Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet

2 A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna, N. Császi Ildikó Alkotószerkesztő: Farkas Andrea Vezető szerkesztő: Kóródi Bence Tudományos szakmai lektor: DR. Steklács János Pedagógiai lektor: Gombos Péter Nyelvi lektor: Hedvig Olga Mária Fedélgrafika: Horváth Ákos Látvány- és tipográfiai terv: Dániel Andrea, Fekete Gabriella Illusztrációk: Horváth Ákos Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipédia A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Nyomdai előkészítés: Fekete Gabriella Terjedelem: 20,6 (A/5) ív, tömeg: 406 gramm A könyvben felhasználásra került a Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv osztályosoknak kötet című mű, Műszaki Kiadó, Szerzők: Jegesi Krisztina, N. Császi Ildikó. Grafikus: Bódi Katalin. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

3 Ked-ves Gye-re-kek! Ta-valy meg-ta-nul-tá-tok a be-tű-ket, és ki-nyi-tot-tá-tok az a-rany-ab-la-kot. A sza-vak-ból me-sék, ver-sek szö-vőd-tek. Most is-mét e-gyütt az osz-tály. Ké-szül-je-tek! Az ol-va-sás nagy ka-land-ja és ö-rö-me foly-ta-tó-dik Haj-rá! Az al-ko-tók csa-pa-ta Tás-ka, is-ko-la Kit visz a tás-ka? Fi-út. Kit hoz a tás-ka? Le-ányt. Az ud-va-ron ta-lál-koz-nak. Tás-ka, fi-ú, le-ány. És ez így megy hét-fő-től pén-te-kig min-den nap, a-míg a tás-ka meg nem ö-reg-szik. Miklya Zsolt

4

5 Ismét együtt! Ismételjünk!

6 Szeptemberi töprengés 6

7 Szep-tem-be-ri töp-ren-gés Hogy-ha ne-kem szár-nyam vol-na, Dél-re száll-nék, mint a gó-lya. Nem kel-le-ne ó-vo-dá-ba jár-nom, az-tán is-ko-lá-ba. De a-zért jó még-se vol-na el-re-pül-ni, mint a gó-lya. É-des-a-nyám bá-na-tá-ban foly-ton sír-na én-u-tá-nam. Le is te-szek vég-leg ró-la, csak a-zért se le-szek gó-lya. In-kább já-rok ó-vo-dá-ba, az-u-tán majd is-ko-lá-ba. S mi-re min-det mind ki-jár-tam, s még-se nő-ne ki a szár-nyam, tu-dom már, hogy mit csi-nál-jak: el-sze-gő-döm pi-ló-tá-nak. Kányádi Sándor én-u-tá-nam: u-tá-nam el-sze-gő-döm: be-ál-lok, mun-kát vál-la-lok Miért szeretne elszállni a gólyákkal a kisfiú? Miért maradna mégis? Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? 7

8 Beszédhangok és betűk Mit látsz a képen? Meséld el! Pótold a hiányzó hangokat! bak al ab ál dal él ől úl FAL ÉL Öl ÚL KAP AR ÉR ÖR Olvasd el a szavakat balról jobbra és felülről lefelé! Válassz ki egy szópárt! Mondj egy mondatot velük a párodnak! kap kép kar kár var vér mar már kar kér hat hát MAR Mér rag rág TAR Tér rak RÁK FAL Fél VAR Vár Olvasd el! Mit veszel észre? dal bal hal fal sas vas has kas

9 6. Milyen betűk készültek zsinórból? Válassz ki egyet, és készítsd el te is! 7. Mondd el a mondókákat egy levegővétellel egyre gyorsabb tempóban! E-ke-te pe-ke-te cu-ko-ta pé Á-bel-bá-bel do-mi-né Csi-szi á, csi-szi bé Csi-szi-cso-szi kom-po-dé. Sár-ga bög-re, gör-be bög-re. 8. Mi a szabály? Találj ki a szósor végére egy új szót! Utána a pároddal felváltva folytassátok a játékot! cso-da da-ru ru-ha ha- bi-ka ka- ma-dár dár Olvasd el! Tapsold le a színessel írt szavakat! Mondj mondatokat velük! hód bá-bu da-gad do-bo-gó dug du-da do-bog he-ge-dű kád du-gó ha-bog ko-po-gó pad gi-da ku-pak ro-bo-gó hab ti-ed ko-pog ka-na-pé dob ba-ba tá-mad ta-pa-dó Mondd ki a hét napjainak nevét! Mondd el sorban! Sorold fel a hétköz napra és a hétvégére eső napokat! hét-köz-nap hét-vé-ge sz r-d h t-f p n-t k sz m-b t k dd cs -t r-t k v -s r-n p 9

10 Szótagok és szavak Mit látsz a képen? Meséld el! 4. Olvasd el, keress értelmes szótagokat! var vár ver vér kar kár ker kér mar már mer mér sas sás ses sés Mondj a szavakkal szókapcsolatot! dal dal-lal bal bal-lal 10

11 5. Keresd meg a kakukktojást! Több megoldás is lehet! Indolkold meg! he-gyek lep-ke fecs-ke kecs-ke Pe-ti-ke 6. Alkoss mondatokat a szókártyákkal és a képekkel! er-re eny-nyi ek-kor BOB 5 Ft ar-ra any-nyi ak-kor Nézd meg a szavak végét! Játssz te is a pároddal! gör-be ma-dár csa-csi bú-tor be-le dár-da csi-be tor-ma le-ér da-lol be-le ma-dár Olvasd el a szavakat! Folytasd velük a szólépcsőket! a-kar macs-ka ra-ké-ta 9. Tanuld meg a verset! Mondd egyre gyorsabban! Fenn a hegyen, körbe-körbe, Tűztáncot jár három törpe. Törpetánc Hipp, hopp, hepe, hupa, avar, muhar, jaj, de puha! Rátiporva kőre, rögre, azt huhogják megpörögve: Zeng a daluk mindörökre, Törpe bögre, görbe bögre. Tamkó Sirató Károly 11

12 Szavak és mondatok Mi jut eszedbe a képről? Mi változott meg? Fejezd be a megkezdett mondatokat! A kosár A kislány vadgesztenyét Gesztenyebábot 4. Tudtad? A vadgesztenyéből gesztenyebábot készíthetünk. A gesztenyepürét szelídgesztenyéből készítik. Készíts gesztenyebábokat! 12

13 Gesztenyéző Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! Gesztenyéből fabrikálok buksi fejű barna bábot. Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! Ha vagytok már jó néhányan, megnyitom a bábszínházam. Gyárfás Endre fabrikálok: készítek, összerakok, megépítek, létrehozok 5. Olvasd el a betűket! Melyikhez használtuk fel a legtöbb, és melyikhez a legkevesebb gesztenyét? Becsüld meg! Majd számold is meg! 6. Felismered a gesztenyéből készült bábukat? Mit látsz a képeken? Mondd el! 13

14 Tavalyi olvasmányaim 14 Figyeld meg a képet! Csukd be a könyvet! Sorold fel emlékezetből az állatokat! Miről beszélgethetnek az állatok fotózás közben? Alkossatok csoportokat! Játsszátok el! Emlékezz vissza a tavalyi és a nyári olvasmányaidra a kép alapján!

15 4. Alkoss történetet a képsorozat alapján! 5. Meséld el, mi történhetett! Játsszátok el! 6. Miről beszélgetnek a figurák? Játsszátok el! 15

16 A vadgalamb és a szarka Miféle madarat látsz a képen? Mit tudsz róla? Olvasd el a rövid ismertetőt! Milyen újdonságot tudtál meg? szarka: A szarka a varjúfélék családjába tartozó, közepes méretű madár. Fekete-fehér a tollazata, a farktolla. Ezzel lehet megkülönböztetni a varjaktól. A szarka egy egész életre választ magának társat. Melyik szó nem illik a sorba? Szerinted miért? rossz silány remek hitvány 4. Olvasd el a szópiramisokat! tákol tákolva összetákolva harag haragudott megharagudott rak rakás rakásra fészekrakásra hall hallgat hallgatta elhallgatta 5. Mondd egyre gyorsabban! Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarka fajta szarka farka tarkabarka. 16

17 A vadgalamb és a szarka Tudod-e, miért nem ért a vadgalamb a fészekcsináláshoz, miért rak olyan hitvány fészket, mely csak néhány szál száraz ágból van összetákolva? Elmondom én. A vadgalamb a szarkát kérte meg, hogy tanítsa meg őt a fészekrakásra, mert ebben a szarka igen nagy mester, s olyan fészket tud csinálni, hogy ahhoz a héja, ölyv hozzá nem ér. A szarka szívesen elvállalta a tanítást, s fészekrakás közben, míg egy-egy gallyat helyére illesztett, mindig mondogatta a maga módján: Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy! A vadgalamb erre mindig azt felelte: Túdom, túdom, túdom! hitvány: rossz minőségű, nem jó hozzá nem ér: nem tud hozzáférni A szarka elhallgatta azt egy darabig, de utoljára megharagudott. Ha tudod, csináld! s otthagyta a fészket fele munkájában. A vadgalamb aztán azóta sem tudott ebből a mesterségből többet megtanulni. Arany László Milyen fészket épített a galamb? Mit mondogattak a madarak? Szerinted miért? Mi lett a történet vége? Olvasd el a közmondásokat! Szerinted melyik illik a meséhez? Miért? Olyan a feje, mint a szarkafészek. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. A sólyommadárnak nem lesz galamb fia. 17

18

19 Ősz Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. Weöres Sándor: Galagonya (részlet)

20 Dalocska Játsszátok el az évszakok váltakozását! Alkossatok négy csapatot! a) A nyár csapata pillangókból álljon. b) Az ősz csapata szél és eső úrfiakból. c) A tél csapata didergőkből. d) A tavasz csapata virágbontókból. Beszéljétek meg, melyik csapat kezd! Az álljon fel, és adja elő a szerepét! A többiek figyeljék, mikor következnek, és vegyék át a stafétabotot! Ki tud többet a hónapokról! Készítsetek gondolattérképet! öltözködés időjárás évszak ünnepek játék sport Melyik szónak látod a ritmusát? reggel tél hógolyó táncol falevél messze Tapsold le a nevedet! Mutatkozz be tapssal a párodnak, majd cseréljetek! Hányadik a sorban a helyesen szótagolt szó? reggel reg-gel re-ge-l regg-el falevél fa-lev-él fa-le-vél fal-ev-él pillangó pil-lang-ó pill-lan-gó pil-lan-gó Nézz át a másik oldalra! Mit fogtok olvasni: verset vagy mesét? Hány versszakból áll? Ki a szerzője?

21 Dalocska Csengő szól: gingalló, röppenj már, pillangó! Pillangó messze jár, volt-nincs nyár, vége már. Züm-züm-züm, ez a szél; táncol a falevél. Züm-züm-züm, ez a szél! Egy reggel itt a tél. Csukás István Szerinted melyik évszakról szól a vers? Miért? Miért kéri a költő, hogy röppenjen el a pillangó? Olvasd el újra a vers első versszakát! Hány szótagból állnak a sorok? Keress rímelő verssorokat! Mondd el a párodnak, csak magánhangzókkal! Ő találja ki mire gondoltál! Utána cseréljetek! 21

22 Almaszüret Mit látsz a képen? Miben hasonlít a valósághoz, miben különbözik tőle? Indokold meg! Mondj a, á, e, é, i és í hangot tartalmazó szavakat a képről! Mit látsz a kis képeken? Hány szótagból áll? Tapsold le! Mely hangok helyét színeztük be? a e i é á í é e á a Á Í E Á É A I A É E Mit látsz a képen? Keresd meg a szócsoportban! 22 kar kár vár var kér vér már szín mar szén hat mér sas nyel nyél víg sás vég bal haj héj szel szél bál

23 6. Olvasd el a szópiramisokat! szűr szüret szüretel szüreteljünk szín színes színesedik színesedni tár tárol tároló tárolóban kása kásás kásásodik megkásásodik 7. Olvasd el a szavakat! Hányadik a bekeretezett szó a szósorban? lép kép láp lap lépés tép lép lét lépdel sál sálat ás tál sálak lát sál ál bál haza háza házal hazai házi haza házas hazám házam 8. Olvasd el a verset! Tanuld is meg! Alma, alma Alma, alma piros alma, odafönn a fán, ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. De elérnem nincs reményem. Várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. Kányádi Sándor 23

24 Maszat-hegyi naptár Milyen változások történnek ősszel a természetben? Játsszunk! A zsákban ősszel érő gyümölcsök bújtak el. Gondolatban vegyél ki közülük egyet! Mesélj róla a társaidnak például így: Sárga színű, ha érett, finom édes! K hanggal kezdődik a neve. A többiek találják ki, hogy melyik gyümölcsre gondoltál. Gyűjtögessetek, alkossatok! Gyűjts össze színpompás őszi faleveleket, amelyek segítségével csodálatos képeket készíthetsz. Nem is kell hozzá más, mint egy kartonlap, ragasztó, a falevelek és a képzeleted. 4. Egy naptár egyik oldalát idefújta az őszi szél. Tudod-e, mi az a naptár? Beszéljétek meg, miért lehet szükségünk rá! Összekeveredtek az őszi hónapok nevében a betűk. Mely hónapok ezek? 24

25 Maszat-hegyi naptár (részlet) Szeptember Szeptember úr egy nagy melák, Augusztus inge szűk neki, vehet fürdőt, ihat teát, a nátha mégis szétveti, orrát a gyűrött égbe fújja, s a lombok zöldes piszkait kis golyócskává összegyúrva az őszi szélbe pöcköli. melák: nagyra nőtt, termetes, esetlen Október Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték, teli pöndörödő levelekkel a fák, mintha kispriccelt volna a festék, oly sokszínű lett ez az őszi világ. És mintha a bőrön ecset kaparászna arcunk kipirul, belekékül a szánk, egy piktor az ősz, és nincs neki vászna, színeket ken ezért maszatolva miránk. pöndörödő: kunkorodó piktor: festő November Ablak tátong a rossz falon, becsordogál az alkonyat, neszeznek polcon, asztalon kis, bolyhos orrú plüssnyulak, November néni üldögél a hintaszék alatta ring, elmúlt az ősz, és itt a tél, kötött mellényke kell megint. Varró Dániel alkonyat: naplemente, amikor lemegy a nap neszeznek: alig hallható zajt ütve mocorognak Jellemezd az őszi hónapokat a vers alapján! 25

26 Ősszel elköltöznek a fecskék Figyeld meg a képeket! Alkoss mindegyikhez kérdéseket! Ha tudod, válaszold is meg ezeket! a b c d Olvasd el figyelmesen a verset! Valami készül ficserészne: fecsegne, fecserészne, csicseregne csősz: a termésre a mezőn vigyázó őr, mezőőr Elszállt a fecske, üres a fészke, de mintha most is itt ficserészne, úgy kél a nap, és úgy jön az este, mintha még nálunk volna a fecske. Még egyelőre minden a régi, bár a szúnyog már bőrét nem félti, és a szellő is be-beáll szélnek, fákon a lombok remegnek, félnek. Valami titkon, valami készül: itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül: Nézd csak a tájat, de szépen őszül. Kányádi Sándor 26 a) számold meg, hányszor szerepel az ősz szó a versben! A vers melyik részében találtál rá? b) honnan tudtad mégis már korábban, hogy az ősz készül a nyár helyére lépni? Keresd ki és olvasd fel azokat a sorokat, amelyekből rájöttél! c) Milyen madár szerepel a versben?

27 Ősszel elköltöznek a fecskék Szeptember 8-át, Kisasszony napját a nép Fecskehajtó Kisaszszonynak becézte. Ilyenkor a fecskék is elkezdtek készülődni a nagy útra. A nép úgy tartotta, ha később indulnak, kellemes lesz az ősz. Régen az emberek azt gondolták a költöző madarakról, hogy télire felszállnak a Holdra. Azt mondják, egyszer régen egy német pap tudni akarta, hová repülnek a fecskék. Ezért cédulát erősített egy fecske lábára. Erre azt a kérdést írta: Mondd, fecske, hol töltöd a telet? Nagy meglepetésre tavasszal a fecskével együtt válasz is érkezett: Petrus házában, Ázsiában. Ma már követni tudjuk a vándormadarak útvonalait. A madarak lábára erősített gyűrűk sokat segítettek abban, hogy jobban megismerjük életmódjukat, szokásaikat. Hogy hívták régen az emberek szeptember 8-át? Miért? Milyen őszre számítottak, ha később indultak a madarak? Melyik égitesten képzelték el a madarak telelését? Mi volt a pap kérdése? Miért lepődött meg a válaszon? Mivel jelölik meg napjainkban a madarakat? Hogyan segít a madárgyűrűzés a madarak útvonalának megismerésében? Téli vendégeink Furcsa, de igaz: ősszel mi is kapunk télre vendégeket. Ezek a madarak a nagyon hideg tájakról érkeznek hozzánk. Nálunk könnyebben át tudnak telelni. Ilyen madár a kerceréce is. 27

28 Kár, de kár Ismered a madáretetés titkait? a) sokféle madáretető készülhet. Ezek miből és hogyan készültek? Étlap b) Egy madáretetőbe eleséget is kell rakni. Nézd meg a madárétlapot, és ajánlj Barát Cinege úrnak finomságokat! Ahogy nincs két embernek egyforma hangja, úgy a madarak közül is mindegyik másképp szól. Melyik milyen hangot ad? A fecske A bagoly A varjú A gólya A szarka fecseg. károg. cserreg. huhog. kelepel. Értelmezd a következő szavakat! tarsoly észrevétlen határ Egy település széle, vége. Vállra vehető lapos bőrtáska. Amit vagy akit nem vesznek észre Olvasd el a szópiramisokat! tarsoly gesztenye tarsolyba gesztenyefa tarsolyába gesztenyefán sárga sárgul sárgulnak vidít felvidít felvidítlak

29 Kár, de kár Észrevétlen eltűnt a nyár odalett! Tarsolyában elvitte a meleget. Hová ment el? Ki tudja, most merre jár? Gesztenyefán varjú búsul: Kár, de kár! Megjött az ősz, munkához lát: festeget. Keze nyomán sárgulnak a levelek. Aranyszínű lett az erdő, a határ, a vén varjú meg csak fújja: Kár, de kár! Felvidítlak, varjú pajtás! szól a szél. Hallgasd csak meg, szélfuvolám hogy zenél! Süvítő dalt fütyül a szél, muzsikál... De a varjú csak azt mondja: Kár, kár, jaj, de kár, hogy a nyár messze jár! Szalai Borbála tarsoly: vállra vehető lapos bőrtáska Miért búsul a varjú a gesztenyefán? Milyen hangot ad ki a varjú? Mondd ki! Miért kétértelmű a szó? Beszéljétek meg! Mit mond a szél? Olvassátok el a varjú és a szél beszélgetését szerepek szerint! 29

30 Világgá ment a nyár Nézd meg a képet! Mesélj róla! Hogyan készülnek az állatok a télre? Egészítsd ki a mondatokat! Ősszel nem csak a természet készül a Az állatok között vannak olyanok, amelyek alszanak. Eső után a fák alatt, ősszel is megjelennek a Vannak olyan állatok is, amelyek téli öltenek fel. 4. Válassz ki mindegyik csoportból egy szót! A kiválasztott szót foglald mondatba, majd kerekíts köré egy rövid történetet! virrad virradjon megvirradjon néz nézhessen szétnézhessen Melyik szónak mi az értelme? Keresd meg a párját! hall hallott hallottak 30 megvirrad avar bükkmakk kikerics úrfi Hegyi réteken termő, lilás színű őszi növény. Az úr fia, úri származású fiú. Kivilágosodik az ég, hajnalodik. Lehullott lomb, száraz falevelek együtt. A bükkfa makktermése.

31 Világgá ment a nyár Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon. Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal. Bikmakk, bikmakk! ébredtek a mókusok is vígan ugrándozva. Maga alá tekintett az öreg erdő. S hát mit kell látnia: csupa makk, frissen hullott bükkmakk az avar. Annak örültek úgy a mókusok. Bikmakk, cseremakk, mogyoró! ujjongták a mókusok. S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson, tanácstalanul tekint körül. Mi történt, szomszéd? szólt át a bükkerdő a tölgyfának. Világgá ment a nyár felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor. Világgá, világgá ment sóhajtott most már a tölgy is. S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten. Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán. Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfiforma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu felé. Az ősz volt. Kányádi Sándor 4. bikmakk: a bükkfa termése, bükkmakk kikerics: 4. Hogyan aludt a nagy bükkfa az éjjel? Miért várta, hogy megvirradjon? Hogyan ébredtek a mókusok? Miért örültek a mókusok a bükkmakknak? Milyen növények voltak az erdőben? Melyik fa volt magányos? Hogyan haladt az úrfi a réten? Mit csörgetett? 31

32 A mókus Mit tudtok a mókusról? Készítsetek csoportban ilyen ábrát róla! élőhelye testfelépítése táplálkozása olvasmányok filmek Tudjátok-e, mi történt ezzel a terméssel? a) szerintetek melyik állat rágcsálhatta meg ezt a termést? b) Mely állatokról gondoljátok, hogy biztosan nem lehettek? Mit tudtok róluk? Mely szavak értelme hasonló? Beszéljétek meg! 32 bozontos fürge rugaszkodik sűrű, borzas, terjedelmes, kusza, lompos, bozótos, silány élénk, vidám, gyors, lomha, lendületes, féktelen, eleven, vad elugrik, ragaszkodik, lendül, pattan, repül, úszik, kúszik, rugózik

33 A mókus Láttál már szabadon élő mókust? Barnásvörös bundájáról, bojtos füléről, és persze nagy, lompos farkáról biztosan megismered. Ő az európai vörös mókus. Nem csak erdőben láthatsz mókust: néhány városi parkban és kertben is megtelepedett már. A mókus a fa törzsén ugrálva közlekedik. Ekkor mind a négy lábával egyszerre rugaszkodik el. Ugrás után a tűhegyes karmocskáit a fa kérgébe akasztja. A mókus nagy, bozontos farka az egyensúlyozást szol gálja. Nem csoda, hogy a legvékonyabb ágakon is fürgén és biztonságosan közlekedik. Ugrás közben kormányozni és fékezni is tud a farkával, zu hanáskor pedig ejtőernyőként működik. A mókus étrendjében leginkább magvak szerepelnek. Eszik mogyorót, diót, makkot, bogyókat, gyümölcsöket, gombákat is. A mókus lerágja a fák rügyeit és friss hajtásait. Bizonyára meglepő, de megeszi a tojásokat, és még a fészekben talált fiókákat is felfalja. Hogy néz ki a mókus? Hol él? Hogyan kapaszkodik az ágakon? Mire használja a farkát? Mivel táplálkozik? Mi a közös ezekben az állokban: mókus, egér, nyúl, hörcsög? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! 33

34 Levél Törd a fejed! Mi lehet a kapcsolat a következő képek között? király a kaja A galamb viszi a levelet? Régen nem volt internet, de még telefon sem. Azonban akkoriban is leveleztek egymással az emberek, egymástól távol élő rokonok vagy barátok. Egyik módja a levelek, üzenetek továbbításának a galambposta volt. A postagalambok különleges galambok. Olyanok, amelyek hazatalálnak a legtávolabbi vidékekről is. A háziasított szirti galamboknak ezt a különleges képességét már több ezer évvel ezelőtt felismerték, és hírvivőként alkalmazták őket. Ma már leginkább versenyeken szerepelnek. A tenyésztők féltve gondozott galambjaikat ilyenkor akár több száz kilométert is reptetik. A galamb lábán lévő gyűrű és egy versenyóra segítségével rögzítik, hogy mennyi idő alatt tette meg hazáig az utat. A leggyorsabb lesz közülük a bajnok. Ki írhatta a levelet? Beszéljétek meg, hogyan folytatódhat! Drága Édesanyám! Még csak tegnap jöttem el otthonról, de máris rengeteg izgalmas dolog történt velem itt Balatonalmádiban. Már a vonatozás is nagyon klassz volt, hiszen még sosem utaztam ilyen sokat. Mégis gyorsan telt az idő, jókat beszélgettünk, nevettünk az osztálytársaimmal. Érkezés után 4. Készíts saját, különleges borítékot! 34

35 Levél Nézzétek csak, mit hoz a szél, nem akármilyen falevél: nem itten hullt le a fáról, gólya küldi Afrikából. Gólya küldi a levelet, szél leejti falu felett, füstölgő kémény felkapja, gólyaírást elolvassa. A levélben mi is lehet? Elmondom én, figyeljetek: Megérkeztem Afrikába, örök napsütés honába. Mégis, mégis csak azt várom: az idő tavaszra váljon, kis falumba visszatérjek, kéménytetőn rakjak fészket. Zelk Zoltán Milyen madár küldte a levelet? Honnan küldte? Mi áll a levélben? Olvasd fel! Miért repült el Afrikába? Milyen költöző madarakat ismersz még? 35

36 Üzenetek Olvasd el az üzeneteket a képen! Melyik SMS-t írta anya? Olvasd el a mondatokat! Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Beszéljétek meg! Ki írhatta őket? Király a kaja! Felséges az étek! Nagyon finom az ennivaló! 4. Olvasd el az üzeneteket, cserélj ki bennük minél több szót úgy, hogy az üzenet értelme megmaradjon! Mit tapasztalsz? Beszéljétek meg! A zsebből kicsúsztak a cédulák. Milyen szó lehet rajtuk? Alkoss szavakat a szótagokkal! 5. Hol láttál már ilyen vagy ehhez hasonló jeleket? Mire használjuk őket? Játszd el az arcoddal az egyik jelet! A párod találja ki, melyik volt az! 6. Válassz ki egy szót, foglald mondatba! üzen üzenet üzenetek üzeneteket üzeneteiteket fog fogad fogadod fogadjad fogadjátok küld küldöd küldtök küldenek küldenétek 7. Olvasd el a mondókát más-más módon! Például szomorúan, vidáman, fáradtan! Tanuld is meg! Kukurikú, jó reggelt! Szól a kakas, ha felkelt. Rajta, rajta gyerekek, ágyatokból keljetek! 36

37 király a kaja Kicsikém, kaja a hűtőben :) Kicsikém! Meg ne fázzál nekem! Sapka, sál mindig legyen rajtad! Este siess haza! Anya Kedves Édesanyám! Kitűnő lett az étel! Köszönöm szépen! Most el kell mennem edzésre! Küldök egy rövid üzenetet a telefonodra, amikor indulok haza. Ölel: szerető kisfiad 37

38 Itt van az ősz, itt van ujra Olvasd el a verssorokat egy levegővel! Utána olvasd hangosan úgy, hogy minden szótagra tapsolsz egyet! Jön az ősz Jön az ősz didereg, Peregnek a levelek. Zöldjük fáradt barnaság, Pőrén táncol a faág. Csorba Piroska Olvasd el a szópiramisokat! ül ülök kiülök levél levele levelének mosoly mosolyog mosolyogva gyermek gyermeke gyermekére ölt öltözik felöltözik Mit látsz a képeken? Mondd ki! Építs belőlük szópiramist a pároddal szóban, felváltva! 4. Keresd meg a szavak jelentését! nesz levetkezik kikelet ősz szelíd Fehér, megőszült (haj). Tavasz. Évszak a nyár és a tél között. Békés, barátságos ember. Enyhe, kellemes (idő). Leveszi a ruháját. A fülnek alig hallható zaj. 38

39 Itt van az ősz, itt van ujra (részlet) Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig énnekem. Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? De szeretem. Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett; Majd felöltözik, ha virrad Reggele, a kikelet. ujra: újra levetkezett: levetkőzött Kiülök a dombtetőre, Innen nézek szerteszét, S hallgatom a fák lehulló Levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre A szelíd nap sugara, Mint elalvó gyermekére Néz a szerető anya. Aludjál hát, szép természet, Csak aludjál reggelig, S álmodj olyakat, amikben Legnagyobb kedved telik. Petőfi Sándor nesz: halk zaj És valóban ősszel a föld Csak elalszik, nem hal meg; Szeméből is látszik, hogy csak Álmos ő, de nem beteg. Miért lehet szeretni az őszt, és miért nem? Honnan nézi az őszi természetet a költő? Olvasd fel azt a versszakot, amelyikből ezt megtudtad! Keresd meg azokat a részeket a versben, amelyek a következő mondatok megfelelői! Ősszel nyugovóra tér a természet. Lehullanak a fák levelei. Kirügyeznek tavasszal a fák. 39

40 Erre csörög Milyen furcsaságokat veszel észre a képen? Mondj o, ó, ö, ő, ü, ű hangot tartalmazó szavakat a képről! Mit látsz a kis képeken? Hány szótagból áll? Tapsold le! Mely hangok helyét színeztük be? ö o ó ü ű ő ö o ü ó Ő Ű O Ö Ü Ó Ö Ü Ő O Keresd meg a szótagkártyák párját! Mondd ki a szavakat! Alkoss velük mondatot! szű- fo- -lő -lyó -tő 40 ol- -ló szü- mű- -rő

41 6. Olvasd el a szavakat! Alkoss mondatot velük! borsot röhög szűkülő pöfög őrült borsót köhög szűkölő röfög örült 7. Tamkó Sirató Károly verse adta az ötletet a Bödön Ödön című alkotáshoz. Mit veszel észre? Bőrönd Ödön Bőrönd Ödön a Köröndön ül a kövön, ül a kövön fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter: Bőrönd Ödön! Bőrönd Ödön! Miért is ülsz itt a Köröndön fekete szín bőröndödön? Visszafelel Bőrönd Ödön csepp zsebrádió-adóján: Azért ülök a Köröndön fekete szín bőröndömön, várom, hogy a tearózsa, várom, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön, Bödön Ödön Mit keres a bödönödön Őkelme, szőr Bödön Ödön? Mért ücsörög bödönödön Őkelme, szőr Bödön Ödön? Mért nem kövön csücsül Ödön? Mért épp a te bödönödön? Elüldözöm Bödön Ödönt! Ne üljön a bödönömön! Ne üldözd el Bödön Ödönt! Azért ül a bödönödön, S nem ücsörög ő egy kövön, Mert a neve Bödön Ödön. Kóródi Bence s a 4-es busz begörögjön! Tamkó Sirató Károly 41

42 Őszi harmat Melyik képhez melyik találós kérdés tartozik? Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a földre száll. Hol vizet önt, hol havat hint, hol jeget szór fejedre, majd elszáll nyugatra, keletre. Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. Gyönge gyöpre heveredtem, gyémántjaim elvesztettem, Hold kereste, megtalálta, reggel a Nap mind fölfalta. Egyeztesd a szavakat a mondatokkal! ökörnyál kerekedik A szemet gyönyörködtető gazdag, színes változatosság. A pókok levegőben lebegő hosszú fonala. pompa Keletkezik, támad, lesz. Az összes itt felsorolt szóval értelmes szókapcsolatot alkot a kerekedik szó. De vajon melyik mit jelent? táncra Vers lesz belőle. szél felleg vihar vers kerekedik Végül legyőzi. Fújni kezd a szél. Táncra perdül, táncolni kezd. Vihar támad. 42 fölébe Felhő keletkezik.

43 Őszi harmat Őszi alma, őszi körte Őszi harmat hull a földre. Bújócskáznak fürge szelek Sodorják a falevelet. Sárga, piros, aranybarna Levél libeg az avarra. Mintha lepkék lebegnének Gyenge fényében az égnek. Száll az ökörnyál a fákra Őszi bánat a világra. Barna felleg kerekedik Erdő, mező csendesedik. Hol van már a régi pompa? Őszi dér int nyugalomra. A békák sem kuruttyolnak A galambok sem burukkolnak. Őszi tájon, őszi ének Elszunnyad a szép természet. Dénes György Keresd meg a versben az őszi gyümölcsök nevét! Olvasd fel! Milyen állatneveket találsz a versben? Milyen időjárási jelenségek fordulnak elő benne? Olvasd fel azokat a sorokat, amelyek a természet csendjére utalnak! 43

44 Jeles napunk: október 6. Október 6-án az es szabadságharc leverése után Aradon kivégzett vértanúkra emlékezünk A 13 honvédtiszt kivégzőhelyén hatalmas tömeg gyűlt össze. Az asszonyok sírtak, jajveszékeltek, a férfiak hangosan zokogtak. Ekkor egy fiatal, csengő hang szólalt meg: Honfitársaim, aradiak! Legyünk büszkék hőseinkre, akik életüket áldozták a szabadságért! Az emberek erre elhallgattak. A sokaság tapsviharban tört ki. 44

45 Október 23-án az 1956-os forradalomra emlékezünk Hát te? Hogy kerültél ide, fiam? Nem félsz a katonáktól, a tankoktól? Debreceni diák vagyok, bátyám. A forradalomért jöttünk harcolni. Debrecen? Hallottam, ott is sok ezren tüntettek tegnap az egyetem előtt. Igen, onnan jövök. Ránk is lőttek. Sokan megsebesültek. Két halottunk is volt. Mi meg kivágtuk az elnyomó címerét a nemzeti színű zászló közepéből. Elfoglaltuk a rádiót. Ledöntöttük a zsarnok szobrát. Győztünk, de még nincs vége. Éljen a szabadság! Éljen a haza! Mondom, hogy nincs vége, fiam! Vigyázz, lőnek! Nemzeti ünnepünk: október 2 45

46

47 Mese, mese, mátka A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni. Bruno Bettelheim

48 Arany Lacinak Alkossatok csoportokat! Vegyetek elő egy nagy lapot! a) gyűjtsetek szavakat a mesével kapcsolatban! b) Válasszatok szóvivőt! Mutassátok be a munkátokat! tárgyak helyszínek mese meseszámok tulajdonságok szereplők emberek állatok csodás lények c) Csoportosítsd a kártyákat a gondolattérképnek megfelelően! Olvassátok el a kiszámolót! Mi jut eszetekbe a kezdősorról? Mese, mese, mátka, pillangós madárka, Ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska Válasszatok ki egy-egy mesét csoportonként! Némajátékkal adjátok elő a legjellemzőbb jelenetét! A többiek találják ki, melyik mesére gondoltatok! Tudod, ki volt Arany Laci? Petőfi Sándor költő barátjának, Arany Jánosnak a fia. Arany László is költő lett. Népmeséket is gyűjtött. Gyűjts a mesével kapcsolatos képeket, rajzokat! Készítsetek belőle tablót!

49 Arany Lacinak Laci te, Hallod-e? Jer ide, Jer, ha mondom, Rontom-bontom, Ülj meg itten az ölemben, De ne moccanj, mert különben Meg talállak csípni, Igy ni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájadat betedd, S nyisd ki füledet, Nyisd ki ezt a kis kaput; Majd meglátod, hogy mi fut Rajta át fejedbe... Egy kis tarka lepke. Tarka lepke, kis mese, Szállj be Laci fejibe. betedd: becsukd, bezárd Volt egy ember, nagybajúszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt viz a vederbe, Kapta magát, telemerte. És vajon minek Meritette meg Azt a vedret? Tán a kertet Kéne meglocsolnia? nagybajúszos: nagy bajuszú vederbe : vödörben 49

50 délibáb: nagy hőségben kialakuló fényjelenség, tükröződés kender: növény, kötelet, ruhaanyagot készítenek belőle rest: lusta beleönté: beleöntötte 50 Vagy ihatnék?... nem biz a. Telt vederrel a kezében A mezőre ballag szépen, Ott megállt és körülnézett; Ejnye vajon mit szemlélhet? Tán a fényes délibábot? Hisz olyat már sokat látott... Vagy a szomszéd falu tornyát? Hisz azon meg nem sokat lát... Vagy tán azt az embert, Ki amott a kendert Áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát! Már csak megmondom, mi végett Nézi át a mezőséget, A vizet mért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ninini: Ott az ürge, Hű, mi fürge, Mint szalad! Pillanat, S odabenn van, Benn a lyukban. A mi emberünk se rest, Odanyargal egyenest A lyuk mellé, S beleönté A veder vizet; Torkig tele lett. A szegény kis ürge Egy darabig türte,

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár.

GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM. Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. GYERMEKIRODALMI LAP XLIX. ÉVFOLYAM 564. SZÁM 10 2005. OKTÓBER Ugorj, cica, indulj már, a sok egér téged vár. Én meg kihúzom magam, elegánsan, finoman átmegyek az udvaron, tudom, hogy a puma, párduc, a

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 545. SZÁM 2003. NOVEMBER November elsõ napjaiban a halottakra emlékezünk. A természet õszi hervadása még a fiatalnak is eszébe juttatja az elmúlást. Ilyenkor mindenki

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA. Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerû olvasókönyv negyedik osztályosoknak AIÓ Tankönyvkiadó Budapest, 2011 Ez a tankönyv a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

Maeterlinck: A kék madár 2

Maeterlinck: A kék madár 2 Maeterlinck A kék madár mesejáték Fordította: Vas István Rendezte: POGÁNY JUDIT Dramaturg, a dalok szövegét írta: Zalán Tibor Zenéjét szerezte: Novák János SZEREPLŐK TYLTYL MYTYL A FÉNY A TÜNDÉR A KUTYA

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3

Jó Pajtás Jó Pajtás 2 3 2 Egy öreg fa históriája 3 Kérdezik kollégáim: miért ezt az öreg fát választottam az idei naptár-poszter háttérképéül? Nos, pont ilyennek látom a hatvanéves, szebb és csúnyább időket egyaránt megélt t

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER

GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER GYERMEKIRODALMI LAP XLVII. ÉVFOLYAM 546. SZÁM 2003. DECEMBER HÁROM KARÁCSONYI GALAMB BARTÓCZ ILONA meséje Sötét erdõ mélyén élt öreganyó. Nyáron az erdõt járta, a madarak csivitelését hallgatta, gyógyfüveket

Részletesebben

Csongor Barnabás előszava

Csongor Barnabás előszava Han-san A BÖLCS VIGYOR Károlyi Amy és Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1998 A könyv borítója Bővített (!) elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Csongor Barnabás előszava A kínai festészetnek

Részletesebben

Ted Clever. A repülő kutya. mesék

Ted Clever. A repülő kutya. mesék Ted Clever A repülő kutya mesék TARTALOM A bátor vitézek és a félős sárkány A király és a királyka A pórul járt birkatolvajok A hétmérföldet lépő pata Az unatkozó pásztorfiú Az ármánykodó banya Az ördög

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza

Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában. Kerékpáron a környezetvédők. 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám. Vukov Johanna rajza 68. évf., 2014. X. 16., 30. szám Vukov Johanna rajza Eljutni az olimpiára! A városháza kilátójában Kerékpáron a környezetvédők Az idén is Jó Pajtás sakkverseny Bajsán, november 15-én Jó Pajtás szerkesztősége

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben