ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN KÉSZÍTETTE: DUKÁT ZSÓFIA BUDAPEST, 2005

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Történeti visszatekintés A CITES Az Európai Uniós szabályozás időbeli áttekintése Hazai szabályozás Az állatokra, mint természeti értékekre vonatkozó szabályozás Fuvarmódok, járműre vonatkozó előírások Közúti fuvarozásra vonatkozó különleges rendelkezések Légi fuvarozásra vonatkozó különleges rendelkezések Vasúti fuvarozásra vonatkozó különleges rendelkezések Vízi fuvarozásra vonatkozó különleges rendelkezések A hazai állategészségügyi szabályozás A fuvarozás résztvevői A fuvaroztató A fuvaroztató által megbízott ügynök (handling agent) A fuvarozó A hatósági állatorvos A fogadó fél Fuvarokmányok és kísérőokmányok CITES engedélytípusok élő állatra Proforma-számla A fuvarozás alapját képező okmány Állategészségügyi engedély a hazai védelem alatt álló fajok számára Állategészségügyi engedély harmadik országból érkező állat számára A TRACES-bizonyítvány Légi fuvarlevél (Air Waybill) Egységes vámárunyilatkozat Árukiadási és raktározási jegy (Delivery and Warehouse Receipt) Útvonalterv A kapitánynak címzett tájékoztató Shipper's Certification for Live Animals Speciális esetek A flamingók esete Gorilla utazása Madridba Egy vadló szerencsétlen esete Méreggel ölő állatok fuvarozása Oroszlán fuvarozása Afrikába Zsiráffuvarozás Lepkebábok beszerzése Costa Ricaról Szakkifejezések Összefoglalás Irodalom

3 1 Bevezetés Az Európai Unió május 1-i bővítésével az egységes piac keleti határai egyharmaddal meghosszabbodtak. Ezentúl keleten nem három, hanem hét országnak kell ellenőriznie azt, hogy milyen szállítmányok kerülnek be az EU területére, amely nagy felelősséget ró a határországokra, köztünk Magyarországra is. Évente több millió élő állatot és növényt importálnak az Európai Unióba törvényes és sajnos törvénytelen módon is. Az illegális élőlénykereskedelemből nyerhető haszon vetekszik a drogkereskedelem hasznával 1. A világ állatkertjei fajmegőrző és oktatási tevékenységük során intenzív cseréket bonyolítanak le az állomány bővítése és a genetikai szempontból leginkább előnyös szaporodási partner megszerzése érdekében. Ennek gyakran a faj túlélése, illetve a kihalás elleni küzdelemnek szempontjából van fontos szerepe 2. Ide sorolhatók a visszatelepítés céljából történő állatfuvarozások is, melyek úti céljai sokszor egzotikus tájak, területek. Az állatkerti állatfuvarozás speciális területet jelent az élő állatfuvarozás témakörön belül, hiszen szinte valamennyi példánynál egyedi szempontokat kell mérlegelni a fuvarozás előtt. Az állat veszélyetetettségének foka, a speciális ápolási igényei, az egyedi méretei, a megfelelő fuvareszköz kiválasztása tartoznak azon tények közé, melyek eltérőek lehetnek ugyanazon faj más-más egyedei között is. Annak érdekében, hogy ezek a fuvarozások mégis nyomonkövethetők és biztonságosak legyenek mind állatvédelmi, mind közbiztonsági szempontból, az élő vadállat-fuvarozás megfelelő szabályozást igényelt. A világ fejlettebb országaiban erre évtizedek óta különös hangsúlyt fektettek. Így jött létre 1973-ban a Washingtoni Egyezmény, melynek fő célja az volt, hogy az érintett növény- és állatfajok kereskedelme ne veszélyeztesse a fennmaradásukat a természetben. Az Európai Unió erre alapozva hozta meg az állatvédelmi és az állatfuvarozásra vonatkozó rendeleteit, melyeket a bővítés kapcsán tovább fejlesztett. A 10 újonnan csatlakozott országnak ezekhez a rendeletekhez igazodva kellett a saját ellenőrző és engedélyeztető eljárásait megvalósítania. Az állatkerti szakemberek naprakészen követik a témával kapcsolatos változásokat, de olyan összefoglaló munka, amely az állatkerti állatfuvarozásról szóló tudnivalókat magyarul bemutatná, még nem született. Dolgozatommal az a célom, hogy ismertessem azokat a letöltés 3

4 legfontosabb ismereteket és szabályozásokat, melyek Magyarországra érvényesek, különös tekintettel országunk Európai Uniós csatlakozását követően, amely lényeges változtatásokat léptetett érvénybe. Végül olyan eseteket mutatok be, melyek a témában külön figyelmet érdemelnek és közülük néhány megoldást igényel. A dolgozat megírásánál főként a nemzetközi és hazai jogszabályokra, rendeletekre, az állatkerti és az állatfuvarozásban dolgozók tapasztalataira, valamint személyes adatgyűjtésre hagyatkoztam. A feldolgozott irányelvek és rendeletek gyakran szélesebb körűek, vagyis élőállatokra, növényekre, állati- és növényi eredetű termékek kereskedelmére, illetve fuvarozási körülményeire vonatkoznak. Ezek közül a témához kapcsolódó élőállatra vonatkozó szabályozást foglaltam össze, nem részletezve azokat a jogszabályokat, melyek a tipikusan állatkerti állatok fuvarozását nem érintik. 2 Történeti visszatekintés "Olvastam a napokban a spanyol pillangók viszontagságos utazását Ibériától Budapestig. Ez jutatta eszembe a zsiráfok utazását, amely még viszontagságosabb volt, mint a lepkéké. Koruk és társadalmi állásuk szerint meg is illette a zsiráfokat, hogy a honi közigazgatás fokozottabb figyelemben részesítse őket. Végre is a pillangók "apró állatok", ahogy a vámvizsgálat megállapította róluk. Hát ezt a zsiráfokra igazán nem mondhatja a legelnézőbb finánc se. Aztán a pillangók döglött állapotban utaztak, ennélfogva nem kellett attól félni, hogy fölforgatják az ország nyugalmát. (Nem is szólva arról, hogy Primo de Rivera országából jöttek, s onnan csak jó erkölcsöket hozhattak magukkal.) Ellenben az élő zsiráffal szemben indokolt minden elővigyázatosság, mert az olyan kalandos külsejű teremtéstől minden kitelik. A feje ló, a nyaka teve, a füle szarvasmarha, a farka szamár, a lábszára antilop, a bőre párduc hát akkor a világnézete milyen tarka lehet! Ma tán be se eresztenének ilyen gyanús egzisztenciát Magyarországra legföljebb úgy, ha külön-külön megfizetné a vámot mint ló, teve, szarvasmarha, szamár stb.. 3 " Már az ókortól tudunk vadállatgyűjtemények létezéséről. Jól ismert példák a kínai és azték, valamint az egyiptomi fáraók gyűjteményei. A királyi és nemesi családokban a látványos állatgyűjtemények gyarapításának tradíciója a 18. századig folytatódott. A mai állatkertek története a bécsi (1752), a párizsi (1793) és a londoni (1826) és a budapesti (1866. augusztus 9.) 2 Dr. Dieter Polay (szerk.): Berichte aus der Arche, Trias Verlag, Móra Ferenc: Tápéi furfangosok, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó,

5 állatkertek létrehozásával kezdődött 4. Eredetileg sok gyűjtemény a nagyközönség számára nem volt látogatható, csupán a zoológiai társaságok tagjainak érdeklődését szolgálták. Később egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az átlagemberek számára is érdekesek lehetnek, és kitűnő helyszínei a környezetünk iránti nagyobb tiszteletre nevelésben. Így ma az állatkertek elsődleges szerepe az oktatási és a fajvédelmi tevékenységekben nyilvánul meg, hogy előmozdítsa a természet védelmét, és szerepet vállaljon a környezettudatos szemlélet formálásában 5. Az állatfuvarozás kereteinek kibővülésével a bemutatható egyedek száma is megsokszorozódott. Mindebből az is adódik, hogy az egzotikus fajok fuvarozása is hosszú múltra tekint vissza. Korabeli krónikákból tudjuk, hogy az 1990-as évek elején a Fővárosi Állat- és Növénykert első zsiráfjai Szudánból a több ezer kilométeres utat kétszeri átszállással vasúton és hajón tették meg 6. Különlegesen átalakított vagonokban szállították őket (1. kép). Ügyelni kellett arra, hogy a négy állat kényelmesen elférjen bennük és a vonat átférjen a vasúti alagutakon. Miután megérkeztek a Nyugati pályaudvarra, lábon sétálhattak át az Állatkert területére. 1. kép: Különlegesen átalakított vasúti kocsi 7 5 Az Állatkertek Természetmegőrzési Világstratégiája, Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, 1994, Szidnainé dr. Csete Ágnes: A 125 éves Budapesti Állat- és Növénykert története, Kiadta a Fővárosi Állat- és Növénykert, Szidnainé dr. Csete Ás: A 125 éves Budapesti Állat- és Növénykert története, Kiadta a 5

6 2. kép: Utazás Németországba ben a Szultán nevű elefántbika "menyasszonya" szintén vasúton érkezett (3. kép). 3. kép: Az újonnan érkezett állatok és a "Zseni" nevű elefánt a vámkezelést várják 9 Az állatkerti dolgozói "Adriai expedíciójukon" jelentős tengeri élőlényanyagot gyűjtöttek, melynek hazahozatala 1927-ben sem volt egyszerű feladat. A teljes mennyiséget egy 54 tartályt tartalmazó vasúti vagonba pakolták. A Déli pályaudvarról 6 lovas "stráfkocsin" vitték a tartályokat az Állatkertbe. A lovas kocsis út egy éjszakát és egy fél napot vett igénybe rakodással 6

7 együtt. Hihetetlen, hogy életben maradtak a gyűjteményben a tigris- és macskacápák és sok más tengeri állatfaj. A közlekedési technika rohamos fejlődésével és mind szélesebb körű elterjedésével az állatfuvarozás is óriási változáson ment keresztül. Mindez magával vonta az állatfuvarozás szabályozásának kérdését. Ennek oka egyrészt a növekvő igények miatt az illegális, ám olcsóbb állatfuvarozások számának növekedésében keresendő. Másrészt a fuvarozások szervezetlensége és a szakmailag nem hozzáértő kísérők miatt számtalan tragédia fordult elő, a Föld élővilágának értékes egyedei pusztultak el. 3 A CITES Ahhoz, hogy az európai és hazai állatfuvarozásra vonatkozó jogszabályok bevezetésének szükségességét belássuk, ismernünk kell azt a világszerte évtizedek óta fennálló problémát, amely az illegális állat- és növénykereskedelem, az állatfajok tömeges méretű vadászata és húsukkal, bőrükkel, csontjaikkal való kereskedelem kérdését veti fel. Az állatok és növények illegális kereskedelmének szabályozására 1973-ban, Washingtonban egy kormányközi megállapodás született, amely Washingtoni Egyezmény néven is ismert (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). A CITES Egyezményt 80 alapító ország írta alá az, ám mára a tagországok száma eléri a 164-et. Az Egyezménynek tagja valamennyi uniós tagállam, köztük hazánk is. Ez azonban még mindig nem bizonyult elégséges megoldásnak a veszélyeztetett fajokért folyó küzdelemben, amelynek okai a következők: Még mindig vannak országok, melyek nem tagjai a CITES-nek. Egyes tagországokban a végrehajtó szerv rosszul képzett, alulfizetett ami a korrupció elleni küzdelmet nem segíti elő s emellett motiválatlan is. Az eddigieknél hatékonyabb együttműködésre lenne szükség a határőrök, a rendőrség, az Interpol és a TRAFFIC 10 között 11. A közép-kelet-európai országok köztük Magyarország is nemcsak mint származási és rendeltetési helyként jönnek számításba, hanem mint tranzitútvonalak is az EU nyugatabbi 10 A TRAFFIC szervezetet a WWF (World-Wide Fund of Nature) és az IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources = Természetvédelmi Világszövetség) hozta létre azzal a céllal, hogy a védett állat.- és növényfajok kereskedelmének ellenőrzését biztosítsa - több információ: www. wwf.hu/wwfrol_1_1_4_ traffic.php 7

8 területei felé. Az illegálisan forgalomba kerülő állatok többségét vadon fogják be, ám %- uk még azelőtt elpusztul, hogy piacra kerülhetne. Az Európai Unió a probléma fontosságát felismerve hozta azokat az irányelveket és rendeletek, amelyeket a következő fejezetben bemutatok. Ezek alapján az egyes tagállamok saját jogszabályaikat is megalkották. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a CITES szabályozáshoz képest az uniós rendeletek szigorúbbak és a tagállamok saját rendeleteikkel további kikötéseket vezethetnek be. Az Egyezmény ugyanis nem korlátozza az aláíró államok azon jogát, hogy szigorúbb belső intézkedéseket hozzanak az I-II-III függelékben szereplő fajok kereskedelmének, befogásának, vagy szállításának feltételeivel kapcsolatban. Arra is lehetőségük van, hogy az ezekben a függelékekben nem szereplő fajok kereskedelmét, befogását, szállítását korlátozzák, vagy megtiltsák Az Európai Uniós szabályozás időbeli áttekintése Az első alkalommal 1965-ben vitatta meg a Miniszterek Tanácsa egy szakértői bizottság együttműködésével az állatok nemzetközi fuvarozás közbeni védelmét, melynek szabályait egy 1968-ban aláírt Egyezmény, majd a 77/489/EGK irányelv állapította meg 13. Erre vonatkozóan a 81/389/EGK irányelv olyan intézkedéseket hozott, melyekkel ellenőrzéseket vezettek be a Közösség belső határain belül. A belső piac megvalósulását megalapozó Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban módosításokra volt szükség, melyekről a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek szólnak. A 89/662/EGK irányelv a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről rendelkezik, melynek során létre kellett hozni azt az eljárási mechanizmust, ami megteremtette az Állategészségügyi Állandó Bizottság és a tagállamok közötti hatékonyabb együttműködést 14. A Tanács 90/425/EGK irányelve a Közösségen belüli élőállatokkal és állati eredetű termékekkel történő kereskedelem ellenőrzésére vonatkozó intézkedésekről szól, amelyek az egységes piac 11 CITES -Probleme- Eine Informationsbroschüre des Bundesamtes für Veterinärwesen- Juni 1997, 27. oldal, saját fordítás évi XXXII. törvény 13 European Convention on the Protection of Animals During International Transport, Explanatory Report by the Committee of Ministers on 11 June com2003_0631fi01, saját fordítás 8

9 fokozatos megteremtését szolgálták az 1992 év végéig terjedő időszak alatt 15. A végső cél az volt, hogy az állategészségügyi ellenőrzéseket csak a feladási, illetve a rendeltetési helyen bonyolítsák le, amihez szükség volt a követelményrendszer harmonizációjához. Ennek egyik feltétele, hogy a származási helyként megadott szervezet, vagy gazdaság állandó hatósági állatorvosi felügyelet alatt álljon és rendelkezzen a Közösség szabályainak megfelelő azonosító jellel (ANIMO-kód). A származási ország illetékes hatósága állította ki a kísérő okmányokat és számítógépes, ún. ANIMO-rendszeren keresztül értesítette a fogadó ország illetékes központi hatóságát, valamint a rendeltetési hely illetékes hatóságát. Ennek a hatóságokat összekötő számítógépesített hálózatnak az volt a célja, hogy elősegítse a hatékonyabb információáramlást. A rendeltetési helyen újból vizsgálat alá vették az érkezett állatokat és a rendelkezések be nem tartása miatt az illetékes hatóság elrendelhették a szállítmány visszafordítását, elkülönítését, szükség esetén a levágását, illetve megsemmisítését. A tagállamok kötelesek azonnal jelenteni a Bizottságnak minden olyan zoonózis 16, vagy egyéb betegség előfordulását, amely közegészségügyi, vagy állategészségügyi veszélyt jelenthet. A 90/675 irányelv a harmadik országból a Közösség területére érkező szállítmányok állatorvosi ellenőrzését szabályozta 17. Ennek kiegészítésére jött létre a 91/628/EGK rendelet, amely megszüntette ugyan a Közösség belső határain belül a rendszeres ellenőrzéseket, de új szabályokat hozott ezen a téren, hogy biztosítsák az érintett állatok megfelelő védelmét. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva, megfelelő kiegészítő feltételeket állapít meg egyes állatfajok, például az egypatások, a vadon élő madarak és tengeri emlősök fuvarozására vonatkozóan, azok állatvédelmi biztonságának érdekében 18. Az ún. ANIMO-nyomkövető rendszer bevezetéséről a 91/398/EGK irányelv szól. A rendszer összekapcsolja az összes állategészségügyi- és állatorvosi közegészségügyért felelős illetékes szerveket a világháló használatával. Segít kézben tartani a járványkitöréseket, nyomon követve az állatok szállítását oda- vissza és lehetővé teszi a szabályzatoknak megfelelő vizsgálatok elvégzését a célállomáson. 14 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja.L 395, 30/12/1989, p: Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L224, 18/08/1990 pp Minden olyan betegség, amit az ember az állatra, illetve az állat az emberre átvihet. 17 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 373 szám 18 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 340 szám

10 Az állatok fuvarozás közbeni nagyobb fokú védelmének elérése érdekében harmadik országokkal bonyolított állatfuvarozás kapcsán mélyebben össze kellett hangolni az ellenőrzéseket. Ennek révén jött létre a 91/496/EGK irányelv, amely a harmadik országokból a Közösség területére behozott állatok eddigi állategészségügyi ellenőrzéseit módosítja. A tagállamok vállalták, hogy az okmányellenőrzéseket és az azonossági vizsgálatokat ezzel az irányelvvel összhangban végzik 19. (Az irányelv nem vonatkozik a nem kereskedelmi rendeltetésű, a kedvtelésből tartott állatokra, kivéve a lóféléket.) Ugyanez az irányelv vezeti be azt a számítógépesített adatfeldolgozó rendszert, amely a határellenőrzési szolgálatokat összeköti a Bizottság illetékes állategészségügyi hatóságaival. Ez az ún. Shift-rendszer, amely tartalmaz minden adatot a harmadik országból érkező állatokról és kapcsolódik az állategészségügyi hatóságok közötti ANIMO-nyomkövető rendszerhez. A fuvaroztató köteles egy munkanappal a várható érkezés előtt értesíteni az adott állategészségügyi határállomás személyzetét az érkezés időpontjáról, az állatok fajáról és egyedszámáról. Az állatokat az egészségügyi határállomásra, vagy karanténba szállítják, amit csak akkor hagyhatnak el, ha bizonyították a szóban forgó állatok esetében elvégzendő állategészségügyi vizsgálatok kielégítő elvégzését, az állatok eredetét és a rendeltetési helyük fogadóképességét. A fenti irányelvnek alapján a közösségi állategészségügyi határállomásoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 1. Olyan vámterületen kell elhelyezkedniük, amely lehetővé teszi az adminisztratív eljárások (vámoltatás) elvégzését. Ahol a földrajzi fekvés (mint például kirakodórakpart, vasútállomás vagy hágó) miatt az állategészségügyi határállomás távol van a fertőzöttségre gyanús állatok elhelyezésére szolgáló telepektől vagy helyektől, ott megengedhető, hogy a belépési ponttól bizonyos távolságra helyezzék el az állategészségügyi határállomást. 2. Az állategészségügyi határállomás lehet: kikötő, repülőtér, közúti ellenőrzőpont, vasúti ellenőrzőpont. 19 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 268, 24/09/1991 pp

11 3. A határállomások jegyzékében fel kell tüntetni a rendelkezésre álló szükséges felszereléseket és állategészségügyi személyzet összetételét a megvizsgálható állatok függvényében, feltüntetve minden olyan állatot, amely nem vizsgálható meg ezeken az állategészségügyi határállomásokon. A határállomás nyitvatartási ideje alatt legalább egy hatósági állatorvos állandó ügyelete szükséges. A tevékenységi köreik a következők: okmányellenőrzés, fizikai vizsgálat, mintavétel, hatósági állatorvos által elrendelt különleges vizsgálatok. 4. Szükség esetén a vizsgálati eredmények függvényében biztosítani kell az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket és ismertetni azok befogadóképességét. 5. A többi állategészségügyi határállomással gyors információcserét lehetővé tevő berendezések is nélkülözhetetlenek. 6. Az élőállatok fuvarozására külön forgalmi sávot kell kijelölni, hogy az állatok ne várakozzanak szükségtelenül. 7. A megvizsgálandó állatok számának megfelelő térrel, világítással és szellőztetéssel rendelkező (könnyen tisztítható és fertőtleníthető) létesítményekkel kell ellátni a határállomást, valamint olyan berendezésekkel, melyek az állatok különböző fuvarozási eszközökre való fel- és lerakodását, vizsgálatát, etetését, itatását megkönnyítik. 8. Szükség van továbbá rutinellenőrzésekhez szükséges minták vételére és feldolgozására alkalmas helyiségekre szaklaboratóriumi szolgáltatással. 9. Ha ezek az állomások az állatok fuvarozás alatti pihenő vagy átrakodási pontjaként szolgálnak, alkalmas létesítményekkel kell ellátni őket az állatok kirakására, itatására, etetésére, megfelelő elhelyezésére és kellő kezelésére vagy - szükség szerint - olyan módon történő helyszíni levágásukra, amely megkíméli azokat a szükségtelen szenvedéstől. A karanténközpontok 20 engedélyezésének általános feltételeire ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az állategészségügyi határállomás általános előírásaira. Ezen felül a karanténközpontoknak: - a hatósági állatorvos állandó felügyelete és felelőssége alatt kell állniuk, - bizonyos távolságra kell lenniük a telepektől vagy egyéb, olyan állatok tartására használt helyektől, amelyek ragályos betegséggel fertőzöttek lehetnek, 20 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 268, 24/09/1991 pp

12 - hatékony ellenőrző rendszerrel kell rendelkezniük az állatok megfelelő felügyeletének biztosítására. A 92/65/EGK irányelv elfogadásával a Bizottság beleegyezett abba, hogy élőállatokra, illetve a termékekre vonatkozó állategészségügyi szempontokat kettéválasztja. Ez az irányelv a 90/425/EGK irányelv A. mellékletében felsorolt, külön közösségi szabályokban megállapított állategészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, sperma, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányuló állategészségügyi követelményeket állapít meg 21. A rendeltetési hely tájékoztatása ezzel az irányelvvel összhangban és egészségügyi bizonyítvánnyal kísért állatok, sperma, petesejtek és embriók tekintetében is az ANIMO rendszeren keresztül történik. A rendelet szerint ez utóbbiak is élőállatnak tekintendők és az alábbi követelményeknek kell megfelelniük, ha a Közösség területére kerülnek behozatalra Megfelelő egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, amelyet az exportáló állam illetékes hatósága aláírt, igazolva, hogy az állatok, sperma, petesejtek és embriók megfelelnek a kiegészítő feltételeknek vagy biztosítékokat nyújtó, engedélyezett központokból, szervezetekből, intézményekből, gyűjtőközpontokból származnak. Olyan harmadik országból, vagy országrészből érkeznek, amelyekből a behozatal nem tiltott a Közösségben egzotikusnak számító betegségek előfordulása miatt, valamint amelyeket jogrendjük, állategészségügyi és ellenőrző szolgálatuk felügyelete tekintetében elismertek arra, hogy biztosítani tudják hatályos jogszabályaik végrehajtását. Ha a fuvarozás során kiderül, hogy az irányelv rendelkezéseit nem tartották be, akkor az illetékes hatóság, a fuvareszközért felelős személytől olyan intézkedést követelhet meg, amelyet az illetékes hatóság szükségesnek tart. Az egyes esetek körülményeitől függően az ilyen intézkedés lehet: a fuvarozás befejezése, intézkedés az állatok megfelelő elhelyezéséről és ellátásáról arra az időtartamra, amíg a probléma megoldást nyer; vagy az állatoknak a kiindulási helyre a lehető legközvetlenebb útvonalon történő visszajuttatása (feltéve, hogy az ilyen intézkedés nem idézi elő az állatok szükségtelen szenvedését), illetve intézkedés az állatok fájdalommentes levágásáról. 21 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 268. szám,

13 Ha a fuvareszközért felelős személy nem tartja be az illetékes hatóság utasításait, akkor maga a hatóság hajtja azokat végre és a költségeit a megfelelő módon behajtja. A tagállamok biztosítják, hogy meghoznak minden szükséges intézkedést a fuvarozás közben történő késedelem, illetve az állatok szenvedésének megelőzése, illetve minimálisra csökkentése érdekében olyan esetekben, amikor sztrájkok vagy egyéb előre nem látható körülmények az irányelv alkalmazását gátolják. Mindenek előtt különleges intézkedéseket hoznak a 91/496/EGK irányelv 6. cikkében említett kikötőkben, repülőtereken, vasútállomásokon, rendezőpályaudvarokon és állategészségügyi határállomásokon annak érdekében, hogy az állatok fuvarozását, és az irányelv követelményeivel összhangban lévő feltételek teljesítését megfelelően felgyorsítsák. Az állategészségügyi határátkelőhelyek listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelentették meg a 2001/881 és a 2002/459 rendeletekben, melyet a bővítés után a 2005/102/EK Bizottsági határozattal módosítottak ben a 95/29/EC irányelv lépett érvénybe, melynek tartalmát már beépítették az állatfuvarozással kapcsolatos hazai és nemzetközi rendeletekbe, így pl. az IATA élő állatfuvarozásra vonatkozó szabályzatába is. Ez az irányelv pontosan szabályozza a fuvarozható állatok körét, mely szerint azok az állatok, amelyek valószínűsíthetően a fuvarozás időtartama alatt elleni fognak, vagy amelyek a fuvarozást megelőző 48 órában ellettek, illetve azon újszülött állatok, amelyek köldöke még nem gyógyult be teljesen, nem tekinthetők fuvarozásra alkalmasnak. Fuvarozás közben az állatoknak elegendő teret kell biztosítani, hogy természetes testtartásban állhassanak, vagy lefekhessenek. Ha szükséges, válaszfalakat kell alkalmazni az állatok fuvareszköz mozgásával szembeni védelméhez. A fuvareszközöket és konténereket úgy kell kialakítani, hogy könnyen takaríthatóak legyenek, ne tudjanak belőlük az állatok kiszabadulni, illetve ne sérüljenek fuvarozás közben. Az állatok fuvarozásához használt konténereket élő állatok jelenlétére utaló jelzéssel kell ellátni, valamint jelezni kell az állatok elhelyezkedését. A konténerek ne akadályozzák az állatok felügyeletét és ellátását, és elhelyezésük ne gátolja a szellőztetést. 22 Official Journal of the European Union L 033, 05/02/2005 p (saját fordítás) 13

14 Ha az állatokat megkötik, a köteleknek vagy az egyéb megkötésre használt eszközöknek elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy rendes fuvarozási körülmények között ne szakadjanak el. Az állatokat tilos a szarvuknál vagy orrkarikánál fogva megkötni. A páratlanujjú patás állatokat külön rekeszekben vagy bokszokban kell szállítani. Az ilyen állatok azonban szállíthatók csoportokban is; ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy az egymással szemben ellenségesen viselkedő állatokat ne szállítsák együtt, illetve együtt fuvarozásuk esetén hátsó lábaikat patkolatlanul kell hagyni. Páratlanujjú patásokat csak egyszintes fuvareszközökön szabad szállítani. Különleges intézkedéseket kell továbbá hozni az egymással szemben természetüknél fogva ellenségesen viselkedő állatok támadó reakcióinak elkerülése érdekében. A felnőtt és a fiatal állatokat egymástól el kell különíteni; ezt a korlátozást azonban nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor anyaállatot szállítanak együtt szopós utódával. A nem ivartalanított felnőtt hím állatokat a nőstényektől elkülönítve kell szállítani. A felnőtt hímeket és csődöröket egymástól el kell különíteni. Ezeket a rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha az állatokat együtt nevelték, vagy egymáshoz szoktatták. Az állatok fuvarozásához használt bokszokba tilos az állatokat veszélyeztető árukat berakodni. A fuvareszközök, vagy konténerek padozatának elég erősnek kell lenni ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja; csúszásgátló padlóburkolatot kell alkalmazni; ha rések vagy lyukak vannak a padozaton, azoknak teljesen simáknak kell lenniük, hogy megakadályozzák az állatok sérülését. A padozatot az ürülék felszívásához elegendő mennyiségű alommal kell befedni, kivéve, ha ezt annak rendszeres eltávolításával oldják meg. Az eddigi nyomkövető rendszerek (ANIMO és SHIFT) helyett az integrált számítógépes állategészségügyi rendszer kifejlesztéséről szóló 2003/24/EK bizottsági határozat előírja a TRACES-rendszer (Trade Control and Expert System) bevezetését 23 és megadja a működtetéshez szükséges technikai feltételeket. A 2004/292/EK bizottsági határozat a tagállamok számára április 1-től írja elő az új rendszer használatát 24. Az újonnan csatlakozott országok január 1-ig kaptak haladékot a rendszer kiépítésére. A Bizottságnak addig is ki kellett fejlesztenie egy olyan felhasználói programot, amellyel az ANIMO-rendszerrel dolgozó tagállamok jelentéseit a TRACES-rendszerbe integrálhassák. 23 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 008 szám 14/01/2003, p: Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 039 szám, 11/02/2005, p:

15 Az 1968 évi Állatvédelmi Egyezmény kibővítésének céljából ismét összeült a Miniszterek Tanácsa és számos nemzetközi szervezet (IATA, WSPA, UECBV, FVE stb. 25 ) megfigyelése mellett előkészítették az egyezmény új kereteit az állatfuvarozás idején szükséges állatvédelmi szempontok szerint. Ennek eredményeképpen 2003 novemberében Chişinauban írták alá a tagállamok az új Állatvédelmi Egyezményt 26. Mindemellett másik fontos szabályozási területet igényelt a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelme. Az erről szóló egyezmény (CITES) Közösségen belüli végrehajtásáról december 3-án született a 3628/82/EGK tanácsi rendelet, amely szabályozza egyes fajok kereskedelmének feltételeit. A 338/97/EC rendelet 1996 december 6-án született a CITES újabb ajánlásaihoz, alapelveihez alkalmazkodva 27. A CITES I. II. III. függelékeiben szereplő fajlisták alapján a rendelet 4 függelékben (A, B, C, D) sorolja fel azokat a fajokat, melyek kereskedelme korlátozott illetve ellenőrzés alatt áll. A rendelet nemcsak élő egyedekre vonatkozik, hanem a felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati, vagy növényi részére, illetve származékára. Valamennyi olyan más termék kereskedelmére, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből, vagy címkéből, illetve bármely más körülményből következik, hogy az egy olyan állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, amely a mellékletben szerepel, szintén érvényes a rendelet. Az A. melléklet tartalmazza a Washingtoni Egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást, valamint amelyeket a közösségi vagy nemzetközi kereskedelme esetén kipusztulással fenyegetettek. Ezeknek az előfordulásuk általában olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyeztetné. A B. melléklet tartalmazza II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást, valamint az I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be. Ezen kívül minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel, de a 25 IATA - International Air Transport Association, WSPA - World Society for the Protection of Animals, UECBV - European Livestock and Meat Trading Union, FVE - Federation of Veterinarians of Europe 26 European Convention on the Protection of Animals During International Transport, Explanatory Report by the Committee of Ministers on 11 June com2003_0631fi01, saját fordítás 27 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 061 szám, 03/03/

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége

A kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezelése, célja, és jelentősége Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/02. A költségvetés kilencvenkét százalékát hozza a NAV A Nemzeti Adó- és Vámhivatal háromnapos országos vezetői értekezletet tartott Egerben.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE I. (Törvények, melyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a 852/2004/EC RENDELETE 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA

Részletesebben

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján

A környezeti büntetőjog bírósági gyakorlata különös tekintettel a természetkárosítás bűntette elemzésének tapasztalatai alapján A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében megnevezésű ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű pályázat A környezeti büntetőjog

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

Állatvédelem az állatkísérletek területén?*

Állatvédelem az állatkísérletek területén?* Jámbor Adrienn PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Alkotmányjogi Tanszék Tanulmány Article Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN

AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN VEZETŐI TÁJÉKOZTATÓ AZ UTASBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSBAN VÁLOGATÁS A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOMBÓL 2006. Közreadja a MÁV ZRt. ÜGYKEZELÉSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Részletesebben

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ ELÔSZÓ Az állatok, növények és a belôlük készült különféle termékek kereskedelme napjainkra hatalmas méreteket

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben