ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013."

Átírás

1 ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért

2 Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi Fehér Zsombor Fűzfa Zoltán Gróhné Illés Ildikó Horváth István Horváth Vera dr. Jankainé Németh Szilvia Pongrácz László Szalkai Tímea Nemzeti Környezetügyi Intézet Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 2013.

3 1. ALAPINFORMÁCIÓK 6 A Duna és vízgyűjtője 6 2. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Földtani kutatás és fúrás 6 A Duna magyarországi szakaszának geomorfológiai fejlődése Természeti jellemzők A víz körforgása 7 Érdekességek 8 A csapadék és a folyók eredete 8 A víz munkája és annak hatása 9 A vízgyűjtő 9 A Duna vízgyűjtőjének domborzata 10 A sokarcú folyó A táj jellegzetességei 12 Kisalföld 12 Hanság 12 Dunazug-hegység Jellegzetes kőzetek Hulla-fogó-szigetek a Szigetközben 13 A szigetközi hordalékkúp vastagsága, és a folyóvízi üledékek kora 14 Arany a vízben 14 Futóhomok-buckák a Szigetközben 15 Ásványok a Visegrádi-hegységben Klimatikus jellemzők Árvizek 16 Népi időjósló megfigyelések Növényvilág Ártéri erdők 18 Nádas 19 Mocsárrét 19 A Szigetköz növénykülönlegességei Állatvilág Jellegzetes Duna-parti állatfajok 21 Jellegzetes dunai állatok 22 3

4 Érdekességek Védett természeti értékek Duna-Ipoly Nemzeti Park 24 Szigetközi Tájvédelmi Körzet TÖRTÉNETI ÉRTÉKEK A limes - táborok, őrtornyok, települések, vizes infrastruktúra Várak, erődítmények 26 Győr 26 Monostori-erőd, Komárom 27 Esztergom 27 A visegrádi Vár és Palota 28 Buda Tornyok, templomok, stílusok 29 Középkori emlékek 29 Barokk egyházi épületek 30 Klasszicista remekmű a Duna partján: az esztergomi Bazilika 31 Dzsámik, török emlékek 32 Zsinagógák KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 4.1. Népek és hagyományok 33 Nemzetiségek a Duna mentén 33 Magyar hagyományok 34 Magyarországi német (sváb) hagyományok 34 Magyarországi szerb (rác) hagyományok 35 Magyarországi szlovák hagyományok Szellemi örökség Dunai legendák, történetek 35 Nepomuki Szent János 37 Népzene, népdal 38 Versek 38 Dalok a Dunáról Dunai mesterségek Dunai halászat 43 Pákászat 43 4

5 Kosárfonás, kaskötés 44 Aranymosás 44 Faúsztatás 45 Hajóácsok 46 Hajómalmok 47 A jeges 48 A piaci kofák 49 Dunavíz-árusok A Duna a művészek szemével Alkotások a Duna mentén Velünk élő hagyomány A VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS A VÍZHASZNÁLAT ÉRTÉKEI Emberi beavatkozások és hatásuk 55 A Duna szabályozásának okai, kezdeti lépései 55 A Duna szabályozása a 19. században 55 A Duna a 20. században a Duna mint határfolyó 56 A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág kialakítása A Duna mint közlekedési útvonal Vontatás 58 Hajózás gépi erővel 58 Hajók ma a Dunán 59 Ideiglenes átkelési módok a Dunán 59 Állandó hidak a Dunán Fürdőzés, vízi sportok Dunai fürdőzés 61 Vízi sportok, vízitúrázás Ivóvíz, szennyvíz 63 Vízellátás a Duna mentén 63 A víz útja a folyótól a folyóig 64 Víztornyok, ivóvíztárolók 64 Ártéri gazdálkodás 65 5

6 1. ALAPINFORMÁCIÓK A Duna és vízgyűjtője A Dunát az ókorban Danubiusnak (ős-indoeurópai danu szó jelentése 'folyó'), alsó szakaszában Isternek (jelentése 'gyors, fürge') nevezték. Magyarország teljes területe a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A Duna vízgyűjtője alatt azon területetek összességét értjük, amelyekről a víz a folyókon és patakokon, valamint a talajvízen keresztül a Dunába kerül. A folyó vízgyűjtője km2, melyen összesen 19 ország osztozik. Ez közel 10%-a Európának, majdnem kilencszer akkora, mint Magyarország területe,. A Duna Európa második leghosszabb folyama (a Volga után), 2860 km-en keresztül kanyarog a Feketeerdőtől a Fekete-tengerig (ez kétszer akkora, mint Budapest-London távolsága légvonalban). Ebből 417 kmnyi utat tesz meg hazánk területén. Háromszáz mellékfolyója közül legnagyobb a Tisza. A Duna teljes hossza három jellegzetes szakaszra osztható: felső szakasz: a forrástól a Dévényi-kapuig (Szlovákia) gyors sodrás, vízszint jelentős esése, meder mélyítése, partoknál kőzet bontása, hordalék tovább szállítása; középső szakasz: Vaskapuig (Románia) folyó sebessége csökken, kanyargóvá válás, hordalék szállítása (Magyarország területén ez a jelleg érvényesül); alsó szakasz: torkolatig feltöltődő jelleg, kicsi lejtésű terület, hordalék lerakása, zátonyok és szigetek képződése, elágazások létrehozása. A Duna vízhozama Budapestnél legmagasabb vízálláskor m3/sec, ami azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 15 sportuszoda medencéjét tudná megtölteni vízzel. 2. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 2.1. Földtani kutatás és fúrás A földtani kutatás célja Földünk alapos megismerése és a nyersanyagkutatás, melyhez földtani, ugyanakkor környezettudatos szemléletre van szükség. A földtani kutatás módszere az ismeretszerzés, az adatgyűjtés, a rendszerezés, az elmélet felállítás, a folyamatok modellezése, kísérletezés, a földtani térképezés, mintavételezés (próbavágat, kutatóárok, mélyfúrás) és anyagvizsgálat. Magyarországon 1825-ben végeztek először földtani fúrást, melyet azóta a kijelölt pontokon évente ismételnek. A folyamatosan bővülő adatbázisból elkészíthető az ország vagy egy terület térinformatikai talajtérképe. Mi tudunk meg a fúrásmintákból? A talpunk alatt található kőzettípusokat. Az egyes kőzetrétegek vastagságát. 6

7 Merre találunk vizet? A felszín alatti vizek kémiai összetételét. Kitermelhető nyersanyagokról/hőről információt. Ezek alapján elkészíthetjük a földtani térképet. A Duna magyarországi szakaszának geomorfológiai fejlődése A geomorfológia (felszínalaktan) a természetföldrajz egyik tudományága, amely a domborzati formák keletkezésével és változásával foglalkozik. A szárazföldi és a víz (folyó, tó, tenger, óceán) alatti domborzattal egyaránt foglalkozik, sőt tágabb értelemben a Naprendszer bolygóin található alakzatokat is tanulmányozza (planetomorfológia). Több tudományterületen is alkalmazzák, például geológia, földrajz, talajtan, régészet, építészet. A Duna kb. 3 millió éve (a földtörténet újidejében, a pliocén végén) jutott el hazánkba a Bécsi-medence és a Horvátország-Szlavónia határövezetén létrejött süllyedés következtében. Ám ekkor a mai NY-K irány helyett É-D irányba folyt ezen a területen és mellékfolyóival együtt elkezdte annak a tónak (a Pannon-tenger maradványa) a feltöltését több száz méter vastagságban, melybe a Kisalföld mai helyén ömlött bele. Egy később bekövetkezett geológiai törés alkalmával az Ős-Duna torkolata a Dévénynél keletkezett sziklaszorosba helyeződött át, ahonnan a folyó az egész kisalföldi medencét feltöltötte hordalékkal. A harmadidőszak végén, kb. 2-2,5 millió évvel ezelőtt (felső pliocén) a Keleti-Alpok és a NyugatKárpátok lezúduló vizeit a Duna őse több ágban É-D irányban vezette le, ám fokozatos változás akkor következett be, amikor a drávai mély meder feltöltődött és az alföldi mély medence megélénkült további süllyedése keleti irányba terelte a vízrendszert. Ekkor kialakult a visegrádi áttörés, majd a visegrádi Dunaszakasz és kiemelkedések közt bevágódó völgyében máig fenntartotta útvonalát. A harmadidőszak és a negyedkor fordulóján, kb. 0,8-1,2 millió évvel ezelőtt (pleisztocén); ismét megélénkültek a földszerkezeti mozgások, de a süllyedés ekkor más területekre is kiterjedt. A visegrádi áttörésen átfolyó "Ős-Dunát" a Budapest-Cegléd-Tiszaföldvár vonaltól dél-délnyugatra kialakuló süllyedék vonzotta magához, onnan aztán egyenesen folyt a tiszai mélyedésbe. Az Ős-Duna ekkor már igen sok üledéket főleg kavicsot hozott magával az Alföldre. 50 ezer évvel ezelőtt hazánk vízrajza nagyjából a mai állapotokat mutatta Természeti jellemzők A víz körforgása A Földet nem véletlenül hívják kék bolygónak, hiszen az óceánok szárazföldekhez viszonyított túlsúlya miatt felszínének mintegy kétharmada tengerekkel, illetve óceánokkal borított. A Földünkön található víz 7

8 annyi idős, mint maga a föld, mivel egyszerre alakultak ki. A víz különleges tulajdonságainak köszönhetően mintegy 4,5 milliárd éve mozgásban, változásban van. Hajtóereje, motorja: a napsugárzás. Ennek hatására a víz változtatja halmazállapotát (párolgás, fagyás, olvadás) és helyét is. Szüntelen a körforgás. A földre érkező napenergia harmada minden harmadik napsugár a víz elpárologtatását szolgálja (folyékonyból gáz halmazállapot). Ez az energiamennyiség a felhőképződés és eső (gázból folyékony) keletkezése során újra felszabadul. A szél a párolgást felgyorsítja. Minél erősebb a szél, annál nagyobb a párolgás, minél melegebb és szárazabb a levegő, annál több vizet képes felvenni és vízgőz formájában elszállítani. A lehullott csapadék egy része elpárolog. Más része elfolyik, vagy beszivárog a talajba és a mélyebb kőzetrétegekbe. Innen források hozzák a felszínre, és patakok, folyók szállítják tovább a tengerekig. A körforgás során a víz nemcsak gáznemű, folyékony,de szilárd halmazállapotban is előfordul. A körforgásban a víz mennyisége nem változik, hiszen az elpárolgó és lefolyó víz mennyisége egyensúlyban van. Érdekességek A Nap hatására percenként kb. 1 milliárd m3 (fél Balaton víztömeg) párolog el a tengerekből és alakul felhőkké. A levegőben lebegő víz átlagosan 9 naponként cserélődik ki. A folyók vize 12 naponként. A világtenger teljes vízcseréjéhez azonban 3000 év kell. A Duna vízkészlete 25 naponként cserélődik. Globálisan az esők 80 %-a a tengerekbe hull. Csak minden ötödik esőcsepp hull szilárd talajra. A világon évente köbkilométer víz párolog el. Ez a mennyiség egy 79,37 km élhosszúságú, vízzel töltött kocka térfogatának felel meg. Ez a mennyiség 623,86 m magas vízréteget alkotna a Duna négyzetkilométeres teljes vízgyűjtő területén. A csapadék a sarkvidékeken hó formájában hullik le, és az alacsony hőmérséklet következtében többnyire nem olvad el. Így akár m vastagságú jégrétegek is keletkeznek. Ebben az esetben az olvadásig és a tengerbe való visszatérésig akár több ezer év is eltelhet. Ugyanez igaz a gleccserekben tárolt hó mennyiségére is. A csapadék és a folyók eredete A nap sugarai felmelegítik a világtengerek felszínét, aminek hatására víz egy része gőzzé alakul, vagyis elpárolog. A tengerekből percenként annyi víz párolog el, amennyi a Balaton teljes víztömegének a fele (1 milliárd m3). A gőzcseppecskékkel teli levegő felszáll, közben lehűl, emiatt a gőzcseppek újra vízcseppekké alakulnak és felhőt alkotnak. A szél a felhőket a szárazföld felé tereli, és ott csapadék 8

9 formájában a földre hullik. A hegyvidéken nagyon sok csapadék képződik, mivel a hegységek akadályt képeznek. Ennek következtében a nedves levegő felemelkedik és lehűl, majd a nedvesség eső, hó vagy jégeső formájában lehull. A lehullott vízcseppek egy része beszivárog a talajba, majd forrásként folytatják útjukat, találkozva ér, patak, folyó, folyam lesz belőlük. Ha kopár a terület, akkor a víz közvetlenül a patakokba csorog. A jégbe fagyott csapadék a gleccserekben halmozódik fel hosszú időkre, de elolvadva szintén táplálja a folyókat. A víz munkája és annak hatása A vízfolyások olyan mederben mozgó folyóvizek, amelyeknek közös jellemzőjük, hogy a magasabb térszínekről az alacsonyabbak felé haladnak és vízszállításuk kisebb-nagyobb mértékben ingadozik. Méretük az apró erecskéktől a sok kilométer szélességben hömpölygő óriásfolyamokig terjedhet. A folyóvizek a Föld felszínét évmilliók óta formálják. A hegyekbe azok kiemelkedése óta a folyók folyamatos munkával völgyeket mélyítenek. A folyóvizek romboló munkája egész hegygerinceket és csúcsok láncolatait hordta le a völgyekbe, a mélyedéseket és medencéket pedig felaprózott kőzettel töltötte fel. A folyók még napjainkban is elhordják a kőzetek anyagait, majd másutt lerakják, így alakítva a tájat, amelyen áthaladnak. A hordalékszállítás módja függ a víz munkavégző képességétől, valamint szállított anyag szemcse méretétől. A hordalékszállítás lehet lebegtetett, ugráltatott, görgetett stb. Magyarország a Kárpát-medencében helyezkedik el. Az alföldi területek nagy része az ide érkező folyók hordaléka töltötte fel. A vízgyűjtő A Föld vízfolyásainak túlnyomó része forrásból ered, és a lejtős felszíneken,völgyekben folytatja folytatja az útját. Ennek nagysága,vízhozama határozza meg, hogy ér, csermely, patak, folyó vagy folyam a neve, csoportosítani a hosszúságuk, vízgyűjtő területük és vízhozamuk alapján lehet őket őket. A különböző nagyságú folyók egymásba torkollva alakítják ki a térség vízhálózatát. Azt a térséget, ahonnan a csapadékból és hóolvadásból származó vizek lefelé folynak, majd összegyűlnek vízgyűjtőnek nevezzük. A vízgyűjtő területbe beletartoznak a területén átfolyó folyóvizek és a szárazföld, ahonnan a víz ezekbe folyik. A vízgyűjtő területeket a vízválasztók, azaz hegy- vagy dombvonulatok választják el egymástól. A Duna és mellékfolyói csapadékban gazdag hegységekben erednek, és keresztülfolynak az ezeket követő száraz alföldeken és medencéken. Az eső vagy hó formájában lehullott vizet a teljes vízgyűjtőről majdnem 300 folyó szállítja a Dunába. A legbővebb vizű mellékfolyók a Száva, a Tisza, az Inn, a Dráva, a 9

10 Szeret és a Nagy-Morava. A km (légvonalban ugyanez a távolság 1517 km ) hosszú Duna a Volga után Európa második leghosszabb folyója. Vízhozama a fekete-tengeri torkolatnál átlagosan köbméter másodpercenként. Ritkán előforduló szélsőséges árvizek alkalmával ennek akár háromszorosa is lehet. A Duna hossza és vízbősége a vízgyűjtő nagyságának és adottságainak köszönhető. Az a terület, ahonnan a lehullott csapadék a Dunába jut, km2 nagyságú. Magyarországnak a legnagyobb folyója a Duna. magyarországi főágának hossza 417 km. Az ország második legnagyobb folyója a Tisza, mely a Duna mellékfolyója. A Duna nagyobb mellékfolyói a jobb parton: a Lajta, a Rábca, a Rába, a Sió-csatorna, Dráva,a bal parton az Ipoly. Mivel a Duna meglehetősen hosszú folyó, sokféle tájon folyik keresztül. Így a Duna a világ legnemzetközibb folyója 19 országon folyik át, 81 millió ember életét, lakhelyét érinti. A Duna vízgyűjtőjének domborzata A vízgyűjtő területbe a folyóvizeken kívül beletartoznak azok a szárazföldek, ahonnan a víz összegyűlik. A terület domborzati és kőzettani viszonyai befolyásolják a vízfolyás hosszát,vízhozamát, a hordalékszállítás módját és a szállított anyag szemcseméretét. A Duna vízgyűjtő területe nagy, domborzata igen változatos: ide tartoznak a Keleti-Alpok, a Fekete-erdő keleti, a Sváb- és Frank-Jura déli lejtői, de magába foglalja a Cseh-erdő délnyugati részét, a Cseh-Morva dombvidék keleti felét, csaknem az egész Kárpát-medencét, a Balkán-félsziget északi részét. A Duna és mellékfolyói ezekben a csapadékban gazdag hegységekben erednek, és keresztülfolynak az ezeket követő száraz alföldeken és medencéken. Ezek lesüllyedt medencék, melyet a folyók fokozatosan töltöttek fel hordalékkal. A Duna teljes hossza három jellegzetes szakaszra osztható. Mindegyik egy vagy két nagy medencének a vízét fogadja magába: a Felső-Duna a bajor- és az osztrák medence, a Középső-Duna a Kis- és a Nagy Magyar Alföld, az Alsó-Duna pedig a Havasalföld vizeit gyűjti össze. A felső és középső medencét a Dévényi-kapu, a középsőt az alsótól a Vaskapu választja el. Azok közül a medencék közül, melyeket a Duna érint, legnagyobb a Nagy Magyar Alföld, kiterjedése kb km2. Hazánk folyóvizeinek 90 %-a szomszéd ország magasabban fekvő területéről jön, ami a folyószennyezésnél és áradásoknál nagyon kellemetlen következményekkel jár. Már a honfoglalók is felfigyeltek a védett és vízben gazdag területre, s ki is használták az állattenyésztés és a földművelés során az évszakos változásokat. Az áradások idején a magasabb területekre húzódtak, de 10

11 aztán lejjebb telepedtek a dús legelőkre. Az adottságok a halászathoz is kedvezőek voltak. A hegy- és dombvidékek erdőinek irtása miatt egyre hevesebb és nagyobb áradások következtek, ezért a századtól nagyarányú folyószabályzási munkálatokba kezdtek őseink. A folyók kanyarulatait átvágták (kialakultak a holtágak, a morotva-tavak), és a megrövidült folyószakaszokat árvízvédelmi töltések közé terelték. Foglalkoztak a mocsarak, lápok lecsapolásával és csatornák építésével is. A sokarcú folyó A folyó vízre jellemző az állandó egyirányú mozgás, medrében a magasabb térszint felől az alacsonyabb felé. A területen lévő szintkülönbségtől függ, hogy a víz a medrében milyen jellegű munkát végez. A vízfolyásokat munkavégző képességük, környezetalakító erejük alapján felső, középső és alsó szakaszokra lehet osztani. A felső szakaszon a munkavégző-képesség nagyobb, mint a hordalékszállításhoz szükséges munka. Ezen a szakaszon a vízfolyás folyamatosan rombolja, pusztítja a medrét, ez az erózió jellegzetes V-alakú bevágódást hoz létre. A meder alja többnyire köves, sziklás. A Duna-medence csaknem összes nagy folyójának eredete a hegységekben van. Kezdetben a folyó még csak hegyi patak, ami meredek völgyben folyik lefelé. Hóolvadás idején és erős esőzés után annyira bővizű és oly sok vizet szállít, hogy megbontja a kőzetet és nagy köveket sodor magával, amelyek a medret apránként lemélyítik. A hegységből kilépő folyó munkavégző képessége a középső szakaszban lecsökken, hordalékát lerakja. A völgy, amelyben folyik, laposabb lesz. A folyómeder itt főként kavicsból áll. A folyó kanyarogni kezd. A víz sodrása a kanyarok külső ívénél a legerősebb, itt a hullámok pusztító munkát végeznek, alámossák a partot. A kanyarok belső ívénél, ahol a sodrás gyengébb, hordalékukat lerakva kavics illetve homokpadokat építenek. A folyókanyarulatokat meandernek nevezik. agyarország legnagyobb meanderező alföldi folyója a Tisza. Hossza a szabályozások, kanyarulat-levágások következtében km-ről, 970 km-re csökkent. A kanyarulatok túlfejlődésével a víz a kanyarulat nyakát átvágva azt lefűzheti, ekkor a folyótól elzárt morotva tó alakul ki. Ha a folyó leérkezik a síkságra, a magával vitt kavicsot lerakja, és hordalékkúp keletkezik. Árvízkor a folyó sok kavicsot visz magával, amiből szigeteket épít, vagy amit lerak a parton. A szigetek között több folyóág keletkezik. Minden egyes árvíz átrendezi a szigeteket és a partot, így ott a növények nem tudnak tartósan megtelepedni. A sík területeken alsó szakasz a folyó lelassul, munkavégző ereje csak arra elegendő, hogy a homokot és a nagyon apró szemű kavicsot magával vigye. Folyása kanyargóssá válik, ezt nevezzük meanderezésnek. Az áramlás a folyókanyarulat külső oldalán bontja a partot, ez a szakadópart. A szakadó part elsodort anyagát lerakja a következő kanyarulat belső oldalán, ez a zátonyos part. Árvízkor a folyó sok finomszemcsés lebegőanyagot rak le az árterén, amit szedimentációnak nevezzük. 11

12 Amikor a folyó a tengerbe torkollik, a medernek már nincs esése. A víznek nincs ereje arra, hogy a magával hozott szilárd anyagot továbbszállítsa, ezért lerakja azt. Ezek között a homokhalmok között a víz utat keres magának, és sok ágra szakad. Ezt nevezzük delta-torkolatnak. Árvízkor a folyó elönti az ágak közti területet, és mocsár keletkezik. A Duna-delta területe: hektár. A folyó kezdetétől a torkolatig 678 m a magasságkülönbség. 2.3 A táj jellegzetességei Kisalföld A Kisalföld hazánk második legnagyobb alföldje, ma is süllyedő, feltöltődő medence. Teljes területe km², ennek kevesebb, mint fele km² tartozik Magyarországhoz. Magyarország és Szlovákia között a Duna 140 km hosszan alkot természetes határt. A Duna Magyarországra Rajkánál lép be és a Dunakanyarban, Szobnál válik el a határvonaltól. Az Alfölddel ellentétben a Kisalföld átlagos tengerszint feletti magassága nagyobb. Északi része tökéletes síkság, melynek feltöltésében a Duna és mellékfolyói, valamint a szél vettek részt. Déli része nagyrészt letarolással keletkezett, lankás hordalékkúpok találhatóak itt. A miocén kortól kezdve folyamatosan süllyedő területről van szó, amelyet a Pannon-tenger borított, később az itt megjelenő Duna és mellékfolyói töltöttek fel üledékeikkel. A legmélyebb helyeken méternél is vastagabb ez az üledék. A Szigetköz a Kisalföld egyik tájegysége. A Kisalföld nyugati fekvése és a hegyek közelsége miatt csapadékosabb, mint az Alföld, a tél enyhébb, a nyár nem annyira meleg. Aszály is sokkal ritkábban fordul elő. Szinte állandóan fúj a nyugati, északnyugati szél; ez hazánk legszelesebb vidéke. A Kisalföld vízhálózata igen sűrű, legfontosabb folyói a Duna, a Rába, a Rábca és a Marcal. Északnyugati csücskében találhatjuk az ország egyik legnagyobb állóvizét, a Fertő-tavat. Hanság A Hanság egykor hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő lápterülete volt, életében és kialakulásában meghatározó szerepet játszottak az ideérkező vizek. A sekély, édesvízzel borított medence dús vegetációnak adott otthont, ami elhalása után, a vízborítás következtében tőzeg-felhalmozódáshoz vezetett. Az iszapos hordalékkal borított területeken lápi talajok alakultak ki. A tavak, az időszakos vízborítású lápos és mocsaras területek, valamint az emberi megtelepedésre is alkalmas lápszigetek (gorondok) rendkívül változatos vizes élőhelyeket jelentettek növény és állat számára egyaránt. Dunazug-hegység A Dunazug-hegység a Dunántúli-középhegység tagja, mely az egyetlen olyan tájunk, aminek teljes 12

13 területe hazánkban van. A Dunazug-hegység a Gerecse, a Pilis és a Budai-hegység összefoglaló neve. A Dunazug-hegység és egyben az egész Dunántúli-középhegység legmagasabb tagja a 756 m magas Pilis. Ezen röghegységek közös tulajdonságai, hogy kivétel nélkül üledékes kőzetek alkotják őket (mészkő, dolomit, márga stb.), melyek hatására ma számos vízfolyással és barlanggal (pl. a Pálvölgyicseppkőbarlang) rendelkezik a környék. Az egykori barnakőszén bányászatának nyomai bányarögök, -üregek, meddőhányók máig meghatározzák a táj képét. A Gerecse mészkövét díszítőkőnek használják. Ez a piszkei vörösmárvány. A Budai-hegység Dunára leszakadó lábánál, a budai termális vonalon hőforrások törnek fel. A Duna kanyarulatában található Visegrádi-hegység tulajdonképpen az Északi-középhegység vulkáni vonulatának tagja. Attól csak a Duna áttörési völgye, a Visegrádi-szoros választja el. A hegység barlangjai őslénytani és régészeti leletekben igen gazdagok. Itt vezet az ország legnépszerűbb extrém, gyalogos teljesítménytúrája, a Kinizsi Százas is. A Gerecse déli lábának édesvízi mészkövéből Európa legrégebbi előember-leletegyüttese került elő. A Vértesszőlős határában megtalált koponyacsontdarab, a fogmaradványok, a tűzgyújtási nyomok, a húsdaraboló hely, az eszközök, a közelben élt állatok lábnyomai több mint évesek. Az előembert a kutatók a felfedezés napjáról Samunak nevezték el Jellegzetes kőzetek Hulla-fogó-szigetek a Szigetközben A címben szereplő elnevezés az ásványi, nagybajcsi és véneki aranyászoktól, halászoktól való. Ők így nevezték, sok évszázados, vagy talán évezredes, népi megfigyeléseik tapasztalatából, azokat a helyeket a Duna szigetes, zátonyos részein, ahol a nagyobb áradások után sok uszadékfa és más szerves anyag, így állati-, esetenként emberi hullák rakódtak le. Bár a folyó-szabályozások előtt a mindenkori vízhozam függvényében évről évre változott a szigetek arculata, voltak bizonyos helyek, ahol pont olyan volt a víz sodrása, áramlása, a folyó hordalékszállító képessége, hogy az addig úszva szállított szerves anyagokat rendszeresen ott rakta le. E helyeket, szigeteket a nép is jól ismerte, és a nagy áradások levonulása után rendszeresen látogatta is, elsősorban a nagy tömegű uszadékfa összegyűjtése céljából. Ilyen, a nép által hulla-fogó-szigetnek nevezett helyek voltak Cikolaszigetnél, a Töklevél-szigetnél, a Madaras-szigetnél és az ásványi ágrendszer több pontján. E helyeket nemcsak a nagy mennyiségű uszadékfa jelezte, hanem az is, hogy szinte minden fehéren világított a temérdek csigaháztól és kagylóhéjtól. De sok élő csiga és kagyló is feltorlódott e helyeken. Hasonló előfordulások ismertek a Dráva mentén is, a Vízvár környéki zátonyokon. Földtörténeti vonatkozásban is ismertek hasonló, nagy szerves-anyag tartalmú zátonyok a Szigetközben. Ilyenek a kavicskutatás és az azt követő kavicsbányászat során megismert, győrújfalui csont-és uszadékfa 13

14 torlatok, zátonyok, melyek a felszín alatt 20 és 40 méter mélyen helyezkednek el, és a geológiai koruk mintegy 1,5 millió év. A szigetközi hordalékkúp vastagsága, és a folyóvízi üledékek kora Hazánk két nagy medencéjében, az Alföldön és a Kisalföldön a legnagyobb (több száz méter) vastagságúak a földtörténeti negyedidőszak során lerakódott folyóvízi üledékek. Míg azonban az Alföldön a nagy számú mélyfúrásokból előkerült, igen jelentős mennyiségű és minőségű őslénytani anyag segítségével lehetővé vált ezen folyóvízi üledékek kor szerinti tagolása, addig a Kisalföld esetében szinte a közelmúltig csak analógiák voltak a tájegység negyedidőszaki fejlődéstörténetének kronológiájára vonatkozólag, melyek azonban, őslénytani leletek híján, minden megalapozottságot nélkülöztek. Ezeknek a lényege abban állt, hogy a Kisalföld, és azon belül a Szigetköz, vastag, folyóvízi üledékekből álló medence kitöltése, az elmúlt év alatt rakódott le, és ennek is nagy része évnél fiatalabb. Ezen a téren áttörést jelentett az az őslénytani anyag, amely a Szigetközben, Halászi térségében, az 1985ben mélyült Arak 1. számú fúrásból került elő. A magmintavételes fúrás 68,5 méter mélyen lévő szintjéből számos korjelző kisemlős faj csont- és fog-maradványai kerültek elő. Ennél is gazdagabb anyagot szolgáltatott a győrújfalui kavicsbánya 1985 és 2000 között, ahol 20 és 40 méter közötti mélységből került elő rendkívül gazdag őslénytani anyag. Ennek kora 1,7 és 1,0 millió évvel ezelőtti időszakot jelez. Az előkerült ősmaradványok egyértelműen bizonyítják a Kisalföldre, és konkrétan a Szigetközre vonatkozólag, hogy ha már 20 és 68,5 méter mélyen átlag egymillió éves a folyóvízi üledékek kora, akkor az alatta lévő, még több száz méter vastagságú folyóvízi üledék nem lehet évnél fiatalabb. Ez a korra vonatkozó ténymegállapítás merőben új, és most már biztos alapokra helyezi a Kisalföld, illetve a Szigetköz negyedidőszaki fejlődéstörténetét, valamint a folyóvízi üledék felhalmozó tevékenység és az ŐsDuna területünkön való megjelenésének időpontját. Halászinál 358 méter mélyen érte el a fúrás a folyóvízi üledékek alsó határát, míg Kisbodak és Püski között 700 méternél is mélyebben van a folyóvízi üledékek alsó határa. A kisalföldi medence peremén, Sopron közelében felszínen vannak a legidősebb, folyóvízi üledékek, melyek kora őslénytanilag igazoltan 6,0 és 5,3 millió évvel ezelőtti kort jelez. Mindezek alapján a medence közepén, a Szigetközben a pliocén elejére datálhatjuk az első, durva kavicsos folyóvízi üledékek lerakódását. Arany a vízben A dunai aranymosásról számos tanulmány jelent meg az elmúlt két évtizedben. A felszíni kavicsos hordalékokban helyenként dús aranytartalmú torlatok, zátonyok ismertek évszázadok vagy tán évezredek óta. Az ismert aranymosó helyeken 0,01 és 1,0 gramm/köbméter aranytartalom volt mérhető, mely kivétel nélkül fém arany volt. A Magyar Nemzeti Bank 1933-ban és 1934-ben végeztetett részletes kutatásokat a 14

15 dunai arany kérdése kapcsán. Számos mélyfúrás, kutatóakna mélyült, és több ezer mintát gyűjtöttek a felszínen is, Dunaalmástól Mosonmagyaróvárig. Az arany bizonyos mélységekben, leggyakrabban már méter mélyen meggyérül, sőt, teljesen ki is marad, ezzel egyidejűleg pedig pirit jelenik meg a kavicsban. A pirit szokatlanul magas nemesfém tartalma Au: 20gr/tonna, Ag: 650 gr/tonna, Pt: 7gr/tonna arra enged következtetni, hogy a kavics aranya és más nemesfémek is a piritbe vándoroltak. A pirit a ként a feküt képező és kénben dús pannóniai agyagból, nemesfémtartalmát pedig a kavicsból vette. A pirit igen elterjedt a pannóniai rétegekben, de nemesfémeket ott csak nyomokban tartalmazhat. A pirit nagy ezüsttartalma is arra vall, hogy az arannyal hasonló eredetű. A Magas-Tauern ércelőfordulásai, a termésarany mellett termésezüstöt is tartalmaznak, és a szulfidos ércek ezüsttartalma is többszöröse az aranytartalomnak. Ezzel szemben a kavicsok mosott aranya alig tartalmaz ezüstöt, és átlag 950-es finomságú. Valószínű tehát, hogy a hasonló eredetű és könnyebben oldható ezüst még nagyobb százalékban vándorolt a piritbe. Az idősebb kavicsok szerves-anyag zátonyaiban, 20 méternél mélyebbről származó mintákban szintén gyakori a pirit. Itt a kéntartalom korántsem annyira a fekü pannóniai képződményekből, mint inkább a szerves-anyagokból származik. Néhány nagyobb mamut-csont szokatlanul magas fajsúlya keltette fel a gyanút, hogy nemcsak egyszerű kovásodási folyamatok kövesítették meg, és tették nehézzé a külső fizikai hatásokkal szemben ellenállóvá a fosszilis csontokat, hanem a csontok üregeit, szivacsos állományát kitöltő pirit is hozzájárult a csontok nagy fajsúlyához. A kémiai analízis nagy meglepetésre, de nem váratlanul hasonló eredményt adott, mint a fent említett kincstári kutatások. Azaz, szó szerint aranyosak a mamutcsontok gramm/tonna arany, gramm/tonna ezüst és 4 gramm/tonna platina adódott a mérések során. Ezek az adatok felvetik a lehetőségét, hogy a szigetközi kavicsos üledékek nemesfémtartalmát a piritre is érdemes vizsgálni, különösen a felszíni és a felszín alatti szervesanyagzátonyok területén. Futóhomok-buckák a Szigetközben A Szigetköz egyik sajátos, egyedi földrajzi, geomorfológiai és tájképi formakincsét képezi az a futóhomok-terület, mely a tájegység délkeleti peremén helyezkedik el, Sáráspuszta, Kisbácsa és Bácsa között. A pleisztocén végén, az utolsó eljegesedés alatti és utáni, száraz, hideg, szeles klíma időszakában, az uralkodó északi-északnyugati szelek által, a felszíni folyóvízi üledékekből kifújt homok alakult át futóhomokká. Konkrét vizsgálatok is igazolták, hogy a Mosonmagyaróvár, Halászi térségében felszínen vagy közvetlenül a felszín alatt található, felső-pleisztocén folyóvízi homok, kőzetliszt a futóhomok forrása. A felhalmozódó homokot a szél időnként újra átmozgatta, és kisebb-nagyobb homokdűnéket, buckákat épített. Ezek részben párhuzamosak az uralkodó északi, északnyugati szelek irányával, részben erre merőlegesek. Utóbbiak rendszerint alacsonyabbak az előbbieknél 2-3 méterrel. A legmagasabb futóhomok 15

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2013. június ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei

Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Bejárható Magyarország Program V. A természetjárás gyakorlati ismeretei Dr. Négyesi Lajos 5.1. Földrajzi, meteorológiai ismeretek 3 Földrajz 3 Magyarország földtörténete 3 Magyarország vizei 6 A növénytakaró

Részletesebben

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme

WWF OBI Zöld Fül Program. Tanári segédanyag. Vizeink védelme WWF OBI Zöld Fül Program Tanári segédanyag Vizeink védelme I. A víz A víz a földi élet egyik alapvető feltétele. A földi vízkészlet mennyisége évmilliók óta többékevésbé állandó, csak az eloszlása változik.

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében

Környezetvédelmi erőfeszítések. a Duna-medencében Környezetvédelmi erőfeszítések 6 a Duna-medencében Használva védjük 243 Bevezetés 245 Célok, eszközök, szervezés 246 1. feladat: a legszebb folyók 247 2. feladat: Ős-Duna Terv 247 3. feladat: Segítsünk

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter)

BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) BARLANGFÖLDTAN (Molnár Péter) Bevezetés A barlang a Föld szilárd kérgében természetes úton keletkezett, ember számára járható méretű üreg. Haladjunk visszafelé a fogalmak meghatározásával: üreg azaz találhatunk

Részletesebben

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A

A BALATON LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG I R T A A MAGYAR KINCSESTÁRA, # SZEMLE 114. SZ. A BALATON I R T A LUKÁCS KÁROLY BUDAPEST MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG MD0EH ÍZÉBEJi ÚJ gondolatot valósít meg az a kis könyvtár, melyet a Magyar Szemle Társaság bocsát

Részletesebben

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Környezettudomány, környezetvédelem tananyag Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/2.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935

TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 69. évfolyam 2014/2. szám Ára: 420 Ft. Előfizetőknek: 350 Ft TermészetBúvár ALAPÍTVA: 1935 Madárcsalogató NAGY-SZIK Szelek szárnyán illatok itt a tavasz Korallszigetek a Mexikói-öbölben Pádis Erdély karsztvilága

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Téli madárvédelem. Téli sportok. Immunerősítés télen. Teák gyógynövényekből 2013. XI. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben