+ 1 db zöld Zetaplus csomag (Zetaplus+Oranwash L+Indurent gél+ keverôlap) vásárlása esetén 1 db Phase alginátot és 2 db jégtasakot adunk ajándékba!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "+ 1 db zöld Zetaplus csomag (Zetaplus+Oranwash L+Indurent gél+ keverôlap) vásárlása esetén 1 db Phase alginátot és 2 db jégtasakot adunk ajándékba!"

Átírás

1 hydrorise hydrorise A108-as stand D e n t a l W o r l d október 15. [csütörtök] Dental World m 2 -en 180 kiállító Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás október Zetaplus csomag hydrorise + hydrorise 1 db zöld Zetaplus csomag (Zetaplus+Oranwash L+Indurent gél+ keverôlap) vásárlása esetén 1 db Phase alginátot és 2 db jégtasakot adunk ajándékba! Csomagár: 9625 Ft modulmix modulmix A fogorvoslás legfontosabb szereplôi fogorvosok, fogtechnikusok, a száj hi gi éni kusok, a fogászati aszszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók már tudják, hogy az immár kilencedszer megrendezésre kerülô Dental World Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás egy helyszínen, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetôséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. A 8000 négyzetméteren elhelyezett, külföldi mintára épült show és a széles körû programsorozat igyekszik felölelni e tudomány legfontosabb és állandó fejlôdés alatt álló szakterületeit. Ebben az esztendôben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World-re, így az érdeklôdôk rendkívül széles kínálattal találkozhatnak. Sikerült rendezvényünk nemzetközi jellegét is tovább erôsítenünk, a látogatók többek között olasz, svájci, brazil, izraeli, lengyel, angol, szlovén, szlovák és német gyártók, illetve forgalmazók eszközei, anyagai közül is válogathatnak. A továbbképzô konferenciákon több akkreditált elôadás, tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki-ki az érdeklôdésének megfelelôen. A szakkiállításon megjelenô cégek az idén is bemutatják a legkorszerûbb termékeiket, berendezési tárgyaikat, eszközeiket, anyagaikat, és várják olyan kedvezményes vásárlás lehetôségével is a látogatókat, melyet csak a kiállítás idejére biztosítanak. Több termék, innovatív eszköz hazai premierjére is éppen a Dental World-ön kerül sor. A cégek jól felkészült szakemberei színvonalas szakmai ismeretterjesztô tevékenységükkel is hozzájárulnak e továbbképzô rendezvény eredményességéhez. A Dental World 2005-ös rendezvényén vezettük be elôször a Bónuszkártya programunkat, melyet új feltételekkel az idén is folytatunk. Váltsa be Ön is az 1000 forintos DW Bankót! A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes today friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek kínálatával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes ai is, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy keresse, olvassa mindhárom nap folyamán a today-t! A 9. Dental World elsô napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma nagy találkozójára eljött, s bízunk abban, hogy valamennyi látogatónk elégedetten, gyarapodott tudással, új ismeretekkel távozik majd, és a kiállítás kedvezményes vásárlási lehetôségeit is sikerül igényeinek megfelelôen kihasználnia! HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁ- LATÁBAN! a 9 évvel ezelôtt megfogalmazott mottónkkal kívánok a rendezôk és a szervezôk nevében a mindennapok során is hasznosítható sikeres továbbképzést, valamint sok újdonságot bemutató érdekes, izgalmas kiállítást. Laczkó Tamás fôszervezô

2 PRESS Megjelent! ImPlantológia 2009/ ben VI. évfolyamába ért az Imp lan tológia című kiadványunk, ami évente 2-2 számmal jelenik meg. A fogorvoslás tudománya ezen belül az implantológia különösen szinte napról napra fejlődik, újabb és újabb anyagok, speciális műszerek kerülnek forgalomba, a páciensek igényei, elvárásai is állandóan változnak és fokozódnak. Így az ismeretek bővítésére, kiegészítésére folyamatosan szükség van, s ehhez nyújtanak segítséget tematikus sorozatunk ezen kötetei is. Terjedelem: 140 oldal 2500 Ft/DB Esztétika a fogászatban ben már III. évfolyamába lépett az Esztétika a fogászatban című kiadványunk. Az esztétika a fogorvoslás igen intenzíven fejlődő ága, a forradalmian gyors, nagy léptékű változások jellemzik. Általánosságban is elmondható, hogy az esztétika iránti igény nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, a szépészeti ipar bevonult a gyógyítás különböző területeire, így a fogászati szektorba is. A páciensek mind gyakrabban kérik a hófehér, csillogó fogakat, mert szép mosolyt szeretnének, hiszen ezeknek fontos jelentősége van a sikeres kommunikációban, a mindennapi élet szinte valamen nyi területén. E szakterület iránt mutatkozó, s egyre fokozódó igények kielégítéséhez kívánunk segítséget nyújtani e sorozatunkkal. Várható terjedelem: oldal További as ajánlataink: Az új kiadványainkat keresse a standunkon (C 310)! Híd a fogászatban Today 2009 csutortok.indd 2 10/13/09 8:51:04 PM

3 2009. OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] DENTAL WORLD Szemléletváltásra van szükség Néhány héttel ezelôtt Egészséges gazdaság Gazdaságos egészség címmel rendeztek szakmai konferenciát. Itt az Egészségügyi Baráti Társaság ismertette annak a nemrégiben elkészült kutatásnak az eredményeit és következtetéseit, amelyben az egészségpiac szerepét és a nemzetgazdaság teljesítményéhez való hozzájárulását vizsgálták. Az egészségipar szereplôiként az egészségügyi rendszert, a gyógyszeripart, a gyógyászati cikkeket, az orvosi gépek és mûszerek piacát, az egészségturizmust, valamint az egészségügyi kutatás-fejlesztést vették figyelembe. A magyar egészségpiac nemzetgazdaságban betöltött szerepét vizsgálva kimutatták, hogy a hazai egészségipar közvetlen és közvetett hatásait tekintve a nemzeti össztermék (GDP) 8,3 százalékát állítja elô Magyarországon. A mélyrehatóbb elemzéseken nyugvó tanulmány egyik legfontosabb megállapítása új nézôpontot jelöl ki az egészségügyrôl szóló közgondolkodásban: az egészségügyre fordított kiadások kamatosan térülnek meg, hiszen a magyar költségvetés bevételeinek minden 12. forintját az egészségipar termeli meg, míg kiadási oldalon csak minden 16. forintot fordítunk egészségre. Ennek alapján az Egészségügyi Baráti Társaság úgy gondolja, hogy a hazai nemzetgazdasági prioritások kijelölésekor az egészségiparnak kiemelt szerepet kell biztosítani. Hangsúlyozzák, hogy az egészség mint gazdasági tényezô stratégiai jelentôségû. A magyar állampolgárok rossz egészségi állapota az ország gazdasági teljesítményét csökkentô tényezô. Ezen változtatni kormányzati feladat, aminek külön hangsúlyt adhat az egészség gazdasági szerepének felismerése. Paradigmaváltásra van szükség, melynek alapja az egészségszemléletû multifuns gazdaságpolitika. Az egészségügyet nem lehet mint eddig az államháztartási kiadások felhasználójának tekinteni, ehelyett az egészségipar egészét a nemzetgazdaság meghatározó, húzó ágazataként kell kezelni. Dental World Kupon beváltás: csütörtök, péntek, szombat ARIA fogászati kezelőegységek -10% Rextar hordozható digitális röntgen -15% 3530 Miskolc Tizeshonvéd köz 21/b A javaslatot alátámasztják a statisztikai adatok is. Az egészségipar ágazatai 2005-ben a bruttó hazai termék 6,3, míg 2007-ben 6,9 százalékát állították elô, amelynek felét (3,2 százalék) maga az egészségügyi rendszer szolgáltatta, a gyógyszeripar 1,1 százalékot, a gyógyszer és gyógyászati cikk kereskedelme 0,8 százalékot, az orvosi gép és mûszer gyártáas 0,16, az egészségturizmus 0,5, a kutatás-fejlesztés 0,3, az egészséges életmód termékei és szolgáltatásai 0,14 százalékos részarányt képviseltek. Az egészségipar statisztikailag kimutatható közvetett GDP-termelô hatását 8,3 százalékra becsülik. Ezzel az adatsorral áll szemben az, hogy az egészségügyre fordított közkiadások ezekben az években nem érték el a 6 százalékot. Az egészségipar mellett szól az is, hogy ágazatai olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek nemzetgazdasági szinten versenyelônyként értékelhetôk: anyag-, energia- és importigénye a nemzetgazdasági átlagnál alacsonyabb, az ipari ágazatok termelékenysége különösen a gyógyszeripar esetében kiugróan magas, a kutatás-fejlesztésben betöltött szerepük kiemelkedô. Ez utóbbi érv különösen figyelemreméltó, ha hozzátesszük, hogy a nemzetgazdaság K+F ráfordításainak 40 százalékát jelenleg is a gyógyszeripar fordítja e célra, továbbá hogy a vállalkozói kutatóhelyek K+F ráfordításainak 30 százalékát a gyógyszeriparban költik el. Fontos szempont az is, hogy az egészségügyi ágazat nemzetgazdasági szinten is jelentôs munkaadó, sôt, a lakosságközeli ellátás követelménye miatt a gazdaságilag elmaradott területeken a kórházak és rendelôintézetek a legfontosabb munkáltatónak tekinthetôk. Az egészségipar ágazatai különösen az egészségügy stabil kereslettel rendelkeznek, amely a foglalkoztatáson túl, a más ágazatoktól való megrendeléseivel gazdaságstabilizáló hatású. Ennyi érv talán elegendô annak belátásához, hogy olyan paradigmaváltásra van szükség, amely az egészséget megôrzô és javító multiszektorális egészségpolitikát a gazdasági növekedés alapjának tekinti. A paradigmaváltáshoz elengedhetetlen az információs transzparencia biztosítása, ami elképzelhetetlen a különbözô adatgazdák, adatgyûjtôk adataihoz való egységes hozzáférés nélkül. Az egészség, mint a gazdasági növekedés kulcstényezôje, megköveteli, hogy a nemzetgazdasági és államháztartási kiadások között a nemzetgazdaság hosszú távú érdekeinek megfelelô súlyt kapjon. Ehhez szükség van az E. Alap járulékfinanszírozása és a járulék, mint a versenyképességet befolyásoló munkaerô -költség közötti ellentmondás hosszú távú feloldására. Ezt olyan módon kell megtenni, A 123-as stand hogy az egészségügy finanszírozását a jövôben ne a napi költségvetési korlátok határozzák meg, hanem a hosszú távú céloknak megfelelôen garantált legyen. Az egészségipar fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az egészségipar ágazatai számára olyan gazdasági környezet kerüljön kialakítására, amely lehetôvé teszi az ágazatok komparatív elônyeinek kihasználását. Ilyen például a termálvízvagyon megôrzése és védelme, hoszszú távú hatékony hasznosítása, beleértve a magasabb hozzáadott értéket eredményezô rehabilitációs ellátás nemzetközi szakmai feltételeinek kialakítását. Tovább kell erôsíteni az egészségipart különösen a gyógyszeripar, a nem hagyományos élelmiszerek, biotechnológia tevékenységek, illetve olyan K+F tevékenységek feltételeit kell kialakítani, támogatni, amelyek az egészségipar ágazatainak a jelenleginél magasabb minôségû termékek, szolgáltatások létrehozását biztosítják. Kiemelt fontosságú az egészségmegôrzés, prevenció szerepének pozitív, érdekeltségi rendszeren keresztül történô közvetítése, az egészségtudatos életmódra nevelés és feltételeinek megteremtése, az esélyegyenlôség javítása, amely folyamatos keresletet támaszt az egészségipar ágazatai számára. nal

4 4 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Nem kell betiltani a higanytöméseket? Nem kell számûzni, vagy kivonni a forgalomból a higanytöméseket, állítja egy parlamenti bizottság ÚjZélandon. Az egészségügyi vizsgálóbizottság mérlegelte Juliet Pratt (Auckland) beadványát, aki arra szólított fel, hogy tiltsák be az amalgámtöméseket. Pratt asszony elmondása szerint krónikus kimerültség szindrómában szenvedett, és Digital 3D dental CT Cone Beam technológia FOV méretek: 8,5x8,5 cm, 5,6x5,6cm Pulzáló felvételkészítés Alacsony sugárterhelés Scan time: 20 sec Bevezetô áron bruttó 17 millió Ft-tól Bôvebb információ a Bardeco Kft. standján (A118) egészen addig nem épült fel, amíg el nem távolíttatta a higanyt tartalmazó amalgámtöméseit. A bizottság, a parlamenti képviselôk többségének véleménye alapján, azt mondta, hogy Pratt esetét nem látták bizonyítottnak, vagy hogy a higanytöméseknek lényeges hatása volna az egészségre. Nem értünk egyet a betiltásával vagy a kivonásával. Nem értünk egyet azzal, hogy közpénzeket kellene költeni az amalgámtö- mések eltávolítására jelentette ki a bizottság. A jelentés rámutat az USA Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának nemrégiben hozott határozatára, amely szerint az átfogó vizsgálatot követôen nem bizonyosodott be az amalgámról, hogy higanymérgezést okozna. A bizottság azt ajánlotta, hogy az Egészségügyi Minisztérium továbbra is vizsgálja az amalgámmal kapcsolatos tudományos bizonyítékokat, a higanyallergia költséghatékony diagnosztikai módszerének rendelkezésre állását, valamint a használható, alternatív tömôanyagot. A Zöld Párt beterjesztett egy különvéleményt, amelyben a kormányt arra inti, legyen sokkal elôvigyázatosabb ebben a kérdésben, és állítsa le az amalgám használatát gyerekek esetében, illetve olyan személyek Ft " nél, akik érzékenyek lehetnek a higany gôzére. Arra szólítottak fel, hogy más, alternatív tömôanyagokat használjanak fel, mert az mégiscsak furcsa, hogy a higanyt mindenütt rendkívül toxikus fémnek tekintik, kivéve az emberek szájában. VII. Fogtechnikai Szimpózium október 16., péntek Köszöntő/megnyitó Kaltenbach László: NobelProcera új rendszerének bemutatása, a szoftver lehetőségeinek ismertetése, betekintés a robotizált gyártástechnológiába A NobelProcera világpremierje után, a magyar szakmai közönség is megismerheti a rendszer újdonságait. A bemutatón áttekintést adunk, az új szoftver, és szkenner adta legújabb lehetőségekről, mely mind technikai, mind fogorvosi szempontból széles skáláját adja a különböző esetek magas színvonalú protetikai megoldásának Dr. Csizmadia Katalin: Kompozit a laborban A kompozitot fogbarát fizikai tulajdonságuk miatt már a 90- es évek elején megpróbálták bevezetni a gyakorlatba a porceláninlayk kiváltására. Azonban a sikertörténet csak az elmúlt néhány évben kezdődött, annak köszönhetően, hogy a mai kompozitrendszerek mind fizikai tulajdonságaikat tekintve, mind az esztétikát illetően óriási fejlődésen mentek keresztül. Néhány területen idetartozik mindenképpen az inlay onlay restauráció valóban a porcelán alternatívájának kell tekintenünk David Reay: Kerámiával még közelebb a természetességhez Miként kombinálható az alapvető esztétika, a csúcsminőség és a gazdasági profit? Eredményes és gyors alkalmazás. Az SLS formula különbséget mutat és új irányelveket alkalmaz. Az előadás után gyakorlati bemutatót tart a Heraeus-standon Gulyás Gyula FM Heraeus szakreferens Florin Stoboran: Struktúra és architektúra III. DENTAL BUMM Kongresszus fogorvosoknak és fogtechnikusoknak Nem építészetről szól az Rajongással előadás! ésfókuszban IPS e.max Mottó: hozzáértésselaz készített munkák fémmentes rendszer és az elmaradhatatlan cirkónium D r. Csillagh Mária: A mosolytervezés fogtechnikai vonatkozásai mosolytervezés szoftverrel A frontterületre készülő, illetve a teljes mosolyátalakítás során megrendelt munkákat fogorvosnak, fogtechnikusnak egyaránt a mosolytervezés szabályainak megfelelően ajánlott tervezni, készíteni. Az elkészült munka sikere nagymértékben függ a fogorvos, fogtechnikus, páciens közti kommunikáció információvesztés nélküli áramlásától. Az előadás célja részletezni a mosolytervezés alapvető szabályait, bemutatni azt a nómenklatúra-rendszert, melynek segítségével a fogtechnikus-fogorvos-páciens között közös nyelv teremthető, valamint ismertetni a Smylist Professional szoftvert, melynek használatával a tervezett mosoly képi és írásos formában is eljuttatható a fogtechnikushoz, így a fogtechnikai munkára vonatkozó információ egyértelműen, reprodukálhatóan megvalósítható Kapás Zsolt: Tervezett sikerek, tervezetlen kudarcok Napjainkban egyre nagyobb az igény a fogatlan szájak fixen rögzülő fogpótlásokkal való rehabilitációjára. Ezekkel az implantátumos pótlásokkal szemben egyre nőnek az esztétikai A III. Dental Bumm programja: ZTM WALDEMAR KERN (Németország) követelmények, ezért fontos az alapos tervezést követő, célirányos kivitelezés. Az előadás segítséget Prettau-zirkonnal kivitelezett ZTM Enrico Steger (Olaszország, Zirkonzahn), munkák gyakorlati tapasztalatai (Ausztria) tervezéséhez, és ZTM JÜRGEN AUFFARTH nyújt az implantációs fogpótlások a terveknek megfelelő megoldásokat mutat be. Manuális és CAD/CAM technológiával készített zirkonstruktúrák alkalmazása a vörös és fehér tartományban ZTM HANS-JÜRGEN JOIT (Németország) Short Ways-Big Action T ino Hannemann: Interaction: bármilyen fényviszony mellett, DAMIANO FRIGERIO JÖRG MÜLLER természetes hatású koronák készíthetők ZTM (Svájc) A kivehető fogpótlások esztétikai kihívásai ZTM/CEO (USA, Aesthetic-Press LLC) Aesthetic-Press - Komplex koncepció új távlatokkal szisztematikus hatékony egyszerű DR. WOLFGANG DINKELACKER (Németország) A berlini Tino Hannemann fogtechnikusmester bemutatja az Interaction kerámia felhasználóbarát Biológiai szélesség a természetes fogaknál és implantátumoknál 4 e fm_xgxf cebzet`bg Tm X_ĨTW ^ `ha^y\e _ tulajdonságait. Fém szubstruktúrán, Antagon Interaction kerámiával végzett restaurációk és Sakura ^ ctaltzb^tg i\wxb¾_`x^xg f T exawxmi aalx_ ^TcVfb_Tgbf gbiyuu\ \aybe`yv\ ^Tg `XZgX^\ag[Xg\ ZTM JÜRGEN LIEBEZEIT (Németország) Interaction kerámiával végzett cirkonrestaurációk T jjj!wxagtitagzteg![h"wxagt_uh`` jxu_tcba! példáján szemlélteti, hogyan érhető el a szájban Esztétika igen, komplikált megoldások nem! ez a természetes hatás. Tino Hannemann sokéves tapasztalattal rendelkezik az Interaction kerámiák RÉSZVÉTELI DÍJ: JELENTKEZÉS: területén, és a kezdetektől résztidőpont: vett az Interaction kerámia kifejlesztésében. Jelenleg az Elephant ,-Ft+ÁFA, amely tartalmazza CSAK INTERNETES előjegyzéssel, Dental németországi Szeptember a belépőt, büféebédet és a zenés a HELYSZÍN: csapatának technikai support vezetője, és szerte a világon tart Interaction kerámia kurzusokat. bankettvacsorát. oldalon Szeptember 20-ig. 00 Europa Hotels & Congress Center 1021 Budapest, Pálos utca 2. Zenél a Dzsaszta Minit zenekar. Részvételi díj: 9000 Ft Helyszín: Nagycsarnok, 2. terem Szervező: Fogtechnikusok Országos Szövetsége Budapest: Kiss Zoltán 1091 Budapest, Viola u Tel.: 30/ É-Ny Magyarország: Bíró Gábor 8230 Balatonfüred Tel.: 30/ K-Ny Magyarország: Tóth Csaba 8360 Keszthely Tel.: 30/ Today 2009 csutortok.indd 4 Jelentkezések elfogadása a beérkezés sorrendjében, maximum 350 fő. D-Ny Magyarország: Skoda István 8885 Valkonya Tel.: 30/ Szeged: Hitri Fedor 6726 Szeged Tel.: 30/ Tel.: 62/ Sopron: DentAvantgArt 9400 Sopron, Virágvölgyi u. 59. Tel.: 99/ B.P.I. System Implantátum Fogorvosi Szaktanácsadás: 7e! FmĨ^X ÇWy` GX_!- +&"('# %$* ueg ^Xf g f- 8aXffXl 9XeXaV GX_!- *#"&,* +(%* 10/13/09 8:51:12 PM

5 2009. OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] DENTAL WORLD Digora TOTO intraoral digitális röntgenszenzor A legkorszerûbb CMOS technológiával kitûnô minôségû felvételek széles dinamika tartomány részletgazdag felvételekkel 26,3 lp/mm felbontással 1., 2. méret két Toto szenzor csatlakoztatva egy idôben aktív 3,4 m vezetékkel USB-csatlakozással Digora programmal (implantkönyvtár, mérések ) Ft-tól Bôvebb információ a Bardeco Kft. standján (A118) Esztétikai mosolytervezés szimpózium október 17. (szombat) Dr. Csillag Mária: Bevezető Dr. Csillag Mária: Az interdiszciplináris mosolytervezés elméleti háttere. Számítógépes mosolytervezés a Smylist Professional szoftverrel Az előadás célja, hogy átfogóan bemutassa az interdiszciplináris mosolytervezés szabályait, részletezze az arc-, mosoly- és ínyharmóniai szabályszerűségeket, megismertesse a hallgatóságot a különböző mosolytípusokkal. Az előadás rávilágít a mosolytervezéshez kapcsolódó teammunka lényegére is Dr. Urbán István: Plasztikai műtétek a parodontológiában Az előadás a plasztikai parodontológia műtéteket taglalja. Külön kitér a mukogingivális defektusok kezelésére, az ínyrecessziók és a papilladefektusok sebészi megoldására, valamint részletezi az esztétikai koronahosszabító műtéti technikákat Dr. Windisch Péter: Parodontálisan érintett páciensek ellátásának esztétikai szempontjai Az előadás célja, hogy a fogágybetegségben szenvedő páciensek esetén alkalmazható optimális esztétikai eredményt célzó kezelések feltételeit és határait körvonalazza. A parodontális, esztétikai szempontok figyelembevételével történő augmentációval egyidejűleg elvégzett parodontális regeneratív kezelés együttesen a regeneratív eljárások hatékonyságát mindkét irányban fokozva esztétikailag is kedvezőbb eredményt hozhat, mint a két eljárás külön-külön Dr. Hermann Péter, dr. Jász Máté, dr. Schmidt Péter: A mosolytervezés során követendő gnatológiai irányelvek A temporomandibuláris ízület megbetegedéseinek jelentős részéért a nem megfelelően elkészített fogpótlás, a helytelen rágófelszíni kialakítás a felelős. Ezt a tényt különösen fontos szem előtt tartani, amikor a mosoly tervezése során olyan fogműveket készítünk a beteg számára, amelyek új frontfog- és szemfogvezetési pályákat jelentenek Dr. Csillag Mária: Mosolyátalakítás direkt héj technikával Az instant fogszabályozás, a recontouring-rebuilding technika, a smile makeover és a direkt héj technika napjaink mosolytervezéssel kapcsolatos fogászati beavatkozásainak hangzatos marketingmegnevezései. Az előadás ismerteti ezen beavatkozások tervezését, és megvalósítását direkt felépítéses technikával, kitér a rétegzési technika elméleti alapjaira, a polírozás szabályaira, valamint tisztázza a színtani alapfogalmakat is Dr. Andreas Kluschke: Esztétikai megoldások a mosolytervezés szabályai szerint A mosolytervezés szabályainak megfelelő tervezés lépéseit mutatja be az előadás a frontterületen történő esztétikai beavatkozások esetében. Kitér a tervezés szempontjaira, a megvalósítás lehetőségeire, különös tekintettel a héjak és a fémmentes pótlások témakörében. Az előadás taglalja a tervezéshez használt fotókészítés módszereit, a komputeres mosolytervezés alkalmazásának lehetőségét Dr. Hermann Gábor: Mosoly- és arcesztétikai szempontok a fogszabályozó kezeléstervezésben A konzervatív fogszabályozó diagnosztika és kezeléstervezés alapja a mintaelemzés és a kétdimenziós kefalometria. Az ún. lágyrész alapú kezelés-tervezés nagy figyelmet szentel annak, hogy a fogazat hogyan helyezkedik el a lágyrészek mögött, és alaposan elvégzi az esztétikai paraméterek vizsgálatát a fogak, az íny, a mosoly és az arc egészének szintjén Makó János: Apró részletek és ötletek, melyek alkalmazásával jóleszez mosoly helyett élethűt alkothatunk A pácienssel történő konzultációt, ill. számítógépes tervezést gyakran követi wax-up, mock-up, fogpróba ideiglenes készítése. Már ezek professzionális elkészítéséhez is elengedhetetlen a frontfogak formavilágának alapos ismerete. Az előadásban ezen témák rövid ismertetésén kívül gyakorlati bemutatót is láthatunk a frontfogak karakterizálásáról Tokaji Vilmos: A mosolytervezés marketingaspektusai: a Smylist Professional mosolytervező szoftver lehetőségei a marketingkommunikációban Az előadás megkísérli meghatározni a mosolytervezés szó jelentését és tartalmát, valamint kitér arra is, hogy kik lehetnek az új szolgáltatás igénybevevői, s mit tehetünk a rendelő páciensi körének bővítése érdekében. A vezeték nélküli rendszert választó orvosoknak: A legújabb DIGORA Optime röntgendigitalizáló A világ elsô vezeték nélküli intraorál érzé ke lô lemezes röntgendigitalizáló rendszere, mely azonnali röntgenképet mutat a Digora LCD kijelzôjén. bármilyen típusú röntgenhez alkalmas vezeték nélküli, nincs kábeltörés gyors képkiolvasás elôképpel automata, érintés nélküli mûködtetés 10 db vékony és flexibilis érzékelôlemezzel (4 méret) Digora programmal Bôvebb információ a Bardeco Kft. standján (A118) Részvételi díj: Ft Kreditpont: 7 Helyszín: III. emeleti terem 5.

6 6 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Magyarország és a fogászati turizmus I. rész Magyarország egy új típusú, határok nélküli, modern Európa (egyik) méretes fogászati klinikája. A skandináv országok vagy az Egyesült Királyság egészségügyi rendszerébôl kiesô rétegek ugyanis hajlandóak 2-3 órányit utazni és pár napot nálunk tölteni azért, hogy ne hazájuk csillagászati árú kezeléseit vegyék igénybe, hanem nálunk megfizethetô árú fogászati ellátást kapjanak. Ugyanakkor nem csak mi kínálunk ezeknek a pácienseknek ilyen kedvezô árakat, ezért komoly, több országra kiterjedô küzdelem zajlik a páciensek kegyeiért, melyben mi magyarok ritka fegyvert vetünk be: a teljes és példaértékû szakmai összefogást. Az elmúlt években megváltozni látszik a világban az, ahogyan az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérôl gondolkodunk. Valóban a legdrágább kezelés a legjobb? teszi fel magának a kérdést naponta több százezer ember a fejlett nyugati országokban, amikor szembesül a csillagászati összegû kezelések árajánlataival. A választ egy új szolgáltató iparág megjelenésében találjuk meg, amely arra szakosodott, hogy minôségi, de elérhetô árú egészségügyi szolgáltatást nyújt azoknak, akik vagy nem tudják megfizetni hazájuk orvosi költségeit, vagy felismerik a tényt, miszerint pénzük töredékéért a hazai színvonalon, jól képzett szakemberektôl kaphatnak orvosi ellátást egy másik ország orvosaitól, ráadásul legálisan. Az Egyesült Államokból évente milliók látogatnak el Thaiföldre vagy Mexikóba orvosi, köztük fogászati kezelésekre, Anglia, Írország és a skandináv országok lakosai pedig Kelet- Európát elsôsorban a magyar rendelôket keresik fel, amennyiben költséges fogászati beavatkozásokra szorulnak. Csakhogy ebben a jövedelmezô iparágban nem vagyunk egyedüli szereplôk, szabályos háború zajlik a külföldi páciensek kegyeiért, amelyben jelenleg minden eszköz megengedett. A fogászati turizmus kulcsa a sebességében rejlik: a fapados légitársaságok ugyanis nagyban megváltoztatták a távolságról való gondolkodásunkat. Ma már lényegesen olcsóbb és egyszerûbb Európa szinte bármely pontjába repülôvel eljutnunk, mint akár tíz évvel ezelôtt. Ha egy brit állampolgár hajlandó Hollandiában dolgozni a jobb munkabér reményében, vagy Portugáliában tölteni a nyarat a saját, az angol áraknál jóval olcsóbban fenntartható házában, akkor miért éppen a méregdrága hazai fogászati ellátást ne cserélné le egy lényegesen olcsóbb megoldásra, fôleg ha ez Magyarországon magas színvonalon áll rendelkezésére? Amíg egy osztrák vagy alsó-németországi lakos pár éve egy nap alatt érte el Sopront vagy a Dunántúlt, ma már Európa bármely pontjáról el lehet érni Budapestet egy-két óra alatt, és ez teszi Magyarországot Európa legfôbb fogászati célpontjává, egészségturisztikai célországává. Csakhogy az egészségügyi turizmus színfalai mögött valójában egy rendkívül éles és ádáz háború dúl. Természetesen nem a páciensek között, hanem bizalmukért. A küzdelem azon országok között zajlik, amelyek egészségügyi infrastruktúrája alkalmas az ilyenfajta turizmust ellátni, célpontjává válni. Mivel az egészségügyi turizmus szolgáltatás, ezért folyamatos árverseny alakul ki, mert ellentétben a hagyományos turizmussal, itt mindössze a szolgáltatás ára, illetve a kezelés sikerébe és biztonságos voltába vetett bizalom határozza meg, hol kívánja kúrálni magát a kedves turista. Ráadásul nemcsak a szolgáltatást nyújtó rendelôk próbálják egymástól elcsábítani a pácienseket, hanem azok a nyugati fogorvosok is beszállnak az árháborúba, akiknek páciensei ezeket a kezeléseket választják. A rendszerváltást húsz évvel maga mögött tudó Magyarország, részben a szocialista idôkbôl visszamaradt egészségügyi rendszer minôségi szolgáltatásait hamar felismerô osztrák és német pácienseknek hála, egy rendkívül erôs, jó minôségû, és ami a legfontosabb, jó hírnevû fogászati szakmát alapozott meg, amely ma már a világ bármely pontjáról hozzánk érkezô betegeket is kiszolgálja. Hogy ennek a szakmának nevében egységesen tudjanak fellépni, az öt legnagyobb hazai fogászati rendelô megalapította a Vezetô Magyar Fogászati Rendelôk Egyesületét, amelynek célja Magyarország piacvezetôi státusának megôrzése, egy szakmai minôség biztosítása és fenntartása, valamint hatékony lobbitevékenység folytatása. A szervezet célja, hogy minden lehetséges eszközt felvonultasson piacvezetô pozíciónk megôrzése mellett, a belsô, hazai minôségszabályozástól, a hazai orvosok, kutatók és technikusok nemzetközi szereplésének támogatásáig. A Vezetô Magyar Fogászati Rendelôk Egyesületének egyik legfontosabb célkitûzése a hazai fogászati szakma minôségi ellátásának VI. Nemzetközi Implantológiai és Esztétikai Szimpózium október 17., szombat Szervezők: Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia, Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága hosszú távú megôrzése, illetve nem utolsósorban annak biztosítása, hogy az itthoni páciensek változatlan áron és minôségben részesüljenek ellátásban a jövôben is. Természetesen a jelenlegi gazdasági válság hatásai az egészségügyi turizmust is elérték. Az emberek jobban meggondolják, mire költenek, ezáltal az ilyen jellegû utazások 4000 Ft száma is csökken. Ugyanakkor az egészségturizmus legfôbb célja a költségcsökkentés, így a válságban érintett országok lakosai még inkább meggondolják, hogy nem éri-e meg inkább külföldön, de olcsóbban és hasonló minôségben megcsináltatni fogaikat. Bilik Beáta szakdolgozata alapján: Fuchs Péter Folytatjuk Prof. dr. Nagy Katalin, dr. Gerlóczy Pál: Megnyitó Immár hagyománnyá vált, hogy a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága egy országos konferencia szakmai támogatójaként szervezi tudományos rendezvényét. Külön örömünkre szolgál, hogy ezúttal a Magyarországi Esztétikai Fogászati Akadémiával karöltve nyílt lehetőségünk közös szakmai program összeállítására, jeléül annak, hogy a modern implantológia a fun és esztétika teljes egységét jelenti napjainkban Prof. dr. Ady Palti: Minimálisan invazív implantológia a legjobb megoldás a mindennapi gyakorlatra A minimálinvazív folyamatok régóta képezik az irányvonalat a sebészetben. A rövidebb gyógyulási idő, a kevesebb fájdalom és kellemetlenség mind a páciensnek, mind a sebésznek forradalmi előrelépést jelentettek. Mit jelent ez az előrelépés az implantológiának? Mik a lehetőségek és az eljárások az implantológiában? Prof. dr. Nitzan Bichacho: Paradigmaváltás az implantológiában Az Active Implant manapság az egyik legátfogóbb fogászati implantátumrendszer. A rendszer fő előnyei: csont- és lágyszövet megőrzése, a legmagasabb fokú azonnali stabilizáció, az implantátum teljes irányíthatósága és az egyedülállóan innovatív, leegyszerűsített protetikai komponensek. Az implantátumtest, a menetek és a mag megkönnyítik a sebészeti beavatkozásokat, így számos előnyt biztosítanak. Különböző klinikai példákon keresztül és az utóbbi három évben végzett vizsgálatok tudományos adatai segítségével részletesen bemutatjuk és elmagyarázzuk az Active Implant rendszert. Az ideiglenes és a végleges restaurációk alapján megvizsgáljuk a cervikális kontúrozás koncepcióját, az előnyösebb protetikai koncepciót, valamint azt, hogy mikor kell irányitani és megtámasztani a periimplantáris lágyrészborítást az optimális kontúrok érdekében Prof. dr. Daniel Edelhof: Komplex esetek helyreállítása teljes kerámia restaurációkkal a fogászati team szemszögéből A végleges fogpótlás kiszámítható esztétikája, klinikai és technikai nézőpontból is egy szemléletet követel meg a fogászati teamen belül az orvos és a fogtechnikus között. Ez a szemlélet magában foglal egy részletes kezelési tervet, aminek az eredménye a diagnosztikus felviaszolásos módszer (wax-up), amely meghatározza az anyagválasztást, a csonkelőkészítést, a lágyszövetmenedzsmentet és az ideiglenes fogpótlás készítését. A diagnosztikai sablonok és a provizóriumok döntő szerepet játszanak a páciens és a fogászati team közötti kommunikációban, növelve a végeredmény kiszámíthatóságát. A kiterjedt fogkopás mindig is kiemelt probléma volt, főleg fiatal pácienseknél. A fogorvosnak mérlegelnie kell annak a kérdését, hogy mikor kezdhető el a megfelelő kezelés. Az előadás egy teljes kerámia restaurációkkal történő fix protetikai helyreállítást mutat be, egy szigorú protokollt követve a fogászati team kommunikációjában, hogy minimalizálja a fogszövet-eltávolítás mértékét a felhasznált anyagok kívánalmaihoz képest. Fő pontok: VDO (az okklúzió vertikális dimenziója), anyag kiválasztása, sablon által vezérelt preparáció. Részvételi díj: Ft Kreditpont: 8 Helyszín: Nagycsarnok, 1. terem

7 2009. OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] DENTAL WORLD Egy ember négy szerep A Semmelweis Egyetem Baráti Köre augusztus 27.-én ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Az új, Tûzoltó utcai Elméleti Orvostudományi Központ Szent-Györgyi Albert termében megtartott történeti elôadás sorozatot nagyszabású fogadás követte, ahol prof. Tulassay Tivadar rektor és prof. Monos Emil, a Baráti Kör elnöke köszöntötte a vendégeket. Jelen volt a meghívottak között dr. Szomolányi Gy. István, aki a Kör fogorvosi tagozatát vezeti. Megragadtam az alkalmat, hogy néhány kérdést feltegyek neki. A tagozat mûködésérôl 2007 ben beszélgettünk utoljára, mi történt azóta? Az Egyetem Baráti Körében évente kilenc rendezvényt tartanak. Igen neves elôadókat, például, Bújdosó Gyögyit, Gálszécsy Andrást, Éger Istvánt, Mécs Károlyt, Pavlik Gábort, Perner Ferencet, Vizi E. Szilvesztert kérnek fel közremûködésre és minden évben II. Homeopátia a mindennapi fogászati praxisban október 17., szombat egy-egy fogászati téma is napirendre kerül. Tavaly, 2008-ban magam is tartottam Zene és gyógyítás címmel elôadást, a 2009-es év kiemelkedô eseménye volt prof. emeritus Bánóczy Jolán elôadása, aki mellé a FOK dékánja, Gera István professzor volt a felkért ko-referens. Változás állt be a tagozat vezetôségében 4000 Ft is. Gömbös Gabriella lemondott az elnökségrôl, a tagozat engem választott elnökévé, azóta ideiglenesen a titkári teendôket is ellátom, amíg erre a tisztségre egy megfelelô, lehetôleg fiatal kollégát nem találunk Dr. Nagy Mátyás (BOIRON): Megnyitó Folytatjuk a tavaly nagy sikert aratott Homeopátia a fogászati gyakorlatban c. előadás-sorozatot. Egyre többen érdeklődnek a fogászatban kiváló kiegészítő terápiát jelentő homeopátia iránt. Előadásainkban hasznos kezelési javaslatokat és esettanulmányokat ismerhetnek meg, valamint kérdéseket tehetnek fel szakértőinknek Dr. Cakó Annamária: A homeopátiás vérzéscsillapítás szerepe ma a mindennapi praxisban Az utóbbi időben pácienseink nagy százaléka szed időlegesen, esetleg egy életen át valamilyen véralvadásgátló vagy vérhígító készítményt. Ezen páciensek ellátása közben kialakuló vérzési problémák ellátásában, illetve a megelőzésben a homeopátiás szerek által nyújtott lehetőségek egyáltalán nem elhanyagolhatóak Dr. Cakó Annamária: A homeopátia eredményei a poszttraumás állapotok, valamint a különböző gyulladásos kórképek ellátásában A poszttraumás állapotok szisztematikusan az Arnica montana használatát igénylik, ami figyelemre méltó hatással rendelkező gyógyszer a fájdalmakra, haematomákra, oedemára, valamint a traumás sokk pszichológiai következményeire. Az Arnicával együtt számos gyógyszer indikált még az elváltozások, a sérült szövetek és a lokalizációk jellege szerint Dr. Nagy Mátyás: Gyógyszerbemutatás Hekla Lava Az izlandi Hekla-vulkán lávahamujából készült szer elsősorban az állkapocsra hat, és különböző csontbetegségek, csontgyulladás, necrosis és csontkinövések esetén alkalmazható, amikor a csont érzékeny és tapintásra fájdalmas Megbeszélés, kerekasztal Részvételi díj: ingyenes, regisztráció szükséges Szervező: Boiron Hungária Kft. Helyszín: Nagycsarnok, 2. terem Dr. Szomolányi Gy. István Sajátos helyzet? Igen, az. Jól tükrözi a mai, különösen profitorientált Ft viszonyokat, melyben a társadalmi tevékenységre nem könnyû embert találni. Ezt akár felhívásnak is tekintheti néhány ifjú kolléga. Az idén tavasszal, áprilisban, Svédországban élô, festômûvésznek is tanult kollégánk, Györky József kiállításának megnyitóján Ft vettünk részt. A sors tragikus fintora, hogy a mûvész a számára igen fontos és sikeres tárlat után röviddel szívrohamban elhunyt. Úgy érzem, egy külön megemlékezéssel a mai napig is tartozom emlékének. Milyen programokra készül a tagozat? Még ebben az évben szeretnénk megtartani az január 15-én avatott kolléganôk és kollégák megkésett évfolyam találkozóját. Ez minden bizonnyal különleges feladat lesz, hiszen ez volt az elsô kilenc szemeszteres évfolyam, több mint kétszáz Ft fogorvos vehette át a diplomáját. Sajnos az aktivitás itt is változó. Érthetetlen, hogy sokan mennyire kerülik, szinte ellenzik az informatikát, pedig az Internet nagyon megkönnyítené a szervezést. Kárpótolnak viszont a miskolci kollégák, élükön Matolay Tamás fôorvossal, aki még honlapot is szerkesztett a találkozóhoz. Nagy segítségünkre lehet most a Dental World is, hiszen ez egy olyan rendezvény, melyet szinte minden kollégánk meglátogat. Október 15.-én és 16.-án ebédidôben tartunk elôtalálkozót, személyes kommunikációval segítve a szervezést. A FOK Baráti Körben végzett munka csak egy része Szomolányi doktor életének. Kis túlzással azt is állíthatnánk, szinte üldözik a baráti körök Igen ez így van. Tevékenységemet az Operabarátok Választmányában is folytatom. Jelenleg az éppen 125 éves Operaház énekeseit méltó módon bemutató honlap készítésén munkálkodom. Ebben a fôszerepet a hangzó anyag kapná. Ez ugyanis általában mindig lemarad, pedig egy opera életében a zene sokkal lényegesebb, mint az egyes bármily népszerû - énekesek kedvenc ételeinek receptjei. Hasonló indíttatásból végzek filatéliai tevékenységet is, segítve a MAFITT (Magyar Filatéliai Tudományos Társaság) munkáját. Itt Visnyovszki Gáborral közösen készítettük el a Zene a bélyegen címû kiállítást. Marad idô mindezek mellett a hivatás gyakorlására is? Természetesen praktizálok és készülök egy elôadásra a Magyar Tudomány Ünnepe keretén belül megrendezendô negyedik Életmód Konferencián. A fogbetegségek kifejlôdésének megelôzésérôl fogok beszélni, különös tekintettel a fogselyemre és a barázdazárásra. Ez utóbbit a WHO végre a caries primer preventiója egyik fô pillérének tekinti. A barázdazárás ha gyermekkorban elkezdjük, átírja a DMF statisztikát. Az elsô beavatkozást 1978 ban végeztem, most dolgozom a három évtizedes tapasztalatok összefoglalásán. Nagy öröm számomra, hogy mindez nem volt szélmalomharc, de legalább ekkora kérdés, hogy az efféle tevékenységet mikor övezi majd az implantációkhoz mérhetô anyagi elismerés? Révay András

8 8 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Lásson, okuljon! Élô mûtétek a Dental World-ön Ön szerint ki bírja tovább, a beavatkozást végzô orvosok, vagy a páciensek? Súgok. Ön! A fúró, a csiszoló és a vésô hangja bizonyára már zene az Önök füleinek. Ám azoknak az implantológiai mûtéteknek a látványa, amelyek ilyen, illetve ezeknél komolyabb mûszereket, berendezéseket igényelnek, egyeseknek újdonságként, másoknak feltehetôen mintegy továbbképzésként szolgálhatnak. Nyilvános mûtétek sorozatát állította össze a szervezô több cég közremûködésével, még pedig abból a megfontolásból, hogy a látogatók maradandó tanulsággal távozzanak a kiállításról. Az egymást követô beavatkozásokat a központi kávézó szomszédságában, a Dental World kiállítás teljes ideje alatt figyelemmel kísérhetik. Hogy a legapróbb szakmai fogás is tetten érhetô legyen, kivetítôn is nyomon követhetik az operatôr kezének minden rezdülését. A rohamos léptekkel fejlôdô fogorvosi tudománynak köszönhetôen a szájmûtétek ma már a rendelôkben elvégezhetô mindennapos szakmai beavatkozásnak számítanak. Egykoron a mûtéti beavatkozások elsajátítása újabb szakvizsgát, fáradságos képzést igényelt a fogorvosoktól. A száj- É8dbeZiZcXZ ^c :hi]zi^x 9ZciVa :mxzaazcxzº AZ ELSÔ NEMZETKÖZI, KÖZÉP-KELET EURÓPAI, ESZTÉTIKAI SZIMPÓZIUM FOGORVOSOKNAK ÉS FOGTECHNIKUSOKNAK. (10 KREDITPONT) 7jYVeZhi! '%%.# cdkzbwzg ', '-# =Zanho c/ :jgdev =dizah 8dc\gZhh 8ZciZg! &%'& 7jYVeZhi! E{adh jixv '# PROGRAM C6<NI:G:B ;d\{hovi/ '%%.# cdkzbwzg ;d\izx]c^`v/ '%%.# cdkzbwzg ',# Regisztráció Dr. Hrvoje Pezo, Dr. Nagy Katalin: BZ\cn^i Elnökök: Dr. Gerlóczy Pál és Gernot Schuller Dr. Ulf Krueger Janson: >beavci{ijb Zhoi i^`v (Implantátumok és a szuperstruktúrában rejlô lehetôségeik.) Dr. Gary Unterbrink & Vjekoslav Budimir: >ccdk{x^ V bv\vh Zhoi i^`{wvc Za` eoza h h k \ZgZYb cn! [d\dgkdh h [d\izx]c^`jh ` o ii^! hhoz]vc\dai XhVeVibjc`{kVa# (fókuszban a Blue Block ) Fogorvos: preparáció, lenyomatvétel, Fogtechnikus: a mintától a végsô restauráción a beragasztásig) Szünet Regisztráció Megnyitó Róbert Zubák: 6o ^aa o^ \n cn g h \Z Szünet Vjekoslav Budimir: 869$86B h az]zi h \Z^ Róbert Zubák: 6 `Zg{b^V h izgb hozi ` o ii^ Z\nZch an Blue Block gálavacsora '%%.# cdkzbwzg '-# Dr. Wolfgang Boer: 6 `^] k{h V Y^gZ`i h ^cy^gz`i gzhivjg{x^ ` ` o ii# Christoph Zobler: Eg h! eg h k{ogv kv\n 869$86B a izo^` `dbegdb^hhojb melyik a korszerû? (I. rész) Dr. Gary Unterbrink: 6o VY]Zo kz` Yohjc\Za WZc# Közös program a nagyteremben Blue James Bond a színpadon Dr. Ulf Krueger Janson & Vjekoslav Budimir: E{X^ZchhZa a WZc V ho cevydc Zhoi i^`jh ho a `dgdcv (szóló CAD/CAM korona preparációjától a beragasztásig) Kérdezz & felelek: Elôadók a színpadon levezetô: Dr. Gerlóczy Pál Blue Block gálavacsora Szünet '%%.# cdkzbwzg '-# Dr. Horváth Domonkos: 6 É\jb^iZgeZhoº kv_dc b \ b^cy^\ `dghozg 4 (az izolálás elônyei és jellemzôi és egyéb ötletek, melyek a napi munkát teszik sokkal könnyebbé) Dr. Ulf Krueger Janson & Vjekoslav Budimir: E{X^ZchhZa a WZc V ho cevydc Zhoi i^`jh ho a `dgdcv (szóló CAD/CAM korona preparációjától a beragasztásig) Christoph Zobler: Eg h! eg h k{ogv kv\n 869$86B a izo^` `dbegdb^hhojb melyik a korszerû? (II. rész) Beszélgetés, tombola & zárás Büfé-ebéd Szünet Dr. Wolfgang Boer: E{X^ZchhZa a WZc V ho cevydc >EH :begzhh 9^gZXi izx]c^`{` Beszélgetés, tombola & zárás Büfé-ebéd Szakmai információ: Péry Eleonóra Szervezô: Dental Press Hungary Kft., Tel.: , 7 kzww ^c[dgb{x^ h V _ZaZci`Zo h^ ave azi ai hz/ Névtelen-1 1 Today 2009 csutortok.indd 8 lll#yzcivazmxzaazcxz#]j sebészet, az implantológia, illetve a CAD/ CAM technológiával készülô fogpótlás, ma már egyetlen szakember számára sem idegen, köszönhetôen a fejlett technikának és az egyre könnyebben hozzáférhetô elméleti, illetve gyakorlati kurzusoknak. A szakmai fejlôdés és az eredmények a korábban szkeptikus orvosokat és a bátortalan betegeket egyaránt meggyôzte a fogászati innovációk bevált és elônyös oldalairól. Megnôtt a kereslet! Az esztétika kívánalma pedig citromkarika a fogászati koktél peremén, és tovább ösztönzi az igényes pácienseket a nem is olyan rég még futurisztikusnak tûnô eljárások, technológiák felé. Az a fogorvos, aki egyre szélesebb körû gyógyító arzenált biztosít pácienseinek, könnyûszerrel motiválhatja betegeit, befolyásolhatja igényeiket, növelheti forgalmát. Akkor miért ne? Ma már a foghúzás vagy tömés olyan banális kezelésnek számít, mint amikor a körzeti orvos nyelvpálcával megnézi, piros-e a torkunk. Piros? jó, én is éreztem, majd öt perc alatt felírja rá a megfelelô pirulát. Mozog a fogam? jó, húzzuk ki, ha lyukas tömjük be és slussz-passz. Így volt ez régebben, de ma már mindenkinek több kell, a lehetôségekkel együtt megnôttek az igények! A fogászatban hosszú évek óta ott pulzál valamiféle áttörés, aminek eredményei csak az elmúlt néhány évben hozzáférhetôk a magyar átlagember számára. Mint a futó esetében a rajtnál, egyik lába már elöl útra készen, a másik pedig hátul minden idegszálával kiélezve vár az elrugaszkodás pillanatára. A start pisztoly már eldördült, s fogász dönti el, hogy mikor, ki elôtt ér célba. Egy pillanatra elgondolkoztam, kinek van nehezebb dolga? A medikusnak, aki már a fejlett technika ismeretében nô fel, és egyre több több tudást kell magába szívnia ahhoz, hogy a nagyokkal egyenrangú félként kezdje el pályáját, vagy a gyakorlott orvosnak, akinek munka és egyéb elfoglaltságok mellett kell tovább képeznie magát? Nem tudom, ám afelé hajlok, hogy itt nem nehezebb dolgot kell emlegetni, hanem korunk fogászatának szakmai kívánalmait. Kihívás ez, olyan, ami egy életre elkötelezi az orvosokat, s így képesek arra, hogy önfeledten, akár autodidaktaként vigyék tovább a folyamatos megújulásra képes fogászati szakmát. A Dental World-ön a kezdô, a már gyakorlott, illetve eddig részben elzárkózott fogorvosok élôben végignézhetik az általános és a legújabb technológiájú mûtéti beavatkozásokat. Lehetôségük van arra, hogy konzultáljanak a demonstrációkat végzô szakemberekkel, sôt a mûtéti beavatkozások technikai hátterérôl is bôvebb felvilágosítást kérhetnek és kaphatnak a gyártók, illetve forgalmazók képviselôitôl. A napi mûtéti programot lásd a szemközti oldalon! Belics Krisztina 9/30/09 2:13:03 PM 10/13/09 8:51:24 PM

9 Fogászati filmfesztivál újdonság a Dental World-ön Idén első alkalommal rendezünk fogászati filmfesztivált a helyszínen kialakított kisebb méretű mozi segítségével. A házi mozik mind szélesebb körű elterjedésével az otthoni szórakoztatásnak ez a formája egyre népszerűbb. A profi technika bevonulása a hétköznapjainkba lehetővé tette, hogy lakásunkban is élvezhessük a mozik nyújtotta örömöket. Ezeket a lehetőségeket is kihasználva filmfesztiválunkon magas szintű technikai megoldásokkal találkozhatnak a nézők, valamint lehetőség nyílik majd különböző fogászati témájú rövidfilmek megtekintésére is. Keresünk újabb alkotásokat, bármilyen, a témánkhoz kapcsolódó filmet, mely lejátszható a 3 napos rendezvény alatt. Amatőrök jelentkezését is várjuk! A képen látható fogsor a Vámpírok Bálja c. musical szimpadi kellékeként készült. A házimozizás professzionális élvezetét az Audmax Kft. biztosítja 1107 Budapest, Fogadó u DENTALWORLD2009 BÓNUSZPROGRAM VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNYEK a 3 nap alatt! Az eddigi tapasztalataink alapján 2009-ben az a célunk, hogy ne csak néhány szerencsés nyertes jusson előnyhöz, hanem MINDENKI, aki a három nap alatt részt vesz a Dental World rendezvényein. A DW bankót és a kuponkártyát kizárólag a kiállítás időtartama alatt lehet beváltani. A Dental World 2009 Bónuszprogramjában részt vevő cégekről és kedvezményekről az alábbiakból is tájékozódhatnak: l Dental Credit Célunk ebben az évben, hogy a vásár 3 napja alatt különleges kedvezményeket adjunk a látogatóknak és vásárlóinknak. Ennek érdekében egy DW bankó október darab 1000 Ft névértékű Dental World bankó -t is eljuttattunk valamennyi fogorvosnak, fogtechnikusnak, szakmabelinek. A DW bankókat biztonsági elemmel nyomtattuk. A DW bankót csak a csatlakozott cégek standjainál lehet majd beváltani. A beváltás előtt azt a felhasználónak ki kell töltenie (olvasható név, cím és cím), valamint a bankót elfogadó cégnek le kell pecsételnie, a DW bankók csak így érvényesek. Egy személy csak egy bankót adhat le a vásárlásnál. Bízunk abban, hogy ezzel a lehetőséggel még inkább megéri a kiállításon vásárolnia! l Kuponfüzet Amerikában évek óta nagy siker a kupon, melyet azóta Magyarországon is számos cég és Dental World Kuponfüzet kiadó használ előszeretettel a vásárlás ösztönzésére. Kuponfüzetünk lényege, hogy a Hialuronsav Ft -15% cégek as termékeit a pontos stand, ár és Ft A 101-es stand a kedvezmény megjelölésével tüntetjük fel! Használja ki Ön is a kuponok nyújtotta kedvezményeket. VÁLTSA BE ÖN IS A KEDVEZMÉNYEKET OKTÓBER én, A DENTAL WORLD-ön! Fotókiállítás ismét a Dental World-ön Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a kiállítás egyik programjaként a fogászati fotókiállítást. A Speaker Corner melletti területen állítjuk ki a különböző szakmai területekről érkező alkotásokat. A téma közös: a fotózás szeretete. Célunk azonban elsősorban az, hogy minél több fogászattal kapcsolatos képet, alkotást tudjunk bemutatni. A kiállításon bemutatott képeket a rendezvény után a weboldalon nézhetik meg az érdeklődők, ahol majd szavazni is lehet az alkotások helyezéseire.. Élő műtétek, bemutatók a Dental World kiállítás 3 napja során! Több cég összefogásával valósul meg idén is a 3 nap alatt egy reményeink szerint különleges szakmai program, ahol a kiállításon részt vevők számára igazi újdonságokat is szeretnének bemutatni a szervezők. Az élő műtétek, szájsebészeti beavatkozások és egyéb bemutatók segíthetik a gyakorló fogorvost abban, hogy megértse: az itt prezentált eljárások a mindennapi munkában is megvalósíthatóak. Mindhárom nap alatt különböző programok várják az érdeklődőket a kiállítási csarnok közepén lévő kávézóhoz közel, ahol élőben és kivetítőn is nézhetik a legújabb implantációs technikákat, a lézerrel történő beavatkozást, vagy a helyszínen CAD/CAM technológiával készülő pótlást. A csütötöki nap élő műtétei: Dr. Gáspár Lajos (Ectoderma-Bp): Lágyrész-beavatkozás, APDT alkalmazása az Implantológiában Jelentkezni az címen lehet. Dr. Kassai Péter (Gyula): I. PÁCIENS Alsó egyoldali sorvégi foghiány (35-38) pótlása Fullplant E.G implantátumokkal. II. PÁCIENS Kétoldali sorvégi foghiány (33-38;43-48) pótlása Fullplant E.X implantátumokkal PRESS Dental Press Hungary Kft Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: , fax: Dr. Szabó László (Kecskemét): Kivehető protézis rögzítése IMTEC 3M Mini Dental Implant (MDI) segítségével Dr. Csigi Tamás (Dentomix-Bp): Schütz implantátum behelyezése sebészi fúrósablon segítségével

10 10 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Megszületett az egyezség elmaradnak a demonstrációk Hialuronsav Az igényelt 25,5 milliárdnál több jut a kórházak és szakrendelôk finanszírozására, ha a parlament is jóváhagyja az ágazat jövô évi költségvetési tervének módosítását. A múlt héten megállapodtak a gyógyítás finanszírozásáról a kórházakat és szakrendelôket képviselô Hialuronsav Gengigel Prof Ft PRESS Kapható: szakmai szervezetek az egészségügyi és a pénzügyminiszterrel, így elmaradnak a kilátásba helyezett demonstrációk. Az intézmények által korábban követelt 25,5 milliárd forintnál több kerül az ágazatba. Októberben már 4,5 milliárddal többet utal számukra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) az idei költségvetésbôl. Decemberben további 6 milliárd többletpénzt Gengigel applikátor 6700 Ft Gengigel szájöblögetô oldat 3590 Ft Gengigel baby 2990 Ft Dental Press Hungary Kft Bp., Kuny Domokos u. 9., tel.: , fax: kapnak, majd januárban kétszer utal többletet az OEP. Ez utóbbi forrását a jövô évi költségvetésben teremtik elô, az ezzel kapcsolatos módosító indítványokat a kormány és a parlament szakbizottsága támogatja. Ám a végsô döntés a parlamenti képviselôké. Ha a javaslat Gengigel spray 3490 Ft Gengigel gél 2990 Ft Dr. Csiba Gábor nem kapná meg a többség támogatását, újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. Ha egyéb nem történik, mint amiben most megállapodtunk, a kórházak finanszírozási gondjai májusra, szeptemberre újra kialakulnak mondta a Népszabadságnak dr. Csiba Gábor, a Borsod megyei kórház fôigazgatója. Hozzátette: aláírták a megállapodást, de a tiltakozó asorozat zöld zászlait csak akkor vonják be, ha az alku számszerûen is része lesz a jövô évi költségvetési törvénynek. Októberben az idei tartalékok terhére 4,5 milliárdot fizetnek ki az intézményeknek. A továbbiakat a kormány hitelbe ígérte, mert Oszkó Péter pénzügyminiszter szavai szerint többet csak a jövô évi büdzsé terhére adhatnak. Ám a jövô évi költségvetés parlamenti vitája még javában zajlik, ennek keretében a megállapodásban szereplô, mintegy 42,5 milliárd forinttal megemelik a gyógyításra költhetô öszszeget, azaz. a jelenleg tervezett 719 milliárd forintos keretet 757 milliárdra javítják. Ezzel csaknem a dupláját kapják meg a kórházak és a szakrendelôk a kormányzattól az eredetileg általuk követelt 25,5 milliárdnak. A megállapodást az egészségügyi szakmai szervezetek képviselôi, valamint Székely Tamás egészségügyi miniszter és Oszkó Péter pénzügyminiszter látta el kézjegyével. A dokumentum szerint még idén két részletben 10,5 milliárd forint többletfinanszírozáshoz jutnak, az összeg fennmaradó részét pedig a jövô év elején, úgynevezett 13. havi juttatásként kapják meg. Abban is megegyezés született, hogy visszaállítják az áprilisban megszüntetett teljesítményvolumen-korlátot. Kölcsönösen elfogadták azt is, hogy az alapdíj (HBCs) összege 146 ezer forint lesz, a szakrendelôkben pedig 1,46 fillér lesz a pont/forint érték. Azt is elfogadták, hogy a súlyponti kórházak és a 24 órás sürgôsségi betegellátást végzôk munkáját 10 százalékos többletpénzzel ismerik el. Oszkó Péter kijelentette, most az a cél, hogy a kórházak adósságállományát a lehetô legkisebbre szorítsák, és pluszforráshoz is jusson az ágazat. De a jövô évben nem csak a finanszírozási gondokkal kell szembenéznie az egészségügynek. Az alkufolyamat megkerülhetetlenné tette a hatékonyság javítását is. A többletköltésnek Oszkó szerint csak úgy van értelme, ha abból a lehetô leghatékonyabb gyógyítás történik. nal

11 BARDECO Kft 1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: Mobil: (30) , A-118 stand -15% CRANEX Novus Digitális panorámaröntgen 9 sec Leggyorsabb 9 sec Telitalálat a BARDECO-nál! Kicsi helyigény: 835 mm Legmodernebb technika Legkisebb helyet foglalja Legegyszerûbb használat Minimális dózis Már több mint 50 db üzembe helyezett berendezés CRANEX Novus pan CRANEX-D+cep+pan CRANEX-TOME tomograph DIGORE OPTIME intraorális digitális röntgen DIGORA TOTO röntgen szenzor MINRAY intraorális röntgen SCANORA 3D CBCT Miért egy ÚJ panorámaröntgen mellett döntsön? Új Korszerû technika, minimális sugárterhelés, hosszútávú mûködtetés (15 év), folyamatos ellátás tartozékokból, csak egyszer kell megvenni. használt Elavult technika (10-20 éves), nagy sugárdózis, bizonytalan élettartam, hiányos tartozékok és alkatrészek, kétszer kell megvenni. Döntsön a Cranex Novus mellett! DIGORA Optime Intraoral vezeték nélküli digitalizáló röntgen-rendszer -10% DIGORA Toto Digitális intraorális szenzor Új! Világelsôként a PSP érzékelôs rendszerek közül a DIGORA Optime azonnali röntgenképet mutat az LCD kijelzôjén! Új! Legújabb CMOS technológia Minden röntgenhez alkalmas 26,3 lp/mm felbontás Digora szoftverrel USB-2 csatlakozás Falra is szerelhetô -10% Oralkamerák Ft-tól CRANEX-D CRANEX-tome SCANORA-3D MINRAY PORTX-II -12% 5az 1 ben pan + 4 méret -10% -10%

12 12 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] A vitaminok, ásványi anyagok jelentôsége a táplálkozásban és annak sztomatológiai vonatkozásai II. rész (a tanulmány I. részét a Today Elôzetesben olvashatják) Az antioxidánsszint mérése és annak eredményei A hihetetlen mértékû vitamin- és ásványianyag-hiányt a szervezet antioxidánsszintje objektíven mutatja. Az új technikai megoldások révén ma már komputervezérelt lézerszkenner segítségével a bôrön keresztül mérhetô ez az érték. Az amerikaiak BDSértéknek (Body Defense Score-nak) nevezik a szervezet általános védekezési szintjét reprezentáló értéket. A mérés 2-3 percig tart, a bôrfelületre helyezett leolvasóval történik (mint a vonalkód-leolvasó), és az adatok 95%-os pontosságúak (a Harvard és a Stanford Egyetem vizsgálatai szerint). A mérési eredmények azt mutatják, hogy a magyar lakosság 35%-a súlyos hiányállapotban van, 46%-uknál az antioxidánsok menynyisége nagyon kevés, 12%-uknál kevés, és mindössze 5%-nál elégséges, 2%-nál pedig jó az eredmény. Mérések Biophotonicus szkennerrel, Ecto Derma Polyklinika Body Defense Scores (BDS) a szervezet védekezési szintjét reprezentáló, a bevitt vitamin- és ásványianyagmennyiséggel arányos antioxidáns-mérési eredmények jellemzô megoszlása a mértek százalékában. Értékelési paraméterek: alatt: egészségtelen életmód, nincs/nem hatékony étrend-kiegészítôk, rossz genetika; : átlagos életmód; : jobb életmód és/vagy étrendkiegészítôk; : megfelelô életmód, megfelelô étrend-kiegészítôk; felett egészséges életmód, kitûnô étrendkiegészítô, jó genetikai adottságok. Jellemzô tehát, hogy az emberek 80%-a (az alacsony ásványianyag- és vitaminbevitel Megnevezés Hamutartalom % Kálium % miatt) nem rendelkezik megfelelô ellenálló képességgel, és részükre a mérést követôen a megfelelô, az erre a célra kidolgozott multivitamin-komplexek (táplálékkiegészítôk) jelenthetnek megfelelô megoldást. A hatás már egy hónap múlva érzékelhetô, a betegek általános erônléte kifejezetten javul, közérzetük sokkal jobb. Sokaknál évtizedes, addig nem kezelhetônek ítélt panaszok múlnak el 1-2 havi kontrollált speciális vitaminadagolás, vitaminfogyasztás után. Következtetések Megállapítható, hogy a felnôttek, a gyermekek és az idôsek táplálkozásában jelen vannak a krónikus betegségek kockázati tényezôi, illetve az elégtelen tápanyag-bevitel, a malnutríció veszélye. Ezek között a parodontitis, a fogágysorvadás jelentôs szerepet játszik, valamint a malnutríció mindennapos problémát jelent a fogászati implantációs ellátásban is. További probléma forrása, hogy a lakosság jelentôs részénél észlelhetô, a krónikus gyulladás jeleit mutató parodontális tasakok további, a szervezet egészét veszélyeztetô súlyos megbetegedések (szívinfarktus, koraszülés, érelmeszesedés, agyvérzés stb.) forrását jelentik. Nátrium % Kalcium mg/100 g Magnézium mg/100 g Foszfor mg/100 g burgonya 1, cékla 0, fejes káposzta 0, fejes saláta 0, karalábé 1, karfiol 0, paraj 1, zöldbab 0, zöldborsó 0, zöldpaprika 1, táblázat: Hazai zöldség- és fôzelékfélék ásványianyag-tartalma. Gyümölcs megnevezése Hamutartalom % Kálium mg/100 g 2. táblázat: Hazai gyümölcsök ásványianyag-tartalma Nátrium mg/100 g Kalcium mg/100 g Magnézium mg/100 g Foszfor mg/100 g alma 0, birsalma 0, sárgadinnye 0, görögdinnye 0, cseresznye 0, kajszibarack 0, körte 0, málna 0, meggy 0, ôszibarack 0, vörös ribiszke 0, földieper 0, szilva 0, szôlô 0, Az esetek többségében megfelelôen alátámasztott bizonyítékok állnak rendelkezésre az összefüggések kétségtelen igazolására, más esetekben pedig többszörösen ellenôrzött megfigyelések eredményei szólnak mindezek mellett. További bizonyítékokra várni, amikor már most elegendô adat áll a rendelkezésünkre a táplálkozás egészséget befolyásoló és alapvetôen meghatározó hatásáról, illetve az egészséget megtartó képességérôl, hallgatni errôl, és nem elmondani a felelôs szakembereknek, valamint a lakosságnak, nem tenni meg a szükséges lépéseket a prevenció érdekében: százezrek életének megmentéséért, felelôtlenség lenne. Mivel magyarázható a kockázati tényezôk jelenléte a táplálkozásban? 1. A lakosság nem ismeri eléggé az egészséges táplálkozás irányelveit, és sok esetben azok a szakemberek sem, akiknek feladatai közé tartozik a lakosság egészségnevelése, élelmezése, élelmiszerekkel való ellátása. Ebbe a sorba beletartozik a fogorvos, a szájsebész, az implantológus, a szájhigiénikus, Megnevezés K-vit. (ug) karotin (mg) E-vit. (mg) B1-vit. (ug) a fogászati szakasszisztens és a fogorvosi rendelô minden dolgozója. Következmény a nem megfelelô élelmiszer- és ételválasztás, az egészségre ártalmas táplálkozási szokások és hagyományok fel nem ismerése (pl. bôséges mennyiségû állati eredetû zsiradék és só, illetve elégtelen mennyiségû zöldség- és fôzelékféle fogyasztása vagy felhasználása ételkészítéshez). A lakosság jelentôs része gyakran nem hiteles forrásokból szerez (téves) információkat, szakemberek által nem ellenôrzött kiadványok, tisztázatlan eredetû szervezetek ajánlásai alapján. Elengedhetetlen ma már a lakosság korrekt, szak- B2-vit. (ug) B6-vit. (mg) biotin (ug) folsav (ug) C-vit. (mg) burgonya ,53 0,2 5,6 10 1,0 fejes káposzta ,31 2,2 48 1,0 fejes saláta 200 0,8 0, ,04 22, ,5 paradicsom 50 0,8 0, ,07 2, ,5 paraj 350 4,2 2, ,25 7, ,0 niacim (mg) petrezselyem zöld 7,3 1, ,29 8, ,3 sütôtök 4, ,08 1, ,0 zeller 0,02 2, ,37 6,6 4,4 8 0,3 zöldborsó 22 0,4 3, ,06 8, ,0 zöldpaprika 0, ,24 1, ,2 3. táblázat: Hazai zöldség- és fôzelékfélék vitamintartalma (mg, illetve mg vitamin/100 g) Megnevezés K-vit. (ug) karotin (mg) E-vit. (mg) B1-vit. (ug) B2-vit. (ug) B6-vit. (mg) biotin (ug) folsav (ug) C-vit. (mg) alma 2,5 0,05 0, ,07 1, ,5 csipkebogyó dió 0,05 24, ,34 6, ,1 kajszibarack 1,8 0, ,06 1, ,7 málna 0,08 1, ,05 2,3 30 0,4 meggy 0, ,05 0,8 10 0,3 mogyoró 0, , ,0 ôszibarack 0,4 0, ,07 1,8 2,5 7 0,9 vörös ribizke 0,04 0, ,02 4,2 30 0,2 fekete ribizke 0,1 1, ,02 2, ,3 szôlô 0, ,4 5,2 5 0,4 szilva 0,2 0, ,04 0,1 0,9 6 0,5 4. táblázat: Hazai gyümölcsök vitamintartalma (mg, illetve mg vitamin/100 g) K-vit. (ug) A-vit. (mg) E-vit. (mg) B1-vit. (ug) B2-vit. (ug) 5. táblázat: A felnôtt lakosság napi vitaminszükséglete B6-vit. (mg) biotin (ug) folsav (ug) C-vit. (mg) 65 0,8 12 1, ,7 Megnevezés vas mg/100 g réz mg/100 g cink mg/100 g niacim (mg) niacim (mg) mangán mg/100 g burgonya 0,4 0,06 0,20 0,08 cékla 0,6 0,09 0,34 0,54 fejes káposzta 0,2 0,02 0,14 0,12 fejes saláta 0,2 0,03 0,16 0,18 karalábé 0,8 0,02 0,17 0,09 karfiol 0,3 0,02 0,24 0,09 paradicsom 0,2 0,03 0,08 0,05 paraj 0,4 0,16 0,36 0,62 petek 0,5 0,10 0,17 0,07 sárgarépa 0,3 0,04 0,16 0,10 zöldbab 0,7 0,04 0,22 0,18 zöldborsó 1,0 0,18 0,77 0,21 zöldpaprika 0,4 0,04 0,13 0,07 száraz bab 7,0 0,63 2,0 1,12 száraz lencse 5,0 0,77 2,55 0,00 száraz sárgaborsó 2,4 0,24 0,46 0,26 6. táblázat: Zöldség- és fôzelékfélék, valamint hüvelyes magvak vas-, réz-, cink- és mangántartalma.

13 2009. OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] DENTAL WORLD Megnevezés mailag kifogástalan, permanens tájékoztatása minden lehetséges módszerrel, a táplálkozásban rejlô kockázati tényezôkrôl, illetve ezek elkerülhetôségének módjáról, vagyis: a lakosságot minden lehetséges módon motiválni kell az egészséges táplálkozásra. Különösen nagy súlyt kell helyezni a gyermekek szakszerû oktatására az óvodáskortól kezdôdôen. Idetartozik a táplálkozástudományi ismeretek magas színvonalú oktatása a szakemberképzésben és a továbbképzésben egyaránt. 2. A másik ok: az élelmiszerárak és a jövedelmek közti aránytalanság, amely arra kényszeríti a kisjövedelmûeket, hogy kizárólag az anyagi lehetôségek határozzák meg táplálkozásukat és táplálékaikat. (Ez rendszerint éppen a zsírban, koleszterinben, cukorban, sóban gazdag élelmiszereket tartalmazza, illetve a zöldség-, fôzelékfélék, gyümölcsök, valamint a tej- és tejtermékek, a teljes ôrlésû gabonafélék elégtelen fogyasztását, esetenként teljes mellôzését jelenti.) 3. Az eddigiekkel azonos fontosságú szerepe van az élelmiszerek összetételének és választékának. A rendszeresen fogyasztott, kedvelt élelmiszerek jelentôs része zsírban, telített zsírban, koleszterinben, cukorban, sóban gazdag, de nem tartalmaz, illetve nem kielégítô mennyiségben élelmi rostokat, többszörösen és egyszer telítetlen, valamint n-3 zsírsavakat, továbbá a táplálkozással összefüggô betegségek megelôzésében szerepet játszó mikrotápanyagokat (vitaminokat és ásványi anyagokat), flavonoidokat, fitoszterineket, fitoösztrogéneket. A táplálkozáspolitika bevezetésének célkitûzései (Zajkás G. [szerk.]: Magyarország nemzeti táplálkozáspolitikája. Nemzeti Népegészségügyi Program. Budapest, 2004) 1. Az idült, nem fertôzô, táplálkozással összefüggô betegségek kockázatának csökkentése, a lakosság egészségi állapotának javítása. vas mg/100 g réz mg/100 g 7. táblázat: Gyümölcsök és diófélék vas-, réz-, cink- és mangántartalma 2. A táplálkozással összefüggô betegségek okozta mortalitás csökkentése és a várható élettartam megnövelése. 3. A szakemberek táplálkozástudományi ismereteinek jelentôs növelése az elkövetkezô 5 év során, és ezzel egy idôben a lakossági táplálkozási ismeretek intenzív elterjesztése, kiemelten a gyermekek oktatásában. A Magyarország nemzeti táplálkozáspolitikája címû kiadványban az ajánlások rövid üzenetek formájában kerülnek bemutatásra: 1. Együnk naponta többször teljes értékû, azaz a teljes gabonamagot tartalmazó készítményeket, korpát is tartalmazó, barna lisztbôl készült kenyeret, péksüteményt, egyéb gabonatermékeket, gabonapelyheket! 2. Fogyasszunk naponta legalább háromszor zöldség- és fôzelékfélét, gyümölcsöt! Ha csak 150 g-mal több zöldségfélét, gyümölcsöt (1 db közepes alma, 1 db nagyobb paradicsom súlya) fogyasztunk naponta, akkor a keringési betegségek kockázata 22%-kal, a koszorúér-betegség kockázata 40%-kal, a szélütésé 25%-kal csökken! 3. Igyunk naponta legalább fél liter (sovány) tejet, fogyasszunk rendszeresen (sovány) tejtermékeket! 4. Együnk rendszeresen sovány húsokat és hetente legalább 1-2-szer tengeri halat! 5. Használjunk ételkészítéshez, kenyérkenéshez növényi olajat, margarint! 6. Kevesebbet sózzunk, kerüljük a sóban gazdag termékek fogyasztását! 7. Aki nem iszik alkoholt, ne kezdje el, aki iszik, mértékkel tegye! A mérték: nôk számára 1 dl bor/ nap, vagy 2 dl sör/nap, vagy 2 cent tömény/nap, férfiak számára ennek kétszerese. Gyermek és várandós anya egyáltalán nem ihat alkoholos italt! 8. csak keveset és csak ritkán fogyasszunk cukorban gazdag készítményekbôl, édességekbôl, cukros italokból! 9. A szomjúság oltására legjobb a víz, a szervezetnek vízre van szüksége, fogyasszunk naponta több pohárral! 10. Táplálkozzunk változatosan! 11. óvjuk meg élelmiszereinket, cink mg/100 g mangán mg/100 g alma 0,3 0,03 0,05 0,13 birsalma 1,1 0,01 0,01 0,01 sárgadinnye 0,2 0,02 0,15 0,03 görögdinnye 0,2 0,02 0,09 0,02 cseresznye 0,3 0,04 0,11 0,06 kajszibarack 0,3 0,03 0,16 0,09 körte 0,2 0,05 0,07 0,03 málna 0,4 0,10 0,21 0,08 meggy 0,6 0,06 0,14 0,05 ôszibarack 0,3 0,04 0,13 0,10 vörös ribizke 4,5 0,02 0,03 0,06 földieper 0,3 0,03 0,06 0,24 szilva 0,2 0,03 0,07 0,06 szôlô 0,7 0,04 0,14 0,04 dió 3,8 0,86 4,20 1,89 mandula 4,1 0,81 3,52 1,24 mogyoró 4,0 0,10 2,80 3,29 ételeinket a szennyezôdéstôl, romlástól! 12. Ügyeljünk az egészséges testtömeg megtartására, ne hízzunk el! 13. Töltsünk naponta mozgással, sporttal legalább fél, de inkább egy órát! Nem maradhat ki a táplálkozáspolitikából a mikrotápanyaghiány megelôzésének kérdése. A mikrotápanyag-hiányos (vitaminok, ásványi anyagok) táplálkozás oka elsôsorban a szegénység, de csaknem ilyen mértékben felelôs, döntôen a tehetôsebb társadalmi rétegekben a tájékozatlanság, illetve a kellô figyelem hiánya. Ezért a megelôzésben meghatározóan fontos szerepe van az oktatásnak, az intenzív ismeretterjesztésnek, valamint az élelmiszeripar, a közétkeztetés és a civil szervezetek együttmûködésének. Az AntiAging szakértôje Lézeres antioxidáns mérés Testzsírszövet analízis AntiAging bôrfiatalító kezelés Computeres bôranalizálás Szeretne egészségesebben élni? Szeretne elégedettebb embereket maga körül? Csatlakozhat a KorStop új rendszeréhez! Antiaging technológiák Információs szolgáltatások Módszerek és eljárások bemutatói Hatékony termékek, mérhetô eredmények Egyedi technológiák és high-tech megoldások Új tudomány alapú és szemléletû egészségfelfogás 1085 Budapest, József körút 37. Információk, jelentkezés: Tel./fax: A mikrotápanyag-hiányok között elsôsorban a jód elégtelen bevitelét kell említeni. Európában a vashiányállapot és a vashiányos anémia gyakorisága jelentôs, a vashiány mind gyermekkorban, mind felnôttkorban a mentális koncentrációs, valamint a kognitív képesség károsodásával jár. A megfelelô folsavbevitel eléréséhez alapfeltétel a zöldség-, fôzelékfélékben, gyümölcsökben gazdag táplálkozás, de felmerülhet a folsav mesterséges bevitele is. Az egészséges fogazat megtartása, illetve a rendszeres fogászati ellenôrzés és kezelés a megfelelô táplálkozás érdekében elengedhetetlen. A cél érdekében kidolgozott táplálkozási ajánlások ismertek: kerülni kell a cukorban gazdag táplálékok rendszeres fogyasztását, különösen a nassolás formájában történô fogyasztást, ezek helyett a rágást igénylô táplálékok (nyers gyümölcsök, zöldségfélék) fogyasztására van szükség. Kiemelt gondot kell fordítani az idôs emberek táplálkozására, akiknél nemcsak a mikro táp anyagok, hanem a makrotápanyagok elégtelen bevitele is gondot okozhat. A szervezet ásványianyag- és vitaminbevitele az utóbbi évtizedekben egyre inkább az ér dek lô dés elôterébe került. Az antioxidánsok védô, valamint a szabad gyökök romboló hatásának egyre pontosabb ismerete rámutat ezek alapvetô fogászati jelentôségére. A helyes táplálkozás népegészségügyi kérdésében a rágószerv gyógyításával foglalkozó szakemberek felelôssége messze túlmutat a tömések, a fogpótlások vagy az imp lan tátumos munkák elkészítésén. A fogorvos, a szájsebész, az implantológus, a száj hi gi éni kus, a fogászati szakaszszisztens sokat tehet a páciensek széles körû kezelési lehetôségének biztosításával nemcsak a szûken vett sztomatológiai ellátásért, hanem az általános egészségért, sôt a beteg életkilátásainak javításáért is. Dr. Gáspár Lajos Ecto Derma Polyklinika egészségfelmérés A-tól Z-ig D429-es stand

14 14 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] PDSVIS 9 az új technológia árlista egyedi menürendszerrel rendelkezhet, minden kezelés 5 nyelven is megjeleníthetô, bármelyik terven, bizonylaton, számlán; lefedi a beszerzés, raktározás, értékesítés teljes logisztikai folyamatát, átvéve a VIS 2.5 anyaggazdálkodási képességeit; teljeskörûen lefedi a fogorvosi tevékenység és egyéb tevékenységek bizonylatolási igényeit. A számlák kiegyenlítésénél egyedülálló módon bármilyen devizában, akár vegyes módon is kiegyenlíthetô. A program kezeli az üdülési csekkeket, az egészségpénztári számlákat, bankkártyákat; teljes mértékben támogatja a könyvelés és a felsô vezetés igényeit, a rendelkezésre álló adatokból rendkívül rugalmasan alakíthatók ki különbözô riportok, lekérdezések; amíg a pácienstörzs és a terméktörzs globális, hogy a nemzetközi hálózat betegnyilvántartási és anyagmozgatási elvárásainak megfeleljen, addig minden bizonylat és egyéb törzsadat, illetve a felhasználók, jogköreik nagyon szigorúan szabályozva vannak, ezzel is garantálva azt, hogy senki nem férhet hozzá jogosulatlanul semmilyen adathoz, ami nem rá tartozik; az Adatmentés Kft. megoldásával nincs a kiszolgálóoldali infrastruktúrának kezdôkölt sége, tervezhetô havi díj mellett nyújt biztonságos szervertermi kiszolgálást. Bárhonnan biztonságosan hozzáférhetô a rendszer, az adatok az adatközpontban vannak, ezáltal biztosítva van a folyamatos üzletmenet és az adatok biztonsága. A Madách Dentál Kft április 1. óta használja a Kreatech fogorvosi nyilvántartó rendszerének, a ProDentSysnek (PDS) a klinikai, hálózati változatát. A rendszerrel való elégedettségüket mutatja, hogy 2006-tól a Rózsakertben megnyitott fogászati rendelôjükben is ezt a rendszert vezették be. Az évek során a két telephelyen a rendszer 9 szék + 2 recepció + röntgen, illetve 5 szék + recepció + röntgen állomásra bôvült ban a cég Dublinban megnyitott rendelôje is csatlakozott a Madách téren üzemelô rendszerhez, windowsos távoli asztal megoldással nyarára nyilvánvalóvá vált, hogy a MADENTA csoport új üzleti stratégiájához elengedhetetlenül szükséges az informatikai szemléletváltás is. A cég célul tûzte ki, hogy a meglévô rendelôit, illetve a késôbb csatlakozó újabb egységeket egy olyan ügyviteli megoldással kell ellátni, mely nemcsak a betegek és kezeléseik nyilvántartására alkalmas, hanem a klinikák és a kapcsolódó irodák teljes üzleti folyamatait képes lefedni. A Kreatech vállalta, hogy a PDS-bôl, valamint a 2003 óta piacon lévô általános ügyviteli megoldásából, a KreaVIS-bôl (VIS) kifejleszti a PDSVIS-t, amely képes lesz a cég minden szükségletét kielégíteni. Az igények felmérése során kiderült, hogy a meglévô klinikákon kívül várhatóan több új egységet is be kell majd kapcsolni a rendszerbe. Jellemzôen minden egységnek hozzá kell férnie a rendszerben tárolt adatokhoz, az adatok kritikusságától függôen, akár azonnal. Nyilvánvalóvá vált, hogy csakis egy központilag tárolt adatbázisban lehet gondolkodni, amit minden munkaállomás elér, így garantálva, hogy mindenki a legfrissebb adatokat látja, és a rendszerben nem lesz semmilyen adat feleslegesen többször tárolva. A központosított rendszer megvalósítására és üzemeltetésére hazánk egyik vezetô IT-mérnöki cégét, az Adatmentés Kft.-t kértük fel. Az általuk biztosított rendszer lehetôvé teszi, hogy a PDSVIS alkalmazás egy éjjelnappal mérnökök által felügyelt szervertermi környezetben üzemeljen, ezzel is biztosítva azt, hogy a rendszer mindig mûködôképes legyen. Önnek mekkora kárt okozna az, ha meghibásodna a szervere vagy számítógépe, amin az alkalmazása fut? Mennyi idô alatt tudna egy új eszközt munkába állítani, és mennyi pénzébe, bosszúságába kerülne? Mekkora kárt okozna az, ha ellopnák egy laptopját, rajta az adataival? Mekkora kárt okozna, ha tönkremenne a számítógépe, és elvesznének az adatai? Ezek ellen nyújt védelmet az Adatmentés Kft. által nyújtott rendszer. Az alkalmazás és az adatok a központi szervereken találhatóak, melyhez a fogászat alkalmazottai biztonságos, titkosított internetkapcsolaton keresztül csatlakozhatnak, bárhonnan a világból. A megoldás szükségtelenné teszi a telephelyenkénti külön szerver beszerzését és üzemeltetését, illetve a munkaállomások folyamatos modernizációját, ezáltal nemcsak hogy jelentôs költségek takaríthatóak meg, de biztosított a folyamatos üzletmenet és az adatok biztonsága is. A megoldás további elônye, hogy kezdôkölt ség nélkül, tervezhetô havi díj mellett biztosít teljes kiszolgálóoldali infrastruktúrát, így a rendszer bevezetése jelentôsen olcsóbb, mint egy helyi rendszer beszerzése és beüzemelése. Újabb alkalmazottak, vagy akár egész rendelôk hozzáadása is gyakorlatilag azonnal megtörténhet. A belépéshez csak egy internetkapcsolattal rendelkezô számítógép szükséges. Történhet ezzel a géppel bármi, az adatok biztonságban vannak a központi szervereken. A bejelentkezés többrétegû biztonsági rendszerrel védett, az adatfolyam pedig titkosított, ezáltal is biztosítva, hogy csak az arra jogosultak férhessenek hozzá az adatokhoz. Ezen érvek alapján választotta a MADENTA csoport az Adatmentés Kft. által nyújtott csomagot a PDSVIS rendszeréhez. A PDSVIS rendszer képességei a kö vet kezôk: teljeskörûen lefedi a fogorvosi területet, átvéve a PDS 7 tudásalapú kezelési menürendszerét, grafikus státusz, anamnézisrögzítési, röntgen- és intraorális felvétel kezelési képességeit; korlátlan számú fogorvosi árlistát képes kezelni, tetszôleges devizanemekben. Minden A rendszer 2009 januárjában került bevezetésre a Madách téren és a Rózsakertben. A bevezetés során elkerülhetetlen apróbb fennakadásoktól eltekintve, azóta is sikeresen mûködik, folyamatosan kerülnek átadásra a különbözô modulok. Július elsejétôl bevezetésre került a több cég több árlista több devizás modul, ami az igazi elôrelépést jelentette a felhasználók számára a korábbi PDS változathoz képest. A PDSVIS az Adatmentés Kft. megoldásával kiegészítve a nemzetközi fogászati informatikai piacon is egyedülálló módon alkalmas arra, hogy egy, akár nemzetközi hálózatot is kiszolgáljon, lehetôvé téve, hogy a fogászati betegközvetítôk és a velük kapcsolatban álló fogászati klinikák hálózata egy közös, biztonságos rendszert használjon, kihasználva a közös adatbázis és tudásalapú rendszer által nyújtott szinergiákat. Dr. Csala Péter, Erdei János, Dénes Ferenc Várjuk érdeklôdôinket a D432-es standunkon! Dr. Csala Péter (42) okleveles villamosmérnök BME mûszer- és irányítástechnikai szakmérnök, BME, az automatizálás tudományok doktora között a Videoton fejlesztômérnöke, 1993-tól a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, 1992-tôl a Kreatech és 2009-tôl a PDSVIS kft. ügyvezetôje 1994 óta foglalkozik fogászati informatikai fejlesztéssel Erdei János (34) informatikai rendszermérnök, gazdasági informatikus 2004 óta az Adatmentés Kft. ügyvezetôje 1993 óta foglalkozik IT-rendszermérnöki területtel HP Gold Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Gold Partner, VMware Enterprise Partner Dénes Ferenc (42) okleveles villamosmérnök, oklevelét a Budapesti Mûszaki Egyetemen orvosbiológiai méréstechnikai témában szerezte és 1993 között a BME alkalmazottja, majd 1994 januárjától a Pannon GSM Távközlési Rt. menedzsere, 1996-tól felsô vezetôje és 2009 közt egy magyar középvállalat vezérigazgató-helyetteseként dolgozott júliusa óta a Madách Dentál Kft. ügyvezetôje. FAJRO LASER A diódalézerek hazai specialistája Gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapítás, biostimuláció, fogfehérítés lézerterápiával! Diódalézerrel akár a felére is csökkentheti a fogászati és szájsebészeti problémák kezelési idejét! parodontális kórképek parodontális tasakok sterilizálása endodonciai kezelések herpes, aphta gingivitis periodontitis stomatitis aphtosa A Dental World Szakkiállítás ideje alatt, helyszíni megrendelés esetén bármely lézerkészülék árából 20% kedvezményt kap! VIII. Dental World Szakkiállítás és Vásár október Syma Sport- és Rendezvénycsarnok (1148 Budapest, Dózsa György út 2-4.) 115. stand FAJRO LÉZER FAJRO Kft. Lézer Üzletág 1097 Budapest, Timót u. 6. Tel/Fax: Mobil: Szervíz: Web: Softlaser Dental sajto 265x124.indd 1 10/12/09 12:32:59 PM

15 2009. OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] DENTAL WORLD életmentô lépés azonnali betegszerzéshez Zuhan a forgalom, a heti betegszám csökken, egyre több a lukas óra, viszont a rendelô bérleti díja, a közüzemi költségek, a bérek és a járulékok nem változnak Elôször jött a költségcsökkentés, majd kétségbeesett hirdetések egy kisebb vagyonért mindenféle újságban, szórólapon, sôt még a weboldalt is megcsináltatta, de eredmény sehol vagy alig. Ha magára ismer a fenti történetben, akkor éppen itt az ideje, hogy újragondolja az üzleti tervét és a betegszerzést. Nem misztifikált titkokra vagy nyomulós hirdetésekre van szüksége, hanem ésszerûen felépített tervre. 1. lépés Szedje össze a bevételeit! Milyen szolgáltatásokat ad, mennyi az ezekbôl befolyó bevétele, és mennyi az ezekkel kapcsolatos költsége? Az 1. táblázat segít ezeket rendszerezni. Az itt feltüntetett adatok természetesen fiktívek. Állítsa össze Ön is a saját táblázatát, és nézze meg az alábbiakat: 1. Melyik szolgáltatása tartja el Önt? 2. Mennyi idôt kell dolgozzon a havi árbevételéért? 3. Melyik szolgáltatásból kellene többet eladnia, hogy kevesebb munkával ugyanannyi legyen a havi bevétele? A fenti mintából kiindulva, az 50 óra tömés alig több fedezeti tôkét termelt, mint a 10 óra fogkôleszedés és az 5 óra fogfehérítés. Ez az oka, hogy egyre több rendelô a fogfehérítést hirdeti folyamatosan és egyre alacsonyabb áron... Érdemes azonban megnézni, hogy a relatív magas költségû korona 7,5 óra munkával, és 5 db eladással magasabb fedezeti tôkét termelt, mint ugyanannyi fogfehérítés. Míg a fogfehérítésben óriási verseny zajlik, és egyre alacsonyabb áron kínálják, addig a többi területen visszafogottabb a verseny, és kevésbé kell kompromisszumot kötnie. Tehát: tervezze meg az ideális eladást! Válassza ki azt a szolgáltatást, amelyiknél a befektetett munkaidô, költség és bevétel a legjobb eredményt hozza, és holnaptól ezt kezdje el eladni nagyobb mértékben! 2. lépés Ideje vevôt találni arra a szolgáltatásra, aminek az eladását növelni szeretnénk. Ehhez nézze meg az elmúlt 1 év betegnyilvántartását. Szedje össze, hogy melyik szolgáltatásra hányan jelentkeztek, és kik voltak ezek. Nem kell név szerint, de egy ún. szolgáltatási mátrixból kiderül, hogy milyen vevôket tud az Önnek fontos termékkel bombázni. A 2. táblázat az éves eladásokat mutatja életkori és nemi eloszlásban. Ezen a mintán jól látszik, hogy több nôi beteg (780) van, mint férfi (600), és a legtöbb beteg a 35 évesnél idôsebb, 40 évesnél fiatalabbak közül kerül ki. Az elôzô táblázattal összevetve az is kiderül, hogy nôi páciensekkel lényegesen több fedezeti tôkét tudunk megszerezni fogkôeltávolítás, korona és fogfehérítés szolgáltatásokkal, mint férfiakkal, akik inkább inlay/onlay szolgáltatásból vásárolnak többet. Készítse el a saját mátrixát! Ki fog derülni belôle, hogy ki lesz az Ön ideális vevôje. Tehát: Válasszon magának vevôt! Ha kiválasztotta az ideális célcsoportot, akkor kezdjen el nekik eladni! Olyan hirdetési felületeket válasszon, amelyekkel elsôsorban ôket éri el. Olyan akat találjon ki, ami nekik kedvez. Olyan üzeneteket fogalmazzon meg, ami nekik izgalmas. 3. lépés Ha tudja, hogy mit szeretne eladni, és tudja, hogy kinek, akkor mindent tud ahhoz, hogy sikeres kampányba kezdhessen. Az utolsó lépés a konverziókövetés, azaz az, hogy a kampányt folyamatosan értékelje aszerint, hogy mennyivel nôtt a bevétele annak hatására. A kampányát az alábbi módon értékelje: Mennyi pénzt költ el hirdetési felületekre (részletesen)? Mekkora az a költség, amit egy esetleges kedvezménnyel bevállal? Mennyi pluszvevônek és bevételnek kell keletkeznie, hogy már sikeres legyen a kampány? Készítsen egy kérdôívet a kampány alatt bejövô vevôknek, és kérdezze meg ôket rajta, hogy melyik felületen találkoztak az Ön hirdetésével. Ez ugyan nem lesz tökéletes, de nagy közelítéssel látni fogja, hogy mely felületek mûködtek hatékonyan. Szolgáltatás Ár Munkaidô költség Eladás/hó Bevétel/hó Költség/hó Fedezet/hó Óra/hó tömés óra gyökérkezelés óra fogkôleszedés ,5 óra táblázat inlay/onlay ,5 óra ,5 fogfehérítés óra korona ,5 óra ,5 Szolgáltatás 2. táblázat gyermek nyugdíjas férfi nô férfi nô férfi nô férfi nô férfi nô férfi nô A példánkban egy Ft-os kampánynál több csatornát is használunk. Akkor tekinthetô sikeresnek a kampány, ha nem csak a befektetett összeg jön vissza, de a munkája is meg van fizetve. Ha a mintakampány árát fogkôleszedésbôl akarja megkeresni, akkor min. 730 pácienst kell szereznie csak a kampányköltség visszaszerzéséhez ennyit azonban nem valószínû, hogy 3 hónap alatt ellát. Vegye igénybe összesen tömés gyökérkezelés fogkôleszedés inlay/onlay fogfehérítés korona Költség Említés Arány újsághirdetés % rádióreklám % tv-reklám % közterületi plakát % szórólap % internetes hirdetés % gerillamarketing % korona 25% kedvezménnyel fajlagos ktsg Ft fajlagos árbevétel Ft Ft / db árbevétel kampány fedezve 129 db eladástól eladások száma: 280 db árbevétel: Ft költség: Ft fedezeti árbevétel Ft 3. táblázat CIRKON EXPRESSZ Info-vonal óráig: (30) , (70) A mi precizitásunk az Ön sikere Ha a kampány árát esztétikai szolgáltatásból (pl. korona) szeretné megkeresni, akkor ahhoz 130 db eladás elég. Tervezzen ezért bölcsen: olyan szolgáltatást hirdessen, amire sokan jelentkeznek, és biztosan visszakeresi Önnek a befektetését. A 3. táblázat egy 3 hónapos kampány elemzése. A mintaajánlat 25% kedvezmény volt korona cserére vagy új korona behelyezésére. A nagy értékû kampány árát 129 db eladástól már megkerestük, de ekkor még ingyen dolgoztunk. Ezt látja a szürke táblázatban. Az eladások száma a példánkban 280 db, azaz a költségek levonása után Ft fedezeti árbevételt szereztünk. Ebbôl a Ft-os kampányt kifizetve Ft maradt nálunk. Az is látszik a páciensek válaszai alapján, hogy a tv és az újság tûnik a leghatékonyabbnak ebben a kampányban. Ez természetesen nem mindig igaz, de a mostani példánkban ez az eredmény jött ki. A kampányunknak két eredménye is van: Kerestünk Ft-ot a 3 hónap alatt. Van 280 db új páciensünk, akiknek rendszeresen tudunk újabb és újabb szolgáltatást eladni. Ha az Ön kampányai nem ehhez hasonló eredményt hoznak, vagy nem tudja megmondani, hogy egyáltalán sikeresen költi-e a pénzét hirdetésekre, akkor ideje, hogy elgondolkodjon: mennyi ideje van még a sötétben tapogatózni? Zárszó Ügyfeleink többsége nem azért választ minket, mert saját maga nem lenne képes megtervezni és kivitelezni a marketingjét, hanem azért, mert ismerik a régi mondást: amit nem tudsz, az pénzedbe fog kerülni. Ne engedjen Ön sem a szirénhangoknak, csak úgy induljon neki a következô gazdasági idôszaknak, hogy pontosan tudja, hogy mit miért fog tenni, és hogy milyen eredményt vár el a marketingjétôl. Sok sikert kívánok! Tóth Mihály (Kerkom) szolgáltatásunkat! FOGTECNIKUS KOLLEGÁKNAK Cirkon-váz készítés nagy kedvezménnyel 1 nap alatt FELÁR NÉLKÜL! FOGORVOSOKNAK Cirkon-híd kerámia leplezéssel 2007-es árakon (100 ) 3 nap alatt FELÁR NÉLKÜL! Váz és híd készítés professzionális Degudent CAD/CAM technológiával. Pasaréti Fémmentes Fogtechnikai Kft Bp., Pasaréti u. 8. Telefon/fax: pasaretikft.hu - Felár n élküliü li A K CIÓ!

16 16 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] komplex innovat ív sz ájhigié niai re nds ze r B215-ös stand A termékeket forgalmazza: Naturprodukt Kft Törökbálint, DEPO Pf. 8 Telefon: _09_NP_H_LACALUT_DENTALPRESS_TODAY.indd :29:07 Kft. Ultrasurgery ultrahangos csontsebészeti készülék Intramax Plus 3 az 1-ben szet LED-B-C polimerizációs lámpák Ft Ft Tel.: 06-20/ Ft Dexco röntgenkamerák Ft-tól Ft-tól Dr s Light W LED lámpa Ft Litex plazmalámpa 2 az 1-ben PanX-C az digtiális panorámaröntgen V8 2 ció be 1- k Preva nagyfrekvenciás röntgen Schick digitális szenzorok D401-es stand n Ft Ft i-root digitális apex lokátor Dr s Cam zoom vezetékes USB oralkamera Premier implant cement Endomax vez. n. endomotor 9900 Ft Ft Ft-tól Ft Ft Step plus B típusú autokláv Ft Faro gyorsító könyökdarab Ft Ft Everbrite fogfehérítô készlet Ebite szájterpesz Ft DW a Ft pályázatírás hitelügyintézés rendelô tervezés komplett rendelô felszerelése országos szervizhálózat Az ak csak a Dental World ideje alatt érvényesek! Today 2009 csutortok.indd 16 10/13/09 8:52:24 PM

17

18 18 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Csókolom, 28 implantátumot szeretnék! Megoldható? I. rész Fogorvos-páciens kommunikáció a 21. században Egészen addig, amíg nem vagyunk személyesen érintettek, legtöbben továbblapozunk, ha az újságban egy súlyos betegség új, forradalmi gyógymódjáról adnak hírt, és ez természetesen így van a fogászati újítások, fejlesztések esetében is. Ezért nem véletlen, hogy a rendelôbe betévedô páciensnek kevés fogalma van arról, hogyan változott a fogászati szakma az elmúlt húsz-huszonöt évben. Ahogyan magának a fogorvosnak is sincs gyakorlata abban, hogyan adja át ezt a fontos és hasznos tudást a pácienseknek, pedig a páciens-orvos kommunikáció a jó és sikeres kezelés alapja. Aki már vett részt bármilyen jellegû orvosi kezelésen, tudja, milyen jólesik egy-két nyugtató szó a kezelôorvos szájából, vagy mennyire megnyugtató, ha az orvos figyelmet vagy idôt nem sajnálva elmagyarázza páciensének, milyen opciók lehetségesek a gyógyítás folyamatában. Ma, amikor mindenki, akinek egészségügyi panasza van, az internetet bújja megoldást vagy csodát keresve, a sikeres gyógyítás legalább felerészt a hatékony kommunikáción múlik, különösen a fogászatban, ahol az orvos-páciens bizalmi viszony a sikeres kezelés alapfeltétele. Cikkünkben arra keressük a választ, mekkora hányadban döntô a fogorvos és páciens közötti kommunikáció Ha egy orvos hozzánk se szól, csak megvizsgál, mint egy tárgyat, majd köszönés nélkül kiküld a rendelôbôl, valószínû, úgy érezzük bármilyen nagy szaktekintély az illetô, hogy nem figyelnek oda ránk, így nem megfelelô a gyógyításunk sem. Egy informatív, a pácienst egyenrangú félként kezelô orvos viszont eloszlatja annak félelmeit, aki ettôl nemcsak megnyugszik, hanem kialakul a legfontosabb: a páciens bizalma. A kommunikáció hatalma Azt, hogy mekkora erô ma a hatékony kommunikáció az orvoslásban, jól példázza az ismert internetes keresô, a Google egyik szolgáltatása, a Google Flu Trends, amely azt méri, egy adott térségben hányan keresnek rá az influenza szóra ez ugyanis azt mutatja, hányan néznek utána saját tüneteiknek a világhálón, amikor azok jelentkeznek. A példa kitûnôen illusztrálja, hogyan viszonyul egy átlagember testi bajaihoz: keveset tud mind okukról, mind gyógyításukról. Hasonló a helyzet a fogászatban is: a páciens keveset tud a fogorvosi szakmáról, a jelentkezô tünetekrôl, és az esetleges gyógymódról. Ez természetesen nem akadályozza meg abban, hogy különféle bölcsességeket szívjon magába az internetrôl, annak reményében, hogy így majd felkészültebben néz majd egyegy kezelés elé. Egy biztos, minél biztosabb, megnyugtatóbb, hovatovább szakmai, ugyanakkor közérthetô választ kap egy forrásból, annál biztosabb, hogy a kapott információk alapján választ orvost és gyógymódot. Mi érdekli a pácienst? A hatékony orvosi kommunikáció egyik alapeleme, hogy tudjuk, mi maga az üzenet, amelyet páciensek keresnek. Nyilvánvalóan nem arra kíváncsiak, hogy milyen kutatási eredmények születtek az elmúlt években, hanem arra, hogy a huszonöt évvel ezelôtti iskolaorvosnál tett látogatás óta változott-e valami a fogászati szakmában. Kevésbé fájdalmasak-e vajon a kezelések, olcsóbbak és megbízhatóabbak-e az eljárások, illetve lehetséges-e vajon esztétikusabb megoldásokat választani egy-egy fogászati problémára. Normális esetben a páciens nem követi egy-egy szakterület változásait, így legjobb esetben is csak hallomásból értesül azok eredményeirôl. A fogorvoslás pedig nem éppen a nagy publicitást kapó mûtétekrôl ismert, mint a sebészet esetében a látványos szervátültetések, vagy nem büszkélkedhet olyan, nagy médiafigyelmet kapó kutatási eredményekkel, amelyek például a rákkutatás területérôl érkeznek, hanem apró, de annál jelentôsebb lépésekkel halad elôre. Profi számítógépes tervezôrendszerekkel, mikroszkopikus beültetésekkel, láthatatlan fogszabályzókkal, alternatív megoldásokkal (ózonterápia, fémmentes tömések, titánium és cirkónium elterjedése), amelyekrôl a legjobb esetben is csak töredékes elképzelései vannak a pácienseknek. Jó példa erre az a páciens, aki huszonnyolc implantátumot szeretne a szájába, mert valahol azt hallotta, hogy az implantátumok tökéletesen helyettesítik a fogat, és egyáltalán nem kényelmetlen, ellentétben a mûfogsorral. Valószínûleg már-már vallásos áhítattal tekint az implantátumokra, és megszállottan keresi, hol a legolcsóbbak a csavarok, de talán még azt sem tudja, hogy korona nélkül nem sokat érnek ezek a bûvös titániumszervek. A példa jól mutatja, mi motiválja a pácienst: Tudjak együtt élni fogaimmal, ne legyen nagyon drága, ne látsszon, hogy fogászati beavatkozáson vettem részt, és ne fájjon. Fuchs Péter (Folytatjuk)

19 Bemutatjuk az Dent-East Kft Budapest, Liptó u. 8. Tel.: (06 1) A-dec 300-at A-dec 300 TM. Egy újabb kiváló választás a fogászat gépi megoldásainak vezetô észak-amerikai fejlesztôjétôl. Stílusos és sokoldalú, az A-dec 300 egy komplett rendszer, mely jól alkalmazkodik a kis helyigényhez és a szûk pénztárcához. A robosztus formatervezés, a kiváló hozzáférhetôség és a minimális karbantartási igények mellett az A-dec 300 mögött az A-dec legendás szerviz és vevôgondozó háttere áll. Pontosan az a választás, melyre önnek szüksége van. a healthy NEW choice for dentistry a fogászat ÚJ, egészséges választása Találja ki, hogy miért jó választás az ÚJ A-dec 300 az ön rendelôjébe? Keressen minket a 06 1/ as számon, vagy látogassa meg a web oldalt

20 20 DENTAL WORLD OKTÓBER 15. [CSÜTÖRTÖK] Dentálhigiénia Naprakész szakmai információk a Dental World rendezvényen és egy új weboldalon Idén a hagyományoknak megfelelôen nyolcadik alkalommal rendezzük meg akkreditált továbbképzésünket a fogászati asszisztensek és dentálhigiénikusok részére. Az elmúlt évek sikerei alapján a szakmai programot új tartalommal és naprakész információkkal töltjük meg, hogy a várható 300 résztvevô idén is hasznos, a mindennapi munkát segítô tudásanyaggal távozzon a rendezvényrôl. A mai napon dr. Nyárasdy Ida, dr. Bartha Károly, dr. Rigó Orsolya, dr. Albert Márta és dr. Radics Tünde tart színvonalas elôadást. Ha visszatekintünk a klinikai fogászati higiénikus oktatásra, elmondhatjuk, hogy az 1996-ban indított szakképzést végzettek száma ma már eléri az 1300 fôt. Mind a higiénikusok, mind pedig az asszisztensek évrôl évre növekvô létszámmal vesznek részt továbbképzéseken, rendezvényeken. Tehát a szakmai tudás bôvítésére igenis mutatkozik igény. Ennek az igénynek a gyakorlati kivitelezésére készül egy új, színvonalas, információs weboldal fogászati asszisztensek és dentálhigiénikusok számára. Megkérdeztük errôl Honti Juditot, a weboldal ötletgazdáját, aki dentálhigiénikusként és nemzetközi üzleti kapcsolatok menedzsereként dolgozik Angliában, hogyan is született ez az elképzelés: Már régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy egy olyan weboldalt készítsek fogászati asszisztenseknek és dentálhigiénikusoknak, ahol minden hasznos információt egy helyen megtalál az olvasó. Pl.: hazai aktualitások, érdekességek, külföldi szakmai cikkek magyar nyelven, illetve a továbbképzések ismertetése. Elsôsorban a magyarországi fogászati szakmára fókuszál majd a weboldal, de lehetôség nyílik rálátni az angliai, illetve a dániai fogászatra. Miért pont Anglia és Dánia? Közel 4 éve Londonban élek, és egy fogászati klinikán dolgozom. Itt lehetôségem volt és van megismerni az angol fogászatot is, ami óriási tapasztalatot jelent számomra. És Dánia? Ismeretségi körömben van egy nagyon kedves, szakmailag is fantasztikus tudású dentálhigiénikus hölgy, akit Herczeg Annamáriának hívnak. Annamária évekig élt külföldön, többek között Dániában is, ahol a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápol a kinti fogorvosokkal, és higiénikusokkal. Elképzelésem szerint közösen fogjuk a weboldalt menedzselni. Milyen, egyéb hasznos információkkal szolgál még a weboldal? A honlapon lesznek szakmai interjúk is. Magyarországon sok fogorvos és fogászati cég elkötelezett híve a higiénikusok és aszszisztensek oktatásának. A mai elôadókon kívül természetesen a teljesség igénye nélkül említeném még dr. Hermann Gábor fogszabályozó szakorvost, dr. Gera István professzort vagy Deutsch Róbertet, aki a New York Dental Kft. vezetôje. A késôbbiekben lehetôség nyílik dentálhigiéniai termékeket vásárolni, akár Angliából is. Mikortól lesz elérhetô, és mi a weboldal címe? Honti Judit Ez év december 1-jével indul a www. dentalhivatas.hu honlap, de az elérhetôség már most is él: index.hu Sok sikert kívánok a weboldalhoz. Köszönöm szépen. EP GLUMA 2Bond Újszerű megoldás, kevesebb fájdalom. A GLUMA 2Bond a Heraeus új, ötödik generációs adhezívje.a GLUMA 2Bond kifejlesztése a Heraeus adhezívekkel szerzett 25 éves tapasztalatain alapul. A GLUMA 2Bond egyflakonos savazási lépést igénylő bond. Mindössze egy rétegben biztosítja a kiváló ragasztást és a dentin deszenzibilitását. A Gluma 2 Bond hatásai: Egyszerű és biztonságos felhasználás Ideális deszenzibilizáló hatás Klinikailag bizonyított, erős ragasztás Optimális konzisztencia Indikációk: direkt és indirekt restaurációk adhezív rögzítése, túlérzékeny területek kezelése. A Gluma 2Bond az első választás annak, aki eredményesen és könnyedén szeret bondozni. Egy életen át tartó, erős kötés. Heraeus Kulzer Hungary Kft Budapest, Stefánia Út 81. Telefon: Fax: Heraeus Kulzer fogorvosi szakreferens: Dr. Német Eduárd Mobil: Forgalmazóink: Realtrade Kft. Sanitaria Kft. Front-Dent Kft.

Dental World 2011. október 13 15.

Dental World 2011. október 13 15. ELÔZETES Az Ön választása A 111-es stand D e n t a l W o r l d 2 0 1 1 Dental World 2011. október 13 15. Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok,

Részletesebben

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító

Dental World 2008 8000 m -en 180 kiállító Today 2008 okt 16 csutortok 10/15/08 3:09 PM Page 1 Bónuszprogramban résztvevô cégek listája térképpel a hátoldalon! október 16. [CSÜTÖRTÖK] as 810 nd A sta + Bôvebb információ a Bónuszstandon (A128) vagy

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Nincs többé fúrás, tömés, itt az öngyógyító fogorvoslás

Nincs többé fúrás, tömés, itt az öngyógyító fogorvoslás 6 Színes hírek a nagyvilágból Dental Tribune Hungarian Edition 2014. július Nincs többé fúrás, tömés, itt az öngyógyító fogorvoslás Új, injekció és fúrás nélküli, öngyógyító módszert találtak fel londoni

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 6. szám 2013. június Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola

Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola XV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2015. Június XV. évfolyam 1. szám n SZERVUSZ Gáspár Tina munkája Kispesti Ady Endre Általános Iskola 1 Budai László Mihály A lámpás versei Egy lélek útja Egy test, mit a magány koptatott

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2010. augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Közeleg az új tanév, indulnak a különféle képzések, tanfolyamok, sokan már gőzerővel készülnek az őszi vizsgaidőszakra. A pihenés után a tanulásé lesz a főszerep,

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/4 5. Tisztelt Olvasóink! A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Rácz Jenő Tagok: Dr. Svébis Mihály, Dr. Antal Gabriella Torda Júlia V égre itt a nyár. A

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

Hálaadás. Ez a nap is csendesen, megint elmúlt istenem, Semmi bajom nem esett, szent karod védelmezett... mondja a régi hálaadó imánk.

Hálaadás. Ez a nap is csendesen, megint elmúlt istenem, Semmi bajom nem esett, szent karod védelmezett... mondja a régi hálaadó imánk. CE info Európai Uniós körkép az orvosi szakma felelősségéről és annak biztosításáról Ezen lapszámunkban a Látlelet 9-es számának OrvosVédelem mellékletében (OVH 11) elkezdett anyagot folytatjuk, amely

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben