Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet"

Átírás

1 Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet

2 A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők: Jordánné Tóth Magdolna, Pirisi Anna, N. Császi Ildikó Alkotószerkesztő: Farkas Andrea Vezető szerkesztő: Kóródi Bence Tudományos szakmai lektor: DR. Steklács János Pedagógiai lektor: Gombos Péter Nyelvi lektor: Hedvig Olga Mária Fedélgrafika: Horváth Ákos Látvány- és tipográfiai terv: Dániel Andrea, Fekete Gabriella Illusztrációk: Horváth Ákos Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipédia A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak a tudós és tanár szerzőknek, akik az elmúlt évtizedek során olyan módszertani kultúrát teremtettek, amely a kísérleti tankönyvek készítőinek is ösztönzést és példát adott. Ugyancsak köszönetet mondunk azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek, akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják. ISBN Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadásért felel: dr. Kaposi József főigazgató Raktári szám: FI Műszaki szerkesztő: Horváth Zoltán Ákos Nyomdai előkészítés: Fekete Gabriella Terjedelem: 20,6 (A/5) ív, tömeg: 406 gramm A könyvben felhasználásra került a Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv osztályosoknak kötet című mű, Műszaki Kiadó, Szerzők: Jegesi Krisztina, N. Császi Ildikó. Grafikus: Bódi Katalin. Alkotó- és felelős szerkesztő: Kóródi Bence kiadás, 2014 Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató A nyomdai megrendelés törzsszáma:

3 Ked-ves Gye-re-kek! Ta-valy meg-ta-nul-tá-tok a be-tű-ket, és ki-nyi-tot-tá-tok az a-rany-ab-la-kot. A sza-vak-ból me-sék, ver-sek szö-vőd-tek. Most is-mét e-gyütt az osz-tály. Ké-szül-je-tek! Az ol-va-sás nagy ka-land-ja és ö-rö-me foly-ta-tó-dik Haj-rá! Az al-ko-tók csa-pa-ta Tás-ka, is-ko-la Kit visz a tás-ka? Fi-út. Kit hoz a tás-ka? Le-ányt. Az ud-va-ron ta-lál-koz-nak. Tás-ka, fi-ú, le-ány. És ez így megy hét-fő-től pén-te-kig min-den nap, a-míg a tás-ka meg nem ö-reg-szik. Miklya Zsolt

4

5 Ismét együtt! Ismételjünk!

6 Szeptemberi töprengés 6

7 Szep-tem-be-ri töp-ren-gés Hogy-ha ne-kem szár-nyam vol-na, Dél-re száll-nék, mint a gó-lya. Nem kel-le-ne ó-vo-dá-ba jár-nom, az-tán is-ko-lá-ba. De a-zért jó még-se vol-na el-re-pül-ni, mint a gó-lya. É-des-a-nyám bá-na-tá-ban foly-ton sír-na én-u-tá-nam. Le is te-szek vég-leg ró-la, csak a-zért se le-szek gó-lya. In-kább já-rok ó-vo-dá-ba, az-u-tán majd is-ko-lá-ba. S mi-re min-det mind ki-jár-tam, s még-se nő-ne ki a szár-nyam, tu-dom már, hogy mit csi-nál-jak: el-sze-gő-döm pi-ló-tá-nak. Kányádi Sándor én-u-tá-nam: u-tá-nam el-sze-gő-döm: be-ál-lok, mun-kát vál-la-lok Miért szeretne elszállni a gólyákkal a kisfiú? Miért maradna mégis? Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? 7

8 Beszédhangok és betűk Mit látsz a képen? Meséld el! Pótold a hiányzó hangokat! bak al ab ál dal él ől úl FAL ÉL Öl ÚL KAP AR ÉR ÖR Olvasd el a szavakat balról jobbra és felülről lefelé! Válassz ki egy szópárt! Mondj egy mondatot velük a párodnak! kap kép kar kár var vér mar már kar kér hat hát MAR Mér rag rág TAR Tér rak RÁK FAL Fél VAR Vár Olvasd el! Mit veszel észre? dal bal hal fal sas vas has kas

9 6. Milyen betűk készültek zsinórból? Válassz ki egyet, és készítsd el te is! 7. Mondd el a mondókákat egy levegővétellel egyre gyorsabb tempóban! E-ke-te pe-ke-te cu-ko-ta pé Á-bel-bá-bel do-mi-né Csi-szi á, csi-szi bé Csi-szi-cso-szi kom-po-dé. Sár-ga bög-re, gör-be bög-re. 8. Mi a szabály? Találj ki a szósor végére egy új szót! Utána a pároddal felváltva folytassátok a játékot! cso-da da-ru ru-ha ha- bi-ka ka- ma-dár dár Olvasd el! Tapsold le a színessel írt szavakat! Mondj mondatokat velük! hód bá-bu da-gad do-bo-gó dug du-da do-bog he-ge-dű kád du-gó ha-bog ko-po-gó pad gi-da ku-pak ro-bo-gó hab ti-ed ko-pog ka-na-pé dob ba-ba tá-mad ta-pa-dó Mondd ki a hét napjainak nevét! Mondd el sorban! Sorold fel a hétköz napra és a hétvégére eső napokat! hét-köz-nap hét-vé-ge sz r-d h t-f p n-t k sz m-b t k dd cs -t r-t k v -s r-n p 9

10 Szótagok és szavak Mit látsz a képen? Meséld el! 4. Olvasd el, keress értelmes szótagokat! var vár ver vér kar kár ker kér mar már mer mér sas sás ses sés Mondj a szavakkal szókapcsolatot! dal dal-lal bal bal-lal 10

11 5. Keresd meg a kakukktojást! Több megoldás is lehet! Indolkold meg! he-gyek lep-ke fecs-ke kecs-ke Pe-ti-ke 6. Alkoss mondatokat a szókártyákkal és a képekkel! er-re eny-nyi ek-kor BOB 5 Ft ar-ra any-nyi ak-kor Nézd meg a szavak végét! Játssz te is a pároddal! gör-be ma-dár csa-csi bú-tor be-le dár-da csi-be tor-ma le-ér da-lol be-le ma-dár Olvasd el a szavakat! Folytasd velük a szólépcsőket! a-kar macs-ka ra-ké-ta 9. Tanuld meg a verset! Mondd egyre gyorsabban! Fenn a hegyen, körbe-körbe, Tűztáncot jár három törpe. Törpetánc Hipp, hopp, hepe, hupa, avar, muhar, jaj, de puha! Rátiporva kőre, rögre, azt huhogják megpörögve: Zeng a daluk mindörökre, Törpe bögre, görbe bögre. Tamkó Sirató Károly 11

12 Szavak és mondatok Mi jut eszedbe a képről? Mi változott meg? Fejezd be a megkezdett mondatokat! A kosár A kislány vadgesztenyét Gesztenyebábot 4. Tudtad? A vadgesztenyéből gesztenyebábot készíthetünk. A gesztenyepürét szelídgesztenyéből készítik. Készíts gesztenyebábokat! 12

13 Gesztenyéző Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! Gesztenyéből fabrikálok buksi fejű barna bábot. Vadgesztenye, gesztenye, kosárkámba potty bele! Ha vagytok már jó néhányan, megnyitom a bábszínházam. Gyárfás Endre fabrikálok: készítek, összerakok, megépítek, létrehozok 5. Olvasd el a betűket! Melyikhez használtuk fel a legtöbb, és melyikhez a legkevesebb gesztenyét? Becsüld meg! Majd számold is meg! 6. Felismered a gesztenyéből készült bábukat? Mit látsz a képeken? Mondd el! 13

14 Tavalyi olvasmányaim 14 Figyeld meg a képet! Csukd be a könyvet! Sorold fel emlékezetből az állatokat! Miről beszélgethetnek az állatok fotózás közben? Alkossatok csoportokat! Játsszátok el! Emlékezz vissza a tavalyi és a nyári olvasmányaidra a kép alapján!

15 4. Alkoss történetet a képsorozat alapján! 5. Meséld el, mi történhetett! Játsszátok el! 6. Miről beszélgetnek a figurák? Játsszátok el! 15

16 A vadgalamb és a szarka Miféle madarat látsz a képen? Mit tudsz róla? Olvasd el a rövid ismertetőt! Milyen újdonságot tudtál meg? szarka: A szarka a varjúfélék családjába tartozó, közepes méretű madár. Fekete-fehér a tollazata, a farktolla. Ezzel lehet megkülönböztetni a varjaktól. A szarka egy egész életre választ magának társat. Melyik szó nem illik a sorba? Szerinted miért? rossz silány remek hitvány 4. Olvasd el a szópiramisokat! tákol tákolva összetákolva harag haragudott megharagudott rak rakás rakásra fészekrakásra hall hallgat hallgatta elhallgatta 5. Mondd egyre gyorsabban! Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarka fajta szarka farka tarkabarka. 16

17 A vadgalamb és a szarka Tudod-e, miért nem ért a vadgalamb a fészekcsináláshoz, miért rak olyan hitvány fészket, mely csak néhány szál száraz ágból van összetákolva? Elmondom én. A vadgalamb a szarkát kérte meg, hogy tanítsa meg őt a fészekrakásra, mert ebben a szarka igen nagy mester, s olyan fészket tud csinálni, hogy ahhoz a héja, ölyv hozzá nem ér. A szarka szívesen elvállalta a tanítást, s fészekrakás közben, míg egy-egy gallyat helyére illesztett, mindig mondogatta a maga módján: Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy! A vadgalamb erre mindig azt felelte: Túdom, túdom, túdom! hitvány: rossz minőségű, nem jó hozzá nem ér: nem tud hozzáférni A szarka elhallgatta azt egy darabig, de utoljára megharagudott. Ha tudod, csináld! s otthagyta a fészket fele munkájában. A vadgalamb aztán azóta sem tudott ebből a mesterségből többet megtanulni. Arany László Milyen fészket épített a galamb? Mit mondogattak a madarak? Szerinted miért? Mi lett a történet vége? Olvasd el a közmondásokat! Szerinted melyik illik a meséhez? Miért? Olyan a feje, mint a szarkafészek. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. A sólyommadárnak nem lesz galamb fia. 17

18

19 Ősz Őszi éjjel izzik a galagonya izzik a galagonya ruhája. Weöres Sándor: Galagonya (részlet)

20 Dalocska Játsszátok el az évszakok váltakozását! Alkossatok négy csapatot! a) A nyár csapata pillangókból álljon. b) Az ősz csapata szél és eső úrfiakból. c) A tél csapata didergőkből. d) A tavasz csapata virágbontókból. Beszéljétek meg, melyik csapat kezd! Az álljon fel, és adja elő a szerepét! A többiek figyeljék, mikor következnek, és vegyék át a stafétabotot! Ki tud többet a hónapokról! Készítsetek gondolattérképet! öltözködés időjárás évszak ünnepek játék sport Melyik szónak látod a ritmusát? reggel tél hógolyó táncol falevél messze Tapsold le a nevedet! Mutatkozz be tapssal a párodnak, majd cseréljetek! Hányadik a sorban a helyesen szótagolt szó? reggel reg-gel re-ge-l regg-el falevél fa-lev-él fa-le-vél fal-ev-él pillangó pil-lang-ó pill-lan-gó pil-lan-gó Nézz át a másik oldalra! Mit fogtok olvasni: verset vagy mesét? Hány versszakból áll? Ki a szerzője?

21 Dalocska Csengő szól: gingalló, röppenj már, pillangó! Pillangó messze jár, volt-nincs nyár, vége már. Züm-züm-züm, ez a szél; táncol a falevél. Züm-züm-züm, ez a szél! Egy reggel itt a tél. Csukás István Szerinted melyik évszakról szól a vers? Miért? Miért kéri a költő, hogy röppenjen el a pillangó? Olvasd el újra a vers első versszakát! Hány szótagból állnak a sorok? Keress rímelő verssorokat! Mondd el a párodnak, csak magánhangzókkal! Ő találja ki mire gondoltál! Utána cseréljetek! 21

22 Almaszüret Mit látsz a képen? Miben hasonlít a valósághoz, miben különbözik tőle? Indokold meg! Mondj a, á, e, é, i és í hangot tartalmazó szavakat a képről! Mit látsz a kis képeken? Hány szótagból áll? Tapsold le! Mely hangok helyét színeztük be? a e i é á í é e á a Á Í E Á É A I A É E Mit látsz a képen? Keresd meg a szócsoportban! 22 kar kár vár var kér vér már szín mar szén hat mér sas nyel nyél víg sás vég bal haj héj szel szél bál

23 6. Olvasd el a szópiramisokat! szűr szüret szüretel szüreteljünk szín színes színesedik színesedni tár tárol tároló tárolóban kása kásás kásásodik megkásásodik 7. Olvasd el a szavakat! Hányadik a bekeretezett szó a szósorban? lép kép láp lap lépés tép lép lét lépdel sál sálat ás tál sálak lát sál ál bál haza háza házal hazai házi haza házas hazám házam 8. Olvasd el a verset! Tanuld is meg! Alma, alma Alma, alma piros alma, odafönn a fán, ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. De elérnem nincs reményem. Várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. Kányádi Sándor 23

24 Maszat-hegyi naptár Milyen változások történnek ősszel a természetben? Játsszunk! A zsákban ősszel érő gyümölcsök bújtak el. Gondolatban vegyél ki közülük egyet! Mesélj róla a társaidnak például így: Sárga színű, ha érett, finom édes! K hanggal kezdődik a neve. A többiek találják ki, hogy melyik gyümölcsre gondoltál. Gyűjtögessetek, alkossatok! Gyűjts össze színpompás őszi faleveleket, amelyek segítségével csodálatos képeket készíthetsz. Nem is kell hozzá más, mint egy kartonlap, ragasztó, a falevelek és a képzeleted. 4. Egy naptár egyik oldalát idefújta az őszi szél. Tudod-e, mi az a naptár? Beszéljétek meg, miért lehet szükségünk rá! Összekeveredtek az őszi hónapok nevében a betűk. Mely hónapok ezek? 24

25 Maszat-hegyi naptár (részlet) Szeptember Szeptember úr egy nagy melák, Augusztus inge szűk neki, vehet fürdőt, ihat teát, a nátha mégis szétveti, orrát a gyűrött égbe fújja, s a lombok zöldes piszkait kis golyócskává összegyúrva az őszi szélbe pöcköli. melák: nagyra nőtt, termetes, esetlen Október Fogynak a nappalok, nyúlnak az esték, teli pöndörödő levelekkel a fák, mintha kispriccelt volna a festék, oly sokszínű lett ez az őszi világ. És mintha a bőrön ecset kaparászna arcunk kipirul, belekékül a szánk, egy piktor az ősz, és nincs neki vászna, színeket ken ezért maszatolva miránk. pöndörödő: kunkorodó piktor: festő November Ablak tátong a rossz falon, becsordogál az alkonyat, neszeznek polcon, asztalon kis, bolyhos orrú plüssnyulak, November néni üldögél a hintaszék alatta ring, elmúlt az ősz, és itt a tél, kötött mellényke kell megint. Varró Dániel alkonyat: naplemente, amikor lemegy a nap neszeznek: alig hallható zajt ütve mocorognak Jellemezd az őszi hónapokat a vers alapján! 25

26 Ősszel elköltöznek a fecskék Figyeld meg a képeket! Alkoss mindegyikhez kérdéseket! Ha tudod, válaszold is meg ezeket! a b c d Olvasd el figyelmesen a verset! Valami készül ficserészne: fecsegne, fecserészne, csicseregne csősz: a termésre a mezőn vigyázó őr, mezőőr Elszállt a fecske, üres a fészke, de mintha most is itt ficserészne, úgy kél a nap, és úgy jön az este, mintha még nálunk volna a fecske. Még egyelőre minden a régi, bár a szúnyog már bőrét nem félti, és a szellő is be-beáll szélnek, fákon a lombok remegnek, félnek. Valami titkon, valami készül: itt-ott a dombon már egy-egy csősz ül: Nézd csak a tájat, de szépen őszül. Kányádi Sándor 26 a) számold meg, hányszor szerepel az ősz szó a versben! A vers melyik részében találtál rá? b) honnan tudtad mégis már korábban, hogy az ősz készül a nyár helyére lépni? Keresd ki és olvasd fel azokat a sorokat, amelyekből rájöttél! c) Milyen madár szerepel a versben?

27 Ősszel elköltöznek a fecskék Szeptember 8-át, Kisasszony napját a nép Fecskehajtó Kisaszszonynak becézte. Ilyenkor a fecskék is elkezdtek készülődni a nagy útra. A nép úgy tartotta, ha később indulnak, kellemes lesz az ősz. Régen az emberek azt gondolták a költöző madarakról, hogy télire felszállnak a Holdra. Azt mondják, egyszer régen egy német pap tudni akarta, hová repülnek a fecskék. Ezért cédulát erősített egy fecske lábára. Erre azt a kérdést írta: Mondd, fecske, hol töltöd a telet? Nagy meglepetésre tavasszal a fecskével együtt válasz is érkezett: Petrus házában, Ázsiában. Ma már követni tudjuk a vándormadarak útvonalait. A madarak lábára erősített gyűrűk sokat segítettek abban, hogy jobban megismerjük életmódjukat, szokásaikat. Hogy hívták régen az emberek szeptember 8-át? Miért? Milyen őszre számítottak, ha később indultak a madarak? Melyik égitesten képzelték el a madarak telelését? Mi volt a pap kérdése? Miért lepődött meg a válaszon? Mivel jelölik meg napjainkban a madarakat? Hogyan segít a madárgyűrűzés a madarak útvonalának megismerésében? Téli vendégeink Furcsa, de igaz: ősszel mi is kapunk télre vendégeket. Ezek a madarak a nagyon hideg tájakról érkeznek hozzánk. Nálunk könnyebben át tudnak telelni. Ilyen madár a kerceréce is. 27

28 Kár, de kár Ismered a madáretetés titkait? a) sokféle madáretető készülhet. Ezek miből és hogyan készültek? Étlap b) Egy madáretetőbe eleséget is kell rakni. Nézd meg a madárétlapot, és ajánlj Barát Cinege úrnak finomságokat! Ahogy nincs két embernek egyforma hangja, úgy a madarak közül is mindegyik másképp szól. Melyik milyen hangot ad? A fecske A bagoly A varjú A gólya A szarka fecseg. károg. cserreg. huhog. kelepel. Értelmezd a következő szavakat! tarsoly észrevétlen határ Egy település széle, vége. Vállra vehető lapos bőrtáska. Amit vagy akit nem vesznek észre Olvasd el a szópiramisokat! tarsoly gesztenye tarsolyba gesztenyefa tarsolyába gesztenyefán sárga sárgul sárgulnak vidít felvidít felvidítlak

29 Kár, de kár Észrevétlen eltűnt a nyár odalett! Tarsolyában elvitte a meleget. Hová ment el? Ki tudja, most merre jár? Gesztenyefán varjú búsul: Kár, de kár! Megjött az ősz, munkához lát: festeget. Keze nyomán sárgulnak a levelek. Aranyszínű lett az erdő, a határ, a vén varjú meg csak fújja: Kár, de kár! Felvidítlak, varjú pajtás! szól a szél. Hallgasd csak meg, szélfuvolám hogy zenél! Süvítő dalt fütyül a szél, muzsikál... De a varjú csak azt mondja: Kár, kár, jaj, de kár, hogy a nyár messze jár! Szalai Borbála tarsoly: vállra vehető lapos bőrtáska Miért búsul a varjú a gesztenyefán? Milyen hangot ad ki a varjú? Mondd ki! Miért kétértelmű a szó? Beszéljétek meg! Mit mond a szél? Olvassátok el a varjú és a szél beszélgetését szerepek szerint! 29

30 Világgá ment a nyár Nézd meg a képet! Mesélj róla! Hogyan készülnek az állatok a télre? Egészítsd ki a mondatokat! Ősszel nem csak a természet készül a Az állatok között vannak olyanok, amelyek alszanak. Eső után a fák alatt, ősszel is megjelennek a Vannak olyan állatok is, amelyek téli öltenek fel. 4. Válassz ki mindegyik csoportból egy szót! A kiválasztott szót foglald mondatba, majd kerekíts köré egy rövid történetet! virrad virradjon megvirradjon néz nézhessen szétnézhessen Melyik szónak mi az értelme? Keresd meg a párját! hall hallott hallottak 30 megvirrad avar bükkmakk kikerics úrfi Hegyi réteken termő, lilás színű őszi növény. Az úr fia, úri származású fiú. Kivilágosodik az ég, hajnalodik. Lehullott lomb, száraz falevelek együtt. A bükkfa makktermése.

31 Világgá ment a nyár Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon. Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal. Bikmakk, bikmakk! ébredtek a mókusok is vígan ugrándozva. Maga alá tekintett az öreg erdő. S hát mit kell látnia: csupa makk, frissen hullott bükkmakk az avar. Annak örültek úgy a mókusok. Bikmakk, cseremakk, mogyoró! ujjongták a mókusok. S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson, tanácstalanul tekint körül. Mi történt, szomszéd? szólt át a bükkerdő a tölgyfának. Világgá ment a nyár felelte a tölgy helyett a mogyoróbokor. Világgá, világgá ment sóhajtott most már a tölgy is. S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a patak mentén húzódó hosszúkás réten. Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán. Füttyszót is hallottak. S látni vélték, mintha egy úrfiforma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom szirmok meg se rezzentek alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu felé. Az ősz volt. Kányádi Sándor 4. bikmakk: a bükkfa termése, bükkmakk kikerics: 4. Hogyan aludt a nagy bükkfa az éjjel? Miért várta, hogy megvirradjon? Hogyan ébredtek a mókusok? Miért örültek a mókusok a bükkmakknak? Milyen növények voltak az erdőben? Melyik fa volt magányos? Hogyan haladt az úrfi a réten? Mit csörgetett? 31

32 A mókus Mit tudtok a mókusról? Készítsetek csoportban ilyen ábrát róla! élőhelye testfelépítése táplálkozása olvasmányok filmek Tudjátok-e, mi történt ezzel a terméssel? a) szerintetek melyik állat rágcsálhatta meg ezt a termést? b) Mely állatokról gondoljátok, hogy biztosan nem lehettek? Mit tudtok róluk? Mely szavak értelme hasonló? Beszéljétek meg! 32 bozontos fürge rugaszkodik sűrű, borzas, terjedelmes, kusza, lompos, bozótos, silány élénk, vidám, gyors, lomha, lendületes, féktelen, eleven, vad elugrik, ragaszkodik, lendül, pattan, repül, úszik, kúszik, rugózik

33 A mókus Láttál már szabadon élő mókust? Barnásvörös bundájáról, bojtos füléről, és persze nagy, lompos farkáról biztosan megismered. Ő az európai vörös mókus. Nem csak erdőben láthatsz mókust: néhány városi parkban és kertben is megtelepedett már. A mókus a fa törzsén ugrálva közlekedik. Ekkor mind a négy lábával egyszerre rugaszkodik el. Ugrás után a tűhegyes karmocskáit a fa kérgébe akasztja. A mókus nagy, bozontos farka az egyensúlyozást szol gálja. Nem csoda, hogy a legvékonyabb ágakon is fürgén és biztonságosan közlekedik. Ugrás közben kormányozni és fékezni is tud a farkával, zu hanáskor pedig ejtőernyőként működik. A mókus étrendjében leginkább magvak szerepelnek. Eszik mogyorót, diót, makkot, bogyókat, gyümölcsöket, gombákat is. A mókus lerágja a fák rügyeit és friss hajtásait. Bizonyára meglepő, de megeszi a tojásokat, és még a fészekben talált fiókákat is felfalja. Hogy néz ki a mókus? Hol él? Hogyan kapaszkodik az ágakon? Mire használja a farkát? Mivel táplálkozik? Mi a közös ezekben az állokban: mókus, egér, nyúl, hörcsög? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! 33

34 Levél Törd a fejed! Mi lehet a kapcsolat a következő képek között? király a kaja A galamb viszi a levelet? Régen nem volt internet, de még telefon sem. Azonban akkoriban is leveleztek egymással az emberek, egymástól távol élő rokonok vagy barátok. Egyik módja a levelek, üzenetek továbbításának a galambposta volt. A postagalambok különleges galambok. Olyanok, amelyek hazatalálnak a legtávolabbi vidékekről is. A háziasított szirti galamboknak ezt a különleges képességét már több ezer évvel ezelőtt felismerték, és hírvivőként alkalmazták őket. Ma már leginkább versenyeken szerepelnek. A tenyésztők féltve gondozott galambjaikat ilyenkor akár több száz kilométert is reptetik. A galamb lábán lévő gyűrű és egy versenyóra segítségével rögzítik, hogy mennyi idő alatt tette meg hazáig az utat. A leggyorsabb lesz közülük a bajnok. Ki írhatta a levelet? Beszéljétek meg, hogyan folytatódhat! Drága Édesanyám! Még csak tegnap jöttem el otthonról, de máris rengeteg izgalmas dolog történt velem itt Balatonalmádiban. Már a vonatozás is nagyon klassz volt, hiszen még sosem utaztam ilyen sokat. Mégis gyorsan telt az idő, jókat beszélgettünk, nevettünk az osztálytársaimmal. Érkezés után 4. Készíts saját, különleges borítékot! 34

35 Levél Nézzétek csak, mit hoz a szél, nem akármilyen falevél: nem itten hullt le a fáról, gólya küldi Afrikából. Gólya küldi a levelet, szél leejti falu felett, füstölgő kémény felkapja, gólyaírást elolvassa. A levélben mi is lehet? Elmondom én, figyeljetek: Megérkeztem Afrikába, örök napsütés honába. Mégis, mégis csak azt várom: az idő tavaszra váljon, kis falumba visszatérjek, kéménytetőn rakjak fészket. Zelk Zoltán Milyen madár küldte a levelet? Honnan küldte? Mi áll a levélben? Olvasd fel! Miért repült el Afrikába? Milyen költöző madarakat ismersz még? 35

36 Üzenetek Olvasd el az üzeneteket a képen! Melyik SMS-t írta anya? Olvasd el a mondatokat! Miben hasonlítanak? Miben különböznek? Beszéljétek meg! Ki írhatta őket? Király a kaja! Felséges az étek! Nagyon finom az ennivaló! 4. Olvasd el az üzeneteket, cserélj ki bennük minél több szót úgy, hogy az üzenet értelme megmaradjon! Mit tapasztalsz? Beszéljétek meg! A zsebből kicsúsztak a cédulák. Milyen szó lehet rajtuk? Alkoss szavakat a szótagokkal! 5. Hol láttál már ilyen vagy ehhez hasonló jeleket? Mire használjuk őket? Játszd el az arcoddal az egyik jelet! A párod találja ki, melyik volt az! 6. Válassz ki egy szót, foglald mondatba! üzen üzenet üzenetek üzeneteket üzeneteiteket fog fogad fogadod fogadjad fogadjátok küld küldöd küldtök küldenek küldenétek 7. Olvasd el a mondókát más-más módon! Például szomorúan, vidáman, fáradtan! Tanuld is meg! Kukurikú, jó reggelt! Szól a kakas, ha felkelt. Rajta, rajta gyerekek, ágyatokból keljetek! 36

37 király a kaja Kicsikém, kaja a hűtőben :) Kicsikém! Meg ne fázzál nekem! Sapka, sál mindig legyen rajtad! Este siess haza! Anya Kedves Édesanyám! Kitűnő lett az étel! Köszönöm szépen! Most el kell mennem edzésre! Küldök egy rövid üzenetet a telefonodra, amikor indulok haza. Ölel: szerető kisfiad 37

38 Itt van az ősz, itt van ujra Olvasd el a verssorokat egy levegővel! Utána olvasd hangosan úgy, hogy minden szótagra tapsolsz egyet! Jön az ősz Jön az ősz didereg, Peregnek a levelek. Zöldjük fáradt barnaság, Pőrén táncol a faág. Csorba Piroska Olvasd el a szópiramisokat! ül ülök kiülök levél levele levelének mosoly mosolyog mosolyogva gyermek gyermeke gyermekére ölt öltözik felöltözik Mit látsz a képeken? Mondd ki! Építs belőlük szópiramist a pároddal szóban, felváltva! 4. Keresd meg a szavak jelentését! nesz levetkezik kikelet ősz szelíd Fehér, megőszült (haj). Tavasz. Évszak a nyár és a tél között. Békés, barátságos ember. Enyhe, kellemes (idő). Leveszi a ruháját. A fülnek alig hallható zaj. 38

39 Itt van az ősz, itt van ujra (részlet) Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig énnekem. Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? De szeretem. Levetette szép ruháit, Csendesen levetkezett; Majd felöltözik, ha virrad Reggele, a kikelet. ujra: újra levetkezett: levetkőzött Kiülök a dombtetőre, Innen nézek szerteszét, S hallgatom a fák lehulló Levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre A szelíd nap sugara, Mint elalvó gyermekére Néz a szerető anya. Aludjál hát, szép természet, Csak aludjál reggelig, S álmodj olyakat, amikben Legnagyobb kedved telik. Petőfi Sándor nesz: halk zaj És valóban ősszel a föld Csak elalszik, nem hal meg; Szeméből is látszik, hogy csak Álmos ő, de nem beteg. Miért lehet szeretni az őszt, és miért nem? Honnan nézi az őszi természetet a költő? Olvasd fel azt a versszakot, amelyikből ezt megtudtad! Keresd meg azokat a részeket a versben, amelyek a következő mondatok megfelelői! Ősszel nyugovóra tér a természet. Lehullanak a fák levelei. Kirügyeznek tavasszal a fák. 39

40 Erre csörög Milyen furcsaságokat veszel észre a képen? Mondj o, ó, ö, ő, ü, ű hangot tartalmazó szavakat a képről! Mit látsz a kis képeken? Hány szótagból áll? Tapsold le! Mely hangok helyét színeztük be? ö o ó ü ű ő ö o ü ó Ő Ű O Ö Ü Ó Ö Ü Ő O Keresd meg a szótagkártyák párját! Mondd ki a szavakat! Alkoss velük mondatot! szű- fo- -lő -lyó -tő 40 ol- -ló szü- mű- -rő

41 6. Olvasd el a szavakat! Alkoss mondatot velük! borsot röhög szűkülő pöfög őrült borsót köhög szűkölő röfög örült 7. Tamkó Sirató Károly verse adta az ötletet a Bödön Ödön című alkotáshoz. Mit veszel észre? Bőrönd Ödön Bőrönd Ödön a Köröndön ül a kövön, ül a kövön fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter: Bőrönd Ödön! Bőrönd Ödön! Miért is ülsz itt a Köröndön fekete szín bőröndödön? Visszafelel Bőrönd Ödön csepp zsebrádió-adóján: Azért ülök a Köröndön fekete szín bőröndömön, várom, hogy a tearózsa, várom, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön, Bödön Ödön Mit keres a bödönödön Őkelme, szőr Bödön Ödön? Mért ücsörög bödönödön Őkelme, szőr Bödön Ödön? Mért nem kövön csücsül Ödön? Mért épp a te bödönödön? Elüldözöm Bödön Ödönt! Ne üljön a bödönömön! Ne üldözd el Bödön Ödönt! Azért ül a bödönödön, S nem ücsörög ő egy kövön, Mert a neve Bödön Ödön. Kóródi Bence s a 4-es busz begörögjön! Tamkó Sirató Károly 41

42 Őszi harmat Melyik képhez melyik találós kérdés tartozik? Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a földre száll. Hol vizet önt, hol havat hint, hol jeget szór fejedre, majd elszáll nyugatra, keletre. Földre esem, de nem fáj, minden növény engem vár. Gyönge gyöpre heveredtem, gyémántjaim elvesztettem, Hold kereste, megtalálta, reggel a Nap mind fölfalta. Egyeztesd a szavakat a mondatokkal! ökörnyál kerekedik A szemet gyönyörködtető gazdag, színes változatosság. A pókok levegőben lebegő hosszú fonala. pompa Keletkezik, támad, lesz. Az összes itt felsorolt szóval értelmes szókapcsolatot alkot a kerekedik szó. De vajon melyik mit jelent? táncra Vers lesz belőle. szél felleg vihar vers kerekedik Végül legyőzi. Fújni kezd a szél. Táncra perdül, táncolni kezd. Vihar támad. 42 fölébe Felhő keletkezik.

43 Őszi harmat Őszi alma, őszi körte Őszi harmat hull a földre. Bújócskáznak fürge szelek Sodorják a falevelet. Sárga, piros, aranybarna Levél libeg az avarra. Mintha lepkék lebegnének Gyenge fényében az égnek. Száll az ökörnyál a fákra Őszi bánat a világra. Barna felleg kerekedik Erdő, mező csendesedik. Hol van már a régi pompa? Őszi dér int nyugalomra. A békák sem kuruttyolnak A galambok sem burukkolnak. Őszi tájon, őszi ének Elszunnyad a szép természet. Dénes György Keresd meg a versben az őszi gyümölcsök nevét! Olvasd fel! Milyen állatneveket találsz a versben? Milyen időjárási jelenségek fordulnak elő benne? Olvasd fel azokat a sorokat, amelyek a természet csendjére utalnak! 43

44 Jeles napunk: október 6. Október 6-án az es szabadságharc leverése után Aradon kivégzett vértanúkra emlékezünk A 13 honvédtiszt kivégzőhelyén hatalmas tömeg gyűlt össze. Az asszonyok sírtak, jajveszékeltek, a férfiak hangosan zokogtak. Ekkor egy fiatal, csengő hang szólalt meg: Honfitársaim, aradiak! Legyünk büszkék hőseinkre, akik életüket áldozták a szabadságért! Az emberek erre elhallgattak. A sokaság tapsviharban tört ki. 44

45 Október 23-án az 1956-os forradalomra emlékezünk Hát te? Hogy kerültél ide, fiam? Nem félsz a katonáktól, a tankoktól? Debreceni diák vagyok, bátyám. A forradalomért jöttünk harcolni. Debrecen? Hallottam, ott is sok ezren tüntettek tegnap az egyetem előtt. Igen, onnan jövök. Ránk is lőttek. Sokan megsebesültek. Két halottunk is volt. Mi meg kivágtuk az elnyomó címerét a nemzeti színű zászló közepéből. Elfoglaltuk a rádiót. Ledöntöttük a zsarnok szobrát. Győztünk, de még nincs vége. Éljen a szabadság! Éljen a haza! Mondom, hogy nincs vége, fiam! Vigyázz, lőnek! Nemzeti ünnepünk: október 2 45

46

47 Mese, mese, mátka A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni. Bruno Bettelheim

48 Arany Lacinak Alkossatok csoportokat! Vegyetek elő egy nagy lapot! a) gyűjtsetek szavakat a mesével kapcsolatban! b) Válasszatok szóvivőt! Mutassátok be a munkátokat! tárgyak helyszínek mese meseszámok tulajdonságok szereplők emberek állatok csodás lények c) Csoportosítsd a kártyákat a gondolattérképnek megfelelően! Olvassátok el a kiszámolót! Mi jut eszetekbe a kezdősorról? Mese, mese, mátka, pillangós madárka, Ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska Válasszatok ki egy-egy mesét csoportonként! Némajátékkal adjátok elő a legjellemzőbb jelenetét! A többiek találják ki, melyik mesére gondoltatok! Tudod, ki volt Arany Laci? Petőfi Sándor költő barátjának, Arany Jánosnak a fia. Arany László is költő lett. Népmeséket is gyűjtött. Gyűjts a mesével kapcsolatos képeket, rajzokat! Készítsetek belőle tablót!

49 Arany Lacinak Laci te, Hallod-e? Jer ide, Jer, ha mondom, Rontom-bontom, Ülj meg itten az ölemben, De ne moccanj, mert különben Meg talállak csípni, Igy ni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj. Szájadat betedd, S nyisd ki füledet, Nyisd ki ezt a kis kaput; Majd meglátod, hogy mi fut Rajta át fejedbe... Egy kis tarka lepke. Tarka lepke, kis mese, Szállj be Laci fejibe. betedd: becsukd, bezárd Volt egy ember, nagybajúszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt viz a vederbe, Kapta magát, telemerte. És vajon minek Meritette meg Azt a vedret? Tán a kertet Kéne meglocsolnia? nagybajúszos: nagy bajuszú vederbe : vödörben 49

50 délibáb: nagy hőségben kialakuló fényjelenség, tükröződés kender: növény, kötelet, ruhaanyagot készítenek belőle rest: lusta beleönté: beleöntötte 50 Vagy ihatnék?... nem biz a. Telt vederrel a kezében A mezőre ballag szépen, Ott megállt és körülnézett; Ejnye vajon mit szemlélhet? Tán a fényes délibábot? Hisz olyat már sokat látott... Vagy a szomszéd falu tornyát? Hisz azon meg nem sokat lát... Vagy tán azt az embert, Ki amott a kendert Áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát! Már csak megmondom, mi végett Nézi át a mezőséget, A vizet mért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ninini: Ott az ürge, Hű, mi fürge, Mint szalad! Pillanat, S odabenn van, Benn a lyukban. A mi emberünk se rest, Odanyargal egyenest A lyuk mellé, S beleönté A veder vizet; Torkig tele lett. A szegény kis ürge Egy darabig türte,

Illusztrációk: Horváth Ákos Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipédia

Illusztrációk: Horváth Ákos Fotók: 123RF, Cultiris Kulturális Képügynökség, Wikipédia A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és irodalom tantárgy előírásainak. Tananyagfejlesztők:

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRDALMI VERENY 2012/2013-as tanév 2. FELADATLAP 3-4. osztályosoknak BEKÜLDÉI HATÁRIDŐ: 2012. november 23. ELÉRHETŐ PNTK ZÁMA: 95 pont ELÉRT PNTK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc

Csukás István Sajdik Ferenc Csukás István Sajdik Ferenc CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI Szegény Gombóc Artúr Könyv moly kép ző Ki adó A mű címe: Pom Pom meséi. Szegény Gombóc Artúr Írta: Csukás István Rajzolta: Sajdik

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28.

A HAPPY-hét időpontja: 2014. március 24-28. 2014. 03.26-án a Zipernowsky Károly Általános Iskola Tematikus Napjainak keretében a felső tagozatos diákok Irodalmi Teadélutánon vettek részt az iskola könyvtárában. A foglalkozás témája az aktuális Happy

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen?

Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen? 1. Játékok Az elmúlt tanévben megismert játékok közül melyiket játszanád idén is szívesen? 1. Mi lenne, ha? Gondold végig a jó és a rossz tulajdonságaidat, majd válaszolj a kérdésekre! Válaszodat indokold

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben