indult a terem bal oldalán lévő kijárat felé. Ahogy a folyosóra léptek, Ashor megtorpant. Zöld kristályból készült híd nyúlott előtte legalább háromszáz yardnyi hosszúságban egy hatalmas terem fölött, a falakon egykor volt óriás nagyságok szobrai látszottak. Shanion és a többiek azonban láthatóan nem először jártak már erre, így aztán nem is vesztegették idejüket a csodálatos látvány megbámulására, hanem harci ordításokat hallatva rávetették magukat arra a négy kranrotra, amely a hídon kóborolt. Mire a barbár észbekapott, a többiek már forgószélként söpörtek végig a hídon, egyedül Ohan állt mellette, és az elfekre olyannyira jellemző kifejezéstelen arccal bámulta az előtte zajló pusztítást. Időnként el-elkiáltotta magát, amikor úgy érezte, hogy valamelyik társa már bizonytalanul mozog, de egyébként csupán a vállán tartotta kristálybotját, és csendesen szemlélődött. Amikor végetért a vérgőzös őrjöngés, könnyed léptekkel szinte végigtáncolt a hídon, és mindenhonnét felkapdosta a földre hullott aranyakat és egyéb tárgyakat. A csapat közben átrohant a hídon, így aztán Ashor is követte őket. A következő teremhez érve azonban megtorpantak, és Shanion egy fakó bőrű, kövérkés alak felé intett. - Az egy gamlin. - fordult a barbár felé. - Nem tudom, mekkora esélyünk van rá, hogy éppen ezt megnyúzva találjuk meg azt a dolgot, ami nekünk kell a fegyverhez, de egy dologra nagyon figyelj oda. Ohan, Creshinibon és Ashana altatják egészen addig, amíg Tamien-nek nem sikerül a varázslata. Ha ő azt mondja, hogy rendben van, mi csak akkor támadunk. Te azonban itt maradsz Ohan és Gedor mellett, és ha netán megtámadná őket valami intett körbe a teremben, amiben jónéhány gamlin, barif, és egy-két óriás íjász is tartózkodott akkor segítesz nekik. Világos? A barbárnak épp csak egy bólintásra volt ideje, aztán a varázslók máris munkához fogtak. Először Ashana, a vörös hajú ember-asszony lőtt egy altatóvarázslatot a gamlin felé. Aprócska kék szikrák gördültek végig spirálalakban a lény bőrén, Tamien pedig már előre is lendült. Valamiféle varázslat szavait mormogta a szakállába, és a kezével mintha egy aprócska golyót hajított volna a gamlin felé, aztán hátrébb futott néhány lépésnyit. Shanion és az elf íjász kérdőn néztek a törpére, aki csak megrázta a fejét, aztán néhány másodperc múlva megismételte a korábbi varázslatot. Ezúttal tüzijáték-szerűen kék és piros szikrák csillantak fel a levegőben, a törpe pedig bárdját markolva rávetette magát a gamlinra. Több sem kellett az íjásznak és Shanionnak, mindkettőjüket körbeölelte a harci mágia vérvörös fénye, és már

10 10 meg is lódultak a lebegő szörny felé, akiről az első csapásra lehullott az altatás, és meglódult Ashana felé. A varázslónő botján is végiggördült a zöld fény, aztán a feje fölé rántotta a botját, és egy tűzgolyót vágott a közeledő gamlinhoz, aki néhány másodperccel később már holtan rogyott a földre. Tamien azonnal odarohant hozzá, és bárdját félredobva előkapta a nyúzókését, és gyakorlott, gyors mozdulattal hozzálátott a hentesmunkához. Néhány másodperccel később aztán elkeseredett arccal felállt, és csak a fejét rázta, a csapat pedig máris egy újabb célt választott magának... Hosszú órák teltek egyhangú öldökléssel, Ashor már nem is számolta, hogy hányadik óriás vagy egyéb teremtmény hanyatlik a földre társai csapásai alatt. Aztán egyszer csak a törpe vigyorogva állt fel az éppen megdöglött szörny mellől, és magasba emelte véres öklét. - Megvan! - dörmögte elégedetten, és a barbár először látott valami érzelmet az elfek arcán. Még az ő nagyképűségük is lehullott egy pillanatra, ahogy együtt örültek Ashanával, aki örömében még röpke táncra is perdült. A törpe Shanion kezébe nyomta a véres bőrdarabot, amit az elf ezúttal már jól látható vigyorral süllyesztett az iszákjába. Aztán intett a csapatnak, és mindannyian elindultak kifelé az ezúttal már néptelen folyosókon. Ashor csendesen kocogott mögöttük, és azon gondolkodott, hogy mi a fene lehet az a fegyver, amihez erre a kicsi, véres bőrdarabra volt szükség. Ahogy termet elhagyták, és kisétáltak a folyosóra, Ohan maga köré intette a csapatot, aztán gyorsan varázsolni kezdett. A barbár csak az első két szótagot hallotta a bűverejű igékből, aztán szédülés ragadta magával... ** Ashor döbbenten nézett körül, és néhány pillanatig fogalma sem volt arról, hogy merre jár. Aztán ahogy elmúlt a varázslat okozta kábulat, csodálkozva ismerte fel az adeni nagytemplomot, és fejét körbefordítva a társait kereste. Shanion és többiek néhány szemvillanással később bukkantak fel körülötte a semmiből, és láthatóan egykedvűen vették tudomásul, hogy hova kerültek. Az elf a barbárhoz fordult. - Köszönjük a segítségedet, itt a fizetséged. - azzal egy alaposan megtömött erszényt adott át a vigyorgó férfinak. - Itt elválnak útjaink... - Esetleg, nem mehetnék még veletek? Igazán élveztem a társaságotokat, és azt hiszem, jó csapatot alkotunk együtt... - Méghogy együtt! - röhögött fel a törpe, de ezúttal már inkább élcelődés volt a hangjában a korábbi, girani sértegetésekhez képest. - Igenis, együtt. - vigyorgott vissza a barbár, aztán szintén élcelődve, lökött egyet a törpén, aki megbillent kicsit, aztán hogy az elesést elkerülje, belekapaszkodott Ashor ruhájába, aminek az lett a vége, hogy mindketten káromkodva gurultak le a templom lépcsőjén. A többiek odafentről figyelték az eseményeket, és ezúttal már mindkét elf nyiltan vigyorgott az összegabalyodott két férfin.

11 11 Odalent a barbár és a törpe nagy nehezen feltápászkodtak, túlzott udvariassággal leporolgatták a másikat, aminek következtében a barbár füléből kiesett egy fülbevaló, a törpének pedig eleredt az orra vére, de végül békés egyetértésben ballagtak fel a többiekhez. - Nem bánom, maradhatsz. - bólintott végül Shanion, és a többiek is mosolyogva fogadták a vezér döntését. Egyedül a törpe morgott félhangosan valami olyasmit, hogy mi a fenének kell magukkal vinni mégegy koloncot valami vak íjász mellé, de senki nem törődött vele. A csapat felszedelőzködött, és néhány perccel később a térkapuba lépve elhagyták Adent... V É G E

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás

Igó Norbert Krisztián. Csillaghullás Igó Norbert Krisztián Csillaghullás 1. Fejezet: Amikor testet ölt a fájdalom Az iskolakezdéssel együtt, szeptemberben kezdetét vette a másodosztályú Labdarúgó Liga, melynek az első fordulójában a Cegléd

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Csillagtúra egy Európáról

Csillagtúra egy Európáról Csillagtúra egy Európáról Nagyon vártuk a csapat első Csillagtúráját több okból. Egyrészt mert bár a Kékszalag a legnagyobb médiaesemény a Balatonon, de a leginkább embert próbáló verseny szerintem a Csillagtúra.

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet Teremtés utazói Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet - Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége, végtelen folyamként halad önmagába visszatérve. Elméleti síkon lehetséges,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Ottlik Géza: Minden megvan

Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza: Minden megvan Ottlik Géza Minden megvan (Részlet) (Részlet) Magvető Ottlik Géza örököse, 1991 Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2778-3 Készítette: ekönyv

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Ruins of the Republic. S01E03 Tatuini tortúra http://jedirend.com

Ruins of the Republic. S01E03 Tatuini tortúra http://jedirend.com 2 1. Moe a hipertér kék vízfelszínhez hasonlatos szövetét tanulmányozta, miközben azon gondolkozott, hogy valóban jó ötlet-e, amit most megvalósítani készülnek. Azonban úgy tűnt, Ace nem fűzött kétségeket

Részletesebben

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene

Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene 1. fejezet Nem fogom lelõni magát, Delaware doktor. Pedig meg kellene tennem. Mégis mi a megfelelõ reakció egy ilyen helyzetben? Hû, kösz, értékelem a megfontoltságát. Remélem, nem gondolja meg magát.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang.

Hé, hát így kell bánni egy vendéggel? hallatszott egy rikácsoló férfihang. Jackie megpróbálta felvenni a borítékot. Ez marha nehéz, gondolta. No, nem a boríték volt az, hanem a kidobó, aki a kezén állt, miközben ő a borítékot markolta. Az történt, hogy leejtette, egy két méter

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül

DOMSZKY ZOLTÁN. 69 nap alatt Magyarország körül DOMSZKY ZOLTÁN 69 nap alatt Magyarország körül Előzmények Sajnos nem olyan régtől túrázom talán úgy 10 éve kezdtem, de nagyon megszerettem, és belekóstoltam a teljesítménytúrázás műfajába is. Nagyon lelkes

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc

Washington, 1865. április 10. hétfő 19 óra 45 perc Az alábbi történet a képzelet szüleménye. A történet szereplői az 1865-ös év eseményeinek szereplőit leszámítva kitaláltak. A könyvben megjelenő helyszínek azonban az esetek többségében valóságosak. Bárminemű

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mítoszok és Legendák Könyve Magyariné Elek Andrea 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A tanító Benned hatalmas teremtő erő van. suttogta a mágus. Feladatod van az életben. Világok teremtője vagy.

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

zért adtam ezt a címet na majd meglátják, miért. Nem hiszek istenben, de imádkozom, hogy megtartsa életemet, amíg be nem fejezem ezt az írást.

zért adtam ezt a címet na majd meglátják, miért. Nem hiszek istenben, de imádkozom, hogy megtartsa életemet, amíg be nem fejezem ezt az írást. A zért adtam ezt a címet na majd meglátják, miért. Nem hiszek istenben, de imádkozom, hogy megtartsa életemet, amíg be nem fejezem ezt az írást. Imádkozhatnék istenhez azért is, hogy a dühöm kitartson

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER

KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER 1 KAIRÓ, 2000. SZEPTEMBER A hosszú, csillogó-villogó, koromfekete limuzin lassan kihajtott a követség kapuján, egy pillanatra megállt, aztán nekieredt a forgalomnak. Elölrôl és hátulról két-két rendôrmotor

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ Kocsmák és Fogadók ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ...Emlékszem még azokra a kocsmákra és fogadókra, ahol kalandozásaink alatt megpihentünk. Ezek jó része büdös, éppen összedõlni készülõ tákolmány

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE A kiadványt összeállította: Laskó Zoltánné, Rosta Helga, Szirmai Nóra Grafika: Varga Gábor Farkas, Tunyogi Gábor Kiadja: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény,

Részletesebben