Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádudvari. Kihelyezett testületi ülés. HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással VÁROSI KÖZÉLETI LAP"

Átírás

1 Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP november XVII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft HAGE: fejlesztés 4,3 milliárdból Több mint kétmilliárd forintos beruházással elkészült a Tiszántúl legkorszerűbb sertésszaporító telepe Nádudvaron. A HAGE (Hajdúsági Agráripari) Zrt kocás Molnártagi telepén évi választott malacot állítanak elő. A korszerű, négyzet méter alapterületű létesítményben novemberben megindul a munka. A tenyészállatok mellett 18 fő dolgozik majd a szigorú állategészségügyi szabályok betartásával. A cég 2011-ben pályázott sikerrel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az állattartó telep korszerűsítésére. Két megvalósítási helyen Molnártagon és Hegedűs-tanyán összesen 4,3 milliárd forint értékű fejlesztésbe kezdtek, amiből a támogatás értéke több mint 1,5 milliárd forint. Első ütemben, a molnártagi tenyészállat előállító sertéstelep valósult meg a október 20-i határidőre: 2,1 milliárdból, amihez a támogatás 40%-os intenzitás mellett 766,3 millió forint. A komoly sajtóérdeklődéssel kísért október 25-i ünnepélyes átadón Kovács Lajos a HAGE Zrt. elnöke megemlítette, hogy történelme van a helynek, hiszen annak idején itt a Molnár-tagban alapították meg a NAGISZ-HAGE vállalatcsoport elődjét a Vörös Csillag Termelőszövetkezetet. Csirkés László igazgató elmondta, hogy egy többéves sertéstenyésztési, hízlalási koncepció első állomása ez a telep. Pecze László sertéságazati igazgató ismertette a beruházás részletes paramétereit. Megtudtuk, hogy a kiemelt állategészségügyi státus miatt a telepen dupla beléptetést alkalmaznak, a fokozott biztonság érdekében pedig a betelepítés után a telep élő állatot nem fogadhat. Ez azt jelenti, hogy a 3000 termelő koca létszám megtartásához szükséges tenyészkoca süldő utánpótlást a telephelyen belül kialakított tenyészsüldő nevelő istállóban kell felnevelni. A kivitelezést végző Hunép Zrt. és Nádép Kft. konzorciuma nevében utóbbi ügyvezetője, Pavluska Péter jelentette készre a beruházást, s adta át konzorciumi partnerével együtt képletesen a telep kulcsát Csirkés Lászlónak. A beruházást Bodó Sándor a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke, térségünk parlamenti képviselője adta át. Aki mint mondta, vidéken élő ember létére sem gondolt volna ilyen magas műszaki színvonalra, mint például a légkondicionált helyiségek. Ugyanakkor hozzátette, hogy a nagy gépesítés közepette se feledkezzünk meg az állatok szeretetéről. A bejárást követő pohárköszöntőjében pedig Beke Imre polgármester kívánt sok sikert a jelenlegi és a további fejlesztésekhez. A második ütemben a Hegedűs-tanyán a tenyészkoca süldő és vágósertés nevelő-hízlaló épületet alakítják ki március 31-ig. Október 26-án több mint 180 fő részvételével szakmai napot tartottak a már hivatalosan átadott telepen. A sertéstenyésztésben dolgozó szakemberek, társcégek és a beruházásban résztvevő vállalkozások szakemberei, majdani partnerek voltak hivatalosak erre az eseményre. Köszöntője után Kovács Herman gazdasági igazgató számolt be a tervezés és kivitelezés fontos részleteiről, technikai és gyakorlati eseményeiről. Pecze László sertéságazati igazgató ismertette a telep egyes egységeinek tervezett működését, annak technikai kivitelezését. Pavluska Péter a Nádép Kft. ügyvezetője, az építő konzorcium képviseletében ismertette a beruházás műszaki paramétereit, most már a jelenlévő dolgozóknak jelentette készre a létesítményt és adta át a telep összes kulcsát a megjelentek nem kis derültségére. Ezek után a telep bejárása viszonylag hosszú időt vett igénybe, hiszen számos szakmai kérdésre vártak választ az érdeklődők. Lapzártakor már a dolgozók egy része a telepet készítette elő az első állatok érkezésére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján koszorúzással tisztelegtek október 23-án, az általános iskola közössége által állíttatott kopjafánál a város vezetői, intézményei, civilszervezetei. Beke Imre polgármester ünnepi köszöntőjét követően az iskola 8. osztályos tanulói adtak elő színvonalas zenés irodalmi műsort Üdv Néked ifjúság! címmel Kihelyezett testületi ülés A megszokottól eltérően, de a polgármester szándékai szerint nem egyedi esetként egy nádudvari vállalkozás, a Polyduct Zrt. tanácskozó termében tartotta legutóbbi ülését a város képviselő-testülete. Fésűs András elnök-igazgató két okból is kezdeményezte ezt a találkozót. Egyrészt, hogy a városvezető grémium is jobban megismerje a 20 éves Kabai úti székhelyű cég működését. Másrészt, hogy a most befejezett uniós fejlesztésüket is bemutathassák számukra. A testületi ülésről a 2., míg a jubiláló cégről és annak támogatott beruházásáról a 4. oldalon olvashatnak bővebben. A házigazda, Fésűs András elnök-igazgató és munkatársai mutatták be a céget a testületi ülés résztvevőinek A szalagátvágás ünnepélyes pillanata (Fotó: Marján László) Idősek világnapja. Tiszteletre méltó hagyomány folytatódott október 18-a délutánján: a város szép kort megélt polgárait és az idén aranylakodalmukat ünneplő házaspárokat köszöntötte Beke Imre polgármester, aki a szeretet erejét hangsúlyozta. Takács Tamás Hajdúszoboszló vezető lelkipásztora és Bonczás Sándorné, az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője is köszöntötte az ünnepelteket. Majd a klub tagjai verssel, gyertyafénykeringővel, míg este zenés-táncos vacsorával, tombolahúzással szórakoztatták a megjelenteket. Közben Karcagi Nagy Zoltán nótaestje is emelte a jeles nap fényét. A klub kultúrvezetője, a 70 éves Nagy Józsefné még verset is írt ez alkalomra, melyet lapunk 10. oldalán találnak. A jubilánsok névsorát a 3. oldalon olvashatják

2 2 Nádudvari Hírek november A képviselő-testület október 15-én tartott rendkívüli ülést. Első napirendi pontként Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását tárgyalták meg. A módosításra azért került sor, hogy a folyamatban levő nagyprojektek (városközpont rehabilitáció, szennyvíz III. ütem) közbeszerzési eljárásait a törvényi keretek között a legegyszerűbben és a leggyorsabban lehessen lefolytatni annak érdekében, hogy a remélhetőleg sikeres beszerzések után mielőbb elkezdődhessenek a kivitelezési munkák. A testület a módosítást elfogadta. Második napirendi pontként a szennyvízberuházás III. ütemének általános projektmenedzsmenti feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást tárgyalta és fogadta el a testület. A felhívást augusztus 30-án fogadták el, azonban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat át kellett vezetni a felhívás szövegén, annak érdekében, hogy minél több érvényes ajánlatot tudjanak benyújtani és ezáltal verseny alakuljon ki az ajánlattevők között. A harmadik és a tizedik napirendi pontok között a testület a Nádudvar belvárosának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó projekt elemek (Emőd tó környezetrendezése, Ady tér rendezése, Kossuth tér rendezése, Polgármesteri Hivatal bővítése, Jókai utcai sportlétesítmény építése, Piac és buszváró átépítése, a projekthez kapcsolódó nyilvánosság és tájékoztatás feladatainak ellátása, a mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó) ajánlattételi felhívásokat tárgyalta és fogadta el a testület. MEGKÉRDEZTÜK Testületi hírek A testület, mint az Ady tér tulajdonosa támogatta a nádudvari szülők kezdeményezését, hogy az 1956-os forradalom emlékének közterületen is legyen emlék állítva, azaz kopjafa kerülhessen felállításra az 56. évforduló alkalmából. A képviselők megtárgyalták a nádudvari védőnői szolgálat védőnőinek körzetbeosztását, ami azért készült, hogy az állami költségvetés továbbra is finanszírozza a védőnői szolgálat felbecsülhetetlen értékű segítségét, amellyel a nádudvari családokat támogatják a gyermeknevelés, gondozás terén. Az utcák szerinti besorolást a városi honlapon olvashatják. A képviselő-testület októberi rendes ülését 25-én tartotta. Az ülés helye Fésűs András elnök-igazgató úr kedves meghívását elfogadva a Polyduct Zrt. Kabai utcai székházában volt. Beke Imre polgármester az ülést megnyitó beszédében annak a reményének adott hangot, hogy ez egy új hagyomány kezdete és a ciklus hátralevő részében valamennyi nádudvari nagy cégnél tarthatnak kihelyezett ülést. A képviselő-testület tagjait külön köszöntötte Fésűs András, aki röviden ismertette a Polyduct történetét majd az ülést követően gyárlátogatásra invitálta az érdeklődőket. Első napirendi pontként Böszörményi Lajosné közelgő nyugállományba vonulása alkalmából a vezetői megbízatását és a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel történő megszüntetését elfogadta a testület. Egyidejűleg Olga néni munkájának elismeréseként címzetes óvoda vezetői címet adományozott neki. Második napirendi pontként a képviselők a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előterjesztést vitatták meg. A tárgyalások eredményeként Nádudvaron is lesz egy ún. kormányablak, ahol ügyeiket tudják intézni a lakosok. A testület a megállapodást elfogadta, felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Harmadik napirendi pontként a Bursa Hungarica évi pályázati fordulójához való csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot fogadta el a testület. A pályázati felhívás a honlapon, illetve lapunk 3. oldalán olvasható, valamint a Hivatal 1. sz. irodájában érhető el. Következő napirendi pontként a Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960 kezességvállalási kérelmét vitatták meg a testület tagjai. Az egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében a Nádudvari horgásztó felújítása című pályázata megvalósításához kérte az önkormányzat kezességvállalását. A kezességvállalással az önkormányzat kötelezettségei nem haladják meg saját bevételei 50%-át és mivel a fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg a testület kezességet vállalt a pályázat megvalósítására. Különfélék között elsőként Nádudvar városszabályozási tervét módosították a KITE Zrt. kezdeményezésére, hogy az újonnan kialakítandó logisztikai bázisát a kor követelményeinek megfelelően tudja megvalósítani. A KITE vállalta a módosítással járó költségek fedezését. Másodikként a testület, mint a nádudvari 1665 hrsz-ú csatorna művelési ágú ingatlan tulajdonosa hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanon 90 m hosszúságú betongyűrűs zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerüljön kiépítésre, azzal a feltétellel, hogy a kiépítést követően a csatorna az önkormányzat tulajdonába kerül. Harmadikként a Napfény Óvoda és Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízást tárgyalta a testület. A testület az intézmény vezetésével november 1-jétől augusztus 1-jéig Varga Józsefnét bízta meg. Negyedikként a testület hozzájárult ahhoz, hogy a KRB-245 frsz-ú Suzuki Samurai terepjáró ingyenesen kerüljön átadásra a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület részére feladatainak magasabb színvonalú ellátását segítve. A következő napirendi pontként a települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elkészítésével a testület Erdőháti Imréné közoktatási szakértőt bízta meg. Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület lemondott fellebbezési jogáról a Napfény Óvoda épületének bővítési és rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére szóló építési engedély kapcsán, ezzel is segítve a beadott és nyertes pályázat mielőbbi megvalósítását. Dr. Sós Csaba Miért van közlekedési káosz az iskolánál? Beke Imre polgármester Megváltoztak a társadalmi szokások, majdnem minden családban autó van, így lehetőség van rá, hogy a gyerekeket a szülők felhozzák és haza is vigyék az iskolából. Ezért növekedett meg a forgalom az iskola előtt, a szülő pedig, így tudja biztonságban a gyermekét. Hiszen félti-óvja őket! De nem utolsó szempont a kényelem sem, így hamarabb odaérnek, és nem kell olyan hamar felkelteni a gyereket, reggel kicsit tovább aludhatnak még! A megoldásra pályázatot nyújtottunk be (megújítási pályázat keretén belül), mely lehetővé tenné az iskola előtt vagy mögött bizonyos számú autók parkolását. Lehetőséget látok parkolót kialakítani a varroda területén a Zalka Máté utca felől, a sportcsarnok mögött. Ez a megoldás lenne a gyermekek szempontjából a legbiztonságosabb, mivel ez a forgalom elől elzárt rész lehetne, és csak parkolásra szabadna majd használni. Így a gyerekek autóból való kibeszállása biztonságos lenne. Ez a terv csak akkor valósulhatna meg igazán, ha a szülők részéről is meglenne a határozott szándék. Igaz az emberek szemléletváltása is kellene, hogy a veszélyes parkolás helyett inkább a biztonságos parkolási lehetőséget válasszák, még ha gyalog kellene is megtenni pár száz métert. Ne az legyen a cél, hogy minél közelebb parkoljunk az iskolához és még gyalogolni se kelljen sokat, hanem gyermekeink biztonsága! Nagyon jó lenne még azt is elérni, hogy, minél több gyermek gyalog járjon az iskolába! Akkor többet mozognának, többet lennének friss levegőn, és jobban védenék az egészségüket! Boros Lajosné iskolaigazgató Évek óta meglévő gond ez. A Petőfi iskola megszűnésével 250, a Tolbuhin úti iskola kormányhivatali funkcióba kerülésével plusz 100 gyermek került át a főépületbe és a Boldizsár iskolába. Így erre a két épületre hárul minden iskolai feladat, mely magával vonta a forgalom növekedését is. A szülők féltik a gyermekeiket és nem utolsó szempont a kényelem sem, ezért autóval hozzák őket az iskolába. Délután pedig már a felnőttképzés is folyik, ők is munkahelyükről autóval érkeznek az iskolába. A délutáni tumultust fokozzák még, a gyerekekért jövő szülők, holott már egy harmadikos, negyedikes gyermek egyedül is haza tudna menni! Az iskolabővítéssel párhuzamban kellett volna egy parkolót kialakítani. Ez nem történt meg, ezért még az iskola dolgozói is csak az utcán tudnak parkolni. A közlekedést nehezíti a gyógyszertár, fodrászat, rendelők és más kiszolgáló helyek forgalma is, mivel ezek is az iskola közelében vannak. Sajnos a kerékpárút sem könynyit a helyzeten itt a Fő út és a Dobó út kereszteződésében, hanem néha elég komoly közlekedési gondot okoz, melyben a polgárőrök derekas helytállása segít. Megoldást a parkolók létrehozásában látom. Az iskola előtt az úttest és a jelenlegi járda közé eső területet kialakítani a tanulók számára parkolónak. A dolgozóknak pedig a Zalka Máté utcában, a volt varroda helyén. Szeretném elérni, hogy a konyhai beszállítások is hátulról történjenek, hogy nagyobb legyen a biztonság. Az egészséges testmozgás érdekében törekedni kellene, hogy minél több gyermek önállóan, gyalog jöjjön-menjen az iskolába! Makula Attila iskolaőr A gyermekek mozgását figyelem itt az iskolában és az iskolától távolabb eső területen. Mindennap látom az utca forgalmát és tapasztalom a reggeli és a délutáni órákban a kialakult közlekedési dugót. Én elsősorban abban látom az okot, hogy a szülők főleg kényelmi szempontból autóval hozzák-viszik az iskolába a gyermekeiket. Ez kényelem a szülők, de a gyermek szempontjából is! Ha csak a ki-beszállás idejéig is, de megáll és feltartja átmenetileg a forgalmat. Az iskolában dolgozók és a felnőttképzésben résztvevők autói is ott parkolnak az úttest mindkét oldalán, ezek is forgalmi nehézséget okoznak. A közlekedési morálról nem is beszélve: a kocsiajtót kicsapva kiszállnak az autóból, nem figyelve az úttest forgalmát veszélyes helyzetet teremtenek! Megoldást én elsősorban nemcsak a parkoló kialakításában látom az is kell, hiszen az iskolában dolgozók is az utcán parkolnak, ezért nagy szükség lenne rá, hanem abban is, hogy minél több gyermek járjon gyalog vagy kerékpárral az iskolába. Ha megtanulnak helyesen közlekedni, ott a kerékpárút, melyen biztonságosan tudnak kerékpározni. Nemcsak többet mozognának a gyerekek és többet lennének friss levegőn, hanem egymáshoz is közelebb kerülnének, és jobban megismernék egymást. Sajnos nagyon kevés gyermek, főleg alsó tagozatos jár gyalog az iskolába. A kerékpárokat az iskolában biztonságban tudhatják, azért is vagyunk, hogy vigyázzunk az értékekre, rendet és fegyelmet tartsunk szünetben és órák alatt is az iskolában s környezetében. Őriné Kalmár Edit szülő Én is gyakran viszem a gyereket autóval az iskolába, a fiam hetedikes, a lányom másodikos. A kislányt többször, mivel elég messze lakunk az iskolától. Jó időben a fiú inkább biciklivel megy. Ha rosszra fordul az időjárás, vagy ha sietünk, mivel én is dolgozom, időre kell mennem, akkor ott az autó. Sajnos tapasztalom azt is, hogy kerékpárral közlekedni sem biztonságosabb reggelente az iskola előtt. Ez a káosz csak fokozódik, ha valamilyen rendezvény van az iskolában (sportesemény, edzések, gimnáziumi oktatások, szülői értekezlet, ballagás). Még jó, hogy segítik a közlekedést a polgárőrök, nélkülük nehezebb lenne! A parkolás, megállás a gyakorlatban kivitelezhető az úttest mindkét oldalán, de az úttesten közlekedőket akadályozza, szinte egyirányúra szűkíti a forgalmat. Mi lenne, ha a közlekedési szabályokat is betartanánk, pl.: zebra előtt öt méterre lehet megállni, akkor talán még nagyobb zűrzavar alakulna ki. Megoldást én is a parkolók kialakításában látom. A Dobó utcában nem elég, hisz van, hogy ott sincs elegendő hely a parkolásra, megállásra, csak ha szabálytalanul valamelyik lakóház kapubejárójába állunk be. A Fő utcán, pedig ki lehetne szélesíteni az utat egy leálló sávval, úgy, mint a Kossuth utcai óvoda előtt van, csak hosszabban és akkor megálláskor, parkoláskor a ki-beszállás biztonsága megnőne. Néha, kényszerből még azt a megoldást választom, hogy háromnegyed nyolcra érjünk oda, mert akkorra lecseng már a forgalom; csak akkor benne van, hogy elkésik a gyermek az iskolából. Szöveg és fotók: N. E.

3 2012. november Nádudvari Hírek 3 Bursa Hungarica Nádudvar Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A pályázat a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára kerül meghirdetésre. A pályázattal kapcsolatos további tájékoztató elérhető a város hivatalos honlapján (www. nadudvar.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal 1. számú ügyfélszolgálati irodájában. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november születésnapja alkalmából Nádudvar lakóinak nevében köszöntötte és további jó egészséget kívánt Jakab Sándornak Réz Szilárd alpolgármester. A II. világháborút is megjárt Sanyi bácsi számos fotórelikviával színesítve emlékezett vissza a viszontagságos évekre, s a családi eseményekre Idősek világnapja (Folytatás az 1. oldalról) 50. házassági évfordulójukat ünneplik 2012-ben: Baranyai Gábor és Boros Margit, Dobi Lajos és Nagy Erzsébet, Hodosi Albert és Popovics Mária, Hodosi Mihály és Majoros Emma, Tarcsi Sándor István és Szathmári Mária, Tömöri József és Bonczás Eszter, Szakál Sándor és Lajtos Erzsébet Margit, Jakab Imre és Czika Margit, Pap Lajos és Majoros Julianna, Ludányi Pál és Vértesi Nagy Eszter, Szabó Imre és Tóth Erzsébet, Madarász János és Rásó Erzsébet, Tornyai István és Hornyák Annamária, Fejes Imre és Vizsnyai Margit Mária, Bokor Ferenc és Kalmár Juliánna, Borsodi Lajos és Borsodi Nagy Emma, Lajtos István és Szalai Julianna, Petrusz István és Vinogradov Emma, Czibere Gábor és Az idősek napját ünnepelték az SzSzK-ban is Popovics Emma, Darányi Sándor és Lovas Katalin, Szombati Lajos és Nagy Róza Lídia, Papp Imre és Tóth Terézia, Kovács Sándor és Böszörményi Piroska, Csákó Péter és Boros Teréz, Nagy Lajos és Sárközi Ágnes, Piros Sándor és Szőnyi Erzsébet, Somogyi Sándor és Lajtos Eszter, Csendes Ferenc és Gál Etelka. Idén 90 évesek: Mészáros Gáborné Csirmaz Erzsébet, Kiss Lajos, Kovács Antalné Péntek Eszter, Futó Róza, Tóth Józsefné Jakab Róza, Tőzsér Sándor, Czibere Andrásné Papp Erzsébet, Hodosi Sándorné Katona Erzsébet, Nyeste Imréné Kiss Julianna, Csuka Imre, Juhász Sándor, Nyikos Lajosné Szathmári Piroska, Gál Lajosné Kórós Borbála, Farkas Béla Benjaminné Majoros Róza, Jakab Sándor, Varga Imréné Ludman Mária, Mikes Gyula. Népes közönség előtt lépett fel a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjában a debreceni Ady Endre Gimnázium diákjainak kilencfős csoportja október 26-án. Közülük ketten is nádudvariak: Hadászi Anna és Iván Emese Vivien. A tavalyi osztálykiránduláson olyannyira megtetszett nekik a város hangulata, hogy még nótát is írtak Nádudvarról. Ezen túlmenően is színes, színvonalas produkciókkal szórakoztatták nagy tisztelettel az időseket. Adtak elő verset, tréfás jelenetet, táncoltak, s még népdalokat is énekeltek a hálás közönségnek. Agrárkamara: a határidő november 30. Az ivóvíz továbbra is a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer! olvasható a Magyar Víziközmű Szövetség közleményében. Az utóbbi időkben napvilágot látott sajtóhírek hatására az ország néhány településén bizonyára sokakban felmerül a kérdés: merje-e a megszokott mozdulattal a vízcsap alá tartani a poharat? Jó a vizünk! Az Országgyűlés az augusztus 1-jén hatályba lépett évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. Az új egységes köztestület a vidékfejlesztési miniszter által kiírt, február között lezajló országos kamarai választásokkal fog megalakulni, legfőbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, a magyar vidék életképességének támogatása. A törvény értelmében a hazai agrár-, élelmiszer- és vidékfejlesztési szektor összes szereplője kötelezően tagjává válik az új nemzeti agrárkamarának, a várható taglétszám ezer lesz. A jogszabály kötelező regisztrációt ír elő minden leendő tag számára november 30-i határidővel annak érdekében, hogy a választási névjegyzék összeállítása és a választások előkészítése időben megvalósulhasson. A teljes felhívás megtalálható a oldalon. Adjon-e inni családjának a vezetékes vízből? A Magyar Víziközmű Szövetség határozott álláspontja: Magyarországon az ivóvíz eddig is biztonsággal fogyasztható volt és ezután is az lesz! A teljes közlemény elolvasható városunk honlapján (www.nadudvar.hu), illetve további információk találhatók a internetes oldalon is. A jókedv azonban már megérkezéskor garantált volt: a bejáratnál egy rongyból készült éltes korú pár üldögélt az alkotás olyan jól sikerült, hogy néhányan még köszöntek is nekik Nyitásként Balázs Andrea intézményvezető köszöntötte a vendégeket, majd Beke Imre polgármester megszokottan szívhez szóló prezentációját könnyezték meg az ünnepeltek. Az ünnepi műsort követően Tóth Gábor szolgáltatta a zenei aláfestést a jó hangulathoz. Fontos megemlíteni, hogy a Nagisz Zrt. jóvoltából az intézmény minden gondozottja élelmiszercsomagban részesült. Az Adys fiatalok színvonalas műsora nagyon tetszett a közönségnek (Fotók: Marján László)

4 4 Nádudvari Hírek november Nádudvaron szeptember 30. és október 31. között hét bűncselekmény történt, 1 kiskorú veszélyeztetése, 1 foglakozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés, 1 garázdaság, 1 lopás, 2 betöréses lopás és 1 rongálás, melyek az alábbiak voltak. Ez évben egy helyi lakos szülő a szülői felügyeletből adódó kötelezettségét súlyosan megszegve nem gondoskodott kiskorú gyermeke iskolában történő rendszeres megjelenéséről, melynek következtében kiskorú gyermeke az idén gyakorlatilag nem volt iskolában. Október 17-ét megelőző időben ismeretlen személy az Ady tér egyik lakásának melléképületébe az ajtót befeszítve bement, majd onnan 40 kg burgonyát és egy hosszabbítót tulajdonított el. Október 18-án óra és október 19- én óra közötti időben ismeretlen személy a Deák Ferenc utca egyik családi házának oldalfalát ismeretlen folyadékkal leöntötte, mely a falon foltot hagyott. Október 19-én órakor egy helyi lakos az általa vezetett motorkerékpárral közlekedett a Kabai utcán, ahol belehajtott egy 200x90x9cm-es útfelbontásba, mely sem közúti jelzőtáblával, sem más megfelelő módon nem került megjelölésre. KÉK HÍREK Október 21-én órát megelőző időben ismeretlen személy a Fő utcán található Fészek Club szórakozóhelyen eltulajdonított egy kabátot, a benne lévő pénztárcával és iratokkal együtt, mely a DJ pultban volt elhelyezve. Október 22-én óra körüli időpontban két helyi lakos a Tolbuhin utcán található Búfelejtő Bendegúz söröző előtt előzetes szóváltást követően egymást bántalmazta, melynek következtében egyikük nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Október 27-én óra körüli időpontban ismeretlen személyek behatoltak a Nádas utca egyik üresen álló lakásába és onnan műszaki cikkeket, bútorokat és ruházati tárgyakat tulajdonítottak el. Az elkövetőket a sértett aktív közreműködésével a rendőrség felkutatta és előállította, akiknél az eltulajdonított tárgyak egy része megtalálásra és lefoglalásra került. Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, értesítse akár adatainak eltitkolásával is a város rendőreit vagy polgárőreit. Dr. Gali Sándor r. alezredes kapitányságvezető Húszéves a POLYDUCT Kihelyezett önkormányzati képviselő-testületi ülést követően egy projektzáró rendezvény keretében mutatták be a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságot munkatársai: Fésűs András elnök-igazgató, Egri Tibor értékesítési vezető, Nagy Antal termelésvezető és Sümegi János vízipari termékmenedzser. Fésűs András kiemelte, hogy szorgalmazzák a helyi munkaerő foglalkoztatását, sőt az időszakos feladatokra, évi 6-9 hónapra felvett munkavállalók közül választják ki ha csak tehetik az új, véglegesített munkatársakat is ban a KITE NA- DIR-NAMIR üzemében indult Nádudvaron új iparágként a műanyagfeldolgozás, ami lehetővé tette a mai POLYDUCT Zrt es megalapítását. A polietilén csőgyártást gyorsan követte a rotációs öntési technológia bevezetése, ami jelenleg már a termeléstechnológia alapjait képezi. A mára több százféle terméket felsorakoztató három üzletág vízipar, urbanizáció és ipari kooperáció szakterületeinek nemzetközileg is ismert és Ha csak tehetik nádudvariakat foglalkoztatnak a Polyductnál elismert képviselője, innovációs partnere. A társaság 2009-ben Püspökladányban fémszerkezeti üzemet is létesített, ami az elmúlt évi fejlesztésekkel jelentősen hozzájárul a folyamatos tevékenység bővüléshez, a növekedéshez, biztosítva a jövő alapjait. A mezőőrség korábbi Suzuki Samurai típusú terepjáróját adományozta októberben az önkormányzat a helyi polgárőrség számára. A mezőőrök részére pár héttel korábban egy a bűnmegelőzést hatékonyabban szolgáló fiatalabb, de használt gépjárművet vásároltak. Képünkön Szőnyi Zsolt a mezőőrség vezetője (bal oldalon), gratulál az újdonsült autótulajdonos helyi polgárőrség elnökének, Molnár Istvánnak KEDVENC KÖNYVEM Siskó Lajos a zene mellett az olvasással kapcsolódik ki igazán, mely elfeledteti vele a napi gondokat, pozitív energiával tölti fel, hogy a napi kihívásoknak, elvárásoknak meg tudjon felelni, ami minden vele egykorú ember vágya ebben az életkorban. Arra nem emlékszik, hogy szeretett volna olvasni gyermekkorában; a kötelező olvasmányokon kívül, talán nem is igazán olvasott el más könyvet. Felnőtt fejjel szerette meg, ismerte meg az olvasás adta örömet, érezte meg annak az ízét, hogy milyen jó is olvasni. Inkább a dokumentum jellegű vagy a valóságtól elrugaszkodó, természetfeletti, elgondolkodtató folyamatokat, eseményeket leíró, elbeszélő műveket szereti, melyeket megmagyarázni nem lehet, vagy keresni kell rá a megfelelő magyarázatot. De kedveli a történelmi olvasmányokat is. Azt, hogy milyen témához nyúl, a hangulata határozza meg, mint általában minden olvasni szerető emberét. Kedvenc könyve: Dorothy et Thomas Hoobler : Eltűntek. Dokumentum jellegű könyvsorozat része ez a könyv, mely megtörtént eseményeket dolgoz fel, tár az olvasó elé. Tizenegy sztorit ír le. Agatha Christie eltűnésével kezdi aki 1920-ban tíz napra tűnt el, Amelia Earhart női repülőgép pilótával folytatja, aki 1937-ben repülőgépével eltűnt a Csendes-óceán térségében, majd ír Raul Wallenberg svéd diplomatának az eltűnéséről, aki sok ezer magyar zsidót mentett meg a II. világháború idején a náciktól. Még nyolc ember történetét, sorsát ismerhetjük meg, akiknek az eltűnése megmagyarázhatatlan eseményként vonult be a köztudatba. A könyv két részből áll: Tények, melyekben az olvasók elé tárja a történetet és a Feltevések, melyben megpróbálja megmagyarázni a rejtély, a történések okát. Több verziót is ismertet, az olvasó önmaga dönti el, hogy melyiket tarja lehetséges megoldásnak. N. E.

5 2012. november Egészséghét az iskolában Kevés olyan dolog van az életünkben, ami ennyire fontos lenne, mint az egészségünk. Vigyázunk is rá nap, mint nap. Van az iskolában egy olyan hét, amikor a figyelem középpontjába az egészséges test és lélek kerül. Október között minden reggel reggeli tornával kezdődött a tanítás. Látva a több száz lelkes tornázót, a megtelt sportcsarnokot, még azok is bekapcsolódtak, akik nem tartoznak a sportos alkatúak közé. Egy jó buli volt. Pénteken, az október 23-i műsor megtekintése után futóverseny volt a Jókai utcán. Évfolyamonként az első három leggyorsabb lány és fiú érmet kapott, melyet Katus Attila, a hét sztárvendége adott át, miután megmozgatta az iskola apraját, nagyját. Ezen a héten salátát is készítettek a napközis csoportok, amit aztán jóízűen elfogyasztottak. S hogy a lélek se maradjon ki, egész héten kaktusz kiállítás és vásár volt, valamint a felső tagozatos tanulók Czibere Dórával a káros szenvedélyekről, azok testi-lelki hatásairól beszélgettek. A keddi Kövy-nap keretében pedig egyaránt megmozgatták az izmokat és az agysejteket is, a feladatot összeállító tanárok. Az elméleti kérdések témája az iskola volt, a sportos feladatok mellet közlekedési ismeretekkel, termésfelismeréssel, érdekes fejtörőkkel tehették próbára magukat az osztályok. A legjobbak jutalma a Kövy-kupa elnyerése, melyet egy évig birtokolhatnak. S akik a termükben őrizhetik a kupát: 5.b, 6.b, 7.a, 8.b osztályok. A nyerteseknek gratulálunk, de a kupán kívül is sok hasznos dologgal gazdagodhattak az osztályok. V. I. Nádudvari Hírek 5 Segítség középiskolába készülőknek Közeledik a középiskolai felvételik határideje, de már előtte is van hivatalos teendője a szülőknek. A legfontosabb tudnivalókat, határidőket gyűjtöttem össze az alábbi táblázatban. Határidők Feladatok október 31. A középiskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozni a felvételi eljárásuk rendjét. Ezekben a könyvekben olvasható az induló szakok, a bekerülés feltételei, választható nyelvek stb. Ha valaki nem szeretné megvásárolni, folyamatosan tájékozódhat az iskolákról azok honlapján, vagy a helyi, művelődési házban tartott pályaválasztási szülői értekezleten, nyílt napokon. Az általános iskola három nyílt nap miatti hiányzást tud igazolni december 10. Jelentkezés központi írásbeli felvételi vizsgára. Miután a kiválasztott középiskolákról meggyőződtek, hogy írásbeli vizsgát is kér, formanyomtatvány segítségével jelentkezni kell a vizsgára, megadva a kiválasztott helyszínt december 12. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkező pályázatok beadásának határideje január 19. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamba jelentkezők részére, magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Csak a decemberben megjelölt iskolában lehet megírni. Akik utoljára nyerték el a kupát a 8.b (Fotó: Varga Ildikó) január 24. Pótló központi írásbeli vizsgák azoknak, akik az előzőn alapos ok miatt nem tudtak részt venni február 7. A középfokú intézmények értesítik a tanulókat az írásbeli vizsgák eredményéről.a felvételi lapok személyesen is megtekinthetők az iskola által megadott időpontban február 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, az adatlapokat pedig a Felvételi Központnak.A jelentkezési lapok kitöltése, aláírása már január végén elkezdődik február 18 A szóbeli meghallgatások ideje, melyről az iskolák március 8. levélben értesítenek március 13. A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéküket. A zárónapon kegyeleti futást rendeztek október 23-a tiszteletére (Fotó: Marján László) Nádudvar természeti értékei fotópályázat A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet szűkebb környezetünk természeti értékeire. A pályázat nyilvános, egy pályázó legfeljebb 5 alkotással pályázhat. A digitális képek legalább 5 megapixel felbontásúak legyenek. JPG kiterjesztésben, CD-n nyújthatók be. A képek lehetnek színesek vagy fekete-fehérek egyaránt. Kismértékű utólagos számítógépes korrekció megengedett (pl. vágás, színkorrekció, stb.). a képfájl elnevezése tartalmazza pályázó nevét és kép címét pl, ily módon: Családnév_Keresztnev_A Képrövidcíme.jpg A pályázatokat zárt borítékban kell leadni az Ady Endre Általános Művelődési Központ portáján, december 10-ig. A borítékra rá kell írni az alkotó nevét, címét, címét és azt: FOTÓPÁLYÁ- ZAT. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeznek, melynek megnyitása december 21-én lesz. A legjobb pályamunkák alkotóit díjazzák március Ezeken a napokon lehetőség nyílik a korábban megjelölt iskolák sorrendjén változtatni. Ilyenkor a jelentkezési lapokat újra kinyomtatják, aláíratják minden érintettel. (ha valamilyen oknál fogva csak az egyik szülő tudja aláírni, nyilatkozatot kell csatolni a jelentkezési laphoz, melyben az indoklás található) április 25. A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak június 1. Az esetleges fellebbezések elbírálásának határideje június Beiratkozás a középfokú iskolába (az iskola igazgatója által meghatározott beosztás alapján).

6 6 Nádudvari Hírek november A monda szerint Rózsa Sándor, a híres-hírhedt betyár a hortobágyi csárdában iszogatott. Megneszelték ezt a pandúrok, el akarták fogni, ő azonban felpattant a lovára és el akart nyargalni a folyó túloldalára. Mivel a Hortobágy folyón nem volt híd, a vízben kilenc szeretője állt bakot és a hátukon átugratva jutott át a túlpartra. Ezzel egérutat nyervén elmenekült a pandúrok elől. A mondabeli kilenc szerető miatt lett kilenclyukú a később az ország leghosszabb közúti kőhídjaként megépült Hortobágyi Kilenclyukú híd. Egy másik történet szerint a Nagyiván melletti Görbe csárdát is látogatta Rózsa Sándor. A tipikus út menti csárda eredetileg U alaprajzú volt (innen kapta a nevét is), az udvara alatti pincébe különálló épületben lévő lépcső vezetett. De, azt tudják-e, hogy a híres betyárkirály és szabadságharcos sírja az erdélyi Szamosújvár román (régen rab) temetőjében található? Rózsa Sándor július 16-án született Szegeden. Ötvenkilenc éves korában életfogytiglani börtönre ítélték és végül a róla kialakult romantikus elbeszélésekkel ellentétben tüdővészben halt meg a híres-hírhedt szamosújvári fegyházban. Börtönéveiről számtalan történet maradt fenn, amelyek idős szamosújváriak elbeszélései alapján szájhagyomány útján terjedtek. A szamosújvári várbörtön elsősorban katonai erődítmény volt a XVIII. század végéig (az 1500-as évek végén kezdték el építeni), majd fogháznak és börtönnek használták. A kommunista uralom alatt még inkább rettegett börtönként, sárga ház néven emlegették. Ha ide került valaki, túl sok jóra nem számíthatott. Itt raboskodott többek között az egri várvédő hős kapitány, Dobó István is, számos, többnyire rendszerellenesnek mondott nemcsak korabeli, ismert személlyel. Szabadságharcos betyár Rózsa Sándor az 1848-as szabadságharcban vitézül harcolt szabadcsapatával, főleg a rácok ellen vitézkedett. De Rózsa Sándor utolsó évei Rózsa Sándor mellszobra a neves kolozsvári szobrászművész, Márkos András alkotása oly sok hazafihoz hasonlóan a szabadságharc bukása után őt is üldözték; élve vagy halva kézre kell keríteni szólt a verdikt. Kiderült valami besúgó folytán, hogy Rózsa Sándor egy szegedi tanyán rejtőzködik. A tanya megrohamozása közben a betyár kettőt lelőtt a támadók közül, majd nyoma veszett. Úgy eltűnt az alföldi tanyavilágban, hogy csak 1859-ben sikerült elfogni; a mendemonda szerint asszonynép volt az elfogás hátterében. A vésztörvényszék kötél általi halálra ítélte Rózsa Sándort, de az irányában megnyilvánuló rokonszenv és népszerűség miatt életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták az ítéletet. Tudni kell róla, hogy áldozataival szemben nagyon lovagias volt, különösen, ha szegényekről volt szó; és a szemrevaló asszonynépet sem vetette meg. A szigorúan őrzött szegedi Csillag börtönből többször megszökött és embereit maga köré gyűjtve újra betyárkodni kezdett. Ahányszor megkérdezték, szemöldökét összevonta és azt mondta: Engem ugyan, míg élek zárhatnak a fogház urai Szögedön hétlakatos börtönbe, mert én a cimboráim segítségével innét úgyis akkor szökök mög, amikor akarok, ha a cimboráimtól ezt kérem. Ezért vitték a még szigorúbban őrzött távoli, szamosújvári börtönbe, hogy a cimborái ne tudják kiszabadítani. Rózsa Sándor május 25-én érkezett Szamosújvárra, és az törzskönyvi számon vették nyilvántartásba. A fegyházban aztán a Sándor bácsi megszólítás dukált neki, és nagy tiszteletben tartották. Sorsába beletörődve, betyárbecsülettel megígérte, hogy innen már nem fog megszökni. Megjegyezte azonban, hogy ha akarná a cimborái ide is eljönnének és megszöktetnék. Egyszer megtörtént, hogy csellel és talán némi segítséggel innen is kiszökött, mire óriási ribillió támadt a börtönben. Egy kiadós városi séta után visszatért a fegyházba, de előbb jól szemügyre vette az örmény menyecskéket. Csak be akarta bizonyítani a híres börtön urainak, hogy innen is akkor megy ki, amikor kedve szottyan rá. De idősen, betegen, vagyon és család nélkül mit is akarhatott volna? Beletörődött sorsába. Szótlanságával, tisztelettudó viselkedésével kitűnt a többi rab közül, és bizonyos kiváltságok is megillették. Időnként híres látogatói is akadtak, mint Jókai Mór, gróf Teleki Sándor, egy régenről ismert Esterházy herceg, vagy egy francia miniszter. Az idő múlásával egyre szótlanabb, komorabb lett, szervezete sorvadásnak indult, míg végül november 22- én eltávozott az élők sorából. Hatvanöt éves volt ekkor. Különös temetés Budapesten és a bécsi udvarban nem akarták elhinni, hogy természetes halállal halt meg, de még a halott személyazonosságát is kétségbe vonták. Ezért elrendelték, hogy a halottnak fejét kell venni és fel kell küldeni Bécsbe és Budára. Amint a bécsi és budapesti illetékesek meggyőződtek a halott fejének hitelességéről, megadták a temetési engedélyt. A halott feje a budapesti kórbonctani intézetbe került, ahol alaposan továbbvizsgálták. Többször felmerült a kérdés (már életében is), hogy egy írni és olvasni nem tudó ember, hogyan rendelkezhetett akkora intelligenciával, meggyőző erővel, hogy képes lehetett majd kétszáz ember irányítására. Az 1940-es években aztán eltűnt a koponya, azóta sem tudják hova lehetett. A legendás betyár és szabadságharcos hős, a rab Sándor bácsi testét a szamosújvári rabtemetőbe, a szokásostól eltérő pompával temették. Hozzátartozó nem volt a temetésen, lehet, hogy el sem érte a hír a családot, de édesanyja is nagyon idős volt már akkor. Ki őrzi emlékét? Az idők folyamán a sírt vadorgona és borostyán nőtte be, hatvankét évig jeltelen, de sokak által ismert helyen lévő sírban pihent Rózsa Sándor. Majd 1940-ben egy honvédként ott szolgáló távoli rokon megtisztíttatta a sírt, fejfát is állítottak. Azóta folyamatosan gondozzák a sírt. Az 1950-es években az emlékét töretlenül őrző és ápoló Gabányi János tanár múzeumot állított emlékére a még meglévő használati tárgyakból, iratokból. A hatvanas években az elöljáróság megszüntette, még az épületet is lebontották. A rabtemető szomszédságában lévő román temető folyamatos terjeszkedése miatt félő volt, hogy Rózsa Sándor sírjára is rátemetkeznek ben felújították a sírt, sírkövet állítottak, melyre a Rózsa Sándor felirat került. Még így is félő volt azonban, hogy az egyre terjeszkedő temető áldozatául esik ez a jól megjelölt sír is. Újabb összefogás eredményeként 1996-ban készítettek egy korabeli sírkőből felújított síremléket. Ünnepélyes keretek között adták át, azóta minden március 15-én megkoszorúzzák. Rózsa Sándor sírja ily módon az 1848-as szabadságharc szellemét szimbolizálja a városban. Az egyik legvonzóbb látványossággá vált Szamosújváron, nézzék meg, ha arra járnak. A síron mindig van virág. Dr. Sutus Lenke Képes visszatekintő az I. Nádudvari Kukoricafesztiválra. Az október 6-i rendezvényen a gyerekek lelkesen vették birtokba a népi játékokat. A szervezők ezúttal is köszönik Lévainé Apagyi Erikának, hogy nagy örömöt szerzett ezzel a fiatalságnak.

7 2012. november Kiállításon Mór városában A tizedik alkalommal megrendezett Móri Bornapokon mutatkozott be kerámiáival Fazekas Ferenc népi iparművész. A város nevezetes építészeti emléke a Lamberg-kastély galériája adott otthont a gyűjteményes kiállításnak, mely a Nádudvarra jellemző edényformák széles spektrumát mutatta be a nagyérdeműnek. A több napig tartó rendezvény számtalan kulturális eseménynek, így kiállításnak, zenei és színházi csemegének adott otthont, nem számítva a kulináris élvezetek színes palettáját. Mór a Dunántúl közepén, a Vértes és Bakony hegységek között, nem messze Székesfehérvár és Győr között elhelyezkedő kisváros. Már a csiszolt kőkorszakban is lakott hely volt, de igazán jelentőssé a római korban vált, amikor fontos hadiút vezetett rajta keresztül. A magyar államalapítás idején is lakott hely volt től kezdve Károly Róbert adományaként a csókakői uradalom része és egyben legnagyobb (és legtehetősebb) települése lett, egyúttal évszázadokon keresztül osztozott a vár sorsában. Sokszor cserélt gazdát, a Rozgonyiak, Egerváriak, Kanizsaiak, Nádasdyak, majd 1691-től a Hochburgok birtokolták. A török uralom alatt a község csaknem lakatlanná vált, ezért a német földesúr fia, Hochburg János Domokos német telepeseket kért az el néptelenedett vidékre. A 18. század első felében a település fejlődése felgyorsult, a lakosság létszáma erőteljesen növekedett. A Lambergek és a Luzsénszkyek (lengyelországi származásúak) beházasodás útján léptek az örökösök közé. Mindkét család remek épületekkel, többek között kastélyokkal gyarapították a települést. Mária Terézia mezővárosi rangot és ezzel évi négy szabad vásár megtartásának jogát adományozta Mórnak. Ekkor kezdődött igazából a szőlőtermelés, melynek alapjait a betelepített németek hozták magukkal. A móri bor kellemes ízű nehézkes, édes, ezért keverték könnyebb borokkal. A móri ezerjót ismerik szerte a hazában. A móri szőlősgazdáknak több helyen is volt és ma is van szőlője, tudniillik, ha egyik helyen elverte a jég, a másikon még megmaradt. A sváb gazda úgy tartotta, hogy hárombukszás legyen a jövedelme: egy a hordóban, egy a szőlőtőkén és egy a tárcában ban, majd még két alkalommal heves földrengés rázta meg a települést, minden kémény, tűzfal ledőlt, megsérültek a kastélyok épületei is. Az évtizedeken keresztül gyülemlő elkeseredés miatt robbant ki 1791-ben a móri tumultus -nak nevezett parasztmegmozdulás december 30-án szerencsétlen kimenetelű csata zajlott Perczel Mór seregei és az osztrákok között. A szabadságharc után Mór fejlődése felgyorsult, de a világháborúk visszaesést eredményeztek. A lakosság körében népszerűek voltak a nyilas eszmék, melynek az lett a következménye, hogy főleg a volt SStagokat és Volkbundistákat telepítették ki a kollektív felelősség elve alapján a II. világháború befejezése után. Több mint 1700 főt telepítettek ki, elkobozták házaikat, földjeiket, szőlőiket; helyükre nincstelen telepesek, felvidéki kiutasítottak költöztek. A háború utáni újjáépítés során iparfejlesztés is kezdődött, 1984-től város. Nádudvari Hírek 7 Babakocsi tároló adományból A közelmúltban készült el az a babakocsi tároló, amelyet a gyermekorvosi rendelő udvarára építettek annak az összegnek egy részéből, amelyet a dr. Lamos Zoltán búcsúztatásán résztvevők adományoztak a néhai gyermekorvos emléktáblájára, virág és koszorú helyett. Akkor több pénz gyűlt össze, mint amennyibe az emléktábla állítása került. A megmaradt összegből eredetileg életmentő készüléket vásároltak volna, de arra nem lett elegendő a pénz, ezért döntöttek a szintén igen hasznos babakocsi tároló kialakítása mellett. A Szatmári Lajos vállalkozó kivitelezésében elkészült tároló a tanácsadóba és a gyermekorvosi rendelőbe babakocsival érkező szülőknek segít, hogy megvédje a babakocsikat az esőtől, hóeséstől. A babakocsi tároló jó szolgálatot tesz a kisgyermekes szülőknek (Fotó: N. E.) Jubileumi vadászlovaglás Hagyomány lett, hiszen már tizedik alkalommal rendezték meg a vadászlovaglást október 20-án, a Dávid Lovastanya szervezésében. Az eseményen 33 lovas vett részt, többen a környező településekről. Voltak többször szerepelt és új résztvevői is a játéknak. Itt nem a versenyzés volt a fontos, hanem a közösségkovácsolás, a játék, és a játék adta örömszerzés, szórakozás. Az esemény izgalmat jelentett ló és lovasa számára egyaránt, amely tükröződött az állatok viselkedésén, de csak addig, amíg a harsona hangjára el nem kezdődött a vadászat, attól a pillanattól eggyé vált a ló lovasával. A játék nyílt terepen zajlott és a rókák elfogása volt a cél. Lapos Réka, Garai Petra és Aranyos Hédi voltak a rókák. Az esemény egész napos elfoglaltságot jelentett, melyet csak az ebéd szakított meg, de aztán a lemenő napig folytatódott az üldözés. Majd a kissé fáradt, elcsigázott lovasokat finom vacsora fogadta a tanyán. Eredményhirdetés, lovas avatás is a program része volt, az élmények megosztásával, éjszakába nyúló beszélgetéssel zárult a nap. A játék győztese a múlt évhez hasonlóan Szabó Kitti lett. Szöveg és fotó: N. E. Műemlék templom a bornapokra felújított városi parkkal Karácsonyi cipősdoboz akció Az Angyalkert Gyermekház és Családi napközi idén is megszervezi karácsonyi adománygyűjtő akcióját! A cipősdobozokba várnak minden olyan használt vagy új dolgot, amely már haszontalanná vált, de valakinek még örömet okozhat. A teljesség igénye nélkül csomagolni lehet tisztálkodási szereket, ruhát, édességet, tartós élelmiszert, könyveket és gyermekjátékokat! Az elosztás megkönnyítése érdekében a dobozokhoz mellékeljenek néhány soros üzenetet a beltartalomról! (pl. 122/128-as fiú ruha vagy csecsemő játék vagy unisex ruházat 2-3 évesnek. Szeretettel fogadják a vállalkozások, cégek felajánlásait is! 2012-ben is jutalmazzák a Legkreatívabb cipősdoboz felajánlóját; a versenyre az egyedi módon díszített cipősdobozokkal lehet nevezni! Az elosztásban az SZSZK Gyermekjóléti, illetve Családsegítő Szolgálata lesz segítségükre, hogy a nemes felajánlások valóban a leginkább érintettekhez juthassanak el! A dobozok átadására hagyományosan az intézmény karácsonyi ünnepségén kerül sor. A cél, hogy közösen mosolyt varázsolhassunk a rászoruló, nehéz sorsú gyerekek és családjaik arcára. Segítsünk, hogy az ő karácsonyuk is teljesebb lehessen! A dobozokat november 1. és december 16. között tudják fogadni a Gyermekházban. Elérhetőségük: Nádudvar, Bercsényi M. u. 2/a. Tel: 30/ , 30/ angyalkert. Mozgásszervi betegek figyelmébe! Ortopéd gyógycipő kiírása, méretvétele, gyógyászati segédeszközök díjtalan felírása ortopéd szakorvos által helyben történik. Helye: Ady Endre Művelődési Központ, december Kezdődhet a vadászat, elől a,,rókák 7-én 11 órától. Érdeklődni a Mozgáskorlátozottak Egyesületének fogadó óráján lehet, szerdai napokon 13 órától vagy telefonon: 06-20/ , illetve 06-30/

8 8 Nádudvari Hírek november HELYI HÓLABDA A címbéli hármas körül forog az élete Molnár Istvánnak, aki Helyi Hólabda rovat szünet utáni első alanyaként szerepel e hasábokon. (Itt jegyezném meg, hogy az előző havi biztatásunkra, több javaslat is érkezett a bemutatandó személyekre, mindannyian arra érdemesek, s hamarosan sor fog rájuk kerülni. M. L.) Éppen egy zebraszolgálatos reggelt követően beszélgetünk Molnár Istvánnal, aki idén egy héten két napot fordít reggelente a diákok biztonságára az iskola előtti gyalogátkelőhelyen. Ahogy számolgatjuk, ez legalább 70 alkalmat jelent egy évben, de örömmel teszi. Miért is ne tenné, hiszen 16 éve polgárőr, sokáig elnökhelyettes volt Simon Miklós elnöksége idején, majd két éve elnökké választották. Friss vezetőként egyből be is dobták a mélyvízbe, hiszen tavaly júniusban a megyei polgárőrnapot szervezte a nádudvari csapat az önkormányzat segítségével, amiért ki is tüntették: a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesült. A rendezvény jól sikerült, az utóbbi évek legjobbika volt kapta a visszajelzéseket a megyei kollégáktól. Hozzáteszi, a polgárőrség elnöki tisztségért nem kap, s nem is kérne anyagi ellenszolgáltatást, sőt van, hogy ő tesz hozzá. Ezt csak önzetlenül szabad csinálni. Büszke rá, hogy gyarapodik a helyi állomány. Jelenleg 34 fő tartozik a nádudvari kötelékbe köztük rendőrök is. Ez közel tízfős létszámnövekedést jelent. Persze azért bevételt is kell produkálni valamiből. Ezért nyitották meg a Molnár és Kiss Italkereskedést január 4-én Kiss Attilával, akivel öt évig együtt üzemeltették azt. Két hónappal később igazolt át az akkor Család, bolt, polgárőrség Molnár István zebraszolgálatban és családjával a boltban még működő LajTától élete párja, Boros Anikó június 7-én pedig megtartották az esküvőt, s következő év november 29-én pedig megszületett Máté fiúk. Családias bolt Feleségével, s még három alkalmazottal köztük két unokahúgával dolgozik együtt a Tolbuhin utcai üzletben Pisti. Örül annak, hogy szerencsére családtagoknak is tud munkát biztosítani, ebben a munkahelyszegény világban. A jótékonykodás a boltban is megmutatkozik, hiszen minden gyermekeket érintő ünnepen (gyermeknap, mikulás) megajándékozzák őket. Ebben a fiúk Máté is részt vesz már kiskorától, hiszen ő a Mikulás segédje, aki önzetlenül osztogatja a szaloncukrot és az ingyenes csomagokat. Sokoldalú vállalkozó Ám ő is vallja, hogy nem szabad egy lábon állni. Ezért másik vállalkozást is visz, immár három éve. A Mázsombor- Ker Kft.-t anno egy társsal alapította, s parafa, illetve szatén, színes címkés minőségi borok forgalmazásába kezdtek, országszerte 800 helységben voltak jelen. Aztán, már egyedül, profilt váltott: exkluzív Etyeki pálinkás desszertek és 100%-os egzotikus (gránátalma, mangó, ananász, banán, birsalma, szőlő) rostos ivólevek alkotják a mai nap is a palettát. A desszert finomságok különleges ízvilágot képviselnek: mézes málnás pálinkás, birsalmás, vilmoskörtés, persze vannak alkoholmentes változatok is, például a datolyás vagy aszalt szilvás. Mindezek gravírozott fa díszdobozban is. Kitanulta az üzletet Talán nem is véletlen, hogy Molnár István különleges finomságokkal foglalkozik, hiszen azokhoz már gyerekként is vonzalmat táplált. Tejfeldolgozó szakmunkásként végzett, majd leérettségizett, később Bonczás Tibor boltjában kezdett el dolgozni, ahol sokat tanult a szakmáról. Azután az üzletet bérelték, majd vették meg a későbbiekben. Időközben megszerezte a boltvezető felsőfokú menedzseri képesítést is, hogy minél jobban képben legyen. Gurítanak is Pisti feleségével, Anikóval egyetemben, aki kézilabdázik, a sportra is szakít időt, nagyon szeret tekézni, s úgy érzi már meg is tanult. Van, hogy párja is beszáll a játékba. Nyolc éve edzenek itt Nádudvaron, korábban tudtak bajnokságban is indulni, manapság csak meghívásos versenyeken tudnak részt venni. Legutóbb pályaavatón gurítottak Debrecenben, jól ment a játék, s a csapat is kezd összeállni. Ám a bajnoki szereplésnek komoly feltételei vannak. A csapatot (mint sok más helyi közösségi kezdeményezést) ő maga is támogatja, ám ez önmagában még nem elégséges. A sok elfoglaltság miatt, csak heti fél napot van otthon. Sokat utazik. Van, hogy Nagykanizsáig, ilyenkor kiscsaládja szokta olykor-olykor elkísérni, legalább addig is együtt lehetnek. (Molnár István a Helyi Hólabdát kinek másnak adhatna tovább, mint egykori tulajdonostársának, a Molnár és Kiss másik felének, Kiss Attilának.) M. L. Voltak, akik megkérdezték, ha már bemutatjuk a nádudvari emberek kedvenc ételeit, miért nem tesszük ezt meg mi, újságírók is? Engedek a nyomásnak, s felelős szerkesztőként jó példával kívánok elől járni a szerkesztő kollégáimnak, akik a későbbiekben szintén megosztják velünk ebbéli favoritjaikat. Akik ismernek, biztosan nem csodálkoznak azon, hogy szeretek enni. Ezt is az élet egyik örömforrásának tekintem. Híve vagyok a magyar konyhának, de szívesen kipróbálom más nemzetek ételkülönlegességeit is. Azonban az édes-sós ízkombinációval nem tudok megbarátkozni. Az ananászos csirke, vagy a barackos kacsa számomra nem összeillő párosítás. Bár külön-külön mindegyik ínyemre való. FAKANÁL STAFÉTA Édesszájú szerkesztő Bevallom, gyengém az édesség. Talán nem véletlen, hogy a középiskola és két év minőségellenőri munka után a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolára vettem az irányt, ahol élelmiszertechnológus mérnökké avanzsáltam, sütő-, malom-, édesipari szakon. Ez utóbbi volt a kulcs: Szerencs csokoládégyárában kezdtem diplomás pályafutásomat. E vonalat folytatva mi más is lehetne a kedvenc ételem, mint egy finom édesség. Két fánk versengett nálam a bajnoki címért, végül az Eckler azzal előzte meg a képviselőt, hogy az előbbi tetején van csokoládé, illetve benne tejszínhab is. Valamikor főiskolai gyakornokként készítettem is ilyet. Többféle variációja ismert, mint szinte minden süteménynek. Én a csokiba mártott tetejű, vaníliás krémmel és tejszínhabbal töltött változatát részesítem előnyben. Habár elég pepecselős munka a megalkotása, de szerintem megéri. Eckler fánk Az égetett tészta hozzávalói: 0,15 kg liszt, 0,15 kg zsiradék (olaj, margarin), 0,15 kg víz, 8 tojás. A vaníliás krémhez: 2 csomag vaníliás puding, 1 zacskó (10g) vaníliás cukor, 0,5 l tej, 0,15 kg cukor, 3 tojás. A habhoz: 0,5 l tejszín, ízlés szerint cukor, 1 zacskó (10 g) vaníliás cukor, 10 g zselatinpor. Az égetett tészta elkészítése: a zsiradékot és a vizet erős lángon felforraljuk. Amikor forr, hozzákeverjük a lisztet. Ügyeljünk, hogy le ne égjen, és csomómentes legyen. Mikor a massza elválik az edény falától, akkor hűtsük le, majd egyenként keverjük hozzá a tojásokat, alaposan kikeverve, mert ettől lesz üreges a fánk. Egy kissé szétterülő masszát kapunk. Egy sütőlemezt olajozzunk, majd lisztezzünk be vékonyan, és nyomózsákkal formázzuk meg a fánkokat. Hasonló legyen a formája, mint a babapiskótának. Kb. 6 cm-re helyezkedjenek el egymástól. Előmelegített sütőben 200 Celsius fokon süssük, amíg meg nem dagad (15-20 perc). Utána 20 percig ne nyissuk ki a sütőajtót, mert akkor összeesik a tészta. Ha kihűlt, hosszában 1/3-2/3 arányban vágjuk fel és a tetőket mártsuk bele olvasztott csokoládéba, és hagyjuk megdermedni. A krémhez 1 dl tejet keverjünk össze a pudingporral, és a tojás sárgával. Közben forraljuk fel a maradék tejet a vaníliás cukorral és a cukor felével. Ha felforrt, lassan öntsük hozzá a pudingporos tejhez, és gőz fölött sűrítsük be. A tojásfehérjéből és a cukorból készítsünk kemény habot, majd egy keveset öntsünk bele a sárga pudingból, és homogenizáljuk. Utána hozzá lehet keverni a többi krémet is. Felhasználásig tegyük hűtőbe. A tejszínből kemény habot verünk, beletesszük a cukrot, a zselatinport és a vaníliás cukrot. Hűtőbe rakjuk. Ha a krém kihűlt, nyomózsákba töltjük, és a fánkok aljába csíkot húzunk belőle. A tejszínhabot is zsákba helyezzük, és ezt rárétegezzük a krémre. Ha készen van, ráillesztjük a csokoládés "kalapokat". Marján László

9 2012. november A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban is folytatódtak és lapzártánk után a 12. fordulóval be is fejeződtek az idei csatározások a mieink számára. A páratlan számú csapat miatt a november i, 13. fordulóban a nádudvariak erőnyerők, tehát nem kell pályára lépniük. Az Északi csoportban érdekelt Nádudvari SE-Szertár Sportbolt mérkőzéseinek eredményeit alább olvashatják. Szkupi Tibor edző és sportegyesületi elnök szezonértékelőjét a decemberi számban olvashatják, amikor a tabellákat is bemutatjuk. A 19 év alatti, azaz az ifjúsági alakulat veretlenül vezeti a tabellát 12 játéknap után. Szkupi Tibor úgy véli, kezd beérni az eddig befektetett sok munka. Remeklő ifisták Eredményeink: Nádudvar Fülöp 0 2 (0 2). Ifi: 4 0 (1 0). Gólszerzőink: Hirzics Lajos 3, Kalmár Dávid. Sáránd Nádudvar 3 2 (1 0). Gólszerzőnk: Nagy Imre 2. Ifi: 1 3 (0 3). Gólszerzőink: Kalmár Dávid 2, Gál Norbert. Nádudvar Nyírábrány 3 2 (2 1). Gólszerzőink: Rásó Zoltán 2, Tőzsér Tamás. Ifi: 5 0 (1 0). Gólszerzőink: Balás Viktor 2, Koncsek Gergő, Kalmár Dávid, Gál János. Debreceni SC Nádudvar 1 0 (1 0). Ifi: 1 3 (0 2). Gólszerzőink: egy debreceni öngól után Hirzics Lajos kétszer talált be. Lapzárta után: Nádudvar Vámospércs 0 1 (0 0). Ifi: 4 2 (3 0). Gólszerzőink: Hirzics Lajos 3, Balás Viktor. Egy gyorsan és szemfülesen elvégzett szabadrúgás Silye Gábortól a vámospércsiek ellen. Ahogy ez sem, a többi nádudvari helyzet sem vált gólra ezen a meccsen Pontszüretelő KisBocsok A NB II. Barcza csoportjának 3. fordulójában a Miskolci KisBocsok voltak vendégei a Nádudvari Sakk SE-nek. Nem bizonyultak udvarias vendégeknek, hiszen 9 3-ra múlták felül a hazaiakat. Akiknek pontjait ezúttal Mészáros András és Zoltán Lajos (1 1), valamint Dudics Zoltán és Deákné Baranyai Anikó (fél-fél) szerezték. A következő, november 18-i, 4. fordulóban 10 órától a bajnokaspiráns Edelény gárdáját fogadják a mieink. A sakk egyesület minden kedves érdeklődőt szeretettel vár, hiszen a mérkőzések nyilvánosak, s ingyen látogathatók! Az 5. fordulóban december 2-án Hajdúböszörménybe látogatnak sakkozóink. November 25-én (vasárnap) 8 óra 30 Zoltán Lajos nem hiába törte fejét: diadalra vezette a világos bábukat a miskolciak ellen perctől a Nádudvari SAKK SE második csapata a Debreceni Sakkbarátokat fogadja megyei csapatbajnoki mérkőzés keretében. Nádudvari Hírek 9 Itthon már jól megy a játék A 4. fordulóban a nádudvari férfiak hazai pályán is megmutatták, hogy mit tudnak. Az NB II-es férfi kézilabda bajnokság Észak-keleti csoportjában a jó erőkből álló nyírbátori csapatot késztették megadásra közönségszórakoztató játékkal, 120 néző előtt. A vége előtt öt perccel már tíz gól volt a két együttes közötti különbség. Rásó Tibor edző, s egyben sportköri elnök mindenkinek játéklehetőséget biztosított, s így is magabiztos hazai győzelemmel ért véget a találkozó (36 30). A múlt hónapban megemlítettük, hogy a Nádudvar mögött szintén idén feljutott Debreceni EAC két kör után listavezető volt. Azóta alaposan változott a helyzet: sorozatban hatszor kikaptak, s az utolsó előtti helyen tanyáztak nyolc forduló után, míg a mieink egyenletesebb formát mutatva a hatodik helyen álltak ugyanekkor a 12 csapatos mezőnyben. Eredményeink: Nádudvari Akarat SK VKK Nyírbátor (19 11). Góldobóink: Minegász Csaba 10, Fülöp Gábor 7, Kovács Zsolt 7, Horváth Imre 5, Szabó Gyula 3, Bangó Tamás 2, ifj. Rásó Tibor 2. Junior: Góldobóink: Bangó Tamás 11, ifj. Dudics Tibor 9, Király György Richárd 5, Szabó Gyula 4, Fejes Máté 2, Bordán András Erik, Varga István. Berettyó MSE Nádudvar (19 15). Góldobóink: Horváth Imre 8, Nagy Ádám 7, Rásó Tibor 7, Fülöp Gábor 6, Bangó Tamás 2, Kovács Zsolt. Junior: Góldobóink: Bangó Tamás 5, Szabó Gyula 4, Szabó Dániel 3, Varga István 3, Bordán András Erik, ifj. Dudics Tibor, Fejes Máté, Király György Richárd. Nádudvar Miskolc (20 17). Góldobóink: Fülöp Gábor 10, Kovács Zsolt 8, Horváth Imre 5, Minegász Csaba 4, Bangó Tamás 2, Csébi Zoltán 2, Rásó Tibor 2, Molnár Tamás. Junior: Góldobóink: Szabó Gyula 12, Király György Richárd 8, ifj. Dudics Tibor 6, Bangó Tamás 4, Varga István 4, Fejes Máté 3, Bordán András Erik, Király Norbert, Szabó Dániel. Mátészalkai MTK Nádudvar (11-12). Góldobóink: Kovács Zsolt 9, Nagy Ádám 7, Molnár Tamás 3, Hodosi Mihály 2, Szabó Gyula 2, Bangó Tamás, Csébi Zoltán, Harangi Péter, Horváth Imre. Junior: (17 14). Góldobóink: Bangó Tamás 10, Szabó Gyula 6, Király György Richárd 4, ifj. Dudics Tibor 3, Fejes Máté, Szabó Dániel. Lapzárta után, a 8. fordulóban: Fehérgyarmat Nádudvar (17 17). Junior: (8 18). Rendőrverés a kézipályán Lapzártánk után véget ért a megyei női kézilabda bajnokság őszi szakasza. A szezonértékelőt és a bajnoki tabellát következő számunkban olvashatják. A 7. fordulóban a gyengébbnek vélt szoboszlói csapat ellen drámaian kezdett a Nádudvar Akarat Sportkör gárdája: a 15. percben 1 11 volt az állás. Majd Juhászné Fekete Erzsébet állt a kapuba, aki hat lövést hárított zsinórban. Ez lökést adott a mieinknek, s próbáltak felzárkózni. A hátralévő háromnegyed órát egy góllal meg is nyerték, ám az egész találkozót tekintve ez csupán a maccsban maradáshoz volt elég. A vége A hölgyek első pontjaikat lapzárta után a 11., azaz az idei utolsó fordulóban szerezték legyőzve a megyei rendőrökből verbuválódott társaságot. A meccs második félidejében Dobi Orsolya parádézott a kapuban: bravúrt, bravúrra halmozott, csupán hét gólt kapott 30 perc alatt (abból is kettőt büntetőből), de legalább kétszer annyi lövést hárított. Eredményeink: Nádudvar Akarat Sportkör Hajdúszoboszlói NKSE (6 16). Góldobóink: Csontos Rita 5, Boros Anikó 4, Szilágyi Ildikó 4, Szilágyi Edit 3, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Nagy Sándorné, Rásó Melinda, Szkupi Brigitta. Komádi Nádudvar (14 5). Góldobóink: Horváth Nikolett 4, Csontos Rita 3, Nagy Sándorné 3, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet, Rásó Melinda, Szathmári Istvánné, Szilágyi Edit. Nádudvar Nagyhegyes (9 13). Góldobóink: Szilágyi Ildikó 5, Boros Anikó 3, Csontos Rita 3, dr. Koroknai-Bokor Erzsébet 2, Nagy Sándorné 2, Balogh Blanka, Horváth Nikolett, Nemes Nikolett, Szkupi Brigitta. Létavértes Nádudvar (23 4). Góldobóink: Boros Anikó 4, Bonczásné Király Regina 2, Csontos Rita 2, Szathmári Istvánné 2, Balogh Blanka, Nemes Nikolett, Rásó Melinda. Lapzárta után: Nádudvar Hajdú Rendészeti SE (10 10). Góldobóink: Nagy Sándorné 9, Szilágyi Ildikó 4, Szilágyi Edit 4, Csontos Rita 2, Horváth Attiláné 2, Balogh Blanka, Boros Anikó, Nemes Nikolett, Szkupi Brigitta. Első Ebesen. Első lett korcsoportjában a nádudvari Kiss Péter a IV. Sportbarát Napok IV. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkversenyen szeptember 15-én. Szöveg és fotók: Marján László Két kupa. Ismét eredményes évet zárt Erdei Krisztián. A nádudvari motoros fiú a 2012-es esztendő összesítő díjátadó ünnepségén a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban a Cepsa Kupa Junior 50 kategória összesített 2. helyéért, és a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott OB Utánpótlás Junior 50 kategória összesített 2. helyéért is serleggel gazdagodott. Az első félidő második részében már jobban védekeztek a hölgyek a szoboszlóiak ellen

10 10 VERSSAROK NAGY JÓZSEFNÉ EMLÉKEZÉS Eljött életem azon szakasza, Mikor visszatekintek a múltba. Emlékezni milyen jó és fájó. Jó, mert visszaidézem életem fonalát, Mikor még az ifjúság dominált. Ifjúság mennyi minden van-e szóban, Élet, erő, vidámság és boldogság. Mikor még nem gondolunk a holnapra, A szomorú öreg napjainkra. Mikor még azt hisszük, megtudjuk Váltani a világot, És könnyű szerrel venni az akadályokat. De jön az alkony, a szomorú valóság, És derű után a keserű igazság. De az élet megy tovább, Hisz mindennap egy nyújtott boldogság. Örüljünk a mának, örüljünk az ifjúságnak, Hisz bennük találjuk meg a boldogságot. Az Ady ÁMK programjaiból November 17-én, szombaton 10 órától Játszóház. Téma: Őszi ajtódíszek készítése. A belépés díjtalan! November ig, szerdától-vasárnapig Galambkiállítás a Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete szervezésében. Könyv díszpolgárunkról November 23-án, pénteken 17 órától az Ady Endre Általános Művelődési Központ tanácstermében, a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány rendezésében dr. Romsics Ignác akadémikus mutatja be a Szabó István életútja, Nádudvarról Nádudvarra című könyvét. Négy férfi gatyában November 18-án, vasárnap 18 órától a Fogi Színház Budapesti Bulvárszínház bemutatja a Négy férfi gatyában című zenés vígjátékot két felvonásban. Szereplők: Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Balázs Andrea, Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Péter, Straub Dezső. Jegyár: 2000 Ft, emelt sorokba 2200 Ft. Ingyenes aerobik óra. December 1-jén, este 7 órától ingyenes aerobik jellegű, egészségmegőrző, zenés mozgásórát tart Örvendiné Edit az iskola sportcsarnokában. Polifoam matracot, aki tud, hozzon magával. Kedves Olvasóink! A Nádudvari Hírek következő száma terveink szerint december 14-én fog megjelenni. Lapzárta mindig a tárgy hónap első napja. Lapunkat előfizetheti a postán, vagy postásánál. A szerkesztőség Nádudvari Hírek Alkotni csak lélekből lehet A kép bal szélén Sári Antal, jobbra Vencsellei István, középen Szabó Nikolett konferálja fel a műsort. A háttérben a zenei betétet szolgáltató művészek (balról): Griger Judit, Danka Bernadett és Szűcs Henriett A tervekkel ellentétben egészségi állapota miatt Hornyák András író helyett Vencsellei István fotóművész nyitotta meg egykori tanítványa, a nádudvari születésű, s sokáig itt is dolgozó Sári Antal festőművész önálló kiállítását. Az október 12-i megnyitón Vencsellei István elmondta, hogy ember nélkül nincs kép, vagy szereplője, vagy alkotója, vagy nézője ő. Az igazi alkotás visszacsalja a nézőjét fogalmazott, ezen alkotásokon a színek az élő környezetet színei, a zöld változatai is ezt tükrözik vissza. Alkotni csak lélekből lehet, s ezeken a képeken egy gazdag lélek köszön vissza fűzte tovább gondolatait, s még hozzátette: a fotós múlt jó értelemben köszön vissza az alkotásokon. Szívszorító, -melengető Szívmelengető, de egyben szívszorító ajándékot kaptam a napokban. A devecseri származású M. Mester Katalin 2012-ben megjelent könyve Eltaszítva a hazától címet viseli, melyben szerepel emlékezései által a most kilencvenedik évét betöltő nádudvari Jakab Sándor is. Élete folyását, szenvedéseit, botlását meséli el olvasmányos formában; mint ahogy a többi emlékező is. Szolgáljon ez a levelek, orvosi bizonyítványok, fotók, elbeszélések által közvetített történelem tanulságul mindannyiunk számára. Kevesen vannak, akik még tudnak emlékezni. Van, aki nem akar, van, aki mélyen elásta emlékeit, van, aki már a temetőben nyugszik. Az egyik visszaemlékező, Rózsás János aki maga is tollforgató, Szolzsenyicin rabtársa és az ő leírásaiból ismerhetjük meg a GULAG szigetcsoport mindennapjait, így vall: Csak az tudja, aki átélte: mennyire tud hiányozni a magyar szó, a magyar betű, a magyar lélek és gondolkodás, a békés esti harangszó És mégis, minden megpróbáltatás ellenére élni akartunk. Nem adtuk fel a reményt, hogy egyszer majd ki tudja, milyen körülmények folytán megszabadulunk, viszontlátjuk szeretett hazánkat, átölelhetjük szeretteinket, és emelt fővel, szabad emberként élhetünk az időközben megváltozott világban, az újra kezdett életünkben. (Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Rózsás János november 2-án elhunyt.) A Liszt Ferenc Kórus 10 év után újra Olaszországban járt, Casperia városában. Casperiában éppen abban az időszakban volt a polenta fesztivál, ahol a helyi templomban hangversenyt adott az énekkar. Ezen kívül Kis György szervezésében ellátogattak Bologna, Róma, Pompei és Firenze városába, ahol ízelítőket kaphattak Olaszország nevezetességeiből, szépségeiből november MOZI 16. (péntek) 19 óra MADAGASZKÁR 3. Színes, szinkronizált amerikai családi rajzfilm. Szereplők: Eric Darnell,Tom McGrath. 23. (péntek) 19 óra MUPPETS Színes, szinkronizált amerikai családi vígjáték. Szereplők: Jeremy Renner, Edwad Norton. 30. (péntek) 19 óra, december 1. (szombat) 18 óra LORAX Színes, szinkronizált amerikai családi rajzfilm. Alapítványi nyertes pályázatok Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány által szeptemberben a város közművelődési és sportéletének támogatására meghirdetett pályázatának nyerteseiről az alapítvány kuratóriuma november 5-i ülésén döntött. A beadott pályázatok közül az alább felsorolt pályázatokat támogatta a kért összeggel a kuratórium. Nádudvari Akarat Sportkör Ft, Ady Endre Általános Művelődési Központ: Ft, Ady Endre Általános Művelődési Központ Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája: Ft, Sporthorgász Egyesület Nádudvar 1960: Ft, Nádudvari Diáksport Egyesület: Ft, Nádudvari Edit Fitnesz és Aerobik Egyesület: Ft, Nádudvari Sakk Sportegyesület: Ft, Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány: Ft. Észak-alföldi blogoldal indult A Magyar Turizmus Zrt. magyar nyelvű online megjelenése őszétől, ill tól megújul. Minden turisztikai régió elindította saját blogját, hogy közvetlen formában, könnyed stílusban nyújthasson információkat a régióról.igazgatóságunk a hu régiós blogoldalon adja közre a régiós híreket, programajánlókat, stb. Az új blogoldalhoz folyamatosan várjuk a színes híreket, programokat, újdonságokat, fotókat a régióból, a régióról, véleményeket, javaslatokat az mtrt.com címre. NÁDUDVARI HÍREK Városi közéleti lap Lapalapító: Nádudvar Város Önkormányzata 4181 Nádudvar, Fő út 119. Tel.: (54) , fax: 54/ A szerkesztőség tagjai: Felelős szerkesztő: Marján László Főmunkatárs: dr. Sutus Lenke Munkatársak: Aranyosné Nagy Erzsébet, dr. Sós Csaba, Varga Ildikó ISSN: Tördelőszerkesztő: Tirol László Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt.

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét

Nádudvari. Lerakták a városháza alapkövét Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. május XVIII. évfolyam 5. szám Ára: 99 Ft Pásztornap A kilencedik. Mit lehet kitalálni, középpontba állítani, mikor ennyiféle pásztor már nincs is? A Nádudvar Turizmusáért

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről

Nádudvari. A városközpont-fejlesztésről Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. június XVIII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft Ősszel indulhat a 3. ütem 2013. május 30. napján 17 órai kezdettel tartotta a Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulata

Részletesebben

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál

Nádudvari. Augusztus 20: tűzijáték, utcabál Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. szeptember XVI. évfolyam 9. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Bególyáztunk Múlt havi számunkban három írásunk is a gólyák kal foglalkozott, ráadásul mindegyik fotóval illusztrálva.

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Nádudvari. Januárban falinaptár

Nádudvari. Januárban falinaptár Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2008. december XIII. évfolyam 12. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A szeretet nevében Az advent beköszöntével megkezdődött a várakozás időszaka, mely má - ra sajnos sokat vesztett

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

Kezdődnek az agrárkamarai választások

Kezdődnek az agrárkamarai választások FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Kezdődnek az agrárkamarai választások Február 1-én kezdődnek az agrárkamarai választások, megyénkben először február 4-én Hódmezővásárhelyen adhatják le voksaikat

Részletesebben

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP

Nádudvari. Iskolába készülnek. Lapterjesztés új formában. Tartalomból. Munkahelyteremtő. szolgáltatóház nyílt VÁROSI KÖZÉLETI LAP Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. április XVI. évfolyam 4. szám Ára: 99 Ft Munkahelyteremtő szolgáltatóház nyílt A Nádudvari info-kommunikációs központ kialakítása címmel megvalósult projekt átadó ünnepségére

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája

Nádudvari. Együttműködés eredményeként akadálymentesen. A régió legmodernebb postája Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2015. február XX. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft A régió legmodernebb postája A postaavató ünnepélyes momentuma. Középen Kocsis István és Beke Imre Az ügyfelek már karácsony

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Mária néni és a mi Fricink

Mária néni és a mi Fricink 2009. augusztus 3. XVIII. évfolyam 8. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Mária néni és a mi Fricink Dzsessz és Monor Hogy nyár közepén ilyen rekordzsúfoltságig megteljen a díszterem, hogy a köztiszteletben

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Jánoshalma Város Képviselő-testületének

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Jánoshalma Város Képviselő-testületének Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVII. év fo lyam 6. szám 2012. június Rekordot állítva ballagtak a véndiákok Városunk középiskoláiban

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben