Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács László. Elôszó. 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása"

Átírás

1 dióhéjban

2 Kovács László Elôszó Mirôl állapodtunk meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokon? Milyen feltételekkel kerül be Magyarország az EU-ba május elsején? Ha ezekre a kérdésekre keresi a választ, jó helyen jár: az EU-csatlakozás 2004 címû kiadvány többéves tárgyalások eredményét, a magyar EU-tagság feltételeit mutatja be röviden és közérthetôen. Magyarország a csatlakozás után a világ legnagyobb egységes piacához tartozik majd. Részt vehet végre azon döntések meghozatalában, amelyekhez már eddig is igazodnia kellett. Külsô szemlélôbôl a kontinens sorsának alakítójává válik. Felgyorsul hazánk gazdasági fejlôdése, nagyobb ütemben bôvül az infrastruktúra, emelkedik az emberek életszínvonala, javul életük minôsége. A magyar állampolgárok egyúttal az Európai Unió állampolgárai is lesznek, a többi ország bármelyikében az ottani állampolgárokkal azonos feltételekkel tanulhatnak, munkát vállalhatnak, vállalkozást indíthatnak, vagy akár le is telepedhetnek. Ahhoz, hogy megértsük a tagsággal járó elônyöket és feladatokat, hogy ki tudjuk használni a csatlakozásban rejlô lehetôségeket, ismernünk kell a részleteket is. Mit tartalmaz az a nyolcvanezer oldalnyi EU-joganyag, amelyet Magyarországnak is át kell vennie? Milyen területeken kaptunk átmeneti felmentést a követelmények teljesítése alól? A felvételi tárgyalások tavaly decemberi, sikeres lezárása után a következô mérföldkô a magyar EU kapcsolatokban a csatlakozási szerzôdés április 16-ai aláírása. Ezzel Magyarország hivatalosan is megerôsíti belépési szándékát, az Európai Unió pedig azt, hogy befogad bennünket. Az Európai Unió mostani bôvítése, tíz ország egyidejû csatlakozása egy lépés Európa újraegyesítése felé. A csatlakozási szerzôdés a legfontosabb nemzetközi dokumentum, amelyet hazánk valaha is aláírt. Az EU-csatlakozás 2004 kiadvány útmutató e szerzôdéshez és a magyar történelem most nyíló új fejezetéhez, az EU-tagsághoz. Budapest, február 20. külügyminiszter 1. fejezet: Az áruk szabad áramlása Az európai integráció és az egységes belsõ piac alapja, hogy érvényesül a négy alapszabadság elve: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tõke szabad mozgása. A cél minden kereskedelmi akadálytól mentes, szabad versenyen alapuló belsõ piac kialakítása. Az áruk szabad áramlása egyenlõ értékesítési feltételeket teremt valamennyi tagország piacán, bármely tagállam vállalata számára. Az egységes piac mûködése szempontjából ez az egyik legfontosabb jogszabályegyüttes. Ezen alapul, hogy ma már a tagországok között ugyanolyan egyszerûen áramlik áru és termék mondjuk Portóból Stockholmba, mint Kaposvárról Miskolcra, ami az uniós gazdasági pörgés egyik meghatározó feltétele. A vonatkozó közösségi jogalkotáskor azon a kettõsségen kellett úrrá lenni, hogy egyfelõl biztosítani kellett: a közösségi piacokon bármely országban mûködõ vállalat bármely más tagállamban ugyanolyan értékesítési feltételekkel forgalmazhasson, mint saját nemzeti piacán. Másfelõl viszont nem foszthatták meg a tagországokat sem azon joguktól, hogy biztonsági, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy etikai megfontolásból valamely terméket mégiscsak kizárhassanak a belföldi forgalomból. A megoldást egyfelõl annak deklarálása jelentette, hogy alaphelyzetben kizárt bármiféle mennyiségi korlátozás vagy ezzel egyenértékû hatással járó intézkedés a tagországok közötti árukereskedelemben, ám kivételes esetekben (ezek körét rögzítették) mégis élni lehet bizonyos védekezési lehetõségekkel. 3

3 4 2. fejezet: A személyek szabad mozgása A személyek szabad mozgásának biztosítása szervesen egészíti ki az áruk akadálytalan áramlását, emellett az egyén számára az egyik legfontosabb jog. Lényege, hogy EU-állampolgárként hivatalos formaságok nélkül átléphetjük az unió belsõ határait, és bizonyos feltételekkel szabadon le is telepedhetünk valamennyi tagországban. (Miként az az átmenetekrõl szóló második részben majd látható, ez egyes tagországokban csak a tagság elsõ éve után válik majd teljes körûvé.) A letelepedés aszerint biztosított, hogy milyen céllal utazunk a másik tagállamba: dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy nyugdíjasként élni (a szabad letelepedést az EU tehát más-más feltételekkel teszi lehetõvé a különbözõ csoportoknak). A munkavállalást megkönnyíti a diplomák kölcsönös elismerése az unión belül. Az elismerés a következõ szakmák esetében automatikus: orvos, fogorvos, állatorvos, ápolónõ, szülésznõ, gyógyszerész, építész és ügyvéd. A többi, legalább hároméves képzésben megszerzett felsõoktatási képesítést is el kell ismerni az EU-szabályozás alapján, ám ekkor a tagállamok a munkavállalókat alkalmassági tesztnek vagy meghatározott kiegészítõ képesítésnek vethetik alá, ha a bemutatott diploma alapján a tanultakban nagy eltérés mutatkozik. Az átmeneti mentességrõl a 17. oldalon olvasható tájékoztatás. 3. fejezet: A szolgáltatásnyújtás szabadsága A legtöbb EU-tagállam gazdaságának motorja a szolgáltatások szektora. A szolgáltatások a gazdasági tevékenységek rendkívül széles körét fogják át: szolgáltatást nyújt a vízvezeték-szerelõ, a fodrász, az elõadómûvész vagy a befektetési tanácsadó. A tagországok nemzeti jövedelmének (GDP) hetven százalékát a szolgáltatások biztosítják. Az EU-tagállamokban szabadon vállalkozhat az unió minden polgára és minden olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye vagy fõ telephelye az unió területén található. A letelepedõ szolgáltatónak meg kell felelnie mindazon követelményeknek, amelyeket a szolgáltatótevékenység végzéséhez a fogadó ország elõír. Az átmeneti mentességrõl a 18. oldalon olvasható tájékoztatás. 4. fejezet: A tõke szabad áramlása A tõke szabad áramlása kiemelt fontosságú, mert az euróövezethez való majdani csatlakozás elsõ feltétele a teljesen szabad tõkeáramlás lehetõségeinek megteremtése. A tõkemozgások szabadsága széles körû pénzügyi mûveletek külön engedély nélküli végzésére jogosítja fel az EU-tagországok állampolgárait és gazdálkodó szervezeteit. Az unióban szabadon végezhetõ mindenfajta deviza- és valutaügylet, bárki korlátozás nélkül vásárolhat bármilyen valutát. Korlátozásmentesen lehet bármely más országban befektetni, felvásárolni egy már meglévõ céget, vagy újat alapítani. Teljesen szabad az EU-n belül az ingatlan- és termõföld-tulajdonszerzés, és szabadon végezhetõk tõkepiaci és pénzpiaci értékpapír-mûveletek is. Az átmeneti mentességrõl a 18. oldalon olvasható tájékoztatás. 5. fejezet: Vállalati jog A vállalati jogra vonatkozó EU-szabályozás az egységes belsõ piac mûködését segíti, azon belül is az áruk szabad mozgását és a letelepedés szabadságát. Idetartoznak a társasági jogra, a számvitelre és a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok. 6. fejezet: Versenypolitika Az egységes piac mûködése szempontjából másik meghatározó joganyagegyüttes: voltaképpen ez határolja be azokat a játékszabályokat, amelyek ténylegesen szavatolhatják a tisztességes, egyenlõ mûködési feltételeket a közös piacon. Jelentõségét kiemeli, hogy a gazdasági versenyképesség minden mûködõ piacgazdaság alapfeltétele. A gazdaság szereplõi közötti verseny hatékony mûködése elõsegíti és felgyorsítja a gazdasági növekedést, és olyan körülményeket teremt, hogy a fogyasztók a lehetõ legkedvezõbb feltételekkel vásárolhatnak és vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Az EU alapvetõ célja, hogy az egységes belsõ piacon torzulásmentes verseny érvényesüljön. A versenypolitikai fejezetnek két nagy tárgyköre van: a vállalatok magatartását szabályozó versenyjog és a vállalatoknak nyújtható állami támogatások szabályozása. Az átmeneti mentességrõl a 18. oldalon olvasható tájékoztatás. 7. fejezet: Mezõgazdaság A közös mezõgazdasági politika az egyik legaprólékosabban kidolgozott szabályozási rendszer az EU-ban. A szükség a zavartalan élelmiszer-ellátás szavatolása és a környezetbarát vidéki életforma védelme hívta életre, valamint az felismerés, hogy a tagországok együttesen többet tehetnek az agráriumért, mintha ugyanezt külön-külön tennék. A sok tízezer oldalas joganyag megközelítõleg fele, az évi 100 milliárd eurós nagyságrendû közös költségvetés több mint 40 százaléka ezt a területet érinti. Mindez azzal is jár, hogy egyfelõl a mezõgazdasági politikában az EU-tagállamok önállósága minimális. Másfelõl viszont a tagállamok és a gazdálkodók is e közös politika pénzalapjaiból kapják a legnagyobb volumenû és legváltozatosabb formában megjelenõ támogatást. 5

4 Az együttesen kialakított és minden tagországra kötelezõ Közös Agrárpolitika (KAP) meghatározza a termelési és támogatási kvóták számításának módszerét, a támogatások körét, az élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi követelményeket. Nagyobb a tagállamok önállósága a vidékfejlesztési programok tervezésében, bár a kereteket itt is az uniós szabályok határozzák meg. A kvóták a tej kivételével csak a Magyarországnak járó EU-támogatás keretösszegét határozzák meg, semmiféle termelési korlátot nem jelentenek. A nemzeti kvóta túllépését az unió egyedül a tejnél bünteti. A magyar gazdálkodók már az átmeneti idõszak alatt fokozatosan jogosultak lesznek a közvetlen EU-támogatásokra. Az unió a csatlakozás évében, 2004-ben a közvetlen támogatási szint 25 százalékát fizeti, a közösségi finanszírozás 2013-ban éri el a száz százalékot. Lehetõség van azonban arra, hogy Magyarország a közvetlen kifizetéseket saját költségvetésébõl kiegészítse további 30 százalékkal: így a gazdálkodóknak járó támogatás már 2004-ben 55 százalékról indulhat, és a hetedik évben elérheti a közvetlen kifizetések száz százalékát. Az unió által biztosított támogatásokon kívül az agrárágazatban csak rendkívül korlátozott körben adhatók nemzeti támogatások. Ám Magyarország a belépés után is fenntarthatja jelenlegi nemzeti támogatásai jó részét. Ez a lehetõség három évre szól. 1. ábra 9. fejezet: Közlekedéspolitika Szervesen járul hozzá az egységes piac mind olajozottabb mûködéséhez. Könnyû belátni, hogy miközben a négy alapszabadság (az áruk, a személyek, a szolgáltatásnyújtás és a tõkeáramlás szabadsága) meghatározó módon segíti elõ a gazdasági-kereskedelmi folyamatok folyamatos gyorsítását és a gazdasági növekedést, a mindenkori közlekedési feltételrendszer közvetett és közvetlen értelemben egyaránt mindezek bonyolításának szó szerinti hordozóeszköze. Egységes szabályozása logikus része az elõbbieknek. Az EU-n belül a közlekedési szektorban több mint tízmillióan dolgoznak, a közlekedés adja az unió GDP-jének tíz százalékát. A közös közlekedéspolitika amelynek célja, hogy elõsegítse a belsõ piac hatékony mûködését szállítási módonként eltérõen szabályoz. A transzeurópai hálózatok koncepciója ugyanakkor egységességre törekszik, a tagállamokat behálózó közúti, vasúti, folyami, tengeri és légi szállítási hálózatok összekapcsolásával. A hálózatok magyarországi szakaszainak kiépítéséhez elsõsorban az EU kohéziós alapja nyújt segítséget. Magyarországon a közúti áruszállítás már ma is liberalizált tevékenység. Kivétel ez alól a nemzetközi árufuvarozás, de a csatlakozás után bizonyos idõvel e tevékenység végzése is szabaddá válik. A személyszállításban tekintettel a közszolgálati funkcióra más a helyzet: itt az EU-alapszerzõdés engedélyezi az állami támogatást. A vasúti szállításban ma még nem érvényesül teljesen a piacnyitás szabadsága. Az áruszállításnál a piacnyitásra Magyarország átmeneti idõt kapott, hogy a MÁV idõt nyerjen a versenyre való felkészülésre. A légi közlekedésben az EU-csatlakozással megvalósul a teljes körû piaci liberalizáció: a többi tagállam légitársasága elõtt megnyílik a magyar piac, de ugyanúgy a Malév elõtt is nyitottá válik az unió piaca. A felkészülés a versenykihívásra már megkezdõdött a repülõgéppark lecserélésével és a szövetségi partnerkapcsolatok kiépítésével. Az átmeneti mentességrõl a 19. oldalon olvasható tájékoztatás. 10. fejezet: Adózás Forrás: Külügyminisztérium. Vidékfejlesztési terv (millió euró) Az átmeneti mentességrõl a 18. oldalon olvasható tájékoztatás. 8. fejezet: Halászat 1. sz. táblázat A közös halászati politika a tengeri halászatra és a tengeri halfajokra vonatkozik. Az EUszabályozásnak négy fõ területe van: készletgazdálkodás és ellenõrzés, szerkezetátalakítást célzó intézkedések, közös piacszervezet, nemzetközi halászati megállapodások. 6 Az adókivetés joga az állami hatalom alapvetõ része. Az EU-tagországok éppen ezért csak azokon a területeken és olyan mértékig harmonizálták adórendszereiket, ahol és amennyire az egységes belsõ piac megvalósításához szükséges volt. Az adózási kérdésekrõl egyhangúan döntenek a tagállamok: ha egyetlen EU-tag érdekeit is sérti a tervezett új szabályozás, megakadályozhatja annak létrehozását. A személyi jövedelemadóra nincs uniós szabályozás, ezért e téren nem várható változás. A magyarországi gyakorlatban alkalmazott 0 százalékos kedvezményes áfakulcs viszont nem felel meg az EU-szabályoknak, ennek helyébe egy legalább 5 százalékos kulcs lép majd. Ez elsõsorban a gyógyszerek, pelenkák és a tankönyvek adóját érinti, s körülbelül 5 százalékos áremeléshez vezethet. Az átmeneti mentességrõl a 19. oldalon olvasható tájékoztatás. 7

5 tatáspolitika, a társadalmi kirekesztettség elleni fellépés, a fogyatékkal élõkrõl való gondoskodás, a népegészségügy, valamint a munkahelyi egészség és biztonság. A szociálpolitika alapvetõen az EUtagállamok hatáskörébe tartozik, amelyek így a legtöbb területen megõrzik önállóságukat. Bizonyos körben az unió erõteljesebben szabályoz, ilyen a munkahelyi biztonság, a munkajog és az esélyegyenlõség. Más területeken az EU nem kötelezõ ajánlásokkal igyekszik befolyást gyakorolni. Bérekre, jövedelmekre, nyugdíjakra és szociális juttatásokra nincs EU-szabályozás, vagyis ezek önmagában a csatlakozástól nem változnak. E téren csupán hosszabb távon, a gazdasági teljesítmény növekedésével várható elõrelépés. Az unióban a foglalkoztatási helyzet javításának legfontosabb eszköze az Európai Szociális Alap (ESZA), amely a strukturális alapok összetevõje. A program részei: a foglalkoztatás elõsegítése, a munkanélküliek képzése, az oktatási rendszer fejlesztése. 14. fejezet: Energia 11. fejezet: Gazdasági és Monetáris Unió Magyarország vállalta, hogy a csatlakozás után részt vesz a gazdaságpolitikai koordinációs rendszerben és bekapcsolódik az Európai Központi Bank munkájába. Az EU-tagság azonban nem vonja maga után automatikusan az euró bevezetését: hazánk ebbõl a szempontból átmenettel rendelkezõ tagállam lesz mindaddig, amíg a magyar gazdaság nem teljesíti a közös pénz bevezetésének feltételeit. A teendõk közé tartozik az árak stabilitásának megteremtése (vagyis az infláció csökkentése), és fontos feltétel a központi költségvetés egyensúlyban tartása is. Ennek érdekében mérsékelni kell az államháztartás hiányát, az államadósság szintjének alacsonyan tartása mellett. Az euró legkorábban 2007-ben válthatja fel a forintot. 12. fejezet: Statisztika A magyar statisztikai szolgálat mára a legtöbb területen megfelel az EU-tagság követelményeinek, a felkészülés folytatásával pedig minden szempontból teljesíti majd az unió elõírásait. A Központi Statisztikai Hivatal már 1992-ben együttmûködési megállapodást kötött az EU statisztikai hivatalával, az Eurostattal. Ahhoz ugyanis, hogy az adatokat össze tudjuk hasonlítani más országok adataival, az adatgyûjtések módszertanának nemzetközi egyeztetésére van szükség. 13. fejezet: Szociálpolitika, foglalkoztatás Az Európai Unióban a szociálpolitika igen összetett terület, legfontosabb témakörei: a munkajog, a szociális párbeszéd, a nõk és férfiak esélyegyenlõsége, a rasszizmus elleni küzdelem, a foglalkoz- 8 Az unió energiapolitikájának fontos célkitûzése az energiafelhasználás racionalizálása, a hatékonyság és a takarékosság növelése. Hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások fokozott felhasználása is (nap-, víz- és szélenergia, biomassza, geotermikus energia). Magyarország még az es évek elején elindította azt a jogharmonizációs folyamatot, amellyel teljesen átalakította és korszerûsítette az energetikai jogszabályok nagy részét. Ezzel párhuzamosan privatizálták az energetikai szektor jelentõs hányadát, azzal a céllal, hogy az új tulajdonosok korszerûsítsék az infrastruktúrát, és verseny bontakozhasson ki az energiapiacon. Mára a magyar energiapolitika alapelvei összhangban állnak az EU-alapelvekkel január elsejétõl fokozatosan felszabadul a villamosenergia-piac, és a legnagyobb nem háztartási, feljogosított fogyasztók kiléphetnek a szabad árampiacra. A liberalizáció mértéke évrõl évre nõ ben kerül sor a gázpiac liberalizációjára. 15. fejezet: Iparpolitika Az EU iparpolitikája általános ipari versenyképességre vonatkozó iránymutatásokból áll, amelyek jogilag nem kötelezõek a tagállamokra. Az unióban és Magyarországon is kiemelt cél az ipari szerkezet átalakításának felgyorsítása, a vállalkozási környezet javítása (elsõsorban a kis- és középvállalatok számára), a mûszaki és tudományos eredmények lehetõ leggyorsabb alkalmazása. 16. fejezet: Kis- és középvállalkozások Az EU-tagállamok már az 1980-as években felismerték, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) kulcsszerepet játszanak a munkahelyteremtésben és a gazdasági növekedésben. Éppen ezért széles körben elismerték a kkv-k megkülönböztetett szabályozásának szükségességét. Az uniós szabályok fõ célja a kkv-k fejlõdését elõsegítõ adminisztratív szabályozási és pénzügyi környezet megteremtése, hogy ezáltal javuljon versenyképességük és erõsödjön nemzetköziségük. 9

6 19. fejezet: Távközlés és információs technológiák Az EU belsõ piacának egyik legnagyobb szolgáltatói ágazata a távközlési szektor. Az elmúlt évtized uniós távközlési politikájának fõ célja a nagy állami monopóliumok megszüntetése, a szabadpiaci verseny bevezetése volt. A versenyfeltételek megteremtése alacsonyabb díjakhoz, a szolgáltatások minõségének javulásához, a választék bõvüléséhez vezetett és ösztönözte az új mûszaki megoldások bevezetését is. 20. fejezet: Kultúra és audiovizuális politika 17. fejezet: Tudomány és kutatás A gazdasági és társadalmi fejlõdés a 20. század végén különösen felértékelte a tudás és a tudásalapú társadalom szerepét. Ezt felismerve az EU is nagyszabású programokat dolgozott ki, amelyek átfogják a tudomány, a kutatás-fejlesztés és a képzés szinte minden területét. A kultúrában az EU olyan ösztönzõ intézkedéseket hoz, amelyek nem teszik szükségessé a tagállamok jogrendszerének harmonizálását. Magyarország elfogadja a közösségi kulturális programokban való részvételt és társult tagként már a csatlakozás elõtt is él a részvétel lehetõségével. A magyar kulturális élet szereplõi sikerrel vettek részt a különféle pályázatokon. A nemrég indított Kultúra 2000 keretprogram célja például az európai kulturális együttmûködés elõsegítése, a nemzeti kultúrák terjesztése, a sokszínûség és a közös örökség megõrzése. Az audiovizuális szektort érintõ közösségi szabályozás célja, hogy elõsegítse az audiovizuális szolgáltatásnyújtás szabad áramlását és támogassa az európai audiovizuális ipart. A médiatörvény jogharmonizációs célú módosítására 2002 júliusában került sor. 18. fejezet: Oktatás és képzés Az EU-alapszerzõdés a tagállamok kizárólagos jogkörében hagyja az oktatás és képzés tartalmával, szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdéseket, és az oktatásban kizár bármilyen jogharmonizációs kényszert. A szerzõdés megõrzésre méltó értéknek minõsíti az európai oktatási rendszerek sokszínûségét. Az EU célja, hogy megalapozza és fejlessze a minõségi oktatást és szakképzést. Mindezt uniós akcióprogramok (Socrates, Leonardo da Vinci, Ifjúság) révén hajtja végre. A programok pályázati rendszerben, nagy összegekkel támogatják a tagállamok oktatási intézményeinek együttmûködését, a személyi és szakmai kapcsolatok kiépítését. Magyarország 1997 óta részt vesz a Socrates és a Leonardo programban. Ha a csatlakozás után munkát vállalunk valamelyik EU-tagállamban, migráns munkavállalói státusra teszünk szert. A vonatkozó uniós irányelv elõírja, hogy a fogadó országnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a migráns munkavállaló által eltartott, tanköteles korú gyermekek részére ingyenesen biztosítsa az oktatást. Általános elv az is, hogy az EU-állampolgárságú diákok a felsõoktatásba való felvétel során, illetve az oktatásban a befogadó ország állampolgáraival azonos elbírálás alá esnek fejezet: Regionális politika (térségfejlesztési és felzárkóztatási támogatások) Az EU fontos célja segíteni az elmaradott tagállamok és térségek társadalmi-gazdasági felzárkóztatását. Ennek érdekében a közös költségvetésbõl a tagországok, illetve azok régiói fejlettségi szintjüktõl függõen jelentõs támogatásokat kapnak. Ennyibõl elmondható, hogy a tagországok közötti részleges szuverenitásmegosztás, és az euro-százmilliárdokban is megtestesülõ szolidaritás fontos, egymást kiegészítõ adottságok. A regionális politika keretében a fejlettebb térségek is hozzájuthatnak speciális célokat (a foglalkoztatás növelése, a szakképzés fejlesztése) szolgáló támogatásokhoz. Alapvetõen minden ország maga határozza meg, milyen területek fejlesztésére kívánja az uniós pénzeket felhasználni. A térségfejlesztési és felzárkóztatási források szakmai megnevezése strukturális és kohéziós támogatás. A jelenlegi EU-tagállamok a 2000 és 2006 közötti költségvetési idõszakban a strukturális és kohéziós alapokból 213 milliárd euró támogatásban részesülnek. A csatlakozási tárgyalásokon elért megállapodás alapján a 2004-ben belépõ tíz ország 2006-ig összesen 22 milliárd euró strukturális és kohéziós támogatást kap majd. Magyarország az uniós szabályok szerint a teljes strukturális támogatási keret 12,2 százalékára számíthat ban, a kohéziós alapnál ugyanez az arány 11,6 14,6 százalék. Átszámítva az összes támogatás 780 milliárd forintot tesz ki; ez vissza nem térí- 11

7 tendõ támogatás, amely teljes egészében hazai fejlesztésre fordítható, és az egyes projektek összköltségének százaléka finanszírozható belõle. Az uniós források a 2004 és 2006 között várható magyar gazdasági összterméknek (GDP) évi átlagban körülbelül 1,2 százalékát adják. Az EU 2007-tõl induló, következõ költségvetésének kialakításában már Magyarország is teljes jogú tagként vehet részt. Az unió ebben a költségvetési idõszakban is jelentõs az eddig jóváhagyottnál várhatóan nagyobb támogatással segíti majd a felzárkózásunkat. EU-támogatások a kötelezettségvállalások szintjén (millió euró, évi árakon számítva) 1. táblázat Összesen ALAPOK Strukturális alapok Kohéziós alap Összesen Forrás: Európai Bizottság A csatlakozási tárgyalások az EU 1999-ben elfogadott, 2000 és 2006 közötti pénzügyi idõszakának keretszámaival történõ összevethetõség miatt 1999-es árakon folytak, ezért az öszszegek itt évi árakat tükröznek. 22. fejezet: Környezetvédelem Ma már közhely, hogy a környezetszennyezés nem ismer határokat. Mindebbõl az is logikus módon következik, hogy a környezet védelme is leginkább csak az országok közötti összefogással, egyeztetett módon lehet hatékony. További fontos szempont a környezetvédelem közösségi szintû szabályozásánál, hogy költséges ágazatról lévén szó azonos feltételek szerinti alakítása fontos tényezõ az egységes piaci és versenyfeltételek szavatolása szempontjából is. Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása és követelményrendszere a gazdaság valamenynyi ágazatát érinti. Magyarország környezetvédelmi követelményrendszere lényegében megegyezik az EU-tagállamokéval, de a jogszabályok végrehajtásához további erõfeszítésekre és nagy összegû ráfordításokra van még szükség, amelyeket az EU költségvetése is jelentõs mértékben finanszíroz. Az EU-ban az 1960-as évek vége óta mintegy háromszáz környezetvédelmi jogszabály született. A környezeti hatásvizsgálattól kezdve a hulladékkezelés követelményein keresztül a sugárzás elleni védelem szabályrendszeréig rendkívül széles a szabályozás tárgyköre. Alapvetõ követelmény, hogy a környezetpolitika az egyes gazdasági ágak szabályozására (pl. közlekedés, mezõgazdaság) is kiterjedjen, és érvényesüljenek a fenntartható a környezetvédelmi, gazdasági és szociális érdekeket is figyelembe vevõ fejlõdés szempontjai. Az EU környezeti állapota a hiedelmekkel ellentétben Magyarország belépésével a legtöbb környezeti mutatót tekintve nem romlik, sõt némely területen inkább javul. Hazánk természeti értékei, biológiai sokfélesége mindenképpen gazdagítják az uniót. 12 Az EU-szabályoknak való teljes megfelelés a magyar kormány becslései szerint 2500 milliárd forint környezetvédelmi beruházást tesz szükségessé. A költségek legnagyobb részét (egyharmadát) a települési szennyvizek elvezetésére és kezelésére kell fordítani. A meghökkentõen nagynak tûnõ költségek a magán- és az állami szektor beruházásainak több évre szóló, együttes összege. Ezek a ráfordítások nemcsak a környezetvédelmi célok megvalósítását szolgálják, hanem egyúttal a modernizációt, a magyar gazdaság versenyképességének növekedését és az életminõség javítását is elõsegítik azaz, csatlakozás nélkül is érdekünkben állna, de a csatlakozással elõbb és könnyebben érhetjük el a célt. Az átmeneti mentességrõl a 20. oldalon olvasható tájékoztatás. 23. fejezet: Fogyasztóvédelem Az EU a fogyasztóvédelmet kiemelten fontosnak tekinti, hiszen a fogyasztóvédelem jelenleg az unió 380 millió, a bõvítés után pedig 450 millió polgárának mindennapjait, környezetét, egészségét és biztonságát befolyásolja. Az uniós fogyasztóvédelmi politika az egységes belsõ piac kiépülésének következménye: az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása közös jogszabályok elfogadását tette szükségessé a fogyasztók érdekeinek érvényesítésére. A piacra kerülõ termékeknek és szolgáltatásoknak biztonságosaknak kell lenniük, a fogyasztóknak pedig meg kell kapniuk minden olyan tájékoztatást, amely a számukra legmegfelelõbb választást elõsegíti. Magyarországon például a fogyasztóvédelmi szabályok szerint nem árusítható termék magyar nyelvû tájékoztató nélkül. Az EU-ban alapvetõ követelmény, hogy a fogyasztók a nagyobb választék és az alacsonyabb árak által az egységes piac elõnyeibõl részesüljenek, az alapvetõ szolgáltatások pedig hozzáférhetõek és megfizethetõek legyenek. 24. fejezet: Bel- és igazságügyi együttmûködés Magyarország az EU-csatlakozással a szabadság, biztonság és a jog európai övezetének részévé válik. Ebben az övezetben a fõ cél, hogy az európai polgárok számára az unió egész területén biztosítva legyen a személyek szabad mozgása, a szabadság, a biztonság és a jogegyenlõség. A bel- és igazságügyi együttmûködés szerves része a schengeni rendszer. EU-csatlakozásunk idõpontjában a schengeni szabályoknak csupán egy részét kell alkalmaznunk. A tagállamok közötti belsõ határokon például a magyar osztrák határon az ellenõrzés leépítése csak egy második lépcsõben, legkorábban 2007-ben történhet meg. (Ehhez Magyarországnak eleget kell tennie a schengeni együttmûködés követelményeinek, és az együttmûködés alapjául szolgáló informatikai rendszernek is technikailag alkalmassá kell válnia az új tagok befogadására.) Ha majd külsõ EU-határainkon bevezetjük a schengeni határellenõrzést, sokkal hatékonyabban tudjuk felvenni a harcot az illegális bevándorlással, a nemzetközi terrorizmussal, a szervezett bûnözéssel, az illegális kábítószer- és emberkereskedelemmel szemben. A magyar határrendészeti és igazságügyi szervek hatékonyságának növekedése kedvezõen hat vissza az EU-térség biztonságára is. 13

8 25. fejezet: Vámunió Az EU a teljes áruforgalomra kiterjedõ vámunión alapul, amely egyben az áruk szabad mozgásának alapvetõ biztosítéka. A vámunió tehát az EU egyik alappillére. A bekapcsolódás érdekében a magyar vámjogi elõírások fokozatosan összhangba kerültek az Európai Unió vonatkozó elõírásaival. A magyar vámigazgatás különös figyelmet fordít az informatikai fejlesztésre, az oktatásra és a határátkelõhelyek modernizálására. Az átmeneti mentességrõl a 20. oldalon olvasható tájékoztatás. 26. fejezet: Külgazdasági kapcsolatok 14 Magyarország mind az export, mind pedig az import tekintetében az EU elsõ tíz partnerországa közé emelkedett. Magyarország a csatlakozás után kereskedelmének zömét az unión belül folytatja. Ezzel együtt a kívülálló országokkal megvalósított kereskedelmi kapcsolatok újabb lökést kapnak majd az EU közös kereskedelempolitikája révén. Hazánkra is kiterjednek például az Európai Unió által kötött kereskedelmi megállapodások. 27. fejezet: Közös kül- és biztonságpolitika A közös külpolitika céljai az unió függetlenségének és biztonságának megõrzése, a demokrácia és a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságjogok tiszteletben tartása. Magyarország külpolitikája már most összhangban áll az EU közös kül- és biztonságpolitikájával, így a taggá válás nem okoz majd gondot az azonnali, teljes körû részvételt illetõen. Részvételünk az EU közös kül- és biztonságpolitikai együttmûködésében nem jelenti külpolitikai önállóságunk feladását. A tagállamok e téren együtt határoznak, egyhangú döntésekkel. Sõt mivel tagországként teljes joggal vehetünk részt a közös külpolitika alakításában, érdekérvényesítési lehetõségünk is megnõ. 28. fejezet: Pénzügyi ellenõrzés A pénzügyi ellenõrzés feladata az EU-támogatások felhasználásának ellenõrzése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme. Az ellenõrzés a központi költségvetésen túl kiterjed a mezõgazdaság, az adózás, a regionális és strukturális fejlesztések, a vámunió és a statisztika számos területére. Az EU-források fogadásánál így Magyarországnak is biztosítania kell a megfelelõ pénzügyi lebonyolítást és az átláthatóságot. 29. fejezet: Pénzügyi és költségvetési rendelkezések A csatlakozás után Magyarország az EU-költségvetésbõl a közös agrárpolitika, a strukturális politika és a belsõ politikák keretében részesül uniós támogatásokban. Tagállamként ugyanakkor mi is hozzájárulunk az EU költségvetéséhez. Az EU-költségvetésben Magyarország számára 2. táblázat elkülönített támogatások (millió euró, évi árakon) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELÕIRÁNYZATOK Mezõgazdaság 227,8 596,2 658,7 1482,7 Strukturális és kohéziós politika 788,3 899,6 1159,3 2847,2 Belsõ politikák 190,9 185,6 182,9 559,4 Részösszeg 1207,0 1681,4 2000,9 4889,3 Költségvetési kompenzáció 155,3 28,0 28,0 211,2 Összes kötelezettségvállalási elõirányzat 1362,3 1709,4 2028,9 5100,5 KIFIZETÉSI ELÕIRÁNYZATOK Mezõgazdasági támogatások 124,6 544,0 653,3 1321,9 Strukturális és kohéziós politika 209,2 438,0 523,7 1170,9 Belsõ politikák 100,3 133,1 158,1 391,5 Részösszeg 434,1 1115,1 1335,1 2884,3 Elõcsatlakozási támogatások 235,0 199,0 124,0 558,0 Költségvetési kompenzáció 155,3 28,0 28,0 211,2 Összes kifizetési elõirányzat 824,4 1342,1 1487,1 3653,5 Forrás: Külügyminisztérium. 15

9 A költségvetési hozzájárulás kapcsán Magyarország bejelentette átmeneti mentességi igényét, így 2004 és 2006 között részbeni visszatérítést (költségvetési kompenzációt) kap majd. Az új tagállamoknak a évi kötelezettségeik arányos részét, vagyis a május elsejei belépésnek megfelelõen azok kétharmadát kell csak befizetniük. Hazánk EU-val szembeni nettó költségvetési egyenlege a os idõszakra összesen 1,389 milliárd euró. Ez mintegy 384 milliárd forint: ennyivel nagyobb támogatásban részesül Magyarország annál, mint amekkora összeggel az EU-költségvetéshez hozzájárul. Magyarország hozzájárulása az EU-költségvetéshez 3. táblázat (millió euró, évi árakon) Tradicionális saját források Áfaalapú befizetés (Egyesült Királyságra vonatkozó visszatérítéssel együtt) GNI-alapú befizetés Összes befizetési kötelezettség Összes kifizetési elõirányzat Nettó egyenleg Forrás: Külügyminisztérium. 30. fejezet: Intézmények A csatlakozás napjától Magyarországot valamennyi EU-intézményben teljes körû, a többi tagállammal egyenlõ jogok illetik majd meg. Fontos, hogy e szervezetek munkájában minél hatékonyabban vegyünk részt, hiszen csak így válik lehetségessé nemzeti érdekeink érvényre juttatása. A legfontosabb EU-intézmények: Európai Bizottság, Miniszterek Tanácsa, Európai Parlament, Európai Bíróság, Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága. 31. fejezet: Egyéb kérdések Az EU-csatlakozási tárgyalások egyéb kérdések fejezetében olyan elsõsorban technikai jellegû témákról volt szó, amelyek nem kötõdtek szorosan a többi tárgyalási fejezethez. Itt került például napirendre a védzáradék: a csatlakozási szerzõdés lehetõvé teszi a (korábbi bõvítéseknél is használt) kölcsönös gazdasági védzáradék alkalmazását. Emellett az Európai Bizottság (átmeneti idõre) védelmi intézkedést is alkalmazhat azon új tagállammal szemben, amely a belsõ piaci, illetve a bel- és igazságügyi együttmûködéssel kapcsolatban a felvételi tárgyalásokon vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. 16 Átmeneti mentességek 2. fejezet: A személyek szabad mozgása A csatlakozás után az EU-tagállamok egy éves rendszerben korlátozhatják az új tagok munkavállalóinak szabad mozgását: ebben az idõszakban a tagországok továbbra is elõírhatják, hogy a magyar munkavállalóknak munkavállalási engedélyt kell beszerezniük ám úgy is dönthetnek, hogy egyáltalán nem korlátoznak. Igazi korlátozásra csak az elsõ két évben kell számítani, ekkor is fõként Ausztriában és Németországban. Két év: Valamennyi tagállam a saját nemzeti szabályozását alkalmazhatja és önállóan dönthet arról, beengedi-e valamelyik új tagország munkavállalóit. Plusz három év: A két év elteltével az Európai Bizottság jelentést készít a munkaerõpiac helyzetérõl (tagállamonként). Bármelyik EU-tag három évre meghosszabbíthatja a korlátozást, de errõl köteles elõre értesíteni a bizottságot. Plusz két év: Az ötödik év után további két évre már csak akkor tarthatja fenn egy EUország a korlátozást, ha bizonyítani tudja, hogy munkaerõpiacán komoly zavart okoz az új tagok munkavállalóinak beáramlása. Magyarország csupán bizonyos feltételekkel fogadta el a éves korlátozást. 1. Az EU-tagállamok vállalják, hogy a csatlakozás után jóval nagyobb számban beengedik a magyar munkavállalókat az unió munkaerõpiacára. 2. A tagállamok a magyarokra is a közösségi preferencia elvét alkalmazzák: egy állás betöltésénél a magyar állampolgárokat elõnyben részesítik az EU-n kívüliekkel szemben. 3. Ha valamelyik tagállam korlátozó intézkedéseket hoz Magyarország ellen, a viszonosság alapján nekünk is jogunk van hasonló lépéseket tenni. Ugyancsak fontos, hogy az átmeneti idõszak alatt Magyarország is korlátozhatja az új tagok munkaerejének bejutását. 17

10 3. fejezet: A szolgáltatásnyújtás szabadsága Befektetõk, hitelintézetek: Magyarország átmeneti idõre az EU-szabályoktól eltérõen rendezheti a befektetésvédelem és a szövetkezeti hitelintézetek alaptõke-követelményének kérdését. A jelenlegi EU-tagállamokban a befektetett pénzösszegek a befektetési szolgáltatók csõdje esetén húszezer euróig (4,7 millió forintig) biztosítva vannak, míg Magyarországon csak egymillió forint a biztosítás összege, amely 2008-tól éri majd el az EU-szintet. A szövetkezeti hitelintézetek az uniós szintnél alacsonyabb alaptõkével mûködhetnek, szintén 2008-ig, annak érdekében, hogy több száz településen maradjon pénzügyi szolgáltatás. 4. fejezet: A tõke szabad áramlása Termõföld: Megállapodás született a tárgyalásokon, hogy Magyarország a csatlakozás után hét évig fenntarthatja a külföldi állampolgárok (valamint belföldi és külföldi jogi személyiségû vállalkozások) termõföldtulajdon-szerzésére vonatkozó törvényi tilalmakat. Kivételt képeznek ez alól azok a hazánkban letelepedett EU-állampolgárok, akik egyéni vállalkozóként legalább három éve folyamatosan és legálisan mezõgazdasági tevékenységet végeznek. Ha a hétéves idõszak végén a hazai földárak továbbra sem érnek el olyan szintet, hogy a földpiac zavarok nélkül megnyitható legyen, az átmenet három évvel meghosszabbítható. Másodlagos lakóhely: Magyarország ötéves átmeneti mentességet kapott az EU-jog alkalmazása alól a másodlagos lakóhelyeknél (olyan ingatlan, ahol valaki nem állandó jelleggel tartózkodik). Az átmeneti idõszakban az EU-tagországok állampolgárai és jogi személyiségû vállalkozásai csak elõzetes engedéllyel vásárolhatnak ingatlant másodlagos lakóhelynek, illetve telephelynek. 6. fejezet: Versenypolitika Adókedvezmények: A befektetésbarát környezet és a munkahelyek fenntartásával függnek össze a társasági adótörvény alapján nyújtható adókedvezmények is: ez volt a versenyfejezetrõl folytatott tárgyalások legkomolyabb kérdése. Az eredetileg 2011-ig érvényesíthetõ jogok kapcsán az Európai Unió és Magyarország végül abban egyezett meg, hogy az érintett nagybefektetõk adókedvezményeit átalakítják, EU-konform átmeneti rendszer segítségével. Ami a helyi adókról szóló törvényben szabályozott önkormányzati adókedvezményeket illeti, az unió elfogadta a december 31-ig tartó átmeneti idõszakot azon vállalatok esetében, amelyek nem kedvezményezettjei sem a nagybefektetõi adókedvezményeknek, sem olyan támogatási szabályozásnak, amely nincs összhangban az EU-szabályokkal. 7. fejezet: Mezõgazdaság Vágóhidak: 44 nagy kapacitású vágóhíd december 31-ig átmeneti mentességet kapott bizonyos EU-elõírások teljesítése alól. Olyan üzemátalakítást igénylõ szabályokról van szó, mint a külön állatorvosi szoba kialakítása, a fal és a csempézet hiányosságainak kijavítása, az élõ állattal és hússal foglalkozó üzemi dolgozók elkülönített öltözõjének létrehozása. Tyúkketrecek: Magyarország december 31-ig kapott átmeneti mentességet a tojótyúkketrecek kialakítási szabályainak alkalmazása alól ha a baromfitartó üzemek július 1-je 18 elõtt kezdték meg mûködésüket. Ezzel huszonegy üzem kapott lehetõséget a költséges beruházások késõbbi megvalósítására. Bortermelés: A magyar bortermõ területeket egyetlen zónába sorolták be, ami a must szállíthatósága szempontjából lényeges (a mustot egyébként nem lehetne egyik zónából a másikba vinni). A minõségi követelmények terén tízéves átmeneti idõt kaptunk: az asztali borok minimális természetes alkoholtartalmánál fenntarthatjuk a jelenlegi hazai szabályozást. Idõkorlát nélkül megmarad a must cukrozásának lehetõsége, a jelenlegi magyarországi szabályokkal összhangban. 9. fejezet: Közlekedéspolitika Közúti árufuvarozás: A csatlakozás után a magyar közúti szállítók három évig nem végezhetnek közúti árufuvarozási kabotázst a jelenlegi és a majdani EU-tagállamokban (külföldi fuvarozó által végzett belföldi szállítás). Ugyanígy a tagállamok fuvarozói sem végezhetnek Magyarországon kabotázstevékenységet. Bármelyik tagország saját viszonylatában két évvel meghosszabbíthatja az átmenetet. Az átmenetet nemcsak Magyarország, hanem az EU jelenlegi tagállamai is kérték: saját fuvarozóikat kívánták megvédeni, arra hivatkozva, hogy a tagjelöltek szállítói sokkal alacsonyabb költségekkel mûködnek. Túlsúlyos tehergépjármûvek: A túlsúlyos tehergépjármûveknél 2008 végéig fenntarthatjuk a díj- és útvonalengedély-rendszert. Az átmenet nem vonatkozik a gyorsforgalmi úthálózatra, és azokra a felújított útszakaszokra, amelyek megfelelnek a 11,5 tonnás, EU-s tengelyterhelési követelménynek. Mivel a magyar úthálózat nagyobb részét nem az unióban elfogadott tengelyterhelésre tervezték, a túlsúlyos jármûvek szabad forgalma az útfenntartási költségek számottevõ emelkedésével járna. Vasúti áruszállítás: Az uniós liberalizáció értelmében március 15-tõl szabad a nemzetközi fuvarozás a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózaton (TERFN). A 2006 végéig tartó átmenet alatt a magyar TERFN-hálózatra csak a pályakapacitás húsz százalékáig engedjük be az EU vasúttársaságait. A MÁV nem lenne képes azonnal felvenni a versenyt a nála jóval tõkeerõsebb nyugat-európai társaságokkal, a legjövedelmezõbb tevékenység ráadásul éppen a nemzetközi tranzitfuvarozás. Légi közlekedés: Az unió elfogadta a zajos gépekre kért magyar átmenetet azzal a korlátozással, hogy ennek elõnyét csak a következõ országokból érkezõ repülõgépek élvezhetik: Azerbajdzsán, Kazahsztán, Moldávia, Oroszország, Türkmenisztán, Ukrajna. Az innen jövõ repülõgépek 2004 végéig le- és felszállhatnak Ferihegyen, még akkor is, ha nem teljesítik a kötelezõ zajnormákat. A Malév így megtarthatja a felsorolt országokba megszerzett járatjogait. 10. fejezet: Adózás Áfaszabályok: Az energiafelhasználási és környezetvédelmi szempontból kevésbé hatékony, de hazánkban igen elterjedt tüzelõanyagok (szén, brikett, tûzifa, faszén), illetve a Nyugat- Európában kevésbé elterjedt távfûtési szolgáltatás az EU-szabályozás értelmében normál áfakulcs alá tartozik. Magyarországon az eltérõ tüzelési szokások miatt és a modernizáció elõse- 19

11 gítése érdekében 2007 végéig továbbra is a jelenlegi kedvezményes, 12 százalékos áfakulccsal adóztathatók ezek a fûtõanyagok, valamint a távfûtés. Ugyanígy december 31-ig tartható fenn a kedvezményes áfakulcs az éttermi szolgáltatásoknál: ez lehetõvé teszi a közétkeztetés árainak alacsony szinten tartását addig, amíg a bérek jobban megközelítik az EU-átlagot. Jövedéki adó: Leginkább a cigaretták jövedéki adója marad el az EU által meghatározott közös alsó értéktõl. A cigarettaadó emelése csökkentheti ugyan a dohányzást, de a magyar kormány azzal érvelt, hogy a hirtelen adóemeléssel megnõne a külföldrõl behozott, olcsóbb cigaretták fogyasztása ez pedig fellendítené a feketegazdaságot. Ezért a közös minimumszintet Magyarország december 31-ig érheti el. Pálinkafõzés: Az EU-ban a magánszemélyek pálinkafõzését nem támogatják úgy, mint nálunk. Magyarországon a jelenlegi bérfõzetési rendszer továbbra is mûködhet, a kedvezményesen elõállítható mennyiség csökken majd a csatlakozáskor háztartásonként (3 fõ) 50 literre. 22. fejezet: Környezetvédelem Csomagolási hulladékok: Magyarország december 31-ig kapott mentességet az összes csomagolási hulladék legalább ötven százalékos hasznosításának követelménye, illetve az üveg és mûanyag csomagolóanyagok hulladékainak legalább tizenöt százalékos újrafeldolgozásának követelménye alól. Veszélyes hulladékok égetése: Egyes hazai berendezések esetében az EU-követelmények teljesítése csak korszerûsítéssel, vagy teljes kicseréléssel érhetõ el erre kaptunk június 30- ig tartó átmeneti mentességet. Szennyvíztisztítás: Magyarország átmeneti mentességet kapott az EU-irányelv rendelkezéseinek betartása alól az algásodásra hajlamos, érzékeny területeknél december 31-ig, a 15 ezer lakosegyenértéknél nagyobb települések esetében december 31-ig, a kétezer és 15 ezer lakosegyenérték közötti településeknél pedig december 31-ig. Nagy tüzelõberendezések légszennyezõanyag-kibocsátása: A meglévõ berendezéseknél (pl. erõmûvek, cement- és cukorgyárak) december 31-ig kaptunk átmeneti idõt a technológia fejlesztésére. 25. fejezet: Vámunió A nyersaluminiumra legfeljebb december 31-ig három évre szóló, fokozatosan csökkenõ mennyiségre fokozatosan növekvõ vámtételû kontingenst kapunk. A vámfizetések elengedésére, visszatérítésére és visszafizetésére vonatkozóan fenntartjuk a nemzeti rendszert a május elseje elõtti követelések elévülési határidejéig úgy, hogy a csatlakozás utáni utólagos visszatérítés a magyar költségvetés terhére történik. A gazdasági vámeljárások és vámszabad területek esetében a csatlakozáskor hatályos, egyébként EU-konform engedélyek érvényességét az EU elismeri a közösségi eljárás szerinti új engedélyek kibocsátásáig, de legfeljebb május 1-jéig.

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei. Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetõségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez Budapest, 2003 Vezetõ szakértõ: Pavics Lázár Szerkesztette: Lukács András és Szabó Zoltán

Részletesebben

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé Belső piac Európa gazdasági növekedéséhez

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. április Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz ANTALÓCZY KATALIN SASS MAGDOLNA Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alapvető változásokat

Részletesebben

Adóharmonizálás vagy közös adópolitika?

Adóharmonizálás vagy közös adópolitika? Adóharmonizálás vagy közös adópolitika? Handa Lászlóné Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézet 8000 Székesfehérvár, Budai út 45. handa.laszlone@szgti.bmf.hu

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben