Ikt.szám: /2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság november 4-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt.szám: 3670-11/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 4-én megtartott üléséről"

Átírás

1 1 Ikt.szám: /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság november 4-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Kossuth L. u. 28. sz. épület tárgyalója Jelen vannak: a bizottság elnöke Császár Zoltán a bizottság tagja Lombeczki Gábor a bizottság tagja Baranyi Zoltán szakértő Szarvák Zsolt szakértő Tóth István képviselő Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője Rátkai Attila főépítész Bögös-Andor Viktória Főépítészi Csoport Kuderna Zsófia Főépítészi Csoport Nagy Tamás Főépítészi Csoport Tuza Róbert Városüzemeltetési Iroda vezetője Dr. Nagy-Holló Eszter Jogi Csoport vezetője Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoport vezetője Serfőző János Vagyongazdálkodási Csoport Trombitás Béla Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Wolf Beáta tervező Türk Antal tervező Visnyei Györgyi tervező Fohl Károly tervező Szekeres Tiborné meghívott Lunacsek Ernő VM Eger Kft. ügyvezetője Pókné Lukicza Szilvia jegyzőkönyvvezető Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai. Elnök úr köszönti a bizottság tagjait és a megjelent kedves vendégeket. Bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendeket kézhez kapták. Megállapítja, hogy a bizottság teljes létszámmal, határozatképesen jelen van. Rázsi Botond Alpolgármester úr egy sürgősségi indítványt kívánja beterjeszteni, képviselői keretének felhasználására a Felnémeti Advent civil rendezvény támogatásáról. Javasolja, a bizottság fogadja be az előterjesztést. A bizottság öt egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendeket, és a sürgősségi előterjesztés tárgyalását.

2 2 1. napirendi pont: Javaslat Eger város évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ismerteti Eger város évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolóját. Az I.-III. negyedév számai alapján prognosztizálható, hogy a 2013-as év ugyancsak ilyen módon záródik? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Lehet, hogy egy kicsit szorosabb lesz. Úgy gondolja, hogy mindenképpen bevételi többlettel zárnak a 2013-as évben. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Közgyűlés a I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza: 1. A takarékosság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok költségvetésénél is biztosítani kell. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos 2. Az önkormányzati bevételek beszedésének az egyensúlyi költségvetés biztosításában prioritást kell adni. A helyi adóbevételek valamennyi adóneménél a hátralékok behajtása kiemelten kezelendő. Megkülönböztetett jelentősége van, az iparűzési adó, a tervhez képest még hiányzó összege minimalizálásának. A bevételi többleteket az iparűzési adó és a vagyoni bevételi kiesések pótlására kell fordítani. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 3. A költségvetési szervek kiemelt feladata - Polgármesteri Hivatalt is beleértve - a nyertes pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására. Felelős: költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 3 113/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Eger város évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: A Közgyűlés a I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza: 1. A takarékosság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok költségvetésénél is biztosítani kell. Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos 2. Az önkormányzati bevételek beszedésének az egyensúlyi költségvetés biztosításában prioritást kell adni. A helyi adóbevételek valamennyi adóneménél a hátralékok behajtása kiemelten kezelendő. Megkülönböztetett jelentősége van, az iparűzési adó, a tervhez képest még hiányzó összege minimalizálásának. A bevételi többleteket az iparűzési adó és a vagyoni bevételi kiesések pótlására kell fordítani. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 3. A költségvetési szervek kiemelt feladata - Polgármesteri Hivatalt is beleértve - a nyertes pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására. Felelős: költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 2. napirendi pont: Javaslat Eger Város évi költségvetési koncepciójára (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ismerteti az Eger város 2014 évi költségvetési koncepcióját. Megkötötték-e már azt a Megállapodást, amiben a Klebelsberg, az Önkormányzat és az EKVI is szerepel? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Igen, úgy tudja, hogy már mindenki aláírta a Megállapodást. A bevételi soron az iparűzési adó 320 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben volt. Ez egy jelentős visszalépés. Mi az oka ennek?

4 4 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Azért, mert az idei évben kb. ennyi elmaradással kalkulálnak. Úgy számoltak, hogy a jövő évben ennyivel kevesebb lesz. Ezen kívül még nagyon bizonytalan az a dolog, hogy a Lenksysteme-nél mi lesz a helyzet, ha a Maklári telep megépül. Mit fog az önkormányzatnak jelenteni. Hiszen, ha lesz egy új telephelye, akkor a megosztás módszerét kell, hogy válassza. Abból pedig az következik, nem biztos, hogy az önkormányzat javára lesz majd a megosztás. Itt még teljes a bizonytalanság, hogy tőlük milyen nagyságrendű bevételre számíthat az önkormányzat. A 320 millió forintból mennyi lehet a Lenksysteme kiesése? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Sajnos nem tudja megmondani. Év végére még számol egy millió forintos feltöltési összeggel. Az idén az volt a legnagyobb probléma, hogy egy 217 millió forintos mínusz volt a bevallások kapcsán, és ez duplázódott. Az előleg fizetési kötelezettségben ugyan ez van megállapítva, márciusára is. Az is már a csökkentett összeg. Nem biztos, hogy ez lesz a végleges adószám a költségvetésben. Próbálnak minél magasabb összeget beállítani, mint pl. az idegenforgalmi adóval. Úgy gondolja, hogy ezzel magasabb lesz az összeg. Úgy tudja, hogy ebben az évben növekedett az itt töltött vendég éjszakák száma. Juhászné dr. Krecz Erzsébet Igen, úgy gondolja, hogy ahhoz fogják igazítani, majd a jövő évi költségvetési számokat is. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott évi költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő irányelveket határozza meg a évi költségvetési rendelet megalkotásához: 1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési bevételeket és kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Mötv. előírása szerint nem tervezhető. Felelős: Polgármester és a Jegyző Határidő: folyamatos 2 Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten kezelendő az adóbevételek és a vagyonértékesítés előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása. Felelős: Polgármester és a költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 3. A fejlesztési hitelfelvétel minimalizálására kell törekedni. Egyes fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő

5 5 átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére gyakorolt hatását a futamidő végéig - jogszabályi kötelezés alapján - be kell mutatni. Felelős: Polgármester, Gazdasági Irodavezető Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 4. A év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének, az Egri Vár rekonstrukciójának megvalósítása. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 5. A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok forrásának ismeretében kell a fejlesztéseket rangsorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a nyertes EU s pályázatok végrehajtására. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 6. Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell összeállítani a terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A kulturális intézményeknél programköltségvetéseket is készíteni kell. Az EKVI költségvetésének összeállításánál nagy figyelmet kell fordítani az oktatási intézmények működtetéséhez szükséges források optimalizálására. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 7. A közötti időszakra vonatkozóan ki kell dolgozni az Integrált Területfejlesztési Stratégia és az országos Operatív Programok ismeretében a város gazdaságfejlesztésére vonatkozó koncepciót annak érdekében, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges források hosszú távon biztosíthatók legyenek. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve az ITS anyagának elkészítéséig 8. Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására, valamint készüljenek felmérések a évi költségvetés összeállítása érdekében. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6 Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta /2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Eger Város évi koncepciójára készült javaslat közgyűlés elé terjesztését és az alábbi határozat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott évi költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő irányelveket határozza meg a évi költségvetési rendelet megalkotásához: 1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési bevételeket és kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Mötv. előírása szerint nem tervezhető. Felelős: Polgármester és a Jegyző Határidő: folyamatos 2 Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten kezelendő az adóbevételek és a vagyonértékesítés előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása. Felelős: Polgármester és a költségvetési szervek vezetői Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 3. A fejlesztési hitelfelvétel minimalizálására kell törekedni. Egyes fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére gyakorolt hatását a futamidő végéig - jogszabályi kötelezés alapján - be kell mutatni. Felelős: Polgármester, Gazdasági Irodavezető Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 4. A év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének, az Egri Vár rekonstrukciójának megvalósítása. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 5. A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok forrásának ismeretében kell a fejlesztéseket rangsorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a nyertes EU s pályázatok végrehajtására. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

7 7 6. Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell összeállítani a terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A kulturális intézményeknél programköltségvetéseket is készíteni kell. Az EKVI költségvetésének összeállításánál nagy figyelmet kell fordítani az oktatási intézmények működtetéséhez szükséges források optimalizálására. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 7. A közötti időszakra vonatkozóan ki kell dolgozni az Integrált Területfejlesztési Stratégia és az országos Operatív Programok ismeretében a város gazdaságfejlesztésére vonatkozó koncepciót annak érdekében, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges források hosszú távon biztosíthatók legyenek. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve az ITS anyagának elkészítéséig 8. Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására, valamint készüljenek felmérések a évi költségvetés összeállítása érdekében. Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja 3. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, K2 út és környéke nyugat részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, valamint Eger város Településszerkezeti Tervének részmódosítására (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila Ez a Juhász pincészet környezetére vonatkozó Kőlyuktetői Szabályozási Terv módosítás. Megtörtént az államigazgatási eljárás, illetve a partnerségi véleményezés. A beérkezett véleményeket a tervezők bedolgozták a tervbe. Jelenleg az állami főépítészhez van elküldve az anyag a végső vélemény kialakítására. Szakmai típusú észrevételek is voltak az anyaggal kapcsolatban? Rátkai Attila Olyan volt, amivel már nem nagyon lehetett mit kezdeni. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat:

8 8 Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását a Kőlyuki pincesor és a Kőlyuk út közötti részterületre: A tájkarakter jellemzőinek megtartása érdekében a pincesortól északra, a kőlyuki pincesortól északra kanyargó árok, vízfolyás két oldalán a korábbi mezőgazdasági kiskert jellegű területhasználat visszaszorulóban van. A kőlyuki pincesor kiszolgáló útja aláhúzódó pincék tömedékelése és a terület útszinthez közeli feltöltése lezajlott. A terület, a célzott közpark jellegű használatra alkalmassá vált. Ezért a kis egyéni pincék előtti terület átsorolódik zöldterületi közpark jellegű területfelhasználásba különleges pincés idegenforgalmi területből. A pincesor keleti része előtt megmarad a korábbi terület-felhasználási besorolás. Biztosítottá válik az önkormányzati tulajdonú területen a településképi védelem és a pincesorra történő rálátás védelme. Terület-felhasználás módosulása: 1. A 25. főút melletti erdő, a kőlyuki picesor kiszolgáló útja és a terület mélyvonalán haladó feszíni vízelvezető árok közötti 0706/1-34helyrajzi számú földrészletek zöldterületi közpark terület-felhasználási besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre. A biológiai aktivitás érték, az átsorolás következtében nem változik. A zöldfelületet növelő átsorolás ellenére sem, mivel beépítésre nem szán területek közötti átsorolás valósul meg. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/kőlyuki pincesor jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész: a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: december 30. II. A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, K2 út és környéke nyugat részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 115/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat:

9 9 Eger MJV képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását a Kőlyuki pincesor és a Kőlyuk út közötti részterületre: A tájkarakter jellemzőinek megtartása érdekében a pincesortól északra, a kőlyuki pincesortól északra kanyargó árok, vízfolyás két oldalán a korábbi mezőgazdasági kiskert jellegű területhasználat visszaszorulóban van. A kőlyuki pincesor kiszolgáló útja aláhúzódó pincék tömedékelése és a terület útszinthez közeli feltöltése lezajlott. A terület, a célzott közpark jellegű használatra alkalmassá vált. Ezért a kis egyéni pincék előtti terület átsorolódik zöldterületi közpark jellegű területfelhasználásba különleges pincés idegenforgalmi területből. A pincesor keleti része előtt megmarad a korábbi terület-felhasználási besorolás. Biztosítottá válik az önkormányzati tulajdonú területen a településképi védelem és a pincesorra történő rálátás védelme. Terület-felhasználás módosulása: 1. A 25. főút melletti erdő, a kőlyuki picesor kiszolgáló útja és a terület mélyvonalán haladó feszíni vízelvezető árok közötti 0706/1-34helyrajzi számú földrészletek zöldterületi közpark terület-felhasználási besorolásba kerül. A fenti terület-felhasználási változásnak nincs hatása a fő infrastrukturális hálózatok rendszerére, az úthálózati hierarchiára, a kiépített és meglévő közműhálózati rendszerre, az értékvédelmi, a táj és környezetvédelmi elhatározásokra és követelményekre. A biológiai aktivitás érték, az átsorolás következtében nem változik. A zöldfelületet növelő átsorolás ellenére sem, mivel beépítésre nem szán területek közötti átsorolás valósul meg. Jelen határozat melléklete a TSZTm/2013/kőlyuki pincesor jelű módosító tervlap. A módosítással érintett területen a korábbi TSZT elhatározásai hatályukat vesztik. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész: a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: december 30. II. A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, K2 út és környéke nyugat részterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. 4. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Eger, Szépasszonyvölgy városrészen, a 3769/4 helyrajzi számú kivett közterületre vonatkozóan. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila

10 10 A mai napon érkezett meg az állami főépítész közbenső szakvéleménye. Néhány szerkezeti tervi átvezetésre hívta fel a figyelmet. Ez folyamatban van. Ha megérkezik a szakvélemény ugyan így bekerül II. fordulóra. Államigazgatási szervek részéről érdemi észrevétel nem érkezett. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításával Eger, Szépasszonyvölgy városrész 3769/4 helyrajzi számú kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv részmódosításával és az államigazgatási vélemények elfogadásával. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november 14. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 116/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi rendelet elfogadását: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításával Eger, Szépasszonyvölgy városrész 3769/4 helyrajzi számú kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv részmódosításával és az államigazgatási vélemények elfogadásával. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelet - tervezete Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ /2 hrsz ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt terület Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése kapcsán, valamint Településszerkezeti Tervének módosítása

11 11 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila II. fordulós napirendről van szó. Hosszas előzmények után, már többször tárgyalta a bizottság. Államigazgatási szervek részéről nem érkezett olyan vélemény, ami akadályozná a bemutatást. A Vízmű részéről van még olyan kérdés, ami véleményük szerint nem Szabályozási Tervi kérdés, hiszen a Vízmű egy közmű szolgáltató és nem pedig egy államigazgatási szerv. Az, hogy milyen módon lesz a gáz, villany biztosítva az adott területen a közműszolgáltatóval kötött szerződések tárgyköre. A beruházásokhoz tartozik, nem pedig a Szabályozási Tervekhez. A víz biztosításának több alternatíváját is kidolgozták a tervezők. A legutolsó egyeztetésen a Vízmű elfogadta azt, hogy nyomásfokozóval lesz az egész terület biztosítva. Az írásos véleményében nem ez került megfogalmazásra, hanem, hogy szerepeltessék továbbra is a víztározó létesítését. Úgy gondolják, hogy a Szabályozási Terv jóváhagyható, hiszen olyan államigazgatási vélemény nem érkezett, ami ezzel ellentétes lenne. Az pedig, hogy a beruházás során nyilvánvalóan ütemezetten fog megvalósulni. Milyen közműfejlesztésekre lesz szükség, azt majd az Építőközösség és a Vízmű egymással kötött szerződései fogják tartalmazni. Ha ezt most elhalasztják, ez a munka kárba veszik, mert jövőre ez a terv már nem jóváhagyható a jogszabályi változások miatt. Ezért kéri a bizottságot, hogy támogassa a terv II. fordulós bemutatását. Szarvák Zsolt Nem fognak ezzel a városra valamit ráruházni, rákényszeríteni, hogy később majd nekik kelljen megvalósítani ezt a Vízmű létesítményt, és több százmillió forintot kifizetni? Meg lehetne-e határozni, hogy kinek, milyen kötelezettsége lesz? Rátkai Attila Jelen helyzetben az önkormányzat nem tud előkelő idegenként szerepelni egy Vízművet érintő fejlesztésben, hiszen %-ban tulajdonos. A Hajdúhegyen most is találhatók olyan övezetek, amiknek az ivóvízzel való ellátása nyomásfokozóval biztosított. Ha ilyen jellegű fejlesztésre szánja el magát a Vízmű, függetlenül ettől a Szabályozási Tervtől, akkor ebben az önkormányzat annyiban érintett, amennyiben tulajdonos. A másik kérdés, hogy van egy Építőközösség és annak van egy beruházási szándéka. Az ebből fakadó közműfejlesztések ne okozzanak az önkormányzat számára előre nem látott kiadásokat, ebbe a szabályozási előírásba is beépítésre kerül az az előírás, hogy a megvalósítás során területrendezési szerződést kell kötni. Úgy gondolja, hogy ez a Szabályozási tervi előírás a beruházás pillanatában életbe lépő területrendezési szerződés megkötéséhez köti mind a telekalakítást, mind az építési engedélyt, ez kellő biztonságot ad az önkormányzat számára. Szarvák Zsolt Mielőtt a beépítés megtörténik, tudnak olyan szabályozókat és szerződéseket beiktatni, ami biztosítja azt, hogy az önkormányzatnak nem fog újabb kiadásokat generálni? Az önkormányzat érintettsége ennél talán több is lehet. A vízellátás az önkormányzat alapfeladata. Ha ilyen biztosíték szerepel a szerződésbe, nyilván orvosolható. Tóth István Az Építőközösség, aki vállalja ennek a beruházásnak az elindítását, a tervek elkészítését, garancia arra, hogy megvalósulhasson a beruházás. Itt több száz telektulajdonos érdekeiről van szó. Támogatja a Rendezési Terv módosítást, illetve a belterületbe vonási kérelmet.

12 12 Császár Zoltán Teljes mértékig megalapozottnak tartja a kivitelezést. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: A Hajdúhegy városrész 24. sz. főút belterületi határ 0936/2 hrsz-ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt területe a meglévő településszerkezeti terven beépítésre szánt területként szerepel, mint funkciójában jelentősen megváltozó, általános jellegű kertvárosias lakóterület. A jelenlegi tervmódosítás a kertvárosias lakóterületen belül az alábbi kisebb változásokat tartalmazza: 1. A kertvárosias lakóterületen belül meghatározásra került a terület feltárásához szükséges közlekedési- és közműterületek hálózata. 2. A lakóterületnek a településszerkezeti terven jelölt kb. 0,10 ha illetve 0,14 ha nagyságú részein a tervezett terület-felhasználás a kertvárosias lakóterületről lakóterületi szintű közkertre módosul. 3. A kertvárosias lakóterület terület-felhasználási egységre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,6. 4. Magaslati víztározó számára terület biztosítandó a módosítással érintett területen kívül fekvő 0972/1 és 0972/2 helyrajzi számú ingatlanon. Újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére nem került sor, biológiai aktivitásérték számítást nem kell készíteni. A határozat melléklete az MT-1 jelű Eger város településszerkezeti tervének módosítása c. tervlap. Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének a módosított területre vonatkozó része hatályát veszti. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész az Építésügyi Iroda vezetője Határidő: december 30. II.A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ /2 hrsz ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

13 13 117/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja Eger MJV településszerkezeti tervét és annak leírását: A Hajdúhegy városrész 24. sz. főút belterületi határ 0936/2 hrsz-ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt területe a meglévő településszerkezeti terven beépítésre szánt területként szerepel, mint funkciójában jelentősen megváltozó, általános jellegű kertvárosias lakóterület. A jelenlegi tervmódosítás a kertvárosias lakóterületen belül az alábbi kisebb változásokat tartalmazza: 1. A kertvárosias lakóterületen belül meghatározásra került a terület feltárásához szükséges közlekedési- és közműterületek hálózata. 2. A lakóterületnek a településszerkezeti terven jelölt kb. 0,10 ha illetve 0,14 ha nagyságú részein a tervezett terület-felhasználás a kertvárosias lakóterületről lakóterületi szintű közkertre módosul. 3. A kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,6. 4. Magaslati víztározó számára terület biztosítandó a módosítással érintett területen kívül fekvő 0972/1 és 0972/2 helyrajzi számú ingatlanon. Újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére nem került sor, biológiai aktivitásérték számítást nem kell készíteni. A határozat melléklete az MT-1 jelű Eger város településszerkezeti tervének módosítása c. tervlap. Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének a módosított területre vonatkozó része hatályát veszti. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész az Építésügyi Iroda vezetője Határidő: december 30. II.A Bizottság támogatja Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését az Eger, Hajdúhegy Városrész, 24. sz. főút - belterületi határ /2 hrsz ú út és 0943/1 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kapcsán. 6. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési

14 14 Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására (az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila Ismertette a III. fordulós előterjesztést. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 118/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását, az egyéb ipari gazdasági területekre (Gip) vonatkozó előírások kapcsán. 7. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger, Dobó utca épületeinek helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila A Dobó utca és környékének a helyi védelem alá helyezését alapvetően az indokolja, hogy ez az utca nagyon fontos és jellegzetes utcája az egri városképnek. Fontos, hogy nincs minden épület védve. Számtalan sok épület van, amely műemlékvédelmet is kaphatott volna. Szomorú aktualitást ad a dolognak, hogy egy épületet ezek közül lebontottak a közelmúltban. Ezt szeretnék megakadályozni, hogy ez a folyamat ne folytatódjon. Bemutatja azokat a területeket, amelyekkel foglalkoznak. Ez a Dózsa György tértől a Dobó utcai foghíjig, illetve a Hibay Károly utca, sarok épületig tartalmazza azokat az épületeket, amik a Dobó utca városképébe fontosak. Ilyen módon a Fazola utcába is tartalmaz egy olyan

15 15 épületet, amely a Dobó utcai épülettel szemközti szakaszt fedi le. Igyekeztek kompletten településképi szempontból meghatározni azt a területet, amit a vizsgálat tárgyává tesznek. Erre a területre területi védelmet is javasolnak elrendelni, ami a történelmi telekosztásnak a megőrzését tűzi ki célul elsősorban. Bemutatja projektoron az épületeket, hogy milyen védelmet javasolnak elrendelni. Megköszöni Rátkai Attila részletes tájékoztatását. Örömmel fogadja a kezdeményezést a Dobó utca és környékén lévő épületek védelem alá helyezésére. Szarvák Zsolt Ezzel el lehet kerülni, hogy egyetlen statikai szakvélemény kiadása alapján lebontathassanak épületeket? Rátkai Attila Sajnos nem, ugyanis az életveszély mindent felülmúl. Ha azonnali életveszélyről van szó, nem megakadályozható. Az életveszélyt, véleménye szerint több módon is el lehet hárítani, nem csak bontással. Szarvák Zsolt Kérdés, hogy van-e életveszély? Amit lebontottak épületet, az sem volt életveszélyes. Tudható, hogy ki volt az, aki a statikai szakvéleményt kiadta erre a lebontott épületre? Rátkai Attila Biztos megtudható. Tóth István Már szóvá tette és elmondta, hogy a helyi védelem alá helyezéssel egyúttal egy bizonyos pénzügyi keretet kellene biztosítani, ami pályázat útján elérhető az ingatlantulajdonosok számára és ebből a keretből pályázattal elnyerhető pénzzel tudnák az utcafrontot, homlokzatot helyrehozni. Hasonló képpen, mint a panellakásoknál van pályázati lehetőség a felújításokra, itt a belvárosban is lehetne ezt megvalósítani. Nem gondolja, hogy ez olyan nagy összeg volna a évi költségvetésbe beépíteni. A lebontott épülettel és a szakértői véleménnyel kapcsolatban észrevétele, hogy az önkormányzatnak volt korábban felterjesztési joga törvényalkotásra. Ez valahogy másként van megfogalmazva az Alaptörvényben. Az önkormányzatnak most is van lehetősége arra, hogy kezdeményezzen egy olyan törvénymódosítást, amiben ezt a szakértői véleményt nem egy szakértői véleményhez, hanem kettő vagy háromhoz kellene kötni. Akkor már a szakértői vélemény kialakítása sokkal nagyobb nehézségbe ütközne. Császár Zoltán Nem érti, hogy lehet az, hogy nem tűnt fel egy szakmabelinek sem, mikor az épületet elbontották. Véleménye szerint valamiféle érdekeltség van mögötte. Amennyiben megtörténik egy lebontás, kötelezni kell a tulajdonost, hogy az arculatnak megfelelő épületet építsen a helyére. Támogatja az épületek védelem alá helyezését. Rátkai Attila A reklámok és egyéb hirdető-berendezések kihelyezésére ezen a területen, van egy kis türelmi ideje a hivatalnak, amíg a Dobó utca rekonstrukciója el nem készül. E tekintetben is

16 16 rendet kell tenni. A homlokzat rekonstrukciók nyilván nem csak a helyi védett, hanem a műemlék épületeket is érinti. Érdemes lenne a Műemlékvédelmi Hivatallal egy tárgyalást kezdeményezni, mert nagyon sok kellemetlen tapasztalattal szembesülnek. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: A Közgyűlés elrendeli az Eger, Dobó utca helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről szóló rendelet-tervezet 30 napos közszemlére tételét. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november 30. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 119/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: A Közgyűlés elrendeli az Eger, Dobó utca helyi védelmi területté nyilvánításáról, valamint az utca egyes épületeinek egyedi helyi védelem alá helyezéséről szóló rendelet-tervezet 30 napos közszemlére tételét. Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész a Főépítészi Csoport vezetője Határidő: november napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítása (az egri 28503/2 hrsz-ú ingatlan 273 m 2 területű részének törzsvagyonból történő kivonása) a 399/2012. (VI.28.) számú Közgyűlési határozat végrehajtására.

17 17 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Serfőző János Ismertette az előterjesztést. Tóth István Furcsának találja, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az összegben még nem állapodott meg a vevővel, addig egy rendelet-tervezetben már kivonják. Véleménye, hogy először kellene egy konkrét előszerződés a tulajdonossal. Serfőző János A közgyűlés erről döntött júniusban, elfogadta a Ft/m 2 értékesítési árat. Erre azért van most szükség, mert a záradékolt változási vázrajzok már a Járási Földhivatalnál vannak, és az adás-vételi szerződést szeretnék hozzá csatolni. Ahhoz, viszont kell a funkcióváltás, hogy el tudjanak járni, mert közparkot nem értékesíthet az önkormányzat. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Rendelet tervezet: RENDELET-TERVEZET Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. (1) Az 6/2012. (II.24.) Vagyonrendelet 3. mellékletét képező közpark között felsorolt törzsvagyon részét képező Eger, külterületi 28503/2 hrsz-on nyilvántartott m 2 térmértékű ingatlan 273 m 2 térmértékű területét a törzsvagyoni körből kivonja.

18 18 Cím Helyrajzi szám Változás előtti terület Változás utáni terület Eger, zártkert 28503/ m m 2 Záró rendelkezések: 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 120/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi rendelet tervezet elfogadását: Rendelet tervezet: RENDELET-TERVEZET Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el. Módosuló rendelkezések 1. (1) Az 6/2012. (II.24.) Vagyonrendelet 3. mellékletét képező közpark között felsorolt törzsvagyon részét képező Eger, külterületi 28503/2 hrsz-on nyilvántartott m 2 térmértékű ingatlan 273 m 2 térmértékű területét a törzsvagyoni körből kivonja.

19 19 Cím Helyrajzi szám Változás előtti terület Változás utáni terület Eger, zártkert 28503/ m m 2 Záró rendelkezések: 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 9. napirendi pont: Előterjesztés Eger, Dobó utca épületeire vonatkozó telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Rátkai Attila Azért találták ki ezt a formát, mert előfordulnak olyan esetek, amikor a legnagyobb jó szándékuk ellenére is lebontódnak épületek. A kétfordulós helyi védelem alá helyezés között még számtalan dolog történhet. Hogy ne történhessen, azért gondolták a telekalakítási és építési tilalom elrendelését, gyakorlatilag az egész helyi védelem alá kijelölt területre. Nagyon érdeket nem sért, mivel hamarosan a Dobó utcában a munkálatok megkezdődnek, és fizikailag is lehetetlen lesz építkezni. A tilalom csak arra az időszakra terjedne ki, amíg a helyi védelmi rendelet II. fordulóban is jóváhagyásra nem kerül. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger MJV Képviselő-testülete telekalakítási és építési tilalmat rendel el a Dobó utca területén lévő védendő épületek megóvása érdekében, az épített környezet

20 20 alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 20. (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, a Dobó utca páros és páratlan oldalának helyi védelmi területté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig. Telekalakítási és építési tilalommal érintett terület: Eger, Tinódi Sebestyén tér 1. szám hrsz: 5032 Eger, Dr. Hibay Károly utca 22. szám hrsz: 4999 alatti ingatlanok; valamint Eger, Tinódi Sebestyén tér 6. szám hrsz: 5486 Eger, Dobó utca 30. szám hrsz: 5471 alatti ingatlanok által közrefogott területre. Telekalakítási és építési tilalommal érintett ingatlanok helyrajzi száma: /1-5477/ / / /2-5026/ Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi csoport vezetője Határidő: december 30. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 121/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat:

21 21 Eger MJV Képviselő-testülete telekalakítási és építési tilalmat rendel el a Dobó utca területén lévő védendő épületek megóvása érdekében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 20. (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, a Dobó utca páros és páratlan oldalának helyi védelmi területté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig. Telekalakítási és építési tilalommal érintett terület: Eger, Tinódi Sebestyén tér 1. szám hrsz: 5032 Eger, Dr. Hibay Károly utca 22. szám hrsz: 4999 alatti ingatlanok; valamint Eger, Tinódi Sebestyén tér 6. szám hrsz: 5486 Eger, Dobó utca 30. szám hrsz: 5471 alatti ingatlanok által közrefogott területre. Telekalakítási és építési tilalommal érintett ingatlanok helyrajzi száma: / /1-5483/ / / /

22 22 Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Rátkai Attila Főépítész A Főépítészi csoport vezetője Határidő: december napirendi pont: Előterjesztés a VM Eger Kft hirdetési célú közterület hasznosító társasággal kötött szerződés módosításáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Nagy-Holló Eszter Ismertette az előterjesztést. Lunacsek Ernő Kapott egy t, hogy a mai bizottsági ülésen jelenjen meg a tisztázásra váró kérdések ügyében. Megkapta a szerződés-módosításról szóló tervezetet. Ez több pontban nem fedi a szerződésben leírtakat. Szeretne kérni még egy tárgyalást az önkormányzat illetékeseivel. A szerződés 1. sz. módosításának a 3.1.I) pontjában leírtakat sem tartja helyén valónak. Nem érti, amennyiben emelkedik a reklámhordozó felület, miért kell a városba többet fizetni? Ezek szerint csökkenteniük kellene a 12 millió forintos díjat, ha csökken a városba a reklámfelület mennyisége? Ütközik a korábbi megállapodásukkal, hogy a városba tegyenek rendet. Kéri, hogy mielőtt a szerződés-módosítási javaslat közgyűlés elé kerül, előtte egyeztessenek. Előzetes tárgyalásokat nyilván az ügyvezető úr és az önkormányzat folytattak egymással. A bizottságnak semmi nemű tudomása nincs, legalább is csak érintőlegesen. Ha ennyire ellentétes az itt leírt, és a két fél érdeke a bizottság így nehezen tud dönteni. Indokolja valami a sürgősséget, hogy az anyag kerüljön be a novemberi közgyűlésre? Dr. Nagy-Holló Eszter Nincs olyan ok. Akceptálják az ügyvezető úr kérését, tárgyalják a kérdéseket újra, annyi egymással ellentmondó vélemény van, amiről a bizottság most nem tud dönteni. Kerüljön vissza az előterjesztés egy másik időpontban. Lunacsek Ernő Köszöni, egyetért az új tárgyalással. Tárgyalják újra mind azokat a dolgokat, ami félreértésre ad okot. Ettől függetlenül a munkájukat végzik, elkezdik az összes buszvárók karbantartását, felújítását. Kifizették az ez évi 12 millió forint + Áfa összeget a városnak, minden vállalt kötelezettségüknek úgy gondolja eleget tettek. Azokról a reklámhordozókról a városba, amiről nem tudni, hogy ki helyezte ki, fizetési kötelezettségük nincs, kaphatna a bizottság egy adatbázist? Mennyire feladatuk ezt vizsgálni?

23 23 Lunacsek Ernő Az ez éviek folyamatban vannak, az elmúlt éviekről tud tájékoztatást adni. Több bírósági ügyük volt már, amit megnyertek. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező hirdetési célú közterület hasznosító feladatok ellátására kötött szerződés módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: november 30. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 122/2013. (XI. 4.) sz. döntés Elnök úr javasolja a bizottság tagjainak, hogy most ne döntsenek a VM Eger Kft. hirdetés célú közterület hasznosító társasággal kötött szerződés módosításáról, hanem küldjék vissza az önkormányzat illetékeseinek egy új tárgyalásra. 11. napirendi pont: Előterjesztés az Eger, 0434/72 hrsz-ú, 0434/18 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a 0445/1 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Serfőző János Ismertette az előterjesztést. Császár Zoltán Véleménye szerint, amikor értékbecslés készítésére kérnek fel értékbecslőt, ne egy, hanem legalább két személytől kérjenek ajánlatot. Példátlannak tekinti, hogy egy terület eladásához nem kérik ki értékbecslő véleményét, hanem az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak bölcsességére és szakmai hozzáértésére bízzák, hogy döntsék el az árat. Ezt elfogadni nem tudja. Nem érti, hogy az előterjesztés miért került a bizottság elé. A bizottság az ülés megkezdése előtt kézhez kapott egy értékbecslést az ingatlanokról. Ez az összes területet tartalmazza, ami az előterjesztésben szerepel? Sajnos a bizottságnak még nem volt ideje átolvasni, valószínű emiatt fejezi ki aggályait Császár Zoltán Képviselő úr. Pénzösszegről a bizottság nem szívesen dönt, ez a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság feladata. Az eljárás hogyan alakulna?

24 24 Serfőző János Az értékbecslést sajnálatos módon csak az ülés előtt tudta szétosztani, mivel a mai nap délelőttjén kapta kézhez. Az értékbecslés alatt az önkormányzat nem értékesíthet, tehát a bizottság csak e fölött dönthet. Ez magasabb attól, amit a haszonbérlő ajánlott. Egyeztetett Csathó Csaba Tanácsnok úrral, ő kérte, hogy mivel az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elsődlegesen urbanisztikai kérdésekben dönt, a bizottság döntése alapján a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság határozhassa majd meg az értékesítési árat. Császár Zoltán Sajnálja, másképp értelmezte. Vincze úr mennyit kínált ezért a területért? Serfőző János Ft-ot hektáronként. Tóth István Elég gyakori, amikor az ingatlan értékbecslés és a könyv szerinti érték eltér, ilyenkor a bizottságnak kell mérlegelni, hogy könyv szerinti érték alatt esetleg van-e értelme értékesíteni. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság ebben dönt, figyelembe véve az értékbecsléseket. Sokszor bebizonyosodott már, hogy az értékbecslés sok esetben eltér. Egyetért Császár Zoltán Képviselő úrral abban, hogy nem egy értékbecslést kell bekérni, hanem többet. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 0434/72 hrsz-ú, m 2 térmértékű, szőlő, gyep művelési ágú, 0434/18 hrsz-ú, 2545 m 2 térmértékű, szőlő, művelési ágú ingatlanok és az 0445/1 hrsz-ú, m 2 térmértékű ingatlanból a haszonbérlő által ténylegesen használt ingatlanrész adásvételének lebonyolítását nettó.- Ft.-/ m 2 vételár megfizetésével Vincze Béla (3300. Eger, Váczi Mihály út 65.) haszonbérlő részére. Vincze Béla vállalja a telekalakítási eljárással és az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség megfizetését. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a haszonbérleti díj tartozás rendezése az Önkormányzat felé. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: március 31. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

25 25 123/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az egri 0434/72 hrsz-ú, 0434/18 hrsz-ú és 0445/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó eladási árat.- Ft.-/ m 2 összegben javasolja meghatározni, és javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő 0434/72 hrsz-ú, m 2 térmértékű, szőlő, gyep művelési ágú, 0434/18 hrsz-ú, 2545 m 2 térmértékű, szőlő, művelési ágú ingatlanok és az 0445/1 hrsz-ú, m 2 térmértékű ingatlanból a haszonbérlő által ténylegesen használt ingatlanrész adásvételének lebonyolítását nettó.- Ft.-/ m 2 vételár megfizetésével Vincze Béla (3300. Eger, Váczi Mihály út 65.) haszonbérlő részére. Vincze Béla vállalja a telekalakítási eljárással és az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség megfizetését. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a haszonbérleti díj tartozás rendezése az Önkormányzat felé. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető Határidő: március napirendi pont: Előterjesztés a évi társasházak magánerős felújításra beadott tartaléklistán szereplő pályázatok támogatásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Tuza Róbert Ismertette az előterjesztést. Ebben az évben még megköthetőek a szerződések? Tuza Róbert Igen. Szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot. Döntési javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a III/12. címszámról a évben benyújtott tartaléklistán szereplő pályázatok közül az alábbi 3 db pályázatot, Ft. összeggel támogassa, az alábbi táblázat szerinti bontásban.

26 26 A társasház címe: Vörösmarty u Önkormányzati támogatás Ft összege: A társasház címe: Dózsa Gy. tér (Tinódi S. tér) 8. Önkormányzati támogatás Ft összege: A társasház címe: Széchenyi u. 28. Önkormányzati támogatás Ft összege: Felelős: Habis László Polgármester Határidő: december 31. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 124/2013. (XI. 4.) sz. döntés Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a III/12. címszámról a évben benyújtott tartaléklistán szereplő pályázatok közül az alábbi 3 db pályázatot, Ft. összeggel támogassa, az alábbi táblázat szerinti bontásban. A társasház címe: Vörösmarty u Önkormányzati támogatás Ft összege: A társasház címe: Dózsa Gy. tér (Tinódi S. tér) 8. Önkormányzati támogatás Ft összege: A társasház címe: Széchenyi u. 28. Önkormányzati támogatás Ft összege: Felelős: Habis László Polgármester Határidő: december 31.

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 4794-13/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Karacs Rudolf Dr. Megyesi Melinda

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Ikt.szám: 3670-8/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. augusztus 21-én megtartott üléséről

Ikt.szám: 3670-8/2013. JEGYZŐKÖNYV. Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. augusztus 21-én megtartott üléséről 1 Ikt.szám: 3670-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2013. augusztus 21-én megtartott üléséről Helyszín: Eger, Dobó István tér 2. I. sz. tárgyaló Jelen vannak: a

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

. napirend. Tisztelt Közgyűlés!

. napirend. Tisztelt Közgyűlés! . napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) rendeletének módosítására (az egri 6663 hrsz.-ú

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovácsné Harnóczi Hedvig. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. meghívott (ügyvezető igazgató) Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Kovácsné Harnóczi Hedvig. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. meghívott (ügyvezető igazgató) Tóthné Gyöngy Andrea 740-7/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. április 16.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Iktsz: 526-12/2007. JEGYZŐKÖNYV

Iktsz: 526-12/2007. JEGYZŐKÖNYV Iktsz: 526-12/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. számú tanácskozó termében 2007. június 27-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak:

Részletesebben

/ ( IV... ) 45/2011. (IX.27.)

/ ( IV... ) 45/2011. (IX.27.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.../2012. (IV...) önkormányzati rendelete önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

389/2016. (12.08.) sz. határozata

389/2016. (12.08.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 389/2016. (12.08.) sz. határozata a PÉSZ 2015. évi 12. és 2016. évi 15. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 10.45 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 8. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Város Főépítésze. Előterjesztés

Város Főépítésze. Előterjesztés Város Főépítésze 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: foepitesz@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Ügyintéző: Tárgy: Előterjesztés A helyi építési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Iktatószám: 542-4/2007

Iktatószám: 542-4/2007 JEGYZŐKÖNYV A Pénzügyi Bizottság 2007. március 21.-én megtartott üléséről Iktatószám: 542-4/2007 Jelen vannak: Nagy István Elnök Orosz Lászlóné Képviselő tag Jékli Sándor Képviselő tag Kiss Barnabás Szakértő

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés 2017. február 16. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés 7. napirendi pont - Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszközt módosító eljárásokról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 29-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 29-i testületi ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 29-i testületi ülésére Tárgy: Ingatlanokkal kapcsolatos intézkedések a dombóvári szennyvíztelep-bővítés miatt Előterjesztő:

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 26-i. k ö z g y ű l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 26-i. k ö z g y ű l é s é r e VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTERE Szám: 2130-4/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. március 26-i k ö z g y ű l é s é r e Tárgy: Döntés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás. Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető. Serfőző János Sós István Civil F. Dr. Szalóczi Ilona.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás. Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető. Serfőző János Sós István Civil F. Dr. Szalóczi Ilona. 2966-6/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. május 20-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke Jékli Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség

26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség 26. számú előterjesztés Rendeletmódosítás: Minősített többség Határozati javaslat: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE

J AVASLAT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J AVASLAT A CSEPEL-ÓFALU KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRE Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Polinszky

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról 2636-9/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. augusztus 22-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Pál György tag Dr. Misz Mihály tag

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2016. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 177. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: I. Pápa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére

2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. október 14-i rendkívüli ülésének J

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség

PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség PG/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2016. november 23-i rendes ülésére Tárgy: Mezőgazdasági területek haszonbérbe adási

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben